{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 1


COLOFON

KJMV Klassieke Japanse Motorfietsen Vereniging

Voorzitter:

P.N. Halbersma, Geest 53, 1811 GG Alkmaar e-mail: voorzitter@kjmv.nl

✆ 072 515 36 63

Vice-voorzitter

E. Hagen, Wilhelminalaan 22, 1735 HW ‘t Veld

✆ 0226 42 23 51

Secretaris:

G. Voorbij, Dr. J.C. Boswijkln. 18, 3734 EA Den Dolder e-mail: secretaris@kjmv.nl

✆ 030 228 08 56

Penningmeester/ Ledenadministratie:

L.M. van Assema, Bosrankweg 3 2015 KP Haarlem e-mail: ledenadministratie@kjmv.nl

✆ 023 524 76 61

Redactie clubblad: (inleveren kopij)

G.P. van der Zon, E. Hagen Wilhelminalaan 30, 1735 HW ‘t Veld e-mail: redactie@kjmv.nl

✆ 0226 42 25 66

Redactieleden

P.N. Halbersma, J.P. Goedegebuure, H. Smid en L.M. van Assema

Activiteitencommissie:

R. Stouthart, Gruttolaan 50, 3465 KN Driebruggen G. Voorbij, e-mail: activiteiten@kjmv.nl

✆ 0348 50 20 47

Documentatie:

R. Witbraad, Branding 20, 1186 DH Amstelveen documentatie@kjmv.nl

✆ 020 645 14 32

PR-zaken:

D. van Lent, Voorweg 6, 2103 ST Heemstede pr@kjmv.nl

✆ 023 529 14 29

Lidmaatschap:

De kosten van het KJMV-lidmaatschap bedragen € 25,00 per kalenderjaar. Inschrijfgeld: € 3,00.

Postgirorekening:

Nr.: 40.89.648 t.n.v. KJMV Bosrankweg 3, 2015 KP Haarlem

Internet:

www.kjmv.nl

Het KJMV- KONTAKT verschijnt 4x per jaar


Beste mensen...

H

et jaar 2004 begon voor de club met de “Nieuwjaarsbeurs” in Rosmalen. Hopelijk is het een voorbode van wat er nog meer te gebeuren staat. De Autotron-organisatie verraste ons met het toekennen van de tweede prijs in de verkiezing van “interessantste” stand. Naast de eer komt de financiële “injectie” ook op een goed moment. Door het intensieve gebruik was onze aanhangwagen aan een nieuw dekzeil toe; de sleurbak staat er weer fris op! Clublid Herman Frankot uit het noord’n van het land zorgde voor de nieuwe stickers. Verderop in het blad foto’s van o.a. de nieuwe standkraam, in de kerstvakantie in elkaar gesleuteld door Luuk van Assema, onze schatbewaarder. Luuk en Herman, bedankt voor de inzet! Ook op bestuursniveau is het verenigingsjaar weer begonnen met de voorbereidingen voor de ALV op 21 maart a.s. in Gouda. Tijdens de eerste vergadering is onder meer de samenstelling van de beursstand-bemanning aan de orde geweest. Rien Stouthart, de activiteitencommissaris stelde voor om voor de “vaste” evenementen als Rosmalen en de Vehikels in maart en augustus een soort “banenpool” op poten te zetten; het voordeel is dat de bemanning ruim van te voren vastligt. Daarbij moet ook het transport van de aanhangwagen geregeld worden. Voor de eerste dag van “Rosmalen” (januari) hebben zich inmiddels al 4 personen opgegeven. Hierbij de oproep aan jullie om je op te geven bij Rien als standbemanner voor de “Rosmalen”-zondag en de beide Vehikels (vrijdag/zaterdag/zondag, maart KJMV Kontakt

en augustus); voor het verlevendigen van de stand zijn natuurlijk de motorfietsen van even groot belang. Regelmatig wordt de vraag gesteld of de club dit vervoer kan organiseren. Helaas, we zijn niet in het bezit van een vracht- dan wel aanhangwagen om dit uit te voeren. Maar ook verzekeringstechnisch zijn er teveel zaken die dit onmogelijk maken (wie is waarvoor verantwoordelijk als er iets ”mis” gaat, etc.). Aan de andere kant: het is gewoon heel leuk als je een dagje met je eigen (tijdoriginele/gerestaureerde/ unieke/van een hele bijzondere voorhistorie voorziene/gewone ouwe) klassieker, de bezoekers kunt interesseren. De moeite van het zelf vervoeren hoort er dan gewoon bij. Vraag maar ‘es aan Evert Stuy wiens YAMAHA op “Rosmalen” goed was voor vele “oooh ’s en aaah ‘s”! Nr 1, maart 2004 In dit nummer o.a. Beste Mensen... Technisch praatje Van de redactie... Onze AHW... Motorplezier Middenposter Beroemdheden... Wintertips Drempelleed Zo maar een praatje Verkeersdrempel Techniek praatje KNMV test... Ingezonden brief 1  Nog meer leed Samenspel... Gevaarlijke vanrails Motorrijders... De geleiderail Ingezonden brief 2 Rosmalen KawaW1SAki... A.L.V. te Gouda Oude advertentie CRT-racedata 25 kw-klassieker Nieuwe leden Aktiviteitenkalender Brasemerrit Clubartikelen Drielandenrit Vraag en aanbod Kopij en advertenties inleveren: vóór 10 juni 2004

3


Beste mensen... Degenen die regelmatig op het www “surfen” zal het zeker niet ontgaan zijn, dat onze site een ware metamorfose heeft ondergaan. Het aantal bezoekers is de afgelopen maanden gigantisch toegenomen. Mede om aanvragen over documentatie tegemoet te komen gaat Rob Witbraad zich bezighouden met het aanboren van archieven. De eerste stappen zijn inmiddels al gezet en het ziet er wat de mogelijkheden betreft goed uit. Daarbij wordt uiteraard ook het clubblad niet overgeslagen.

Tenslotte wijs ik nog op de Evenementenkalender. De organisatoren hebben zich weer gemeld en verwachten jullie! Tot ziens! Peter Halbersma

Vernieuwde website! www.kjmv.nl

Wat een glimmer hé, deze Honda CB400T 4

KJMV Kontakt


Van de redactie... B

este mensen, hierbij heeft u het eerste nummer van dit jaar voor u liggen en van Peter Halbersma heeft u al kunnen lezen wat er al zo gaat gebeuren dit jaar en wat er aan vooraf ging. Het heeft weer bloed, zweet en tranen gekost om uw clubblad interessant genoeg te maken om uw kostbare vrije tijd invulling te geven. Op het moment van schrijven moet de Vehikelbeurs nog plaatsvinden en op pagina 25 zal u dan een indruk krijgen hoe het daar was. Om u een indruk te geven hoe ik erbij zit als ik het blad weer maak, ziet u op het fotootje hiernaast waar dat gebeurt. Nog even iets anders; Johan Borneman is in december thuis nogal ongelukkig gevallen en heeft z’n enkel gebroken. Het gaat nu redelijk, maar hij loopt nog op krukken. Willen jullie hem nog verblijden met een kaartje? Ja toch... Wellicht denken een aantal van de trouwe ALV-bezoekers mij weer te kunnen ontmoeten in Gouda (ja, het is bij het bedrijf van Ike Stouthart en niet in De Bilt), maar de kans is groot dat ik verstek moet laten gaan i.v.m. verhuizing van mijn oudste dochter. Ja dat heb je zo met kinderen. In april starten we weer met de eerste rit van Johan v.d. Veer en ik ga er weer van uit dat deze rit weer door veel leden verreden gaat worden; ik ben er in ieder geval. Luitjes tot de volgende rit/beurs/evenement/mail. Peter van der Zon

WOESTHOFF

Used parts & motorcycles in- en verkoop gebruikte motoren en onderdelen

Joost Woesthoff Hazenberg 18E 6971 LC Brummen KJMV Kontakt

Tel.: 0575 56 00 15 Fax.: 0575 56 03 42 Mobiel: 06 53332181 Internet: www.woesthoff.nl 5


Motorplezier leuke verhalen voor de luie stoel...

I

k weet het niet zeker, maar ik denk dat veel motorrijders in hun jeugd elke dag een flink stuk naar school moesten fietsen. Het is tijdens die dagelijkse tochten, door weer en tegenwind, met dat vooruitzicht van het eerste uur Duits, en die steeds van de bagagedrager zakkende tas, dat zich bij menig puber een gedachte in het hoofd vastzet die er niet gauw meer uitgaat: hoefde ik maar niet te trappen, ging ik maar vanzelf. Later zal dat idee bij sommigen worden verdrongen door het inzicht dat fietsen veel gezonder is, maar van dat soort scrupules hebben pubers nog geen last. Zij kunnen nog onbelemmerd mijmeren over dingen die vanzelf gaan: huiswerk dat spontaan in het hoofd komt, meisjes die zich zonder slag of stoot geven en fietsen die zonder te trappen toch vooruitkomen. Dat huiswerk en die meisjes blijven een utopie, maar het bestaan van snorfietsen, bromfietsen en motorfietsen bewijst dat fietsen zonder trappen wel degelijk mogelijk is en de motorhunkering wordt sterker en sterker.

Aanvaarden we deze hypothese, dan begrijpen we ook waarom motorgekte dieper gaat dan autogekte. De motor is veel meer de vervulling van een droom dan de auto, want de auto heeft geen door menselijke spierkracht voortbewogen voorloper. Een auto is een gemechaniseerd rijtuig en dat de trekdieren op een gegeven moment door een verbrandingsmotor werden vervangen was spectaculair genoeg, maar niemand die in een auto plaatsneemt en de contactsleutel omdraait zal diep in zich de triomf voelen dat hij die koets nu niet meer zelf hoeft te trekken - tenzij hij een paard is. Daar komt nog bij dat rijtuigen niet meer bestaan, maar fietsen wel. Zolang ieder mens zijn carriëre op wielen met een fiets begint, zolang zal de motorfiets voor iedereen die er voor het eerst op plaats neemt het spectaculaire gevoel opleveren dat hij zijn benen stil kan houden. Maar goed, daar begint het misschien mee, dat gevoel wordt al gauw overstemd door andere: het rijplezier, de opwinding van de acceleratie en de snelheid, en de bewondering voor de techniek. Warna Oosterbaan UIT “MOTOREN IN WOORD EN BEELD”

6

KJMV Kontakt


Beroemdheden op Japans Elvis op een Honda CB77...

KJMV Kontakt

7


Drempelleed J.P.G. vertelt

I

n het kader van de ambitieuze, doch dubieuze onthaastingsactie “DuurzaamVeilig”, werden en worden talloze straten, stegen en toegangswegen voorzien van ‘n ‘schokkend’ assortiment ‘snelheidsremmers’. * Nauwelijks berijdbare stads- en dorpskernen zijn (weer) ‘t domein van middeleeuwse ‘moppen’ en weerbarstige ‘kinderkoppen’, met ‘n grillige configuratie die de meest geavanceerde veersystemen op tilt zet... * Oorspronkelijk bedacht als markering van ‘t Woonerf, kent het fenomeen “verkeersdrempel” inmiddels talloze varianten, welke zich schaamteloos ‘voortplanten’... * Royaal bemeten buitenwijken ogen, geheel in stijl, als reusachtige midgetgolfbanen... * Tijdsorigineel en derhalve ‘multifunctioneel’, is de kunststof ‘springschans’. Dit simplistische alternatief schiet z’n beoogde doel moeiteloos voorbij en bezorgt de omgeving ‘n onnodige portie extra (geluids)overlast... * Fantasierijke geesten met ‘n commerciële inslag en gevoel voor ‘Folklore’, creëren monstrueuze, bizarre ‘futuristische’ scheppingen als kantelwegen en (inter)actieve, beweegbare drempels. Dat de Europese Gemeenschap vervolgens op ruime schaal subsidieert, geeft op z’n minst te denken. Dat dergelijke noviteiten juist ‘n uitdaging vormen en derhalve letterlijk over het beoogde doel heen scheuren, is slechts een onbeduidende ‘bijkomstigheid’...

8

Vaststelling/eigen mening: In de reeks van grensoverschrijdende betutteling, is deze vorm van kortzichtige ‘stokpaardenpolitiek’ ‘n alarmerend voorbeeld...? “DuurzaamVeilig” leidt tot Duurzame Ontwrichting van de samenleving en lijkt te zijn ontsproten aan ‘t brein van ‘n ‘verknipte’ banketbakker met ‘n ziekelijke voorkeur voor ‘Rondo’s’ en ‘Reeruggetjes’!!! Het wachten is nu op een “Verlichte Politieke Geest”, die de moed heeft om te verwoorden wat we allemaal al weten... Regelaars regelen regelgeving: regeling-gevolg: ontregeling/onthaasting. Zodra het economische belang van een ‘gezonde’ samenleving wordt onderkend, gaat de denkbeeldige spade weer in de grond en mogen shovels de gewraakte obstakels ‘slechten’...? Hoezo menslievend en vredelievend...? Onze overheid denkt altijd eerst aan zichzelf en als laatste pas aan de ander... de motorrijder.

KJMV Kontakt


Drempelleed in 2003 vanuit de pers...

Gemeenten negeren verkeersminister en motorrijders! De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft het verzoek van de minister van Verkeer en Waterstaat om hun leden te informeren over de problematiek, de oplossing en mogelijke schadeclaims van motorrijders die schade oplopen door ‘dynamische verkeersdrempels’ naast zich neergelegd. De actiegroep weigert deze uitleg te accepteren en heeft minister Peijs om opheldering gevraagd. Omdat de MAG constateerde dat, ondanks de brief van de minister van Verkeer en Waterstaat, er in verschillende gemeenten over de dynamische drempel werd nagedacht vroeg de MAG bij de VNG wat zij hadden gedaan met de brief van de minister. De VNG bevestigde de MAG het volgende: ”Zoals gezegd hebben we de brief van de minister van Verkeer en Waterstaat ter kennisgeving aangenomen. Gezien het feit dat het slechts om vier gemeenten gaat (waarvan alweer twee gemeenten zijn afgevallen wegens technische problemen; aldus het ANWB vaktijdschrift Verkeerskunde) en gemeenten op dit punt autonoom kunnen handelen, zien we géén rol weggelegd voor onze vereniging om alle gemeenten op de hoogte te brengen van de voor- en nadelen KJMV Kontakt

van dit produkt. Gemeenten hebben hun eigen verantwoordelijk voor de produkten die zij aanschaffen en op, boven of langs de weg monteren en zijn daarmee ook verantwoordelijk voor eventuele aantoonbare schade dientengevolge. Juist ten aanzien van drempels zijn gemeenten extra alert. Het is immers regelmatig onderwerp van discussie, niet alleen in de vakliteratuur maar ook bij overleggen met bewoners, actiegroepen etc. Het staat u uiteraard vrij als actiegroep om met de betreffende gemeenten contact te leggen om over deze kwestie te praten.” De MAG heeft de minister om een reactie gevraagd en erop aangedrongen dat de informatie alsnog aan de gemeenten wordt verspreid.

9


KNMV test dynamische drempel

D

e Groningse gemeente Eemsmond beleefde onlangs de primeur van de Dynamische Drempel. Deze snelheidsremmer komt uit het wegdek als de verkeersdeelnemer met te hoge snelheid rijdt. De KNMV heeft contact gezocht met de fabrikant en de drempel inmiddels aan een test met motoren onderworpen. De resultaten van de test zijn inmiddels bekendgemaakt aan de fabrikant. Het vervelende van gewone drempels is dat de verkeersdeelnemer er ook hinder van ondervindt wanneer die zich wel aan de maximumsnelheid houdt. Gezien deze ervaring was de KNMV blij verrast met deze nieuwe dynamische verkeersdrempel. Op zaterdag 8 april (vorig jaar) ging een aantal goed geoefende VROinstructeurs met verschillende motoren naar Amsterdam waar de drempel door de fabrikant in een proefopstelling op een vrije taxibaan was aangebracht. De testen werden met een snelheid van ongeveer 60 km/h uitgevoerd. Al vrij snel kwamen enkele zorgwekkende aandachtspunten aan het licht. De drempel zelf is in principe redelijk te nemen. Maar als de twee kort achter elkaar liggende stalen balken van de drempel te hoog staan afgesteld, kan er vooral bij sportmotoren schade aan de onderkuip ontstaan. Bovendien kunnen de stalen balken dan ook gemakkelijk deuken veroorzaken in magnesium velgen waarom een lage radiaalband is gemonteerd. Verder is onderzocht hoe een motor zich gedraagt als hij vlak voor de drempel nog aan het afremmen is. Doordat de vork

10

sterk duikt, kan de voorvork de schok, die bij het tegen de drempel aanrijden ontstaat, niet goed meer opvangen, bovendien wordt door het duiken van de motor de grondspeling lager zodat er dan gemakkelijk schade bij laag gebouwde motoren en scooters kan ontstaan. De KNMV heeft de bevindingen en zorgen onder de aandacht van de fabrikant gebracht. Die kan ervoor zorgen dat de drempel dusdanig wordt aangepast dat materiĂŤle schade en persoonlijke ongevallen, met als gevolg schadeclaims bij fabrikant en wegbeheerder, kunnen worden voorkomen. Voor testresultaten: http://www.mag-nl.org/drempel/#test Bron: KNMV Kennisbank Internet: http://www.knmv.nl

KJMV Kontakt


Nog meer drempelleed... vanuit de pers...

Drempelprotest motorrijders tevergeefs Er komt geen verbod op verkeersdrempels die uit de weg omhoog ‘schieten’ als weggebruikers te hard rijden. De motorrijdersorganisaties KNMV en MAG hadden minister Roelf de Boer (Verkeer en Waterstaat) gevraagd om de ‘lanceerdrempel’ te verbieden. Motorrijders vinden de drempel te gevaarlijk en denken dat hun motor door de snelheidsremmers beschadigd kan worden. Maar de minister denkt dat motoren er geen last van hoeven te hebben als de drempel goed wordt afgesteld.

De Boer heeft wel de Vereniging Nederlandse Gemeenten gewaarschuwd voor schadeclaims van motorrijders die in de problemen komen als de drempel, die bestaat uit twee stalen balken, niet goed werkt. Er zijn nu twee van deze verkeersdrempels. Een in Uithuizermeeden en een op Terschelling. Bron: ANP, 21 mei 2003

Zo wordt uw blad door Peter, Luc en Peter (maakt de foto) iedere keer voor u verzendklaar gemaakt!!!

KJMV Kontakt

11


Nog meer leed...

Protest tegen de gevaarlijke vangrails.

12

KJMV Kontakt


Gevaarlijke vangrails De MAG in actie...

I

n oktober 2003 is een motorrijder zwaar ten val gekomen op het verkeersknooppunt Ypenburg op de A4 bij Den Haag. Hij is in aanraking gekomen met de vangrail en is daardoor zwaar gewond geraakt. Op het betrokken knooppunt zijn eerder ook al (dodelijke) ongevallen gebeurd waar motorrijders bij betrokken waren. Dit was aanleiding voor de Motorrijders Actie Groep (MAG) om spoedoverleg te vragen met de wegbeheerder, Rijkswaterstaat Zuid-Holland, Dienstkring Haaglanden. Het eerste probleem dat tijdens het overleg door Rijkswaterstaat op tafel werd gelegd, was het feit dat op de betreffende locatie veelvuldig te hard gereden wordt door motorrijders en dat het knooppunt wordt gebruikt voor klaverbladraces. De MAG heeft vervolgens duidelijk gemaakt dat het probleem tweeledig is: de reden waarom een motorrijder onderuit gaat en het letsel dat na een valpartij wordt veroorzaakt door het in aanraking komen met de vangrail. De reden van een ongeval kan het gedrag van de motorrijder zijn, maar ook de conditie van de weg, een inschattingsfout van de motorrijder, zand of olie op de weg of een aanrijding met een andere weggebruiker. De MAG is van mening dat - ongeacht de oorzaak van de valpartij - de vangrail ook voor motorrijders een veiligheidsinstrument dient te zijn, waarmee onnodig letsel kan worden voorkomen.

KJMV Kontakt

De MAG heeft tijdens het overleg de geleiderail bij Austerlitz als voorbeeld genoemd, omdat dit het perfecte voorbeeld is van wat de MAG wil. Het is namelijk niet haalbaar om per direct heel Nederland vol te zetten met aangepaste geleiderails, maar de MAG wil dat wegbeheerders wel beginnen met het aanpassen van de geleiderails in gevaarlijke bochten en langs op- en afritten. Rijkswaterstaat heeft voorafgaand aan het gesprek aangegeven dat men geen toezeggingen kon doen, maar er is wel een vervolgtraject afgesproken: de MAGwerkgroep verkeer zal de komende weken de bestaande geleiderails langs de wegen in beheer van de Dienstkring Haaglanden van Rijkswaterstaat gaan beoordelen op motorveiligheid en de Dienstkring zal intussen de mogelijkheden onderzoeken om aan de wens van de MAG te kunnen voldoen, namelijk het op korte termijn aanpassen van de geleiderails op het betrokken knooppunt.

13


de geleiderail De MAG in actie... MAG start handtekeningenactie motorvriendelijke geleiderails De Motorrijders Actie Groep (MAG), belangenvereniging voor motorrijders, startte op 27 november tijdens de MotoRAI met een handtekeningenactie voor motorvriendelijke geleiderails. De MAG wil hiermee aantonen dat motorrijders de MAG steunen in de eis om vangrails op de Nederlandse wegen motorvriendelijk te maken. De MAG ziet de handtekeningenactie als ondersteuning voor haar lobbytraject en hoopt te bereiken dat ook in andere provincies en in de Tweede Kamer de veiligheid van motorrijders hoog op de agenda komt en dat snel zal worden begonnen met het aanpassen van de huidige vangrailconstructies.

De actie duurde tot en met februari 2004 en via de internetpagina www.motorrijde rsactiegroep.nl konden medestanders hun handtekening zetten en houdt de MAG iedereen op de hoogte van de ontwikkelingen. Zie ook: http://www.mag-nl.org/ geleiderail/ http://www.fema.nl/vangrail/index.html

Volgens Ernst was dit nodig bij Wytze z’n CX!

14

KJMV Kontakt


Oldtimerbeurs Rosmalen 10-11 januari

D

e beurs in het Autotron te Rosmalen was zoals elk jaar weer een gezellige plek om onze club te presenteren aan de vele motorenthousiastelingen die hier naar toe komen om hun hobby uit te kunnen oefenen. Deze keer was er voor de motorliefhebbers weer veel te zien en gelukkig is het hoge bromfietsgehalte van het afgelopen jaar teruggelopen; de motorclubs in de ‘Spijkerhal’, de te koop aangeboden motoren en onderdelen én de traildemonstraties in de grote hal was voor iedereen weer een bewijs dat deze beurs door moet gaan. Zaterdagmorgen vroeg (06.00 uur) was ik met Peter Halbersma op pad gegaan met als sleurbak ‘onze KJMVaanhanger’ (zie ook de foto elders in het blad) om ter plaatse de stand op te gaan bouwen. Samen met de medestandgangers Rien en Evert (inmiddels gearriveerd) was dit in een anderhalf uur geklaard. Evert z’n ‘beauty Yamaha’ kreeg de ereplaats op het beuntje en de twee Kawa’s van Rien deden het ook goed in de belangstelling. De dag vloog om omdat de drukte én de belangstelling van de bezoekers groot was om kennis te nemen van onze club. Daar het ‘s ochtends nogal vroeg was wilden wij ook weer direct naar huis, maar dat hadden we beter niet kunnen doen... De volgende dag werd aan de nieuwe clubstand-bemanning (Gerard van Beuzekom, Frits Smink en “the boys” uit Mijdrecht...) medegedeeld dat onze stand in de prijzen gevallen was: we hadden de 2e prijs gewonnen met onze stand. Voorwaar een goede prestatie deze keer. Ook deze zondag werd goed bezocht door vele belangstellenden en Beuz had het reuze naar z’n zin: z’n snor krulde naar boven. Volgend jaar weer!!??... Ja toch... Peter van der Zon

KJMV Kontakt

15


Oldtimerbeurs Rosmalen 10-11 januari

16

KJMV Kontakt


A.L.V. te Gouda 21 maart 2004

De Algemene Ledenvergadering vindt plaats op zondag 21 maart a.s. vanaf 13.30 uur bij Boekbinderij Hoogendijk BV BV, Nieuwe Gouwe Oostzijde 12/c te Gouda. Dit adres is tijdens de clubmiddag van november zo goed bevallen dat we de datum direct vast gelegd hebben voor de ALV. We hopen natuurlijk weer dat, door de centrale ligging, vele leden ons kunnen vinden. Op de volgende pagina’s vindt u de routebeschrijving en de plattegrond; het kan niet missen. Tevens is er ruimte voor een “schone onderdelenmarkt” Goede reis en tot ziens!

Gouda 21 maart 2004 aanvang 13.30 uur Agenda 1. 2. 3. 4. 5.

6. 8, 9.

Opening Mededelingen Notulen ALV 2003 Jaarverslag 2003 Verslag activiteiten 2003 Financieel jaarverslag 2003 Luuk van Assema, penningmeester Nico Endlich en Frans Forrer, kascommissie Verkiezing (nieuwe) bestuursleden Rondvraag Sluiting vergadering

Aansluitend zal, zoals al eerder was aangekondigd en gebruikelijk is, de clubmiddag plaatsvinden. Voorafgaand aan de ALV worden de Notulen en Jaarverslagen aan iedereen uitgedeeld die aanwezig is. Het bestuur zal uw aanwezigheid bijzonder op prijs stellen. Namens het bestuur, Gerard Voorbij, secretaris KJMV Kontakt

17


A.L.V. te Gouda 21 maart 2004

Route beschrijving Vanaf R’dam-Den Haag: Na aquaduct afslag Gouda; verkeerslichten rechts, 2x verkeerslichten rechtdoor (Goudse Poort). Na 1e spoorwegviaduct gelijk linksaf het industrieterrein “de Gouwe Hoek” op en volg de KJMV-HOOGENDIJK borden.

Vanaf Utrecht: afslag Gouda; verkeerslichten linksaf, 3x verkeerslichten rechtdoor (Goudse Poort). Na 1e spoorwegviaduct gelijk linksaf het industrieterrein “de Gouwe Hoek” op en volg de KJMVHOOGENDIJK borden.

 Vanaf Alphen a/d Rijn: De N207 volgen richting Gouda (langs het water blijven rijden) en onder de A12 door (bij het Gouwe-aquaduct) en bij McDonald (aan je rechterhand) het stoplicht rechtsaf nemen. Na 1e spoorwegviaduct gelijk linksaf het industrieterrein “de Gouwe Hoek” op en volg de KJMV-HOOGENDIJK borden.  Vanaf de Krimpenerwaard: De N207 volgen en bij rotonde Stol-

wijkersluis linksaf; links aanhouden (wel rechtdoor blijven) en je zit op de R’damseweg. Bij verkeerslichten rechtsaf (Kon. Wilhelminaweg) en waar weg naar rechts afbuigt links aanhouden tot verkeerslichten. Linksaf de Nw Gouwe Ooszijde op en na 1e spoorwegviaduct gelijk rechtsaf het industrieterrein “de Gouwe Hoek” op en volg de KJMVHOOGENDIJK borden. Het Adres is: Boekbinderij Hoogendijk B.V. Nieuwe Gouwe Oostzijde 12/c te Gouda

Algemene Leden Vergadering 18

KJMV Kontakt


A.L.V. te Gouda 21 maart 2004

Het Adres is: Boekbinderij Hoogendijk BV, Nieuwe Gouwe Oostzijde 12/c te Gouda

t ech Utr

Boskoop A12

n /De

ag

Ha

am erd

tt Ro

Hoogendijk

KJMV Kontakt

19


CRT-racedata 2004

Classic Demo Team Racedata: * Vrijdag * Zaterdag * Zaterdag * Donderdag * Zondag Maandag * Zondag * Zondag * Zondag * Zaterdag * Zaterdag * Zaterdag * Zaterdag * Zondag * Zondag * Zondag

30 April 8 Mei 15 Mei 20 Mei 30 mei 31 mei 13 Juni 20 juni 4 juli 10 Juli 21 Augustus 28 augustus 4 September 12 September 19 september 26 september

Boskoop Gramsbergen Rockanje Broek op Langedijk Rotterdam (1e Pinksterdag) Rotterdam (2e Pinksterdag) Den Helder De Wijk Moergestel (geen zijspan) Ameide Veenendaal Enter Basse (geluidsvrij) Aalsmeer Alphen a/d Rijn Raamsdonkveer

Alle evenementen verlopen volgens het volgende schema: * van 8:00 tot 9:30 Technische Keuring * van 10:00 tot 11:40 Trainingen * PAUZE * van 12:30 tot 17:00 Races, elke klasse 2 manches. * om 17:30 is de Prijsuitreiking Voor nadere informatie uitsluitend op de woensdag-avonden tussen 20.00 en 22.00 uur kontakt opnemen met: Stanley Gaasbeek (wedstrijdleider). Telef: 0294 23 46 77. Kijk verder op de website: http://ClassicRacingTeam.freeservers.com 20

KJMV Kontakt


Nieuwe leden

W

ij, het bestuur en de redactie, heten alle nieuwe leden van harte welkom in ons midden en hopen op uw aanwezigheid tijdens de vele activiteiten die door en met onze leden worden georganiseerd. Wij zijn verheugd dat er, o.a. tijdens vele beurzen en andere evenementen, toch weer veel motorliefhebbers voor klassieke Japanners, onze club hebben gevonden, te weten: J. Akkerman L.J. de Blaey P. Berden v. Jans P. Ligthart

Zaamslag Baarlo Rotterdam ‘t Veld

Laten we hopen dat zij het binnen onze club naar hun zin hebben en dat we ze op de vele clubactiviteiten kunnen begroeten. Hopelijk gebeurt het op bovenstaand plaatje niet met deze mensen. We zijn benieuwd naar hun Japanse klassieker(s)!

De Brasemerrit T

er

me

ls Aa

n

ee sv

d en ar of

el

Ro

Restaurant “Mr Ed”

en

ph

KJMV Kontakt

Amsterdam/Den Haag

Al

raditiegetrouw wordt deze toerrit, door Johan v.d. Veer uitgezet, als eerste rit van het seizoen verreden vanuit het vertrouwde restaurant “Mr. Ed” te Burgerveen/ Roelofarendsveen. Vorig jaar is deze komen te vervallen i.v.m. ons 15-jarig jubileum. Dat vonden we dus niet zo heel erg, maar nu komt het er weer van... Voor zondag 18 april heeft Johan weer een mooie rit van ongeveer 80 km uitgezet in een mooi deel van ons land. Wie wil meerijden moet zorgen dat hij/zij om 11.00 uur aanwezig is want om 11.30 uur starten we met de rit. Komt allen... Voor nadere informatie: Johan v.d. Veer ✆ 071 331 65 76

21


Evenement van 18 t/m 20 juni 2004

DRIELANDENRIT DRIELANDENWEEKEND Onder auspiciĂŤn van de KJMV

18 t/m 20 juni Evenals afgelopen jaar wordt weer het drielandenweekend gehouden ten huize van Jos en Tiny Creusen. De deelnemers voor het weekend dienen, voor het regelen van slaapgelegenheid (naast eigen tent/caravan of caravan/tenten van ons) van te voren contact op te nemen. Start: vanaf vrijdag 12.oo uur. Einde: ergens gedurende de zondag. Op de vrijdagavond is voor een warme hap (bij mooi weer: barbecue) gezorgd. Op zaterdagmorgen wordt voor ontbijt gezorgd. De Drielandenrit start op zaterdag 19 juni 2004 om 10.00 uur en heeft een lengte van 199 km en voert, zoals de naam reeds zegt door Nederland, BelgiĂŤ en Duitsland (voor deelname aan de rit is deelname aan het weekend niet verplicht). Ondanks het hoogteverschil in de route van ongeveer 500 meter, is de route ook voor kleine motoren goed te doen. Op zaterdagavond komt een Chinees of een Italiaan voorbij, waarna doorgezakt kan worden. Ook op zondagmorgen wordt het ontbijt verzorgd. Degenen die op zondag na het ontbijt niet direct op huis aangaan, hebben de mogelijkheid voor een bezoek aan het Industrion (een industriemuseum), voor een mooie wandeling rond het enige stuwmeer van Nederland of zelfs nog een beperkt motorritje door Zuid-Limburg. Kosten: de rit is gratis, de deelnemers aan het weekend delen hun kosten. Inlichtingen: Jos Creusen, Bosweidenweg 4, 6468 AL Kerkrade; 045 5456680. 22

KJMV Kontakt


Advertentie maarseveen1

10/14/02

5:10 PM

Page 1

OP MAAT GESNEDEN VERZEKERINGEN Klassieke Motoren

vanaf 20 jaar voordelig bij ons te verzekeren •• alWA-premies vanaf 27,23 per jaar, volgende motors 20,42 (ouder dan 25 jaar) verzamelpolis is mogelijk, al uw • ook klassiekers op één polis!!! brand en diefstal en volledig casco • mogelijk tegen zeer prettige premies

Moderne Motoren (bestuurders ouder dan 27 jaar) Bij 0 tot 20 jaar gelden de volgende premies: tot regio 1 regio 2 regio 3 125 cc 43,56 46,29 51,28 250 cc 46,74 49,46 54,91 350 cc 50,00 53,10 58,54 500 cc 58,54 62,17 68,52 750 cc 63,53 67,61 74,87 1000 cc 67,16 71,24 78,50 daarboven 68,97 73,06 81,23

hier gaat uw reeds opgebouwde no-claim korting nog eens vanaf, (dus schadevrije jaren)! prijzen excl.poliskosten ( 5,- éénmalig) en 7% assurantiebelasting

Klassieke Brommerverzekering

Verzamelpolis voor alle bromfietsen ouder dan 20 jaar samen op een polis. Versnellingen of automaten maakt niet uit. bestuurders minimaal 20 jaar en in het bezit van een ander vervoermiddel voor dagelijks gebruik. Premie 60,- (incl. kosten). Losse polis voor klassieke brommers (ouder dan 25 jaar), bestuurders vanaf 16 jaar, maar wel in het bezit van een ander dagelijks vervoermiddel. Premie 34,- per jaar (incl. kosten).

