Page 1

Lesbrief 1 ‘Toen en nu’ Doelen van dit blokuur: Het maken van een mindmap Kennis maken met verschillende leerstijlen Luistervaardigheid oefenen Het schrijven van een advertentie

Introductie op het thema ‘wonen’. Wonen is misschien niet echt iets waar je over na hoeft te denken. Je woont ergens en dat is waarschijnlijk tot nu toe altijd vanzelf gegaan. Voor de meeste mensen in Nederland is wonen ook heel normaal. Ze huren een huis of hebben er zelfs één gekocht. In zo’n huis kan je ‘s nachts lekker warm slapen, je brengt er tijd door met het gezin, meestal wordt er thuis ook gegeten en je kunt er lekker jezelf zijn en je eigen dingen doen. Kortom: wonen is heel belangrijk voor mensen. Nu je weet hoe belangrijk wonen eigenlijk voor mensen is, kan je je misschien ook wel voorstellen dat je er veel over kan leren. Laten we eerst zelf eens over wonen nadenken: Oprdracht 1: Hieronder zie je een ‘mindmap’. Een mindmap lijkt op een woordnet, maar is wat uitgebreider. Helemaal binnenin staat het woord wonen. In de cirkels daaromheen kan je opschrijven waar je aan denkt bij het woord wonen (Net als bij een woordnet). In de buitenste cirkels bedenk je weer woorden of maak je tekeningetjes die horen bij de woorden die je zelf hebt geschreven. Ze moeten ook met wonen temaken hebben. (kijk maar eens naar het voorbeeld)

Sparen huur Hypotheek Bank lenen

Geld

Wonen

Lesbrief 1 Wonen


Tijdens de lessen bij het project ‘wonen’ werk je ook weer aan projectvaardigheden. Hoe meer jij zelf kan, hoe meer vaardigheden jij bezit. Je zou kunnen zeggen; ‘Na twee jaar projectlessen zijn wij al aardig vaardig!’ Wist je dat je net al zo’n vaardigheid hebt geleerd? Jij kan nu een mindmap maken. Handig hè? Die projectlessen.

Terug in de tijd:

Hey jonge vrienden… Ik ben Kobus en hier woon ik. Wist je dat de mensen vroeger veel minder luxe leefden? Vandaag zal ik jullie er van alles over leren. We beginnen gewoon bij het begin.

De prehistorie: Opdracht 2: Deze les werken we in tweetallen. Zoek dus snel iemand uit met wie je goed kan samenwerken. Als je iemand hebt gevonden mogen jullie samen een laptop vragen aan je docent. Ga naar Teletop en kies in het ‘ga naar’ menu voor ‘projectonderwijs leerjaar 1’. Bij de leermiddelen van project wonen lesbrief 1 vind je ‘webpagina dieven in de tijd’. Kies voor Nederland in de prehistorie en speel samen het spel. Je mag hier maximaal 10 minuten mee bezig zijn. Na het spelen van het spel weet je meer over het prehistorische leven in Nederland. Noem 5 dingen die je hebt geleerd over wonen in de prehistorie: 1. 2. 3. 4. 5.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Wow! Dat ging er heftig aan toe in de prehistorie. Steeds weer verhuizen naar een andere plek, ik moet er niet aan denken. Gelukkig hebben de Romeinen ons een hoop geleerd over wonen in een georganiseerde samenleving… Toch?!

Lesbrief 1 Wonen


De Romeinse tijd: Opdracht 3: Hoe zagen Romeinse woningen eruit? Rijke Romeinen woonden in een groot vrijstaand huis. Dat huis werd een domus genoemd. Naast de hal waren twee kamers. Deze kamers kon je direct via de straat inlopen. Het was niet altijd mogelijk om de kamers via de hal te bereiken. Daarom werden deze twee kamers vaak verhuurd aan winkeliers. Achter de voordeur lag een klein gangetje. Deze gang kwam uit op een grote ruimte. Deze grote ruimte wordt atrium genoemd. Het atrium is de centrale ruimte in het huis. Rond het atrium waren de slaapkamers en de werkkamer van de heer des huizes. Links en rechts naast de werkkamer waren eetkamers gebouwd. Een eetkamer werd alleen in de winter gebruikt. De andere eetkamer werd in de lente, zomer en herfst gebruikt. Achter de eetkamers lag de binnentuin. Zoek op internet drie afbeeldingen van oude Romeinse woningen. Print ze uit, plak ze op en beschrijf kort de indeling van de woningen.

