{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 1

KJMV KONTAKT

2008


“Ernst Hagen Motoren� Witte Paal 332 Q te Schagen

t: 0224 29 20 08 m: 06 20975139 e: ernsthagenmotoren@zonnet.nl

Onderhoud, reparatie en verkoop Japanse motoren & Honda Classic-specialist


Beste Mensen

uw voorzitter spreekt zich uit...

H

et motorseizoen is weer begonnen. Ik bedoel eigenlijk het rijseizoen. Want voor een liefhebber van klassieke motorfietsen, of dat nu Japanse of van een ander merk of land is, is er eigenlijk altijd wel seizoen. Sleutelseizoen, poetsseizoen, leesseizoen. Vul maar wat in, er is altijd wel een seizoen. Net zo goed als jullie continu bezig zijn, zo zijn ook de bestuursleden naast hun... seizoen weer extra bezig geweest voor de KJMV. In het vorige KJMV-Kontakt heb ik er ook reeds aandacht voor gevraagd. Tijdens de Algemene Leden Vergadering heb ik dit ook gedaan. Ook heb ik al een advertentie opgegeven. Doch niemand heeft zich gemeld. Ik doel in casu op de functie van redacteur. Peter van der Zon gaat in 2009 stoppen met het maken van het KJMV-Kontakt. Ik hoop niet dat jullie nu allemaal met de handen in de zakken, schuin omhoog kijkend naar een strakke blauwe lucht het volgende deuntje fluiten: “Ik niks gezien, ik heb niks gehoord, ik keek ergens anders naar”. Er moeten toch binnen de vereniging mensen te vinden zijn die deze taak, eventueel als groep, op zich willen nemen. Een ding is duidelijk: het KJMV-Kontakt bepaalt voor een groot gedeelte het gezicht van de vereniging. Een vereniging zonder gezicht heeft mijn inziens geen bestaansrecht. Kijk a.u.b. eens niet naar de ander. Iedereen heeft een familie. Iedereen heeft ook nog andere verplichtingen. Iedereen heeft het druk. Iedereen kan honderd argumenten opsommen waarom hij niet zijn nek zou moeten uitsteken. Peter, het bestuur, ja iedereen die iets extra’s doet KJMV Kontakt

heeft genoeg redenen om iets anders te doen. Maar we doen het toch. We zetten ons in voor de vereniging omdat het zo’n goed gevoel geeft. We hebben mensen nodig, want anders worden de taken voor de resterende bestuursleden zo groot dat zij uiteindelijk onverenigbaar worden met alle andere verplichtingen die iedereen heeft. Een keus is dan snel gemaakt...! Na deze zware oproep nu toch iets luchtigers. De Brasemerrit, uitgezet door Johan van de Veer, al sinds jaar en dag de start van het rijseizoen van de KJMV, kende een grootse opkomst. 28 motorfietsen met evenzovele motorrijders en nog enkele bijrijders, dit belooft veel voor het komende seizoen. Ik was er weer bij en... ik werd er prompt weer van af gereden. Hoe krijg ik dit toch elke keer weer voor elkaar? Na de pauze diende een groep van 6 motorrijders, waaronder ik, te wachten voor een stoplicht. Ja, een STOPlicht. Vijf minuten stil staan in de middle of noNr. 2, juni 2008 In dit nummer o.a. Beste Mensen... Middenposter Van de redactie... JPG spreekt ALV Japans stickertje Begroting Berichten van het Ode aan Assen racefront... Brasemerrit  Gerslootweekend Bedankt Luuk... Even Voorstellen Vakantieverhaal Bezoek aan zusterclub Zeelandweekend Activiteitenalender Restauratie CB77 Lek & Graafstromrit Kaboutertoer Vraag&aanbod Volgend nummer: op bezoek bij..! Kopij en advertenties inleveren: vóór 25 september 2008

1


Beste Mensen

uw voorzitter spreekt zich uit... where, dan doe je de naam stoplicht eer aan en verdien je niet de naam verkeerslicht. Niemand van de voor ons rijdende groep vond het noodzakelijk om te wachten. Na enig vruchteloos zoekwerk naar de voor ons rijdende groep ben ik toen maar weer, na een halve Brasemerrit aan een terugweg van ruim 270 km begonnen. Ik hoop dat op de komende evenementen, waar ik er niet van af gereden wens te worden, de respons minimaal even groot zal zijn. Aan mij zal het niet liggen. Ik heb mij weer eens voorgenomen om bij alle activiteiten acte de présence te geven. Ik ben op dit moment nog bezig met de voorbereidingen van het Drielandenweekend, diverse mensen hebben zich hiervoor reeds opgegeven. Dit jaar gaan wij naar een voormalige kolenmijn. Wij gaan bij deze mijn ook ondergronds. Theo de Rooij en ik zijn in april samen naar, ik noem het maar de Duitse zustervereniging geweest, maar daarover verder op in het blad meer. Mij resten op dit moment nog een paar kleine mededelingen. De offertes van de “sneltent” zijn inmiddels binnen. De bestelling zal binnen kort gaan geschieden.

Twee nieuwe vlaggen zijn wel klaar en in mijn bezit. Bij het Drielandenweekend zullen deze met trots voor de eerste keer gepresenteerd worden. KOMT DAT ZIEN, KOMT DAT ZIEN... Jos Creusen

Barend Balhoofd

2

KJMV Kontakt


. . . t k e e r p s e i t c a d e r Uw B

este clubleden. Alweer wat opgeknapt en minder last van hoofdpijn ben ik weer gestart om uw clubblad in elkaar te zetten en zowaar het is weer gelukt; u heeft weer 56 pagina’s vol met verhalen en techniek. Uiteraard zal ik wel wat vergeten hebben te vermelden, maar ja als ik de info niet krijg kan ik het ook niet plaatsen. Een aantal van de leden heeft het reeds gezien en op de middenposter kunt u het ook aanschouwen: ik heb er een motor bij. Een heuse Honda VF750SD. Hoe ik daar nu weer aan kom? Nu, een neef van ons, Jos Scheel, had deze motor al lange tijd maar reed er maar sporadisch op. Ik had nog een brommertje staan van mijn jongste dochter. Hij vertelde in Amsterdam, toen wij daar gezamenlijk op de Albert Cuypmarkt liepen, dat ik hem maar moest komen ophalen. Ik wist eigenlijk niet wat hij had, maar na een aantal mailtjes werd het mij duidelijk. Na een paar weken ging ik met de aanhanger (met de Scoopy voor ons nichtje) richting Montfoort om hem op te halen. Helaas liep hij niet meer en de voorrem zat vast, want Jos wilde graag nog een keertje met z’n vrouw Leny op deze motor rijden. Thuis heb ik hem rijdend gekregen en dat gaf mij veel plezier. Ik gebruik hem nu ook voor woon/werk verkeer. Bedankt nog Jos! Peter van der Zon

KJMV Kontakt

3


Oude brochure

Kabouter uit de 70er jaren

4

KJMV Kontakt


4-6 juli 2008

Zeeuws Vlaanderen Weekend 2008 Levien de Blaey organiseert dit jaar voor de 3e keer het Zeeuws Vlaanderen Weekend. De aankomst is mogelijk vanaf vrijdagmiddag 4 juli 2008, Levien zorgt voor een natje en een droogje; de kosten die hij maakt worden gedeeld door de deelnemers. Voor de inkoop is het van belang dat je je aanmeldt. Levien heeft de beschikking over een boerderij en ruimte zat. Kom je met de tent of met de caravan; geen probleem!!! Indien je alleen maar de mogelijkheid hebt om een luchtbed en een slaapzak mee te nemen. Levien heeft een schuur waar je kunt slapen maar ook nog tenten ter beschikking. Mocht je niet in de gelegenheid zijn om het hele weekend mee te maken, dan kun je ook alleen meedoen aan de geplande rit op Zaterdag. De Start is gepland om 10 uur; ook hier geldt, als je je aanmeldt kan er rekening mee worden gehouden. Op Zondag wordt het weekend afgesloten. Vragen en aanmelden kan bij: Levien de Blaey - Maatstraat 2 - 4543 PX ZAAMSLAG 0114-671436 - levsuzuki@wanadoo.nl b.g.g.: Voorzitter Jos Creusen - 045-5456680

VOOR ALLES WAT KLASSIEK IS OP TWEE WIELEN Het oudste, grootste èn dikste blad in de Benelux over alles wat klassiek is op twee wielen: motoren, scooters, techniek, brommers, beurzen, shows en treffens. Dat alles in authentiek zwart-wit, afgewisseld met sprankelende kleurenreportages! En natuurlijk nieuws over klassieke motorsport: classic speedway, race-demo’s, cross en trial. Zoekt u iets of wilt u iets kwijt? In elk nummer vindt u vele honderden particuliere advertenties. Als abonnee kunt u zo’n advertentie gratis plaatsen! Kijk ook op: WWW.MOTORRIJWIEL.NU Verschijnt elke twee maanden. Losse nummers € 4,95 (België €5,50). Jaarabonnement (6 nrs.) € 24,75 (buitenland v.a. € 28,75) door overmaking op girorekening 5135 t.n.v. Stichting Historische Motor Documentatie, Den Haag. IBAN nr: NL72PSTB0000005135, BIC code: PSTBNL21. Of bel +31-(0)70 – 3650 860 en wij sturen een acceptgiro.

KJMV Kontakt

5


A.L.V. te Bilthoven 16 maart 2008

Notulen ALV-vergadering 16-03 2008

Aanwezige Leden G. van Beuzekom A.P. de Vries J. Tebbe J. Verheij C. Vergeer E. Hagen

Aanwezige bestuursleden Jos Creusen Voorzitter Luuk van Assema Penningmeester (voor verkiezing) Rob Witbraad Secretaris Marieke Aalders Bestuurslid Peter v.d. Zon Bestuurslid Theo de Rooi Bestuurslid John Schermer Voest Bestuurslid Afwezig met kennisgeving Dennis Martin Penningmeester (na verkiezing) A. Brouwer F. Remmerswaal E. Hilverda L. Oosterom W. Kort H. op de Weegh

B. J. Wijmer L.E. Beumer P. Bothof H. van Welbergen E. Stuy L. de Gelder

W. Slagte D. van Lent S. Dragtsma J. Aalders R. Broek M. Hagen

Afwezig met kennisgeving F. Appelman E. Hobo A. Dijkstra F. Forrer Agenda • Opening voorzitter • Mededelingen • Notulen ALV 2007 • Jaarverslag 2007 (verslag aktiviteiten) • Financieel jaarverslag • Verkiezing (nieuwe) Bestuursleden • Rondvraag • Sluiting vergadering officiële gedeelte • Pauze • Open discussie “Toekomst club” 6

KJMV Kontakt


A.L.V. te Bilthoven 16 maart 2008

Opening De Voorzitter opent de vergadering, heet iedereen welkom en speciaal Cees, omdat hij de enige is die op de motor gekomen is. Mededelingen Jos deelt mee dat de vergadering uit twee gedeelten uiteenvalt, het officiële gedeelte is voor de pauze. Na de pauze is aan de orde het onderwerp: “de toekomst van onze vereniging” en zal plaatsvinden in de vorm van een open discussie. Het is de bedoeling om tijdens het officiële gedeelte geen versnaperingen te bestellen. Voorts verzoekt Jos de presentielijst bij de ingang te tekenen. Notulen ALV 2007 Jos vraagt of er onder de aanwezigen nog op- of aanmerkingen zijn op de notulen van de ALV 2007. De Notulen worden per pagina doorgenomen en worden zonder verdere opmerkingen goedgekeurd. Jaarverslag 2007 Verslag van de Aktiviteiten Marieke doet verslag, zij werd in haar nieuwe functie voor de leeuwen gegooid met het organiseren van onze vertegenwoordiging bij het FEHAC-30 jaar evenement in Assen. Zij heeft in samenwerking met de Suzuki T/GT-club en de Kawasaki-3-club een stand georganiseerd. Het was een geslaagd evenement. In het algemeen waren er weinig motorclubs, wel veel autoclubs en het weer zat heel erg tegen. In het algemeen zijn onze stands op de traditionele klassieke beurzen goed bezocht, maar merken toch dat het moeilijker is om leden te werven. Alternatief is de beurs “4 machtige motordagen”in Utrecht in februari. Hier zal later in de vergadering door de aanwezige leden over gestemd worden. Jos is op de beurs in Rosmalen geweest en heeft tot zijn vreugde een aantal hem nog onbekende leden ontmoet. Marieke merkt op dat het wel gebeurd is dat op de stand van de club op een beurs een tentoongestelde motor van een clublid te koop wordt aangeboden. Dit is niet de bedoeling, de club kan hierdoor in de problemen komen.

