Page 1


COLOFON

KJMV Klassieke Japanse Motorfietsen Vereniging

Voorzitter:

P.N. Halbersma, Geest 53, 1811 GG Alkmaar e-mail: voorzitter@kjmv.nl

✆ 072 515 36 63

Vice-voorzitter

E. Hagen, Wilhelminalaan 22, 1735 HW ‘t Veld

✆ 0226 42 23 51

Secretaris:

G. Voorbij, Dr. J.C. Boswijkln. 18, 3734 EA Den Dolder e-mail: secretaris@kjmv.nl

✆ 030 228 08 56

Penningmeester/ Ledenadministratie:

L.M. van Assema, Bosrankweg 3 2015 KP Haarlem e-mail: ledenadministratie@kjmv.nl

✆ 023 524 76 61

Redactie clubblad: (inleveren kopij)

G.P. van der Zon, E. Hagen Wilhelminalaan 30, 1735 HW ‘t Veld e-mail: redactie@kjmv.nl

✆ 0226 42 25 66

Redactieleden

P.N. Halbersma, J.P. Goedegebuure, H. Smid en L.M. van Assema

Activiteitencommissie:

R. Stouthart, Gruttolaan 50, 3465 KN Driebruggen G. Voorbij, e-mail: activiteiten@kjmv.nl

✆ 0348 50 20 47

Documentatie:

R. Witbraad, Branding 20, 1186 DH Amstelveen documentatie@kjmv.nl

✆ 020 645 14 32

PR-zaken:

D. van Lent, Voorweg 6, 2103 ST Heemstede pr@kjmv.nl

✆ 023 529 14 29

Lidmaatschap:

De kosten van het KJMV-lidmaatschap bedragen € 25,00 per kalenderjaar. Inschrijfgeld: € 3,00.

Postgirorekening:

Nr.: 40.89.648 t.n.v. KJMV Bosrankweg 3, 2015 KP Haarlem

Internet:

www.kjmv.nl

Het KJMV- KONTAKT verschijnt 4x per jaar


Beste mensen... A

llereerst namens het gehele bestuur een heel gezond en gelukkig 2005 gewenst! Het jaar zal wat het klassiekergebeuren zeker voor een deel in het teken staan van het 50-jarig bestaan van YAMAHA. Een voorproefje hebben jullie al gehad op de zeer goed bezochte clubmiddag afgelopen november 2004 in de vorm van de voordracht van Ludy Beumer.

Met deze onzekerheid voor de komende jaren voor de boeg ben ik dan ook tot de conclusie gekomen dat ik het voorzitterschap van de KJMV aan het einde van m’n tweede “ambtstermijn” tijdens de komende ALV zal neerleggen; in de verkiezing zal ik me niet herkiesbaar stellen. De club heeft een voorzitter nodig die zich zonder bijkomende privé-zorgen aan zijn taak kan wijden.

Ook goede berichten van Gerard Voorbij. Het gaat naar omstandigheden redelijk goed en hij blijft positief gestemd.

Dat een verhuizing ook positieve kanten kan hebben bleek onlangs uit het door HONDA Nederland ter beschikking stellen aan onze vereniging van een aantal motorblokken vanwege de bedrijfsverplaatsing van Ridderkerk naar Amsterdam. Ernst Hagen en John Schermer Voest hebben zich er eind december over ontfermd.

Op het bestuurlijke vlak zal er het een en ander gaan veranderen. Het zal jullie waarschijnlijk ontgaan zijn (zo’n groot bedrijf is m’n werkgever niet dat het de landelijk pers haalt), maar begin december 2004 heeft de directie van ons bedrijf haar aandelen verkocht aan een (inter-)nationaal bekend staand ingenieursbureau. Gezien de leeftijd van beide directeuren en het ontbreken van opvolging is deze stap gezet. Het is de bedoeling dat in de komende 2 jaren ons bedrijf zal opgaan in een nieuwe, grotere organisatie. Een van de mogelijkheden is dat de huidige werkplek gaat verdwijnen, alhoewel men daar op dit moment nog geen duidelijke uitspraken over kan/wil doen. Resultaat zal zijn dat medewerkers gaan nadenken over hun toekomst. Uiteraard doe ik dat ook. Zelfs een verhuizing van mij persoonlijk naar het Noorden met een nieuwe start behoort tot de mogelijkheden. Het zal duidelijk zijn dat het een onzekere tijd gaat worden. KJMV Kontakt

Nr 4, december 2004 In dit nummer o.a. Beste Mensen... Honda Classic Expo Van de redactie... Middenposter A.L.V. Sites voor bites Clubmiddag Jack Middelburgplein Nieuwjaarswens Yamaha 50 jaar de MotoRAI Yamaha TX/XS-500 Motorbezitter... Oude Japanse Advert. MAG-nieuws Rariteiten het NVT Oude foto Honda-tanklogo’s FEHACtiviteiten Vehikelbeurs Activiteitenkalender Uit de techniek Clubartikelen Oude advertentie BlackBomber-shirts Nieuwe leden Vraag en aanbod Vanuit de pers Taalperikelen Kopij en advertenties inleveren: vóór 5 maart 2005

3


Beste mensen... Binnenkort zullen ze (zowel beide heren als de motorblokken...) op de clubmiddag en de beursstand verschijnen. Op de volgende pagina ‘s weer diverse artikelen; helaas is de ledenbijdrage deze keer minder van omvang. Zet voor de volgende uitgave het redactieteam maar weer ink aan het werk door het insturen van kopij ! Tot ziens op de Algemene ledenvergadering op 20 maart aanstaande! Peter Halbersma

Veel Nieuws op onze website! Kijk op www.kjmv.nl

De heren coureurs nagenietend van hun raceprestaties! 4

KJMV Kontakt


Van de redactie... B

este mensen, als er iets fout gaat dan gaat dat meestal nooit één keer, maar vaker (wet van Murphy). In het vorig blad heeft u kunnen zien dat er bij de drukker iets vreselijks fout ging; het mooie verslag van Rien Stouthart werd vervangen door verkeerde tekst. Daarom hadden we op de valreep nog de juiste tekst bijgesloten. Overnieuw drukken betekende dat het blad te laat bij u zou komen. In datzelfde nummer schreef ik u ook dat ik verslag zou doen van de clubmiddag op 21 november. Ook toen ging het mis; in de dagen vóór dit weekend werd ik erg ziek en moest daarom thuisblijven. Gelukkig, verderop in dit blad kunt u toch een verslag over de clubmiddag lezen. Ernst heeft de pen hiervoor opgepakt. Het komend jaar bestaat Yamaha 50 jaar en het blad zal dan ook in het teken van dit lustrum staan. Ik zelf zal trachten een groot artikel hierover te schrijven dat wellicht over een paar bladen zal worden uitgesmeerd. Tevens hoop ik dat onze Yamaha-bezitters onder ons mij foto’s van hun klassiekers sturen/mailen om het verhaal beter te kunnen illustreren. Tevens ga ik er van uit dat Ludy Beumer (onze Yamaha-goeroe) mij zal voorzien van speciaal Yamaha materiaal dat ik dan ook zal publiceren. Dit blad krijgt u helaas pas in januari; andere werkzaamheden noopten mij om dit blad pas in mijn kerstvakantie samen te stellen. Ik hoop dat u toch nog plezier zult beleven aan de verhalen, foto’s en dergelijke; ik heb er weer mijn best op gedaan. Peter van der Zon

WOESTHOFF

Used parts & motorcycles in- en verkoop gebruikte motoren en onderdelen

Joost Woesthoff Hazenberg 18E 6971 LC Brummen KJMV Kontakt

Tel.: 0575 56 00 15 Fax.: 0575 56 03 42 Mobiel: 06 53332181 Internet: www.woesthoff.nl 5


A.L.V. te Bilthoven

20 maart 2005

D

e Algemene Ledenvergadering vindt plaats op zondag 20 maart a.s. vanaf 13.30 uur in Restaurant Mauritshoeve te Bilthoven. Tijdens de clubmiddag van afgelopen november besloot het bestuur om deze plek ook te gebruiken voor de ALV. We hopen natuurlijk weer dat vele leden deze plek kunnen vinden. Op deze en de volgende pagina vindt u de routebeschrijving met plattegrond; het kan niet missen. Tevens is er ruimte voor een “schone onderdelenmarkt�. Goede reis en we zullen maar zeggen, tot de 20e maart! Bilthoven 20 maart 2005 aanvang 13.30 uur agenda 1. 2. 3. 4. 5.

6. 7. 8.

Opening Mededelingen Notulen ALV 2004 Jaarverslag 2004 Verslag activiteiten 2004 Financieel jaarverslag 2004 Luuk van Assema, penningmeester Frans Forrer, kascommissie Verkiezing (nieuwe) bestuursleden aftredend: Peter Halbersma en Gerard Voorbij Rondvraag Sluiting vergadering

Aansluitend zal, zoals gebruikelijk, de clubmiddag plaatsvinden. Voorafgaand aan de ALV worden de Notulen en Jaarverslagen aan iedereen uitgedeeld die aanwezig is. Het bestuur stelt uw aanwezigheid zeer op prijs.

Routebeschrijving Vanaf A1 Amersfoort-Amsterdam U neemt de afslag Baarn-noord / Soest, richting Soest aanhouden. Bij de rotonde gaat u 2/5, rechtdoor. Bij de 2e stoplichten (bij Paleis Soestdijk) gaat u rechtsaf, richting Bilthoven. Na ca. 2 km. gaat u rechtsaf richting Maartensdijk (zie borden). Na weer ca. 2 kilometer ligt Mauritshoeve aan uw rechterhand. 6

KJMV Kontakt


A.L.V. te Bilthoven 20 maart 2005

Vanaf A27 Utrecht-Hilversum U neemt de afslag Bilthoven/Maartensdijk, richting Soest aanhouden. Bij de stoplichten gaat u linksaf richting Lage Vuursche. Aan het einde van deze weg gaat u linksaf en na ca. 500 meter ligt restaurant Mauritshoeve aan uw rechterhand. Bereikbaarheid met het openbaar vervoer Het beste is om met de trein naar Bilthoven te gaan en vanuit Bilthoven de treintaxi naar restaurant Mauritshoeve te nemen (telefoonnummer treintaxi 030 2622777). Vanaf station Bilthoven is het restaurant te bereiken met buslijn 58. Vlakbij Restaurant Mauritshoeve ligt bushalte ‘Mauritshoeve’. De bus vertrekt vanaf halte ‘Mauritshoeve’ om 3 minuten voor het halve uur. De laatste bus vertrekt om 19.27 uur. Vanaf station Bilthoven vertrekt de bus om 4 minuten voor het hele uur.

KJMV Kontakt

Adres Restaurant Mauritshoeve Maartensdijkseweg 9 3723 MC Bilthoven Tel. 0346 - 21 20 18 Fax. 0346 - 21 41 79 restaurant@mauritshoeve.nl

7


Clubmiddag te Bilthoven 21 november - 2004.

O

p de plek, waar we ooit, in een ‘ver verleden’ de allereerste club-ontmoeting hebben gehouden, was nu wederom zo’n evenement gepland. Die eerste keer vond plaats in het voorjaar van 1988, om precies te zijn op zondag 15 mei… Daar zit dus toch alweer 16,5 jaar tussen. Inderdaad, de tijd vliegt. Wat ik me van die eerste clubmiddag kan herinneren, is dat het geweldig goed weer was en de opkomst eveneens, zeker gezien het toen nog bescheiden ledental van zo’n 65 personen. De club bestond net een half jaar! Er waren toen erg veel leden op de motor en een enkeling met meerdere exemplaren op een aanhanger, zoals nu vaak met de kaboutertoer. Het was ook zo dat ik het restaurant toen niet eens van binnen heb gezien en zelfs niet op het terras ben geweest. Bijna alles speelde zich op de parkeerplaats af… Op de afgelopen clubdag was de opkomst gelukkig ook heel goed, een beetje boven verwachting, gezien het slechte weer en dat stemt ons als bestuur weer heel goed natuurlijk. Helemaal precies weet ik het niet, maar ik heb in ieder geval méér dan zestig personen geteld! Zoals reeds gezegd was het weer niet best, koud en regen en dan verwacht je niet veel mensen per motor… De verrassing was dan ook groot, dat er toch een aantal ‘die-hards’ wel degelijk per klassieke Japanse tweewieler de tocht hebben ondernomen. Speciale hulde hierbij voor de groep uit ’t Noordoosten… Op initiatief van Felix de Vries was een groep uit deze regio opgetrommeld en per motor naar Bilthoven getogen… Tja, zo hoort het ook eigenlijk natuurlijk. We hadden in het restaurant Mauritshoeve een eigen zaaltje en dat leek groot genoeg, maar bleek door de grote opkomst uiteindelijk toch wat aan de krappe kant. Eén der leden van het eerste uur en Yamaha-connaisseur bij uitstek: Ludy Beumer, heeft deze middag verteld over ‘zijn’ merk. Ludy heeft met veel verve deze spreekbeurt tot een succes gemaakt. Hij weet de toehoorders immer te fascineren met zijn verhalen en hij kent de Yamaha-geschiedenis in Europa ook als geen ander. Nogmaals, zeer bedankt Ludy, voor jouw bijdrage aan deze middag!

8

KJMV Kontakt


Clubmiddag te Bilthoven 21 november - 2004.

Voor de aanschouwelijkheid waren een aantal caféracers bijeengebracht, alsmede een échte Yamaha 4-cilinder tweetaktracer van Ludy. Het aantal koffie-huis-scheurijzers was beperkt en dat was achteraf maar goed ook gezien de wat volle tent! Naast vele bekende, ook weer wat nieuwe gezichten gezien en ook dat stemt tot vreugde. Onwillekeurig denk ik dan toch weer terug aan die eerste ontmoeting…, er hebben zich sindsdien een geweldig aantal mensen aangemeld als lid, waarvan er uiteindelijk toch ook weer erg veel zijn afvallen. Als iedereen, die zich ooit heeft aangemeld, nog steeds lid zou zijn, dan zou ons ledental zich naar schatting tussen de 1500 en 2000 leden bevinden! Maar goed, het gaat om kwaliteit en niet om kwantiteit… De clubmiddag was dus zeer geslaagd en we kijken alweer uit naar de volgende. Ernst Hagen

KJMV Kontakt

9


Van het bestuur

al die mooie onderdelen zitten in deze zak, ha, ha..

Het bestuur en de redactie van de KJMV wenst u een voorspoedig maar vooral gezond 2005 Foto’s: Peter van der Zon

10

KJMV Kontakt


De MotoRAI..., een daverend succes!

24ste Motorbeurs trekt ruim 47.000 bezoekers naar Amsterdam RAI

VEEL SPEKTAKEL OP MOTORAI 2004

D

e 24ste editie van de MotoRAI, die van 21 tot en met 24 oktober werd gehouden in Amsterdam RAI, heeft met name zijn reputatie als evenement veel eer aangedaan. De MotoRAI 2004 trok 47.103 bezoekers en die kwamen niet alleen af op het vele motornieuws, maar zeker ook op de diverse activiteiten in de Live Action Arena, waar onder andere het Open Nederlands Kampioenschap Stunten werd gehouden en waar van tal van spectaculaire demonstraties kon worden genoten. Ook de diverse activiteiten op de stands van de exposanten trokken veel publiek.

Wedstrijd ‘Hands on the Bike’ Opvallend veel aandacht was er voor de wedstrijd ‘Hands on the Bike’ van het magazine ‘Moto73’, waarbij tien kandidaten vanaf donderdag 21 oktober moesten proberen een Yamaha MT-01 zo lang mogelijk vast te houden. De marathon kreeg in de nacht van zaterdag op zondag een onverwacht einde, toen het organiserende Moto73 op medisch advies en ter bescherming van het welzijn van de toen nog vier overgebleven kandidaten, besloot de wedstrijd om 04.00 uur te beëindigen. Door een zeer sportief gebaar van de Nederlandse Yamaha-importeur hoefden de vier overgebleven ‘diehards’, die op dat moment 62 uur hun hand op de MT-01 hadden weten te houden, niet met lege handen naar huis. Zij kregen allemaal een gloednieuwe Yamaha FZ6 – Fazer aangeboden. De vier volhouders zijn Monique de Koe-Pol uit Abbekerk, Antoon van Kroonenburg uit Liempde, Remco Mulder uit Middelburg en Rob van den Brink uit Doornenburg. KJMV Kontakt

11


De MotoRAI..., een daverend succes!

Stunten De organisatie van de MotoRAI slaagde in de opzet om de MotoRAI niet alleen een informatieve beurs, maar zeker ook een bruisend evenement te laten zijn. Er waren tal van activiteiten die door het publiek op hoge prijs werd gesteld. Meest in het oog sprong de Live Action Arena, waarvoor de grote Parkhal was vrijgespeeld. Daar werd niet alleen het Open Nederlands Kampioenschap Stunten gehouden, maar waren de hele dag door spectaculaire demonstraties van stuntmannen als Craig Jones (Buell) en Kevin Carmichael (Triumph), terwijl de beroemde Braziliaanse stuntrijder AC Farias slaagde in zijn opzet om het Guinness Book of Records te halen met de ‘Longest No hands Motorcycle Wheelie’. Zónder handen aan het stuur en rijdend op slechts het achterwiel legde AC Farias een afstand van 89 meter af en dat was ruim voldoende voor een vermelding in het beroemdste recordboek ter wereld. Ook de Supermoto-demonstraties trokken veel publiek. Radiospel Diverse deelnemers, alle belangrijke motormerken waren present op de MotoRAI, hadden succes met acties op of rond hun stand. Radio Veronica verzorgde een live uitzending vanaf de stand van Ducati, waar vier deelnemers aan een radiospel een jaar lang gratis rijden op een Ducatimonster 620 konden winnen. Zij kregen alle vier een sleuteltje waarmee ze de machine mochten proberen te starten en uiteindelijk bleek de hoofdprijs weggelegd voor Wouter Bakker uit ’t Veld (ja, ja, dat kleine plaatsje in Noordholland...). Wedstrijd ‘Wiel wisselen‘ Bij Suzuki werden wedstrijden wiel wisselen gehouden. Wie kans zag het snelst het achterwiel van de racemotor van coureur Barry Veneman te wisselen, kreeg een fraai Team Suzuki-shirt met daarop de handtekeningen van zowel Barry Veneman als diens collega Jarno Janssen. Opvallend was dat de snelste deelnemer uiteindelijk de tienjarige Quincy was. Hij wisselde het wiel in 28 seconden, waar de snelste volwassene er 29 seconden voor nodig had.

12

KJMV Kontakt


De MotoRAI..., een daverend succes!

Bikers Parade Bij diverse stands waren prominenten uit de motorsport aanwezig voor foto- en handtekeningensessies. Mogelijkheden waarvan het publiek gretig gebruik maakte. De traditionele Bikers Parade op de slotzondag trok, ondanks het regenachtige weer, ruim tweehonderd deelnemers. Het weer had met name in het weekend van de MotoRAI enigszins invloed op de bezoekersaantallen. De MotoRAI begon met zonnig weer op donderdag en vrijdag, maar had zaterdag en zondag te maken met veel regen. Dat had ook invloed op het proefrijden onder leiding van de KNMV, met door de diverse exposanten beschikbaar gestelde motorfietsen. Met ruim 14.000 bezoekers was de slotzondag de best bezochte dag van de MotoRAI, die uiteindelijk 5 procent meer bezoekers trok dan de editie van vorig jaar. Hall of Fame - Classic Café Racers Zoals elk jaar kent de MotoRAI ook in 2004 een Hall of Fame. Dit jaar staan daar de Café Racers centraal (i.s.m. het Motorrijwiel). Zogenaamde ‘naked bikes’ waarmee tijdens straatraces bloedstollend hoge snelheden zijn gehaald. In de Hall of Fame zal een groot aantal van deze Café Racers te zien zijn en dat maakt deze stand tot een punt op de MotoRAI waar extra lang bij zal worden stilgestaan. Ook de mooie fiets van Merijn Hagen (zie onder) was hier te zien.

