Page 1

ACTIVITATS FORMATIVES AUDITORIA FISCALITAT COMPTABILITAT DRET TEMES MONOGRÀFICS ALTRES MATÈRIES VALORACIÓ D’EMPRESES


ACTIVITATS FORMATIVES


ACTIVITATS FORMATIVES

7


LA INSTITUCIÓ

80 Anys al servei d’una professió Sequae. Ibus doloritem. Et quis quis auditasitas eosa consequos aute porroris sunto in rae. Uptum dessum idelecu ptation comnis nesto erum quam quatist, sequuntus a dolutem porepe et ulpa veni qui blam inis est es elitem quunt quatem que nonseque est et aped exerio eum fugias ea que pro volorerum ex exerumque re ide vidio. Ut doluptati quam nonestis earum lam ereius. Atioreriae cus venimi, sequam voles se sam saped et ullaut autatem sum re sit verum ratus amet atin res ium dolorro occus dis inciend aerumquam, tet, tempori beriberro modis porum rem. Ximus aliquam, quat et eaquias et harum laboris et et utestis que odisciendis ut ium re cum qui berum sant quis nienient qui inti repelluptas as molupta quidem ad expe plab idenis sum as voluptatur? Iquatusa desequiatus id quiam, as eossunt exernatur aut ut a quo quias sunt aut que pro et ellacea ribeaqu oditis ea venduci tatium nossunt iscilit aspis erume comnime ndiore sape nessequ oditem endit pa as el ius.Nuscit ad quame aut qui nonsed quatibusam ut audande bitiati con non perum quis dolectem quati adis autem restiorum volent ea nimi, consequisti rectaque num erati cupta doloriste et ide accus, autt audis nonseque nulloreptae es escil ius sunt voloris reperia des maximil eicitius eum facesequi que persperias dolupta quam aspitas Hent quibus et es nullige nienimet expliquist, que sim untiberunt voluptis ea aliqui blatur, ut ipsunderia aliqui volectur anto optatem olupta volecus, sandel inus di cullest accusae. Nem. Ut lignimoles et este nistio eos que nate voluptate mo molecto temquas quissinulpa cuptatus nobitae prem volest omnis et laborpore poriatquia doluptaes am, nim utaquia epudit et, quatur as mos ma comnien imolor serro doloreh.

Per una bona formació compta amb nosaltres Daniel Faura i Llimós President

8


ACTIVITATS FORMATIVES

AUDITORIA Lorem aspectes més importants que han patit un canvi al darrer any, analitzar la fórmula de càlcul i comptabilització i la feina que ha de desenvolupar. pàg. 3

FISCALITAT Lorem aspectes més importants que han patit un canvi al darrer any, analitzar la fórmula de càlcul i comptabilització i la feina que ha de desenvolupar l’auditor. pàg. 3

COMPTABILITAT Lorem aspectes més importants que han patit un canvi al darrer any, analitzar la fórmula de càlcul i comptabilització i la feina que ha de desenvolupar l’auditor per verificar aquest ipsd dolasr tetap tants que han patit un canvi al darrer any, analitzar la quest ipsd dolasr fór. pàg. 3


ÍNDEX

DRET Lorem aspectes més importants que han patit un canvi al darrer any, analitzar la fórmula de càlcul i comptabilització i la feina que ha de desenl i comptabilització. pàg. 3

VALORACIÓ D’EMPRESES Lorem aspectes més importants que han patit un canvi al darrer any, analitzar la fórmula de càlcul i comptabilització i la feina que ha de desenvolupar l’auditor per verificar aquest ipsd dolasr tetap. pàg. 3

ALTRES MATÈRIES O TEMES MONOGRÀFICS Lorem aspectes més importants que han patit un canvi al darrer any, analitzar la fórmula de càlcul i comptabilització. pàg. 3


23


AUDITORIA Lorem aspectes més importants que han patit un canvi al darrer any, analitzar la fórmula de càlcul i comptabilització i la feina que ha de desenvolupar l’auditor per verificar aquest ipsd dolasr tetap.

A


ACTIVITATS FORMATIVES

Ref 22 HORES/CRÈDITS 15 h. / 30cr.

HORARI de 17 a 21 h.