KJMV Kontakt

7


A.L.V. te Bilthoven 16 maart 2008

Financieel jaarverslag 2007 Luuk geeft toelichting op de financiën. Over 2007 zijn er 208 betalende leden geweest en hebben € 5.527,50 binnengebracht aan contributie, fractioneel onder de begroting van € 5.670.Er zijn donaties binnengekomen voor de bekostiging aanschaf sneltent, op dit moment wordt gekeken naar de juiste afmeting, dit gebeurt ook in overleg met de verschillende beursorganisaties. Er zijn, zoals gebruikelijk, het afgelopen jaar weer 4 clubbladen geweest. De begroting voor 2008 is gebaseerd op 200 betalende leden. De Kascommissie heeft controle uitgevoerd en heeft geen negatieve opmerkingen, namens de Kascommissie geeft Merijn Hagen het Bestuur a dècharge. Verkiezing (nieuwe) bestuursleden Penningmeester Jos doet verslag van de resultaten van de zoektocht naar de opvolger van Luuk als Penningmeester. Jos heeft contact gehad met een aantal andere potentiële kandidaten maar die hebben op één na uiteindelijk allemaal afgehaakt Jos heeft één serieuze aanmelding gehad en vraagt tijdens de vergadering of er nog andere mensen zijn die zich kandidaat willen stellen en legt in grote lijnen de inhoud van de functie uit. Het zou leuk zijn als de opvolger, net als Luuk, een Suzuki-man is, dan blijft het een beetje traditie. Er is niemand van de aanwezige leden die zich opgeeft als kandidaat. De enige kandidaat is ons lid Dennis Martin, helaas vandaag afwezig wegens een jubileum, Jos wil de stemming door laten gaan en draagt deze kandidaat voor aan de vergadering. De aanwezigen stemmen vervolgens unaniem voor Dennis Martin als de nieuwe Penningmeester van de KJMV. Hoofdredacteur Peter van der Zon heeft te kennen gegeven om met ingang van de ALV 2009 zijn functie definitief over te dragen. Jos stelt dat er vandaag geen beslissing hoeft te worden genomen, maar stelt met grote nadruk om hier over na te denken en vraagt potentiële kandidaten om zich te melden. Peter zal zijn opvolger goed in de werkzaamheden begeleiden, het KJMVKontakt is een mooi clubblad en dat moet natuurlijk zo blijven. In ons laatste clubblad is een advertentie met functieomschrijving opgenomen. 8

KJMV Kontakt


A.L.V. te Bilthoven 16 maart 2008

Peter zal later in de vergadering nog eens benadrukken dat hij persé gaat stoppen, na al die jaren kan hij de motivatie niet meer opbrengen, hij wil meer tijd gaan besteden aan zijn motoren. Rondvraag John wil nog reageren op de Notulen ALV 2007 betreffende de “Honda films”, er is met het overzetten veel misgegaan maar nu zit er schot in. De opbrengst van de 2 DVD’s, per stuk € 10,-, is voor de clubkas. Dan volgt er een discussie over de DVD prijs en het kopiëren. Ludy heeft soortgelijke ervaringen met het overzetten van “Yamaha films” en komt tot de conclusie dat het na de eerste verkoop snel minder wordt omdat men gaat kopiëren. Ludy brengt naar voren dat de twee Honda DVD’s misschien gefaseerd moeten worden verkocht, na de verkoop van de eerste DVD een periode wachten om vervolgens de tweede te verkopen. Theo haakt hier op in om de verkoop bij voorinschrijving/vooruitbetaling te regelen. De vergadering is er voor om voor de DVD’s € 10,- voor leden en € 15,- voor nietleden ex verzendkosten en per stuk te rekenen. Ludy neemt contact op met Peter om de beschikbaarheid van de Yamaha DVD’s voor de club te regelen. Ernst heeft twee opmerkingen, ten eerste heeft hij de indruk dat onze aktiviteiten niet meer gemeld worden aan de Nederlandse Motorbladen, ook moeten we overwegen om weer ons clubblad naar de bladen te sturen, bestuur zal dit oppakken. Ernst krijgt nog steeds post, stuurt dit zo veel mogelijk door. Alle post moet naar Rob. De ervaring leert dat het melden van adresveranderingen bij de verzenders lang niet altijd worden verwerkt, in voorkomende gevallen blijven wij dit wel volhouden. Discussie over de clubstickers, moeten eigenlijk worden vernieuwd, Peter is al met een nieuw ontwerp bezig, het idee is om het mee te sturen met het december-clubblad. Sjon merkt op dat het misschien iets is voor nieuwe leden, Peter geeft als antwoord dat men al andere clubgadgets krijgen. Cees heeft een opmerking over de data van de verschillende ritten, omdat hij andere afspraken heeft en hij ook geen machine’s bezit voor de Bomberrit en de Kaboutertour blijft er dit jaar niet zo veel over. Hij stelt dat als hij geen geschikte machine bezit voor deze ritten hij dan ook niet wil meerijden. richting Alphen

KJMV Kontakt

9


A.L.V. te Bilthoven 16 maart 2008

Opmerking uit het publiek dat hij wel altijd welkom is en dat het sociale aspect misschien nog wel belangrijker is dan de rit zelf Marieke merkt op dat zij met diverse mensen in gesprek is om meer ritten te organiseren, dit moet allemaal gepland worden, Peter merkt op dat hij deze info dan zo snel mogelijk wil ontvangen i.v.m. plaatsing in het clubblad. Willem sluit nog aan op een opmerking van Ludy om meer naar het regionale effect te kijken en minder de ritten de agenda te laten bepalen. Er moet meer regionaal georganiseerd worden, Willem doet dit inmiddels voor het Noorden en Henk is bezig met de bekende locatie in Alkmaar. Opmerking uit de zaal dat er problemen zijn met het aanvragen van een toegangscode voor het restricted gedeelte van de site. Jos en Theo zullen hier verder naar kijken. De aanpassingen zullen gepubliceerd worden in het clubblad. Tenslotte nog twee suggesties uit de zaal, te weten het kiezen van een Ere-voorzitter en het instellen van een helpdesk voor de leden waar verschillende specialisten advies kunnen geven, dit naar het voorbeeld van een aantal autoclubs. Het bestuur neemt dit mee in een volgende bestuursvergadering. Sluiting vergadering De Voorzitter sluit het officiële gedeelte van de Algemene Leden Vergadering 2008 en dankt alle aanwezigen voor hun aanwezigheid en inbreng. Na de pauze gaan we verder met het aangekondigde onderwerp: “De toekomst van de club”. Pauze De toekomst van onze club Jos opent het onofficiële gedeelte van de Algemene Leden Vergadering 2008 met de mededeling dat hij de leden uitnodigt en ook uitdaagt om actief mee te denken en te doen om te kijken of wij het ledenbestand van de KJMV kunnen uitbreiden, in ieder geval de daling te stoppen. Jos geeft aan dat wij als club te maken hebben met een geringe daling van het aantal leden, niet zo veel als bij andere verenigingen te zien is, maar wij moeten wel zo veel mogelijk ondernemen om de daling tot stand te brengen. De Voorzitter geeft aan om de club zo veel mogelijk onder de aandacht te brengen van bekenden, collega’s enz. en nieuwe initiatieven te ontwikkelen zoals themadagen bijvoorbeeld caféracers en scramblers. 10

KJMV Kontakt


A.L.V. te Bilthoven 16 maart 2008

De discussie die volgt laat zien dat de aanwezige leden het er over eens zijn dat de verdere vergrijzing gestopt dient te worden en dat jongere mensen alleen geïnteresseerd raken indien motoren waar zij het eerst mee in aanraking kwamen voor hen een zekere klassieke waarde hebben. David merkt in dit verband op dat hij een warm gevoel krijgt bij een Honda 450S uit eind 80, omdat hij hier op af heeft gereden. Eensgezind is men nu ook, meer dan vroeger, dat “modernere motoren” (inclusief jaren 80) mee moeten kunnen doen, dit past ook prima binnen de eisen van de vereniging. Onze club bestaat ruim 20 jaar, dus alles is ook 20 jaar opgeschoven. Genoemde voorbeeleden zijn de XBR, Bol d’Or, VFR400R. Voor dit type motoren werden aparte verenigingen opgericht omdat zij toen te modern voor onze club waren. Rob merkt op dat er een grote groep jonge mensen is die op oude goedkope Japanners rijden, waarschijnlijk met veel lol. Deze mensen zullen in meerderheid onze club niet kennen en dienen benaderd te worden. Een idee is om via de motorsites van bijvoorbeeld Marktplaats voor onze club te adverteren. Rob zal onderzoeken wat een banner en een link moet kosten. Jos doet nog even kort verslag van het contact met onze Oosterburen, hier zit schot in, daarnaast heeft Jos contact met de VJMC (US). In het officiële gedeelte is al gesproken over deelname aan de “4 machtige motordagen” in Utrecht in februari en in het kader van “de toekomst van de club”stelt het bestuur de vergadering voor om deze investering ad € 310,- (voorlopig éénmalig) te doen om deze beurs te proberen. De leden gaan unaniem accoord. De Voorzitter sluit het tweede gedeelte van de ALV 2008 en dankt allen voor de inbreng.

KJMV Kontakt

11


Vakantie met een klassieker (2) Klaas Poutsma

In het vorig clubblad was ik gestart met een leuk verhaaltje over mijn vakantiereis met mijn oude Honda Goldwing met zijspan. Het Spaanse land is uitermate geschikt voor het maken van mooie motortochten in dit ruige landschap. De heerlijke zon erbij geeft je dat speciale gevoel van vrijheid... Wat in eerste instantie ook opviel waren de stoplichten die in de dorpjes stonden. Nee, niet alleen maar op een kruising en het gebeurde regelmatig dat ze op rood sprongen als ik kwam aanrijden. Dus stoppen en vrij snel daarna werd het weer groen. Op een gegeven moment realiseerde ik mij dat de borden met `50` en het opschrift ‘Velocidade Controlada’ ook voor ons golden. Hierna sprongen ze bijna niet meer op rood. Dit systeem vind ik een stuk beter dan de ellendige verkeersdrempels bij ons. Ik weet niet of er ook een roodlichtcamera op zit, want dan kunnen ze ook gemakkelijk de boetes uitdelen. Toen we op de terugweg in Spaans Baskenland naar een camping zochten en even stilstonden om de kaart te raadplegen, stopte er een berijder van een Transalp bij ons. Ik vermoed dat hij ons

vroeg of we problemen hadden. Op mijn vraag of hij ook Engels of Duits sprak, moest ik uit zijn antwoord opmaken dat hij alleen Spaans en Baskisch sprak. Maar hij begreep dat we een camping zochten en gebaarde ons om hem maar te volgen. We reden het dorpje uit en stopten bij een tankstation, waar nog twee maten van hem ook op Transalps stonden. Even tanken en wij volgden hun in de steile klim met haarspeldbochten naar een prachtige hoogvlakte waar we in een natuurpark kwamen. Hier was ook de camping en na hun bedankt te hebben zochten we een plekje voor onze tent. Het was hier zo rustig en met nog twee andere tentjes waren wij de enige tijdelijke bewoners. Aan de camping grensde een speeltuintje voor dagrecreatie. In het natuurpark liepen ook veel dieren rond, zoals koeien, paarden en ezels. Eén van de ezels reageerde op de lokroep(?) van een soortgenoot met een geluid wat erg veel leek op een stoomfluit die vroeger bij de fabrieken werden gebruikt. Na het fluitsignaal volgden nog een hele serie

vreemde geluiden. We hebben hier twee nachten gestaan en hebben hem regelmatig gehoord. Maar speciaal de laatste nacht liet hij zich wel heel vaak horen. Begin van de avond zagen we een paar ezels zo waar in de speeltuin lopen, maar we behoefden ons geen zorgen te maken dat ze op de 12

KJMV Kontakt


Vakantie met een klassieker (2) Klaas Poutsma camping zouden kunnen komen. Het was met een hek afgesloten en was voor de ezels een onneembare hindernis (dachten we). Op een gegeven moment waren ze ook weer verdwenen. Midden in de nacht hoorden we die ezel toch vrij regelmatig op zijn stoomfluit blazen en zo te horen leek hij steeds dichterbij te komen. Na een poosje waren ze inderdaad dichtbij, het was hun toch gelukt om op de camping te komen. Hij had waarschijnlijk ook nog een aantal soortgenoten kunnen overhalen om een wandeling langs onze tent te maken. Gelukkig had de beheerder er ook lucht van gekregen en heeft ze met zachte hand van de camping kunnen verdrijven. Het is misschien niet algemeen bekend, maar in Baskenland zie je geen klassieke Honda’s.Tot voor kort wist ik ook niet wat de oorzaak was, maar de oplossing vond ik op deze Urbasa Bioitza camping. Op het grote bord met de plattegrond stonden de verschillende punten op de camping aangegeven. Bij één van deze punten stond in het Baskisch: Hondakin Bilketa, wat zo veel betekend als standplaats van de afvalcontainers. Daar worden dus de oude Honda’s gedumpt. HONDA: Heelveel Onderhoud Nodig, Daarna Afval (zal ik deze keer door de vingers zien, Ernst).