Honda CB350F café-racer

KJMV Kontakt

13


Motorbezitter rijdt meer Bron: CBS

M

otorbezitters zijn de afgelopen zeven jaar gemiddeld twintig procent per jaar meer gaan rijden. Lag het jaargemiddelde in 1996 nog op 4.060 kilometer, vorig jaar legde een motorrijder gemiddeld 4.810 kilometer af. Omdat het motorfietspark in diezelfde periode groeide van 335.000 naar 515.600 machines, nam de totale vervoersprestatie van motorfiets eveneens flink toe van 1,36 miljard in 1996 tot 2,48 miljard kilometer vorig jaar. De meeste motorrijders zijn mannen. Toch zijn de laatste jaren steeds meer vrouwen het motorrijbewijs gaan halen. Een kwart van alle afgegeven motorrijbewijzen staat op naam van een vrouw. Op het totale motorfietspark hebben vrouwen een aandeel van zo’n dertien procent (!). Bezit en gebruik van de motor Aantal motorfietsen 2003: 516.567 2002: 494.450 2001: 460.822 2000: 437.798 1999: 414.000 1998: 392.000 1997: 373.000 1996: 335.000

Jaarkilometrage 2003: 4.810 2002: 4.780 2001: 4.720 2000: 4.680 1999: 4.650 1998: 4.615 1997: 4.690 1996: 4.060

‘Normaal vervoer’ in Thailand

14

KJMV Kontakt


MAG-nieuws Cable-barrier verwijderd...

Provincie Noord-Holland heeft cable-barriers weer verwijderd!

D

e Motorrijders Actie Groep (MAG) heeft protest ingediend tegen de plaatsing van cable-barriers als geleiderail/rijbaanscheiding langs de provinciale weg N242. De bezwaren zijn kenbaar gemaakt aan Cornelis Mooij, gedeputeerde voor verkeer en vervoer van de provincie Noord-Holland en aan alle fractievoorzitters van Provinciale Staten van Noord-Holland. De betrokken cable-barrier is geplaatst langs de zuidelijke rijbaan van de N242 bij Alkmaar, tussen het viaduct over de Smaragdweg en de kruising met de Diamantweg. De MAG heeft gedeputeerde Mooij gevraagd op korte termijn aan te geven wat zijn overwegingen zijn geweest om langs de N242 cable-barriers te laten plaatsen, of hij daarbij ook de consequenties voor de verkeersveiligheid van motorrijders heeft betrokken en zo niet, op welke termijn hij de cable-barriers zal laten verwijderen. Als gevolg van de bezwaren van de MAG heeft de Provincie NoordHolland de cable-barrier op 12 oktober 2004 laten verwijderen. De provincie heeft haar besluit aan de MAG kenbaar gemaakt in een brief. Klapdrempel verleden tijd Het volgende goede nieuws komt uit de krant uit Ommen van 4 november 2004: “De al tijden niet meer werkende klapdrempel ter hoogte van de sporthal Scherphorn in Uithuizermeeden zal worden opgeruimd. Deze drempel die uit de weg klapte als er sneller dan vijftig kilometer per uur werd gereden, kreeg enkele jaren geleden landelijke aandacht. Het was een primeur, die vooral de woede opwekte van motorrijders. De drempel heeft een tijdje gefungeerd, maar daarna ontstonden er wat technische problemen. De al jaren niet meer werkende drempel zal nu worden opgeruimd door het bedrijf dat de drempel destijds heeft geplaatst. De drempel heeft bovendien geen enkele functie meer nu er enkele tientallen meters verderop een rotonde is aangelegd.� De MAG heeft vanaf het begin bezwaar aangetekend tegen deze voor motorrijders levensgevaarlijke verkeersremmer. We zijn dan ook zeer blij dat dit exemplaar in ieder geval verwijderd is.

KJMV Kontakt

15


MAG-nieuws Cable-barrier verwijderd... Oproep medewerker verkeer De MAG- werkgroep verkeer houdt zich onder andere bezig met het oplossen van gevaarlijke wegsituaties voor motorrijders. Je moet hierbij denken aan beschadigd wegdek, rubberen plakpaddestoelen, zwart geschilderde markeringen of andere zaken die voor motorrijders gevaarlijk kunnen zijn. Via de MAG-internetpagina of op beurzen kunnen motorrijders hiervan melding maken. Deze meldingen worden centraal verzameld en doorgespeeld naar een medewerker verkeer in de desbetreffende regio. Deze medewerker (vrijwilliger) zal de situatie ter plaatse beoordelen of kan door foto’s een oordeel geven. Indien er mogelijkheden zijn om de situatie te verbeteren zal hij/zij contact opnemen met de wegbeheerder om tot een oplossing te komen. Het resultaat wordt teruggekoppeld naar de meld(st)er. De MAGmedewerkers verkeer zijn hier gemiddeld twee uur per week aan kwijt. Kom langs bij de MAG De komende maanden is de MAG op een groot aantal beurzen te vinden. Heb je vragen over vangrails, diesel, gevaarlijke wegsituaties, overheidsbeleid of filerijden? Laat je door de MAG-vrijwilligers informeren of word lid. De MAG is op de volgende beurzen aanwezig: • De Noordelijke Motorbeurs, vrijdag 21 t/m zondag 23 januari, Martiniplaza te Groningen. Alweer de tiende editie van de leukste motorbeurs in het Noorden! • Het Motorcycle Event, zaterdag 29 & zondag 30 januari in de IJsselhallen te Zwolle. Een divers aanbod van producten en diensten, sportief vermaak, spectaculaire activiteiten en gezelligheid onder een dak. Op zaterdag 19 & zondag 20 februari is een tweede editie van het Motorcycle Event in Leiden (Groenenoordhallen). • De week daarvoor is er de Nationale MOTORbeurs, vrijdag 11 t/m zondag 13 februari in de Brabanthallen in ‘s Hertogenbosch. Aan de start van het nieuwe motor(sport)seizoen biedt de Nationale MOTORbeurs de motorliefhebber een compleet overzicht van de motorbranche. Kijk ook eens op internet: www.motorrijdersactiegroep.nl/

16

KJMV Kontakt


het Nationaal Veteraan Treffen 11 september 2004 Het was op 11 september jongstleden alweer de veertiende editie van dit grootschalige evenement. Het licht dreigende weer wist sommige liefhebbers er toch van te weerhouden, om met hun glimmende klassieke motorfiets of brommer koers te zetten naar Woerden. Dat was misschien maar goed ook, want bij helder ochtendgloren zou de toestroom waarschijnlijk te overweldigend zijn geweest om onder te brengen op het sfeervolle exercitieterrein. Ruim 5000 liefhebbers hadden zich die dag gelukkig voorgenomen, zich door niets of niemand te laten weerhouden. De weergoden bleken alle in samengedromde enthousiastelingen uiteindelijk gunstig gezind. De schaarse druppeltjes gaven hooguit een frisse dauw op al het in de was gezette lak- en chroomwerk van zo’n 2500 interessante machines.

KJMV Kontakt

De veelzijdigheid van het treffen was ook dit jaar weer fantastisch. Nergens anders in de Benelux komen op een ééndaags evenement zoveel in bouwjaar en nationaliteit verschillende tweewielers bij elkaar op zo’n klein terrein. Het feit, dat bijna alle deelnemers weer rijdend arriveerden, maakte het festijn tot een springlevende en dynamische museumcollectie. De trotse bezitters voelden zich gasten, die heel de dag de kans kregen om hun passie ter plekke uit te dragen. Was dit niet mogelijk door middel van de toegestroomde geïnteresseerde bezoekers, dan konden de deelnemers van de kaasrit via de microfoon van spreker Fred Rust iets aan het publiek kwijt over “hun” machine. Het was grappig te zien, hoe diverse bezitters van hetzelfde model of merk elkaar opzochten. Hierdoor ontstonden hier en daar kleine kolonies Harley’s, Kawa’s, BMW’s, Benelli’s of anderszins. Wildvreemden stonden als oude vrienden naast elkaar, terwijl ze niets anders deelden dan een hobby of de liefde voor een bepaald model. Tussen de 37 merkenclubs ontbrak dit jaar helaas die uit Breganze. De Laverda club bezocht toevallig die dag een treffen elders. Naast de clubstands bleken de aanwezige motormusea, oude ambachten en organisaties als ANWB en RDW niet voor niets te zijn gekomen. Vele vragen konden worden beantwoord en nieuwe leden werden verwelkomd. Verder was ook dit jaar het sociale gehalte weer bijzonder hoog. Op het NVT zagen veel vrienden elkaar weer terug om erachter te komen, dat het allemaal alweer een jaar geleden was. 17


het Nationaal Veteraan Treffen 11 september 2004

Desgevraagd liet de eigenaar van B.R.A.M. onderdelen zich ontvallen: “Ik kom hier niet voor de handel, ik kom gewoon voor de gezelligheid…” Dit tekende ook deze editie weer de gemoedelijke sfeer, waarin weinig hoefde en veel mogelijk was. De vorige jaar ingevoerde soepelere uitgangspunten bij de toelating op het terrein leidden zeker niet tot kwaliteitsverlaging of aanwezigheid van moderne machines. Waarschijnlijk hebben de deelnemers toch een aardig kritische inslag en proberen niet op een flauwe manier te redelijke toegangsprijs te ontlopen. De motoren lijken bijna ieder jaar mooier en completer te worden; een bewijs dat het erfgoed hier in vertrouwde handen is. Het was jammer, dat een deel van de rondweg niet gebruikt kon worden voor meer onderdelenstands, maar de organisatie heeft al beloofd volgend jaar meer ruimte voor de verkoop van onderdelen vrij te maken. Snuffelen aan al die mooie complete en gerestaureerde machines is natuurlijk mooi, maar zo’n rondje buitenom op zoek naar het ontbrekende onderdeeltje dat je al zo lang zoekt heeft ook zijn bekoring. Vele aanwezigen begonnen hun bezoek dan ook weer met het vertrouwde rondje 18

