Page 1

2003

Klassieke Japanse Motorfietsen Vereniging


KJMV Klassieke Japanse Motorfietsen Vereniging Voorzitter:

P.N. Halbersma, Geest 53, 1811 GG Alkmaar e-mail: halloos@zonnet.nl

✆ 072 515 36 63

Vice-voorzitter

E. Hagen, Wilhelminalaan 22, 1735 HW ‘t Veld e-mail: ew.hagen@quicknet.nl

✆ 0226 42 23 51

Secretaris:

G. Voorbij, Dr. J.C. Boswijkln. 18, 3734 EA Den Dolder e-mail: gerard.voorbij@12move.nl

✆ 030 228 08 56

Penningmeester/ Ledenadministratie:

L.M. van Assema, Bosrankweg 3 2015 KP Haarlem e-mail: luuk.vassema@tiscali.nl

✆ 023 524 76 61

Redactie clubblad: (inleveren kopij)

G.P. van der Zon, Wilhelminalaan 30, 1735 HW ‘t Veld e-mail: petervdzon@planet.nl

✆ 0226 42 25 66

Redactieleden

G.P. van der Zon, E. Hagen, P.N. Halbersma, J.P. Goedegebuure en L.M. van Assema.

Activiteitencommissie:

N. Schleeper, Zuideinde 34, G. Voorbij, Dr. J.C. Boswijkln. 18, 3734 EA Den Dolder e-mail: gerard.voorbij@12move.nl

Lidmaatschap:

De kosten van het KJMV-lidmaatschap bedragen € 25,00 per kalenderjaar. Inschrijfgeld: € 3,00.

Postgirorekening:

Nr.: 40.89.648 t.n.v. KJMV Bosrankweg 3, 2015 KP Haarlem

Internet:

www.kjmv.nl

✆ 030 228 08 56

Het KJMV- KONTAKT verschijnt 4x per jaar


Beste mensen... D

it jaar ook al zo vroeg in het voorjaar de klassieker frisse lucht door de carburateurs laten snuiven? Vanwege het mooie weer toch al behoorlijk wat kilometers gereden. De ALV op 23 maart werd druk bezocht. Het stemt tot tevredenheid dat ook een aantal nieuwe leden de weg naar De Bilt hadden gevonden. De inbreng tijdens de vergadering werd door het bestuur ook zeer gewaardeerd. De thuisreis werd opgefleurd door de inzet van Klaas Poutsma die met z’n zijspancombinatie dermate veel wegbreedte vroeg dat de volgers op gewone tweewielers weinig last hadden van de door de zon naar buiten gelokte fietsers, skaters (!!) , wandelaars, open sportwagentjes… “Haaks de hoek om” is met zo’n driewieler een peule(n)schil! Tijdens de vergadering hebben we, op bestuursniveau, afscheid genomen van Niels Schleeper, de naar Friesland geëmigreerde Zaankanter, die een aantal jaren actief is geweest als onze activiteitencommissaris. Vanwege persoonlijke omstandigheden werd het bestuurswerk ‘em te zwaar. Hij blijft echter gelukkig betrokken bij het nieuw leven inblazen van toerritjes in het Noorden van het land. Z’n eerste daad was de tocht op 27 april. Elders in het blad foto’s en een verhaal “hoe ver, hoe lang, hoe mooi...” Als nieuwe bestuursleden heten we van harte welkom Rob Witbraad, Rien Stouthart en David van Lent. David en Rien stellen zich aan jullie voor in een aantal artikeltjes in dit “Kontakt”. Rob

KJMV Kontakt

doet dit in het volgend blad. We gaan ervoor in deze uitgebreide samenstelling een aantal zaken als ons documentatie-archief en de beursstand-aankleding te verbeteren onder het motto: kwaliteit boven kwantiteit. Suggesties en bijstand van leden worden natuurlijk zeer op prijs gesteld; hoe meer betrokkenheid, hoe langer onze club springlevend blijft! De toerrit in het kader van het 15-jarig bestaan werd op 13 april onder fantastische weersomstandigheden gehouden. Ook de belanstelling van de leden was bijzonder goed te noemen. Van “overzee” waren de gebroeders Smit overgekomen met een Suzuki RE-5 Wankel en een al even fraaie KAWA 750 3-cilinder. Johan van der Veer had voor de vele rijders een prachtige tocht uitgezet; gelukkig ook weer een aantal dames mogen verwelkomen! Gerard Voorbij had voor de niet-rijders een wandeltocht uitgezet in de nabijgelegen bossen. Iedereen genoot zichtbaar. Nr 2, juni 2003 In dit nummer o.a. Beste Mensen... Foto uit ‘t verleden Van de redactie... Uit de techniek 2 Winst&Verliesrek. Circuitdag Jubileumrit 1 In memoriam... Jubileumrit 2 Even voorstellen... Lek&Graafstroom CB 125 wankel...? Agressie... De geschiedenis van...  Kadootje 2 Even voorstellen...  Kaboutertoertocht Sites voor bites Boekrecensie Gerslootweekend Fierljeprit Honda’s racehistorie 10 Nieuwe leden... Aktiviteitenkalender Oude advertentie Vraag en aanbod Kopij en advertenties inleveren: vóór 20 september 2003