Roel van Maarseveen Assurantiën POSTBUS 8516, 3503 RM UTRECHT tel 0521 - 592885 / fax 593446

KJMV Kontakt

23


Technisch praatje

Wim Stoel klapt uit de school...

De drijfstang van een Suzuki RM 125 op een krukas van een Kawasaki S1? Kan dit?

E

en tijdje geleden stond in het KAWA-clubblad dat een drijfstang van een Suzuki RM125 wel eens zou kunnen passen op een Kawa S1 krukas en dat de drijfstangen gelijk zouden zijn. De schrijver had dat gelezen in een Japans blad, maar de leestekens waren óók Japans en er stonden 2 drijfstangen bij. Om dit uit te testen heb ik maar eens zo’n drijfstang gekocht van het merk Prox RM125. De hart op hart maat is goed, het naaldlager en de pistonpen past ook. Het big-end-oog is hetzelfde als van een Kawa n.l. Ø 28 mm; alleen de big-end-pen is dikker: Ø 22 mm en van de Kawa is dat Ø19 mm. De drijfstang is wel breder, zowel onder als boven en verdient enige aanpassing. De breedte van de pistonpen van de Suzuki is 18 mm, terwijl de breedte van de Kawa 14,1 mm is. Het revisiebedrijf waar ik mijn krukassen laat reviseren zal z’n gedachten er over laten gaan wat de mogelijkheden betreft en tevens wat het kostenplaatje hiervoor zal zijn. Ik meld mij weer wat het vervolg hierop is (* Wat dacht men van gewichtsverschillen en balanceren van de krukas... EH).

Onze AHW Hallo heren, daar is ‘tie dan! Onze AHW met nieuw dekzeil, wieldoppen en nog ontbrekende logo‘s... Herman Frankot heeft de nieuwe stickers (ietsjes kleiner dan de oude versie) gemaakt. De zeilenmaker vond het plakken hiervoor te bewerkelijk en voor 200 Euro’s voor het dekzeil wilde ik niet zeuren over het bestickeren. Is dus nog een klusje voor een middag... (wie helpt me?)! Groeten, Peter Halbersma

24

KJMV Kontakt


Nieuwjaars-puzzel de uitslag...

S

oms moet je puzzelen om je motorfiets weer tot een werkend origineel te krijgen... Deze keer kon men zich ook op het clubblaadje storten teneinde de hersens licht te pijnigen... Er blijken nog echte puzzelaars onder onze leden te zijn! Acht inzenders met oplossingen maar liefst. Heel leuk! Het oplossen van een kruiswoordpuzzel is één ding, het máken is eveneens een uitdaging kan ik u verzekeren... Van de acht inzenders waren er zes geheel foutloos, we hebben derhalve door loting een winnaar moeten verkrijgen! Neem u even in acht voor tromgeroffel en klaroengeschal.... De winnaar van de Nieuwjaarspuzzel 2004 is: Klaas Poutsma uit het mooie Schagen. Hij mag een fraai clubshirt in ontvangst nemen op de komende clubdag van 21 maart. Van harte! De goede oplossing wordt hierbij afgedrukt, zodat de 232 overige leden, die er nog niet helemaal uit zijn, ook weer gewoon van hun nachtrust kunnen genieten..... eh, graag gedaan...! Ernst Hagen

S S A B S A F L I L A C B V K A N A A L F E H A C S U Z U K I E A R L A A S T R A T E R S E R O N R L O C A F K A V O V F E M A C N A A R G I N E X C U U R O F KJMV Kontakt

A S D A F L IJ R N O B V O C E X R B C O E R A S U S S O C U

L O P M I E O I V B O E L L O A R J A S

S

A L E B S A O M O C U W H R D M O T F U N E D D R L A A O S P A G K T T T B A H A L P I B L A S T

E F L I E L D R M O B A S N S W I U M B O U T S T O O

N C E N T

R E M T A N G 25


Update website KJMV Jos Creusen

I

n het vorige KJMV-Kontakt hebben jullie kunnen lezen dat de site helemaal vernieuwd is. Zij die hem reeds bezocht hebben kunnen dat zonder twijfel bevestigen. De vernieuwing is ook te merken aan het aantal bezoekers. Was het aantal daadwerkelijke bezoekers (visits) in meer dan 3 jaar 10.500. Op het moment dat ik dit stukje schrijf (dinsdag 24 februari 2004) zijn reeds 6369 bezoekers geregistreerd vanaf 4 december 2003. Als dit zo doorgaat zullen we reeds in april 2004 de 10.000 bezoekers gepasseerd zijn. Deze bezoekersaantallen had ik niet verwacht. Ik heb onze site richting “google” (de meest gebruikte zoekmachine op internet) zodanig kunnen promoten dat, als mensen zoeken in de richting van een klassieke Japanse (dus ook klassieke Honda, Suzuki e.d.) vereniging onze site altijd op de eerste pagina ( volgens google dus toonaangevend) getoond wordt. Ook in het Duitstalig gebied geeft een zoekopdracht naar een “klassischer Motorrad Verein” hetzelfde resultaat. Om die toonaangevendheid te blijven behouden dient de site aan meerdere criteria te voldoen: • Genoeg andere sites dienen naar onze site te verwijzen. • De site dient goed bezocht te worden. • Er dient heel frequent aan de site gewerkt te worden. Voor wat betreft de eerste eis neem ik regelmatig contact op met webmasters van andere sites of zij een link naar onze vereniging willen aanleggen (en meestal lukt dat ook wel). Aan het tweede criterium kan ik niets

26

doen. Nou ja niets doen, eigenlijk wel: de boel interessant houden en laten zien dat er beweging in zit, dat de zaak actueel is. En zo kom ik natuurlijk bij het derde en laatste punt. Nu heb ik nog wel wat ijzers in het vuur liggen, maar toch… Eens houdt het bij mij ook op (qua inspiratie). Ik hunker naar de dag dat ik weer wat kan gaan sleutelen, daar heb ik ook nog wat achterstallig werk liggen. Ik heb het bestuur gevraagd, het item “website” op de agenda te plaatsen van de komende jaarvergadering; ik had graag reacties gehad van de leden of ik op deze manier door dien te gaan met het verder ontwikkelen van de site, of ernog hele andere items op vermeld dienen te worden: kortom waar willen we met de site naar toe. Duidelijk is, zoals ook reeds in het vorige KJMV-KONTAKT reeds geroepen, zonder jullie is het op den duur niet vol te houden. Reacties vanuit de vereniging zijn erg beperkt. Ik krijg van diverse mensen bruikbaar materiaal (meestal foto’s van hun eigen mooie klassieke Japanse motor) voor de site aangeleverd. Wat schetst mijn verbazing deze mensen zijn niet eens lid van de vereniging. Ik ben op dit moment op zoek naar nieuwe ledenpagina’s: lever met het verhaal wat foto’s en ik maak er wat moois van. Vakantieverslagen, of gewoon maar een mooie postkaart zijn van die dingen die de site levendig houden. Maken jullie ergens mooie foto’s betreffende onze mooie hobby laat ze me toekomen, ik zal wel zorgen dat ze gepubliceerd worden. Bij voorbaat dank !! KJMV Kontakt


Vehikel 2004 de eerte beurs in Utrecht...

KJMV Kontakt

27


Sites voor bites voor u bekeken...

H

ierbij voor de liefhebbers van digitale informatie over Japnse motoren geef ik u wederom (zoals ook voor onze vrouwelijke rijders) een aantal, naar ons idee, maar wie zijn wij, interessante sites. Voor ieder merk is wel wat te vinden en over de hele wereld verspreid vindt men dan gegevens over, de door u meest gekoesterde Japanse klassieker (maar het mogen ook andere merken zijn, hoor). Heeft u zelf nog leuke sites gevonden, geef deze dan door aan de redactie. Wij stellen uw informatie zeker op prijs! De Redactie

http://prozafaq.luiemotorfiets.net/

http://www.jopa.nl/newsletter.dutch.htm

http://timt.co.jp/time02/jp_index.html

http://www.motorrad-bild.de/ba_marken/kawasaki/w1.htm

http://www.lump-proof.com/CLASSIC/RACE/91/RACE91.html

http://www.motor-forum.nl/forum/topiclist.php/26

http://www.lump-proof.com/CLASSIC/RACE/97/HM/HM97H.html

http://www.hct.zaq.ne.jp/boat/furuki.htm

http://www.nippon-classics.de/

http://autos.groups.yahoo.com/group/hondamatic_400

http://www.lcvm.nl/nieuwsbrief1.htm

http://de.geocities.com/BenHurXT/xt500.htm

http://hometown.aol.de/_ht_a/motorclassic/xt500.htm

http://www.xtsr500.nl/

http://members.tripod.com/ljthomp/xt500.htm

http://www.knmv.nl/asp/page.asp?id+1352&textid+1600 (voor KNMV-Classicraces)

Op bovenstaande sites vindt u veel informatie over onze Japanse hobby en ook diverse verwijzingen naar andere websites. Enkele zijn heel interessant, sommige leuk en andere geven veel mooie plaatjes. Veel succes en ik hoor nog wel of het werkelijk zo interessant was. De groeten van Peter: redactie@kjmv.nl 28

KJMV Kontakt


Advertentie

specialist in Japanse motorfietsen

Dubbele Buurt 24 1521 DC Wormerveer Tel.: 075 621 02 42 KJMV Kontakt

29


Yamaha YDS-3 van Evert Stuy tijdens de Oldtimerbeurs te Rosmalen


wintertips zo maar een praatje...

Z

onder goede kleding kun je beter in de winter niet motorrijden. Zelfs de beste kou- en waterbestendige kleding laat het met al die verschillende soorten neerslag op een gegeven moment afweten. Ook de rijwind zorgt ervoor dat je snel afkoelt. Daarnaast kunnen de afvoer door je motorpak (membraan) van vocht van zweten en regen het effect nog versterken. Leer is namelijk niet waterdicht en beschermt je ook niet tegen de kou. Je kunt onderkoeld raken, waardoor je je niet meer goed kunt concentreren en je reactiesnelheid vermindert. Bovendien is het gevaarlijk omdat je door gebrek aan spierkracht door de kou de grip op je motor kunt verliezen. Ook je motor heeft het, vooral met pekel, zwaar te verduren. Daarom hier wat tips voor het doorrijden in de winter: * Hoe meer lagen kleding, hoe beter. Thermo-onderkleding werkt goed (lange onderbroek) en een col onder je jas. Er is dure thermo-kleding verkrijgbaar, maar zoals gezegd, goedkopere en dan meerdere lagen werkt net zo goed. * Warme handen is erg belangrijk bij motorrijden. Handen (en voeten) krijgen bij afkoeling minder bloed dan andere, meer essentiële delen als hart en hersenen. Trek je handschoenen binnen alvast aan, zijn ze buiten koud geworden, dan is er geen redden meer aan. Goede buitenhandschoenen en een dunnere binnenhandschoen beschermen je handen het best tegen de kou. * Hetzelfde geldt voor je voeten. Twee lagen is beter dan één (skisokken). Alleen laarzen is niet afdoende. * Via een windstopper-helmmuts (geen katoenen) krijgt de wind geen kans meer om via je nek je jas in te kruipen. * Natuurlijk kun je elke dag je motor afspuiten. Ook siliconenspray beschermt, maar na een wasbeurt is het eraf. Scottoiler heeft een product ontwikkeld, FS 365 genaamd, dat volgens de fabrikant een motorfiets afdoende kan beschermen tegen pekel. De samenstelling is gebaseerd op minerale olie, anti-corrosie-additieven en water. * In de wintermaanden levert een band minder grip dan in de zomermaanden. Hou daar rekening mee; de bocht die je in de zomer probleemloos met 120 km/uur kon nemen wordt nu misschien een bocht waar een snelheid van 80 km/uur gepaster is. De temperatuur van de band blijft namelijk veel kouder en de temperatuur van het wegdek is ook veel kouder (logisch). Weinig profiel is vooral slecht bij regen. Als het droog is speelt dat minder. Maar dit argument speelt zowel in de zomer als in de winter. Ook is het wegdek vaker nat. Ga dus niet de winter in met banden die bijna aan het einde van hun leven zijn. * En dan is er natuurlijk de verwarmde motorkleding. Niet per se nodig, maar wel handig, als je er geld voor (over) hebt tenminste... (uit “De Gelderlander”). 32

KJMV Kontakt


Uit de techniek Voor de liefhebber...