Uiteraard heb ik even in de containers gekeken, maar ze waren helaas net geleegd. Misschien dat ik binnenkort wel met een busje naar Baskenland ga….. We werden bij het verlaten van Spaans Baskenland uitgezwaaid door militairen met machinegeweren in de aanslag. Waarom zul je je afvragen. In die periode lieten de Basken weer even van zich horen en dat gaf wat onrust. Vandaar dat het binnenkomende verkeer gecontroleerd werd en dat ze alle uitgaand gespuis vrolijk wegwuifden. Toen de Pyreneeën weer in het zicht kwamen deed ik nog een klassieke vondst. Jammer genoeg geen Japanse, maar iets van een roemrucht Spaans motormerk. In een schim zag ik tijdens het passeren op een oud gebouw een emaille bordje. Hier was een klavertje vier op afgebeeld en OSSA Servicio. Toch maar even teruggereden en bij het gebouw gestopt. Zo te

zien was het niet meer in gebruik, maar je weet maar nooit. Dat er in geen jaren meer gewerkt was kon ik nu wel duidelijk zien. Door het kapotte raam in de oude houten deur kon ik naar binnen kijken en zag een ware lusthof op het ferro en nonferro gebied. Onder het half verrotte en deels KJMV Kontakt

13


Vakantie met een klassieker (2) Klaas Poutsma ingezakte dak wat de voormalige OSSA werkplaats droog moest houden lag een onvoorstelbare hoeveelheid troep in de ogen van een leek. Maar was het allemaal troep wat er lag? Er stond een crossmotor van een niet door mij te determineren merk, wat losse tweetact blokjes en enkele

geamputeerde automotoren. Verder een onvoorstelbare verscheidenheid van allerhande auto-, motor- en weet ik wel niet wat voor onderdelen. Onder de balklaag hing nog het bijna complete drijfwerk met pully’s en platte riemen die ooit de nog aanwezige boor- en zaagmachine, maar ook een compressor en slijpsteen van hun noodzakelijke toerentallen hebben voorzien. Het is werkelijk onvoorstelbaar wat er allemaal lag in de meer dan een meter hoge berg. Wat zou ik hier graag een paar dagen in rond willen snuffelen. Toen we al weer thuis waren keek ik op een nacht opnieuw door dat kapotte raam en zag toch duidelijk een wegracer met een aluminium plaatframe. Dit kwam me toch wel bekend voor en herkende duidelijk de 250 cc Ossa Monocasco wegracer van Santiago Herrero. Het zou toch niet waar zijn dat deze ééncilinder, die in 1969 nog derde werd in de 250 cc WK eindstand, hier 14

nog in deze bouwval stond. De volgende ochtend gelijk de foto’s nog eens bekeken, maar daar was hij niet op te ontdekken. Een paar nachten later stond ik weer voor dat raam een zag heel vaag de machtige viercilinder 1000 cc tweetact, een prototype die ze in 1972 hebben gebouwd. In 1974 is hij in de 24 uurrace op Montjuich gecrasht en schijnt nu in het motormuseum te Bassella, Noord Spanje te staan. Het gebied tussen droom en werkelijkheid is soms fascinerend en moeilijk te bevatten. Weer terug in Frankrijk zijn we nog even naar Montech gereden, vlak bij Toulouse. Hier in het Canal Latéral is een wel heel bijzondere scheepslift te zien. “La pente d’eau de Montech” bestaat uit een betonnen goot van 443 meter lang loopt ruim 13 meter schuin omhoog. Als er beneden

KJMV Kontakt


Vakantie met een klassieker (2) Klaas Poutsma een schip in de goot vaart kan hij er maar een klein eindje in, omdat er steeds minder water onder het schip zit. Nu wordt achter het schip en schot geplaatst die precies in de betonnen goot past. Dit schot wordt door twee grote trekkers van elk 1000 pk naar boven getrokken. Het water met het daar in drijvend schip wordt ook op deze manier mee naar boven gesleept. Bovenin zit een deur in de goot en als het schip boven is gaat de deur open en kan het schip weer verder varen. Met deze bijzondere constructie kunnen schepen tot maximaal 250 ton worden geschut. Toen we door een klein stadje reden zagen we op een plein een twintigtal Yamaha V-maxxen staan. Even bekeken natuurlijk en het viel op dat er niet één meer standaard was. Er waren een aantal indrukwekkende creaties bij. Het is dan ook typisch één van de weinige Japanse motoren die zich hier bij uitstek voor leent. We waren van plan om toch voor 27 mei weer terug te zijn om het 20 jarig jubileum van de club mee te kunnen maken. Nou die deadline hebben we gehaald en ik kon aanwezig zijn om dit heugelijke gebeuren mee te vieren.

hij voor mij nog steeds dezelfde gevoelens oproepen als zoveel jaren geleden. Ja, toen was de GL1000 het topmodel van Honda. Volgens mij is er nog nooit een motor uitgebracht waar toen zoveel positief, maar zeker net zoveel negatief over geschreven werd. Het is beslist een ongewoon ontwerp met een “automotor” De eerste jaren na het verschijnen van de GL1000 zijn er (te)veel mensen geweest die hem kochten met de verkeerde verwachting. Wat deze motor voor mij wel heeft bewezen is zijn kwaliteit en geweldige betrouwbaarheid. Na de ruim 7000 km in de vakantie heb ik thuis maar ca 250 cc olie moeten bijvullen. Dat de techniek door de jaren heen een enorme ontwikkeling heeft mee gemaakt is terug te vinden in de huidige motoren. Het is met de latere Gold Wings toch nog goed gekomen en is nu de standaard op het supertoergebied. Maar het rijden met een klassieker heeft naast de nadelen ook zijn charme en zorgt soms voor leuke gesprekken onderweg met geïnteresseerden. Ook zie je nog wel eens de opgestoken duim van kenners. Mede door dit soort gebeurtenissen ishet rijden met een klassieker zo interessant, Klaas.

Nu is het voor onze Gold Wing ook al een jubileumjaar. Hij wordt nu 30 jaar en heeft de klassiekerstatus ook wel bereikt. Vanaf 1980 heeft hij onder mijn commando al meer dan 300.000 km zonder revisie en problemen een zijspan meegesleurd. Voor mij is in dit geval klassiek maar betrekkelijk, omdat ik tussentijds met heel weinig andere moderne motoren heb gereden. Zo blijft KJMV Kontakt

15


Winst- en verliesrekening

Klassieke Japanse Motorfietsen Vereniging

2007

Lid FEHA

Resultatenprognose 2007 en begroting 2008 OPBRENGSTEN

Begroot 2007

kontributie verk.clubbl/stikkers+motor+bufet advertenties rente

€ € € €

5.670,00 40,00 645,00 30,00

Totale opbrengsten

KOSTEN CLUBBLAD clubbladen porto clubbladen aanschaf omslagen

Werkelijk 2007 € € € €

5.400,00 30,00 695,00 25,00

6.385,00 €

6.279,88 €

6.150,00

€ € €

2.840,00 € 400,00 € 450,00 €

2.849,28 € 488,58 € 485,99 €

2.920,00 450,00 490,00

EVENEMENTEN kosten evenemten reiskosten standbem.

€ €

350,00 € 150,00 €

955,38 € 65,30 €

500,00 150,00

JAARLIJKSE BIJDRAGEN k.v.k. Fehac

€ €

30,00 € 370,00 €

21,62 € 367,50 €

30,00 350,00

VERZEKERINGEN Aanhangwagen verzekering

30,00 €

19,87 €

30,00

BESTUUR onkosten bestuur reiskosten ver. Bestuur Representatie / Internet / Advertentie's onkosten redaktie

€ € € €

KANTOORKOSTEN enveloppen / briefpapier kopieerkosten porto div.

€ € €

OVERIGE KOSTEN aanschaf eigen midd. Stallingskosten aanh.wagen Reservering 20 jarig bestaan Giro betaalkaarten

100,00 250,00 200,00 90,00

€ € € €

€ € € €

50,00 € 50,00 € 75,00 €

5.527,50 5,65 722,00 24,73

begroting 2008

25,00 196,70 474,10 156,75

€ € € €

100,00 250,00 300,00 150,00

- € 4,10 € 170,75 €

50,00 50,00 75,00

€ € €

100,00 € 37,70 120,00 zie representatie 550,00 zie evenementen € 123,76

€ € € €

800,00 85,00 150,00

AFSCHRIJVINGEN afschrijvingen

126,00 €

117,00 €

35,00

Totale kosten

6.331,00 €

6.559,38 €

6.965,00

Resultaat

54,00 €

279,50- €

16 Secretariaat: Branding 20, 1186 DH Amstelveen. Tel. 020-6451432 E-mail. r.witbraad@wanadoo.nl www.kjmv.nl Aangesloten bij de FEHAC K.v.K. nr.40637567 Bankrelatie: Postbank 4089648

815,00-

KJMV Kontakt


Winst- en verliesrekening Klassieke Japanse Motorfietsen Vereniging

2007

Lid FEHAC

Balans 2007 31-12-2007 Vaste activa Filmprojector

35,00

Kapitaal

€ 5.102,12

35,00

Crediteuren

€ €

Voorraden T-shirts truien

Liq. middelen Kapitaal rekening Giro Kas

31-12-2007 passiva

Vooruit ontvangen

€ €

25,00 25,00

50,00

€ € €

2.497,99 2.243,63 302,50

5.044,12

totaal €

5.129,12

0,00 27,00

totaal € 5.129,12

OPBRENGSTEN Het afgelopen jaar was er €5.500,50 aan contributie, met betrekking tot het kalenderjaar 2007, ontvangen van 208 leden. In 2007 hebben 11 leden hun lidmaatschap opgezegd of hun contributie niet voldaan. Er hebben zich in 2007 13 personen aangemeld als nieuw lid. Voor de aanschaf van een “sneltent” hebben wij, tijdens onze clubdag, van diverse clubleden donaties gekregen KOSTEN In 2007-(8) zijn er 4 clubbladen verschenen. Wij hebben onze vereniging diverse malen gepresenteerd tijdens een evenement. Daaraan hebben diverse leden hun steentje bijgedragen waarvoor zij reiskosten en eventuele onkosten vergoed hebben gekregen.

Het evenement van de FEHAC op Assen heeft, dankzij de inspanning van onze activiteitencommissie tot OPBRENGSTEN minimale kosten de vereniging. Het afgelopen jaargeleid was ervoor € 5.500,50 aan contributie, met betrekking tot het kalenderjaar 2007, ontvangen van 208 leden. Daar de bestuursleden verder of moeten reizen als In 2007 hebben 11 ledenvoor hun vergaderingen lidmaatschap opgezegd hun contributie nietvoorheen voldaan. worden deze onkosten iets hoger. worden onkosten gemaakt voor o.a. overleg Er Ook hebben zich iner 2007 13 personen aangemeld als nieuw lid.evenementen, clubbladen, contact met relaties, etc. Onze een nieuw onderkomen ook van daardiverse betalen wij eendonaties vergoeding voor. Vooraanhangwagen de aanschaf van heeft een “sneltent” hebben wij, tijdensgekregen onze clubdag, clubleden gekregen

KOSTEN UITGANGSPUNTEN BEGROTING In het 2007-(8) zijn ervan 4 clubbladen verschenen. Wijwe hebben onze vereniging malen gepresenteerd tijdens een evenement. Bij opstellen de begroting 2008 zijn uitgegaan van 200 diverse betalende leden. diverse leden hun steentje waarvoor zijkomende reiskosten jaar en eventuele onkostenaan vergoed hebben gekregen. DeDaaraan kostenhebben voor het vervaardigen van onsbijgedragen clubblad zal ook het niet ontkomen een index Het evenement van de FEHAC op Assen heeft, dankzij de inspanning van onze activiteitencommissie tot minimale kosten verhoging. geleid voor aan de vereniging. Uitbreiding deelname van beurzen hangt mede af van leden die de “stand” willen bemensen. Daar de bestuursleden vergaderingen verder onze moeten reizen alshebben voorheen worden deze onkosten iets hoger. Ook worden er Vanwege de aanschaf voor van een “sneltent”voor clubstand wij de begroting daar aan aangepast. onkosten gemaakt voor o.a. overleg evenementen, clubbladen, contact met relaties, etc.

Onze aanhangwagen heeft een nieuw onderkomen gekregen ook daar betalen wij een vergoeding voor. Met dank aan de kascontrole-commissieleden, Uw scheidende penningmeester Luuk van Assema

UITGANGSPUNTEN BEGROTING Bij het opstellen van de begroting 2008 zijn we uitgegaan van 200 betalende leden. De kosten voor het vervaardigen van ons clubblad zal ook het komende jaar niet ontkomen aan een index verhoging. Uitbreiding aan deelname van beurzen hangt mede af van leden die de “stand” willen bemensen. KJMV Kontakt 17 Vanwege de aanschaf van een “sneltent”voor onze clubstand hebben wij de begroting daar aan aangepast.


Honda CB77

bijdrage van Fred Appelman (3)

Beste KJMV-ers,

In een vorig nummer schreef Fred over zijn restauratie van de Honda CB77. Hij is zo enthousiast dat hij wederom in de pen is gekropen om ons deelgenoot te maken van zijn bevindingen. Wellicht is het een leerzaam verhaal voor deze en genen. Zo we gaan verder, lekker knutselen in het schuurtje. Ik was gestopt bij de buddy Het brandstof systeem Maar eerst, toen ik de motor kocht zaten er geen badges op de tank, die kan je nog volop krijgen alleen van staal en die vroege badges waren van kunststof en naar mijn mening veeeeel mooier. Ze zijn hier of daar nog wel te vinden; nieuw, gebruikt en repro voor een hoofdprijs dat wel, maar laat ik nu op Vehikel, toen ze nog in de Jaarbeurs zaten, tegen een paar badges aanlopen met Dream 300 erop, zo op een standje van een oude baas die zijn zolder/schuur aan het opruimen was. Eentje daar van was wat zwarte verf afgekrabd, maar verder waren ze in goede staat en dat voor maar fl 25,- ; soms zit het mee. De tank zelf, die had natuurlijk al jaren droog gestaan en het roest monster was ook hier aanwezig dacht ik. Maar die bruine laag onder in was geen roest maar tank coating,. Daar kwam ik pas achter toen ik de roest gaten wilde dicht lassen.