DATA 27 d’octubre de 2011

PONENT Juan R. Aceytuno

NTA: Fets posteriors: revisió i anàlisi en situacions de crisi Davant de la situació actual de l’economia i en el moment de tancament del treball d’auditoria i emissió de l’informe, la revisió de fets posteriors, d’acord a la norma tècnica, es converteix en un procés clau que l’auditor ha de realitzar per avaluar les possibles implicacions que aquets fets poden tenir sobre el futur de la societat auditada. El judici professional és molt important, però també el bon coneixement de la norma en qüesti., que serà objecte d’anàlisi amb molts casos pràctics que ens permetran aprofundir-hi. Seminari dirigit a auditors i personal de firmes amb responsabilitat sobre el tancament de papers i emissió d’esborranys d’informe, així com responsable de tasques de supervisió, en general. Preus: Col∙legiats i col∙laboradors 110€ / Col∙legiats fora de l’àrea metropolitana 55€ / Altres col∙lectius 220€ / Inscrits al curs del ROAC 10€.

Ref 18 HORES/CRÈDITS 15 h. / 30cr.

HORARI de 10 a 14 i de 16 a 20h.

DATA 20 d’octubre de 2011

PONENT Antoni Gómez

Introducció a la gestió, desenvolupament i organització d’una firma d’auditoria En l’èxit de tota empresa té un paper molt important els sistemes de gestió, l’organització interna, el tipus de direcció, els sistemes de comercialització dels productes, la gestió de persones... A les firmes d’auditoria, alguns d’aquests aspectes encara són més claus i ens permetran millorar aspectes de gestió interna i externa. Amb moments com els actuals, en què qualsevol acció de millora pot ser molt important per a la nostra firma, farem algunes reflexions sobre com orientar el nostre negoci perquè pugem continuar treballant amb els problemes de preus, caiguda de negoci, redimensionament d’estructures, entre altres aspectes. Adreçat a responsables de firmes de qualsevol tamany. Preus: Col∙legiats i col∙laboradors 175€ / Col∙legiats fora de l’àrea metropolitana 85€ / Altres col∙lectius 350€.


AUDITORIA

Ref 19 HORES/CRÈDITS 15 h. / 30cr.

HORARI de 10 a 14 hores

DATA 21 d’octubre de 2011

PONENT Antoni Gómez

A

Control de qualitat intern: Responsabilitat de lideratge de la qualitat de les firmes d’auditoria La nova norma de control de qualitat intern de les firmes presenta una sèrie de particularitats que suposen un canvi de filosofia en diferents aspectes de gestió de la nostra activitat. Un dels aspectes fonamentals de la norma és la responsabilitat de lideratge de la qualitat interna. Farem un repàs d’aquest apartat de la norma i veurem exemples de sistemes per a preservar aquesta funció dintre de la nostra firma. Es tracta d’un seminari pràctic que forma part d’un conjunt en què repassem tots els apartats d’aquesta norma. Preus: Col∙legiats i col∙laboradors 110€ / Col∙legiats fora de l’àrea metropolitana 55€ / Altres col∙lectius 220€.

Ref 18

HORES/CRÈDITS 15 h. / 30cr.

HORARI de 10 a 14 hores

DATA 28 d’octubre de 2011

PONENT Irene Garcia

Control de qualitat: Requeriments d’ètica aplicables i continuïtat de relacions amb clients i encàrrecs específics La nova norma de control de qualitat intern de les firmes presenta una sèrie de particularitats que suposen un canvi de filosofia en diferents aspectes de gestió de la nostra activitat. Un dels aspectes que s’han modificat de forma substancial és el que fa referència a requeriments d’ètica i l’avaluació de la continuïtat de les relacions amb clients i acceptació d’encàrrecs específics. Farem un repàs d’aquest apartat de la norma i veurem exemples de sistemes per a preservar aquesta funció dintre de la nostra firma. Es tracta d’un seminari pràctic que forma part d’un conjunt en que repassem tots els apartats d’aquesta norma. Preus: Col∙legiats i col∙laboradors 110€ / Col∙legiats fora de l’àrea metropolitana 55€ / Altres col∙lectius 220€.

16


FISCALITAT Lorem aspectes més importants que han patit un canvi al darrer any, analitzar la fórmula de càlcul i comptabilització i la feina que ha de desenvolupar l’auditor per verificar aquest ipsd dolasr tetap.

F


ACTIVITATS FORMATIVES

Ref 22 HORES/CRÈDITS 15 h. / 30cr.

HORARI de 17 a 21 h.

DATA 27 d’octubre de 2011

PONENT Juan R. Aceytuno

NTA: Fets posteriors: revisió i anàlisi en situacions de crisi Davant de la situació actual de l’economia i en el moment de tancament del treball d’auditoria i emissió de l’informe, la revisió de fets posteriors, d’acord a la norma tècnica, es converteix en un procés clau que l’auditor ha de realitzar per avaluar les possibles implicacions que aquets fets poden tenir sobre el futur de la societat auditada. El judici professional és molt important, però també el bon coneixement de la norma en qüesti., que serà objecte d’anàlisi amb molts casos pràctics que ens permetran aprofundir-hi. Seminari dirigit a auditors i personal de firmes amb responsabilitat sobre el tancament de papers i emissió d’esborranys d’informe, així com responsable de tasques de supervisió, en general. Preus: Col∙legiats i col∙laboradors 110€ / Col∙legiats fora de l’àrea metropolitana 55€ / Altres col∙lectius 220€ / Inscrits al curs del ROAC 10€.

