Page 1

2005


COLOFON

KJMV Klassieke Japanse Motorfietsen Vereniging Voorzitter:

Jos Creusen, Bosweidenweg 4 6468 AL Kerkrade e-mail: voorzitter@kjmv.nl

 045 545 66 80

Vice-voorzitter

E. Hagen, Wilhelminalaan 22, 1735 HW ‘t Veld

 0226 42 23 51

Secretaris:

R. Witbraad, Branding 20, 1186 DH Amstelveen e-mail: secretaris@kjmv.nl

 020 645 14 32

Penningmeester/ Ledenadministratie:

L.M. van Assema, Bosrankweg 3 2015 KP Haarlem e-mail: ledenadministratie@kjmv.nl

 023 524 76 61

Redactie clubblad: (inleveren kopij)

G.P. van der Zon en E. Hagen Wilhelminalaan 30, 1735 HW ‘t Veld e-mail: redactie@kjmv.nl

 0226 42 25 66

Redactieleden

P.N. Halbersma, J.P. Goedegebuure, H. Smid en L.M. van Assema

Activiteitencommissie:

R. Stouthart, Gruttolaan 50, 3465 KN Driebruggen G. Voorbij, e-mail: activiteiten@kjmv.nl

 0348 50 20 47

Documentatie:

R. Witbraad, Branding 20, 1186 DH Amstelveen documentatie@kjmv.nl

 020 645 14 32

PR-zaken:

D. van Lent, Voorweg 6, 2103 ST Heemstede pr@kjmv.nl

 023 529 14 29

Lidmaatschap:

De kosten van het KJMV-lidmaatschap bedragen € 25,00 per kalenderjaar. Inschrijfgeld: € 3,00.

Postgirorekening:

Nr.: 40.89.648 t.n.v. KJMV Bosrankweg 3, 2015 KP Haarlem

Internet:

www.kjmv.nl

Het KJMV- KONTAKT verschijnt 4x per jaar


uw voorzitter spreekt

E

en nieuwe voorzitter, een nieuwe vereniging? Ongeveer 18 jaar geleden is de vereniging gestart. De animator van toen, Ernst Hagen, is sinds jaar en dag een drijvende kracht geweest. Een viertal jaren geleden besloot hij om de voorzittershamer van “zijn” vereniging aan Peter Halbersma over te dragen. Hoe moeilijk de stap was, bleek vooral uit het feit dat hij, bij zijn aftreden als voorzitter, een aanbod als vice-voorzitter niet kon afslaan. Ontegenzeggelijk heeft hij een stempel op de vereniging gezet. Een stempel waar wij ons toch redelijk goed bij hebben gevoeld; de vereniging was anders allang ter ziele geweest. Nu de vereniging 18 jaar bestaat ben ik verkozen als voorzitter, ik hoop dat ik de verwachtingen die in mij gesteld zijn waar kan maken. Komen er veranderingen? Geheid! Hoe groot? Ik zou het niet weten. De vereniging dient gedragen te worden door de leden en niet door een bestuur en een paar leden. Meer misschien dan voorgaande bestuursleden hecht ik waarde aan de gedachte dat het bestuur het gedachtegoed en de wensen van alle leden probeert uit te dragen. Het bestuur heeft van jullie het mandaat om zaken aan te pakken en dient daarom ook verantwoording af te leggen. Ten aanzien van het clubblad en de website bestaat deze verantwoording niet (behalve financieel), niet omdat deze activiteiten niet door bestuursleden worden verricht. Juist redacteur Peter van der Zon en webbeheerder Hylke Brandsma bepalen naast het bestuur voor een zeer groot gedeelte het gezicht van de vereniging, reden waarom ik hen gevraagd heb of zij KJMV Kontakt

bereid zijn in het bestuur zitting te nemen. Ik hoop dat zij dit willen doen en dat jullie dit verzoek tijdens de komende Algemene Leden Vergadering op 19 maart 2006 willen ondersteunen. Misschien dat er ook nog mensen opstaan die beide harde werkers in informatievergaring willen bijstaan. Lag de vereniging dit jaar even op “z’n gat”, de vaste clubmiddag in november is niet doorgegaan. Toch ben ik van mening dat de vereniging een bestaansrecht heeft. De doelstelling van de vereniging is mijn inziens ook nog steeds actueel. Of het nu het poetsen, het restaureren, het racen, het rijden, het showen of zomaar het gezellige samenzijn tijdens een weekend of beurs is, de vereniging staat open voor alle manieren van liefhebberij betreffende de klassieke Japanse motorfiets. De eerste positieve veranderingen zie ik al. Door Nr. 4 december 2005 In dit nummer o.a. aBeste Mensen... aMiddenposter aVan de redactie... aOude foto aEven voorstellen 1 aFlowerdome aEven voorstellen 2 a30 jaar Goldwing 1 aNieuwjaarsgroet aNieuws van MAG aOpsporing verzocht 1 aOude advertentie aOpsporing verzocht 2 aNieuws van de FEHAC aVehikel agenda aActiviteitenkalender aAltn. clubdag aBlackBomber-shirts aJarno Saarinen aVraag en aanbod aSites voor Bikes aen nog veel meer...a aLedennieuws a Kopij en advertenties inleveren: vóór 25 februari 2006

1


uw voorzitter spreekt twee leden uit Noord-Holland wordt in het komend jaar een “alternatieve” clubmiddag gehouden op 13 mei 2006. Of in een behoefte wordt voorzien en in hoeverre een dergelijk initiatief gestructureerd door het bestuur zal moeten worden begeleid zal de toekomst leren. Ook ligt naast de “standaard organisatoren” er een aanbod van een lid uit Zeeland (Levien de Blaey) voor een kampeerweekend en een aanbod voor een toertocht door het Brabantse land

van een lid (Jelmer Visser) uit die provincie. Mijn inziens hebben wij nog wat leuke verenigingsjaren voor de boeg! Rest mij u en de uwen een prettige jaarwisseling toe te wensen en een gezond en voorspoedig 2006. Ik zou het op prijs stellen als ik menigeen op diverse clubactiviteiten zou kunnen begroeten. Jos Creusen

Nieuwe leden van harte welkom

W

ij, het bestuur en de redactie, heten alle nieuwe leden van harte welkom in ons midden en hopen op zijn aanwezigheid tijdens de vele activiteiten die door en met onze leden worden georganiseerd. Deze keer zijn het er maar twee. De nieuwe leden zijn: Evert Boekhout H. van Dijk

Hazerswoude-Rijndijk Tynaarloo

Laten we hopen dat zij het binnen onze club, naar hun zin zal hebben en dat we hen op de vele clubactiviteiten kunnen begroeten. We zijn benieuwd naar hun Japanse klassieker(s)!

Barend Balhoofd

2

KJMV Kontakt


. . . t k e e r p s e i t c a d e r Uw B

este mensen, .het jaar zit er weer op en velen van u zullen als u dit leest weer aan het werk zijn. De oliebollen en appelappen zijn genuttigd, de drank is er weer ingevloeid en ieder heeft weer voor zichzelf goede voornemens gemaakt voor het nieuwe jaar. En over die goede voornemens wil ik het nu juist met u hebben. Een goed voornemen zou kunnen zijn dat u veel kopij (met foto’s) gaat inzenden en een ander voornemen is dat u aan de KJMV-evenementen in grote getalen gaat deelnemen; ja toch...? Iets anders is dat u bij dit blad een full color kalender krijgt met een thema van motoren van precies 25 jaar geleden. Het is een verjaardagskalender, dus u hoeft hem niet weg te gooien, maar kan er in lengte van jaren tegen aan kijken. Geef hem een goede plek... Voor die mensen die een rit of een ander evenement willen gaan organiseren wil ik toch met klem vragen om mij zo spoedig mogelijk de data en andere gegevens toe te sturen/mailen/postduif/of anders. De sneeuw is weer weg (gelukkig), de motor staat op stal of is gedemonteerd voor reparatie/onderhoud, de club is weer present in Rosmalen en nu rest mij nog iedereen een gezond en mooi 2006 toe te wensen en ik hoop weer velen van u te mogen ontmoeten op een of meer van de activiteiten. Peter van der Zon

7/%34(/&&

5SEDPARTSMOTORCYCLES IN ENVERKOOPGEBRUIKTEMOTORENENONDERDELEN

*OOST7OESTHOFF (AZENBERG% ,#"RUMMEN KJMV Kontakt

4EL &AX -OBIEL )NTERNETWWWWOESTHOFFNL 3


Even voorstellen Jos Creusen

Jos Creusen, 50 jaar, wonende te Kerkrade in ZuidLimburg. Getrouwd met Tiny en vader van Hans en Ben.

G

ezien het feit dat mij de eer ten deel is gevallen om voorzitter van onze vereniging te worden lijkt het mij logisch dat ik toch iets meer over mijzelf prijs geef. Zoals gezegd mijn naam is Jos Creusen, ik ben geboren, getogen en nog steeds woonachtig in Kerkrade. De periode dat ik als voorzitter af en toe het woord dien te voeren zal dit gebeuren met de zachte “G” (daarom wordt ze ook geschreven). Zonodig zal ik proberen te praten met ondertiteling. Ik ben groot geworden met Honda; (Ik moet erkennen dat Honda in die tijd wel iets groter is geworden dan ik). Op mijn vijftiende, wie misschien niet, kon ik af en toe gebruik maken van de Honda P50 van mijn vader. Vanaf mijn zestiende verjaardag werd hij helemaal geconfisqueerd. Met het geld dat ik verdiende op mijn vrije dagen als postbode en een donatie van mijn vader kon ik, vlak voor mijn zeventiende verjaardag een hagelnieuwe Honda SS50Z aanschaffen. Menig toertje, tot aan Zwitserland aan toe, werd er mee verreden. Na het behalen van het rijbewijs via een Vespa P125 kwam ik via een CB250K1, een CB500T, een CB750K6 uiteindelijk tot een GL1000K3. Tegelijk met deze Honda’s heb ik korte tijd een Jawa Oilmaster, een Kawasaki Z200 en een Laverda 750SF3 gehad. De GL1000K3 heb ik nog steeds; er is nu, 500.000 km later, werkelijk niets origineels meer aan (dat komt een andere keer aan bod). Na aanschaf van de GL is het qua interesse op motorgebied een hele tijd rustig geweest. Op het moment dat ik een CB360G kocht voor de extra vervoerscapaciteit, kwam ik in contact met de KJMV, in eerste instantie als vraagbaak en contactadres. Een club waar ik mij vanaf het allereerste begin heb thuis gevoeld. Na enkele jaren als actief lid; naar toerritten, bijeenkomsten en beurzen ben ik vier jaar geleden begonnen met het organiseren van het drielandenweekend en de drielandentocht. Ruim twee jaar geleden heb ik het beheer van de website overgenomen. Hier ging geweldig veel tijd in zitten, waardoor ik aan het motorrijden en restaureren amper nog toekwam. Dit jaar diende ik een grote verbouwing aan mijn huis te realiseren, waardoor met het toenmalige bestuur afgesproken werd dat de web-activiteiten gedurende een periode van ongeveer vier maanden tot een minimum werden beperkt. Door het ziekbed van mijn vader (als jullie dit lezen is hij inmiddels overleden) is alles uitge4