3


Beste mensen... Het onderzoek naar wat er in de toekomst voor “beren op de weg” verschijnen voor onze 2-takt klassiekers neemt meer tijd in beslag dan verwacht. De wetgeving is nog zeer wazig. Ook de standpunten van b.v. de FEHAC zijn niet duidelijk, mede omdat het op bestuurlijk niveau hier nogal rommelt.

Voor de komende maanden heel veel plezierige klassieker-kilometers gewenst en voor iedereen een fijne vakantie met veel zon en plezier! Peter Halbersma

Een van de oude trouwe 2-takt beestjes, de Suzuki 750 cc 3-cilinder. Te zien tijdens de Jubileumrit te Den Dolder. 4

KJMV Kontakt


Van de redactie... B

este clubleden, hierbij weer uw tweede clubblad dit jaar dat weer een hoop voeten in aarde had. ‘Velen’ van u hebben weer meegedaan om de inhoud weer gevarïeerd te maken en zoals u ziet lukt het toch weer. Het bestuur is uitgebreid, maar helaas, onze grote vriend uit Friesland heeft moeten afhaken. Niels bedankt ook namens de redactie voor jouw inzet en we wensen dat jij en Tine toch nog kunnen blijven genieten van de mooie motorsport. Een aantal van jullie heeft kunnen aanschouwen dat ik een andere stoomfiets gekocht heb, n.l. een Honda CB900Custom. Er moest nog wel het e.e.a. aan gebeuren voordat hij niet meer kwispelend over ‘s Heerens wegen gleed. Ik ben er zeer mee in m’n sas en hoop er nog vele kilometers mee te mogen rijden; nu met het mooie weer gebruik ik ‘m ook voor woon/werkverkeer. Op het moment van het uittypen van dit stukje is een grote groep clubleden de Limburgse wegen onveilg aan het maken. Helaas kon ik door ziekte van mijn vrouw niet meegaan naar het zuiden; maar volgend jaar hoop ik weer van de partij te zijn. Jos bij deze meld ik me alvast aan (als je het weer organiseert). Voor de rest wil ik iedereen een fijne, gezonde vakantie toewensen. Peter van der Zon

WOESTHOFF

Used parts & motorcycles in- en verkoop gebruikte motoren en onderdelen

Joost Woesthoff Hazenberg 18E 6971 LC Brummen KJMV Kontakt

Tel.: 0575 56 00 15 Fax.: 0575 56 03 42 Mobiel: 06 53332181 Internet: www.woesthoff.nl 5


Winst- en verliesrekening 2002 TOELICHTING De baten en lasten worden verantwoord in het jaar waarop ze betrekking hebben OPBRENGSTEN Het afgelopen jaar is â‚Ź6.822,28 aan contributie, met betrekking tot het kalenderjaar 2002, ontvangen van 280 leden. In 2002 hebben 15 leden hun lidmaatschap opgezegd en 17 leden hebben hun contributie niet voldaan. Al deze leden zijn van de ledenlijst gehaald. Er hebben zich in 2002 22 personen aangemeld als nieuw lid. De rentebaten zijn gelijk gebleven met voorgaande jaren Afgelopen jaar zijn minder T-shirt en sweaters aan de man/vrouw gebracht. Lid J. Creusen uit Kerkrade heeft zich ontfermd over deze materie. Het zoeken naar nieuwe adverteerders gaat ook gestaag door. Tijdens de evenementen vloeit er enig contant geld in onze geldkist. KOSTEN In 2002 zijn er 4 clubbladen en een ledenboekje verschenen. Wij hebben onze vereniging 3 maal gepresenteerd tijdens een evenement.

