Page 1

Facultat de Ciències de l’Educació UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA

la guia de L’ESTUDIANT 2008-2009


Montatge fotogràfic: Marta Prieto Patricia Martín Facultat de Ciències de l’Educació UAB

Facultat de Ciències de l’Educació Universitat Autònoma de Barcelona 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès) Telèfon: 93 581 26 83 Fax: 93 581 20 07 Correu electrònic: ga.c.educacio@uab.es Web de la facultat: http://www.uab.es/fac-ciencies-educacio

Editat per la Universitat Autònoma de Barcelona 08193 Bellaterra (Barcelona) Imprès pel Servei de Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona Edifici del Rectorat - 08193 Bellaterra


Índex 1. La Facultat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1. Salutació del Deganat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2. Com s’organitza la Facultat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2.1. Els òrgans de govern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2.2. Els estudiants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2.3. Procés d’acollida als estudiants de primer curs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2.4. Els departaments que imparteixen docència a la Facultat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7 9 10 11 11 13 13

2. Normativa de permanència . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23

2.1. Normativa de permanència dels estudiants de la UAB (Aprovada pel Consell Social del dia 16 de juliol de 2004) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2. Normativa de permanència dels estudiants de la UAB (Alumnes que hagin accedit a la UAB abans del curs 2004-2005) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Els Estudis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1. Els nostres estudis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1.1. Plans d’estudis, horaris i exàmens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1.1.1. Mestre Especialitat Educació Física . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1.1.2. Mestre Especialitat Llengua Estrangera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1.1.3. Mestre Especialitat Educació Musical . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1.1.4. Mestre Especialitat Educació Especial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1.1.5. Diplomatura d’Educació Social . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1.1.6. Llicenciatura de Pedagogia (Segon cicle) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1.1.7. Llicenciatura de Psicopedagogia (Segon cicle) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1.2. Plans d’estudis Espai Europeu d’Educació Superior (EEES) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1.2.1. Mestre Especialitat Educació Infantil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1.2.2. Mestre Especialitat Educació Primària . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1.2.3. Títol propi de Graduat en Ciències de l’Educació (Pedagogia –ECTS–) . . . . 3.1.3. Mòduls horaris de lliure elecció . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1.4. Màsters universitaris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1.4.1 Màster en Educació Intercultural . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1.4.2 Màster en Formació de les persones adultes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1.4.3 Màster de Planificació i Gestió de l’Educació . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1.4.4 Màster de Biblioteca Escolar i promoció de la lectura . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1.4.5 Màster en Direcció i Gestió de Centres Educatius . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1.4.6 Màster de Recerca en Didàctica de les Matemàtiques i de les Ciències . . . 3.1.4.7 Màster de Recerca en Didàctica de la Llengua i la Literatura . . . . . . . . . . . . 3.1.4.8 Màster de Recerca en Educació . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3

Índex

Facultat de Ciències de l’Educació LA GUIA DE L’ESTUDIANT 2008-2009

25 28 29 31 33 35 47 59 70 81 93 102 111 112 142 165 181 184 184 186 191 194 197 198 203 205


Índex

4

3.1.5. Estudis propis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1.5.1. Mencions en l’ensenyament de l’anglès i del francès a l’educació infantil i primària . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2. El Practicum de la Facultat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2.1. El Practicum de les diplomatures de Mestre: Educació Infantil, Educació Primària, Educació Física, Educació Musical, Llengües Estrangeres i Educació Especial. . . . . . 3.2.2. Practicum de la Diplomatura d’Educació Social . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2.3. Practicum de la Llicenciatura de Pedagogia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2.4. Practicum de la Llicenciatura de Psicopedagogia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2.5. Normativa per a la realització del Practicum sense ajustar-se als estàndars habituals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2.6. Cronograma del Practicum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.3. Activitats de lliure elecció proposades per la Facultat de Ciències de l’Educació . . . . . . . . . .

4. Lliure elecció . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Com es pot cursar la lliure elecció . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.1. Assignatures d’universitat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Assignatures que formen part d’una menció, i no són de cap pla d’estudis, que també es poden cursar com assignatures d’universitat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2. Assignatures d’universitat en format virtual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2.1. Estudis compartits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Assignatures de lliure elecció a distància ofertes per l’Oficina de l’Autònoma Interactiva Docent (OAID) i realitzades en col·laboració amb altres universitats . . . . . . Projecte Metacampus (assignatures compartides UAB-UOC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Projecte Campus Global (assignatures compartides UAB-UPM) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Projecte Intercampus (assignatures compartides amb altres universitats catalanes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2.2. Projecte Intracampus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Assignatures de lliure en format virtual destinades als estudiants de la UAB . . . . . . . . 4.3. Assignatures específiques de didàctica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

207 207 213 213 216 218 221 223 224 228 231 233 235 245 246 246 246 246 247 248 252 252 254

5. Programes d’intercanvi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

257

6. Els serveis de la Facultat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

263 265 265 266 266 267 268 268

6.1. Gestió acadèmica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.2. Suport Logístic i Punt d’Informació . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.3. Servei d’Aplicacions Educatives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.3.1. Multimèdia Informàtica (Servei d’Informàtica Distribuïda) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.3.2. Multimèdia Audiovisual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.3.3. Aula de didàctica i recerca educativa (ADRE) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.4. Laboratori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


6.5. 6.6. 6.7. 6.8. 6.9.

Biblioteca d’Humanitats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gestió Econòmica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Escola de Cultura de Pau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CRECIM (Centre de recerca per a l’Educació Científica i Matemàtica) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Càtedra de formació i educació viàries . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

269 275 275 276 277

7. Seguretat i Salut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

279 281 282 283 283 283

7.1. Consells bàsics de seguretat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.2. Què us cal saber davant possibles emergències . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.3. Estructura de salut a la vostra disposició . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . El Servei Assistencial de Salut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Equip de primers auxilis dels edificis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8. L’Agenda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.1. Calendari acadèmic 2008-2009 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.1.1. Calendari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.1.1.1. Períodes hàbils . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.1.1.2. Segones convocatòries del curs acadèmic 2007-2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.1.1.3. Inici del curs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.1.2 Períodes d’activitats i avaluacions acadèmiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.1.2.1. Estudis de Diplomatura, d’Enginyeria i de Llicenciatura . . . . . . . . . . . . . . . . 8.1.2.2. Ensenyaments de Grau i Titulacions del Pla Pilot d’Adaptació a l’EEES . . . 8.1.2.3. Màsters universitaris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.1.3. Activitats d’acollida als estudiants de primer curs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.1.4. Dies festius . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.1.4.1. Dies festius a tots els centres de la UAB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.1.4.2. Festes locals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.1.4.3. Festa Institucional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.1.4.4. Festa Major de la UAB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.1.4.5. Vacances de Nadal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.1.4.6. Vacances de Setmana Santa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.1.4.7. Dies no lectius . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.1.4.8. Acte d’acomiadament dels estudiants que finalitzen els seus estudis . . . . . 8.2. Calendari de docència . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.2.1. Calendari de docència 2008-2009 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.2.2. Calendari de docència i avaluació curs 2008-2009 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.3. Calendari administratiu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.3.1. Calendari de matriculació del curs acadèmic 2008-2009 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.4. Telèfons i adreces electròniques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.5. Plànols . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

285 287 287 287 287 287 288 288 289 290 290 291 291 291 291 292 292 292 292 292 293 293 295 297 301 302 317

5

Índex

Facultat de Ciències de l’Educació LA GUIA DE L’ESTUDIANT 2008-2009


Índex 6


7

1 La Facultat

Facultat de Ciències de l’Educació LA GUIA DE L’ESTUDIANT 2008-2009

1. LA FACULTAT


La Facultat 8

1


9

1 La Facultat

Facultat de Ciències de l’Educació LA GUIA DE L’ESTUDIANT 2008-2009

1.1. Salutació del Deganat En nom de totes les persones que treballem a la Facultat vull donar-te la benvinguda al nostre centre. La Facultat de Ciències de l’Educació és un gran equip de professionals que procurarà que la teva formació sigui de qualitat en un marc de diàleg i participació. També vull presentar-te tota la informació que posem a la teva disposició perquè coneguis la Facultat, els teus estudis i tot allò que t’interessa. Aquesta informació és una ajuda molt valuosa per a planificar el curs acadèmic que tot just ara comences. Al web de la Facultat, que acabem de remodelar totalment, i en el dispositiu que acabes d’obrir, trobaràs tota la informació sobre els estudis, les assignatures, exàmens, terminis, així com el professorat i el personal d’administració i serveis que és a la teva disposició. Aquesta és, en suma, la informació necessària per conèixer la Facultat, els estudis, els programes d’intercanvi i la lliure elecció, els serveis de la facultat i l’agenda amb els calendaris de funcionament i un directori d’adreces electròniques i telèfons de tot el personal del centre. Creiem que és important que vagis visitant el web regularment, conté informació sobre activitats i notícies que segur seran del teu interès. La universitat en general i la nostra Facultat en particular està a punt de viure una important transformació que volem que coneguis en profunditat: el curs vinent hi haurà nous estudis universitaris. Després d’un procés de treball intensiu que tot just està acabant la seva primera fase en el moment que llegeixes aquestes línies, el curs que ara comença serà clau per concretar com seran els nous estudis de la facultat en la seva programació. Ben aviat tindràs tota la informació sobre aquest important procés en el qual també podràs participar. Vull aprofitar també per parlar-te de les altres possibilitats que tens en estudiar en aquest centre i que no has de perdre. Estudiar a la Facultat de Ciències de l’Educació vol dir també tenir moltes possibilitats de participar en un gran conjunt d’activitats: participació en els òrgans de govern de la Facultat, en associacions i grups d’estudiants i en activitats complementàries de diàleg, debat i intercanvi organitzades pel professorat, com les Converses Pedagògiques o els debats d’educació, o altres activitats organitzades per estudiants. A la Facultat pensem que val molt la pena que t’hi impliquis activament. Només em resta desitjar-te un bon inici de curs i que trobis a la Facultat allò que estaves buscant per formar-te com a professional i per viure activament la vida universitària. MARIUS MARTÍNEZ Degà


10

La Facultat

1

1.2. Com s’organitza la Facultat Web: http://www.uab.es/fac-ciencies-educacio La Facultat de Ciències de l’Educació va ser creada el 13 d’octubre de 1992, com a resultat de la fusió de l’Escola Universitària de Mestres «Sant Cugat» i de la Secció de Ciències de l’Educació de la Facultat de Filosofia i Lletres i és el centre encarregat de l’organització dels ensenyaments que condueixen a l’obtenció dels títols universitaris en l’àmbit de l’educació. Actualment, ofereix les titulacions següents: • Diplomatures de mestre en les especialitats de: – Educació Infantil – Educació Primària – Educació Especial – Educació Física – Educació Musical – Llengües Estrangeres • Diplomatura d’Educació Social • Llicenciatura de Pedagogia • Llicenciatura de Psicopedagogia (estudis de segon cicle) • Títol propi de Graduat en Ciències de l’Educació (Pedagogia) • Màster universitaris professionals: – En Educació Intercultural – En Educació de les Persones Adultes – De Planificació i Gestió de l’Educació – De Direcció i Gestió de Centres Educatius – De Biblioteca Escolar i promoció de la lectura • Màsters universitaris de recerca: – En Didàctica de les Matemàtiques – En Didàctica de la Llengua i la Literatura – En Educació • Títols propis de Menció: – En ensenyament de l’anglès i del francès a l’educació primària • Postgrau en Mediació a l’Àmbit Socioeducatiu • Postgrau en Pedagogia Terapèutica • Màster en Formació Inicial del Professorat de Secundària


1.2.1. Els òrgans de govern La direcció i la gestió ordinària de la Facultat és responsabilitat del degà, el qual treballa amb un equip de cinc persones que ocupen els càrrecs següents: Secretaria del centre i vicedeganat de relacions internes Vicedeganat d’ordenació acadèmica-grau Vicedeganat d’ordenació acadèmica-postgrau Vicedeganat de promoció, estudiants i internacionalització Administració de centre L’equip compta amb el suport i la col·laboració dels coordinadors d’estudis, que són les persones encarregades de dirigir, organitzar i coordinar els ensenyaments de cadascuna de les titulacions que s’imparteixen a la Facultat. L’estructura dels òrgans de representació de la Facultat està definida en el reglament del centre, que podeu consultar a la pàgina web de la facultat: http://www.uab.es/fac-ciencies-educacio

1.2.2. Els estudiants Consell d’Estudiants: GA/417, Mòdul IV Sala d’Estudis: GL/307, davant del Mòdul III Com a estudiants és molt el que podem fer: plantejar com voldríem que fos la facultat i la UAB, debatre com volem que siguin els nostres estudis, lluitar per aconseguir millores en els serveis i els espais de la Facultat, dur a terme projectes de solidaritat, participar a la festa major de la UAB, fer festes, … i tot això amb l’objectiu de dinamitzar la facultat. Durant el curs 2005-2006, per exemple, un grup d’estudiants de segon cicle de Pedagogia han editat la revista socioeducativa @dona-te’n. Així és com ens organitzem institucionalment per participar en els òrgans de govern: Pel que fa la Facultat: La Junta de Facultat és l’òrgan col·legiat de govern de la Facultat i està format pel degà i el seu equip, una representació docent, una representació estudiantil i una representació del PAS. La Junta de Facultat vetlla pel funcionament del Reglament de la Facultat i delega funcions a la Junta Permanent. La Junta Permanent està composada per membres de la Junta de Facultat representants dels quatre col·lectius (deganat, docents, estudiants i PAS). Té diverses comissions delegades: la Comissió d’Ordenació Acadèmica, la Comissió d’Innovació i Recerca i de la Comissió d’Economia i Serveis.

11

1 La Facultat

Facultat de Ciències de l’Educació LA GUIA DE L’ESTUDIANT 2008-2009


12

La Facultat

1 El Consell d’Estudiants està format pels delegats i delegades de curs de totes les titulacions, els i les estudiants membres de la Junta de Facultat, els i les estudiants membres del claustre de la UAB, un representant de cada col·lectiu estudiantil i el/la dinamitzador/a de centre. La seva funció és vetllar per fer arribar la informació institucional als companys/es de classe, així com representar-los a les diferents reunions de coordinació. Pel que fa les titulacions: Les Comissions de docència estan formades pel coordinador/a de titulació, els tutors/es de curs i els delegats/des de curs. La seva funció és vetllar pel bon funcionament de la titulació i coordinar activitats conjuntes. Les Reunions d’Avaluació estan formades pel tutor/a de curs, el professorat del semestre en el qual es realitzen, i els delegats/des de curs. La seva funció és vetllar pel bon funcionament del curs i estudiar el funcionament de les assignatures.

Calendari de reunions de coordinació Consell d’estudiants-Deganat Curs 2008-2009 Un dels objectius principals de l’Equip Deganal és potenciar i facilitar el contacte, l’intercanvi i la comunicació entre els òrgans de govern de la Facultat i els estudiants. Al llarg dels darrers cursos hem realitzat reunions mensuals que ens han permès avançar en la millora de molts aspectes del nostre centre. Des del curs 2006-2007 s’ha obert l’espai de comunicació del Consell d’estudiants de la Facultat de Ciències de l’Educació al campus virtual de la universitat per tal de facilitar la comunicació entre els diferents membres del consell. Durant el mes de setembre s’organitzarà el Directori de membres per tal de poder-los fer arribar puntualment totes les convocatòries i informacions. Per tal de potenciar el bon ritme agafat, i continuar establint una comunicació més estreta, durant el curs 2008-2009 hem previst la celebració de 7 reunions. Les reunions sempre es fan en dijous i en horari de franja. L’ordre del dia de les reunions es comunicarà oportunament i amb antelació mitjançant carta enviada al correu electrònic institucional dels estudiants i publicació a l’espai de comunicació del Consell d’Estudiants de la Facultat. Les dates de reunió són les següents: 23 d’octubre de 2008 20 de novembre de 2008 18 de desembre de 2008 26 de febrer de 2009 26 de març de 2009 30 d’abril de 2009 21 de maig de 2009


Horari de la Reunió: Torn de matí: entre les 11.30 i les 12.30 Torn de tarda: entre les 16.30 i les 17.30 Lloc de la reunió: Sala de Juntes de la Facultat Aquestes reunions estan obertes als Delegats i les Delegades de curs, als representants dels estudiants a la Junta de Facultat i als representants dels estudiants al Claustre de la UAB. L’Assemblea d’estudiants de la Facultat i cadascun dels col·lectius d’estudiants amb representació a la Facultat de Ciències de l’Educació hi estaran representats per un dels seus membres. En cas d’haver-n’hi, aquestes reunions comptaran també amb la presència del/la dinamitzador/a d’estudiants de la Facultat. Durant el mes de setembre s’organitzarà el Directori de persones que configuren el Consell d’Estudiants del curs per tal de poder-los fer arribar puntualment totes les informacions.

1.2.3. Procés d’acollida als estudiants de primer curs El procés d’acollida de la facultat als estudiants de primer curs es desenvolupa en dues fases: 1. Fase inicial, que es du a terme els tres primers dies del curs acadèmic, on s’informa de: • Els serveis de la facultat i de la universitat. • Recursos NTIC: correu electrònic, web de la facultat, web de la universitat, links i eines a la xarxa. • Pla d’estudis de cada titulació: estructura del títol, assignatures i tipologia. • Perfil professional itineraris formatius i sortides professionals. • El Practicum de la titulació. • Participació de l’estudiant: associacions, representants, xarxa d’estudiants, òrgans de govern. 2. Fase de seguiment, que es realitza durant tot el curs, completant les informacions ja donades i ampliantles amb accions formatives complementàries

1.2.4. Departaments que imparteixen docència a la Facultat Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura, i de les Ciències Socials Web: http://dewey.uab.es/didllengua-socials/ El Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura i de les Ciències Socials està estructurat en dues unitats: Unitat de Didàctica de la Llengua i de la Literatura i Unitat de Didàctica de les Ciències Socials.

13

1 La Facultat

Facultat de Ciències de l’Educació LA GUIA DE L’ESTUDIANT 2008-2009


14

La Facultat

1 La funció d’aquest Departament és d’organitzar i desenvolupar la recerca a les àrees abans esmentades i de programar i exercir la docència d’aquestes matèries a la UAB. El Departament organitza les activitats de tercer cicle següents: – Mäster Universitari d’Iniciació a la Recerca en Didàctica de la Llengua i la Literatura. – Doctorat en Didàctica de la Llengua i la Literatura. – Doctorat en Didàctica de les Ciències Socials. El Departament participa en l’organització dels Simpòsiums anuals de la «Asociación Universitaria del Profesorado de Didáctica de las Ciencias Sociales», i organitza diverses jornades de recerca i innovació didàctiques.

• Unitat de Didàctica de la Llengua i la Literatura Línies de recerca: Els eixos en què podem situar les línies de recerca d’aquesta unitat són: – La interacció en l’aprenentatge de llengües. – Formes d’acollida d’escolars d’origen immigrant. – Aprenentatge integrat de continguts curriculars en la segona llengua i llengües estrangeres. – L’educació literària a través de la literatura infantil i juvenil. – Els àlbums infantils en el desenvolupament de la consciència metalingüística i metaliterària del lector. – L’ensenyament i l’aprenentatge de la composició escrita en situació escolar. – L’activitat metalingüística en la regulació dels processos d’escriptura en llengua primera i llengües addicionals. – L’ensenyament i l’aprenentatge de la gramàtica a l’escola. – Les TIC aplicades a l’aprenentatge de la llengua. – Plurilingüisme i educació lingüística.

• Unitat de Didàctica de les Ciències Socials Línies de recerca: – Elaboració i anàlisi de materials curriculars en Ciències Socials per a l’Ensenyament Infantil, Primari i Secundari. – Recerca en formació inicial del professorat en Didàctica de les Ciències Socials. – L’educació per a la ciutadania i la formació civicopolítica dels nens i dels joves. – L’ensenyament de la Història en contextos multiculturals. Quant a la docència, aquest Departament imparteix assignatures de totes les especialitats de Mestre, a la Diplomatura d’Educació Social, a la de Logopèdia, i a les Llicenciatures de Pedagogia, i Geografia així com al curs CAP i les Mencions de la Facultat. – Ensenyament de la Història: memòria i consciència històrica, patrimoni cultural, ... – L’educació per a la sostenibilitat a l’ensenyament obligatori. – L’ensenyament del temps històric i la construcció de la temporalitat. – Les competències lingüístiques en Ciències Socials.


Departament de Didàctica de l’Expressió Musical, Plàstica i Corporal Web: http://dewey.uab.cat/dempc El Departament de Didàctica de l’Expressió Musical, Plàstica i Corporal està constituït per tres Unitats: Didàctica de la Música, Didàctica de les Arts Plàstiques i Didàctica de l’Educació Corporal. És funció d’aquestes unitats organitzar i desenvolupar la recerca en les àrees de coneixement que li són pròpies, així com programar i exercir la docència d’aquestes matèries a la UAB.

DOCÈNCIA A 1r. i 2n. cicles La docència s’imparteix a totes les diplomatures de Mestre, a la diplomatura d’Educació Social, a la llicenciatura de Comunicació Audiovisual, a la diplomatura de Logopèdia i a la llicenciatura d’Història i Ciències de la Música.

Formació Continuada – Postgrau de Desenvolupament Psicomotor de 0 a 8 anys – Postgrau d’Educació Musical Online – Màster en Pedagogia Musical per a Escoles de Música

Màster Universitari El departament participa conjuntament amb el Departament d’Art en el Màster Universitari de Recerca en Musicologia i Educació Musical, adscrit a la Facultat de Lletres.

Programes de Doctorat – Doctorat Interuniversitari en Educació Física i Esport: Didàctica i Desenvolupament Professional – Doctorat en Didàctica de la Música

RECERCA Les línies de recerca d’aquest departament són: Didàctica de la Música: – La formació musical i didàctica dels mestres. – L’aplicació de la informàtica dins de l’ensenyament musical.

15

1 La Facultat

Facultat de Ciències de l’Educació LA GUIA DE L’ESTUDIANT 2008-2009


16

La Facultat

1 – La integració de la música del segle XX en l’ensenyament obligatori. – La creació musical a l’etapa d’educació infantil. – L’educació de la veu i salut vocal. Didàctica de les Arts Plàstiques: – Estratègies didàctiques a l’escola infantil. – L’art i l’educació especial. Apreciació estètica dels invidents. – L’ensenyament-aprenentatge de continguts biològics i medioambientals a través d’estratègies i tècniques d’observació pròpies de l’expressió artística, aplicades a la ciència, en contextos educatius no formals. – Comprensió crítica de les arts plàstiques i la cultura visual. Els estudis – El currículum d’educació artística i la construcció de la subjectivitat. – Sabers i pràctiques en la formació inicial del professorat. – Tendències en els mitjans audiovisuals per a l’educació artística. Didàctica de l’Educació Física: – Els valors en l’educació física i l’esport. – La formació professional en l’ambit de l’esport. – Els continguts normatius de l’educació física. – El joc motor tradicional com a contingut en l’educació física. – Indicadors per mesurar la qualitat dels serveis de la infància 0-6 anys. – Metodologia per a l’educació psicomotriu.

Departament de Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals Web: http://www.uab.es/dep-did-matematica-ciencies-experimentals/ El Departament de Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals està estructurat en dues Unitats: Unitat de Didàctica de la Matemàtica i Unitat de Didàctica de les Ciències Experimentals. És funció d’aquestes unitats organitzar i desenvolupar la recerca en les àrees de coneixement que li són pròpies, així com programar i exercir la docència a la UAB de les matèries adscrites a les nostres àrees. Els àmbits estratègics de recerca d’aquest departament són:

• Noves tecnologies en l’ensenyament i l’aprenentatge de les ciències i les matemàtiques Línies de recerca: – La innovació en l’ensenyament de la física a través d’eines informàtiques. – Disseny i estructuració d’arquitectures de teletutorització i formació en situacions especials d’educació matemàtica. – Desenvolupament d’un campus virtual en el marc d’una educació bimodal.


• Cultura i educació matemàtica i científica per a una ciutadania responsable Línies de recerca: – Educació i comunicació ambiental, una perspectiva des de l’àrea de ciències. – Educació matemàtica i context sociocultural. – Fonamentació de l’ensenyament de les ciències en la història i la filosofia de les ciències.

Processos en l’ensenyament i aprenentatge de les ciències i les matemàtiques Línies de recerca: – Processos matemàtics implicats en l’aprenentatge de les matemàtiques. Processos cognitius implicats en el pensament matemàtic avançat. Comportament matemàtic en la resolució de problemes. – Habilitats cognitivolingüístiques relacionades amb la regulació de l’aprenentatge i l’ensenyament de les ciències experimentals. Quant a la docència, aquest Departament imparteix assignatures de totes les titulacions de Magisteri, a la Diplomatura d’Educació Social, a la Llicenciatura de Biologia i a la Llicenciatura de Pedagogia, al mestratge de Formació Inicial del Professorat de Secundària, així com els cursos per a l’obtenció del certificat d’Aptitut Pedagògica (CAP), i el curs de formació pluridisciplinar per a l’accés a la universitat. El Departament imparteix també els següents programes: – Màster Universitari de Recerca en Didàctica de les Matemàtiques i de les Ciències. – Estudis de Doctorat en Didàctica de les Matemàtiques i de les Ciències. – Doctorat en Educació Ambiental. Així mateix, el Departament dóna assessorament a grups de professors o a Centres que sol·licitin recolzament en el seu interès per la innovació didàctica.

Departament de Pedagogia Aplicada Web: http://dewey.uab.es/paplicada

Grups de recerca consolidats pel DURSI • CIFO - Col·lectiu d’Investigació en Formació Ocupacional Línies de treball: – Activitats relacionades al camp de la formació d’adults: formació vinculada al treball, formació de formadors i formació pel desenvolupament personal i social, didàctica, integració socioeducativa. Projectes de recerca: – Cualificaciones y certificaciones en el Formador de Formación profesional y ocupacional.

17

1 La Facultat

Facultat de Ciències de l’Educació LA GUIA DE L’ESTUDIANT 2008-2009


18

La Facultat

1 – Experiencia piloto para la incorporación de las PYMES del sector del comercio minorista a la formación continua a través de la teleformación: Proyecto Palmira. – Older People Active Learners (OPAL). Proyecto Leonardo. – La didàctica en un entorn virtual interuniversitari.

• EDO - Equip de Desenvolupament Organitzatiu Línies de treball: – Autoavaluació institucional, cultura organitzacional, vídeos didàctics, avaluació de programes, capacitació d’infermeria, passantia de professors llatinoamericans. Projectes de recerca: – Delimitación y experimentación de un modelo de gestión del conocimiento en red. – La interacció docent-discent en contextos escolars amb forta presència d’alumnat de família emigrada. – Anàlisi i tractament de la violència de gènere als centres educatius no universitaris.

• ERESV (Equip de recerca en educació i seguretat viàries) Línies de recerca: – Educació Viària. Projectes de recerca: – Programa de formació per a la reducció d’accidents pels treballadors i usuaris de Liberty seguros. – Avaluació d’autoescoles de Catalunya. Setembre 2005-juny 2006. – Curs de sensibilització per a preconductors a les autoescoles.

• Didàctica i Multimèdia - DiM Línies de treball: – Bases tecnològiques i didàctic-organitzatives de l’Escola del Futur. – Creació d’activitats interactives multimèdia aplicades a l’educació. – Recopilació, catalogació i avaluació de materials multimèdia educatius. – Estudi de les possibilitats didàctiques de las TIC en el marc d’algunes assignatures. – La pissarra digital. – L’entorn Moodle. Projectes de recerca: – Usos didàctics de la pissarra digital interactiva SMART. – Exploració de possibilitats educatives de l’entorno Moodle. – Pissarra digital en l’aula de classe (DURSI, Generalitat de Catalunya).


• Gestió de canvi a les organitzacions de formació Línies de treball: Estudi del funcionament de les Universitats. La innovació i el canvi. El rol directiu de les dones a les Universitats. Projectes de recerca: – Estudio de las dinámicas de los órganos de gobierno de las universidades desde la perspectiva del género – Canvi de cultura a les Universitats Catalanes del segle XXI. – EU[eComp] Int: The European eCompetence Initiative for Higher Education Staff. – Estudio de los procesos de cambio a partir del diagnóstico de la cultura institucional y las dinámicas del cambio en la Universidad. Projecte I+D. MEC 2005-09237-C02 (2005-2008). – Estudi de la cultura i el clima als IES. Projecte ARIE. DURSI (2004-2005). – L’assumpció de càrrecs acadèmics a la Universitat des de la perspectiva del gènere. Projecte Institut Català de la Dona (2005).

• Metodologías Educativas Multimedia (MEM) Línies de treball: – Investigación en metodologías multimedia on-line aplicadas a la educación. Projectes de recerca: – Implementació i assessorament metodològico-tècnic d’un entorn virtual d’aprenentatge per a la formació de professors de català. Generalitat de Catalunya. Secretaria de política lingüística (2001-2006). – Implementació i assessorament metodològico-tècnic d’un entorn virtual d’aprenentatge per a la traducció audiovisual on line. Facultat de Traducció i Interpretació. Departament de Traducció i Interpretació de la UAB. – Creació d’espais virtuals d’aprenentatge per a joves. Consell Comarcal d’Osona (2003-2006).

• DEMOS – Desenvolupament i Millora de les Organitzacions Línies de treball: – Promoure la reflexió sobre temàtiques relacionades amb l’organització i gestió d’institucions educatives. – Estudiar els elements organitzatius que propicien la millora de les institucions educatives. – Proporcionar referents que facilitin el desenvolupament professional. Projectes de recerca: – Procés i Impacte del Pla Agrupat de Formació (Conveni amb la Diputació de Barcelona). – Delimitación y Experimentación de un Modelo de Gestión del Conocimiento en Red (Ajut concedit pel Ministeri de Ciència i Tecnologia dins del Pla Nacional I + D + I). – Relació que s’estableix entre el Desenvolupament Organitzacional i Curricular del Centre i els seus Rendiments Acadèmics.

19

1 La Facultat

Facultat de Ciències de l’Educació LA GUIA DE L’ESTUDIANT 2008-2009


20

La Facultat

1 • GRODE - Grup de recerca orientació i desenvolupament educatiu Línies de recerca: – Espais de debat educatiu, en la comunitat, orientat a les famílies. – Dinamització de treball amb famílies amb la participació de grups de professionals vinculats a institucions, professorat i famílies en el marc del Projecte de la Diputació de Barcelona. – La Formació i Orientació a l’ESO: Anàlisi de la realitat laboral i professional des del punt de vista de l’alumnat de secundària. Estratègies per a la tutorització. – Projecte de la Millora de l’èxit escolar, en la zona educativa de Capellades, projecte de la Diputació de Barcelona amb participació de professorat de la zona de primària i secundària, educació i treball social, responsables polítics i tècnics dels ajuntaments implicats, etc. – Observatori de la violència a les escoles. Projectes de recerca: – Observatori de la violència en les escoles. Diputació de Barcelona, UNESCO i Generalitat de Catalunya. 2004-2008. – Curs de Postgrau: Orientació i estratègies pel debat educatiu en el context familiar.

• EVAINU Línies de treball: – Nous entorns d’aprenentatge i innovació educativa en la Universitat del present-futur. Projectes de recerca: – Estudis de cas a la UAB sobre el paper de les TIC en la docència universitària.

• ERIFE (Equip de Recerca sobre Infància, Família i Educació) Línies de treball: – Aspectes educatius del treball amb la primera infància i les seves famílies tant en els contextos escolars com en els contextos generats per altres tipus de serveis socioeducatius. Projectes de recerca: – Anàlisi de la Creació d’un Espai familiar al voltant del llibre i la literatura oral.

• Projectes d’Innovació docent – Les TIC com a eina de transformació de la docència a la Facultat de Ciències de l’Educació INNOVATIC. – Millora de les competències lingüístiques dels alumnes de la titulació de magisteri: Llengües estrangeres, mitjançant la impartició d’assignatures troncals en anglès.


– Transició secundària-universitat i incorporació a la universitat. – La didàctica en un entorn virtual interuniversitari.

• Càtedra d’Educació i formació viàries Línies de recerca: – Educació Viària. Projectes de recerca: – Curs d’obtenció del certificat d’aptitud de formadors viaris. Curs subvencionat pel Servei Català de Trànsit. – Curs presencial per a la formació de directors d’autoescola, subvencionat pel Servei Català de Trànsit. – Cap a una mobilitat segura: Treball d’educació viària a l’ESO: coordinació i orientació als centres d’educació secundària obligatòria a totes les demarcacions catalanes a través dels centres de recursos pedagògics i/o directament als instituts (CRP’s Girona, CRP’s Tarragona [Priorat i Baix Ebre], Granollers, Hospitalet, Lleida ciutat i Pallars, Manresa). – Curs de mesures penals alternatives. Secció de penes alternatives del Departament de Justícia.

Departament de Pedagogia Sistemàtica i Social Web: http://dewey.uab.es/pedagogiasistematica/ El Departament de Pedagogia Sistemàtica i Social està integrat per l’Àrea de Teoria i Història de l’Educació i el componen un total de vint-i-nou professors. Les línies de recerca que en l’actualitat s’estan desenvolupant al nostre Departament són:

• Polítiques educatives i sistema educatiu • Educació i treball • Acció i intervenció socioeducativa, diversitat i educació d’adults • Història de l’educació • Ètica, antropologia i educació • Educació emocional i formació del professorat A més de la participació en les diplomatures, llicenciatures i Màsters oficials que s’imparteixen a la Facultat de Ciències de l’Educació, el Departament ofereix un doctorat en Educació, conjuntament amb el departament de Pedagogia Aplicada, i cursos de formació per a professionals de la infermeria quirúrgica.

21

1 La Facultat

Facultat de Ciències de l’Educació LA GUIA DE L’ESTUDIANT 2008-2009


22

La Facultat

1 Unitats Departamentals: A més dels cinc Departaments amb docència majoritària, a la Facultat hi ha 16 unitats departamentals, que imparteixen docència al centre. Dept. de Biología Animal, Biologia Vegetal i d’Ecologia Dept. de Comunicació Audiovisual i de Publicitat Dept. de Dret públic i de Ciències Historicojurídiques Dept. d’Economia Aplicada Dept. de Fiologia Anglesa i Germanística Dept. de Filologia Catalana Dept. de Filologia Espanyola Dept. de Filologia Francesa i Romànica Dept. de Geografia Dept. de Geologia Dept. d’Història Moderna i Contemporània Dept. de Psicobiologia i Metodologia de les Ciències de la Salut Dept. de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l’Educació Dept. de Psicologia Clínica i de la Salut Dept. de Psicologia Social Dept. de Sociologia

Web: http://einstein.uab.es/suab52w/ Web: http://ccc-web.uab.es/dep-cap/dep-cap/noticias.php Web: http://selene.uab.es/dep-derecho-publico Web: http://www.ecap.uab.es Web: http://antalya.uab.es/englishstudies/fil_eng Web: http://seneca.uab.es/filologiacatalana/ Web: http://seneca.uab.es/files/ Web: http://seneca.uab.es/filfrirom/ Web: http://mediterrani.uab.es/web/ Web: http://einstein.uab.es/suab85w/ Web: http:www.uab.es/dep-historia-moderna-contemporania

Web: http://seneca.uab.es/psicoeducacio/ Web: http://seneca.uab.es/clinica/ Web: http://psicologiasocial.uab.es/ Web: http://selene.uab.es/dep-sociologia/


23

2 Normativa de permanència

Facultat de Ciències de l’Educació LA GUIA DE L’ESTUDIANT 2008-2009

2. NORMATIVA DE PERMANÈNCIA


Normativa de permanència 24

2


2.1. Normativa de permanència dels estudiants de la UAB (Aprovada pel Consell Social del dia 16 de juliol de 2004)

Alumnes de primer curs Els alumnes de primer curs, quan finalitzin el curs acadèmic corresponent a la segona matrícula, hauran d’haver superat un total de 30 crèdits per poder continuar els mateixos estudis (no es computaran els crèdits convalidats, els adaptats d’assignatures idèntiques, els reconeguts i els de CFGS). Si l’alumne no ha superat aquests 30 crèdits podrà interposar recurs d’alçada per sol·licitar poder matricular-se el curs següent. El recurs s’ha de presentar en el termini màxim d’un mes a partir del dia següent al de la publicació de les qualificacions. Cal adreçar-lo a la Comissió Acadèmica del Consell Social i s’ha de lliurar a la Gestió Acadèmica. L’estudiant que no pugui continuar els seus estudis per no haver superat el mínim de crèdits podrà tornar a fer la preinscripció per als mateixos estudis al cap de dos cursos acadèmics, per una única vegada.

Límit de matriculació El nombre màxim de crèdits de què un alumne es pot matricular la primera vegada és de 90.

Alumnes de segon curs i següents Límit de matriculació Els estudiants que tinguin assignatures pendents de semestres anteriors, el nombre màxim de crèdits de que es podran matricular serà el que resulti d’aplicar la fórmula següent: (Càrrega total del títol / Nombre d’anys previstos) + 20% = N A partir del segon curs acadèmic, la càrrega de crèdits de cada assignatura troncal i obligatòria no superada s’incrementarà en relació al nombre de vegades que l’alumne s’hagi matriculat d’aquesta assignatura d’acord amb la fórmula següent: Nombre de crèdits assignatura troncal i obligatòria

3 (n11)/2 =

On n és igual al número de matrícula (1a, 2a...)

Càrrega de crèdits assignatura troncal i obligatòria

25

2 Normativa de permanència

Facultat de Ciències de l’Educació LA GUIA DE L’ESTUDIANT 2008-2009


26

Normativa de permanència

2 De tal manera que El total de crèdits matriculats ha de ser menor o igual que la càrrega total del títol / Nombre d’anys previstos 1 20%. L’alumne s’haurà de matricular obligatòriament de les assignatures troncals i obligatòries no superades. No està obligat a matricular-se de les assignatures optatives i de lliure elecció no superades, les quals poden ser substituïdes per altres assignatures optatives i de lliure elecció.

Alumnes procedents d’una altra universitat Als alumnes que continuïn els mateixos estudis iniciats en una altra universitat, se’ls comptaran les convocatòries exhaurides. Els alumnes que abandonin els estudis en una altra universitat per haver esgotat el règim de permanència podran iniciar els mateixos estudis a la UAB, sempre que compleixin les condicions establertes en aquesta normativa. Si en dos anys l’alumne no ha superat, en la seva universitat d’origen, 30 crèdits adaptables al pla d’estudis de la UAB no podrà ser admès. Podrà interposar recurs d’alçada davant del rector en el termini d’un mes a partir de la data de resolució de l’adaptació del seu expedient. Si l’alumne només ha estudiat un curs a la universitat d’origen, disposarà d’un altre curs a la UAB per a superar 30 crèdits del pla d’estudis.

Convocatòries per assignatura Els alumnes disposen, com a màxim, de 6 convocatòries avaluades per superar cada assignatura. Els alumnes que tinguin 5 convocatòries esgotades d’una assignatura hauran d’examinar-se en la sisena convocatòria davant d’un tribunal format per tres professors nomenats pel degà o director. Si l’estudiant no supera l’assignatura en la sisena convocatòria podrà sol·licitar la continuïtat dels seus estudis a la Comissió Acadèmica del Consell Social. Si se li concedeix, l’estudiant haurà d’acollir-se a un règim de tutoria amb dret a dues convocatòries extraordinàries consecutives. En el cas que a l’estudiant li resti una assignatura per finalitzar la carrera i no hagi aprovat les tres primeres convocatòries, podrà acollir-se a l’opció d’examinar-se de la quarta convocatòria davant d’un tribunal.


Anul·lació de matrícula L’anul·lació de matrícula no requereix cap justificació. S’haurà de presentar una sol·licitud a la Gestió Acadèmica en els terminis fixats al calendari academicoadministratiu. La concessió o denegació correspon als degans o directors i es pot recórrer davant el rector. Pel que fa a la permanència, l’anul·lació de matrícula té la mateixa consideració que si l’alumne no s’hagués matriculat.

Nota Els alumnes que hagin accedit a la UAB amb anterioritat a l’entrada en vigor d’aquesta normativa poden optar, voluntàriament, per tal que els sigui d’aplicació la present o bé la Normativa de permanència aprovada el 22 de maig de 1992 i modificada posteriorment el 17 de juny de 1992 i el 17 de setembre de 1999.

27

2 Normativa de permanència

Facultat de Ciències de l’Educació LA GUIA DE L’ESTUDIANT 2008-2009


28

Normativa de permanència

2

2.2. Normativa de permanència dels estudiants de la UAB (Alumnes que hagin accedit a la UAB abans del curs 2004-2005) Alumnes de segon curs i següents Límit de matriculació Els estudiants que tinguin assignatures pendents de semestres anteriors, el nombre màxim de crèdits de que es podran matricular serà el que resulti d’aplicar la fórmula següent: (Càrrega total del títol / Nombre d’anys previstos) 1 20% = N L’alumne s’haurà de matricular obligatòriament de les assignatures troncals i obligatòries no superades.

Convocatòries per assignatura Els alumnes disposen, com a màxim, de 6 convocatòries per superar cada assignatura. Els alumnes que tinguin 5 convocatòries esgotades d’una assignatura podran demanar examinar-se en la sisena convocatòria davant d’un tribunal format per tres professors nomenats pel degà o director. Si l’estudiant no supera l’assignatura en la sisena convocatòria podrà sol·licitar a la Comissió Acadèmica del Consell Social, la concessió d’una convocatòria de gràcia sempre i quan tingui aprovat, com a mínim, el 50% de les assignatures troncals i obligatòries de la titulació.

Anul·lació de matrícula i convocatòries L’anul·lació de matrícula no requereix cap justificació. S’haurà de presentar una sol·licitud a la Gestió Acadèmica en els terminis fixats al calendari academicoadministratiu. La concessió o denegació correspon als degans o directors i es pot recórrer davant el rector. Pel que fa a la permanència, l’anul·lació de matrícula té la mateixa consideració que si l’alumne no s’hagués matriculat. L’anul·lació de convocatòria no requereix cap tràmit administratiu i funciona automàticament si l’alumne no es presenta als exàmens. Per tant, el no presentat no farà córrer convocatòria.


29

3 Els estudis

Facultat de Ciències de l’Educació LA GUIA DE L’ESTUDIANT 2008-2009

3. ELS ESTUDIS


Els estudis 30

3


3.1. Els nostres estudis La Facultat de Ciències de l’Educació imparteix estudis de primer cicle: diplomatures de Mestre i diplomatura d’Educació Social; estudis de primer i segon cicles: llicenciatura de Pedagogia, estudis de només segon cicle: llicenciatura de Psicopedagogia, i Màster oficials. Hi ha la possibilitat de cursar les mencions en: Ensenyament de l’anglès i del francès a l’educació infantil i primària, i Direcció i Gestió d’Institucions Educatives. Les diplomatures tenen una durada mínima de tres anys. La llicenciatura de Pedagogia és de dos cicles i cadascun d’aquests té una durada mínima de dos anys. La llicenciatura de Psicopedagogia és de segon cicle i té una durada mínima de dos anys. Els Màsters oficials són estudis de postgrau i tenen una durada mínima d’un any. A la Facultat de Ciències de l’Educació de la UAB s’està fent l’adaptació dels estudis que s’hi imparteixen a l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior (EEES) previst per estar vigent a partir de l’any 2010. Es desenvolupen projectes docents en base a crèdits europeus (ECTS) de manera anticipada per preparar la transició de manera organitzada i amb coneixement del que això representa. En els propers anys totes les titulacions universitàries estaran estructurades d’aquesta manera per tal d’afavorir la convergència europea, en una organització dels estudis que permeti millorar la qualitat de la formació i flexibilitzar estades dels estudiants a totes les universitats de la Unió Europea. Les titulacions de Pedagogia, Educació Infantil i Educació Primària han iniciat projectes d’experimentació finançats per la UAB i el Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació (DURSI).

Màsters Oficials La Facultat de Ciències de l’Educació posa en marxa per al curs 2007-2008 el POP en Ciències de l’Educació que constitueix una oferta de formació especialitzada en el camp de l’educació, tant pel que fa a la iniciació en la recerca educativa, com a la professionalització en àmbits estratègics del món educatiu actual. Els diferents màsters que el constitueixen van dirigits tant als llicenciats, diplomats i futurs graduats en una de les titulacions relacionades amb l’educació, com als llicenciats i futurs graduats en qualsevol àmbit del coneixement que vulguin iniciar-se en la recerca educativa o bé professionalitzar-se en diversos camps d’educació. L’objectiu general del programa és el de realitzar una formació especialitzada de qualitat que doti de les competències necessàries per realitzar una recerca en educació en el cas dels màsters de recerca, i al mateix temps, oferir una proposta atractiva que especialitzi els estudiants per gestionar el coneixement adquirit en àmbits professionals concrets del món educatiu i optimitzi el seu desenvolupament professional tot aplicant competències pròpies d’aquest nivell formatiu.

31

3 Els estudis

Facultat de Ciències de l’Educació LA GUIA DE L’ESTUDIANT 2008-2009


32

Els estudis

3 Recomanació per accedir al segon cicle de Pedagogia Es recomana als alumnes de les titulacions de Mestre i de la diplomatura d’Educació Social que desitgin continuar els estudis de segon cicle de Pedagogia cursin en el primer cicle dels seus estudis, com a crèdits de lliure elecció, les assignatures següents del primer cicle de Pedagogia:

Codi

Assignatura

Crèdits

23166

Biologia de l’Educació

8

23170

Filosofia de l’Educació

8

23171

Dinàmica de Grups

8

23151

Tecnologia Educativa

8

23165

Estadística Aplicada a l’Educació

8

Recomanació per accedir al segon cicle de Psicopedagogia Es recomana als alumnes de les titulacions de Mestre, Educació Social, Pedagogia i Psicologia que desitgin continuar els estudis de segon cicle de Psicopedagogia cursin en el primer cicle dels seus estudis, com a crèdits de lliure elecció, les assignatures següents, que són complements de formació obligatoris per obtenir el títol de Psicopedagogia. Els complents de formació variaran segons la titulació de procedència:

Complements de formació per a diplomats de Mestre Codi

Assignatura

Crèdits

Semestre

23480

Mètodes, Disseny i Tècniques d’Investigació Psicològica

6

1r

23481

Processos Psicològics Bàsics

6

1r

23482

Psicologia de la Personalitat

6

1r

23483

Psicologia Social

6

1r

Crèdits

Semestre

Complements de formació per a diplomats en Educació Social Codi

Assignatura

21975

Organització del Centre Escolar

4

1r

23480

Mètodes, Disseny i Tècniques d’Investigació Psicològica

6

1r

23481

Processos Psicològics Bàsics

6

1r

23482

Psicologia de la Personalitat

6

1r

23487

Psicologia de l’Educació

4

1r


Complements de formació per al primer cicle de Pedagogia Codi

Assignatura

Crèdits

Semestre

23480

Mètodes, Disseny i Tècniques d’Investigació Psicològica

6

1r

23482

Psicologia de la Personalitat

6

1r

23483

Psicologia Social

6

1r

Crèdits

Semestre

4

1r

Complements de formació per al primer cicle de Psicologia Codi

Assignatura

21975

Organització del Centre Escolar

22801

Teoria i Institucions Contemporànies en Educació

4

1r

23484

Didàctica General

6

1r

23487

Psicologia de l’Educació

4

1r

Programa tutoresport curs acadèmic 2008-2009 La nostra facultat participa en el programa TUTORESPORT de suport acadèmic per als esportistes d’alt nivell que cursen els seus estudis universitaris a la Universitat Autònoma de Barcelona. Des del Deganat, i d’acord amb la direcció del programa, s’anomena el tutor o tutors que atendrà l’alumnat de la Facultat adscrit a aquest programa. Per a més informació, us podeu adreçar a la Secretaria del Deganat, edifici G5, despatx 026, o al telèfon 93 581 26 90.

3.1.1. Plans d’estudis, horaris i exàmens Als plans d’estudi de primer i segon cicles les assignatures s’estructuren en crèdits que equivalen, aproximadament, a 10 hores de classe. Els crèdits associats a una assignatura són tots del mateix tipus: troncals, obligatoris, optatius o de lliure elecció. Per tant, una assignatura no podrà comptar mai per a dos tipus diferents de crèdits. Definim com a:

• Troncals, aquells que les directrius generals estableixen per a totes les universitats de l’Estat i condueixen a un mateix títol.

• Obligatoris, aquells que estableix la universitat i que obligatòriament ha de cursar l’alumne per configurar el seu currículum.

• Optatius, aquells que podrà escollir l’alumne entre tota l’oferta del centre per a la seva titulació, fins a assolir el mínim exigit.

33

3 Els estudis

Facultat de Ciències de l’Educació LA GUIA DE L’ESTUDIANT 2008-2009


34

Els estudis

3 • De lliure elecció, aquells que l’alumne pot escollir lliurement entre: – assignatures optatives del seu pla d’estudis – assignatures d’altres plans d’estudis de la UAB i de la mateixa Facultat – assignatures d’universitat – activitats i ensenyaments reconeguts com a crèdits lliures per la UAB Per a la superació dels crèdits de lliure elecció exigits en el pla d’estudis que cursi l’alumne, aquest haurà d’escollir com a mínim 1/3 part entre assignatures ofertades per la UAB.

Informació de matrícula Recordeu que els estudiants de primer curs us heu de matricular obligatòriament d’un mínim de 60 crèdits, i que a les llicenciatures de segon cicle, s’estableix que el nombre mínim de crèdits dels quals l’alumne s’ha de matricular el primer any és de 25. Queden expressament exclosos de la definició d’estudiants de primer curs els quatre supòsits que es recullen a continuació, pel fet de procedir d’uns estudis universitaris anteriors, integren als nous estudis universitaris el currículum acadèmic previ, sempre i quan s’incorporin a aquest nou expedient un mínim de 30 crèdits de matèries convalidades i/o adaptades: – trobar-se en disposició d’una titulació universitària prèvia, – accedir a una titulació de 2n cicle, o al 2n cicle d’uns estudis de 1r i 2n cicle, – accedir als estudis per la via de trasllat d’expedient acadèmic, – accedir als estudis per convalidació d’estudis superats a l’estranger. S’estableix el màxim de 90 crèdits per a les diplomatures i de 100 crèdits per a les llicenciatures. «En el cas d’estudiants amb crèdits pendents de quadrimestres anteriors serà el límit de matrícula que resulti de l’aplicació de la Normativa de permanència dels estudiants de la UAB, aprovada pel Consell Social el 16-07-2004, i en qualsevol cas haurà de ser menor o igual que la càrrega total del títol/nombre d’anys previstos + 20%». Abans de matricular-vos d’assignatures noves, cal que us matriculeu de les assignatures troncals i obligatòries no superades. Les assignatures de lliure elecció i optatives són abandonables, és a dir, que no teniu obligació de tornar-les a matricular si no les supereu i podreu matricular una altra assignatura en el seu lloc.


3.1.1.1. Diplomatura de Mestre Especialitat Educació Física Pla d’estudis de 1993 (Resolució de 30 de novembre de 1992, BOE 22 de gener de 1993, sota la directriu del RD 1497/87, de 27 de novembre)

Coordinadora: Lurdes Martínez Mínguez Telèfon: 2676-2674 Adreça electrònica: lurdes.martinez@uab.es

Distribució aproximada, per cicle i curs, dels crèdits que cal assolir: Cicle

Curs

Matèries troncals

Matèries obligatòries

1r

1

46

24

1r

2

42

20

1r

3

TOTALS

Matèries optatives

Crèdits lliures

70

46

6

8

*

134

50

8

22*

Podeu consultar mòduls de lliure elecció (horaris) a l’apartat 3.1.3.

Primer curs Matèries troncals Assignatura Crèdits

TOTAL

*

* Els 22 crèdits de lliure elecció s’hauran d’assolir entre segon i tercer cursos.

Codi

35

3 Els estudis

Facultat de Ciències de l’Educació LA GUIA DE L’ESTUDIANT 2008-2009

Semestre

21905

Bases Biològiques i Fisiològiques del Moviment

6

1r

22003

Ciències Socials i la seva Didàctica

3

2n

22053

Comunicació Audiovisual i Educació

3

1r

21944

Didàctica de la Matemàtica

6

2n

21941

Didàctica de les Ciències

3

2n

21945

Informàtica Educativa

3

1r

21974

Introducció a la Didàctica

4

1r

22041

Pràctiques I

2

2n

22031

Teoria de l’Educació Física

8

anual

21970

Teoria i Història de les Institucions Educatives

4

1r

*Escollir-ne una entre les dues assignatures següents: 21968*

Llengua Anglesa amb Finalitats Específiques

4

2n

21914*

Llengua Francesa amb Finalitats Específiques

4

2n

214


36

Els estudis

3 Matèries obligatòries Codi

Assignatura

Crèdits

Semestre

2

2n

21997

Educació de la Veu i Foniatria Aplicada

22039

Iniciació Esportiva I

6

2n

21976

Llengua Castellana

4

2n

Matemàtiques I

4

1r

22713

*Escollir-ne una entre les tres assignatures següents: 21910*

Temes Bàsics de Ciències

4

1r

21899*

Temes Bàsics de Ciències Socials

4

1r

Textos Literaris Catalans

4

1r

21892*

*Escollir-ne una entre les dues assignatures següents: 21897*

Llengua Escrita

4

1r

21898*

Llengua Oral

4

1r

Crèdits

Semestre

Segon curs Matèries troncals Codi

Assignatura

22016

Aprenentatge i Desenvolupament Motor

6

2n

21926

Didàctica de la Llengua i de la Literatura

6

1r

21962

Didàctica de les Arts Plàstiques I

4

2n

21973

Didàctica i Desenvolupament Curricular

4

1r

22042

Pràctiques II

10

2n

22013

Psicologia Evolutiva i de l’Educació

8

anual

22005

Sociologia de l’Educació

4

2n

Matèries obligatòries 22037

Expressió Corporal I

6

1r

22040

Iniciació Esportiva II

6

2n

21896

Llengua Catalana

8

anual


Tercer curs Matèries troncals Codi

Assignatura

Crèdits

Semestre

8

anual

22014

Bases Psicopedag. per a l’Ed. en la Diversitat

22032

Didàctica i Organització de l’Educació Física

8

anual

21975

Organització del Centre Escolar

4

1r

22046

Pràctiques III

10

1r

22051

Pràctiques IV

10

2n

22035

Teoria i Pràctica del Condicionament Físic

6

1r

6

1r

Matèries obligatòries 22038

Expressió Corporal II

37

3 Els estudis

Facultat de Ciències de l’Educació LA GUIA DE L’ESTUDIANT 2008-2009

Matèries optatives 22030

Expressió Corporal III

8

2n

22029

Iniciació Esportiva III

8

2n

Reconeixement del Cicle Formatiu de Grau Superior d’Animació d’Activitats Fisicoesportives i del Cicle Formatiu de Grau Superior de Futbol El Departament d’Ensenyament i el Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació de la Generalitat de Catalunya i les universitats públiques i privades del nostre país han signat un acord marc de col·laboració per al reconeixement, amb caràcter experimental, de les correspondències entre determinats cicles formatius de grau superior de formació professional específica i alguns estudis de primer cicle, entre els que es troba la titulació de Mestre especialitat d’Educació Física, que imparteix la nostra facultat. Els requisits per poder sol·licitar el reconeixement de la correspondència entre ambdós estudis són els següents: • Estar matriculat en la titulació de Mestre especialitat d’Educació Física. • Tenir superat el cicle formatiu de grau superior d’Animació d’Activitats Fisicoesportives o el cicle formatiu de grau superior de Futbol a Catalunya. Els alumnes que hagin superat fora de Catalunya aquest cicle formatiu hauran de presentar una certificació del contingut del pla d’estudis del CFGS a la Gestió Acadèmica de la Facultat. El reconeixement es realitzarà per tot el bloc d’assignatures que figuren a l’esmentat acord i que és el següent:


38

Els estudis

3 Cicle Formatiu de Grau Superior d’Animació d’Activitats Fisicoesportives Matèries troncals Codi 21905

Assignatura Bases biològiques i fisiològiques del moviment

Crèdits 6

Matèries obligatòries 22040

Iniciació esportiva II

6

Matèries optatives 22029

Iniciació esportiva III

8

Crèdits de lliure elecció 06028

Crèdits CFGS Animació d’Activitats Fisicoesportives

15

Cicle Formatiu de Grau Superior de Futbol Matèries troncals Codi

Assignatura

Crèdits

21905

Bases biològiques i fisiològiques del moviment

6

22035

Teoria i pràctica del condicionament físic

6

Crèdits de lliure elecció Crèdits CFGS Futbol

15

Les assignatures reconegudes no es podran matricular i s’incorporaran a l’expedient acadèmic de l’alumne mitjançant la via del reconeixement de crèdits. Les assignatures apareixeran a l’expedient amb la qualificació de reconeguda. Aquestes assignatures computaran a efectes de superació del pla d’estudis, d’acord amb la tipologia de l’assignatura –troncal, obligatòria, optativa i lliure elecció–, però no computaran a efectes de superació de la normativa de Règim de permanència de la UAB, ni a efectes de baremació de l’expedient acadèmic. Els 15 crèdits de lliure elecció reconeguts (06028 crèdits CFGS Animació d’Activitats Fisicoesportives i els crèdits CFGS de Futbol) tindran la consideració d’assignatura d’universitat de manera que l’estudiant podrà cursar els 7 crèdits restants en qualsevol de les tipologies de crèdits de lliure elecció. Per sol·licitar el reconeixement dels crèdits els alumnes s’hauran d’adreçar a la gestió acadèmica de la facultat. Els terminis de presentació els podreu consultar al calendari administratiu.


Observacions Diplomatura de Mestre Especialitat d’Educació Física. 22016 Aprenentatge i Desenvolupament Motor grup 41 2n semestre L’assistència a les classes pràctiques és obligatòria

21905 Bases Biològiques i Fisiològiques del Moviment grup 40 1r semestre Caldrà assistir només a una de les dues sessions (a) o (b)

21941 Didàctica de les Ciències grup 40 2n semestre Caldrà assistir només a una de les dues sessions (a) o (b)

22032 Didàctica i Organització de l’Educació Física grup 42 1r i 2n semestres L’assistència a les classes pràctiques és obligatòria

22037 Expressió Corporal I grup 41 1r semestre L’assistència a les classes pràctiques és obligatòria. Cal tenir disponibilitat per fer la pràctica tant el dimarts com el divendres

22038 Expressió Corporal II grup 42 1r semestre Es recomana tenir aprovada Expressió Corporal I. L’assistència a les classes pràctiques és obligatòria

22030 Expressió Corporal III grup 42 2n semestre Es recomana tenir aprovada Expressió Corporal II. L’assistència a les classes pràctiques és obligatòria

22039 Iniciació Esportiva I grup 40 2n semestre Es recomana tenir experiència pràctica en algun esport d’equip per cursar aquesta assignatura com a lliure elecció. L’assistència a les classes pràctiques és obligatòria

39

3 Els estudis

Facultat de Ciències de l’Educació LA GUIA DE L’ESTUDIANT 2008-2009


40

Els estudis

3 22040 Iniciació Esportiva II grup 41 2n semestre Es recomana tenir aprovada Iniciació Esportiva I. L’assistència a les classes pràctiques és obligatòria

22029 Iniciació Esportiva III grup 42 2n semestre Es recomana tenir aprovada Iniciació Esportiva II. L’assistència a les classes pràctiques és obligatòria

21968 Llengua Anglesa amb Finalitats Específiques grup 40 2n semestre La llengua vehicular d’aquesta assignatura és l’anglès

22031 Teoria de l’Educació Física grup 40 1r semestre L’assistència a les classes pràctiques és obligatòria

22035 Teoria i Pràctica del Condicionament Físic grup 42 1r semestre L’assistència a les classes pràctiques és obligatòria

21899 Temes Bàsics de Ciències Socials grup 30 1r semestre Curs sobre Europa


HORARIS D’EDUCACIÓ FÍSICA PRIMER CURS - PRIMER SEMESTRE - GRUP 40 8.30 9.00 9.30 10.00

22053 21945 Comunicació Informàtica Audiovisual i Educativa Educació g. 47 g. 40

10.30 11.00 11.30 12.00

22053 21945 Comunicació Informàtica Audiovisual i Educativa Educació g. 40 g. 47

12.30

21905 Bases Biològiques i Fisiològiques del Moviment 21905 B. Biològ. i Fisiològiques del Moviment a

21905 B. Biològ. i Fisiològiques del Moviment b

anual 22031 Teoria de l’Educació Física b

anual 22031 Teoria de l’Educació Física a

13.00 13.30 14.00

21974 Introducció a la Didàctica

21910 T.B.C. g. 40 21892 T.L.C. g. 30 21899 T.B.C. g. 30

21905 Bases Biològiques i Fisiològiques del Moviment 21970 Teoria i Història de les Institucions Educatives

22713 Matemàtiques I

21974 Introducció a la Didàctica ACTIVITATS I TUTORIES 21897 Llengua Escrita

21897 Llengua Escrita

21898 Llengua Oral

21970 Teoria i Història de les Institucions Educatives

22713 Matemàtiques I

21898 Llengua Oral 21910 T.B.C. g. 40 21892 T.L.C. g. 30 21899 T.B.C. g. 30

22031 anual Teoria de l’Educació Física

14.30 15.00 PRIMER CURS - SEGON SEMESTRE - GRUP 40 8.30

21914 Llengua Francesa amb Finalitats Específiques g. 30

9.00 9.30 10.00

21944 Didàctica de la Matemàtica

22003 Ciències Socials i la seva Didàctica

10.30 11.00 11.30

22041 Pràcticum I

21941 Didàctica de les Ciències anual a 22031 Teoria de 21941 l’Educació Didàctica de les Ciències Física b b

21968 Llengua Anglesa

21976 Llengua Castellana

12.00 22031 anual Teoria de l’Educació Física

12.30

21997 Educació de la Veu i Foniatria Aplicada g. 40 g. 40, g. 41 (de 10.00 a 11.15 h)

21914 Llengua Francesa amb Finalitats Específiques g. 30

21968 Llengua Anglesa amb Finalitats Específiques

14.00

22039 Iniciació Esportiva I

14.30 15.00

dilluns

22031 anual Teoria de l’Educació Física

dimarts

21941 Didàctica de les Ciències

TUTORIES I ACTIVITATS 21944 Didàctica de la Matemàtica

13.00 13.30

22039 Iniciació Esportiva I 21976 Llengua Castellana

dimecres

41

3 Els estudis

Facultat de Ciències de l’Educació LA GUIA DE L’ESTUDIANT 2008-2009

dijous

divendres

Aquesta informació és susceptible de ser modificada. Consulteu el web de la facultat: http://www.uab.cat/fac-ciencies-educacio


42

Els estudis

3 HORARIS D’EDUCACIÓ FÍSICA SEGON CURS - PRIMER SEMESTRE - GRUP 41 8.30 9.00 9.30

21973 Didàctica i Desenvolupament Curricular

10.00

anual 22013 Psicologia Evolutiva i de l’Educació

anual

10.30 11.00

21926 Didàctica de la Llengua i la Literatura

21973 Didàctica i Desenvolupament Curricular

12.00

13.00

22013 Psicologia Evolutiva i de l’Educació

21896 Llengua Catalana

11.30

12.30

anual

Mòdul Horari AM1

14.30

anual 21896 Llengua Catalana

22037 Expressió Corporal I (Teoria)

TUTORIES I ACTIVITATS

22037 Expressió Corporal I (Pràctica a) Mòdul Horari AM1

13.30 14.00

21926 Didàctica de la Llengua i la Literatura

Mòdul Horari DM1

22037 Expressió Corporal I (Pràctica b)

Mòdul Horari DM1

15.00 15.30 16.00

SEGON CURS - SEGON SEMESTRE - GRUP 41 8.30 9.00 9.30

22040 Iniciació Esportiva II (Pràctica)

22040 Iniciació Esportiva II (Pràctica)

22013 Psicologia Evolutiva i de l’Educació

22013 Psicologia Evolutiva i de l’Educació

22016 Aprenentatge i Desenvolupament Motor (Pràctica)

10.00 10.30

21962 Didàctica de les Arts Plàstiques I

11.00 11.30 12.00

22016 Aprenentatge i Desenvolupament Motor

12.30 13.00

22005 Sociologia de l’Educació

22040 Iniciació Esportiva II (Teoria)

dilluns

22016 Aprenentatge i Desenvolupament Motor

ACTIVITATS I TUTORIES

22005 Sociologia de l’Educació

anual 21896 Llengua Catalana

13.30 14.00

anual 21896 Llengua Catalana

dimarts

dimecres

22042 Pràctiques II

dijous

divendres

Aquesta informació és susceptible de ser modificada. Consulteu el web de la facultat: http://www.uab.cat/fac-ciencies-educacio


HORARIS D’EDUCACIÓ FÍSICA TERCER CURS - PRIMER SEMESTRE - GRUP 42 8.30 9.00

21975 Organització del Centre Escolar

9.30 10.00 10.30 11.00

22038 Expressió Corporal II a

11.30

anual 22032 Didàctica i Organització de l’Educació Física Pràctica b

anual 22014 Bases Psicopedagògiques per a l’Educació en la Diversitat

22035 Teoria i Pràctica del Condicionament Físic Pràctica

21975 Organització del Centre Escolar

22046 Pràctiques III 22035 Teoria i Pràctica del Condicionament Físic

12.00 ACTIVITATS I TUTORIES

12.30 13.00 13.30

22038 Expressió Corporal II b

14.00

anual 22032 Didàctica i Organització de l’Educació Física Pràctica a

22038 Expressió Corporal II

anual 22032 Didàctica i Organització de l’Educació Física Teoria

anual 22014 Bases Psicopedagògiques per a l’Educació en la Diversitat

14.30 15.00 TERCER CURS - SEGON SEMESTRE - GRUP 42 8.30 9.00 9.30 10.00 10.30 11.00 11.30

anual 22032 Didàctica i Organització de l’Educació Física Pràctica a

22030 Expressió Corporal III Pràctica a

22030 Expressió Corporal III Pràctica b

22014 Bases Psicopedagògiques per a l’Educació i la Diversitat

22032 anual Didàctica i Organització de la Educació Física Teoria 22014

anual 22032 Didàctica i Organització de l’Educació Física Pràctica

anual

Bases Psicopedagògiques per a l’Educació i la Diversitat

22029 Iniciació Esportiva III

22030 Expressió Corporal III Pràctica a

12.00 12.30

ACTIVITATS I TUTORIES

Mòdul Horari AM2

22030 Expressió Corporal III Teoria

22029 Iniciació Esportiva III

13.00

Mòdul Horari AM2

13.30 14.00

22051 Pràctiques IV

14.30 15.00

dilluns

dimarts

dimecres

43

3 Els estudis

Facultat de Ciències de l’Educació LA GUIA DE L’ESTUDIANT 2008-2009

dijous

divendres

Aquesta informació és susceptible de ser modificada. Consulteu el web de la facultat: http://www.uab.cat/fac-ciencies-educacio


44

Els estudis

3 Calendari d’exàmens 2008-2009 EDUCACIÓ FÍSICA Codi

Grup

Assignatura Data

22016

41

21905

40

22014

42

22003

40

22053

40

22053

47

21926

41

21944

40

21962

41

21941

40

21973

41

22032

42

21997

40

21997

41

22037

41

22037

41

22038

42

Horari

Data

Horari

Data

Horari

8.30

04-09-09

8.30

11.30

03-09-09

8.30

11.30

01-09-09

8.30

11.30

07-09-09

8.30

8.30

02-09-09

8.30

11.30

04-09-09

11.30

8.30

01-09-09

11.30

11.30

02-09-09

11.30

11.30

02-09-09

11.30

Aprenentatge i Desenvolupament Motor 12-06-09 Bases Biològiques i Fisiològiques del Moviment 13-01-09 8.30 30-06-09 Bases Psicopedagògiques per a l'Educació en la Diversitat 23-01-09(1) 11.30 18-06-09 Ciències Socials i la seva Didàctica 16-06-09 Comunicació Audiovisual i Educació 19-01-09 8.30 06-07-09 Comunicació Audiovisual i Educació 19-01-09 11.30 06-07-09 Didàctica de la Llengua i la Literatura 22-01-09 8.30 09-07-09 Didàctica de la Matemàtica 19-06-09 Didàctica de les Arts Plàstiques I 17-06-09 Didàctica de les Ciències 12-06-09 Didàctica i Desenvolupament Curricular 19-01-09 11.30 06-07-09 Didàctica i Organització de l'Educació Física 16-06-09 Educació de la Veu i Foniatria Aplicada 17-06-09 Educació de la Veu i Foniatria aplicada 17-06-09 Expressió Corporal I 16-01-09(2) 8.30 03-07-09(3) Expressió Corporal I 20-01-09(3) 8.30 03-07-09(2) Expressió Corporal II 13-01-09 11.30 29-06-09

8.30

8.30 8.30 8.30

11.30

8.30 11.30 11.30

(1) prova parcial (2) prova teòrica (3) prova pràctica Aquesta informació és susceptible de ser modificada. Consulteu el web de la facultat: http://www.uab.es/fac-ciencies-educacio


Codi

Grup

Assignatura

Data 22030

42

Expressió Corporal III

21945

40

Informàtica Educativa

21945

47

Informàtica Educativa

22039

40

Iniciació Esportiva I

22039 22040 22040 22029 22029

40 41 41 42 42

Horari

Data

Horari

Data

Horari

11-06-09

8.30

04-09-09

11.30

26-01-09

11.30

29-06-09

8.30

26-01-09

8.30

29-06-09

8.30

08-06-09(2)

8.30

03-09-09(2)

8.30

08-06-09(3)

11.30

03-09-09(3)

11.30

15-06-09(2)

8.30

01-09-09(2)

8.30

15-06-09(3)

11.30

01-09-093)

11.30

26-06-09(2)

8.30

08-09-09(2)

8.30

26-06-09(3)

11.30

08-09-09(3)

11.30

09-07-09

11.30

10-06-09

11.30

09-09-09

11.30

25-06-09

11.30

07-09-09

11.30

30-06-09

8.30

03-09-09

11.30

03-07-09

11.30

17-06-09

11.30

09-09-09

11.30

07-09-09

11.30

Iniciació Esportiva I Iniciació Esportiva II Iniciació Esportiva II Iniciació Esportiva III Iniciació Esportiva III

21974

40

Introducció a la Didàctica

21968

40

14-01-09 8.30 Llengua Anglesa amb Finalitats Específiques

21976

40

Llengua Castellana

21896

41

Llengua Catalana

21897

40

Llengua Escrita

21914

30

21-01-09 11.30 Llengua Francesa amb Finalitats Específiques

21898

40

Llengua Oral

22713

40

Matemàtiques I

21975

42

22013

41

21-01-09

11.30

03-07-09

11.30

16-01-09 Organització del Centre Escolar 19-01-09 Psicologia Evolutiva i de l'Educació

11.30

02-07-09

11.30

8.30

06-07-09

8.30

18-06-09

8.30

(1) prova parcial (2) prova teòrica (3) prova pràctica Aquesta informació és susceptible de ser modificada. Consulteu el web de la facultat: http://www.uab.es/fac-ciencies-educacio

45

3 Els estudis

Facultat de Ciències de l’Educació LA GUIA DE L’ESTUDIANT 2008-2009


46

Els estudis

3 Codi

Grup

Assignatura Data

22005

41

Sociologia de l'Educació

21910

40

Temes Bàsics de Ciències

21899

30

22031

40

21970

40

22035

42

21892

30

23-01-09 Temes Bàsics de Ciències Socials 23-01-09 Teoria de l'Educació Física

Horari

Data

Horari

Data

Horari

08-06-09

11.30

08-09-09

8.30

11.30

10-07-09

11.30

11.30

10-07-09

11.30

18-06-09

11.30

10-09-09

11.30

08-07-09

11.30

03-07-09

11.30

10-07-09

11.30

Teoria i Història de les Institucions Educatives 28-01-09 8.30 Teoria i Pràctica del Condicionament Físic 16-01-09 11.30 Textos Literaris Catalans 23-01-09 11.30

Aquesta informació és susceptible de ser modificada. Consulteu el web de la facultat: http://www.uab.es/fac-ciencies-educacio


3.1.1.2. Diplomatura de Mestre Especialitat Llengua Estrangera Pla d’estudis de 1993 (Resolució de 30 de novembre de 1992, BOE 13 de gener de 1993, sota la directriu del RD 1497/87, de 27 de novembre)

Coordinador: Artur Noguerol Rodrigo Telèfon: 2637-3147 Adreça electrònica: artur.noguerol@uab.es

Distribució aproximada, per cicle i curs, dels crèdits que cal assolir: Cicle

Curs

1r 1r 1r

1 2 3

TOTALS

Matèries troncals

Matèries obligatòries

42 48 52

30 12

142

42

Matèries optatives

Crèdits lliures

72 **

8*

**

8*

22**

* Els crèdits optatius s’hauran d’assolir entre segon i tercer cursos. ** Els 22 crèdits de lliure elecció s’hauran d’assolir entre segon i tercer cursos.

