{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 1

2006


“Ernst Hagen Motoren� Witte Paal 332 Q te Schagen

t: 0224 29 20 08 m: 06 20975139 e: ernsthagenmotoren@zonnet.nl

Onderhoud, reparatie en verkoop Japanse motoren & Honda Classic-specialist


uw voorzitter spreekt zich uit...

I

k schrijf dit verhaal nu net voor de feestdagen, en als jullie dit lezen zijn deze al weer een tijdje voorbij. Het is op dit moment geen echt winterweer en het kerstgevoel, of wat daar voor door moet gaan, heb ik nog niet. Desondanks dwalen mijn gedachten toch nog vaker terug naar de gebeurtenissen van het afgelopen jaar. Het is nu een jaar geleden dat ik mijn vader heb moeten begraven. Ik merk dat ik gedachten krijg van: “Hij had nu dit gedaan”,”Hij had misschien nu daar gezeten” en “Ik had zus nog willen vragen”. Het hoort erbij, denk ik me zo. Ook gaan mijn gedachten terug naar mijn eerste jaar als voorzitter. Over het algemeen zijn me de taken als voorzitter echt meegevallen. Aan mijn belofte om aanwezig te zijn bij de verenigingsactiviteiten heb ik me kunnen houden. Aan de reacties van de deelnemers en de organisatoren te horen, werd dit wel gewaardeerd. Goed, het kost tijd en het kost geld, maar het plezier wat ik er aan beleef maakt heel veel goed. Af en toe vind ik het jammer dat mijn boodschap om het plezier in het sleutelen aan en het rijden met klassieke Japanse motorfietsen niet iedereen schijnt te bereiken. Aan de andere kant zal ik best eens iemand voor de schenen hebben getrapt. Achteraf gezien zou ik ook sommige dingen anders hebben moeten aangepakt. Maar ja, al doende leert men. Beschouw het maar als jeugdige onbezonnenheid. In 2007 staan er wat extra zaken op stapel. De vereniging bestaat 20 jaar en ik vind dat hier op een gepaste wijze aandacht aan moet worden geschonken. Op de AlgemeKJMV Kontakt

ne Leden Vergadering hoop ik namens het bestuur jullie voldoende duidelijkheid te verschaffen. Ook staat het ledenboekje dit jaar weer op stapel. Hier moet me toch nog iets van het hart. In het vorige ledenboekje waren maar 60% van de leden opgenomen. Dit had niets te maken, dat het bestuur de zaakjes niet voor elkaar had, doch met de wet op de privacy. Jullie, als leden, dienen vooraf aan te geven of opname toegestaan is. Degenen die de vorige keer “vergeten” zijn om toestemming te verlenen om hun motorbestand te mogen plaatsen, kunnen (om het bestuur te helpen en om kosten te besparen) een toestemmingsverklaring op site (knop info; formulieren) downloaden. Het bestuur zal na Algemene Leden Vergadering alleen aan diegene waarvan dan nog niets is vernomen alsnog een papieren Nr. 4 december 2006 In dit nummer o.a. aBeste Mensen... aVan de redactie... aVacature webmaster aEindejaarspuzzel aKerstverhaal aBomberrit aVreemd... gaan aRestaureren... aGriekenlandreis aMotoRetroWiese aVehikel agenda

aFlowerdome aFoto’s puzzel aOude folder aMotorfiets als meubelstuk a van 2 naar 3 wielen aTechnisch praatje aBerichten van het racefront aMotoClassicTrophy aFEHAC viert feest aen nog veel meer...

Kopij en advertenties inleveren: vóór 25 februari 2007

1


uw voorzitter spreekt zich uit... versie toesturen; dat dit weer kosten met zich meebrengt hoef ik natuurlijk niet te vertellen. Ik respecteer de wens van degene die, om wat voor reden dan ook, niet in het boekje wenst te staan, doch laten we de term “Ik ben het vergeten” maar snel vergeten. De FEHAC, waar de onze vereniging lid van is, viert eind september haar 30-jarig bestaan. Zij willen op het circuit van Assen een manifestatie organiseren waar de aangesloten verenigingen zich zonder kosten kunnen presenteren. De leden van de aangesloten verenigingen, jullie dus, kunnen bij vooraanmelding gratis kaartjes krijgen. Het bestuur onderzoekt samen met andere verenigingen die de Japanse motorfiets een warm hart toedragen of we tot een grote Japanse presentatie kunnen komen. Ook dit jaar zullen diverse leden weer activiteiten ontplooien, om aan het lidmaatschap een extra invulling te geven en daardoor andere leden een mogelijke leuke dag of mooi weekend te bezorgen. Dit kan een beursbemensing zijn, het geven van een lezing, het uitzetten van een toertocht of het

organiseren van een weekend. Ik waardeer deze inzet voor de vereniging ten zeerste. Doch de echte waardering krijgen zij door deelname van andere leden. Rest mij jullie allen, een in alle opzichten voorspoedig 2007 toe te wensen. Ik hoop velen van jullie te ontmoeten op een of meerdere clubactiviteiten, want ik heb me voorgenomen weer overal present te zijn. Jos Creusen

Brian Vergeer,

Barend Balhoofd

2

KJMV Kontakt


. . . t k e e r p s e i t c a d e r Uw B

este clubleden, het jaar 2006 is bijna voorbij als ik dit uittik; 30 december. Het maken van dit blad was voor mij deze keer leuker dan anders. Ik zal dat uitleggen. Allereerst heb ik veel kopij gekregen en u zal in dit blad weinig van mijzelf tegen komen, Daarnaast stuurde mijn neef Kees Vergeer een reisverslag over zijn trektocht door Griekenland; voor niet insiders, ik ben een echte Griekenlandganger en de route die Kees met z’n vrouw maakte was over hetzelfde stuk dat ik dit jaar ook met mijn vrouw heb gedaan (alleen deden wij dat in 5 weken met auto en tent). Daarnaast was ik erg verheugd dat onze trouwe schrijver Jan P. Goedegebuure mij verraste met 2 verhalen; hij had mij verteld dat z’n pen leeg was. Gelukkig niet dus... Ook kan ik u mededelen dat ik de Goldwing GL1000K3 van Ernst in mijn bezit heb en dat ik daar een zijspan aan wil gaan hangen. Voor uw informatie, ik heb vele jaren een BMW met zijspan gehad en ook vele malen de Jumbo-Run verreden, wat ik altijd een speciale dag vond. Daar mijn goede vriend Han Mannaert uit Amsterdam dit jaar voor de 40e keer deze Run verreden had kriebelde het bij mij om wÊÊr zijspan te gaan rijden. De motor heb ik, nu nog een zijspan er aan, Weet u er nog een...? Klaas Poutsma, ook al jaren rijdend met een Goldwing met span staat in dit blad in het zonnetje. Ik wil graag in de komende bladen andere leden in het zonnetje zetten. Aan ú om een verhaal te gaan schrijven. Een goed 2007 gewenst door.... Peter van der Zon

7/%34(/&&

5SEDPARTSMOTORCYCLES IN ENVERKOOPGEBRUIKTEMOTORENENONDERDELEN

*OOST7OESTHOFF (AZENBERG ,#"RUMMEN KJMV Kontakt

4EL &AX -OBIEL )NTERNETWWWWOESTHOFFNL 3


Vacature

Webmaster voor de site van de KJMV

I

n gemeenschappelijk overleg heeft Hylke Brandsma te kennen gegeven dat hij de functie van webmaster niet verder wenst te ambiĂŤren.

Binnen het bestuur is dientengevolge de vacature ontstaan van webmaster. De webmaster is onderdeel van het bestuur en bepaalt grotendeels het externe gezicht van de vereniging. Vrij, maar wel duidelijk het belang van de vereniging in het oog houdende, is hij in het presenteren en onderhouden van de verenigingssite. Als tussentijdse oplossing heb ik tijdelijk deze activiteiten naar mij toegetrokken. Dit kan en wil ik ook niet zo houden. Ik ken niet ieders andere interesses en ook ontbreekt mij de mogelijkheid om iedereen persoonlijk te benaderen. Derhalve deze oproep. Vrijblijvende nadere vragen over de taakinhoud kan men ook aan mij richten. Jos Creusen 045-5456680 joscreusen@planet.nl

4

KJMV Kontakt


Eindejaars-puzzel kennistest...

T

raditiegetrouw hebben we weer een eindejaars-puzzel, doch deze keer is hij compleet anders van opzet. Wij proberen jullie productkennis te testen.

Op de middenpagina vinden jullie twee foto’s van een Honda CB350 K4 twin. Deze twin werd mij enkele jaren geleden aangeboden als origineel en in perfecte staat. Om hem naar origineel terug te bouwen was mij te veel werk en heb hem laten staan. Aan jullie nu de vraag: “Wat is allemaal niet origineel?” Probeer duidelijk met de omschrijving te zijn met wat niet goed is; als je ook nog kunt benoemen waar het niet originele deel vermoedelijk van afkomstig is geeft dat een extra score. De foto’s zijn inmiddels ook gepubliceerd op onze site (www.kjmv.nl), zij zijn daar groter en in detail te bekijken. Jullie mogen meerdere oplossingen insturen. Verzoek is dan wel om complete oplossingen in te sturen en geen aanvullingen op eerdere inzendingen. Inzendingen kunnen, tot 1 week voorafgaande aan de Algemene Ledenvergadering, worden gestuurd aan: Jos Creusen, bosweidenweg 4, 6468 AL Kerkrade. Per email is dit: joscreusen@planet.nl Op de Algemene Ledenvergadering zullen alle niet-originele delen de revue passeren. Voor het lid met de beste score hebben we dan een leuke attentie. Jullie mogen ook niet-leden op deze puzzel attenderen. De beste score van een niet-lid levert een gratis jaarabonnement op. Ik wens jullie veel succes Jos Creusen

KJMV Kontakt

5


Kerstverhaal Ernst mijmert bij het open haardvuur...

D

e sneeuwvlokken dansen door de lucht…, worden verlicht door de koplampen van de bestelwagen en straatlantaarns en waaien snel uiteen bij het naderen van de voorruit… Een machtig schouwspel, met een licht hypnotiserend effect. Het is nu ook zo koud dat de sneeuw blijft liggen en de wegen gevaarlijk glad aan ’t worden zijn… Gelukkig is het niet ver meer naar Monnickendam, naar vriend Anton…, hooguit nog vijftien kilometer. Héél anders dan voor vriend Frans, die aanvankelijk mee zou rijden, maar op ’t laatste moment toch besloten had de tocht per schaats af te leggen…, dit was vóór het ging sneeuwen… Ter hoogte van Opmeer heb ik nog naar hem gezwaaid, toen ik hem passeerde en nog net zag dat hij linksaf sloeg, richting Afsluitdijk… Het zou een lange tocht worden voor onze Helderse poetsdoek, dat stond nu wel vast. Frans was de laatste weken steeds meer in de ban geraakt van zijn klapschaatsen en had zijn schaatsijzers en de techniek ermee inmiddels zó geperfectioneerd, dat we nu beter van ‘applausschaatsen’ kunnen spreken. Frans had mijn gezwaai niet geheel goed geïnterpreteerd en dacht dat ik slechts groette… Mijn gedachten dwalen af naar de afgelopen middag. Frans was langsgekomen in mijn werkplaats te Schagen en ik had gevraagd of hij even koffie wilde zetten…, natuurlijk wilde hij dat wel en spoedde zich de trap op naar mijn droomkeuken. Het duurde echter wel érg lang en plotseling viel mij het bedrukte gezicht van Sam op, mijn anders immer uitgelaten chef werkplaats…: ‘Wat kijk je zuur-Kool…’, merkte ik daarom maar eens op. “Koffie….!”, stamelde mijn trouwe vriend…, “het is al half vijf…!” Toen besefte ik pas dat daarboven wel eens iets niet in de haak zou kunnen wezen en besloot daarop gauw poolshoogte te nemen… Op de trap gleed ik echter al uit door stromen koffieprut die naar beneden vloeiden. Al glibberend boven gekomen ontwaarde ik een ietwat ontredderde Frans met vaatdoekjes en keukenpapier in de weer, in een poging het keukenblok weer een enigszins oorspronkelijk uiterlijk te geven… Het koffiezetapparaat had haar geheimen kennelijk wederom niet geheel prijsgegeven…, een teer punt, waar eerder mijn vrouwlief ook al over gestruikeld was… Ik geef toe…, het is een wat lastig ding… Inmiddels ben ik Edam gepasseerd en nader het pittoreske Monnickendam, dat er in de verte uitziet als een heuse kerstkaart met een bijzonder hoog Anton (!) Pieckgehalte… Op datzelfde moment plaatst ónze Anton zíjn piek op de kerstboom in de gezellige huiskamer van de Strebbelsmaatjes en stort vervolgens met donderend geraas door het toch best redelijk stevige brabantia keukentrapje… Het wil nog niet helemaal lukken, met zijn 6