18

Figuur 19, roest en troep uit de tank

Het rook zo raar, maar dat was wegsmeltende tank coating. Dat dicht lassen valt ook niet mee, helaas had het roest monster in de tank al zo toegeslagen dat het materiaal al flinterdun was, waardoor je met lassen alleen een groter gat brandt in plaats van het dicht te lassen.

Figuur 20, een tank met gaten

Natuurlijk geef je niet zomaar op, maar na een dagje kleine lasjes leggen, weg slijpen, opnieuw lassen, had ik er genoeg van; er moest eigenlijk een nieuwe bodem in inclusief de ronding naar het zijpaneel. Dit ging mijn plaatwerkkunde te boven. Op zoek naar een andere tank dus (wie nog een tank wil hebben om op te oefenen kan zich melden). De volgende ochtend voelde mijn gezicht wat strak aan; een blik in de spieKJMV Kontakt


Honda CB77

bijdrage van Fred Appelman (3) gel vertelde dat ik er uit zag alsof ik een dag in de zon had gezeten met een zonnen bril op (sorry geen foto). Dat kwam natuurlijk van het lassen zonder laskap (snel aanbrengen van hecht lasjes) maar wel met een veiligheidsbril op voor het slijpen. Die hield dus de uv straling tegen bij de ogen. Als je dat steeds weer moet uitleggen hoe je aan die rode kop komt ga je na de 10de keer een ander verhaal verzinnen. Bv. Ik ben indoor wezen skiën en daar hadden ze pas een hoogtezon in het plafond maar die was nog niet goed ingeregeld daardoor ben ik dus verbrand maar ze hebben wel een gratis ski uurtje aangeboden. Merkwaardig genoeg werd dat eerder geloofd dan de waarheid. Met deze branderige ervaring ben ik maar eens opzoek gegaan naar een automatische las kap en dat werkt wel zo prettig, beide handen vrij en je gezicht goed beschermd. Tank lek en ik kan hem niet repareren, andere tank zoeken dus. Een sloper in de USA bood er een aan op Ebay, compleet met kraantje zij-schilden en rubberen kniestukken. Gelukkig zonder roest en de rubbers waren in goede conditie; de verkoper had ook goede feedback. De veiling gewonnen en de tank op laten sturen via bootpost (kon toen nog met usps). Dat duurt meestal vier weken, maar na vier weken geen tank, maar eens een mailtje gestuurd, geen reactie, nog maar eens een mailtje en ook via hun eigen website een berichtje, geen reactie. Ebay dan maar, rapporteren van een niet KJMV Kontakt

ontvangen stuk, kon niet meer dat moest toen binnen 30 dagen (nu is dat 60 dagen). Ik had betaald via Paypal dus daar maar een klacht geplaatst van een niet geleverd veiling stuk, maar ook daar, te laat. Ja zeg, hier zit iemand de boel te flessen en door de korte reactietijd wordt er niets aan gedaan. En je kan het niet eerder melden als het opgestuurd wordt met boot post. Gelukkig betaal ik al mijn Paypal transacties met de creditcard, maar eens even met eurocard gebeld met betrekking op wel betalen en niet leveren. Ze hebben daarop een formulier opgestuurd waarop je moest zetten; wie, wat, hoe en waar. Dit gedaan en jawel na zo’n twee weken werd het bedrag door Paypal terug gestort op mijn creditcard, YES dat zal ze leren mij niet te helpen. Maar ja nu zat ik nog steeds met een lekke tank, aangezien er ook eerlijke mensen zitten op Ebay daar nog maar eens gezocht en jawel hoor een ander exemplaar was snel gevonden. Dit was wel een ouder type met een benzine slang aansluiting aan de rechter kant. Bij de eerste type tanks werd de rechterzijde van de tank aangesloten met een “crossover “ op de benzine kraan; zo kon de rechterzijde dienst doen als reserve in samenwerking met de standpijp aan de linkerzijde waar de kraan zit. Mijn lekke tank was natuurlijk van een nieuwer type en had die aansluiting niet en daar door het benzine kraantje geen derde benzineslang aansluiting. 19


Honda CB77

bijdrage van Fred Appelman (3)

Figuur 21

Bij figuur 21 ziet u links het oude type kraan met drie aansluitingen voor een benzine slang en rechts het nieuwe type kraantje met twee benzineslang aansluitingen Gelukkig kon ik een oud type kraantje (ook op Ebay) vinden. In de tussen tijd had ik ook nog een nieuwe tank dop gekocht, want de ervaring leert dat oude tankdoppen lekken en je wilt natuurlijk geen benzine morsen. Nu ik toch met brandstof gerelateerde dingen bezig was, leek het me wel verstandig om de carburateurs eens nader te bekijken. Figuur 22, de carburateurs vóór revisie

Dat viel eigenlijk best mee, gezien er weinig troep in de vlotterbakken zat vermoed ik dat de carburateurs droog zijn weggezet. ‘Tuurlijk zat er veertig jaar oude afzetting in, alle messing onderde20

len zagen er ook niet okselfris meer uit. Maar niet getreurd een Keyster Carb kit doet wonderen. Alhoewel... ik toch ook verhalen hoor dat ze niet zo goed zouden zijn; de naaldhouderclips pasten niet goed. Ik heb de oude maar gebruikt en de pakking voor in de opschroefbare gasschuifhouder moesten bijgesneden worden. De naaldsproeier zit er helaas niet bij, die moet ik nog maar eens los bijkopen als dat nog kan.

Figuur 23, de smoorklepbedieningsdelen vóór vernikkelen

De smoorklepbedieningsdelen hadden natuurlijk hun slijtage sporen en dat werd aardig weggewerkt door de delen industrieel te vernikkelen.

Figuur 24, de smoorklepbedieningsdelen na vernikkelen

Een van de carburators had een deuk aan de aanzuigkant maar die kon ik er gelukkig weer uit kloppen en dan vraag je, je KJMV Kontakt


Honda CB77

bijdrage van Fred Appelman (3) af , hoe kan dat er nu in komen???? In de restauratie handleiding van Bill Silver staat dat je de flens van de carburateur moet controleren op vlakheid, omdat als ze te strak worden vast gezet ze krom trekken. Dit komt omdat het materiaal vrij zacht is, ‘tuurlijk waren de mijne krom.

De afsluitdopjes komen van mijn CBF1000 en het messing pijpje van de modelbouwwinkel: gaatje boren, vastlijmen, klaar. De vlotters waren gedeukt. Ik dacht nog in mijn naïviteit lossolderen en glad strijken. Juist ja, zodra de vastgesoldeerde delen los waren namen ze een niet wenselijke vorm aan, die met geen mogelijkheid meer netjes op elkaar pasten. Gelukkig is er een firma op Ebay die reproductie vlotters aanbied voor een fatsoenlijke prijs.

Figuur 25, het vlakken van de montageflens

Het vlakken van de flensen ging prima op een vlakke plaat hout met watervast schuurpapier. Meteen heb ik ook de isolatoren vlak gemaakt alleen zijn deze gemaakt van harex (dat is een kunststof waarvan het stof niet gezond voor je is) een stofkapje op dus. In het restauratie verhaal in ClassicMotorcycle Mechanics had Mark Haycock een carburateur-vacuümaansluiting gemaakt in de kunststof isolator om het balanceren van de carburators mogelijk te maken, dat leek mij een goed idee en dat heb ik ook gedaan. Figuur 26, de carb.isolatoren met vacuüm aansluitdelen

KJMV Kontakt

Figuur 27, links de nieuwe en recht de oude vlotter

De carburateurs zelf had ik gestraald en in de kleurloze alodine gezet, zodat die ook weer toonbaar waren. Dan komt het in elkaar zetten van de losse delen en het afstellen van de vlotters, dat afstellen is met het juiste gereedschap (orginele Honda) niet eens zo lastig en dat completeert het carburateur verhaal. Het frame De motor zat behalve de tank en de buddy nog in elkaar en niet zonder reden, het frame had nog steeds de neiging om rechts af te slaan zonder stuuracties. Het was nog steeds krom en om lekker te rijden is een recht frame wel wenselijk. Ik had nog eens zitten denken om dan 21


Honda CB77

bijdrage van Fred Appelman (3) maar een ander frame te kopen maar daar heb ik van afgezien ook omdat het frame en motornummer nagenoeg gelijk aan elkaar zijn, dus af fabriek bij elkaar horen. Nu woon ik in de gemeente Velsen en framerichtbedrijfjes zijn daar schaars; ik had er een gevonden in Lelystad (wel wat uit de buurt). Was er nou echt niks in de buurt, natuurlijk wel, Nico Bakker, nooit geweten dat hij ook frames richt in plaats van zelf maakt en dat op maar 40 minuten (Heerhugowaard-Noord, red.) rijden met de auto plus aanhanger. Met richten alleen kwam Nico er niet vanaf, want de secondaire cilinderkop ophangpunten van het frame waren overleden of wel afgescheurd... dus weg.

Figuur 28, het missende ophangpunt rechts

Figuur 29, het missende ophangpunt links

22

Motor aanhanger geregeld bij de plaatselijke aanhanger verhuurder en op naar Nico.

Figuur 30, de motor op de aanhanger

Dat lijkt natuurlijk makkelijker dan het is, de motor had een lekke voorband en wilde dus niet klemmen. Ja daar sta je dan in je eentje met een motor en trekbanden op een aanhanger. Gelukkig zag mijn meisie mijn wanhopige blik en heeft ze de motor even vast gehouden zodat ik hem kon opspannen. Het adres van Nico in de Garmin en rijden maar, de A9 af richting Alkmaar, de westelijke ring (oost lag op de schop) stukje richting Schagen, rechts af, slootje over, nog een stukje verder, klein plaatsje door, nog eens rechts af een klein boeren weggetje op, huu waar is het nu, volgens die handige navigatie doos was ik er al voor bij, maar even terug, wat het is toch niet die groene schuur die ik net voorbij gereden ben. Jawel hoor Nico Bakker staat er op, heel pittoresk. Motor afgeladen, ik had van te voren natuurlijk even gebeld hoe ze de motor het liefst wilde hebben om hem te richten, nog even aangewezen waar de missende schetsplaten zouden moeten zitten, prijs KJMV Kontakt


Honda CB77

bijdrage van Fred Appelman (3) afspraak gemaakt en weer terug naar huis. Onderweg me nog even zitten verbazen over de ingetogen werkplaats van zo’n beroemde frame bouwer. Na een week of vier kreeg ik een telefoontje dat hij klaar was en hem kon ophalen, op zulke momenten is het wel fijn dat je wisseldiensten hebt want dan ben je ook wel eens door de weeks vrij. Weer een aanhanger geregeld en met een lekker zonnetje naar Nico toe. Noord Holland is mooi (zeker en wel, red.), bij de werkplaats van Nico aangekomen had ik de eer de meester zelf te ontmoeten. Ik kreeg te horen dat hij erg krom was. Kan je na gaan hij was al eens bij gebogen, maar nu niet meer, ook hadden de mannen een voetrustschetsplaatbevestiging vast gelast, de gereedschap houder, die een scheurtje had, gelast en de uitlaat ophang punten aan de aluminium schetsplaten opgelast. Dat had niet gehoeven want ik had al nieuwe liggen. Figuur 31, de nieuwe secundaire schetsplaten

Tijdens het opladen van de motor bleek dat er nog wat onderdelen die ze voor het richten en lassen er af hadden gehaald niet bij de motor lagen, een speurtocht door Nico zijn werkplaats was het gevolg. KJMV Kontakt

Figuur 32, de gelaste voetsteun schetsplaat ophangpunt

Als je weet hoe die er uitziet weet je dat, dat geen gemakkelijke opgave was. Uiteindelijk wist de jongste bediende waar het stond en op navraag van Nico hoe het daar kwam antwoordde hij “we moesten toch opruimen” (het is ook overal het zelfde grinnik). Tijdens het opladen van de motor kwam ik nog een oude motormaat tegen uit vervlogen tijden. Hij was daar in de buurt voor zijn werk als vertegenwoordiger in agrarische producten; nog even lekker staan kleppen over toen, nu en de toekomst. Daarna op mijn gemak maar weer door het schone Noord Holland gereden richting Velsen. Zijkappen en deksels Toen de motor bij Nico was had ik mooi de gelegenheid om de zijkappen en motor afdekplaat eens onderhanden te nemen. Tijdens het afschuren bleek dat ze al eens eerder waren behandeld er zaten meerdere lagen verf op. Maar voordat ik verder ga wens ik jullie veel motorplezier en tot lezens in het volgend clubblad, Fredje... 23


Ode aan het Asser circuit bijdrage van Yoke Hagen

J

a wat was er nou eerder het lawaai of de mens. Na de oorverdovende schepping was toch als laatst de mens in beeld. Het lawaai was er al... zelfs de bomen hoor je groeien en de natuur kan bulderen dat het een lieve lust is. Wat nou lawaai op Assen... lekker toch. Rust is voor het platte land... als je daar woont kies je ervoor van alle dolheid der mensheid verstoten te zijn. Soms... want bij tijd en wijlen trek je naar het lawaai... véél lawaai... de stad of een circuit... dan vul je je leegte met dat wat je nodig hebt... genotterig vertier. Woon je echter naast een circuit... jammer dan. Wonen is een noodzaak om aan je nachtrust tegemoet te komen... de inwendige mens van voorraad te voorzien of een krimi op TV te volgen... met alle aanverwante prodikelen* van dien. Voor je rust trek je naar dat platte land. Heb je het geluk dat je familie daar woont is het geen moeite daar met wederzijds genoegen gebruik van te maken... anders moet je op eigen wijze aan die behoefte voldoen. Wat de meeste gasten toch zeker drie keer per jaar gaat lukken. Helaas gaat het ouder worden gepaard met het afnemen van het gehoor, het inzicht en niet minder verschrikkelijk, de verminderde flexibele geest. Wonen er te veel van die laatste soort rond een circuit krijg je direct dat soort ongelukkige problematiek. Wie waren er eerder de ouderen of de jongen van geest... en daadkracht. Gunnen wij de jongen van geest hun plezier of gaan we zitten zeiken en ziften. Is echter een oudere niet al op jonge leeftijd oud? Blijft onze ware jonge leeftijd ons niet altijd achtervolgen? Waardoor het verschil tussen jong en oud niet altijd zichtbaar is voor iedereen?  Wat kan betekenen dat ook de jonge mens zich kan ergeren aan het prettige geluid rond het circuit. Mens schaamt U.