Podeu consultar mòduls de lliure elecció (horaris) a l’apartat 3.1.3.

Primer curs Matèries troncals Codi

Assignatura

TOTAL

Crèdits

Semestre

22003

Ciències Socials i la seva Didàctica

3

2n

22053

Comunicació Audiovisual i Educació

3

2n

21944

Didàctica de la Matemàtica

6

2n

21962

Didàctica de les Arts Plàstiques I

4

2n

21941

Didàctica de les Ciències

3

2n

22033

Educació Física i la seva Didàctica

4

2n

21945

Informàtica Educativa

3

2n

21974

Introducció a la Didàctica

4

1r

22041

Pràctiques I

2

2n

21970

Teoria i Història de les Institucions Educatives

4

1r

*Escollir-ne una entre les dues assignatures següents: 21965*

Fonètica de la Llengua Anglesa

6

1r

21913*

Fonètica de la Llengua Francesa

6

1r

214

47

3 Els estudis

Facultat de Ciències de l’Educació LA GUIA DE L’ESTUDIANT 2008-2009


48

Els estudis

3 Matèries obligatòries Codi

Assignatura

Crèdits

Semestre

21997

Educació de la Veu i Foniatria Aplicada

2

1r

21969

Llengua Anglesa

8

anual

21915

Llengua Francesa

8

anual

22713

Matemàtiques I

4

1r

*Escollir-ne una entre les tres assignatures següents: 21910*

Temes Bàsics de Ciències

4

1r

21899*

Temes Bàsics de Ciències Socials

4

1r

21892*

Textos Literaris Catalans

4

1r

21897*

Llengua Escrita

4

1r

21898*

Llengua Oral

4

1r

Crèdits

Semestre

*Escollir-ne una entre les dues assignatures següents:

Segon curs Matèries troncals Codi

Assignatura

21927

Didàctica de la Llengua

8

anual

21973

Didàctica i Desenvolupament Curricular

4

1r

22042

Pràctiques II

10

2n

22013

Psicologia Evolutiva i de l’Educació

8

anual

22005

Sociologia de l’Educació

4

2n

*Escollir-ne una entre les dues assignatures següents: 21931*

Didàctica de la Llengua Anglesa I

10

anual

21929*

Didàctica de la Llengua Francesa I1

10

anual

21966*

Morfosintaxi de la Llengua Anglesa

4

2n

21916*

Morfosintaxi de la Llengua Francesa

4

2n

*Escollir-ne una entre les dues assignatures següents:

Matèries obligatòries 21976

Llengua Castellana

4

1r

21896

Llengua Catalana

8

anual

1. Aquesta assignatura s’oferta bianualment. S’imparteix docència el curs acadèmic 2007-2008 i no s’ofertarà el pròxim curs 2008-2009.


Tercer curs Matèries troncals Codi 22014 21895 21975 22048 23332 21932* 21930* 21967* 21917*

Assignatura Bases Psicopedagògiques per a l’Ed. en la Diversitat Introducció a la Lingüística Organització del Centre Escolar Pràctiques III Pràctiques IV *Escollir-ne una entre les dues assignatures següents: Didàctica de la Llengua Anglesa II Didàctica de la Llengua Francesa II1 *Escollir-ne una entre les dues assignatures següents: Semàntica i Pragmàtica de la Llengua Anglesa Semàntica i Pragmàtica de la Llengua Francesa

Crèdits

Semestre

8 4 4 10 10

2n 2n 1r 1r 2n

10 10

anual anual

6 6

2n 2n

4 4 4 4 4 4

1r 1r 1r 1r 1r 1r

Matèries optatives 21922 21918 21921 21919 21964 21920

Anàlisi del Discurs a Classe (Francès)2 Anàlisi Lingüístic de Documents Orals i Visuals Cultura, Intercultura i Ensenyament Folklore i Cultura Infantil (Anglès) Interlingüística i Anglès Internacional Tècniques Dramàtiques i d’Animació (Anglès)

1. Aquesta assignatura s’oferta bianualment. No s’imparteix docència el curs acadèmic 2007-2008 i s’ofertarà el pròxim curs 2008-2009. 2. Aquesta assignatura s’oferta bianualment. No s’imparteix docència el curs acadèmic 2007-2008 i s’ofertarà el pròxim curs 2008-2009.

Incompatibilitats Per cursar assignatura

Codi 21916 21917 21929 21931 21932 21966 21967

49

3 Els estudis

Facultat de Ciències de l’Educació LA GUIA DE L’ESTUDIANT 2008-2009

Assignatura Morfo. Llengua Francesa Sem. i Prag. Ll. Francesa Did. Llengua Francesa I Did. Llengua Anglesa I Did. Llengua Anglesa II Morfo. Llengua Anglesa Sem. i Prag. Llengua Anglesa

Assignatura aprovada

Codi 21915 21916 21915 21969 21931 21969 21966

Assignatura Llengua Francesa Morfo. Llengua Francesa Llengua Francesa Llengua Anglesa Did. Llengua Anglesa I Llengua Anglesa Morfo. Llengua Anglesa


50

Els estudis

3

Observacions Diplomatura de Mestre Especialitat de Llengua Estrangera. 21918 Anàlisi Lingüística de Documents Orals i Visuals grup 82 1r semestre La llengua vehicular d’aquesta assignatura és el francès

22014 Bases Psicopedagògiques per a l’Educació en la Diversitat grup 82 2n semestre La llengua vehicular d’aquesta assignatura és l’anglès

21931 Didàctica de la Llengua Anglesa I grups 81 i 87 1r i 2n semestres La llengua vehicular d’aquesta assignatura és l’anglès

21932 Didàctica de la Llengua Anglesa II grup 82 1r semestre La llengua vehicular d’aquesta assignatura és l’anglès

21929 Didàctica de la Llengua Francesa I grup 81 1r semestre La llengua vehicular d’aquesta assignatura és el francès

21944 Didàctica de la Matemàtica grup 80 2n semestre La llengua vehicular d’aquesta assignatura és l’anglès

21941 Didàctica de les Ciències grup 80 2n semestre Caldrà assistir només a una de les dues sessions (a) o (b) La llengua vehicular d’aquesta assignatura és l’anglès

21997 Educació de la Veu i Foniatria Aplicada grup 81 1r semestre La llengua vehicular d’aquesta assignatura és l’anglès

21919 Folklore i Cultura Infantil (Anglès) grup 82 1r semestre La llengua vehicular d’aquesta assignatura és l’anglès


21965 Fonètica de la Llengua Anglesa grup 80 i 88 1r semestre La llengua vehicular d’aquesta assignatura és l’anglès. L’assignació del grup es farà de forma automàtica en el moment de fer la matrícula.

21913 Fonètica de la Llengua Francesa grup 80 1r semestre La llengua vehicular d’aquesta assignatura és el francès

21964 Interlingüística i Anglès Internacional grup 82 1r semestre La llengua vehicular d’aquesta assignatura és l’anglès. Es tractaran temes relacionats amb l’ensenyament.

21969 Llengua Anglesa grup 80 1r i 2n semestres La llengua vehicular d’aquesta assignatura és l’anglès. Caldrà assistir només a una de les dues sessions (a) o (b)

21915 Llengua Francesa grup 80 1r i 2n semestres La llengua vehicular d’aquesta assignatura és el francès

21966 Morfosintaxi de la Llengua Anglesa grup 81 2n semestre La llengua vehicular d’aquesta assignatura és l’anglès

21916 Morfosintaxi de la Llengua Francesa grup 81 2n semestre La llengua vehicular d’aquesta assignatura és el francès

21975 Organització del Centre Escolar grup 82 2n semestre La llengua vehicular d’aquesta assignatura és l’anglès

21967 Semàntica i Pragmàtica de la Llengua Anglesa grup 82 2n semestre La llengua vehicular d’aquesta assignatura és l’anglès

51

3 Els estudis

Facultat de Ciències de l’Educació LA GUIA DE L’ESTUDIANT 2008-2009


52

Els estudis

3 21917 Semàntica i Pragmàtica de la Llengua Francesa grup 82 2n semestre La llengua vehicular d’aquesta assignatura és el francès

21920 Tècniques Dramàtiques i d’Animació (Anglès) grup 82 1r semestre La llengua vehicular d’aquesta assignatura és l’anglès

21899 Temes Bàsics de Ciències Socials grup 80 1r semestre Curs sobre Europa

22014 Bases Psicopedagògiques per a l’educació en la diversitat Assignatura obligatòria per a tots els estudiants que a primer van cursar l’assignatura 21965 Fonètica de la Llengua Anglesa

21975 Organització del Centre Assignatura obligatòria per a tots els estudiants que a primer van cursar l’assignatura 21965 Fonètica de la Llengua Anglesa Els estudiants que a primer curs van cursar l’assignatura 21913 Fonètica de la Llengua Francesa, si volen, poden cursar l’assignatura 21975 Organització del Centre Escolar amb el grup de la Diplomatura de Mestre d’Educació Especial (grup 37) i la 22014 Bases Psicopedagògiques per a l’educació en la diversitat amb el grup de la Diplomatura de Mestre d’Educació Física (grup 42).


HORARIS DE LLENGUA ESTRANGERA PRIMER CURS - PRIMER SEMESTRE - GRUP 80 8.30 21970 Teoria i Història de les Institucions Educatives

9.00 9.30

21913 Fonètica de la Llengua Francesa

10.00

anual 21969 Llengua Anglesa g. 80 g. 81

10.30 11.00 11.30

21897 Llengua Escrita

21898 Llengua Oral

12.00 12.30 13.00

anual 21915 Llengua Francesa g. 80 g. 81

13.30 14.00 14.30

21970 Teoria i Història de les Institucions Educatives

21897 Llengua Escrita

21898 Llengua Oral

21965 Fonètica de la Llengua Anglesa Teoria g. 80 g. 81

22713 Matemàtiques I

21965 Fonètica de la Llengua Anglesa g. 80

21974 Introducció a la Didàctica

21965 Fonètica de la Llengua Anglesa Teoria g. 80 i g. 88 anual 21969 Llengua Anglesa g. 80 g. 81

TUTORIES I ACTIVITATS

21910 T.B.C. 21892 T.L.C. g. 30 21899 T.B.C.S.

21965 Fonètica Llengua Anglesa g. 88

21913 Fonètica de la Llengua Francesa

22713 Matemàtiques I

21915 anual Llengua Francesa g.80 g 81 21974 Introducció a la Didàctica

21910 T.B.C. 21892 T.L.C. g. 30 21899 T.B.C.S.

15.00 PRIMER CURS - SEGON SEMESTRE - GRUP 80 8.30 9.00 9.30 10.00

21944 Didàctica de la Matemàtica

anual 21969 Llengua Anglesa g. 80 g. 81

10.30 11.00 11.30 12.00 12.30 13.00

22033 Educació Física i la seva Didàctica Teoria 22033 Educació Física i la seva Didàctica Pràctica grup A

13.30 14.00

22041 Pràctiques I

21945 Informàtica Educativa g. 80

22053 Comunicació Audiovisual i Comunicació g. 87

21997 Educació de la Veu i la Foniatria g. 80 g. 81 21915 anual Llengua Francesa g. 80 g. 81 21941 Didàctica de les Ciències Teoria 21941 Didàctica de les Ciències a

21945 Informàtica Educativa g. 87

22053 Comunicació Audiovisual i Comunicació g. 80

21941 Didàctica de les Ciències b

22003 Ciències Socials i la seva Didàctica (aula 44)

anual 21969 b Llengua Anglesa g. 80 i g. 81

TUTORIES I ACTIVITATS

21944 Didàctica de la Matemàtica

21962 Didàctica de les Arts Plàstiques (taller)

anual 21915 Llengua Francesa g. 80 g. 81 22003 Educació Física i la seva Didàctica Pràctica grup B

14.30 15.00

dilluns

dimarts

dimecres

53

3 Els estudis

Facultat de Ciències de l’Educació LA GUIA DE L’ESTUDIANT 2008-2009

dijous

divendres

Aquesta informació és susceptible de ser modificada. Consulteu el web de la facultat: http://www.uab.es/fac-ciencies-educacio


54

Els estudis

3 HORARIS DE LLENGUA ESTRANGERA SEGON CURS - PRIMER SEMESTRE - GRUP 81 8.30 anual 21929 Didàctica de la Llengua g. 81

9.00 9.30 10.00 10.30 11.00 11.30

anual 22013 Psicologia Evolutiva i de l’Educació

12.00

anual 21931 anual 21927 Didàctica Didàctica de Llengua Anglesa I la Llengua g. 87 b g. 81

21976 Llengua Castellana

21931 Didàctica de la Llengua Anglesa I g. 81 i g. 87

anual 21931 anual 21927 Didàctica Didàctica de Llengua la Llengua Anglesa I g. 81 a g. 87 b

anual 22013 Psicologia Evolutiva i de l’Educació anual 21927 Didàctica de la Llengua g, 81 i g.87

TUTORIES I ACTIVITATS

12.30 13.00

Mòdul Horari AM1

13.30

anual 21929 Didàctica de la Llengua Francesa I g. 81

14.00

Mòdul Horari BM1

21896 Llengua Catalana Mòdul Horari AM1

Mòdul Horari CM1

14.30

anual

21973 Didàctica i Desenvolupament Curricular anual 21896 Llengua Catalana

21976 Llengua Castellana

Mòdul Horari BM1

Mòdul Horari CM1

21973 Didàctica i Desenvolupament Curricular

15.00 SEGON CURS - SEGON SEMESTRE - GRUP 81 8.30 9.00 9.30 10.00

anual 22013 Psicologia Evolutiva i de l’Educació

21927 anual Didàctica de la Llengua Grups 81 i 87 anual 21896 Llengua Catalana

anual 21927 Didàctica de la Llengua Grups 81 i 87

10.30 11.00 11.30

anual 21931 Didàctica de la Llengua Anglesa I

21966 Morfologia de la Llengua Anglesa g. 87

12.00 12.30 13.00 13.30

Mòdul Horari AM2

anual 21929 Didàctica de la Llengua Francesa I g. 81

14.00

Mòdul Horari BM2 Mòdul Horari CM2

anual 21929 Didàctica de la Llengua Francesa I g. 81

22042 Pràctiques II

anual 21896 Llengua Catalana

22005 Sociologia de l’Educació

21966 Morfologia de la Llengua Anglesa g. 81 anual 22013 Psicologia Evolutiva i de l’Educació

TUTORIES I ACTIVITATS

Mòdul Horari AM2

21916 Morfologia de la Llengua Francesa

21966 Morfologia Llengua Anglesa g. 81

21931 anual Didàctica de la Llengua Anglesa I g. 87

21966 Morfologia Llengua Anglesa g. 87

21931 anual Didàctica de la Llengua Anglesa I g. 81

22005 Sociologia de l’Educació Mòdul Horari BM2 Mòdul Horari CM2

21916 Morfologia de la Llengua Francesa

14.30 15.00

dilluns

dimarts

dimecres

dijous

divendres

L’assignatura de Didàctica de la Llengua Francesa I i les assignatures optatives de l’especialitat començaran quan iniciïn les classes els/les alumnes de tercer. Aquesta informació és susceptible de ser modificada. Consulteu el web de la facultat: http://www.uab.es/fac-ciencies-educacio


HORARIS DE LLENGUA ESTRANGERA TERCER CURS - PRIMER SEMESTRE - GRUP 82 8.30 9.00 9.30 10.00

anual 22014 Bases Psicopedagògiques

10.30 11.00 11.30

21975 Organització del Centre Escolar

anual 21932 Didàctica de la Llengua Anglesa II

21932 Didàctica de la Llengua 22048 Anglesa Pràctiques III grup A grup C

anual 21930 Didàctica de la Llengua Francesa II

anual 22014 Bases Psicopedagògiques 22048 Pràctiques III grup B

21932 Didàctica de la Llengua Anglesa grup A 21932 Didàctica de la Llengua Anglesa II grup B

22048 Práctiques III grup D

21875 Organització del Centre Escolar

PRÀCTIQUES III

12.00 12.30 13.00

21920 Tècniques Dramàtiques

TUTORIES I ACTIVITATS

anual 21930 Didàctica de la Llengua Francesa II

21921 Cult. Int. i Ensen.

21918 Anàl. Ling. de Doc. Or. i Vis.

21919 Folklore i Cultura Inf.

21964 Interling. i Ang. Inter. 21920 Tècniques Dramàtiques

13.30 14.00

22048 Pràctiques III grup A

14.30

21922 Anàlisi del Discurs a Classe

21918 Anàl. Ling. de Doc. Or. i Vis.

21921 Cult. Int. i Ensen.

21964 Interling. i Ang. Inter.

21919 Folklore i Cultura Inf.

21922 Anàlisi del Discurs a Classe

15.00 TERCER CURS - SEGON SEMESTRE - GRUP 82 8.30 9.00 9.30

21895 Introducció a la Lingüística

10.00 10.30

21932 anual Didàctica de la Llengua Anglesa II

11.00 11.30

21932 anual Didàctica de la Llengua Anglesa II grup a anual 21932 Didàctica de la Llengua Angllesa II grup b

anual 21932 Didàctica de la Llengua Anglesa II

12.30 13.00 13.30

23332 Pràctiques IV grup a

anual 21930 Didàctica de la Llengua Francesa II g. 82

14.00

anual 22014 Bases Psicopedagògiques

Mòdul Horari BM2 Mòdul Horari CM2

21967 Semàntica Llengua Anglesa

TUTORIES I ACTIVITATS

anual 21930 Didàctica de la Llengua Francesa II g. 82

Mòdul Horari AM2 23332 Pràctiques IV grup f

14.30 15.00

dilluns

anual 22014 Bases Psicopedagògiques

21967 Semàntica de la Llengua Anglesa

Práctiques IV

12.00 Mòdul Horari AM2

21895 Introducció a la Lingüística

23332 Pràctiques IV grup e

dimarts

dimecres

55

3 Els estudis

Facultat de Ciències de l’Educació LA GUIA DE L’ESTUDIANT 2008-2009

21917 Semàntica de la Llengua Francesa

dijous

Mòdul Horari BM2 Mòdul Horari CM2

Canvi pendent coord.

21917 Semàntica de la Llengua Francesa

divendres

L’assignatura de Didàctica de la Llengua Francesa II començará quan iniciïn les classes els/les alumnes de segon. Aquesta informació és susceptible de ser modificada. Consulteu el web de la facultat: http://www.uab.es/fac-ciencies-educacio


56

Els estudis

3 Calendari d’exàmens 2008-2009 LLENGUA ESTRANGERA Codi

Grup

Assignatura Data

21922

82

21918

82

22014

82

22003

80

22053

80

22053

87

21921

82

21927

81

21927

87

21931

81

21931

87

21932

82

21929

81

21944

80

21962

80

21941

80

21973

81

21997

80

Horari

Data

Anàlisi del discurs a classe 23-01-09 11.30 10-07-09 Anàlisi Lingüística de Documents Orals i Visuals 12-01-09 11.30 29-06-09 Bases Psicopedagògiques per a l'Educació en la Diversitat 19-01-09(1) 8.30 11-06-09 Ciències Socials i la seva Didàctica 11-06-09 Comunicació Àudiovisual i Educació 15-06-09 Comunicació Àudiovisual i Educació 15-06-09 Cultura, Intercultura i Ensenyament 20-01-09 11.30 07-07-09 Didàctica de la Llengua 10-06-09 Didàctica de la Llengua 10-06-09 Didàctica de la Llengua Anglesa I 18-06-09 Didàctica de la Llengua Anglesa I 18-06-09 Didàctica de la Llengua Anglesa II 22-06-09 Didàctica de la Llengua Francesa I 09-06-09 Didàctica de la Matemàtica 08-06-09 Didàctica de les Arts Plàstiques I 19-06-09 Didàctica de les Ciències 17-06-09 Didàctica i Desenvolupament Curricular 14-01-09 11.30 01-07-09 Educació de la Veu i Foniatria Aplicada 30-06-09 8.30 20-01-09

Horari

Data

Horari

11.30

04-09-09

8.30

8.30

03-09-09

11.30

11.30

01-09-09

11.30

11.30

01-09-09

11.30

8.30

10-09-09

11.30

8.30

10-09-09

11.30

11.30

03-09-09

11.30

11.30

03-09-09

11.30

8.30

01-09-09

11.30

11.30

01-09-09

8.30

8.30

07-09-09

8.30

8.30

04-09-09

11.30

8.30

02-09-09

8.30

11.30 11.30

11.30

8.30 8.30

(1) prova parcial Aquesta informació és susceptible de ser modificada. Consulteu el web de la facultat: http://www.uab.es/fac-ciencies-educacio


Codi

Grup

Assignatura Data Educació de la Veu i Foniatria Aplicada 22-01-09 Educació Física i la Seva Didàctica

Horari

Data

Horari

Data

Horari

8.30

30-06-09

8.30

11-06-08

8.30

09-09-09

8.30

11.30

10-07-09

11.30

11.30

07-07-09

8.30

8.30

02-07-09

11.30

25-06-09

11.30

01-09-09

8.30

25-06-09

11.30

01-09-09

8.30

11.30

07-07-09

11.30

11.30

03-07-09

11.30

18-06-09

8.30

02-09-09

8.30

18-06-09

11.30

08-09-09

8.30

09-07-09

8.30

15-06-09

8.30

02-09-09

11.30

06-07-09

11.30

26-06-09

11.30

10-09-09

11.30

21997

81

22033

80

21919

82

21965

80

21913

80

21945

80

Folklore i Cultura Infantil (Anglès) 23-01-09 Fonètica de la Llengua Anglesa 22-01-09 Fonètica de la Llengua Francesa 12-01-09 Informàtica Educativa

21945

87

Informàtica Educativa

21964

82

21974

80

21895

82

Interlingüística i Anglès Internacional 20-01-09 Introducció a la Didàctica 30-01-09 Introducció a la Lingüística

21969

80

Llengua Anglesa

21976

81

Llengua Castellana

21896

81

Llengua Catalana

21897

80

Llengua Escrita

21915

80

Llengua Francesa

21898

80

Llengua Oral 26-01-09

11.30

06-07-09

11.30

22713

80

Matemàtiques I 08-07-09

8.30

81

16-01-09 Morfosintaxi de la Llengua Anglesa

8.30

21966

26-06-09

8.30

09-09-09

11.30

21966

87

Morfosintaxi de la Llengua Anglesa 26-06-09

8.30

09-09-09

11.30

21-01-09

26-01-09

8.30

11.30

Aquesta informació és susceptible de ser modificada. Consulteu el web de la facultat: http://www.uab.es/fac-ciencies-educacio

57

3 Els estudis

Facultat de Ciències de l’Educació LA GUIA DE L’ESTUDIANT 2008-2009


58

Els estudis

3 Codi

Grup

Assignatura Data

Horari

21916

81

Morfosintaxi de la Llengua Francesa

21975

82

22013

81

Organització del Centre Escolar 16-01-09 Psicologia Evolutiva i de l'Educació

21967

82

Semàntica i Pragmàtica de la Llengua Anglesa

21917

82

Semàntica i Pragmàtica de la Llengua Francesa

22005

81

Sociologia de l'Educació

21920

82

21910

80

21899

80

21970

80

21892

30

Tècniques Dramàtiques i d'Animació (Anglès) 12-01-09 11.30 Temes Bàsics de Ciències 23-01-09 11.30 Temes Bàsics de Ciències Socials 23-01-09 11.30 Teoria i Història de les Institucions Educatives 14-01-09 8.30 Textos Literaris Catalans 23-01-09 11.30

11.30

Data

Horari

Data

Horari

19-06-09

11.30

07-09-09

8.30

03-07-09

11.30

11-06-09

11.30

04-09-09

8.30

26-06-09

11.30

09-09-09

8.30

29-06-09

11.30

03-09-09

11.30

22-06-09

11.30

09-09-09

8.30

29-06-09

11.30

10-07-09

11.30

10-07-09

11.30

29-06-09

8.30

10-07-09

11.30

Aquesta informació és susceptible de ser modificada. Consulteu el web de la facultat: http://www.uab.es/fac-ciencies-educacio


3.1.1.3. Diplomatura de Mestre Especialitat Educació Musical Pla d’estudis de 1993 (Resolució de 30 de novembre de 1992, BOE 22 de gener de 1993, sota la directriu del RD 1497/87, de 27 de novembre)

Coordinadora: Mercè Vilar Monmany Telèfon: 3185-2670 Adreça electrònica: merce.vilar@uab.es

Distribució aproximada, per cicle i curs, dels crèdits que cal assolir Cicle

Curs

1r 1r 1r TOTALS

1 2 3

Matèries

Matèries

Matèries

Crèdits

troncals

obligatòries

optatives

lliures

48 38 62 148

24 12

8

36

8

* * 22*

Podeu consultar mòduls de lliure elecció (horaris) a l’apartat 3.1.3.

Primer curs Matèries troncals

21987 22003 22053 21988 21944 21941 22033 21945 21974 21986 22041 21970 21914*

Assignatura Cançó I Ciències Socials i la seva Didàctica Comunicació Audiovisual i Educació Dansa Didàctica de la Matemàtica Didàctica de les Ciències Educació Física i la seva Didàctica Informàtica Educativa Introducció a la Didàctica Llenguatge Musical I Pràctiques I Teoria i Història de les Institucions Educatives Llengua Francesa amb Finalitats Específiques

TOTAL 72

* Els 22 crèdits de lliure elecció s’hauran d’assolir entre segon i tercer cursos.

Codi

59

3 Els estudis

Facultat de Ciències de l’Educació LA GUIA DE L’ESTUDIANT 2008-2009

Crèdits

Semestre

4 3 3 4 6 3 4 3 4 4 2 4 4

1r 2n 1r 2n 2n 2n 2n 1r 2n 1r 2n 1r 2n

*Escollir-ne una entre les dues assignatures següents: «21968 Llengua anglesa amb finalitats específiques», que s’imparteix al llarg del segon curs acadèmic, i «21914 Llengua francesa amb finalitats específiques» que s’imparteix al llarg del primer curs acadèmic.

214


60

Els estudis

3 Matèries obligatòries Codi

Assignatura

Crèdits

Semestre

4

2n

21995

Educació de la Veu i Foniatria Aplicada I

21996

L’Audició Musical i la seva Didàctica I

4

1r

21976

Llengua Castellana

4

1r

Matemàtiques I

4

1r 1r

22713

*Escollir-ne una entre les tres assignatures següents: 21910*

Temes Bàsics de Ciències

4

21899*

Temes Bàsics de Ciències Socials

4

1r

21892*

Textos Literaris Catalans

4

1r

*Escollir-ne una entre les dues assignatures següents: 21897*

Llengua Escrita

4

2n

21898*

Llengua Oral

4

2n

Crèdits

Semestre

Segon curs Matèries troncals Codi

Assignatura

21993

Anàlisi i Audició

4

2n

21991

Didàctica de la Música I

4

1r

21973

Didàctica i Desenvolupament Curricular

4

1r

21981

Llenguatge Musical II

4

2n

22042

Pràctiques II

10

2n

22013

Psicologia Evolutiva i de l’Educació

8

anual

22005

Sociologia de l’Educació

4

2n

21968*

Llengua Anglesa amb Finalitats Específiques

4

1r

*Escollir-ne una entre les dues assignatures següents: «21968 Llengua anglesa amb finalitats específiques», que s’imparteix al llarg del segon curs acadèmic, i «21914 Llengua francesa amb finalitats específiques» que s’imparteix al llarg del primer curs acadèmic.

Matèries obligatòries 22791

L’Audició Musical i la seva Didàctica II

4

2n

21896

Llengua Catalana

8

anual


Matèries optatives Codi

Assignatura

Crèdits

Semestre

21982

Cançó II

4

1r

21980

Didàctica de la Música a l’Etapa Infantil

4

1r

21983

Educació de la Veu i Foniatria Aplicada II

4

1r

22792

Informàtica Musical

4

1r

Crèdits

Semestre

Tercer curs Matèries troncals Codi

Assignatura

22014

Bases Psicopedagògiques per a l’Ed. en la Diversitat

8

anual

21990

Conjunt Instrumental

2

1r

21926

Didàctica de la Llengua i la Literatura

6

1r

21992

Didàctica de la Música II

8

anual

21989

Direcció

6

2n

21985

Formació Instrumental

8

anual

21975

Organització del Centre Escolar

4

1r

23327

Pràctiques III

10

1r

23329

Pràctiques IV

10

2n

Incompatibilitats Per cursar assignatura

Codi

Assignatura

Assignatura aprovada

Codi

Assignatura

21981

Llenguatge Musical II

21986

Llenguatge Musical I

21982

Cançó II

21987

Cançó I

21985

Formació Instrumental

21986

Llenguatge Musical I

21992

Didàctica de la Música II

21991

Didàctica de la Música I

22791

L’Audició Musical i la seva Did. II

21996

L’Audició Musical i la seva Did. I

61

3 Els estudis

Facultat de Ciències de l’Educació LA GUIA DE L’ESTUDIANT 2008-2009


62

Els estudis

3

Observacions Diplomatura de Mestre Especialitat d’Educació Musical 21993 Anàlisi i Audició grup 31 2n semestre Es recomana tenir un nivell musical equivalent al 2n Cicle de Grau Mig

21987 Cançó I grup 30 1r semestre Es recomana tenir un nivell musical equivalent al 2n Cicle de Grau Mig

21982 Cançó II grup 31 1r semestre Es recomana tenir un nivell musical equivalent al 2n Cicle de Grau Mig

21990 Conjunt Instrumental grups 32 i 37 1r semestre Es recomana tenir un nivell musical equivalent al 2n Cicle de Grau Mig

21980 Didàctica de la Música a l’Etapa Infantil grup 31 1r semestre Es recomana tenir un nivell musical equivalent al 2n Cicle de Grau Mig

21991 Didàctica de la Música I grup 31 1r semestre Es recomana tenir un nivell musical equivalent al 2n Cicle de Grau Mig

21941 Didàctica de les Ciències grup 30 2n semestre Caldrà assistir només a una de les dues sessions (a) o (b)

21989 Direcció grup 32 2n semestre Es recomana tenir un nivell musical equivalent al 2n Cicle de Grau Mig

21995 Educació de la Veu i Foniatria Aplicada I grups 30 i 37 2n semestre Orientada específicament als alumnes de 1r d’Educació Musical


21983 Educació de la Veu i Foniatria Aplicada II grups 31 i 37 1r semestre Es recomana haver aprovat l’assignatura Educació de la Veu i Foniatria Aplicada I

21985 Formació Instrumental grups 32 i 37 1r i 2n semestres Es recomana tenir un nivell musical equivalent al 2n Cicle de Grau Mig i nocions de piano

22792 Informàtica Musical grups 31 i 37 1r semestre Es recomana tenir un nivell musical equivalent al 2n Cicle de Grau Mig

21996 L’Audició Musical i la seva Didàctica I grup 30 1r semestre Es recomana tenir un nivell musical equivalent al 2n Cicle de Grau Mig

22791 L’Audició Musical i la seva Didàctica II grup 31 2n semestre Es recomana tenir un nivell musical equivalent al 2n Cicle de Grau Mig

21968 Llengua Anglesa amb Finalitats Específiques grup 31 1r semestre La llengua vehicular d’aquesta assignatura és l’anglès

21986 Llenguatge Musical I grup 30 1r semestre Es recomana tenir un nivell musical equivalent al 2n Cicle de Grau Mig

21899 Temes Bàsics de Ciències Socials grup 30 1r semestre Curs sobre Europa

23327 Pràctiques III - 23329 Pràctiques IV Es recomana no matricular-se de Pràctiques III i de Pràctiques IV si no s’ha aprovat l’assignatura 21991 Didàctica de la Música I.

63

3 Els estudis

Facultat de Ciències de l’Educació LA GUIA DE L’ESTUDIANT 2008-2009


64

Els estudis

3 HORARIS D’EDUCACIÓ MUSICAL PRIMER CURS - PRIMER SEMESTRE - GRUP 30 8.30 9.00 9.30

21986 Llenguatge Musical I g. 30 g. 37

21945 Informàtica Educativa g. 37

22053 Comunicació Audiovisual i d’Educació g. 30

21945 Informàtica Educativa g. 30

22053 Comunicació Audiovisual i d’Educació g. 37

10.00

21996 L’Audició Musical i la seva Didáctica

21986 Llenguatge Musical I g. 30 g. 37 21996 L’Audició Musical i la seva Didáctica

21976 Llengua Castellana

10.30 11.00 11.30

21976 Llengua Castellana

12.00

22713 Matemàtiques I

21970 Teoria i Història de les Institucions Educatives 22713 Matemàtiques I TUTORIES I ACTIVITATS

12.30 13.00

21970 Teoria i Història de les Institucions Educatives

21987 Cancó I

13.30

21987 Cancó I

21899 T.B.C.S. 21892 T.L.C. 21910 T.B.C.

14.00

21899 T.B.C.S. 21892 T.L.C. 21910 T.B.C.

14.30 15.00 PRIMER CURS - SEGON SEMESTRE - GRUP 30 8.30 9.00 9.30

21944 Didàctica de la Matemàtica

10.00 10.30 11.00 11.30

22033 Educació Física i la seva Didáctica Teoria

21941 Didàctica de les Ciències

21914 Llengua Francesa amb Finalitats Específiques

21914 Llengua Francesa amb Finalitats Específiques

21941 Didàctica de les Ciències a 21941 Didàctica de les Ciències b

21897 Llengua Escrita

21898 Llengua Oral

21974 Introducció a la Didàctica

21898 Llengua Escrita

21897 Llengua Oral

22003 Ciències Socials i la seva Didáctica

12.00 12.30 13.00

22033 Educació Física i la seva Didáctica Pràctica

21988 Dansa g. 30

21995 Ed. Veu i Foniatria Aplicada I g. 37

21988 Dansa g. 37

21995 Ed. Veu i Foniatria Aplicada I g. 30

21974 Introducció a la Didàctica

21988 Dansa g. 37

21995 Ed. Veu i Foniatria Aplicada I g. 30

21988 Dansa g. 30

21995 Ed. Veu i Foniatria Aplicada I g. 37

13.30 14.00 14.30 15.00

dilluns

dimarts

dimecres

TUTORIES I ACTIVITATS

22041 Pràctiques I

dijous

21944 Didàctica de la Matemàtica

divendres

Aquesta informació és susceptible de ser modificada. Consulteu el web de la facultat: http://www.uab.es/fac-ciencies-educacio


HORARIS D’EDUCACIÓ MUSICAL SEGON CURS - PRIMER SEMESTRE - GRUP 31 8.30 9.00 9.30

22013 Psicologia Evolutiva i de l’Educació

10.00 10.30 11.00 11.30

Educació de la Veu i Didàctica de la Música I

21973 Didàctica i Desenvolupament Curricular

21982 Cançó II

21991 Didàctica de la Música I

21980 Didàctica de la Música I a l’etapa Infantil

21980 Didàctica de la Música I a l’etapa Infantil 21982 Cançó II 21983 Ed. Veu i Foniatria Aplicada II g. 37

21973 Didàctica i Desenvolupament Curricular

22792 Informàtica Musical g. 31

12.00 12.30 13.00

21896 Llengua Catalana

13.30 14.00 14.30

Mòdul Horari DM1

21983 Ed. Veu i Foniatria Aplicada II a g. 37

22792 Informàtica Musical g. 31

21983 Ed. Veu i Foniatria Aplicada II g. 31

22792 Informàtica Musical g. 37

TUTORIES I ACTIVITATS

22013 Psicologia Evolutiva i de l’Educació

21983 22792 Ed. Veu i Foniatria Informàtica Musical Aplicada II g. 37 g. 31

21968 Llengua Anglesa amb Finalitats Específiques

21896 Llengua Catalana 21968 Llengua Anglesa amb Finalitats Específiques

Mòdul Horari DM1

15.00 15.30 16.00

SEGON CURS - SEGON SEMESTRE - GRUP 31 8.30 9.00 anual

9.30

21896 Llengua Catalana

22013 Psicologia Evolutiva i de l’Educació

10.00

anual

anual 21896 Llengua Catalana

22791 Audició i la seva Didàctica II

10.30 11.00

21993 Anàlisi i Audició

11.30

22791 Audició i la seva Didàctica II

12.00 12.30 13.00

22005 Sociologia de l’Educació

21981 Llenguatge Musical II g. 31

anual 22013 Psicologia Evolutiva i de l’Educació

22005 Sociologia de l’Educació

21981 Llenguatge Musical II g. 37

21993 Anàlisi i Audició

TUTORIES I ACTIVITATS 21981 Llenguatge Musical II g. 31

21981 Llenguatge Musical II g. 37

13.30

22042 Pràctiques II

14.00 14.30 15.00

dilluns

dimarts

dimecres

65

3 Els estudis

Facultat de Ciències de l’Educació LA GUIA DE L’ESTUDIANT 2008-2009

dijous

divendres

Aquesta informació és susceptible de ser modificada. Consulteu el web de la facultat: http://www.uab.es/fac-ciencies-educacio


66

Els estudis

3 HORARIS D’EDUCACIÓ MUSICAL TERCER CURS - PRIMER SEMESTRE - GRUP 32 8.30 9.00 9.30

21975 Organització del Centre Escolar

22014 Bases Psicopedagògiques per a l’Educació en la Diversitat

21992 Didàctica de la Música II

22014 Bases Psicopedagògiques per a l’Educació en la Diversitat

10.00 10.30 11.00 11.30

anual 21985 Formació Instrumental g. 32 g. 37

23327 Pràctiques III

anual 21992 Didàctica de la Música II

12.00 TUTORIES I ACTIVITATS

12.30 13.00

21926 Didàctica de la Llengua i la Literatura

21926 Didàctica de la Llengua i la Literatura

13.30

21975 Organització del Centre Escolar

14.00

21926 Didàctica de la Llengua i la Literatura anual 21990 21985 Conjunt Formació Instrumental Instrumental g. 32 g. 37

anual 21990 21985 Conjunt Formació Instrumental Instrumental g. 37 g. 32

14.30 15.00 TERCER CURS - SEGON SEMESTRE - GRUP 32 8.30 9.00 9.30

21989 Direcció g. 32 g. 37

10.00 10.30 11.00

23329 Pràctiques IV

11.30 12.00 12.30

Mòdul Horari AM2

21992 Didàctica de la Música II

21989 Direcció g. 32 g. 37

22014 Bases Psicopedagògiques per a l’Educació i en la Diversitat

21992 Didàctica de la Música II

21985 anual Formació Instrumental g. 32 g. 37

ACTIVITATS I TUTORIES

Mòdul Horari BM2

22014 Bases Psicopedagògiques per a l’Educació i en la Diversitat

anual 21985 Formació Instrumental g. 32 g. 37 Mòdul Horari BM2

13.00 Mòdul Horari AM2

Mòdul Horari CM2

13.30

Mòdul Horari CM2

14.00 14.30 15.00

dilluns

dimarts

dimecres

dijous

divendres

Aquesta informació és susceptible de ser modificada. Consulteu el web de la facultat: http://www.uab.es/fac-ciencies-educacio


Calendari d’exàmens 2008-2009 EDUCACIÓ MUSICAL Grup

Assignatura Data

Horari

31

Anàlisi i Audició

32

30

Bases Psicopedagògiques per a l'Educació en la Diversitat 23-01-09(1) 8.30 Cançó I 19-01-09 11.30 Cançó II 12-01-09 8.30 Ciències Socials i la seva Didàctica

30

Comunicació Audiovisual i Educació

37

Comunicació Audiovisual i Educació

32

Conjunt Instrumental

37

Conjunt Instrumental

30

Dansa

37

Dansa

32

Didàctica de la Llengua i la Literatura 13-01-09 Didàctica de la Matemàtica

30 31

30 31

Horari

Data

Horari

12-06-09

11.30

01-09-09

8.30

19-06-09

8.30

01-09-09

11.30

06-07-09

11.30

29-06-09

11.30

19-06-09

11.30

04-09-09

11.30

8.30

30-06-09

11.30

27-01-09

11.30

30-06-09

11.30

16-01-09

8.30

03-07-09

11.30

16-01-09

11.30

03-07-09

11.30

16-06-09

11.30

08-09-09

11.30

17-06-09

11.30

08-09-09

11.30

29-06-09

11.30

15-06-09

8.30

07-09-09

8.30

11.30

08-07-09

11.30

11.30

07-07-09

8.30

11-06-09

11.30

03-09-09

8.30

09-06-09

8.30

01-09-09

8.30

03-07-09

8.30

32

Didàctica de la Música a l'Etapa Infantil 21-01-09 Didàctica de la Música I 20-01-09 Didàctica de la Música II

30

Didàctica de les Ciències

31

Didàctica i Desenvolupament Curricular 23-01-09

31

Data

27-01-09

11.30

8.30

67

3 Els estudis

Facultat de Ciències de l’Educació LA GUIA DE L’ESTUDIANT 2008-2009

(1) prova parcial Aquesta informació és susceptible de ser modificada. Consulteu el web de la facultat: http://www.uab.es/fac-ciencies-educacio


68

Els estudis

3 Grup

Assignatura Data

32

Direcció

37

Direcció

37

Educació de la Veu i Foniatria Aplicada I

30

Educació de la Veu i Foniatria Aplicada I

31

30

Educació de la Veu i Foniatria Aplicada II 13-01-09 Educació de la Veu i Foniatria Aplicada II 22-01-09 Educació Física i la seva Didàctica

32

Formació Instrumental

37

Formació Instrumental

30

Informàtica Educativa

37

Informàtica Educativa

37

Informàtica Musical

31

Informàtica Musical

30

Introducció a la Didàctica

30

L'Audició Musical i la seva Didàctica I 29-01-09 L'Audició Musical i la seva Didàctica II

37

31 31 30 31

Horari

Data

Horari

Data

Horari

25-06-09

8.30

10-09-09

11.30

25-06-09

8.30

10-09-09

11.30

10-06-09

11.30

02-09-09

11.30

30-06-09

11.30

02-09-09

11.30

8.30

09-07-09

8.30

11.30

09-07-09

8.30

08-06-09

11.30

10-09-09

11.30

09-06-09

8.30

02-09-09

11.30

09-06-09

8.30

02-09-09

11.30

03-09-09

8.30

10-09-09

8.30

02-09-09

8.30

20-01-09

11.30

07-07-09

11.30

20-01-09

8.30

07-07-09

11.30

13-01-09

11.30

30-06-09

11.30

22-01-09

11.30

30-07-09

11.30

11-06-09

11.30

09-07-09

11.30

08-06-09

8.30

11.30

01-07-09

11.30

8.30

01-07-09

11.30

10-06-09

8.30

Llengua Anglesa amb Finalitats Específiques 16-01-09 Llengua Castellana 14-01-09 Llengua Catalana

8.30

Aquesta informació és susceptible de ser modificada. Consulteu el web de la facultat: http://www.uab.es/fac-ciencies-educacio


Grup

Assignatura Data

30

Llengua Escrita

30

Llengua Francesa amb Finalitats Específiques

30

Llengua Oral

30

Llenguatge Musical I

37

Llenguatge Musical I

31

Llenguatge Musical II

37

Llenguatge Musical II

30

Matemàtiques I

32

Organització del Centre Escolar

31

Psicologia Evolutiva i de l'Educació

31

Sociologia de l'Educació

30

Temes Bàsics de Ciències

30

Temes Bàsics de Ciències Socials

30 30

Horari

Data

Horari

Data

Horari

26-06-09

8.30

09-09-09

11.30

18-06-09

8.30

02-09-09

8.30

26-06-09

8.30

09-09-09

11.30

12-01-09

8.30

29-06-09

8.30

12-01-09

8.30

29-06-09

8.30

19-06-09

11.30

04-09-09

8.30

19-06-09

8.30

04-09-09

8.30

16-01-09

11.30

03-07-09

11.30

19-01-09

8.30

06-07-09

8.30

30-06-09

11.30

03-09-09

11.30

15-06-09

11.30

07-09-09

11.30

23-01-09

11.30

10-07-09

11.30

23-01-09 Teoria i Història de les Institucions Educatives 28-01-09 Textos Literaris Catalans 23-01-09

11.30

10-07-09

11.30

11.30

08-07-09

11.30

11.30

10-07-09

11.30

Aquesta informació és susceptible de ser modificada. Consulteu el web de la facultat: http://www.uab.es/fac-ciencies-educacio

69

3 Els estudis

Facultat de Ciències de l’Educació LA GUIA DE L’ESTUDIANT 2008-2009


70

Els estudis

3 3.1.1.4. Diplomatura de Mestre Especialitat Educació Especial Pla d’estudis de 1993 (Resolució de 3 de novembre de 1993, BOE 29 de novembre de 1993, sota la directriu del RD 1497/87, de 27 de novembre)

Coordinadora: Carrasumada Serrano Pau Telèfon: 4441-3194 Adreça electrònica: carrasumada.serrano@uab.es

Distribució aproximada, per cicle i curs, dels crèdits que cal assolir: Cicle

Curs

Matèries troncals

Matèries obligatòries

Matèries optatives 4

Crèdits lliures

1r

1

58

10

1r

2

33

26

*

1r

3

49

12

*

140

48

TOTALS

72

4

22*

* Els 22 crèdits de lliure elecció s’hauran d’assolir entre segon i tercer cursos.

Podeu consultar mòduls de lliure elecció (horaris) a l’apartat 3.1.3.

Primer curs Matèries troncals Codi

Assignatura

TOTAL

Crèdits

Semestre

21970

Teoria i Història de les Institucions Educatives

4

1r

22005

Sociologia de l’Educació

4

1r

21945

Informàtica Educativa

3

1r

22036

Educació Física dels Alumnes amb Característiques Educatives Especials

6

1r 1r

21998

Música i la seva Didàctica

6

22053

Comunicació Audiovisual i Educació

3

1r

22013

Psicologia Evolutiva i de l’Educació

8

anual

21963

Didàctica de les Arts Plàstiques a l’Educació Especial

6

2n

21974

Introducció a la Didàctica

4

2n

214


Codi 22041 22021 22022

Assignatura

Crèdits

Semestre

2

2n

de la Motricitat

6

2n

Aspectes Evolutius i Educatius en les Alteracions de la Visió

6

2n

Crèdits

Semestre

Pràctiques I Aspectes Evolutius i Educatius en les Alteracions

Matèries obligatòries Codi

Assignatura

22025

Educació Multicultural

6

2n

22713

Matemàtiques I

4

2n

Matèries optatives 21897

Llengua Escrita

4

1r

21898

Llengua Oral

4

1r

Crèdits

Semestre

Segon curs Matèries troncals Codi

Assignatura

21973

Didàctica i Desenvolupament Curricular

4

1r

22024

Aspectes Evolutius i Educatius en les Dificultats d’Aprenentatge de la Llengua Escrita

9

anual

21975

Organització del Centre Escolar

4

2n

22042

Pràctiques II

10

2n

22019

Aspectes Evolutius i Educatius en les Alteracions de l’Audició

6

2n

Matèries obligatòries 22000

Didàctica de les Ciències Socials

6

1r

21896

Llengua Catalana

8

anual

21936

Didàctica de la Llengua

8

anual

21976

Llengua Castellana

4

2n

71

3 Els estudis

Facultat de Ciències de l’Educació LA GUIA DE L’ESTUDIANT 2008-2009


72

Els estudis

3 Tercer curs Matèries troncals Codi

Assignatura

Crèdits

Semestre

10

1r

23328

Pràctiques III

22023

Aspectes Evolutius i Educatius en les Alteracions del Comportament i la Personalitat Bases Psicopedagògiques per a l’Educació en la Diversitat

6

1r

8

anual

Aspectes Evolutius i Educatius en les Dificultats d’Ordre Cognitiu

9

anual

10

2n

6

2n

22014 22020 23331 22018

Pràctiques IV Aspectes Didàctics i Organitzatius per a l’Educació en la Diversitat

Matèries obligatòries 21943

Didàctica de la Matemàtica

6

1r

21938

Didàctica de les Ciències Naturals

6

2n

Reconeixement del Cicle formatiu de Grau Superior d’Educació Infantil El Departament d’ensenyament i el Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la información de la Generalitat de Catalunya i les universitats públiques i privades del nostre país han signat un acord marc de col·laboració per al reconeixement, amb carácter experimental, de les correspondències entre determinats cicles formatius de grau superor de formación professional específica i alguns estudis de primer cicle, entre els que es troba la titulació de Mestre especialitat d’educació especial, que imparteix la nostra facultat. Els requisits per poder sol·licitar el reconeixement de la correspondència entre ambdós estuis són els següents: • Estar matriculat de la titulació de Mestre especialitat d’Educació Especial. • Tenir superat el cicle formatiu de grau superior d’Educació Infantil. Els alumnes que hagin superat fora de Catalunya aquest cicle formatiu hauran de presentar una certificación del contingut del pla d’estudis del CFGS a la Gestió Acadèmica de la facultat.


El reconeixement es realitzarà per a tot el bloc d’assignatures que figuren en l’esmentat acord, que és el següent:

Cicle Formatiu de Grau Superior d’Educació Infantil Matèries troncals Codi

Assignatura

Crèdits

21974

Introducció a la didàctica

4

21970

Teories i història de les institucions educatives

4

22041

Pràcticum I

2

22013

Psicologia evolutiva i de l’educació

8

22005

Sociologia de l’educació

4

21973

Didàctica i desenvolupamet curricular

4

Matèries obligatòries 21936

Didàctica de la llengua

8

Crèdits de lliure elecció 06014

Crèdits CFGS d’Educació Infantil

18

Les assignatures reconegudes no es podran matricular i s’incorporaran en l’expedient acadèmic de l’alumne mitjançant la via del reconeixement de crèdits. Les assignatures apareixeran a l’expedient amb la qualificació de reconeguda. Aquestes assignatures computaran a efectes de superació del pla d’estudis, d’acord amb la tipologia de l’assignatura –troncal, obligatòria, lliure elección-, però no computaran a efectes de baremació de l’expedient acadèmcis, ni a efectes de superació de la normativa de Règim de permanència de la UAB. El 18 crèdits de lliure elección reconeguts (06014 crèdits CFGS d’Educació Infantil) tindran la consideración d’assignatuta d’universitat, de manera que l’estudiant podrà cursar els 4 crèdits restants en qualsevol de les tipologies de crèdits de lliure elecció.

73

3 Els estudis

Facultat de Ciències de l’Educació LA GUIA DE L’ESTUDIANT 2008-2009


74

Els estudis

3 Per sol·licitar el reconeixement dels crèdits els alumnes s’hauran d’adreçar a la gestió acadèmica de la facultat. Els terminis de presentación de sol·licituds els podreu consultar al calendario administratiu. Des de la titulació de Mestre, especialitat d’Educació Especial, animem als estudiants a complementar la seva formació de mestres amb coneixements de logopèdia, oferint així una formació de mestres més especialitzada en alteracions del llenguatge i obrint nous camps d’actuació en l’àmbit professional. Per tal de facilitar aquesta opció, hem confeccionat una taula de convalidacions que es podrà consultar a la gestió acadèmica de la facultat. Aconsellem als interessats, un cop consultada la taula de convalidacions, que facin assignatures troncals, obligatòries i/o optatives de la diplomatura de Logopèdia com a crèdits de lliure elecció durant els seus estudis de Mestre especialitat d’Educació Especial. De la mateixa manera, assignatures dels estudis d’Educació Especial podran matricular-se com a crèdits de lliure elecció en els estudis de la diplomatura de Logopèdia.

Observacions Diplomatura de Mestre Especialitat d’Educació Especial 21938 Didàctica de les Ciències Naturals grup 37 2n semestre Caldrà assistir només a una de les dues sessions (a) o (b


HORARIS D’EDUCACIÓ ESPECIAL PRIMER CURS - PRIMER SEMESTRE - GRUP 35 8.30 21898 Llengua Oral

9.00

21897 Llengua Escrita

9.30 10.00 10.30 11.00

22005 Sociologia de l’Educació

22013 Psicologia Evolutiva i de l’Educació

12.30 13.00

21898 Llengua Oral

21897 Llengua Escrita

21970 Teoria i Història de les Inst. Educatives

22005 Sociologia de l’Educació

13.30

22036 Educació Física dels Alumnes amb Carc. Edudació Especial Pràctica

21998 Música i la seva Didàctica

11.30 12.00

22036 Educació Física dels Alumnes amb Carc. Edudació Especial Pràctica

21998 Música i la seva Didàctica (Foniatria) 22013 Psicologia Evolutiva i de l’Educació

14.00

21970 Teoria i Història de les Inst. Educatives

21945 Informàtica Educativa g. 35

22053 Comunicació Audiovisual i Educació g. 38

21945 Informàtica Educativa g. 38

22053 Comunicació Audiovisual i Educació g. 35

ACTIVITATS I TUTORIES

21998 Música i la seva Didàctica

14.30 15.00 PRIMER CURS - SEGON SEMESTRE - GRUP 35 8.30 9.00 9.30

22713 Matemàtiques I

21963 Didàctica de les Arts Plàstiques

21974 Introducció a la Didàctica

22013 Psicologia Evolutiva i de l’Educació

10.00 10.30 11.00 11.30

21974 Introducció a la Didàctica

12.00

22022 Aspectes Evolutius i Educatius en les Alteracions de la Visió

21963 Didàctica de les Arts Plàstiques

22021 Aspectes Evolutius i Educatius en les Alteracions en la Motricitat

22025 Educació Multicultural 22013 Psicologia Evolutiva i de l’Educació ACTIVITATS I TUTORIES

12.30 13.00 13.30

22025 Educació Multicultural

14.00

22021 Aspectes Evolutius i Educatius en les Alteracions en la Motricitat

22041 Pràctiques I 22713 Matemàtiques I

22022 Aspectes Evolutius i Educatius en les Alteracions de la Visió

14.30 15.00

dilluns

dimarts

dimecres

dijous

75

3 Els estudis

Facultat de Ciències de l’Educació LA GUIA DE L’ESTUDIANT 2008-2009

divendres

Aquesta informació és susceptible de ser modificada. Consulteu el web de la facultat: http://www.uab.es/fac-ciencies-educacio


76

Els estudis

3 HORARIS D’EDUCACIÓ ESPECIAL SEGON CURS - PRIMER SEMESTRE - GRUP 36 8.30 9.00 9.30 10.00

21896 Llengua Catalana

21936 Didàctica de la Llengua

21973 Didàctica i Desenvolupament Curricular

22024 Aspectes Evol. i Educ. en Dificultats d’Aprenentatge de la Llengua Escrita

22000 Didàctica de les Ciències Socials

10.30 11.00 11.30

21973 Didàctica i Desenvolupament Curricular

22000 Didàctica de les Ciències Socials

12.00

22024 Aspectes Evol. i Educ. en Dificultats d’Aprenentatge de la Llengua Escrita

21896 Llengua Catalana

ACTIVITATS I TUTORIES

12.30 13.00

Mòdul Horari AM1

Mòdul Horari BM1 Mòdul Horari AM1

13.30 14.00 14.30

Mòdul Horari DM1

21936 Didàctica de la Llengua Mòdul Horari BM1

Mòdul Horari CM1

Mòdul Horari CM1 Mòdul Horari DM1

15.00 15.30 16.00

SEGON CURS - SEGON SEMESTRE - GRUP 36 8.30 9.00 9.30

21976 Llengua Castellana

10.00 10.30 11.00 11.30 12.00

21975 Organització del Centre Escolar

21975 Organització del Centre Escolar

anual 21936 Didàctica de la Llengua Catalana anual 21896 Llengua Catalana

12.30 13.00

22024 anual Aspect. Evol. i Educ. Dif. d’Aprenentatge de la Llengua Escrita

22019 Aspectes Evolutius i Educ.en les Alteracions de l’Audició

21976 Llengua Castellana

anual 21936 Didàctica de la Llengua

ACTIVITATS I TUTORIES

22019 Aspectes Evolutius i Educ.en les Alteracions de l’Audició

anual 22024 Aspect. Evol. i Educ. Dif. d’Aprenentatge de la Llengua Escrita

22042 Pràctiques II

13.30 14.00

anual 21896 Llengua Catalana

dilluns

dimarts

dimecres

dijous

divendres

Aquesta informació és susceptible de ser modificada. Consulteu el web de la facultat: http://www.uab.es/fac-ciencies-educacio


HORARIS D’EDUCACIÓ ESPECIAL TERCER CURS - PRIMER SEMESTRE - GRUP 37 8.30 9.00 9.30 10.00 10.30

22023 Aspectes Evolutius i Educ. de les Alteracions del Comportament i la Personalitat

11.00 11.30 12.00 12.30

21943 Didàctica de la Matemàtica

anual 22020 Aspectes Evolutius i Educ. de les Dificultats d’Ordre Cognitiu

anual 22014 Bases Psicopedagògiques

22023 Aspectes Evolutius i Educ. de les Alteracions del Comportament i la Personalitat

anual 22020 Aspectes Evolutius i Educ. de les Dificultats d’Ordre Cognitiu

21943 Didàctica de la Matemàtica

13.00

14.00 14.30

anual 22014 Bases Psicopedagògiques

ACTIVITATS I TUTORIES

13.30

23328 Pràctiques III Mòdul Horari DM1 Mòdul Horari DM1

15.00 15.30 16.00

dilluns

dimarts

dimecres

77

3 Els estudis

Facultat de Ciències de l’Educació LA GUIA DE L’ESTUDIANT 2008-2009

dijous

divendres

Aquesta informació és susceptible de ser modificada. Consulteu el web de la facultat: http://www.uab.es/fac-ciencies-educacio


78

Els estudis

3 HORARIS D’EDUCACIÓ ESPECIAL TERCER CURS - SEGON SEMESTRE - GRUP 37 8.30 9.00 9.30 10.00

21938 Didàctica de les Ciències Naturals Teoria

10.30

11.30

12.30 13.00

21938 Didàctica de les Ciències Naturals a

21938 Didàctica de les Ciències Naturals b

22018 Aspectes Didàctics i Organitzatius per a l’Educació a la Diversitat

11.00

12.00

anual 22014 Bases Psicopedagògiques

22018 Aspectes Didàctics i Organitzatius per a l’Educació a la Diversitat

anual 22020 Aspectes Evol. i Educ. en les Diferències de l’Ordre Cognitiu

TUTORIES I ACTIVITATS 22020 anual Aspectes Evol. i Educ. en les Diferències de l’Ordre Cognitiu 23331 Pràctiques IV

Mòdul Horari CM2

13.30

anual 22014 Bases Psicopedagògiques

Mòdul Horari CM2

14.00 14.30 15.00 15.30 16.00

dilluns

dimarts

dimecres

dijous

divendres

Aquesta informació és susceptible de ser modificada. Consulteu el web de la facultat: http://www.uab.es/fac-ciencies-educacio


Calendari d’exàmens 2008-2009 EDUCACIÓ ESPECIAL Grup

Assignatura Data

37 36 37 35 36 35 37 37 35 38 36 37 35 37 36 36 35

Horari

Data

Aspectes Didàctics i Organitzatius per a l'Educació en la Diversitat 08-06-09 Aspectes Evol. i Educ. en Dificultats d'Aprenentatge de la Llengua Escrita 16-06-09 Aspectes Evol. i Educ. en les Alteracions del Comportament i la Personalitat 19-01-09 8.30 29-06-09 Aspectes Evolutius i Educatius en les Alteracions de la Visió 09-06-09 Aspectes Evolutius i Educatius en les Alteracions de l'Audició 12-06-09 Aspectes Evolutius i Educatius en les Alteracions en la Motricitat 26-06-09 Aspectes Evolutius i Educatius en les Dificultats d'Ordre Cognitiu 19-06-09 Bases Psicopedagògiques per a l'Educació en la Diversitat 23-01-09(1) 8.30 16-06-09 Comunicació Audiovisual i Educació 30-01-09 11.30 03-07-09 Comunicació Audiovisual i Educació 30-01-09 8.30 03-07-09 Didàctica de la Llengua 19-06-09 Didàctica de la Matemàtica 12-01-09 11.30 03-07-09 Didàctica de les Arts Plàstiques a l'Educació Especial 10-06-09 Didàctica de les Ciències Naturals 25-06-09 Didàctica de les ciències socials 16-01-09 11.30 03-07-09 Didàctica i Desenvolupament Curricular 21-01-09 11.30 08-07-09 Educació Física dels Alumnes amb Característiques Educatives Especials 21-01-09 8.30 08-07-09

79

3 Els estudis

Facultat de Ciències de l’Educació LA GUIA DE L’ESTUDIANT 2008-2009

Horari

Data

Horari

11.30

01-09-09

11.30

8.30

01-09-09

8.30

11.30

01-09-09

8.30

8.30

02-09-09

11.30

8.30

04-09-09

8.30

8.30

02-09-09

11.30

11.30

08-09-09

11.30

10-09-09

11.30

8.30

08-09-09

8.30

8.30

03-09-09

11.30

8.30

11.30 11.30 11.30 8.30

11.30 11.30 8.30

(1) prova parcial Aquesta informació és susceptible de ser modificada. Consulteu el web de la facultat: http://www.uab.es/fac-ciencies-educacio


80

Els estudis

3 Grup

Assignatura Data

35

Educació Multicultural

35

Informàtica Educativa

38

Informàtica Educativa

35

Introducció a la Didàctica

36

Llengua Castellana

36

Llengua Catalana

35

Llengua Escrita

35

Llengua Oral

35

Matemàtiques I

35

Música i la seva Didàctica

35

Música i la seva Didàctica (Foniatria)

36

Organització del Centre Escolar

35

Psicologia Evolutiva i de l'Educació

35

Sociologia de l'Educació

35

13-01-09 Teoria i Història de les Institucions Educatives 16-01-09

Horari

Data

Horari

Data

Horari

15-06-09

11.30

10-09-09

11.30

23-01-09

8.30

10-07-09

11.30

23-01-09

11.30

10-07-09

11.30

17-06-09

8.30

02-09-09

8.30

10-06-09

8.30

03-09-09

8.30

25-06-09

11.30

07-09-09

11.30

03-09-09

11.30

19-01-09

11.30

29-06-09

8.30

19-01-09

11.30

29-06-09

8.30

08-06-09

8.30

29-01-09

8.30

02-07-09

8.30

28-01-09

11.30

07-07-09

8.30

08-06-09

8.30

04-09-09

11.30

12-06-09

11.30

07-09-09

8.30

8.30

06-07-09

11.30

11.30

01-07-09

11.30

Aquesta informació és susceptible de ser modificada. Consulteu el web de la facultat: http://www.uab.es/fac-ciencies-educacio


3.1.1.5. Diplomatura d’Educació Social Pla d’estudis de 1993 (Resolució de 30 de novembre de 1992, BOE 22 de gener de 1993, sota la directriu del RD 1497/87, de 27 de novembre)

Coordinadora: Josefina Sala Roca Telèfon: 3148-3188 Adreça electrònica: fina.sala@uab.es

Distribució aproximada, per cicle i curs, dels crèdits que cal assolir: Cicle

Curs

1r 1r 1r TOTALS

1 2 3

Matèries troncals

Matèries obligatòries

Matèries optatives

26,5 29 34,5 90

26 20 20 66

8 16 24

Crèdits lliures 12 8

64,5 65 70,5 200

20

Podeu consultar mòduls de lliure elecció (horaris) a l’apartat 3.1.3.

Primer curs Matèries troncals Codi 22807 22804 22802 22803 22801

Assignatura Introducció a la Sociologia Pràctiques I Psicologia del Desenvolupament en les Persones Adultes I Psicologia dels Grups i de les Organitzacions Teories i Institucions Contemporànies

Crèdits

Semestre

6 6 4,5 6 4

1r anual 1r 1r 1r

4 4 4 4 6 4

2n 2n 2n 1r 2n 2n

Matèries obligatòries 22811 22806 22810 22809 22805 22808

Antropologia Pedagògica Història de la Cultura Contemporània Metodologia de la Investigació Social Organització d’Institucions d’Educació no Formal Pedagogia Social Política i Legislació en Educació Social

TOTAL

81

3 Els estudis

Facultat de Ciències de l’Educació LA GUIA DE L’ESTUDIANT 2008-2009


82

Els estudis

3 Segon curs Matèries troncals Codi

Assignatura

Crèdits

Semestre

4

1r

22812

Introducció a la Didàctica

22818

La Intervenció Educativa en l’Educació Social

4,5

2n

22814

Pràctiques II

10

anual

22819

Programes d’Animació Sociocultural

6

2n

22813

Psicologia del Desenvolupament en les Persones Adultes II

4,5

2n

Matèries obligatòries 22821

Avaluació i Diagnòstic de la Realitat Social

4

1r

22816

Dret Administratiu

4

1r

22820

Elaboració de Projectes i Programes d’Educació no Formal

4

2n

22817

Història dels Moviments Socials

4

1r

22815

Sistemes i Programes d’Educació no Formal

4

1r

Matèries optatives segons itinerari Itinerari 1: Animació Sociocultural 22823

Moviments Socials i Associacions

4

2n

22822

Orientació Comunitària

4

2n

Itinerari 2: Educació d’Adults 22824

Disseny Curricular de l’Educació d’Adults

4

1r

22825

Expressió i Promoció Participativa Cultural

4

2n


Tercer curs Matèries troncals Codi 22827 22831 22832 22828 22826

Assignatura Educació Permanent Intervenció Educativa a les Situacions de Desadaptació Noves Tecnologies Aplicades a l’Educació Pràctiques III Projectes Didàctics

Crèdits

Semestre

6 4,5 4 16 4

anual 2n 2n anual 1r

4 4 4 4 4

1r 1r 1r 1r 1r

4 6 6

2n 2n 2n

4 4 4 4

2n 2n 2n 2n

Matèries obligatòries 22833 22834 22830 22829 22835

Avaluació de Programes en Educació no Formal Biologia, Comportament Social i Educació Economia Aplicada Educació i Grup: Tècniques d’Anàlisi Gestió d’Institucions d’Educació Social

Matèries optatives segons itinerari Itinerari 1: Animació Sociocultural 22837 22836 22838

Didàctica per a la Intervenció Social Ecologia Urbana i Educació Multicultural Pedagogia del Lleure

Itinerari 2: Educació d’Adults 22840 22839 22842 22841

83

3 Els estudis

Facultat de Ciències de l’Educació LA GUIA DE L’ESTUDIANT 2008-2009

Didàctica de la Ciència i la Matemàtica Didàctica de la Llengua Orientació Laboral Plans i Programes de Formació Ocupacional

Consideracions molt importants • Es recomana cursar l’assignatura 22812 Introducció a la Didàctica prèviament a 22826 Projectes Didàctics. • Es recomana cursar l’assignatura 22803 Psicologia dels Grups i les Organitzacions prèviament a l’assignatura 22829 Educació i Grup: Tècniques d’Anàlisi. • Es recomana cursar l’assignatura 22833 Avaluació de programes en educació no formal, simultàniament a l’assignatura Pràctiques III.


84

Els estudis

3 Reconeixement del Cicle formatiu de Grau Superior d’Animació Sociocultural i del Cicle Formatiu de Grau Superior d’Integració Social El Departament d’Ensenyament i el Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació de la Generalitat de Catalunya i les universitats públiques i privades del nostre país han signat un acord marc de col·laboració per al reconeixement, amb caràcter experimental, de les correspondències entre determinats cicles formatius de grau superior de formació professional específica i alguns estudis de primer cicle, entre els que es troba la Diplomatura d’Educació Social, que imparteix la nostra facultat. Els requisits per poder sol·licitar el reconeixement de la correspondència entre ambdós estudis són els següents: • Estar matriculat en la titulació de la Diplomatura d’Educació Social. • Tenir superat el cicle formatiu de grau superior d’Animació Sociocultural o el cicle formatiu de grau superior d’Integració Social. Els alumnes que hagin superat fora de Catalunya aquests cicles formatius hauran de presentar una certificació del contingut del pla d’estudis del CFGS a la Gestió Acadèmica de la Facultat. El reconeixement es realitzarà per tot el bloc d’assignatures que figuren a l’esmentat acord, que és el següent:

Cicle Formatiu de Grau Superior d’Animació Sociocultural Matèries troncals Codi 22819 22803 22818 22814

Assignatura Programes d’Animació Sòciocultural Psicologia dels Grups i de les Organitzacions La Intervenció Educativa en l’Educació Social Practicum II

Crèdits 6 6 4,5 10

Matèries obligatòries 22835

Gestió d’Institucions d’Educació Social

4


Matèries optatives Codi 22822 22825 22838 22842

Assignatura Orientació Comunitària Expressió i Promoció Participativa Cultural Pedagogia del Lleure Orientació Laboral

Crèdits 4 4 6

4

Crèdits de lliure elecció 06005

Crèdits CFGS Animació Sòciocultural

8

Cicle Formatiu de Grau Superior d’Integració Social Matèries troncals Codi 22831 22807 22802 22818 22814

Assignatura Intervenció Educ. a les Situacions de Desadaptació Introducció a la Sociologia Psicologia del Desenv. en les Persones Adultes I La Intervenció Educativa en l’Educació Social Practicum II

Crèdits 4,5 6 4,5 4,5 10

Matèries obligatòries 22810 22820

Metodologia de la Investigació Social Elaboració de Projectes i Progr. d’Educ. no Formal

4 4

Matèries optatives 22842

Orientació Laboral

4

Crèdits de lliure elecció 06020

Crèdits CFGS Integració Social

8

85

3 Els estudis

Facultat de Ciències de l’Educació LA GUIA DE L’ESTUDIANT 2008-2009


86

Els estudis

3 Les assignatures reconegudes no es podran matricular i s’incorporaran a l’expedient acadèmic de l’alumne mitjançant la via del reconeixement de crèdits. Les assignatures apareixeran a l’expedient amb la qualificació de reconeguda. Aquestes assignatures computaran a efectes de superació del pla d’estudis, d’acord amb la tipologia de l’assignatura –troncal, obligatòria, lliure elecció–, però no computaran a efectes de baremació de l’expedient acadèmic, ni a efectes de superació de la normativa de Règim de permanència de la UAB. Els 8 crèdits de lliure elecció reconeguts (06005 crèdits CFGS Animació Sociocultural - 06020 crèdits CFGS Integració Social) tindran la consideració d’assignatura d’universitat, de manera que l’estudiant podrà cursar els 12 crèdits restants en qualsevol de les topologies de crèdits de lliure elecció. Per sol·licitar el reconeixement dels crèdits els alumnes s’hauran d’adreçar a la gestió acadèmica de la facultat. Els terminis de presentació de sol·licituds els podreu consultar al calendari administratiu.