KJMV Kontakt


Kerstverhaal Ernst mijmert bij het open haardvuur...

worteltjesdieet… Als ik bijna bij huize Dijkstra ben, ligt de sneeuw al bijna twintig centimeter hoog en zie ik Anton buiten prutsen aan een tweedehands sneeuwschuiver, die hij waarschijnlijk midden in de zomer voor wat losse eurocenten op een rommelmarkt in Tirol heeft gekocht. Als hij mij ziet stopt Tonnemans zijn activiteiten en ik vraag hem waarom hij zo onder de pleisters zit. Hij bromt een wat ontwijkend antwoord en we besluiten maar direct naar de garage te gaan, het uiteindelijke doel van deze reis. Oom Anton heeft namelijk járen geleden, op één van zijn verre reizen uit Amerika wat ‘Bomber’-blokken meegebracht. Het oplettende lezertje weet dat dat de beroemde CB 450 motorblokken zijn, die in Schagen zo goed gedijen… Strebbelmans had deze kostbare snuisterijen indertijd, uiteraard voor een prikkie, aangeschaft en als handbagage vervoerd… Nu weet datzelfde aandachtige lezertje gelijk, waarom je tegenwoordig alleen nog maar een tandenborstel in een plastieken zakje mee mag nemen op je vliegreizen… Antonio heeft de zijdeur ondertussen geopend en ik wil achter hem aan naar binnen stappen…, alleen, dat lukt niet. De garage is met de binnenkomst van baas Strebbel, reeds geheel bezet. “Is die Strebbelsma nou zo groot, of die garage zo klein…?”, hoor ik mezelf als een Louis van Gaal afvragen… Over dat éérste zal ik mij, diplomatiek, niet uitlaten, het twééde valt wel mee…, alleen de hoeveelheid ‘spulletjes’ van vriend Dijkmans is qua kwantiteit wat fors uitgevallen… Na een helm met mijnlamp en bergbeklimmersoutfit opgezet en aangedaan te hebben, komen wij na drie kwartier tot bij de werkbank, zo’n twee meter verder… Althans ik dénk dat het de werkbank is, Antonov lijkt zeker van zijn zaak. Het zicht op dit nuttige werkmeubel wordt geheel ontnomen door een onwaarschijnlijke berg onderdelen en gereedschappen, die mij nogal chaotisch voorkomt, maar waaruit de schepper van dit alles moeiteloos van alles tevoorschijn tovert, zonder acht te slaan op mijn verbijsterde en bewonderende blikken… Ik kwam eigenlijk vooral voor de krukas en de blokonderdelen die de basis moeten gaan vormen voor Antons bomberprojekt…, een item waar hij na jaren van besluiteloosheid nu eindelijk eens vorm aan wenst te geven, in een poging tóch nog eerder met zijn K1 op de weg te komen dan clubconcullega N.S. uit het verre St Jacobiparochie… Over Friesland gesproken; Frans nadert het einde van de Afsluitdijk en gaat vervolgens met krachtige slagen en rechte rug met het windje mee, thans de goede kant op. Hij fronst zijn wenkbrauwen bij het zien van het bordje: Monnickendam 135 kilometer… Strebbel had bij het demonteren van één van zijn blokken bedacht dat hij ditmaal weleens KJMV Kontakt

7


Kerstverhaal Ernst mijmert bij het open haardvuur...

een deugdelijk exemplaar te pakken had, met ondanks de wat sombere aanblik van roest en vuil slechts weinig werkkilometers… Ik kan na een vluchtige inspectie zijn vermoeden wel bevestigen en dan gebeurt het…: ‘Der Anton’ springt van pure blijdschap en geheel spontaan een gat in de lucht, hetgeen met zijn inzet en omvang een extra gat in de toch al broze ozonlaag tot gevolg heeft en tevens na het weer neerkomen op de garagevloer een grondstoffelijke trilling veroorzaakt… Deze trilling nu, zet zich door naar de nog steeds aan het oog ontrokken werkbank…. Er openbaart zich vervolgens een dof gerommel in het binnenste van deze berg en wij begrijpen plotseling dat wij grote haast moeten maken deze onheilspellende plek te verlaten… Met de afstandsbediening weet Lambiek nog juist op tijd de grote deur te openen en kunnen wij de straat bereiken, waar inmiddels de sneeuw een hoogte van bijna een meter heeft bereikt… Met een daverend geraas komt de op drift geraakte hoeveelheid spulletjes van het werkmeubel als een donderende lawine naar beneden en naar buiten rollen, de rulle sneeuw naar alle kanten als uit een kanon wegspuitend… Strebbelsma kijkt heel even bedremmeld, maar vat vervolgens kloek het rendier bij de horens en monteert zijn nu goed van pas komende sneeuwschuiver aan de voorbumper van z’n Transporter. “Die jongen is toch ook niet voor één gat te vangen…”, bedenk ik mij bewonderend terwijl Antonov zijn spulletjes vanaf de gemeentegrens van Volendam weer richting Monnickendam schraapt… Onderweg komt hij Jantje Smit nog tegen, gewapend met een zak friet, die voor het zingen de kerk is ontvlucht en nu een lift wil… “Aan mijn lijf geen mayonaise…” denkt Anton en geeft gas, Jantje bedremmeld achterlatend. Even later krijgt Jan een lift van Frans die juist het palingstadje passeert. Ruimte zat achterop die applaussschaatsen en zo brengt onze Helderse held een stukje patatpenoze op het rechte pad. Door ons gezamenlijk vurig enthousiasme over zo’n hoeveelheid mooie vier-en-een-half-spulletjes en de hete tranen die Jantje Smits gebler veroorzaakt, smelt alle sneeuw in een ommezien en is ook voor Frans het ijs gebroken… Geroerd nemen wij afscheid van de Strebbelsmaatjes en reizen wij weer noordwestwaarts, richting Den Helder en Schagen… In Schagen ben ik inmiddels zeer blij, door Antonovs 450-uitzettingsbeleid, de boel aan het schoonmaken en sorteren en als alles is uitgeprocedeerd, mag het gewoon allemaal blijven…, goed of minder goed…. 8

KJMV Kontakt


Aankondiging Ernst mijmert door...

D

it jaar is het zo’n veertig jaar geleden dat HONDA zijn Black Bomber op de markt bracht… Er zijn nogal wat mensen in de club die zo’n fabelachtige machine bezitten. Koesteren is mooi, maar er moet ook mee gereden worden… Ergens in 2007 wil ik derhalve een evenement plannen voor bezitters maar vooral rijders met zo’n magnifieke motorfiets… Alle typen van vierbak tot en met 500T…. Een Honda tweewieler torsiestaaf treffen zogezegd… U hoort nog van mij…, Ernst…

Black Bomber KJMV Kontakt

9


De dames...

ook met een span

10

KJMV Kontakt


Vreemd...? Gaan...! Ernst Hagen

Dubben, twijfelen, kan dat wel…, of eigenlijk niet…!? Na héél lang wikken en wegen toch de kogel door de kerk. Ik heb een SUZUKI SV 650 S gekocht, in race-uitvoering… Het type waar de afgelopen jaren Cup-races mee verreden zijn. Aanvankelijk heette het Vobis-cup… Het afgelopen jaar onder een nieuwe sponsor: DAMEN-leatherscup… Het is niet de bedoeling dat ik de Classics ga verlaten of verruilen voor deze SV 650 Cup, wel wil ik met deze fiets wat circuitdagen rijden (Assen) en wellicht misschien toch één of twee Cupraces meerijden. Dat laatste hangt af van toestemming van de KNMV… Men mag officieel niet met een A-licentie (Classics) meerijden in Cupraces, waarvoor een B-licentie gevraagd wordt. Dit om te voorkomen dat zeer ervaren, bekende en goede coureurs, daar de boel even komen ‘aanvegen’… Zo zal men míj als stokoude Classiccoureur toch niet willen duiden, dus ik denk wel dat het lukt een keertje mee te doen. Het was zoals gezegd een hele stap voor mij als rechtgeaarde en fanatieke Honda-freak, zomaar een ander merk erbij te nemen. Kwalitatief gezien natuurlijk een stapje terug en het ding zal gerust wel gauw stuk gaan ofzo… (de motor heeft reeds een paar zware seizoenen achter de rug en had wat schade…). Wel moet mij van het hart dat ik het wel de fiets vind, waarvan ik graag gezien had, dat HONDA hem gemaakt had… Afijn, om mijzelf niet al teveel geweld aan te doen, heb ik er het volgende op gevonden: Zie bijgevoegde foto’s… Overigens heeft mijn zoon Tom op de laatste opstapdag op Assen, eind oktober ook kennis mogen maken met een dergelijke fiets en dat vond hij erg leuk… Ik heb die dag ook een paar rondjes met de Drixton-Honda mee mogen draaien (in het groepje van Tom) en dat was natuurlijk tof: Vader en zoon gezamenlijk over het circuit…! Ook clublid Eric Hobo was aanwezig en heeft wat rondjes gedraaid met de SUZUKI SV. Eric is natuurlijk een échte Suzuki fan en overweegt ook met enkele vrienden mee te gaan doen in deze klasse. Voor wie aspiraties heeft om te gaan racen, is dit natuurlijk een geweldige klasse en zonder meer de meest betaalbare… KJMV Kontakt

11


Restaureren...

doe het op een verantwoorde wijze Op 1(vervolg) Beste KJMV-ers Tijdens de ledenvergadering werd ik door Peter van der Zon gestrikt mij op te geven voor het schrijven van een technisch artikel. In het 2e blad ben ik hieraan begonnen en nu het vervolg hier op. Nu je alles zo’n beetje schoongemaakt hebt en gerepareerd, waar het nodig was, kun je je gaan afvragen wat de handigste manier is om het zaakje weer op te bouwen. Ook hier kun je weer op verschillende manieren te werk gaan. 1. Eerst het rijwielgedeelte opbouwen en dan het voorgemonteerde motorblok erin hangen. Nadeel hiervan is vaak dat het frame beschadigd omdat het onhandig is het (meestal zware) motorblok er netjes in te schuiven, etc. 2. Het ďŹ jnste werkt het om het net andersom te doen. Bouw eerst het motorblok op en bevestig dan het frame aan en om het motorblok. Super gemakkelijk, je krijgt geen spanning in de bevestigingen en je hebt plenty ruimte om verder te werken. Bedenk dan wel dat voordat je dit doet, je eerst de balhoofdlagers en eventuele achterbruglagers in het frame monteerd!!

Dan de twee bouten erin en afmonteren. Hetzelfde voor een Honda CB72 of zo. Het allermooiste is natuurlijk optie 2 te doen op een klein z.g. motocross hefbrugje, waarbij je helemaal om de motor in aanbouw heen kunt lopen. Maar nogmaals, zo beschadigt er niets, omdat je alleen maar onderdelen aanbouwt. Als we dus hiervoor gekozen hebben, beginnen wij met het motorblok. Bij de meeste 1 cylinder en de oudere 2 cylinder motoren werd en wordt een vertikaal gedeeld carter gebruikt, waarbij de krukas al dan niet met speciaal gereedschap aan de aandrijfkant door het betreffende carterdeel getrokken wordt. Het is ook erg makkelijk om een eenvoudig houten voetstuk te maken, zo dat het blok er met een kant op kan liggen met de uitstekende assen in het voetstuk zoals hier getoond

3. Bij een brugframe of frame van geperst staalplaat maakt het natuurlijk niet zo veel uit, bij een (ik noem maar wat) een Yamaha AS-1 rij je het rijwielgedeelte zo tegen het blok aan. 12

KJMV Kontakt


Restaureren...

doe het op een verantwoorde wijze Bij deze vertikaal gedeelde carters is het altijd noodzakelijk de helften voor te verwarmen op een eenvoudig elektrisch kookplaatje om de lagers te monteren, waarvan van tevoren de buitenring even met thinner vetvrij gemaakt is (Loctite 603 als ze echt te ruim zitten!). Na afkoeling kunnen de benodigde oliekeerringen er met een beetje LM-vet zo ingedrukt worden.