6

KJMV Kontakt


Winst- en verliesrekening 2002 Daaraan hebben diverse leden hun steentje bijgedragen waarvoor zij reiskosten vergoed hebben gekregen. Helaas waren er te weinig leden die hun motor beschikbaar konden stellen voor de beurzen, daardoor was het bestuur genoodzaakt extra kosten te maken om toch de stand te voorzien van motoren. Het bestuur is 4 maal voor vergadering bijeen geweest. Door het bestuur worden onkosten gemaakt voor o.a. overleg evenementen, clubbladen, contact met relaties, etc. Voor stalling van onze aanhangwagen hebben wij een nieuw onderkomen moeten zoeken, de ďŹ rma Driehouck in Zaandam had helaas geen plaats meer voor ons. Via de inspanning van Sam Kool hebben wij een nieuw onderkomen in Wognum (Noordholland), die we ook via een cadeaubon belonen, deze is geboekt onder representatie. Ook kosten van het domeinnaam KJMV wordt daar onder geboekt. Om onze vereniging nog een grotere bekendheid te geven en meer leden te werven, hebben wij 2 advertentie geplaatst in het Motorrijwiel. Om u te informeren over diverse activiteiten gebruiken wij bedrukt papier en enveloppen waarbij de post dit bij u thuis bezorgt. Het ďŹ nancieel jaarverslag en andere tussentijdse verslagen worden gekopieerd bij de wel bekende copieerinrichtingen. De hoogte van afschrijvingen zijn overeenkomstig de gebruikelijke gehanteerde normen. KJMV Kontakt

7


Winst- en verliesrekening 2002 UITGANGSPUNTEN BEGROTING Bij het opstellen van de begroting 2003 zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: 260 betalende leden. De kosten voor het vervaardigen van clubbladen, enveloppen, briefpapier etc. ontkomen niet aan de landelijke index. Ook de kwaliteit verbetering van ons clubblad heeft daar invloed op. Vooralsnog vindt er geen uitbereiding plaats in het aantal evenementen waarbij wij onze vereniging presenteren. In 2003 is er een bedrag gereserveerd voor de viering van ons 15 jarig bestaan.

OPMERKING Wederom doen wij een beroep op onze leden die “stand” materiaal beschikbaar kunnen en willen stellen om de uitstraling van onze “stand” op beurzen en evenementen verder te verbeteren. In afwachting van bovengenoemde is daarom geen bedrag opgenomen in de begroting. De materiele vaste activa wordt volgens onderstaand overzicht jaarlijks afgeschreven. Aanhangwagen Tapijttegels Clubvlag Printer Halogeen armaturen div. standmateriaal

5 jaar 8 jaar 8 jaar 4 jaar 6 jaar 3 jaar

De T-shirts en Sweaters blijven voor de verkoopwaarde vermeld. Liquide middelen hebben betrekking op het giro tegoed per 31 december 2002. Het tegoed aan kasgeld wordt in de loop van 2003 zo laag mogelijk gehouden door het te verekenen met onkosten van het bestuur. Er zijn geen korte termijn schulden te betalen.

8

KJMV Kontakt


Jubileumrit 13 april 2003 door Karin Lienos

Z

ondag 13 april half negen ‘s ochtends. Terwijl heel Nederland nog op zijn bedje ligt, hebben wij er al een aantal kilometers op zitten. Iedereen van onze groep heeft maar één gedachte, de jubileumrit 15 jaar KJMV. Rond hald elf kwamen de meesten aan in Den Dolder. Men werd in eetcafé ‘De Delta’ verwelkomd met koffie & gebak, wat er wel weer in ging. De zon liet zich al vrij vroeg van z’n beste kant zien en met een aangenaam temperatuurtje kon deze dag al niet meer stuk. Er werd weer veel gepraat en bekeken, tot het tijd werd om ons voor te bereiden op de puzzeltocht die op ons te wachten stond. Doordat de opkomst groot was, werd de groep in vieren gedeeld, tenminste... dat was de bedoeling. De route van ongeveer 90 km werd uitgedeeld. Nog even snel naar de wc en dan kon het spektakel beginnen. Met veel kabaal werden de motoren om 12:15 van de eerste groep gestart en genoot iedereen van de geluiden van zijn motor of van de motor die naast hem stond. Met veel geronk kwamen de klassiekers van hun plek en konden de motoren met hun eigenaren genieten van een prachtige rit. De achterblijvers konden genieten van twee soorten boswandelingen. Eentje om in te nemen en eentje om te lopen. Ik geloof dat beide mooie routes waren. Nadat alle vier de groepen voor de puzzelrit vertrokken waren, werden het al gauw twee groepen. Dat werkte prima, ook voor de vragen die men onderweg moest beantwoorden. Na zo’n 50 km werd het tijd om een terrasje op te zoeken om wat te gaan drinken. Tja, men krijgt toch wel dorst met dat mooie weer. Ook al liep het water bij sommigen in de mond bij het zien van al die prachtige motoren. Na weer wat bijgepraat te hebben werd het weer tijd om de laatste kilometers van de puzzeltocht voort te zetten. De vragen die we nog tegen kwamen tijdens de laatste kilomers waren best lastig. Maar waar zouden we zijn zonder mobieltje. Je belt even naar huis en het antwoord werd gegeven. Zie het als een soort hulplijn. Rond half vijf was iedereen weer bij het eetcafé ‘De Delta’ gearriveerd. De laatste vragen moest men binnen beantwoorden d.m.v. raden. Dit was voor de meesten niet hun sterkste kant maar één voorwerp heeft iedereen wel goed geraden. Ondertussen kon men genieten van het heerlijke buffet dat men had klaargezet. Er werd goed gegeten maar dat mag ook wel als je de hele dag hebt gereden. Nadat iedereen was uitgegeten, kwamen de prijzen op tafel. KJMV Kontakt

9


Jubileumrit 13 april 2003 door Karin Lienos De winnaars van de vragen werden bekend gemaakt: 1e Dennis Voorbij 2e Ernst Hagen 3e De heren van Texel, de Smit(h)-brothers en de heer Rijnaards

Tevreden en voldaan van deze mooie en geslaagde dag ging iedereen zich klaarmaken voor de terugreis, want ook aan deze dag is helaas een eind gekomen. De volgende jubileumrit zal nog even op zich laten wachten. Maar ik hoop dat iedereen weer van de partij is. Rest mij nog te zeggen dat wij met elkaar nog veel plezier aan elkaars motoren mogen beleven en zorg ervoor dat de motor, maar in de eerste plaats jezelf heel blijft, zodat wij elkaar weer snel mogen zien. Groetjes van een Honda CB 400 rijdster, Karin Lienos

10

KJMV Kontakt


Jubileumrit 13 april 2003 door Ernst Hagen Hoewel de club op 13 april al 15 jaar en 5 maanden bestond, zou het festijn toch op déze datum plaatsvinden...,... iets beter weer enzo..., welnu, dat was zéker het geval! De opkomst was zonder meer zeer goed, niet alleen door het mooie weer maar wellicht ook door de centrale ligging der plaats van samenkomst. Daar ik niet weet of er nog meer verslagen gemaakt zijn, zal ik mijn geheel eigen, ietwat beknopte versie geven, wat saaier dan normaal, wegens het ontbreken van knabbel en babbel, resp. Strebbel en Nielis... Net als met de ALV plus clubmiddag in maart te De Bilt, een delegatie per motor uit Noord-Holland. Naar de ALV kon ik helaas niet meebrommen, omdat ik allerlei spullen, zoals motorblokken, mee moest zeulen, doch dit keer ging het lukken. Dat was maar goed ook, want als

KJMV Kontakt

ik er niet bij ben gaat het meestal mis... Je kunt die knullen gewoon niet alleen laten... Men raakt de weg kwijt, krijgt pech of ontspoort anderszins en komt bij de Martinitoren terecht... De laatste keer, met de ALV dus, waren de Helderse heren Teeuwen en Forrer, de Schagenees Poutsma, maar vooral die duivelse coureur Kool uit Wognum zo bruut te keer gegaan dat redacteur Van der Zon uit ’t Veld bij Amsterdam reeds geheel zoek was gereden... Fijn volkje hoor, die Noordhollanders... Afijn, deze keer zou ik meegaan en een oogje in het zeil houden... Verzamelpunt één is bij de motorzaak van Ernst Hagen Motoren te Schagen, een gerenommeerd motorfietsenbedrijf, dat zich bezig houdt met onderhoud en reparatie van Japanse motoren, misschien wel bij u bekend... De familie Lienos (vader Johan) op een CB 500 F en dochter Karin

11


Jubileumrit 13 april 2003 door Ernst Hagen op een CB 400 F, alsmede “Piet Polish” (Frans) op z’n angstaanjagend schone en blinkende 450 K1 zijn keurig op tijd ter plekke, het wachten is op “knee-padPeter” van der Zon... Tom gaat bij mij achterop de CX 500, maar waar blijft Peter... We zullen net gaan vertrekken, als hij arriveert..., P. had niet begrepen dat we vanuit Schagen vertrekken; dat was oom Frans vergeten door te geven... Gezamenlijk richting Wognum, alwaar Sam “don’t look back” Kool al te popelen zit op zijn CB 750 met Hilly achterop. In een uitermate beschaafd tempo varen wij richting Den Dolder, waarbij enkele deugnieten uit het gezelschap bij sommige mooie bochten of afslagen zich even laten gaan, teneinde de banden niet helemaal

