Page 1

Pioner på web-tv Frederiksberg Kommune slipper videomediet fri i organisationen, og medarbejderne involveres i at vise levende billeder

Af Peter Zeuthen, direktør, Visual Story

Frederiksberg Kommune har haft 10 medarbejdere fra forskellige afdelinger på et videoproduktionskursus for at give dem de nødvendige kompetencer til at arbejde med levende billeder. De skal være medproducenter på kommunens nye web-tv-kanal. - Vi vil være pioner, når det gælder om at kommunikere med billeder, siger David Munis Zepernick, presseog kommunikationskonsulent i Frederiksberg Kommune. - Der er så mange historier at fortælle i en kommune, der egner sig til blive fortalt med video. Vi skal have mediet ud i organisationen for at sætte disse fortællinger i spil. Nettets form visuel - Udgangspunktet var, at vi besluttede, at kommunen skulle være stærkere på internettet.Vi reflekterede over, hvad der skulle til for at være tilstede på lige netop dette medie, og her sprang billeder og video frem som et helt naturligt valg. David fortæller, at de har flere an-

16

dre skriftbaserede kanaler, de kan arbejde med, men fordi nettets form er visuel, så er de også nødt til selv at blive gode til at arbejde med video. For David handler det om at kunne tage det stik hjem, der ligger i at kunne illustrere sine historier. Når han bruger billeder aktivt som en del af sin palet, så fanger og fastholder han sine målgrupper endnu bedre, fordi identifikationen bliver stærkere. Decentral videoproduktion Når en organisation vil arbejde med video, sender de som regel en eller to medarbejdere på et kursus, så medarbejderen efterfølgende kan facilitere resten af organisationen. Denne strategi har Frederiksberg Kommune overvejet, men kommunikationsenheden var nervøs for flaskehalse i forhold til målet om en spændende web-tv-kanal med mange gode fortællinger. Frederiksberg kommune satser derfor på at forankre de nødvendige kompetencer decentralt i organisationen. Kompetencerne skal kunne møde de konkrete behov ude i organisationen, så ’affaldskontoret ’fx selv kan lave en kampagne om, hvordan borgeren bliver bedre til at sortere sit affald, eller ’Udbud og Indkøb’ kan

kommunikere, hvad de gør for at sikre bedre og billigere indkøb. Samtidigt vil den decentrale struktur give mulighed for at fortælle de historier, en kommunikationsenhed ikke opfanger i en kompleks serviceorganisation med omkring 4500 medarbejdere, der skal betjene 93.000 borgere. Den decentrale struktur vil desuden bringe mediet tættere på målgrupperne, og hermed er der større mulighed for at skabe relevant og troværdig kommunikation. Mediet gives frit Kommunikationsenhedens strategi svarer lidt til en social medie- strategi, hvor udgangspunktet er at have tillid til, at medarbejderne kan føre samtalen med kunderne. Kontrollen er sluppet, og David understreger, at de altid kan stramme op senere, hvis det viser sig at blive nødvendigt. Medarbejderne skal dog fortsat have godkendt de enkelt film hos deres chefer. Og David er ikke i tvivl om, at medarbejderne kan producere videoer af god kvalitet. - På kurset fik vi den nye viden ind under huden, og her producerede vi en række film, som er så gode, at de kan bruges direkte på vores nye webtv kanal.

Kommunikatøren l August 2011

Profile for peter zeuthen

Video i Kommunikatørens Værkstøjskasse  

Artikel der beskriver et hvordan og hvorfor Frederiksberg Kommune har haft 10 medarbejdere på et skræddersyet Videokursus.

Video i Kommunikatørens Værkstøjskasse  

Artikel der beskriver et hvordan og hvorfor Frederiksberg Kommune har haft 10 medarbejdere på et skræddersyet Videokursus.

Profile for peterz
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded