Issuu on Google+

PROMOTRADE


PROMOTRADE


PROMOTRADE


PROMOTRADE


PROMOTRADE


PROMOTRADE


PROMOTRADE


PROMOTRADE


OBIÈAJNE TEŽAVE OSTALIH POSOD - MOTEÈE ZAPIRANJE POKROVA PRI NAKUPOVANJU - NEPRIJETEN IN NEOKUSEN IZGLED ZDROBLJENIH ŽIVIL - ŽIVILA SE NALAGAJO NAD PROSTOROM ZA ŽLICO ZARADI ÈESAR OKSIDIRAJO IN POKVARIJO OKUS OSTALE VSEBINE - OGLATA OBLIKA POSODE OTEŽUJE NAKUP

POSODE PROMOTRADE POKROV MED NAKUPOM OSTANE ZAPRT IN SE SAMODEJNO ZAPRE PO OPRAVLJENEM NAKUPU! MOREBITNI ZDROBLJENI DELCI ŽIVIL SE POMIKAJO PROTI DNU IN KUPCEV NE MOTIJO! KER POSODA NIMA OSTRIH VOGALOV ŽLICA PA JE OBLIKOVANA ENAKO KOT DNO POSODE JE ŽIVILA PRECEJ LAŽJE ZAJEMATI .

ZA LEPLJIVE IZDELKE LAHKO NAMESTIMO OPRIJEMALKE. S PREPROSTIM VZDRŽEVANJEM IN ÈIŠÈENJEM POSKRBIMO, DA JE NAKUPOVANJE RINZFUZNIH ŽIVIL PRIVLAÈNO , ESTETSKO IN HIGIENSKO!

PROMOTRADE


PROMOTRADE


PROMOTRADE


PROMOTRADE


PROMOTRADE


PROMOTRADE


PROMOTRADE


PROMOTRADE


PROMOTRADE


PROMOTRADE


PROMOTRADE


PROMOTRADE


PROSPEKT RINFUZNIH POSOD