vierkant te laten worden. Achter Peter rijdend kan ik constateren dat zijn CB 900 C inderdaad wat kameelachtige eigenschappen vertoont, qua wegligging. In Den Dolder aangekomen, blijken er al aardig wat leden te zijn en er zullen er nog veel meer komen! Binnen, het gebruikelijke bakkie plus versnapering en talloze gesprekken op hoog niveau natuurlijk, al wordt er ook wel over andere merken gepraat... Gelukkig zijn er ook veel dames in ’t gezelschap, zodat er niet alleen over motoren geleuterd hoeft te worden. De opkomst is dus zeer goed, terwijl ik toch met enige weemoed een flink aantal bekende “oudstrijders” mis...

broodtrommeltje aanwezig

12

KJMV Kontakt


Jubileumrit 13 april 2003 door Ernst Hagen De organisatie is vooral in handen van de familie Voorbij, aangevuld met Johan van de Veer voor de puzzelrit en hiervoor weer assistentie van onze voorzitter Peter Halbersma op zijn kanariegele XS 500. Johan en Peter gaan de puzzeltocht uitzetten, de clubleden gaan hierna in groepjes proberen de juiste oplossingen op talloze vragen te vinden, doch op z’n minst de bedoelde route te volgen. Tom en ik vertrekken in het laatste groepje met oom Frans, René Paques op een vroege C77 en Dennis Voorbij op zijn CB 350 tweecilinder, blij stralend omdat hij zich nu eens niet op een BMW hoeft te verplaatsen. Eigenlijk hou ik niet zo van puzzelritjes, meestal ben ik als éen van de eersten klaar en blijk dan de helft gemist te hebben.... Maar deze keer rijdt Dennis voorop, die ál z’n aandacht bij het verkeer en de puzzel kan houden, zó gemakkelijk rijdt zo’n Honda...

Dennis doet het dan ook erg goed..., het beantwoorden der vragen is andere koek, dat valt lang niet mee. Er wordt nogal wat parate kennis verlangd van Japanse topografie, flora en fauna, ook niet helemaal mijn sterkste kant. Na afloop blijkt dat nog best mee te vallen...., Dennis blijkt uiteindelijk gewonnen te hebben, volkomen terecht overigens, Tom en ik zijn tweede... De wandeltocht onder leiding van Gerard is ook in de smaak gevallen te oordelen naar de diverse reacties... Het eten laat zich goed smaken en hierna wordt het zo’n beetje tijd voor de terugreis. De “Smit-brothers” van Texel, respectievelijk op een Kawa 750 driepitter en een Suzuki RE 5 wankel, alsmede “Beus” op z’n CB 900 Bol d’Or rijden met ons mee terug richting Noordwesten. Het gaat allemaal goed tot de rotonde bij Wognum, daar ga ik wat extra rondjes draaien, bij wijze van groet aan Sam... Dit brengt wat lieden in verwarring die plots ook naar Wognum willen... Derhalve komen we toch nog wat verdeeld thuis... Het is een bijzonder geslaagde dag geworden, waarbij ik met name de familie Voorbij en Johan van de Veer nog even wil bedanken voor hun geweldige inzet! En verder een ieder voor zijn en haar aanwezigheid! Errunst

KJMV Kontakt

13


Jubileumrit 13 april 2003 fotoimpressie door Peter van der Zon

14

KJMV Kontakt


Agressie... J.P.G. schrijft...

H

alfverwege de vorige eeuw (...), lagen de (gezags)verhoudingen duidelijk(er?). Gezagsdragers, in de ruimste zin van het woord, waren lieden waarmee rekening diende te worden gehouden. Sterker nog, ze maakten letterlijk de dienst uit. En wee de snoodaard die daaraan ‘n eigen interpretatie dacht te ontlenen Het gezin, als ‘hoeksteen’ en afspiegeling der samenleving, kende dien overeenkomstig ‘hierarchische’ gezagsverhoudingen. Ergo, als prille wereld burger had je weinig in de gortepap te brokkelen...! Edoch, “times are changing”, de Golden Sixties kondigden zich in alle hevigheid aan. “Flower Power”: “make peace not war!” Maar ook de “Provo’s”, jongeren die dat stoffige en oubollige systeem (met succes) bestreden (gesteund door gefrustreerde ‘oudere jongeren’...). Dat e.e.a. z’n uitwerking ook in huiselijke kring niet miste, was onvermijdelijk. Gaandeweg ontwikkelde zich ‘n ‘nieuw elan’ van “vrijheid blijheid”. Het veel geroemde, doch bedenkelijke, fenomeen “vrije opvoeding “ kondigt zich aan.

We hoeven ‘r derhalve geen tekeningetjes bij te maken, zinloos geweld is meer regel dan uitzondering. Slechts de uitingsvorm verschilt (nog). Dat je ‘r ‘beroepshalve’ mee te maken krijgt, is reeds van de gekke, maar dat sommige lieden zelfs in ‘hobbyverband’ hun frustraties botvieren, is het doorbreken van ‘n ongeschreven gedragscode! Januari 2001. Op de toegangsweg naar het Autotron te Rosmalen, ontstaat, door een of andere onbenullige handeling, verschil van mening tussen ‘n paar bezoekers van de “oldtimer motorenbeurs”. Aanvankelijk blijft ‘t bij ‘verbaal geweld’, doch (zoals vaak) wordt ‘t ‘heftig’ en liggen twee ‘volwassen’ (hoewel) kerels op elkaar in te beuken alsof ‘t om de hoofdprijs gaat! Midden op de openbare weg. Voor de argeloze voorbijganger, die slechts geïnteresseerd is in ‘leuke’ dingen, is dat op z’n minst ontluisterend c. q. ‘confronterend’ ! ‘t Eerste wat door de strot sijpelde was: “Tweeduizend jaar ‘beschaving’? Vergeet ‘t maar!”

Opvoeden is echter geen vrijblijvende taak maar noodzaak! Ongeacht cultuur, milieu en levensovertuiging, is enig inzicht in wat wel maar vooral niet kan, het absolute minimum (stoffige, oubollige en belerende kretologie als: “normen en waarden”, worden bewust vermeden). Zo’n generatie in de vrijheid der ruimdenkers opgegroeide kids, kijkt vanzelfsprekend iets anders aan tegen de onvermijdelijke ‘spelregels’ van het dagelijks bestaan. KJMV Kontakt

15


Kadootje 2 Hennie van Welbergen...

V

rijdags zat ik me af te vragen of ik zaterdags naar Vehikel zou gaan of naar de klassieker rit van de “Stoppelhane” in Raalte (Sallands oogstfeest). Na er een nachtje over geslapen te hebben koos ik toch voor Raalte, nog niet wetend of ik mee mocht rijden met mijn Honda CB750 Four K7 uit 1977, aangezien een klassieker soms een rekbaar begrip is. Een kwartiertje van huis af en al bijna ter plaatse kwam ik eerst nog in een regenbui terecht. Te weinig regen om een regenbroek aan te trekken maar net genoeg om nat te worden. Na hier en daar gevraagd te hebben mocht ik toch starten. Met ± 80 motoren vertrokken we gelijktijdig in een mooi rookgordijn uit Raalte, na ongeveer 40 km was er een veel te lange tussenstop bij een camping aan de IJssel. We mochten daar niet te vroeg weg omdat de Oogstkoningin ons in zou halen, en er na de rit een prijsuitreiking en een hamburger op ons lag te wachten. Tijdens het verorberen van de hamburger werd er begonnen met de prijsuitreiking, ik begreep toen nog niet waarvoor maar dat zou spoedig komen. “De eerste prijs voor de mooiste combinatie (man en machine) voor de eigenaar van de motor met kenteken ML -60-KP.” Niet wetend dat dit mijn kenteken was werd er door mij niet gereageerd. Pas nadat men zei dat er maar één Honda K7 was drong het tot mij door dat ik de winnaar was van een zeer fraaie beker. Na de uitleg van de Oogstkoningin (jammer dat je geen foto van haar hebt, red.) dat het niet altijd een Harley hoeft te zijn ging ik wel een meter groeiend op huis aan met achter mijn jas een grote bobbel van een beker. Mijn dag kon niet meer stuk.

16

KJMV Kontakt


Toerrit 21 september 2003

Lek & Graafstroomrit Beste clubleden Hieronder volgt een wijziging inzake de toertocht die Jan Verheij jaarlijks organiseert. In tegenstelling tot eerder in het clubblad vermelde datum van 14 september wordt dit nu

21 september 2003 om 12.00 uur Een en ander is gewijzigd in verband met de CRT races welke anders gelijktijdig plaatsvinden. Deze tocht voert door de Alblasserwaard over weggetjes en paadjes welke amper op de kaart vermeld zijn. We gaan zo kort langs de molens dat deze aan te raken zijn. De aanvang van de tocht is gepland op zondagochtend om 12.00 uur Vertrek vanaf cafĂŠ Sluis, Sluis 19 te Groot-Ammers. Voor degene die de het even intikt op zijn route planner: Poscode 2964 AR Het telefoonnummer waaronder ik te bereiken ben is: 0184-663563. Gouda

Utrecht

07

A2 7

N2

Lek Lek Groot-Ammers

6

N214

N21

Papendrecht

Gorichem

Het 1e bakkie koffie wordt U aangeboden door Bouwburo Sluis.