Vervang als het even kan, altijd ĂĄlle lagers en keerringen. Het is soms een beetje gezoek om alles bij elkaar te krijgen, maar het weegt niet op tegen de ellende van later als je dat ene lager nou net niet vernieuwd hebt.

momentsleutel kun je ze veel beter goed vastdraaien (11-12 Nm). Voor de buitendeksels kun je dan altijd nog die mooie originele kruiskopschroeven gebruiken. Let op: als pakking gebruiken we dus Loctite 574 tussen de carterhelften. Ik gebruik het overigens ook heel lichtjes op de nieuwe zijdekselpakkingen omdat het karter en het distributiedeksel van hele oude machines vaak niet meer erg fris is. Bij sommige versnellingsbaksystemen is het aan te bevelen om voor het deďŹ nitieve samenschroeven van de carterhelften even het schakelen te proberen, als je zeker bent dat alles goed werkt kun je zonder hoofdpijn doorgaan. Hetzelfde geldt natuurlijk ook voor de koppeling. Even een koppelingshandel op een stuur monteren en je weet of het allemaal okĂŠ is.

Voor montage van de 2 carterhelften aan elkaar gebruik ik altijd binnenzeskantbouten inplaats van de originele kruiskopschroeven. Je ziet ze toch niet en met een

Nu de onderbouw min of meer kompleet is gaan we verder met zuigers en cylinders. Ik voorzie de voetpakking altijd van een heel klein beetje vet aan beide kanten, vervolgens monteer ik de zuiger(s), nadat KJMV Kontakt

13


Restaureren...

doe het op een verantwoorde wijze ik eerst de borgclip aan de binnenzijde heb gemonteerd en de zuigerveren heb gemonteerd met wat olie. Zuigerpenlager en zuigerpen goed inolien en bevestigen met buitenste borgclip. De cylinder(s) kan nu voorzichtig over de zuiger geschoven worden terwijl je de zuiger in de hoogst mogelijke stand vasthebt met de zuigerveren zover mogelijk naarbinnen gedrukt. Dit is echt een eitje…! Nu eerst maar effe koffie drinken…! Bij de koppakking gebruik ik ook weer een heel klein beetje vet aan beide kanten (alleen bij een koperen of o-ring pakking natuurlijk!) en de cylinderkop kan er op. Kopbouten altijd kruislings aandraaien en indien het een 2 cylinderkop (of meer is) altijd vanuit het midden beginnen met een kruis wat naar buiten toe groter wordt. 8 mm bouten/moeren hebben voldoende aan ongeveer 22-24 Nm., de 6 mm bouten/moeren aan 10-12 Nm. Op de pagina hiernaast een fotootje van een kompleet motorblokje wat zo in het frame gehangen kan worden, Een TZR125 uit 1991, samengesteld uit E-Bay onderdelen. Ontsteking is al afgesteld, carburatie volgens het boekje, nu moet ik alleen nog een fietsje ervoor maken of vinden. Omdat de rest van de opbouw vrij “Meccano” achtig is, wil ik daar niet al teveel over schrijven, ik denk dat iedereen daar wel mee uit de voeten komt. 14

Bij de produktie werd vrijwel alles “droog” gemonteerd, ik gebruik rijkelijk vet en olie voor de binnenkant van bussen (voorvork bijv.) en alle bouten, moeren en ringen. Alle rubberonderdelen rijkelijk met rubberspray behandelen, behalve handvat en voetrust rubbers, die schuif je met heel iets Dreft ook zo op hun plaats. Omdat veel van de huidige KJMV-machines al schijfremmen hebben nog even dit: Zorg er alsjeblieft altijd voor om gereviseerde remmen te monteren. Ik heb zelf een keer tot mijn schande moeten ondervinden hoe belangrijk dit is. In Assen, tijdens een demo-race, kwam er vuil in het compensatiegaatje van de achterste hoofdremcylinder met als resultaat een vastslaand achterwiel (echt vast). Ik stond midden op de baan en die vriendelijke jongens gingen mij allemaal met 200 km/ h en meer links en rechts voorbij...! Hierna ververs ik elk jaar de remvloeistof en demonteer/kontroleer alles wat met remmen te maken heeft. Overigens, de oorzaak van het probleem was de zwarte verf, waarmee veel Japanse remcylinders gecoat waren. Deze verf lost toch ook op bij iets lekkende remvloeistof na langere tijd, enz. Dus, een gewaarschuwd mens telt voor twee en remt voor drie. Succes gewenst! Ludy Beumer

KJMV Kontakt


Restaureren...

doe het op een verantwoorde wijze

Yamaha TZR125

KJMV Kontakt

15


Griekenland

met 2 klassiekers over de Griekse wegen

Beste KJMV-ers Dat ik (Kees Vergeer) altijd nog een keer naar Griekenland zou gaan om de Akropolis te beklimmen wist ik zeker, alleen niet hoe. Totdat ik in 2004 in het blad Motor een artikel las van Joyce Kuipers die met haar marechaussee BMW R80/7 een rondrit in Griekenland had gemaakt (georganiseerd door PAVARUE Avontuurlijke Motorreizen), wist ik het zeker; dit wil ik ook. Nu moest ik ook mijn vrouw mee zien te krijgen, want ik wist dat de afstand en bijna dagelijks op de motor het grootste bezwaar was. Ik kreeg haar mee naar Loenen waar in december 2005 een presentatie werd gegeven over die reis. De organisator van PAVARUE, Paul van Ruiten, vertelde zijn doelstellingen van al zijn reizen: niet in hoogseizoen (te druk en te heet), rustig aan want we hebben vakantie, ieder rijdt zijn eigen tempo met een routebeschrijving, goede hotels, volgauto, reisbegeleiding, veerboot Venetië-Griekenland en niet dat hele eind door Duitsland maar lekker met de autoslaaptrein naar Villach in Oostenrijk. Vooral dat laatste sprak mijn vrouw zeker aan, en zo besloten we onze optie om te zetten in een definitieve boeking. Nu hadden we 10 maanden de tijd om te sparen en om de voorbereidingen te starten

16

Wat moet je dan voorbereiden zou u zeggen? Benzine erin en gaan! Maar zo werkt het bij mij niet. In de eerste plaats zitvlees kweken. Begonnen werd in april met de Brasemerrit en dit liep door tot de Kemperrit in augustus. Tussendoor minimaal 1 keer per maand een flinke toertocht van 250 km, dat was ook de afstand die we gemiddelijk dagelijks moesten maken . En dan de voorbereiding van de motoren: • Honda CB 400T uit ’78 en een • Honda CB750KZ uit ‘79 Natuurlijk het gewone onderhoud, maar ik wilde ook eens wat zachtere remblokken, want wat er ook in zit Kikoco, Vesray, of Dunlopad het slijt voor geen meter. Misschien goed voor de portemonnee maar niet als je een berg komt afstormen, dus veel informeren, bestellen en wachten wat soms wel 2 maanden duurt. Je kent dat wel, back-order of we wachten tot we meerdere dingen bij de groothandel kunnen bestellen anders moet u veel vervoerskosten betalen. KJMV Kontakt


Griekenland

met 2 klassiekers over de Griekse wegen Ook had ik een 630 ketting op mijn CB750 ondanks dat die 30.000 km mee ging wilde ik een modernere 530 plaatsen,. Voordat ik er achter kwam wat de juiste tandwielen waren die pasten, heeft mij dat een half jaar gekost. Eerst had ik een 16t. tandwiel van een Fireblade vóór (die had ik toevallig) en een 39t. achter van een 650; de verhouding was goed maar doordat de tandwielen kleiner waren liep de ketting tegen een nokje van de achtervork aan. Had ik dat nokje er wel kunnen afslijpen, maar het zal toch wel ergens voor dienen. Na veel zoeken kwam ik op een 18t van een CB750 KA en een tandwiel van 43t van een CB750 C. Alleen dat tandwiel had ik besteld en kreeg ik na 5 weken pas (1 dag voor we weggingen) een klinktool geleend en normaal lukt het altijd maar nu had ik waarschijnlijk iets te hard geslagen en zaten de buitenste o-ringen niet lekker. Ik heb nog overwogen om een schakel met een visje te monteren, maar heb het zo maar gelaten. Ook heb ik nog 4 nieuwe banden gemonteerd en op de 400 uiteraard óók nieuwe tandwielen en ketting. Mijn dagteller bleef wel eens hangen bij 100 of 200 km dus een fietscomputer aangeschaft omdat je op de route met afstanden werkt. Voordat dat ding goed staat afgesteld ben je ook een poosje bezig, en het bevestigen van het magneetje op je wiel is ook een probleem ik ben er al 2 kwijt geraakt en dan doet je fietscomputer ook niks. KJMV Kontakt

Ook werd er nog een routerol aangeschaft, handig ding maar zit weer half voor je tellers en verklikkerlampje van je richtingaanwijzer zodat je die weer vergeet uit te zetten. Vrijdag 15 september was het zover. De autoslaaptrein vertrok om 19.00 uur uit Dusseldorf maar om 17.00 uur begonnen ze al met laden van auto’s en motoren. Daarom waren we vroeg van huis vertrokken en kwamen al om 15.00 uur in Dusseldorf aan; gelukkig waren we niet de eerste en konden we kennismakende gesprekjes beginnen. Zodoende ging de tijd snel en konden we controleren of de motoren goed vastgezet werden; maar gelukkig, dat werd professioneel gedaan. Een blik op de ketting leerde dat de twee o-ringen die niet goed zaten nu verdwenen waren, jammer. We hadden een couchette dus dan sliep je met 4 personen wel krap maar gezellig. Voor mijn gevoel had ik niet geslapen, dat zei iedereen maar waar kwam dat gesnurk dan vandaan? Ook toen ik na een toiletbezoek een verkeerde cabine instapte was het een gesnurk van jewelste en allemaal 17


Griekenland

met 2 klassiekers over de Griekse wegen zeggen dat ze niet geslapen hebben jaja... Het lossen van de motoren op de trein gaat snel; wel oppassen met het eraf rijden het is maar 1.58m hoog dus helm ophouden! Aankomst in Villach bewolkt maar droog maar wel natte straten dus ik rij de trein af, stop en zet mijn voet neer en kijk om waar Marianne blijft. Mijn voet glijdt weg en ja hoor daar ligt Keessie met het hele spul... Gelukkig vangt de koffer het meeste op. alleen mijn windscherm is gebarsten. Met Ductape (had ik bij me) gauw gemaakt, het moest allemaal snel want het was 9.30 uur en om 13.00 uur moesten we bij de boot in Venetië zijn. Dus gauw vertrekken, en we moesten bij een garage afslaan. Nooit een garage gezien en ik zie motorrijders alle kanten uitrijden. Toen maar achter iemand aan gereden die een GPS had en ja hoor we zaten op de snelweg richting Italië. Alles ging goed alleen bij het tol betalen deed mijn Visa het maar 1 keer, dus handschoenen uit geld pakken enz. en dan rustig blijven met al die toeterende Italianen achter je.