KJMV Kontakt


Even voorstellen Jos Creusen

lopen. Op dit moment is mijn motorfietsverzameling uitgegroeid tot elf stuks. Tien Honda’s en een Jincheng (Honda-imitatie). Hoewel ik Honda-minded ben, heb ik zeer veel interesse in andere Japanse merken. Ik vind het altijd heel mooi als ik ook de niet-Honda’s op evenementen tegenkom. In mijn vrije tijd heb ik een paar jaar als financieel deskundige meegewerkt aan fusies tussen scholen en binnenhalen van subsidies van de overheid. Daarnaast heb ik meer dan 8 jaar deel uitgemaakt van een oudervereniging van mijn schoolgaande jeugd. Ook het geven van zwemles en het jureren van zwemwedstrijden was mij niet vreemd. Op werkgebied kom ik uit de financiële, juridische en sociale hoek. Momenteel is mijn taak tweeledig: a. Hulp aan uitkeringsgerechtigden welke een eigen onderneming willen opzetten; b. Hulp en begeleiding aan het midden- en kleinbedrijf welke in zodanige problemen zitten dat voor het voortbestaan moet worden gevreesd. Ik ben nu gekozen tot voorzitter. Verwacht van mij geen wonderen. Mensen die werk verzetten maken fouten; ook ik. Ik hoop van ganser harte dat ik meer leden dan nu kan overhalen tot het meedoen of organiseren van activiteiten. Jos Creusen

KJMV Kontakt

5


Even voorstellen uw nieuwe webmaster

Z

oals jullie misschien vernomen hebben, heb ik van Jos Creusen (onze nieuwe voorzitter) de werkzaamheden van de KJMV-website overgenomen. Vanaf mijn plaats wil ik Jos graag bedanken voor de tijd die hij in dit gebeuren heeft gestoken, met opzoeken van informatie en overige activiteiten omtrent de club. Veel mensen kennen mij van de evenementen: “Clubweekend Gersloot”, “Drielandenrit” en de “Kaboutertour” waar ik regelmatig te vinden was. Ook op de afgelopen beurs (Flowerdome) in Eelde. Voor de personen die mij nog niet kennen, zal ik me even voorstellen. Mijn naam is Hylke Brandsma, ik ben al jaren in het bezit van een Honda CB 125 k. Toen ik 18 werd heb ik voor het ‘grotere werk’ een Honda CB350 2 cilinder gekocht. Mede door mijn vader (Wytze) ben ik in de club gerold, waar ik geniet van de motorfietsen, de verhalen, en de personen er om heen. Voor de personen die internet hebben en nog geen toegang hebben tot het clubgedeelte, kan ik kort zijn: vraag uw toegangscode aan op webmaster@kjmv.nl . Vergeet niet uw naam, woonplaats en eventuele lidnummer te vermelden. Ik kijk al weer uit naar een vrolijk, mooi motorseizoen. Met vriendelijke groet, Hylke Brandsma

6

KJMV Kontakt


Het Bestuur en de Redactie van de

KJMV

wenst u allen een heel voorspoedig maar vooral gezond motorjaar

2006

KJMV Kontakt

7


Opsporing verzocht Kawasaki W1

E

en tijdje geleden was mijn zwager bij ons en las erg geinteresseerd in het clubblad een artikel over de Kawasaki W1. Wat hem zo boeide? Nou begin jaren 70 heeft hij ook een W1 gehad en er een aantal jaren mee gereden. En dan komt toch de heimwee weer boven drijven. Mede door het feit dat hij in die periode een “hartoperatie” aan de W1 heeft moeten toepassen. Hij vroeg zich af of “zijn” motor nog bestond en misschien zelfs binnen de KJMV gelederen vertoefde. Nou dat is mij natuurlijk ook niet bekend, maar als je niet vraagt weet je het nooit. Ik weet wel dat er een paar leden zijn die een W1 in hun bezit hebben of gehad hebben. Het kentekennummer is waarschijnlijk VH 61-04. Mogelijk is het één van de eerste series die in Nederland zijn ingevoerd. Het is een donker rode motor en hij had eerst de originele sigaarvormige uitlaatdempers. Maar deze zijn later vervangen door een set “deegrollers” die gemaakt zijn door de alom bekende firma “London”, toen in Hilversum gevestigd. De “hartoperatie” heeft echter wel zijn uitwendige sporen nagelaten en misschien is dat wel de herkenning. Vrij zeker is dit de enige W1 met een hartafwijking. Hoe zit dat dan precies? Op een gegeven moment kwam er een scheurtje rondom de cilinder, iets boven de voet en dat gaf natuurlijk een probleem. De cilindervoet is met korte tapeinden op het blok vast gezet en hiermee doorrijden zou een ramp worden. Voorbeelden waren de Engelse sprintmotoren waar ook de cilinders wel eens scheurden en de hele bovenverdieping werd geamputeerd. Dus dan maar een nieuwe cilinder met zuigers monteren, dan zou het weer in orde zijn. Maar nee hoor, er werd voor een ingrijpender oplossing gekozen. De cilinders werden uitgeboord en er kwamen bussen in. De scheur in de cilinder maakte het echter niet mogelijk om de cilinder zo weer te gaan monteren. Er werden nu links en rechts aan de buitenkant twee lange tapeinden in het blok geschroefd. Deze tapeinden komen boven het oppervlak van de cilinderkop uit en hier worden dan de moeren op gedraaid. Dit is echter alleen mogelijk indien de afstand van de gaten in de cilindervoet en kop overéénkomen. Nou dit was niet het geval en de buitenste gaten in de cilinderkop moesten ca 8 mm worden verplaatst.Ook moesten er gaten door de koelribben van de cilinder worden gemaakt. 8

KJMV Kontakt


Opsporing verzocht Kawasaki W1

Dit is d.m.v. een kotterbank uitgevoerd en toen kon alles weer worden gemonteerd. De operatie was geslaagd en de motor liep weer prima. Maar na een poosje kwamen er andere technische problemen en is de W1 verkocht aan iemand uit de omgeving van Dedemsvaart?? Door de toepassing van de lange tapeinden links en rechts in de cilinder en kop, is dit van buiten af goed te zien. Hij moet zo wel duidelijk te herkennen zijn. Mijn vraag is dan ook: wie heeft of weet waar deze motor gebleven is. Mijn zwager is er erg benieuwd naar. Hij heeft mijn vindersloon al in het vooruitzicht gesteld, n.l. het originele Kawasaki 650 Model-W1 Shop-Manual van 1 Mei 1966. Inmiddels heb ik dit boek al in mijn bezit gekregen en kan hem nu niet teleurstellen. Ik reken op de medewerking van jullie als KJMV-leden. Mocht iemand iets weten dan hoor ik het graag. Mijn telefoon nr is: 0224 29 82 60. Klaas Poutsma

KJMV Kontakt

9


Opsporing verzocht Kawasaki ??

I

n het vorige nummer had ik op pagina 2 een foto geplaatst, gemaakt op het eiland Kreta, met de vraag of iemand wist welk type dit was. Ik kende deze motor helemaal niet en op het balhoofd plaatje stond alleen Kawasaki vermeld. Wachten totdat de eigenaar zou komen was geen optie daar mijn vrouw deze onderbreking niet op prijs stelde; en terecht, het kon wel eens lang gaan duren. Er was veel meer te zien daar. De oproep had een vervolg.Volgens insiders moet deze Kawasaki van het type Estrella zijn. Loek Schouten uit Roswinkel stuurde mij het volgende verhaal. Beste Peter, het is een Kawasaki Estrella een 250 cc 1 cilinder 4-takt met 17 pk bij 7500 t/m, zoals in Duitsland van 1994 tot 1997 geleverd werd. Het is zo’n retro-bike op basis van de Z200/Z250C die rond 1980 in Nederland verkocht werd. Ik reed de Kabouterrit met zo’n Z200, dus ik wist het gelijk. “In het wild” heb ik er nog nooit één gezien, terwijl ik toch vaak in Duitsland kom (ik woon 2 km van de grens en benzine/drank haal ik dus in Duitsland). Het zijn heerlijke motortjes. Ze “eten uit de hand” zoals we dat hier zeggen. Ik rijd zo’n 35 km met één liter. Een vriend die er ook zo eentje heeft haalt zelfs één op 55 (wel met 45 km/uur hoor). Oh ja, wie er ooit een met contactpuntjes krijgt, de volgende tip: controleer voor-ontsteking met een stroboscoop; 37º bevalt mij het best en dat is steeds zo’n 55º! De vervroeger doet te veel (slag beperken). Voor informatie kunt u mij bellen 06 22043046 (graag rond 21.00 uur).

10

KJMV Kontakt


Opsporing verzocht Kawasaki ??

Op het Internet ben ik na het antwoord van Loek gaan snuffelen naar deze ‘fiets’ en belandde op diverse sites met veel informatie over deze interessante motor. Een heuse club bestaat er en deze heeft mooie foto’s met diverse uitvoeringen (al of niet door de eigenaar zelf bedacht) waarin deze motor toch wel iets aparts is. In Japan werd deze 250 cc-er zelfs als Custom (met trommelrem vóór) verkocht zoals u op de foto hiernaast kunt zien.