Ref 18 HORES/CRÈDITS 15 h. / 30cr.

HORARI de 10 a 14 i de 16 a 20h.

DATA 20 d’octubre de 2011

PONENT Antoni Gómez

Introducció a la gestió, desenvolupament i organització d’una firma d’auditoria En l’èxit de tota empresa té un paper molt important els sistemes de gestió, l’organització interna, el tipus de direcció, els sistemes de comercialització dels productes, la gestió de persones... A les firmes d’auditoria, alguns d’aquests aspectes encara són més claus i ens permetran millorar aspectes de gestió interna i externa. Amb moments com els actuals, en què qualsevol acció de millora pot ser molt important per a la nostra firma, farem algunes reflexions sobre com orientar el nostre negoci perquè pugem continuar treballant amb els problemes de preus, caiguda de negoci, redimensionament d’estructures, entre altres aspectes. Adreçat a responsables de firmes de qualsevol tamany. Preus: Col∙legiats i col∙laboradors 175€ / Col∙legiats fora de l’àrea metropolitana 85€ / Altres col∙lectius 350€.


FISCALITAT

Ref 19 HORES/CRÈDITS 15 h. / 30cr.

HORARI de 10 a 14 hores

DATA 21 d’octubre de 2011

PONENT Antoni Gómez

F

Control de qualitat intern: Responsabilitat de lideratge de la qualitat de les firmes d’auditoria La nova norma de control de qualitat intern de les firmes presenta una sèrie de particularitats que suposen un canvi de filosofia en diferents aspectes de gestió de la nostra activitat. Un dels aspectes fonamentals de la norma és la responsabilitat de lideratge de la qualitat interna. Farem un repàs d’aquest apartat de la norma i veurem exemples de sistemes per a preservar aquesta funció dintre de la nostra firma. Es tracta d’un seminari pràctic que forma part d’un conjunt en què repassem tots els apartats d’aquesta norma. Preus: Col∙legiats i col∙laboradors 110€ / Col∙legiats fora de l’àrea metropolitana 55€ / Altres col∙lectius 220€.

Ref 18

HORES/CRÈDITS 15 h. / 30cr.

HORARI de 10 a 14 hores

DATA 28 d’octubre de 2011

PONENT Irene Garcia

Control de qualitat: Requeriments d’ètica aplicables i continuïtat de relacions amb clients i encàrrecs específics La nova norma de control de qualitat intern de les firmes presenta una sèrie de particularitats que suposen un canvi de filosofia en diferents aspectes de gestió de la nostra activitat. Un dels aspectes que s’han modificat de forma substancial és el que fa referència a requeriments d’ètica i l’avaluació de la continuïtat de les relacions amb clients i acceptació d’encàrrecs específics. Farem un repàs d’aquest apartat de la norma i veurem exemples de sistemes per a preservar aquesta funció dintre de la nostra firma. Es tracta d’un seminari pràctic que forma part d’un conjunt en que repassem tots els apartats d’aquesta norma. Preus: Col∙legiats i col∙laboradors 110€ / Col∙legiats fora de l’àrea metropolitana 55€ / Altres col∙lectius 220€.

18


COMPTABILITAT Lorem aspectes més importants que han patit un canvi al darrer any, analitzar la fórmula de càlcul i comptabilització i la feina que ha de desenvolupar l’auditor per verificar aquest ipsd dolasr tetap.

C


ACTIVITATS FORMATIVES

Ref 22 HORES/CRÈDITS 15 h. / 30cr.

HORARI de 17 a 21 h.

DATA 27 d’octubre de 2011

PONENT Juan R. Aceytuno

NTA: Fets posteriors: revisió i anàlisi en situacions de crisi Davant de la situació actual de l’economia i en el moment de tancament del treball d’auditoria i emissió de l’informe, la revisió de fets posteriors, d’acord a la norma tècnica, es converteix en un procés clau que l’auditor ha de realitzar per avaluar les possibles implicacions que aquets fets poden tenir sobre el futur de la societat auditada. El judici professional és molt important, però també el bon coneixement de la norma en qüesti., que serà objecte d’anàlisi amb molts casos pràctics que ens permetran aprofundir-hi. Seminari dirigit a auditors i personal de firmes amb responsabilitat sobre el tancament de papers i emissió d’esborranys d’informe, així com responsable de tasques de supervisió, en general. Preus: Col∙legiats i col∙laboradors 110€ / Col∙legiats fora de l’àrea metropolitana 55€ / Altres col∙lectius 220€ / Inscrits al curs del ROAC 10€.