18

Maar één afslag verkeerd gereden, terwijl ik toch al 3 keer in Venetië was geweest, kwamen we om 12.30 uur bij de boot aan; toch netjes na 260 km ! We gingen pas om 13.30 uur op de boot, we waren de laatsten en stonden helemaal tegen de klep aan. Even douchen en we konden vanaf de boot Venetië bewonderen. Na een uurtje namen we maar een biertje en net zaten bij het lege zwembad wat te kletsen begon het toch te onweren en te regenen, en mijn neef (Peter van der Zon) maar zeggen dat hij in 10 jaar vakantie op de boot nog nooit regen heeft gehad. De volgende morgen bewolkt, maar rasoptimist Martin zag richting Griekenland toch de zon schijnen, en daar stonden we dan op de kade van Igoumenitsa: 23 personen, 2 HD’s , 3 BMW’s, 1 Triumph, 1 Yamaha, 1 Moto Guzzi, 9 Honda’s en 1 Enfield Bullet 500. Plus een auto met aanhanger. Het weer was bijzonder somber geworden en Cor onze reisbegeleider waarschuwde ons: als het gaat regenen, rustig aan want dan zijn de wegen spiegelglad. Niemand maakte aanstalten om als eerste te vertrekken, dus er werd geopperd om Huyb met zijn Bullet een half uur voorsprong te geven; hij zou ons toch nog verbazen door vaak als één van de eerste in de hotels aan te komen, maar goed we gingen op pad en stopten gelijk bij het eerste tankstation (€ 0,99 dat is goedkoop) om te tanken. Het werd in het binnenland nog goedkoper tot wel € 0,84! KJMV Kontakt


Griekenland

met 2 klassiekers over de Griekse wegen

We hadden precies 4 km gereden of het begon te regenen, niet normaal meer,. Na een uur geschuild te hebben (toch maar regen pakken aan en rijden), zaten we tussen veel vrachtverkeer en moesten een pas over. Het was overleven en na 38 km stond Raymond op: hij was onderuit gegaan met zijn VFR. Een deuk in het frame, gat in het koppelingsdeksel, kuip kapot enz. Raymond kon verder in een groene KIA en werd de rest van de vakantie Kermit de Kikker genoemd. Ook omdat hij achter bomen vandaan sprong om ons rijdend te fotograferen. In de route was nog een “haarspeldbochtenommetje“ dat uitkijkt op de 300m diepe adembenemende kloof maar met dit weer was er waarschijnlijk toch niet veel te zien dus reden we maar door naar het hotel in Boerazani, en konden we eindelijk wat droogs aantrekken. Voor iedereen was het overleven geweest en dat op een ritje van 150 km.!! Het hotel ligt vlak bij de Albanese grens en bij goed weer schijn je over Albanië uit te kijken alKJMV Kontakt

leen geen foto’s maken want dan gaat de grenspost moeilijk doen. Het weer was nog niet veel bijzonders dus besloten we een tapijten- en kledenwasserij te bezoeken; het werd niet meer gebruikt, maar nu kon je zien hoe het vroeger ging. Ook liepen we langs een vijgenboom en die zat vol met vruchten die nu rijp waren, en als Hollanders iets zien dat gratis is dan weet je het wel... Het was weer tijd om op te stappen en alleen Hugo z’n Goldwing wou niet starten maar na een duwtje liep hij weer en gingen we op pad om onze motorpakken te drogen; prachtige etappe naar het meer van Psarades, een beschermd natuurreservaat op het drielandenpunt Griekenland-AlbaniëFYROM (voormalige Joegoslavische republiek Macedonië). Vooral het laatste stuk was schitterend en na 6.000.000 bochten kwamen we aan in het hotel. Een uurtje of wat later gevolgd door 2 fietsers die we ingehaald hadden en het bleek een echpaar uit Nederland te zijn die echt niet meer de jongsten waren. Ze kwamen van Thessaloniki gefietst en dat met al die bergen! Hugo z,n Goldwing was er onderweg helemaal mee gestopt (bleek de dynamo kapot) en hij mocht een VW auto met 300 km op de teller naar Nederland brengen. De volgende dag gingen we met 120 pk sterke speedboten het meer op om enkele hermitages te bezoeken die in de vroege middeleeuwen waren uitgehakt in de rotsen. Er was ook een KNMV motorrij-instructeur mee en wie zich had opgegeven kon een RMT (Regionale Motorvaardigheids Training) volgen. ‘s Middags werd er op 19


Griekenland

met 2 klassiekers over de Griekse wegen een parkeerplaats het bekende slalom en remproeven gedaan en Marianne had zich opgegeven zodat het voor haar zweten geblazen was want het zonnetje brak nu eindelijk door. Ook ging de instructeur een keer met je mee met een etappe. De volgende tocht weet ik niet precies meer, maar het is overal rustig bijna geen verkeer zwerfvuil op parkeerplaatsen, zwerfhonden en katten (die allemaal door Petra worden verzorgd) ze nam dus bij het ontbijt allemaal etenswaren mee voor onderweg om haar honden en katten te voeren en liefst nam ze in haar tanktas er een paar mee. Aangekomen in het Hotel in Ellassona, toen we de bagage stonden af te laden, volgde een flinke klap en zagen we op 50 mtr. een lichtmast getroffen worden door de bliksem. We hadden het eerste uur geen licht meer, ’s avonds wél het lekkerste broodje van heel Griekenland gegeten maar de weergoden hadden het weer op ons gemunt: het regende dat het een lieve lust was.

20

De volgende dag keek ik echt naar de zon uit; we zouden naar een hotel aan het strand gaan het was toch tijd geworden voor een mooi kleurtje. Maar onderweg ging het hopenloos mis ik; kon van de route geen chocola maken en besloot via de snelweg naar Volos te rijden, om daar weer de route op te pikken. In Volos zagen we Arie op een terras zitten en we wisten dat we nu op kop lagen (want Arie was overal het snelste). Bij het begin van de beklimming van de bergen in de regio Pilion (een van de mooiste, Peter) zijn we even gestopt om een foto van Volos te maken en gauw volgde er meer rijders. Ze begrepen er niks van “Kees en Marianne jullie nu al hier, waar zijn jullie ons dan voorbij gekomen?” Toen moest ik bekennen dat ik de snelweg had genomen en kreeg ik de bijnaam SnelwegKeessie. Wat er volgde was een rit van 55 km waar we 1.30 uur over deden en we konden ’s middags onze voeten in de zee steken. We hadden nu 2 rustdagen en

KJMV Kontakt


Griekenland

met 2 klassiekers over de Griekse wegen de 1e dag probeerden we wat te wandelen maar dit ging niet want het is veel te stijl! ’s Middags gezwommen en van de zon genoten en helaas de volgende dag regen, regen, regen...!!!!!

Op naar Athene wat voor mij het hoogtepunt van de vakantie moest worden. Tot aan de veerpont van Glifa hadden we regen daarna werd het droog en reden we door Evia, het grootste eiland van Griekenland (dat is niet waar hoor, Peter) met prachtige kronkelwegen die langs de zee en door de heuvels leiden en via een stuk autosnelweg (om tijd te winnen) naar de McDonalds (een ontmoetingsplaats) om als groep in gesloten formatie naar het het hartje van de stad, op steenworp van de Acropolis, te brengen. Er was toch paniek, want we waren 3 mensen kwijt geraakt; zo’n mobiel doet wonderen en iedereen belandde veilig in de parkeergarage van het hotel. De nacht erop werd KJMV Kontakt

ik ziek en hing alleen maar boven het toilet... De volgende dag maak ik alleen nog de wisseling van de wacht bij het parlementsgebouw mee en met pap in de benen probeer ik de Acropolis te beklimmen wat niet lukt en besluit naar het hotel te gaan en mijn bed in te duiken. Marianne gaat alleen en ze belooft wat foto’s te maken van wat mijn hoogtepunt had moeten worden. Voor mij geen gezellige wijk Plaka, Nationaal Museum en de beroemde pleinen Omonia en Syndagma. De volgende dag is de RMT-dag van Marianne en moet ik samen met Lidy de vrouw van Wybe de rij-instructeur achteraan rijden en mogen wij ons nergens mee bemoeien terwijl Marianne onderricht krijgt over kijktechniek, plaats op de weg enz. Er wordt vaak gestopt voor instructie en we bungelen net voor de bezemwagen die natuurlijk achter ons moet blijven; we komen dus als laatste aan in Delfi.

21


Griekenland

met 2 klassiekers over de Griekse wegen de reis (ach ja, je moet wat...). Via de Kathara-pas (de hoogste te berijden pas van Griekenland 1650m ) kwamen we in Ioannina en moesten we dezelfde weg rijden naar Igoumenitsa als we de eerste dag hadden gedaan. Gelukkig nu geen regen en vrachtauto’s maar 3.045.05 bochten die allemaal schitterend waren. Vijf mensen gingen nu na 2 weken naar huis en de rest (wij dus ook...) knoopte er nog een week Peloponnesos aan vast. Delphi, een tegen een bergwand aangekleefde bezienswaardigheid (een van de mooiste plekjes van Griekenland, Peter). De volgende dag zo vroeg mogelijk het “orakel” bezoeken want dan zijn er nog geen busjapanners en het was net die dag museumdag dus dat was gratis (Hollanders hé...). Om 12.00 uur vertekken we uit dit prachtige oord met uitzicht op veel mooie natuur, en door de Thessalische vlakte (die winderig en heet kan zijn, alleen niks van gemerkt!) naar de kloosters van Meteora. De Thessaliche vlakte was miljoenen jaren geleden zee en de rotsen van Meteora zijn uitstulpingen van de zeebodem en op deze rotsen hebben ze honderden jaren geleden kloosters gebouwd. Met een mandje werd alles naar boven gehesen, toen wij er waren regende het natuurlijk weer en besloten we met Kermit in zijn Kia’tje mee te rijden. Ik zat als een sardientje in die auto niet beseffend hoe hoog we zaten tot dat de lucht opentrok en boven op een van die kloosters een adembenemend uitzicht hadden. Ook de bezichtiging van het grootste klooster was nu een van de hoogtepunten van 22

Maar of de duvel er mee speelde toen we Adrie (A3) met zijn Harley op de boot hadden gezet werd het echt mooi weer. Misschien kwam het door die harde klappen van de Harley die de weergoden wat ontstemde. Kees Vergeer, wordt vervolgd

Foto’s: Kees Vergeer en Peter van der Zon KJMV Kontakt


2007

De KJMV is in maart en augustus ook weer van de partij! Bezoek onze stand en een bakkie kofďŹ e staat klaar.

KJMV Kontakt

23


OLDTIMER/KLASSIEKER EIGENAAR! Als U een oldtimerverzekering hebt, bewaar dan deze advertentie bij Uw polis! Want: • Uw verzekeraar verlangt elke 30 of 36 maanden een taxatierapport? • U wilt aan deze wens voldoen, maar u wilt een redelijk bedrag betalen? Welnu, ik lever u een taxatierapport dat voldoet aan het gestelde in artikel 275 wetboek van koophandel voor € 65,--. Een afspraak is zo gemaakt, via een van mijn telefoonnummers. Mijn naam is Outjert Dol, ik ben schade-expert sinds 1962, beëdigd taxateur sinds 1970 en directeur van EXPERTISE-BUREAU RIJNDERS, DOL + MANDEMA B.V. te Den Haag.

T

070 404 29 22 - M 06 51387903

Zie ook mijn website: www.oldtimertaxateur.nl

24

KJMV Kontakt


Flowerdome Eelde december 2006

KJMV Kontakt

25


Advertentieperikelen het bestuur legt uit...

Naar aanleiding van de ALV, j.l. 19 maart zijn er afspraken gemaakt voor adverteren in het clubblad. Het clubblad verschijnt 4x per jaar.