“snuffelen”. Een ideaal begin. Terwijl het veld zich steeds meer vulde met mooie blikvangers wilde je toch een andere gegadigde net even voor zijn bij de vondst in de onderdelenstand. Een niet meer leverbaar fraai lang achterspatbord van een Kawasaki Z1 compleet met reflector voor 15 euro blijft ook in 2004 een koopje. Ook een vrij complete Yamaha YDS-3 met Nederlands kenteken kom je niet alle dagen meer tegen als koopwaar, al was de vorige eigenaar dan wel zo bruut geweest de kickstarter maar op het asje vast te lassen… Waren er de vorige edities meer bezoekers dan deelnemers, dit jaar bleek de verhouding bijna 50%. Waarschijnlijk werkt het aanstekelijk en willen hoe langer hoe meer mensen actief deel uitmaken van het evenement. Aan het einde van de dag mocht een aantal genomineerde liefhebbers traditioneel het erepodium bestijgen om de complimenten in ontvangst te nemen voor hun al dan niet gerestaureerde tweewieler. Er zal naar verwachting volgend jaar nog meer te zien zijn. Complimenten aan de organisatie, want ondanks de lange wachttijd bij de koffie liep alles verder letterlijk gesmeerd en op rolletjes. Wat ons betreft dus op naar een gedenkwaardige vijftiende aflevering van het NVT op 17 september 2005. Hans Smid Ia dit iets voor de KJMV volgend jaar (redactie)? Kijk ook eens op internet: www.nationaalveteraantreffen.com/ KJMV Kontakt


Honda tanklogo’s zijn weer leverbaar

Voor de Honda restaurateurs een uitkomst...

J

arenlang hebben verschillende liefhebbers geprobeerd de klassieke tankemblemen van Honda C 110, Z 50, CB 92, Dream, CB 72/77, CB 450 en nog meer modellen na te maken. Onvoorstelbaar hoe lastig die ‘stukkies pléstik’ mooi na te maken zijn, want niemand slaagde erin (onjuist volgens Ernst; in Engeland worden ze ook gemmakt voor de CB72 en CB77). Bij nadere bestudering blijkt dat het ook voor Honda een opgave is geweest, want per model, en zelfs per serie gemaakte exemplaren zijn er minieme verschillen. Ook in de productiemethoden. Martijn Elsenaar is er eindelijk in geslaagd; hij kan ze handmatig zo mooi maken als ze ooit bedoeld waren. Ze zijn leverbaar (op beperkte schaal) via info@ch-classics.nl. En ja, ze zijn kostbaar, reken op € 150,00 (ex BTW en verzendkosten) voor een set. Nee, ze worden niet in goud uitgevoerd...

KJMV Kontakt

19


Vehikel-beurs

in het voorjaar

De KJMV is ook weer van de partij! Bezoek onze stand en een bakkie kofďŹ e staat klaar.

20

KJMV Kontakt


Uit de techniek via de Bol d’Or Club

V

oor de Honda Bol d’Orrijders onder ons hier een handig stukje gereedschap om kleppen te stellen ((hoe dat zou moeten weet ik helaas niet, Peter Peter) welke via de Bol d’Or-club aan te schaffen is bij Hans Eckhardt. Hans z’n noeste arbeid heeft tot dit mooi stukje techniek geleid. Voor de techneuten onder ons is dit een onmisbaar hulpstuk. Voor de prijs van maar € 15,- per stuk hoeft u het niet te laten maar u moet er wel een doosje klepstelplaatjes bij kopen en wat dat kost weet ik niet. Bestellingen hiervan kunt u doen via Ernst Hagen Motoren of via de Bol d’Or club. Peter van der Zon

Westknollendam 122 1525 PT Wormerveer Tel.: 075 640 03 70 fax: 075 640 35 68 e-mail: sales@roukama.com www.roukama.nl www.motorsloop.nl www.motorfiets.com

KJMV Kontakt

21


Oude advertentie

22

KJMV Kontakt


Nieuwe leden

W

ij, het bestuur en de redactie, heten alle nieuwe leden (vanaf het vorig blad tot nu toe helaas maar één lid) van harte welkom in ons midden en hopen op zijn aanwezigheid tijdens de vele activiteiten die door en met onze leden worden georganiseerd. Wij zijn verheugd dat er, o.a. tijdens vele beurzen en andere evenementen, toch weer motorliefhebbers voor klassieke Japanners, onze club hebben gevonden, te weten: Arjan de Boer uit Ruinen Laten we hopen dat hij het binnen onze club, net als de ‘oudere‘ leden, naar zijn zin heeft en dat we hem op de vele clubactiviteiten kunnen begroeten. We zijn benieuwd naar zijn Japanse klassieker(s)!

KJMV Kontakt

23


Advertentie “Ernst Hagen Motoren” Witte Paal 332Q te Schagen

* * * * * * * *

Honda CB450K5: bj. ‘74, goud, in zeer goede originele staat. Honda XL 250: bj. ‘75, eerste type; opknapper. Prijs € 500,Honda VFR 400R, bj. ‘87, 15.000km i.z.g.st. € 3.500,Honda CB 450 K0, compleet in onderdelen, zonder buddy; nieuwe spatborden: p.n.o.t.k. Honda GL1000K3 met nw. uitlaten. Prijs € 1.800,Voor Honda CX500E?T en VT500 nieuwe buddyseats. Suzuki T500-racer in onderdelen Honda Motorcycle identification Guide; prijs € 53,-

✆ 0224 29 20 08 of 06 20975139

e-mail: ew.hagen@quicknet.nl

*

*

Originele Honda race-tankemblemen € 23,50 per stel

Tevens adres voor VSP-Plus *

24

Honda: Seeley CB750, bj. ‘76, (orig. op kenteken) als bouwpakket met nw. motorblok door Jan Smit tot 836cc opgeboord, alu. tank en nw alu velgen met spaken en spec. clipons; incl. Egli-race voorvork. Prijs: € 4.500,Winteraanbieding Honda CB750F type Bol d’Or; bj. ‘80, dus bijna bel. vrij. In goede staat met nieuw (Jama) uitl. systeem: Prijs toch slechts € 1.100,-

Inruil, in- en verkoop van CB450’s en/of onderdelen mogelijk!

KJMV Kontakt


Advertentie maarseveen1

10/14/02

5:10 PM

Page 1

OP MAAT GESNEDEN VERZEKERINGEN Klassieke Motoren

vanaf 20 jaar voordelig bij ons te verzekeren •• alWA-premies vanaf 27,23 per jaar, volgende motors 20,42 (ouder dan 25 jaar) verzamelpolis is mogelijk, al uw • ook klassiekers op één polis!!! brand en diefstal en volledig casco • mogelijk tegen zeer prettige premies

Moderne Motoren (bestuurders ouder dan 27 jaar) Bij 0 tot 20 jaar gelden de volgende premies: tot regio 1 regio 2 regio 3 125 cc 43,56 46,29 51,28 250 cc 46,74 49,46 54,91 350 cc 50,00 53,10 58,54 500 cc 58,54 62,17 68,52 750 cc 63,53 67,61 74,87 1000 cc 67,16 71,24 78,50 daarboven 68,97 73,06 81,23

hier gaat uw reeds opgebouwde no-claim korting nog eens vanaf, (dus schadevrije jaren)! prijzen excl.poliskosten ( 5,- éénmalig) en 7% assurantiebelasting

Klassieke Brommerverzekering

Verzamelpolis voor alle bromfietsen ouder dan 20 jaar samen op een polis. Versnellingen of automaten maakt niet uit. bestuurders minimaal 20 jaar en in het bezit van een ander vervoermiddel voor dagelijks gebruik. Premie 60,- (incl. kosten). Losse polis voor klassieke brommers (ouder dan 25 jaar), bestuurders vanaf 16 jaar, maar wel in het bezit van een ander dagelijks vervoermiddel. Premie 34,- per jaar (incl. kosten).

Roel van Maarseveen Assurantiën POSTBUS 8516, 3503 RM UTRECHT tel 0521 - 592885 / fax 593446

KJMV Kontakt

25


Van uit de pers...

boek- bladrecensie door Peter van der Zon

Moto LEGENDE D

e lezers onder ons die de Franse taal bij machtig zijn en zeker geïnteresseerd zijn in de Japanse motoren uit de 60 en 70er jaren doen er goed aan om, indien hiertoe in staat, dit blad een keer aan te schaffen. Het is helder vormgegeven, veel in kleur en met mooie foto’s geïllustreerd. Jullie zien dat er niet alleen in Nederland liefhebbers zijn van motoren uit het land van de rijzende zon, maar dat zelfs de fransozen (en natuurlijk ook onze directe zuiderburen in Wallonië) smaak hebben. Wie er een een keer een kan bemachtigen, laat dat mij even weten voor informatie-plaatsing in ons blad. ISSN 11552069

THE

ENCYCLOPEDIA OF THE

MOTORCYCLE

V

oor wie de winteravonden een probleem zijn kan zich in dit boek gaan verdiepen over het wel en wee van onze 2 en 3-wielers. Hugo Wilson, de auteur hiervan, zet duidelijk (in het Engels) de historie uiteen van vele merken die er in de loop van de motorhistorie geweest zijn. De cover geeft al aan dat de Japanners niet vergeten zijn, maar het gaat te ver om hier alle types in te gaan zetten, Honda zelf heeft al zo’n dik boek. Een aanrader dus...

26

KJMV Kontakt


Taalperikelen j.p.g. vertelt...

