Page 1

Pioner på web-tv Frederiksberg Kommune slipper videomediet fri i organisationen, og medarbejderne involveres i at vise levende billeder

Af Peter Zeuthen, direktør, Visual Story

Frederiksberg Kommune har haft 10 medarbejdere fra forskellige afdelinger på et videoproduktionskursus for at give dem de nødvendige kompetencer til at arbejde med levende billeder. De skal være medproducenter på kommunens nye web-tv-kanal. - Vi vil være pioner, når det gælder om at kommunikere med billeder, siger David Munis Zepernick, presseog kommunikationskonsulent i Frederiksberg Kommune. - Der er så mange historier at fortælle i en kommune, der egner sig til blive fortalt med video. Vi skal have mediet ud i organisationen for at sætte disse fortællinger i spil. Nettets form visuel - Udgangspunktet var, at vi besluttede, at kommunen skulle være stærkere på internettet.Vi reflekterede over, hvad der skulle til for at være tilstede på lige netop dette medie, og her sprang billeder og video frem som et helt naturligt valg. David fortæller, at de har flere an-

16

dre skriftbaserede kanaler, de kan arbejde med, men fordi nettets form er visuel, så er de også nødt til selv at blive gode til at arbejde med video. For David handler det om at kunne tage det stik hjem, der ligger i at kunne illustrere sine historier. Når han bruger billeder aktivt som en del af sin palet, så fanger og fastholder han sine målgrupper endnu bedre, fordi identifikationen bliver stærkere. Decentral videoproduktion Når en organisation vil arbejde med video, sender de som regel en eller to medarbejdere på et kursus, så medarbejderen efterfølgende kan facilitere resten af organisationen. Denne strategi har Frederiksberg Kommune overvejet, men kommunikationsenheden var nervøs for flaskehalse i forhold til målet om en spændende web-tv-kanal med mange gode fortællinger. Frederiksberg kommune satser derfor på at forankre de nødvendige kompetencer decentralt i organisationen. Kompetencerne skal kunne møde de konkrete behov ude i organisationen, så ’affaldskontoret ’fx selv kan lave en kampagne om, hvordan borgeren bliver bedre til at sortere sit affald, eller ’Udbud og Indkøb’ kan

kommunikere, hvad de gør for at sikre bedre og billigere indkøb. Samtidigt vil den decentrale struktur give mulighed for at fortælle de historier, en kommunikationsenhed ikke opfanger i en kompleks serviceorganisation med omkring 4500 medarbejdere, der skal betjene 93.000 borgere. Den decentrale struktur vil desuden bringe mediet tættere på målgrupperne, og hermed er der større mulighed for at skabe relevant og troværdig kommunikation. Mediet gives frit Kommunikationsenhedens strategi svarer lidt til en social medie- strategi, hvor udgangspunktet er at have tillid til, at medarbejderne kan føre samtalen med kunderne. Kontrollen er sluppet, og David understreger, at de altid kan stramme op senere, hvis det viser sig at blive nødvendigt. Medarbejderne skal dog fortsat have godkendt de enkelt film hos deres chefer. Og David er ikke i tvivl om, at medarbejderne kan producere videoer af god kvalitet. - På kurset fik vi den nye viden ind under huden, og her producerede vi en række film, som er så gode, at de kan bruges direkte på vores nye webtv kanal.

Kommunikatøren l August 2011


http: //video.frederiksberg.dk Krumtappen i kommunens strategi er en offentlig web-tv kanal, hvortil kommunikationsenheden kan uploade historierne. Kanalen er åben for offentligheden, og ­organisationen linker de enkle film, når de skal bruges i deres kommunikation. Tv-­kanalen har desuden tilkoblet flere forskellige sociale delings-værktøjer. Videoerne kan ses på http://video.frederiksberg.dk/

David Munis Zepernick, presse- og kommunikationskonsulent i Frederiksberg Kommune.

Implementeringen Frederiksberg Kommune starter uden væsentlige forudsætninger for at arbejde med video. For at få processen i gang skulle medarbejderne have de rigtige kompetencer, og Frederiksberg Kommune indgik derfor et samarbejde med en ekstern konsulent om at udvikle et kursus, der hurtigt kan få 10 mand i gang med at producere indhold til den nye web-tv-kanal. Vi definerede fire væsentlige punkter på vejen mod en succesfuld implementering: 1) Rådgivning og indkøb af teknisk platform. Professionel billedkvalitet og lyd og samtidigt meget brugervenligt. Redigeringsplatformen på windows styresystem 2) Uddannelse: Fleksibelt og intensivt 4 dages forløb.Fokus på læring

Kommunikatøren l August 2011

gennem korte intensive læringsforløb, der bygger på sidemandsoplæring og størst mulig hands on experience med kommunens eget udstyr 3) Principper for anvendelse, udlån og vedligeholdelse af udstyr. Varetages af kommunikationsenheden 4) Forankring af nye kompetencer. Efter workshoppen kan deltagerne trække på en hotline og mentorordning

mation via tekst. Med video når vi simpelthen ud til flere. David Munis Zepernick understreger, at beslutningen også er taget ud fra en betragtning om kroner og øre. Hvis kommunen nemt og billigt kan producere de fleste af deres egne videoer, så sparer de pengene til en ekstern konsulent.

Om Peter Zeuthen Peter Zeuthen. cand.comm. DL. Arbejder

En spirende visuel kultur Workshoppen blev afsluttet i marts måned, og David er i dag meget overrasket over, hvad skridtet mod en visuel kultur har ført med sig. Internt har projektet fået skabt en stor begejstring og motivation for at arbejde med video. Flere medarbejdere taler om mediet og efterspørger kompetencerne, og flere ledere kommer med forslag til historier, der kan formidles på video. Der er en kortere afstand fra idé til handling og resultat. - Vi kan få en idé om mandagen, og den kan ligge offentlig tilgængelig om fredagen. Video gør en forskel, og jeg er sikker på, at vores borgerkommunikation har fået et løft. Der er mange, der ikke kun vil have infor-

som instruktør, rådgiver og underviser inden for kommunikation med levende billeder. www.visualstory.dk. Om David Munis Zepernick David Munis Zepernick, cand.scient.pol., har tidligere bl.a. arbejdet som pressekonsulent i Økonomi- og Erhvervsministeriet og som kommunikationschef i hhv. medicinalbranchen og arkitektbranchen.

DKF Kursus og Gå-hjem-møde Film og video i virksomheden oktober 2011 Video, video, video september 2011 www.kommunikationsforening.dk

17

Video i Kommunikatørens Værkstøjskasse  

Artikel der beskriver et hvordan og hvorfor Frederiksberg Kommune har haft 10 medarbejdere på et skræddersyet Videokursus.