Ref 18 HORES/CRÈDITS 15 h. / 30cr.

HORARI de 10 a 14 i de 16 a 20h.

DATA 20 d’octubre de 2011

PONENT Antoni Gómez

Introducció a la gestió, desenvolupament i organització d’una firma d’auditoria En l’èxit de tota empresa té un paper molt important els sistemes de gestió, l’organització interna, el tipus de direcció, els sistemes de comercialització dels productes, la gestió de persones... A les firmes d’auditoria, alguns d’aquests aspectes encara són més claus i ens permetran millorar aspectes de gestió interna i externa. Amb moments com els actuals, en què qualsevol acció de millora pot ser molt important per a la nostra firma, farem algunes reflexions sobre com orientar el nostre negoci perquè pugem continuar treballant amb els problemes de preus, caiguda de negoci, redimensionament d’estructures, entre altres aspectes. Adreçat a responsables de firmes de qualsevol tamany. Preus: Col∙legiats i col∙laboradors 175€ / Col∙legiats fora de l’àrea metropolitana 85€ / Altres col∙lectius 350€.


COMPTAVILITAT

Ref 19 HORES/CRÈDITS 15 h. / 30cr.

HORARI de 10 a 14 hores

DATA 21 d’octubre de 2011

PONENT Antoni Gómez

C

Control de qualitat intern: Responsabilitat de lideratge de la qualitat de les firmes d’auditoria La nova norma de control de qualitat intern de les firmes presenta una sèrie de particularitats que suposen un canvi de filosofia en diferents aspectes de gestió de la nostra activitat. Un dels aspectes fonamentals de la norma és la responsabilitat de lideratge de la qualitat interna. Farem un repàs d’aquest apartat de la norma i veurem exemples de sistemes per a preservar aquesta funció dintre de la nostra firma. Es tracta d’un seminari pràctic que forma part d’un conjunt en què repassem tots els apartats d’aquesta norma. Preus: Col∙legiats i col∙laboradors 110€ / Col∙legiats fora de l’àrea metropolitana 55€ / Altres col∙lectius 220€.

Ref 18

HORES/CRÈDITS 15 h. / 30cr.

HORARI de 10 a 14 hores

DATA 28 d’octubre de 2011

PONENT Irene Garcia

Control de qualitat: Requeriments d’ètica aplicables i continuïtat de relacions amb clients i encàrrecs específics La nova norma de control de qualitat intern de les firmes presenta una sèrie de particularitats que suposen un canvi de filosofia en diferents aspectes de gestió de la nostra activitat. Un dels aspectes que s’han modificat de forma substancial és el que fa referència a requeriments d’ètica i l’avaluació de la continuïtat de les relacions amb clients i acceptació d’encàrrecs específics. Farem un repàs d’aquest apartat de la norma i veurem exemples de sistemes per a preservar aquesta funció dintre de la nostra firma. Es tracta d’un seminari pràctic que forma part d’un conjunt en que repassem tots els apartats d’aquesta norma. Preus: Col∙legiats i col∙laboradors 110€ / Col∙legiats fora de l’àrea metropolitana 55€ / Altres col∙lectius 220€.

20


DRET Lorem aspectes més importants que han patit un canvi al darrer any, analitzar la fórmula de càlcul i comptabilització i la feina que ha de desenvolupar l’auditor per verificar aquest ipsd dolasr tetap.

D


ACTIVITATS FORMATIVES

Ref 22 HORES/CRÈDITS 15 h. / 30cr.

HORARI de 17 a 21 h.

DATA 27 d’octubre de 2011

PONENT Juan R. Aceytuno

NTA: Fets posteriors: revisió i anàlisi en situacions de crisi Davant de la situació actual de l’economia i en el moment de tancament del treball d’auditoria i emissió de l’informe, la revisió de fets posteriors, d’acord a la norma tècnica, es converteix en un procés clau que l’auditor ha de realitzar per avaluar les possibles implicacions que aquets fets poden tenir sobre el futur de la societat auditada. El judici professional és molt important, però també el bon coneixement de la norma en qüesti., que serà objecte d’anàlisi amb molts casos pràctics que ens permetran aprofundir-hi. Seminari dirigit a auditors i personal de firmes amb responsabilitat sobre el tancament de papers i emissió d’esborranys d’informe, així com responsable de tasques de supervisió, en general. Preus: Col∙legiats i col∙laboradors 110€ / Col∙legiats fora de l’àrea metropolitana 55€ / Altres col∙lectius 220€ / Inscrits al curs del ROAC 10€.

Ref 18 HORES/CRÈDITS 15 h. / 30cr.

HORARI de 10 a 14 i de 16 a 20h.

DATA 20 d’octubre de 2011

PONENT Antoni Gómez

Introducció a la gestió, desenvolupament i organització d’una firma d’auditoria En l’èxit de tota empresa té un paper molt important els sistemes de gestió, l’organització interna, el tipus de direcció, els sistemes de comercialització dels productes, la gestió de persones... A les firmes d’auditoria, alguns d’aquests aspectes encara són més claus i ens permetran millorar aspectes de gestió interna i externa. Amb moments com els actuals, en què qualsevol acció de millora pot ser molt important per a la nostra firma, farem algunes reflexions sobre com orientar el nostre negoci perquè pugem continuar treballant amb els problemes de preus, caiguda de negoci, redimensionament d’estructures, entre altres aspectes. Adreçat a responsables de firmes de qualsevol tamany. Preus: Col∙legiats i col∙laboradors 175€ / Col∙legiats fora de l’àrea metropolitana 85€ / Altres col∙lectius 350€.


DRET

Ref 19 HORES/CRÈDITS 15 h. / 30cr.

HORARI de 10 a 14 hores

DATA 21 d’octubre de 2011

PONENT Antoni Gómez

D

Control de qualitat intern: Responsabilitat de lideratge de la qualitat de les firmes d’auditoria La nova norma de control de qualitat intern de les firmes presenta una sèrie de particularitats que suposen un canvi de filosofia en diferents aspectes de gestió de la nostra activitat. Un dels aspectes fonamentals de la norma és la responsabilitat de lideratge de la qualitat interna. Farem un repàs d’aquest apartat de la norma i veurem exemples de sistemes per a preservar aquesta funció dintre de la nostra firma. Es tracta d’un seminari pràctic que forma part d’un conjunt en què repassem tots els apartats d’aquesta norma. Preus: Col∙legiats i col∙laboradors 110€ / Col∙legiats fora de l’àrea metropolitana 55€ / Altres col∙lectius 220€.

Ref 18

HORES/CRÈDITS 15 h. / 30cr.

HORARI de 10 a 14 hores

DATA 28 d’octubre de 2011

PONENT Irene Garcia

Control de qualitat: Requeriments d’ètica aplicables i continuïtat de relacions amb clients i encàrrecs específics La nova norma de control de qualitat intern de les firmes presenta una sèrie de particularitats que suposen un canvi de filosofia en diferents aspectes de gestió de la nostra activitat. Un dels aspectes que s’han modificat de forma substancial és el que fa referència a requeriments d’ètica i l’avaluació de la continuïtat de les relacions amb clients i acceptació d’encàrrecs específics. Farem un repàs d’aquest apartat de la norma i veurem exemples de sistemes per a preservar aquesta funció dintre de la nostra firma. Es tracta d’un seminari pràctic que forma part d’un conjunt en que repassem tots els apartats d’aquesta norma. Preus: Col∙legiats i col∙laboradors 110€ / Col∙legiats fora de l’àrea metropolitana 55€ / Altres col∙lectius 220€.

22


ALTRES MATÈRIES O TEMES MONOGRÀFICS Lorem aspectes més importants que han patit un canvi al darrer any, analitzar la fórmula de càlcul i comptabilització i la feina que ha de desenvolupar l’auditor per verificar aquest ipsd dolasr tetap.

TM


VALORACIÓ D’EMPRESES Lorem aspectes més importants que han patit un canvi al darrer any, analitzar la fórmula de càlcul i comptabilització i la feina que ha de desenvolupar l’auditor per verificar aquest ipsd dolasr tetap.