S

oms vind je op internet iets wat ik niet voor me kan houden; en dat is deze keer iets voor de Honda NS400R liefhebbers. Deze site is een aanrader: daar je hier veel technische informatie tegenkomt is het iets dat ik dus aan het blad kwijt moest. Op: http://www.ns400r.co.uk/ vind je een komplete Workshop Manual welke uitgeprint kan worden. Verder vind je veel foto’s en andere informatie. Op de gelinkte site:http://www.elmarie. dsl.pipex.com/Part.htm vind je het gehele onderdelenboek welke je ook kan uitprinten.Veel succes, Peter van der Zon.

Westknollendam 122 1525 PT Wormerveer Tel.: 075 640 03 70 fax: 075 640 35 68 e-mail: sales@roukama.com www.roukama.nl www.motorsloop.nl www.motorfiets.com

KJMV Kontakt

33


Zo maar een praatje

Classic Racen

“Wil jij eens een stukje schrijven over...“ Deze vraag wordt heel vaak door ons gesteld aan diverse clubleden en het onderwerp is ook al ettelijke keren ter sprake gekomen in de loop der jaren. Het ging eigenlijk erg goed de laatste tijd en ook nu hadden verschillende leden concrete toezeggingen gedaan zich (weer) eens schriftelijk te uiten. Helaas worden afspraken kennelijk steeds makkelijker niet meer nagekomen en daar hebben wij dus ook last van... Aldus zelf maar in de pen geklommen. Overpeinzingen rond het CB 350 F project zijn er nog niet voldoende, dus dat blijft nog even in de wachtkamer. Over het komende rij-seizoen dan maar? Ja, dat lijkt me wel wat.

CRT of KNMV Wilde plannen zijn er gesmeed de afgelopen herfst en winter. U begrijpt, we hebben het over het Classic Race (demo) gebeuren. Johan Borneman is nog even uitgeschakeld vanwege een enkelbreukprobleem en zal voorlopig nog even geen motor aanduwen... Peter van de Zon heeft eindelijk een tank en zitje voor z’n ééncilinder 250 cc race-brommer, waarvan het merk me weer even niet te binnen wil schieten, Niels werkt in het hoge noord’n in ’t geniep aan een geheim wapen, Wessel heeft z’n acht-en-twintigste C 110/C 320 vijftiger aangeschaft waarmee hij zich tijdens het aanduwen samba-dansend voortbeweegt en Antonov heeft 34

Ernst Hagen zet uiteen...

z’n banden opgepompt. Frank Lemstra rijdt bij de KNMV en heeft z’n zaakjes al goed voor elkaar. Naast de CB 450 racer, die weliswaar nog niet klaar is, maar wel veelbelovend veranderd is, heeft Frank een CB 500 F klaargemaakt die goed rijdt en snel is. Bovendien mag men vanaf komend seizoen met viertakten tot en met ’72 rijden bij de KNMV-classics! Zelf wil ik ook wel weer eens op een echt circuit als Assen rijden... Via het CRT gaat dit helaas niet, dus dan toch maar bij de KNMV-classics... Waar begint een mens aan... In een grijs verleden heb ik ooit een start-licentie gehad en een jaar of vier geracet in de klasse 500 nationaal en in ’79 in de Honda 400 N klasse. Het toffe van deze laatste categorie was dat er, net als bij de Moto GP, altijd een Honda won... Maar dit terzijde; van vriend Lemstra had ik vernomen dat je zo je licentie weer kon opvragen als je die ooit behaald had, dus dat ging ik ook maar even doen... Fluks gebeld met de KNMV, maar dat zomaar ophalen van die licentie kon ik wel even vergeten. Er moet weer een wegracecursus gevolgd worden! De kosten van het hele gebeuren zijn ook niet echt om vrolijk van te worden, dus hier moest eerst wel even over nagedacht worden. Uiteindelijk heb ik de knoop maar doorgehakt en besloten het toch nog maar eens te gaan proberen. Ik zal u een overzicht geven van de te volgen procedure en de bijhorende kosten, daar er wellicht meer leden plannen in deze richting hebben. Valt men, net als ik, in de categorie oudere jongeren dat moet men jaarlijks een sportkeuring ondergaan. KJMV Kontakt


Zo maar een praatje Ernst Hagen zet uiteen...

Dit is alleszins redelijk en ook verstandig. Hier en daar wat slijtage is niet zo’n ramp, maar een ieder zal begrijpen dat het met zintuigelijke waarneming als oren en ogen nog goed moet zitten. Een beetje redelijke conditie is ook niet verkeerd... Vervolgens meldt men zich aan voor de wegrace-cursus. Deze cursus bestaat uit een theorie- en praktijk gedeelte verdeeld over drie dagen. Wanneer u dit leest is de eerste (theorie) dag reeds achter de rug. Hier kan men horen welke kant er op gereden moet worden enzo. Ik kom hier ongetwijfeld op terug. De tweede dag is een praktijkdag op het circuit (Assen) om te controleren of je ook wel echt de goede kant op gaat en de derde dag evenzo, maar dan zonder

KJMV Kontakt

hulp... Dat circuit rijden hoeft niet met een racer, want het zijn geluidsarme dagen (de eerste althans). Dat komt goed uit want ik heb nog helemaal geen tijd gehad ook maar iets aan de racer te doen... Dat wordt dus rijden met de NTV, mijn vakantie fiets met kuipje en koffertje, dat lijk me wel wat... Als dit allemaal lukt krijgt men de gewenste startlicentie, mits men hiervoor wederom een ruim bedrag overmaakt. Wel dient men dan nog per race een inschrijfgeld van 150 euro te voldoen... Het is verder van groot belang de reglementen goed te bestuderen! In mijn geval betekent dat, dat er nog flink wat gebeuren moet. Het technisch reglement is strenger dan van het CRT maar vooral de keuring hierop!!

35


Zo maar een praatje Ernst Hagen zet uiteen...

Men hoeft echt geen decibelletje teveel trachten te produceren want u kunt terstond huiswaarts keren. Er moet een opvangbak onder het carter gemaakt worden. De ontluchtingspot moet een terugvoer naar het carter hebben en er moet veel meer geborgd worden. Tja en dan? Welnu, men dient te beschikken over een deugdelijk lederen kostuum, met veiligheidsdingen enzo; dus laat die strakke “sixties-look” maar in de kast hangen, daar past u trouwens toch niet meer in.... Bovendien bestaat het gevaar dat na de eerste keer hard remmen in combinatie met het geconsumeerd hebben van veel spruitjes, uien of bruine bonen resulteert in het spontaan losspringen der diverse stiksels en naden... Een nieuw pak dus. Doe dan ook maar een serieus paar handschoenen en race-pantoffels... Als afsluiter van het modepraatje nog even de belangrijke opmerking dat een KNMVgoedgekeurde valhoed ten hoogste vier jaar oud mag zijn en er dus ook nog bij moet... Het kostenplaatje ziet er inmiddels dus als volgt uit: - sportkeuring € 60,00 - wegracecursus € 525,00 - classic-licentie € 273,50 - 6 races inschrijfgeld € 900,00 - race-overall €1.000,00 - race-handschoenen/laarzen € 350,00 - goede valhelm € 400,00 totaal € 3508,50 Dan moet er ook nog vervoer zijn voor de motor, dus aanhanger of bestelbus; een truck met oplegger zal voor de meesten niet relevant zijn.... 36

O ja, een race-motor, dat is ook wel handig... Voor wat betreft dat laatste: Dat kan zo gek als men wil natuurlijk... Wil je vooraan meedoen, dan moet je natuurlijk behoudens een goed stukkie kunnen sturen,ook een competitief brulijzer hebben. Het betekent feitelijk een goed sturende, lichte racer met minimaal een pk of zestig..., aan het achterwiel..! Een G 50 replica-racer of een ABSAF-exemplaar (Hollands Seeley/BSA-produkt) kost vlot € 20 000,-- !! Een CB 500 F kan qua vermogen zonder al teveel gekheid meer paardekrachten produceren, maar heeft een veel hoger gewicht. Voor komend jaar zou dit echter een prima fiets zijn voor minder dan de helft van zo’n Engels/Hollands hoogstandje... In mijn geval: Bij het CRT kan ik leuk meekomen met de CB 450, maar bij de KNMV kom ik veel peekaas en kunde te kort, dat is simpel maar zeker. Het geeft overigens niet, want dat is ook niet het uitgangspunt. Doel is vooral het meedoen en lol hebben! Ernst Hagen PS: Gelukkig heb ik een heel goede sponsor: ene A. Strebbel uit Monnickendam; alhoewel..., ’t wordt wat minder met Antonov..., laatst nam hij een zak koeken mee...., voor bij de koffie..., maar hij nam ze ook weer mee naar huis...! KJMV Kontakt


Advertentie “Ernst Hagen Motoren” Witte Paal 332Q te Schagen

* * * * * *

Honda CB450K1: bj. ‘71, rood, in zeer goede originele staat. Prijs € 2.600,Honda XL 250: bj. ‘75, eerste type; opknapper. Prijs € 500,Honda VFR 400R, bj. ‘87, 15.000km i.z.g.st. € 3.600,Honda GL 1000 K3, prijs € 1.800,Honda CB 450 K0, copleet in onderdelen, zonder buddy; p.n.o.t.k. Honda Motorcycle identification Guide; prijs € 53,-

✆ 0224 29 20 08 of 06 20975139

e-mail: ew.hagen@quicknet.nl

*

Honda: Seeley CB750, bj. ‘76, (orig. op kenteken) als bouwpakket met nw. motorblok door Jan Smit tot 836cc opgeboord, alu. tank en nw alu velgen met spaken en spec. clipons; Prijs: € 3.500,* Lilac LS18, bj ‘63 250cc in onderdelen, met extra carters, versn.bakhuis en andere delen. Veel documentatie en met orig. kenteken. Vaste prijs: € 1.350,Originele Honda race-tankemblemen € 23,50 per stel

Tevens adres voor VSP-Plus *

KJMV Kontakt

Inruil, in- en verkoop van CB450’s en/of onderdelen mogelijk!

37


Techniek praatje

Herman Frankot bouwt...