Laat Assen zich bezinnen. Voordat er zich een catastrofe boven Assen uitstort.

* produkten en artikelen = aan elkaar verwante prodikelen

24

KJMV Kontakt


Bedankt Luuk

Scheidend bestuurslid...

J

arenlang heeft Luuk van Assema onze financiën van de club met grote zorgvuldigheid beheerd. Altijd was hij op tijd met zijn cijfers en hij wist altijd wel iets te vinden om onze reserves te kunnen vermeerderen. Daarnaast was hij ‘op de penning’ omdat hij investeringen niet altijd nuttig vond. Hij kon ons dan overtuigen om het maar even niet te doen. Dit heeft geresulteerd in een gezonde financiële positie van onze club, waar het bestuur hem ook dankbaar voor is. Daarnaast was Luuk altijd te vinden om de aanhanger vrijdags naar een of andere beurs te brengen, zodat de beursbemanning direct kon gaan opbouwen. Ook bij het tot stand brengen van het clubblad was Luuk van de partij. Samen met Peter Halbersma en ondergetekende verzorgde hij iedere keer weer het gereedmaken voor de verzending van het clubblad. Gelukkig blijft hij hiervoor nog beschikbaar... Het afscheid nemen van deze functie doet hem pijn, maar hij wil de tijd gaan gebruiken om aan het restaureren van o.a. zijn Suzuki ‘Waterbak’ toe te komen. Namens allle Bestuurs- en clubleden kan ik (Peter van der Zon) wel zeggen:

“Bedankt Luuk voor jouw hulp aan onze KJMV-club”!!

KJMV Kontakt

25


Clubevenement augustus 2008

Kaboutertoerrit De Kaboutertoer gaat op reis en wel naar Raalte alwaar het “American Motormuseum” gevestigd is. Het motto is deze keer dan ook “Small meets Big”. Om voldoende tijd in te ruimen voor bezoek aan dit onzettend leuke museum is de rit beperkt tot zo’n 50 kilometer door het mooie Sallandse land, waarbij wij zelfs een heuse berg moeten bedwingen nl. de Lemelerberg met een hoogte van 70 meter boven N.A.P. Wij hebben als groep van de KJMV een een leuke reductie op de toegangsprijs van het museum want die bedraagt slechts € 3,50 per persoon en dat is geen geld voor het dat moois wat getoond wordt. De Lunch wordt gebruikt in het aanpalende restaurant Tivoli welke een sfeervolle ambiance bied voor ons feestje. De timing van het programma: • Aankomst 11.00-11.30 uur mogelijkheid voor kopje koffie etc. • Museumbezoek 11.30-12.45 uur • Lunch bij C.R. Tivoli 13.00 uur • Aanvang rondrit 14.00 uur/rookpauze halverwege • Einde ± 16.00 uur Het adres van het Museum: Zwolsestraat 63 te Raalte Er ruim voldoende parkeergelegenheid voor diegenen die met auto/aanhanger enz. komen. Ik hoop vele ‘Kabouters’ te mogen verwelkomen. Theo de Rooij

26

KJMV Kontakt


Advertentie Frank Lemstra

M O T O R E N

Dubbele Buurt 24, 1521 DC Wormerveer

✆ 075 621 02 42

KJMV Kontakt

27


Brasemerrit, de achterblijvers met mijn VF750SD


Advertentie

30

KJMV Kontakt


Black Bomber day

14 september 2008 te Schagen...

Een motorfiets met karakter… Tja, dat bestaat niet natuurlijk, het blijft een blikken ding en geen levend wezen. Maar als u bedoelt wat ik begrijp… Iedereen weet wel zo’n beetje wat de betekenis er van is… Japanse motoren zouden hét niet hebben… Onzin natuurlijk… Denk eens aan de XS 650… De Honda die hét m.i. het meeste heeft is de Big Black Bomber… Daarom zondag 14 september de tweede black bomber day… Alle types zijn welkom. Natuurlijk ook de 500 T, alle afgeleiden, Scramblers, Café-racers en Coffee-choppers… Koffie is er… Boterhammetjes zelf meenemen… Vanaf 11.00 uur is iedereen welkom… Belangstellenden zijn eveneens uitgenodigd…! Programma….: dat is nog ‘top-secret’… Wel is er iets van een rondrit… Tot ziens….! Ernst Hagen

OLDTIMER/KLASSIEKER EIGENAAR! Als U een oldtimerverzekering hebt, bewaar dan deze advertentie bij Uw polis! Want: • Uw verzekeraar verlangt elke 30 of 36 maanden een taxatierapport? • U wilt aan deze wens voldoen, maar u wilt een redelijk bedrag betalen? Welnu, ik lever u een taxatierapport dat voldoet aan het gestelde in artikel 960 burgerlijk wetboek nr 7 voor € 70,-- en kom daarvoor naar de door u gewenste locatie, waar ook in Nederland. Een afspraak is zo gemaakt, via een van mijn telefoonnummers, fax of E-mail. Met kantoortijden hoeft u geen rekening te houden. Mijn naam is Outjert Dol, ik ben schade-expert sinds 1962 en beëdigd taxateur sinds 1970. Voorts ben ik lid van Expertise-Team Taxateurs, waarvan de leden minimaal 30 jaar taxatie ervaring hebben.

070 404 29 22 - M 06 51387903 F 070 404 29 23 - E info@oldtimertaxateur.nl T

Zie ook mijn website: www.oldtimertaxateur.nl

KJMV Kontakt

31


J.P.G. schrijft

H

et ‘post-Colleda-tijdperk’ werd gevierd met twee nieuwe 125 cc 1 cil’s, die behalve het plaatstalen frame weinig overeenkomst vertoonden. De B100, een vlotte verschijning met sportieve looks en de S10, een typische dienstfiets, die door zijn dubbele uitlaten, twinport cilinder met klassiek koelribbenpatroon en opvallend royale carter oogt als een Oostblokfiets... Slechts het tanklogo en de hoefijzerkoplamp verraden de familieband. Suzuki S10

Maar de grootste en tevens meest onwaarschijnlijke ‘contradictie’ is wel de roterende inlaat op dat oubollig ogende S10-blok, terwijl je juist het omgekeerde zou verwachten! Een schoolvoorbeeld van ‘Oosterse wijsheid’ en/of Japanse eigenzinnigheid derhalve... De sportieve helft van het duo maakte furore als populair vervoermiddel en/of sportieve budgetbike in Engeland, waar de toevoeging P van Posiforce tijdelijk zorgde voor hilarische doch weinig gewaardeerde toestanden. B100P werd gezien als ‘bloop’, waarna de typeaanduiding werd gewijzigd in B120P, wat ‘ie in feite ook was... Van de S10, sinds ‘67 K 125, werd in het westen nooit iets gezien of vernomen. Alleen Roy Bacon maakt melding van deze Jawa/CZ lookalike met controversiele krachtbron inclusief grote foto van ‘n ‘76-er K 125. Suzuki K125

32

KJMV Kontakt


J.P.G. schrijft (weer) ‘n Collectorsitem... Een en ander zou mij nooit hebben geboeid, ware het niet dat... Bij het bezichtigen van de Kawa B8, bleken er nog “n paar’ leuke fietsjes te staan met dezelfde herkomst, maar die K 125 was net uitgeleend aan de Suzuki club als showmodel bij een of andere happening en ik kon me er niks bij voorstellen... Thuisgekomen als trotse bezitter van het eerste model Kawasaki, toch gaan zoeken (dus). Een paar weken later stond ‘ie op de beurs bij de demoraces in Barneveld en viel ik (wederom) voor een eigenzinnig produkt van Japanse herkomst. Zoveel emotie in zo’n korte tijd word je haast teveel. Zeker in financieel opzicht als je (weer eens) hebt besloten dat het ‘over’ moet zijn... Resumé... Voor zover mij bekend is een dubbelpoort 1 cil. tweetakt uniek voor Japanse straatfietsen... Desondanks bleek er niemand in Suzuki clubkringen gretig genoeg om dit fietsje te ‘arresteren’...

Suzuki S10-racer http://vintage_racer.at.infoseek.co.jp/page014.html KJMV Kontakt

33


Een Japans stickertje Jos als speurneus

',/ 0/&."0,0.+/)0#0&'/-)0#/0'!(#.$.,*-+#/#0,+%)'/& 10))0.5

ADIF A*#+/)'%&03#'%&0+"DIF*#+/10,*, ')#'+-+#/# 1.%,2#.+*#+0&/'+/-#!0',+/5/0#*,$!./'+-+3#!))'0FB/5(#+ +" )),$0&#!./'+!)1"#*,0,.!5!)#/*1/0-//0&'/'+/-#!0',+#2#.503,5#./ 10/,*#('+",$!./.##4#*-0#"$.,*0&'//5/0#*+"#. !!$,.!./+" 1+"#.

!!$,.*,0,.!5!)#/ '/

!!0&'+(/,'0!#%,)'6#"ADIF+,0 DIF#/ADIF",#/+,0+##"0,-//0&#'+/-#!0',+&'/-)0#'/+,$$'!') !#.0'$'!0#,$,1.%,2#.+*#+0

?LG ?LG1+51/5,1'/+,.%+'60',+,$0&#%,2#.+*#+0,$-+#/#.$$'!

@EJHKC )),$0&#10,*, ')#/'+!)1"#*,0,$,.-+#/#",*#/0'!*.(#0*1/0-// 0&##4*/,$?LG #$,.#-100'+%,+0&#*.(#0&#+'0-//#"0&##4*/?LG %'2#/0&#.#!,%+'0',++1* #./0,0&#*,"#)/@EJHKC(0/&'('+'+0#' +%,1'/ 0&'/&#+1* #.,$ '/ 

:>7=87;78<79 0*#+/.#*1-#.-,.0/

 @ 0*#+/ 5-#

,-#'0&#)-/5,1,/ ',

34

KJMV Kontakt


Een Japans stickertje Jos als speurneus

B

egin van dit jaar kocht ik een Honda CL72. Een van de eerste zo niet eerste scrambler van Honda. Bij de scrambler zaten papieren dat hij in december 1988 in de USA ingevoerd was. Ook op deze invoerpapieren was aangegeven dat het bouwjaar 1964 moest bedragen. Qua frame- en motornummer moet hij van begin 1964 zijn. In 1964 werd t.o.v. 1963 gestart met een nieuwe serie framenummers voor de CL72, beginnende bij 1100001. Deze scrambler bezit nummer 1103157.