Dit geeft de volgende punten: Het bestuur heeft derhalve tot volgende regeling voor 2007 besloten. • Een zakelijke link op de linkpagina van de website met een retourlink kost € 15,00 per jaar • Een advertentie in zwart/wit in KJMV-Kontakt blijft vooralsnog minimaal € 27,00 of € 50,00 voor een halve resp. volle pagina op jaarbasis; begin 2007 zal een indexering plaats vinden. • Een advertentie in “full-color” in KJMV-Kontakt kost minimaal € 55,00 of € 100,00 voor een halve resp. volle pagina op jaarbasis. • Indien een advertentie in KJMV-Kontakt is geplaatst, dan is een zakelijke link op de site met retourlink gratis. Voor leden van de vereniging gelden de navolgende tarieven. • Een link (al dan niet zakelijk) met retourlink is gratis. • Leden kunnen ook eenmalig een (halve)pagina grote zwart-wit advertentie plaatsen in KJMV-Kontakt; deze kosten bedragen dan € 6,00 resp. € 12,00. • Prikkertjes op de site of in KJMV-Kontakt blijven gratis. Bedrijven en/of leden kunnen hun advertenties opgeven aan de redactie: • via de post naar Peter van der Zon (adres zie colofon op pagina 54); • via e-mail: redactie@kjmv.nl of petervdzon@quicknet.nl. Wijzigingen in de bestaande advertentie en/of nieuwe advertenties moet u opvragen/ doorgeven aan Peter van der Zon via bovenstaande e-mailadressen. Wilt u zelf een advertentie maken, zorg er dan voor dat deze in het pdf-bestand aangeleverd wordt en als het kleur moet zijn in de kleurmodus CMYK (géén RGB). Heeft u verder nog vragen hierover dan kunt u zich richten tot de voorzitter en/of redactie. 26

KJMV Kontakt


Advertentie Frank Lemstra

M O T O R E N

Dubbele Buurt 24, 1521 DC Wormerveer

✆ 075 621 02 42

KJMV Kontakt

27


Eindejaars-puzzel; Honda CB350 K4


Advertentie

OP MAAT GESNEDEN VERZEKERINGEN Klassieke Motoren

vanaf 20 jaar voordelig bij ons te verzekeren •• alWA-premies vanaf 27,23 per jaar, volgende motors 20,42 (ouder dan 25 jaar) verzamelpolis is mogelijk, al uw • ook klassiekers op één polis!!! en diefstal en volledig casco • brand mogelijk tegen zeer prettige premies

Moderne Motoren (bestuurders ouder dan 27 jaar) Bij 0 tot 20 jaar gelden tot regio 1 125 cc 43,56 250 cc 46,74 350 cc 50,00 500 cc 58,54 750 cc 63,53 1000 cc 67,16 daarboven 68,97

de volgende premies: regio 2 regio 3 46,29 51,28 49,46 54,91 53,10 58,54 62,17 68,52 67,61 74,87 71,24 78,50 73,06 81,23

hier gaat uw reeds opgebouwde no-claim korting nog eens vanaf, (dus schadevrije jaren)! prijzen excl.poliskosten (5,- éénmalig) en 7% assurantiebelasting

Klassieke Brommerverzekering

Verzamelpolis voor alle bromfietsen ouder dan 20 jaar samen op een polis. Versnellingen of automaten maakt niet uit. bestuurders minimaal 20 jaar en in het bezit van een ander vervoermiddel voor dagelijks gebruik. Premie 60,- (incl. kosten). Losse polis voor klassieke brommers (ouder dan 25 jaar), bestuurders vanaf 16 jaar, maar wel in het bezit van een ander dagelijks vervoermiddel. Premie 34,- per jaar (incl. kosten).

Roel van Maarseveen Assurantiën POSTBUS 8516, 3503 RM UTRECHT tel 0521 - 592885 / fax 593446

30

KJMV Kontakt


uit de 70er jaren...

KJMV Kontakt

31


J.P.G. praat van zich af... De Motorfiets als meubelstuk...? “Oude motoren horen niet in de schuren, daar moet je mee sturen”. luidde ooit het Vehikel credo. Meestal staan ze daar wel, afgedekt en aan het oog onttrokken... Dat is (dus) zeer zeker jammer! “Way of life”

Eind jaren zestig. toen we nog jong waren (en wild), snelheidsbeperking een onbekend fenomeen was en motorrijders een uitstervend ras, vormde de Eerste Zeeuwse Motoren Sloperij annex motorhandel een trefpunt voor snelle rakkers uit de regio. Tot de vaste bezoekers hoorde een jonge gast met een Ducati Desmo (mono) voorzien van de standaard bijgeleverde (!) racepijp. Omwille van de dorpsrust en goodwill van de uitbater, tokkelde hij altijd rustig langs de bebouwing met z’n laars preventief achter de conus. Eenmaal in het vrije veld werd onbelemmerd gas gegeven en kon je hem nog kilometers ver horen. Als vrije vogel woonde hij met z’n vriendin diep in de polder, waar de motorfietsen - zij reed op zo’n vroege Kawa Hl driepitter(!) - prominent deel uitmaakten van het schaarse meubilair. Zeker voor die tijd ongekend ‘cool’, zelfs voor motorfanaten...

“Design”

Momenteel is het niet ongebruikelijk dat er in de hal, hobby- of zelfs woonruimte een al dan niet klassieke tweewieler staat te pronken. Zelfs lieden die niets met motoren hebben, schromen niet om zo’n fraai gevormde (Italiaanse) creatie te adopteren als homedecoration. De Moto 6.5 (Aprilia) geniet vooral bekendheid als Philippe Starck creatie en is daarom een must voor ‘kunst-liefhebbers’. Lifestylefanaten en/of lieden die zich als zodanig voordoen, koketteren graag met produkten van bekende designers. waarvan de functie niet zelden ondergeschikt is aan de vormgeving. Dat het omgekeerde ook mogelijk is, maar minder erkenning/waardering geniet. bewijst de Katana! 32

KJMV Kontakt


J.P.G. praat van zich af... “Motor’sta’wielen...”

Dolf Peeters. (voormalig) clublid van het eerste uur, begenadigd schrijver/illustrator, woordkunstenaar etc. voorzag, tot niet geringe dank van de redactie, menig clubblad van scherpzinnige, soms zelfs pinnige, doch altijd herkenbare teksten. Als er iemand is die de klassiekerbeleving, als vorm van (latente) ‘emotie’ weet te beschrijven... Gedateerde motorfietsen in handen van verzamelaars zijn volgens Dolf ‘verworden’ tot motor‘sta’wielen.

“Live’ in huis...?”

Onze Tielse goeroe verwoordde zijn gedrevenheid ooit als; “De hele Japanse motorhistorie live in huis!” Voor Cok is ‘in huis’ haast letterlijk van toepassing met een riante ‘hobbyruimte’ annex winkel/werkplaats. Voor minder. bedeelden rest slechts het op afstand genieten van al dat fraais. hoewel... De klassieker beleving omvat meestal poetsen. sleutelen. opknappen (restaureren) en rijden. Zelf zie ik dat niet zitten, voor mij is het vooral een ‘optische beleving’. die zich door omstandigheden gedwongen beperkte tot ‘plaatjes kijken’. Ter compensatie stond ‘r wel zo’n tijdloos gestylde NSU RO 80 voor de deur! Inmiddels staat m’n eerste liefde en twintig jaar ‘bewaarde’ CB 72 in de (voormalige) eethoek, terwijl de onlangs door Ernst gedropte Yamaha TD3 letterlijk staat te ‘stralen’. Door poets- resp. polijstwerk van Frans en Sam lanceert ‘ie het licht als een ‘laser’ en heeft zelfs stilstaand nog het ‘karakter’ van een racer... Die blijft dus ‘naked’. zo’n kuip verhult veel fraaie details en is alleen functioneel als ermee wordt gereden.

De moraal van dit klassieke(r) verhaal? Oudere (Zeeuwse) jongeren verliezen nooit hun (polderlandse) streken! Hoezo. ‘lifestyle’. KJMV Kontakt

33


Klaas Poutsma belicht

N

a 15 jaar met veel plezier op Honda tweewielers te hebben gereden, moest in 1979 een harde noot worden gekraakt. We hadden inmiddels twee kinderen gekregen en je weet hoe het dan gaat. Er werd niet zoveel meer samen gereden en de kinderen kan je ook niet elke keer bij opa en oma parkeren. Soms ga je dan alleen een stukje rijden en blijft Geeske met de kinderen thuis. Maar dat was eigenlijk ook geen goede oplossing, we zijn beide enthousiaste motorliefhebbers en de situatie was niet ideaal. Wat nu? We hadden wel eens een stukje achter een zijspancombinatie gereden, nou dat leek ons helemaal niets en dat zouden we nooit willen zeiden we. Maar nu het ons “probleem” steeds groter werd en we graag weer meer wilden rijden, kwam het idee van een zijspan toch langzamerhand boven drijven. Na enige tijd waren we toch al een beetje aan het zijspan idee gewend en we wilden het toch maar eens proberen. Een zijspan aan de Black Bomber bouwen leek me geen optie. Maar een kennis wilde zijn zijspancombinatie wel verkopen en dat leek ons wel iets om het te proberen. Na enige onderhandelingen werden we dan bezitters van een Beierse Boxer met Steib zijspan. Nee ik zal het merk maar niet noemen, want een erg gerespecteerd lid (uit ‘t Veld) van onze club krijgt het altijd erg benauwd als hij de naam hoort. Het probeersel maakte ons vieren toch wel redelijk enthousiast en na een half jaar kwamen we tot de conclusie dat we er echt voor wilden gaan. Maar ik had toch nog wel een grote wens. Niet dat deze motor niet goed was, hij liep altijd prima, maar mijn ideale zijspanmotor leek toch een andere boxer. Toen hebben we besloten om deze zijspancombinatie te verkopen en met een Gold Wing 1000 te gaan rijden. In augustus 1979 kocht ik mijn huidige Honda GL 1000 K2, ruim één jaar oud en ca 10.000 km op de teller. Ik heb er toen ca 50 km mee gereden en ik kan me nog goed twee dingen herinneren, het trillingsvrije lopen van de motor en het monsterlijke gewicht. Dit laatste is voor het zijspanrijden niet een groot pro34

KJMV Kontakt


Klaas Poutsma belicht bleem. Nu moest er nog een zijspan komen en na enige oriëntatie op dit gebied hebben we besloten om een EML Sport aan te schaffen. Ook was ik er van overtuigd dat een schommelarm voorvork en 15” wielen een dure maar goede investering zou zijn. Dus alle benodigde spullen aangeschaft en dit in de winter van 79/80 gemonteerd. Ik had alles los gekocht, want ik wilde een aantal dingen gelijk naar eigen inzicht aanpassen. Het aanbouwen van het zijspan was geen probleem, alle hulpstukken worden er bij geleverd en dan is dat goed te doen. Ook het inbouwen van de voorvork en wielen ging perfect. Ik moet zeggen dat EML (Hennie Winkelhuis) hier toch een stuk baanbrekend werk heeft verricht en de zijspantechniek op een veel hoger peil heeft gebracht. Toen het polyesterwerk ook klaar was kon de bak gespoten worden. Het spuiten in de rode kleur van de GL 1000 was geen kleinigheid en de spuiter heeft er veel werk van gehad. Maar het resultaat was echt geweldig. Begin maart kon dan de eerste rit worden gemaakt en dat verliep uitstekend. Dit reed wel even anders dan de vorige combinatie. Wat een soepele kracht en hier was ook een stuk scherper mee te sturen. Ik had toen al gelijk het idee gekregen om er minstens 10 jaar mee te willen rijden. Toen niet kunnen vermoeden dat het inmiddels al 24 jaar geworden is. Om de eerste jaren verzekerd te zijn van onderdelen, heb ik o.a. gekocht: een motorblok, carburateurs, cardan en nog wat spullen. Ze zijn afkomstig van een schade GL 1000 K0 van 1975, het eerste type dus. Wat ik gebruikt heb in al die jaren?. Het motorblok dus nog niet en voor mijn gevoel voorlopig nog niet. Wat er wel vervangen is voert in dit bestek wat te ver, misschien eens in een volgend artikel. We waren dus de koning te rijk met onze zijspancombinatie en gingen er ook mee op vakantie. We gingen kamperen, maar alles moest wel in viervoud mee. Dus vier slaapzakken, luchtbedden, stoeltjes, kleding enz. Dit betekende elk jaar weer een bagagerekje maken en ergens aan de combinatie kwijt zien te worden. Het vereiste zeker een hoog doe het zelf gehalte, want er waren geen bedrijven die zoiets deden Maar na vier jaar kwamen er toch ruimteproblemen, de kinderen pasten er niet meer in!! Goede raad en de oplossing was duur. De firma Engbers had pas een nieuw type EZS zijspan op de markt gebracht. Hier konden met KJMV Kontakt