KJMV Kontakt

17


Fierljep-rit O

27 april

f het ding nu Wessel-run, Enumatil-toer of Fierljep-rit heet..., geheel vlekkeloos gaat het nimmer, bij die noorderlingen. De verwachtingen waren toch hoog gespannen, nu de organisatie uit wel drie personen zou gaan bestaan en niet de minsten, qua kaliber per organiserend vermogen...; de heren Brandsma, Schleeper en Slagter zouden garant moeten staan voor een noordelijk hoogstandje... Wytze zit niet goed in z’n vel, Wessel zal er niet zijn (!!!!!!), op z’n eigen rit notabene... en Niels weet nog allemaal van niks... Enfin, Wessel ziet in dat dit toch eigenlijk te grijs is, Niels laat weten dat er absoluut wel gefierl-dingest wordt en heeft nog fervente pogingen gedaan het compleet noordelijke ledenbestand te mobiliseren... Je staat toch versteld hoe druk wij het met z’n allen hebben. Ook uit Noord-Holland regent het toezeggingen, al valt dat uiteindelijk (ook) tegen... Zondagmorgen plusminus kwartoveracht vertrekken “Beus”, Merijn en ik uit Schagen. Sam is niet op komen dagen, na een telefoontje mijnerzijds, blijkt hij zich niet goed te voelen. Beus op de Bol d’Or en Merijn en ik op de CX 500. Net voorbij Sneek komen we Klaas en Geeske Poutsma achterop, respectievelijk op en in de GL 1000 zijspancombinatie. Met z’n vijven rijden we verder en vanaf de afslag Gorredijk binnendoor naar ’t verzamelpunt: ’t witte huis te Donkerbroek. Daar staat reeds Jelke Aalders met z’n XS 750 driepitter. Binnen voor een bakkie; spoedig arriveren Freek de Vries op z’n smetteloze CB 550 F, Wessel met een CX 500, Niels op een GL 1000 semi-rat-bike en tenslotte Klaas Koopmans op de enige échte klassieker in het gezelschap: een Honda CB 77! Derhalve twee Groningers, twee Friezen ( waarvan één nepper ), een Drent en maar liefst (toch nog) vijf Noord-Hollanders... Van de delegatie uit ’t westen mis ik toch wel o.a. broeder Tuck (Strebbel), Sam (weet ik van), Frans, onze maar immer voortsnellende poetsdoek, de complete familie Lienos, en bijvoorbeeld de heren Dragtsma en Halbersma om het niet-Hondapercentage wat op te vijzelen... Wat dat laatste betreft: Er zullen nogal wat kilometers verreden dienen te worden en dan heb je wel baat bij enigszins be-trouwbaar materieel natuurlijk... Tenslotte mis ik buurman Van der Zon op z’n maar liefst tien versnellingen tellende race-custom met bee-em-wee-wegligging... Tja, hij is verhinderd wegens het oprichten ener schutting met z’n buurman..., op zondag notabene, als goed katholiek..., arbeid op de dag des heren...

18

KJMV Kontakt


Evenement 27 april 2003

Annemiek daar had ik een dwarsbalkje voor gestoken. Terug naar Donkerbroek: De aanvankelijk redelijk ingetogen stemming verandert vrijwel direct na aan- en binnenkomst van Niels. Onze spraakwaterval uit St. Jacobiparochie steekt na de begroeting voortvarend van wal en houdt onder andere een betoog over erfelijkheid en daarvoor verantwoordelijke genen die mannen in het verleden ertoe brachten ten aanzien van het verleiden van vrouwen minder subtiele praktijken toe te passen, zoals het gebruik van harentrekkerij onder bedreiging van knots....(Vergelijk het Batavus-mannetje uit Heerenveen; rare jongens die Friezen)... Ik begrijp nu hoe Tine in St. Jacobiparochie terecht is gekomen.... Het hele fijne van de verhandeling is mij helaas ontschoten, maar misschien kan Niels dat nog eens op papier zetten. De toertocht zelf, onder leiding van Wessel voert ons door een minuscuul stukje Friesland en voor het overgrote deel door Drente, totale afstand zo’n 160 km; waarom de toer derhalve “Fierljep-rit” heet is mij nog niet geheel duidelijk... Erg veel, verschrikkelijk mooi Drente, en erg weinig met grote stokken op of in slootjes springen..., nu is mevrouw Hagen er niet bij, vandaar het links laten liggen der slootjes natuurlijk... Toch stijgt het vochtigheidsgehalte nog enigszins; er vallen wat buitjes, heel vreemd, want Frans is er helemaal niet, of zou hij toch ergens bij de Martinitoren op ons staan te wachten met broeder Tuck? Wat later klaart het op en blijft het verder droog, wat zon zelfs en een stevige wind.