‘Leesschalen en getuigenlampjes’ Waar het Nederlands ‘vreemde’ woorden enthousiast adopteert, zoekt de Vlaming als vanzelfsprekend naar een inheems alternatief. Het resultaat varieert van ‘raak getypeerd’ via ‘ontroerend simpel’ tot ‘komisch’... Enkele voorbeelden ter verduidelijking en vermaak: duimspijker (punaise), ontstekingskaars (bougie), vernufteling (ingenieur), droogzwierder (centrifuge), invoerder (inporteur), verdeler (dealer) inkom (toegangsprijs). Vreemde en vooral Frans klinkende woorden zijn een gekende prooi voor Vlaamse taalpuristen. Ierse toestanden zoals in het verleden, toen Brussel bekend stond als het Belfast van ‘t continent, komen niet meer voor. Maar de gevolgen van de kortstondige, door ‘Nappie B.’ gearrangeerde opsplitsing resp. samenvoeging, zijn zowel te zien als te horen... Dat reeds bestaande Hollandse synoniemen niet overgenomen worden, komt vooral door het nauwelijks verholen superioriteitsgevoel waarmee de doorsnee randstedeling zijn Vlaamse buren bejegent c.q.’afzeikt’... Honda Aalst had als vroege vooruitgeschoven stelling in Europa, een flinke vinger in de productie en verspreiding van drukwerk. De ‘Nederlandstalige’ geschriften waren dan ook (aanvankelijk) Printed in Belgium. Van de kleinere, terplekke geassembleerde modellen bestonden reeds ‘Nederlandstalige’ onderdeellijsten, sleutelvoorschriften KJMV Kontakt

en instructieboekjes. Het succes van de CB750 Four werkte blijkbaar inspirerend op de Vlaamse vertaaldienst in Aalst, wat resulteerde in een instructieboekje ten behoeve van de K2 met frappante details. Mogelijk gaat er ‘n (getuigen)lampje branden? De kop is namelijk ontleend aan de toelichting betreffende ‘klokkenwinkel’ en ‘contrôlepaneel’... Behalve taalkundige ‘gadgets’ toont het boekje de bewuste K2 met een vroege ‘zitbank’. Het karakteristieke slanke model met de stijlvolle doch kwetsbare lip, die officieel thuishoort op de K0 c. q. ‘streep niks’ (Tiels jargon) . Mogelijk ‘exemplarisch’, maar Suzuki’s ‘waterorgel’, had ook het latere K-model met trommel en Honda Aalst had (en heeft nog) veel ‘wisselstukken’ in stock...

27


Taalperikelen j.p.g. vertelt...

Honda is al sinds de vroege jaren zestig ‘hot’ in Belgium. Dat blijkt o. a. uit het (verschralende) aanbod op die gemoedelijke kleinschalige beurzen en de actieve Classic Club. Na een overzicht van klassiek Japans in het verleden, staan nu de Honda Classics centraal op Moto Retro

28

Wieze. De ‘historische’ oktoberhallen staan in de schaduw van de brouwerij en het plaatsje ligt onder de rook van Aalst. Kortingskaarten zijn o. a. verkrijgbaar (op Vehikel en) in Rosmalen. Proef de sfeer van weleer (en het ambachtelijke bier) in Wieze!

KJMV Kontakt


Honda Classic Bike Expo 12&13 februari bij onze zuiderburen

KJMV Kontakt

29


Sites voor bites voor u bekeken...

B

este liefhebbers van digitale informatie over Japanse motoren, hierbij geef ik u een aantal, naar ons idee, maar wie zijn wij, interessante sites. Voor bijna elk Japans merk is wel wat te vinden. Over de hele wereld verspreid is informatie over, de door u meest gekoesterde Japanse klassieker. Als u zelf nog leuke sites vindt, schroom niet, maar geef deze dan door aan de redactie. Wij stellen uw informatie zeker op prijs! De Redactie

✎ ✎ ✎ ✎ ✎ ✎ ✎ ✎ ✎ ✎ ✎ ✎ ✎ ✎ ✎ ✎ ✎ ✎ ✎ ✎ ✎ ✎ ✎

http://www.kapaza.nl/subcat/548/ http://www.buykawasaki.com/Default.asp? http://www.bikerdating.co.uk/LinkUpGold/category.php?n=13 http://go.mrgasket.com/InstructionSheetsList.aspx?BrandID=9 http://http://100megsfree4.com/honda/ http://www.ka.sara.nl/home/jaap/motorai2004/pages/121_2188.htm http://bocfpresse.free.fr/presse_suite.html http://www.four-shop.de/index.html?main.htm http://www.pe-we.de/sr_500.htm http://www.motosantigas.com.br/yamaha/ http://21yamaha.com/mc/historic/yd-1/ http://www.kimshouse7015.com/Meguro_Files/Meguro.html http://www5.ocn.ne.jp/~xs650/hukuroi.htm http://members.jcom.home.ne.jp/daytona-special/2001YCM/ycm2001.html http://www.ninjamotor.com/tarih.htm http://www.htb.com.au/htb10.html http://rd350.motormuizen.nl/inhoud/historie.php ttp://www.vjmw.org/tests/YDS3.htm http://www.classic-motorrad.de/CM2003/Ekerold-Buch-web/ekerold-buch.htm ttp://www.tz350.net/roger_gowenlock_stories.htm http://www.vrra.ca/picture3.htm http://www.dropbears.com/m/models/yamaha/xs650xs1f.htm http://www.biker.net/flyers/magazine_covers.htm

Op bovenstaande sites vindt u veel informatie over onze Japanse hobby en ook diverse verwijzingen naar andere websites. Enkele zijn heel interessant, sommige leuk en andere geven veel mooie plaatjes. Veel succes en ik hoor nog wel of het werkelijk zo interessant was. De groeten van Peter: redactie@kjmv.nl

30

KJMV Kontakt


Advertentie

specialist in Japanse motorfietsen

Dubbele Buurt 24 1521 DC Wormerveer Tel.: 075 621 02 42 KJMV Kontakt

31


Bridgestone 175 Kaboutertoer 2004


Jack Middelburgplein zoon van Jack in z’n voetsporen...?

34

KJMV Kontakt


Ode aan een groot coureur

D

e Motorrijders Actie Groep (MAG), belangenvereniging voor motorrijders, heeft op zaterdag 10 april 2004 de motorontmoetingsplek in Assen een officiële naam gegeven. De omgeving van het TT Circuit heeft op motorrijders altijd een magische aantrekkingskracht gehad. In 2002 is door de MAG, pal naast het TT Circuit te Assen, een nieuwe motorontmoetingsplek gerealiseerd, in samenwerking met het TT Circuit en de gemeente Assen. Deze plek is op 10 april 2004 genoemd naar een van Nederlands grootste motorcoureurs, Jack Middelburg. Tijdens de races in Tolbert is Jack ten val gekomen en overleed twee dagen later op 3 april 1984. De naam van de nieuwe motorontmoetingsplek is: ‘Jack Middelburgplein’. De onthulling vond plaats in aanwezigheid van onder andere Wil Hartog, Boet van Dulmen, de weduwe van Jack Middelburg en hun zoon Jacky jr., die voor deze speciale gelegenheid op de oude racemotor van zijn vader naar de ontmoetingsplek reed.

KJMV Kontakt

35


Yamaha 50 jaar Ludy Beumer zet uiteen...

In verband met het jubileumjaar van Yamaha en het verhaal van Ludy Beumer op de laatstgehouden clubmiddag van de club, leek het mij aardig het verhaal dat Ludy zeventien jaar geleden schreef en dat in de eerste twee nummers van ons clubblad is afgedrukt nu te herhalen… Dat kan makkelijk, van de 65 leden die de club toen telde zijn er maar 12 die nu nog steeds lid zijn en die het verhaal dus zouden kunnen kennen…. E.H. Yamaha’s eerste commerciële stappen in Europa Over de techniek is al erg veel geschreven en motorrijders/hobbyisten hoef je ook niets te vertellen over de al dan niet betere of slechtere modellen van de bestaande en/of inmiddels verdwenen fabrikanten. Vreemd is, dat er niet veel geschreven, en dus bekend is over de zakelijke achtergronden, maar misschien is niemand hierin geïnteresseerd. Toch ga ik het proberen in dit eerste clubblad, want wie niet waagt, wie niet wint! Yamaha’s eerste pogingen om motorfietsen te verkopen in Europa werden 36

niet door de fabriek zelf ondernomen, maar ontstonden uit activiteiten van importeurs. De eerste die wel wat in die wel wat in die grappige dingen uit Japan zag, was onze nog bestaande importeur uit Ierland: ‘Danfay distributors’, in de persoon van de heer Danny Keany, de latere sponsor van onder andere Chas Mortimer (de ouderen nog wel bekend uit het begin van de jaren zeventig). Toen deze meneer Keany echter aan Yamaha vroeg of men geïnteresseerd was in export, was het antwoord: ‘Neen!’ Deze ietwat vreemde houding kwam voort uit het feit dat de fabriek toen nog zo onervaren was op commercieel gebied, dat men de export overliet aan de moedermaatschappij: ‘Nippon Gakki’, de muziekinstrumentenfabriek, die al reeds exporteerde vanaf omstreeks 1910. In ieder geval was Ierland dus het eerste land waar een paar Yamaha’s op de weg kwamen, gevolgd door Nederland, in de herfst van datzelfde jaar 1960. De eerste YD-2 tweetakt twinnetjes werden gefotografeerd voor het motorpaleis en de eerste reacties van de pers (Gerard Klomps van “Motor”), waren al erg lovend. Dit was ook de eerste kentekenregistratie van een Yamaha in Nederland, typegoedkeuring 001 van de RDW werd dus aan deze Yamaha verstrekt. Voor zover bij mij bekend, werden van dit type acht stuks verkocht in 1961. Ook acht stuks in 1962 en de laatste acht in 1963, voordat het model werd opgevolgd door de meer KJMV Kontakt


Yamaha 50 jaar Ludy Beumer zet uiteen...