HORARIS D’EDUCACIÓ SOCIAL PRIMER CURS - PRIMER SEMESTRE - GRUP 45 8.30 9.00 9.30

22802 Psicologia del Desenvolupament en les Persones Adultes I

22802 Psicologia del Desenvolupament en les Persones Adultes I

22809 Organització d’Institucions d’Educació no formal

22809 Organització d’Institucions d’Educació no formal

10.00 22804 Tutories Practicum a

10.30 11.00

22807 Introducció a la Sociologia

11.30

22803 Psicologia dels Grups i de les Organitzacions

22807 Introducció a la Sociologia

22804 Tutories Practicum b

22803 Psicologia dels Grups i de les Organitzacions

12.00 12.30 13.00

22801 Teories i Institucions Contemporànies

Mòdul Horari BM1

22804 Tutories Practicum c

13.30 14.00

22801 Teories i Institucions Contemporànies

Mòdul Horari CM1

14.30

ACTIVITATS I TUTORIES

Mòdul Horari BM1

Mòdul Horari CM1

15.00 PRIMER CURS - SEGON SEMESTRE - GRUP 45 8.30 9.00 9.30

22805 Pedagogía Social

10.00 10.30 11.00

22808 Politica i Legislació en Ed. Social

11.30 12.00 12.30 13.00 13.30 14.00

22811 Antropologia Pedagògica

22811 Antropologia Pedagògica

22810 Metodologia de la Investigació Social Teoria

22806 Història de la Cultura Contemporània 22810 Metodologia de la Investigació Social Pràctica b

Mòdul Horari BM2

22810 Metodologia de la Investigació Social Pràctica a

Mòdul Horari CM2

dilluns

dimarts

22804 Tutories Practicum a 22804 Tutories Practicum b 22804 Tutories Practicum c

22808 Política i Legislació en Ed. Social 22810 Metodologia de la Investigació Social Pràctica c

ACTIVITATS I TUTORIES

22805 Pedagogia Social

22806 Història de la Cultura Contemporània

Mòdul Horari BM2

Mòdul Horari CM2

14.30 15.00

dimecres

dijous

87

3 Els estudis

Facultat de Ciències de l’Educació LA GUIA DE L’ESTUDIANT 2008-2009

divendres

Aquesta informació és susceptible de ser modificada. Consulteu el web de la facultat: http://www.uab.es/fac-ciencies-educacio


88

Els estudis

3 HORARIS D’EDUCACIÓ SOCIAL SEGON CURS - PRIMER SEMESTRE - GRUP 46 8.30 9.00

22812 Introducció a la Didàctica

9.30 10.00

22817 Hist. dels Moviments Socials

22821 Aval. i Diagnòs. de la Realitat Social Pràctica b

22814 Tutories Practicum a

22812 Introducció a la Didàctica

22824 Disseny Curricular de l’Educació d’Adults

10.30 11.00 11.30 12.00

22815 Sist. i Programes d’Educació no Formal

22817 Hist. dels Moviments Socials

22816 Dret Administratiu

13.00 13.30

22821 Avaluació i Diagnòs. de la Realitat Social Teoria

14.00

22814 Tutories Practicum b

22824 Disseny Curricular de l’Educació d’Adults

22816 Dret Administratiu ACTIVITATS I TUTORIES

12.30

22821 Aval. i Diagnòs. de la Realitat Social Pràctica c

Mòdul Horari BM1 22815 Sist. i Programes d’Educació no Formal

22821 Aval. i Diagnòs. de la Realitat Social Pràctica c

Mòdul Horari BM1

Mòdul Horari CM1

Mòdul Horari CM1

14.30 15.00

SEGON CURS - SEGON SEMESTRE - GRUP 46 8.30 9.00 9.30

22813 Psicol. Desenvol. en les Persones Ad. II

10.00 10.30 11.00 11.30 12.00

22819 Programes d’Animació Sociocultural

12.30 13.00 13.30

22823 Moviments Socials i Associacions

22822 Orientació Comunitària

22813 Psicol. Desenvol. en les Persones Ad. II

22818 La Intervenció Educativa en l’Educació Social

22819 Programes d’Animació Sociocultural

22820 Elaborac. de Proj. i Prog. d’Educ. no Formal

22822 Orientació Comunitària

22818 La Intervenció Educativa en l’Educació Social

ACTIVITATS I TUTORIES

22820 Elaborac. de Proj. i Prog. d’Educ. no Formal

22823 Moviments Socials i Associacions

22814 Tutories Practicum b

22825 Expressió i Promoció Participativa Cultural

14.00 22814 Tutories Practicum a

14.30 15.00

dilluns

dimarts

dimecres

dijous

divendres

Aquesta informació és susceptible de ser modificada. Consulteu el web de la facultat: http://www.uab.es/fac-ciencies-educacio


HORARIS D’EDUCACIÓ SOCIAL TERCER CURS - PRIMER SEMESTRE - GRUP 47 8.30 9.00 anual

9.30

22827 Educació Permanent

22829 Educació i Grup: Tècniques d’Anàlisi

22834 Biologia, Comport. Social i Educació

22829 Educació i Grup: Tècniques d’Anàlisi

22826 Projectes Didàctics

22830 Economia Aplicada

22826 Projectes Didàctics

ACTIVITATS I TUTORIES

22835 Gestió d’Instituc. en Educació Social

10.00 10.30 11.00 11.30

22830 Economia Aplicada

12.00 12.30 13.00

22834 Biologia, Comport. Social i Educació

22835 Gestió d’Instituc. en Educació Social

22833 Aval. de Prog. en Educació. no Formal Pràctica c

13.30 22833 Aval. de Prog. en Educació no Formal Pràctica a Pràctica b

14.00 14.30

22814 Tutories Practicum a

22833 Aval. de Prog. en Educació no Formal Teoria 22828 Tutories Practicum b

15.00 TERCER CURS - SEGON SEMESTRE - GRUP 47 ITINERARI 1 - ANIMACIÓ SOCIOCULTURAL

8.30 9.00 9.30

22838 Pedagogia del Lleure

22837 Did. per la Intervenció Social

22828 Tutories Practicum b

22832 Noves Tecnologies Aplicades a l’Educació

22838 Pedagogia del Lleure

22831 Intervenció Educativa Situacions de Desadaptació

TUTORIES I ACTIVITATS

22837 Didàctica per la Intervenció Social

10.00 10.30 11.00 11.30

anual 22827 Educació Permanent

12.00 12.30 13.00 13.30

22836 Ecologia Urbana i Educació Multicultural

22828 Tutories Practicum a

dilluns

dimarts

22831 Intervenció Educativa Situacions de Desadaptació

22836 Ecologia Urbana i Educació Multicultural

14.00 14.30 15.00

dimecres

89

3 Els estudis

Facultat de Ciències de l’Educació LA GUIA DE L’ESTUDIANT 2008-2009

dijous

divendres

Aquesta informació és susceptible de ser modificada. Consulteu el web de la facultat: http://www.uab.es/fac-ciencies-educacio


90

Els estudis

3 HORARIS D’EDUCACIÓ SOCIAL TERCER CURS - SEGON SEMESTRE - GRUP 47 ITINERARI 2 - EDUCACIÓ D’ADULTS

8.30 9.00 9.30

22840 Didàctica de la Ciència i la Matemàtica

22839 Didàctica de la Llengua

22828 Tutories Practicum b 22841 Plans i Programes de Formació Ocupacional

10.00 10.30 11.00 11.30

anual 22827 Educació Permanent

22832 Noves Tecnologies Aplicades a l’Educació

22840 Didàctica de la Ciència i la Matemàtica

12.00

13.00 13.30

22842 Orientació Laboral

22831 Intervenció Educativa en Situació de Desadaptació

TUTORIES I ACTIVITATS

22831 Inter. Educ. Sit. de Desadaptació

12.30

22839 Didàctica de la Llengua

22828 Tutories Practicum a

22842 Orientació Laboral

22841 Plans i Programes de Formació Ocupacional

14.00 14.30 15.00

dilluns

dimarts

dimecres

dijous

divendres

Aquesta informació és susceptible de ser modificada. Consulteu el web de la facultat: http://www.uab.es/fac-ciencies-educacio


Calendari d’exàmens 2008-2009 EDUCACIÓ SOCIAL Codi

Grup

Assignatura Data

Horari

Data

Horari

Data

Horari

25-06-09

11.30

03-09-09

11.30

03-07-09

8.30

29-06-09

8.30

06-07-09

8.30

22-06-09

11.30

08-09-09

8.30

12-06-09

8.30

04-09-09

8.30

12-06-09

8.30

04-09-09

8.30

03-07-09

11.30

30-06-09

11.30

08-06-09

11.30

10-09-09

11.30

11.30

02-07-09

8.30

11.30

30-06-09

11.30

15-06-09 Elaboració de Projectes i Programes d'Educació no Formal 12-06-09 Expressió i Promoció Participativa Cultural 09-06-09 Gestió d'Institucions en Educació Social 20-01-09 11.30 07-07-09 Història de la Cultura Contemporània 09-06-09 Història dels Moviments Socials 22-01-09 8.30 06-07-09 Intervenció Educativa en les Situacions de Desadaptació 26-06-09

8.30

07-09-09

11.30

8.30

04-09-09

11.30

11.30

01-09-09

11.30

01-09-09

11.30

02-09-09

11.30

22811

45

Antropologia Pedagògica

22833

47

22821

46

22834

47

22840

47

Avaluació de Programes en Educació no Formal 30-01-09 11.30 Avaluació i Diagnòstic de la Realitat Social 12-01-09 8.30 Biologia. Comportament Social i Educació 12-01-09 11.30 Didàctica de la Ciència i la Matemàtica

22839

47

Didàctica de la Llengua

22837

47

Didàctica per a la Intervenció Social

22824

46

22816

46

22836

47

Disseny Curricular de l'Educació d'Adults 16-01-09 8.30 Dret Administratiu 13-01-09 11.30 Ecologia Urbana i Educació Multicultural

22830

47

Economia Aplicada

22829

47

22827

47

22820

46

22825

46

22835

47

22806

45

22817

46

22831

47

15-01-09 Educació i Grup: Tècniques d'Anàlisi 23-01-09 Educació Permanent

91

3 Els estudis

Facultat de Ciències de l’Educació LA GUIA DE L’ESTUDIANT 2008-2009

11.30 11.30 11.30 11.30

Aquesta informació és susceptible de ser modificada. Consulteu el web de la facultat: http://www.uab.es/fac-ciencies-educacio


92

Els estudis

3 Codi

Grup

Assignatura Data

Horari

Data

Horari

29-01-09

Data

Horari

22812

46

Introducció a la Didàctica 8.30

09-07-09

8.30

22807

45

Introducció a la Sociologia 8.30

46

13-01-09 11.30 La Intervenció Educativa en l'Educació Social

30-06-09

22818

16-06-09

8.30

08-09-09

8.30

22810

45

Metodologia de la Investigació Social 15-06-09

8.30

07-09-09

8.30

22823

46

Moviments Socials i Associacions 18-06-09

11.30

09-09-09

11.30

22832

47

Noves Tecnologies Aplicades a l'Educació 09-06-09

8.30

01-09-09

8.30

22809

45

03-07-09

8.30

22822

46

Organització d'Institucions d'Educació no Formal 16-01-09 11.30 Orientació Comunitària

26-06-09

8.30

02-09-09

8.30

22842

47

Orientació Laboral 08-06-09

11.30

10-09-09

11.30

22838

47

Pedagogia del Lleure 22-06-09

11.30

08-09-09

8.30

22805

45

Pedagogia Social 19-06-09

8.30

02-09-09

11.30

22841

47

Plans i Programes de Formació Ocupacional 18-06-09

8.30

09-09-09

8.30

22808

45

Política i Legislació en Educació Social 22-06-09

11.30

08-09-09

8.30

22819

46

Programes d'Animació Sociocultural 22-06-09

8.30

07-09-09

11.30

22826

47

Projectes Didàctics

45

22813

46

03-09-09

8.30

22803

45

22815

46

22801

45

27-01-09 11.30 10-07-09 Psicologia del Desenvolupament en les Persones Adultes I 19-01-09 8.30 09-07-09 Psicologia del Desenvolupament en les Persones Adultes II 15-06-09 Psicologia dels Grups i de les Organitzacions 30-01-09 8.30 06-07-09 Sistemes i Programes d'Educació no Formal 26-01-09 11.30 02-07-09 Teories i Institucions Contemporànies 26-01-09 11.30 29-06-09

11.30

22802

11.30 11.30 11.30 11.30 11.30

Aquesta informació és susceptible de ser modificada. Consulteu el web de la facultat: http://www.uab.es/fac-ciencies-educacio


3.1.1.6. Llicenciatura de Pedagogia (Segon Cicle) Pla d’estudis de 1993 (Resolució de 21 de setembre de 1993, BOE 16 d’octubre de 1993, sota la directriu del RD 1497/87, de 27 de novembre)

Coordinadora: Cristina Laborda Molla Telèfon: 3196 Adreça electrònica: cristina.laborda@uab.es

Distribució aproximada, per cicle i curs, dels crèdits que cal assolir: Curs

Matèries troncals

Matèries obligatòries

Matèries optatives

Crèdits lliures

TOTAL

16 28 44

40 40

28 28

16 160 176

Complements de Formació 2n Cicle 64 TOTALS 64

Podeu consultar mòduls de lliure elecció a l’apartat 3.1.3.

Complements de formació per cursar Pedagogia Al segon cicle d’aquesta carrera hi poden accedir, amb complements de formació, els estudiants que estiguin en possessió del títol de mestre en qualsevol de les seves especialitats i també els diplomats en Educació Social. Codi

Assignatura

Crèdits

Semestre 2n

23143

Antropologia de l’Educació

4

23901

Bases Metodològiques de la Investigació Educativa

4

1r

23902

Organització i Gestió de Centres Educatius

4

1r

23903

Processos Psicològics Bàsics

4

1r

93

3 Els estudis

Facultat de Ciències de l’Educació LA GUIA DE L’ESTUDIANT 2008-2009


94

Els estudis

3 SEGON CICLE Tercer curs Matèries troncals Codi

Assignatura

Crèdits

Semestre

23159

Disseny, Desenvolupament i Innovació del Currículum

8

anual

23155

Economia de l’Educació

6

1r

23157

Formació i Actualització de la Funció Pedagògica

4

2n

23158

La Funció Docent

4

2n

23160

Pedagogia Social

8

anual

23156

Política i Legislació Educatives

6

2n

23163

Practicum III

6

anual

Matèries obligatòries 23173

Anàlisi Qualitativa en Investigació Educativa

4

2n

23174

Models i Sistemes Didàctics

4

1r

23175

Organització d’Institucions d’Educació no Formal

4

1r

Crèdits

Semestre

Quart curs Matèries troncals Codi

Assignatura

23162

Avaluació de Programes, Centres i Professors

8

anual

23161

Educació Comparada

8

anual

23164

Practicum IV

6

anual

4

1r

Matèries obligatòries 23178

Desenvolupament Organitzacional

23177

Orientació Professional

4

2n

23179

Planificació i Supervisió del Sistema Educatiu

4

1r

23176

Supervisió d’Institucions Educatives

4

2n


Matèries optatives del segon cicle Cal cursar les necessàries, exclusivament de les relacionades a continuació, per obtenir només 40 crèdits. Codi

Assignatura

Crèdits

Semestre

23185

Educació a Distància

4

1r (tarda), 2n (matí)

23191

Educació Ambiental i per a la Salut

4

1r (tarda), 2n (matí)

23182

Educació Intercultural

4

1r

23187

Formació Ocupacional i Professional

4

2n

23188

Gestió de Recursos en Institucions Educatives

4

2n

23180

Història de l’Educació Social

4

2n

23194

Integració Educativa i Sociolaboral

4

1r (matí), 2n (tarda)

23193

Organització Escolar i Atenció a la Diversitat

4

1r (matí), 2n (tarda)

23189

Orientació Ocupacional

4

1r (matí), 2n (tarda)

23192

Pedagogia Laboral

4

1r (tarda), 2n (matí)

23190

Psicologia de l’Educació Estètica(1)

4

23186

Tècniques de Direcció. Liderat Educatiu: Teories, Tècniques i Pràctiques

4

1r

Tècniques i Recursos de Diagnòstic en Educació

4

1r (matí), 2n (tarda)

23183

(1) Aquesta assignatura no s’imparteix el present curs acadèmic.

Incompatibilitats Per cursar assignatura

Codi 23162

Assignatura Avaluació de Programes, Centres i Professors

Assignatura aprovada

Codi

Assignatura

23159

Disseny, Desenv. i Inn. del Currículum

23178

Desenvolupament Organitzacional

23175

Org. d’Institucions d’Educació no Formal

23179

Planificació i Supervisió del Sistema Educatiu

23156

Política i Legislació Educatives

Especialitats de Pedagogia Els llicenciats en Pedagogia poden aconseguir un certificat específic per a les especialitats segons els coneixements assolits en les branques següents:

95

3 Els estudis

Facultat de Ciències de l’Educació LA GUIA DE L’ESTUDIANT 2008-2009


96

Els estudis

3 Pedagogia Social Organització i Direcció de Centres de Formació Formació Ocupacional i Empresa Per obtenir aquest certificat s’han de cursar les assignatures següents:

Pedagogia Social Practicum III i Practicum IV en l’especialitat de Pedagogia Social 23180 23182 23185 23187 23189 23191 23188 23192

Història de l’Educació Social Educació Intercultural Educació a Distància Formació Ocupacional i Professional Orientació Ocupacional Educació Ambiental i per a la Salut Gestió de Recursos en Institucions Educatives Pedagogia Laboral

Cal escollir dues assignatures optatives entre el conjunt d’aquesta oferta d’assignatures de la titulació.

Organització i Direcció de Centres de Formació Practicum III i Practicum IV en l’especialitat d’Organització i Direcció de Centres de Formació 23183

Tècniques i Recursos de Diagnòstic en Educació

23186

Tècniques de Direcció. Lideratge Educatiu: Teories, Tècniques i Pràctiques

23188

Gestió de Recursos en Institucions Educatives

23193

Organització Escolar i Atenció a la Diversitat

23194

Integració Educativa i Sociolaboral

Cal escollir aquestes cinc assignatures optatives. Es pot cursar com a crèdits de lliure elecció l’assignatura 29331 Projecte de Direcció. Veure la Menció en Direcció i Gestió d’Instituticions Educatives.


Formació Ocupacional i Empresa Practicum III i Practicum IV en l’Especialitat de Formació Ocupacional i Empresa 23185

Educació a Distància

23186

Tècniques de Direcció. Lideratge Educatiu: Teories, Tècniques i Pràctiques

23187

Formació Ocupacional i Professional

23189

Orientació Ocupacional

23192

Pedagogia Laboral

23194

Integració Educativa i Sociolaboral

Cal escollir quatre assignatures optatives entre el conjunt d’aquesta oferta d’assignatures de la titulació. L’expedició d’aquest document la realitzarà la Gestió Acadèmica de la Facultat i els sol·licitants hauran d’abonar-ne la taxa que a aquest efecte fixi el decret de preus públics de la Generalitat de Catalunya per a cada curs acadèmic.

Consideracions molt importants •

Es recomana a tots els estudiants no matricular assignatures amb horaris coincidents. La metodologia plantejada a les diverses assignatures reclama l’assistència a classe. El professorat no té obligació de realitzar una metodologia diferent per a aquells estudiants que no poden assistir regularment a classe.

Els alumnes que repeteixin assignatures del primer cicle, les hauran de cursar dins dels horaris del títol propi de Graduat en Ciències de l’Educació (Pedagogia-ECTS), que reflecteixen la metodologia dels plans d’estudis Espai Europeu d’Educació Superior (EEES). Consultar els horaris de docència al capítol 3.1.2.3.

97

3 Els estudis

Facultat de Ciències de l’Educació LA GUIA DE L’ESTUDIANT 2008-2009


98

Els estudis

3 HORARIS DE PEDAGOGIA TERCER CURS - PRIMER SEMESTRE - GRUP 50 16.30 16.45 17.00 17.15 17.30 17.45 18.00 18.15 18.30 18.45 19.00 19.15 19.30 19.45 20.00 20.15 20.30 20.45 21.00

23155 Economia de l’Educació

23160 Pedagogia Social

23192 Pedagogia Laboral

23175 Organitz. Inst. Educació no Formal

23159 Disseny, Desenvolupament i Innovació del Currículum

23174 Models i Sistemes Didàctics

23902 Organització i Gestió de Centres Educatius (Complements Formació)

23155 Economia de l’Educació 23175 Organitz. Inst. Educació no Formal 23160 Pedagogia Social

23901 Bases Metodològiques de la Investigació Educativa (Complements Formació)

23159 Disseny, Desenvolupament i Innovació del Currículum 23192 Pedagogia Laboral

23174 Models i Sistemes Didàctics

TERCER CURS - SEGON SEMESTRE - GRUP 50 16.30 16.45 17.00 17.15 17.30 17.45 18.00 18.15 18.30 18.45 19.00 19.15 19.30 19.45 20.00 20.15 20.30 20.45 21.00

23194 Integració Educativa i Sociolaboral

23173 Anàlisi Qualitativa Investigació Educativa

23160 Pedagogia Social

23194 Integració Educativa i Sociolaboral

23156 Política i Legislació Educativa 23158 Funció Docent

23157 Formació i Actualització de la Funció Pedagògica

dilluns

23159 Disseny, Desenvolupament i Innovació del Currículum

dimarts

23188 Gestió de Recursos en Institucions Educatives

23156 Política i Legislació Educativa

23157 Formació i Actualització de la Funció Pedagògica

dimecres

dijous

23158 Funció Docent 23159 Disseny, Desenvolupament i Innovació del Currículum

divendres

Aquesta informació és susceptible de ser modificada. Consulteu el web de la facultat: http://www.uab.es/fac-ciencies-educacio


HORARIS DE PEDAGOGIA QUART CURS - PRIMER SEMESTRE - GRUP 51 16.30 16.45 17.00 17.15 17.30 17.45 18.00 18.15 18.30 18.45 19.00 19.15 19.30 19.45 20.00 20.15 20.30 20.45 21.00

23161 Educació Comparada

23161 Educació Comparada

23185 Educació a Distància

23191 Educació Ambiental i per la Salut

23186 Tècniques de Direcció

23903 Processos Psicològics Bàsics (Complement de Formació)

23191 Educació Ambiental i per la Salut

23185 Educació a Distància 23178 Desenvolupament Organitzacional

23179 Planificació i Supervisió del Sistema Educatiu

23186 Tècniques de Direcció

23162 Avaluació de Programes, Centres i Professors

23182 Educació Intercultural

23182 Educació Intercultural

QUART CURS - SEGON SEMESTRE - GRUP 51 16.30 16.45 17.00 17.15 17.30 17.45 18.00 18.15 18.30 18.45 19.00 19.15 19.30 19.45 20.00 20.15 20.30 20.45 21.00

23187 Formació Ocupacional i Professional

23177 Orientació Professional

23183 23189 Tècniques i Orientació Recursos de Ocupacional Diagn. en Educucació

23162 Avaluació de Programes, Centres i Professors

23161 Educació Comparada

23176 Supervisió Institucions Educatives

dilluns

dimarts

23143 Antropologia de l’Educació (Complement de Formació)

dimecres

99

3 Els estudis

Facultat de Ciències de l’Educació LA GUIA DE L’ESTUDIANT 2008-2009

23177 Orientació Professional

23183 23189 Tècniques i Orientació Recursos de Ocupacional Diagn. en Educ.

23161 Educació Comparada

dijous

23193 Organització Escolar i Atenció a la Diversitat

23176 Supervisió Institucions Educatives

divendres

Aquesta informació és susceptible de ser modificada. Consulteu el web de la facultat: http://www.uab.es/fac-ciencies-educacio


100

Els estudis

3 Calendari d’exàmens 2008-2009 PEDAGOGIA Codi

Grup

Assignatura Data

Horari

Data

Horari

Data

Horari

17-06-09

18.00

03-09-09

18.00

30-06-09

18.00

09-09-09

18.00

09-06-09

18.00

01-09-09

18.00

18.00

01-07-09

17.00

18.00

30-06-09

17.00

12-06-09

18.00

01-09-09

18.00

10-09-09

18.00

23173

50

Anàlisi Qualitativa en Investigació Educativa

23143

51

Antropologia de l'Educació

23162

51

Avaluació de Programes. Centres i Professors

23901

50

Bases Metodològiques de la Investigació Educativa

23178

51

Desenvolupament Organitzacional

23159

50

Disseny. Desenvolupament i Innovació del Currículum

23155

50

Economia de l'Educació

23185

51

Educació a Distància

23191

51

Educació Ambiental i per a la Salut

23161

51

Educació Comparada

23182

51

Educació Intercultural

23157

50

Formació i Actualització de la Funció Pedagògica

23187

51

Formació Ocupacional i Professional

23188

50

Gestió de Recursos en Institucions Educatives

23194

50

Integració Educativa i Sociolaboral

23158

50

La Funció Docent

14-01-09 27-01-09

12-01-09

18.00

29-06-09

17.00

15-01-09

18.00

06-07-09

17.00

18.00

29-06-09

17.00

08-06-09

18.00

09-07-09

17.00

08-06-09

18.00

10-09-09

18.00

17-06-09

18.00

02-09-09

18.00

10-06-09

18.00

02-09-09

18.00

19-06-09

18.00

04-09-09

18.00

26-06-09

18.00

08-09-09

18.00

19-01-09

26-01-09

18.00

Aquesta informació és susceptible de ser modificada. Consulteu el web de la facultat: http://www.uab.es/fac-ciencies-educacio


Codi

23174

Grup

50

Assignatura Data

Horari

Data

Horari

Data

Horari

20-01-09

18.00

03-07-09

17.00

10-07-09

17.00

26-06-09

18.00

08-09-09

18.00

08-07-09

17.00

15-06-09

18.00

07-09-09

18.00

18-06-09

18.00

03-09-09

18.00

06-07-09

17.00

25-06-09

18.00

09-09-09

18.00

08-07-09

17.00

15-06-09

18.00

07-09-09

18.00

01-07-09

17.00

12-06-09

18.00

04-09-09

18.00

10-09-09

15.30

Models i Sistemes Didàctics

23175

50

Organització d'Institucions d'Educació no Formal

23193

51

Organització Escolar i Atenció a la Diversitat

23-01-09

23902

50

Organització i Gestió de Centres Educatius

23189

51

Orientació Ocupacional

28-01-09

23177

51

Orientació Professional

23192

50

Pedagogia Laboral 26-01-09

18.00

18.00

18.00

23160

50

Pedagogia Social

23179

51

Planificació i Supervisió del Sistema Educatiu 28-01-09

23156

50

Política i Legislació Educatives

23903

51

Processos Psicològics Bàsics 21-01-09

18.00

18.00

23176

51

Supervisió d'Institucions Educatives

23186

51

Tècniques de direcció. Lideratge educatiu: teories. tècniques i pràctiques 13-01-09

23183

51

18.00

03-07-09

17.00

25-06-09

18.00

Tècniques i Recursos de Diagnòstic en Educació

Aquesta informació és susceptible de ser modificada. Consulteu el web de la facultat: http://www.uab.es/fac-ciencies-educacio

101

3 Els estudis

Facultat de Ciències de l’Educació LA GUIA DE L’ESTUDIANT 2008-2009


102

Els estudis

3 3.1.1.7. Llicenciatura de Psicopedagogia (estudis de segon cicle) Pla d’estudis de 1994 (Resolució de 10 de febrer de 1994, BOE 16 de març de 1994, sota la directriu del RD 1497/87, de 27 de novembre)

Coordinador: Josep M. Sanahuja Gavaldà Telèfon: 1417 Adreça electrònica: josep.sanahuja@uab.cat

Distribució aproximada, per cicle i curs, dels crèdits que cal assolir: Cicle

Curs

2n 2n TOTALS

3 4

Matèries troncals

Matèries obligatòries

Matèries optatives

Crèdits lliures

TOTAL

52 32 84

20 16 36

8 16 24

16 16

80 80 160*

* 160 + Complements de Formació

Els Complements de Formació són crèdits obligatoris que els alumnes hauran de cursar a més dels 160 establerts a la titulació.

Podeu consultar mòduls de lliure elecció (horaris) a l’apartat 3.1.3.

Accés A aquesta carrera de segon cicle hi poden accedir, amb complements de formació, els estudiants que estiguin en possessió del títol de mestre en qualsevol de les seves especialitats, diplomats en Educació Social, o que hagin cursat el primer cicle de les llicenciatures de Pedagogia o de Psicologia.

Complements de formació per a diplomats de Mestre Codi 23480 23481 23482 23483

Assignatura Mètodes, Disseny i Tècniques d’Investigació Psicològica Processos Psicològics Bàsics Psicologia de la Personalitat Psicologia Social

Crèdits

Semestre

6 6 6 6

1r 1r 1r 1r

Crèdits

Semestre

4 6 6 6 4

1r 1r 1r 1r 1r

Complements de formació per a diplomats en Educació Social Codi 21975 23480 23481 23482 23487

Assignatura Organització del Centre Escolar Mètodes, Disseny i Tècniques d’Investigació Psicològica Processos Psicològics Bàsics Psicologia de la Personalitat Psicologia de l’Educació


Complements de formació per al primer cicle de Pedagogia Codi

Assignatura

Crèdits

Semestre

23480

Mètodes, Disseny i Tècniques d’Investigació Psicològica

6

1r

23482

Psicologia de la Personalitat

6

1r

23483

Psicologia Social

6

1r

Crèdits

Semestre

4

1r

Complements de formació per al primer cicle de Psicologia Codi 21975

Assignatura Organització del Centre Escolar (1)

22801

Teoria i Institucions Contemporànies en Educació

4

1r

23484

Didàctica General

6

1r

23487

Psicologia de l’Educació

4

1r

(1) Aquesta assignatura s’oferta bianualment. S’imparteix docència el curs acadèmic 2007-2008.

SEGON CICLE Tercer curs Matèries troncals Codi

Assignatura

Crèdits

Semestre

23159

Disseny, Desenvolupament i Innovació del Currículum

8

anual

23195

Diagnòstic en Educació

8

anual

23196

Educació Especial

8

anual

23197

Mètodes d’Investigació en Educació

8

anual

23198

Models d’Orientació i Intervenció Psicopedagògica

8

anual

23199

Psicologia de la Instrucció

8

anual

23203

Practicum I

4

2n

Matèries obligatòries 23221

Didàctica Diferencial

4

1r

23223

Didàctiques Especials

4

2n

23226

El Sistema Educatiu i les Funcions del Psicopedagog

4

2n

23319

Factors Condicionants del Desenvolupament

4

1r

23231

Psicologia Escolar

4

1r

103

3 Els estudis

Facultat de Ciències de l’Educació LA GUIA DE L’ESTUDIANT 2008-2009


104

Els estudis

3 Quart curs Matèries troncals Codi

Assignatura

Crèdits

Semestre

23200

Dificultats d’Aprenentatge

8

anual

23202

Intervenció Psicopedagògica

8

anual

23201

Orientació Professional

8

anual

23220

Practicum II

8

2n

Matèries obligatòries 23182

Educació Intercultural

4

2n

23318

L’Aprenentatge Escolar de la Llengua i les seves Dificultats

4

2n

23193

Organització Escolar i Atenció a la Diversitat

4

1r

23227

Orientació Escolar

4

2n

Matèries optatives Cal cursar les necessàries, de les relacionades a continuació, per obtenir 24 crèdits. Codi

Assignatura

Crèdits

Semestre

23173

Anàlisi Qualitativa en Investigació Educativa

4

1r

23225

Avaluació de Variables Psicològiques(1)

4

1r

23236

Bilingüisme i Educació

4

1r

23191

Educació Ambiental i per a la Salut(1)

4

23235

Estratègies d’Aprenentatge

4

23240

Estratègies de Prevenció del Fracàs Acadèmic

4

23237

Etologia i Educació

4

2n

23224

Integració Educativa

4

1r

23194

Integració Educativa i Sociolaboral

4

1r

23232

Intel·ligència i Aprenentatge en Entorns Instruccionals(1)

4

1r

23229

Mètodes de Simulació. Problemes Psicopedagògics

4

2n

23239

Noves Tecnologies Aplicades a l’Educació Especial

4

1r

23230

Orientació Personal

8

anual

23238

Pedagogia Tecnològica

4

1r

23233

Psicologia del Professor

4

23234

Psicopedagogia de l’Art(1)

4

(1) Aquesta assignatura no s’imparteix aquest curs acadèmic.

1r


Observacions Llicenciatura de Psicopedagogia 23480 Mètodes, Dissenys i Tècniques d’Investigació Psicològica grup 98 1r semestre Es recomana haver cursat l’assignatura Estadística Aplicada a l’Educació de la Llicenciatura de Pedagogia

23481 Processos Psicològics Bàsics grup 98 1r semestre Caldrà assistir només a una de les dues sessions (a) o (b)

105

3 Els estudis

Facultat de Ciències de l’Educació LA GUIA DE L’ESTUDIANT 2008-2009


106

Els estudis

3 HORARIS DE PSICOPEDAGOGIA TERCER CURS - PRIMER SEMESTRE - GRUP 90 14.30 15.00 23230 Orientació Personal

15.30 16.00 16.30 17.00

23230 Orientació Personal

23221 Didàctica Diferencial

23235 Estratègies d’Aprenentatge

17.30 18.00 18.30 19.00

anual 23199 Psicologia de la Instrucció

19.30

20.30

23319 Factors Condicionants del Desenvolupament

23159 Disseny, Desen. i Inn. del Currículum

23159 Disseny, Desen. i Inn. del Currículum

23221 Didàctica Diferencial

23231 Psicologia Escolar anual 23196 Educació Especial

20.00

23197 Mètodes d’Investigació en Educació

23195 Diagnòstic en Educació 23197 Mètodes d’Investigació en Educació

23319 Factors Condicionants del Desenvolupament

21.00

23198 Mod. Orientació i Inter. Psico.

TERCER CURS - SEGON SEMESTRE - GRUP 90 14.30 15.00 15.30 16.00

23230 Orientació Personal

16.30 17.00

23226 Sist. Ed. i Func. Psicopedagògica

23230 Orientació Personal

17.30 18.00

23197 Mètodes d’Investigació en Educació

18.30

23196 Educació Especial

19.00 19.30 20.00

23199 Psicologia de la Instrucció

20.30 21.00

dilluns

23229 Mètodes de Simulació Problemes Psicopedagògics

23159 Disseny, Desenvol. i Innov. del Currículum

23223 Didàctiques Especials

dimarts

23226 Sist. Ed. i Func. Psicopedagògica

23197 Mètodes d’Investigació en Educació

23229 Mètodes de Simulació Problemes Psicopedagògics

dimecres

anual 23195 Diagnòstic en l’Educació

dijous

23223 Didàctiques Especials

anual 23198 Mod. Orientació i Inter. Psico.

23159 Disseny, Desenvol. i Innov. del Currículum

divendres

Aquesta informació és susceptible de ser modificada. Consulteu el web de la facultat: http://www.uab.cat/fac-ciencies-educacio


HORARIS DE PSICOPEDAGOGIA QUART CURS - PRIMER SEMESTRE - GRUP 91 14.30 15.00 15.30

16.30 17.00

23236 Bilingüisme i Educació

23224 Integració Educativa

16.00 23239 Noves Tècniques Aplicades a l’Educació Especial

17.30

23194 Integració Educativa i Sociolaboral

23233 Psicologia del Professor

23238 Pedagogia Tecnològica

18.00 18.30 19.00

23202 Intervenció Psicopedagògica

19.30 20.00 20.30

23201 Orientació Professional

23202 Intervenció Psicopedagògica

23193 Org. Escolar i Aten. a la Diversitat

23200 Dificultats d’Aprenentatge

23173 Anàlisi Qualit. Investig. Educativa

23201 Orientació Professional 23236 Bilingüisme i Educació

23194 Integració Educativa i Sociolaboral 23200 Dificultats d’Aprenentatge 23193 Org. Escolar i Aten. a la Diversitat

23224 Integració Educativa

21.00 QUART CURS - SEGON SEMESTRE - GRUP 91 14.30 15.00 15.30 16.00

23237 Etologia i Educació

16.30 17.00

23182 Educació Intercultural

17.30 18.00

23202 Intervenció Psicopedagògica

23240 Estratègies de prevenció del fracàs acadèmic

23182 Educació Intercultural

23200 Dificultats d’Aprenentatge

19.00 19.30 20.00

23318 L’Aprenentatge Escolar de la Llengua i les seves Dificultats

20.30 21.00

dilluns

23202 Intervenció Psicopedagògica

23201 Orientació Professional

23227 Orientació Escolar

dimarts

23240 Estratègies de prevenció del fracàs acadèmic

23227 Orientació Escolar

18.30

23237 Etologia i Educació

dimecres

107

3 Els estudis

Facultat de Ciències de l’Educació LA GUIA DE L’ESTUDIANT 2008-2009

dijous

23201 Orientació Professional

23200 Dificultats d’Aprenentatge

divendres

Aquesta informació és susceptible de ser modificada. Consulteu el web de la facultat: http://www.uab.es/fac-ciencies-educacio


108

Els estudis

3 HORARIS DE PSICOPEDAGOGIA CURS C.F. - PRIMER SEMESTRE - GRUP 98 15.00 15.30 16.00 16.30

23481 Processos Psicològics Bàsics

23482 Psicologia de la Personalitat 23481 Processos Psicològics Bàsics

17.00 17.30 18.00

23481 Processos Psicològics Bàsics a

23483 Psicologia Social

23482 Psicologia de la Personalitat

18.30 19.00 19.30 20.00

23481 Processos Psicològics Bàsics b

23483 Psicologia Social

23480 Mètodes, Dissenys i Tècniques d’Investig. Psicològica

23480 Mètodes, Dissenys i Tècniques d’Investig. Psicològica

20.30 21.00

dilluns

dimarts

dimecres

dijous

divendres

C.F. CURS - PRIMER SEMESTRE - GRUP 99 15.00 15.30 16.00 16.30 17.00

23487 Psicologia de l’Educació

21975 Organització del Centre Escolar

17.30 18.00 18.30 19.00 19.30

23484 Didàctica General

22801 Teoria i Institucions contemporànies en educació

23484 Didàctica General

20.00 20.30 21.00

Aquesta informació és susceptible de ser modificada. Consulteu el web de la facultat: http://www.uab.es/fac-ciencies-educacio


Calendari d’exàmens 2008-2009 PSICOPEDAGOGIA Codi

Grup

Assignatura Data

Horari

23173

91

23236

91

23195

90

Anàlisi Qualitativa en Investigació Educativa 21-01-09 18.00 Bilingüisme i Educació 30-01-09 18.00 Diagnòstic en Educació

23221

90

Didàctica Diferencial

23484

99

Didàctica General

23223

90

Didàctiques Especials

23200

91

Dificultats d'Aprenentatge

23159

90

Disseny. Desenvolupament i Innovació del Currículum

23196

90

Educació Especial

23182

91

Educació Intercultural

23226

90

El Sistema Educatiu i les Funcions del Psicopedagog

23235

90

23240

91

Estratègies d'Aprenentatge 28-01-09 18.00 Estratègies de prevenció del fracàs acadèmic

23237

91

Etologia i Educació

23319

90

23224

91

23194

91

23202

91

Factors Condicionants del Desenvolupament 19-01-09 18.00 Integració Educativa 20-01-09 18.00 Integració Educativa i Sociolaboral 16-01-09 18.00 Intervenció Psicopedagògica

109

3 Els estudis

Facultat de Ciències de l’Educació LA GUIA DE L’ESTUDIANT 2008-2009

Data

Horari

01-07-09

17.00

02-07-09

17.00

11-06-09

18.00

Data

Horari

03-09-09

18.00

13-01-09

18.00

03-07-09

17.00

23-01-09

18.00

10-07-09

17.00

09-06-09

18.00

01-09-09

18.00

26-06-09

18.00

04-09-09

18.00

19-06-09

18.00

04-09-09

15.30

26-06-09

18.00

04-09-09

18.00

15-06-09

18.00

07-09-09

18.00

15-06-09

18.00

07-09-09

18.00

08-07-09

17.00

22-06-09

18.00

10-09-09

18.00

11-06-09

18.00

03-09-09

18.00

06-07-09

17.00

07-07-09

17.00

30-06-09

17.00

18-06-09

18.00

03-09-09

15.30

Aquesta informació és susceptible de ser modificada. Consulteu el web de la facultat: http://www.uab.es/fac-ciencies-educacio


110

Els estudis

3 Codi

Grup

Assignatura Data

23318

91

23229

90

23197

90

23480

98

23198

90

23239

91

21975

99

23193

91

23227

91

23230

90

23201

91

23238

91

23481

98

23199

90

23482

98

23487

99

23233

91

23231

90

23483

98

22801

99

Horari

Data

L'Aprenentatge Escolar de la Llengua i les Seves Dificultats 08-06-09 Mètodes de Simulació 10-06-09 Mètodes d'Investigació en Educació 18-06-09 Mètodes. Dissenys i Tècniques d'Investigació Psicològica 12-01-09 18.00 29-06-09 Models d'Orientació i Intervenció Psicopedagògica 25-06-09 Noves Tecnologies Aplicades a l'Educació Especial 12-01-09 18.00 29-06-09 Organització del Centre Escolar 30-01-09 18.00 03-07-09 Organització Escolar i Atenció a la Diversitat 23-01-09 18.00 10-07-09 Orientació Escolar 09-06-09 Orientació Personal 17-06-09 Orientació Professional 16-06-09 Pedagogia Tecnològica 25-06-09 Processos Psicològics Bàsics 22-01-09 18.00 06-07-09 Psicologia de la Instrucció 08-06-09 Psicologia de la Personalitat 20-01-09 18.00 30-06-09 Psicologia de l'Educació 13-01-09 18.00 09-07-09 Psicologia del Professor 26-01-09 18.00 09-07-09 Psicologia Escolar 21-01-09 18.00 01-07-09 Psicologia Social 27-01-09 18.00 07-07-09 Teories i Institucions Contemporànies en Educació 15-01-09 18.00 02-07-09

Horari

Data

Horari

18.00

07-09-09

18.00

18.00

02-09-09

18.00

18.00

08-09-09

18.00

09-09-09

18.00

18.00

01-09-09

18.00

18.00

07-09-09

15.30

18.00

08-09-09

18.00

18.00

02-09-09

18.00

10-09-09

18.00

17.00 18.00 17.00 17.00 17.00

17.00 18.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00

Aquesta informació és susceptible de ser modificada. Consulteu el web de la facultat: http://www.uab.es/fac-ciencies-educacio


3.1.2. Plans d’estudis Espai Europeu d’Educació Superior (EEES) Als plans d’estudis experimentals d’adaptació a L’EEES que s’imparteixen a la Facultat podem destacar tres qüestions: els programes de les assignatures es canvien, la metodologia és més variada (té en compte el treball que ha de fer l’estudiant) i l’avaluació contempla el seguiment de tot el procés de treball. El sistema de crèdits europeu considera l’estudiant al centre del projecte d’estudis. Això vol dir que es fa visible i es computa tota la feina que fa l’estudiant per assolir les competències acadèmiques i professionals relacionades amb cada assignatura. Això permet que cada estudiant es faci una idea més fidel del que suposa professionalitzar-se i adquirir competències acadèmiques universitàries. També facilita i alhora exigeix més coordinació entre el professorat per fer una formació més completa i de més qualitat. Conseqüentment, el programa de cada assignatura recull la previsió de tot el treball que ha de fer l’estudiant tant a dins com fora de l’aula (i no només els continguts, la metodologia i l’avaluació). També la metodologia varia doncs s’ajusta a les necessitats de formació global i d’adquisició de competències. L’avaluació també es millora, intentant buscar formes de seguiment i valoració de tota la feina de l’estudiant. Al web de la UAB hi trobareu molta més informació sobre l’Espai Europeu d’Educació Superior (http://www.uab.es/bolonya/). Aquestes experiències, que estan en ple procés d’experimentació, han de comptar amb la participació de l’estudiantat que ha de valorar els canvis i ha de proporcionar la seva opinió sobre les previsions del professorat, el còmput d’hores de treball així com les previsions i estimacions de la feina que ha de fer. A la Facultat considerem que és molt important innovar i disposem de professionals experts en aquestes qüestions que estan participant de manera activa en aquest procés. La participació d’aquest professorat i la implicació de l’estudiantat fa que les experiències dels darrers dos anys serveixin per millorar la tasca que aquest any es continua.

Informació de matrícula Recordeu que durant el primer curs us heu de matricular obligatòriament d’un mínim de 60 crèdits S’estableix el màxim de 90 crèdits per a les diplomatures i de 100 crèdits per a les llicenciatures. «En el cas d’estudiants amb crèdits pendents de quadrimestres anteriors serà el límit de matrícula serà el que resulti de l’aplicació de la Normativa de permanència els estudiants de la UAB, aprovada pel Consell Social el 16-07-2004, i en qualsevol cas haurá de ser menor o igual que la càrrega total del títol/nombre d’anys previstos + 20%. Abans de matricular-vos d’assignatures noves, cal que us matriculeu de les assignatures troncals i obligatòries no superades. Les assignatures de lliure elecció i optatives són abandonables, és a dir, que no teniu obligació de tornar-les a matricular si no les supereu i podreu matricular una altra assignatura en el seu lloc.

111

3 Els estudis

Facultat de Ciències de l’Educació LA GUIA DE L’ESTUDIANT 2008-2009


112

Els estudis

3 3.1.2.1. Mestre Especialitat Educació Infantil Pla d’estudis de 1993 (Resolució de 30 de novembre de 1992, BOE, 22 de gener de 1993, sota la directriu del RD 1497/87, de 27 de novembre)

Coordinadora ECTS: Eulàlia Pérez Vallverdú Telèfon: 2636-1484 Adreça electrònica: eulalia.perez@uab.es Coordinador: Enric Vilaplana Lapena Telèfon: 1484-2629 Adreça electrònica: enric.vilaplana@uab.es

Distribució aproximada, per cicle i curs, dels crèdits que cal assolir. Equivalència dels crèdits amb crèdits ECTS: Cicle

Curs

Matèries troncals Matèries obligatòries Matèries optatives Lliure elecció Crèdits

Crèdits ECTS

Crèdits

Crèdits ECTS

Crèdits

Crèdits Crèdits Crèdits ECTS ECTS

1r

1

36

31

26

23

8

6

1r

2

40

33,5

16

13,5

4

3

*

1r

3

*

**

12

9

22*

19*

Totals

56

46

6

5

132

110,5

48

41,5

Total Total crèdits crèdits ECTS

* Els 22 crèdits de lliure elecció (19 crèdits ECTS) s’hauran d’assolir entre segon i tercer cursos.

• Podeu consultar els mòduls de lliure elecció (Horaris) a l’apartat 3.1.3.

70

60

214

180

**


Primer curs Matèries troncals Codi

Assignatura

Crèdits

Crèdits ECTS

Semestre

22053

Comunicació Audiovisual i Educació

3

2,5

2n

21933

Didàctica de la Llengua I

4

3,5

2n

21960

Didàctica de les Arts Plàstiques I

8

6,5

anual

21945

Informàtica Educativa

3

2,5

2n

21974

Introducció a la Didàctica

4

3,5

2n

21984

Música i la seva Didàctica

8

6,5

anual

22041

Pràctiques I

2

2,5

2n

21970

Teoria i Història de les Institucions Educatives

4

3,5

1r

Crèdits

Crèdits ECTS

Semestre

Matèries obligatòries Codi

Assignatura

113

3 Els estudis

Facultat de Ciències de l’Educació LA GUIA DE L’ESTUDIANT 2008-2009

21949

Didàctica de la Matemàtica I

4

3,5

2n

21997

Educació de la Veu i Foniatria Aplicada

2

2

2n

21976

Llengua Castellana

4

3,5

1r

22713

Matemàtiques I

4

3,5

1r

21910

Temes Bàsics de Ciències

4

3,5

1r

21892

Textos Literaris Catalans

4

3,5

1r

*Escollir-ne una entre les dues assignatures següents: 21897*

Llengua Escrita

4

3,5

1r

21898*

Llengua Oral

4

3,5

1r

Matèries optatives segons itinerari: Abans d’escollir assignatures consulteu l’horari Itinerari 1: Ciències Experimentals i Matemàtiques *Escollir-ne dues entre les assignatures següents: 21908*

Biologia

4

3

1r

21952*

Física

4

3

2n

21909*

Geologia

4

3

1r

21950*

Matemàtiques II

4

3

2n

21907*

Química

4

3

2n


114

Els estudis

3 Itinerari 2: Ciències Socials Codi

Assignatura

Crèdits

Crèdits ECTS

Semestre

*Escollir-ne dues entre les assignatures següents: 21902*

Geografia I (Assignatura recomanada)

4

3

2n

21903*

Geografia II

4

3

2n

21900*

Història I (Assignatura recomanada)

4

3

1r

21901*

Història II

4

3

2n

Itinerari 3: Llengua i Literatura *Escollir-ne dues entre les assignatures següents: 22858*

Literatura Castellana: Anàlisi i Selecció de Textos I

4

3

1r

22859*

Literatura Castellana: Anàlisi i Selecció de Textos II

4

3

2n

22856*

Literatura Catalana I

4

3

2n

22857*

Literatura Catalana II

4

3

2n

2n

Itinerari 4: Educació Artística *Escollir-ne dues entre les assignatures següents: 21956*

Anàlisi de la Forma en 3 Dimensions: Escultura

4

3

21953*

Anàlisi de la Forma en 2 Dimensions: Dibuix

4

3

1r

21955*

Anàlisi de la Forma en 2 Dimensions: Pintura

4

3

2n

21957*

Sistemes de Representació

4

3

2n

Itinerari 6: Expressió Plàstica, Corporal i Musical 22028

Educació Corporal

4

3

1r

21979

Expressió Musical

4

3

2n

Itinerari 7: Intervenció Educativa 22007

Intervenció Educativa a l’Educació Infantil I

4

3

1r

22008

Intervenció Educativa a l’Educació Infantil II

4

3

2n


Segon curs Matèries troncals Codi 21934 21948 21973 21928 22042 22013 22005

Assignatura Didàctica de la Llengua II Didàctica de la Matemàtica II Didàctica i Desenvolupament Curricular Literatura Infantil Pràctiques II Psicologia Evolutiva i de l’Educació Sociologia de l’Educació

Crèdits

Crèdits ECTS

Semestre

4 6 4 4 10 8 4

3,5 5 3,5 3,5 8 6,5 3,5

1r 2n 1r 2n 2n anual 2n

4 8 4

3,5 6,5 3,5

1r anual 2n

4

3

1r

4

3

1r

Matèries obligatòries 21906 21896 21899

Cos Humà i Salut Llengua Catalana Temes Bàsics de Ciències Socials

Matèries optatives segons itinerari: Itinerari 1: Ciències Experimentals i Matemàtiques 21939

Interdisciplinarietat Ciències-Matemàtiques

Itinerari 2: Ciències Socials 21904

El Món Actual (1945-1990)

Itinerari 3: Llengua i Literatura *Escollir-ne una entre les assignatures següents: 21893

Aspectes de Llengua Catalana

4

3

1r

21978

La Comunicació Oral i Escrita

4

3

1r

4

3

1r

4

3

1r

4

3

1r

Itinerari 4: Educació Artística 21954

Didàctica de les Arts Plàstiques II

Itinerari 6: Expressió Plàstica, Corporal i Musical 21959

Educació Visual i Plàstica

Itinerari 7: Intervenció Educativa 22009

Intervenció Educativa a l’Educació Infantil III

115

3 Els estudis

Facultat de Ciències de l’Educació LA GUIA DE L’ESTUDIANT 2008-2009


116

Els estudis

3 Tercer curs Matèries troncals Codi 22014 22034 21925 21940 22002 21975 22049 23333

Assignatura Bases Psicopedagògiques per a l’Educació en la Diversitat Desenvolupament Psicomotor Didàctica de la Segona Llengua Didàctica de les Ciències Didàctica del Coneixement del Medi Social i Cultural Organització del Centre Escolar Pràctiques III Pràctiques IV

Crèdits

Crèdits ECTS

Semestre

8 8 4 6 6 4 10 10

6,5 6,5 3,5 5 5 3,5 8 8

anual anual 2n 1r 1r 1r 1r 2n

6

5

2n

Matèries obligatòries 22017

Atenció a la Primera Infància

Reconeixement del Cicle Formatiu de Grau Superior d’Educació Infantil El Departament d’Ensenyament i el Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació de la Generalitat de Catalunya i les universitats públiques i privades del nostre país han signat un acord marc de col·laboració per al reconeixement, amb caràcter experimental, de les correspondències entre determinats cicles formatius de grau superior de formació professional específica i alguns estudis de primer cicle, entre els que es troba la titulació de Mestre especialitat Educació Infantil, que imparteix la nostra facultat. Els requisits per poder sol·licitar el reconeixement de la correspondència entre ambdós estudis són els següents:

• Estar matriculat en la titulació de Mestre especialitat d’Educació Infantil • Tenir superat el cicle formatiu de grau superior d’Educació Infantil a Catalunya. Els alumnes que hagin superat fora de Catalunya aquest cicle formatiu hauran de presentar una certificació del contingut del pla d’estudis del CFGS a la Gestió Acadèmica de la Facultat. El reconeixement es realitzarà per tot el bloc d’assignatures que figuren a l’esmentat acord, que és el següent:


Matèries troncals Codi 21974 21973 21933 22013 22041 22034 22005

Assignatura Introducció a la Didàctica Didàctica i Desenvolupament Curricular Didàctica de la Llengua I Psicologia Evolutiva i de l’Educació Pràctiques I Desenvolupament Psicomotor Sociologia de l’Educació

Crèdits 4 4 4 8 2 8 4

Matèries obligatòries 22017 21906

Atenció a la Primera infància Cos humà i Salut

6 4

Crèdits de lliure elecció 06014

Crèdits CFGS Educació Infantil

18

Les assignatures reconegudes no es podran matricular i s’incorporaran a l’expedient acadèmic de l’alumne mitjançant la via del reconeixement de crèdits. Les assignatures apareixeran a l’expedient amb la qualificació de reconeguda. Aquestes assignatures computaran a efectes de superació del pla d’estudis, d’acord amb la tipologia de l’assignatura –troncal, obligatòria, lliure elecció–, però no computaran a efectes de baremació de l’expedient acadèmic, ni a efectes de superació de la normativa de Régim de permanència de la UAB. Els 18 crèdits de lliure elecció reconeguts (06014 crèdits CFGS Educació Infantil) tindran la consideració d’assignatura d’universitat de manera que l’estudiant podrà cursar els 4 crèdits restants en qualsevol de les tipologies de crèdits de lliure elecció. Per sol·licitar el reconeixement dels crèdits els alumnes s’hauran d’adreçar a la gestió acadèmica de la facultat. Els terminis de presentació els podreu consultar al calendari administratiu.

117

3 Els estudis

Facultat de Ciències de l’Educació LA GUIA DE L’ESTUDIANT 2008-2009


118

Els estudis

3

Observacions Diplomatura de Mestre Especialitat d’Educació Infantil 21906 Cos Humà i Salut grups 10, 11 i 60 1r semestre Caldrà assistir només a una de les dues sessions (a) o (b)

21940 Didàctica de les Ciències grups 10, 11 i 60 1r semestre Caldrà assistir només a una de les dues sessions (a) o (b)

21959 Educació Visual i Plàstica grups 49 i 89 1r semestre Es recomana haver aprovat Didàctica de les Arts Plàstiques I

22009 Intervenció Educativa a l’Educació Infantil III grups 49 i 89 1r semestre Equival a Sociologia de l’Educació Informal i, per tant, no és possible matricular-se de les dues assignatures

21899 Temes Bàsics de Ciències Socials grups 10, 11 i 60 2n semestre Curs sobre Europa

21954 Didàctica de les Arts Plàstiques II grup 49 1r semestre Recomanada només pels alumnes d’Educació Primària. Equival a Educació Visual i Plàstica

21902 Geografia I grup 49 2n semestre El medi natural i la relació societat-natura

21903 Geografia II grup 49 2n semestre Geografia de Catalunya

21978 La Comunicació Oral i Escrita grup 49 1r semestre Aquesta assignatura s’imparteix en llengua castellana


HORARIS D’EDUCACIÓ INFANTIL PRIMER CURS - PRIMER SEMESTRE - GRUP 10 8.30 9.00

21970 Teoria i Història de les Instit. Educatives

22713 Matemàtiques I

9.30 10.00

21892 Textos Literaris Catalans

21896 Llengua Oral

21897 Llengua Escrita

21910 Temes Bàsics de les Ciències g. 12 g. 13 g. 14

10.30 11.00 11.30

Espai reservat pel procés d’aprenentatge dirigit o autònom

Espai reservat pel procés d’aprenentatge dirigit o autònom

Espai reservat pel procés d’aprenentatge dirigit o autònom

21976 Llengua Castellana

21892 Textos Literaris Catalans

anual 21960 Didàctica de les Arts Plàstiques I g. 12 g. 13 g. 14 Espai reservat pel procés d’aprenentatge dirigit o autònom

21976 Llengua Castellana

22713 Matemàtiques I

Espai reservat pel procés d’aprenentatge dirigit o autònom

12.00 12.30 13.00

Mòdul Horari AM1

anual 21984 Música i la seva Didàctica

13.30 14.00

anual 21984 Música i la seva Didàctica

ACTIVITATS I TUTORIES

Mòdul Horari AM1

21970 Teoria i Història de les Inst. Educatives 21898 Llengua Oral

21897 Llengua Escrita

22053 Comunic. Audiov. i Educació g. 12

21945 Informàtica Educativa g. 14

14.30 15.00 PRIMER CURS - SEGON SEMESTRE - GRUP 10 8.30 9.00

21933 Didàctica de la Llengua I

21984 anual Música i la seva Didàctica

21974 Introducció a la Didàctica

21949 Didàctica de la Matemàtica I

Espai reservat pel procés d’aprenentatge dirigit o autònom

22041 Pràctiques I

Espai reservat pel procés d’aprenentatge dirigit o autònom

21997 Educació de la Veu i Foniatria Aplicada g. 12 g. 14

Espai reservat pel procés d’aprenentatge dirigit o autònom

Mòdul Horari AM2

21933 Didàctica de la Llengua

21949 Didàctica de la Matemàtica I

21974 Introducció a la Didàctica

21984 Música i la seva Didàctica

9.30 10.00 10.30 11.00 11.30

anual 21960 Didàctica de les Arts Plàstiques g. 12 g. 13 g. 14 Espai reservat pel procés d’aprenentatge dirigit o autònom

12.00 12.30

ACTIVITATS I TUTORIES

13.00 13.30

Espai reservat pel procés d’aprenentatge dirigit o autònom

22053 Comunic. Audiov. i Educació g. 12

21945 Informàtica Educativa g. 14

Mòdul Horari AM2

14.00 14.30 15.00

dilluns

dimarts

dimecres

dijous

119

3 Els estudis

Facultat de Ciències de l’Educació LA GUIA DE L’ESTUDIANT 2008-2009

divendres

Aquesta informació és susceptible de ser modificada. Consulteu el web de la facultat: http://www.uab.es/fac-ciencies-educacio


120

Els estudis

3 HORARIS D’EDUCACIÓ INFANTIL PRIMER CURS - PRIMER SEMESTRE - GRUP 11 8.30 9.00

21892 Textos Literaris Catalans

21976 Llengua Castellana

21970 Teoria i Història de les Inst. Educatives

22713 Matemàtiques I

9.30 10.00 10.30 11.00 11.30

Espai reservat pel procés d’aprenentatge dirigit o autònom

21984 anual Música i la seva Didàctica

12.00 12.30 13.00

Espai reservat pel procés d’aprenentatge dirigit o autònom

Mòdul Horari AM1

21898 Llengua Oral

21897 Llengua Escrita

13.30

21910 Temes Bàsics de Ciències g. 12 g. 13 g. 14

Espai reservat pel procés d’aprenentatge dirigit o autònom anual 21984 Música i la seva Didàctica 21892 Textos Literaris Catalans

anual 21960 Didàctica de les Arts Plàstiques I g. 12 g. 13 g. 14 Espai reservat pel procés d’aprenentatge dirigit o autònom

ACTIVITATS I TUTORIES

Mòdul Horari AM1

22713 Matemàtiques I

21976 Llengua Castellana

Espai reservat pel procés d’aprenentatge dirigit o autònom

21898 Llengua Oral

21897 Llengua Escrita

21970 Teoria i Història de les Inst. Educatives

14.00 14.30 15.00 PRIMER CURS - SEGON SEMESTRE - GRUP 11 8.30 9.00

21984 anual Música i la seva Didàctica

9.30 10.00

21949 Didàctica de la Matemàtica I

10.30 11.00 11.30

Espai reservat pel procés d’aprenentatge dirigit o autònom

12.00 12.30

Mòdul Horari AM2

21997 Educació de la Veu i Foniatria Aplicada g. 13 g. 15

14.00 14.30 15.00

Espai reservat pel procés d’aprenentatge dirigit o autònom

dilluns

21945 Informàtica Educativa g. 15

21894 anual Música i la seva Didàctica Espai reservat pel procés d’aprenentatge dirigit o autònom 21974 Introducció a la Didàctica

13.00 13.30

22053 Comunic. Audiov. i Educació g. 13

21933 Didàctica de la Llengua I

dimarts

Espai reservat pel procés d’aprenentatge dirigit o autònom

22053 Comunic. Audiov. i Educació g. 15

21945 Informàtica Educativa g. 13

dimecres

anual 21960 Didàctica de les Arts Plàstiques I g. 12 g. 13 g. 14 Espai reservat pel procés d’aprenentatge dirigit o autònom

21933 Didàctica de la Llengua I 21949 Didàctica de la Matemàtica I

Espai reservat pel procés d’aprenentatge dirigit o autònom

ACTIVITATS I TUTORIES

21974 Introducció a la Didàctica

Mòdul Horari AM2

22041 Pràctiques I

dijous

divendres

Aquesta informació és susceptible de ser modificada. Consulteu el web de la facultat: http://www.uab.es/fac-ciencies-educacio


HORARIS D’EDUCACIÓ INFANTIL PRIMER CURS - PRIMER SEMESTRE - GRUP 60 14.30 15.00 15.30 16.00

21892 Textos Literaris Catalans

anual 21960 Didàctica de les Arts Plàstiques

16.30 17.00

21898 Llengua Oral

21897 Llengua Escrita

17.30 18.00 18.30 19.00

21976 Llengua Castellana anual 21984 Música i la seva Didàctica

19.30 20.00 20.30

21910 Temes Bàsics de Ciències g. 61 g. 62 g. 72

21970 Teoria i Història de les Inst. Educatives 22713 Matemàtiques I ACTIVITATS I TUTORIES

Espai reservat pel procés d’aprenentatge dirigit o autònom

22713 Matemàtiques I

Mòdul Horari AT1

Espai reservat pel procés d’aprenentatge dirigit o autònom

21892 Textos Literaris Catalans 21976 Llengua Castellana

anual 21984 Música i la seva Didàctica 21898 Llengua Oral

21897 Llengua Escrita

Espai reservat pel procés d’aprenentatge dirigit o autònom

21970 Teoria i Història de les Inst. Educatives

Mòdul Horari AT1

21.00 PRIMER CURS - SEGON SEMESTRE - GRUP 60 14.30 15.00 15.30

21974 Introducció a la Didàctica

16.00 16.30

21933 Didàctica de la Llengua I

17.00 17.30 18.00

Espai reservat pel procés d’aprenentatge dirigit o autònom

22041 Pràctiques I anual 21960 Didàctica de les Arts Plàstiques I

18.30 19.00

21984 Música i la seva Didàctica

19.30 20.00

21.00

Espai reservat pel procés d’aprenentatge dirigit o autònom

Mòdul Horari AT2 21949 Didàctica de la Matemàtica I

20.30 dilluns

Espai reservat pel procés d’aprenentatge dirigit o autònom

21997 Educació de la Veu i Foniatria Aplicada g. 61 g. 62

dimarts

21933 Didàctica de la Llengua I

ACTIVITATS I TUTORIES

21974 Introducció a la Didàctica

21949 Didàctica de la Matemàtica I

Espai reservat pel procés d’aprenentatge dirigit o autònom

dimecres

121

3 Els estudis

Facultat de Ciències de l’Educació LA GUIA DE L’ESTUDIANT 2008-2009

21984 anual Música i la seva Didàctica Mòdul Horari AT2

dijous

21945 Informàtica Educativa g. 62

22053 Comunic. Audiov. i Educació g. 61

Espai reservat pel procés d’aprenentatge dirigit o autònom

21945 Informàtica Educativa g. 61

22053 Comunic. Audiov. i Educació g. 62

divendres

Aquesta informació és susceptible de ser modificada. Consulteu el web de la facultat: http://www.uab.es/fac-ciencies-educacio


122

Els estudis

3 HORARIS D’EDUCACIÓ INFANTIL SEGON CURS - PRIMER SEMESTRE - GRUP 10 8.30 9.00

anual 21896 Llengua Catalana

21973 Didàctica i Desenvolupament Curricular

anual 21896 Llengua Catalana

21906 Cos Humà i Salut (Teoria)

21934 Didàctica de la Llengua II

22013 anual Psicologia Evolutiva i de l’Educació

Espai reservat pel procés d’aprenentatge dirigit o autònom

Espai reservat pel procés d’aprenentatge dirigit o autònom

Espai reservat pel procés d’aprenentatge dirigit o autònom

9.30 10.00 10.30 11.00 11.30

21906 Cos Humà i Salut (Pràctica a)

anual 22013 Psicologia Evolutiva i de l’Educació

21973 Didàctica i Desenv. Curricular 21906 Cos Humà i Salut (Pràctica b)

Espai reservat pel procés d’aprenentatge dirigit o autònom

12.00 12.30 13.00

Mòdul Horari AM1

Mòdul Horari BM1

21934 Didàctica de la Llengua II

Mòdul Horari AM1

13.30 14.00 14.30

ACTIVITATS I TUTORIES

Mòdul Horari DM1

Mòdul Horari BM1

Mòdul Horari CM1

Mòdul Horari CM1 Mòdul Horari DM1

15.00 15.30 16.00

SEGON CURS - SEGON SEMESTRE - GRUP 10 8.30 9.00

21928 Literatura Infantil

9.30 10.00

anual 21896 Llengua Catalana

10.30 11.00 11.30 12.00

Espai reservat pel procés d’aprenentatge dirigit o autònom

12.30 13.00

22005 Sociologia de l’Educació

21928 Literatura Infantil 22005 Sociologia de l’Educació 21948 Didàctica de la Matemàtica II Espai reservat pel procés d’aprenentatge dirigit o autònom

21899 Temes Bàsics de Ciències Socials

Espai reservat pel procés d’aprenentatge dirigit o autònom

anual 21896 Llengua Catalana Espai reservat pel procés d’aprenentatge dirigit o autònom

ACTIVITATS I TUTORIES 22013 anual Psicologia Evolutiva i de l’Educació

Mòdul Horari CM2

13.30

21899 Temes Bàsics de Ciències Socials

22042 Pràctiques II

14.00

21948 Didàctica de la Matemàtica II

Espai reservat pel procés d’aprenentatge dirigit o autònom anual 22013 Psicologia Evolutiva i de l’Educació Mòdul Horari CM2

14.30 15.00

dilluns

dimarts

dimecres

dijous

divendres

Aquesta informació és susceptible de ser modificada. Consulteu el web de la facultat: http://www.uab.es/fac-ciencies-educacio


HORARIS D’EDUCACIÓ INFANTIL SEGON CURS - PRIMER SEMESTRE - GRUP 11 8.30 9.00

21906 Cos Humà i Salut (Teoria)

21934 Didàctica de la Llengua II

anual 22013 Psicologia Evolutiva i de l’Educació

anual 21896 Llengua Catalana

21973 Didàctica i Desenv. Curricular

anual 21896 Llengua Catalana

9.30 10.00

11.00 11.30

Espai reservat pel procés d’aprenentatge dirigit o autònom

Espai reservat pel procés d’aprenentatge dirigit o autònom

12.00

21934 Didàctica de la Llengua II

Espai reservat pel procés d’aprenentatge dirigit o autònom

10.30

21906 Cos Humà i Salut (Pràctica a) ACTIVITATS I TUTORIES

12.30 13.00

Mòdul Horari AM1

Mòdul Horari BM1 21906 Cos Humà i Salut (Pràctica b)

13.30 14.00 14.30

Mòdul Horari DM1

Mòdul Horari CM1

15.00

Espai reservat pel procés d’aprenentatge dirigit o autònom

Mòdul Horari AM1

21973 Didàctica i Desenv. Curricular anual 22013 Psicologia EvolutivaI i de l’Educació Espai reservat pel procés d’aprenentatge dirigit o autònom

Mòdul Horari BM1

Mòdul Horari CM1

Mòdul Horari DM1

15.30 16.00 SEGON CURS - SEGON SEMESTRE - GRUP 11 8.30 9.00

22005 Sociologia de l’Educació

9.30 10.00

21926 Literatura Infantil

10.30 11.00 11.30 12.00

Espai reservat pel procés d’aprenentatge dirigit o autònom

12.30 13.00

anual 21896 Llengua Catalana

21899 Temes Bàsics de Ciències Socials

Espai reservat pel procés d’aprenentatge dirigit o autònom

22005 Sociologia de l’Educació Mòdul Horari CM2

13.30

anual 22013 Psicologia Evolutiva i de l’Educació

anual 21896 Llengua Catalana 21899 Temes Bàsics de Ciències Socials

Espai reservat pel procés d’aprenentatge dirigit o autònom

21948 Didàctica de la Matemàtica II

21926 Literatura Infantil

14.00

Espai reservat pel procés d’aprenentatge dirigit o autònom

ACTIVITATS I TUTORIES

22042 Pràctiques II

anual 22013 Psicologia Evolutiva i de l’Educació Espai reservat pel procés d’aprenentatge dirigit o autònom

21948 Didàctica de la Matemàtica I

Mòdul Horari CM2

14.30 15.00

dilluns

dimarts

dimecres

123

3 Els estudis

Facultat de Ciències de l’Educació LA GUIA DE L’ESTUDIANT 2008-2009

dijous

divendres

Aquesta informació és susceptible de ser modificada. Consulteu el web de la facultat: http://www.uab.es/fac-ciencies-educacio