G

oedendag, vandaag ben ik maar eens begonnen aan de opbouw van een motorfiets, die ik jaren geleden eens heb geruild voor een plaat kunststof (waarde ongeveer 125 gulden); de motor was helemaal kompleet en origineel, lopend en wel, maar er zat een tikkertje in..., het was een duidelijk een veel gebruikt fietsje en nodig toe aan een grondige opknapbeurt. Maar de buddyseat, om maar iets te noemen, was nog puntgaaf, banden niet best, maar dat was te verwachten en verder...? roest en nog eens roest... Het originele kenteken (XE-83-88) was wat merkwaardig, want volgens de lijsten van het RDW komt het kenteken uit 1973 en de datum van eerste afgifte 2 van september 1977!! De importeur van Honda geeft ook 1973 als datum, dus rara. of is het misschien een winkeldochter, die jarenlang in de winkel stond en uiteindelijk in 1977, misschien wel voor een vriendenprijsje of in de opruiming naar de eerste eigenaar ging. wie zal het zeggen... Helaas, het resulteerde wel in het feit dat ik het ‘meisje’ nog moest laten schorsen op het postkantoor, todat ze op 2 september 2002, 25 jaar geworden was, voor de belasting, maar nu ook nog, omdat ze nog niet verzekerd is. Maar goed, eerst maar eens uit elkaar halen en de te stralen en te spuiten delen naar motorspuitbedrijf Chris Hazelaar in Groningen, die het klusje in twee week tijd klaarde!! Ik heb gekozen voor een verschrikkelijk heldere kleur parelmoer blauw voor de tank en de kapjes; als de zon erop schijnt doet het bijna zeer een je ogen, maar wel heel erg mooi. De rest van de delen allemaal hoogglans zwart. De velgen waren niet meer te redden, dus twee nieuwe velgen plus banden, met mooi gestraalde en gepolijste naven via Simon Poelma uit Roodeschool. Maar toen kwam er even de klad in...Zo’n twee jaar hebben de onderdelen opgeslagen gelegen, tot vandaag, nu ik het slechte weer aangegrepen heb om een begin te maken met de opbouw. Op de bijgeleverde eerste foto staat het kale frame op de heftafel, vastgezet met twee speciale standers. op de tweede foto heb ik alle delen voor de voor- en achtervering gereed liggen ter montage...

38

KJMV Kontakt


Techniek praatje Herman Frankot bouwt...

Ik vertel verder over de vorderingen, alleen vertel ik eerst nog niet welk type het is; een tipje van de sluier wil ik oplichten, door te vertellen dat dit fietsje niet op de site van de KJMV voorkomt. er zijn er ontzettend weinig van geïmporteerd en het is nooit een populair type geworden en daardoor zijn er ook maar heel weinig van overgebleven. Misschien zelfs wel de enige?? Zo, het begint al weer iets meer op een motorfiets te lijken nu ik het achterlicht en nummerbord heb gemonteerd; links onder op de werkbank kun je nog net het mooie glimmende motorblok zien, dat nu helemaal schoon en gepolijst is. Kan die ook weer voorzien worden van cilinder en kop en ingehangen worden. Buiten het geknutsel aan mijn website (http://www.frankot.nl), die nu dus geupdated is, toch tijd gezien om de cilinder plus kop te plaatsen. aan de voorkant zijn (tijdelijk) hulpsteuntjes aangebracht, om te voorkomen dat het hoge smalle blok omdondert. Imposant hè, zo`n 100cc blok met bovenliggende nokkenas!!! Morgen eerst op jacht naar de juiste bouten voor de ophanging en dan... lijkt het toch wel echt op een motorfiets. Nadat vandaag de veertjes en veren waren aangekomen en de remmerij in elkaar zat, was het historische moment bij elke restauratie aangebroken: onze benjamin komt weer op de wieltjes!! En daar was ze maar wat blij mee; eindelijk weer wielen onder je kont(je). Ach, en zo lijkt al weer meer op een voertuigje. Tja en dan gelijk het vervolg erachteraan, want uiteraard heeft het orgeltje twee wieltjes. Mooooooooooie wieltjes wat? kosten ook maar 500 guldens per stuk, mwoi!!! Rvs velgen en spaken, naven gestraald en gepolijst plus nieuwe banden, och, valt nog mee!!! Ik hoop niet dat ik iemand voor het hoofd stoot, maar zondags is bij mij wel de meest uitgelezen dag om lekker te frunniken aan het hondaatje. Vandaag weer een stukkie verder, om het stuur met de bijbehorende kabels en snoertjes gemonteerd en... de linkerkant van het blok is dicht, nadat ik een nieuwe pakking had geknipt. Nieuwe rubbers op de voetrusten en de kickstarter en zo lijkt het weer een stukkie beter.

KJMV Kontakt

39


Techniek praatje

Herman Frankot bouwt...

Dames en heren, hedenavond heb ik mijn website geupdated. http://www.frankot.nl Toegevoegd is een hobby-pagina met daarop 4 items, te weten: • motoren, • treintjes, • noord-nederlands trein- & tram museum, • kamerkoor Arpeggio. Drie pagina’s zijn voorzien van thumbnails en van extra links. Verzuim niet om ook even op mijn webcam te kijken, dan kun je zien wat voor weer het is in Sappemeer; de camera staat opgesteld boven voor het raam en je kijkt in zuidelijke richting door de Slochterstraat. De webcam is uitgeschakeld gedurende de nachtelijke uren als mijn pc uit is. Veel plezier en kijk ook eens op de links. Groetens, Herman Frankot

40

KJMV Kontakt


Ingezonden brief 1 beurs te België 18 april 2004 Geachte KJMV-leden Wij zijn als club “Honda Classic Bikes Belgium” gevraagd om het centrale thema te verzorgen op de Oldtimerbeurs in de Brabanthallen te Haasrode. Deze beurs word door honderden mensen elk jaar bezocht. Wij zijn verplicht een 25 tal motoren ten toon te stellen die enige beroering veroorzaakt hebben in het verleden voor wat betreft motorgeschiedenis. Wij gaan het niet nalaten om de befaamde D’holda racers op het podium te zetten. Alsook motoren zoals CBX, GL en eventueel de reeks van de CB lijn. Echter zijn wij nog op zoek naar nog meer onwaarschijnlijke goede racemotoren om bij onze collectie te zetten. Hierbij denken wij aan bv. de befaamde 6 cilinder racers, al dan niet in replicavorm. Andere replica motoren van Honda zijn ook welkom. Mijn vraag: Zijn er bij jullie mensen in de club die bereid zijn om een dergelijke Honda racer ten toon te stellen voor 1 dag? Mijn aanbod: Eigenaar van de motor mag tijdens de beurs op de stand blijven. Er zal gezorgd worden voor een drankje en een knabbeltje. Nog enige info: Beurs gaat door normaal gezien op 18 april 2004. Standopbouw is voorzien de dag ervoor op zaterdag. Beurs zelf gaat door op zondag 18 april vanaf 10.00 tot 18.00 uur. Voor eten en drinken word gezorgd. Er word gezorgd voor een verzekering tijdens de beurs, alsook constante bewaking tijdens de nacht na de standopbouw. De motor kan eventueel geleverd worden op de dag van de beurs zelf voor 09.30 uur. Er kan op geen enkele manier aan de motoren gekomen worden door de bezoekers. Motoren staan in een “parc fermé” Een financiële vergoeding kunnen wij niet geven aangezien wij een vereniging zijn zonder winstgevend doel. Wat wij wel kunnen doen is een vergoeding geven voor de diesel die verbruikt wordt voor het brengen en ophalen van de motor. Heb jij ooit iets of iemand nodig. Dan zullen wij het zeker niet nalaten om jullie ook verder te helpen. Dit is trouwens onze hobby, nietwaar? Heb je nog vragen? Mail me dan aub. Ik hoop op een positief antwoord, en inmiddels verblijven wij. Vriendelijke groet, Patrick Sannen Voorzitter Raad van bestuur Honda Classic Bikes Webmaster Honda Classic Bikes: patrick.sannen@skynet.be Site: www.hondaclassicbikes.be

KJMV Kontakt

41


Samenspel...

in de file - gedragscode voor filerijders

O

m meerdere redenen heeft een motorrijder baat bij het passeren van een file van stilstaande of langzaam rijdende auto’s. Eén ervan is van levensbelang: zijn veiligheid. Zonder kreukelzones, bumpers en airbags is een motorrijder die achter een rij auto’s staat opgesteld zeer kwetsbaar bij kop-staart-botsingen. Daarnaast kan de koeling van mens en techniek in de knel komen. Sinds 1991 mag een motorrijder langzaam tussen de file door rijden. Omdat passeren op vele manieren mogelijk is, zijn er spelregels afgesproken over hoe een motorrijder een autofile passeert. Voordelen: Je kunt beter elkaars gedrag inschatten en via ‘samenspel’ kun je irritatie en ongevallen zoveel mogelijk voorkomen. Deze spelregels vormen samen een gedragscode, die door de belangrijkste organisaties op het gebied van verkeersveiligheid wordt ondersteund. Tijdens het filerijden moet je vooral goed opletten bij op- en afritten. Daar wisselen veel auto’s van rijbaan. Auto’s die de weg opkomen willen om de een of andere onduidelijke reden zo snel mogelijk links gaan rijden en auto’s die links rijden en tot de ontdekking komen dat ze eraf moeten, gaan zo naar rechts. Stoppen in de file: Nooit achter aan een file blijven staan. Als er een automobilist zit te slapen, word je platgereden. Dus altijd maken dat je hier wegkomt. Lees hier meer...: http://www.lcvm.nl/magartikel.htm

Ons nieuw lid, Piet Ligthart, samen met Peter bij de start van hun ‘rondje IJsselmeer’

42

KJMV Kontakt


Motorrijders p ... weer op sta ‘Weer naar school-campagne’, maar dan anders...

O

p donderdag 26 februari 2004 werden weggebruikers attent gemaakt op het feit dat met de eerste zonnestralen ook de motorrijders weer op weg gaan. Bij een aantal benzinestations in Nederland is de informatiefolder ‘Motorrijders gaan weer op weg’ aan medeweggebruikers worden uitgedeeld door de belangenvereniging voor Motorrijders, de MAG. Ieder eerste mooie weekend van het jaar krijgen duizenden motorrijders de lentekriebels en kruipen weer op het zadel. Helaas wordt de MAG elk jaar weer geconfronteerd met de trieste nieuwsberichten over verongelukte motorcollega’s. Mede door de berichten in de media is het vooroordeel ontstaan dat motorrijders dus wel weer te hard zullen hebben gereden. Echter, zeventig procent van de motorongelukken wordt veroorzaakt door de bestuurder van een auto. In de informatiefolder staan niet alleen tips voor de automobilist. Ook de motorrijders krijgen tips om goed voorbereid op pad te gaan. Zien en gezien worden zijn aandachtspunten voor beide partijen. De MAG heeft niet de illusie hiermee het aantal ongevallen direct terug te brengen. Wel hoopt zij met deze actie te bereiken dat medeweggebruikers bewuster worden van motorrijders op de weg en dat medemotorrijders geïnformeerd worden over de mogelijkheden die zij zelf hebben om medeweggebruikers weer aan hun aanwezigheid te laten wennen. Aandachtspunten Ook voor onze ‘oude stoomfietsen’ zijn een aantal zaken van belang alvoren we weer opstappen. Een aantal aandachtspunten worden echter vaak vergeten, waardoor er weer gevaar om de hoek komt kijken en er ongelukken gebeuren. Hier volgen er een paar: • Zijn uw banden in goede staat; • Is de bandenspanning juist; • Is uw verlichting in orde; • Is er geen olie- of benzinelekkage; • Is uw accu in goede staat; Verder geldt ook: • Je hebt lang niet gereden en moet weer wennen aan de motor; • Het wegdek zal her en der beschadigd zijn door vorst etc.: let op gaten in de weg; • Bent u voldoende zichtbaar voor uw medeweggebruiker (kleding); • Is uw helm in orde; • Is uw kleding goed beschermend. Wij wensen u dan ook een goed, veilig en plezierig motorjaar toe; de redactie.