bekende YDS/3 sporttwin. Na Nederland volgde Finland met als importeur de firma Arwidson, de latere sponsor van wijlen Jarno Saarinen, gevolgd door Mitsui Engeland en Sonauto in Frankrijk. In 1967 waren overal importeurs van het merk met de gekruiste stemvorken. Het duurde inderdaad nogal lang, maar vergeet het volgende niet, deze jaren vormden het absolute dieptepunt van de motormarkt in Europa! Motorzaken waren er praktisch niet meer, dat wil zeggen, bestonden alleen nog daar waar groepen getrouwen weigerden zich over te geven aan het ´blik´, zoals in Engeland en Nederland. Dit resulteerde ook daarin, dat de overgebleven dealers alle merken gingen verkopen, want elke verkochte fiets was er éen! In de ons omringende landen

KJMV Kontakt

hadden de motorzaken voor het grootste gedeelte de pijp aan de welbekende heer Maarten gegeven en waren met andere in hun ogen meer lucratieve zaken begonnen. Dit was natuurlijk een belangrijke reden waarom de Japanse fabrieken juist in Engeland en Nederland begonnen zijn met hun opmars. Wij hadden immers nog een duidelijk gestructureerd dealernet. Zoals gezegd, de aantallen waren heel klein in het begin en wat er nu van over is, is helemaal niet veel meer. Tot 1966 zijn er totaal ongeveer 425 Yamaha´s geregistreerd in Nederland, verdeeld over de genoemde YD-2, YDS-3, YM1, DS-5E, YM-2, YL-1 en nog een paar 50/80 cc modellen. Duidelijk is dat de oudere Japanse motorfiets nu al zeldzamer aan het worden is en zelfs al is, dan

37


Yamaha 50 jaar Ludy Beumer zet uiteen...

vele beroemde oude Duitse of Engelse motorfietsen. De eerste Japanse fietsen werden al in een ´nieuwe tijd´ verkocht, niet meer transport, maar hobby en vrije tijd waren het koopmotief. Het gebruik was dus drastisch veranderd en door de veel hogere kilometrages die afgelegd werden en de toch nog wel aanwezige kleine ´probleempjes´ met deze eerstelingen werden ze ook snel verbruikt. De ietwat delicatere techniek, die ook de bekende procedures met hamer en beitel niet toeliet, laten we dan helemaal maar buiten beschouwing! Maar de nieuwe motormarkt werd langzaam wakker, geholpen door een vernieuwd individualiteitsbesef, het verlangen naar

38

´freedom´, waaraan ook de beroemde film Easy Rider heel veel heeft bijgedragen in Europa. Goed, de eerste Japanse motorfietsen waren nu wel op de weg verschenen, maar wat veranderde er nu werkelijk? Het belangrijkste was eigenlijk wel dat het Europese publiek met een heel nieuw product geconfronteerd werd. Immers, de motorfiets was bekend als een vettig, redelijk onbetrouwbaar arme-lui´s vervoermiddel en de eerste ´Japanners´ waren al gebouwd naar het ´fun´-principe. Niet het sleutelen was de hoofd- en noodzaak, maar het gebruik van de motorfiets voor allerlei vrijetijdsdoeleinden was het constructiedoel geworden. Móet er echter gesleuteld worden, dan is de techniek en de constructie zo logisch en vriendelijk, dat dit ook een plezier geworden is ) dat hadden onze Engelse vrienden, met alle respect, ik hou van hun ´tea´ en ´breakfast´, pas door toen ze er niet meer waren…, ik bedoel hun fabrieken…

KJMV Kontakt


Yamaha 50 jaar Ludy Beumer zet uiteen...

Het nieuwe fenomeen was dus daar, de Japanse motorfiets. De eerste bezitters waren erg gelukkig, hun machines werden door iedereen bewonderd, want zoiets moois was men niet gewend. Die eerste Benly´s, DS-en, T-20s en Samurai´s hebben minstens evenveel opschudding veroorzaakt als een GL 1500 of een V-max nu, ofschoon het maar ´kleintjes´ waren. En ze liepen ook goed, de snelheid van een 250-er was tot dan toe zo´n 115 tot 120 km/u, plotseling was een top van 150 km/u mogelijk, met een redelijk benzineverbruik en voor tweetakten een separate smering. Bovendien bleven ze nog heel ook. Zoals mijn oude vriend, nu motorhandelaar, Armin Collett liet zien, toen hij in oktober ’68 met de Yamaha YDS-5 de toen beroemde rit Hamburg-Wenen reed. 1235 km met een gemiddelde van 125,593 km/u (met

KJMV Kontakt

een 15 liter tank). Dit soort tests was nu aan de orde van de dag in alle landen van Europa en de motorrijders werden dan ook praktisch wekelijks verwend met al deze nieuwigheden. Ofschoon later velen gezegd hebben dat we veel te veel nieuwe modellen gemaakt hebben, waag ik dit te bestrijden. Immers, de hernieuwde interesse in de motorfiets werd gecreëerd door nieuwe modellen en nieuwe constructies, samen met een veelheid aan soorten die allemaal geholpen hebben de interesse aan te wakkeren. Als we die modellen niet gehad hadden en alleen maar éen nieuwe schroef per jaar of zoiets hadden gebouwd, dan was de motorfiets zo dood als een pier geweest. Eerst kwamen dus de moderne lichte fietsen, 50-250 cc, sport-touring en supersports, gevolgd door de eerste ‘big-bore’ 305 cc modellen, daarna de

39


Yamaha 50 jaar Ludy Beumer zet uiteen...

350/450 cc modellen, die het tegen de gevestigde (Engelse) orde van 500/650 cc kon opnemen. Honda luidde als eerste de grote aanval in met de CB 750 (het is werkelijk net stratego: ’t was een taktisch plan!), toen kwam Yamaha met het ‘Offroad’-gebeuren (DT-1 in ’68) en op deze manier werd over de gehele breedte van de markt een totale vernieuwing van het produkt bewerkstelligd. Niemand zag wat in die eerste off-the-roadjes, totdat de ‘new generation’ ze ontdekte, Sonauto gaf de eerste aan Brigitte Bardot en ze reed er ook nog op! Heel Frankrijk volgde zowat meteen. Heel belangrijk was ook, dat door deze benadering (Honda: ‘You meet the nicest people on a Honda’) heel

40

veel is gedaan om de motorfiets sociaal gezien wat acceptabeler te maken. De echte vergroting van de markt was echter nog niet ingezet. Dealernetten waren in opbouw, onderdelenleveranties kwamen een beetje op dreef tegen het eind van de jaren zestig en de dealers hadden ook al een beetje ervaring gekregen met onze constructies, waarbij het aantal stukken speciaal gereedschap zeer beperkt bleef. De basis was nu gelegd met de eerste ‘dapperen’, die Japanse motoren gekocht hadden. Hun ervaringen werden breed uitgemeten met meer vrienden en de explosie van de markt zou niet lang op zich laten wachten…

KJMV Kontakt


Yamaha 50 jaar

Racers van Ferry Brouwer op een rij...

KJMV Kontakt

41


Yamaha TX/XS-500 2-cilinderverhaal

Er Er isis een een YAMAHA-modellenserie YAMAHA-modellenserie welke welke startte startte inin 1970 1970 en en werd werd gevoerd gevoerd tot tot 1984. 1984. De De TX/XS-500 TX/XS-500 isis een een moeilijk moeilijk verhaal verhaal geweest. geweest. In het begin van de 70-er jaren had YAMAHA geen antwoord op de concurrentie als HONDA CB-500, SUZUKI T-500 en de KAWASAKI 500 Mach-3. De in 1972 geĂŻntroduceerde 2-cilinder 4-takt (!) XS-500 was technisch gesproken een interessante motorďŹ ets met 8-kleps cilinderkop met dubbele nokkenas en balansas-systeem om trillingen te verminderen. Voor die tijd waren al eerder 8-klepskoppen gebouwd, maar YAMAHA was de eerste fabrikant die dit deed in serieproductie. De moderne motorconstructie zorgde er niet voor dat de XS sneller was dan bijvoorbeeld een T-500; bovendien was deze laatste een stuk goedkoper in aanschaf. De HONDA CB500T was slechts iets langzamer maar ook weer een stuk goedkoper. In vergelijking met de concurrentie was volgens de verzamelde motorpers de XS-500 wel de best sturende machine.

42

KJMV Kontakt


Yamaha TX/XS-500 2-cilinderverhaal

Meest voorkomende probleem waren de scheurende cilinderkoppen; er was erg weinig “vlees” tussen de kleppen en de bougie. Het probleem werd nooit echt opgelost en na verloop van jaren verdween het model uit productie (1981). Ook het stellen van de balansasketting werd door veel eigenaren nog wel eens “vergeten”, wat ook niet bijdroeg aan een lange levensduur. De styling, de prestaties en de betrouwbaarheid waren van minder niveau, zodat het model nooit echt succesvol was. Alhoewel, vergelijking van de verkoopcijfers in Frankrijk leert dat dit eigenlijk nog wel meeviel. In de periode 1971 tot 1984 werden er ruim 6800 XS-650’s verkocht (inclusief de SE-modellen); in een tijdsbestek van 5 jaar werden ca. 3200 XS’en 500 aan de man gebracht. Over het geheel gezien is de XS 650 natuurlijk wel een topper geweest voor YAMAHA; ook in de motorcross werden 650-blokken ontzettend veel gebruikt omdat het oerbetrouwbaar was. Als ik me het goed herinner is er eind 70-er jaren door een voormalig monteur van Theo Louwes uit Hoogezand ooit nog ‘es een sprint/ dragracer gebouwd rond een XS-500 blok! Voor degene die wat meer duidelijkheid willen hebben over het type resp. bouwjaar van hun TX / XS-500 (er wordt zo nu en dan nog wel eens eentje te koop aangeboden op het “www”) hierbij framenummergegevens uit het YAMAHA-archief : 371- 000101 371- 100101 371- 200101 1A8- 000101 1H2- 000101 1H2- 100101 1H2- 200101 1H2- 210101 1H2- 300101 1H2- 310101 1J3- 000101 1J3- 100101 1J3- 200101 1J3- 210101 1J3- 300101