35


Klaas Poutsma belicht gemak twee kinderen in en veel meer bagageruimte. Wel vond ik een aantal minder goed geslaagde punten, maar dat zou wel op te lossen zijn. Het EML zijspan werd verkocht en bij Engbers het nieuwe zijspan besteld, wel weer in onderdelen. Ik wilde het ĂŠĂŠn en ander toch veranderen en zo ben ik het winterseizoen 83/84 bezig geweest met aanpassingen. Ik heb toen een lijst gemaakt van alle uitgevoerde werkzaamheden en nu denk je wat een werk om er iets eigens van te maken. Dezelfde spuiter had het recept nog en het kostte nu minder moeite om het de juiste kleur te geven. Nu geen rekjes meer op het zijspan, maar later wel top- en zijkoffers moeten aanschaffen. Naar mate de kinderen groter werden moesten er ook steeds meer spullen mee op vakantie, met name kleren. Maar we wilden niet met een aanhanger achter de combinatie rijden. We hebben een keertje op terugweg van vakantie op een weegbrug gestaan. Nou het totaal gewicht van mensen, machine en kampeeruitrusting was bijna 900 kg. We hebben hiermee hellingen met een stijgingspercentage van ca 30% overwonnen. Op deze manier hebben we tot 1993 veel landen in Europa bezocht op onze lange weekenden en vakanties. Ook nu herhaalde zich de geschiedenis, de kinderen pasten er op een gegeven moment niet meer in en gelijkertijd wilden ze nu hun eigen weg gaan. Er was nu geen noodzaak meer om zijspan te rijden en de combinatie werd te koop aangeboden. Op een avond kwam de aspirant koper en na een proefrit werden we het eens over de prijs. Hij zou de komende dagen aan voldoende geld zien te komen en het volgende weekend de combinatie ophalen. Nog even napraten en de gelukkige koper vertrok. Ik liep nog even naar de garage om nog wat spulletjes bij elkaar te zoeken die er bij hoorden. Als een motor mij ooit het diepste heeft geraakt was het op dat ogenblik. Er overviel mij een paniekgevoel. Dit was mij nog nooit overkomen en ik voelde mij diep ongelukkig! Nu drong het pas tot mij door wat ik had gedaan en voelde me verrader van mijn beste vriend. Ik ben naar binnen gelopen en zei tegen Geeske, ik hoop dat de verkoop niet door gaat. Ik heb iets erg stoms gedaan en ben er kapot van. Ik wilde de koper gelijk bellen om te zeggen dat het niet doorgaat. Maar bij nader inzien heb ik dat toch maar niet gedaan, een man een man, een woord een woord. Dat ik een paar ellendige dagen heb 36

KJMV Kontakt


Klaas Poutsma belicht

gehad moge duidelijk zijn en hoopte nog op een wonder. Na een aantal dagen belde de koper en hij vertelde dat het toch moeilijk was om voldoende geld bij elkaar te krijgen en wilde nog graag iets van de prijs af. Dit was mijn kans en ik zei dat er geen cent van de prijs af zou gaan en als hij uiterlijk zaterdag het afgesproken bedrag niet zou hebben, de koop niet door zou gaan. Zaterdag belde hij dat het hem niet lukte en ik heb toen gezegd dat ik hem nu niet meer wilde verkopen. Wat voelde ik me verschrikkelijk opgelucht en heb toen besloten om de motor nooit meer te willen verkopen. Maar dan de keuze om wel of niet doorgaan met zijspanrijden. We hadden als lid van de NVZ zijspanclub veel leuke kontakten en die wil je ook liever niet kwijt. Na al die jaren waren we toch echte zijspanrijders geworden en dat wilden we ook blijven. Maar het had nu geen zin meer om samen met het grote zijspan door te rijden en we hebben alleen het zijspan verkocht en een nieuwe EZS Rally bij Engbers besteld. Ook nu weer alles los opgehaald en in het winterseizoen 93/94 aangepast en aangebouwd. Het ĂŠĂŠrste jaar heb ik met een ongespoten zijspan gereden, alle werk was nog niet klaar en wilde toch rijden. Het volgende winterseizoen heeft dezelfde spuiter hem gespoten. Omdat ze van lakleverancier waren veranderd, gaf het in de juiste kleur spuiten wel weer extra werk. Toch is het weer uitstekend geslaagd. Nog steeds rij ik met veel plezier op de onderhand klassiek geworden Gold Wing rond en hoop er zeker nog weer 10 jaar aan vast te knopen. Klaas Poutsma, Schagen NH KJMV Kontakt

37


Kees Vergeer spreekt zich uit...

I

k las op Marktplaats dat iemand een Honda 400 N blok had dat gratis kon worden afgehaald; de dynamo zou ontbreken en er was “iets” met de krukas. Nu heeft mijn vrouw, Marianne, een 400T-blok met 5 versnellingen en een N heeft 6 versnellingen dus ik dacht, misschien is er iets van te maken. Er ontbraken wel meer dingen als alleen een dynamo, maar ik heb zelf nog wat reserve onderdelen dus dat komt wel goed. Maar toen ik het blok uit elkaar haalde zag ik dat de krukas finaal door midden was, en die kruktap is toch 36 mm dik (hoe krijgt men dat voor elkaar?). Ik had dat alleen nog maar bij een tweetakt krukas gezien maar daar zaten van die grote gaten in de krukwang dat dat niet zo verwonderlijk was en het was een krukas van een race-motor. Ik vond het wel leuk om door middel van een paar foto’s de krukas aan de leden te laten zien en nu ben ik op zoek naar een goede krukas! Wie...? Met vriendelijke groet, Kees.

38

KJMV Kontakt


Het Bestuur en de redactie wenst iedereen

een gezond en motorrijk 2007 KJMV Kontakt

39


Berichten van het racefront (3) Het nieuwe raceseizoen is dan voorbij..., het nieuwe komt... Assen, 24 september ‘06 Vrijdagmiddag rond half zes Theun Rustenburg opgehaald en richting Assen. In Donkerbroek de caravan opgepikt die nog bij zuslief stond. De Classics staan op het gebruikelijke plekje in het rennerskwartier; vlakbij het tunneltje aan de Veenslang. Frank & Ria Lemstra arriveren een kwartier later. De temperatuur is nog zeer aangenaam, maar het is wel weer snel donker. F&R maken het niet te laat…, Theun en ik wel, bij Fred Blom cs. De volgende morgen hoeven we niet al te vroeg op…, de Classics doen hun eerste

training pas om half één ’s middags. Uitgangspunt voor de laatste race is wat mij betreft vooral het vasthouden van de 7e plek in het klassement…, ’t liefst natuurlijk weer met een aansprekend resultaat… In de eerste training begin ik met de ‘oude’ fiets, met het speciale motorblok, dat ik in Basse heb uitgeprobeerd. Het blok blijkt ook hier goed te voldoen…, alleen de wegligging laat te wensen over… Kennelijk ben ik met de Drixton zo vertrouwd geraakt en ga ik zoveel harder dat het met het oude ‘monster’ niet meer zo wil. Na enkele rondjes worstelen ga ik de pits in, waar Theun klaar staat bij de Drixton, snel de transponder overgezet en weer op weg… Tja…, de Drixton-Honda doet het toch echt beter…, ondanks wat ‘bokken’

Ernst vóór Peter Rademaker (52), Guust van Gool (21) en Jarno Jonker (45) 40

KJMV Kontakt


Berichten van het racefront (3) af en toe bij het insturen van met name ‘de Bult’. Ik moet hier gewoon eerder remmen dan gewenst, om echt goed ‘op het gas’ de bocht in te sturen…, doe ik dat niet, gaat de fiets gemeen stuiteren aan de voorkant… De tweede training rij ik alleen met de ‘Drix’. Met een tijd van 2.10.4 haal ik de 9e startplek, Frank staat 15e met 2.12.5… We zijn redelijk tevreden…, behalve met ’t feit dat ene Jarno Jonker op een motorfiets van oosterburenorigine op de 8e plaats staat… Zijn boxerfiets is flink onderhanden genomen en heeft o.a. een compleet nieuwe Hyperpro-voorvork, die dermate succesvol vruchten aan het afwerpen is, dat Frank en ik toch even moeten bukken… ’s Avonds gaat het beloofde feestje in de VIP-box niet door, daar dit ’s avonds aldaar niet toegestaan is. De temperatuur is nog steeds goed zodat er spontaan groepjes voor de diverse caravans/campers ontstaan… Onder onze luifel bevinden zich in eerste instantie de fam. Lemstra, Ton en Tons Groot, Theun en ik… Later komen daar o.a. Peter Rademaker, Jarno J. en de fam. Becks bij (Becks BMWBoxer zie foto). Het is bar gezellig en we komen (weer) alles te we-

KJMV Kontakt

ten over Pim Adelaar en z’n overmaatse schoenen van wie Ton indertijd in A’dam z’n Manx kocht… Ton zit weer geheel op z’n praatstoel…, met ruim 36 jaar raceervaring valt er ook wel wat te vertellen natuurlijk. Het wordt laat…., we hoeven zondagmiddag echter pas om tien over vijf op te treden…. De volgende morgen blijk ik toch wel wat last van dit ‘feestje’ en de genoten hoeveelheid ‘druivensap’ te hebben… Aan het eind van de ochtend arriveren diverse fanclubs…, de mijne bestaat uit Sam, Willis en Lange Frans…, een heel hoog CB 750 Four-gehalte derhalve… Frans komt het laatst, hij moest nog even de vleugeltjes op z’n zijdeksel kammen…, want u weet dat die verkeerd om zitten…, slordig hoor… De start van de Classics-race verloopt voorspoedig. Ik lig even vijfde, wordt echter al snel gepasseerd door Roel Pasop op de Triumph. Hij is beduidend sneller op de rechte stukken, maar rijdt in enkele bochten nogal in de weg… Hierdoor vinden anderen weer aansluiting en ontstaat er een groep van maar liefst acht rijders die strijden om plek vijf tot en met twaalf…! De Triumph van Roel is al dat gescheur op zeker 41


Berichten van het racefront (3) moment zat en besluit zelf te scheuren, d.w.z. het carter wordt spontaan een horizontaal deelbaar exemplaar… Roel stopt met een heftig rokende motor en zelf raak ik even licht van slag door alle rook en gezwaai met olievlaggen. Er steken direct twee collega’s binnendoor en een rondje later ook nog eens Peter R. en Jarno J. We wisselen nog wel enkele keren van plaats, maar op zeker moment vind ik het wel welletjes… De druiven van de vorige avond eisen hun tol…, ik wil niet teveel risico’s meer nemen. Met Peter vlak voor me weet ik dat ik goed zit wat betreft het eind- klassement en houd ik nog drie punten op hem over…, Jarno is geen bedreiging. Dan maar tiende, zo slecht is dat niet. Het laatste rondje doe ik nog een flauwe poging en loop wel weer wat in,

maar beide heren geven ook nog even het uiterste… en alle drie gaan we vrijwel ‘vol’ door de Ramshoek… Na afloop blijkt het wel weer mijn snelste rondje te zijn en de tijd stemt zeker tot tevredenheid; een verbetering van mijn persoonlijk snelste tijd van 9 juli (2.09.0) in 2.08.7 nu. Jippie… Vooraan is het Adrie de Ridder die met afstand wint voor zijn reeds kampioen zijnde zoon William. Daarachter wordt Jan Frank Bakker derde, ook op afstand en weer een stuk daarachter is Jan Jan Kampen vierde na een ritje door de pitstraat (penalty ?). Jarno Onstenk wordt vijfde en Jan Vogelzang zesde. Zevende is Ton Groot, na een knappe inhaalrace van achteruit (start een beetje verprutst). Frank wordt vijftiende en pakt zo het laatste puntje van vandaag…

Ernst (55) in stijl op de Drixton-Honda 450 42

KJMV Kontakt


Berichten van het racefront (3) Epiloog: Al met al een heel goed seizoen met een paar uitslagen die ik van tevoren echt niet verwacht had… Hoogtepunten derhalve: de zesde plaats op de Nürburgring tijdens de eerste race, de twee vijfde plaatsen van Oss en Assen en de uiteindelijke 7e plaats in de eindstand van zowel de KNMV als het CMRCH-500 cc klassement. Ook een ´toppertje´ is het feit dat ik met de twee laatste wedstrijden van het vorige seizoen meegerekend, maar liefst twaalf wedstrijden met één en hetzelfde motorblok heb gereden, zónder problemen of noemenswaardig sleutelwerk… Het enige onderdeel dat ik heb vervangen is het koppelingshuis…, dat bleek na een controle een ´vinger´te missen. Van die koppelingshuizen heb ik een kist vol (gaan normaliter nooit stuk…). Verder alleen een keer uitgevallen (Mettet) vanwege een vrij lullige kortsluiting in een bekneld geraakt draadje onder de tank…