124

Els estudis

3 HORARIS D’EDUCACIÓ INFANTIL SEGON CURS - PRIMER SEMESTRE - GRUP 60 14.30 15.00 15.30 16.00

Mòdul Horari CT1

21934 Didàctica de la Llengua II

21973 Didàctica i Desenv. Curricular

Mòdul Horari CT1

21934 Didàctica de la Llengua II

16.30 17.00

21906 Cos Humà i Salut Teoria

17.30 18.00 18.30 19.00

anual 21896 Llengua Catalana

Espai reservat pel procés d’aprenentatge dirigit o autònom

Espai reservat pel procés d’aprenentatge dirigit o autònom

anual 22013 Psicologia Evolutiva i de l’Educació

Mòdul Horari AT1

Mòdul Horari BT1

19.30 20.00 20.30 21.00

Espai reservat pel procés d’aprenentatge dirigit o autònom

21906 Cos Humà i Salut Pràctica b

anual

TUTORIES I ACTIVITATS

anual 21896 Llengua Catalana Mòdul Horari AT1

21973 Didàctica i Desenv. Curricular

Espai reservat pel procés d’aprenentatge dirigit o autònom

Mòdul Horari BT1

22013 Psicologia Evolutiva de l’Educació

SEGON CURS - SEGON SEMESTRE - GRUP 60 14.30 15.00 15.30 16.00

anual 21896 Llengua Catalana

22005 Sociologia de l’Educació

21928 Literatura Infantil

Espai reservat pel procés d’aprenentatge dirigit o autònom

21928 Literatura Infantil

22005 Sociologia de l’Educació

16.30 17.00 17.30 18.00 18.30 19.00

Espai reservat pel procés d’aprenentatge dirigit o autònom

21948 Didàctica de la Matemàtica II

19.30 20.00

Mòdul Horari AT2

20.30 21.00

dilluns

22042 Pràctiques II

dimarts

21948 Didàctica de la Matemàtica II

anual 21896 Llengua Catalana

TUTORIES I ACTIVITATS

Espai reservat pel procés d’aprenentatge dirigit o autònom

Espai reservat pel procés d’aprenentatge dirigit o autònom

21899 Temes Bàsics de Ciències Socials

21899 Temes Bàsics de Ciències Socials

anual 22013 Psicologia Evolutiva i de l’Educació

Mòdul Horari AT2

dimecres

dijous

anual 22013 Psicologia Evolutiva i de l’Educació

divendres

Aquesta informació és susceptible de ser modificada. Consulteu el web de la facultat: http://www.uab.es/fac-ciencies-educacio


HORARIS D’EDUCACIÓ INFANTIL TERCER CURS - PRIMER SEMESTRE - GRUP 10 8.30 9.00 9.30

anual 22034 Desenvolupament Psicomotor Pràctica

10.00 10.30 11.00 11.30 12.00 12.30 13.00 13.30 14.00

Treball dirigit pel procés d’aprenentatge dirigit o autònom

22002 Did. del Coneixement del Medi Social i Cultural 21940 Didàctica de les Ciències Teoria

22002 Did. del Coneixement del Medi Social i Cultural

21975 Organizació del Centre Escolar

21940 Didàctica de les Ciències Teoria

22049 Pràctiques III

22002 Did. del coneixement del Medi Social i Cultural 22014 Bases Psicopedagògiques per a l’Educació en la Diversitat

Treball dirigit pel procés d’aprenentatge dirigit o autònom

21940 Didàctica de les Ciències Pràctica a

21940 Didàctica de les Ciències Pràctica b

TUTORIES I ACTIVITATS

21975 Organizació del Centre Escolar

22014 Bases Psicopedagògiques per a l’Educació en la Diversitat

22034 anual Desenvolupament Psicomotor Teoria

14.30

TERCER CURS - SEGON SEMESTRE - GRUP 10 8.30 9.00 9.30 10.00 10.30 11.00 11.30

22034 anual Desenvolupament Psicomotor Teoria Espai reservat pel procés d’aprenentatge dirigit o autònom

22017 Atención a la Primera Infància

12.00 12.30

anual 22034 Desenvolupament Psicomotor Pràctica

21925 Didàctica de la Segona Llengua

23333 Pràctiques IV Espai reservat pel procés d’aprenentatge dirigit o autònom

22014 Bases Psicopedagògiques per a l’Educació en la Diversitat

Mòdul Horari AM2

Mòdul Horari BM2

21925 Didàctica de la Segona Llengua

Mòdul Horari CM2

dilluns

dimarts

22014 Bases Psicopedagògiques per a l’Educació en la Diversitat

22017 Atenció a la Primera Infància

Espai reservat pel procés d’aprenentatge dirigit o autònom

TUTORIES I ACTIVITATS

Mòdul Horari BM2

13.00 13.30

Mòdul Horari AM2

Mòdul Horari CM2

14.00 14.30

dimecres

125

3 Els estudis

Facultat de Ciències de l’Educació LA GUIA DE L’ESTUDIANT 2008-2009

dijous

divendres

Aquesta informació és susceptible de ser modificada. Consulteu el web de la facultat: http://www.uab.es/fac-ciencies-educacio


126

Els estudis

3 HORARIS D’EDUCACIÓ INFANTIL TERCER CURS - PRIMER SEMESTRE - GRUP 11 8.30 9.00 9.30 10.00

22002 Did. del Coneixement del Medi Social i Cultural 21940 Didàctica de les Ciències Teoria

10.30 11.00 11.30 12.00

13.30

22014 Bases Psicopedagògiques per a l’Educació en la Diversitat

Espai reservat pel procés d’aprenentatge dirigit o autònom

22049 Pràctiques III

21940 Didàctica de les Ciències Pràctica b

14.00 14.30

22014 Bases Psicopedagògiques per a l’Educació en la Diversitat

anual 22034 Desenvolupament Psicomotor Pràctica Espai reservat pel procés d’aprenentatge dirigit o autònom

21940 Didàctica de les Ciències Pràctica a

12.30 13.00

22034 anual Desenvolupament Psicomotor Teoria

TUTORIES I ACTIVITATS

22002 Did. del coneixement del Medi Social i Cultural

21975 Organizació del Centre Escolar

21975 Organizació del Centre Escolar

22022 Did. del Coneixement del Medi Social i Cultural 21940 Didàctica de les Ciències Teoria

TERCER CURS - SEGON SEMESTRE - GRUP 11 8.30 9.00 9.30

22017 Atención a la Primera Infància

10.00 10.30 11.00 11.30 12.00 12.30 13.00 13.30 14.00 14.30

22017 Atenció a la Primera Infància

21925 Didàctica de la Segona Llengua

22014 anual Bases Psicopedagògiques per a l’Educació en la Diversitat

Espai reservat pel procés d’aprenentatge dirigit o autònom

Espai reservat pel procés d’aprenentatge dirigit o autònom

Mòdul Horari AM2

Mòdul Horari BM2

22034 anual Disenvolupament Psicomotor Teoria

Mòdul Horari CM2

dilluns

dimarts

22014 anual Bases Psicopedagògiques per a l’Educació en la Diversitat

23333 Pràctiques IV

TUTORIES I ACTIVITATS

Mòdul Horari AM2

dimecres

dijous

21925 Didàctica de la Segona Llengua Espai reservat pel procés d’aprenentatge dirigit o autònom anual 22034 Disenvolupament Psicomotor Pràctica

Mòdul Horari BM2

Mòdul Horari CM2

divendres

Aquesta informació és susceptible de ser modificada. Consulteu el web de la facultat: http://www.uab.es/fac-ciencies-educacio


HORARIS D’EDUCACIÓ INFANTIL TERCER CURS - PRIMER SEMESTRE - GRUP 60 14.30 15:00 22014 Bases Psicopedagògiques

15.30 16:00 16.30

22002 Did. del Coneixement del Medi Social i Cultural

17:00

21975 Organització del Centre Escolar

Espai reservat pel procés d’aprenentatge dirigit o autònom

21940 Didàctica de les Ciències Teoria

TUTORIES I ACTIVITATS

17.30 18:00 18.30 19:00

Espai reservat pel procés d’aprenentatge dirigit o autònom 22034 anual Desenvolupament Psicomotor Teoria

22002 Did. del Coneixement del Medi Social i Cultural

22049 Pràctiques III

20.30

21975 Organització del Centre Escolar

21940 Didàctica de les Ciències Pràctica a 21940 Didàctica de les Ciències Pràctica b

19.30 20.00

anual 22034 Desenvolupament Psicomotor Pràctica

22014 Bases Psicopedagògiques

21.00

21940 Didàctica de les Ciències Teoria

TERCER CURS - SEGON SEMESTRE - GRUP 60 14.30 15.00 15.30

Mòdul Horari CT2 Mòdul Horari CT2

16.00 16.30 17.00 17.30 18.00 18.30 19.00

anual 22014 Bases Psicopedagògiques 21925 Didàctica de la Segona Llengua 22034 anual Desenvolupamnt Psicomotor Teoria

21925 Didàctica de la Segona Llengua

Espai reservat pel procés d’aprenentatge dirigit o autònom 23333 Pràctiques IV

19.30 20.00

Mòdul Horari AT2

20.30 21.00

dilluns

22017 Atenció a la Primera Infància

TUTORIES I ACTIVITATS Espai reservat pel procés d’aprenentatge dirigit o autònom anual 22014 Bases Psicopedagògiques

22017 Atenció a la Primera Infància

dimarts

anual 22034 Desenvolupament Psicomotor Pràctica

Mòdul Horari AT2

dimecres

127

3 Els estudis

Facultat de Ciències de l’Educació LA GUIA DE L’ESTUDIANT 2008-2009

dijous

divendres

Aquesta informació és susceptible de ser modificada. Consulteu el web de la facultat: http://www.uab.es/fac-ciencies-educacio


128

Els estudis

3

Horaris itineraris Consultar els horaris dels mòduls al final d’aquest apartat. Codi

Assignatura Professors

Grup

Mòdul

Crèdits

49

AM1

4

88

AT1

4

49

AM1

4

89

DM1

4

49

CM2

4

88

CT2

4

49

BM2

4

49

AM2

4

88

AT2

4

49

CM1

4

89

CT1

4

Itinerari 1: Ciències Experimentals i Matemàtiques (Primer curs) 21908 Biologia J. Franch 21908 Biologia J. Franch 21909 Geologia J. Bach 21909 Geologia J. Bach 21952 Física D. Couso 21952 Física J. Casadellà 21950 Matemàtiques II J. Deulofeu 21907 Química M. Izquierdo 21907 Química C. Merino

Itinerari 1: Ciències Experimentals i Matemàtiques (Segon curs) 21939 Interdisciplinarietat Ciències-Matemàtiques J. Casadellà 21939 Interdisciplinarietat Ciències-Matemàtiques J. Casadellà

Aquesta informació és susceptible de ser modificada. Consulteu el web de la facultat: http://www.uab.es/fac-ciencies-educacio


Codi

Assignatura Professors

Grup

Mòdul

Crèdits

49

AM1

4

49

AM2

4

49

CM2

4

49

BM2

4

49

CM1

4

89

CT1

4

Grup

Mòdul

Crèdits

49

BM2

4

89

BT2

4

49

AM1

4

89

AT1

4

49

AM2

4

89

AT2

4

49

CM2

4

89

CT2

4

Itinerari 2: Ciències Socials (Primer curs) 21900 Història I J. Botey 21902 Geografia I (el medi natural i la relació societat-natura) A. Blanco 21903 Geografia II (geografia de Catalunya) M. Villanueva 21901 Història II A. González

Itinerari 2: Ciències Socials (Segon curs) 21904 El Món Actual (1945-1990) J. Botey 21904 El Món Actual (1945-1990) A. Blanco

Codi

Assignatura Professors

Itinerari 3: Llengua i Literatura (Primer curs) 22858 Literatura Castellana: Anàlisi i Selecció de Textos I M. Jofre 22858 Literatura Castellana: Anàlisi i Selecció de Textos I O. Glodys 22859 Literatura Castellana: Anàlisi i Selecció de Textos II N. Samblancat 22859 Literatura Castellana: Anàlisi i Selecció de Textos II N. Samblancat 22856 Literatura Catalana I R. Panyella 22856 Literatura Catalana I R. Panyella 22857 Literatura Catalana II L. Quintana 22857 Literatura Catalana II E. Pérez

Aquesta informació és susceptible de ser modificada. Consulteu el web de la facultat: http://www.uab.es/fac-ciencies-educacio

129

3 Els estudis

Facultat de Ciències de l’Educació LA GUIA DE L’ESTUDIANT 2008-2009


130

Els estudis

3 Codi

Assignatura Professors

Grup

Mòdul

Crèdits

49

CM1

4

49

CM1

4

Grup

Mòdul

Crèdits

49

AM1

4

89

AT1

4

49

FM2

4

89

AT2

4

49

GM2

4

88

BT2

4

49

AM2

4

88

CT2

4

Itinerari 3: Llengua i Literatura (Segon curs) 21893 Aspectes de Llengua Catalana X. Luna 21978 La Comunicació Oral i Escrita A. Tusón Aquesta assignatura s’imparteix en llengua castellana

Codi

Assignatura Professors

Itinerari 4: Educació Artística (Primer curs) 21953 Anàlisi de la Forma en 2 Dimensions: Dibuix J.M. Bidart 21953 Anàlisi de la Forma en 2 Dimensions: Dibuix Per determinar 21955 Anàlisi de la Forma en 2 Dimensions: Pintura N. Batlle 21955 Anàlisi de la Forma en 2 Dimensions: Pintura E. Collados 21956 Anàlisi de la Forma en 3 Dimensions: Escultura J. Barrera 21956 Anàlisi de la Forma en 3 Dimensions: Escultura Per determinar 21957 Sistemes de Representació (perspectiva com a dibuix) E. Verger 21957 Sistemes de Representació (perspectiva com a dibuix) G. Paris

Itinerari 4: Educació Artística (Segon curs) 21954 Didàctica de les Arts Plàstiques II 49 BM1 4 E. Collados Recomanada només pels alumnes d’Educació Primària. Equival a Educació Visual i Plàstica 21954 Didàctica de les Arts Plàstiques II 89 BT1 4 Per determinar Recomanada només pels alumnes d’Educació Primària. Equival a Educació Visual i Plàstica

Aquesta informació és susceptible de ser modificada. Consulteu el web de la facultat: http://www.uab.es/fac-ciencies-educacio


Codi

Assignatura Professors

Grup

Mòdul

Crèdits

49

AM1

4

89

AT1

4

49

AM2

4

89

AT2

4

21959 Educació Visual i Plàstica 49 M. Font Equival a Didàctica de les Arts Plàstiques II d’Ed. Primària 21959 Educació Visual i Plàstica 89 G. París Equival a Didàctica de les Arts Plàstiques II d’Ed. Primària

BM1

4

BT1

4

Codi

Grup

Mòdul

Crèdits

49

AM1

4

89

AT1

4

49

AM2

4

89

AT2

4

Itinerari 6: Expressió Plàstica, Corporal i Musical (Primer curs) 22028 Educació Corporal Per determinar 22028 Educació Corporal C. Monereo 21979 Expressió Musical R. Gimeno 21979 Expressió Musical L. Viladot

Itinerari 6: Expressió Plàstica, Corporal i Musical (Segon curs)

Assignatura Professors

Itinerari 7: Intervenció Educativa (Primer curs) 22007 Intervenció Educativa a l’Educació Infantil I L. Molina 22007 Intervenció Educativa a l’Educació Infantil I L. Molina 22008 Intervenció Educativa a l’Educació Infantil II Per determinar 22008 Intervenció Educativa a l’Educació Infantil II Per determinar

Aquesta informació és susceptible de ser modificada. Consulteu el web de la facultat: http://www.uab.es/fac-ciencies-educacio

131

3 Els estudis

Facultat de Ciències de l’Educació LA GUIA DE L’ESTUDIANT 2008-2009


132

Els estudis

3 Codi

Assignatura Professors

Grup

Mòdul

Crèdits

49

BM1

4

89

BT1

4

Itinerari 7: Intervenció Educativa (Segon curs) 22009 Intervenció Educativa a l'Educació Infantil III Per determinar 22009 Intervenció Educativa a l'Educació Infantil III Per determinar

Mòduls horaris AM1 dilluns 12.00-13.30 i dijous 13.00-14.00

1r semestre

dilluns 19.30-21,00 i dijous 19.30-20.30

1r semestre

dimarts 12.00-13.30 i divendres 12.00-13.00

1r semestre

dimarts 19.30-21.00 i divendres 19.30-20.30

1r semestre

dimarts 13.30-15.00 i divendres 13.00-14.00

1r semestre

dilluns 15.00-16.30 i dijous 15.30-16.30

1r semestre

dilluns 13.30-15.00 i dijous 14.30-15.30

1r semestre

dilluns 12.00-13.00 i dijous 13.00-14.00

2n semestre

dilluns 19.30-20.30 i dijous 20.00-21.00

2n semestre

dimarts 12.00-13.00 i divendres 12.00-13.00

2n semestre

dimarts 19.30-20.30 i divendres 20.00-21.00

2n semestre

dimarts 13.00-14.00 i divendres 13.00-14.00

2n semestre

dilluns 15.00-16.00 i dijous 15.30-16.30

2n semestre

dimarts 12.00-14.00

2n semestre

divendres 12.00-14.00

2n semestre

AT1 BM1 BT1 CM1 CT1 DM1 AM2 AT2 BM2 BT2 CM2 CT2 FM2 GM2

Aquesta informació és susceptible de ser modificada. Consulteu el web de la facultat: http://www.uab.es/fac-ciencies-educacio


Dates d’avaluacions acadèmiques (2a convocatòria) 2008-2009 Les avaluacions acadèmiques de les primeres convocatòries de les assignatures troncals i obligatòries seran comunicades als estudiants pels professors responsables de cada assignatura.

MESTRE D’EDUCACIÓ INFANTIL Grup

Assignatura Data

49

Anàlisi de la Forma en 2 Dimensions: Dibuix

89

Anàlisi de la Forma en 2 Dimensions: Dibuix

89

Anàlisi de la Forma en 2 Dimensions: Pintura

49

Anàlisi de la Forma en 2 Dimensions: Pintura

49

Anàlisi de la Forma en 3 Dimensions: Escultura

89

Anàlisi de la Forma en 3 Dimensions: Escultura

49

Aspectes de Llengua Catalana

Horari

89

Aspectes de Llengua Catalana

10

Atenció a la Primera Infància

11

Atenció a la Primera Infància

60

Atenció a la Primera Infància

60

Bases Psicopedagògiques per a l'Educació en la Diversitat

10

Bases Psicopedagògiques per a l'Educació en la Diversitat

11

Bases Psicopedagògiques per a l'Educació en la Diversitat

49

Biologia

Data

Horari

20-06-09

11.30

29-06-09

17.00

10-07-09

11.30

10-07-09

17.00

29-06-09

Data

Horari

07-09-09

18.00

08-09-09

11.30

04-09-09

11.30

08-09-09

18.00

10-09-09

11.30

10-09-09

11.30

01-09-09

18.00

10-09-09

18.00

01-09-09

11.30

01-09-09

11.30

11.30

Aquesta informació és susceptible de ser modificada. Consulteu el web de la facultat: http://www.uab.es/fac-ciencies-educacio

133

3 Els estudis

Facultat de Ciències de l’Educació LA GUIA DE L’ESTUDIANT 2008-2009


134

Els estudis

3 MESTRE D’EDUCACIÓ INFANTIL Grup

Assignatura Data

88

Biologia

13

Comunicació Audiovisual i Educació

15

Comunicació Audiovisual i Educació

12

Comunicació Audiovisual i Educació

14

Comunicació Audiovisual i Educació

61

Comunicació Audiovisual i Educació

62

Comunicació Audiovisual i Educació

48

Cos Humà i Salut

10

Cos Humà i Salut

11

Cos Humà i Salut

60

Cos Humà i Salut

47

Cos Humà i Salut

10

Desenvolupament Psicomotor

11

Desenvolupament Psicomotor

60

Desenvolupament Psicomotor

10

Didàctica de la Llengua I

11

Didàctica de la Llengua I

60

Didàctica de la Llengua I

10

Didàctica de la Llengua II

Horari

Data

Horari

29-06-09

17.00

02-07-09

11.30

06-07-09

08.30

06-07-09

11.30

06-07-09

17.00

07-07-09

11.30

30-06-09

Data

Horari

02-09-09

08.30

02-09-09

08.30

04-09-09

08.30

04-09-09

08.30

04-09-09

18.00

04-09-09

18.00

02-09-09

8.30

02-09-09

11.30

03-09-09

18.00

01-09-09

08.30

01-09-09

11.30

01-09-09

18.00

11.30

Aquesta informació és susceptible de ser modificada. Consulteu el web de la facultat: http://www.uab.es/fac-ciencies-educacio


MESTRE D’EDUCACIÓ INFANTIL Grup

Assignatura Data

11

Didàctica de la Llengua II

60

Didàctica de la Llengua II

10

Didàctica de la Matemàtica I

11

Didàctica de la Matemàtica I

60

Didàctica de la Matemàtica I

10

Didàctica de la Matemàtica II

11

Didàctica de la Matemàtica II

60

Didàctica de la Matemàtica II

10

Didàctica de la Segona Llengua

11

Didàctica de la Segona Llengua

60

Didàctica de la Segona Llengua

12

Didàctica de les Arts Plàstiques I

13

Didàctica de les Arts Plàstiques I

14

Didàctica de les Arts Plàstiques I

60

Didàctica de les Arts Plàstiques I

49

Didàctica de les Arts Plàstiques II

89

Didàctica de les Arts Plàstiques II

10

Didàctica de les Ciències

11

Didàctica de les Ciències

Horari

135

3 Els estudis

Facultat de Ciències de l’Educació LA GUIA DE L’ESTUDIANT 2008-2009

Data

Horari

30-06-09

08.30

01-07-09

17.00

07-07-09

11.30

07-07-09

17.00

29-06-09

11.30

29-06-09

08.30

Data

Horari

10-09-09

08.30

10-09-09

11.30

10-09-09

18.00

02-09-09

08.30

02-09-09

11.30

03-09-09

18.00

03-09-09

08.30

03-09-09

11.30

08-09-09

18.00

03-09-09

08.30

03-09-09

08.30

03-09-09

8.30

09-09-09

18.00

Aquesta informació és susceptible de ser modificada. Consulteu el web de la facultat: http://www.uab.es/fac-ciencies-educacio


136

Els estudis

3 MESTRE D’EDUCACIÓ INFANTIL Grup

Assignatura Data

60

Didàctica de les Ciències

60

Didàctica del Coneixement del Medi Social i Cultural

10

Didàctica del Coneixement del Medi Social i Cultural

11

Didàctica del Coneixement del Medi Social i Cultural

10

Didàctica i Desenvolupament Curricular

11

Didàctica i Desenvolupament Curricular

60

Didàctica i Desenvolupament Curricular

49

Educació Corporal

89

Educació Corporal

12

Educació de la Veu i Foniatria Aplicada

13

Educació de la Veu i Foniatria Aplicada

14

Educació de la Veu i Foniatria Aplicada

15

Educació de la Veu i Foniatria Aplicada

61

Educació de la Veu i Foniatria Aplicada

62

Educació de la Veu i Foniatria Aplicada

49

Educació Visual i Plàstica

89

Educació Visual i Plàstica

49

El Món Actual (1945-1990)

49

Expressió Musical

Horari

Data

Horari

03-07-09

17.00

29-06-09

17.00

03-07-09

08.30

03-07-09

11.30

03-07-09

08.30

03-07-09

11.30

03-07-09

17.00

29-06-09

11.30

29-06-09

17.00

07-07-09

11.30

07-07-09

17.00

10-07-09

11.30

Data

Horari

08-09-09

08.30

08-09-09

11.30

08-09-09

8.30

08-09-09

11.30

08-09-09

18.00

08-09-09

18.00

07-09-09

11.30

Aquesta informació és susceptible de ser modificada. Consulteu el web de la facultat: http://www.uab.es/fac-ciencies-educacio


MESTRE D’EDUCACIÓ INFANTIL Grup

Assignatura Data

89

Expressió Musical

49

Física

89

Física

49

Geografia I

89

Geografia I

49

Geografia II

89

Geografia II

49

Geologia

89

Geologia

49

Història I

89

Història I

49

Història II

89

Història II

13

Informàtica Educativa

15

Informàtica Educativa

12

Informàtica Educativa

14

Informàtica Educativa

61

Informàtica Educativa

62

Informàtica Educativa

Horari

Data

137

3 Els estudis

Facultat de Ciències de l’Educació LA GUIA DE L’ESTUDIANT 2008-2009

Horari

29-06-09

11.30

02-07-09

11.30

29-06-09

11.30

29-06-09

17.00

Data

Horari

07-09-09

18.00

04-09-09

11.30

04-09-09

18.00

07-09-09

11.30

07-09-09

18.00

04-09-09

11.30

04-09-09

18.00

08-09-09

11.30

08-09-09

18.00

02-09-09

11.30

02-09-09

11.30

04-09-09

11.30

04-09-09

11.30

04-09-09

15.30

04-09-09

15.30

Aquesta informació és susceptible de ser modificada. Consulteu el web de la facultat: http://www.uab.es/fac-ciencies-educacio


138

Els estudis

3 MESTRE D’EDUCACIÓ INFANTIL Grup

Assignatura Data

49

Interdisciplinarietat Ciències-Matemàtiques

88

Interdisciplinarietat Ciències-Matemàtiques

49

Intervenció Educativa a l'Educació Infantil I

89

Intervenció Educativa a l'Educació Infantil I

49

Intervenció Educativa a l'Educació Infantil II

89

Intervenció Educativa a l'Educació Infantil II

49

Intervenció Educativa a l'Educació Infantil III

89

Intervenció Educativa a l'Educació Infantil III

60

Introducció a la Didàctica

11

Introducció a la Didàctica

10

Introducció a la Didàctica

49

La Comunicació Oral i Escrita

49

Literatura Castellana: Anàlisi i Selecció de Textos I

49

Literatura Castellana: Anàlisi i Selecció de Textos II

49

Literatura Catalana I

49

Literatura Catalana II

10

Literatura Infantil

11

Literatura Infantil

60

Literatura Infantil

Horari

Data

Horari

10-07-09

11.30

10-07-09

17.00

29-06-09

11.30

29-06-09

17.00

07-07-09

11.30

07-07-09

17.00

10-07-09

11.30

29-06-09

11.30

Data

Horari

07-09-09

11.30

07-09-09

18.00

03-09-09

18.00

04-09-09

11.30

09-09-09

08.30

08-09-09

11.30

07-09-09

11.30

04-09-09

11.30

03-09-09

08.30

03-09-09

11.30

04-09-09

18.00

Aquesta informació és susceptible de ser modificada. Consulteu el web de la facultat: http://www.uab.es/fac-ciencies-educacio


MESTRE D’EDUCACIÓ INFANTIL Grup

Assignatura Data

10

Llengua Castellana

11

Llengua Castellana

60

Llengua Castellana

10

Llengua Catalana

11

Llengua Catalana

60

Llengua Catalana

60

Llengua Escrita

10

Llengua Escrita

11

Llengua Escrita

60

Llengua Oral

10

Llengua Oral

11

Llengua Oral

60

Matemàtiques I

10

Matemàtiques I

11

Matemàtiques I

49

Matemàtiques II

89

Matemàtiques II

10

Música i la seva Didàctica

60

Música i la seva Didàctica

Horari

139

3 Els estudis

Facultat de Ciències de l’Educació LA GUIA DE L’ESTUDIANT 2008-2009

Data

Horari

03-07-09

08.30

03-07-09

11.30

07-07-09

17.00

06-07-09

17.00

07-07-09

08.30

07-07-09

11.30

06-07-09

17.00

07-07-09

08.30

07-07-09

11.30

03-07-09

17.00

10-07-09

11.30

10-07-09

08.30

Data

Horari

01-09-09

11.30

01-09-09

08.30

02-09-09

18.00

08-09-09

11.30

08-09-09

18.00

02-09-09

11.30

02-09-09

18.00

Aquesta informació és susceptible de ser modificada. Consulteu el web de la facultat: http://www.uab.es/fac-ciencies-educacio


140

Els estudis

3 MESTRE D’EDUCACIÓ INFANTIL Grup

Assignatura Data

Horari

11

Música i la seva Didàctica

60

Organització del Centre Escolar

10

Organització del Centre Escolar

11

Organització del Centre Escolar

10

Psicologia Evolutiva i de l'Educació

11

Psicologia Evolutiva i de l'Educació

60

Psicologia Evolutiva i de l'Educació

49

Química

89

Química

89

Religió I

49

Religió I

89

Religió II

49

Religió II

89

Sistemes de Representació (perspectiva com a dibuix)

49

Sistemes de Representació (perspectiva com a dibuix)

60

Sociologia de l'Educació

10

Sociologia de l'Educació

11

Sociologia de l'Educació

12

Temes Bàsics de Ciències

Data

Horari

08-07-09

17.00

09-07-09

08.30

09-07-09

11.30

29-06-09

17.00

07-07-09

11.30

01-07-09

Data

Horari

07-09-09

08.30

10-09-09

11.30

10-09-09

11.30

01-09-09

18.00

07-09-09

11.30

07-09-09

18.00

07-09-09

18.00

08-09-09

11.30

04-09-09

18.00

07-09-09

11.30

10-09-09

18.00

07-09-09

11.30

07-07-09

11.30

08.30

Aquesta informació és susceptible de ser modificada. Consulteu el web de la facultat: http://www.uab.es/fac-ciencies-educacio


MESTRE D’EDUCACIÓ INFANTIL Grup

Assignatura Data

13

Temes Bàsics de Ciències

14

Temes Bàsics de Ciències

61

Temes Bàsics de Ciències

62

Temes Bàsics de Ciències

72

Temes Bàsics de Ciències

60

Temes Bàsics de Ciències Socials

10

Temes Bàsics de Ciències Socials

11

Temes Bàsics de Ciències Socials

10

Teoria i Història de les Institucions Educatives

11

Teoria i Història de les Institucions Educatives

60

Teoria i Història de les Institucions Educatives

10

Textos Literaris Catalans

11

Textos Literaris Catalans

60

Textos Literaris Catalans

Horari

141

3 Els estudis

Facultat de Ciències de l’Educació LA GUIA DE L’ESTUDIANT 2008-2009

Data

Horari

01-07-09

08.30

01-07-09

08.30

01-07-09

17.00

01-07-09

17.00

01-07-09

17.00

06-07-09

08.30

06-07-09

11.30

10-07-09

17.00

08-07-09

11.30

08-07-09

08.30

08-07-09

17.00

Data

Horari

07-09-09

08.00

08-09-09

08.30

08-09-09

18.30

Aquesta informació és susceptible de ser modificada. Consulteu el web de la facultat: http://www.uab.es/fac-ciencies-educacio


142

Els estudis

3 3.1.2.2. Mestre Especialitat Educació Primària Pla d’estudis de 1993 (Resolució de 30 de novembre de 1992, BOE 13 de gener de 1993, sota la directriu del RD 1497/87, de 27 de novembre)

Coordinador: Telèfon: Adreça electrònica:

Joan Bach Plaza 2705-2625 joan.bach@uab.cat

Distribució aproximada, per cicle i curs, dels crèdits que cal assolir. Equivalència dels crèdits amb crèdits ECTS: Cicle

Curs

Matèries troncals Matèries obligatòries Matèries optatives Llliure elecció crèdits Crèdits

Crèdits ECTS

Crèdits

Crèdits ECTS

Crèdits

Total crèdits ECTS

70

60

214

180

Crèdits Crèdits Crèdits ECTS ECTS

1r

1

32

28,5

22

19,5

16

12

1r

2

44

36,5

12

9,5

4

3

1r

3

TOTALS

Total

*

**

54

42,5

4

3,5

4

3

*

**

130

107,5

38

32,5

24

18

22*

22*

* Els 22 crèdits de lliure elecció s’hauran d’assolir entre segon i tercer cursos.

• Podeu consultar els mòduls de lliure elecció (horaris) a l’apartat 3.1.3.

Primer curs Matèries troncals Codi

Assignatura

Crèdits

Crèdits ECTS

Semestre

22053

Comunicació Audiovisual i Educació

3

2,5

1r

21923

Didàctica de la Llengua i la Literatura I

4

3,5

2n

21961

Didàctica de les Arts Plàstiques I

8

7

anual

21945

Informàtica Educativa

3

2,5

1r

21974

Introducció a la Didàctica

4

3,5

2n

22041

Pràctiques I

2

2,5

2n

21970

Teoria i Història de les Institucions Educatives

4

3,5

1r

*Escollir-ne una entre les dues assignatures següents: 21968*

Llengua Anglesa amb Finalitats Específiques

4

3,5

2n

21914*

Llengua Francesa amb Finalitats Específiques

4

3,5

2n


Matèries obligatòries Codi

Assignatura

Crèdits

Crèdits ECTS 2

21997

Educació de la Veu i Foniatria Aplicada

2

21976

Llengua Castellana

4

Semestre 1r 1r (tarda),

3,5

2n (matí)

22713

Matemàtiques I

4

3,5

1r

21910

Temes Bàsics de Ciències

4

3,5

1r

21892

Textos Literaris Catalans

4

3,5

1r

*Escollir-ne una entre les dues assignatures següents: 21897*

Llengua Escrita

4

3,5

2n

21898*

Llengua Oral

4

3,5

2n

Matèries optatives segons itinerari: Itinerari 1: Ciències Experimentals i Matemàtiques *Escollir-ne quatre entre les assignatures següents (comproveu els horaris prèviament): 21908*

Biologia

4

3

1r

21952*

Física

4

3

2n

21909*

Geologia

4

3

1r

21950*

Matemàtiques II

4

3

2n

21907*

Química

4

3

2n

3

2n

Itinerari 2: Ciències Socials 21902

Geografia I

4

21903

Geografia II

4

3

2n

21900

Història I

4

3

1r

21901

Història II

4

3

2n

Itinerari 3: Llengua i Literatura 22858

Literatura Castellana: Anàlisi i Selecció de Textos I

4

3

1r

22859

Literatura Castellana: Anàlisi i Selecció de Textos II

4

3

2n

22856

Literatura Catalana I

4

3

2n

22857

Literatura Catalana II

4

3

2n

143

3 Els estudis

Facultat de Ciències de l’Educació LA GUIA DE L’ESTUDIANT 2008-2009


144

Els estudis

3 Itinerari 4: Educació Artística Codi 21953 21955 21956 21957

Assignatura Anàlisi de la Forma en 2 Dimensions: Dibuix Anàlisi de la Forma en 2 Dimensions: Pintura Anàlisi de la Forma en 3 Dimensions: Escultura Sistemes de Representació

Crèdits

Crèdits ECTS

Semestre

4 4 4 4

3 3 3 3

1r 2n 2n 2n

4 4 4 4

3 3 3 3

1r 2n 2n 2n

Crèdits

Crèdits ECTS

Semestre

4 4 4 6 4 10 8 4

3,5 3,5 3,5 4,5 3,5 8 6,5 3,5

1r 2n 2n anual 1r anual anual 2n

8 4

6 3,5

anual 1r

4

3

1r

4

3

1r

Itinerari 5: Ciències de l’Educació 22010 22012 22011 22006

Intervenció Educativa a Educació Primària I Identitat Individual i Social Intervenció Educativa a Educació Primària II Sociologia de l’Educació Informal

Segon curs Matèries troncals Codi 22001 22004 21924 21946 21973 22042 22013 22005

Assignatura Ciències Socials i la seva Didàctica I Ciències Socials i la seva Didàctica II Didàctica de la Llengua i la Literatura II Didàctica del Càlcul Didàctica i Desenvolupament Curricular Pràctiques II Psicologia Evolutiva i de l’Educació Sociologia de l’Educació

Matèries obligatòries 21896 21899

Llengua Catalana Temes Bàsics de Ciències Socials

Matèries optatives segons itinerari: Itinerari 1: Ciències Experimentals i Matemàtiques 21939

Interdisciplinarietat Ciències-Matemàtiques

Itinerari 2: Ciències Socials 21904

El Món Actual (1945-1990)


Itinerari 3: Llengua i Literatura Codi

21893* 21978*

Assignatura *Escollir-ne una entre les assignatures següents: Aspectes de Llengua Catalana Comunicació Oral i Escrita

Crèdits

Crèdits ECTS

Semestre

4 4

3 3

1r 1r

4

3

1r

4

3

1r

Crèdits

Crèdits ECTS

Semestre

Itinerari 4: Educació Artística 21954

Didàctica de les Arts Plàstiques II

Itinerari 5: Ciències de l’Educació 21972

La Renovació Educativa a Catalunya

Tercer curs Matèries troncals Codi

Assignatura

21947

Didàctica de la Geometria

6

4

1r

22047

Pràctiques III

10

8

1r

21975

Organització del Centre Escolar

4

3,5

1r

22014

Bases Psicopedagògiques per a l’Educació en la Diversitat

8

6

anual

21942

Didàctica de les Ciències

8

6

anual

23330

Pràctiques IV

10

8

2n

21925

Didàctica de la Segona Llengua

4

3,5

2n

22033

Educació Física i la seva Didàctica

4

3,5

2n

4

3,5

2n

4

3

1r

4

3

1r

Matèries obligatòries 21994

Música i la seva Didàctica

Matèries optatives segons itinerari Itinerari 1: Ciències Experimentals i Matemàtiques 21951

Didàctica de les Matemàtiques II

Itinerari 2: Ciències Socials 21999

Didàctica de les Ciències Socials

145

3 Els estudis

Facultat de Ciències de l’Educació LA GUIA DE L’ESTUDIANT 2008-2009


146

Els estudis

3 Itinerari 3: Llengua i Literatura Codi 21937

Assignatura Didàctica de la Llengua i la Literatura III

Crèdits

Crèdits ECTS

Semestre

4

3

1r

4

3

1r

4

3

1r

Itinerari 4: Educació Artística 21958

Didàctica de l’Art

Itinerari 5: Ciències de l’Educació 22714

Educació Multicultural


Observacions Diplomatura de Mestre Especialitat d’Educació Primària 21954 Didàctica de les Arts Plàstiques II grup 49 1r semestre Recomanada només pels alumnes d’Educació Primària. Equival a Educació Visual i Plàstica

21902 Geografia I grup 49 2n semestre El medi natural i la relació societat-natura

21903 Geografia II grup 49 2n semestre Geografia de Catalunya

21978 La Comunicació Oral i Escrita grup 49 1r semestre Aquesta assignatura s’imparteix en llengua castellana

21942 Didàctica de les Ciències grups 20 i 70 1r i 2n semestres Caldrà assistir només a una de les dues sessions (a) o (b)

21968 Llengua Anglesa amb Finalitats Específiques grups 20 i 70 2n semestre La llengua vehicular d’aquesta assignatura és l’anglès

22006 Sociologia de l’Educació Informal grups 49 i 89 2n semestre Equival a Interv. Educ. a l’Educ. Infantil III i, per tant, no és possible matricular-se de les dues assignatures

21899 Temes Bàsics de Ciències Socials grups 20 i 70 1r semestre Curs sobre Europa

22047 Pràctiques III - 23330 Pràctiques IV Es recomana haver aprovat les assignatures de didàctiques específiques dels cursos anteriors: Didàctica de la Llengua i la Literatura I i II Didàctica de les Arts Plàstiques I Didàctica de les Ciències Socials I i II Didàtica del Càlcul Per fer pràctiques a Adults es recomana cursar les següents assignatures de la Diplomatura d’Educació Social com a lliure elecció: Orientació Laboral Plans i Programes de Formació Ocupacional

22001 Ciències Sociales i la seva didàctica I - 22004 Ciències Sociales i la seva didàctica II L’estada de 3 dies al Camp d’Aprenentatge és obligatòria.

147

3 Els estudis

Facultat de Ciències de l’Educació LA GUIA DE L’ESTUDIANT 2008-2009


148

Els estudis

3 HORARIS D’EDUCACIÓ PRIMÀRIA PRIMER CURS - PRIMER SEMESTRE - GRUP 20 8.30 9.00 9.30 10.00 10.30 11.00 11.30

22713 Matemàtiques I 21970 Teoria i Història de les Institucions Educatives Espai reservat per al procés d’aprenentatge dirigit o autònom

12.00

anual 21961 Didàctica de les Arts Plàstiques I g. 21 g. 22

Espai reservat per al procés d’aprenentatge dirigit o autònom

21997 Educació de la Veu i la Foniatria Aplicada g. 21 g. 22

21945 Informàtica Educativa g. 22

22053 Comunicació Audiovisual i Educació g. 21

21945 Informàtica Educativa g. 21

22053 Comunicació Audiovisual i Educació g. 22

21910 Temes Bàsics de Ciències g. 21 g. 22

Espai reservat per al procés d’aprenentatge dirigit o autònom

21892 Textos Literaris Catalans 22713 Matemàtiques I

Espai reservat per al procés d’aprenentatge dirigit o autònom

TUTORIES I ACTIVITATS

12.30 13.00

Mòdul Horari AM1 21892 Textos Literaris Catalans

13.30 14.00 14.30

Mòdul Horari DM1

Mòdul Horari AM1

21970 Teoria i Història de les Institucions Educatives

Mòdul Horari DM1

15.00 15.30 PRIMER CURS - SEGON SEMESTRE - GRUP 20 8.30 9.00

21923 Didàctica de la Llengua i la Literatura I

9.30 10.00

21976 Llengua Castellana

anual 21961 Didàctica de les Arts Plàstiques

11.30

Espai reservat per al procés d’aprenentatge dirigit o autònom

Espai reservat per al procés d’aprenentatge dirigit o autònom

12.00 12.30

Mòdul Horari AM2

Mòdul Horari BM2

13.00 13.30

21897 Llengua Escrita

21974 Introducció a la Didàctica

10.30 11.00

21898 Llengua Oral

22041 Pràctiques I

Mòdul Horari CM2

Mòdul Horari FM2

Espai reservat per al procés d’aprenentatge dirigit o autònom

21914 Llengua Francesa amb Finalitats Específiques

21968 Llengua Anglesa amb Finalitats Específiques

21914 Llengua Francesa amb Finalitats Específiques

21968 Llengua Anglesa amb Finalitats Específiques

21974 Introducció a la Didàctica

21923 Didàctica de la Llengua i la Literatura I

Espai reservat per al procés d’aprenentatge dirigit o autònom

21976 Llengua Castellana 21898 Llengua Oral

TUTORIES I ACTIVITATS

Mòdul Horari AM2

Mòdul Horari BM2 Mòdul Horari CM2

21897 Llengua Escrita

Mòdul Horari GM2

14.00 14.30 15.00

dilluns

dimarts

dimecres

dijous

divendres

Aquesta informació és susceptible de ser modificada. Consulteu el web de la facultat: http://www.uab.es/fac-ciencies-educacio


HORARIS D’EDUCACIÓ PRIMÀRIA PRIMER CURS - PRIMER SEMESTRE - GRUP 70 14.30 15.00 15.30

22713 Matemàtiques I

16.00 16.30

21976 Llengua Castellana

22053 21945 Comunicació Informàtica Audiovisual Educativa i Educació g. 72 g. 71

21910 Temes Bàsics de Ciències g. 61 g. 72 g. 62

21970 Teoria i Història de les Institucions Educatives

17.00 17.30 18.00

Espai reservat per al procés d’aprenentatge dirigit o autònom

Espai reservat per al procés d’aprenentatge dirigit o autònom

18.30 19.00

21892 Textos Literaris Catalans

19.30 20.00 20.30

TUTORIES I ACTIVITATS Espai reservat per al procés d’aprenentatge dirigit o autònom

Mòdul horari AT1

22053 21945 Comunicació Informàtica Audiovisual Educativa i Educació g. 71 g. 72

21892 Textos Literaris Catalans

21976 Llengua Castellana

21997 Educació de la Veu i la Foniatria Aplicada g. 71 g. 72 21970 Teoria i Història de les Institucions Educatives

anual 21961 Didàctica de les Arts Plàstiques I

Mòdul Horari AT1 22713 Matemàtiques

21.00 PRIMER CURS - SEGON SEMESTRE - GRUP 70 14.30 15.00 15.30

Mòdul Horari CT2

16.00 16.30

21898 Llengua Ora

21897 Llengua Escrita

17.00 17.30 18.00

Espai reservat per al procés d’aprenentatge dirigit o autònom

18.30 19.00

21974 Introducció a la Didàctica

21923 Didàctica de la Llengua i la Literatura 21898 Llengua Ora

21897 Llengua Escrita

Espai reservat per al procés d’aprenentatge dirigit o autònom

21914 Llengua Francesa amb Finalitats Específiques

21968 Llengua Anglesa amb Finalitats Específiques

Espai reservat per al procés d’aprenentatge dirigit o autònom

19.30 20.00

Mòdul Horari AT2

Mòdul Horari BT2

21923 Didàctica de la Llengua i la Literatura

TUTORIES I ACTIVITATS

Espai reservat per al procés d’aprenentatge dirigit o autònom

21914 Llengua Francesa amb Finalitats Específiques

21968 Llengua Anglesa amb Finalitats Específiques

Mòdul Horari AT2

20.30 21.00

Mòdul Horari CT2

22041 Pràctiques I 21974 Introducció a la Didàctica

dilluns

dimarts

dimecres

149

3 Els estudis

Facultat de Ciències de l’Educació LA GUIA DE L’ESTUDIANT 2008-2009

dijous

anual 21961 Didàctica de les Arts Plàstiques I

Mòdul Horari BT2

divendres

Aquesta informació és susceptible de ser modificada. Consulteu el web de la facultat: http://www.uab.es/fac-ciencies-educacio


150

Els estudis

3 HORARIS D’EDUCACIÓ PRIMÀRIA SEGON CURS - PRIMER SEMESTRE - GRUP 20 8.30 9.00 9.30

21973 Didàctica i Desenvolupament Curricular

11.00 11.30

21899 Temes Bàsics i de Ciències Socials

22001 Ciències Socials i la seva Didàctica

Espai reservat per al procés d’aprenentatge dirigit o autònom

Espai reservat per al procés d’aprenentatge dirigit o autònom

22042 Pràctiques II 21973 Didàctica i Desenvolupament Curricular

21896 Llengua Catalana

10.00 10.30

21899 Temes Bàsics i de Ciències Socials

Espai reservat per al procés d’aprenentatge dirigit o autònom

21896 Llengua Catalana

Espai reservat per al procés d’aprenentatge dirigit o autònom

12.00 12.30

22001 Ciències Socials i la seva Didàctica

13.00 13.30

TUTORIES I ACTIVITATS Mòdul Horari BM1

21946 Didàctica del Càlcul

22013 Psicologia de l’Educació

14.00

22013 Psicologia de l’Educació Mòdul Horari CM1

14.30

Mòdul Horari BM1

Mòdul Horari CM1

15.00 SEGON CURS - SEGON SEMESTRE - GRUP 20 8.30 Espai reservat per al procés d’aprenentatge dirigit o autònom

9.00 9.30 22004

10.00

22042 Práctiques II 22013 Psicologia Evolutiva i de l’Educació

21896 Llengua Catalana 22005 Sociologia de l’Educació

Ciències Socials i la seva Didàctica II

10.30 21924 Didàctica de la Literatura II

11.00 11.30

Espai reservat per al procés d’aprenentatge dirigit o autònom

Espai reservat per al procés d’aprenentatge dirigit o autònom TUTORIES I ACTIVITATS

12.00 12.30 13.00

Espai reservat per al procés d’aprenentatge dirigit o autònom

Mòdul Horari BM2

anual 21946 Didàctica del Càlcul

Mòdul Horari CM2

13.30

Mòdul Horari BM2 22005 Sociologia de l’Educació

Mòdul Horari CM2

14.00 14.30 15.00

dilluns

dimarts

dimecres

dijous

divendres

Aquesta informació és susceptible de ser modificada. Consulteu el web de la facultat: http://www.uab.es/fac-ciencies-educacio


HORARIS D’EDUCACIÓ PRIMÀRIA SEGON CURS - PRIMER SEMESTRE - GRUP 70 14.30 15.00 15.30

Mòdul Horari CT1

16.00 16.30

22042 Pràctiques II

22013 Psicologia de l’Educació

17.00 17.30 18.00 18.30

21946 Didàctica del Càlcul

Espai reservat per al procés d’aprenentatge dirigit o autònom 21910 Temes Bàsics de Ciències Socials

19.00 19.30 20.00

21896 Llengua Catalana

20.30

21896 Llengua Catalana

Espai reservat per al procés d’aprenentatge dirigit o autònom

21973 Didàctica i Desenvolupament Curricular

Mòdul Horari CT1

22001 Ciències Socials i la seva Didàctica

TUTORIES I ACTIVITATS

21973 Didàctica i Desenvolupament Curricular

21910 Temes Bàsics de Ciències Socials

Mòdul Horari BT1

Espai reservat per al procés d’aprenentatge dirigit o autònom

Mòdul Horari BT1

21.00 SEGON CURS - SEGON SEMESTRE - GRUP 70 14.30 15.00 15.30

21896 Llengua Catalana

16.00 16.30

22005 Sociologia de l’Educació

18.00

Espai reservat per al procés d’aprenentatge dirigit o autònom

18.30 19.00

22001 Ciències Socials i la seva Didàctica

Mòdul Horari AT2

21924 Didàctica de la Llengua i la Literatura II 22042 Pràctiques II

17.00 17.30

22005 Sociologia de l’Educació

Mòdul Horari CT2

Espai reservat per al procés d’aprenentatge dirigit o autònom

Espai reservat per al procés d’aprenentatge dirigit o autònom 21946 Didàctica del Càlcul 21924 Didàctica de la Llengua i la Literatura II

19.30 20.00

Mòdul Horari AT2

Mòdul Horari BT2

22001 Ciències Socials i la seva Didàctica

20.30 21.00

dilluns

dimarts

22013 Psicologia Evolutiva i de l’Educació

TUTORIES I ACTIVITATS Espai reservat per al procés d’aprenentatge dirigit o autònom

21896 Llengua Catalana

dimecres

151

3 Els estudis

Facultat de Ciències de l’Educació LA GUIA DE L’ESTUDIANT 2008-2009

Mòdul Horari CT2

dijous

Mòdul Horari BT2

divendres

Aquesta informació és susceptible de ser modificada. Consulteu el web de la facultat: http://www.uab.es/fac-ciencies-educacio


152

Els estudis

3 HORARIS D’EDUCACIÓ PRIMÀRIA TERCER CURS - PRIMER SEMESTRE - GRUP 20 8.30 9.00 9.30

anual 21942 Didàctica de les Ciències a

22047 Pràctiques III

21975 Organització del Centre Escolar

anual 21942 Did. de les Ciències

21975 Organització del Centre Escolar

21947 Didàctica de la Geometria

Espai reservat per al procés d’aprenentatge dirigit o autònom

TUTORIES I ACTIVITATS

22014 Bases Psicopedagògiques

10.00 10.30 11.00

anual 21942 Didàctica de les Ciències a

22047 Pràctiques III

Espai reservat per al procés d’aprenentatge dirigit o autònom

11.30 12.00 12.30 13.00

Mòdul Horari AM1 21947 Didàctica de la Geometria

13.30 14.00 14.30 15.00

22014 Bases Psicopedagògiques

Mòdul Horari AM1

Espai reservat per al procés d’aprenentatge dirigit o autònom

dilluns

dimarts

dimecres

dijous

divendres

TERCER CURS - SEGON SEMESTRE - GRUP 20 8.30 9.00 9.30 10.00

21925 Didàctica de la Segona Llengua anual 21942 Didàctica de les Ciències

21994 Música i la seva Didàctica 22014 Bases Psicopedagògiques

10.30 22033 Educació Física i la seva Didàctica Pràctica

11.00 11.30

anual 21942 Didàctica de les Ciències a

23330 Pràctiques IV

anual 21942 Didàctica de les Ciències b

23330 Pràctiques IV

21994 Música i la seva Didàctica 21925 Didàctica de la Segona Llengua

12.00 12.30

Mòdul Horari AM2

Mòdul Horari BM2

TUTORIES I ACTIVITATS

22014 Bases Psicopedagògiques

Mòdul Horari AM2

Mòdul Horari CM2

13.00 13.30 14.00

22033 Educació Física i la seva Didàctica

Mòdul Horari CM2

14.30 15.00

dilluns

dimarts

dimecres

dijous

divendres

Aquesta informació és susceptible de ser modificada. Consulteu el web de la facultat: http://www.uab.es/fac-ciencies-educacio


HORARIS D’EDUCACIÓ PRIMÀRIA TERCER CURS - PRIMER SEMESTRE - GRUP 70 14.30 15.00 15.30 16.00 16.30 17.00 17.30

anual 21942 Didàctica de les Ciències a

19.00

anual 21942 Didàctica de les Ciències b

Mòdul Horari CT1

21947 Didàctica de la Geometria 22047 Pràctiques III

18.00 18.30

21975 Organització del Centre Escolar

Mòdul Horari CT1

22047 Pràctiques III

TUTORIES I ACTIVITATS

Espai reservat per al procés d’aprenentatge dirigit o autònom

22014 Bases Psicopedagògiques

19.30 20.00 20.30

Mòdul Horari AT1

Mòdul Horari AT1

21975 Organització del Centre Escolar

21947 Didàctica de la Geometria

anual 21942 Didàctica de les Ciències 22014 Bases Psicopedagògiques

21.00 TERCER CURS - SEGON SEMESTRE - GRUP 70 14.30 15.00 15.30

Mòdul Horari CT2

16.00 16.30 17.00

anual 21942 23330 Didàctica de Pràctiques IV les Ciències a

17.30 18.00 18.30

anual 21942 23330 Didàctica de Pràctiques IV les Ciències a

Mòdul Horari CT2

22033 Educació Física i la seva Didàctica

TUTORIES I ACTIVITATS

21994 Música i la seva Didàctica

21994 Música i la seva Didàctica

Espai reservat per al procés d’aprenentatge dirigit o autònom

21925 Didàctica de la Segona Llengua

22033 Educació Física i la seva Didàctica

Mòdul Horari AT2

Mòdul Horari BT2

19.00

20.00

Mòdul Horari AT2

Mòdul Horari BT2

20.30 21.00

dilluns

22014 Bases Psicopedagògiques

21925 Didàctica de la Segona Llengua

19.30

dimarts

dimecres

153

3 Els estudis

Facultat de Ciències de l’Educació LA GUIA DE L’ESTUDIANT 2008-2009

dijous

21942 Didàctica de les Ciències

divendres

Aquesta informació és susceptible de ser modificada. Consulteu el web de la facultat: http://www.uab.es/fac-ciencies-educacio


154

Els estudis

3

Horaris itineraris Consultar els horaris dels mòduls al final d’aquest apartat. Codi

Assignatura Professors

Grup

Mòdul

Crèdits

49

AM1

4

88

AT1

4

49

AM1

4

89

DM1

4

49

CM2

4

88

CT2

4

49

BM2

4

49

AM2

4

88

AT2

4

49

CM1

4

89

CT1

4

49

AM1

4

Itinerari 1: Ciències Experimentals i Matemàtiques (Primer curs) 21908 Biologia J. Franch 21908 Biologia J. Franch 21909 Geologia J. Bach 21909 Geologia J. Bach 21952 Física D. Couso 21952 Física J. Casadellà 21950 Matemàtiques II J. Deulofeu 21907 Química M. izquierdo 21907 Química C. Merino

(Segon curs) 21939 Interdisciplinarietat Ciències-Matemàtiques J. Casadellà 21939 Interdisciplinarietat Ciències-Matemàtiques J. Casadellà

(Tercer curs) 21951 Didàctica de la Matemàtica II Per determinar

Aquesta informació és susceptible de ser modificada. Consulteu el web de la facultat: http://www.uab.es/fac-ciencies-educacio


Codi

Assignatura Professors

Grup

Mòdul

Crèdits

49

AM1

4

49

AM2

4

49

CM2

4

49

BM2

4

49

CM1

4

89

CT1

4

49

AM1

4

49

BM2

4

89

BT2

4

49

AM1

4

89

AT1

4

49

AM2

4

89

AT2

4

49

CM2

4

89

CT2

4

49

CM1

4

49

CM1

4

49

AM1

4

Itinerari 2: Ciències Socials (Primer curs) 21900 Història I J. Botey 21902 Geografia I A. Blanco 21903 Geografia II M. Villanueva 21901 Història II A. González

(Segon curs) 21904 El Món Actual (1945-1990) J. Botey 21904 El Món Actual (1945-1990) A. Blanco

(Tercer curs) 21999 Didàctica de les Ciències Socials R. Henríquez

Itinerari 3: Llengua i Literatura (Primer curs) 22858 Literatura Castellana: Anàlisi i Selecció de Textos I M. Jofre 22858 Literatura Castellana: Anàlisi i Selecció de Textos I O. Glodys 22859 Literatura Castellana: Anàlisi i Selecció de Textos II N. Samblancat 22859 Literatura Castellana: Anàlisi i Selecció de Textos II N. Samblancat 22856 Literatura Catalana I R. Panyella 22856 Literatura Catalana I R. Panyella 22857 Literatura Catalana II L. Quintana 22857 Literatura Catalana II E. Pérez

(Segon curs) 21893 Aspectes de Llengua Catalana X. Luna 21978 La Comunicació Oral i Escrita A. Tusón Aquesta assignatura s’imparteix en llengua castellana

(Tercer curs) 21937 Didàctica de la Llengua i la Literatura III Per determinar

Aquesta informació és susceptible de ser modificada. Consulteu el web de la facultat: http://www.uab.es/fac-ciencies-educacio

155

3 Els estudis

Facultat de Ciències de l’Educació LA GUIA DE L’ESTUDIANT 2008-2009


156

Els estudis

3 Codi

Assignatura Professors

Grup

Mòdul

Crèdits

49

AM1

4

89

AT1

4

49

FM2

4

89

AT2

4

49

GM2

4

89

BT2

4

49

AM2

4

89

CT2

4

Itinerari 4: Educació Artística (Primer curs) 21953 Anàlisi de la Forma en 2 Dimensions: Dibuix J. M. Bidart 21953 Anàlisi de la Forma en 2 Dimensions: Dibuix Per determinar 21955 Anàlisi de la Forma en 2 Dimensions: Pintura N. Batlle 21955 Anàlisi de la Forma en 2 Dimensions: Pintura E. Collados 21956 Anàlisi de la Forma en 3 Dimensions: Escultura J. Barrera 21956 Anàlisi de la Forma en 3 Dimensions: Escultura Per determinar 21957 Sistemes de Representació (perspectiva com a dibuix) E. Verger 21957 Sistemes de Representació (perspectiva com a dibuix) G. París

(Segon curs) 21954 Didàctica de les Arts Plàstiques II 49 BM1 4 E. Collados Recomanada només pels alumnes d’Educació Primària. Equival a Educació Visual i Plàstica 21954 Didàctica de les Arts Plàstiques II 89 BT1 4 Per determinar Recomanada només pels alumnes d’Educació Primària. Equival a Educació Visual i Plàstica

(Tercer curs) 21958 Didàctica de l'Art J. Barrera

49

AM1

4

49

AM1

4

89

AT1

4

49

AM2

4

89

AT2

4

49

BM2

4

89

CT2

4

Itinerari 5: Ciències de l’Educació (Primer curs) 22010 Intervenció Educativa a Educació Primària I M. Roc 22010 Intervenció Educativa a Educació Primària I D. Ribes 22012 Identitat Individual i Social Per determinar 22012 Identitat Individual i Social D. Ribes 22011 Intervenció Educativa a Educació Primària II Per determinar 22011 Intervenció Educativa a Educació Primària II Per determinar

Aquesta informació és susceptible de ser modificada. Consulteu el web de la facultat: http://www.uab.es/fac-ciencies-educacio


Codi

Assignatura Professors

Grup

Mòdul

Crèdits

22006 Sociologia de l'Educació Informal 49 CM2 4 Per determinar Equival a Interv. Educ. a l’Educ. Infantil III i, per tant, no és possible matricular-se de les dues assignatures 22006 Sociologia de l'Educació Informal 89 BT2 4 Per determinar Equival a Interv. Educ. a l’Educ. Infantil III i, per tant, no és possible matricular-se de les dues assignatures

(Segon curs) 21972 La Renovació Educativa a Catalunya P. Solà 21972 La Renovació Educativa a Catalunya M. Canals

49

BM1

4

89

BT1

4

49

AM1

4

89

AT1

4

(Tercer curs) 22714 Educació Multicultural Per determinar 22714 Educació Multicultural Per determinar

Mòduls horaris AM1 BM1 CM1 DM1 AT1 BT1 CT1 AM2 BM2 CM2 FM2 GM2 AT2 BT2 CT2

dilluns 12.00-13.30 dijous 13.00-14.00 dimarts 12.00-13.30 divendres 12.00-13.00 dimarts 13.30-15.00 divendres 13.00-14.00 dilluns 13.30-15.00 dijous 14.30-15.30 dilluns 19.30-21.00 dijous 19.30-20.30 dimarts 19.30-21.00 divendres 19.30-20.30 dilluns 15.30-16.30 dijous 15.30-16.30 dilluns 12.00-13.00 dijous 13.00-14.00 dimarts 12.00-13.00 divendres 12.00-13.00 dimarts 13.00-14.00 divendres 13.00-14.00 dimarts 12.00-14.00 divendres 12.00-14.00 dilluns 19.30-20.30 dijous 20.00-21.00 dimarts 19.30-20.30 divendres 20.00-21.00 dilluns 15.00-16.00 dijous 15.30-16.30

1r quadrimestre 1r quadrimestre 1r quadrimestre 1r quadrimestre 1r quadrimestre 1r quadrimestre 1r quadrimestre 2n quadrimestre 2n quadrimestre 2n quadrimestre 2n quadrimestre 2n quadrimestre 2n quadrimestre 2n quadrimestre 2n quadrimestre

Aquesta informació és susceptible de ser modificada. Consulteu el web de la facultat: http://www.uab.es/fac-ciencies-educacio

157

3 Els estudis

Facultat de Ciències de l’Educació LA GUIA DE L’ESTUDIANT 2008-2009


158

Els estudis

3 Dates d’avaluacions acadèmiques (2a convocatòria) 2008-2009 Les avaluacions acadèmiques de les primeres convocatòries de les assignatures troncals i obligatòries seran comunicades als estudiants pels professors responsables de cada assignatura.

MESTRE D’EDUCACIÓ PRIMÀRIA Grup

Assignatura Data

Horari

49

Anàlisi de la Forma en 2 Dimensions: Dibuix

88

Anàlisi de la Forma en 2 Dimensions: Dibuix

88

Anàlisi de la Forma en 2 Dimensions: Pintura

49

Anàlisi de la Forma en 2 Dimensions: Pintura

49

Anàlisi de la Forma en 3 Dimensions: Escultura

88

Anàlisi de la Forma en 3 Dimensions: Escultura

49

Aspectes de Llengua Catalana

89

Aspectes de Llengua Catalana

20

Bases Psicopedagògiques per a l’Educació en la Diversitat

70

Bases Psicopedagògiques per a l’Educació en la Diversitat

49

Biologia

89

Biologia

21

Ciències Socials i la seva Didàctica I

22

Ciències Socials i la seva Didàctica I

70

Ciències Socials i la seva Didàctica I

70

Ciències Socials i la seva Didàctica II

21

Ciències Socials i la seva Didàctica II

Data

Horari

29-06-09

11.30

29-06-09

17.00

10-07-09

11.30

10-07-09

17.00

29-06-09

11.30

29-06-09

17.00

29-06-09

8.30

29-06-09

8.30

03-07-09

17.00

Data

Horari

07-09-09

18.00

08-09-09

11.30

04-09-09

11.30

08-09-09

18.00

10-09-09

11.30

01-09-09

18.00

02-09-09

18.00

07-09-09

8.30

Aquesta informació és susceptible de ser modificada. Consulteu el web de la facultat: http://www.uab.es/fac-ciencies-educacio


Grup

Assignatura Data

22

Ciències Socials i la seva Didàctica II

71

Comunicació Àudiovisual i Educació

72

Comunicació Àudiovisual i Educació

21

Comunicació Àudiovisual i Educació

22

Comunicació Àudiovisual i Educació

20

Didàctica de la Geometria

70

Didàctica de la Geometria

20

Didàctica de la Llengua i la Literatura I

70

Didàctica de la Llengua i la Literatura I

20

Didàctica de la Llengua i la Literatura II

70

Didàctica de la Llengua i la Literatura II

49

Didàctica de la Llengua i la Literatura III

49

Didàctica de la Matemàtica II

89

Didàctica de la Matemàtica II

20

Didàctica de la Segona Llengua

70

Didàctica de la Segona Llengua

49

Didàctica de l’Art

70

Didàctica de les Arts Plàstiques I

21

Didàctica de les Arts Plàstiques I

22

Didàctica de les Arts Plàstiques I

Horari

Data

Horari

30-06-09

17.00

30-06-09

17.00

01-07-09

11.30

01-07-09

11.30

02-07-09

11.30

02-07-09

17.00

29-06-09

11.30

29-06-09

11.30

29-06-09

17.00

29-06-09

Data

Horari

07-09-09

8.30

10-09-09

11.30

01-09-09

18.00

01-09-09

8.30

01-09-09

18.00

01-09-09

11.30

03-09-09

18.00

04-09-09

15.30

08-09-09

8.30

08-09-09

8.30

11.30

Aquesta informació és susceptible de ser modificada. Consulteu el web de la facultat: http://www.uab.es/fac-ciencies-educacio

159

3 Els estudis

Facultat de Ciències de l’Educació LA GUIA DE L’ESTUDIANT 2008-2009


160

Els estudis

3 Grup

Assignatura Data

49

Didàctica de les Arts Plàstiques I

89

Didàctica de les Arts Plàstiques II

70

Didàctica de les Ciències

20

Didàctica de les Ciències

49

Didàctica de les Ciències Socials

89

Didàctica de les Ciències Socials

20

Didàctica del Càlcul

70

Didàctica del Càlcul

70

Didàctica i Desenvolupament Curricular

20

Didàctica i Desenvolupament Curricula

21

Educació de la Veu i Foniatria Aplicada

22

Educació de la Veu i Foniatria Aplicada

71

Educació de la Veu i foniatria Aplicada

72

Educació de la Veu i Foniatria Aplicada

20

Educació Física i la Seva Didàctica

70

Educació Física i la seva Didàctica

49

Educació Multicultural

89

Educació Multicultural

49

El Món Actual (1945-1990)

49

Física

Horari

Data

Horari

07-07-09

11.30

07-07-09

17.00

29-06-09

11.30

29-06-09

17.00

01-07-09

17.00

03-07-09

11.30

08-07-09

11.30

08-07-09

11.30

09-07-09

17.00

09-07-09

17.00

29-06-09

11.30

29-06-09

17.00

10-07-09

11.30

Data

Horari

10-09-09

18.00

08-09-09

8.30

02-09-09

11.30

03-09-09

18.00

02-09-09

11.30

04-09-09

15.30

04-09-09

11.30

Aquesta informació és susceptible de ser modificada. Consulteu el web de la facultat: http://www.uab.es/fac-ciencies-educacio


Grup

Assignatura Data

89

Física

49

Geografia I

89

Geografia I

49

Geografia II

89

Geografia II

49

Geologia

89

Geologia

49

Història I

89

Història I

49

Història II

89

Història II

49

Identitat Individual i Social

89

Identitat Individual i Social

21

Informàtica Educativa

22

Informàtica Educativa

71

Informàtica Educativa

72

Informàtica Educativa

49

Interdisciplinarietat Ciències-Matemàtiques

88

Interdisciplinarietat Ciències-Matemàtiques

49

Intervenció Educativa a Educació Primària I

Horari

Data

Horari

29-06-09

11.30

02-07-09

11.30

29-06-09

11.30

29-06-09

17.00

01-07-09

8.30

01-07-09

8.30

07-07-09

17.00

07-07-09

17.00

10-07-09

11.30

10-07-09

17.00

29-06-09

11.30

Data

Horari

04-09-09

18.00

07-09-09

11.30

07-09-09

18.00

04-09-09

11.30

04-09-09

18.00

08-09-09

11.30

08-09-09

18.00

07-09-09

11.30

07-09-09

18.00

Aquesta informació és susceptible de ser modificada. Consulteu el web de la facultat: http://www.uab.es/fac-ciencies-educacio

161

3 Els estudis

Facultat de Ciències de l’Educació LA GUIA DE L’ESTUDIANT 2008-2009


162

Els estudis

3 Grup

Assignatura Data

89

Intervenció Educativa a Educació Primària I

89

Intervenció Educativa a Educació Primària II

49

Intervenció Educativa a Educació Primària II

70

Introducció a la Didàctica

20

Introducció a la Didàctica

49

La Comunicació Oral i Escrita

49

La Renovació Educativa a Catalunya

89

La Renovació Educativa a Catalunya

49

Literatura Castellana: Anàlisi i Selecció de Textos I

49

Literatura Castellana: Anàlisi i Selecció de Textos II

49

Literatura Catalana I

49

Literatura Catalana II

20

Llengua Anglesa amb Finalitats Específiques

70

Llengua Anglesa amb Finalitats Específiques

70

Llengua Castellana

20

Llengua Castellana

20

Llengua Catalana

70

Llengua Catalana

70

Llengua Escrita

20

Llengua Escrita

Horari

Data

Horari

29-06-09

17.00

10-07-09

11.30

07-07-09

11.30

07-07-09

17.00

29-06-09

11.30

06-07-09

Data

Horari

04-09-09

18.00

08-09-09

11.30

10-09-09

18.00

01-09-09

11.30

08-09-09

11.30

07-09-09

11.30

04-09-09

11.30

02-09-09

8.30

03-09-09

18.00

03-09-09

11.30

03-09-09

8.30

09-09-09

18.00

02-09-09

18.00

09-09-09

11.30

17.00

Aquesta informació és susceptible de ser modificada. Consulteu el web de la facultat: http://www.uab.es/fac-ciencies-educacio


Grup

Assignatura Data

20

Llengua Francesa amb Finalitats Específiques

70

Llengua Francesa amb Finalitats Específiques

70

Llengua Oral

20

Llengua Oral

20

Matemàtiques I

70

Matemàtiques I

49

Matemàtiques II

89

Matemàtiques II

20

Música i la Seva Didàctica

70

Música i la Seva Didàctica

20

Organització del Centre Escolar

70

Organització del Centre Escolar

70

Psicologia Evolutiva i de l’Educació

20

Psicologia Evolutiva i de l’Educació

49

Química

89

Química

89

Religió I

49

Religió I

89

Religió II

49

Religió II

Horari

Data

Horari

06-07-09

8.30

08-07-09

17.00

07-07-09

11.30

08-07-09

17.00

29-06-09

17.00

07-07-09

11.30

Data

Horari

02-09-09

8.30

03-09-09

18.00

02-09-09

18.00

09-09-09

11.30

08-09-09

11.30

08-09-09

18.00

03-09-09

11.30

08-09-09

15.30

04-09-09

15.30

09-09-09

8.30

07-09-09

11.30

07-09-09

18.00

07-09-09

18.00

08-09-09

11.30

Aquesta informació és susceptible de ser modificada. Consulteu el web de la facultat: http://www.uab.es/fac-ciencies-educacio

163

3 Els estudis

Facultat de Ciències de l’Educació LA GUIA DE L’ESTUDIANT 2008-2009


164

Els estudis

3 Grup

Assignatura Data

Horari

88

Sistemes de Representació (perspectiva com a dibuix)

49

Sistemes de Representació (perspectiva com a dibuix)

70

Sociologia de l’Educació

20

Sociologia de l’Educació

49

Sociologia de l’Educació Informal

89

Sociologia de l’Educació Informal

61

Temes Bàsics de Ciències

62

Temes Bàsics de Ciències

72

Temes Bàsics de Ciències

21

Temes Bàsics de Ciències

22

Temes Bàsics de Ciències

20

Temes Bàsics de Ciències Socials

70

Temes Bàsics de Ciències Socials

20

Teoria i Història de les Institucions Educatives

70

Teoria i Història de les Institucions Educatives

70

Textos Literaris Catalans

20

Textos Literaris Catalans

Data

Horari

01-07-09

17.00

01-07-09

17.00

01-07-09

17.00

02-07-09

8.30

02-07-09

8.30

01-07-09

11.30

06-07-09

17.00

10-07-09

8.30

10-07-09

17.00

03-07-09

17.00

07-07-09

11.30

Data

Horari

04-09-09

18.00

07-09-09

11.30

10-09-09

18.00

04-09-09

8.30

04-09-09

11.30

08-09-09

18.00

Aquesta informació és susceptible de ser modificada. Consulteu el web de la facultat: http://www.uab.es/fac-ciencies-educacio


3.1.2.3. Llicenciatura de Pedagogia Títol propi de Graduat en Ciències de l’Educació (Pedagogia) En el marc del procés d’adaptació a l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES), més conegut com a procés de Bolonya, el curs 2004/05 la UAB va començar a mpartir alguns dels seus estudis amb una estructura cíclica i de crèdits que garanteixi la convergència amb d’altres països del nostre entorn, i, especialment, que faciliti l’intercanvi d’estudiants i l’equiparació dels títols. Es tracta d’una prova pilot, impulsada pel Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació (DURSI), en la que la nostra Facultat participa amb la titulació de Pedagogia. La posada en marxa d’aquesta experiència permet que, un cop assolits els tres primers cursos, cadascun de 60 crèdits ECTS, l’estudiant obtingui el títol de Graduat en Ciències de l’Educació (Pedagogia), que és un títol propi de la UAB reconegut pel DURSI. Posteriorment, un cop superat el quart curs, l’alumne obtindrà també el títol oficial de llicenciat.