KJMV Kontakt

-100000 -200000 -300000 -100000 -100000 -200000 -210000 -220000 -310000 -320000 -100000 -200000 -210000 -250000 -350000

model 371 model 371 model 371 model 1A8 model 1H2 model 1H2 model 2G8 model 2G8 model 2L9 model 2G8 model 1J3 model 1J3 model 2F1 model 2F1 model 2G7

naam : TX500(B) naam : TX500B naam : XS500B naam : XS500C naam : XS500 naam : XS500 naam : XS500 naam : XS500 naam : XS500 naam : XS500 naam : XS500C naam : XS500D naam : XS500F naam : XS500F naam : XS500E

jaar 1970 jaar 1973 jaar 1975 jaar 1976 jaar 1976 jaar 1977 jaar 1978 jaar 1979 jaar 1978 (F) jaar 1979 (F) jaar 1976 jaar 1977 jaar 1978 (VS) jaar 1979 (VS) jaar 1978 (Cnd)

43


Yamaha TX/XS-500 2-cilinderverhaal

Eerlijk gezegd is het mij niet duidelijk wat het verschil is tussen de codering “1H2” en “1J3”; misschien dat dit samenhangt met de diverse landen waarvoor de modellen beschikbaar waren. Voor nadere uitleg houd ik me aanbevolen! De “chopper” op de bovenste foto is geknutseld van wat volgens mij één van de weinige TX-500 ’s moet zijn ooit in Nederland geïmporteerd (wordt dus weer zo snel mogelijk “teruggebouwd”..!), de onderste is zomaar een Yamaha chopperfoto uit Berlijn. Peter Halbersma

Yamaha TX500 Special (Alkmaar)

Yamaha XS650 Special (Berlijn)

44

KJMV Kontakt


Advertentie

Marcel Vlaandere, Snekerpoort 21, 8701 HK Bolsward, NL In- en verkoop van nieuwe en gebruikte onderdelen Motoren straal- en epoxeerwerk van frame ‘s e.d, Lakspuitwerk Reparaties, Krukasrevisie, Zadelrestauratie Postorderservice met “niet goed, geld terug” – garantie Tel/Fax: 0031 (0)515 57 35 91/Mobile phone 0031 (0)620306064 e-mail: info@suzukitandgtparts.nl Specialized in: T20, T250, T350, T500, GT125, GT158, GT250, GT380, GT500, GT550, GT750 parts for Suzuki

http://www.suzukitandgtparts.nl/ KJMV Kontakt

45


Oude advertentie

uit Japanse motorcycles story 1951 - 1977

46

KJMV Kontakt


Rariteiten op Japans gebied

U

heeft ook al een aantal keren foto’s kunnen zien van celeberty’s op een Japanse motor. Maar bij het rondneuzen op internet kom je ook regelmatig mooie en minder fraaie foto’s tegen met betrekking op onze Japanse hobby. Soms is het leuk maar een andere keer weer wat minder. Onderstaande fotocompilatie (deze keer gaat het over Honda) geeft een beetje weer wat ik zo altegen ben gekomen. Komt u ook toevallig iets tegen, stuur het dan ook direct op naar de redactie, al of niet via e-mail. Ik zal er zeker een plaatsje in het blad voor vrijhouden. Peter van der Zon

KJMV Kontakt

47


FEHACtiviteiten

december 2004

Kenteken voor bromfietsen is een feit De Ministerraad heeft op 9 juli j.l. ingestemd met de voorstellen tot registreren het kentekenen van brom- en snorfietsen. Doel van de kentekening is het verbeteren van de opsporingsmogelijkheden van gestolen voertuigen en het opsporen van verkeersovertreders. In de media, op clubavonden en via clubbladen is al veel aandacht besteed aan dit onderwerp. De kentekening is verplicht voor alle in het verkeer te gebruiken brom- en snorfietsen (rijwielen met hulpmotor gebouwd vanaf het prilste begin tot nu. Voor voertuigen waar niet mee gereden zal worden, is kentekening niet verplicht (dit zijn dus de voertuigen die in de garage, op zolder of in musea staan). Het voertuig moet aan de volgende eisen voldoen: * Bromfietsen: constructiesnelheid ten hoogste 45 km/h evenals een aantal technische eisen t.a.v. cilinderinhoud remmen geluid e.d. * Snorfietsen: constructiesnelheid ten hoogste 25 km/h evenals een aantal technische eisen t.a.v. cilinderinhoud, remmen geluid e.d. * Historische voertuigen: hiervoor gelden eisen t.a.v. de constructiesnelheid van 45 en 25 km/h en moeten geleden aan de eisen van destijds. Zie voorbeeld “bijzondere positie oude/historische voertuigen. De registratie van de bestaande voertuigen: Er zijn twee stappen die de houder van het voertuig moet zetten. 1. Ten eerste een bezoek aan de erkende rijwiel-bromfietshandelaar om het voertuig te laten schouwen. Dus geen technische keuring, rollentestbank o.i.d. De schouwing bestaat uit een simpele weinig tijd vergende administratieve handeling, nl. het controleren en vastleggen op een gewaarmerkt formulier zoals het framenummer, kleur en Nederlandse toelating. Eén gedeelte van dit formulier behoudt de handelaar. Deze gegevens worden vastgelegd in de RDW-computer. 2. Daarna gaat de houder van het voertuig met het andere gedeelte van het formulier en met een geldig identiteitsdocument (ID-kaart of paspoort) naar het postkantoor. Hier wordt vooral de identiteit van de houder gecontroleerd en worden de stukken naar Veendam gezonden. De houder dient € 27,50 te betalen per voertuig. De houder ontvangt rechtstreeks van de RDW een kentekenbewijs. In de periode van 1 september 2005 t/m 31 oktober 2006 kan worden geregistreerd. Dit is de conversieperiode ofwel de omzettingsperiode. Na 31 oktober 2006 is de conversieperiode voorbij en zal elke voertuig individueel gekeurd moeten worden. 48

KJMV Kontakt


FEHACtiviteiten december 2004

Bijzondere positie oude/historische voertuigen: Veel gegevens van voertuigen tussen 1900 en 1974 ontbreken, of zijn sporadische te achterhalen. Dit betreft b.v. het exacte bouwjaar. In voorkomende gevallen wordt hiermee soepel mee omgegaan. De RDW stelt voor om dan in het kentekenbewijs te vermelden: “In gebruik genomen vóór 1 september 2005”. Ook het ontbreken veelal de (niet ingeslagen) typekeur Nederlandse toelatingsnummers. Bij deze voertuigen zal hier niet speciaal op worden gelet en wordt er dus soepel mee omgegaan. De RDW stelt voor om deze laatste vermelding weg te laten. Hulpmotoren kunnen van het ene op het andere frame geplaatst worden. In deze gevallen wordt het motornummer als maatgevend genoteerd. Bij de oudste voertuigen/ hulpmotoren, dit zijn er naar verwachting niet meer dan enkele tientallen, komt het voor dat de cilinderinhoud meer is dan 50m3. Hiermee wordt soepel omgegaan. De FEHAC heeft bezwaren tegen de beperkte invoeringstermijn van 14 maanden. Wij wensen een soepeler behandeling in het eerste deel van het traject. De rijwiel- en bromfietshandel heeft nauwelijks belangstelling voor historische voertuigen. Gegeven dit feit streven wij een eigen erkenning na. Ook hebben wij bezwaar tegen te hoge kosten. Zeker na de conversieperiode zijn hogere kosten voorzien. In de voorgaande jaren, maar ook dit jaar heeft vruchtbaar overleg plaatsgevonden met de diverse gesprekspartners in Den Haag, Zoetermeer en Veendam. Met de bijzondere aspecten van de voertuigen en in relatie hiermee onze leden is tot nu toe positief rekening gehouden. Echter: wij blijven alert.

De nieuwe aanwinst van Peter Halbersma de Suzuki brommer ‘Youdy’ 50cc KJMV Kontakt

49


Advertentie MiniCamping “de

Vasthi-Hoeve” biedt aan

RUIME KAMPEERPLAATSEN - Alle plaatsen voorzien van electra-aansluiting - Privacy door hagen - 2 Toiletten - 2 Douches - Wasruimte met kookmogelijkheid - Auto’s op apart parkeerveld - Kampeerauto’s alleen indien voor meerdere dagen (en vast opgesteld) COMPLEET INGERICHTE 4-PERSOONS VAKANTIEWONING, prijs € 275,- per week en € 55,- per nacht - Woonkamer met telefoon en televisie - Volledig ingerichte (open) keuken - Toilet en douche - Boven 2 slaapkamers - Zonneterras met prachtig en vrij uitzicht EEN LUXE INGERICHTE TREKKERSHUT prijs € 32,- per nacht (geschikt voor 4 personen) Is voorzien van: - 2 éénpersoons stapelbedden - Eettafel met 4 stoelen - Electriciteitsaansluiting - Koffiezetapparaat - Externe kookvoorziening en sanitair ORIGINELE PIPO-WAGEN prijs € 225,- per week en € 43,- per nacht - De Pipo-wagen heeft een authentieke inrichting - Keuken met alle voorzieningen - Eethoek, tevens te maken tot 1 pers. slaapplaats - Woonkamer met verwarming - 2 persoons zitslaapbank - Aparte slaapkamer voor 2 personen - Openslaande deuren naar balkonnetje - Geheel voorzien van electra - Televisie aanwezig - Extern sanitair

Minicamping “de Vasthi-Hoeve”

Ængwirderweg 415 8457 CB Gersloot (nabij Heerenveen) ✆ 0513 52 99 28www.vasthihoeve.nl