V


ACTIVITATS SEPTEMBRE 2011

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS 01

DIVENDRES 02

Ref 1 Curs Concursal (desenvolupar al Col·legi d’Advocats)

05

06

07

08

Ref 3 Reflexions sobre els nous informes d’auditoria

Ref 1 Curs Concursal (desenvolupar al Col·legi d’Advocats)

Ref 3 Reflexions sobre els nous informes d’auditoria

Ref 1 Curs Concursal (desenvolupar al Col·legi d’Advocats)

Ref 2 Auditoria informàtica en processos de negocios

12

13

Ref 4 Programes de treballs i la seva adaptació a diferents problemàtiques

09

Ref 2 Auditoria informàtica en processos de negocios

14

15

16

22

23

Ref 4 Programes de treballs i la seva adaptació a diferents problemàtiques

19

20

Ref 5 Responsabilitat penal de l’assessor en els delictes de blanqueig de capitals

Ref 6 Valoració d’empreses repàs de diferents tècniques i la seva utilitat

26

27

Ref 8 Conferència ACCID: Llums i ombres en la valoració d’empreses. Valorant en l’entorn actual

Ref 9 NTA: Guies de la corporació

21

Ref 6 Valoració d’empreses repàs de diferents tècniques i la seva utilitat

28

29

30


ACTIVITATS OCTUBRE 2011

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

03

04

05

06

07

Ref 10 Aspectes comptable més controvertits dels intruments financers habituals en les Pimes

Ref 11 Comptabilitat d’entitats sense afany de lucre

Ref 10 Aspectes comptable més controvertits dels intruments financers habituals en les Pimes

Ref 12 Fons propis i altres partides de patrimoni net

Ref 13 Instruments financers (Casos pràctics)

10

11

12

13

14

Ref 14 Control intern, com avaluar-lo, com utilitzar-lo

Ref 1 4 Control intern, com avaluar-lo, com utilitzar-lo

17

18

19

20

21

Ref 15 Reglament de la Llei d’Auditoria

Ref 16 Prevenció del Blanqueig de Capitals i el treball d’auditoria

Ref 17 Sessió monogràfica banca privada catalunya

Ref 18 Introducció a la gestió, desenvolupament i organització d’una firma d’auditoria

Ref 19 Control de qualitat intern: Responsabilitats de lideratge de la qualitat de les firmes d’auditoria

24

25

26

27

28

Ref 20 Règim especial de Consolidació Fiscal

Ref 21 Proves d’auditoria, definició, realització i conclusions

Ref 21 Proves d’auditoria, definició, realització i conclusions

Ref 22 NTA: Fets posteriors: revisió i anàlisi en situacions de crisi

Ref 23 Control de qualitat: Requeriments d’ètica aplicables i acceptació i continuïtat de relacions amb clients i encàrrecs específics

10


ACTIVITATS NOVEMBRE 2011

DILLUNS

DIMARTS 01

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

02

03

04

Ref 24 Seminari sobre comptabilitat i auditoria del Sector Públic

Ref 23 Operativa Comptable i Fiscal en Règim de fusions, escissions i canvis de valors

Ref 26 Control de qualitat intern: recursos humans

Ref 25 Operativa Comptable i Fiscal en Règim de fusions, escissions i canvis de valors

07

08

09

10

11

Ref 27 Existències des de l’inventari fins a la valoració

Ref 28 Règim fiscal en les reestructuracions empresarials ( impost societats)

Ref 24 Seminari sobre comptabilitat i auditoria del Sector Públic

Ref 27 Existències des de l’inventari fins a la valoració

Ref 29 Control de qualitat intern: realització dels encàrrecs específics (material, revisió i supervisió)

14

15

16

17

18

Ref 30 Noves tècniques de revisió del compte de pèrdues i guanys

Ref 31 Revisió analítica: una eina per facilitar el treball d’auditoria

Ref 32 NTA: Principi d’empresa en funcionament i situacions de risc d’auditoria

Ref 33 Estat de fluxos d’efectiu realització i interpretació

Ref 34 Control de qualitat intern: realització dels encàrrecs específics (material, revisió i supervisió)

21

22

23

24

Ref 35 Prevenció i resposta davant delictes comesos en les empreses

Ref 36 Normes internacionals d’auditoria. Una introducció per allò que arriba

Ref 37 Règim especial Consolidació Fiscal. Criteris normatius i doctrina administrativa

28

29

30

Ref 39 La Gestió Social en les empreses

Ref 40 Procés de realització d’una due dilligence

Ref 37 Règim especial Consolidació Fiscal. Criteris normatius i doctrina administrativa

25 Ref 38 Control de qualitat intern: seguiment


ACTIVITATS DESEMBRE 2011

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS 01

DIVENDRES 02

Ref 40 Procés de realització d’una due dilligence

05

06

07

08

09

12

13

14

15

16

Ref 42 Operacions vinculades: Preus de transferència. Especificitats i Actualització criteris Hisenda

Ref 41 Avaluació del Risch inherent: eina fonamental en la determinació del treball d’auditoria

Ref 42 Operacions vinculades: Preus de transferència. Especificitats i Actualització criteris Hisenda

Ref 43 Tancament Comptable i Fiscal

19

20

21

22

23

26

27

28

29

30

31

12


ACTIVITATS GENER 2012

DILLUNS

02

09

DIMARTS

03

DIMECRES

04

DIJOUS

05

DIVENDRES

06

Falta Calendari 2012 10

11

12

13

16

17

18

19

20

28

29

30


ACTIVITATS FEBRER 2012

DILLUNS

06

13

DIMARTS

07

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

01

02

03

08

09

10

Falta Calendari 2012 14

15

16

17

20

21

22

23

24

27

28

29

14


ACTIVITATS FORMATIVES

CUADRE D’ACTIVITATS 2011 Ref

Mes

Tema

1

SET.