Principals característiques dels títols propis de Grau – Mesura de la càrrega lectiva en crèdits ECTS, que comptabilitza tot el treball de l’estudiant per superar les diferents assignatures (assistència a classe, preparació de treballs, hores d’estudi autònom, hores d’estudi en grup, tutories, preparació de pràctiques, preparació de proves, etc.). De fet, 1 crèdit ECTS equival, a la UAB, a 25 hores de feina. – Obtenció del títol amb 180 crèdits ECTS, amb una durada dels estudis de 3 anys. – Model docent basat en l’aprenentatge, amb la incorporació de noves metodologies i estratègies. – Avaluació continuada. – Compatibilitat total amb el títol oficial de llicenciatura, segons equivalència de crèdits i assignatures. Podeu trobar una informació molt més àmplia sobre l’EEES i el procés de Bolonya a, entre d’altres, als web: http://laxarxa.uab.es http://magno.uab.es/opq http://www.uab.es/bolonya

165

3 Els Estudis

Facultat de Ciències de l’Educació LA GUIA DE L’ESTUDIANT 2008-2009


166

Facultat de Ciències de l’Educació LA GUIA DE L’ESTUDIANT 2008-2009

Els Estudis

3 Pla d’Estudis:

Cristina Laborda Molla Coordinadora: Telèfon: 3151-3196 Adreça electrònica: cristina.laborda@uab.es

Distribució aproximada, per cicle i curs, dels crèdits ECTS que cal assolir. Equivalència dels crèdits amb crèdits ECTS: Durada: 3 anys Total crèdits ECTS: 180

Titulació: Graduat en Ciències de l’Educació (Pedagogia) Tipus de títol: Propi de grau Cicle

Curs

1r 1r 2n TOTALS

1r 2n 3r

Matèries obligatòries

Matèries optatives

Crèdits: Troncals + Obligatòries

Crèdits ECTS

Crèdits

Crèdits ECTS

72 56 54 182

54 42 40,5 136,5

8 20 20 48

6 15 15 36

Titulació: Llicenciat en Pedagogia Tipus de títol: Homologat de 1r i 2n cicles

Lliure elecció

Total crèdits

Total crèdits ECTS

Crèdits Crèdits ECTS

0 4 6 10

0 3 4,5 7,5

80 80 80 240

60 60 60 180

Durada: 4 anys Total crèdits: 320

Distribució dels crèdits que cal assolir a 4t curs: Cicle

Curs

Matèries troncals

Matèries obligatòries

Matèries optatives

Lliure elecció

Total crèdits

2n

4t

22

16

20

22

80


PRIMER CICLE Primer Curs: Matèries obligatòries: Codi 23142 23143 23144 23145 23146 23147 23148 23149 23153 23165 23166

Assignatura Processos Psicològics Bàsics Antropologia de l’Educació Teoria de l’Educació Bases Metodològiques de la Investigació Educativa I Bases Metodològiques de la Investigació Educativa II Psicologia del Desenvolupament i de l’Educació Història de l’Educació Sociologia de l’Educació Practicum I Estadística Aplicada a l’Educació(1) Biologia de l’Educació

Crèdits ECTS

Crèdits

Semestre

6 3 6 3 3 6 6 6 3 6 6

8 4 8 4 4 8 8 8 4 8 8

Anual 1r Anual 1r 2n Anual Anual Anual 2n Anual Anual

(1) Els alumnes de primer curs que es matriculin, entre d’altres, de l’assignatura 23165 Estadística aplicada a l’Educació i no en tinguin coneixements bàsics haurien d’inscriure’s a l’activitat de lliure elecció «Introducció a l’Estadística Aplicada a l’Educació», que es realitzarà del 8 al 15 de setembre d’enguany de 9 a 15 h. Veure capítol 3.3. de l’índex de la guia. Segon Curs: Matèries obligatòries: Codi 23150 23151 23152 23154 23167 23169 23170 23171 23172

Assignatura Didàctica General Tecnologia Educativa Organització i Gestió de Centres Educatius Practicum II Avaluació Educativa Aspectes Diferencials de l’Educació Filosofia de l’Educació Dinàmica de grups Noves Tecnologies Aplicades a l’Educació

167

3 Els Estudis

Facultat de Ciències de l’Educació LA GUIA DE L’ESTUDIANT 2008-2009

Crèdits ECTS

Crèdits

Semestre

6 6 6 3 3 3 6 6 3

8 8 8 4 4 4 8 8 4

Anual Anual Anual 2n 1r 2n Anual Anual 1r


168

Facultat de Ciències de l’Educació LA GUIA DE L’ESTUDIANT 2008-2009

Els Estudis

3 Primer i Segon Cursos: Matèries optatives: Codi 21927 21941 21944 21969 22003 22014 22823

Assignatura Didàctica de la Llengua Didàctica de les Ciències Didàctica de la Matemàtica Llengua Anglesa Ciències Socials i la seva Didàctica Bases Psicopedagògiques per a l’Educació en la Diversitat Moviments Socials i Associacions

Crèdits ECTS

Crèdits

Semestre

6 2,3 4,5 6 2,3

8 3 6 8 3

Anual 1r 1r Anual 1r

6 3

8 4

Anual 2n

Crèdits ECTS

Crèdits

Semestre

4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5

6 6 4 4 8 8 6 4 4 4

2n 2n 1r 2n Anual Anual Anual 1r 1r 1r

Crèdits ECTS

Semestre

Semestre

8 8 6

Anual Anual Anual

SEGON CICLE Tercer Curs: Matèries obligatòries: Codi 23155 23156 23157 23158 23159 23160 23163 23173 23174 23175

Assignatura Economia de l’Educació Política i Legislació Educatives Formació i Actualització de la Funció Pedagògica La Funció Docent Disseny, Desenvolupament i Innovació del Currículum Pedagogia Social Practicum III Anàlisi Qualitativa en Investigació Educativa Models i Sistemes Didàctics Organització d’Institucions d’Educació no Formal

Quart Curs: Matèries troncals: Codi 23162 23161 23164

Assignatura Avaluació de Programes, Centres i Professors Educació Comparada Practicum IV


Matèries obligatòries: Codi 23178 23177 23179 23176

Assignatura

Crèdits ECTS

Crèdits

4 4 4 4

1r 2n 1r 2n

Desenvolupament Organitzacional Orientació Professional Planificació i Supervisió del Sistema Educatiu Supervisió d’Institucions Educatives

Semestre

Tercer i Quart Cursos: Matèries optatives: Codi 23180 23182 23183 23185 23186 23187 23188 23189 23191 23192 23193 23194 23190

Assignatura Història de l’Educació Social Educació Intercultural Tècniques i Recursos de Diagnòstic en Educació Educació a Distància Tècniques de Direcció. Lideratge Educatiu: Teories, Tècniques i Pràctiques Formació Ocupacional i Professional Gestió de Recursos en Institucions Educatives Orientació Ocupacional Educació Ambiental i per a la Salut Pedagogia Laboral Organització Escolar i Atenció a la Diversitat Integració Educativa i Sociolaboral Psicologia de l’Educació Estètica

Crèdits ECTS

Crèdits

Semestre

3 3 3 3

4 4 4 4

2n 1r 1r (matí), 2n (tarda) 2n

3 3 3 3 3 3 3 3 3

4 4 4 4 4 4 4 4 4

2n 2n 2n 1r 1r (tarda), 2n (matí) 2n 1r (matí), 2n (tarda) 1r 1r

Incompatibilitats Per cursar assignatura Codi

Assignatura

Assignatura aprovada Codi

Assignatura

23150

Didàctica General

23142 23147

23167 23170 23160

Avaluació Educativa Filosofia de l’Educació Pedagogia Social

223162

Avaluació de Programes, Centres i Professors Desenvolupament Organitzacional Planificació i Supervisió del Sistema Educatiu

23165 23143 23149 23144 23159

Processos Psicològics Bàsics Psicologia del Desenvolupament i de l’Educació Estadística Aplicada a l’Educació Antropologia de l’Educació Sociologia de l’Educació Teoria de l’Educació Disseny, Desenv.i Inn.del Currículum

23175 23156

Org.d’Institucions d’Ed. no formal Política i Legislació Educatives

23178 23179

169

3 Els Estudis

Facultat de Ciències de l’Educació LA GUIA DE L’ESTUDIANT 2008-2009


170

Facultat de Ciències de l’Educació LA GUIA DE L’ESTUDIANT 2008-2009

Els Estudis

3

Observacions Graduat en Ciències de l’Educació (Pedagogia –ECTS–) 23165 Estadística Aplicada a l’Educació Grup 1 1r i 2n semestres Caldrà assistir només a un dels quatre horaris de pràctiques de laboratori (a, b, c, d) en cada semestre.

23169 Llengua Anglesa Grup 2 2n semestre La llengua vehicular d’aquesta assignatura és l’anglès.

23154 Practicum II Per realitzar el Practicum de segon curs es recomana haver aprovat o estar matriculat de l’assignatura 23152 Organització i Gestió de Centres Educatius.

Consideracions molt importants

Es recomana a tots els estudiants no matricular assignatures amb horaris coincidents. La metodologia plantejada a les diverses assignatures reclama l’assistència a classe. El professorat no té obligació de realitzar una metodologia diferent per a aquells estudiants que no poden assistir regularment a classe.

Les assignatures de primer, segon, tercer i quart cursos (grups 1, 2, 3 i 4) es programen segons la filosofia dels ECTS (crèdits europeus). Aquesta filosofia requereix l’assistència de l’estudiant a totes les sessions presencials. La programació d’assignatures en horaris de tarda es farà rotativa per a cada curs acadèmic.

Els alumnes que accedeixin directament als estudis de la Llicenciatura de Pedagogia mitjançant la convalidació d’estudis parcials estrangers o el trasllat d’expedient acadèmic no podran obtenir el títol propi de Graduat en Ciències de l’Educació (Pedagogia), ja que només podran optar a aquest títol els alumnes que accedeixin per la preinscripció universitària.

Per assolir el títol propi de Graduat en Ciències de l’Eduació (Pedagogia), els alumnes s’hauran de matricular de les assignatures de 3r curs obligatòriament en el grup 3.

Els alumnes que vulguin aconseguir un certificat específic per a les especialitats de la Llicenciatura de Pedagogia, segons els coneixements assolits en les branques de Pedagogia Social, Organització i Direcció de Centres de Formació, i Formació Ocupacional i Empresa, hauran de cursar unes assignatures optatives determinades i els Practicum dins de l’especialitat que vulguin assolir. Els alumnes que hagin de matricular assignatures optatives del tercer curs ho haurien de tenir en compte i consultar la informació recollida a les pàgines 95 i 96 de la guia de l’estudiant.


HORARIS DE PEDAGOGIA - GRADUAT EN CIÈNCIES DE L’EDUCACIÓ PRIMER CURS - PRIMER SEMESTRE - GRUP 1 8.30 9.00 9.30

23143 Antropologia de l’Educació

10.00

23145 Bases Metodològiques de la Invest. Educ. I 22014 Bases Psicopedagògiques per a l’Educació en la Diversitat

anual 23144 Teoria de l’Educació

11.00 11.30

Espai reservat pel procés d’aprenentatge dirigit o autònom

12.00 12.30

23142 Processos Psicològics Bàsics

13.00 13.30

21349 Sociologia de l’Educació

14.00 14.30

anual 23165 Estadística Pràctica – a

Espai reservat pel procés d’aprenentatge dirigit o autònom

anual 23165 Estadística Aplicada a l’Educació anual 23165 Estadística Pràctica – b

15.00

23145 Bases Metodològiques 23148 de la Investigació Història de l’Educació Educativa I 21349 Sociologia de l’Educació

10.30 Espai reservat pel procés d’aprenentatge dirigit o autònom

23142 Processos Psicològics Bàsics 23148 Història de l’Educació

Espai reservat pel procés d’aprenentatge dirigit o autònom

Espai reservat pel procés d’aprenentatge dirigit o autònom 22003 Cièncias Sociales i la Seva Didàctica 22014 Bases Psicopedagògiques per a l’Educació en la Diversitat

anual 23165 Estadística Pràctica – c

anual 23165 Estadística Pràctica – b

15.30 PRIMER CURS - PRIMER SEMESTRE - GRUP 1 15.30 16.00

23147 Psicologia del Desenvolupament i de l’Educació

23166 Biologia de l’Educació

16.30 17.00 17.30 18.00 18.30 19.00 19.30 20.00 20.30 21.00

dilluns

dimarts

dimecres

dijous

171

3 Els Estudis

Facultat de Ciències de l’Educació LA GUIA DE L’ESTUDIANT 2008-2009

divendres

Aquesta informació és susceptible de ser modificada. Consulteu el web de la facultat: http://www.uab.es/fac-ciencies-educacio


172

Facultat de Ciències de l’Educació LA GUIA DE L’ESTUDIANT 2008-2009

Els Estudis

3

HORARIS DE PEDAGOGIA - GRADUAT EN CIÈNCIES DE L’EDUCACIÓ PRIMER CURS - SEGON SEMESTRE - GRUP 1 8.30 9.00 9.30 10.00 10.30 11.00 11.30

23146 23142 23148 Processos Psicològics Bases metodològiques de la Investigació Història de l’Educació Bàsics Educativa II

Espai reservat pel procés d’aprenentatge dirigit o autònom

Espai reservat pel procés d’aprenentatge dirigit o autònom

23144 Teoria de l’Educació

22014 Bases Psicopedagògiques per a l’Educació en la Diversitat

21349 Sociologia de l’Educació

anual 23165 Estadística Aplicada a Educació

12.00 12.30 13.00 13.30 14.00 14.30 15.00

anual 23165 Estadística Pràctica – b

Espai reservat pel procés d’aprenentatge dirigit o autònom

21349 Sociologia de l’Educació

22014 Bases Psicopedagògiques per a l’Educació en la Diversitat

Espai reservat pel procés d’aprenentatge dirigit o autònom

Espai reservat pel procés d’aprenentatge dirigit o autònom

23146 23142 Bases metodològiques 23148 Processos Psicològics de la Investigació Història de l’Educació Bàsics Educativa II 23144 Teoria de l’Educació

anual 23165 Estadística Pràctica – d

anual 23165 Estadística Pràctica – a

anual 23165 Estadística Pràctica – c

PRIMER CURS - SEGON SEMESTRE - GRUP 1 15.30 16.00 16.30

23153 Practicum I

23166 Biologia de l’Educació

dilluns

dimarts

23147 Psicologia del Desenvolupament i de l’Educació

17.00 17.30 18.00 18.30 19.00 19.30 20.00 20.30 21.00 21.30 22.00

dimecres

dijous

divendres

Aquesta informació és susceptible de ser modificada. Consulteu el web de la facultat: http://www.uab.es/fac-ciencies-educacio


HORARIS DE PEDAGOGIA - GRADUAT EN CIÈNCIES DE L’EDUCACIÓ SEGON CURS - PRIMER SEMESTRE - GRUP 2 8.30 9.00 9.30 10.00

23169 Aspectes diferencials de l’Educació

23902 Organització i gestió de centres educatius

11.30

Espai reservat pel procés d’aprenentatge dirigit o autònom

Espai reservat pel procés d’aprenentatge dirigit o autònom

Espai reservat pel procés d’aprenentatge dirigit o autònom

23170 Filosofia de l’Educació

12.00 12.30 Mòdul Horari

13.00

23902 Organització i gestió de centres educatius

Espai reservat pel procés d’aprenentatge dirigit o autònom

23171 Dinámica de grups 21944 Didàctica de la Matemàtica

23170 Filosofia de l’Educació

23172 Noves Tercnologies Aplicades a l’Educació g. 2 g. 3

Espai reservat pel procés d’aprenentatge dirigit o autònom

21969 Llengua Anglesa

13.30 14.00

21944 Didàctica de la Matemàtica 21927 Didàctica de la Llengua

21927 Didàctica de la Llengua

10.30 11.00

21941 Didàctica de les Ciències

Mòdul Horari

14.30 15.00 15.30 16.00 23150 Didàctica General

23151 Tecnologia Educativa

16.30 17.00 17.30

dilluns

dimarts

dimecres

dijous

173

3 Els Estudis

Facultat de Ciències de l’Educació LA GUIA DE L’ESTUDIANT 2008-2009

divendres

Aquesta informació és susceptible de ser modificada. Consulteu el web de la facultat: http://www.uab.es/fac-ciencies-educacio


174

Facultat de Ciències de l’Educació LA GUIA DE L’ESTUDIANT 2008-2009

Els Estudis

3

HORARIS DE PEDAGOGIA - GRADUAT EN CIÈNCIES DE L’EDUCACIÓ SEGON CURS - SEGON SEMESTRE - GRUP 2 8.30 9.00 9.30

22823 Moviments Socials i Associacions

10.00

23902 Organització i Gestió de Centres Educatius

23167 Avaluació Educativa grups b / c

21927 Didàctica de la Llengua

21927 Didàctica de la Llengua

23170 Filosofia de l’Educació

10.30 11.00 11.30

Espai reservat pel procés d’aprenentatge dirigit o autònom

12.00 12.30

Mòdul Horari 23154 Practicum

13.00 13.30

23902 Organització i Gestió de Centres Educatius

Espai reservat pel procés d’aprenentatge dirigit o autònom

23167 Avaluació Educativa Teoria

Espai reservat pel procés d’aprenentatge dirigit o autònom

21969 Llengua Anglesa

Mòdul Horari

23151 Tecnologia Educativa

23150 Didàctica General

Espai reservat pel procés d’aprenentatge dirigit o autònom

23171 Dinámica de grups

14.00 14.30

23167 Avaluació Educativa grup a

15.00 15.30 16.00 16.30 17.00 17.30

dilluns

dimarts

dimecres

dijous

divendres

Aquesta informació és susceptible de ser modificada. Consulteu el web de la facultat: http://www.uab.es/fac-ciencies-educacio


HORARIS DE PEDAGOGIA - GRADUAT EN CIÈNCIES DE L’EDUCACIÓ TERCER CURS - PRIMER SEMESTRE - GRUP 3 8.30 9.00 9.30 10.00

23157 Formació i Actualització Funció Pedagògica anual 23160 Pedagogia Social

23189 Orientació Ocupacional

23186 Tècniques de Direcció

23159 Disseny, Desenvolupament i Innovació del Currículum

10.30 11.00 11.30 12.00 12.30 13.00 13.30 14.00 14.30 15.00

Espai reservat pel procés d’aprenentatge dirigit o autònom

23194 Integració Educativa i Sociolaboral 23173 Anàlisi Qualitativa en Investigació Educativa Pràctica - A

Espai reservat pel procés d’aprenentatge dirigit o autònom

23175 Organització Inst. Educació no Formal 23175 Organització Inst. Educació no Formal 23173 Anàlisi Qualitativa en Investigació Educativa Pràctica - B

23173 Anàlisi Qualitativa en Investigació Educativa Teoria

23175 Organització Inst. Educació no Formal

23160 Pedagogia Social

23175 Organització Inst. Educació no Formal

23194 Integració Educativa i Sociolaboral 23163 Practicum

Espai reservat pel procés d’aprenentatge dirigit o autònom 23157 Formació i Actualització Funció Pedagògica

Espai reservat pel procés d’aprenentatge dirigit o autònom 23159 Disseny, Desenvolupament i Innovació del Currículum 23189 Orientació Ocupacional

175

3 Els Estudis

Facultat de Ciències de l’Educació LA GUIA DE L’ESTUDIANT 2008-2009

23186 Tècniques de Direcció

23173 Anàlisi Qualitativa en Investigació Educativa Pràctica - C

Aquesta informació és susceptible de ser modificada. Consulteu el web de la facultat: http://www.uab.cat/fac-ciencies-educacio


176

Facultat de Ciències de l’Educació LA GUIA DE L’ESTUDIANT 2008-2009

Els Estudis

3

HORARIS DE PEDAGOGIA - GRADUAT EN CIÈNCIES DE L’EDUCACIÓ TERCER CURS - SEGON SEMESTRE - GRUP 3 8.30 9.00 9.30

23155 Economia de l’Educació

23185 Educació a Distància

23156 Política i Legislació Educativa

23192 Pedagogia Laboral

Espai reservat pel procés d’aprenentatge dirigit o autònom

Espai reservat pel procés d’aprenentatge dirigit o autònom

Espai reservat pel procés d’aprenentatge dirigit o autònom

Espai reservat pel procés d’aprenentatge dirigit o autònom

23160 Pedagogia Social

23187 Formació Ocupacional i Professional

23155 Economia de l’Educació

23159 Disseny, Desenvolupament i Innovació del Currículum

23156 Política i Legislació Educativa

23159 Disseny, Desenvolupament i Innovació del Currículum

23160 Pedagogia Social

23187 Formació Ocupacional i Professional

23188 Gestió de Recursos en Institucions Educatives

23158 La funció docent

10.00 10.30 11.00 11.30 12.00 12.30 13.00 13.30 14.00 14.30

23163 Practicum

15.00 15.30 16.00 16.30 17.00 17.30

dilluns

dimarts

dimecres

dijous

divendres

Aquesta informació és susceptible de ser modificada. Consulteu el web de la facultat: http://www.uab.es/fac-ciencies-educacio


HORARIS DE PEDAGOGIA QUART CURS - PRIMER SEMESTRE - GRUP 4 8.30 9.00 9.30 10.00

23179 Planificació i Supervisió del Sistema Educatiu 23161 Educació Comparada

23162 Avaluació de Programes Centres i Professors

23182 Educació Intercultural

23179 Planificació i Supervisió del Sistema Educatiu

10.30 11.00 11.30

Espai reservat pel procés d’aprenentatge dirigit o autònom

Espai reservat pel procés d’aprenentatge dirigit o autònom

12.00 12.30 13.00

23183 Técniques i Recursos de Diagnòstic en Educació

13.30 14.00

23193 Organització Escolar i Atenció a la Diversitat

Espai reservat pel procés d’aprenentatge dirigit o autònom

23164 Practicum TUTORIES I ACTIVITATS

23182 Educació Intercultural

23178 Desenvolupament Organitzacional

23193 Organització Escolar i Atenció a la Diversitat

23161 Educació Comparada

14.30 15.00 QUART CURS - SEGON SEMESTRE - GRUP 4 8.30 9.00 9.30

23180 Història de l’Educació Social

10.00 10.30

23161 Educació Comparada

23191 Educació Ambiental i de la Salut

23162 Avaluació de Programes Centres i Professors

23176 Supervisió d’Institucions Educatives

23161 Educació Comparada

11.00 11.30 12.00 12.30

Espai reservat pel procés d’aprenentatge dirigit o autònom

Espai reservat pel procés d’aprenentatge dirigit o autònom

23191 Educació Ambiental i de la Salut

23177 Orientació Professional

dilluns

dimarts

23164 Practicum

TUTORIES I ACTIVITATS

Espai reservat pel procés d’aprenentatge dirigit o autònom

13.00 13.30

23180 Història de l’Educació Social

23177 Orientació Professional

14.00 14.30 15.00

dimecres

177

3 Els Estudis

Facultat de Ciències de l’Educació LA GUIA DE L’ESTUDIANT 2008-2009

dijous

divendres

Aquesta informació és susceptible de ser modificada. Consulteu el web de la facultat: http://www.uab.es/fac-ciencies-educacio


178

Facultat de Ciències de l’Educació LA GUIA DE L’ESTUDIANT 2008-2009

Els Estudis

3

Dates d’avaluacions acadèmiques (2a convocatòria 2008-2009) Les avaluacions acadèmiques de les primers convocatòries seran comunicades als estudiants pels professors responsables de cada assignauta.

Llicenciatura de Pedagogia Títol propi de Graduat en Ciències de l’Educació Grup

Assignatura Data

Horari

3

Anàlisi Qualitativa en Investigació Educativa

1

Antropologia de l’Educació

2

Aspectes Diferencials de l’Educació

4

Avaluació de Programes, Centres i Professors 01-09-09 8.30 Avaluació Educativa 01-09-09 11.30 Bases Metodològiques de la Investigació Educativa I 03-07-09 11.30 Bases Metodològiques de la Investigació Educativa II

2 1 1 1

1

Bases Psicopedagògiques per a l’Educació en la Diversitat 04-09-09 8.30 Biologia de l’Educació 03-09-09 11.30 Ciències Socials i la Seva Didàctica

4

Desenvolupament Organitzacional

2

Didàctica de la Llengua

2

Didàctica de la Matemàtica

2

Didàctica de les Ciències

2

Didàctica General

2

Dinàmica de Grups

1

03-07-09

8.30

03-09-09

8.30

Data

Horari

02-07-09

8.30

02-07-09

11.30

08-09-09

11.30

07-07-09

11.30

30-06-09

8.30

08-07-09

11.30

08-09-09

11.30

02-09-09

11.30

Data

Horari

29-06-09

8.30

Aquesta informació és susceptible de ser modificada. Consulteu el web de la facultat: http://www.uab.es/fac-ciencies-educacio


Grup

Assignatura Data

3

Horari

2 3

Formació i Actualització de la Funció Pedagògica

3 3

Formació Ocupacional i Professional 02-09-09 Gestió de Recursos en Institucions Educatives

1

Història de l’Educació

4

Història de l’Educació Social

3

Integració Educativa i Sociolaboral

3

La Funció Docent

2

Llengua Anglesa

3

Models i Sistemes Didàctics

2

Moviments Socials i Associacions

3 3 4 4 4 1

Horari

Data

Horari

09-09-09

11.30

09-09-09

8.30

09-07-09

8.30

10-07-09

11.30

Dinàmica de Grups 02-09-09 11.30 Disseny, Desenvolupament i Innovació del Currículum 01-09-09 11.30 Economia de l’Educació 03-09-09 8.30 Educació a Distància 01-09-09 11.30 Educació Ambiental i per a la Salut 02-09-09 11.30 Educació Comparada 03-09-09 11.30 Educació Intercultural 02-07-09 11.30 Estadística Aplicada a l’Educació 01-09-09 8.30 Filosofia de l’Educació

3

Data

06-07-09

04-09-09

8.30

08-09-09

08.30

07-09-09

8.30

8.30 07-09-09

04-09-09

8.30

11.30

11.30

Aquesta informació és susceptible de ser modificada. Consulteu el web de la facultat: http://www.uab.es/fac-ciencies-educacio

179

3 Els Estudis

Facultat de Ciències de l’Educació LA GUIA DE L’ESTUDIANT 2008-2009


180

Facultat de Ciències de l’Educació LA GUIA DE L’ESTUDIANT 2008-2009

Els Estudis

3 Grup

Assignatura Data

2

3

Noves Tecnologies Aplicades a l’Educació 03-07-09 Noves Tecnologies Aplicades a l’Educació 03-07-09 Organització d’Institucions d’Educació no Formal

4

Organització Escolar i Atenció a la Diversitat

2 3

Organització i Gestió de Centres Educatius 04-09-09 Orientació Ocupacional

4

Orientació Professional

3

Pedagogia Laboral

3

Pedagogia Social

4

Planificació i Supervisió del Sistema Educatiu

3

Política i Legislació Educatives

1

Processos Psicològics Bàsics

1 1

Psicologia del Desenvolupament i de l’Educació 02-09-09 Sociologia de l’Educació

4

Supervisió d’Institucions Educatives

3

Tecniques de direcció

4

Tècniques i Recursos de Diagnòstic en Educació

2

Tecnologia Educativa

1

Teoria de l’Educació

3

Horari

Data

Horari

07-07-09

11.30

07-07-09

8.30

30-06-09

11.30 08-09-09

8.30

10-09-09

11.30

08-09-09

11.30

07-09-09

8.30

09-09-09

11.30

10-09-09

11.30

8.30

11.30

07-09-09

04-09-09

Horari

8.30

09-07-09

04-09-09

Data

8.30

11.30

8.30

11.30 30-06-09

11.30

29-06-09

11.30

11.30

Aquesta informació és susceptible de ser modificada. Consulteu el web de la facultat: http://www.uab.es/fac-ciencies-educacio


3.1.3. Mòduls horaris de lliure elecció Per tal de facilitar la tria d’assignatures per a la lliure elecció, en aquest apartat presentem les assignatures que les titulacions de la Facultat ofereixen en els espai horaris que anomem «mòduls horaris». EE EF EI EM EP

Mestre d’Educació Especial Mestre d’Educació Física Mestre d’Educació Infantil Mestre d’Educació Musical Mestre d’Educació Primària

LE ES PE PS

Mestre de Llengua Estrangera Educació Social Pedagogia Psicopedagogia

1r quadrimestre AM1 21953 21908 21937 21951 21958 21999 22028 22714 21909 21900 22010 22007 22859

AT1 21953 21908 22028 22714 22010 22007 22026 22859

BM1 21906 21954 21959 22009 21972 22026

dl 12.00-13.30

dj 13.00-14.00

Anàlisi de la Forma en 2 Dimensions: Dibuix Biologia Didàctica de la Llengua i la Literatura III Didàctica de la Matemàtica II Didàctica de l’Art Didàctica de les Ciències Socials Educació Corporal Educació Multicultural Geologia Història I Intervenció Educativa a Educació Primària I Intervenció Educativa a l’Educació Infantil I Literatura Castellana: Anàlisi i Selecció de Textos II

dl 19.30-21.00 i dj 19.30-20.30 Anàlisi de la Forma en 2 Dimensions: Dibuix Biologia Educació Corporal Educació Multicultural Intervenció Educativa a Educació Primària I Intervenció Educativa a l’Educació Infantil I Religió I Literatura Castellana: Anàlisi i Selecció de Textos II

dt 12.00-13.30 i dv 12.00-13.00 Cos Humà i Salut Didàctica de les Arts Plàstiques II (1) Educació Visual i Plàstica (2) Intervenció Educativa a l’Educació Infantil III (3) La Renovació Educativa a Catalunya Religió I

Crèdits

Grup

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49

Crèdits

Grup

4 4 4 4 4 4 4 4

89 88 89 89 89 89 89 89

Crèdits

Grup

4 4 4 4 4 4

47 49 49 49 49 49

Titulació EI EP EI EP EP EP EP EP EI EP EI EP EI EP EP EI EI EP

Titulació EI EP EI EP EI EP EP EI EI EP

Titulació EI EI EP EI EI EP

Aquesta informació és susceptible de ser modificada. Consulteu el web de la facultat: http://www.uab.es/fac-ciencies-educacio

181

3 Els Estudis

Facultat de Ciències de l’Educació LA GUIA DE L’ESTUDIANT 2008-2009


182

Facultat de Ciències de l’Educació LA GUIA DE L’ESTUDIANT 2008-2009

Els Estudis

3 BT1 21954 21959 22009 21972

CM1 21893 21904 21939 21978

CT1 21939 21904

DM1 21906 21904

dt 19.30-21.00 i dv 19.30-20.30 Didàctica de les Arts Plàstiques II (1) Educació Visual i Plàstica (2) Intervenció Educativa a l’Educació Infantil III (3) La Renovació Educativa a Catalunya

dt 13.30-15.00 i dv 13.00-14.00 Aspectes de Llengua Catalana El Món Actual (1945-1990) Interdisciplinarietat Ciències-Matemàtiques La Comunicació Oral i Escrita (4)

dl 15.00-16.30 i dj 15.30-16.30 Interdisciplinarietat Ciències-Matemàtiques El Món Actual (1945-1990)

dl 13.30-15.00 i dj 14.30-15.30 Cos Humà i Salut Geologia

Crèdits

Grup

4 4 4 4

89 89 89 89

Crèdits

Grup

4 4 4 4

49 49 49 49

Crèdits

Grup

4 4

89 89

Crèdits

Grup

4 4

49 89

Crèdits

Grup

4 4 4 4 4 4 4 4

49 49 49 49 49 47 49 49

Crèdits

Grup

4 4 4 4 4 4 4

89 89 89 88 89 89 89

Titulació EI EP EI EI EP

Titulació EI EP EI EP EI EP EI EP

Titulació EI EP EI EP

Titulació EI EI EP

2n quadrimestre AM2 21979 21902 22012 22008 22856 22842 21907 21957

AT2 21979 22012 22008 22856 21907 22027 21955

dl 12.00-13.00 i dj 13.00-14.00 Expressió Musical (5) Geografia I Identitat Individual i Social Intervenció Educativa a l’Educació Infantil II Literatura Catalana I Orientació Laboral** Química Sistemes de Representació (perspectiva com a dibuix)*

dl 19.30-20.30 i dj 26.00-21.00 Expressió Musical (5) Identitat Individual i Social Intervenció Educativa a l’Educació Infantil II Literatura Catalana I Química Religió II Anàlisi de la Forma en 2 Dimensions: Pintura***

Titulació EI EI EP EP EI EI EP ES EI EP EI EP

Titulació EI EP EI EI EP EI EP EI EP

Aquesta informació és susceptible de ser modificada. Consulteu el web de la facultat: http://www.uab.es/fac-ciencies-educacio * Assignatura amb horari especial; dj 13.00-14.45. Els dilluns no hi haurà classe. ** Assignatura amb horari especial; dl 12.30-14.00 i dj 13.00-14.00. *** Assignatura amb horari especial; dl 19.30-21.15. Els dijous no hi haurà classe.


BM2 21901 22011 21950 22027 22858

BT2 22006 22858 21956

CM2 21952 21903 22857 22006

CT2 21952 22011 22857 21957

FM2 21955

GM2 21956

dt 12.00-13.00 i dv 12.00-13.00 Història II Intervenció Educativa a Educació Primària II Matemàtiques II Religió II Literatura Castellana: Anàlisi i Selecció de Textos I

dt 19.30-20.30 i dv 20.00-21.00 Sociologia de l’Educació Informal (6) Literatura Castellana: Anàlisi i Selecció de Textos I Anàlisi de la Forma en 3 Dimensions: Escultura*

dt 13.00-14.00 i dv 13.00-14.00 Física Geografia II Literatura Catalana II Sociologia de l’Educació Informal (6)

dl 15.00-16.00 i dj 15.30-16.30 Física Intervenció Educativa a Educació Primària II Literatura Catalana II Sistemes de Representació (perspectiva com a dibuix)

dt 12.00-14.00 Anàlisi de la Forma en 2 Dimensions: Pintura

dv 12.00-14.00 Anàlisi de la Forma en 3 Dimensions: Escultura

Crèdits

Grup

4 4 4 4 4

49 49 49 49 49

Crèdits

Grup

4 4 4

89 89 88

Crèdits

Grup

4 4 4 4

49 49 49 49

Crèdits

Grup

4 4 4 4

88 89 89 88

Crèdits

Grup

4

49

Crèdits

Grup

4

49

Titulació EI EP EP EI EP EI EP

Titulació EP2 EI EP EI EP

Titulació EI EP EI EP EI EP EP

Titulació EI EP EP EI EP EI EP

Titulació EI EP

Titulació EI EP

Observacions (1) Assignatura no recomanada pels estudiants de la titulació de Mestre especialitat d’Educació Infantil per la seva equivalència amb la «21959 Educació Visual i Plàstica». (2) Es recomana haver aprovat l’assignatura «21960 Didàctica de les Arts Plàstiques I». Equival a l’assignatura «21954 Didàctica de les Arts Plàstiques II». (3) Assignatura no recomanada pels estudiants de la titulació de Mestre especialitat d’Educació Primària per la seva equivalència amb la «22006 Sociologia de l’Educació Informal». (4) Aquesta assignatura s’imparteix en llengua castellana. (5) Assignatura no recomanada pels estudiants de la titulació de Mestre especialitat d’Educació Musical. (6) Assignatura no recomanada pels estudiants de la titulació de Mestre especialitat d’Educació Infantil per la seva equivalència amb la «22009 Intervenció Educativa a l’Educació Infantil III».

Aquesta informació és susceptible de ser modificada. Consulteu el web de la facultat: http://www.uab.es/fac-ciencies-educacio. * Assignatura amb horari especial; dt 19:00-21:00. Els divendres no hi haurà classe.

183

3 Els Estudis

Facultat de Ciències de l’Educació LA GUIA DE L’ESTUDIANT 2008-2009


184

Facultat de Ciències de l’Educació LA GUIA DE L’ESTUDIANT 2008-2009

Els Estudis

3 3.1.4. Màster Universitaris

Quines són les diferències respecte a la resta de titulacions actuals? Es deixa de parlar d’assignatura i es parla de mòdul que és la unitat que estructura els plans d’estudi, substituint i ampliant la unitat d’assignatura. El mòdul serà la unitat de matrícula i d’avaluació que figurarà tant a les actes com als expedients. Només hi haurà una convocatòria, és a dir, un únic tancament d’acta per mòdul i curs acadèmic. Els plans d’estudis estan estructurats en crèdits europeus (ECTS), que tenen en compte, a més de les hores lectives, totes les activitats de l’estudiant en el procés d’aprenentatge. A la UAB un crèdit ECTS equival a 25 hores de treball de l’estudiant; per tant, 60 crèdits corresponen a 1.500 hores de treball anuals. La matrícula mínima del primer any s’estableix en 30 crèdits ECTS. Serà obligatòria una tutoria, prèvia amb el coordinador o coordinadora del màster abans de formalitzar la matrícula.

OFERTA DE MÀSTERS UNIVERSITARIS DE LA FACULTAT MÀSTERS UNIVERSITARIS - PROFESSIONALS 3.1.4.1. Màster en educació intercultural Coordinador: Enric Roca Casas Telèfon: 3188 Adreça electrònica: Coord.master.intercultural@uab.cat Pla d’estudis de 2007 (Comissió Afers Acadèmics –UAB de 29-05-07, sota la directriu del RD 1509/2005, de 16 de desembre, pel que es modifiquen el RD 55/2005, de 21 de gener, pel que s’estableix l’estructura dels ensenyaments universitaris oficials de grau i el RD 56/2005, de 21 de gener, pel que es regulen els estudis universitaris oficials de postgrau). Modificat a la subcomissió de postgrau de la UAB reunida el 10.06.08 El Màster en Educació Intercultural de la UAB pretén aportar nous elements respecte l’oferta existent en l’actualitat sobre aquesta matèria a Catalunya. Es tracta d’una formació pensada i meditada, en primera instància, per als milers de professionals en actiu que treballen al sistema educatiu i en l’àmbit de l’educació social, i que tenen necessitat d’una proposta formativa de qualitat que els permeti actualitzar els seus coneixements i pràctiques.


D’acord amb aquesta línia, aquests són els nostres punts forts:

Es tracta d’una formació planificada pensant en l’estudiant. Per aquest motiu, introduïm especialitats diferenciades que responguin a les necessitats específiques dels professionals (desenvolupament del currículum intercultural, atenció socioeducativa a alumnat de família nouvinguda), oferim una àmplia optativitat amb mòduls d’altres màsters, i proposem uns horaris flexibles que permetin combinar treball i estudi (franja de tardes). Es tracta d’una formació que compta amb l’expertesa de docents universitaris que tenen una llarga trajectòria d’investigació i organització d’activitats formatives en aquesta matèria. El nostre Màster no és una proposta de nova creació sinó la continuïtat natural del Màster en Pedagogia i Comunicació Intercultural, pioner en tot el país, que a principis dels anys 90 es va començar a impartir a la nostra Facultat. Es tracta d’una formació altament professionalitzadora. Per aquest motiu, la metodologia de treball és activa i participativa, partint de problemes reals dels estudiants en el seu lloc de treball. D’altra banda, les pràctiques estan monitoritzades per professorat de la UAB i per professionals en actiu experts en la temàtica. A més a més, es realitzen tallers de tècniques útils per a portar a la pràctica de forma immediata. Es tracta d’una formació interdisciplinar i oberta. Per aquest motiu, hi participen docents de deu departaments diferents que treballen plegats per donar uns continguts comuns, i estem en previsió de poder compartir aquest Màster amb altres estudis similars a nivell de país i també a escala europea.

Cóm es configura el pla d’estudis: El pla d’estudis té una estructura modular que permet disposar d’una oferta 70 crèdits dels quals l’estudiant només n’ha de cursar 60 obligatòriament. Aquesta estructura ofereix 30 crèdits comuns del màster (que l’alumne ha de cursar obligatòriament), 20 d’obligatoris i 20 d’optatius.

Itinerari 1: Desenvolupament i gestió del currículum intercultural – Professional Mòduls que obligatòriament ha de cursar l’estudiant: Codi

Mòdul

Crèdits ECTS

Semestre

15

1r 2n

41108

Diversitat cultural, exclusió social i educació en societats complexes

41395

Projecte/Pràctiques i treball de fi de Màster

15

41109

Gestió del currículum intercultural a l’aula

10

1r

41100

Comunicació intercultural

10

2n

Crèdits ECTS

Semestre

Mòduls optatius, cal escollir-ne un: Codi

Mòdul

41111

Disseny i gestió de recursos tecnològics

10

2n

41102

Estratègies i recursos didàctics per a la formació bàsica

10

2n

41097

Gestió educativa amb ciutadans nouvinguts en centres educatius

10

1r

41112

Diversitat cultural i accio educativa en contextos comunitaris

10

2n

185

3 Els Estudis

Facultat de Ciències de l’Educació LA GUIA DE L’ESTUDIANT 2008-2009


186

Facultat de Ciències de l’Educació LA GUIA DE L’ESTUDIANT 2008-2009

Els Estudis

3

Itinerari 2: Gestió de l’atenció educativa a ciutadans nouvinguts – Professional Mòduls que obligatòriament ha de cursar l’estudiant: Codi

Mòdul

Crèdits ECTS

Semestre

41108

Diversitat cultural, exclusió social i educació en societats complexes

15

1r

41395

Projecte/Pràctiques i treball de fi de Màster

15

2n

41097

Gestió educativa amb ciutadans nouvinguts en centres educatius

10

1r

41112

Diversitat cultural i acció educativa en contextos comunitaris

10

2n

Crèdits ECTS

Semestre

10

2n 2n

Mòduls optatius, cal escollir-ne un: Codi

Mòdul

41110

Desenvolupament sociocomunitari

41101

Educació i territori

10

41109

Gestió del currículum intercultural a l’alula

10

1r

41100

Comunicació intercultural

10

2n

3.1.4.2. Màster en formació de les persones adultes Coordinadora: Margarida Massot Verdú Telèfon: 3190 Adreça electrònica: Coord.master.adults@uab.cat Pla d’estudis de 2007 (Comissió Afers Acadèmics –UAB de 29-05-07, sota la directriu del RD 1509/2005, de 16 de desembre, pel que es modifiquen el RD 55/2005, de 21 de gener, pel que s’estableix l’estructura dels ensenyaments universitaris oficials de grau i el RD 56/2005, de 21 de gener, pel que es regulen els estudis universitaris oficils de postgrau) El Màster en Formació de Persones Adultes (FpA) de la UAB i de la UB aporta una oferta nova i inexistent a l’actualitat sobre aquesta matèria a Catalunya. Es tracta d’una formació per tots els professionals en actiu que treballen en l’àmbit de EpA, i que tenen necessitat d’una proposta formativa de qualitat que els permeti actualitzar els seus coneixements i pràctiques. Així, l’objectiu del màster és formar especialistes en els processos formatius que afecten les persones adultes. Aquest màster està dirigit a totes aquelles persones que pretenguin consolidar-se com a professionals de l’EpA en el seus diferents àmbits: la formació bàsica, la formació i el món del treball, i la formació i territori.


A qui pot interessar? El màster ofereix diferents especialitzats orientades a satisfer la demanda de tres perfils professionals ben delimitats: 1. Especialitat en Formació Bàsica, especialment indicat per a tot el professorat que vulguin treballar en centres i aules de FpA, en centres penitenciaris: tant per a mestres com per a llicenciats. També està indicat per al professorat de la DGPL: Política lingüística. 2. Especialitat en Formació i Treball, especialment indicat per als formadors de formadors, tècnics, gestors, i consultors de formació. També per a tècnics de les administracions públiques: ajuntaments, el Departament de treball: orientadors i insertors sociolaborals 3. Especialitat en Formació, territori i xarxes socials, especialment indicat per a tècnics d’administracions públiques: ajuntaments, centres cívics, centres socials, per a promotors de xarxes socials, gestors de polítiques socials, treballadors de carrer, educadors socials i dinamitzadors socioculturals especialitzats en persones adultes.

Cóm es configura el pla d’estudis: El màster té una estructura modular que permet disposar d’una oferta àmplia de 110 crèdits dels quals l’estudiant només n’ha de cursar 60 obligatòriament. Aquesta estructura ofereix 15 crèdits fonamentadors comuns, 30 d’especialització i 10 optatius. L’estudiant pot triar entre 3 especialitats: la formació bàsica per a adults, formació i treball i formació i xarxes socials. També tindrà l’opció de triar els 30 crèdits d’especialització indistintament de les tres especialitats, de manera que no s’obtindrà el subtítol de l’especialitat corresponent.

Itinerari sense especialitat Mòduls que obligatòriament ha de cursar l’estudiant: Codi 41107

Mòdul Fonaments psicopedagògics i socials de la Formació de persones Adultes

Crèdits ECTS

Semestre

15

1r i 2n

Crèdits ECTS

Semestre

Mòdul obligatori condicionat: cal escollir-ne un: Codi

Mòdul

41104

Practicum – Formació bàsica

15

2n

41105

Practicum – Formació i treball

15

2n

41106

Practicum – Formació territori i xarxes socials

15

2n

187

3 Els Estudis

Facultat de Ciències de l’Educació LA GUIA DE L’ESTUDIANT 2008-2009


188

Facultat de Ciències de l’Educació LA GUIA DE L’ESTUDIANT 2008-2009

Els Estudis

3 Mòduls optatius, cal escollir-ne tres: Codi

Mòdul

Crèdits ECTS

Semestre

41096

Educació, participació i inclusió social

10

1r

41098

Models i programes de formació bàsica

10

1r

41099

Orientació i inserció sociolaboral

10

1r

41101

Educació i territori

10

2n

41102

Estratègies i recursos didàctics per a la formació bàsica

10

2n

41103

Formació a les organitzacions

10

2n

Crèdits ECTS

Semestre

Itinerari 1: Formació bàsica – Professional Mòduls que obligatòriament ha de cursar l’estudiant: Codi

Mòdul

41107

Fonaments psicopedagògics i socials de la Formació de persones Adultes

15

1r i 2n

41098

Models i programes de formació bàsica

10

1r

41102

Estratègies i recursos didàctics per a la formació bàsica

10

2n

41104

Practicum – Formació bàsica

15

2n

Crèdits ECTS

Semestre

Mòduls optatius, cal escollir-ne un: Codi

Mòdul

41096

Educació, participació i inclusió social

10

1r

41099

Orientació i inserció sociolaboral

10

1r

41101

Educació i territori

10

2n

41103

Formació a les organitzacions

10

2n


Itinerari 2: Formació i Treball – Professional Mòduls que obligatòriament ha de cursar l’estudiant: Codi

Mòdul

Crèdits ECTS

Semestre

15

1r i 2n

41107

Fonaments psicopedagògics i socials de la Formació de persones Adultes

41099

Orientació i inserció sociolaboral

10

1r

41103

Formació a les organitzacions

10

2n

41105

Practicum – Formació i treball

15

2n

Crèdits ECTS

Semestre

10

1r

Mòduls optatius, cal escollir-ne un: Codi

Mòdul

41096

Educació, participació i inclusió social

41098

Models i programes de formació bàsica

10

1r

41101

Educació i territori

10

2n

41102

Estratègies i recursos didàctics per a la formació bàsica

10

2n

Crèdits ECTS

Semestre

Itinerari 3: Formació territori i xarxes socials – Professional Mòduls que obligatòriament ha de cursar l’estudiant: Codi

Mòdul

41107

Fonaments psicopedagògics i socials de la Formació de persones Adultes

15

1r i 2n

41096

Educació, participació i inclusió social

10

1r

41101

Educació i territori

10

2n

41106

Practicum – Formació territori i xarxes socials

15

2n

Crèdits ECTS

Semestre

10

1r

Mòduls optatius, cal escollir-ne un: Codi 41098

Mòdul Models i programes de formació bàsica

189

3 Els Estudis

Facultat de Ciències de l’Educació LA GUIA DE L’ESTUDIANT 2008-2009

41099

Orientació i inserció sociolaboral

10

1r

41102

Estratègies i recursos didàctics per a la formació bàsica

10

2n

41103

Formació a les organitzacions

10

2n


190

Els Estudis

3 CURS: 2008-2009 MÀSTER OFICIAL EDUCACIÓ DE LES PERSONES ADULTES - SEMESTRE 1r 14.30 15.00 15.30 16.00 16.30 17.00 17.30 18.00 18.30 19.00

Modul 1 41107

Modul 3 41098

Modul 6 41009

Modul 7 41096

PRACTICUM

19.30 20.00 20.30 21.00 MÀSTER OFICIAL EDUCACIÓ DE LES PERSONES ADULTES - SEMESTRE 2n 14.30 15.00 15.30 16.00 16.30 17.00 17.30 18.00

Modul 1 41107

18.30 19.00

Modul 4 41102

Modul 6 41103

dimarts

dimecres

Modul 7 41101

PRACTICUM

dijous

divendres

19.30 20.00 20.30 21.00

dilluns


3.1.4.3. Màster de planificació i gestió de l’educació Coordinadora: Pilar Pineda Herrero Telèfon: 3190 Adreça electrònica: Coord.master.planificaedu@uab.cat Pla d’estudis de 2007 (Comissió Afers Acadèmics –UAB de 29-05-07, sota la directriu del RD 1509/2005, de 16 de desembre, pel que es modifiquen el RD 55/2005, de 21 de gener, pel que s’estableix l’estructura dels ensenyaments universitaris oficials de grau i el RD 56/2005, de 21 de gener, pel que es regulen els estudis universitaris oficials de postgrau). La societat del coneixement planteja de forma creixent demandes educatives noves i noves maneres d’atendre-les. Aquestes demandes no es limiten als centres i institucions educatives convencionals, sinó que, al llarg de les darreres dècades s’han anat obrint, progressivament, nous àmbits d’intervenció educativa. Hom pot destacar, entre altres, el món del treball i de l’empresa; l’àmbit cívic i comunitari; les diferents transicions que es produeixen al llarg de la vida; i, per últim, la pròpia aparició de les tecnologies de la informació i la comunicació que són, al mateix temps, escenaris i mitjans per a l’aprenentatge. Aquests nous àmbits suposen una especialització i una diversificació progressiva de les accions educatives i de formació. Hom entén que els actuals i futurs títols de grau no poden proporcionar unes competències suficientment específiques per a actuar i intervenir de forma especialitzada en uns àmbits tan variats com els apuntats. El màster de Planificació i gestió de l’educació pretén formar professionals especialistes que puguin desenvolupar les seves funcions en cadascun d’aquests contextos. Els estudiants que facin el Màster de Planificació i Gestió de l’Educació estaran preparats per actuar com a professionals de l’educació que desenvolupen funcions de planificació, disseny, implementació, seguiment i avaluació de plans, programes i projectes educatius i de formació en un d’aquests 4 entorns professionals que es plantegen com a itineraris d’especialització: – Ciutadania i àmbit de desenvolupament sociocomunitari. – Entitats i Institucions educatives de caire formal i no formal. – Formació a les organitzacions; formació ocupacional i inserció i orientació sociolaboral. – Tecnologia aplicada a l’àmbit de l’educació (TICs).

Cóm es configura el pla d’estudis: El màster té una estructura modular que permet disposar d’una oferta àmplia de crèdits dels quals l’estudiant només n’ha de cursar 60 obligatòriament. Aquesta estructura ofereix 15 crèdits fonamentadors comuns, 35 d’especialització i 10 optatius a escollir entre els mòduls de 10 crèdits dels màsters oficials que s’oferten a la Facultat.

191

3 Els Estudis

Facultat de Ciències de l’Educació LA GUIA DE L’ESTUDIANT 2008-2009


192

Els Estudis

3 Itinerari 1: Desenvolupament comunitari – Professional Mòduls que obligatòriament ha de cursar l’estudiant: Codi

Mòdul

Crèdits ECTS

Semestre

41121

Política, Planificació i Gestió de l’educació

15

1r i 2n

41110

Desenvolupament sociocomunitari

10

2n

41120

Intervenció socioeducativa

10

1r

41122

Practicum A

15

1r i 2n

Mòduls optatius, cal escollir-ne un de 10 crèdits entre l’oferta de Màsters Universitaris de la Facultat

Itinerari 2: Direcció d’institucions educatives – Professional Mòduls que obligatòriament ha de cursar l’estudiant: Codi

Mòdul

Crèdits ECTS

Semestre

41121

Política, Planificació i Gestió de l’educació

15

1r i 2n

41115

Direcció d’institucions educatives

10

2n

41118

Desenvolupament curricular i organtizatiu

10

1r

41123

Practicum B

15

1r i 2n

Mòduls optatius, cal escollir-ne un de 10 crèdits entre l’oferta de Màsters Universitaris de la Facultat


Itinerari 3: Disseny i gestió de recursos tecnològics – Professional Mòduls que obligatòriament ha de cursar l’estudiant: Codi

Mòdul

Crèdits ECTS

Semestre

41121

Política, Planificació i Gestió de l’educació

15

1r i 2n

41117

Tecnologia educativa

10

1r

41111

Disseny i gestió de recursos tecnològics

10

2n

41125

Practicum D

15

1r i 2n

Mòduls optatius, cal escollir-ne un de 10 crèdits entre l’oferta de Màsters Universitaris de la Facultat

Itinerari 4: Educació i treball – Professional Mòduls que obligatòriament ha de cursar l’estudiant: Codi

Mòdul

193

3 Els Estudis

Facultat de Ciències de l’Educació LA GUIA DE L’ESTUDIANT 2008-2009

Crèdits ECTS

Semestre

41121

Política, Planificació i Gestió de l’educació

15

1r i 2n

41116

Formació a les organitzacions

10

2n

41119

Educació i treball

10

1r

41124

Practicum C

15

1r i 2n

Mòduls optatius, cal escollir-ne un de 10 crèdits entre l’oferta de Màsters Universitaris de la Facultat


194

Els Estudis

3 CURS: 2008-2009 MÀSTER OFICIAL PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE L’EDUCACIÓ - SEMESTRE 1r 14.30 15.00 15.30 16.00 16.30 17.00 17.30 18.00

MODUL COMÚ

18.30

Política, Planificació i Gestió de l’Educació

19.00

ESPECIALITAT B

ESPECIALITAT A

19.30

Desenvolupament Curricular i Organitzatiu

Intervenció Socioeducativa ESPECIALITAT C Educació i Treball

ESPECIALITAT D Tecnologia Educativa

20.00 20.30 21.00

MÀSTER OFICIAL PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE L’EDUCACIÓ - SEMESTRE 2n 14.30 15.00 15.30 16.00 16.30 17.00 17.30 18.00

MODUL COMÚ

18.30

Política, Planificació i Gestió de l’Educació

19.00

ESPECIALITAT A

19.30

Intervenció Socioeducativa ESPECIALITAT C Educació i Treball

ESPECIALITAT C Formació en les Organitzacions

ESPECIALITAT B

ESPECIALITAT D

Direcció d’intitucions educatives

Disseny i Gestió de recursos tecnològics

20.00 20.30 21.00

dilluns

dimarts

dimecres

dijous

divendres


3.1.4.4. Màster de biblioteca escolar i promoció de la lectura Coordinació: Teresa Colomer Martínez (UAB) i Mònica Baró (UB) Per a més informació: www.pangea.org/gretel-uab Mireia Manresa: gretel@uab.cat Telèfons: 935812654 (UAB) i 934034097 (UB) Pla d’estudis de 2008 (Comissió Afers Acadèmics –UAB de 27 de maig de 2008, sota la directriu del RD 1509/2005, de 16 de desembre, pel que es modifiquen el RD 55/2005, de 21 de gener, pel que s’estableix l’estructura dels ensenyaments universitaris oficials de grau i el RD 56/2005, de 21 de gener, pel que es regulen els estudis universitaris oficials de postgrau) El Màster interuniversitari de la UAB-UB té l’objectiu de formar els responsables de les biblioteques escolars i d’altres activitats de promoció social de la lectura. És el primer i únic màster oficial de tot l’Estat centrat específicament en la biblioteca escolar. Hi participen vuit departaments universitaris que ofereixen una formació coordinada sobre: les formes actuals d’accés a la informació, el coneixement dels llibres infantils I juvenils, l’organització i funcionament de la biblioteca a l’escola i el desenvolupament de projectes per al foment de la lectura en diversos contextos. El Màster pot interessar als responsables de biblioteques escolars de primària i secundària, seccions infantils de biblioteques públiques, centres de recursos, animadors socioculturals, professionals dels llibres i l’edició, professionals implicats en els plans de lectura d’administracions publiques o altres iniciatives socials al voltant de l’accés de la població a la cultura escrita.

Cóm es configura el pla d’estudis: El pla d’estudis té una estructura modular que permet disposar d’una oferta de 80 crèdits dels quals l’estudiant només n’ha de cursar 60 obligatòriament. Aquesta estructura ofereix 40 crèdits obligatoris i 40 optatius.

195

3 Els Estudis

Facultat de Ciències de l’Educació LA GUIA DE L’ESTUDIANT 2008-2009


196

Els Estudis

3 Segon curs: Mòduls que obligatòriament ha de cursar l’estudiant: Codi

Mòdul

Crèdits ECTS

Semestre

41471

Biblioteca escolar

15

1r

41474

La lectura i la seva promoció

10

2n

41475

Projectes/pràctiques i treball fi de màster

15

2n

Crèdits ECTS

Semestre

Programa de conferències, visites i club de lectura

Mòduls optatius, segons la procedència acadèmica dels estudiants caldrà escollir-ne un: Codi

Mòdul

41472

Formació psicopedagògica

10

1r

41473

Informació i documentació

10

1r

Crèdits ECTS

Semestre

Mòduls optatius virtuals, cal escollir-ne un: Codi

Mòdul

41476

De la literatura de tradició oral a la cultura infantil actual

10

anual

41477

Llibres infantils i juvenils actuals

10

anual

Els dos mòduls inclouen el llistat següent de cursos monogràfics realitzats per professorat de diferents països, dels quals cal escollir-ne un:

• • • • • • •

Sobre la lectura en la escuela. Ana Siro, Universidad de Buenos Aires. Sobre la crítica de libros para niños. Cecilia Bajour, U.Buenos Aires; Marcela Carranza, Revista Imaginaria. La lectura en espacios en crisis. Michèle Petit, U.París I Análisis de un proyecto de promoción de lectura. Fundación Germán Sánchez Ruipérez. Evaluación de formatos digitales. José Urriosolo, Banco del Libro de Venezuela Imágenes que riman. Arnal Ballester, il.lustrador Leer en femenino. Ana Díaz-Plaja, UB


CURS: 2008-2009 MÀSTER OFICIAL BIBLIOTECA ESCOLAR 17.00 17.30 18.00 18.30 19.00 19.30

MÒDULS OPTATIUS (presencials)

MÒDULS OBLIGATORIS (presencials)

MÒDULS OBLIGATORIS (presencials)

PRÀCTIQUES (obligatòries)

PRÀCTIQUES (obligatòries)

PRÀCTIQUES (obligatòries)

20.00 20.30 21.00 Mòduls optatius = virtuals Horari de les classes presencials: de 17,30 a 20.30

Lloc de realització de les classes: Els mòduls obligatoris s’impartiran a Barcelona (Fac. de Biblioteconomia i Documentació, al costat de l’Eó de Sants) durant tot el curs. Els mòduls optatius de Biblioteconomia i de Formació Psicopedagògica es cursaran al campus de Bellaterra (UAB) una tarda a la setmana durant el primer quadrimestre. Hi ha dos mòduls optatius que s’ofereixen a través des del campus virtual de la UAB. Les pràctiques es faran en biblioteques públiques i/o escolars segons la disponibilitat dels alumnes i les institucions.

3.1.4.5. Màster en dirección y gestión de centros educativos El màster en Direcció i gestió de centres educatius, titulació conjunta de la UAB i la Universidad de Deusto, prepara professionals especialistes en organització, direcció i gestió de centres i institucions relacionades amb la formació, en un context de canvis i en un moment en el qual es sol·licita al sector educatiu que millori els nivells de qualitat i aconsegueixi resultats més eficients. La seva realització capacita per actuar com a responsable de la direcció general, direcció acadèmica, direcció administrativa i coordinació de segon nivell d’institucions educatives. Els continguts, relacionats amb els coneixements de les organitzacions, la direcció i el lideratge, la gestió de les persones, la gestió dels recursos, la gestió de les relacions amb l’entorn, l’avaluació, el canvi i la innovació, capaciten, a més a més, per actuar com avaluadors, assessors i responsables de la certificació de centres de formació.

Per a més informació: http://www.ice.deusto.es entrar en postgrados i seleccionar Dirección y gestión de centros educativos

197

3 Els Estudis

Facultat de Ciències de l’Educació LA GUIA DE L’ESTUDIANT 2008-2009


198

Facultat de Ciències de l’Educació LA GUIA DE L’ESTUDIANT 2008-2009

Els Estudis

3

MÀSTERS UNIVERSITARIS - RECERCA 3.1.4.6. Màster de recerca en didàctica de les matemàtiques i de les ciències Coordinadora: Núria Gorgorio Solà Telèfon: 3205 Adreça electrònica: Coord.master.dmc@uab.cat Pla d’estudis de 2007 (Comissió Afers Acadèmics –UAB de 29-05-07, sota la directriu del RD 1509/2005, de 16 de desembre, pel que es modifiquen el RD 55/2005, de 21 de gener, pel que s’estableix l’estructura dels ensenyaments universitaris oficials de grau i el RD 56/2005, de 21 de gener, pel que es regulen els estudis universitaris oficials de postgrau). Els objectius del màster són: Capacitar l’estudiant per identificar un problema de recerca en l’àmbit de l’educació matemàtica o científica, tant formal com no formal, per situar-lo en el seu context social i teòric, donar-hi resposta a través de les metodologies adients i comunicar-ne els resultats i les conclusions a la comunitat científica i educativa i a les administracions corresponents. Els estudiants a qui va dirigit aquest màster són aquells que, a més de complir els requisits i les condicions establerts per la normativa, tenen interès en: • Aprofundir i contribuir als camps de coneixement propis de les àrees de Didàctica de les Matemàtiques i de les Ciències i d’àrees afins, a través de processos de recerca de caràcter fonamental. • Incidir en la innovació educativa, a través de processos de recerca de caràcter aplicat en els diferents contextos d’aprenentatge matemàtic i científic. • Conèixer els mecanismes per a la millora de la formació dels agents responsables d’educar en matemàtiques i en ciències a la població, tant en àmbits formalment institucionalitzats com fora d’ells. • Analitzar els aspectes socials, culturals i polítics implicats en l’educació en matemàtiques i en ciències de la població, amb l’objectiu de fer-hi incidència, tant a nivell d’institucions com de polítiques educatives. • Avaluar, entenent l’avaluació com a procés de regulació tant intern com extern, la pràctica docent, la innovació i la formació que es promouen.

Cóm es configura el pla d’estudis: El pla d’estudis té una estructura modular que permet disposar d’una oferta de 150 crèdits dels quals l’estudiant només n’ha de cursar 120 obligatòriament, entre 1r i 2n curs, segons si l’estudiant accedeix al 1r o al 2n curs del màster. El 1r curs consta d’una oferta de 80 crèdits dels quals l’estudiant només haurà de cursar 60 i el 2n curs consta d’una oferta de 70 dels quals l’estudiant haurà de superar 60 obligatòriament.


Itinerari 1: Recerca en didàctica de les ciències - Recerca Primer curs: Mòduls que obligatòriament ha de cursar l’estudiant: Codi

Mòdul

Crèdits ECTS

Semestre

41142

Ensenyament i aprenentatge de les ciències

15

1r

41144

Recerca sobre dificultats de l’ensenyament i aprenentatge de les matemàtiques i les ciències en les diferents etapes educatives

15

1r

41145

Aprofundiment en continguts científics específics

10

2n

41150

Recerca sobre l’acció docent a l’aula de matemàtiques i ciències de l’ESO

10

2n

Crèdits ECTS

Semestre

Mòduls optatius, cal escollir-ne un: Codi

Mòdul

41147

Aprofundiment en disciplines complementàries I

10

2n

41148

Aprofundiment en disciplines complementàries II

10

2n

41149

Aprofundiment en disciplines complementàries III

10

2n

Crèdits ECTS

Semestre

10

1r

Crèdits ECTS

Semestre

Segon curs: Mòdul comú del màster que obligatòriament ha de cursar l’estudiant: Codi 41151

Mòdul Dimensions de la recerca educativa en matemàtiques i ciències

Mòduls comuns d’especialitat que obligatòriament ha de cursar l’estudiant: Codi

Mòdul

199

3 Els Estudis

Facultat de Ciències de l’Educació LA GUIA DE L’ESTUDIANT 2008-2009

41152

Fonaments metodològics i disciplinaris per a la recerca en didàctica de les ciències

10

1r

41157

Metodologia de recerca en didàctica de matemàtiques i de les ciències

15

2n

41158

Treball de recerca

15

2n


200

Els Estudis

3 Mòduls optatius, cal escollir-ne un: Codi

Mòdul

Crèdits ECTS

Semestre

41154

Recerca educativa en dominis científics específics

10

1r

41156

Recerca en ensenyament i aprenentatge de les matemàtiques i les ciències al llarg de la vida

10

1r

Crèdits ECTS

Semestre

Itinerari 2: Recerca en didàctica de les matemàtiques - Recerca Primer curs: Mòduls que obligatòriament ha de cursar l’estudiant: Codi

Mòdul

41143

Ensenyament i aprenentatge de les matemàtiques

15

1r

41144

Recerca sobre dificultats de l’ensenyament i aprenentatge de les matemàtiques i les ciències en les diferents etapes educatives

15

1r

41146

Aprofundiment en continguts matemàtics específics

10

2n

41150

Recerca sobre l’acció docent a l’aula de matemàtiques i ciències de l’ESO

10

2n

Crèdits ECTS

Semestre

Mòduls optatius, cal escollir-ne un: Codi

Mòdul

41147

Aprofundiment en disciplines complementàries I

10

2n

41148

Aprofundiment en disciplines complementàries II

10

2n

41149

Aprofundiment en disciplines complementàries III

10

2n


Segon curs: Mòdul comú del màster que obligatòriament ha de cursar l’estudiant: Codi 41151

Mòdul Dimensions de la recerca educativa en matemàtiques i ciències

Crèdits ECTS

Semestre

10

1r

Crèdits ECTS

Semestre

10

1r

Mòduls comuns d’especialitat que obligatòriament ha de cursar l’estudiant: Codi 41153

Mòdul Fonaments metodològics i disciplinaris per a la recerca en didàctica de les matemàtiques

41157

Metodologia de recerca en didàctica de matemàtiques i de les ciències

15

2n

41158

Treball de recerca

15

2n

Crèdits ECTS

Semestre

Mòduls optatius, cal escollir-ne un: Codi

Mòdul

201

3 Els Estudis

Facultat de Ciències de l’Educació LA GUIA DE L’ESTUDIANT 2008-2009

41155

Recerca educativa en dominis matemàtics específics

10

1r

41156

Recerca en ensenyament i aprenentatge de les matemàtiques i les ciències al llarg de la vida

10

1r


202

Els Estudis

3 MÀSTER OFICIAL DID. MATEMÀT. I CC. EXPERIMENALS - SEMESTRE 1r 14.30 15.00 15.30 16.00 16.30 17.00 17.30 18.00 18.30 19.00 19.30

41153 41152

41151 MÒDUL 3 (obligatori comú)

MÒDUL 1 (obligatori especialitat)

41156 MÒDUL 4 (optatiu comú)

41154 41155 MÒDUL 2 (optatiu especialitat)

20.00 20.30 21.00

dilluns

dimarts

dimecres

dijous

divendres

MÀSTER OFICIAL DID. MATEMÀT. I CC. EXPERIMENALS - SEMESTRE 2n 14.30 15.00 15.30 16.00 16.30 17.00 17.30 18.00 18.30 19.00 19.30

41157

41157

41157

41157

MÒDUL 6 TUTORIES

MÒDUL 5 (obligatori comú)

MÒDUL 6 (TUTORIES

MÒDUL 5 (obligatori comú)

dilluns

dimarts

20.00 20.30 21.00

dimecres

dijous

divendres


3.1.4.7. Màster de recerca en didàctica de la llengua i la literatura Coordinadora: Cristina Escobar Urmeneta Telèfon: 2658 Adreça electrònica: Coord.master.didllengua@uab.cat Pla d’estudis de 2007 (Comissió Afers Acadèmics –UAB de 29-05-07, sota la directriu del RD 1509/2005, de 16 de desembre, pel que es modifiquen el RD 55/2005, de 21 de gener, pel que s’estableix l’estructura dels ensenyaments universitaris oficials de grau i el RD 56/2005, de 21 de gener, pel que es regulen els estudis universitaris oficials de postgrau). L’objectiu del Màster Oficial en Didàctica de la Llengua i la Literatura (MOIR-DLL) és capacitar per: 1. Copsar l’estat de la qüestió en els diferents àmbits de recerca en didàctica de la llengua i literatura. 2. Identificar objectius de recerca en l’àmbit de l’educació lingüística o literària i en promoció del plurilingüisme per tal de millorar la formació lingüística de la població. 3. Dissenyar i desenvolupar projectes de recerca. 4. Comunicar els resultats i les conclusions a la comunitat científica i educativa, i a les administracions corresponents.