De CL72 was gedurende 1963 tot 1965 in de USA een succesnummer. In 1963 werden er in de USA 539 aan de man gebracht. Het aantal verkochte CA72 modellen bedroeg in dat jaar 987, terwijl van de CB72 maar 68 werden verkocht. In 1964 brak de CL72 echt door. Gedurende dat jaar werden er 15.122 stuks in de USA ge誰mporteerd. De verkoop van de CA72 en CB72 bleef steken op 1508, respectievelijk 752. Dit had niets te maken met het feit dat die modellen niet aansloegen. Dit had te maken met het feit dat er concurrentie in eigen huis was. De ruim 50cc grotere modellen CA77 en CB77 waren grotere trekkers. Met een verkoop van 10.829 van de CA77 en 11.760 van de CB77 bleef de CL72 koploper in de verkoop. In 1965 liep de verkoop terug naar 9.480 daar de CL77 gelanceerd werd. In 1966 viel het doek, toen werden nog maar 294 stuks aan de man gebracht. De CL77 domineerde dat jaar met een verkoop aantal van 25.797. KJMV Kontakt

35


Een Japans stickertje Jos als speurneus

Maar nu toch even terug naar de titel van dit verhaal: “Het Japanse stickertje”. Ondanks het feit dat de CL72 goed in de USA verkocht was heeft de toenmalige eigenaar de motorfiets in 1988 in de states geïmporteerd. Het land van herkomst was Japan. Oké, hij in Japan gemaakt. Maar deze CL72 was ook bedoeld voor de Japanse markt. Op de achterbrug van deze motorfiets was onderstaande sticker aangebracht. Niemand, mij incluis, kende die sticker of wist wat hij betekende. Ineens, als donderslag bij heldere hemel: “TATSUWO SATO”. Menigeen heeft en helder moment of gaat een licht op. Maar Tatsuwo Sato dat heeft niemand, behalve ik dan. Tatsuwo is iemand in Japan, die ik via internet heb leren kennen en die mij in het verleden vaker heeft geholpen betreffende uitleg van Japanse folders. (Zie onder de knop “Merkinfo” van onze website). Als een Japanner geen Japans kan lezen, dan heb ik een verkeerd beeld van deze wereld. Ik heb toen Tasuwo via mail de foto van de sticker toegezonden. Binnen 3 uur kreeg ik antwoord in het Engels (niet de sterkste kant van Tatsuwo) Ik zal eerst de brief woord voor woord vertalen, daarna zal ik hem proberen uit te leggen. De Japanse tekens geef ik voor het gemak maar aan als een vraagteken. Hallo Jos, Het is moeilijk om deze plaquette (sticker) van Japans in het Engels te vertalen, maar ik zal het proberen. ???? ? betekent “licht gewicht” en ??? betekent “automobiel” in het Japans. Onze regering heeft een “inspectiesysteem van auto’s” in Japan. Wij noemen het “?? (Syaken)”, en alle auto’s (inclusief motorfietsen) moeten om de twee jaar een test doorstaan. Maar sommige auto’s zijn uitgesloten van dit systeem. Onder 660cc voor auto’s en onder 250cc voor motorfietsen. Ik denk dat CL72 is 250cc. Het is derhalve gecatalogiseerd ????, dus niet ???. Ja, ???? hoeft niet de test te doorstaan. Deze plaquette is een officieel certificaat van onze regering. ??? ??? (unyusyou) is een organisatie van de regering voor het Japanse verkeer ?????? Alle automobielen (inclusief motorfietsen) voor de Japanse binnenlandse markt 36

KJMV Kontakt


Een Japans stickertje Jos als speurneus

moeten een examen halen van ??? voor dat zij op de markt mogen worden gebracht. Als zij goedgekeurd worden geeft ??? een goedkeuringsnummer aan het model. ?????? (katashiki nintei bangou) is dit. Het nummer van de CL72 is 461 ?????????? betekent “Dream Super Sports” CL72? betekent CL72type Ik hoop dat dit je helpt Jos Ciao Mijn inziens komt de brief, met gebruikmaking van Nederlandse terminologie op het volgende neer: • lichtgewicht niet APK-plichtig motorvoertuig • RDW homologatienummer 461 • Dream Super Sports type CL72 In Japan mag deze sticker misschien wel alledaags zijn. Hier in Europa is hij onbekend. Hoe vaak krijg je een motorfiets in handen die van origine voor de Japanse markt bedoeld is. Belangrijk is om te constateren dat reeds in 1964 (en vermoedelijk al eerder) er in Japan een systeem van periodieke keuring bestond. Normaliter is de Nederlandse regering haantje de voorste als het gaat om iedereen een een keurslijf te duwen of onder het mom van veiligheid of milieu de burger extra financiële verplichtingen op te leggen. In dit geval was Japan Nederland zeker 20 jaar voor. Bij mij komende restauratie zal ik er alles aan doen dat de sticker behouden blijft. Jos Creusen

KJMV Kontakt

37


Even voorstellen

onze nieuwe penningmeester

O

p de afgelopen algemene ledenvergadering ben ik gekozen als nieuwe penningmeester, omdat Luuk van Assema zijn penningmeesterschap vacant stelde. Op 18 mei jongstleden heeft Luuk, tijdens mijn eerste bestuursvergadering mij alle zaken overgedragen. Op het moment dat ook alles bij de Kamer van Koophandel en de Postbank gerealiseerd is zal ik alle taken fatsoenlijk proberen voort te zetten. Aangezien ik nog niet de ervaring heb van Luuk en ik van nature geen boekhouder ben, hebben Luuk en Jos toegezegd dat ik zeer zeker in het begin op hen kan terugvallen. Zoals nog niet gezegd, ik ben Dennis Martin. Ik ben geboren, getogen en nog steeds woonachtig in Zuid-Limburg. Ik woon samen met mijn echtgenote Marian en mijn twee kinderen in het mooie Landgraaf, bekend van onder andere het jaarlijkse PinkPop. Jos vindt Kerkrade mooier. Smaken verschillen. Toen ik 16 jaar werd ben ik met het rijden op brommer/motor begonnen en wel op het Duitse merk Kreidler, en wel op een RS. In 1979 ben ik als leerling-dakdekker bij de firma Zuiddak begonnen. Ik werk nog steeds bij deze firma, ondanks het feit dat deze recentelijk is verhuisd van Landgraaf naar Kerkrade. Van mijn eerste vakantiegeld van de firma Zuiddak kocht ik mijn eerste echte motor, en wel een van Spaanse makelij, een Montesa Cota 348 Trial. Na kennismaking met een, door mijn broer, gekochte Suzuki GT380 kwam de liefde voor het grotere spul. Samen met mijn broer hebben wij elk een Suzuki GT750 gekocht. Deze werden beiden naderhand ingeruild tegen een Honda GL1000K1 voor mijn broer en een GL1000 Ltd voor mijzelf. Ondanks deze grote wegmotoren bleef mijn liefde voor de trailsport. Na inruil van mij Montesa 348 voor een Montesa Cota 349 ben ik nog ruim 10 jaar doorgegaan met het rijden van trailwedstrijden. Na 3 jaar sleutelen aan de GL1000 heb ik deze ingeruild tegen een GL1100. Dit was een zeer leuke machine; het sleutelwerk was hier een stuk beperkter. 7 jaar geleden heb ik toen de overstap gemaakt naar een Honda GL1200 Aspencade, een heel betrouwbare fiets.

38

KJMV Kontakt


Even voorstellen

onze nieuwe penningmeester Tijdens de drielandentocht van 2007 sprong, in een bocht in de Duitse Eifel, een luchtslang van de voorvering van mijn GL, de ervaring opgedaan bij het trialwerk wierpen toen zijn vruchten af. Bij gebrek aan noemenswaardig sleutelwerk ben ik nu samen met Jos begonnen aan een Honda CB500K0. Hier zal nog menig uurtje verstrijken vooraleer deze er weer mooi en berijdbaar bij staat. Voor degene die mij wenst te bereiken zijn hier mijn gegevens. Dennis Martin - Prickeleenstraat 33 - 6372 GH Landgraaf ď&#x20AC;¨ 045 532 62 14 - ď&#x192;ś bolledennis@home.nl

KJMV Kontakt

39


Berichten van het racefront (2008)

Classics ONK-race te Hockenheim Afgelopen weekend (4-6 april) doorgebracht te Hockenheim, een fraai circuit net onder Mannheim. Vanuit ’t Veld net geen 600km… Donderdagnacht of vrijdagochtend (?) om vier uur vertrokken met vriend Frans, die alvast in de caravan had geslapen… De reis verliep voorspoedig en nog voor de middag waren we ter plekke. De vrije trainingen begonnen voor ons pas om drie uur, dus tijd zat voor het installeren van caravan en voortent, de motor klaar maken en even buurten natuurlijk. Inschrijven en motor keuren en daarna de baan op. Er werd gereden op het korte baantje van slechts 2,6 km. Voor mij wel redelijk gunstig, gezien het te kort aan motorvermogen. Frank Lemstra, inmiddels ook gearriveerd, heeft afgelopen winter nog wat gesleuteld aan zijn viercilinder en haalt nu de 60 pk aan het achterwiel…(!) Daar steek ik met mijn 45 paardekrachtjes toch wat magertjes bij af. Wel moet Frank wat meer massa meenemen, al met al is hij echter toch wel in het voordeel. De trainingen gaan wel redelijk, ik moet de nieuwe ontsteking uitproberen en die werkt wel goed. Het is een H.P.I. magneetontsteking met digitale vervroeging en een accu is dus nu niet meer nodig. Af en toe hapert de ontsteking bovenin een beetje, het is net of deze bij 40

10.000 toeren begrensd is. Moet ik even navragen… Vervelender is dat de fiets nog steeds erg ‘stuitert’ aan de voorkant. Ik kan er niet zo hard en plat mee door de bochten als ik wil. Verandering van het vorkoliepeil verbetert de zaak iets, maar niet genoeg… Zaterdagochtend de officiële tijdtrainingen… Het weer is super slecht geworden, het regent hard… We gaan toch rijden, gehuld in extra regenoverall… Het gaat redelijk. De negende tijd, maar wel een stuk achter Frank, die zesde staat. Tijdens de tweede training is het droog en de baan ook nagenoeg, er is een compleet droog spoor. ( ideale lijn…) Het gaat redelijk, maar het gestuiter aan de voorkant blijft hinderlijk. Ik rij niet de hele training, het heeft niet veel zin, sneller gaat toch niet. Uiteindelijk sta ik op de elfde startplaats, pal naast Frank die tiende staat. ( 1.25.9 en 1.26.3) Jan Frank Bakker staat eerste met een tijd van 1.19.4 …, vóór de Ridders, die vermoedelijk nog niet het uiterste gegeven hebben… KJMV Kontakt


Berichten van het racefront De race vindt diezelfde middag plaats en er staan uiteindelijk 20 man aan de start. Leo Poot en Mark Nijhoff, doen niet mee, zij zijn beiden gevallen in de training, hebben zelf gelukkig niets, maar de fietsen zijn teveel beschadigd… Mijn start is goed, ik zie wel Frank voorbij komen, maar ben wat gelukkiger met het doorkomen van de eerste bocht naar rechts en schuif een paar plaatsjes naar voren. Ik ga vol door en zit achter Jarno Onstenk, die ik normaliter net niet bij kan houden. Ik besluit het toch maar te proberen. Eigenlijk ligt dit circuit mij wel erg goed…, alleen dat vermaledijde gestuiter van die voorvork… Ik houd het een rondje of vijf vol, maar dan wordt het toch te gortig. Ik moet te veel risico nemen om dit vol te houden, bovendien begint de motor aan de achterkant wat te glijden. Als ik achterom kijk blijk ik toch een aardig gat met de achtervolgers te hebben en kan het iets rustiger aan doen. Later blijkt dat er iets olie uit de ontluchtingspot op de achterband is gekomen, wat de hechting van het rubber aan het asfalt niet echt ten goede komt… Helaas moet ik daardoor mijn fraaie achtste plaats prijsgeven aan Bernard Bakker (de pa van Jan Frank), maar weet ik de aanstormende Frank nog net voor te blijven. Negende plek dus en Frank tiende. Naar omstandigheden toch wel een goed resultaat… De race wordt gewonnen door de fam. De Ridder, die laten zien dat het nog wel wat sneller kan… Beiden 1.16.3…! Maar pa als eerste over de streep… Frank heeft een KJMV Kontakt

(2008) snelste rondje van 1.23.5, (toen ie mij in ’t snotje kreeg natuurlijk…) Zelf blijf ik steken op 1.24.2, maar dat blijkt dus net genoeg… Frans heeft weer fantastisch de honneurs waargenomen in de bescheiden caravankeuken en de inwendige mens weten te voorzien van gebakken eieren met ham, bruine bonen en nassi… We zijn zaterdag op het rennerskwartier gebleven, net als de meeste Classic-rijders en hebben het ’s avonds nog gezellig gehad met de nodige alcoholische versnaperingen enzo...’s Zondags de lange thuisreis, die ook weer probleemloos is verlopen…

41


Berichten van het racefront (2008)

Classics ONK-race te Assen Na het niet doorgaan van de ‘Paasraces’, vanwege abominabele weersomstandigheden, werd dit evenement het afgelopen weekend (19-20 april) alsnog verreden. Het weer was aanzienlijk beter dan met Pasen, maar het was nog wel vrij koud en er stond een beste bries… Er hadden zich voor dit racegebeuren maar liefst 31 Classiccoureurs aangemeld en dat is geweldig veel! Veel meer dan voor Hockenheim, twee weken geleden… Het zou dus een hele dobber worden om een beetje knappe klassering te bewerkstelligen. Vrijdagavond rond half acht arriveerden Tom en ik op het rennerskwartier waar de helft der Classicrijders al zo ongeveer aanwezig was. Frank & Ria kwamen om een uur of negen en dus mooi op tijd voor de ‘borrel’… De volgende morgen meteen naar de keuring, want ‘wij’ mochten als eersten optreden… Die eerste training verliep op zich goed, wel weer veel gestuiter aan de voorkant en wat last van kouwe banden… Ik had andere veren in de voorvork gedaan, maar dat leek eerder slechter dan