Camping@vasthihoeve.nl

50

KJMV Kontakt


Activiteitenkalender 2005

datum 2005 15-16/1 14-16/1 21-23/1 27-28/1 29-30/1 6/2 11-13/2 12-13/2 19-20/2 19-20/2 4-6/3 20 maart april juni sept 26-28/8 24/9 17/9 9-11/12

plaats

activiteit

Rosmalen Maastricht Groningen Eelde Zwolle Bremen (D) Den Bosch Wieze (B) Waarland Leiden Utrecht Bilthoven Burgerveen Kerkrade Gersloot Utrecht R’dam Woerden Utrecht

Oldtimerbeurs InterClassics de Noordelijke Motorbeurs 5e Intern. Oldtimerbeurs The Mototcycle Event Classic Motorshow Nationale Motorbeurs ‘05 Honda Classic Bikes Expo Bromfietsshow The Mototcycle Event Vehikel I ALV Brasemerrit Drielandenrit Clubweekend Vehikel II Bromfietsbeurs (Ahoy) Nationaal Veteraantreffen ‘Kleintje’ Vehikel

beurs toerrit even. race x x x x x x x x x x x

x

KJMV KJMV x KJMV x KJMV x x x x

x

Voor CRT-kalender kijk op Internet: http://ClassicRacingTeam.freeservers.com/index2.htm

Kijk ook op onze website: www.kjmv.nl Wilt u over een van deze evenementen wat vragen, mail/bel dan met de redactie; u krijgt dan alle informatie. Weet u nog meer ritten en/of evnementen geef ze dan door aan de redactie zodat we ze op kunnen nemen in onze kalender in ons clubblad en op de website: redactie@kjmv.nl KJMV Kontakt

51


Club-artikelen Let op... Nieuw... Let op... Nieuw... Let op... Nieuw... Let op... Nieuw...

T-shirt, Sweatshirt en Polo-shirt Het nieuwe shirt, het sweatshirt en de polo is standaard uitgevoerd in lichtgrijs met opdruk in zwart en rood en het is duidelijk te zien hoe ons logo erop staat. Eventueel kan het ook een zwart shirt zijn met witte en rode opdruk. De maten lopen van smallmedium-large-XLXXL-XXXL.

De prijzen (vanaf â‚Ź 12,--) en andere gegevens kunnen jullie opvragen bij onze voorzitter. Ook het Keycord is een leuk clubartikel; deze kunt u voor weinig (â‚Ź2,-) dagelijks gaan gebruiken. Uiteraard kunt u deze ook aanschaffen op de clubevenementen. Prijzen zijn exclusief verpakkingsen verzendkosten. Peter Halbersma

52

KJMV Kontakt


Vraag & aanbod TE KOOP Honda C77 (Dream), bj. ‘61 en ‘62. Beiden geheel compleet, ongerestaureerd. Het chroomwerk is los maar ijzerwerk is niet ingepit. Plaatwerk zonder deuken en zo goed als roestvrij. Geen kentekens (wel NL machine’s). Wegens tijdgebrek te koop (of te ruilen). Met of zonder bijbetaling voor iets wat reeds gerestaureerd of in zeer goede staat is (zie pagina 21). R.v. Barneveld ✆ 0343 431675 Honda CBX 550 F2, bj. ‘84, te koop wegens ziekte prachtige en in zeer goede staat verkerende motor. Prijs: € 1.500,M.J. van der Drift, ✆ 0252 532939 Honda CB 500K, bj. ‘78, technisch in orde; met extra motorblok, benzinetank en

achterwiel. Prijs: € 800,-. ✆ 070 3932887 Honda CB750F, bj. ‘79 (belastingvrij). In goede staat. Niet gereviseerd. Banden, ketting en chroom in prima staat; kleur tank: zwart met rood/gouden band. Vraagprijs: € 750,- p.berendsen5@chello.nl Honda VT500 Ascot, zeer mooi en met maar 20.000 km. Prijs: € 1.500,✆ 024 3237178 Honda C71 Dream. Uniek zeldzaam exemplaar uit 1959 (slechts 144 ingevoerd!), kleur blauw, in originele staat, helemaal compleet. Motor heeft 30 jaar stil gestaan, maar zit niet vast en er is één schakelvork defect. Perfect restauratie object. Vraagprijs € 1750,- D.Schild ✆ 0654 242872 of david.schild@wxs.nl

“Black Bomber” - shirts Voor de échte “Black Bomber” liefhebbers kunnen wij weer T-shirts en Sweaters aanbieden. Beiden zijn van zéér goede kwaliteit en scherp geprijsd. Voor iedere Bomberbezitter is dit een “must”. Veel van deze bezitters lopen dan ook op de evenementen met deze zeer mooie sweater of dit T-shirt te pronken. Uiteraard zal onze Bomber-specialist, Ernst Hagen, u na uw telefoontje, dit artikel snel met de post bezorgen.

Ernst Hagen Motoren 0224 29 20 08 KJMV Kontakt

Voor de prijs hoeft u het niet te laten. * Sweatshirt (lange mouw) maat: M / L / XL, donkerblauw prijs: € 20,00 * T-shirt (korte mouw) maat: M / L / XL, zwart prijs: € 12,50

(prijzen zijn exclusief verpakkings- en verzendkosten).

53


Vraag & aanbod YAMAHA XS 750, bj. ‘76, de bekende zilvergrijze uitvoering zonder kenteken, km-stand ca. 6500 (!). Motorblok is gedemonteerd, goede krukas met nieuwe lagerschalen en nieuwe primaire ketting. Verder helemaal compleet (carburateurs, zijkappen, goed zadel e.d) en onbeschadigde staat. BSM-uitlaatsysteem (3-in-2) in zeer goede staat; originele onderdelenen werkplaatsboeken zitten er ook bij. Vraagprijs: € 480,- (excl. evt. transport). ✆ 072 515 3663 Yamaha RD200 (DX), bj. ‘77 (kenteken ‘80); in eerste lak en 16.000 km gelopen. Originele onderdelen zoals knipperlichten zitten erbij. Gaat weg wegens ruimtegebrek. Vraagprijs € 700,- incl. reserve/ originele parts. H. Smid, ✆ 0180-428178 Kawasaki Samurai bj. ‘68. waarvan frame compleet gepoedercoated is; met origineel kenteken. Blok defect en met veel res. onderdelen. Vraagprijs € 750,✆ 0594643690 (na 18.00 uur). Kawasaki ZR650, unieke “Amerikaanse” uitvoering met volle toerkuip, 4 cil.lijn met 4-in-1-uitlaat, aluminium gietwielen, nwe accu, kentekenplaat en kettingwiel voor, gereviseerde remmen, alarm- en mistverlichting, stuurt mooi, je zit uit de wind, altijd droog gestald en nu net belastingvrij, zusje van Z-650, meer foto’s beschikbaar.Prijs: € 799,- (k.k.) jd.bron@wanadoo.nl Onderdelen TE KOOP Van Honda CB Cb125J: voor- en achterspatbord € 100,- euro samen. Verder diverse delen waaronder een frame, bedrading enz. Peter van der Zon, ✆ 0226 422566 petervdzon@quicknet.nl 54

Voor Honda CB500F k1-CB350F: kmteller en het ronde achterlicht van honda CB 750 k0--1. M. Hassing, ✆ 074 2663085. Voor Honda CB 750 K6 bijna alle onderdelen behalve het motorblok en voor Honda CB 750 K01 het ronde achterlicht. M. Hassing ✆ 074 2663085 Voor Honda, Kawasaki en Suzuki T-20: kontaktpunten en pakkingsets voor 70-er jaren. Inlichtingen: 0595 572724 Voor YAMAHA XT diverse onderdelen, motoblokken, frames, wielen etc. Nieuwe nat-weer race-achterbanden, Michelin maat 14/68-18. H. Spruit, ✆ 079 5932449 Onderdelen TE KOOP GEVRAAGD Voor Honda SS50 een binnen voorvork poot. fp.appelman@quicknet.nl Voor HONDA PF50 (Amigo). Wie heeft er afstelgegevens, een werkplaatshandboek of een reparatiehandboek. Ik kan als tegenprestatie zorg dragen voor een partslist van de PF50 of een SS50Z (K1-3) en/of kopieën van het werklaatshandboek van de C50 en de CD50. joscreusen@kjmv.nl Voor Honda CB750K6 (‘76) een tank met de originele lak en in goede staat. edwinverhaagen@hotmail.com Voor Suzuki GSX 400 Frr bj. ‘84 een ontstekingmodule (cdi) part# 32900-04A00 of BB1216 M. Nijhof, ✆06 23373646 of marco.ina@zonnet.nl

We zien u graagop 20 maart bij de Algemene Ledenvergadering te Bilthoven! Aanvang 13.30 uur KJMV Kontakt


TWEEWIELERSERVICE

COK VAN DEN HEUVEL Bellstraat 3a, 4004 JN Tiel Tel.: 0344 61 45 45 - Fax.: 0344 61 83 45

Tel.: Fax: Adres:

0595 41 35 53 0595 41 31 00 Stoitsweg 7 9983 PJ Roodeschool (NL) e-mail: info@siccemasales.nl website: www.siccemasales.nl

MOTORFIETSONDERDELEN HR. Groningen 02035494 BTWnr. NL083199469B01

“Wat voor onze eigen motoren niet goed genoeg is, verkopen we ook U niet!”

Hajé, Matthijs & Onno

Exclusieve import Electrex motorfietselectro

✰ Postorderservice ✰ Stators, regelaars, startmotoren etc. ✰ Motorfietsonderdelen, nieuw en gebruikt. ✰ Jama uitlaatsystemen. ✰ Gevraagd: sloop en schade motorfietsen, ✰ Nieuwe originele onderdelen voor: Honda, Kawasaki, Suzuki, Yamaha Tel. info: di. t/m zaterdag van Geopend voor bezoek: wo. wo. za. Verder op afspraak.

10.00 - 16.00 uur 13.00 - 17.00 uur 19.30 - 22.00 uur 10.00 - 16.00 uur


DRUKWERK

KJMV Bosrankweg 3 2015 KP Haarlem

KJMV-KONTAKT4-2004  

clubblad Klassieke Japanse Motorfietsen Vereniging

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you