L’estructura del màster atén tant l’opció lingüística de cada participant, com el camp d’especialització triat. Per opció lingüística entenem: La llengua o llengües objecte d’ensenyament-aprenentatge sobre les que es desitja fer recerca (català, castellà, anglès, francès o d’altres llengües d’ús internacional o de minories). Per camp d’especialització investigadora entenem: a) L’àmbit temàtic sobre el qual l’estudiant desitja especialitzar-se. Més concretament: Planificació i avaluació a les àrees de llengua. Didàctica de la llengua i de la literatura orals. Didàctica de la llengua escrita. La llengua segona o estrangera com a vehicle d’aprenentatge a les àrees curriculars. Didàctica de la literatura. Llibres infantils i juvenils. Plurilingüisme escolar. b) Si la recerca es focalitza sobre l’ensenyament de llengües primeres, segones o estrangeres. Exemples: català i castellà com a llengües primeres; català com a segona llengua; anglès o castellà com a llengües estrangeres; etc.

Cóm es configura el pla d’estudis: El pla d’estudis té una estructura modular que permet disposar d’una oferta de 170 crèdits dels quals l’estudiant només n’ha de cursar 120 obligatòriament, entre 1r i 2n curs, segons si l’estudiant accedeix al 1r o al 2n curs del màster. El 1r curs consta d’una oferta de 70 crèdits dels quals l’estudiant només haurà de cursar 60 i el 2n curs consta d’una oferta de 100 dels quals l’estudiant haurà de superar 60 obligatòriament.

203

3 Els Estudis

Facultat de Ciències de l’Educació LA GUIA DE L’ESTUDIANT 2008-2009


204

Els Estudis

3 Primer curs: Mòduls que obligatòriament ha de cursar l’estudiant: Codi

Mòdul

Crèdits ECTS

Semestre

41126

Complements de formació en literatura en la llengua A

10

1r i 2n

41127

Complements de formació en llengua A

10

1r i 2n

41128

Complements de formació en llengua B

10

1r i 2n

41131

Introducció a la recerca a l’aula

10

1r i 2n

41132

Treball de camp

10

1r i 2n

Crèdits ECTS

Semestre

Mòduls optatius, cal escollir-ne un: Codi

Mòdul

41129

Didàctica de la llengua i la literatura A a l’educació primària

10

1r i 2n

41130

Didàctica de la llengua i la literatura A a l’educació secundària

10

1r i 2n

Crèdits ECTS

Semestre

Segon curs: Mòduls que obligatòriament ha de cursar l’estudiant: Codi

Mòdul

41140

Metodologia de recerca en didàctica de la llengua i la literatura

15

1r i 2n

41396

Introducció a la recerca i treball fi de màster

15

1r i 2n

Crèdits ECTS

Semestre

Mòduls optatius, cal escollir-ne tres: Codi

Mòdul

41133

Didàctica de la literatura

10

1r i 2n

41134

Didàctica de la llengua escrita

10

1r i 2n

41135

Didàctica de la llengua i de la literatura orals

10

1r i 2n

41136

El plurilingüisme escolar

10

1r i 2n

41137

Els llibres infantils i juvenils

10

1r i 2n

41138

La llengua segona o estrangera com a vehicle d’aprenentatge a les àrees curriculars

10

1r i 2n

41139

La planificació i l’avaluació a les àrees de llengua i literatura

10

1r i 2n


Sessions presencials tots els dimarts i dimecres de 17:30 a 20:30. Inici curs: 29 setembre Final curs: 31 maig. Presencial intensiu d’estiu: 25 juny al 10 juliol: de 9:00 a 14:00 i de 15:00 a 18:00. Consulteu els períodes no lectius als calendaris d’aquesta guia.

3.1.4.8. Màster de recerca en educació Coordinador: José Tejada Fernández Telèfon: 1750 Adreça electrònica: Coord.master.recerca.educació@uab.cat Pla d’estudis de 2007 (Comissió Afers Acadèmics –UAB de 29-05-07, sota la directriu del RD 1509/2005, de 16 de desembre, pel que es modifiquen el RD 55/2005, de 21 de gener, pel que s’estableix l’estructura dels ensenyaments universitaris oficials de grau i el RD 56/2005, de 21 de gener, pel que es regulen els estudis universitaris oficials de postgrau) La recerca en educació és clau per a millorar el desenvolupament i el creixement d’un país. És amb aquest convenciment que hem dissenyat uns estudis de màster que facilitin i possibilitin la formació de persones que exploren, analitzen i investiguen d’una manera aprofundida l’acció dels diferents protagonistes i les situacions que es produeixen en els processos d’ensenyament aprenentatge en els diversos contextos en els que aquells es produeixen. Els Departaments de Pedagogia Aplicada i Pedagogia Sistemàtica i Social ofereixen conjuntament el màster de Recerca en Educació. Aquets és un màster que neix com a resultat de la fusió dels doctorats d’ambdós departaments que, respectivament, s’anomenen Qualitat i Innovació en Educació i Educació i Societat. El màster de Recerca en Educació acull l’experiència i la tradició de tots dos Departaments. Una tradició que, al llarg dels anys, ha anat desenvolupant línies diverses d’investigació en els diferents àmbits del món de l’educació; tant formal com no formal. Objectiu general: Adquirir una formació especialitzada que habiliti els estudiants per a dissenyar i desenvolupar recerques en qualsevol context, àmbit o situació educativa. Destinataris: Llicenciats en Pedagogia, Psicologia, Sociologia, Antropologia i altres llicenciatures o títols de Grau en Ciències Socials i Humanes.

Cóm es configura el pla d’estudis: El pla d’estudis té una estructura modular que permet disposar d’una oferta de 90 crèdits dels quals l’estudiant només n’ha de cursar 60 obligatòriament. Aquesta estructura ofereix 30 crèdits obligatoris i 60 optatius.

205

3 Els Estudis

Facultat de Ciències de l’Educació LA GUIA DE L’ESTUDIANT 2008-2009


206

Els Estudis

3 Segon curs: Mòduls que obligatòriament ha de cursar l’estudiant: Codi

Mòdul

Crèdits ECTS

Semestre

41161

Epistemologia i metodologia de recerca educativa

15

1r i 2n

41744

Iniciació de la recerca i treball de fi de Màster

15

2n

Crèdits ECTS

Semestre

Mòduls optatius, cal escollir-ne tres: Codi

Mòdul

41159

Avaluació, qualitat i innovació en educació

10

1r

41160

Ètica i antropologia

10

1r

41117

Tecnologia educativa

10

1r

41118

Desenvolupament curricular i organitzatiu

10

1r

41119

Educació i treball

10

1r

41120

Intervenció socioeducativa

10

1r

HORARIS MÀSTER UNIVERSITARI EN RECERCA DE L’EDUCACIÓ - PRIMER SEMESTRE

17.21

Epistemologia i Metodologia de Recerca Educativa (15 sessions)

dilluns

Intervenció Socioeductiva

Avaluació i qualitat i innovació en Educació

Tecnologia educativa

Educació i Treball

Antropologia i Ética

Desenvolupament curricular i Organitzatiu

dimarts

dimecres

dijous

Epistemologia i Metodologia de Recerca Educativa (15 sessions)

divendres

MÀSTER UNIVERSITARI EN RECERCA DE L’EDUCACIÓ - SEGON SEMESTRE

17.21

TREBALL DE RECERCA

dilluns

dimarts

dimecres

dijous

divendres


3.1.5. Estudis propis 3.1.5.1. Mencions en ensenyament de l’anglès i del francès a l’educació infantil i primària Coordinadora: M. Dolors Masats Viladoms Telèfon: 3252 Adreça electrònica: dolors.masats@uab.es

Característiques i objectius Aquest estudis donen l’oportunitat als estudiants de la titulació de Mestre de Llengües Estrangeres de tenir una formació complementària en la llengua que no han triat com a prioritària en el seu itinerari de la diplomatura. Per tant, permeten la formació d’especialistes amb domini de dues llengües d’acord amb les necessitats que es preveuen per a l’educació obligatòria. D’altra banda, són un complement de formació per als estudiants de les diplomatures d’educació Infantil i Primària, perquè el caràcter globalitzador de l’ensenyament a l’educació Primària fa aconsellable el tractament integrat de totes les matèries, fins i tot d’aquelles que tenen especialistes al seu càrrec. Els estudis actuals sobre l’ensenyament de llengües estrangeres i les pràctiques docents més innovadores remarquen la importància que té per al seu aprenentatge el fet que puguin ser usades a les escoles com a vehicles de transmissió de coneixements en les àrees no lingüístiques des de l’inici de l’etapa d’escolarització. Les mencions pretenen formar mestres d’educació infantil i mestres generalistes que siguin capaços d’emprar la llegua estrangera com a instrument de comunicació a l’aula i com a eina d’aprenentatge de qualsevol àrea curricular. A banda, altres mestres especialistes també poden estar interessats en com impartir la seva matèria en una llengua estrangera.

Qui pot accedir a aquests estudis Podran accedir a aquestes mencions els estudiants que hagin cursat o que estiguin cursant les següents titulacions de magisteri: 1. Diplomatura de Mestre de Llengua Estrangera (Itinerari Anglès / Itinerari Francès) 2. Diplomatura de Mestre d’Educació Primària 3. Diplomatura de Mestre d’Educació Infantil S’estudiarà el perfil dels titulats d’altres diplomatures i/o llicenciatures que sol·licitin fer qualsevol de les dues mencions abans d’autoritzar-los a cursar-la.

Com es configura el pla d’estudis El pla d’estudi d’aquestes mencions conté entre 70,5 crèdits (Mestre d’Educació Infantil i Mestre d’Educació Primària) i 72,5 crèdits (Mestre Especialista en Llengua Estrangera), 38,5 dels quals són específics de la menció i la resta es poden cursar dins el pla d’estudis de la diplomatura d’origen.

207

3 Els Estudis

Facultat de Ciències de l’Educació LA GUIA DE L’ESTUDIANT 2008-2009


208

Facultat de Ciències de l’Educació LA GUIA DE L’ESTUDIANT 2008-2009

Els Estudis

3

PLA D’ESTUDIS DE LA MENCIÓ EN ENSENYAMENT DEL FRANCÈS A L’EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA 1. Alumnes de la titulació de Mestre especialista en Llengua estrangera itinerari anglès

Assignatures cursades dins el seu pla d’estudis Codi

21915 22048 21913 21929

Assignatura Llengua francesa Practicum III Fonètica de la llengua francesa Didàctica de la llengua francesa I1

Tipus

Crèdits

Semestre

obligatòria troncal lliure elecció lliure elecció

8 10 6 10

anual 1r 1r –

1 L’assignatura 21929 Didàctica de la Llengua Francesa I s’ofereix bianualment. S’imparteix docència el curs acadèmic 2007-2008, i no s’ofertarà el pròxim curs 2008-2009.

Assignatures específiques de la menció

Assignatures obligatòries: Codi 21916 21917 21930 29329

Assignatura Morfosintaxi de la llengua francesa Semàntica i pragmàtica de la llengua francesa Didàctica de la llengua francesa II2 Practicum de francès amb continguts curriculars

Crèdits

Semestre

4 6 10 10,5

2n 2n 1r i 2n 2n

2 L’assignatura 21930 Didàctica de la Llengua Francesa II s’ofereix bianualment. No s’imparteix docència el curs acadèmic 2007-2008, i s’ofertarà el pròxim curs 2008-2009.

Assignatures optatives, cal escollir-ne dues: Codi 21922 21918 21921

Assignatura Anàlisi del discurs a classe3 Anàlisi lingüística de documents orals i visuals Cultura, Intercultura i Ensenyament

Crèdits

Semestre

4 4 4

1r 1r 1r

3 L’assignatura 21922 Anàlisi del discurs a classe s’ofereix bianualment. No s’imparteix docència el curs acadèmic 2007-2008, i s’ofertarà el pròxim curs 2008-2009.

2. Alumnes de la titulació de Mestre d’Educació Primària

Assignatures cursades dintre del seu pla d’estudis Assignatura

Codi 22047 21914 21916 21917 21925 21937

Practicum III Llengua francesa amb finalitats específiques Morfosintaxi de la llengua francesa Semàntica i pragmàtica de la llengua francesa Didàctica de la segona llengua Didàctica de la llengua i la literatura III

*Possibilitat de lliure elecció.

Tipus

Crèdits

Semestre

troncal troncal lliure elecció lliure elecció troncal optativa*

10 4 4 6 4 4

1r 2n 2n 2n 2n 1r


Assignatures específiques de la menció

Assignatures obligatòries: Codi 21929 21930 29329

Assignatura Didàctica de la llengua francesa I1 Didàctica de la llengua francesa II2 Practicum de francès amb continguts curriculars

Crèdits

Semestre

10 10 10,5

– 1r i 2n 2n

Crèdits

Semestre

4 4 4

1r 1r 1r

Tipus

Crèdits

Semestre

troncal troncal troncal optativa* lliure elecció lliure elecció

10 4 4 4 4 6

1r 2n 2n 1r 2n 2n

Crèdits

Semestre

10 10 10,5

– 1r i 2n –

Assignatures optatives, cal escollir-ne dues: Codi 21922 21918 21921

Assignatura Anàlisi del discurs a classe2 Anàlisi lingüística de documents orals i visuals Cultura, Intercultura i Ensenyament

3. Alumnes de la titulació de Mestre d’Educació Infantil

Assignatures cursades dins el propi pla Codi

22049 21928 21925 21978 21916 21917

Assignatura Practicum III Literatura infantil Didàctica de la segona llengua Comunicació oral i escrita Morfosintaxi de la llengua francesa Semàntica i pragmàtica de la llengua francesa

Assignatures específiques de la menció

Assignatures obligatòries: Codi 21929 21930 29329

Assignatura Didàctica de la llengua francesa I1 Didàctica de la llengua francesa II2 Practicum de francès amb continguts curriculars

209

3 Els Estudis

Facultat de Ciències de l’Educació LA GUIA DE L’ESTUDIANT 2008-2009

*Possibilitat de lliure elecció. 1 L’assignatura 21929 Didàctica de la Llengua Francesa I s’ofereix bianualment. S’imparteix docència el curs acadèmic 2007-2008, i no s’ofertarà el pròxim curs 2008-2009. 2 Les assignatures 21930 Didáctica de la Llengua Francesa II i 21922 Anàlisi del discurs a classe s’ofereixen bianualment. No s’imparteix docència el curs acadèmic 2007-2008, i s’ofertarà el pròxim curs 2008-2009.


210

Facultat de Ciències de l’Educació LA GUIA DE L’ESTUDIANT 2008-2009

Els Estudis

3

Assignatures optatives, cal escollir-ne dues: Codi 21922 21918 21921

Assignatura

Crèdits

Semestre

4 4 4

1r 1r 1r

Anàlisi del discurs a classe2 Anàlisi lingüística de documents orals i visuals Cultura, Intercultura i Ensenyament

2 No s’imparteix aquest curs acadèmic ja que s’oferta bianualment.

PLA D’ESTUDIS DE LA MENCIÓ EN ENSENYAMENT DE L’ANGLÈS A L’EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA 1. Alumnes de la titulació de Mestre especialista en Llengua estrangera itinerari francès

Assignatures cursades dins el seu pla d’estudis Codi

21969 22048 21965 21931

Assignatura Llengua anglesa Practicum III Fonètica de la llengua anglesa Didàctica de la llengua anglesa I

Tipus

Crèdits

Semestre

obligatòria troncal lliure elecció lliure elecció

8 10 6 10

anual 1r 1r anual

Crèdits

Semestre

4 6 10 10,5

2n 2n anual 2n

Crèdits

Semestre

4 4 4

1r 1r 1r

Assignatures específiques de la menció

Assignatures obligatòries: Codi 21966 21967 21932 29330

Assignatura Morfosintaxi de la llengua anglesa Semàntica i pragmàtica de la llengua anglesa Didàctica de la llengua anglesa II Practicum d’anglès amb continguts curriculars

Assignatures optatives, cal escollir-ne dues: Codi 21919 21964 21920

Assignatura Folklore i Cultura Infantil Interlingüística i Anglès Internacional Tècniques Dramàtiques i d’Animació


2. Alumnes de la titulació de Mestre d’Educació Primària

Assignatures cursades dintre del pla Codi

22047 21968 21966 21967 21925 21937

Assignatura Practicum III Llengua anglesa amb finalitats específiques Morfosintaxi de la llengua anglesa Semàntica i pragmàtica de la llengua anglesa Didàctica de la segona llengua Didàctica de la llengua i la literatura III

Tipus

Crèdits

Semestre

troncal troncal lliure elecció lliure elecció troncal optativa*

10 4 4 6 4 4

1r 2n 2n 2n 2n 1r

Crèdits

Semestre

10 10 10,5

anual anual 2n

Crèdits

Semestre

4 4 4

1r 1r 1r

*Possibilitat de lliure elecció.

Assignatures específiques de la menció

Assignatures obligatòries: Codi 21931 21932 29330

Assignatura Didàctica de la llengua anglesa I Didàctica de la llengua anglesa II Practicum d’anglès amb continguts curriculars

Assignatures optatives, cal escollir-ne dues: Codi 21919 21964 21920

Assignatura Folklore i Cultura Infantil Interlingüística i Anglès Internacional Tècniques Dramàtiques i d’Animació

211

3 Els Estudis

Facultat de Ciències de l’Educació LA GUIA DE L’ESTUDIANT 2008-2009


212

Facultat de Ciències de l’Educació LA GUIA DE L’ESTUDIANT 2008-2009

Els Estudis

3

3. Alumnes de la titulació de Mestre d’Educació Infantil

Assignatures cursades dins el propi pla Codi

22049 21928 21925 21978 21966 21967

Assignatura Practicum III Literatura infantil Didàctica de la segona llengua Comunicació oral i escrita Morfosintaxi de la llengua anglesa Semàntica i pragmàtica de la llengua anglesa

Tipus

Crèdits

Semestre

troncal troncal troncal optativa* lliure elecció lliure elecció

10 4 4 4 4 6

1r 2n 2n 1r 2n 2n

Crèdits

Semestre

10 10 10,5

anual anual 2n

Crèdits

Semestre

4 4 4

1r 1r 1r

*Possibilitat de lliure elecció.

Assignatures específiques de la menció

Assignatures obligatòries Codi 21931 21932 29330

Assignatura Didàctica de la llengua anglesa I Didàctica de la llengua anglesa II Practicum d’anglès amb continguts curriculars

Assignatures optatives, cal escollir-ne dues: Codi 21919 21964 21920

Assignatura Folklore i Cultura Infantil Interlingüística i Anglès Internacional Tècniques Dramàtiques i d’Animació


3.2. El Practicum de la Facultat 3.2.1. Practicum de les diplomatures de Mestre: Educació Infantil, Educació Primària, Educació Física, Educació Musical, Llengües Estrangeres, Educació Especial El Practicum de la formació de mestre consisteix en estades en centres escolars i de l’àmbit educatiu, per tal que els estudiants entrin en contacte amb les institucions i els seus professionals, així com l’assistència a tutories i seminaris que la Facultat realitzi relacionats amb les pràctiques. L’organització del Practicum segueix criteris comuns en objectius, temporalitat i tutories per totes les especialitats de magisteri.

a) Objectius generals

• • •

Facilitar formes de relació i contrast amb la realitat educativa de les idees pròpies i les opcions de formació professional. Posar a prova les seves competències per dissenyar, posar en pràctica i avaluar actuacions educatives. Promoure actituds professionals útils per al treball amb els infants, amb els familiars, així com amb els equips pedagògics, els professionals externs i la comunitat.

b) Centres de Practicum Practicum I: Els estudiants, en grup, proposaran un centre per fer el Practicum amb el vist-i-plau dels seus tutors a la Facultat, tenint en compte que la proposta no afecti als centres de la xarxa que han d’acollir alumnes per altres Practicums. És recomanable, per seguir aquestes pràctiques, que els estudiants hagin cursat l’assignatura Teoria i Història de les institucions educatives.

Practicum II, III i IV: L’assignació del centre la farà la Coordinació de Pràctiques considerant els projectes que les titulacions tinguin en funcionament amb determinats centres, les demandes dels centres escolars de la xarxa de la Facultat i les instàncies que els alumnes hagin sol·licitat. Els centres que integren la xarxa són: Escoles Bressol, CEIPs, ZERs, centres privats concertats, escoles d’adults i centres penitenciaris.

213

3 Els Estudis

Facultat de Ciències de l’Educació LA GUIA DE L’ESTUDIANT 2008-2009


214

Els Estudis

3 Particularitats i recomanacions:

• • • •

• • •

Els estudiants d’Educació Infantil han d’alternar les estades dels Practicum II i III/IV al cicle 0-3 anys (Escola Bressol) i al cicle 3-6 anys (Parvulari). Els estudiants de la resta de titulacions faran el Practicum II a Escoles d’infantil i Primària, a Escoles d’adults o a Escoles de Centres Penitenciaris (sempre i quan hi hagi places disponibles aquell curs). Pels estudiants d’Educació Primària la opció de realitzar les pràctiques a Escoles d’adults o Centres Penitenciaris només podrà ser aplicada als Practicum III/IV. Els estudiants d’Educació Especial podran realitzar el Practicum II i el Practicum III al mateix centre, sempre i quan el centre ofereixi les places oportunes. En el Practicum II tindran un tutor d’aula ordinària; en el Practicum III estaran amb el/la mestre/a d’educació Especial. El Practicum IV es realitzarà en un centre d’atenció especial. Als estudiants d’Educació Primària se’ls recomana que per poder realitzar els Practicum III i IV tinguin aprovades les assignatures de didàctiques específiques dels cursos anteriors: Didàctica de la Llengua i la Literatura I i II, Didàctica de les Arts Plàstiques I, Didàctica de les Ciències Socials I i II i Didàctica del Càlcul. I per fer pràctiques a Centres de Formació d’adults es recomana cursar les següents assignatures de la Diplomatura d’Educació Social com a lliure elecció: Orientació Laboral i Plans i Programes de Formació Ocupacional. Pels estudiants d’Educació Musical seria recomanable que per fer el Pràcticum III de la titulació estiguessin cursant o haguessin cursat l’assignatura Didàctica de la Música I. Es recomana, igualment, als estudiants de la titulació de Llengües Estrangeres haver cursat l’assignatura Didàctica de la llengua anglesa I (o francesa I) per tal de poder realitzar els Practicum III i IV. Es recomana NO matricular-se del Practicum II sense haver aprovat el Practicum I, o matricular-se del III o del IV sense haver aprovat els anteriors.

c) Temporalització (Calendari Practicum 2008-2009) Els dies 15 i 16 de setembre es realitzaran seminaris obligatoris de formació i presentació al centre pels estudiants que han de realitzar el Practicum II d’Educació Primària i III de totes les titulacions de magisteri.


Crèdits: 2

Hores: 20

Del 2 al 13 de febrer de 2009

Del 26 de gener al 20 de febrer de 2009

Els 3 períodes són obligatoris.

Crèdits: 10

Hores: 100

SEGON CURS Crèdits: 20

Crèdits de l’assignatura i equivalència en hores

Els 2 períodes són obligatoris.

PRACTICUM IV

Del 26 de gener al 13 de febrer de 2009 Tots els dimecres fins a finals de maig de 2009

Del 2 al 13 de febrer de 2009 Tots els dimecres fins a finals de maig de 2009

Hores: 200

Els 2 períodes són obligatoris.

Període escola Ed. Especial: • Del 2 al 13 de febrer de 2009 • Tots el dimecres des d’aleshores fins a finals de maig de 2009

Ed. Especial:

Els 2 períodes són obligatoris.

• •

Ed. Primària i Ed. Infantil:

Els 2 períodes són obligatoris.

Ed. Musical, Ed. Física Ll. Estrangera:

TERCER CURS

Període Escola Ordinària: • Del 17 de setembre al 3 d’octubre de 2008. • Del 26 al 30 de gener de 2009 • Tots els dimecres des del 8 d’octubre de 2008 fins al 21 gener de 2009

Del 17 de setembre al 3 d’octubre de 2008 Del 2 al 13 de febrer de 2009

Els 2 períodes són obligatoris.

Del 17 de setembre al 3 d’octubre de 2008. Tots els dimecres fins a finals de gener de 2009.

Ed. Especial:

Del 19 de gener al 13 de febrer de 2009

Ed. Primària:

Ed. Infantil:

Ed. Musical, Ed. Física, Ll. Estrangera, Ed. Infantil i Ed. Primària:

PRACTICUM III

TERCER CURS

l’escola quant a jornades festives

Els Estudis

NOTA IMPORTANT: S’entén que totes PRIMER CURSaquestes estades s’han de realitzar en horari lectiu dels alumnes i dedicació exclusiva del professorat i s’ha de regir pel calendari de

Ed. Musical, Ed. Física Ll. Estrangera, Ed. Especial:

PRACTICUM II

PRACTICUM I

Totes les titulacions:

SEGON CURS

PRIMER CURS

DIPLOMATURES DE MAGISTERI

Facultat de Ciències de l’Educació LA GUIA DE L’ESTUDIANT 2008-2009 215

3


216

Els Estudis

3 d) Tutories Cada estudiant tindrà un tutor de Practicum professor de la Facultat que orientarà la seva estada al centre de pràctiques i farà el seguiment de les propostes d’activitat i/o d’intervenció a través de les sessions de tutoria. Durant el Practicum, el tutor de la Facultat realitzarà el seguiment de l’alumne i establirà contacte amb el centre ja sigui telefònicament (Practicum II) o presencial. En el centre educatiu assignat, l’alumne tindrà un tutor/a que informarà i situarà a l’estudiant respecte al grup-classe, estratègies d’aprenentatge, organització del centre, etc. Aquest tutor/a realitzarà al final de les pràctiques un informe d’avaluació que serà considerat un dels elements de la valoració del Practicum, conjuntament amb la participació a les tutories a la Facultat, l’assistència regular al centre i la memòria final. La nota final dependrà del conjunt de les valoracions d’aquests àmbits.

3.2.2. Practicum de la Diplomatura d’Educació Social El Practicum d’Educació Social consisteix en un conjunt d’estades i activitats aplicades en centres amb la supervisió d’un professor/a de la Facultat i d’un tutor del mateix centre, així com l’assistència a tutories i seminaris que la titulació realitzi relacionats amb les pràctiques. L’experiència dels Practicum possibilita la inserció a l’àmbit professional dels futurs educadors. El Practicum I consisteix en l’anàlisi de la realitat social d’un territori i els recursos socioeducatius que disposa, així com un diagnòstic sobre les necessitats no cobertes. A més, els tutors del Practicum organitzaran visites guiades per conèixer un ventall ampli d’institucions que treballen en el camp socioeducatiu, les activitats i programes que desenvolupen i el perfil dels educadors socials que hi treballen. Durant el Practicum II els estudiants han de realitzar una anàlisi de la institució i en el Practicum III hauran d’elaborar, aplicar i avaluar un programa o projecte d’intervenció. Els Practicum sempre estan relacionats amb les matèries i assignatures que s’imparteixen a la Facultat. És per això que des de Coordinació de Pràctiques es recomana que per fer el Practicum I s’estigui fent l’assignatura Introducció a la Sociologia; en el cas del Practicum II que s’hagin fet o s’estiguin realitzant les assignatures Organització d’institucions d’educació no formal, així com Metodologia de la investigació social. Per al Practicum III les matèries que s’haurien d’haver cursat són: La intervenció educativa en l’educació social, Programes d’animació sociocultural, Avaluació i diagnòstic de la realitat social i Elaboració de projectes i programes d’educació no formal. L’assignació dels centres tant del Practicum II com del Practicum III la realitzen els alumnes mitjançant unes fitxes on han d’exposar les seves preferències de la llista de centres que han ofert places de pràctiques a la Coordinació General.


Es recorda als estudiants que no es recomana matricular-se del Practicum II sense haver cursat el Practicum I, o el Practicum III sense tenir aprovats els anteriors.

a) Objectius generals

• • •

Conèixer la realitat professional de l’educador social en els diferents àmbits d’intervenció. Aplicar els coneixements i les tècniques apreses en les matèries de la titulació. Analitzar des d’una perspectiva crítica les pràctiques realitzades per tal de millorar la inserció i el desenvolupament professionals futurs.

b) Centres de pràctiques Els Practicum II i III es faran en centres de pràctiques de la xarxa de la Facultat que poden ser: a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k)

Centres cívics, Associacions ciutadanes i Gestió Cultural. Ludoteques, Esplais, Casals de joves i infants, Biblioteques infantils. Centres Oberts. Casals d’avis-Centres de dia, Residències de gent gran. Escoles d’adults, Escoles-taller, Formació bàsica i atenció a immigrants, Centres de formació ocupacional i centres d’orientació i reinserció laboral. Centres penitenciaris i de justícia juvenil. Centres residencials d’atenció educativa. Centres de formació de monitors de temps lliure. Serveis Socials dels Ajuntaments. Tallers protegits (integració laboral) Centres d’atenció a toxicòmans

217

3 Els Estudis

Facultat de Ciències de l’Educació LA GUIA DE L’ESTUDIANT 2008-2009


218

Els Estudis

3 c) Temporalització (Calendari Practicum Curs 2008-2009) El 15 i 16 de setembre es realitzaran seminaris obligatoris de formació i presentació al centre pels estudiants que han de fer el Practicum III de la titulació. DIPLOMATURA D’EDUCACIÓ SOCIAL PRIMER CURS

SEGON CURS

1r Període: Des del 12 de

Del 2 de febrer al 13 de febrer de 2009 Les activitats vinculades al pràcticum I comencen al setembre. Es fan visites a centres des de desembre de 2008 a maig de 2009. Assignatura vinculada a Introducció a la Sociologia

novembre de 2008, un dia a la setmana fins al febrer de 2009

TERCER CURS

1r Període: Del 17 de setembre a l’1 d’octubre de 2008 2n Període: Intensiu del 2 al

2n Període: Intensiu del 2 al

13 de febrer de 2009

13 de febrer de 2009

3r Període: Un dia a la setmana 3r Període: Un dia a la setmana des del 18 de febrer de 2009 fins a realitzar el total d’hores Els 3 períodes són obligatoris

durant tot l’any fins a finals de maig de 2009 Els 3 períodes són obligatoris

Crèdits de l’assignatura i equivalència en hores Crèdits: 6

Hores: 60

Crèdits: 10

Hores: 100

Crèdits: 16

Hores: 160

d) Tutories Cada estudiant tindrà un professor tutor de la facultat que orientarà i farà el seguiment del Practicum en les sessions de tutoria –individuals o en grup, segons els àmbits– i, finalment, avaluarà les observacions i intervencions de l’estudiant al centre, considerant l’assistència i participació a les tutories, la memòria i l’informe del tutor del centre de pràctiques. El tutor de facultat serà assignat per la coordinació de pràctiques de la titulació. El tutor de centre ha de tenir la titulació d’educador Social o, en el seu defecte, presentar un perfil professional adequat a les pràctiques a realitzar.

3.2.3. Practicum de la llicenciatura de Pedagogia El Practicum de la titulació de Pedagogia consisteix en un conjunt d’estades i activitats aplicades en centres de Pràctiques amb la supervisió d’un professor/a de la Facultat i d’un tutor del mateix centre, així com l’assistència a tutories i seminaris que la titulació realitzi relacionats amb les pràctiques. La experiència dels Practicum possibilita la inserció a l’àmbit professional dels futurs pedagogs.


El pla d’estudis de Pedagogia proporciona la formació necessària per accedir a tot un seguit de sortides professionals que abasten tant el camp de l’educació formal, com el de l’educació no formal. Aquestes sortides professionals poden agrupar-se en 3 grans àmbits: a) Organització i direcció escolar. b) Pedagogia social. c) Formació, ocupació i empresa.

a) Objectius generals

• • • •

Conèixer la realitat professional del pedagog en els diferents àmbits d’intervenció. Aplicar i aprofundir en els coneixements teòrics i tècniques apreses en el currículum de la titulació. Analitzar des d’una perspectiva crítica les pràctiques realitzades per tal de millorar la futura inserció i desenvolupament professional. Potenciar la recerca com una de les activitats pròpies del pedagog.

b) Centres de pràctiques El Practicum I consisteix en una sèrie de visites guiades proposades pels tutors de la facultat que siguin un reflex de les possibilitats professionals dels pedagogs en el mercat de treball. Per poder fer el Practicum II es recomana haver aprovat o estar matriculat de l’assignatura 23152-Organització i Gestió de Centres Educatius, ja que aquestes pràctiques es realitzaran preferentment en centres d’ensenyament educatius reglats. Els Practicum III i IV es faran en centres de la xarxa de la Facultat –és molt recomanable que els Practicum III i IV es facin al mateix centre– que poden ser, d’acord amb les sortides professionals de la Llicenciatura i amb els itineraris dels estudiants: a) Serveis educatius dels ajuntaments, Centres de Recursos Pedagògics, Instituts Municipals d’educació, Serveis pedagògics de museus. b) Centres d’ensenyament reglat de les diferents etapes: Infantil, Primària, Secundària obligatòria, Secundària postobligatòria, Batxillerat, Formació Professional, Universitat i Escoles d’adults. c) Centres de formació ocupacional i Departaments de formació d’empresa, Escoles-taller, Tallers protegits (integració laboral). d) Casals de Cultura, Ateneus populars, Centres cívics, Associacions ciutadanes, Àrees de cultura i Gestió Cultural. e) Ludoteques, Esplais, Casals de joves, Biblioteques infantils, Casals infantils. f) Casals d’avis-Centres de dia, Residències de gent gran.

219

3 Els Estudis

Facultat de Ciències de l’Educació LA GUIA DE L’ESTUDIANT 2008-2009


220

Els Estudis

3 g) Escoles d’adults, Escoles-taller, Formació bàsica i atenció a immigrants, Centres penitenciaris i de justícia juvenil. h) Centres oberts per a infants, Residències infantils, Centres de Justícia juvenil, Residències juvenils. i) Centres de formació de monitors de temps lliure, Escoles de natura, Educació ambiental. j) Atenció toxicòmans, centres d’educació especial. k) Centres d’atenció a la dona. l) Revistes d’educació i mitjans de comunicació.

c) Temporalització (Calendari del Practicum Curs 2008/2009) LLICENCIATURA DE PEDAGOGIA PRIMER CURS Del 2 al 13 de febrer de 2009

SEGON CURS Intensiu. Del 2 al 13 de febrer de 2009 i un dia a la setmana fins a realitzar el total d’hores

TERCER CURS

QUART CURS

1r Període: Des del dia 1r Període: Des del 12 de novembre de 2008, 12 de novembre de 2008, un dia a la setmana un dia a la setmana fins al febrer 2009 fins al febrer 2009

2n Període: Intensiu del 2n Període: Intensiu del 2 al 13 de febrer 2 al 13 de febrer de 2009 de 2009 3r Període: Un dia a la setmana des del 18 de febrer de 2009 fins a realitzar el total d’hores

3r Període: Un dia a la

Els tres períodes són obligatoris

Els tres períodes són obligatoris

setmana des del 18 de febrer de 2009 fins a realitzar el total d’hores

Crèdits de l’assignatura i equivalència en hores Crèdits: 4

Hores: 40

Crèdits: 4 Hores: 40

Crèdits: 6

Hores: 60

Crèdits: 6

Hores: 60

d) Tutories Cada estudiant tindrà un professor tutor de la facultat que orientarà i farà el seguiment del Practicum en les sessions de tutoria –individuals o en grup, segons els àmbits– i, finalment, avaluarà les observacions i intervencions de l’estudiant al centre, considerant l’assistència i participació a les tutories, la memòria, l’informe i l’avaluació del tutor del centre de pràctiques segellada (sense la qual no es podrà avaluar cap treball de Practicum).


3.2.4. Practicum de la llicenciatura de Psicopedagogia El Practicum de Psicopedagogia consisteix en un conjunt d’activitats aplicades, realitzades fora del campus universitari sota la supervisió d’un professor i d’un tutor del centre o institució on es faci, així com l’assistència a tutories i seminaris que la titulació realitzi relacionats amb les pràctiques. Al llarg de dos cursos acadèmics, els estudiants s’insereixen en l’àmbit laboral com a preparació per al desenvolupament de la seva futura vida professional. L’activitat professional del futur Psicopedagog requereix que la experiència directa que proporcionen les pràctiques qualifiqui la seva intervenció i permeti solucionar els problemes pràctics psicopedagògics. En aquest sentit, les funcions de prevenció, valoració i orientació, assessorament i suport seran els eixos sobre els quals es posarà l’èmfasi en el Practicum esmentat.

a) Objectius generals

• • •

Conèixer la realitat professional del psicopedagog en els diferents àmbits d’intervenció. Aplicar els coneixements i procediments apresos en els currícula de la titulació. Analitzar des d’una perspectiva crítica les pràctiques realitzades per tal de millorar la inserció i el desenvolupament professionals

b) Centres de pràctiques Tant el Practicum I (Tercer curs) com el Practicum II (Quart curs) s’han de realitzar en algun dels centres de la xarxa proposats per la Coordinació General de Pràctiques. Serà aquesta qui exposarà en el moment oportú el llistat de les institucions que han ofert places per estudiants en pràctiques. L’assignació dels centres dependrà de les opcions exposades per part dels estudiants a la fitxa que hauran d’entregar a Coordinació General en els terminis establerts. Són centres de pràctiques: a) b) c) d) e) f)

Serveis educatius: EAP’s (només Practicum II), gabinets públics i privats d’assessorament. Centres d’ensenyament reglat: IES i Centres d’Educació Especial, Tallers protegits. Centres de formació per al treball, centres de formació ocupacional i escoles taller. Associacions ciutadanes, ONGs. Casals d’avis, centres de dia, residències d’avis. Centres penitenciaris i centres de menors.

221

3 Els Estudis

Facultat de Ciències de l’Educació LA GUIA DE L’ESTUDIANT 2008-2009


222

Els Estudis

3 c) Temporalització (Calendari Practicum Curs 2008/2009) LLICENCIATURA DE PSICOPEDAGOGIA PRIMER CURS

SEGON CURS

Del 2 de febrer al 13 de febrer de 2009 i un dia a la setmana fins a realitzar el total d’hores.

1r Període: Intensiu del 2 al 13 de febrer de 2009. 2n Període: Un dia a la setmana des del 18 de febrer de 2009 fins a realitzar el total d’hores. Els 2 períodes són obligatoris

Crèdits de l’assignatura i equivalència en hores Crèdits: 4

Hores: 40

Crèdits: 8

Hores: 80

d) Reconeixement parcial del Practicum Els estudiants de Practicum I amb experiència professional prèvia i demostrable vinculada a les funcions psicopedagògiques podran sol·licitar el reconeixement parcial de la part de pràctiques presencials al centre, encara que hauran de realitzar la memòria corresponent i tindran un tutor de facultat assignat. Aquesta sol·licitud s’haurà d’ajustar a la normativa reguladora prevista específicament per la titulació en aquests casos. Les persones que s’adaptin a aquesta situació poden demanar-ne més informació a la Coordinació General de Pràctiques.

e) Tutories Cada estudiant tindrà un professor tutor de la facultat que orientarà i farà el seguiment del Practicum en les sessions de tutoria –individuals o en grup, segons els àmbits– i, finalment, avaluarà les observacions i intervencions de l’estudiant al centre, considerant l’assistència i participació a les tutories, la memòria i l’informe del tutor del centre de pràctiques.

NOTA IMPORTANT: En les titulacions d’Educació Social, Pedagogia i Psicopedagogia, es podrà pactar amb el centre de pràctiques altres dies alternatius al dimecres, sempre que no coincideixin amb horaris de classe i que es compleixin les hores totals indicades a cada titulació


3.2.5. Normativa per a la realització del Practicum sense ajustar-se als estàndards habituals La Facultat ha regulat també la realització del Practicum sense ajustar-se als estàndards habituals: La normativa completa de les titulacions de magisteri aprovada el dia 29 de gener de 2007 la podeu trobar a la secció de Pràctiques de la pàgina web de la Facultat:http://dewey.uab.es

• Normativa per a la presentació de demandes i/o sol·licituds Aquells estudiants que per raons justificades necessitin fer el Practicum en uns horaris, calendaris o poblacions particulars han de presentar una instància –degudament complimentada, argumentada i acompanyada dels documents necessaris per justificar les seves peticions– a la secretaria del Practicum. En principi, cal abstenir-se de presentar demandes basades en raons de comoditat com, per exemple, estalviar-se d’haver de fer un desplaçament racional des del lloc de residència fins al centre de Practicum. Les peticions s’estudiaran a nivell particular i atenent els criteris de la normativa establerta per la Facultat. Les demandes justificables poden referir-se a aspectes com els que es descriuen seguidament, entre d’altres:

• Raons laborals: – Necessitat d’acumular o expandir els períodes de Practicum per poder aconseguir el permís de l’empresa per realitzar-lo. – Possibilitat que el centre de Practicum no sigui massa lluny del lloc de treball. – Interès per realitzar el Practicum en el mateix centre on es treballa –només es pot demanar una vegada durant les pràctiques i només es considerarà en el cas que es treballi fent funcions de docent (cas de les diplomatures de magisteri) o es facin les funcions de pedagog, educador social o psicopedagog (resta de titulacions).

• Projectes de Practicum a Llatinoamèrica Des de fa vuit anys la Facultat ofereix la possibilitat de realitzar els darrers Practicums en alguns països llatinoamericans. Per fer-ho, cal allargar el temps en acabar els estudis ja que comporten una estada de sis mesos a la institució o centre vinculats als projectes establerts. Per poder sol·licitar aquest tipus de Practicum, els estudiants hauran d’omplir una instància abans del 30 d’abril del curs anterior. En tots els casos, els estudiants han d’haver acabat tots els crèdits de la titulació. Les places s’adjudicaran d’acord a la disponibilitat dels projectes a realitzar i segons els criteris establerts per la comissió de Practicum. Per més informació podeu passar per la Coordinació General de Practicum o parlar amb el Coordinador de Practicum a Llatinoamèrica.

223

3 Els Estudis

Facultat de Ciències de l’Educació LA GUIA DE L’ESTUDIANT 2008-2009


224

Els Estudis

3 • Estudiants a qui només els queden les pràctiques per acabar els seus estudis i volen realitzarles durant el primer quadrimestre del curs: En aquest cas, els estudiants hauran de demanar una instància a Coordinació de pràctiques i, una vegada acceptada la seva petició pel coordinador de la titulació corresponent, podran demanar la Convocatòria Extraordinària de febrer a la Gestió Acadèmica en els terminis oportuns si volen acabar els seus estudis durant el mes de febrer i d’aquesta manera tramitar el seu títol. Aquesta gestió la realitzarà l’estudiant directament amb la Gestió Acadèmica.

3.2.6. Cronograma del Practicum Diplomatures de Mestre

Setembre

Els dies 15 i 16: Jornades de Pràctiques. Seminaris i primeres trobades amb el professorat-tutor de Practicum i entrega de la documentació necessària per presentar-se al centre. Visita de presentació al centre de Practicum. Les tutories tindran continuïtat durant tot el curs.

Dia 17: S’inicia l’estada als centres dels estudiants que realitzen el Practicum III de tots els magisteris i dels que estan matriculats del Practicum II d’Educació Primària. Octubre

Reunions informatives als estudiants matriculats del Practicum II, excepte Ed. Primària, convocada per la coordinació de pràctiques de cada titulació.

Dia 31: Termini màxim de presentació d’instàncies regulars o demandes específiques per al Practicum II. Estada als centres de pràctiques tots els dimecres d’octubre a maig de les titulacions que han començat el Practicum –es recorda que les pràctiques s’han de realitzar en horari complet del centre i seguint el calendari de l’escola.

Novembre

Organització dels grups de Practicum I per part dels estudiants, ajudats pels tutors de les titulacions respectives. Els estudiants buscaran un centre entre les escoles NO adscrites a la xarxa o que siguin de la xarxa però no tinguin estudiants en pràctiques d’altres cursos. Estudiants matriculats al Practicum II de les titulacions de magisteri (excepte Ed. Primària): Durant aquest mes és faran públics els llistats provisionals d’assignació de centres, s’adequarà un període de reclamacions i es farà públic el llistat definitiu d’assignació de centres i tutors. Totes aquestes accions s’aniran informant puntualment.


Desembre

Continuen les tutories del Practicum III de les diferents titulacions de magisteri. S’informa als centres sobre les assignacions d’estudiants que tindran al segon quadrimestre fent les seves pràctiques.

Gener-febrer

Continuen les tutories del pràcticum III de les diferents titulacions de magisteri. Estudiants de Practicum I: Els tutors de Facultat faran reunions per informar sobre el contingut del Practicum i s’entregarà la documentació necessària per presentar-se al centre assignat. Estudiants de Practicum II de magisteri (excepte Ed. Primària) i estudiants de Practicum IV d’Educació especial: Durant el mes de gener tindrà lloc la primera tutoria amb el professorat-tutor, previ al seu inici i l’entrega de la documentació necessària per presentar-se al centre.

Dia 2 de febrer: Inici del Practicum I de totes les titulacions de magisteri. Dia 2 de febrer: Inici del Practicum II de totes les titulacions de magisteri –excepte Ed. Primària– i del Practicum IV d’Ed. Especial.

IMPORTANT: Les titulacions d’Ed. Infantil i Ed. Primària durant el curs 2008-2009 segueixen el Pla d’estudis amb metodologia ECTS, i presenten un canvi de dades a l’inici del seu Practicum II –Comproveu el calendari. Març

Tutories dels Practicum II i IV i estades als centres els dimecres.

Abril

A finals d’aquest mes es faran reunions informatives sobre els Practicum III i IV del curs següent.

Dia 30: Termini màxim de presentació d’instàncies regulars o de demandes específiques per a les pràctiques del primer quadrimestre del curs 2009-2010. Tutories i estades als centres el dimecres.

Maig

Durant aquest mes es farà públic el llistat provisional d’assignacions de centres del Practicum II de la titulació d’Ed. Primària i dels Practicum III i IV de totes les titulacions de magisteri per al curs 2009-2010. Hi haurà un període de reclamacions i la posterior publicació del llistat definitiu d’assignació de centres i tutors. A partir d’aquest moment, l’estudiant que, per la raó que sigui, no pugui fer les pràctiques ho ha de comunicar a la Coordinació General de Pràctiques a fi d’informar-ne al professor-tutor i a l’escola corresponent.

Juny

S’informa als centres sobre les assignacions d’estudiants per al curs 2009-2010.

225

3 Els Estudis

Facultat de Ciències de l’Educació LA GUIA DE L’ESTUDIANT 2008-2009


226

Els Estudis

3 Titulacions de Pedagogia, Psicopedagogia i Educació Social Setembre

Els dies 15 i 16: Jornades de Pràctiques. Seminaris i primeres trobades amb el professorat-tutor de Practicum i entrega de la documentació necessària per presentar-se al centre. Visita al centre de Practicum. Les tutories tindran continuïtat durant tot el curs. Dia 17: S’inicia l’estada als centres dels estudiants que realitzen el Practicum III d’Ed. Social. Durant la darrera setmana d’aquest mes es farà públic el llistat provisional de les assignacions estudiants/centres dels Practicum II d’Ed. Social i III i IV de Pedagogia.

Octubre

Reunions informatives sobre el Practicum als estudiants que estiguin matriculats dels Practicum I i II de Psicopedagogia i II de Pedagogia.

Novembre

Dia 12: Inici dels Practicum II d’Ed. Social i III i IV de Pedagogia. Publicació de l’oferta de places als centres de pràctiques per als estudiants matriculats als Practicum II de Pedagogia i I i II de Psicopedagogia. Recollida de butlletes i publicació del llistat provisional d’assignació estudiant/centre. Període de reclamacions. Preparació del Practicum I d’educació Social i Pedagogia amb els tutors de les respectives titulacions.

Desembre

Es faran públics els llistats definitius de les diverses titulacions, abans de les vacances de Nadal. S’informarà als centres dels estudiants assignats a la seva institució.

Gener-febrer

Primera trobada amb el professorat-tutor de Practicum, prèvia al seu inici, i entrega de la documentació necessària per als estudiants matriculats al Practicum II de Pedagogia i I i II de Psicopedagogia.

Dia 2 de febrer: Inici dels Practicum I d’Ed. Social, I i II de Pedagogia i I i II de Psicopedagogia.

Març

Estades als centres del estudiant matriculats a totes les pràctiques de les titulacions d’Ed. Social, Pedagogia i Psicopedagogia.

Abril

A finals d’aquest mes les coordinacions de pràctiques de les titulacions haurien de realitzar les reunions informatives dels Practicum III d’Ed. Social i III i IV de la titulació de Pedagogia pel curs 2009-2010.


Maig

Durant aquest mes es faran públics els llistats de les places ofertes pels centres, i es farà la presentació de les butlletes, el període de reclamacions i es publicarà un llistat provisional d’assignació estudiant/centre.

Estudiants que es matricularan del Practicum IV de Pedagogia el curs següent: Durant aquest mes, en cas que hagin tingut alguna incidència o problema amb el centre de Practicum III –on han de continuar realitzant el Practicum IV– es podrà sol·licitar canvi de centre presentant una instància a la Coordinació General de Pràctiques justificant, raonadament i amb coherència, el motiu d’aquesta demanda.

Juny-juliol

Llistes definitives del Practicum III d’Ed. Social. S’informa als centres de les assignacions d’estudiants realitzades.

S’inicien els primers passos per realitzar l’assignació dels estudiants dels Practicum III i IV de Pedagogia i del Practicum II d’Ed. Social que s’iniciaran a mitjans de novembre.

NOTA IMPORTANT: Els programes marc de Practicum de cada titulació estan disponibles tant a la pàgina web de la Facultat http://www.uab.cat/ciencies-educacio com al Servei de Fotocòpies. Cal consultar aquests programes per conèixer les característiques de cada modalitat de Practicum.

227

3 Els Estudis

Facultat de Ciències de l’Educació LA GUIA DE L’ESTUDIANT 2008-2009


30

30

30

30

Educació emocional

Introducció a l’estadística aplicada a l’educació Jugar tot aprenent i aprendre tot jugant Pràctiques d’educació audiovisual a les aules: imatge en moviment Per què tu de blau i jo de rosa? La narració com a mitjà de comunicació a l’aula: explicar contes Massatge infantil: apropament i aplicacions a l’escola

Josefina Sala tel. 935813188 fina.sala@uab.cat

Cristina Laborda tel. 5813196 cristina.laborda@uab.cat

Teresa Creus tel. 935813252 teresa.creus@uab.cat

Teresa Creus tel. 935813252 teresa.creus@uab.cat

Teresa Creus tel. 935813252 teresa.creus@uab.cat

Teresa Creus tel. 935813252 teresa.creus@uab.cat

Teresa Creus tel. 935813252 teresa.creus@uab.cat

Facultat de Ciències de l’Educació

Facultat de Ciències de l’Educació

Facultat de Ciències de l’Educació

Facultat de Ciències de l’Educació

Facultat de Ciències de l’Educació

Facultat de Ciències de l’Educació

Facultat de Ciències de l’Educació

34

20

24

22,5

30

30

Títol Activitat

Persona de contacte

Codi

Nom Institució

Núm. hores

2

1,5

2

2

2

2

2

Núm. crèd.

111

111

111

111

111

111

111

Adreçada a (*1)

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Avaluac Sí/No

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Qualif. Individual Sí/No

Del 29 de setembre al 22 de desembre de 2008: dimarts de 14 a 16:30 hores

Del 29 de setembre al 22 de desembre de 2008: dimarts de 14 a 16:30 hores

Del 24 de febrer al 26 de maig de 2009: dilluns de 14 a 16:30 hores

Del 25 de setembre fins al 22 de desembre de 2008: dijous de 14 a 16:30 hores

Del 24 de febrer al 26 de maig de 2009: dimarts de 14 a 16:30 hores

Del 8 al 15 de setembre de 2008: de 9 a 15 hores

Des del 21 d’octubre fins al 9 de desembre de 2008: dimarts i divendres de 12 a 13:30 hores

Data realitzac.

3.3. Activitats de lliure elecció proposades per la Facultat de Ciències de l’Educació

60

80

80

80

80

95

60

Preu activit. (€)

Els Estudis 228

3


Codi

30

30

30

Prepara’t per treballar en CRAE

Activitats físiques en el medi natural I

Activitats físiques en el medi natural II

Activitats físiques en el medi natural III Activitats físiques en el medi natural IV Activitats físiques en el medi natural V

Activitats físiques en el medi natural VI

Joan Muntané tel. 936633332/934745104 feducadors@drecera.org

Jordi Magallon tel. 619018604 info@outbackservicescom

Jordi Magallon tel. 619018604 info@outbackservicescom

Jordi Magallon tel. 619018604 info@outbackservicescom

Jordi Magallon tel. 619018604 info@outbackservicescom

Jordi Magallon tel. 619018604 info@outbackservicescom

Jordi Magallon tel. 619018604 info@outbackservicescom

DRECERA, SCCL

Outback, Serveis Esportius de Muntanya, S.L.

Outback, Serveis Esportius de Muntanya, S.L.

Outback, Serveis Esportius de Muntanya, S.L.

Outback, Serveis Esportius de Muntanya, S.L.

Outback, Serveis Esportius de Muntanya, S.L.

Outback, Serveis Esportius de Muntanya, S.L.

30

30

30

30

Núm. hores

Títol Activitat

Persona de contacte

Nom Institució

2

2

2

2

2

2

2

Núm. crèd.

111

111

111

111

111

111

111 (pla 75 Diplomatura d’Educació Social)

Adreçada a (*1)

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Avaluac Sí/No

Si

Si

Si

Si

Si

Si

No

Qualif. Individual Sí/No

3, 4 i 5 de juny de 2009

12, 13 i 14 de gener de 2009

24, 25 i 26 d’octubre de 2008

12, 13 i 14 de gener de 2009

24, 25 i 26 d’octubre de 2008

12, 13 i 14 de gener de 2009

Del 20 d’octubre a l’1 de desembre de 2008: dilluns de 15 a 18 hores, més dues sessions pràctiques de 5 hores.

Data realitzac.

Els Estudis

195

195

195

195

195

195

90

Preu activit. (€)

Facultat de Ciències de l’Educació LA GUIA DE L’ESTUDIANT 2008-2009 229

3


Codi

23

30

30

30

Del Blues a la música electrònica

Curs d’introducció al psicodrama

Camps d’aplicació del psicodrama

Els contes infantils explorats del psicodrama: coneixent-me mitjançant els contes

Psicoanálisi i art treballat des del psicodrama

Assumpta Valls tel. 935811679 d.did.musical@uab.es

Laura Matas tel. 933235243 escuelapsicodrama@gm ail.com

Laura Matas tel. 933235243 escuelapsicodrama@gm ail.com

Laura Matas tel. 933235243 escuelapsicodrama@gm ail.com

Laura Matas tel. 933235243 escuelapsicodrama@gm ail.com

Dep. de Did.de l’Expressió Musical, Plàstica i Corporal

Escuela de Psicodrama de Barcelona

Escuela de Psicodrama de Barcelona

Escuela de Psicodrama de Barcelona

Escuela de Psicodrama de Barcelona

30

Núm. hores

Títol Activitat

Persona de contacte

Nom Institució

2

2

2

2

1,5

Núm. crèd.

111

111

111

111

111

Adreçada a (*1)

Si

Si

Si

Si

Si

Avaluac Sí/No

Si

Si

Si

Si

Si

Qualif. Individual Sí/No

Primer semestre: del 18 d’octubre de 2008 al 7 de febrer de 2009, dissabtes de 10:00 a 14:00 hores.Segon semestre : del 7 de març al 6 de juny de 2009, dissabtes de 10:00 a 14:00 hores.

Primer semestre: de l’11 d’octubre de 2008 al 31 de gener de 2009, dissabtes de 10:00 a 14:00 hores.Segon semestre: del 28 de febrer al 30 de maig de 2009, dissabtes de 10:00 a 14:00 hores.

Primer semestre: del 18 d’octubre de 2008 al 7 de febrer de 2009, dissabtes de 10:00 a 14:00 hores.Segon semestre: del 7 de març al 6 de juny de 2009, dissabtes de 10:00 a 14:00 hores.

Primer semestre: de l’11 d’octubre de 2008 al 31 de gener de 2009, dissabtes de 10:00 a 14:00 hores.Segon semestre: del 28 de febrer al 30 de maig de 2009, dissabtes de 10:00 a 14:00 hores .

Del 7 d’octubre al 16 de desembre de 2008: Dimarts de 14 a 16 hores. El dia 16 de desembre s’acabarà a les 16:30 hores.

Data realitzac.

190

190

190

190

60

Preu activit. (€)

Els Estudis 230

3


Facultat de Ciències de l’Educació LA GUIA DE L’ESTUDIANT 2008-2009

231

Lliure elecció

4

4. LLIURE ELECCIÓ


Lliure elecci贸 232

4


Facultat de Ciències de l’Educació LA GUIA DE L’ESTUDIANT 2008-2009

233

Com es pot cursar la lliure elecció En tots els plans d’estudis de la UAB hi ha un nombre de crèdits de lliure elecció, que tot estudiant pot aconseguir de diferents maneres: 1. Cursant les assignatures anomenades Assignatures d’Universitat, que ofereixen els centres integrats o els centres adscrits o vinculats a la UAB i que s’organitzen en eixos. 2. Cursant les assignatures de caràcter virtual, organitzades en dos blocs: 2.1 Assignatures compartides amb altres universitats. Dins d’aquest bloc es troben les assignatures incloses en els projectes següents: Intercampus, Campus Global i Metacampus. 2.2 Assignatures Intracampus. Es tracta d’una oferta d’assignatures de lliure elecció impartides en format virtual i destinades, només, als estudiants de la Universitat Autònoma de Barcelona. 3. Cursant les assignatures específiques de Didàctica. 4. Cursant qualsevol assignatura de qualsevol altre pla d’estudis dels que ofereixen els centres integrats a la UAB o els centres adscrits o vinculats. 5. Cursant qualsevol assignatura optativa del propi pla d’estudis que no hagi estat cursada com a tal. 6. Fent activitats organitzades per la Universitat mateix o per ens externs, que la UAB reconeix explícitament com a convertibles en crèdits de lliure elecció. Per a matricular-se de les assignatures del Projecte Intercampus descrites en el punt 2 cal tenir molt en compte que s’ha de fer necessàriament una preinscripció. La llista de les activitats descrites en el punt 6, la podeu consultar al web: www.uab.cat El nombre de crèdits que l’estudiant ha de cursar com a lliure elecció és una bona manera de diversificar el currículum propi, d’afavorir una formació multidisciplinària i clarament transversal, d’integrar-hi activitats formatives de caràcter no reglat, de millorar les competències i habilitats bàsiques en diferents àmbits, en línia amb les directrius del nou espai europeu d’educació superior, d’ampliar horitzons més enllà dels propis estudis i, fins i tot, d’aprofundir aspectes que hi estan relacionats directament.

Lliure elecció

4


Lliure elecci贸 234

4


Facultat de Ciències de l’Educació LA GUIA DE L’ESTUDIANT 2008-2009

235

4.1. Assignatures d’universitat EIX 1. Adquisició de competències en l’àmbit de la comunicació: assignatures adreçades a millorar les habilitats comunicatives, com ara el domini del llenguatge oral i escrit, de les estratègies i tècniques per parlar en públic, de la gestió de la informació, etc. Codi

Assignatura Professorat

Crèdits Semestre Capacitat Departament

Horari

26236 Anàlisi Crítica del Discurs. Conflictes i Ideologia Mavi Dolz Ciències de la Comunicació

6 1r 50 Filologia Catalana

(dj) 15.00-18.00 h

26167 Discurs Persuasiu. Retòrica i Discurs Públic

6

(dt) 17.00-20.00 h (dj) 17.00-20.00 h

Elvira Teruel Planas

Centre

Ciències de la Comunicació

2n

25 25

Filologia Catalana

25814 Comunicació en Llengua Francesa I Martin, Jean Cristophe

Filosofia i Lletres

6 1r 40-60 (dl-dc) 13.00-14.30 h Filologia Francesa i Romànica

25815 Comunicació en Llengua Francesa II Martin, Jean Cristophe

Filosofia i Lletres

6 2n 40-60 (dl-dc) 13.00-14.30 h Filologia Francesa i Romànica

26301 El Català i l’Anglès en Contrast Mateu Fontanals, J.

Filosofia i Lletres

6 2n 40-60 Filologia Catalana

(dl-dc) 15.00-16.30 h

2n 40-60 (dt-dj) 15.00-16.30 h 25864 Tècniques de Màrqueting i de Publicitat en el Mercat de Llengua Alemanya 6 Werner Garstenauer Filosofia i Lletres Filologia Anglesa i Germanística 26261 Parlar en Públic: Mètodes i Tècniques d’Expressió Oral Xavier Villalba Nicolás Filosofia i Lletres

6 1r 40-60 Filologia Catalana

(dl-dc) 13.00-14.30 h

26090 Premsa i Traducció (Anglès-Castellà) Gabriel López

6 2n Traducció

30

(dl-dc) 13.00-14.30 h

40-60 (5-UAB) 40-60 (5-UAB)

(dl) 15.00-16.30 h i (dv) 17.30-19.00 h (dc) 15.00-16.30 h i (dv) 19.00-20.30 h

Traducció i Interpretació

26172 Terminologia en Ciències de la Salut

Eva de Cardona J. Sánchez

4,5

EU Infermeria i Fisiot. Gimbernat

2n

Fisioteràpia

25932 Tècniques i Habilitats Comunicatives i Socials Mesa Expósito, Juana Rosa EU Salesiana de Sarrià

6

1r

40-60

(dt-dj) 15.00-17.00 h

26182 Realitat Virtual Aplicada a l’Enginyeria Joan Yebras

6

1r

40-60

(dl-dc) 15.00-17.00 h

EU Salesiana de Sarrià

Us recomanem que abans de matricular-vos consulteu el web (www.uab.cat/matricula/) per tal de confirmar que no s’han produït modificacions

Lliure elecció

4


236

Lliure elecció

4 EIX 2. Adquisició de competències en l’àmbit intel·lectual i en l’àmbit interpersonal: assignatures destinades a fomentar el raonament i el sentit crític, la resolució de problemes, el treball en equip, el lideratge, la gestió de conflictes, etc. Codi

Assignatura Professorat

Centre

Crèdits Semestre Capacitat Departament

Horari

26159 Criptografia Enric Nart

6 2n 40-60 Matemàtiques

(dt-dv) 12.00-14.00 h

Ciències

25840 Jocs i Entreteniments Matemàtics Armengol Gasull

6 2n Matemàtiques

(dt-dj) 13.30-15.30 h

Ciències

29255 Educació per la Pau Carles Vidal Novellas Marina Caireta Sampere

5

Ciències de l’Educació

26311 Teoria i Pràctica de la Meditació com a Eina de Comunicació Interpersonal Vicente Merlo Ciències de la David Barba Comunicació 26312 Les Idees de Marx al Corrent Principal de l’Economia Moderna Howard Petith

25370 Cultura de Pau i Gestió de Conflictes Vicenç Fisas

25844 Bioètica, Dret i Societat Núria Casellas

40

1r 35 (dl-dc) 13.30-15.30 h 1r 35 (dm-dv) 12.00-14.00 h Escola de Cultura de Pau 6

Ciències Polítiques i Sociologia Dret

40-60

(dt-dj) 16.30-19.30 h

Periodisme i CC. de la Comunicació 6

Ciències Econòmiques i Empresarials

2n

2n

40

(dl-dc-dj) 13.20-14.35 h

Economia i Història Econòmica

5 2n 80 (dl-dc) 13.30-15.00 h Càt. Unesco s. Pau i Drets Humans

6 2n 40 (dl-dc) 15.00-17.00 h Ciència Política i Dret Públic

26233 Informació, Coneixement, Ciència, Saviesa Josep M. Basart Escola Tècnica Superior d’Enginyeria

6 2n 40-60 (dt) 13.30-15.30 h Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions

26174 Comunicació Intercultural amb els Països de Llengua Alemanya Bernd Springer Filosofia i Lletres

6 1r 40-60 (dt-dj) 15.00-16.30 h Filologia Anglesa i Germanística

25624 Drets dels Animals i Ètiques de la Natura Filosofia i Lletres Marta Tafalla

6 2n Filosofia

26302 El Microrelat Hispànic Fernando Valls

6 2n 40-60 Filologia Espanyola

Filosofia i Lletres

80

Us recomanem que abans de matricular-vos consulteu el web (www.uab.cat/matricula/) per tal de confirmar que no s’han produït modificacions

(dl-dc) 13.00-14.30 h (dt-dj) 13.00-14.30 h


Facultat de Ciències de l’Educació LA GUIA DE L’ESTUDIANT 2008-2009

237

Codi

Assignatura Professorat

Centre

25841 La Medicina des de l’Humanisme Joaquim Coll Daroca Albert Clarà Velasco 26306 Introducció al Cooperativisme Feijóo, M. J. Subirats, J. Pedrosa, J. M. Gallofré, X.