Curs Concursal (desenvolupar al Col·legi d'Advocats)

2

SET.

Auditoria informàtica en processos de negocios

3

SET.

Reflexions sobre els nous informes d'auditoria

4

SET.

Programes de treballs i la seva adaptació a diferents problemàtiques

5

SET.

Responsabilitat penal de l'assessor en els delictes de blanqueig de capitals

6

SET.

Valoració d'empreses repàs de diferents tècniques i la seva utilitat

7

SET.

Sessió Inaugural

8

SET.

Conferència ACCID: Llums i ombres en la valoració d'empreses. Valorant en l'entorn actual

9

SET.

NTA: Guies de la corporació

10

OCT.

Aspectes comptable més controvertits dels intruments financers habituals en les Pimes

11

OCT.

Comptabilitat d'entitats sense afany de lucre

12

OCT.

Fons propis i altres partides de patrimoni net

13

OCT.

Instruments financers (Casos pràctics)

14

OCT.

Control intern, com avaluar-lo, com utilitzar-lo

15

OCT.

Reglament de la Llei d'Auditoria

16

OCT.

Prevenció del Blanqueig de Capitals i el treball d'auditoria

17

OCT.

SESSIÓ MONOGRÀFICA BANCA PRIVADA CATALUNYA

18

OCT.

Introducció a la gestió, desenvolupament i organització d'una firma d'auditoria

19

OCT.

Control de qualitat intern: Responsabilitats de lideratge de la qualitat de les firmes d'auditoria

20

OCT.

Règim especial de Consolidació Fiscal

21

OCT.

Proves d'auditoria, definició, realització i conclusions

22

OCT.

NTA: Fets posteriors: revisió i anàlisi en situacions de crisi

23

OCT.

Control de qualitat: Requeriments d'ètica aplicables i acceptació i continuïtat de relacions amb clients i encàrrecs específics

24

NOV.

Seminari sobre comptabilitat i auditoria del Sector Públic

25

NOV.

Operativa Comptable i Fiscal en Règim de fusions, escissions i canvis de valors

26

NOV.

Control de qualitat intern: recursos humans

27

NOV.

Existències des de l'inventari fins a la valoració

28

NOV.

Règim fiscal en les reestructuracions empresarials ( impost societats)

29

NOV.

Control de qualitat intern: realització dels encàrrecs específics (material, revisió i supervisió)

30

NOV.

Noves tècniques de revisió del compte de pèrdues i guanys

31

NOV.

Revisió analítica: una eina per facilitar el treball d'auditoria

32

NOV.

NTA: Principi d'empresa en funcionament i situacions de risc d'auditoria

33

NOV.

Estat de fluxos d'efectiu realització i interpretació

34

NOV.

Control de qualitat intern: realització dels encàrrecs específics (material, revisió i supervisió)

35

NOV.

Prevenció i resposta davant delictes comesos en les empreses

36

NOV.

Normes internacionals d'auditoria. Una introducció per allò que arriba

37

NOV.