Wel is het zo dat in vrijwel iedere race de temperatuur ongenadig hoog opliep wat elke keer tot wat lichte rookpluimen leidde, maar nimmer enige schade heeft veroorzaakt. Een oliekoeler is dus toch wel verstandig. Ook het blok van Frank heeft alle ‘mishandelingen’ goed doorstaan en zo lijkt het er toch op dat wij beiden geheel en al voor het goede merk gekozen hebben… Toeval bestaat niet?! Tenslotte een woord van dank aan de sponsors: CMS en het MotorRijwiel en natuurlijk al diegenen die mij steeds geholpen hebben: Sam, Frans, Theun, Frank en Ria en mijn gezin: Marti, Merijn en Tom… Het zal nog niet meevallen om dit resultaat volgend jaar te verbeteren…, in principe gaan we dit wel proberen natuurlijk, mits we de ´begroting´ weer een beetje rond kunnen krijgen… Ernst Hagen

Eindstand KNMV-Classics punten

1. William de Ridder Seeley

210

2. Adrie de Ridder

Seeley

180

3. Jan Jan Kampen

Aermacchi

124

4. Jan Frank Bakker ABSAF

120

5. Roel Pasop

Triumph

93

6. Jarno Onstenk

BSA

84

7. Ernst Hagen

Drixton-Honda 67

8. Peter Rademaker

Ducati

KJMV Kontakt

punten

9. Jarno Jonker 10. Jan Vogelzang 11. José van Meurs 12. Fred Blom 13. Frank Lemstra 14. Guust van Gool 15. Ton Groot

BMW Aermacchi BSA BSA Honda Norton Norton

48 47 47 42 32 31 30

64

43


Grijze import klassieker

CB750F1 (1976)

N

a m’n ‘debuutfiets’, ‘n stevig gebruikte C 72 Dream (‘62) en 10 jaar stoeien met Beierse Boxers, Engelse Ellende en zelfs Italiaanse Innovatie, zag ik die kekke c. q. frisse 750 uit Japan wel zitten. Dat strakke uiterlijk sprak me wel aan. Echter, d’r was via de officiële verkoop kanalen niet aan te komen. De importeur zat kennelijk nog met ‘n (te) grote voorraad ‘klassieke vierpijpers’ en wilde daar eerst vanaf...? In die tijd moet het fenomeen ‘grijze import’ zijn ontstaan; slimme rakkers die handig inspelen op zo’n kunstmatig gecreëerd embargo, door links en rechts wat partijtjes los te peuteren en die vervolgens in de markt zetten. Gefrustreerde dealers, die ze niet mochten leveren weigerden aanvankelijk om die’ grijze muizen’ te servicen en/of fabrieksgarantie uit te voeren! Zonder succes, maar deden wél moeilijk als je zo’n ‘illegale asielzoeker’ in wilde ruilen... Bij Coffeng in Bunnik stonden ze op rij in de showroom met landbouwwerktuigen en in de Hoeksche Waard zat ook een gelegenheids ‘Trader’. Daar kwam mijn exemplaar vandaan, dat overigens wel door een motorhandelaar werd geleverd. Honda CB 750 F1

• Exportmodel met USA specificaties en Japans instructiepakket... Altijd in voor aparte/ afwijkende zaken, was dit ‘n aangename verrassing, die (voor mij althans) de fiets alleen maar aantrekkelijker c.q. dynamischer maakt(e). De optische verschillen t.o.v. het ‘Euromodel’ waren/zijn: halfhoog opgebogen stuur, kort voorspatbord zonder bovenbeugel, korte achterflap als kentekenplaathouder en een niet te missen rode lamp op de stuurpen, die bij 90 km/u of 55 Ml/h aanflitst. Als liefhebber van snelle auto’s is dat shockerend: ‘oliedrukprobleem(pje)’! Verder nog de niet uitschakelbare verlichting (arme accu), stofkapje op de voorschijf en de Japanse, zeer uitgebreide ‘docuset’, die ik maar moest weggooien zoals werd geadviseerd. Niét dus! 44

KJMV Kontakt


Grijze import klassieker CB750F1 (1976)

• ‘Comfortabel’... In tegenstelling tot eerdere ‘conversies’ als sportsturen met dito kuipjes, werd het halfhoge stuur deze keer gehandhaafd en zelfs voorzien van zo’n trendy driepuntsscherm. De behoefte aan meer comfort was reeds een feit en zou zich later steeds nadrukkelijker manifesteren... Steeds vaker werd ook het strakke leren maatpak thuisgelaten, niet alleen op ‘uitwaairitjes’ maar zelfs op lange ritten. Zoals die trip naar Francorchamps in ‘77, ‘gewoon’ in spijkerbroek en poloshirt! Als ik nu zo’n ‘optimist’ zie rijden... • laatste nieuwe gebruiksfiets... Als alle goede dingen inderdaad uit 3 (delen) bestaan, loop ik aardig in de pas. M’n eerste (nieuwe) liefde was (en is nog altijd) die strakke BSA Rocket 3 (‘69), als tweede de fraaie blauwe BMW R 75/5 (‘73). M’n derde en laatste Honda (rijfiets): ‘n blauwe CB 900 F Bol d’Or (‘79). J.P.G. BSA Rocket 3

BMW R 75/5

Honda CB 900 F Bol d’Or KJMV Kontakt

45


Moto Classic Trophy 25 maart 2007

O

p zondag 25 maart vindt de Moto Classic Trophy Zolder plaats. Bezoekers zijn welkom vanaf 09.30 uur tot 18.00 uur. Temidden van honderden motopiloten en exposanten worden ze ondergedompeld in een onvergetelijke Classic Bike atmosfeer op het legendarische circuit van Zolder. Vergeet het foto-apparaat en de camera niet! De entrée bedraagt €10,00 voor volwassenen en €5,00 voor kinderen onder 12 jaar. Vooreerst is er in de paddockzone het exposantendorp: in samenwerking met Moto Retro Wieze, de grootste Belgische beurs voor klassieke moto’s, staat garant voor een breed aanbod aan klassieke moto’s, onderdelen, onderhoudsmateriaal, kleding, enz. De bezoekers kunnen er ook terecht bij een brede waaier motoclubs. Daarnaast komen de bezoekers in het pilotendorp waar ze kunnen kennismaken met de deelnemende piloten en zien hoe de klassieke moto’s ‘circuitklaar’ gemaakt worden. En dan zijn er natuurlijk de parades/demonstraties: alleen klassieke moto’s van minimaal 30 jaar oud worden toegelaten op het circuit. Vanaf 10.00 uur gaat de eerste serie van start op het circuit. Een serie duurt gemiddeld 15 minuten en er zijn 3 series per uur. Het Moto Classic Trophy Zolder evenement is een unieke gelegenheid voor liefhebbers van klassieke en oude motoren om op het legendarische circuit van Zolder te rijden. Deelname aan de Moto Classic Trophy Zolder is mogelijk indien aan de volgende 3 voorwaarden wordt voldaan Vriendschappelijke houding: het circuit-gebeuren geschiedt in de vorm van niet-competitieve parades, ook demonstraties genoemd. Elk wedstrijd- of snelheidsgedrag is uitgesloten. Er worden geen tijden gechronometreerd. Prijzen zijn er voor de orgineelste, mooiste, oudste... Snelheidsduivels worden geweerd! Pré-1976 regel: Enkel piloten met moto’s en side-cars van voor 31 december 1976 kunnen zich inschrijven. 95db regel: Het geluidsniveau voor de moto’s binnen het circuit is beperkt tot 95db; elke moto wordt uitgerust met een transponder die het geluidsniveau tijdens de rit registreert. Als de moto of side-car de geluidsnorm van 95db overschrijdt wordt hij na twee waarschuwingen uitgesloten en mag hij niet verder rijden op het circuit. * 46

KJMV Kontakt


Moto Classic Trophy 25 maart 2007

De aankomst in het pilotendorp kan op zaterdag 24 maart van 10.00 uur tot 20.00 uur. De technische controle vindt plaats op zaterdag van 14.00 uur tot 20.00 uur en op zondag van 08.00 uur tot 10.00 uur. Deelnemingsformulier: Kandidaat deelnemers kunnen het inschrijvingsformulier en het reglement hier downloaden. Gelieve het reglement aandachtig te lezen. Op aanvraag kan dit document ook met de post opgestuurd worden. Voor deelname aan dit evenement moet u over geen licentie beschikken, een geldig rijbewijs volstaat. Piloten en exposanten:wees er snel bij, schrijf nu al in! Geen speciale licentie vereist voor de piloten. Clubstands: Clubs voor klassieke moto’s kunnen een gratis stand (4m lengte of langer, op 6m diepte) bekomen om de clubactiviteiten te promoten; voor commerciÍle activiteiten dient een aparte stand gehuurd te worden. Voor verdere info: E-mail: zoldermotoclassics@telenet.be Mobiel: 0032 475 58 08 87 fax: 0032 2 381 08 887 Site: http://users.telenet.be/mctz/nederlands/welkomnl.htm

KJMV Kontakt

47


FEHAC viert feest 30 jarig jubileum-evenement 29 en 30 september 2007

Dat de FEHAC inmiddels 30 jaar oud is en er aan werkt om dit jubileum in 2007 te vieren wist u al van onze Algemene Leden Vergaderingen in het voorjaar en de zomer. Tijdens de ALV van 30 november is de datum definitief bekend geworden: het weekend van 29 en 30 september 2007. Het moet een groot en voor alle leden toegankelijk evenement worden, op het TT Circuit van Assen. Dit idee, en het feit dat het in 2007 plaats vindt, is door de ALV algemeen omarmd. Nu de uitvoering nog! Een dergelijk evenement is voor de FEHAC uitsluitend te realiseren doordat we aansluiting hebben gevonden bij een bestaand evenement, het Classic Car Festival, dat al een aantal jaren achtereen op Assen wordt georganiseerd door Jeroen Frieman en zijn organisatie. Bij het beramen van de plannen heeft een aantal zaken ons als leidraad voor ogen gestaan: - een meerdaags evenement met goede mogelijkheden het mobiele erfgoed ook mobiel te maken en te beleven (met een positief beeld, ook voor de buitenwereld); - gratis toegang voor alle leden van aangesloten clubs, zodat er vele duizenden kunnen komen; - toegang, en de mogelijkheid actief te zijn, voor alle soorten klassieke voertuigen; - mogelijkheid voor de clubs om hun eigen ‘ding te doen’, bv. inpassen in eigen evenement, onderdelenruilmarkt, clubwinkel neerzetten etc; - gratis deelname en ruimte voor aangesloten clubs (‘extra’s zijn voor eigen rekening). Dankzij de genoemde samenwerking kunnen we dit verwezenlijken. En, wij zijn ook van plan om op een afgesloten deel van het oude circuit sprints te organiseren voor de mensen die de spinnenwebben eens uit hun klassieke auto of motor willen blazen. Ook voor demonstratie van bedrijfs- en militaire voertuigen, en tractoren is er voldoende ruimte. Toegang Tot het naar verwachting grootste Nederlandse evenement voor historische voertuigen hebben uw leden gratis toegang. Voor hun passagiers kost de toegang € 15,- per persoon voor het hele weekend, mits de kaarten in de voorverkoop worden besteld. Kinderen tot 12 jaar zijn gratis. Voor de voorverkoop zal een registratie- / verificatiesysteem worden opgezet, waarschijnlijk via internet. In verband daarmee zal u gevraagd worden de namen, postcodes en, indien aanwezig, de lidnummers van uw leden ter beschikking te stellen. Indien u daar de voorkeur aan geeft kunt u ook als club kaarten bestellen voor de passagiers. Alle kaarten dienen van te voren besteld te worden, ook de gratis kaarten voor de leden. Iedereen die zonder entreekaart naar het evenement komt zal aan de kassa een ge48