KJMV Kontakt

43


oude advertentie

uit de zeventiger jaren...

44

KJMV Kontakt


Ingezonden brief 2

over de verzameling van Hans Radstake † Hallo dames en heren, een aantal weken geleden werd ik gebeld door Henriette van Donkelaar, vriendin van de in oktober jl. helaas overleden Hans Radstake † (een aantal jaren lid geweest van onze club). Ze is de verzameling motorfietsen e.d. van haar overleden vriend aan het verkopen (er was ook een Z1R-Kawa te koop maar Rien Stouthart heeft zich daar al over “ontfermd”...). Hierbij de bestanden van de foto ‘s (door mij gescand, digitaal had ze helaas niet) en de technische gegevens. Willen jullie de zaken op de site resp. het blad opnemen. Let op: ** inlichtingen over de machines: mevr. Henriette van Donkelaar, tel. 06 20340791 ** voor het eventueel bezichtigen van de motoren moet er een afspraak gemaakt worden met : mevr. Nanneke van der Wolf (Varsseveld), tel. 0315 244 685.

Honda CBX 1000

Honda CBX 1000 Super Sport

KJMV Kontakt

45


Advertentie

Marcel Vlaandere, Snekerpoort 21, 8701 HK Bolsward, NL In- en verkoop van nieuwe en gebruikte onderdelen Motoren straal- en epoxeerwerk van frame ‘s e.d, Lakspuitwerk Reparaties, Krukasrevisie, Zadelrestauratie Postorderservice met “niet goed, geld terug” – garantie Tel/Fax: 0031 (0)515 57 35 91/Mobile phone 0031 (0)620306064 e-mail: info@suzukitandgtparts.nl Specialized in: T20, T250, T350, T500, GT125, GT158, GT250, GT380, GT500, GT550, GT750 parts for Suzuki

http://www.suzukitandgtparts.nl/ 46

KJMV Kontakt


KawaW1SAki, de ultieme BSAki...?

In het verre clubverleden (1992) discussiëerden (de ons helaas ontvallen) Anton Konijnenberg en ondergetekende over de juiste typeaanduiding van zijn 650 (zie omslag 2003). Kawa was (en is) niet echt consequent en logisch met ‘repro’s’ (en retro’s). Voor alle duidelijkheid: BSAki’s zijn repro’s en derhalve historisch interessant. Retro’s zijn halfslachtig, trendgevoelig, eigentijds en als zodanig (nog?) niet van belang... Hoe zat het ook alweer... Kawa beschikte door het inlijven van Meguro over een, zeker voor Japanse begrippen, rotsvaste reputatie op het gebied van zware viertakten. Het aanvankelijk nog onder de ‘vlag’ van Kawasaki/Meguro opererende onderdeel van Kawasaki Aircraft, was na de teloorgang van Rikuo marktleider met de 500 K1 resp. K2 (BSA A7-kopie). In de overgangsfase naar Kawasaki Motorcycles droegen deze préBSAki’s nog hun oorspronkelijke logo met de gespiegelde en gevleugelde “M”. ‘Bigger is Better’ was toen ook al actueel wat o.a. resulteerde in Kawa’s versie van de BSA 650 (A10) en eersteling der warrige W-serie(s)... Geflopte pogingen op de (USA) exportmarkt met het Sport(ievere W2)type, leidde tot een chaotische reeks van ‘Street-Scrambler’ gedoopte Commanders met enkele of dubbele S resp. carburateur(s), zodat de echte scrambler (heel logisch) de aanduiding TT kreeg...! Voor de eigen markt (en Australië) werd de W1 doorontwikkeld. Het succes van de inmiddels naarstig ontwikkelde triples deed het debacle snel vergeten en van BSAki-export was nog nauwelijks enige sprake. Inmiddels had Yamaha, tegen beter weten in, de XS-1 gelanceerd. Niet KJMV Kontakt

echt ‘n replica van, maar toch goed gekeken naar de Bonneville... De W1 S(pecial) had al 2 carburateurs, terwijl de W1SA (1971) naast stuurpartij, klokkenwinkel, achterlicht etc. van de triples, ook een geventileerde trommel vóór kreeg. Zowel technisch als optisch kent het blok ook verschillen; de dynamo is verplaatst van achter naar voor het cilinderblok. Het carterdeksel heeft een andere vorm met contourbies en “W”-logo, terwijl het Kawasaki-opschrift naar de andere, oorspronkelijk gladde, (primaire) kant is verhuisd. Het uitlaatsysteem heeft een balanspijp bovenin tussen de bochten (zoals de vroege Laverda 750S).

47


KawaW1SAki, de ultieme BSAki...?

Het meest ‘spraakmakende’ detail is echter de gecompliceerde omzetting/ overbrenging van schakel- en rempedaal via de holle achtervorkas. In 1973 zorgen dubbele (!) schijven voor ‘n laatste update en heet deze BSAki als uitloopmodel 650 RS (produktiecode W3). Vanwege het uiterst zeldzame karakter en de geringe onderlinge verschillen, worden (zelfs in Japan) SA’s met W3’s verward (Roy Bacon noemt de SA niet eens...). Onze Tielse Goeroe wist reeds jaren geleden zijn ‘lange vingers’ nadrukkelijk achter ‘n nog juist alszodanig herkenbaar incompleet exemplaar van zo’n zeldzame W1SA te prikken en verhaalde vol emotie over de schakel/rem-truuk... Op de ZomerVehikel van 2003 bood ‘n Fransman zo’n opvallend gave en redelijk complete fiets aan! Dan hoef je als meervoudig onverzadigbaar multifanaat niet lang

48

na te denken...? Of het zou moeten zijn over het volstrekt onbenullige, doch reele probleem hoe zo’n onvoorziene aankoop weer te financieren...! Naar aanleiding van een artikel in het Duitse klassiekerblad Markt (1995) zo’n icoon als “Japan Import” aangeboden en enkele jaren later in België. Volgens het meest bizarre scenario zou het om dezelfde fiets kunnen gaan... De geschiedenis herhaalt zich (soms), zoals indertijd met de Benly bleef de kennis aanvankelijk beperkt tot ‘het plaatje’. Dat plaatjes hebberig maken is een gegeven waaraan folders en catalogi (nog steeds) hun bestaansrecht ontlenen. In dit verband is ‘n Japanse W1 Specialfolder interessant. Ondanks de voor velen ondoorgrondelijke tekst, is de strekking duidelijk. Talrijke illustraties brengen het produkt in verband met ‘de goede dingen des levens’ (Johnny Walker whisky, Rolls

KJMV Kontakt


KawaW1SAki, de ultieme BSAki...?

Royce, Omega etc. ), terwijl een vergelijking met machines in dezelfde en zelfs hogere inhoudeklasse van de Grote Westerse Merken niet wordt geschuwd! Het lag dan ook zeker niet aan het produkt, maar vooral aan bijkomende zaken als verkooporganisatie, prijsstelling, naamsbekendheid en ‘uitstraling’ dat het aanvankelijk niet lukte. Samenvattend was de W1 een Japanse interpretatie van de klassieke Engelse Twin, die ten gerieve van het Amerikaanse publiek steeds ‘Britser’ werd (W2) en dientengevolge een repro zonder ‘eigen gezicht’. De eigenzinnige ‘Bomber’ van Honda onderging hetzelfde lot zoals bekend...? Zelfs de Britten ontkwamen niet aan de invloed van de Ami’s en moesten hun strakke triples genadeloos

KJMV Kontakt

restylen, terwijl doorgeschoten wetgeving garant stond voor duurzame ontwrichting van menig sportwagenontwerp... Afgezien van die ‘deegroldempers’ heeft de W1 dat eigen gezicht tot het einde toe (1975) behouden en is zelfs versterkt door eerdergenoemde optische retouches en een afwijkende (on-Engelse) tankstriping. Afhankelijk van in- en externe factoren komt het mogelijk nog eens tot een heuse rij indruk met deze ultieme BSA-kloon, al is het maar om te bewijzen dat die Amerikanen (en Europeanen) heel wat gemist hebben... J.P.G. Zie voor mooie foto’s de site: http://www011.upp.so-net.ne.jp/bike_ kenbun/kawasaki/031213_w3.htm

49


Oude advertentie

uit Japanse motorcycles story 1951 - 1977

50

KJMV Kontakt


De acceptgirokaart Z

oals gebruikelijk heb ik ook dit jaar, aan u allen, de acceptgiro gestuurd voor betaling van de contributie aan onze vereniging. Velen van u hebben reeds voldaan, aan de resterende leden vraag ik alsnog de contributie over te maken op onze girorekening 4089648!! Vergeet het niet... Bij voorbaat dank hiervoor. Uw penningmeester

Boek- bladrecensie “GENERATION 68” Hommes et machines le grand chambardement L‛arbre généalogique des Bicylindres Modernes Moto Journal (Hors Serie) Ook in Frankrijk (en Franstalig België) zijn er motorrijders bezeten van hun Japanse motorfietsen. Gevonden een mooi geïllustreerd blad over dit machtig mooie onderwerp. Voor luitjes die de Franse taal beheersen een aantrekkelijk blad waar veel moois instaat. Als er leden onder ons zijn die op zich nemen om hieruit iets te vertalen en op te sturen/mailen lijkt het een mooie aanvulling op ons clubblad. Tevens geeft dezelfde uitgever (Moto Journal Classic) nog een aantal interessante bladen uit, zoals “70: Les années plein pot”, “30 ANS DE MOTO”, “MOTOS de légende” en andere titels. Kijk ook maar eens op de site: http://bmwserie2.chez.tiscali.fr/livre300_F.html Zijn er keden die ook leuke, interessante boeken en bladen vinden geef ons dan even een berichtje zodat we alle leden hiervan in kennis kunnen stellen. Bij voorbaat dank. Peter van der Zon KJMV Kontakt

51


25 kw-klassieker

voor het ‘lichte’ rijbewijs Yamaha XT 500

I

n het vorige Kontakt een 2-takt “naast de weg”-fiets , deze keer een YAMAHA viertakt, de XT-500. Een “cult”-motor met internationale faam en alure. Maakte vooral furore in een James Bond film en heeft wereldwijd nog steeds veel liefhebbers . De Nederlandse club is daar een goed voorbeeld van. Specificaties van de XT-500 (1977): • Luchtgekoelde 1 cilinder 4-takt, inhoud 499 cc., max.vermogen 30 pk bij 5800 t/min en max. koppel 39 Nm bij 5400 t/min • magneetontsteking • kickstarter (auw..!) • 5 versnellingsbak, topsnelheid 140 km/u. • voor en achter trommelremmen • gesloten wiegframe met verstelbare schokbrekers achter • gewicht ca. 146 kg. Het in Nederland in 1977 leverbare type XT 500 had een nieuwprijs van ca. 2.450 Euro, Zie ook een artikel in Classic & Motorcycle Mechanics van maart 2004.

