__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Vores

Fantastiske

Arbejde

En billedfortælling af sygeplejersker fra Kirurgisk Afdeling på Roskilde og Køge sygehuse

1


Malene

Ditte

Inge

Pia Dorthe

Sarah

Louise

Karen

Maria

Lene

Fortalt af sygeplejersker fra Kirurgisk Afdeling pü Roskilde og Køge sygehuse.

2

Nikita


Forord

På vores arbejdsplads, Kirurgisk Afdeling på Roskilde og Køge sygehuse, har vi længe haft en oplevelse af, at sygeplejefaget og jobbet som sygeplejerske har fået et medtaget renommé. Vi ser et voksende behov for, at faget bliver brandet med gode historier og stemninger, som kan forbedre rekrutteringen til sygeplejerskeuddannelsen og ikke mindst til at fastholde de ansatte i faget. »Vores fantastiske arbejde« kom derfor som en gave til vores sygeplejersker. Det var en enestående mulighed for at skabe anerkendelse og respekt for faget – både indadtil og udadtil. De deltagende sygeplejersker fik lejlighed til at arbejde fokuseret med fagets kerneværdier og præsentere dem på en kreativ og ukonventionel facon.

»Jeg fandt ud af hvor forskellige opgaver og udfordringer, der er som sygeplejerske på afdelingerne. Vi fik sat ord og billeder på, hvor meget vi kan som sygeplejersker. Vi fungerer som koordinatorer i det store sammenspil mellem patient, pårørende, læger, laboranter og fysioterapeuter. Vi har en blækspruttefunktion. Vi skal kunne den praktiske og instrumentelle sygepleje, samtidig med at vi skal forholde os til de bløde værdier og være til stede og støtte patienten og de pårørende.« Historiefortælling er et fantastisk redskab, der altid er ved hånden! Vi skal som ledere benytte det, og vi skal anspore vores medarbejdere til at bruge det. Det gør godt for arbejdsglæden og for vores faglige identitet.

Projektperioden er slut, og vi arbejder nu på at få de gode erfaringer til at leve videre. Projektet har skabt opmærksomhed om faget på en mere spændende og attraktiv facon end hidtil prøvet. Deltagerne har fortalt om deres oplevelser rundt i afdelingerne, og det mærkes tydeligt på den gode stemning. Én af deltagerne har udtrykt sine oplevelser: Birgitte Østergaard Ledende oversygeplejerske Marts 2010

3


11 sygeplejersker, 11 spejlreflekskameraer, en workshop over 3 dage og et nysgerrigt spørgsmål: Hvorfor er du sygeplejerske? Vi har med denne workshop skabt rammen om en kreativ proces, hvor deltagerne har øvet sig i at fortælle positive fortællinger om deres fag og lære at se på deres hverdag gennem et kamera. Det at arbejde kreativt giver en mulighed for at tænke anderledes, end vi plejer at gøre: Logisk, rationelt, kritisk og vurderende. Nemlig at tænke i: Helheder, muligheder, fremtiden og i det, der fungerer. Resultatet af workshoppen er 11 glade sygeplejersker, fem fortællinger og en serie billeder, som alt sammen kan opleves i denne bog. Sygeplejerskerne fik i løbet af workshoppen en uge til at fotografere på deres arbejdspladser. Det var en udfordring, at det skulle ske i arbejdstiden, men de fik plads og støtte af deres leder og af deres kolleger til at udføre opgaven. Det har været et mål at involvere sygeplejerskerne i en proces, der både bidrager med ny energi og genopfrisker stoltheden og betydningen af deres arbejde. Flere af deltagerne oplevede, at det var grænseoverskridende at skulle bede fremmede mennesker om at få lov til at fotografere dem. De gav også udtryk for, at det var værdifuldt at få viden om billeder og fotografering og at de har fået trænet evnen til at betragte helheden på en ny måde. Workshoppen byggede på fire grundlæggende principper:

1. Den enkelte sygeplejerske kommer til orde Involvering af medarbejderne i kommunikationen skaber motiverede mennesker og troværdige og relevante budskaber med afsæt i det praktiske daglige arbejde. 2. Billeder og fortællinger er måder at kommunikere på Billeder kommunikerer til hjertet. Billeder fortæller historier og sætter beskueren i gang med at tolke og skabe mening. Billedforståelse giver den enkelte flere muligheder i sin personlige kommunikation. Fortællinger er konkrete og handler om menneskers hverdag. Vi skaber vores virkelighed gennem vores fortællinger. Ønsker vi forandringer, må vi derfor fortælle alternative fortællinger. 3. Arbejdet er positivt og fremadrettet Det at arbejde kreativt giver mulighed for at tænke i helheder, muligheder, fremtiden og i det, der fungerer – alt i alt en positiv tilgang. 4. Sygeplejerskerne får mulighed for at skabe noget nyt sammen Kunst giver mulighed for at skabe sammen. Ved at tage billeder og fortælle historier sammen får kolleger mulighed for at skabe nye måder at forstå deres arbejde på. Det udvikler den enkeltes kreativitet og sammenholdet. Lene Bornemann, ARTSinBUSINESS.dk Peter Zeuthen, Visualstory.dk

4


Vores Fantastiske arbejde En billedfortælling af sygeplejersker fra Kirurgisk Afdeling på Roskilde og Køge sygehuse.