42

beter. Desalniettemin een tiende tijd. In de pauze tussen de trainingen, de veren weer verruild voor een stel nieuwe, progressieve exemplaren van Hagon en de bandenspanning nog ietsje verlaagd. De tweede training ging wel wat beter en de wegligging voor leek ook wat verbeterd. De achtste startplaats voor mij en de elfde voor Frank. De tijden waren nog altijd niet geweldig, maar toch wel te wijten aan het koude asfalt. Het inhouden van de motor bij hoge toerentallen, waar ik in Hockenheim al last van had, was nog niet weg. Misschien lag het toch niet aan de ontsteking, maar aan de doorlaat van de benzine toevoer vanaf de kraan. Hier zit een Y-verdeelstukje, waar ik een tijdje terug een ander exemplaar had geplaatst. Het oude was afgebroken. De nieuwe had echter een kleinere doorlaat en zou wel eens oorzaak van het probleem kunnen zijn… ’s Avonds maar weer even aan de borrel, na bij Ria meegegeten te hebben (bami)… Ik werd er helemaal vrolijk van en we moesten even bij de familie Bakker langs om te laten horen hoe mooi ik in het Gronings dialect kan zingen… Helemáal verstaan deden ze het niet, maar ze konden het geloof ik wel waarderen… Er werd in diverse tenten

KJMV Kontakt


Berichten van het racefront nog lang en hard gesleuteld, zelfs door Gerard van den Brom, die nu nota bene op een Honda rijdt… Voor de warmingup van zondagochtend heb ik nog wat olie uit de voorvork gehaald, om de boel wat soepeler te krijgen. Dat leek weer een beetje te helpen. Helaas was het inhouden nog niet verholpen! Hierna toch de gearing wat veranderd, ietsje hoger. De race om half één ’s middags, met een verkennings- en een opwarmronde, zoals gebruikelijk. Ik had nu eens niet mijn oordoppen vergeten…, had ik dat maar wel gedaan… Na de opwarmronde klaar voor de start…, naast mij hoorde Ton Groot te staan, maar die was bij het aanremmen voor de Strubben ten val gekomen in de opwarmronde en had, naar later bleek, hierbij een rib gebroken… De plaats naast mij bleef dus leeg, ik had daardoor niet door dat ik niet helemaal goed stond. Ik stond wel keurig op de tweede rij maar een metertje teveel naar voren… Niemand van de officials of baco’s die me daar op attendeerde, wel stonden er een paar Classic-vrienden druk te gebaren en te blèren, maar ik was zo geconcentreerd en beschermd door oordoppen, dat ik niets hoorde of zag…! Ik viel mooi in het groene startlicht en met z’n bijna dertigen vlogen we op de eerste bocht af. Ik zag Frank en anderen langszij en voorbij komen, maar zat aan de binnenkant en wist door laat te remmen nog wat plaatsen terug te pakken. Na de altijd wat chaotische eerste ronde bevond ik mij zo ongeveer op de tiende plaats. Niek Leeuwis, die ik ken van KJMV Kontakt

(2008) de Suzuki SV Cup, kwam mij voorbij, op z´n BSA, maar ik kon aanpikken en het tempo volgen. Hij was accelererend vanuit de Strubben duidelijk wat sneller. Hoger in toeren en vooral tegen wind in liep ik weer op hem in. Achterop het circuit, in de lange doorlopende bochten Mandeveen-Duikersloot kon ik hem vrij makkelijk volgen. Heel vreemd is, dat mij dat op de Suzuki niet lukt, terwijl die fietsen nagenoeg gelijk horen te zijn qua vermogen en koppel… Dat zijn ze dus duidelijk niet…! Er blijkt in de SV Cup dus nogal gesjoemeld te worden door sommigen met ´chip-tuning’ in de computer wat betreft het inspuitgedeelte, hierdoor wordt het koppel aanzienlijk beter, maar blijft het vermogen vrijwel gelijk… en alleen dat laatste wordt gemeten bij controle. Vernuftig natuurlijk, maar wel frauduleus…! Afijn, terug naar de Classicwedstrijd. Gedurende de hele wedstrijd kon ik mooi strijd leveren met deze Niek en we wisselden een paar keer van plaats. Ik kon hem vooral in de snelle Ramshoek voor de GT-bocht mooi buitenom pakken, maar meestal remde hij me voor de GT er dan weer uit. Hoe nu? Wie als eerste door de GT gaat wint…, meestal… In de laatste ronde, we waren al wat achterblijvers aan het lappen, zag ik in de verte nog een achterblijver. Voor het Meeuwenmeer zag ik dat het Hondacollega, Henk Nebbeling was. Ik kon hem net voor de laatste knik voor de Ramshoek voorbij en Niek niet… Bij het aanremmen voor de GT bleef ik mooi aan de binnenkant en kwam er voor Niek 43


Berichten van het racefront (2008) uit en over de streep… Een mooie zevende plek, na een schitterende wedstrijd…, dacht ik… Na het ophalen van de officiële uitslag bleek echter dat ik twintig strafseconden had gekregen… Daardoor was ik toch achter Niek Leeuwis op de achtste plek beland. Maar waarvoor die tijdstraf?? Bij navraag bleek dat toch dat metertje op de startplaats te zijn…, een beetje lullig natuurlijk, maar wel terecht… Ik had beter moeten opletten… Ach, zo leer je toch altijd weer wat… Maar wat een mooie wedstrijd! De familie de Ridder, was net als in Hockenheim te snel voor de rest, Jan Jan Kampen was door pech van Jan Frank Bakker derde voor Guust van Gool, J.F. toch nog vijfde en Roel Pasop zesde.

44

Door dat ik met Niek aardig was uitgelopen op de rest van het veld bleef ik ondanks de twintig seconden toch Frank voor, die dus negende werd. Op naar Eemshaven, Hemelvaartsdag, waar we maar liefst vier dagen acteren… Dat wil zeggen: donderdag: Classics, vrijdag: SV Cup (Toms eerste race), zaterdag: SV Cup Assen, zondag: Classics Eemshaven… Kortom; wij vervelen ons nog niet. Hoe het circus Hagen verder vergaat, graag een volgend keer… Ernst Hagen

KJMV Kontakt


Berichten van het racefront

Suzuki SV-race te Assen Hoi luitjes, gisteren heeft Tom voor de tweede keer op Assen gereden voor z’n racelicentie en heeft deze behaald... Helaas is er nogal wat geluidsproblematiek rond het circuit en zijn er al een aantal evenementen gecancelled... Of er nog vaak gereden kan worden op Assen is derhalve twijfelachtig... Maar... Lopen konnie al..., hoewel geen fanaticus... Fietsen idem... Bromfiets...., mwaaah... Motorfietsen..., mmm..., dat

KJMV Kontakt

(2008) is voor 25 kilo-watjes... Racen..., o ja...., dat is wat die ouwe doet... Ja dat lijkt wel wat... Afgelopen zaterdag, zowaar goed weer, mochtie dan voor het eerst proefdraaien op Assen voor z’n race-licentie...  Op de eigen Suzuki SV... Bevalt wel goed.., maar valt ook niet mee...!   Pa vond het wel mooi om te zien... en mocht zelf gelukkig ook nog 2x een halfuurtje... Groetjes, Ernst

45


Bezoek

aan onze zusterclub in Duitsland

T

heo de Rooij en ik zijn in april samen naar, ik noem het maar de Duitse zustervereniging geweest. Deze zustervereniging heet Nippon Classics. Qua naam komt het niet overeen. Ze bedoelen echter hetzelfde. Ook de logo’s van beide verenigingen, welke in het verleden onafhankelijk van elkander werden gekozen c.q. ontworpen verschillen amper. Ook de doelgroep wiens belangen zij behartigen is volledig identiek. Wij werden met open armen ontvangen. Geen moeite was te veel om “die Herren Abgeordneten des Vorstandes des Ka Jot eM Vau”, wij zouden zeggen de bestuursdelegatie van de KJMV, te ontvangen. Eten, drinken, slapen, alles was geregeld. Door de vele overeenkomsten konden de diverse afspraken gemakkelijk gemaakt worden. Een van de tastbare bewijzen, van deze “samenwerking” zal worden een gezamenlijke kalender. Hier bedoel ik niet alleen mee, dat op jaarbasis gekeken zal worden dat er geen overlappingen in planning plaatsvinden en dat clubleden over en weer welkom zullen zijn op wederzijdse activiteiten maar ook de uitgifte van een kalender op papier. Deze kalender op papier brengt de Duitse club al langer uit. Maar door een gezamenlijke kalender, dus met beide logo’s en tweetalig, kan deze goedkoper geproduceerd worden. Door de besturen van beide verenigingen zal een aantal sponsoren benaderd worden, waardoor het ons inziens mogelijk zou moeten zijn de kalender gratis aan de leden ter beschikking te stellen. Hoe komt die kalender eruit te zien? Bij elke maand komt een foto en op het voorblad een collage. Aangezien wij als vereniging in ieder geval de helft van het fotomateriaal aanleveren verzoek ik jullie foto’s in te zenden. Dit mag een sfeer-, totaal- of een detailopname zijn. Hoofdzaak is dat deze betrekking heeft op het gedachtengoed van beide verenigingen en uiterlijk ingezonden is per 1 september 2008. Aangezien het een kalender op A3 formaat wordt, dient de resolutie van het fotomateriaal hoog te zijn. Een minuscuul fotootje van internet plukken is derhalve niet de bedoeling. Het bestuur maakt uiteindelijk de keuze welke foto gebruikt wordt. Hierover is geen discussie mogelijk, het is geen competitie. Het gaat over de totale compositie van de gehele kalender. Het zou kunnen dat een foto opgespaard wordt voor de volgende kalender. Jouw foto kan dus op een kalender komen welke niet alleen in Nederland uitkomt maar ook in Duitsland en beperkt ook nog in Oostenrijk en Zwitserland. Ik ben benieuwd naar jullie inzendingen. Jos Creusen Website: http://www.nippon-classics.de/Mainset.htm

46

KJMV Kontakt


verslag van de rit

D

e eerste rit van de kalender is altijd die van Johan van der Veer. Deze al lange tijd bestaande rit opent het KJMV-seizoen meestal met mooi weer en deze keer was dat ook weer het geval. Om eens mijn ‘nieuw verkregen klassieker’ uit te proberen ging ik ‘s morgens met veel zin naar Burgerveen alwaar er al diverse clubgenoten aan de koffie zaten. Ook de Smit Brothers waren vanuit Texel aangekomen om met hun mooie Kawasaki 2-takten de rit te gaan volbrengen (op een losgeraakt voetsteunrubber na lukte dat ook). De rit begon mooi langs allerlei Zuid-Hollandse plaatsjes (waaronder mijn geboorteplaats Langeraar) en eindigde in een lunchstop bij een restaurant aan de Ringvaart. Hier voegde zich ook Wouter Eichelsheim met z’n vrouw Ineke bij ons om na de lunch de rit te gaan rijden. Deze ging richting de bollenstreek en ergens in Lisse ging het fout. Een groepje raakte de groep kwijt en de Yamaha van Wouter wilde niet meer lopen. Ik zelf ben bij hem gebleven en na enig worstelen liep de Yamaha weer, maar waar was de groep gebleven...? Daar Johan verzuimd had ons te melden waar hij weer een stop gepland had (bleek later het Laverda-Museum te Lisse te zijn) konden wij niets anders meer doen dan terug te gaan naar ons beginpunt. Daar stonden ook de anderen die al eerder de groep kwijt waren geraakt. Jammer... want nu heeft een groep van deze rit het museum met de prachtige Laverda’s (ook de 6-cilinder) niet kunnen aanschouwen. Laat dit ook een les zijn voor andere organisatoren; geef de route zoveel mogelijk op papier mee en ga te werk volgens het z.g. Follow-up systeem, waarbij elke keer de 2e rijder stopt bij een grote kruising en achter aansluit bij de groep. Ik kom hier in het volgend clubblad op terug. De terugtocht naar huis werd een snelle op de VF750SD en beviel prima en thuis gekomen bleek deze Honda toch maar mooi 1:20 gereden te hebben. Volgend jaar kom ik zeker weer naar Burgerveen en hoop dat Johan dan weer iets leuks voor ons in petto heeft. Groeten, Peter van der Zon.

KJMV Kontakt

47


Clubevenement 5 tot 7 september 2008

Z

oals elk jaar is ook dit jaar weer van 5 T/M 7 SEPT een clubweekend in Gersloot op “de Vasthihoeve” gepland. Felix de Vries heeft het afgelopen jaren de organisatie uitstekend geregeld en ook dit jaar zal hij hier zorg voor dragen; Hulde Felix... Het weekend start op vrijdagmiddag en duurt tot zondagmiddag. Ook één dag of nacht is mogelijk! De aanmelding Iedere deelnemer meldt zich ruim van te voren aan bij Wytze en Ank Brandsma, eigenaars van de minicamping “de Vasthihoeve” om verzekerd te zijn van een plaats op de camping. Niet gereserveerd betekent mogelijk een mindere plaats;  0513 52 94 79. Tevens geeft men zich op bij de organisatie en tekent men in voor deelname, met de daaraan verbonden kosten. Ook dit kan dan per dag of voor het hele weekend. De organisatie verzorgt dan het eten en drinken van ´s morgens vroeg tot ´s avonds laat. Voorlopig wordt door de organisatie de deelname per dag geschat op 15 euro, inclusief ontbijt. Deze kosten worden contant ter plaatse afgerekend met de organisatie. Genoemd bedrag is exclusief de campingkosten, deze dienen met Wytze en Ank te worden afgerekend. De organisatie wil nadrukkelijk wijzen op het vrije karakter dat aan dit evenement (weekend) ten grondslag ligt en wil dit ook niet aantasten. Iedereen is vrij om te doen wat hij of zij graag wil. Als het weer mee zit kunnen we veel in de buitenlucht vertoeven en als voorbeeld, een wandeltocht door ‘de Woude’ is een aanbeveling waard! De club en dus ook de organisatie ziet graag een grote opkomst waarbij het bij elkaar zijn en samen dingen doen het doel is. SLUITINGSDATUM VOOR OPGAVE IS 23 AUGUSTUS 2008 Nota: De camping leent zich overigens ook prima voor gezinnen met kinderen. Organisatie voor dit evenement is in handen van: Felix de Vries,  0528 22 16 96 48

KJMV Kontakt


Clubevenement 21 september 2008

Lek&Graafstroomrit Hierbij een uitnodiging voor een toertocht door de polder van de Alblasserwaard met als hoogtepunt een bezoek aan wel iets heel bijzonders. De tocht voert wederom over smalle polderweggetjes, welke amper op de wegenkaart vermeld staan.

21 september 2008 om 12.00 uur De tocht start om 12.00 uur bij cafĂŠ Lekzicht Sluis 19 te Groot-Ammers Voor degene die het in zijn route planner in tikt is de postcode 2964 AR Het telefoonnummer waar ik onder te bereiken ben is ď&#x20AC;¨ 0184-663563. Dus mensen, zoek eens achter in de schuur naar je Honda CB 92, CB72 of CB360, je Kawasaki Samoerai of Avenger, je Suzuki T20 of je Yamaha AS1, DS6, of XS2 en ik zie jullie komen! De 1e consumptie is zoals van ouds van Bouwburo Sluis. Tot ziens Jan Verheij.

KJMV Kontakt

49


MiniCamping “de

Vasthi-Hoeve” biedt aan

RUIME KAMPEERPLAATSEN - Alle plaatsen voorzien van electra-aansluiting - Privacy door hagen - 2 Toiletten - 2 Douches - Wasruimte met kookmogelijkheid - Auto’s op apart parkeerveld - Kampeerauto’s alleen indien voor meerdere dagen (en vast opgesteld) COMPLEET INGERICHTE 4-PERSOONS VAKANTIEWONING, prijs € 275,- per week en € 55,- per nacht - Woonkamer met telefoon en televisie - Volledig ingerichte (open) keuken - Toilet en douche - Boven 2 slaapkamers - Zonneterras met prachtig en vrij uitzicht EEN LUXE INGERICHTE TREKKERSHUT prijs € 35,- per nacht (geschikt voor 4 personen) Is voorzien van: - 2 éénpersoons stapelbedden - Eettafel met 4 stoelen - Electriciteitsaansluiting - Koffiezetapparaat - Externe kookvoorziening en sanitair ROUTEBESCHRIJVING ROUTE 1: neem de A7 tot afslag 27 (Tijnje) ga op het viaduct linksaf en volg de ANWB-campingborden met de aanduiding “Vasthi-hoeve”. ROUTE 2: Verlaat de A7 bij afslag 26A (Tjalleberd). Vervolg de weg via de rotonde boven op het viaduct in de richting Tjalleberd Deze weg komt uit op de Aengwirderweg. Sla rechtsaf en volg de weg tot het plaatsnaambord Gersloot. De camping is meteen links.

Minicamping “de Vasthi-Hoeve”, Ængwirderweg 415 8457 CB Gersloot (nabij Heerenveen),  0513 52 99 28 www.vasthihoeve.nl • Camping@vasthihoeve.nl

50

KJMV Kontakt


PietParts

New Old Stock Japanse motoren vanaf 1965

Pietparts heeft een steeds wisselende voorraad van nieuwe Japanse onderdelen vanaf bouwjaar 1965, alle onderdelen kunt u vinden op de website:

WWW.PIETPARTS.NL Tevens inkoop van alle soorten nieuwe onderdelen. Peter Janssen KJMV Kontakt

www.pietparts.nl

tel. 06-25411838 51


2008

B

este mensen, het seizoen is weer begonnen. Ook nu nog kunnen we weer volop genieten van toertochtjes, weekenden en beurzen. De eerste rit, de Brasemerrit was druk bezocht en werd met mooi weer verreden. Als u dit leest heeft net het Drielandenweekend plaatsgevonden en kijken we weer uit naar de TT-Assen en de Bikers Classics. In juli wordt de Kaboutertoer verreden en zal in de Kempen ook weer een rit plaatsvinden. Elk jaar, eind augustus, is er weer een Vehikel en kunnen de leden elkaar daar weer op de clubstand ontmoeten. Traditiegetrouw is in september het Gerslootweekend en de Lek&Graafstroomrit, maar sinds vorig jaar is daar Het Bombertrefen van Ernst Hagen bij gekomen. Onze clubmiddag in november zal een speciaal thema hebben, maar daarover in het volgend clubblad meer. Wil wel iedereen die een rit/zactiviteit organiseert dit tijdig aan mij en aanIk wil jullie dan ook veel rijplezier en gezelligheid toewensen tijdens de ritten, beurzen of als je misschien wel bij iemand op de koffie bent.Groetjes, Marieke (mariekeknot@home.nl - 0594 511911) datum 28/6 4-6/7 4-6/7 13/7 aug 31/8 22-24/8 5-7/9 14/9 21/9 4/10 16/11 6-7/12 12-14/12

plaats Assen Zaamslag Francorchamps Overijssel Eindhoven Tolbert Utrecht Gersloot Schagen Groot-Ammers Hardenberg Alkmaar Eelde Utrecht

activiteit beurs TT-races Zeelandweekend 10e Bikers’ Classic Kaboutertoer Kempenrit* KNMV Classics Vehikel (2) x Gerslootweekend Bomberding (Ernst Hagen) Lek&Graafstroomrit Motormarkt x Clubmiddag KJMV Flowerdome x “Kleintje” Vehikel x * Kijk op de site voor meer info

toerrit even.

KJMV KJMV

x KJMV

KJMV x

race x x x

KJMV x

Heeft u nog meer data toe te voegen, meldt het dan de redactie! CRT-races: www.classicracingteam.nl

Voor meer gegevens: kijk op onze website: www.kjmv.nl Voor KNMV-racekalender kijk op internet: http://www.knmv.nl 52

KJMV Kontakt


Advertentie

Marcel Vlaandere, Snekerpoort 19, 8701 HK Bolsward, NL In- en verkoop van nieuwe en gebruikte onderdelen Motoren straal- en epoxeerwerk van frame ‘s e.d, Lakspuitwerk Reparaties, Krukasrevisie, Zadelrestauratie Postorderservice met “niet goed, geld terug” – garantie

Tel/Fax: 0031 (0)515 57 35 91/Mobile phone 0031 (0)641 48 45 47 e-mail: suzukitandgtparts@planet.nl Specialized in: T20, T250, T350, T500, GT125, GT158, GT250, GT380, GT500, GT550, GT750 parts for Suzuki

http://www.suzukitandgtparts.nl/ KJMV Kontakt

53


COLOFON

KJMV Klassieke Japanse Motorfietsen Vereniging

Voorzitter:

J. Creusen, Bosweidenweg 4 6468 AL Kerkrade e-mail: joscreusen@planet.nl

✆ 045 545 66 80

Secretaris:

R. Witbraad, Branding 20 1186 DH Amstelveen e-mail: r.witbraad@wanadoo.nl

✆ 020 645 14 32

Penningmeester/ Ledenadministratie:

D. Martin, Prickeleenstraat 33

Redactie clubblad: (inleveren kopij)

G.P. van der Zon, Wilhelminalaan 30 1735 HW ‘t Veld e-mail: redactie@kjmv.nl petervdzon@quicknet.nl

Redactieleden

E. Hagen, P.N. Halbersma, J.P. Goedegebuure H. Smid en L.M. van Assema

Activiteitencommissie:

Marieke Aalders, Auwemalaan 45 9351 NA Leek e-mail: mariekeknot@home.nl

✆ 0594 51 19 11

Documentatie:

R. Witbraad, Branding 20 1186 DH Amstelveen r.witbraad@wanadoo.nl

✆ 020 645 14 32

PR-zaken:

John Schermer Voest, Beukenrode 225 2215 JG Voorhout

Sitebeheerder:

Theo de Rooij e-mail: theo@atderooij.nl

Lidmaatschap:

De kosten van het KJMV-lidmaatschap bedragen € 27,00 per kalenderjaar. Inschrijfgeld: € 3,00.

Postgirorekening:

Nr.: 40.89.648 t.n.v. KJMV Prickeleenstraat 33, 6372 GH Landgraaf

Internet:

www.kjmv.nl

6372 GH Landgraaf

e-mail: bolledennis@home.nl

✆ 045 53262 14

✆ 0226 42 25 66

06 24527355

✆ 0320 26 09 55

Het KJMV- KONTAKT verschijnt 4x per jaar 54

KJMV Kontakt


TWEEWIELERSERVICE

COK VAN DEN HEUVEL Bellstraat 3a, 4004 JN Tiel Tel.: 0344 61 45 45 - Fax.: 0344 61 83 45

KJMV Kontakt

55


Vraag & aanbod TE KOOP Honda: CB250G bj ‘75 met 34.000km. Start goed, loopt netjes, maar mooi is ie niet. Prijs: €500,- Loek Roswinkel bel met ✆06 22043046 Yamaha RD 80, bbenzinetank (gebruikt) met kleur rood/wit. Prijs: n.o.t.k. bel met ✆ 0620518219 Mooie bordeauxrode metalic Kawasaki GPZ 500S te koop. bj. ‘94. Ben tweede eigenaar, goed onderhouden. Net nog laten checken, nieuwe accu, banden zo goed als nieuw. Mooie (althans vind ik zelf) dubbele uitlaat. I.v.m. z’n hoogte ook zeer geschikt voor vrouwen. Ik moet hem helaas weg doen i.v.m. lichamelijke klachten. Erg jammer, want ik vind het zelf supermooi, maar goed, ik hoop dat ik iemand anders er nog blij mee kan maken. Hij rijdt echt

superlekker. Bianca van den Bos Prijs: €2000,- ✆075 7720226 of bvdbos@hotmail.com (voor foto zie Marktplaats nr. 167042597). GEVRAAGD Voor Honda CB77-project: een handige jongen/meisje die voor mij twee speciaalbouten (zie foto vorig clubblad) voor mijn CB77 project kan na maken F. Appelman ✆023 538 94 37 goudreignet@gmail.com Voor Honda CL125-project: een gashandle waar de kabel door het stuur gaat. Ik heb wel het all. gedeelte met de schakelaars, maar de rest niet. Hij wordt ook gebruikt in CD125 en de CB100. Wie heeft er nog onderdelen voor een Honda GL1000 liggen. Peter van der Zon, ✆0653549781

WOESTHOFF

Used parts & motorcycles in- en verkoop gebruikte motoren en onderdelen

Joost Woesthoff Hazenberg 16 6971 LC Brummen 56

Tel.: 0575 56 00 15 Fax.: 0575 56 03 42 Mobiel: 06 53332181 Internet: www.woesthoff.nl KJMV Kontakt


Tel.: Fax: Adres:

0595 41 35 53 0595 41 31 00 Stoitsweg 7 9983 PJ Roodeschool (NL) e-mail: info@siccamasales.nl website: www.siccamasales.nl

MOTORFIETSONDERDELEN HR. Groningen 02035494 BTWnr. NL083199469B01

“Wat voor onze eigen motoren niet goed genoeg is, verkopen we ook U niet!”

Hajé, Matthijs & Onno

Exclusieve import Electrex motorfietselectro

✰ Postorderservice ✰ Stators, regelaars, startmotoren etc. ✰ Motorfietsonderdelen, nieuw en gebruikt. ✰ Jama uitlaatsystemen. ✰ Gevraagd: sloop en schade motorfietsen, ✰ Nieuwe originele onderdelen voor: Honda, Kawasaki, Suzuki, Yamaha Tel. info: di. t/m zaterdag van Geopend voor bezoek: wo. wo. za. Verder op afspraak.

10.00 - 16.00 uur 13.00 - 17.00 uur 19.30 - 22.00 uur 10.00 - 16.00 uur


DRUKWERK

KJMV Branding 20 1186 DH Amstelveen

Profile for Peter van der Zon

KJMV-KONTAKT2-2008  

Clubblad Klassieke Motorfietsen Vereniging

KJMV-KONTAKT2-2008  

Clubblad Klassieke Motorfietsen Vereniging

Advertisement