KJMV Kontakt


FEHAC viert feest 30 jarig jubileum-evenement 29 en 30 september 2007

wone toegangskaart moeten kopen, voor € 15, - per dag per persoon. Clubs Alle bij de FEHAC aangesloten clubs krijgen de gelegenheid om een stand te verzorgen tijdens dit evenement. Uiteraard is dit ook geheel kosteloos. Alle benodigdheden voor de aankleding van de clubstand dient wel door de club zelf verzorgd te worden. Om er voor te zorgen dat zoveel mogelijk clubs acte de présence kunnen geven wordt gedacht aan drie of vier kenmerkende voertuigen bij uw clubstand. De overige voertuigen van uw club worden geparkeerd op de daarvoor aangewezen plaats op het circuit; klassiekers op de ‘VIP’ parkeerplaatsen en moderne voertuigen op ‘lang parkeren’. Er bestaat verder de mogelijkheid om een tent te huren, per club of te combineren met andere clubs om de kosten te reduceren. Voor meer informatie over tenthuur, standruimte etc. kunt u contact opnemen per email met Jeroen Frieman via: j.frieman@classiccarfestival.com Verblijf Voor de deelnemers en bezoekers is er ruimschoots gelegenheid om in de omgeving van het circuit te kamperen of in hotels te logeren. Meer details met betrekking tot mogelijkheden, kosten en hoe te boeken volgen zo spoedig mogelijk. En nu verder Om de haalbaarheid te toetsen (en te garanderen) moet er nog veel gebeuren, en hebben we ondersteuning en informatie van u nodig. De datum staat nu vast, maar er moet nog het een en ander in gang gezet worden zodat we u in januari met een gerust geweten echt groen licht kunnen geven. We realiseren ons dat dat essentieel is voor opname in uw eigen evenementenkalenders. Werkgroep We zullen op korte termijn een werkgroep in het even roepen, bestaande uit een kern van circa 7-8 personen en aangevuld met circa 25 mensen uit de diverse clubs (zeker noodzakelijk naarmate het evenement dichterbij komt). Gelukkig hebben er zich al diverse mensen spontaan aangemeld (hartelijk dank!!) maar om de samenstelling in balans te brengen hopen we op een paar mensen uit de tweewieler clubs. Van de grootste clubs zou er eigenlijk van elke club één afgevaardigde moeten aansluiten. De werkgroep zal nog in december voor de eerste keer bij elkaar komen. Feedback nodig Om een goede inschatting te kunnen maken hebben wij zo snel mogelijk – maar uiterlijk 10 januari 2007 – de volgende informatie van uw club nodig: 1. of u als club wenst deel te nemen aan dit evenement; 2. een globale inschatting met hoeveel van uw leden u denkt te komen; 3. of u denkt gebruikt te maken van de mogelijkheid om een kraam/ruilbeurs o.i.d. op KJMV Kontakt

49


FEHAC viert feest 30 jarig jubileum-evenement 29 en 30 september 2007

te zetten, en hoeveel vierkante meter ruimte u daarvoor zou willen hebben (globale inschatting); 4. of u denkt dat uw leden willen kamperen, en zo ja met hoeveel mensen (een globale inschatting is nu voldoende); 5. of u denkt dat uw leden in een hotel in de omgeving willen overnachten, en zo ja met hoeveel mensen (globale inschatting); 6. of u nog speciale wensen of leuke aanvullende ideeĂŤn hebt. Uw reacties graag naar het FEHAC secretariaat (secretariaat@fehac.nl). U ziet, volop plannen, maar er is ook nog veel te doen. Vanuit het bestuur coĂśrdineren John Pronker en Bert de Boer deze activiteiten. Maar we hebben uw hulp nodig, samen kunnen we er een mega evenement van maken dat zijn gelijke in Nederland niet kent. Met vriendelijke groet, Bert de Boer, bestuurslid FEHAC.

50

KJMV Kontakt


MiniCamping “de

Vasthi-Hoeve” biedt aan

RUIME KAMPEERPLAATSEN - Alle plaatsen voorzien van electra-aansluiting - Privacy door hagen - 2 Toiletten - 2 Douches - Wasruimte met kookmogelijkheid - Auto’s op apart parkeerveld - Kampeerauto’s alleen indien voor meerdere dagen (en vast opgesteld) COMPLEET INGERICHTE 4-PERSOONS VAKANTIEWONING, prijs  275,- per week en  55,- per nacht - Woonkamer met telefoon en televisie - Volledig ingerichte (open) keuken - Toilet en douche - Boven 2 slaapkamers - Zonneterras met prachtig en vrij uitzicht EEN LUXE INGERICHTE TREKKERSHUT prijs  32,- per nacht (geschikt voor 4 personen) Is voorzien van: - 2 éénpersoons stapelbedden - Eettafel met 4 stoelen - Electriciteitsaansluiting - Koffiezetapparaat - Externe kookvoorziening en sanitair ORIGINELE PIPO-WAGEN prijs  225,- per week en  43,- per nacht - De Pipo-wagen heeft een authentieke inrichting - Keuken met alle voorzieningen - Eethoek, tevens te maken tot 1 pers. slaapplaats - Woonkamer met verwarming - 2 persoons zitslaapbank - Aparte slaapkamer voor 2 personen - Openslaande deuren naar balkonnetje - Geheel voorzien van electra - Televisie aanwezig - Extern sanitair

Minicamping “de Vasthi-Hoeve”

Ængwirderweg 415 8457 CB Gersloot (nabij Heerenveen) ( 0513 52 99 28 of www.vasthihoeve.nl

Camping@vasthihoeve.nl

KJMV Kontakt

51


2007 datum 13-14/1 10-11/3 2-4/3 18/3? 25/3 15/4 april 29/4 15-17/6 30/6 29/6-1/7 5-7/7 14 /7 12/8 24-26/8 31/8-2/9 1/9 16/9 29-30/9 18 nov? 14-16/12 ?

plaats Rosmalen Wiese(B) Utrecht Bilthoven? Zolder (B) Leuven (B) Burgerveen Assen Kerkrade Assen Francorchamps Zaamslag Almere Eindhoven Utrecht Gersloot Gersloot Groot-Ammers Assen Bilthoven? Utrecht ?

activiteit beurs toerrit even. race Oldtimerbeurs Motoren x Mot Retro Wiese x Vehikel Motor x ALV KJMV MotoClassicTrophy x x Moto Retro Leuven x Brasemerrit KJMV WK Superbike x Drielandenrit x KJMV TT-races x Bikers Classic x Zeeuwsvlaanderenweekend x KJMV Kaboutertoer KJMV Kempenrit (Brabant) KJMV Vehikel II x Clubweekend KJMV Vasthi-toertocht KJMV Lek&Graafstroomrit KJMV Classic Car&Motor Festival FEHAC Clubmiddag KJMV “Kleintje” Vehikel x Bomberrit (Ernst Hagen) x

Heeft u nog meer data toe te voegen, meldt het dan de redactie CRT-races: www.classicracingteam.nl/

Voor meer gegevens: kijk op onze website: www.kjmv.nl Voor KNMV-racekalender kijk op internet: http://www.knmv.nl 52

KJMV Kontakt


Marcel Vlaandere, Snekerpoort 19, 8701 HK Bolsward, NL In- en verkoop van nieuwe en gebruikte onderdelen Motoren straal- en epoxeerwerk van frame ‘s e.d, Lakspuitwerk Reparaties, Krukasrevisie, Zadelrestauratie Postorderservice met “niet goed, geld terug” – garantie

Tel/Fax: 0031 (0)515 57 35 91/Mobile phone 0031 (0)641 48 45 47 e-mail: suzukitandgtparts@planet.nl Specialized in: T20, T250, T350, T500, GT125, GT158, GT250, GT380, GT500, GT550, GT750 parts for Suzuki

http://www.suzukitandgtparts.nl/ KJMV Kontakt

53


COLOFON

KJMV Klassieke Japanse Motorfietsen Vereniging Voorzitter:

J. Creusen, Bosweidenweg 4, 6468 AL Kerkrade e-mail: joscreusen@planet.nl

✆ 045 545 66 80

Secretaris:

R. Witbraad, Branding 20, 1186 DH Amstelveen e-mail: r.witbraad@wanadoo.nl

✆ 020 645 14 32

Penningmeester/ Ledenadministratie:

L.M. van Assema, Bosrankweg 3 2015 KP Haarlem e-mail: luuk.vassema@tiscali.nl

✆ 023 524 76 61

Redactie clubblad: (inleveren kopij)

G.P. van der Zon, Wilhelminalaan 30, 1735 HW ‘t Veld e-mail: redactie@kjmv.nl

✆ 0226 42 25 66

Redactieleden

E. Hagen, P.N. Halbersma, J.P. Goedegebuure, H. Smid en L.M. van Assema

Activiteitencommissie:

R. Stouthart, Gruttolaan 50, 3465 KN Driebruggen G. Voorbij, e-mail: r.stouthart@planet.nl

✆ 0348 50 20 47

Documentatie:

R. Witbraad, Branding 20, 1186 DH Amstelveen r.witbraad@wanadoo.nl

✆ 020 645 14 32

PR-zaken:

D. van Lent, Brabantlaan 114, 2101 SK Heemstede lentvan@zonnet.nl

✆ 023 529 72 11

Lidmaatschap:

De kosten van het KJMV-lidmaatschap bedragen  27,00 per kalenderjaar. Inschrijfgeld:  3,00.

Postgirorekening:

Nr.: 40.89.648 t.n.v. KJMV Bosrankweg 3, 2015 KP Haarlem

Internet:

www.kjmv.nl

Het KJMV- KONTAKT verschijnt 4x per jaar 54

KJMV Kontakt


TWEEWIELERSERVICE

COK VAN DEN HEUVEL Bellstraat 3a, 4004 JN Tiel Tel.: 0344 61 45 45 - Fax.: 0344 61 83 45

KJMV Kontakt

55


Vraag & aanbod TE KOOP Honda CB 750 K2 1975 Candy Gold Wegens omstandigheden Te koop Honda Cb 750 K2 1975 Candy Gold Zeer goed onderhouden en compleet gerestaureerd in originele staat Incl originele uitlaten Veel onderdelen opnieuw... Prijs: â‚Ź 5000,Bert Pot )0628278398 bertpot@home.nl Suzuki GT750, Geheel gerestaureerde motor uit 1975. Frame is gepoedercoat. Tank en zijschilden opnieuw gespoten in de kleur oranje metalic. Electronische ontsteking. Er is een klein probleempje met de afstelling en door gebrek aan tijd kom ik er zelf helaas niet aan toe. Prijs â‚Ź4000,hamamatzuhsevgili@yahoo.com

Met mijn 1.94 m is de zeer nette Honda CB500T wat aan de kleine kant en dus wil ik hem graag aan een liefhebber verkopen, niet aan iemand die hem buiten stalt ! Ik heb deze motorďŹ ets, netjes in orde gemaakt en alles nagelopen en vernieuwd wat nodig was en ook nut had. Prijs: â‚Ź 2300,-, Inruil van een andere (vooral hogere) klassieker is bespreekbaar. L. van Dorp ) 06-14498006 Onderdelen GEVRAAGD Voor Honda GL1000K3 hulpstukken voor zijspanaansluiting, stuurdemper, schommelarmvoorvork en EML-zijspan; wie heeft er wat liggen? Peter v.d. Zon )06-53549781 of petervdzon@quicnet.nl

7ESTKNOLLENDAM 047ORMERVEER 4EL FAX E MAILSALES ROUKAMACOM WWWROUKAMANL WWWMOTORSLOOPNL WWWMOTORlETSCOM

56

KJMV Kontakt


Tel.: Fax: Adres:

0595 41 35 53 0595 41 31 00 Stoitsweg 7 9983 PJ Roodeschool (NL) e-mail: info@siccamasales.nl website: www.siccamasales.nl

MOTORFIETSONDERDELEN HR. Groningen 02035494 BTWnr. NL083199469B01

“Wat voor onze eigen motoren niet goed genoeg is, verkopen we ook U niet!”

Hajé, Matthijs & Onno

Exclusieve import Electrex motorfietselectro

✰ Postorderservice ✰ Stators, regelaars, startmotoren etc. ✰ Motorfietsonderdelen, nieuw en gebruikt. ✰ Jama uitlaatsystemen. ✰ Gevraagd: sloop en schade motorfietsen, ✰ Nieuwe originele onderdelen voor: Honda, Kawasaki, Suzuki, Yamaha Tel. info: di. t/m zaterdag van Geopend voor bezoek: wo. wo. za. Verder op afspraak.

10.00 - 16.00 uur 13.00 - 17.00 uur 19.30 - 22.00 uur 10.00 - 16.00 uur


DRUKWERK

KJMV Bosrankweg 3 2015 KP Haarlem

Profile for Peter van der Zon

KJMV-KONTAKT4-2006  

Clubblad Klassieke Japanse Motorfietsen Vereniging

KJMV-KONTAKT4-2006  

Clubblad Klassieke Japanse Motorfietsen Vereniging

Advertisement