5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


Sammenhold »Vi har et godt fællesskab og vi hjælper hinanden.« Vi har overskud til at hjælpe hinanden med de svære episoder. Vi er lige så gode til at drage omsorg for hinanden, som vi er til at drage omsorg for patienterne.

15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


Omsorg »Det giver mening for os at gøre en forskel og hjælpe mennesker.« Vores arbejde er psykisk hårdt, og vi giver meget af os selv på afdelingen. Men vi får også rigtig meget tilbage – fra taknemmelige patienter, pårørende og kolleger. Der er tid til omsorg, og et lille klap betyder meget for patienten. Vi lærer at sætte pris på livet.

27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


Ansvar »Vi har et stort ansvar.« Det betyder noget, at vi har et ansvar – der er en konsekvens af det, vi vælger at gøre.

37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


Muligheder »Vi har så mange valgmuligheder som sygeplejerske.« Arbejdet er forskelligt fra afdeling til afdeling. Der er rigtig mange specialer, mange typer af jobs, opgaver og muligheder for at rejse og få en uddannelse.

49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


Kompetencer »Hold kæft hvor er vi dygtige.« Vi skal kunne alt fra omsorg til at passe maskiner. Vi er kompetente på mennesker, og vi arbejder med noget af det mest moderne udstyr, så vi kan hjælpe vores patienter bedst muligt.

59


60


61


62


63


Efterskrift

Region Sjælland har støttet udgivelsen af »Vores fantastiske arbejde,« der sætter fokus på sygeplejefaget. Bogen er et resultat af et forløb i efteråret 2009 på Roskilde og Køge sygehuse, hvor en gruppe sygeplejersker deltog i et kunstog kommunikationsprojekt. Her fortalte de historier om sygeplejefaget og tog billeder fra deres arbejdsdag. Resultatet foreligger her og er en visuel oplevelse af værdierne på et sygehus i Region Sjælland. Hvad har kunst, kommunikation og historiefortælling med sygeplejefaget at gøre, kan man måske spørge? Svaret er, at i en globaliseret verden er den fintmærkende forståelse af alt menneskeligt blevet endnu vigtigere. Tidligere forestillinger om, at alle kan få behandlet deres sygdom efter samme skabelon, er afløst af en opmærksomhed på betydningen af det enkelte menneske. Det enkelte menneske som patient med en livshistorie, et køn, en alder og en kulturel baggrund. Det enkelte menneske som sygeplejerske, der må engagere sig og være til stede over for patienten og forstå kulturelle aspekter af sygdom, sundhed og levet liv. At blive klogere på egen rolle og handlingsrum er nødvendigt, for at sygeplejefaget helstøbt kan varetage sin funktion. I sygeplejefaget er den professionelle rolle og personlige identitet ofte tæt sammenvævet og udgør en central forudsætning for, at behandlings- og plejeopgaver kan løses omsorgsfuldt og professionelt.

64

I Region Sjælland er sundhedsinnovation et indsatsområde. Fokus på sundhedsinnovation kan give bedre kvalitet i regionens sundhedsvæsen til gavn for borgerne. Men sundhedsinnovation er mere end teknologiske forbedringer og afprøvning af nye lægemidler. Sundhedsinnovation er også at udvikle organisatoriske kompetencer og menneskelige ressourcer, der medtænker det hele menneske. »Vores fantastiske arbejde« afspejler nogle af de grundlæggende forudsætninger, der skal være til stede for, at Region Sjællands mange fagpersoner kan yde netop den behandling, der skal give patienten den gode oplevelse i en ofte svær situation. En attraktiv arbejdsplads med professionelle og faglige arbejdsmiljøer skal understøtte arbejdet og med fokus på den enkelte medarbejder skabe rammer for faglig udvikling og udvikling af egne ressourcer. Den individuelle og personlige indsats er en forudsætning for at kunne bidrage med den mellemmenneskelige dimension. Region Sjælland Marts 2010

»Kunne noget – vide noget – ville det – turde det – bære det« Citat: Helle Helleshøj fra bogen Læring i sundhedsvæsenet

Profile for peter zeuthen

Vores Fantastiske Arbejde  

En billedfortælling af sygeplejersker fra Kirurgisk Afdeling på Roskilde og Køge sygehuse

Vores Fantastiske Arbejde  

En billedfortælling af sygeplejersker fra Kirurgisk Afdeling på Roskilde og Køge sygehuse

Profile for peterz
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded