Page 1

petit hotel QuAlity Commitment


Arvomme

Huolehtivia – Yksilöllisiä – Laadukkaita Ainutlaatuisia – Ympäristöystävällisiä Ystävällisiä – Sitoutuneita – Luotettavia Arvomme saavat meidät tuntemaan erityistä vastuuta siitä, että teemme muun muassa ympäristöön ja laatuun liittyvää työtä pitkällä tähtäimellä. Petit Hotel on asettanut ympäristö- ja laatutavoitteita. Ne hotellit, jotka täyttävät tavoitteet, saavat sertifikaatin ja tunnuksen ”Petit Hotel Quality Committed”.


huolehtiviA jA ystävällisiä || Hotellin henkilökunta on luotettavaa, osaavaa, huolehtivaa ja ystävällistä. He ovat sitoutuneet täyttämään hotellin näkemykset ja laatuvaatimukset.


ruokA jA juomA || Keittiöt pyrkivät tarjoamaan ainutlaatuisen osaamistason. Raaka-aineet ovat useimmiten luonnonmukaisia ja lähialueella tuotettuja, ja niistä valmistetaan ruokaa rakkaudella.


yksilöllisiä || Hotellit pyrkivät olemaan ainutlaatuisia. Ne haluavat tarjota vieraille aivan poikkeuksellisen kokemuksen. Tähän sisältyvät luonnollisesti myös henkilökunnan ja omistajien sosiaaliset taidot. Vieraiden tulee saada joustavaa ja laadukasta palvelua.


lAAdukkAitA || Kullakin hotellilla on kirjallinen laatukäytäntö. Sen noudattamista seurataan jatkuvasti, ja tarkastuksen jälkeen hotelli saa Petit Hotelin sertifikaatin.


ympäristöystävällisiä || Hotellit tekevät tietoisesti ympäristötyötä ja ovat laatineet ympäristökäytännön sekä sisä- että ulkotiloihin. Ympäristöstä huolehtiminen ja vastuun kantaminen siitä ovat itsestäänselvyys. Koko henkilökunnalle on laadittu konkreettiset ympäristötoimintamallit.


THE SMALL HOTELS THE SMALL HOTELS WITH GREAT KITCHENS WITH GREAT KITCHENS

QUALITY COMMITTED WWW. pe ti th ote l . f i

bildreklam.se

Haluamme oppia lisää ja kehittyä yhä paremmiksi. Yksi keino on pyytää sinun näkemyksiäsi. Siksi toivomme saavamme sinulta parannusehdotuksia. Lähetä ne sähköpostilla osoitteeseen info@petithotel.fi

Petit Hotel Laatu Suomi  

Petit Hotel Laatu Suomi

Petit Hotel Laatu Suomi  

Petit Hotel Laatu Suomi

Advertisement