Règim especial Consolidació Fiscal. Criteris normatius i doctrina administrativa


Ponent

Àrea

Hores

Horari

Data

Pàgina

Jose M. Roji

A

16

17-21h

1,6 i 8.09.11

5

Ramon Poch

A

8

17-21h

6 i 8.09.11

5

Jaume Carreras

A

8

17-21h

5 i 7.09.11

5

Albert Grèbol

A

8

17-21h

12 i 14.09.11

5

Rafael Entrena

A

4

17-21h

19.09.11

5

JM López Serra

V

6

16-19h

20 i 22.09.11

7

Sense confirmar

A

3

18-21h

ACCID

C

2

19-21h

26.09.11

7

Javier Romero

A

4

17-21H

27.09.11

7

Juan L. Domínguez

C

8

17-21h

3 i 5.10.11

9

Ferran Busquet

C

4

17-21h

04.10.11

9

Anselm Constans

C

4

17-21h

06.10.11

9

Fco de Asís Velilla

A

4

10-14h

07.10.11

10

Miquel Barquero

A

6

18-21h

10 i 13.10.11

10

Manel Salas

A

4

17-21h

17.10.11

10

Enric Olcina

C

4

17-21h

18.10.11

10

19.10.11

15

Marc Gómez Segú

7

A. Gómez

A

8

tot dia

20.10.11

15

Antoni Gómez

A

4

10-14h

21.10.,11

15

Josep M Noguera

F

4

17-21h

24.10.11

Enric Vergés

A

8

17-21h

25 I 26.10.11

15

Juan R. Aceytuno

C

4

17-21h

27.10.11

15

Irene García

A

4

10-14h

28.10.11

15

Pere Ruiz

A

8

17-21h

2 i 9.11.11

15

Ángel Sáez

F

4

17-21h

03.11.11

15

Xavier Llopart

A

4

10-14h

04.11.11

17

Daniel Benito

A

8

17-21h

7 i 10.11.11

17

Ángel Sáez

F

4

17-21h

08.11.11

17

Emili Coll

A

4

10-14h

11.11.11

17

Enric Ripoll

A

4

17-21h

14.11.11

19

Enric Vergés

A

4

17-21h

15.11.11

19

Albert Grèbol

C

4

17-21H

16.11.11

19

Victor Ruiz

C

4

17-21h

17.11.11

20

Joan Aldomà

A

4

10-14h

18.11.11

20

Enric Olcina

C

4

17-21H

21.11.11

20

Anna Gibert

C

4

17-21h

22.11.11

20

Josep M Noguera

F

8

17-21h

23 i 30.11.11

20

36


ACTIVITATS FORMATIVES

CUADRE D’ACTIVITATS 2011 Ref

Mes

Tema

38

NOV.

Control de qualitat intern: seguiment

39

NOV.

La Gestió Social en les empreses

40

NOV.

Procés de realització d'una due dilligence

41

DES.

Avaluació del Risch inherent: eina fonamental en la determinació del treball d'auditoria

42

DES.

Operacions vinculades: Preus de transferència. Especificitats i Actualització criteris Hisenda

43

DES.

Tancament Comptable i Fiscal

CUADRE D’ACTIVITATS 2012 Ref

Mes

Tema

44

GEN.

Comptes anuals

45

GEN.

Principals novetats de la normativa de Consolidació

46

GEN.

Novetats Tributàries. Llei pressupostos

47

GEN.

Control de qualitat intern

48

GEN.

CURS DRET SOCIETARI

49

FEB.

Informes d'Auditoria

50

FEB.

Guies d'actuació de la corporació

51

FEB.

Estat de fluxes d'efectiu

52

FEB.

CURS DRET SOCIETARI

53

MARÇ Consolidació comptable

54

MARÇ Novetats fiscals exercici 2012

55

MARÇ Instruments financers

56

MARÇ SEMINARI DOMINGUEZ

57

MARÇ CURS DRET SOCIETARI

58

ABRIL Auditoria del Sector Públic

59

ABRIL Les operacions financeres bàsiques

60

ABRIL CURS DRET SOCIETARI

61

MAIG

CURS DRET SOCIETARI


Ponent

Àrea

Hores

Horari

Data

Pàgina

C. Tècnic i D. Tècnic

A

4

10-14h

25.11.11

25

Marta Puig / David Mendoza TM

4

17-21h

28.11.11

25

Enric Monso

A

8

17-21h

29.11.11 i 01.12.11

25

Ferran Rodríguez

C

4

17-21h

13.12.11

25

David Cañabate

F

8

17-21h

12 i 14.12.11

25

Jordi Bertrán

C

4

17-21h

15.12.11

25

Data

Ponent

Àrea

Hores

Horari

sense confirmar

C

4

17-21H

5

Pàgina

J. Anducas / G. Soligó

C

8

17-21H

5

sense confirmar

F

4

17-21H

5

sense confirmar

A

4

10-14H

5

ICAB

D

5

10-15H

5

Jaume Carreras

A

4

17-21H

7

Javier Romero

A

3

18-21H

7

Josep Mª López

A

4

17-21H

7

ICAB

D

5

10-15H

7

Mariño

C

8

17-21H

9

Josep Mª Noguera

F

4

17-21H

9

Fco. de Asis Velilla

A

4

10-14H

9

Juan Luis Dominguez

C

8

17-21H

10

ICAB

D

5

10-15H

10

Pere Ruiz

A

8

17-21H

10

Ferran Rodríguez

C

8

17-21H

10

ICAB

D

5

10-15H

15

ICAB

D

5

10-15H

15

38


Cataleg Activitats Formatives  
Cataleg Activitats Formatives  

Cataleg d'Actitvitats Formatives del Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya

Advertisement