6 Medicina U. Docent Hospital del Mar IGOP-UAB

26093 Català Bàsic (per a no Catalanoparlants) Eva de Cardona

EU Infermeria i Fisiot. Gimbernat

25865 Català Tècnic Eva de Cardona 25868 Ergonomia EU Infermeria i Fisiot. Gimbernat

25636 Fisioteràpia Pràctica on-mail Ismael Martí

40-60 (dl-dc) 15.00-16.30 h (5-UAB)

1r

40-60 (dt-dj) 15.00-16.00 h i (5-UAB) (dv) 15.00-16.30 h

2n

40-60 (dt-dj) 15.00-16.00 h i (5-UAB) (dv) 16.00-17.00 h

Fisioteràpia 2n

40-60 (5-UAB)

(dt-dj) 19.00-21.00 h

Fisioteràpia 4,5

EU Infermeria i Fisiot. Gimbernat

1r

Fisioteràpia

4,5

Lluís Auguet

(dc) 16.00-19.00 h (del 8-10 al 14-1)

Fisioteràpia

4,5 EU Infermeria i Fisiot. Gimbernat

40

6 1r 40-60 (dl-dc) 09.30-11.30 h Dret Públic i Ciència Política

4,5 EU Infermeria i Fisiot. Gimbernat

1r

Horari

Medicina

4,5

29289 Català Nivell Llindar Eva de Cardona

Crèdits Semestre Capacitat Departament

2n

40-60 (dl-dc) 15.00-16.30 h (10-UAB)

Fisioteràpia

EIX 3. Coneixement de llengües no instrumentals. Codi

Assignatura Professorat

Centre

25808 Llengua Euskara I

A. Galarraga Jon Elordi A.

Crèdits Semestre Capacitat Departament

6

Filosofia i Lletres

Horari

1r 45 (dl-dc) 13.00-14.30 h 1r (cada grup) (dt-dj) 13.00-14.30 h 2n (dl-dc) 13.00-14.30 h Filologia Catalana

Us recomanem que abans de matricular-vos consulteu el web (www.uab.cat/matricula/) per tal de confirmar que no s’han produït modificacions

Lliure elecció

4


238

Lliure elecció

4 Codi

Assignatura Professorat

Crèdits Semestre Capacitat Departament

Horari

6 2n 45 Filologia Catalana

(dt-dj) 13.00-14.30 h

Filosofia i Lletres

25805 Història i Descripció de la Llengua Euskara Jon Elordi A. Filosofia i Lletres

6 1r 45 Filologia Catalana

(dl-dc) 13.00-14.30 h

26244 Introducció a la Llengua Occitana Rafèu Sichel Bazin

Filosofia i Lletres

5 2n 60-80 (dl-dc) 13.00-14.30 h I. d’Estudis Medievals

26081 Introducció a la Literatura Basca Jon Elordi

Filosofia i Lletres

6 2n 45 Filologia Catalana

25809 Llengua Euskara II Jon Elordi A.

Centre

(dl-dc) 13.00-14.30 h

26305 Introducció a la Llengua Polonesa i al Context Socioeconòmic 6 1r de Polònia Anna Kuznik Traducció i Interpretació Traducció

40-60

(dt-dj) 13.30-15.30 h

26225 Llengua i Cultura Coreana I Jo Jeong, Mihwa

6 1r Traducció i Interpretació Traducció

40-60

(dt-dj) 13.00-15.00 h

26226 Llengua i Cultura Coreana II Jo Jeong, Mihwa

6 2n Traducció i Interpretació Traducció

40-60

(dt-dj) 13.00-15.00 h

40 (10-UAB) 40 (10-UAB)

(dl-dj) 12.30-14.00 h (dl-dj) 15.30-17.00 h

40

Per confirmar

26100 Iniciació al Francès

Gemma Perramon A. Martínez 26271 Anglès II Catriona Acana

4,5

EU de Ciències Salut, Manresa EU Infermeria i Fisiot. Gimbernat

2n

Infermeria 4,5 1r Infermeria

EIX 4. Itinerari d’Humanitats. Codi

Assignatura Professorat

Centre

Crèdits Semestre Capacitat Departament

Horari

25811 Amor, Lírica i Occident Jordi Cerdà

Filosofia i Lletres

6 1r 40-60 (dl-dc) 13.00-14.30 h Filologia Francesa i Romànica

25812 Catalunya i Occitània Antoni Rossell

Filosofia i Lletres

6 2n 60-80 (dt-dj) 13.00-14.30 h Filologia Francesa i Romànica

25813 Cinema i Literatura Italiana Eduard Vilella

Filosofia i Lletres

6 2n 40-60 (dt-dj) 13.00-14.30 h Filologia Francesa i Romànica

Us recomanem que abans de matricular-vos consulteu el web (www.uab.cat/matricula/) per tal de confirmar que no s’han produït modificacions


Facultat de Ciències de l’Educació LA GUIA DE L’ESTUDIANT 2008-2009

239

Codi

Assignatura Professorat

Centre

Crèdits Semestre Capacitat Departament

Horari

25816 Cultura i Societat Gallega Contemporànies Paulo Filgueira Filosofia i Lletres

6 1r 60-80 (dl-dc) 13.00-14.30 h Filologia Francesa i Romànica

25817 L’Estudi de la Cultura Gallega a través dels Mites Sonia Varela Pombo Filosofia i Lletres

6 1r 60-80 (dt-dj) 13.00-14.30 h Filologia Francesa i Romànica

25820 Fernando Pessoa i els Moviments d’Avantguarda Jordi Cerdà Filosofia i Lletres

6 2n 40-60 (dl-dc) 15.00-16.30 h Filologia Francesa i Romànica

25821 Història de Galícia a través de la seva Llengua Sonia Varela Filosofia i Lletres

6 2n 60-80 (dt-dj) 13.00-14.30 h Filologia Francesa i Romànica

25823 Literatura Gallega Actual Paulo Filgueiras

Filosofia i Lletres

6 2n 60-80 (dl-dc) 13.00-14.30 h Filologia Francesa i Romànica

25824 Literatura i Societat a l’Edat Mitjana Antoni Rossell Mayo

Filosofia i Lletres

6 1r 60-80 (dt-dj) 13.00-14.30 h Filologia Francesa i Romànica

25825 Literatura Popular d’Arrel Tradicional Jordi Cerdà

Filosofia i Lletres

6 2n 40-60 (dl-dc) 13.00-14.30 h Filologia Francesa i Romànica

26239 Aventura Artúrica i Novel·la Jordi Cerdà

Filosofia i Lletres

6 1r 40-60 (dl-dc) 15.00-16.30 h Filologia Francesa i Romànica

26243 De la Llegenda Celta a la Literatura Francesa Medieval: Tristan i Isolda i el Grial Fátima Gutiérrez Filosofia i Lletres

Filologia Francesa i Romànica

26246 Llengua i Cultura Gallegues I Sonia Varela

Filosofia i Lletres

6 1r 40-60 (dt-dj) 15.00-16.30 h Filologia Francesa i Romànica

26247 Llengua i Cultura Gallegues II Sonia Varela

Filosofia i Lletres

6 2n 40-60 (dt-dj) 15.00-16.30 h Filologia Francesa i Romànica

Filosofia i Lletres

1r 60-80 (dt-dj) 15.00-16.30 h 2n (cada grup) (dt-dj) 15.00-16.30 h Filologia Francesa i Romànica

25827 Llegendes Medievals Antoni Rossell Mayo

6

1r

40-60

(dt-dj) 13.00-14.30 h

6

26249 Literatures i Cinemes Postcolonials: Àfrica i Índia F. Hand Filosofia i Lletres M. García

6 2n 40-60 (dt-dj) 13.30-15.00 h Filologia Anglesa/Filologia Francesa

26297 Art i Literatura Italians Contemporanis R. Arqués Corominas

Filosofia i Lletres

6 2n 60-80 (dt-dj) 13.00-14.30 h Filologia Francesa i Romànica

Filosofia i Lletres

6 2n 40-60 (dt-dj) 14.00-15.30 h CC. Antiguitat i Edat Mitjana

Filosofia i Lletres

5 2n 60-80 (dt-dj) 15.00-16.30 h Arxiu Occità - I. d’Estudis Medievals

26307 La Història Antiga a través del Cinema Antela, I. B. Cortadella, J. 26309 Música i Ritual a l”Edat Mitjana Maria I. Colantuono

Us recomanem que abans de matricular-vos consulteu el web (www.uab.cat/matricula/) per tal de confirmar que no s’han produït modificacions

Lliure elecció

4


240

Lliure elecció

4 Codi

Assignatura Professorat

Crèdits Semestre Capacitat Departament

Horari

26310 Tendències de la Literatura Hispanoamericana Actual B. Ferrús Filosofia i Lletres N. Calafell

6 1r 40-60 Filologia Espanyola

(dt-dj) 13.30-15.00 h

26242 Relacions entre Arts Plàstiques i Literatura en els Moviments d’Avantguarda Josep M. Balaguer Filosofia i Lletres

6

(dt-dj) 13.00-14.30 h

Centre

26096 Ètica Professional, Psicologia i Pensament Domingo Cia Iamana EU Salesiana de Sarrià

2n

40-60

Filologia Catalana 6

2n

40-60

(dt-dj) 15.00-17.00 h

EIX 5. Itinerari de Ciències Socials. Codi

Assignatura Professorat

Centre

Crèdits Semestre Capacitat Departament

Horari

26319 Formació per a la Ciutadania Joan Pagès i altres

6 1r 40-60 (dl-dc) 13.30-15.30 h Ciències de l’Educació Didàctica de la Llengua i la Literatura

26272 L’Educació Patrimonial al Segle XXI Neus González

6 2n 40-60 (dt-dj) 13.30-15.30 h Ciències de l’Educació Didàctica de la Llengua i la Literatura

25853 Introducció a les Finances Silvia Bou Francesc Betoret

6 1r 60 (dl-dc) 13.30-15.00 h Ciències Econòmiques Economia de l’Empresa i Empresarials

26298 Corporate Governance i Dret de Societats 6 1r 40-60 (dt) 16.00-19.00 h Luis Fernández Ciències Econòmiques Economia de l’Empresa i Empresarials 26066 Gènere i Relacions Socials Judith Astelarra

6 1r Sociologia

40-60

(dl-dj) 13.30-15.30 h

25845 Nacionalitat i Estrangeria: Qüestions Jurídiques Albert Ferrer Gómez Dret Milagros Orozco Hermoso J. M. de Dios

6 2n Dret privat

50

(dt-dj) 15.00-17.00 h

25846 Imatges de Dret al Cinema

6

60-80

(dc) 14.00-17.00 h

Antonio Serrano González

Ciències Polítiques i Sociologia

1r

Dret

Dret Públic i Ciències Historicojurídiques

27841 Dictadura Franquista i Relacions Laborals M. Jesús Espuny Dret O. Paz

6 2n 40-60 (dj-dv) 13.30-15.30 h Dret Públic i Ciències Historicojurídiques

Us recomanem que abans de matricular-vos consulteu el web (www.uab.cat/matricula/) per tal de confirmar que no s’han produït modificacions


Facultat de Ciències de l’Educació LA GUIA DE L’ESTUDIANT 2008-2009

241

Codi

Assignatura Professorat

Centre

Crèdits Semestre Capacitat Departament

Horari

26253 Benestar Animal Teresa Giménez

Dret

6 1r 60 (dj-dv) 14.30-16.30 h Dret Públic i Ciències Historicojurídiques

26296 Anàlisi Econòmica del Dret Francisco Ramos

Dret

6 1r Dret Privat

40

(dt-dc) 12.00-14.00 h

26308 Matrimoni i Família a Occident: una Perspectiva Historicoinstitucional Sebastià Solé Dret

6 2n 60-80 (dt-dj) 13.30-15.30 h Dret Públic i CC. Historicojurídiques

25861 Dret Mèdic Cristina Urios

Dret

6 1r 40-50 (dl-dc) 15.00-17.00 h Ciència Política i Dret Públic

26259 La Participació Democràtica a la Unió Europea Gregorio Garzón Dret

6 1r 40-60 (dt-dj) 13.30-15.30 h Dret Públic i CC. Historicojurídiques

25829 El Món Arabomusulmà Contemporani Francesc Espinet Burunat

6 2n 60-80 (dl-dc) 13.00-14.30 h Història Moderna i Contemporània

26304 Francès Oral Matías Mellado

Filosofia i Lletres

6 2n 40-60 (dl-dc) 14.30-16.00 h EU d’Estudis Filologia Francesa i Romànica Empresarials de Sabadell

28326 Iniciació al Francès

Dolors Català Guitart

EU d’Estudis Empresarials de Sabadell

26313 Tributació Internacional J. M. Martínez Carrasco

9

1r i 2n

40-60

1r semestre: (dl-dj) 14.30-16.00 h 2n semestre: (dt-dj) 13.30-15.00 Filologia Francesa i Romànica 4,5

1r

40-60

(dl) 13.00-14.30 h (dt) 11.30-13.00 h

EU d’Estudis Dret Financer i Tributari Empresarials de Sabadell

26300 Ecologia Política Urbana Marc Parés

IGOP-UAB

25933 Didàctica a l’Enginyeria Salvador Bernadàs

EU Salesiana de Sarrià

6

2n

40-60

(dl-dc) 16.00-18.00 h

6

2n

40-60

(dl-dv) 15.00-17.00 h

Us recomanem que abans de matricular-vos consulteu el web (www.uab.cat/matricula/) per tal de confirmar que no s’han produït modificacions

Lliure elecció

4


242

Lliure elecció

4 EIX 6. Itinerari de Ciències de la Salut. Codi

Assignatura Professorat

Centre

28340 Emergències Mèdiques Prehospitalàries en Situacions Especials

Joaquim Coll Daroca A. Ruiz Caballero M. Vidal i altres

Medicina U.D. Hosp. Mar

Crèdits Semestre Capacitat Departament

7

Anual

80

Teoria 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17 i 24 d’octubre 15.30-20.30 h Pràctica: a concretar amb l’alumnat

40

(dj) 13.30-15.30 h

Medicina

26303 El Procés de Donació i Trasplantament d’Òrgans i Teixits A. Pahissa Medicina R. Deulofeu P. Salamero

4,5

26085 La Salut al Segle XXI: una Responsabilitat a Compartir Medicina

20 (dj) 13.30-15.00 h 20 (dt) 13.30-15.00 h Psiquiatria i Medicina Legal

Medicina

6 1r (dl-dc) 13.30-15.00 h Psiquiatria i Medicina Legal

Josefina Caminal Homar 25843 Drogues i Conductes Additives B. Molinuevo Y. Pardo

6

1r

Horari

2n

29270 Envellir Bé: de la Biologia Molecular als Hàbits de Vida Lydia Giménez Llort Medicina

6 2n 80 (dt-dj) 13.00-15.00 h Psiquiatria i Medicina Legal

25850 Seguretat Alimentària Rodríguez, J. Hernández, J.J. i altres

6 1r i 2n 40-60 (dt-dj) 13.30-15.00 h Ciència Animal i dels Aliments

Veterinària

25849 Població, Recursos Alimentaris i Desenvolupament Josefina Plaixats Veterinària Arcadi Oliveres Martí Boada i altres

6 2n 40-60 (dl-dc) 14.00-15.30 h Ciència Animal i dels Aliments

29279 Agricultura i Sostenibilitat

6

2n

40-60

6

1r

40-60

E. Albanell Jordi Bartolomé M. José Milán Josefina Plaixats

Veterinària

26299 Detecció i Identificació de Microorganismes Causants d’Alteracions en Patrimoni Documental A. Calvo Veterinària C. Adelantado

(dl-dc) 14.00-15.30 h i (dv) 14.00-15.00 h Ciència Animal i dels Aliments

(dv) 13.30-15.30 h

Sanitat i Anatomia Animals

Us recomanem que abans de matricular-vos consulteu el web (www.uab.cat/matricula/) per tal de confirmar que no s’han produït modificacions


Facultat de Ciències de l’Educació LA GUIA DE L’ESTUDIANT 2008-2009

243

Codi

Assignatura Professorat

26097 Consciència Corporal Eva Vila

Centre

4,5 1r EU de C. Salut Manresa Infermeria

26171 Mecanismes Lesionals i Processos de Reparació Tissular

Marta Benet Blasco

Crèdits Semestre Capacitat Departament

EU Inf. i Fis. Gimbernat

4,5

2n

Horari

35 (5-UAB)

(dt) 18.30-21.30 h

40-60 (5-UAB) 40-60 (5-UAB)

(dl-dv) 16.30-18.00 h (dt) 16.30-18.00 h/ (dv) 18.00-19.30 h

Fisioteràpia

EIX 7. Itinerari de Ciències Experimentals i Tecnologia. Codi

Assignatura Professorat

Centre

Crèdits Semestre Capacitat Departament

26157 Introducció a la Ciència per a Tothom David Jou

6 Física

40-60

(dl-dc) 13.00-14.30 h

Ciències

25839 Astronomia Joan Girbau Badó

6 2n 40-60 Matemàtiques

(dl-dc) 13.30-15.00 h

Ciències

6

(dt-dj) 13.45-15.00 h

26234 Geologia i Megalitisme. De la Teoria a la Pràctica R. Estrada X. Clop E. Vicens O. Oms 27138 Química Desmitificada R. M. Ortuño X. Domènech

1r

Horari

1r

25

Ciències

Geologia/Prehistòria

Ciències

4,5 1r Química

26175 ISAC (Auditoria i Control dels Sistemes d’Informació) Antoni Bosch i Pujol Escola Tècnica Superior d’Enginyeria

40-60

(dt-dj) 12.30-14.00 h

9 1r i 2n 40-60 (dj) 09.00-12.00 h Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions

Us recomanem que abans de matricular-vos consulteu el web (www.uab.cat/matricula/) per tal de confirmar que no s’han produït modificacions

Lliure elecció

4


244

Lliure elecció

4 EIX 8. Itinerari de Llengua i Cultura. Codi

Assignatura Professorat

Centre

Crèdits Semestre Capacitat Departament

Horari

(dl-dc) 15.00-16.30 h

26241 Humor i Literatura Núria Santamaria

Filosofia i Lletres

6 2n 40 Filologia Catalana

26169 Grec Modern I Daniel Ramon García

Filosofia i Lletres

6 1r 40-60 (dl-dc) 15.00-16.30 h C.C. Antiguitat i Edat Mitjana

26254 Grec modern II Daniel Ramon García

Filosofia i Lletres

6 2n 60-80 (dl-dc) 15.00-16.30 h C.C. Antiguitat i Edat Mitjana

29274 Introducció a la Realitat Catalana per a Estrangers Albert Branchadell V. Melchor

Traducció i Interpretació

26098 Iniciació a la Llengua Catalana I (per a no Catalanoparlants)

M. Torrents R. Cases

EU de Ciències de la Salut de Manresa

26099 Iniciació a la Llengua Catalana II (per a no Catalanoparlants)

M. Torrents R. Cases

6

1r 60-80 2n 60-80 Filologia Catalana 4,5

1r

(dl-dc) 11.30-13.00 h (dt-dj) 11.30-13.00 h

40 (UAB-5) 40 (UAB-5)

(dl-dj) 12.30-14.00 h (dl-dj) 15.30-17.00 h

40 (UAB-5) 40 (UAB-5)

(dl-dj) 12.30-14.00 h (dl-dj) 15.30-17.00 h

Infermeria 4,5

2n

EU de Ciències de la Salut de Manresa

EIX 9. Assignatures no presencials incloses en els programes interuniversitaris i en el programa Intracampus. (Consulteu el punt 4.2. Assignatures d’universitat en format virtual).

Us recomanem que abans de matricular-vos consulteu el web (www.uab.cat/matricula/) per tal de confirmar que no s’han produït modificacions


Facultat de Ciències de l’Educació LA GUIA DE L’ESTUDIANT 2008-2009

245

Assignatures que formen part d’una menció i no són de cap pla d’estudis, que també es poden cursar com a assignatures d’universitat Codi

Assignatura

Crèdits

Menció

28383 Programació Avançada

9

Enginyeria Matemàtica i Matemàtiques per a l’Economia

28384 Taller de Modelització Matemàtica

6

Enginyeria Matemàtica

28300 Teoria Macroeconòmica

7,5

Matemàtiques per a l’Economia

28299 Teoria Microeconòmica

7,5

Matemàtiques per a l’Economia

Us recomanem que abans de matricular-vos consulteu el web (www.uab.cat/matricula/) per tal de confirmar que no s’han produït modificacions

Lliure elecció

4


246

Lliure elecció

4

4.2. Assignatures d’universitat en format virtual 4.2.1. Estudis compartits Assignatures de lliure elecció a distància ofertes per l’Oficina de l’Autònoma Interactiva Docent (OAID) i realitzades en col·laboració amb altres universitats Informacions generals per cursar les assignatures: www.oaid.uab.cat (a l’apartat estudis compartits) • Metodologia: les assignatures es realitzen a través de la xarxa i, en concret, a través dels campus virtuals de les universitats que les ofereixen. L’accés als campus virtuals es fa a través d’unes claus que proporciona la universitat que ofereix l’assignatura. • Requisits: les assignatures van adreçades als alumnes de tots els centres de la UAB. Per cursar aquestes assignatures els estudiants han de tenir activat el correu electrònic institucional, és a dir, el que proporciona la UAB, ja que aquest és el mitjà de comunicació entre els estudiants, l’Oficina de l’Autònoma Interactiva Docent (OAID) i els professors de les assignatures. Vegeu els requisits específics per cursar assignatures del programa Intercampus. • Matrícula: la matrícula d’aquestes assignatures es fa conjuntament amb la matrícula de la resta d’assignatures del curs 2008-2009. • Convocatòries: aquestes assignatures només tenen una convocatòria d’examen.

Projecte Metacampus (assignatures compartides UAB-UOC) Codi

Assignatura Professorat

Universitat

26255 Dret Global Teresa Giménez

UAB

26235 Fitoteràpia. El Fascinant i Discutit Poder Curatiu de les Plantes. Evidències Científiques August Corominas

UAB

Crèdits Departament

Semestre

Places UAB

6 1r 10 Dret Públic i CC. Historicojurídiques 6

2n

10

Biologia Cel·lular, Fisiologia i Immunologia

Per determinar

UOC

Per determinar

UOC

Us recomanem que abans de matricular-vos consulteu el web (www.uab.cat/matricula/) per tal de confirmar que no s’han produït modificacions


Facultat de Ciències de l’Educació LA GUIA DE L’ESTUDIANT 2008-2009

247

Projecte Campus Global (assignatures compartides UAB-UPM) Codi

Assignatura Professorat

Universitat

Crèdits

Semestre

Places UAB

25762 Nutrició i Dietètica: la Dieta Mediterrània UAB 6 August Corominas Biologia Cel·lular, Fisiologia i Immunologia

1r

10

25625 Història de la Música: el Camí cap als Clàssics Jordi Rifé i Santaló Art

6

1r

10

6

2n

10

25857 Comunicació de Qualitat i Prosocialitat UAB 6 en les Relacions Interpersonals i Col·lectives R. Roche, A. Pulido, Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l’Educació H. Marroquín

2n

10

25610 Història de les Telecomunicacions Juan Blanco Cotano

UPM 4,5 Sistemes Electrònics i de Control

1r

15

26187 Ciència i Tècnica en la Història Gerardo Balabasquer

UPM 4 Matemàtica Aplicada a l’Enginyeria Tècnica de Telecomunicació

1r

15

1r

15

26337 Internet, Cooperació i Gestió del Coneixement UPM 4 Ángel Fidalgo Matemàtica Aplicada i Mètodes Informàtics

1r

15

26338 Teoria de Jocs Combinatòria Águeda Mata

Departament

UAB

29270 Envellir Bé: de la Biologia Molecular als Hàbits de Vida UAB Lydia Giménez Llort Psiquiatria i Medicina Legal

26142 Indústria Alimentària i la seva Repercusió en la Salut UPM Rafael Enamorado Tecnologia dels Aliments

3

UPM Matemàtica Aplicada

4

1r

15

29040 Introducció a les Energies Renovables UPM Neftalí Núñez Mendoza Electrònica Física Francisco J. Jiménez

4,5

2n

15

26339 Anàlisi Instrumental, Estudi del Sòl, UPM Models i Tecnologies Aplicables a Projectes de Cooperació al Desenvolupament en Països de Renda Baixa Luis Gonzaga Enginyeria Forestal

6

2n

15

UPM 26341 Ús Industrial de Plantes Aromàtiques i Medicinals M. Paz Arraiza Enginyeria Forestal

3

2n

15

Us recomanem que abans de matricular-vos consulteu el web (www.uab.cat/matricula/) per tal de confirmar que no s’han produït modificacions

Lliure elecció

4


248

Lliure elecció

4 Projecte Intercampus (assignatures compartides amb altres universitats catalanes) Informació específica: • Tota la informació d’Intercampus es troba a: http://www.catcampus.org • Per a poder-se matricular d’una assignatura Intercampus és obligatori haver fet la preinscripció a través del web d’Intercampus i haver obtingut plaça. • La preinscripció de les assignatures es fa separadament per a cada un dels semestres: – Primer semestre: s’inicia aproximadament a començaments de juny. – Segon semestre: s’inicia aproximadament a començaments de desembre. • Matrícula de les assignatures d’Intercampus: – Primer semestre: la matrícula es fa conjuntament amb la matrícula ordinària. – Segon semestre: la matrícula es fa durant el període de modificació de matrícula del mes de febrer. Codi

Assignatura Professorat

26317 Relativitat d’Einstein per a Profans A. Bramon 26103 Pensament i Computació Jordi Vallverdú David Casacuberta

Universitat

Crèdits

Semestre

Places UAB

UAB

6

1r

5 o més

UAB

6

1r

5 o més

1r

5 o més

Departament

Física Filosofia

26262 Protecció Internacional de l’Individu UAB 6 Claudia Jiménez Dret Públic i CC. Historicojuridiques

25738 La Propietat Intel·lectual a la Societat de la Informació UB 6 1r M.ª Carmen Buganza Dret Mercantil, Dret del Treball i de la Seguretat Social

5 o més

29338 Conflictes Armats Actuals Jaume Suau

UB Història Contemporània

6

1r

5 o més

26037 Món Global i Economia per no Economistes UB Juan Tugores Elisenda Paluzie Teoria Econòmica

6

1r

5 o més

26331 Economia del Coneixement Ramon Ribera Fumaz

6

1r

5 o més

UOC

4,5

1r

5 o més

26332 Introducció a la Llengua i l’Escriptura Japoneses UOC Takako Otsuki Llengües i Cultures

6

1r

5 o més

27694 Docència de les Matemàtiques amb Laboratoris Virtuals Miquel Grau Miquel Noguera

6

1r

5 o més

UOC Economia i Empresa

28417 Interacció d’Humans amb Ordinadors Josep Cobarsí Documentació

UPC

Us recomanem que abans de matricular-vos consulteu el web (www.uab.cat/matricula/) per tal de confirmar que no s’han produït modificacions


Facultat de Ciències de l’Educació LA GUIA DE L’ESTUDIANT 2008-2009

249

Codi

Assignatura Professorat

Universitat

Crèdits

Semestre

Places UAB

25754 Física Moderna: Exemples i Aplicacions Agustí Poch

UPC

6

1r

5 o més

25755 Meteorologia: Fonaments i Aplicacions M. Carmen Casas Àngel Redaño

UPC

6

1r

5 o més

25750 Història Natural de la Conversació Amadeu Viana

UdL

6

1r

5 o més

26283 Qui es Casa amb Qui? O Sociologia de l’Educació Sentimental Dolors Mayoral

UdL

6

1r

5 o més

26001 El Monstre Humà: Introducció a la Ficció d’Assassins en Sèrie Isabel Santaularia 26184 Llenguatge, Identitat i Comunicació Intercultural Mireia Trenchs Humanitats

UdL

6

1r

5 o més

UPF

6

1r

5 o més

26186 Anàlisi de Mitjans de Comunicació Digitals UPF 6 Joan Francesc Cànovas Eva Domínguez Periodisme i Comunicació Audiovisual

1r

5 o més

26185 Intel·ligència Competitiva: Informació de l’Entorn per a UPF la Presa de Decisió Estratègica Alessandro Comai Empresarials/Economia

6

1r

5 o més

26279 La Ciència als Mitjans de Comunicació Núria Ruiz

URV

6

1r

5 o més

26134 Satèl·lits d’Observació de la Terra Jaume Massons

URV

6

1r

5 o més

25998 Activitat Física: Promoció i Educació per a la Salut Luis Marqués

URV

6

1r

5 o més

29340 Primers Auxilis Josep Olivet Pujol Dolors Juvinyà Canal

UdG

4,5

1r

5 o més

25995 Prevenció de la Contaminació en Origen de la Indústria UdG 6 1r M. Rigola M. Martín Química, Agrària i Tecnologia Agroalimentària

5 o més

25748 Lletres, Bits i Pàgines Web (Curs de Tècniques d’Expressió Escrita) Xavier Renedo Filologia Jordi Mascarella

5 o més

Departament

Infermeria

UdG

6

1r

Us recomanem que abans de matricular-vos consulteu el web (www.uab.cat/matricula/) per tal de confirmar que no s’han produït modificacions

Lliure elecció

4


250

Lliure elecció

4 Codi

Assignatura Professorat

Universitat

Crèdits

Semestre

Places UAB

26316 Gestió Personal de la Informació, com Treure el Màxim UAB Rendiment dels Documents i del Web 2.0 E. Fuentes Filologia Catalana Ll. Arguimbau N. Ferran

6

2n

5 o més

29270 Envellir Bé: de la Biologia Molecular UAB als Hàbits de Vida Lydia Giménez Llort Psiquiatria i Medicina Legal

6

2n

40

26105 Surfejar per l’Allau Informativa d’Internet o... com Buscar UAB i Organitzar Informació en Entorns Digitals Àngels Jiménez Filologia Catalana

6

2n

5 o més

27924 Estudi de la Reproducció per no Biòlegs UB Josep Sánchez Montserrat Papaceit Fisiologia/Genètica

6

2n

5 o més

26330 Taller de Lectura: Literatura i Cinema UB Rosa Sayós Filologia Catalana Francina Torras Caterina Martínez

6

2n

5 o més

29328 Salut i Estils de Vida M.ª Cruz Molina Margarita M. Fuentes i Cresencia Pastor

6

2n

5 o més

Salut Pública/Mètodes d’Investigació i Diagnòstic

26002 Imatge i Cultura Elisenda Ardèvol

Humanitats

29326 Intel·ligència Artificial i Dret Professorat de Dret

Dret

Departament

UB

UOC

6

2n

5 o més

UOC

4,5

2n

5 o més

26333 Competències de Treball en Entorns Virtuals UOC 4,5 Teresa Romeu Fontanillas Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació

2n

5 o més

27923 English for Academic Purposes: Learning English Through the Web Elisabet Arnó Clàudia Barahona

UPC

6

2n

5 o més

26334 Taller de Modelització Mediambiental

UPC

4,5

2n

5 o més

26131 Un Món de Fórmules: Descobreix les Matemàtiques Amagades en Problemes de la Ciència Francesc Pozo Montero Núria Parés Mariné Yolanda Vidal Seguí

UPC

6

2n

5 o més

Us recomanem que abans de matricular-vos consulteu el web (www.uab.cat/matricula/) per tal de confirmar que no s’han produït modificacions


Facultat de Ciències de l’Educació LA GUIA DE L’ESTUDIANT 2008-2009

251

Codi

Assignatura Professorat

Universitat

Crèdits

Semestre

Places UAB

UdG

6

2n

5 o més

Departament

26000 Aprendre a Estudiar, Estudiar per Aprendre Ester Rafel Psicologia

26277 ADN, Entropia i Bits Quàntics: Informació i Ciència UdG 6 2n D. Juher C. Pla J. Miró Informàtica i Matemàtiques Aplicades/Química/Biologia

5 o més

25747 Nous Protocols a Internet J. L. Marzo

UdG 6 Electrònica, Informàtica i Automàtica

2n

5 o més

25756 Visualització de la Informació Juan Carlos Dürsteler

UPF Informàtica/Tecnologia

6

2n

5 o més

6

2n

5 o més

UPF

4,5

2n

5 o més

26335 Creativitat Aplicada a la Resolució de Problemes Per determinar

URV

6

2n

5 o més

26280 Diàleg Intercultural a la Mediterrània Enric Olivé

URV

6

2n

5 o més

26336 Aprendre a Treballar en Equip Teresa Franquet

URV

6

2n

5 o més

26222 Bioètica i Dret Héctor Silveira

UdL

6

2n

5 o més

26282 Els Mitjans de Comunicació. Una Aproximació a la seva Essència i Impacte Ricard Saz

UdL

4.5

2n

5 o més

26342 Introducció al Programari Lliure Carles Mateuu

UdL

6

2n

5 o més

26127 Com Mirar una Fotografia Mercè Ibarz Anna Pujadas 26340 Tècniques de Redacció Acadèmica Daniel Cassany Carmen López

UPF Humanitats/Periodisme

Traducció

Us recomanem que abans de matricular-vos consulteu el web (www.uab.cat/matricula/) per tal de confirmar que no s’han produït modificacions

Lliure elecció

4


252

Lliure elecció

4 4.2.2. Projecte Intracampus Assignatures de lliure elecció en format virtual destinades als estudiants de la UAB Codi

Assignatura Professorat

Crèdits

Semestre

Places UAB

Departament

26251 L’Acollida Lingüística de l’Alumnat d’Origen Immigrant 6 1r L. Nussbaum Didàctica de la Llengua, la Literatura i les CC. Socials V. Unamuno

40

26232 Bases Biològiques del Llenguatge S. Balari A. Gavarró

6

1r

40

25822 Intercomprensió entre Llengües Romàniques Martinee le Besnarais Filologia Francesa

6

1r

30

26314 Sistemes Constituciocnals Comparats a la Unió Europea M. Sales Ciència Política i Dret Públic T. Freixes

6

1r

40

25625 Història de la Música: el Camí cap als Clàssics Jordi Rifé Art

6

1r

40

25857 Comunicació de Qualitat i Prosocialitat en les Relacions 6 Interpersonals i Col·lectives Robert Roche Psicologia Bàsica, Evolut. i de l’Educació A. Pulido H. Marroquín

2n

40

26101 Història de la Cartografia Pau Alegre

6

2n

40

26263 Introducció a l’Anàlisi Antropològica Dan Rodríguez Antropologia Social i Cultural

6

2n

40

26105 Surfejar per l’Allau Informativa d’Internet o... com Buscar i Organitzar Informació en Entorns Digitals Àngels Jiménez Filologia Catalana

6

2n

40

29270 Envellir Bé: de la Biologia Molecular als Hàbits de Vida Lydia Giménez Llort Psiquiatria i Medicina Legal

6

2n

40

Filologia Catalana

Geografia

Us recomanem que abans de matricular-vos consulteu el web (www.uab.cat/matricula/) per tal de confirmar que no s’han produït modificacions


Facultat de Ciències de l’Educació LA GUIA DE L’ESTUDIANT 2008-2009

253

Codi

Assignatura Professorat

Crèdits

Semestre

Places UAB

6

2n

40

Departament

26165 Dret Constitucional Europeu Teresa Freixes M. Sales

Ciència Política i Dret Públic

26064 Educació per a la Sostenibilitat Jesús Granados

6 2n Didàctica de la Llengua, la Literatura i les CC. Socials

25

26257 Introducció als Ensenyaments en Semiimmersió 6 2n en Llengua Estrangera a l’Educació Secundària (*) Cristina Escobar Didàctica de la Llengua, la Literatura i les CC. Socials

40

26256 Llibres Infantils i Juvenils Actuals Teresa Colomer M. Manresa

30

6 2n Didàctica de la Llengua, la Literatura i les CC. Socials

25838 Introducció a la Biotecnologia. Aplicacions de la Genètica Noel Xamena Genètica i Microbiologia 26319 Formació per a la Ciutadania A. Santisteban i altres

6

2n

6 2n Didàctica de la Llengua, la Literatura i les CC. Socials

26316 Gestió Personal de la Informació, com Treure el Màxim Rendiment dels Documents i del Web 2.0 E. Fuentes Filologia Catalana Ll. Arguimbau N. Ferran

6

25762 Nutrició i Dietètica: la Dieta Mediterrània 6 August Corominas Biologia Cel·lular, Fisiologia i Immunologia

40

30

2n

40

2n

40

(*) La llengua de comunicació de l’assignatura serà l’anglès

Us recomanem que abans de matricular-vos consulteu el web (www.uab.cat/matricula/) per tal de confirmar que no s’han produït modificacions

Lliure elecció

4


254

Lliure elecció

4

4.3. Assignatures específiques de didàctica (Certificat d’Aptitud Pedagògica) Els estudiants d’últim curs de llicenciatura poden cursar els continguts del CAP com a assignatures d’universitat. Per a fer-ho cal que superin un total de 12 crèdits, els quals corresponen a les assignatures de Didàctica Específica i Pràctiques (4 + 4 crèdits) i de Formació Pedagògica per a l’Educació Secundària (4 crèdits). Les pràctiques vinculades a la didàctica específica de les diferents àrees de coneixement tenen una durada de deu setmanes i es realitzen en instituts de secundària de la xarxa del CAP de la UAB, amb una estada de quatre hores setmanals al centre en horari escolar (entre les vuit del matí i les cinc de la tarda). Un cop obtingut el títol de llicenciatura, aquest alumnat podrà matricular-se i convalidar els 12 crèdits d’assignatures d’universitat pel títol del CAP a l’ICE de la UAB, sempre que aquest tràmit es faci amb anterioritat a la finalització del curs acadèmic 2008-2009. Per a més informació consulteu el web www.uab.cat/ice. El Certificat d’Aptitud Pedagògica (CAP) té com a objectiu proporcionar una formació pedagògica i didàctica inicial per a la dedicació a la docència de l’ensenyament secundari, i és obligatori per poder treballar en centres públics i privats d’educació secundària. Aquesta formació introductòria es pot aprofundir cursant el màster en Formació Inicial del Professorat de Secundària. Per a més informació consulteu el web http://dewey.uab.cat/.

Codi

Assignatura Centre

Crèdits Semestre Capacitat Departament

23928 Didàctica Específica de Geografia, Història i Ciències Socials 4+4* 1r i 2n 85 (4 grups) Ciències de l’Educació Didàctica de la Llengua, de la Literatura i de les Ciències Socials 23929 Didàctica Específica de la Llengua i de la Literatura 4+4* 1r 55 (2 grups) Ciències de l’Educació Didàctica de la Llengua, de la Literatura i de les Ciències Socials 23931 Didàctica Específica de Física i Química Ciències de l’Educació

4+4* 1r 20 Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals

23930 Didàctica Específica de les Ciències Naturals 4+4* 1r 60 (3 grups) Ciències de l’Educació Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals

Us recomanem que abans de matricular-vos consulteu el web (www.uab.cat/matricula/) per tal de confirmar que no s’han produït modificacions


Facultat de Ciències de l’Educació LA GUIA DE L’ESTUDIANT 2008-2009

255

Codi

Assignatura Centre

25364 Didàctica Específica de les Matemàtiques

Crèdits Semestre Capacitat Departament

Ciències de l’Educació

4+4* 1r 25 Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals

Ciències de l’Educació

4+4* 1r 30 (2 grups) Didàctica de la Llengua, de la Literatura i de les Ciències Socials

Ciències de l’Educació

4+4* 1r 25 Didàctica de la Llengua, de la Literatura i de les Ciències Socials

25365 Didàctica Específica de l’Anglès

25366 Didàctica Específica del Francès

23773 Formació Pedagògica per a l’Educació Secundària Ciències de l’Educació

4 1r i 2n 325 (11 grups) Pedagogia Aplicada Pedagogia Sistemàtica i Social Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l’Educació

*El quatre crèdits corresponents al Practicum s’han de fer en centres de Secundària en horari escolar.

Us recomanem que abans de matricular-vos consulteu el web (www.uab.cat/matricula/) per tal de confirmar que no s’han produït modificacions

Lliure elecció

4


Lliure elecci贸 256

4


257

5 Programes d’intercanvi

Facultat de Ciències de l’Educació LA GUIA DE L’ESTUDIANT 2008-2009

5. PROGRAMES D’INTERCANVI


Programes d’intercanvi 258

5


Programes Europeus Erasmus El programa europeu ERASMUS facilita als alumnes l’estada acadèmica en universitats europees durant un període comprès entre els 3 i els 9 mesos. La Facultat de Ciències de l’Educació té acords d’intercanvi d’estudiants amb universitats i centres d’estudis superiors de molts països. Els requisits més importants per sol·licitar un intercanvi són: estar matriculat a la UAB i haver superat 60 crèdits. Abans de sortir cap a la universitat de destinació, l’alumne ha d’acordar una taula d’equiparacions dels estudis que farà a l’estranger amb l’ajut i la supervisió del coordinador d’intercanvi de la titulació corresponent. Posteriorment obtindrà el reconeixement de les assignatures cursades que constin en aquesta taula. Les assignatures cursades a l’estranger que no tinguin equivalència amb assignatures de la UAB, seran incorporades a l’expedient acadèmic com a crèdits de lliure elecció, prèvia sol·licitud a la Gestió Academica del centre. No s’equipararan aquelles assignatures que en l’expedient de la UAB constin com a no superades o suspeses. Elsl ajuts ERASMUS consisteixen en una petita aportació econòmica que pot ser complementada amb beques ofertes per l’AGAUR o la Fundació UAB. L’alumne ERASMUS abona l’import de la seva matrícula a la universitat d’origen, i gaudeix de matrícula gratuïta a la institució d’acollida. Aquest ajut ecònomic es rep només una sola vegada, però és possible sol·licitar intercanvis posteriors sense dotació econòmica. Les beques es convoquen en el mes de gener-febrer.

Estades de pràctiques ERASMUS Els estudiants no titulats poden realitzar estades de pràctiques en centres d’altres països europeus per un període entre 3 i 12 mesos, sempre que siguin autoritzades i supervisades per la universitat d’origen. La Facultat informarà de les disponibilitats existents per a cada titulació. Els alumnes que a títol individual trobin un centre que els aculli com a practicants en el marc d’aquest programa, també podrien gaudir de la beca a través de la UAB. En aquest cas, l’alumne haurà de posar-se en contacte amb el coordinador d’intercanvis per a l’autorització de l’estada i omplir la corresponent sol·licitud. Les estades ERASMUS pràctiques són compatibles amb la realització anterior o posterior d’una altra estada ERASMUS en la modalitat habitual d’estudi però són incompatibles amb una beca del programa Leonardo da Vinci si ambdues estades es volen fer al llarg dels estudis superiors. No serà incompatible haver fet una estada Erasmus pràctiques amb una estada Leonardo si la sol·licitud es fa un cop l’interessat/da hagi finalitzat els seus estudis superiors.

259

5 Programes d’intercanvi

Facultat de Ciències de l’Educació LA GUIA DE L’ESTUDIANT 2008-2009


260

Programes d’intercanvi

5 Per al curs 2008/09, el període per sol·licitar una estada Erasmus de pràctiques romandrà obert durant tot el curs acadèmic.

http://www.uab.cat/servlet/Satellite/Mobilitat-i-Intercanvi-1096479939602.html Cursos intensius d’idiomes Erasmus (EILC) Els Cursos intensius d’idiomes Erasmus (EILC) són cursos especialitzats en aquells idiomes poc parlats o ensenyats dels països participants en el programa Erasmus. Els EILC ofereixen als estudiants Erasmus l’oportunitat d’estudiar l’idioma del país d’acollida durant aproximadament un mes, amb l’objectiu de preparar-los per al període de mobilitat Erasmus. Els EILC tindran una durada compresa entre 4 i 6 setmanes, amb un mínim de 60 hores lectives. El procés de selecció el realitzen les institucions d’origen de l’estudiant i la institució organitzadora del curs. Podran participar-hi els estudiants que gaudeixin durant el mateix curs acadèmic d’una estada del programa de mobilitat Erasmus, en totes dues modalitats: estudis o pràctiques. Els estudiants seleccionats per fer una estada Erasmus en un dels països abans relacionats i que estiguin interessats en sol·licitar un d’aquests cursos, hauran de fer arribar el formulari (al final de la pàgina) a l’adreça electrònica: erasmus@uab.cat en els terminis que es detallen a continuació: – Per als alumnes que inicien la mobilitat Erasmus abans de desembre de 2008: fins al dia 24 de maig de 2008. – Per als alumnes que inicien la mobilitat Erasmus a partir de gener de 2009: fins al dia 24 d’octubre de 2008.

http://www.uab.cat/servlet/Satellite/Mobilitat-i-Intercanvi-1096479939602.html Pràctiques professionals Leonardo da Vinci Leonardo da Vinci és un programa de la Unió Europea dedicat a la millora de les aptituds i les competències individuals dels joves amb el propòsit d’afavorir-ne la inserció al mercat laboral. En el marc del programa Leonardo, la UAB concedeix les beques de mobilitat EUROACCIÓ, les quals faciliten als joves graduats la realització de pràctiques professionals als països que participen en aquest programa. La gestió d’aquestes beques, coordinada pels vicerectorats d’Estudiants i de Relacions Exteriors, es fa a través del servei Treball Campus.

http://treball-campus.uab.es/frameset_serv_estudiants.htm Ajudants COMENIUS Aquesta acció de la Unió Europea està dirigida a futurs professors de qualsevol matèria i que hagin finalitzat els estudis o n’hagin cursat almenys 2 anys. Els ofereix l’oportunitat de col·laborar com ajudants en centres europeus durant un període mínim de 3 mesos i màxim d’un curs escolar. D’aquesta manera, podran millorar la seva competència lingüística en llengües estrangeres, així com la formació pedagògica i metodològica. Aquesta acció està centralitzada al Departament d’Educació.

http://www.xtec.cat/pap/cat/pap/comenius.html


S’han acordat intercanvis per al curs 2008-2009 amb els centres de les següents ciutats: Àustria: Bèlgica: Finlàndia: França: Holanda: Itàlia: Noruega: Portugal: Regne Unit: Rep. Txeca: Suècia: Turquía:

Viena, Salzburg, Feldkirch, Klagenfurt, Graz Brussel·les, Leuven, Bruges Helsinki, Jyväskylä Grenoble, Créteil, Montpellier, Toulouse, Aix de Provença Amsterdam, Nijmegen, Utrecht, Hengelo, Zwolle Bergamo, Bolònia, Florència, Roma, Torí, Udine, Mòdena-Reggio Oslo Faro, Coimbra, Porto, Lisboa, Braga Bath, Greenwich, Belfast Usti nad Labem, Brno Stockholm Ankara, Balikesir

Programa de mobilitat de la UAB Aquest programa facilita a estudiants de la UAB de primer, segon i tercer cicles l’estada acadèmica d’un curs acadèmic en una altra universitat no europea i la posterior equiparació d’aquests estudis. Inclou universitats dels EEUU, Canadà, Mèxic, Japó, Argentina, Xile, Costa Rica i Austràlia. Hi ha dues convocatòries, una el mes de febrer i l’altra a l’octubre.

Programa Sicue-Sèneca SICUE és el programa d’intercanvi d’estudiants de primer i segon cicles entre universitats espanyoles creat pel Ministeri d’Educació i Ciència (MEC). La mecànica de funcionament és la mateixa que la del programa Erasmus, amb la particularitat que el procediment d’adjudicació de les beques és únic i està centralitzat per a tot Espanya a la Secretaria d’Estat d’Universitats i Investigació. La resolució de les places no correspon doncs a les universitats. Els alumnes han de sol·licitar primer una plaça dins del programa SICUE (plaça en una universitat espanyola sense ajut econòmic). Si obtenen una plaça, podran demanar després una beca Sèneca (amb ajut econòmic). Els requisits per optar a una beca SICUE durant el curs 2008-2009 són: tenir superats un mínim de 60 crèdits en la convocatòria de setembre (120 crèdits per als alumnes de llicenciatura), i matricular-se d’un mínim de 18 crèdits. Les beques es convoquen en els mesos de: gener-febrer

261

5 Programes d’intercanvi

Facultat de Ciències de l’Educació LA GUIA DE L’ESTUDIANT 2008-2009


262

Programes d’intercanvi

5 Per al curs 2008-2009 s’han acordat intercanvis amb les universitats següents: Andalusia: Catalunya: Comunitat Valenciana: Galícia: Illes Balears: País Basc: Canàries: Madrid:

Universidad de Granada, Universidad de Sevilla (US), Sevilla (Pablo de Olavide) Universidad de Lleida Universitat de València Universidad de Santiago de Compostela Universitat de les Illes Balears Universidad del País Vasco (Bilbao/Donostia) Universidad de la Laguna Universidad Autónoma de Madrid, Universidad Complutense de Madrid

Teniu més informació a l’Oficina d’Intercanvis de la Facultat: Edifici G5 - Gestió Acadèmica Tel.: 93 581 17 84 i al web de l’Oficina de Relacions Internacionals: http://www.uab.es enllaç amb mobilitat i intercanvis


263

6 Els serveis de la Facultat

Facultat de Ciències de l’Educació LA GUIA DE L’ESTUDIANT 2008-2009

6. ELS SERVEIS DE LA FACULTAT


Els serveis de la Facultat 264

6


6.1. Gestió acadèmica Telèfon: Adreça electrònica: Horari:

Web

93 581 26 83 i 93 581 26 86 - Fax: 93 581 20 07 e-mail: ga.c.educacio@uab.es de setembre a juny dilluns, dimarts i dijous de 9.00 a 19.00 h i dimecres i divendres de 9.00 a 13.00 i de 16.00 a 19.00 h juliol de 9.00 a 13.00 h i agost de 10.00 a 13.00 h http://www.uab.es/fac-ciencies-educacio

Us podeu adreçar a la Gestió Acadèmica per tal d’obtenir una atenció personalitzada sobre diferents qüestions que poden ser del vostre interès. Us informarem, gestionarem i tramitarem tot allò referent a: – Matriculació – Tramitació de títols – Compulsa de documents – Certificacions – Convalidacions d’estudis – Sol·licituds de trasllats d’expedients – Reconeixements de crèdits de lliure elecció

6.2. Suport Logístic i Punt d’Informació Telèfon: Adreça electrònica: Horari:

93 581 18 34 - Fax: 93 581 20 07 e-mail: consergeria.ciencies.educacio@uab.es de dilluns a divendres de 8.00 a 21.30 h i dissabtes de 8.00 a 13.00 h

Amb aquesta nova denominació s’agrupen els serveis propis de la Consergeria vers la Facultat en la vessant de donar suport a les activitats del centre (docència, conferències, actes públics, etc.), i el servei que es dona com a punt d’informació a la comunitat universitària i públic en general. Us podeu adreçar a qualsevol dels nostres dos punts d’atenció ubicats un a l’edifici G5 –on també trobareu la resta de dependències de l’administració de la Facultat– i, l’altre, a l’edifici G6 per: • • • • •

Demanar informació de la Facultat (ubicació d’espais, despatxos, aules, activitats, serveis, etc.) Demanar informació general de la Universitat Recollir treballs i/o deixar correspondència al professorat Deixar/recollir objectes perduts Farmaciola

La Facultat ofereix, tanmateix, un autoservei de consigna per bosses i maletes que funciona amb monedes i té dos punts d’ubicació un a l’edifici G5 al costat del servei de Fotocòpies i del Suport Logístic i Punt d’Informació i, un altre, al 1r pis de l’edifici G6, al costat de les aules d’Informàtica; l’horari és de 8 a 20 hores i cal recollir les bosses i/o maletes el mateix dia.

265

6 Els serveis de la Facultat

Facultat de Ciències de l’Educació LA GUIA DE L’ESTUDIANT 2008-2009


266

Els serveis de la Facultat

6

6.3. Servei d’aplicacions educatives El servei d’aplicacions educatives de la Facultat de Ciències de l’Educació agrupa els serveis Multimèdia (Informàtica i Audiovisual) i l’Aula de Didàctica i Recerca Educativa. És un servei destinat a la docència i recerca per a: – la producció de material multimèdia, – la gestió de recursos didàctics en suports diversos. El Servei Multimèdia posa a disposició dels seus usuaris (Estudiants, Professors i Personal d’Administració i Serveis) els seus equipaments informàtics i audiovisuals. Les nostres aules són d’accés lliure, fora de les hores de docència. Totes disposen de canó de projecció. El SAE assessora els seus usuaris en la creació de material multimèdia destinat a la recerca i posa a la seva disposició els recursos necessaris per a • postproducció de material audiovisual en diversos formats (DVD, VHS, Beta…) • creació de CD i DVD • suport, disseny i manteniment de pàgines web • creació, actualització i publicació en web de bases de dades • assessorament en l’adquisició de nou equipament • còpies de seguretat (equips departamentals, ordinadors locals…) Servei d’Aplicacions Educatives Edifici G6 http://dewey.uab.es/sae

6.3.1. Multimèdia Informàtica (Servei d’Informàtica Distribuïda) Telèfon: 93 581 14 32 Adreça electrònica: e-mail: sid.educacio@uab.es Horari del servei Sales d’usuaris per a alumnes de 8.30 a 20.30 h (excepte hores de cursos) Sala de servei al professorat i sala de serveis generals de 9 a 20.30 h Autoservei per al professorat de 9 a 20.30 h Disposa d’una sala de serveis generals i d’ajut a la recerca, i de quatre aules equipades amb 115 ordinadors, connectats a la xarxa de la Facultat i amb connexió per utilitzar els serveis d’Internet.

Serveis: – configuració de correu electrònic – impressions especials – digitalització de textos – detecció de virus


– programari, maquinari i xarxes: • instal·lació • detecció i solució de problemes, actualització, gestió de compres

Normes d’ús dels equipaments informàtics de les aules Accés Les normes d’accés de l’alumnat a les aules d’ús lliure està regularitzada per la normativa establerta a la UAB.

Ús del material No és permès jugar, fer converses interactives (chat), ni instal·lar cap tipus de programa. Els espais del servei són sales per a treballar i, per tant, no està permès: fumar, beure, menjar, parlar en veu alta.

Cura del material Durant el temps que l’alumne té assignada una màquina, és responsable dels desperfectes que se’n derivin del seu ús. És obligació de l’usuari notificar al responsable tècnic de l’aula de qualsevol anomalia o mal funcionament de l’ordinador, per tal de definir les possibles causes. En cas contrari, si el següent usuari notifiqués una anomalia, i es desprengués que és per un mal ús, es reclamaran les compensacions per danys a l’usuari anterior. Després de la utilització d’un ordinador, és obligatori tancar el corrent tant de la CPU com del monitor. El Servei d’Informàtica farà un rigorós control i seguiment d’aquestes normes per assegurar-ne el seu acompliment.

6.3.2. Multimèdia Audiovisual Telèfon: Adreça electrònica: Horari del servei:

93 581 22 60 e-mail: sae.av@uab.es de dilluns a divendres de 9.30 a 20.30 h

Disposa d’una sala de serveis generals i d’ajuts a la recerca. Una sala de videoconferència, i una aula amb 9 punts d’edició no lineal, destinada a l’assignatura 22053 Comunicació Audiovisual i Educació.

Serveis: – còpies de cintes – edició de vídeo – digitalització de vídeo i àudio – enregistraments – conversió de formats digitals – assessorament en la gestió de compres – assessorament en l’autoedició – manteniment del material de les aules

267

6 Els serveis de la Facultat

Facultat de Ciències de l’Educació LA GUIA DE L’ESTUDIANT 2008-2009


268

Els serveis de la Facultat

6 6.3.3. Aula de didàctica i recerca educativa (ADRE) Telèfon: Adreça electrònica: Horari del servei: Aula:

93 581 32 59 montserrat.garrofe@uab.cat / sae.adre@uab.cat de dilluns a divendres de 10.00 a 14.00 h de dilluns a dijous de 15.00 a 17.00 h G6-202

L’aula de didàctica i recerca educativa (ADRE) reuneix i posa a l’abast dels usuaris materials didàctics en suports diversos. Disposa de dues cabines per a l’edició no lineal (MAC), i dues cabines de visionat de vídeo i DVD.

Serveis: Consulta de material didàctic per a tots els nivells, des de l’educació infantil fins al batxillerat, i per a tots els continguts curriculars. Recursos per a la consulta i la presentació d’aquests material: Ordinadors per al material informàtic. Eines de projecció (vídeo, DVD, canó...) per a visionar material multimèdia. Espais per a sessions de docència amb grups petits. El professorat pot obtenir materials en préstec.

Materials: Documents en suport paper. Material audiovisual en suports diversos (VHS, Beta, DVD). Material informàtic (CD). Material manipulatiu: instruments científics, eines, jocs, joguines, utillatges, estris i artilugis didàctics, etcètera.

6.4. Laboratori Telèfon: 93 581 13 33 Adreça electrònica: e-mail: l.cc.experimentals@uab.es web: http://dewey.uab.es/ce_lab_experimentals

Laboratori de Ciències Experimentals: La Facultat de Ciències de l’Educació disposa de tres laboratoris dedicats a la docència de les assignatures ofertades per la Facultat i relacionades amb les Ciències Experimentals.


El Laboratori de Ciències Experimentals té com a missió principal esdevenir un espai de qualitat per a la docència experimental de les assignatures ofertades per la Facultat i que així ho sol.licitin. Per utilitzar el Laboratori és indispensable conèixer i respectar les normes de funcionament, seguretat i higiene. Per accedir-hi consulteu amb els vostres professors o adreceu-vos directament als tècnics del Laboratori.

Docència al Laboratori de Ciències Experimentals: En aquest Laboratori s’imparteix la docència experimental dels àmbits acadèmics següents: 1. Docència de les assignatures següents de les llicenciatures i diplomatures de la nostra Facultat: a) Temes Bàsics de Ciències b) Cos Humà i Salut c) Bases Biològiques i Fisiològiques del Moviment d) Didàctica de les Ciències e) Didàctica de les Ciències Naturals f) Interdisciplinarietat Ciències-Matemàtiques g) Biologia h) Geologia i) Física j) Química 2. Cursos d’extensió universitària 3. Cursos de postgrau 4. Cursos de doctorat

6.5. Biblioteca d’Humanitats La Biblioteca d’Humanitats és la unitat del Servei de Biblioteques de la UAB destinada al suport de la docència i la investigació a la Facultat de Ciències de l’Educació, la Facultat de Filosofia i Lletres, la Facultat de Psicologia i la Facultat de Traducció i Interpretació. El seu fons especialitzat en art, antropologia, educació, filologia, filosofia, geografia, història, història i ciència de la música, literatura, psicologia, traducció i interpretació està constituït per 380.987 llibres, 1.142 Cd-Roms, 1.324 cassets, 2.830 vídeos, 3.012 discos compactes, 71 discos làser, 1.145 DVD, 3.805 obres en microfilm i microfitxa i 6.012 títols de revista (*).

269

6 Els serveis de la Facultat

Facultat de Ciències de l’Educació LA GUIA DE L’ESTUDIANT 2008-2009


270

Els serveis de la Facultat

6 L’horari de sala és de 8.30 a 21 h. de dilluns a divendres, en període lectiu. Per a períodes de vacances els horaris es poden consultar a la pàgina web (http://www.uab.cat/bib) o informar-se’n a la mateixa biblioteca Espais La Biblioteca d’Humanitats té dos edificis: Biblioteca (Edifici L): ubicada, al bell mig del campus nord. • Planta 0: Accés a l’edifici – Informació i Préstec – Sala d’informació electrònica: permet la consulta i treballar amb els documents en format digital (bases de dades, cd-roms, internet) – Sala de repòs – Consignes • Planta 1: Sala de Lectura – Monografies especialitzades en: obres generals, filosofia, psicologia, religió, educació, ciències socials, ciències pures, ciències aplicades, arqueologia, geografia, història – Sales de treball en grup i sales de classes pràctiques – Sala de formació d’usuaris – Cabines de treball individual – Informació – Servei de reprografia i impressora – Fotocopiadores d’autoservei • Planta 2: Sala de Lectura – Monografies especialitzades en: art, jocs i esports, música, filologia, literatura, llibres de text, llibre de coneixement infantil, contes – Sala de lectura – Sales de treball en grup i sales de classes pràctiques – Cabines de treball individual – Informació – Servei de Documentació d’Història Local de Catalunya – Fotocopiadores d’autoservei • Planta 3: Mediateca – Fons audiovisual, sonor i microfilmat i aparells per la seva consulta – Partitures – Diccionaris i enciclopèdies generals i especialitzats – Col·lecció asiàtica – Cartoteca General de la UAB – Centre d’Autoaprenentatge de Llengües (CAL) – Sala José Agustín Goytisolo – Fotocopiadores d’autoservei


Sala de Revistes (edifici B): ubicada a la Facultat de Filosofia i Lletres, davant de l’auditori • Planta 0: Accés a l’edifici – Revistes especialitzades en: obres generals, filosofia, art, geografia, història, monografies regionals, agricultura, antropologia, economia, educació, assistència social, política, ciències pures – Informació – Sala de Lectura – Sala de Reserva – Servei de Reprografia – Fotocopiadores d’autoservei i impresssora • Planta 1: – Revistes especialitzades en: religió, ciències socials, estadística, administració pública, informàtica, literatura infantil, filologia, psicologia, estudis clàssics – Sala de lectura – Sala d’investigadors i classes pràctiques – Fotocopiadores d’autoservei

SALA DE REVISTES* - Sala d’estudi UAB (Humanitats) HORARIS CURS 2008-2009 PERÍODE LECTIU De dilluns a divendres laborables

De 8.30 a 2 h

Dissabtes

De 8.30 a 20.30 h

Diumenges i festius

Tancat

HORARI ESPECIAL Setmana prèvia als exàmens i període d’exàmens Gener-febrer: del 21 de gener al 15 de febrer del 2008, ambdós inclosos. Juny-juliol:

del 2 de juny a l’11 de juliol del 2008, ambdós inclosos.

Agost;

del 25 al 31 d’agost, ambdós inclosos.

Setembre:

de l’1 al 16 de setembre de 2008, ambdós inclosos.

De dilluns a divendres laborables Dissabtes Diumenges i festius

24 h 24 h 24 h

271

6 Els serveis de la Facultat

Facultat de Ciències de l’Educació LA GUIA DE L’ESTUDIANT 2008-2009


272

Els serveis de la Facultat

6 PERÍODES DE VACANCES Setmana Santa, del 15 al 24 de març de 2008, ambdós inclosos. Nadal 2008, pendent aprovació calendari acadèmic curs 2008-2009 Dies laborables

De 8.30 a 20.30 h

Dissabtes, diumenges i festius

Tancat

Juliol, del 12 al 31 Dies laborables Dissabtes, diumenges i festius

De 8.30 a 19.30 h Tancat

Agost, de l’1 al 24 Dies laborables Dissabtes, diumenges i festius

De 8.30 a 13.30 h Tancat

• Durant les nits, dissabtes, festius i períodes d’exàmens o períodes no lectius alguns dels serveis (informació, consulta de les revistes de Reserva o de Dipòsit) no funcionen. Podeu consultar els horaris de la Sala de Revistes on es donen tots els serveis a la pàgina web http://www.uab.cat/bib. • En horari especial (nits i caps de setmana) cal presentar el carnet que acrediti que s’és membre d’alguna de les universitats de l’ACUP (Associació Catalana d’Universitats Públiques).

Serveis Podeu consultar el serveis que ofereixen les Biblioteques de la UAB als seus usuaris a la Carta de Serveis: http://www.bib.uab.es/

Consulta i informació Quasi tot el fons documental és de lliure accés a les sales de lectura, excepte certs materials que es troba en el dipòsit de la Biblioteca. Aquests s’han de demanar prèviament en el taulell de préstec. Per a qualsevol consulta o per demanar ajuda, adreceu-vos al personal de la biblioteca que trobareu en els taulells d’informació. També podeu adreçar els vostres dubtes sobre la biblioteca, el seu funcionament i la recerca bibliogràfica a la bústia electrònica de la biblioteca, a l’adreça: bib.humanitats@uab.cat Per localitzar els documents que us interessin, podeu consultar el catàleg de les Biblioteques de la UAB des dels diferents ordinadors que hi ha a totes les biblioteques de la UAB, i també des de casa si a l’adreça Internet: http://www.babel.uab.cat/. Les cerques es poden fer per: autors, matèries, títols, paraules claus, combi-


nacions de paraules. També podeu consultar el CCUC: Catàleg Col·lectiu de les Biblioteques de les Universitats Catalanes des dels ordinadors que hi ha a totes les biblioteques de la UAB o des d’Internet: http://www.cbuc.es/ Podeu connectar el vostre portàtil gratuïtament a Internet. Els dos edificis de la biblioteca (edifici L) està equipat amb el sistema Wifi (xarxa sense fils) que permet connectar-se amb el portàtil a Internet. També disposeu d’endolls a totes les taules de la sales de lectura.

Préstec Aquest servei permet endur-se fins a 6 documents de qualsevol de les biblioteques de la UAB a casa durant 14 dies prorrogables. Per poder utilitzar aquest servei necessiteu tenir el carnet d’estudiant o que demaneu el carnet a la biblioteca acreditant la vostra vinculació amb la UAB. Queden exclosos de préstec els diccionaris, obres de referència, les revistes, les tesis, alguns dels manuals més utilitzats i exemplars únics o valuosos. Si us interessa un document que ja esta prestat podeu demanar una reserva en el taulell de préstec de qualsevol biblioteca UAB. Podeu renovar els documents que teniu en préstec fins a cinc vegades, si cap altre usuari l’ha sol·licitat, a traves d’Internet a: http://www.babel.uab.cat/, a l’apartat Informació de l’usuari. En aquesta pàgina també podeu veure l’estat dels vostres préstecs i reserves sol·licitades, així com les vostres dades personals que consten en la base de dades. El retard en la devolució suposarà el bloqueig del dret de préstec durant 1 dia per cada dia de retard, incloent-hi festius i vacances.

Compromisos • L’usuari es compromet a tractar bé les obres que s’emporta i consulta i en cas de pèrdua del document té l’obligació de reposar-lo. Ha de retornar les obres en el termini assenyalat i en el cas que les necessiti més temps pot renovar el préstec de l’obra, si cap altre usuari l’ha reservat. • La Biblioteca es compromet a mantenir la confidencialitat sobre les dades de l’usuari i les obres que té o ha tingut en préstec. Es compromet també a ajudar a l’usuari en la localització dels llibres que necessita i informar-li en tots els dubtes que li sorgeixin.

Formació d’usuaris Per tal de que conegueu, comprengueu i utilitzeu els serveis i recursos de la biblioteca, realitzem una sèrie de tasques per poder-ho aconseguir, entre elles exposicions bibliogràfiques, guies sobre serveis, guies sobre recursos d’informació d’una matèria determinada i cursos o sessions informatives. Aquesta última activitat pretén que en grups reduïts els usuaris aprenguin a utilitzar les eines d’informació que té la biblioteca. Consulteu els cursos que ofereix gratuïtament la Biblioteca en el taulell d’informació de la planta baixa de la Biblioteca o en http://www.uab.cat/bib a l’apartat de gestions en línia. A l’inici de curs la biblioteca organitza el curs: Vine a conèixer la teva biblioteca, adreçat als alumnes de primer Apunteu-vos: Us esperem!!!

273

6 Els serveis de la Facultat

Facultat de Ciències de l’Educació LA GUIA DE L’ESTUDIANT 2008-2009


274

Els serveis de la Facultat

6 Biblioteca Digital Les biblioteques de la UAB posen a disposició dels usuaris un conjunt de recursos documentals en format electrònic que constitueixen la col·lecció digital del Servei de Biblioteques. L’accés a aquests recursos pot fer-se des de la Biblioteca, des de qualsevol ordinador connectat a la Xarxa UAB (aules d’informàtica) o des de casa amb el servei VPN (accés remot a la Xarxa). Trobareu bases de dades científiques de tots els àmbits temàtics, revistes digitals, sumaris electrònics de revistes, llibres digitals, tesis doctorals en xarxa i recursos Internet. L’adreça és: http://www.bib.uab.cat/bib a l’apartat Col·leccions.

Normes d’ús El fons documental i els serveis de la Biblioteca són un patrimoni col·lectiu de tota la comunitat universitària dels quals en podeu disposar i gaudir sempre i quan en feu un ús adequat. Per tant, la conservació no és només tasca del personal de la Biblioteca sinó responsabilitat de tots. Recordeu que caldrà observar les normes següents: • En tots els espais de la Biblioteca és obligatori mantenir silenci, no es poden tenir connectats els telèfons mòbils ni generar cap molèstia que pertorbi el clima d’estudi. • En la Biblioteca no es permet ni fumar, ni menjar, ni beure. • El fons està protegit amb un sistema de seguretat i a qualsevol persona que s’emporti documents de la Biblioteca sense passar pel servei de préstec li seran aplicades les sancions establertes en el Reglament del Servei de Biblioteques. • Els llibres i altres documents de la Biblioteca s’han de tractar amb molta cura (no subratllar-los, ni arrancar-ne pàgines) Adreça Biblioteca

Telèfons

Biblioteca d’Humanitats Universitat Autònoma de Barcelona 08913 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès) e-mail: bib.humanitats@uab.cat web: http://www.uab.cat/bib

Préstec i informació: 93 581 29 92 Mediateca: 93 581 25 85 Informació electrònica: 93 581 21 84 Adquisicions: 93 581 18 51 Informació Sala de Revistes 93 581 13 44 Fax: 93 581 29 00


6.6. Gestió Econòmica Telèfon Adreça electrònica

93 581 14 31 - Fax: 93 581 28 28 ge.cce.fti@uab.es

Aquest servei s’encarrega de l’assessorament, realiltzació, seguiment i validació dels tràmits econòmics del centre, departaments, unitats departamentals, centres de recerca i dels serveis que depenen econòmicament de l’administració del centre de la Facultat. També porta a terme les gestions derivades de les associacions i el Consell d’Estudiants de la Facultat i dels actes culturals que es realitzin. El control i la gestió dels fons assignats a la Facultat es realitza de manera descentralitzada mitjançant l’aplicatiu corporatiu SIDEC.

6.7. Escola de Cultura de Pau Telèfon: Fax: Adreça electrònica: web:

93 581 24 14 93 581 32 94 escolapau@pangea.org www.escolapau.org

L’Escola de Cultura de Pau es va crear l’any 1999 amb el propòsit de treballar per la cultura de pau, els drets humans, l’anàlisi de conflictes i dels processos de pau, l’educació per la pau, el desarmament i la prevenció dels conflictes armats.

Objectius: • Promoure la comprensió i la pràctica de la cultura de pau. • Investigar i intervenir en temàtiques relacionades amb els conflictes, els processos de pau, la rehabilitació postbèl·lica, el comerç d’armes, els drets humans, la diplomàcia paral·lela i l’educació per la pau. • Formar persones perquè siguin capaces d’estendre el missatge i la pràctica de la cultura de pau. El Director de l’Escola es Vicenç Fisas Armengol.

275

6 Els serveis de la Facultat

Facultat de Ciències de l’Educació LA GUIA DE L’ESTUDIANT 2008-2009


276

Els serveis de la Facultat

6

6.8. CRECIM Centre de Recerca per a l’Educació Científica i Matemàtica Telèfon:

93 581 32 06 93 581 44 96 Adreça electrònica: crecim@uab.es web: http://antalya.uab.es/crecim El Centre de Recerca per a l’Educació Científica i Matemàtica (CRECIM) és un Centre Especial de Recerca (CER) de la Universitat Autònoma de Barcelona, creat al 2002 a partir del Grup de Recerca Consolidat TIRE (Tecnologia Informàtica i Recerca Educativa) i unint esforços d’investigadors de diferents departaments de la Universitat Autònoma de Barcelona. L’any 2007 el CRECIM ha passat a formar part del Parc de Recerca de la UAB. El CRECIM és una entitat especialment sensible al nivell d’alfabetització científica, matemàtica i tecnològica de la població i particularment atenta a l’orientació que es dóna a l’ensenyament, a la difusió i l’expressió de la Ciència. El CRECIM està format per un conjunt multidisciplinari d’investigadors amb tres perfils diferents: personal docent e investigador universitari, personal docent d’educació infantil, primària i secundària, a jornada parcial o en llicència d’estudis i joves investigadors en formació (elaboració de projectes de màster i tesis doctorals). El CRECIM desenvolupa la seva activitat en quatre àmbits diferenciats: Recerca Les principals línies de recerca són l’Alfabetització Científica; el Desenvolupament Professional del Professorat de Ciències i Matemàtiques; les Noves Tecnologies per l’ensenyament de les Ciències i les Matemàtiques a l’aula i al laboratori; l’Aprenentatge de conceptes científics clau i l’e-learning en Ciències i Matemàtiques. Formació Organització de cursos de formació universitària convalidables per crèdits de lliure elecció i cursos pel desenvolupament professional dels professors de secundària i primària, integrats en Xarxes temàtiques europees. Difusió Organització de congressos i seminaris de formació i recerca i edició quadrimestral de la revista CIÈNCIES pel professorat de primària i secundària. Relació Escola-Universitat Realització de pràctiques de laboratori amb eines informàtiques per alumnes de Secundària (Projecte REVIR). Assessorament en les Llicències d’Estudis portades a terme per professorat de Secundària.


Col·laboració en el Campus Itaca i el Programa Argó. Tot i que l’objectiu principal del CRECIM és la recerca educativa, els tres darrers àmbits d’actuació mostren la voluntat del CRECIM per fer arribar els resultats de la recerca educativa als principals agents implicats: professorat, formadors de formadors i autoritats educatives i, en definitiva, a la realitat de les aules. El CRECIM es fa possible amb el suport de la comunitat acadèmica, de les administracions públiques i el món empresarial. Així, les activitats del centre resulten de la iniciativa dels seus membres o bé són proposades per entitats externes. El CRECIM està obert a tot ciutadà interessat en la promoció de la ciència i pretén donar suport a tota mena d’iniciatives que facilitin la promoció de l’educació científica, matemàtica o tecnològica.

6.9. Càtedra de formació i d’educació viàries Telèfon:

93 581 10 75 93 581 43 40 Despatx: GL-402 davant Mòdul II Adreça electrònica: catedra.viaria@uab.es web: http://dewey.uab.es/catedraviaria La Càtedra de Formació i Educació viàries s’ha creat el desembre de 2004 fruit d’un conveni entre el Servei Català de Trànsit i la Universitat Autònoma de Barcelona. La Càtedra de formació i seguretat viària pretén reduir l’accidentalitat amb la formació i la recerca del factor humà. La Càtedra intervé en una triple vessant: a) Promoure l’elaboració de materials, de programes i xarxes de formació adreçats a l’etapa escolar, a la formació inicial i permanent dels conductors, als conductors professionals i a la formació dels formadors viaris des de la perspectiva de la conducció segura. b) Vetllar en especial per la recerca i validació dels millors models de formació i intervenció que ens permetin reduir els accidents de trànsit amb la màxima eficàcia. c) Crear una plataforma de publicacions, difusió i intercanvi amb altres institucions. I de manera especial impulsar grups de recerca competitius amb altres universitats europees amb el compromís de reduir l’accidentalitat. La Direcció de la Càtedra de Formació i Educació Viàries l’ocupa Josep Montané per un període de tres anys a petició de la Comissió Mixta que regula i supervisa les activitats anuals de la Càtedra. La presidenta de la Comissió Mixta és Mercè Jariot Garcia.

277

6 Els serveis de la Facultat

Facultat de Ciències de l’Educació LA GUIA DE L’ESTUDIANT 2008-2009


Els serveis de la Facultat 278

6


Facultat de Ciències de l’Educació LA GUIA DE L’ESTUDIANT 2008-2009

279

Seguretat i salut

7

7. SEGURETAT I SALUT


Seguretat i salut 280

7


Facultat de Ciències de l’Educació LA GUIA DE L’ESTUDIANT 2008-2009

281

La UAB ha desenvolupat un pla de prevenció i salut per a tots els integrants de la comunitat universitària amb l’objectiu de millorar-ne al màxim la seguretat i aconseguir un grau òptim en la prevenció dels riscos inherents a tota l’activitat laboral, docent i investigadora que s’hi duu a terme. A continuació, doncs, teniu informació sobre les estructures de salut que són a la vostra disposició (Servei Assistencial de Salut i equip de primers auxilis), uns consells bàsics que garanteixen la seguretat al campus, les pautes de comportament en cas d’una emergència eventual i les normes bàsiques de seguretat i higiene als laboratoris.

7.1. Consells bàsics de seguretat La UAB posa a la vostra disposició un telèfon (93 581 25 25) per a seguretat i emergències, disponible les 24 hores, els 365 dies de l’any. Si truqueu des d’un telèfon de la UAB només cal marcar els quatre dígits finals (2525) que teniu reflectits a tots els aparells de la xarxa de telefonia fixa del campus. Quan hi truqueu, el personal del Servei de Seguretat i Vigilància us localitzarà i prestarà l’ajuda necessària. Als camins situats entre la vila universitària i l’estació de FGC-Bellaterra i el campus i l’estació de Renfe s’han instal·lat polsadors d’emergència utilitzables en cas de necessitat per comunicar directament amb el Servei de Seguretat i Vigilància. El campus de Bellaterra disposa d’unes 100 ha d’espais agroforestals. Per raons de seguretat, i seguint la normativa legal de prevenció d’incendis forestals de Catalunya, està prohibit fer foc a l’exterior dels edificis. Tots els edificis disposen d’extintors i mànegues per apagar conats d’incendi. En cas que hi observeu desperfectes, aviseu la consergeria més propera. Al vostre edifici hi ha personal entrenat en el seu maneig. Igualment hi ha senyals d’evacuació que indiquen els recorreguts fins a la sortida de l’edifici més propera i són útils, sobretot, per a les persones que no coneixen gaire l’edifici. Si observeu algun risc o situació perillosa, aviseu la consergeria més propera, el Servei de Seguretat i Vigilància (93 581 25 25) o l’Oficina de Serveis de Prevenció (OSP) (serveis.prevencio@uab.cat o al telèfon 19 50). Si heu patit un accident dins el campus i no heu acudit al Servei Assistencial de Salut, si us plau, comuniqueu-ho a l’OSP perquè es puguin aplicar mesures adequades per tal de reduir el risc. La circulació dins el campus és molt densa, per tant, no us detingueu ni aparqueu en zones de risc (àrees d’accés, entrades i sortides d’edificis, pas de vianants, rotondes, etc.).