B. Noem vijf verschillen die er zijn tussen een oud Romeins huis en een huis uit onze tijd? 1. _________________________________________________________________________ 2. _________________________________________________________________________ 3. _________________________________________________________________________ 4. _________________________________________________________________________ 5. _________________________________________________________________________ Opdracht 4: Stel je voor dat het internet in de Romeinse tijd al bestond. Zelfs was er iemand al zo slim om de huizenverkoopsite: www.funda.nl te maken. (kijk er maar eens even) Jullie zijn makelaar en krijgen de kans om een echt origineel Romeins huis te verkopen. Het huis is nog helemaal in oude staat. Maak een advertentie voor het huis, zodat de Romeinen in de rij staan om jullie huis te kopen. Als mensen jouw advertentie lezen, moeten ze meteen denken: “Wauw! Wat een mooi huis! Dat MOET ik kopen!” Lees eens een paar makelaarsteksten om ideeën voor je wervende advertentie op te doen. Je kunt omschrijvingen van woningen op onder andere deze sites vinden: www.jaap.nl www.funda.nl www.zoekallehuizen.nl

Lesbrief 1 Wonen


Te koop: Prachtige Romeinse villa ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________

Rare jongens, die Romeinen!!! Maar ze dachten wel goed na over wonen. Laten we eens kijken of de mensen een paar honderd jaar later, nog steeds zo leefden.

De Middeleeuwen: Opdracht 5: Op teletop vind je bij dezelfde leermiddelen als bij opdracht 2 ook nog twee filmpjes. Bekijk de filmpjes samen en beantwoord de volgende vragen: 1. Hoe beschermden de mensen in de middeleeuwen hun steden tegen vijandige legers en rovers? ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 2. Waar dienden de hoge torens voor die op de hoeken van de steden werden geplaatst? ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 3.

Noem drie materialen die de verdedigers van de stad van de stadsmuren gooiden om hun aanvallers buiten de stad te houden. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 4. Van welke bouwmaterialen werden de meeste middeleeuwse huizen gemaakt? ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Lesbrief 1 Wonen


5. Waarom waren deze materialen eigenlijk heel gevaarlijk? ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 6. Waarom stonden de huizen zo dicht bij elkaar? ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 7. Waarom moest je in de middeleeuwen niet te dicht langs de huizen lopen? ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

GRRRR…. #*@%$!!! Loop ik rustig door een middeleeuwse stad, giet iemand opeens zijn po over me leeg!

Opdracht 6: Je hebt nu op 3 verschillende manieren geleerd over een onderwerp. Bij de prehistorie met behulp van een spelletje. Bij de Romeinse tijd met behulp van een aantal teksten. Bij de middeleeuwen met behulp van twee filmpjes. 1. Van welke manier heb je nu het meest geleerd? Omcirkel het juiste antwoord. Het spelletje / de teksten / de twee filmpjes 2. Hoe komt het volgens jou, dat je van deze manier het meeste hebt geleerd? …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 3. Waarom zou het volgens jou belangrijk kunnen zijn om dit van jezelf te weten? …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Nu weet je welke manier je het prettigst vindt. De laatste opdracht over de gouden eeuw, maak je op je favoriete manier!

Lesbrief 1 Wonen


Opdracht 7: Ga naar ‘teletop’  ‘projectlessen leerjaar 1’  ‘leermiddelen’  ‘project wonen’. Ik kies voor: Een spelletje: Een filmpje: Een tekst:

Moordspel in de gouden eeuw e ‘Leven in de gouden eeuw’ & ‘Amsterdam vanaf de 17 eeuw’ Tekst leven in de gouden eeuw.

Schrijf in minimaal 30 woorden wat je hebt geleerd van jouw gekozen onderdeel. ................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................

Dit was het voor vandaag, ik hoop dat jullie nu wat meer weten over wonen in het verleden!

Eerder klaar? Vraag een extra opdracht aan je docent.

Lesbrief 1 Wonen

Project wonen - Lesbrief 1  

Lesbrief 1 van het project wonen

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you