Voor meer informatie (in het Duits) kijk dan op de volgende site: http://www.kawasaki-estrella.com/html/nederlands.html KJMV Kontakt

11


Nieuwjaarspuzzel 2006

Oplossing is: – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – accu bridgestone cb cc cd club

colleda cx den dolder four fuji gt

hawk hodaka honda hosk japan kawasaki

kjmv klassiek kz lid lilac marusho

meguro motorfietsen rikuo sl suzuki toer

tohatsu twin tzr vmax vonk xs

yamaha zwaar

Naam: ___________________________________________________________________________ Adres: _____________________________ Postcode ___________

Plaats __________________

Telefoonnr.: _________________________ e-mailadres: __________________________________

Zoals u hierboven kunt zien heeft Marieke Aalders zich goed gebogen over een leuke puzzel voor 2006. U kunt uw oplossing opsturen naar de redactie en onder de goede inzendingen wordt door het bestuur geloot. De uitslag én de uitreiking van de prijs zal plaatsvinden op de ALV op 19 maart a.s. te Bilthoven. Discussie over de uitslag is niet mogelijk. De puzzel is zo’n wegstreep puzzel: horizontaal, diagonaal, vertikaal. En de oplossing heeft dan ook iets met onze club, de KJMV te maken (net als de op te zoeken woorden). Wij wensen iedereen veel plezier met het maken van deze puzzel. We raden u aan een kopie van de bladzijde te maken en hierop de puzzel in te vullen, de uitslag op de aan gegeven streepjes (elk streepje is 1 letter) uw naam en adresgegeven in te vullen en daarna deze op te sturen naar de redactie. 12

KJMV Kontakt


van de vice-voorzitter...

OLDTIMER/KLASSIEKER EIGENAAR! Als U een oldtimerverzekering hebt, bewaar dan deze advertentie bij Uw polis! Want: • Uw verzekeraar verlangt elke 30 of 36 maanden een taxatierapport? • U wilt aan deze wens voldoen, maar u wilt een redelijk bedrag betalen? Welnu, ik lever u een taxatierapport dat voldoet aan het gestelde in artikel 275 wetboek van koophandel voor € 65,--. Een afspraak is zo gemaakt, via een van mijn telefoonnummers. Mijn naam is Outjert Dol, ik ben schade-expert sinds 1962, beëdigd taxateur sinds 1970 en directeur van EXPERTISE-BUREAU RIJNDERS, DOL + MANDEMA B.V. te Den Haag.

T

070 404 29 22 - M 06 51387903

Zie ook mijn website: www.oldtimertaxateur.nl

KJMV Kontakt

13


2005-2006

De KJMV is in augustus ook weer van de partij! Bezoek onze stand en een bakkie kofďŹ e staat klaar.

14

KJMV Kontakt


Alternatieve clubmiddag13 mei 2006 Even een reminder!! Op 13 mei 2006 is het zover: de alternatieve clubmiddag (aangemeld bij de evenementencommissie van de KJMV maar niet dóór de KJMV georganiseerd) is een feit. Vanaf 13.00 tot 17.00 uur geopend, maar de zalen zijn vanaf 11.30 uur open voor het inbrengen van uw hobbyproducten. Aanmelding Laat even door een telefoontje of een e.mail weten of je komt, dit ivm. de inkoop van broodjes/eieren/kofďŹ e/thee/bier/frisdrank Inlichtingen Wilt u nog meer weten bel of mail dan met Beussie of z’n motormaat Henk. Gerhard.C.v.Beuzekom (Beussie), Varnebroek 49, 1815HA Alkmaar ' 072-5151763 of internet Ăś gc.beuzekom@chello.nl

7ESTKNOLLENDAM 047ORMERVEER 4EL FAX E MAILSALES ROUKAMACOM WWWROUKAMANL WWWMOTORSLOOPNL WWWMOTORlETSCOM

KJMV Kontakt

15


Jarno Saarinen de motorcoureur

Het jaar dat van Jarno had moeten worden! Jarno is een bekende naam in de motorsport, onderstaand berichtje gaat over de legendarische Finse coureur.

D

e naam Jarno is een naam die we de laatste decennia in de motorsport veel zijn tegengekomen. Denk maar aan mannen als Jarno van de Marel, Jarno Boesveld, Jarno Vos, enzovoort. De meeste van deze coureurs zullen ongetwijfeld vernoemd zijn naar de Finse wegracer Jarno Saarinen, bijgenaamd ‘De Vliegende Fin’. Saarinen maakte begin jaren ’70 furore in de 250- en 350cc klasse. Door vele wegracekenners wordt Jarno Saarinen nog steeds gezien als de grootste motorcoureur aller tijden. In 1973 zou Jarno zich ook gaan mengen in de strijd van de 500cc klasse met als doel wereldkampioen te worden. Zo ver zou het echter nooit komen. In 1970 reed Jarno zijn eerste volledige GP-seizoen in de 250cc. Aan het eind van dat jaar zou hij meteen al op een vierde plek eindigen in de eindrangschikking. Saarinen bewees hiermee een groot talent te zijn. Het jaar daarop zou Jarno zowel aan de start verschijnen in de 250cc als de 350cc. In de 250cc zou hij eindigen op een derde plek en in de 350cc zelfs op een tweede plaats in de eindstand. In 1972 had Jarno zich ten doel gesteld in minimaal één klasse wereldkampioen te worden en dat zou hem lukken. Eindigde hij in de 350cc opnieuw op een tweede plaats, in de 16

250cc zou hij zijn eerste wereldtitel in de wacht slepen. Het jaar 1973 zou het jaar van Jarno moeten worden. De jaren daarvoor had Giacomo Agostini in zowel de 350cc als de 500cc op viertakt MV Agusta’s de dienst uitgemaakt. Andere merken kwamen er niet aan te pas. In de lichtere klassen waren de tweetakt-machines van verschillende Japanse merken oppermachtig en in de 350cc zou het niet lang meer duren, totdat zij de heerschappij van de viertakt-machines zouden doorbreken. Dat gold echter niet voor de 500cc, tot aan 1972. Yamaha zou dat jaar namelijk bezig zijn met de ontwikkeling van een nieuwe tweetakt 500cc-racer om MV Agusta in die klasse van de troon te stoten. Begin 1973 werd dit bevestigd door Yamaha. Jarno Saarinen KJMV Kontakt


Jarno Saarinen de motorcoureur

zou de motor gaan besturen samen met Hideo Kanaya. Daarmee zou Jarno voor het eerst officieel fabrieksrijder worden. Al die jaren daarvoor was Jarno zowel zijn eigen technicus als coureur geweest, terwijl hij nu de beschikking zou hebben over twee vaste monteurs. Om zo professioneel mogelijk met zijn sport om te kunnen gaan, was het goed dat Jarno zich nu alleen maar op het racen hoefde te concentreren, alhoewel hij nog steeds vaak bij zijn monteurs te vinden zou zijn. De eerste race voor Saarinen in 1973 was de Daytona 200 in de Verenigde Staten, waar hij uitkwam op een min of meer standaard Yamaha 350cc en het op moest nemen tegen veel 750cc machines. Ten opzichte van deze 750cc machines had Jarno’s Yamaha minder vermogen. Jarno kon de race echter in één keer uitrijden, terwijl de zwaardere 750cc motoren moesten tanken. Bovendien was de 350cc Yamaha veel lichter en minder vermoeiend om mee te rijden. Uiteindelijk zou Jarno de race met een ruime voorsprong winnen voor zijn teamgenoot Kel Carruthers. Jarno werd hiermee de eerste Europeaan die de Daytona 200 op zijn naam wist te schrijven. Na de Daytona 200 testte Saarinen samen met teammaat voor het komende jaar Kanaya op het circuit van Zolder de nieuwe tweetakt Yamaha 500, de OW 19. De tests waren zeer succesvol, terwijl het KJMV Kontakt

bij MV een stuk minder ging. MV’s viertakt-machines waren uit de tijd en er was tevens te weinig tijd en ervaring om een tweetakt-machine te bouwen voor het komende seizoen. Voordat het Grand-Prix seizoen zou beginnen, stond er voor Jarno eerst opnieuw een 200 mijlen race op het programma, namelijk die van Imola. Weer uitkomend op zijn 350cc Yamaha zou hij nogmaals het hele 750cc veld op grote achterstand rijden en de overwinning meenemen naar Finland. De dubbel was binnen. De eerste Grand Prix van 1973 stond gepland op het nieuwe circuit van Paul Ricard in Frankrijk. Na zijn hegemonie op Daytona en Imola had Jarno voor zichzelf een bepaalde aanpak voor het GP-seizoen in zijn gedachten. Naast het feit dat hij zou starten in de 500cc klasse om MV en Agostini te verslaan zou Jarno ook deelnemen aan de 250cc om zijn titel te prolongeren. Vervolgens had Jarno het plan opgevat om halverwege het seizoen misschien één van deze twee klassen te laten 17


Jarno Saarinen de motorcoureur

schieten om alsnog te kunnen starten in de 350cc. Jarno had de hoop midden in het seizoen in één van de klassen de titel al binnen te hebben, waarmee hij de overstap naar de 350cc kon wagen. Drie wereldtitels in één jaar zou een prestatie zijn van ongelooflijke klasse, maar het voornaamste doel van Jarno was om Agostini op de viertakt MV in de 500cc rechtstreeks te verslaan met zijn tweetakt OW 19. Door vervolgens over te stappen naar de 350cc kon Jarno ook hier het gevecht aangaan met Agostini en de MV die niet aan de start verscheen in de 250cc klasse. In de 250cc race op Paul Ricard is Jarno oppermachtig en wint hij met een grote voorsprong voor zijn teamgenoot Kanaya. Gedurende de trainingen voor de 500cc bleken beide Yamaha’s sneller dan de MV’s met naast Agostini ook diens teamgenoot Phil Read. Bij de start is Jarno snel weg en in het begin van de race kan Agostini met moeite Saarinen nog volgen. Als Saarinen het tempo verhoogt en Agostini probeert het gat zo klein mogelijk te houden, gaat de Italiaan onderuit. De weg ligt nu voor Jarno open om met een grote 18

voorsprong ook de 500cc race te winnen voor Read en Kanaya. De winst van Saarinen was in verschillende opzichten subliem. Het was de eerste race van Saarinen in de 500cc op een machine die voor het eerst aan de start verscheen. Bovendien was het de eerste keer dat een tweetakt-machine een viertakt MV versloeg. Met zijn overwinning slaagde Jarno er tevens in zich gedurende zijn racecarrière in alle soloklassen minimaal één keer te klasseren, (50cc, 125cc, 250cc, 350cc, 500cc), iets wat maar weinig andere coureurs voor hem gepresteerd hadden. De tweede Grand Prix van dat jaar zou gehouden worden op de Salzburgring in Oostenrijk. In de regen is Jarno in de 250cc opnieuw niet te kloppen en wint hij met een voorsprong van 17 seconden op Kanaya.

KJMV Kontakt


Jarno Saarinen de motorcoureur

In de 500cc waren het de beide Yamaha’s opnieuw die tijdens de trainingen de snelsten bleken te zijn. Bij de start is Read als eerste weg, maar al vrij snel zet Jarno zijn motor bij Read binnendoor. Ago is inmiddels al uitgevallen met pech. Read raakt in gevecht met Kanaya om de tweede plek, maar uiteindelijk begeeft ook Reads MV het. Saarinen wint voor de tweede achtereenvolgende keer de 500cc race voor Kanaya en Kim Newcombe. Het Yamahakamp heeft in Oostenrijk opnieuw rake klappen uitgedeeld richting MV Agusta. Na de Grand Prix van Oostenrijk is het voor de coureurs maar een kleine trip om neer te kunnen strijken op de Hockenheimring in Duitsland. In de 250cc is Jarno ongenaakbaar en lijkt hij zonder problemen zijn titel te gaan prolongeren. Kanaya mag voor de derde keer in de schaduw staan van zijn teamgenoot op het podium met

KJMV Kontakt

een tweede plaats. Jarno’s landgenoot Teuvo Länsivuori wordt derde. Op het snelle circuit van Hockenheim krijgt Saarinen gedurende de 500cc race veel concurrentie van Read op de snellere MV. Saarinen kan Read maar moeilijk bijhouden op de lange rechte stukken, terwijl hij veel goedmaakt in het bochtige Motodrom. Het gevecht is bikkelhard, totdat in de 16e ronde de ketting van Jarno breekt. Read wint de race gemakkelijk voor Werner Giger en Ernst Hiller. Agostini weet opnieuw de eindstreep niet te halen. MV heeft teruggeslagen en met de Grand Prix van Italië voor ogen begon men zich bij het team van Yamaha zorgen te maken. Het snelle circuit van Monza zou erg geschikt zijn voor de vermogensrijke MV’s. Bij een testsessie op Monza bleken de MV’s een grote voorsprong te hebben op Yamaha.

19


Jarno Saarinen de motorcoureur

Binnen het team van Yamaha werd alles op alles gezet om de machines sneller te krijgen en dat lukte. Tijdens de trainingen voor de GP was Saarinen maar een paar tiende van een seconde langzamer dan Agostini. Zondag 20 mei 1973 zou echter de geschiedenis in gaan als misschien wel de zwartste dag in de motorsportwereld, de racedag op Monza. De 250cc zou als vierde klasse van start gaan die dag met Jarno op poleposition. Bij de start is het Dieter Braun voorop, voor Renzo Pasolini en Saarinen. In de eerste bocht van de race, de Curva Grande, gaat Pasolini echter onderuit. Pasolini raakt de vangrail en schiet terug de baan op. Saarinen kan Pasolini niet meer ontwijken en komt ook ten val. Achter Saarinen vallen nog eens twaalf andere coureurs. Bij de crash moeten Jarno en Pasolini het leven laten. Rondom de crash bestaat veel onduidelijkheid. Wat was precies de oorzaak van de val van Pasolini? Zo wordt er gezegd dat een olielekkende motor van Walter Villa in de daarvoor gereden 350cc race voor een glad spoor gezorgd zou hebben. Daarnaast zou de motor van Pasolini vastgelopen zijn. 100% zekerheid over de ware toedracht van het ongeval zal waarschijnlijk nooit gegeven kunnen worden, omdat het ongeval niet op film staat. Waar iedereen het wel over eens is, is dat de tragedie minder groot was geweest als de vangrails er niet gestaan hadden en er meer mogelijkheid tot uitwijken gecreëerd was. Pasolini was daarmee nooit 20

terug de baan op geschoten, waardoor ook Saarinen niet ten val was gekomen en vervolgens mogelijk door andere coureurs achter hem werd geraakt. Bovendien waren de baancommissarissen op Monza erg nalatig door geen aandacht te schenken aan de gevolgen van de olielekkende machine van Villa. Jarno zou dat jaar nooit wereldkampioen worden in de 500cc door de MV’s te verslaan. Met de dood van Saarinen op die beruchte 20 mei verloor de motorsport waarschijnlijk de grootste en meest getalenteerde motorcoureur aller tijden. Betekenis van Jarno Finse nieuwvorming van Jarmo, Jermo (een vorm van Jeremias). Griekse vorm van Jeremia, een Hebreeuwse naam met waarschijnlijk de betekenis “Jahweh sticht”. Het is de naam van een van de grote profeten uit het Oude Testament. Geschreven door Esmée KJMV Kontakt


Jarno Saarinen de motorcoureur

KJMV Kontakt

21


voor u bekeken...

B

este liefhebbers van digitale informatie over Japanse motoren, hierbij geef ik u een aantal, naar ons idee, maar wie zijn wij, interessante sites. Voor bijna elk Japans merk is wel wat te vinden. Over de hele wereld verspreid is informatie over, de door u meest gekoesterde Japanse klassieker. Als u zelf nog leuke sites vindt, schroom niet, maar geef deze dan door aan de redactie.Wij stellen uw informatie zeker op prijs! De Redactie

C C C C C C C C C C C C C C

http://www.testversand.de/ http://www.ms-sailing.com/hotnews/estrella/ http://www.motorbikes.be/en/Kawasaki/2005/Estrella%20Custom/ http://www.bikepics.com/kawasaki/estrella/ http://www.motorcyclespecs.co.za/bikes/Honda%20.htm http://www.bj250.de/html/d-tipps-tricks.html http://www.kawasaki-estrella.com/html/nederlands.html http://www.jumpingjack.nl/De_grand_Prix_jaren_1973-1977_nog_zonder_de_Briet_.htm http://www.classicgp.nl/verkoop.htm http://www.motornet.be/modellen/030722_yamaha500.html http://www.motoren-toerisme.be/aspforum/default.asp http://www.quassi.nl/paroni/main.html http://www2.yamaha-motor.fr/actu/article.php3?id_article=953 http://www.hilberink.nl/lars/motoren/motorlinks.htm

Op bovenstaande

sites vindt u veel informatie over onze Japanse hobby en ook diverse verwijzingen naar andere websites. Enkele zijn heel interessant, sommige leuk en andere geven veel mooie plaatjes. Veel succes en ik hoor nog wel of het werkelijk zo interessant was. De groeten van Peter: petervdzon@quicknet.nl

22

KJMV Kontakt


OP MAAT GESNEDEN VERZEKERINGEN Klassieke Motoren

vanaf 20 jaar voordelig bij ons te verzekeren •• alWA-premies vanaf 27,23 per jaar, volgende motors 20,42 (ouder dan 25 jaar) verzamelpolis is mogelijk, al uw • ook klassiekers op één polis!!! en diefstal en volledig casco • brand mogelijk tegen zeer prettige premies

Moderne Motoren (bestuurders ouder dan 27 jaar) Bij 0 tot 20 jaar gelden de volgende premies: tot regio 1 regio 2 regio 3 125 cc 43,56 46,29 51,28 250 cc 46,74 49,46 54,91 350 cc 50,00 53,10 58,54 500 cc 58,54 62,17 68,52 750 cc 63,53 67,61 74,87 1000 cc 67,16 71,24 78,50 daarboven 68,97 73,06 81,23

hier gaat uw reeds opgebouwde no-claim korting nog eens vanaf, (dus schadevrije jaren)! prijzen excl.poliskosten ( 5,- éénmalig) en 7% assurantiebelasting

Klassieke Brommerverzekering

Verzamelpolis voor alle bromfietsen ouder dan 20 jaar samen op een polis. Versnellingen of automaten maakt niet uit. bestuurders minimaal 20 jaar en in het bezit van een ander vervoermiddel voor dagelijks gebruik. Premie 60,- (incl. kosten). Losse polis voor klassieke brommers (ouder dan 25 jaar), bestuurders vanaf 16 jaar, maar wel in het bezit van een ander dagelijks vervoermiddel. Premie 34,- per jaar (incl. kosten).

Roel van Maarseveen Assurantiën POSTBUS 8516, 3503 RM UTRECHT tel 0521 - 592885 / fax 593446

KJMV Kontakt

23


in memoriam...

O

ndanks het slechte weer op 17 december zijn er wel een aantal KJMV-leden naar Kerkrade getogen. Ditmaal niet om er een gezellig weekend bij de altijd gastvrije familie Creusen mee te mogen maken, maar deze keer om de familie in een zware en moeilijke periode te steunen en om de laatste eer te bewijzen aan “Opa” Creusen die helaas op 12 december overleden is. Na de kerkdienst en de crematie werden wij door de familie ook nog uitgenodigd voor de koffiemaaltijd. Onze aanwezigheid werd zeer op prijs gesteld. Ook de kleine speech die Henk op de Weegh tijdens de koffiemaaltijd hield werd door alle aanwezigen gewaardeerd. Alhoewel het een trieste dag was hebben wij er toch een goed gevoel aan over gehouden mede door de reactie van Jos en z`n vrouw Tinie én de kinderen Hans en Ben. Wytze, Hylke, Jelke, Marieke, Felix en Henk namens mij ook nog bedankt voor jullie aanwezigheid. Beussie Verder willen wij (ook de rest van het bestuur én de redactie) vanaf deze plaats nogmaals Jos en Tinie en natuurlijk ook de kinderen Hans en Ben veel sterkte toewensen in de komende periode.