Seguretat i salut

7


282

Seguretat i salut

7

7.2. Què us cal saber davant possibles emergències Davant una possible emergència cal seguir unes determinades pautes de comportament. Una emergència pot suposar dues alternatives: l’evacuació de les persones a l’exterior o el confinament dels ocupants de l’edifici en un lloc preestablert i considerat segur. Assabenteu-vos dels recorreguts d’evacuació i de les sortides d’emergència del vostre edifici. En cas d’evacuació o confinament, el professor que estigui fent classe és el responsable de conduir els seus estudiants fins al lloc exterior o interior segur. Un senyal acústic de tipus continu és l’ordre d’evacuació de l’edifici. Si el sentiu, seguiu les recomanacions per a cas d’evacuació que trobareu a la part interior de la carpeta que us han donat en el moment de la matriculació. També les teniu a l’Agenda de l’estudiant i penjades a molt llocs dels edificis. Llegiules amb deteniment. Si detecteu foc o fum, aviseu la consergeria més propera o utilitzeu un polsador d’alarma i procureu que no s’hi acosti ningú. En cas del polsador, trenqueu el plàstic i pitgeu-lo. Tots els polsadors d’alarma estan senyalitzats amb el pictograma corresponent. Moltes portes d’emergència estan tancades amb electroimant. Per obrir-les, cal pitjar el polsador situat al costat i, després, accionar la maneta o el sistema antipànic. Tots els centres tenen exposades en diferents indrets les recomanacions següents: • Actuació en cas d’una emergència (pòster A2 amb pictogrames en colors) • Actuació en cas d’evacuació (pòster A4 verd i blanc) • Actuació immediata en cas d’una urgència (pòster A3 verd fosc, amb els noms i els telèfons de l’equip de primers auxilis)


Facultat de Ciències de l’Educació LA GUIA DE L’ESTUDIANT 2008-2009

283

7.3. Estructura de salut a la vostra disposició La UAB posa a disposició dels seus membres dues estructures interelacionades: el Servei Assistencial de Salut (SAS) i l’equip de primers auxilis (EPA).

El Servei Assistencial de Salut El SAS està situat a l’eix de Medicina, a la part superior de Ciències de la Comunicació. Per a urgències, llevat de juliol i de vacances, l’horari és de 9.00 a 21.00 hores ininterrompudament; per a altres serveis, consulteu-los directament. Ofereix el serveis següents: • • • • • •

Urgències mèdiques i visites Vacunacions Assistència psicològica Campanyes de deshabituació tabàquica Altres campanyes preventives i de promoció de la salut Assessorament sanitari (malalties de transmissió sexual, etc.)

Tot l’estudiantat de la UAB té dret a la prestació d’aquests serveis gratuïtament. Per a altres serveis o especialitats, podeu consultar el SAS (servei.salut@uab.cat o trucant al número 93 581 19 00)

Equip de primers auxilis dels edificis La majoria d’edificis disposen d’un equip de primers auxilis que cobreix, normalment, l’horari de 8 a 21 hores els dies feiners. Aquest equip està format per treballadors voluntaris que atenen en primera instància i de manera immediata els accidentats del seu edifici. Aquests voluntaris han rebut la formació necessària i estan inclosos en un programa de formació continuada. Per al desenvolupament de les tasques de primers auxilis, se’ls ha dotat d’una armilla identificadora, una farmaciola portàtil i un telèfon mòbil exclusiu. A tots els edificis (laboratoris, aules, passadissos, etc.) hi ha uns pòsters de color verd amb el nom de les persones que formen l’EPA de l’edifici, l’horari que fan i el número del seu telèfon mòbil. Només cal trucar-los i posaran els protocols d’actuació en marxa de forma immediata. Fora dels horaris del SAS i de l’equip de primers auxilis, recordeu que, si us cal, heu de trucar al telèfon d’emergències: 93 581 25 25.

Seguretat i salut

7


Seguretat i salut 284

7


285

8 L’Agenda

Facultat de Ciències de l’Educació LA GUIA DE L’ESTUDIANT 2008-2009

8. L’AGENDA


L’Agenda 286

8


8.1. Calendari acadèmic per al curs 2008-2009 8.1.1. Calendari El curs acadèmic 2008-2009 començarà el dia 15 (dl) de setembre de 2008 i s’acabarà el dia 14 de setembre (dl.) de 2009.

8.1.1.1. Períodes hàbils Per al curs 2008-2009 al conjunt de la UAB es consideraran períodes hàbils, des d’un punt de vista acadèmic, els següents:

Primer període: Des del 15 (dl) de setembre fins al 23 (dt.) de desembre de 2008. Segon període: Des del 7 (dc.) de gener fins al 3 (dv.) d’abril de 2009. Tercer període: Des del 14 (dt.) d’abril fins al 31 (dv.) de juliol de 2009. Quart període: Des de l’1 (dt.) al 10 (dj.) de setembre de 2009. Es consideraran períodes no hàbils des d’un punt de vista acadèmic:

Vacances de Nadal: del 24 (dc.) de desembre de 2008 fins al 6 (dt.) de gener de 2009, ambdós inclosos. Vacances de Setmana Santa: del 4 (ds.) al 13 (dl) d’abril de 2009 ambdós inclosos. Vacances d’estiu: de l’1 (ds.) al 31 (dl) d’agost de 2009 ambdós inclosos.

8.1.1.2. Segones convocatòries del curs acadèmic 2007-2008 El període corresponent a les segones convocatòries del curs 2007-2008 serà entre els dies 1 (dl) i 10 (dc.) de setembre de 2008, ambdós inclosos. La data límit per a entrar les qualificacions serà el dia 18 (dj.) de setembre de 2008 a les 14.00 hores.

8.1.1.3. Inici del curs Ensenyaments de primer cicle i de només segon cicle i de primer i segons cicles – 15 i 16-09-2008: seminaris preparatoris estada al centre de pràtiques alumnes de 2n Mestre especialitat d’Educació Primària, de 3r de les titulacions de Mestre i de 3r de la Diplomatura d’Educació Social.

287

8 L’Agenda

Facultat de Ciències de l’Educació LA GUIA DE L’ESTUDIANT 2008-2009


288

L’Agenda

8 – 15-09-2008: alumnes de 1r de les titulacions de Mestre, de 1r de la Diplomatura d’Educació Social i de 1r de la titulació de Llicenciatura de Pedagogia (torn de matí). Alumnes de 2n de les titulacions de Mestre (excepte d’Educació Infantil i d’Educació Primària) i de 2n de la Diplomatura d’Educació Social. Alumnes de 3r (grup 50) i 4t (grup 51) de la Llicenciatura de Pedagogia. Estudiants de Psicopedagogia. – 22-09-2008: alumnes de 2n de la titulació de Mestre d’Educació Infantil. Alumnes de 2n, 3r (grup 3) i 4t (grup 4) de la Llicenciatura de Pedagogia. – 17 de setembre a 3 d’octubre de 2008: 1r període intensiu d’estada al centre de pràcticum dels alumnes de 2n Mestre especialitat d’Educació Primària, de 3r de les titulacions de Mestre i de 3r de la Diplomatura d’Educació Social. – 06-10-2008: alumnes de 2n Mestre especialitat d’Educació Primària, de 3r de les titulacions de Mestre, de 3r de la Diplomatura d’Educació Social i optatives d’Infantil i Primària. També podeu Consultar el calendari de docència a l’apartat 8.2.

Màsters universitaris Inici de les activitats i avaluacions acadèmiques: 29 (dl) de setembre de 2008.

8.1.2. Períodes d’Activitats i Avaluacions Acadèmiques 8.1.2.1. Estudis de Diplomatura, d’Enginyeria i de Llicenciatura – Titulacions de Mestre de les especialitats següents: Educació Física, Llengua Estrangera, Educació Musical i Educació Especial. – Diplomatura d’Educació Social. – Llicenciatura de Pedagogia (segon cicle-torn tarda). – Llicenciatura de Psicopedagogia (segon cicle).

El Primer semestre inclou Estudiants de Primer curs: 16 setmanes docència, des del 15 (dl) de setembre de 2008 fins al 16 (dv.) de gener de 2009.

Estudiants de la Resta de cursos: 15 setmanes de docència, des del 22 (dl) de setembre de 2008 fins al 16 (dv.) de gener de 2009. • 1 setmana prèvia al període d’exàmens del 19 (dl) al 23 (dv.) de gener de 2009. • 3 setmanes d’exàmens per a la primera convocatòria del primer semestre del 26 (dl) de gener al 13 (dv.) de febrer de 2009. • La data límit per a entrar les qualificacions serà el dia 27 (dv.) de febrer de 2009, excepte per a les titulacions de matrícula semestralitzada, que serà el dia 19 (dj.) de febrer de 2009.


El Segon semestre inclou • 14 setmanes de docència, des del 16 (dl) de febrer fins al 29 (dv.) de maig de 2009. • 1 setmana prèvia a la realització dels exàmens de l’1 (dl) al 5 (dv.) de juny de 2009. • 3 setmanes d’exàmens per a la primera convocatòria del segon semestre i 2 per a la segona convocatòria del primer semestre, des del 8 (dl) de juny al 10 (dv.) de juliol de 2009. La data límit per a entrar les qualificacions serà el dia 16 (dj.) de juliol de 2009, a les 14.00 hores.

Les Segones convocatòries Els exàmens de la segona convocatòria del segon semestre seran entre l’1 (dt.) i el 10 (dj.) de setembre de 2009. La data límit per a entrar les qualificacions serà el dia 17 (dj.) de setembre de 2009, a les 14.00 hores. La data límit per a tancar les actes d’avaluació corresponents a Treballs de fi d’estudis es podrà perllongar fins al dia 23 (dc.) de setembre de 2009.

8.1.2.2. Ensenyaments de Grau i Titulacions del Pla Pilot d’Adaptació a l’EEES – Titulacions de Mestre de les especialitats següents: Educació Infantil i Educació Primària. – Llicenciatura de Pedagogia.

El Primer semestre inclou • 19 setmanes d’activitats i d’avaluacions acadèmiques, des del 15 (dl) de setembre de 2008 fins al 6 (dv.) de febrer de 2009. Les titulacions del Pla Pilot podran programar la data d’inici de les activitats i avaluacions acadèmiques per a la resta de cursos a partir del dia 22 (dl) de setembre. • 1 setmana intersemestral del 9 (dl) al 13 (dv.) de febrer de 2009. La data límit per a entrar les qualificacions serà el dia 27 (dv.) de febrer de 2009.

El Segon semestre inclou • 18 setmanes d’activitats i avaluacions acadèmiques, des del 16 (dl) de febrer fins el 26 (dv.) de juny de 2009. • Activitats d’avaluació i de compensació, del 29 (dl) de juny al 10 (dv.) de juliol de 2009. La data límit per a entrar les qualificacions serà el dia 16 (dj.) de juliol de 2009, a les 14.00 hores.

289

8 L’Agenda

Facultat de Ciències de l’Educació LA GUIA DE L’ESTUDIANT 2008-2009


290

L’Agenda

8 Activitats d’avaluació durant el mes de Setembre Per a les titulacions del Pla Pilot, les activitats d’avaluació de la segona convocatòria del segon semestre es programaran entre l’1 (dt.) i el 10 (dj.) de setembre de 2009. La data límit per entrar les qualificacions serà el dia 17 (dj.) de setembre de 2009, a les 14.00 hores. La data límit per a tancar les actes d’avaluació corresponents a Treballs de fi d’estudis es podrà perllongar fins al dia 23 (dc.) de setembre de 2009.

8.1.2.3. Màsters universitaris El primer semestre començarà el dia 22 (dl) de setembre de 2008 i durarà fins al dia 13 (dv.) de febrer de 2009. Aquest període inclou: • 18 setmanes d’activitats i avaluacions acadèmiques. • 1 setmana intersemestral del 9 (dl) al 13 (dv.) de febrer de 2009. La data límit per a entrar les qualificacions serà el dia 27 (dv.) de febrer de 2009. El segon semestre començarà el dia 16 (dl) de febrer i durarà fins al dia 26 (dv.) de juny de 2009. Aquest període inclou: • 18 setmanes d’activitats i avaluacions acadèmiques. La data límit per a entrar les qualificacions serà el dia 16 (dj.) de juliol de 2009. La data límit per a tancar les actes d’avaluació corresponents a Pràcticums i Treballs de Màster es podrà perllongar fins al dia 23 (dc.) de setembre de 2009.

NOTA: Els Màsters Interuniversitaris podran programar activitats en períodes no inclosos en els apartats anteriors.

8.1.3. Activitats d’Acollida als Estudiants de Primer Curs El procés d’acollida de la facultat als estudiants de primer curs es desenvolupa en dues fases: 1. Fase inicial, que es du a terme els tres primers dies del curs acadèmic, on s’informa de: • Els serveis de la facultat i de la universitat. • Recursos NTIC: Correu electrònic, Web de la facultat, web de la universitat, links i eines a la xarxa. • Pla d’estudis de cada titulació: estructura del títol, assignatures i tipologia. • Perfil professional itineraris formatius i sortides professionals. • El Practicum de la titulació. • Participació de l’estudiant: associacions, representants, xarxa d’estudiants, òrgans de govern. 2. Fase de seguiment, que es realitza durant tot el curs, completant les informacions ja donades i ampliantles amb accions formatives complementàries.


8.1.4. Dies festius 8.1.4.1. Dies festius a tots els centres de la UAB

Any 2008 11 de setembre 12 d’octubre 1 de novembre 6 de desembre 8 de desembre 25 de desembre 26 de desembre

Diada Nacional de Catalunya Festa de la Hispanitat Tots Sants La Constitució La Immaculada Nadal Sant Esteve

dijous diumenge dissabte dissabte dilluns dijous divendres

Cap d’Any Reis Divendres Sant Dilluns de Pasqua Festa del Treball Sant Joan Diada Nacional de Catalunya

dijous dimarts divendres dilluns divendres dimecres divendres

Mercè

dimecres

Segona Pasqua

dilluns

Sant Jordi

dijous

Any 2009 1 de gener 6 de gener 10 d’abril 13 d’abril 1 de maig 24 de juny 11 de setembre

8.1.4.2. Festes locals

Any 2008 24 de setembre

Any 2009 1 de juny

8.1.4.3. Festa institucional 23 d’abril

291

8 L’Agenda

Facultat de Ciències de l’Educació LA GUIA DE L’ESTUDIANT 2008-2009


292

L’Agenda

8 8.1.4.4. Festa Major de la UAB La Festa Major de la UAB tindrà un caràcter no lectiu. 6 de novembre de 2008

dijous

8.1.4.5. Vacances de Nadal Comprenen des del dia 24 (dc) de desembre de 2008 fins al 6 (dt) de gener de 2009, ambdós inclosos.

8.1.4.6. Vacances de Setmana Santa Comprenen des del dia 4 (ds) al 13 (dl) de abril de 2009.

8.1.4.7. Dies no lectius 24 d’abril de 2009

divendres

8.1.4.8. Acte d’acomiadament dels estudiants que finalitzen els seus estudis 26 de juny de 2009, a les 19 h.

divendres


2n curs

3r curs

1r qm 2n qm

1r qm 2n qm

26/01/09 a 20/02/09

02/02/09 a 13/02/09

---

15/09/08 a 23/12/08 16/02/09 a 29/05/09

---

15/09/08 a 23/12/08 23/02/09 a 29/05/09

02/02/09 a 13/02/09

---

15/09/08 a 23/12/08 16/02/09 a 29/05/09

EDUCACIÓ SOCIAL

02/02/09 a 13/02/09

---

15/09/08 a 23/12/08 16/02/09 a 29/05/09

17/09/08 a 03/10/08 02/02/09 a 13/02/09

15/09/08 a 16/09/08

06/10/08 a 23/12/08 16/02/09 a 29/05/09

17/09/08 a 03/10/08 26/01/09 a 13/02/09

15/09/08 a 16/09/08

06/10/08 a 23/12/08 16/02/09 a 29/05/09

4t curs

Dies festius UAB: 11/09/08; 24/09/08; 12/10/08; 01/11/08; 06/12/08; 08/12/08; 01/05/09; 01/06/09; 24/06/09. Ponts institucionals UAB: 24/04/09 Festa institucional Facultat: 23/04/09. Els estudiants en període de pràctiques s’ajustaran a les festes locals de les poblacions dels centres corresponents. * Els períodes de pràctiques reflectits en aquest calendari només abasten els períodes intensius. Heu de consultar obligatòriament el capítol 3.2 El Practicum de la Facultat on s’especifica la temporalització completa dels Practica de totes les titulacions.

Períodes intensius Més informació en el calendari de practicum*

PRACTICUM Seminaris

Troncals, obligatòries i optatives

Períodes intensius Més informació en el calendari de practicum*

PRACTICUM Seminaris

Troncals, obligatòries i optatives

1r curs

MESTRES (Educació Musical, Educació Física, Educació Especial, Llengua Estrangera)

8.2.1. Calendari de docència 2008-2009

8.2. Calendari de docència

L’Agenda

Facultat de Ciències de l’Educació LA GUIA DE L’ESTUDIANT 2008-2009 293

8


1r qm 2n qm

vegeu calendari plans EEES (capítol 8.2.2.)

2n qm

---

-------

-----

vegeu calendari plans EEES (capítol 8.2.2.)

vegeu calendari plans EEES (capítol 8.2.2.)

vegeu calendari plans EEES (capítol 8.2.2.)

PSICOPEDAGOGIA

vegeu calendari plans EEES (capítol 8.2.2.)

vegeu calendari plans EEES (capítol 8.2.2.)

1r qm

02/02/09 a 13/02/09

15/09/08 a 23/12/08 16/02/09 a 29/05/09

(Grup 50) 02/02/09 a 13/02/09

(Grup 50) 16/02/09 a 29/05/09

(Grup 50) 15/09/08 a 23/12/08

3r curs

02/02/09 a 13/02/09

15/09/08 a 23/12/08 16/02/09 a 29/05/09

(Grup 51) 02/02/09 a 13/02/09

(Grup 51) 16/02/09 a 29/05/09

(Grup 51) 15/09/08 a 23/12/08

4t curs

Dies festius UAB: 11/09/08; 24/09/08; 12/10/08; 01/11/08; 06/12/08; 08/12/08; 01/05/09; 01/06/09; 24/06/09. Ponts institucionals UAB: 24/04/09 Festa institucional Facultat: 23/04/09. Els estudiants en període de pràctiques s’ajustaran a les festes locals de les poblacions dels centres corresponents. * Els períodes de pràctiques reflectits en aquest calendari només abasten els períodes intensius. Heu de consultar obligatòriament el capítol 3.2 El Practicum de la Facultat on s’especifica la temporalització completa dels Practica de totes les titulacions.

PRACTICUM Períodes intensius Més informació en el calendari de practicum*

Troncals, obligatòries i optatives

PRACTICUM Períodes intensius Més informació en el calendari de practicum

Troncals, obligatòries i optatives

2n curs

PEDAGOGIA (segon cicle)

1r curs

8.2.1. Calendari de docència 2008-2009 (continuació)

L’Agenda 294

8


02/02/09 a 13/02/09

19/01/09 - 13/02/09

23/02/09 a 26/06/09

16/02/09 a 20/02/09

06/10/08 a 23/01/09

22/09/08 a 16/01/09

17/09/08 a 03/10/08 02/02/09 a 13/02/09

15/09/08 a 16/09/08

16/02/09 a 26/06/09

26/01/09 a 30/01/09

06/10/08 a 23/01/09

06/10/08 a 23/01/09

17/09/08 a 03/10/08 02/02/09 a 13/02/09

15/09/08 a 16/09/08

16/02/09 a 26/06/09

26/01/09 a 30/01/09

06/10/08 a 23/01/09

06/10/08 a 23/01/09

3r curs

4t curs

Dies festius UAB: 11/09/08; 24/09/08; 12/10/08; 01/11/08; 06/12/08; 08/12/08; 01/05/09; 01/06/09; 24/06/09. Ponts institucionals UAB: 24/04/09 Festa institucional Facultat: 23/04/09. Els estudiants en període de pràctiques s’ajustaran a les festes locals de les poblacions dels centres corresponents. * Els períodes de pràctiques reflectits en aquest calendari només abasten els períodes intensius. Heu de consultar obligatòriament el capítol 3.2 El Practicum de la Facultat on s’especifica la temporalització completa dels Practica de totes les titulacions.

Períodes intensius Més informació en el calendari de practicum*

16/02/09 a 26/06/09

2n qm

Optatives

Practicum Seminaris

16/02/09 a 26/06/09

2n qm

Troncals, obligatòries i optatives

06/10/08 a 23/01/09

15/09/08 a 23/01/09 26/01/09 a 30/01/09

Optatives

17/09/08 a 03/10/08 02/02/09 a 13/02/09

15/09/08 a 16/09/08

16/02/09 a 26/06/09

26/01/09 a 30/01/09

06/10/08 a 23/01/09

06/10/08 a 23/01/09

MESTRE D’EDUCACIÓ INFANTIL (ECTS)

02/02/09 a 13/02/09

Setmana intersemestral

1r qm 1r qm

Troncals i obligatòries

Períodes intensius Més informació en el calendari de practicum*

16/02/09 a 26/06/09

Practicum Seminaris

26/01/09 a 30/01/09

2n qm

06/10/08 a 23/01/09

15/09/08 a 23/01/09

Troncals, obligatòries i optatives

1r qm

Optatives

Setmana intersemestral

1r qm

Troncals i obligatòries

2n curs

MESTRE D’EDUCACIÓ PRIMÀRIA (ECTS)

1r curs

8.2.2. Calendari de docència i avaluació curs 2008-2009

L’Agenda

Facultat de Ciències de l’Educació LA GUIA DE L’ESTUDIANT 2008-2009 295

8


2n qm

1r qm

02/02/09 a 13/02/09

16/02/09 a 26/06/09

26/01/09 a 30/01/09

15/09/08 a 23/01/09

02/02/09 a 13/02/09

16/02/09 a 26/06/09

26/01/09 a 30/01/09

22/09/08 a 23/01/09

02/02/09 a 13/02/09

(grup 3) 16/02/09 a 26/06/09

26/01/09 a 30/01/09

(grup 3) 22/09/08 a 23/01/09

3r curs

02/02/09 a 13/02/09

(grup 4) 16/02/09 a 26/06/09

26/01/09 a 30/01/09

(grup 4) 22/09/08 a 23/01/09

4t curs

Dies festius UAB: 11/09/08; 24/09/08; 12/10/08; 01/11/08; 06/12/08; 08/12/08; 01/05/09; 01/06/09; 24/06/09. Ponts institucionals UAB: 24/04/09 Festa institucional Facultat: 23/04/09. Els estudiants en període de pràctiques s’ajustaran a les festes locals de les poblacions dels centres corresponents. * Els períodes de pràctiques reflectits en aquest calendari només abasten els períodes intensius. Heu de consultar obligatòriament el capítol 3.2 El Practicum de la Facultat on s’especifica la temporalització completa dels Practicum de totes les titulacions.

Practicum Més informació en el calendari de practicum*

Setmana intersemestral

2n curs

PEDAGOGIA. TÍTOL PROPI DE GRADUAT EN CIÈNCIES DE L’EDUCACIÓ

1r curs

8.2.2. Calendari de docència i avaluació curs 2008-2009 (continuació)

L’Agenda 296

8


8.3. Calendari administratiu Dates que cal recordar Accés als segons cicles (Pedagogia i Psicopedagogia), preinscripció Primer termini: del 9 de juny al 4 de juliol de 2008 • data límit per lliurar la documentació complementària, 25 de juliol de 2008 • publicació llista provisional d’admesos, 30 de juliol de 2008 • reclamació, si escau, de les persones interessades, 31 de juliol i 1 de setembre de 2008 • publicació llista definitiva d’admesos, 8 de setembre de 2008 • matriculació, 15 de setembre de 2008

Segon termini: del 15 al 23 de setembre de 2008 • publicació llista definitiva d’admesos, 30 de setembre de 2008 • matriculació, 7 d’octubre de 2008

Mencions, preinscripció Mencions en ensenyament de l’anglès i en ensenyament del francès a l’educació infantil i primària: Tutoria obligatòria amb la coordinadora de la menció Presentació de sol·licituds, a la gestió acadèmica del centre: Publicació de la llista d’admesos: Matriculació:

297

8 L’Agenda

Facultat de Ciències de l’Educació LA GUIA DE L’ESTUDIANT 2008-2009

del 15 al 19 de setembre del 15 al 19 de setembre el dia 26 de setembre el dia 30 de setembre

Reincorporacions, sol·licituds Primer termini: del 16 de juny al 23 de juliol de 2008 • matriculació, 8 de setembre de 2008 Segon termini: del 24 de juliol al 17 de setembre de 2008 • matriculació, 2 d’octubre de 2008

Accés per trasllat d’expedient, sol·licituds Per a la sol·licitud d’admissió: del 30 de juny al 18 de juliol de 2008 • data límit per lliurar la documentació complementària, 29 d’agost de 2008 • publicació de la resolució, 19 de setembre de 2008 • matriculació, 6 d’octubre de 2008

Accés per convalidació d’estudis estrangers convalidats – curs 2008-2009, sol·licituds Per a la sol.licitud d’admissió, del 28 d’abril al 23 de maig de 2008 • publicació de la resolució d’admissió, 21 de juliol de 2008 • matriculació, 3 d’octubre de 2008

Accés per canvi d’estudis de doctorat al màster oficial corresponent: Només podran demanar l’accés al màster oficial per aquesta via els alumnes que cursen el doctorat que es correspon amb el màster. Els alumnes que cursin altres doctorats no corresponents hauran de fer preescripció d’acord amb l’apartat anterior.


298

L’Agenda

8 Presentació de sol·licituds, a la gestió acadèmica i pagament de la taxa d’estudi de convalidació. Primer termini: de l’1 al 30 de juny de 2008 Matriculació, 28 de juliol 2008 Segon termini: de l’1 al 31 de juliol de 2008 Matriculació, 25 de setembre de 2008 Tercer termini: de l’1 al 15 setembre de 2008 Matriculació, es comunicarà a l’estudiant conforme es resolgui la petició

Prova d’aptitud per a l’homologació de títols estrangers, convocatòria Data límit sol·licitud:

Convocatòria

31.10.2008 27.02.2008

Del 26.01 al 13.02.2009 Del 08.06 al 10.07.2009

Adaptacions d’assignatures idèntiques, sol.licituds • De l’01.10 al 28.11.2008

Convalidacions, sol·licituds Data límit sol·licitud:

Recollir resolució a partir d’aquesta data a la gestió acadèmica

18.07.2008 19.09.2008 21.11.2008 23.01.2009 13.03.2009 19.06.2009

19.09.2008 21.11.2008 23.01.2009 13.03.2009 19.06.2009 18.09.2009

(1) (2) (2) (3) (3) (3)

(1) Data límit per a la presentació de sol·licituds de convalidació, amb efectes econòmics per als alumnes matriculats el curs 2008-2009. (2) Data límit per a la presentació de sol·licituds de convalidació, amb efectes econòmics per als alumnes matriculats el curs 2009-2010 i pel 2008-2009 pels alumnes d’accés primera vegada. (3) Data límit per a la presentació de sol.licituds de convalidació, amb efectes econòmics per als alumnes matriculats el curs 2009-2010.

Reconeixement crèdits de lliure elecció, sol·licitud • Les sol·licituds es podran tramitar des del mes d’octubre fins al mes de maig. • Els alumnes que finalitzin la carrera i vulguin tramitar el títol al juliol podran presentar la seva sol·licitud durant el mes de juny i fins a la primera quinzena de juliol. • Els alumnes que finalitzin la carrera i vulguin tramitar el títol a finals de setembre podran presentar la seva sol·licitud durant la primera quinzena de setembre.


Reconeixement cicles formatius grau superior, sol·licituds Titulació Mestre especialitat especialitat Educació Infantil

Cicle formatiu de grau superior en Educació Infantil

Titulació de Diplomatura d’Educació Social

Cicle formatiu de grau superior en Animació Sòciocultural Cicle formatiu de grau superior en Integració Social

Titulació Mestre especialitat Educació Física

Cicle formatiu de grau superior en Físicoesportives Cicle formatiu de grau superior en Futbol (1)

Titulació Mestre especialitat Educació Especial

Cicle formatiu de grau superior en Educació Infantil (1)

Per Mestre especialitat Educació Infantil. Educació Física Educació Especial i Diplomatura d’Educació Social

Per la resta de cicles formatius de grau superior

No es fa cap reconeixement d’assignatures de la carrera

Per la resta de titulacions

Per cicles formatius de grau superior

No es fa cap reconeixement d’assignatures de la carrera

Termini de sol·licitud: De l’1 d’octubre al 28 de novembre de 2008

(1) Per al curs 2008-09 s’ha incrementat l’oferta de cicles formatius de grau superior amb reconeixement de crèdits en els estudis de Educació Especial i Educació Física. Tots aquests estudiants que hagin accedit a la Universitat en cursos anteriors tindran la possibilitat únicament durant el curs 2008-09 de sol·licitar el reconeixement amb efectes retroactius dels crèdits que encara no hagin superat en acabar el curs actual.

Règim de permanència, sol·licitud • Del 30.06 a l’01.09.2008 • Del 02.09 al 03.10.2008 • Del 06.10 al 31.10.2008 • Del 03.11 al 28.12.2008 • Del 02.12.2008 al 27.03.2009 • Del 27.04 al 12.06.2009

299

8 L’Agenda

Facultat de Ciències de l’Educació LA GUIA DE L’ESTUDIANT 2008-2009


300

L’Agenda

8 Termini de presentació de sol.licitud de canvi de règim de permanència, 15 dies abans de la formalització de la matrícula del curs 2008-09.

Programa d’intercanvi Dates límit per a la resolució definitiva de l’equiparació d’estudis dels alumnes que cursin estudis en un programa d’intercanvi: • Alumnes que marxen el primer quadrimestre, el 13 de novembre de 2008. • Alumnes que marxen el segon quadrimestre, el 17 d’abril de 2009.

Matrícula • Sol·licitud d’ajuts de matrícula d’estudis oficials per al personal de la UAB, fills i cònjugues, fins als 30 dies naturals posteriors a la data de la matriculació.

Modificacions de Matrícula • Canvis i anul·lacions de matrícula, sol·licitud: del 20 al 24 d’octubre de 2008. • Data límit per a sol·licitar l’anul.lació de la matrícula: 14 de novembre de 2008 • Canvis d’assignatures i grups, i anul·lacions per a assignatures del 2n semestre que no comportin un increment en el cost econòmic dels crèdits matriculats, sol·licitud: del 18 al 25 de febrer de 2009

Algunes indicacions: • Les modificacions només són per incidències • Han d’estar degudament justificades i documentades • S’han de lliurar dins del termini previst

Tingues en compte que: • Les assignatures anuals només es poden anul·lar durant el període de modificacions del primer quadrimestre.

Alumnes de nou accés, data jornada d’acolliment • El 18 de juliol de 2008 • El 2 de setembre de 2008

Exàmens • Convocatòria extraordinària de febrer, sol·licitud: del 10 de novembre al 12 de desembre 2008 • Revisió d’exàmens extraordinària, sol·licitud: 12 dies a partir de la data límit per introduir qualificacions a les Gestions Acadèmiques.

Sol·licituds canvi de torn titulacions d’Infantil i de Primària • Termini màxim pels alumnes amb tot superat al juliol, 27 de juny de 2008 • Termini màxim per la resta d’alumnes, 8 de setembre de 2008


Posteriors terminis de preinscripció, si hi ha places: 2a quinzena de setembre

03-09-08 03-09-08 04-09-08 04-09-08 04-09-08 04-09-08 03-09-08 03-09-08

Nou ingrés 2a opció i altres

28-07-08

Automatrícula

Automatrícula Automatrícula Automatrícula Automatrícula Automatrícula Automatrícula Automatrícula Automatrícula

Altres cursos Tot aprovat al juliol (*)

03-10-08

30-09-08 08-09-08 i 02-10-08 06-10-08

Altres col·lectius Nou ingrés

25-09-08

16-09-08

Automatrícula

Automatrícula Automatrícula Automatrícula Automatrícula Automatrícula Automatrícula Automatrícula Automatrícula

Altres cursos Assignatures pendents(*)

15-09-08 i 07-10-08 15-09-08 i 07-10-08

Accés a segon cicle Nou ingrés

L’Agenda

(*) Observacions: – Els alumnes amb totes les assignatures superades al juliol es podran automatricular del 21 al 25 de juliol només de 16.00 a 24.00 hores i a partir del 26 de juliol i fins el dia 2 de setembre ho podran fer de 9.00 a 24.00 hores. – Els alumnes que no tinguin totes les assignatures superades o amb assignatures pendents per setembre s’hauran d’automatricular a partir del dia assignat des del centre pel sistema de citacions. Dins el termini del 22-09-2008 al 10-10-2008. – Si teniu incidències que no facin possible l’automatrícula podeu fer matrícula assistida els dies 09 i 10-09-2008 (si teniu tot superat al juliol) i els dies 08 i 09-10-2008 (amb assignatures pendents al setembre). S’ha de demanar dia i hora prèviament al punt d’informació i suport logístic. L’ORDRE DE MATRÍCULA I HORARI SERÀ NUMÈRIC SEGONS IMPRÈS DE MATRÍCULA (excepte els col·lectius que van a automatrícula que ho tindran lliure al juliol i per citació al setembre). El telèfon de gestió acadèmica d’atenció a les incidències d’automatrícula: 93 581 26 85. Horari d’atenció de la línia telefònica: del 21 al 25 de juliol de 9 a 19 h., del 28 al 31 de juliol de 9 a 14 h., al setembre i octubre de 9 a 20.30 h.

Trasllats Accés per convalidació estudis estrangers Màsters Oficials

Mencions Reincorporacions

1r i 2n termini preinscripció: 1a quinzena de setembre.

21-07-08 22-07-08 24-07-08 21-07-08 22-07-08 23-07-08 21-07-08 23-07-08

Educació Especial Educació Física Educació Infantil Educació Musical Educació Social Educació Primària Llengua Estrangera Pedagogia

Psicopedagogia

Nou ingrés 1a opció > 25 anys

TITULACIÓ

8.3.1. CALENDARI DE MATRICULACIÓ DEL CURS ACADÈMIC 2008/2009

Facultat de Ciències de l’Educació LA GUIA DE L’ESTUDIANT 2008-2009 301

8


302

L’Agenda

8

8.4. Telèfons i adreces electròniques Deganat: Degà Vicedegana d’ordenació acadèmica-grau Vicedegà d’ordenació acadèmica-postgrau Vicedegà de relacions internes i Secretari del centre Vicedegana de promoció, estudiants i internacionalització Secretària del deganat

Màrius Martínez Muñoz Montserrat Anton Rosera Jordi Deulofeu Piquet

1232 2704 1382

Enric Roca Casas

2703

Àngels Campà Guillem M. Antònia Rufat Martínez Adreça electrònica: dg.c.educacio@uab.cat

2687 2690

Coordinador/a de titulació: Pedagogia: ECTS - Pedagogia: Psicopedagogia: Educació Social: Educació Infantil: ECTS-Educació Infantil Educació Primària: Educació Especial: Educació Física: Educació Musical: Llengua Estrangera: Internacional: Coordinació de pràctiques:

Cristina Laborda Molla Cristina Laborda Molla Josep M. Sanahuja Gavaldà Josefina Sala Roca Enric Vilaplana Lapena Eulàlia Pérez Vallverdú David Barba Uriach Carrasumada Serrano Pau Lurdes Martínez Mínguez Mercè Vilar Monmany Artur Noguerol Rodrigo Maria Villanueva Margalef Montserrat Oller Freixa

3151-3196 3151-3196 14173148-3188 1484-2629 1484-2636 2647-2705 1180-3194 2676-2674 3185-2670 3147-2637 1784-1230 1535-3204

Enric Roca Casas Margarida Massot Verdú Pilar Pineda Herrero Teresa Colomer Martínez Mónica Baró Joaquín Gairín Sallán

2703-3188 3190 3190 2654 934034097 1619

Coordinador/a de màster universitari: Educació Intercultural Formació de les persones adultes Planificació i gestió de l’educació Biblioteca escolar i promoció de la lectura Direcció i gestió de centres educatius Recerca en didàctica de les matemàtiques i les ciències Recerca en didàctica de la llengua i la Literatura Recerca en educación

Núria Gorgorió Solà Cristina Escobar Urmeneta José Tejada Fernández

3205 2658 1750


Coordinador/a de menció: Ensenyament de l’Anglès i del Francès:

M. Dolors Masats Viladoms

3252

Departaments Dpt. Didàctica de l’Expressió Musical, Plàstica i Corporal Director: Secretaria:

Pere Godall Castell Coro Cabrera Muñoz Mònica Andrés Estasen Adreça electrònica: d.did.musical@uab.cat

2641 1679 1679

Dpt. Didàctica de la Llengua, la Literatura i les Ciències Socials Director: Secretaria:

Joan Pagès Blanch Alfons Valenzuela Díaz Antonio Fernández Torres Adreça electrònica: d.did.llengua@uab.cat

2638 1878 1878

Dpt. Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals Directora: Secretaria:

Núria Gorgorió Solà 2648 Benjamín Daza Cejudo 1737 Begoña Isla Cabello 1737 Adreça electrònica: d.did.matematiques@uab.cat

Dpt. Pedagogia Aplicada Director: Secretaria:

Pedro Jurado de los Santos 1620-3117 Conchita Casado Martínez 1620 Silvia Gutiérrez Vergés 3117 Jordi del Val Santaló 3117 Adreça electrònica: d.ped.aplicada@uab.cat

Dpt. Pedagogia Sistemàtica i Social Director: Secretaria:

Josep M. Asensio Aguilera 3189 Isabel Sempere Parada 1419 1419 M. Àngels Rozas Liras Adreça electrònica: d.ped.sistematica@uab.cat

303

8 L’Agenda

Facultat de Ciències de l’Educació LA GUIA DE L’ESTUDIANT 2008-2009


304

L’Agenda

8 Unitats Caps d’Unitat: Biologia Animal i Vegetal i Ecologia: Comunicació Audiovisual, Publicitat i Documentació: Dret Públic i Ciències Historicojurídiques: Economia Aplicada: Filologia Anglesa i Germanística: Filologia Catalana: Filologia Espanyola: Filologia Francesa i Romànica: Geografia: Geologia: Història Moderna i Contemporània: Psicobiologia i Metodologia de les Ciències de la Salut: Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l’Educació: Psicologia Clínica i de la Salut: Psicologia Social: Sociologia: Secretària:

Joan Franch Batlle Norminanda Montoya Vilar Rafel Audivert i Arau Arcadi Oliveres i Boadella Sonia Oliver del Olmo Eva Codó Olsina Lluís Quintana Trias Amparo Tusón Valls Mercè Oliva Bartolomé Maria Villanueva i Margalef Joan Bach i Plaza Jaume Botey Vallès Albert Fornieles Deu Isabel Gómez Alemany Francesc Cuxart Fina Joel Feliu Samuel-Lajeunesse Rafael Merino Pareja Sandra Martínez Cuenca Adreça electrònica: susanna.gabardos@uab.cat

2625 2679 1753 2293 2682 2682 2633 1733 2680 1230 2625 2632 2331 2624 1166 4502 3148 2653

Professorat 2008-2009 Cal marcar el número 93 581 abans de l’extensió indicada

Departament de Biologia Animal i Vegetal i Ecologia Professor

Carrió Soldevila, Rosa Franch Batlle, Joan Nogués Carulla, Ramon M. Barquinero Estruch, Joan Francesc

Extensió

Despatx

Adreça electrònica

2625-1317 2625 2625 2625

G5-150 G5-148 G5-150 G5-150

rosa.carrio@uab.cat joan.franch@uab.cat ramonmaria.nogues@uab.cat francesc.barquinero@uab.cat

Departament de Comunicació Audiovisual, Publicitat i Documentació Professor

Martinez Piñero, Josep Montoya Vilar, Normi Bonet Bagant, Montserrat

Extensió

Despatx

Adreça electrònica

2679 2679 1543

G6-264 G6-264 IO-218

josep.martinez.pinero@uab.cat norminanda.montoya@uab.cat montserrat.bonet@uab.cat


Departament de Didàctica de l’Expressió Musical, Plàstica i Corporal Professor

Antón Rosera, Montserrat Barbal Rodoreda, Margarida Barrera Fusté, Jaume Batlle Rull, Núria Bonàs Solà, Meritxell Botey Cata, Queralt Calmell Piguillem, César Carrillo Aguilera, Carme Casals Clotet, Joan Casals Gomà, Carles Casals Ibáñez, Albert Collados Cardona, Esther Diaz Lucea, Jordi Estrada Aguilar, Joan Feliu Canaleta, Teresa Font Sola, Montserrat Forrellad Bracons, M. Assumpció Galera Pérez, Antonio D. Gassull Bustamante, Cecília Gimeno Abad, Ricard Godall Castell, Pere Gratacós Masanella, Rosa Jover Armengol, Lluïsa Juncà Pujol, Albert Macià Fabrega, Spei Malagarriga Rovira, Teresa Martín Galán, Pepi Martínez Mínguez, Lurdes Miranda Pérez, Joaquim Moron Velasco, M. del Mar Orrit Prat, Xavier Paris Romia, Gemma Peire Fernández, Tomàs Pérez Moreno, Jèssica Prat Grau, Maria Querol Cornudella, Elvira Rifà Valls, Montserrat Serra Puigvendrelló, Joaquim Serra Vilamitjana, Joan Sugrañes Justafré, Encarna

305

8 L’Agenda

Facultat de Ciències de l’Educació LA GUIA DE L’ESTUDIANT 2008-2009

Extensió

Despatx

Adreça electrònica

2674 2672 2650 2650 2674 3477 3477 4103 2670 2674 2670 2650 2671 3193 2672 2640 2650 2671 3477 2673 2672 2640 2651 2671 2671 2673 3477 2674 2672 2651 4103 2651 2671 4103 3193 2670 2640 3185 3193 2674

G6-153 G6-164 G6-167 G6-167 G6-153 G6-165 G6-165 GL-305-3 G6-157 G6-153 G6-157 G6-167 G6-168 G6-154 G6-164 G6-155 G6-167 G6-168 G6-165 G6-156 G6-164 G6-155 G6-166 G6-168 G6-168 G6-156 G6-165 G6-153 G6-164 G6-166 GL-305-3 G6-166 G6-168 GL-305-3 G6-154 G6-157 G6-155 G6-004 G6-154 G6-153

montserrat.anton@uab.cat margarida.barbal@uab.cat jaume.barrera@uab.cat nuria.batlle@uab.cat meritxell.bonas@uab.cat queralt.botey@uab.cat cesar.calmell@uab.cat carmen.carrillo@uab.cat joan.casals@uab.cat ccasals3@xtec.es albert.casals@uab.cat esther.collados@uab.cat jordi.diaz@uab.cat joan.estrada@uab.cat teresa.feliu@uab.cat montserrat.font@uab.cat antonio.galera@uab.cat cecilia.gassull@uab.cat ricard.gimeno@uab.cat pere.godall@uab.cat rosa.gratacos@uab.cat lluisa.jover@uab.cat albert.junca@uab.cat spei.macia@uab.cat teresa.malagarriga@uab.cat josefa.martin@uab.cat lurdes.martinez@uab.cat joaquim.miranda@uab.cat mar.moron@uab.cat xavier.orrit@uab.cat gemma.paris@uab.cat tomas.peire@uab.cat jessica.perez@uab.cat maria.prat@uab.cat elvira.querol@uab.cat montserrat.rifa@uab.cat joaquim.serra@uab.cat joan.serra.vilamitjana@uab.cat encarna.sugranes@uab.cat


306

L’Agenda

8 Professor

Torns Cuende, Xavier Torres Tarrés, Montserrat Valls Casanovas, Assumpta Vallvé Cordomí, Joaquim Ventura Vall-Llovera, Carles Verger Francoy, Emilia Viladot Vallverdú, Laia Vilar Monmany, Mercè

Extensió

Despatx

Adreça electrònica

2670 2651 2673 3193 3193 2651 4103 2670

G6-157 G6-166 G6-156 G6-156 G6-154 G6-166 GL-305-3 G6-157

xavier.torns@uab.cat montserrat.torres@uab.cat assumpta.valls@uab.cat joaquim.vallve@uab.cat carles.ventura@uab.cat emilia.verger@uab.cat laia.viladot@uab.cat merce.vilar@uab.cat

Departament de Didàctica de la Llengua, la Literatura i les Ciències Socials Professor

Adell Gutiérrez, Pilar Bardavio Novi, Antonio Berlanga Sarraseca, Joan Bernaus Queralt, Mercè Bigas Salvador, Montserrat Boixader Corominas, Agnès Caballero de Rodas Glez., Beatriz Camps Mundó, Anna Canals Cabau, Roser Casas Vilalta, Montserrat Colomer Martínez, Teresa Comes Solé, Pilar Correig Blanchar, Montserrat Creus Solà, Teresa Dooly Owenby, Melinda Ann Durán Rivas, Carme Escobar Urmeneta, Cristina Fontich Vicens, Xavier Gil Juan, Rosa González Monfort, Neus Granados Sánchez, Jesús Guasch Boye, Oriol Henríquez Vásquez, Rodrigo Lobo Virseda, M. José Llobet Roig, Cecília Manresa Potrony, Mireia Margallo González, Anna María Masats Viladoms, M. Dolors Milian Gubern, Marta

Extensió

Despatx

Adreça electrònica

4939 2656 2709 2658 2706 3204 2658 1678 2709 2709 2654 3204 2706 3252 3252 2706 2657 1678 2706 2709 2652 2645 2652 2658 2656 2654 2645 3252 2645

GA-114 G5-103 G5-137 G5-125 G5-133 G5-139 G5-125 G5-131 G5-137 G5-137 G5-129 G5-139 G5-133 G5-107 G5-107 G5-133 G5-123 G5-131 G5-133 G5-137 G5-105 G5-127 G5-105 G5-125 G5-103 G5-129 G5-127 G5-107 G5-127

pilar.adell@uab.cat antonio.bardavio@uab.cat joan.berlanga@uab.cat merce.bernaus@uab.cat montserrat.bigas@uab.cat agnes.boixader@uab.cat beatriz.caballero@uab.cat anna.camps@uab.cat roser.canals@uab.cat montserrat.casas@uab.cat teresa.colomer@uab.cat pilar.comes@uab.cat montserrat.correig@uab.cat teresa.creus@uab.cat melindaann.dooly@uab.cat carme.duran@uab.cat cristina.escobar@uab.cat xavier.fontich@uab.cat

mariarosa.gil@uab.cat neus.gonzalez@uab.cat jesus.granados@uab.cat oriol.guasch@uab.cat rodrigo.henriquez@uab.cat mariajose.lobo@uab.cat cecilia.llobet@uab.cat mireia.manresa@uab.cat anamaria.margallo@uab.cat dolors.masats@uab.cat marta.milian@uab.cat


Professor

Miralda Casanovas, Carme Montserrat Pulido, Joan Carles Noguerol Rodrigo, Artur Nussbaum Capdevila, Luci Oller Freixa, Montserrat Pagès Blanch, Joan Pérez Ventayol, Montserrat Pons Mir, Manel Prat Pla, Àngels Ribas Seix, Teresa Santisteban Fernández, Antoni Unamuno Kaschapava, Virginia Vilà Miguel, Núria Professor

Extensió

Despatx

Adreça electrònica

2657 2709 2637 2657 3204 2656 2637 2709 2637 1678 3204 3252 2654

G5-123 G5-137 G5-135 G5-123 G5-139 G5-103 G5-135 G5-137 G5-135 G5-131 G5-139 G5-107 G5-129

montserrat.perez.ventayol@uab.cat

Extensió

Despatx

Adreça electrònica

carme.miralda@uab.cat joancarles.montserrat@uab.cat artur.noguerol@uab.cat luci.nussbaum@uab.cat montserrat.oller@uab.cat joan.pages@uab.cat manel.pons@uab.cat angels.prat@uab.cat teresa.ribas@uab.cat antoni.santisteban@uab.cat virginia.unamuno@uab.cat nuria.vila@uab.cat

Departament de Didàctica de la Matemàtica i les Ciències Experimentals Professor

Azcárate Giménez, Carmen Albarracín Gordo, Lluís Ayuso Bibiana, Alicia Barba Uriach, David Bibiloni Matos, Lluís Bonil Gargallo, Josep Calafell Subirà, Genina Calvo Pesce, Cecilia Cangado Vázquez, M. Elisa Casadellà Reig, Josep Costanzi, Marcela Sandra Couso Laparón, Digna Custodio Fitó, Enric Deulofeu Piquet, Jordi Díez Palomar, Javier Edo Baste, Mercè Escalas Tramullas, Teresa Espinet Blanch, Mariona Esteve Frigola, Sònia Figueiras Ocaña, Lourdes Fiol Mora, Lluïsa Fortuny Aymemí, Josep M. García Rovira, Pilar Gorgorio Solà, Núria Izquierdo Aymerich, Mercè

Extensió

Despatx

2643 2643 3203 2647-2705 2649 3356 3356 2647 3774 2639 2649 3206 2642 2647-1382 3774 2643 2639 2646 2644 2649 2644 1133 2642/1600 3205 2646

G5-136 G5-136 G5-126 G5-132 G5-140 G5-128 G5-128 G5-132 G5-116 G5-146 G5-140 G5-144 G5-122 G5-132 G5-116 G5-136 G5-146 G5-120 G5-134 G5-140 G5-134 G5-138 G5-122 G5-142 G5-120

Adreça electrònica

carmen.azcarate@uab.cat lluis.albarracin@uab.cat bibianaalicia.ayuso@campus.uab.cat david.barba@uab.cat lluis.bibiloni@uab.cat josep.bonil@uab.cat genina.calafell@uab.cat ccalvopesce@gmail.com mariaelisa.cangado@uab.es josep.casadella@uab.cat marcelasandra.costanzi@uab.cat digna.couso@uab.cat enric.custodio@uab.cat jordi.deulofeu@uab.cat javier.diez@uab.cat meque.edo@uab.cat teresa.escalas@uab.cat mariona.espinet@uab.cat sonia.esteve@uab.cat lourdes.figueiras@uab.cat marialluisa.fiol@uab.cat josepmaria.fortuny@uab.cat pilar.garcia@uab.cat nuria.gorgorio@uab.cat merce.izquierdo@uab.cat

307

8 L’Agenda

Facultat de Ciències de l’Educació LA GUIA DE L’ESTUDIANT 2008-2009


308

L’Agenda

8 Professor

Marbà Tallada, Anna Màrquez Bargalló, Concepció Mazuque Périz, Miquel Merino Rubilar, Cristian Murillo Guerrero, Núria Pintó Casulleras, Roser Planas Raig, Núria Prat Moratonas, Montserrat Pujol Vilallonga, Rosa M. Roca Tort, Montserrat Rodríguez Gayarre, Rafael Rojas Sateler, Francisco Javier Saéz García, Marcel·la Sanmartí Puig, Neus Tarin Martínez, Rosa M. Tomás Martorell, Carme Tortosa Moreno, Montserrat Valls Aubert, Xavier Yábar Madinaveitia, José Manuel

Extensió

Despatx

Adreça electrònica

2642 3356 1432 2646 2647 3206-4496 2644 3205 3203 2642 2647 3774 3206 2642/1077 3206 3203 4496 2649 1133

G5-122 G5-128 Aula inf. G5-120 G5-132 G5-144 G5-134 G5-142 G5-126 G5-122 G5-132 G5-116 G5-144 G5-122 G5-144 G5-126 Crecim G5-140 G5-138

anna.marba@uab.cat conxita.marquez@uab.cat miquel.mazuque@uab.cat cristiangonzalo.merino@uab.cat nuria.murillo@uab.cat roser.pinto@uab.cat nuria.planas@uab.cat montserrat.prat@uab.cat rosamaria.pujol@uab.cat montserrat.roca.tort@uab.cat, rafael.rodriguez@uab.cat franciscojavier.rojas@uab.cat marcela.saez@uab.cat neus.sanmarti@uab.cat rosamaria.tarin@uab.cat carme.tomas@uab.cat montserrat.tortosa@uab.cat xavier.valls@uab.cat josemanuel.yabar@uab.cat

Departament de Dret Públic i Ciències Historicojurídiques Professor

Audivert Arau, Rafael

Extensió

Despatx

Adreça electrònica

1160

B2-115

rafael.audivert@uab.cat

Extensió

Despatx

Adreça electrònica

2472

B3-080b

arcadi.oliveres@uab.cat

Extensió

Despatx

Adreça electrònica

2682 2682 2682 2682

G5-104 G5-108 G5-104 G5-108

eva.codo@uab.cat melindaann.dooly@uab.cat sonia.oliver@uab.cat sonia.prats@uab.cat

Departament d’Economia Aplicada Professor

Oliveres Boadella, Arcadi

Departament de Filologia Anglesa i Germanística Professor

Codó Olsina, Eva Dooly, Melinda Oliver del Olmo, Sònia Prats Carreras, Sònia


Departament de Filologia Catalana Professor

Extensió

Despatx

Adreça electrònica

2350 2633 2631 2631 2631 2636 2636 2633 2634 2634

B1-270 G5-152 G5-154b G5-154b G5-154b G5-154 G5-154 G5-152 G5-145 G5-145

marta.bosch@uab.cat salvador.comelles@uab.cat mariadolors.farreny@uab.cat xavier.luna@uab.cat jaume.mateu@uab.cat ramon.panyella@uab.cat eulalia.perez@uab.cat lluis.quintana@uab.cat albert.rico@uab.cat montserrat.vila@uab.cat

Extensió

Despatx

Adreça electrònica

2628 2628 2628 1134

G5-111 G5-111 G5-111 G5-109

cecilio.garriga@uab.cat montserrat.jofre@uab.cat neus.samblancat@uab.cat amparo.tuson@uab.cat

Extensió

Despatx

Adreça electrònica

2680 2680

G5-102 G5-102

angels.campa@uab.cat merce.oliva@uab.cat

Extensió

Despatx

Adreça electrònica

1230 1230 1230

G6-152 G6-152 G6-152

asuncion.blanco@uab.cat anna.ortiz@uab.cat maria.villanueva@uab.cat

Extensió

Despatx

Adreça electrònica

2625-1272

G5-148

joan.bach@uab.cat

Extensió

Despatx

Adreça electrònica

2632 2632-1162

G6-169 B7-167

jaume.botey@uab.cat lluisferran.toledano@uab.cat

Bosch Baliarda, Marta Comelles Garcia, Salvador Farreny Sistac, M.Dolors Luna Batlle, Xavier Mateu Fontanals, Jaume Panyella Ferreres, Ramon Pérez Vallverdú, Eulàlia Quintana Trias, Lluís Rico Busquets, Albert Vilà Santasusana, Montserrat

Departament de Filologia Espanyola Professor

Garriga Escribano, Cecilio Jofre Aparicio, Montserrat Samblancat Miranda, Neus Tusón Valls, Amparo

Departament de Filologia Francesa i Romànica Professor

Campà Guillem, Àngels Oliva Bartolomé, Mercè

Departament de Geografia Professor

Blanco Romero, Asunción Ortiz Guitart, Anna Villanueva Margalef, Maria

Departament de Geologia Professor

Bach Plaza, Joan

Departament d’Història Moderna i Contemporània Professor

Botey Vallés, Jaume Toledano Gonzàlez, Lluís Ferran

309

8 L’Agenda

Facultat de Ciències de l’Educació LA GUIA DE L’ESTUDIANT 2008-2009


310

L’Agenda

8 Departament de Pedagogia Aplicada Professor

Amador Guillem, Miquel Armengol Asparo, Carme Arnal Agustín, Justo Arnau Sabatés, Laura Bosco Paniagua, M. Alejandra Bretones Peregrina, Eva Cardona Hernández, M. Antònia Castro Ceacero, Diego Comellas Carbó, M. Jesús Dilmé Clavaguera, Dolors Dorado Perea, Carles Duran Bellonch, M. Mar Escoda Aresté, Joan Josep Essomba Gelabert, Miquel-Àngel Fabra Sales, Maria Lluïsa Feixas Condom, Mònica Flaquer Sebastián, Esther Gairín Sallán, Joaquín Gimeno Soria, Xavier Guillamón Ramos, Cristina Guitart Aced, Rosa Maria Jariot Garcia, Mercè Jurado de los Santos, Pedro Laborda Molla, Cristina Llansana González, Joan Josep Lojo Suárez, Mirta Marqués Graells, Pere Martínez Muñoz, Màrius Mas Faz, Antoni Mas Torelló, Òscar Moll Ferré, Blanca Montané Capdevila, Josep Moreno Oliver Francesc X. Muntané Izquierdo, Daniel Muñoz Moreno, José Luis Navarro Casanoves, Maria Navio Gámez, Antonio Núñez Cabanillas, Joaquim Pagès Mimó, Adrià Pallarés Mercader, Rosa M. Peris Morancho, Pere Pont Barceló, Esteve Rodríguez Gómez, David Rodríguez Parrón, Montserrat Rué Domingo, Joan

Extensió

Despatx

Adreça electrònica

1075 2265 1764 1075 4075 4077 2707 2265 3191 4077 2635 1677 1764 4074 1677 1619 2707 1619 3197 1619 4074 3198 1417 3196 1764 2630 2635 3198 1764 2630 2707 1075 4074 2707 1417 2265 2630 2630 3198 1677 4074 3196 1075 4075 3191

G6-249 G6-244 G6-250 G6-249 G6-261 G6-256 G6-245 G6-244 G6-243 G6-256 G6-266 G6-255 G6-250 G6-257 G6-255 G6-247 G6-245 G6-247 G6-268 G6-268 G6-257 G6-265 G6-267 G6-269 G6-250 G6-248 G6-266 G6-265 G6-250 G6-248 G6-245 G6-249 G6-257 G6-245 G6-267 G6-244 G6-248 G6-248 G6-265 G6-255 G6-257 G6-269 G6-249 G6-261 G6-243

miquel.amador@uab.cat carme.armengol@uab.cat justo.arnal@uab.cat laura.arnau@uab.cat alejandra.bosco@uab.cat eva.bretones@uab.cat antonia.cardona@uab.cat diego.castro@uab.cat mariajesus.comellas@uab.cat dolors.dilme@uab.cat carlos.dorado@uab.cat mariadelmar.duran@uab.cat joanjosep.escoda@uab.cat miquelangel.essomba@uab.cat marialluisa.fabra@uab.cat monica.feixas@uab.cat esther.flaquer@uab.cat joaquin.gairin@uab.cat xavier.gimeno@uab.cat cristina.guillamon@uab.cat rosa.guitart@uab.cat merce.jariot@uab.cat pedro.jurado@uab.cat cristina.laborda@uab.cat joanjosep.llansana@uab.cat mlojo@xtex.cat pere.marques@uab.cat marius.martinez@uab.cat antoni.mas@uab.cat oscar.mas@uab.cat blanca.moll@uab.cat josep.montane@uab.cat francescxavier.moreno@uab.cat daniel.muntane@uab.cat joseluis.munoz@uab.cat maria.navarro@uab.cat antoni.navio@uab.cat joaquim.nunez@uab.cat adria.pages@uab.cat rosamaria.pallares@uab.cat pere.peris@uab.cat esteve.pont@uab.cat david.rodriguez.gomez@uab.cat montserrat.rodriguez@uab.cat joan.rue@uab.cat


Professor

Ruiz Bueno, Carme Sala Sureda, Carme Sanahuja Gavaldà, Josep M. Sanjuan González, Carme Sánchez Marín, Sebastián Santiveri Papiol, Noemí Santos González, Xavier Secanilla Campo, Esther Teixidor Corominas, Margarita Tejada Fernández, José Tolosana Cidon, Carme Tomàs Folch, Marina Tovías Wertheimer, Susana

Extensió

Despatx

Adreça electrònica

1750 2707 1417 4075 1075 4075 4077 3196 1677 1750 2265 3197 4077

G6-246 G6-245 G6-267 G6-261 G6-249 G6-261 G6-256 G6-269 G6-255 G6-246 G6-244 G6-268 G6-256

carme.ruiz.bueno@uab.cat carme.salas@uab.cat josep.sanahuja@uab.cat carme.sanjuan@uab.cat sebastia.sanchez@uab.cat noemi.santiveri@uab.cat xavier.santos@uab.cat esther.secanilla@uab.cat margarida.teixidor@uab.cat jose.tejada@uab.cat carme.tolosana@uab.cat marina.tomas@uab.cat susana.tovias@uab.cat

Extensió

Despatx

Adreça electrònica

1411 3189 3201 2629 2973 1581 3007 3190 3007 2973 3190 3190 3188 3188 1411 1074 3201 3201 1581 2629

G6-173 G6-141 G6/172 G6-145 G6-147 G6-144 G6-149 G6-148 G6-149 G6-147 G6-148 G6-148 G6-171 G6-171 G6-173 G6-146 G6-172 G6-172 G6-144 G6-145

isabel.alvarez@uab.cat josepmaria.asensio@uab.cat montserrat.canals@uab.cat pere.darder@uab.cat sonia.fajardo@uab.cat ferran.ferrer@uab.cat josep.jordan@uab.cat margarida.massot@uab.cat joancarles.melich@uab.cat victor.montero@uab.cat mariavictoria.moreno@uab.cat pilar.pineda@uab.cat enric.roca@uab.cat fina.sala@uab.cat jaume.sarramona@uab.cat pere.sola@uab.cat marti.teixido@uab.cat agnes.torras@uab.cat xavier.ucar@uab.cat enric.vilaplana@uab.cat

Departament de Pedagogia Sistemàtica i Social Professor

Álvarez Cánovas, Isabel Asensio Aguilera, Josep M. Canals Cadafalch, Montserrat Darder Vidal, Pere Fajardo Martínez, Sònia Ferrer Julià, Ferran Jordán Sierra, José A. Massot Verdú, Margarida Mèlich Sangrà, Joan-Carles Montero Espinoza, Victor M. Moreno Andrés, M. Victòria Pineda Herrero, Pilar Roca Casas, Enric Sala Roca, Josefina Sarramona López, Jaume Solà Gussinyer, Pere Teixidó Planas, Martí Torras Casas, Agnès Úcar Martínez, Xavier Vilaplana Lapena, Enric

Departament de Psicobiologia i Metodologia de les Ciències de la Salut Professor

Fornieles Deu, Albert

Extensió

Despatx

Adreça electrònica

2331

B5-021

albert.fornieles@uab.cat

311

8 L’Agenda

Facultat de Ciències de l’Educació LA GUIA DE L’ESTUDIANT 2008-2009


312

L’Agenda

8 Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l’Educació Professor

Àlvarez Molero, Maria Àlvarez Valdivia, Ibis Marlene Badia Martin, M. Mar Blanch Gelabert, Silvia Borràs Hernàndez, F. Xavier Cano Autet, Meritxell Casulleras Femenia, David Donada Colomer, Susana Duran Gisbert, David Fernàndez Olaria, Roser Fuentes Agustí, Marta García Colomo, Alicia Gómez Alemany, Isabel Gotzens Busquets, Concepció Grau Sancho, Núria Guibourg García, Isabel Hernàndez Encuentra, Eulàlia Llinares Fité, Montserrat Martín Riba, Montserrat Martínez Capón, Inés Mies Burrull, Àngels Miquel Bertán, Ester Molina Simó, Lurdes Monereo Font, Carles Núñez Nieto, Carolina Redó Dalmau, Margarita Ribes Pérez, David Roc Peñaranda, Mercè Serrano Pau, Carrasumada Tresserras Puig, M. Dolors Vendrell, Roser

Extensió

Despatx

Adreça electrònica

3136 2624 3199 3194 1584 4531 2910 2624 2678 2627 3194 2624 2624 3032 2627 3199 3199 2627 3005 3187 3025 2103 3194 2103 -2170 1377 2707 2624 3187 3194 2678 2627

B5-114 G6-252 G6-262 G6-251 B5-110 B5-139 B5-133 G6-252 G6-254 G6-253 G6-251 G6-264 G6-252 B5-145 G6-253 G6-262 G6-262 G6-253 B5-141 G6-263 B5-139 B5-105 G6-251 B5-105 N/D G6-263 G6-252 G6-263 G6-251 G6-254 G6-253

maria.alvarez@uab.cat ibismarlene.alvarez@uab.cat mar.badia@uab.cat silvia.blanch@uab.cat xavier.borras@uab.cat meritxell.cano@uab.cat david.casulleras@uab.cat susana.donada@uab.cat david.duran@uab.cat roser.fernandez@uab.cat marta.fuentes@uab.cat alicia.garcia@uab.cat isabel.gomez@uab.cat concepcio.gotzens@uab.cat nuria.grau.sancho@uab.cat isabel.guibourg@uab.cat eulalia.hernandez@uab.cat montserrat.llinares@uab.cat mariamontserrat.martin@uab.cat ines.martinez@uab.cat angels.mies@uab.cat ester.miquel@uab.cat lourdes,molina@uab.cat carles.monereo@uab.cat carolina.nunez@uab.cat margarita.redo@uab.cat david.ribes@uab.cat merce.roc@uab.cat carrasumada.serrano@uab.cat mariadolors.tresserras@uab.cat roser.vendrell@uab.cat

Extensió

Despatx

Adreça electrònica

1166 2723

B5-158.40 B5-158.36

francesc.cuxart@uab.cat inma.grande@uab.cat

Departament de Psicologia Clínica i de la Salut Professor

Cuxart Fina, Francesc Grande Pérez, Immaculada


Departament de Psicologia Social Professor

Aceros Gualdrón, Juan Carlos Feliu Samuel-Lajeunesse, Joel

Extensió

Despatx

Adreça electrònica

4454 3174

B5-032 B5-024

juancarlos..aceros@uab.cat joel.feliu@uab.cat

Departament de Sociologia Professor

Brullet Tenas, Cristina Casal Bataller, Joaquim Comas Estalella, Mercè Fernàndez Mostaza, Esther Garcia Gràcia, Maribel Merino Pareja, Rafael Planas Coll, Jordi Sala Lorda, Guillem Tomé Gonzàlez, Empar Troiano Gomà, Helena

Extensió

Despatx

Adreça electrònica

3195 3195-2589 3247 3195 3188 3195-1789 3195-1789 3192 3192 3192 1629-1789

G6-150 G6-150 G6-150 G6-170 G6-150 G6-150 G6-151 G6-151 G6-151 G6-170

cristina.brullet@uab.cat joaquim.casal@uab.cat merce.comas@uab.cat mariaesther.fernandez@uab.cat maribel.garcia@uab.cat rafael.merino@uab.cat jordi.planas@uab.cat guillem.sala@uab.cat amparo.tome@uab.cat helena.troiano@uab.cat

Administració de Centre Administradora: Secretària: Tècnica:

313

8 8

L’Agenda

Facultat de Ciències de l’Educació LA GUIA DE L’ESTUDIANT 2007-2008 2008-2009

Isabel Durbán García 1630 Adreça electrònica: ad.c.educacio.fti@.uab.cat Núria Ramírez Fernández 2702 Adreça electrònica: nuria.ramirez@uab.cat Assumpta Sabanés Parramon 4947 Adreça electrònica: assumpta.sabanes@uab.cat


314

L’Agenda

8 Gestió Acadèmica Adreça electrònica: ga.c.educacio@uab.cat – Gestora acadèmica:

– Pràctiques:

Rosa M. Megias Porcel M. Jesús Nebrera Navas Jordi Badosa Ortuño Ester Hernández Salgado Jesús Castillón Motta Àlex López Español Miguel Ángel Ruiz Salmerón Elena Gamero Cortés M. Carmen García García

2683 2685 2683 2683 2686 2686 2684 2684 1535

M. Dolors Gimeno Real Antoni Vendrell Soriguera Maria Garcia Ramón M. Dolores Gutiérrez Flores

1431 3859 2689 2689

Javier Casas Barragán Núria Ros Rovira Maria Aguilar Cordón Manuel Gabardós Iturralde Alejandro Piedras Borràs M.ª José Hernández de las Heras Carme Sena González Albert Garcia Puertas Sònia Vera Ruiz Ariadna Sistané Roluy Miguel Herrada Ming Agustín González Carracedo

2712 1834 1834 3184 1834 1834 1834 1834 1834 3184 2710 2710

Adreça electrònica: coordinacio.practiques.educacio@uab.cat

Gestió Econòmica: Adreça electrònica: ge.ccee.fti@uab.cat Gestora Econòmica:

Suport Logístic i Punt d’Informació Adreça electrònica: consergeria.ciencies.educacio@uab.cat Cap de Suport Logístic: Adjunt al Cap:

Manteniment:


Servei d’Aplicacions Educatives Adjunta al vicedeganat d’Economia i Serveis:

Lurdes Molina Simó Adreça electrònica: lourdes.molina@uab.cat

Servei d’Informàtica Distribuïda Responsable tècnica:

Isabel Castellano López

1432

Adreça electrònica: sid.educacio@uab.cat Equip tècnic:

Montserrat Prieto Ingrid Sánchez Martín Josep M. Montraveta Cabó Joan Manel Cuartero Baquero

1432 1585 1585 1585

Meritxell Segués Fuentes

4124

Servei d’Audiovisuals Multimèdia Responsable tècnica:

Adreça electrònica: sae.av@uab.cat Equip tècnic:

Raul Gutiérrez García Juan Manuel Gómiz Rodríguez Pere Roca Grassot

315

8 L’Agenda

Facultat de Ciències de l’Educació LA GUIA DE L’ESTUDIANT 2008-2009

2260 2260 2260

Aula de didàctica i recerca educativa Montserrat Garrofé Garrofé 3259 Adreça electrònica: sae.adre@uab.cat montserrat.garrofe.@uab.cat

Laboratori Coordinador:

Joan Franch Batlle Adreça electrònica: l.cc.experimentals@uab.cat

Tècnic:

José Rafael Palma Rodríguez Manuel Rubiño Pérez

1333 1333

Adreça electrònica: intercanvis.educacio@uab.cat Coordinadora:

Maria Villanueva Margalef

1230

Becari:

Andrea Rinaldi

1784

Oficina d’intercanvi i cooperació (ERASMUS)


316

L’Agenda

8 Escola de Cultura de Pau Web: Adreça electrónica:

www.escolapau.org escolapau@pangea.org

Director:

Vicenç Fisas Armengol

Administració:

Maria Cañadas Francesch Josep Franquesa Sobrino

2414 2414 2414 Fax 3294

CRECIM Centre de Recerca per a l’Educació Científica i Matemàtica Web: Adreça electrònica:

http://www.crecim.cat crecim@uab.cat

Directora: Administració:

Roser Pintó Casulleras Sílvia Casal Herrerias

Revista Ciències: revista del professorat de primària i secundària

revista.ciencies@uab.cat

3206 4496

Càtedra de formació i educació viàries: Web: Adreça electrónica:

http://dewey.uab.cat/catedraviaria catedra.viaria@uab.cat

Director: Presidenta de la Comissió Mixta de la Càtedra:

Josep Montané Capdevila Mercè Jariot García

Becària:

Laura Arnau Sabatés

1075 3198 4340-1075

Altres serveis: Escola Bressol Gespa Directora: Bar-Restaurant: Fotocòpies:

Maria Arpí Acebrón Restauració Universitària Gestetner

1974 4233 1332


317

8 L’Agenda

Facultat de Ciències de l’Educació LA GUIA DE L’ESTUDIANT 2008-2009


L’Agenda 318

8


Guia de l'estudiant  

La guia de l'estudiant de la facultat de ciències de l'educació

Advertisement