off the road

52

KJMV Kontakt


25 kw-klassieker voor het ‘lichte’ rijbewijs Yamaha XT 500

KJMV Kontakt

53


Advertentie MiniCamping “de

Vasthi-Hoeve” biedt aan

RUIME KAMPEERPLAATSEN - Alle plaatsen voorzien van electra-aansluiting - Privacy door hagen - 2 Toiletten - 2 Douches - Wasruimte met kookmogelijkheid - Auto’s op apart parkeerveld - Kampeerauto’s alleen indien voor meerdere dagen (en vast opgesteld) COMPLEET INGERICHTE 4-PERSOONS VAKANTIEWONING, prijs € 300,- per week en € 50,- per nacht - Woonkamer met telefoon en televisie - Volledig ingerichte (open) keuken - Toilet en douche - Boven 2 slaapkamers - Zonneterras met prachtig en vrij uitzicht EEN LUXE INGERICHTE TREKKERSHUT prijs € 30,- per nacht (geschikt voor 4 personen) Is voorzien van: - 2 éénpersoons stapelbedden - Eettafel met 4 stoelen - Electriciteitsaansluiting - Koffiezetapparaat - Externe kookvoorziening en sanitair ORIGINELE PIPO-WAGEN prijs € 250,- per week en € 40,- per nacht - De Pipo-wagen heeft een authentieke inrichting - Keuken met alle voorzieningen - Eethoek, tevens te maken tot 1 pers. slaapplaats - Woonkamer met verwarming - 2 persoons zitslaapbank - Aparte slaapkamer voor 2 personen - Openslaande deuren naar balkonnetje - Geheel voorzien van electra - Televisie aanwezig - Extern sanitair

Minicamping “de Vasthi-Hoeve”

Ængwirderweg 415 8457 CB Gersloot (nabij Heerenveen) ✆ 0513 52 94 79 Camping@vasthihoeve.nl www.vasthihoeve.nl

54

KJMV Kontakt


Activiteitenkalender 2004

datum 2004 21/3 27/3 3/4 17/4 18/4 2/5 16/5 29-31/5 18-20/6 11/7 27-29/8 4/9 3-5/9 19/9 11/9 2/10 21-24/10 10-12/12

plaats

activiteit

Gouda Hardenberg Barneveld Hoogeveen Burgerveen Harderwijk Olen (B) Goes Kerkrade H.H.Waard Utrecht Veldhoven Gersloot Groot Ammers Woerden Hardenberg Amsterdam Utrecht

Alg. Ledenvergadering Motormarkt Motorbeurs 19e Motorbeurs Brasemerrit 5e Harderwieker Klassieker Oldtimer/retrobeurs Oldtimerbeurs Drielandenrit Kaboutertoer Vehikel Oldtimerbeurs Clubweekend Lek & Graafstroomrit 14e Nat.VeteraanTreffen Motormarkt MotoRAI “Kleintje Vehikel�

beurs toerrit even. race KJMV x x x KJMV x x x KJMV KJMV

x

KJMV KJMV

x

x x

x x x x

Kijk ook op onze website: www.kjmv.nl Wilt u over een van deze evenementen wat vragen, mail/bel dan met de redactie; u krijgt dan alle informatie. Weet u nog meer ritten en/of evenementen geef ze dan door aan de redactie zodat we ze op kunnen nemen in onze kalender in ons clubblad en op de website: redactie@kjmv.nl

KJMV Kontakt

55


Club-artikelen Let op... Nieuw... Let op... Nieuw... Let op... Nieuw... Let op... Nieuw...

T-shirt, Sweatshirt en Polo-shirt Het nieuwe shirt, het sweatshirt en de polo is standaard uitgevoerd in lichtgrijs met opdruk in zwart en rood en het is duidelijk te zien hoe ons logo erop staat. Eventueel kan het ook een zwart shirt zijn met witte en rode opdruk. De maten lopen van smallmedium-large-XLXXL-XXXL.

De prijzen (vanaf â‚Ź 12,--) en andere gegevens kunnen jullie opvragen bij onze voorzitter. Ook het Keycord is een leuk clubartikel; deze kunt u voor weinig (â‚Ź2,-) dagelijks gaan gebruiken. Uiteraard kunt u deze ook aanschaffen op de clubevenementen. Prijzen zijn exclusief verpakkingsen verzendkosten. Peter Halbersma

56

KJMV Kontakt


Vraag & aanbod TE KOOP Honda NS400R bj. ‘86. met volledig kenteken in de Rothmans uitvoering; km.stand 31.000. Bij 29.500 km voorzien van nw. zuigers, naaldlagers, pakkingen enz. Heeft nw banden, voor- en achter remblokken en ketting plus tanwielenwielen. Motor is een plaatje! Vraagprijs € 3750,Rutger Vermeulen tel.: 0545 292673 Honda CB 250G6 bj. ‘75 met kenteken op ‘94; blok defect, voor de rest goed. t.e.a.b. P. Voogt 0299 652215 Honda CB 250, bj. ‘70; moet in elkaar gezet worden, vraagprijs: € 500,00 Tel.: 0599613152 (Stadskanaal). Honda Bold’or, bj. ‘79; nieuwe remblokken, laseruitlaat, veel roestvrijstalen bou-

ten en -moeren; inruil bromfiets mogelijk vraagprijs: € 1.250,00 Tel.: 0599613152 (Stadskanaal). Honda CB 750Four, bj. ‘76; er hoort en is nog een originele volle kuip bij, er is nog een origineel bijpassend Damen motorpak bij (groen met roodwitte race-strepen); km-stand ca. 85.000, laatst bereden/ gelopen herfst 1999. Ik wil hem/haar verkopen omdat ik het jammer vind dat ie stilstaat. Vraagprijs € 1650,00 A. Joosten 078 674 1681/06 2480 9218 Honda CBX 1000, bj. ‘79; tellerstand: 9076 mijl. Hij verkeert nagenoeg in nieuwstaat; er is een lichte beschadiging aan het buddy-achterstuk. Deze motor is geconserveerd; een proefrit is derhalve

“Black Bomber” - shirts Voor de échte “Black Bomber” liefhebbers kunnen wij weer T-shirts en Sweaters aanbieden. Beiden zijn van zéér goede kwaliteit en scherp geprijsd. Voor iedere Bomberbezitter is dit een “must”. Veel van deze bezitters lopen dan ook op de evenementen met deze zeer mooie sweater of dit T-shirt te pronken. Uiteraard zal onze Bomber-specialist, Ernst Hagen, u na uw telefoontje, dit artikel snel met de post bezorgen.

Ernst Hagen Motoren 0224 29 20 08 KJMV Kontakt

Voor de prijs hoeft u het niet te laten. * Sweatshirt (lange mouw) maat: M / L / XL, donkerblauw prijs: € 20,00 * T-shirt (korte mouw) maat: M / L / XL, zwart prijs: € 12,50

(prijzen zijn exclusief verpakkings- en verzendkosten).

57


Vraag & aanbod niet mogelijk. Vraagprijs: € 6.800,00 Honda CBX Super Sport, bj. ‘82; km-stand: 57493. Hij is met veel liefde bereden en is zeer goed onderhouden. inclusief: koffers, hoes en slot vraagprijs: € 4.500,00 Inlichtingen over de CBXen: mevr. Henriette van Donkelaar, tel: 06-20340791. Voor het eventueel bezichtigen van de motor moet er een afspraak gemaakt worden met: mevr. Nanneke van der Wolf, tel. 0315-244685 in Varsseveld Suzuki 550 4-cil. bj. ‘78 met kenteken; staat lange tijd stil. t.e.a.b. P. Voogt 0299 652215 Suzuki T20 bouwjaar ’66 (met kenteken). Geheel compleet en origineel in onderdelen, helaas niet het blok. Dat is van een T250 (vastloper). Leuk detail: originele bandenpomp en bevestigingsbouten van het motorblok met S-logo. Extra onderdelen, o.a. voorvork, tank, olietankje, frame, koplamp. Pr.n.o.t.k. Voor serieuze gegadigden: 06 24563209 Suzuki 750cc, bj. ‘78 ; nieuwe uitlaten en zadel in prima staat; inruil bromfiets mogelijk: vraagprijs: € 650,00 Tel.: 0599613152 (Stadskanaal). Suzuki GS 550 cc, bj. ‘78; met zij- en topkoffers: vraagprijs: € 600,00 Tel.: 0599613152 (Stadskanaal). Yamaha Virago535, 45.000 km; zeer goed onder houden. Vraagprijs: € 1.500,00 Jo Bessems, tel: 045-5460606 Yamaha XS750 2-cilinder; Duitse import met cardan. Is zwart gespoten Hij is te koop voor iemand die ‘m wil opknappen, niet voor sloper. W Ruesink 0548 54 22 93 58

Onderdelen TE KOOP Van Honda CB Cb125J: voor- en achterspatbord € 100,- euro samen. Verder diverse delen waaronder een frame, bedrading enz. tel.: 0226 422566 of petervdzon@quicknet.nl Voor YAMAHA 4kl-folder 2zijdig op A4form. (180 model CS-2E): € 5,-. Voorspatbord van Honda cb 350f (niet mooi) € 12,50. Bijna alle onderdelen van Honda cb 750 k6 (behalve het motorblok). Martin Hassing, Tel. 074 2663085 Onderdelen GEVRAAGD Voor Honda CB100: benzinetank, liefst rood/witte bies, zonder roest van binnen; komplete rechterstuurhandel (gas); voorspatbord. Voor Honda CB90: linker (vierkante) all. knipperlicht; orig. kopp.kabel; teller; tankemblemen. J. Schermer Voest tel: 0252 213438 of 06 24527355 Voor Honda cb 750 k1 te koop gevraagd: hoofdremcilinder + remhandle. Han van Dijk, tel. 06 51 955 030 Voor Honda een goedlopend motorblok van een 1 of 2 cilinder Honda 100 cc tot 500 cc. Leo de Gelder, tel 0651-582742

Weet u het al!! De clubsite is vernieuwd!!!

www.kjmv.nl

KJMV Kontakt


TWEEWIELERSERVICE

COK VAN DEN HEUVEL Bellstraat 3a, 4004 JN Tiel Tel.: 0344 61 45 45 - Fax.: 0344 61 83 45

Tel.: Fax: Adres:

0595 41 35 53 0595 41 31 00 Stoitsweg 7 9983 PJ Roodeschool (NL) e-mail: info@siccemasales.nl website: www.siccemasales.nl

MOTORFIETSONDERDELEN HR. Groningen 02035494 BTWnr. NL083199469B01

“Wat voor onze eigen motoren niet goed genoeg is, verkopen we ook U niet!”

Hajé, Matthijs & Onno

Exclusieve import Electrex motorfietselectro

✰ Postorderservice ✰ Stators, regelaars, startmotoren etc. ✰ Motorfietsonderdelen, nieuw en gebruikt. ✰ Jama uitlaatsystemen. ✰ Gevraagd: sloop en schade motorfietsen, ✰ Nieuwe originele onderdelen voor: Honda, Kawasaki, Suzuki, Yamaha Tel. info: di. t/m zaterdag van Geopend voor bezoek: wo. wo. za. Verder op afspraak.

10.00 - 16.00 uur 13.00 - 17.00 uur 19.30 - 22.00 uur 10.00 - 16.00 uur


DRUKWERK

KJMV Bosrankweg 3 2015 KP Haarlem

Profile for Peter van der Zon

KJMV-KONTAKT1-2004  

clubblad Klassieke Japanse Motorfietsen Vereniging

KJMV-KONTAKT1-2004  

clubblad Klassieke Japanse Motorfietsen Vereniging

Advertisement