Tijdens Gersloot-weekend 2004 24

KJMV Kontakt


SPECIALISTIN *APANSEMOTORlETSEN

$UBBELE"UURT $#7ORMERVEER 4EL KJMV Kontakt

25


“Ernst Hagen Motoren” Witte Paal 332Q te Schagen

* * *

*

Honda CB450K5: bj. ‘74, goud, in zeer goede originele staat. Honda VFR 400R, bj. ‘87, 15.000km i.z.g.st.  2.950,Honda CB 450 K0, compleet in onderdelen, zonder buddy; nieuwe spatborden: p.n.o.t.k. Inruil, in- en verkoop van CB450’s en/of onderdelen mogelijk!

) 0224 29 20 08 of 06 20975139

* * *

Honda GL1000K3 met nw. uitlaten. Prijs  1.500,Voor Honda CX500E nieuwe buddyseat:  125,Inruil, in- en verkoop van CB450’s en/of onderdelen mogelijk!

Originele Honda race-tankemblemen  23,50 per stel

e-mail: ew.hagen@quicknet.nl Wij schouwen ook uw bromfiets!

Tevens adres voor VSP-Plus

28

KJMV Kontakt


Flowerdome

oldtimerbeurs te Eelde

W

e zouden eens op een beurs in het hoge noorden de KJMV vertegenwoordigen. Dus na het een en ander geregeld te hebben was het dan bijna zover. De beurs zou zaterdag en zondag 27 en 28 november plaatsvinden. Dus de vrijdag ervoor arriveerde Beussie bij ons in Leek. Hier nog even een kop koffie gedronken en daarna op naar Eelde. Beussie had de aanhanger mee waar de standspullen in lagen en Jelke had de motorambulance mee met daarop zijn geliefde (doch defecte) Yamaha XS750 en zijn Honda CX500. In Eelde aangekomen liepen ze Wessel al snel tegen het lijf. Snel het plekje gezocht en zo konden ze al snel beginnen om de stand op te bouwen. Wessel had voor de stand ook 2 motorfietsen en een brommertje mee genomen. Al met al stond de stand dan ook al vrij snel klaar. Ik kwam rond 5 uur nog even langs om te kijken samen met onze zoon Mark. Hier hebben we dan maar even koffie en een koek gehad. Om half 7 was Felix samen met Anita en Yannick aangekomen om zijn Honda neer te zetten. Na nog wat gekletst te hebben was het dan ook tijd om naar huis terug te keren. Beussie is met ons mee gegaan naar Leek, waar al snel wat eten op tafel stond. Hier hebben we dan ook heerlijk rustig van genoten. En ’s avonds nog even heerlijk zitten kletsen, waarna we te bed gingen. Om 9 uur vertrok Beussie (met op de aanhanger een Honda CB250 van een motorzaak) naar Eelde, alwaar Felix en Hylke (Wytze zou heen maar door ziekte heeft Hylke hem ‘vervangen’) al waren. Hylke had de Honda CB350 mee en gaf hem dan ook nog een mooi plekje op de stand. Verder kwam Anne van der Zee nog om zijn Suzuki T500 Cobra (waarvan er maar 1 in Nederland is!) neer te stallen. Verder is Wessel even binnen gewipt om even een kijkje te nemen. Wegens verplichtingen elders (voor Jelke en mij) waren wij er de zaterdag niet bij. ’s Avonds na de beurs kwam Beussie weer bij ons. Hij had de Honda CX500 van Jelke weer mee op de aanhanger, dit omdat Jelke de volgende dag op de Honda CB400F naar Eelde zou, om deze nog even te kunnen showen. Ook vanavond konden we na een beetje gekook weer van een heerlijke maaltijd genieten. Ook na het eten hebben we nog heerlijk kunnen genieten van een hapje en een drankje. Na een hoop geklets was het dan op den duur ook weer tijd voor het bed. KJMV Kontakt

29


Flowerdome

oldtimerbeurs te Eelde Zondag was het weer vroeg dag om naar Eelde te vertrekken. Eerst heerlijk een kop kofďŹ e gezet en het ons gemakkelijk gemaakt. Om 10 uur, toen de beurs open ging voor bezoekers, begon het wel erg rustig. Maar beetje bij beetje werd het wat drukker, waarmee natuurlijk ook meer nieuwsgierige mensen langs kwamen. Veel nieuwsgierige blikken naar de uitgestalde motoren en brommer. En al snel waren we druk aan het vertellen en aan het kletsen met de vele bezoekers. Ook trok de video van bijvoorbeeld een kabouterrit aardig wat aandacht. Felix en Anita kwamen samen met Yannick nog even gezellig langs. Om 5 uur was de beurs voor het publiek afgelopen en kon er worden begonnen met de afbraak van de stand. Aangezien er aardig wat hulp was, was dit karweitje dan ook binnen no time gedaan. Felix ging weer naar Hoogeveen en Beussie, Hylke (die er was om de motor op te halen) en Wessel gingen met ons mee, waar ik een grote pan met Spaghetti klaar had gemaakt. Nog even heerlijk nagekletst over het weekend en natuurlijk ook de andere nodige onderwerpen, waarna Wessel en Hylke op den duur ook weer op huis aan ging. Beussie was nog maar 1 nachtje extra gebleven en nadat ook hij maandag vertrok en de straat uit reed was het beursweekend volledig ten einde.. Jongens, volgend jaar weer? Groetjes Marieke Aalders

30

KJMV Kontakt


Flowerdome

oldtimerbeurs te Eelde

KJMV Kontakt

31


Agostini op de Yamaha

32

KJMV Kontakt


Uit de techniek what a beauty...

KJMV Kontakt

33


De Honda Goldwing

Hans Smid verdiept zich in de...

GL 1000

g

n i w d l o nda G

Ho r a a j 30 34

KJMV Kontakt


De Honda Goldwing

Hans Smid verdiept zich in de... De Honda Goldwing heeft zich in dertig jaar ontwikkeld tot meer dan een motorfiets. De GL werd een luxe “Amerikaanse” Japanner met een wijdverbreide eigen cultuur eromheen. Het succes in de VS leidde zelfs tot een speciale fabriek in Marysville, Ohio en de uiteindelijke stopzetting van de productie in Japan. Hoe kon dit vreemde en met niets vergelijkbare toermodel in dertig jaar uitgroeien tot zo’n enorm populaire cultbike? Hans Smid verdiepte zich in het laatste project dat Soichiro Honda voltooid wilde hebben voordat hij met pensioen zou gaan.

Een nieuwe horizon aan de motorwereld

GL1000 K0

KJMV Kontakt

35


De Honda Goldwing Hans Smid verdiept zich...

H

et is herfst 1972, wanneer Soichiro een groep ingenieurs ontbiedt in een directiekamer van de Honda fabriek in Wako (Zuid Japan). Eén van hen was Soichiro Irimajiri, verantwoordelijk voor de vijf- en zescilinder racers uit het voorgaande decennium. Deze veelbelovende technicus kreeg als eerste de leiding over een nieuw project toegewezen. Honda moest weer terugkomen aan de top, nu Japanse en Europese concurrenten de markt overspoelden met strategische antwoorden op de CB750. Binnen vier jaar had de 900 Z1 van Kawasaki de viercilinder van Honda op alle fronten ingehaald. Een nog snellere motorfiets ontwerpen was bij het verschijnen van de Z1 Superfour met dubbele bovenliggende nokkenas niet wenselijk meer. De nieuwe generatie superbikes was het directe gevolg van het eigen baanbrekende vierin-lijn initiatief. De L-twin van Ducati, de V-twin van Moto Guzzi, de triples van Laverda, BSA/Triumph, Suzuki en Kawasaki; het waren stuk voor stuk unieke en goed doordachte creaties met een eigen gezicht. Bovendien waren sommige op veel punten beter dan de in 1968 revolutionair te noemen motorfiets. Andere fabrikanten waren minder ingrijpend te werk gegaan, zoals Harley Davidson en BMW. De lay-out van de Beierse firma zou een belangrijke rol gaan spelen bij het ontwerp van het nieuwe Honda model. Soichiro wilde een volkomen nieuw vlaggenschip in de vorm van de grootste, beste, snelste en modernste toermotorfiets voor de Amerikaanse markt. Onder 36

codenaam M1 (en AOK) werd een 1470 cc vloeistofgekoelde zescilinder boxer ontworpen. Boring en slag waren 72 x 60 mm met een compressieverhouding van 8 : 1. De motor leverde 80 pk bij 6.700 toeren en het dubbele wiegframe was afgeleid van de CB750. De achterzijde leek zo overgenomen te zijn van BMW. De versnellingsbak, het cardan, de achternaaf, de buddyseat en de dempers vertoonden verdacht Duitse trekjes. Men was er in geslaagd om het gewicht van dit prototype met 220 kg zeer laag te houden. Ook de wielbasis van 1480 mm bleef binnen normale afmetingen. Het rijwielgedeelte was voorzien van een gewone 3.25 x 19 inch band voor en een 4.00 x 18 inch band aan de achterzijde. De tank kon 20 liter benzine bevatten. De motorfiets leverde door de combinatie van een laag gewicht en hoog vermogen indrukwekkende prestaties. Een topsnelheid van 210 km/u en een kwart mijl met staande start in 12 seconden waren voor een toermachine ongekend snel. Door het lage zwaartepunt en de enorme soepelheid van de krachtbron was een KJMV Kontakt


De Honda Goldwing Hans Smid verdiept zich... unieke motorfiets ontstaan. Er was echter één groot probleem! Het motorgedeelte was zo lang, dat de berijder absoluut niet comfortabel kon zitten. De leermomenten werden vastgelegd en het eerste prototype werd voorlopig doelloos aan de kant gezet. Toch maar kleiner Na de ervaringen met de M1 kwam Honda tot de conclusie, dat vier cilinders de praktische oplossing zouden bieden voor de geconstateerde problemen. Irimajiri werd afgelost door Toshio Nozue, die de beschikking kreeg over een nieuw team van ontwerpers. Project 371 kon van start gaan. Nozue had vooral naam had gemaakt als ontwerper van frames (CB750 en 250 Elsinore). Het was rond deze tijd,

KJMV Kontakt

dat “Goldwing” ter sprake kwam als mogelijke naam voor het nieuwe model. Deze eretitel verwees naar het Honda fabriekslogo; de vleugel. De motor moest tijdgenoten als de Kawasaki Z1, BMW R90S, Guzzi V7 en Harley Davidson FLH-1200 in alle opzichten gaan overtreffen. Veel ervaringen van het 1500 cc prototype werden verwerkt in de liggende viercilinder. Hieronder viel vanzelfsprekend ook de noodzaak tot moderne vloeistofkoeling (Overigens was dit principe al in 1898 toegepast door Alfred Angus Scott op een tweetakt prototype. Ook Suzuki was met de GT750J deze weg al ingeslagen) Er werd gekozen voor een 999 cc met een overvierkante boring en slag van 72 x 61,4 mm. Net als bij de M1 was er een enkele bovenliggende

37


De Honda Goldwing Hans Smid verdiept zich...

nokkenas, maar deze werd aangedreven door een getande riem. Buiten Moto Morini paste alleen de automobielindustrie deze aandrijving op dat moment nog toe. Heel bijzonder (maar ook niet volkomen nieuw) was de benzinetank die zich onder de buddyseat bevond. Hierdoor kon een groot deel van de “dummy” tank worden ingericht als luxe opbergruimte. Naast plek voor het koelvloeistofreservoir en de elektra was er in de uitklapbare ruimte plaats voor boordgereedschap, handschoenen, kleine bagage en een kickstarter voor noodgevallen.

Het vermogen van de motor was nog steeds 80 pk, ditmaal bij 7500 toeren. Vier 32 mm Keihin constant vacuümcarburateurs zorgden voor het verbrandingsmengsel. De koppeling van de vijfversnellingsbak had meervoudige platen en de secundaire aandrijving was door middel van een cardanas. De reactiekrachten van de krukas werden gecompenseerd door de dynamo, zodat hinderlijke schommelingen bij het openen van het gas uitbleven. Deze laatste voorzie38

ning alleen al zou de Goldwing enorm populair gaan maken. Bij BMW en Moto Guzzi moest de toerliefhebber de reactiekrachten op de koop toe nemen, wat velen nog van aanschaf van een dergelijke machine weerhield. Omdat dit Honda’s eerste toepassing was van een cardanas werden er brute tests uitgevoerd die inzicht gaven over de duurzaamheid van het geheel onder zware belasting. Drie hydraulisch bediende remschijven moesten de 265 kg zware Goldwing tot stoppen dwingen. De voor die tijd zeer “dikke” 4.50H 17A achterband was speciaal door Bridgestone voor deze machine ontwikkeld. De voorband was een meer gebruikelijke 3.50H 19 inch (Superspeed 21 F2). Aluminium velgen met draadspaakwielen moesten de krachten aan het rubber doorgeven. De gehele motorfiets was slim en compact gebouwd. Ook de wielbasis van deze “1000” was met 1540 mm niet lang te noemen. Gezien het belang van de nieuwe GL werd langer met het model getest dan de gebruikelijke acht maanden. Diverse testrijders dreven de Goldwing onder diverse zware omstandigheden een jaar lang tot het uiterste op de testbaan van Tochigi. Mede door het lage zwaartepunt was de machine bijzonder handelbaar in de bochten en weinig gevoelig voor zijwind. Kwam hij toch op zijn kant te liggen, dan bleek de reus weer heel moeilijk terug op de wielen te krijgen zonder hulp. Het laatste prototype was eenvoudig van kleurstelling met weinig striping en simpele emblemen. Hij bleek zo goed, dat hij maar op KJMV Kontakt


De Honda Goldwing Hans Smid verdiept zich... enkele punten gewijzigd hoefde te worden voor de eerste K0 productieserie. De automatisch uitschakelende richtingaanwijzer van het laatste prototype verviel en er kwam een andere radiateurdop, die voorzien werd van een waarschuwingssticker. Een einde aan alle geruchten Er deden vanaf 1973 verschillende geruchten de ronde over een nieuw topmodel. Er werd gespeculeerd over een opgeboorde en van dubbele nokkenas voorziene CB750 en zelfs over een V-6 motorblok. Er was dan ook weinig informatie uitgelekt over de werkelijke plannen van Honda. In oktober 1974 kwam er een einde aan alle veronderstellingen. Op de IFMA in Keulen was de GL1000 voor pers en publiek te zien. Honda was erin geslaagd om een unieke toermachine te produceren voor lange afstanden. Het unieke lag niet zozeer in de toegepaste auto- en motortechniek op zich, maar in de combinatie daarvan. Getande nokkenasriemen, vloeistofkoeling en aandrijving door middel van een cardanas waren nooit eerder samengebracht op één motorfiets. Dit gegeven maakte de Goldwing moderner dan hij in wezen was. Het waren vooral ook de afmetingen, de luxe en het hoge vermogen die grote indruk maakten. De onderhoudsintervallen waren langer dan bij een conventionele motorfiets en mede hierdoor kreeg het begrip betrouwbaarheid nog meer waarde. Opvallend in 1975 KJMV Kontakt

was het lage geluidsniveau van de motor. Door het ontbreken van een luidruchtige nokkenasketting, vloeistofkoeling en toepassing van prima dempers kwam het geluid niet boven 77 decibel. De zware machine spleet de motorwereld in vooren tegenstanders. Vooral in Europa keek men aanvankelijk erg sceptisch naar de nieuwe Goldwing K0. Hij zou te eenzijdig zijn wat gebruiksinzet betreft en had volgens velen teveel weg van een onoverdekte auto. Dat Honda met dit model nog een succesvolle weg te gaan had, kon op dat moment alleen de toekomst leren. In april 1975 werd de GL stevig aan de tand gevoeld in een Amerikaanse vergelijkende en slopende test. De Goldwing moest de eerste plaats delen met de BMW R90/6 maar liet Suzuki’s RE5 en GT750M, Kawasaki’s Z1B, Guzzi’s 850T en de Norton 850 onder zich. De laatste tegenstrever, de Harley Davidson FLH 1200, eindigde zelfs helemaal onderaan de lijst.

39


De Honda Goldwing Hans Smid verdiept zich...

Modelwijzigingen K1 1976 • De verkopen vielen het eerste jaar enorm tegen. Van de gehoopte 60.000 waren er maar 5000 verkocht. Teamleider Einosuke Miyachi bracht het volgende jaar geen grote veranderingen aan. Er kwam een smeernippel op de achterste overbrenging van het cardan, zodat die niet meer uitgebouwd hoefde te worden. Een speciale duozit, tellers met lichtgroene wijzerplaten en twee helmhaakjes waren de meest in het oog springende veranderingen. De kleur groen werd vervangen voor “Sulphur Yellow”. Naast de K1 verscheen een speciale jubileumuitvoering, waarover straks meer. De firma Rickman maakte dat jaar 52 speciale Goldwing Executives; iedere week één. Deze waren voorzien van zwarte lak, een aan het frame bevestigde kuip, valbeugels, bagagerek en Amerikaanse Lester gietwielen.

40

K2 1977 • Er was inmiddels weer een nieuwe teamleider aangewezen; Masaru Shirakura. Deze was vooral bekend vanwege de ontwerpen van kleinere Honda modellen. De tweepersoons zit werd hoger en het stuur kreeg neopreen handvatten. Het balhoofdlager werd vernieuwd en de bovenste schetsplaten werden verchroomd. De zwarte dempers bleven, maar kregen een chroomkleurig schild. De tank kreeg van de fabriek uit een antiroest behandeling en de problematische koppeling werd verbeterd door de kracht op beide metalen platen over te brengen in plaats van op één. De wanden van cilinders en koppen werden dikker uitgevoerd. (In dit jaar werd tevens besloten tot de bouw van een nieuwe fabriek in Ohio waar vanaf 1980 de Goldwing zou worden vervaardigd.) K3 1978 • Ditmaal werd Masahiro Senbu aangewezen om de Goldwing te verbeteren. We zien dit jaar wat meer ingrijpende wijzigingen. Er werd bij de voorgaande modellen geklaagd over het vermogen onderin, het zitcomfort en het remvermogen bij nat weer. Comstar wielen vervingen de draadspaakvelgen. De schijven en remklauwen van de F2 moesten het remmend vermogen verbeteren. Het instrumentarium werd op de “tank” uitgebreid . Er kwamen 31 mm Keihin carburateurs en de kleptiming werd veranderd, wat tot een beter koppel onderin leidde. Ook de olielekkage naar de linker cilinder werd aangepakt, zodat de grote rookpluimen na lang parkeren op de zijstandaard tot het verleden KJMV Kontakt


De Honda Goldwing Hans Smid verdiept zich... behoorden. Het slot van de veren werd simpelweg aan de bovenliggende zijde van de zuiger geplaatst. De spanner op de nokkenas werd verbeterd. De koudere ND bougies waren niet echt een verbetering. Er kwam een volledig verchroomd uitlaatsysteem zonder de grote U-vormige balanspijp. De losse kickstarter kwam te vervallen. De voorvork kreeg een 25 mm grotere veerweg met 6 mm langere veren. Aan de achterzijde kwamen nieuwe FVQ schokdempers, die door hun bedenkelijke kwaliteit snel de bijnaam kregen “Fade Very Quickly”. De kleuren voor dit jaar waren Candy Limited Maroon en Candy Grandeur Blue. K4 1979 • Teamleider Ryo Nashimoto had de estafettestok overgenomen in een tijd, waarin Yamaha’s XS1100 een nieuwe norm neer had gezet. Ook Kawasaki had zich met de zescilinder Z1300 niet onbetuigd gelaten. De wijzigingen zoals rechthoekige richtingaanwijzers en remvloeistofreservoir, zwarte handles, achterlicht met dubbele lamp en halogeen koplampverlichting zetten niet echt zoden aan de dijk. Ook de remschijven met tien spaken in plaats van vijf en de kleur Candy Burgundy konden het gezicht van de Goldwing niet redden. Na vijf jaar van relatief kleine wijzigingen moest er iets nieuws komen. Het feit dat de Goldwing in een test met tijdgenoten nu naar de laagste plaats was gezakt, bevestigde de noodzaak hiervan. GL1100 1980 en verder • Hoewel Honda ieder jaar nieuwe teamleiders had aangesteld voor het Goldwing proKJMV Kontakt

ject, was er in wezen niet veel aan het model doorontwikkeld. Hierin zou verandering komen met de aanstelling van Shuji Tanaka, van oorsprong een ontwerper van frames. Met deze uitvoering zou een einde komen aan alle punten van kritiek op de Goldwing. De GL1100 was niet zomaar een opgeboorde versie van de 1000, het werd een totaal aangepaste motorfiets. Nadat in 1984 de GL1200 in de strijd werd gebracht, besloot Honda in 1988 met de GL1500 terug te grijpen naar de oorspronkelijke zes cilinders. In 1997 verscheen de Valkyrie variant van de Goldwing. In 2001 kwam een opgeboorde versie met de typenaam GL1800. Het gedurfde en kostbare experiment uit 1975 is tot op de dag van vandaag nog springlevend. Er zijn niet veel modellen, die drie decennia lang in de belangstelling konden blijven, wat de Goldwing tot een bijzonder buitenbeentje maakt in de motorfietsindustrie.

GL1000LTD • Charles Wasch is onderhoudstechnicus aan de Lynx helikopter en de liefde voor moderne techniek is 41


De Honda Goldwing Hans Smid verdiept zich...

hem dus niet vreemd. Hij raakte volkomen verslingerd aan de techniek van een bijzondere Goldwing uit 1976; de “Limited Edition”. Hiervan werden er tweeduizend gebouwd ter gelegenheid van het tweehonderdjarige bestaan van de Verenigde Staten. Charles is vanaf zijn veertiende actief en enthousiast met gemotoriseerde tweewielers bezig. Sinds de presentatie van de GL op de IFMA in Keulen raakte hij in de ban van de GL1000. Toen hij de machine op de RAI in het echt zag was hij verkocht. In 1977 was Charles in staat om een nieuwe K1 te kopen, die door omstandigheden weer moest worden weggedaan. In 1980 diende zich een tweede kans aan in de vorm van de stijlvolle LTD. Deze Goldwing was gespoten in “candy brown” voorzien van gouden biezen. Adelaars sierden de zijdeksels en goud geanodiseerde wielen en verchroomde radiateurcovers gaven deze GL een bijzondere uitstraling. Het vervelende was wel dat hij niet meer geheel origineel was. Hij was zelfs voorzien van gietwielen. Charles stelde

42

alles in het werk om de motor weer in de oorspronkelijke staat terug te brengen. Hij liet het spuitwerk van de tank en zijpanelen intact. De rest werd uit elkaar genomen, gepoedercoat, verchroomd en vernieuwd. Na de tijd- en kostenrovende restauratie bleek het grootste probleem om de goudkleurig geanodiseerde velgen te bemachtigen. Deze werden uiteindelijk nieuw gevonden bij iemand uit Hilversum, die de velgen destijds meteen had vervangen voor gietwielen. Charles is op alle terreinen goed te spreken over zijn Goldwing, zowel wat rijplezier als onderhoud betreft. Alleen de ontsteking met twee stel contactpunten op de nokkenas was lastig af te stellen en is vervangen voor een elektronische ontsteking. Hiermee loopt en start de motor beter. Charles zou overigens graag in contact komen met andere eigenaren van deze zeldzame machine. U kunt hem mailen via cwasch@hetnet. nl of bellen via 0223 62 59 30. Met dank aan Charles voor zijn bijdrage en hulp bij dit artikel.

KJMV Kontakt


De Honda Goldwing Hans Smid verdiept zich...

Specificaties GL1000 1975 Motor: Cilinderinhoud: Boring en slag: Compressieverhouding: Vermogen: Carburateurs: Aantal versnellingen: Koppeling: Inhoud carter: Overbrenging: Ontsteking: Startsysteem: Frame: Vering voor: Vering achter: Voorrem: Achterrrem: Bandenmaat voor: Bandenmaat achter: Tankinhoud: Gewicht leeg: Max. belasting: Lengte: Breedte: Hoogte: Breedte motorblok: Wielbasis: Zithoogte: Grondspeling: Topsnelheid:

KJMV Kontakt

vloeistofgekoelde viertakt boxer met enkele bovenliggende nokkenas 999 cc 72 mm x 61,4 mm 9,2 : 1 82 pk bij 7500 toeren 4 maal Keihin 32 mm constant vacuüm 5 (voetschakeling) meervoudige natte plaat 3,5 liter primair: morse ketting secundair: cardan accu bobine kick- en elektrisch Dubbel wiegframe hydraulisch gedempte telescoopvork verstelbare hydraulischgedempte veerelementen dubbele 273 mm schijf enkele 295 mm schijf 3.50 – 19 inch 4.50 – 17 inch 19 liter 265 kg 470 kg 2305 mm 875 mm 1225 mm 660 mm 1545 mm 810 mm 150 mm 200 km/u

43


Nieuws van de MAG de vangrail...

T

ijdens een overleg met de Tweede-Kamercommissie voor verkeer en waterstaat op woensdag 26 oktober is minister Karla Peijs door nagenoeg alle fracties gewezen op het belang van meer inzet voor motorrijdersveiligheid. De minister heeft de harde toezegging gedaan om samen met de MOTORRIJDERS ACTIE GROEP (MAG) in kaart te brengen op welke punten langs de Nederlandse wegen moet worden begonnen met het ‘motorvriendelijk’ maken van vangrails. De minister zei letterlijk tegen de Tweede Kamer: “Ik wil u graag toezeggen dat er nu inderdaad iets gaat gebeuren. Dat als zij zeggen ‘die bochten moet je aanpakken’ dat we dat ook inderdaad gaan doen.” De MAG bedankt de minister voor deze belangrijke toezegging en ziet de uitspraak van de minister als een grote zege voor motorrijders en als een goed resultaat van de jarenlange lobby van de MAG om vangrails ook voor motorrijders veilig te maken.

44

KJMV Kontakt


uit de 70er jaren...

KJMV Kontakt

45


MiniCamping “de

Vasthi-Hoeve” biedt aan

RUIME KAMPEERPLAATSEN - Alle plaatsen voorzien van electra-aansluiting - Privacy door hagen - 2 Toiletten - 2 Douches - Wasruimte met kookmogelijkheid - Auto’s op apart parkeerveld - Kampeerauto’s alleen indien voor meerdere dagen (en vast opgesteld) COMPLEET INGERICHTE 4-PERSOONS VAKANTIEWONING, prijs  275,- per week en  55,- per nacht - Woonkamer met telefoon en televisie - Volledig ingerichte (open) keuken - Toilet en douche - Boven 2 slaapkamers - Zonneterras met prachtig en vrij uitzicht EEN LUXE INGERICHTE TREKKERSHUT prijs  32,- per nacht (geschikt voor 4 personen) Is voorzien van: - 2 éénpersoons stapelbedden - Eettafel met 4 stoelen - Electriciteitsaansluiting - Koffiezetapparaat - Externe kookvoorziening en sanitair ORIGINELE PIPO-WAGEN prijs  225,- per week en  43,- per nacht - De Pipo-wagen heeft een authentieke inrichting - Keuken met alle voorzieningen - Eethoek, tevens te maken tot 1 pers. slaapplaats - Woonkamer met verwarming - 2 persoons zitslaapbank - Aparte slaapkamer voor 2 personen - Openslaande deuren naar balkonnetje - Geheel voorzien van electra - Televisie aanwezig - Extern sanitair

Minicamping “de Vasthi-Hoeve”

Ængwirderweg 415 8457 CB Gersloot (nabij Heerenveen) ( 0513 52 99 28 of www.vasthihoeve.nl

Camping@vasthihoeve.nl

46

KJMV Kontakt


Let op... Nieuw... Let op... Nieuw... Let op... Nieuw... Let op... Nieuw...

T-shirt, Sweatshirt en Polo-shirt Het nieuwe shirt, het sweatshirt en de polo is standaard uitgevoerd in lichtgrijs met opdruk in zwart en rood en het is duidelijk te zien hoe ons logo erop staat. Eventueel kan het ook een zwart shirt zijn met witte en rode opdruk. De maten lopen van smallmedium-large-XLXXL-XXXL.

De prijzen (vanaf  12,--) en andere gegevens kunnen jullie opvragen bij onze voorzitter. Ook het Keycord is een leuk clubartikel; deze kunt u voor weinig ( 2,-) dagelijks gaan gebruiken. Uiteraard kunt u deze ook aanschaffen op de clubevenementen. Prijzen zijn exclusief verpakkingsen verzendkosten. Het bestuur

KJMV Kontakt

47


2006 datum 14-15/1 3-5/3 19-3 april 17/4 13/5 juni 24/6 juli 25-27/8 3/9 1-3/9 2/9 23/9 sept. 19-11 8-10/12

plaats Rosmalen Utrecht Bilthoven Burgerveen Assen Alkmaar Kerkrade Assen Almere Utrecht Assen Gersloot Gersloot R’dam Groot-Ammers Bilthoven Utrecht

activiteit beurs toerrit even. race Oldtimerbeurs Motoren x Vehikel Motor x Algemene Leden Vergader. Brasemerrit KJMV XTTreme Assen 500 x Groots Motorevenement x Drielandenrit x KJMV TT-races x Kaboutertoer KJMV Vehikel II x WK Superbike x Clubweekend KJMV Vasthi-toertocht KJMV 1e Ned. Bromfietsbeurs x Lek&Graafstroomrit KJMV Clubmiddag KJMV ‘Kleintje’ Vehikel x

Heeft u nog meer data toe te voegen, meldt het dan de redactie!

Voor meer gegevens: kijk op onze website: www.kjmv.nl Voor CRT-kalender kijk op internet: http://www.classicracingteam.nl/ Voor KNMV-racekalender kijk op internet: http://www.knmv.nl 48

KJMV Kontakt


Marcel Vlaandere, Snekerpoort 21, 8701 HK Bolsward, NL In- en verkoop van nieuwe en gebruikte onderdelen Motoren straal- en epoxeerwerk van frame ‘s e.d, Lakspuitwerk Reparaties, Krukasrevisie, Zadelrestauratie Postorderservice met “niet goed, geld terug” – garantie Tel/Fax: 0031 (0)515 57 35 91/Mobile phone 0031 (0)620306064 e-mail: info@suzukitandgtparts.nl Specialized in: T20, T250, T350, T500, GT125, GT158, GT250, GT380, GT500, GT550, GT750 parts for Suzuki

http://www.suzukitandgtparts.nl/ KJMV Kontakt

49


Nieuws

van de FEHAC Registratie brom- en snorfietsen t/m 1973 Wie over een brom- of snorfiets, of in ouderwetse termen over een rijwiel met hulpmotor beschikt moet voor 31 oktober 2006 zijn voertuig laten registreren.

De stappen zijn als volgt: 1. U laat het voertuig schouwen bij een schouwbedrijf of een rijwielbromfietszaak die hiertoe door de RDW bevoegd is. 2. Vervolgens vraagt u aan de hand van het schouwingformulier een kenteken aan voor uw voertuig. U moet op het postkantoor een a) alleen een geldig rijbewijs of b) een geldig identiteitsbewijs + recent uittreksel uit het bevolkingsregister overleggen. 3. Als alles goed is krijgt u binnen hooguit enkele weken het aangevraagde kenteken toegestuurd. 4. Daarna laat u een kentekenplaat maken en monteert u deze op het voertuig. 5. Tenslotte geeft u aan uw verzekering het kenteken door. Soms is een nadere toelichting of zijn aanvullende gegevens noodzakelijk. In het bijzonder kan dit het geval zijn bij historische voertuigen met een bouwjaar van 1973 of daarvoor. In zulke situaties kan de RDW u om nadere gegevens of om een bouwjaarverklaring vragen. In goed overleg met de RDW is door de FEHAC een formulier “verklaring registratie brom-en snorfietsen, bouwjaar tot en met 1973” kortweg een formulier bouwjaarverklaring ontwikkeld. Er zijn twee manieren om aan dit formulier te komen: 1. Als u lid bent van een club die aangesloten is bij de FEHAC, kunt u het formulier aanvragen bij uw club, u stuurt een aan u zelf geadresseerde en voldoende gefrankeerde envelop naar uw club met het verzoek om u het gewenste formulier toe te sturen. Dit om de kosten voor uw club zoveel mogelijk te beperken. Voor leden van de bij de FEHAC aangesloten clubs is het formulier gratis. Het gratis verstrekte formulier mag alléén door betreffend lid/gezinslid gebruikt worden. 2. Als u geen lid bent van een bij de FEHAC aangesloten club, kunt u hier formulier aanvragen bij de FEHAC, hieraan zijn kosten verbonden, te weten € 25,00. U neemt telefonisch contact op met de FEHAC, telefoon 0343 437303 en verzoekt om toezending van het aantal gewenste formulieren.

50

KJMV Kontakt


Nieuws

van de FEHAC U kunt het formulier ook schriftelijk aanvragen Stuur uw brief met het verzoek om u het gewenste formulier toe te sturen naar de FEHAC, Ambachtsweg 4-S, 3953 BZ Maarsbergen. Tegelijkertijd stort u per gewenst formulier het bedrag van € 25,00 op girorekening 1304483 t.n.v. FEHAC te Maarsbergen o.v.v.: ”Bouwjaarverklaring BSF” en het gewenste aantal. Bij het formulier bouwjaarverklaring is een handwijzer gevoegd, afgestemd op de manier hoe u het formulier heeft aangevraagd. Zelf gemaakte kopieën van bouwjaarverklaringen worden door de FEHAC niet in behandeling genomen en zullen zonder enige motivatie worden geretourneerd. Voor nadere toelichting omtrent bovenstaande informatie kunt u terecht : bij de FEHAC, of bij uw club voor zover deze is aangesloten bij de FEHAC. Namens de Federatie voor Historische Automobiel- en Motorfietsclubs. Commissie Motoren, Scooters en Rijwielen met hulpmotor, J. Ostermeijer, M. van Asten

“Black Bomber” - shirts Voor de échte “Black Bomber” liefhebbers kunnen wij weer T-shirts en Sweaters aanbieden. Beiden zijn van zéér goede kwaliteit en scherp geprijsd. Voor iedere Bomberbezitter is dit een “must”. Veel van deze bezitters lopen dan ook op de evenementen met deze zeer mooie sweater of dit T-shirt te pronken. Uiteraard zal onze Bomber-specialist, Ernst Hagen, u na uw telefoontje, dit artikel snel met de post bezorgen.

Ernst Hagen Motoren 0224 29 20 08 KJMV Kontakt

Voor de prijs hoeft u het niet te laten. * Sweatshirt (lange mouw) maat: M / L / XL, donkerblauw prijs:  20,00 * T-shirt (korte mouw) maat: M / L / XL, zwart prijs:  12,50 (prijzen zijn exclusief verpakkings- en verzendkosten).

51


Vraag & aanbod TE KOOP Te koop aangeboden wegens beeindiging (i.v.m. ziekte) van de hobby: Diverse opknappers en heel veel losse onderdelen o.a. met kenteken Suzuki GT 380 1973, Honda 350 four 1976, Kawasaki Z250 1cil 1982, znd. kenteken Honda 250 2cil. 1976, Suzuki 500 en 250 ±1976, motorblokken oa. Honda 250, Honda 750 +wielen/tank/spatborden zadels ect. Liefst alles in een koop (geen handelaren). Contactpersoon: Luuk van Assema )023 5247661 (na 17.00 u). Honda 750 four K7 bj. ‘79. Hij ziet eruit als nieuw. Bij eventueel belangstelling kan ik foto sturen. De motor staat op nieuwe banden, heeft nieuwe ketting en tandwielen.Dus je kan er zo opweg rijden. Mijn vraagprijs is € 2500,-.) 06 46208917. Rarität: Honda CB 250 K0, bj. ‘68. Die Maschine stammt nach Angabe des Vorbesitzers aus Schweden. Sie ist nicht vollständig und restaurierungsbedürftig (aber sehr gute Substanz) und leider ohne Brief. Rahmennr.: 1002908. Motornr.: 1003121. Abgabe gegen Höchstgebot. ) 0049 2225/7116 eMail: otto.alef@t-online.de Onderdelen TE KOOP Voor Honda een set originele CB77 of CB72 uitlaten, de linker is in zeer goede staat, de rechter heeft wel wat opknapwerk nodig.vr.pr. € 175,-. Honda P50, (met motortje in achterwiel)opknapper. Prijs €125,) 06 41462732 of 0117 461611 Voor Honda diverse onderdelen: 4x O-ring 30,8 mm (91302-001-020) spruitstuk cb 500 en voor klepsteldopjes alle cb modellen. € 7.50. 2x ring (1514300-000) seat oil filter spring. € 1.50 p./st. 52

2x olie keerring 18x29x7 (91204-286-003) € 3.50 p./st. 2x olie keerring 22x33x7 € 4,- p./st. 1x olie keerring 30x42x8 (91201300-003) krukas € 7.50 1x bout caliper adjusting (45117-341-700) € 3.50 3x borgsluitring remschijf cb 750 k1 (94108-18000) € 5,- 1x uitlaat R. onder cb 750 (k2-k6) € 175,-. 2 boeken in ringband kopieen van orgineel HONDA werkplaats handboeken SHOP MANUAL HONDA CB 450/CL 450 en PARTS LIST for HONDA CB 450/CB450P € 25,- p/ st. Martin Hassing ) 074 2663085. Voor Yamaha werkplaats handboek XS 250/360/400 (2 cilinder ) vanaf 1975 in Duits ook in ringband € 25,Martin Hassing ) 074 2663085. Voor Suzuki GSXR-750 uit 85, voorvork, wielen, remmen, schijven etc, complete set i.z.g.st., ideaal voor ombouw GT750 of GS1000 o.i.d. Prijs € 185,-, tevens nog van alles van een GSXR1100 uit ‘87, t.e.a.b. ) 06 41462732 of 0117 461611 Onderdelen GEVRAAGD Voor Honda CB550F: een instructieboekje uit 1976, evt. ruilen voor een van Honda CB400F. H. Weelinck ) 026 4452412 Ik ben op zoek naar een stel bruikbare uitlaatbochten voor een Honda CB500F die ik aan het ombouwen ben naar een classic racer. De dempers mogen slecht tot zeer slecht zijn daar ik deze er toch af zaag. Als de bochten maar bruikbaar zijn. D. Berghout Delft ) 06 51851819 Wie heeft voor mij onderdelen voor een Honda CL125A (Amerikaanse uitvoering)? Veel onderdelen zijn gelijk aan een SS125A. P. v.d. Zon ) 0226 422566 KJMV Kontakt


TWEEWIELERSERVICE

COK VAN DEN HEUVEL Bellstraat 3a, 4004 JN Tiel Tel.: 0344 61 45 45 - Fax.: 0344 61 83 45

Tel.: Fax: Adres:

0595 41 35 53 0595 41 31 00 Stoitsweg 7 9983 PJ Roodeschool (NL) e-mail: info@siccamasales.nl website: www.siccamasales.nl

MOTORFIETSONDERDELEN HR. Groningen 02035494 BTWnr. NL083199469B01

“Wat voor onze eigen motoren niet goed genoeg is, verkopen we ook U niet!”

Hajé, Matthijs & Onno

Exclusieve import Electrex motorfietselectro

∂ Postorderservice ∂ Stators, regelaars, startmotoren etc.  Motorfietsonderdelen, nieuw en gebruikt. ∂ Jama uitlaatsystemen. ∂ Gevraagd: sloop en schade motorfietsen, ∂ Nieuwe originele onderdelen voor: Honda, Kawasaki, Suzuki, Yamaha Tel. info: di. t/m zaterdag van Geopend voor bezoek: wo. wo. za. Verder op afspraak.

10.00 - 16.00 uur 13.00 - 17.00 uur 19.30 - 22.00 uur 10.00 - 16.00 uur


DRUKWERK

KJMV Bosrankweg 3 2015 KP Haarlem

KJMV-KONTAKT4-2005  
KJMV-KONTAKT4-2005  

Clubblad Klassieke Japanse Motorfietsen Vereniging

Advertisement