KJMV Kontakt

19


Evenement 27 april 2003

De tussenstop is in het fraaie plaatsje Grolloo, ook bekend van Cuby (Harry Muskee) met of zonder sneeuwstormen. Bij het afscheid van dit pittoreske plaatsje nog even gezamenlijk geposeerd bij ’t beeldje van Harry, inclusief fotootje (Na ons bezoek aan Grolloo, zal Harry prompt een lintje van de koningin krijgen; kan geen toeval zijn..., dit moet de invloed van Blizzard-Biertje-Beuzekom zijn... ). De terugweg is ook fraai en weer eindigend bij het verzamelpunt te Donkerbroek. Wessel heeft dit prima gedaan en verdient ons aller hulde. Nog even nateuten bij een ‘bakkie’, waarbij wederom vooral ’t orakel uit Jacobiparochie verbaal verreweg de boventoon voert, al weet ik niet meer zo goed waarover....Tenslotte gaat een ieder weer zijns weegs: Noordholland rijdt achter Klaas tot Sneek binnendoor, Klaas is eigenlijk Fries en weet zeer goed de weg in deze contreien, het laatste stuk nog even flink wind tegen. Desondanks mooi op (etens) tijd weer terug. (!) Een geslaagde dag, jawel..., de thuisblijvers hadden wederom geen gelijk... Errunst

Westknollendam 122 1525 PT Wormerveer Tel.: 075 640 03 70 fax: 075 640 35 68 e-mail: sales@roukama.com www.roukama.nl www.motorsloop.nl www.motorfiets.com

20

KJMV Kontakt


Kaboutertoertocht 13 juli 2003

O

p zondag 13 juli a.s. organiseert de Klassieke Japanse Motorfietsen Vereniging haar jaarlijkse toerrit voor motoren tot 200 cc. Plaats van samenkomst is restaurant “De Zandhorst” gelegen aan de rondweg N242 in Heerhugowaard (Noordholland). Het restaurant is te bereiken vanaf de rotonde Alkmaar (A9) de weg richting Heerhugowaard/Leeuwarden te volgen. Na ca. 1 km. vanaf het spoorviaduct ligt het aan de rechter kant van de weg. Er wordt verzameld om 11.30 uur, waarna de start zal plaatsvinden om 12.00 uur. Geïnteresseerden zijn natuurlijk welkom, maar moeten de stoet op eerbiedwaardige (en veilige…) afstand volgen! Voor alle duidelijkheid: deelname uitsluitend voor Japanse klassiekers tot 200 cc. Inlichtingen bij Ernst Hagen Motoren, tel. 0224 29 20 08

Boekrecensie The Honda Motorcycle

identification Guide

In het vorige blad maakte ik al melding van dit boek. Jan van der Sande van Honda Nederland stuurde mij direct een brief met daarin de ISBN-code en met de mededeling dat het bij Honda niet meer te verkrijgen is. Ruud Klok mailde mij dat het ook op Internet te koop is bij de site: http://dspace.dial.pipex.com/merlinbooks/ hond.htm Daar ik uit ervaring weet dat boeken kopen via internet duur kan zijn is een alternatief in Nederland eenvoudiger én goedkoper. Het is een lijfelijk boek met een dikte van ± 3,5 cm met 524 pagina’s en geeft de modellen van Honda weer die van 1959 tot 2000 in de USA uitgebracht zijn. Het formaat is Amerikaans n.l. 21,2 x 27,6 cm en is dus kleiner dan ons gebruikte A4. Helaas staan specifieke Europese modellen er niet in. Dus wellicht uw motor ontbreekt dan. De ISBN code is: 0-9642491-1-1 en is in Nederland te koop bij Ernst Hagen Motoren voor het bedrag van € 53,00. Een mooi boek voor een ‘mooie’ prijs! Peter van der Zon KJMV Kontakt

21


Uit de techniek het onderhoud van uw motor Deze nieuwe rubriek kan naar mijn mening voor veel leden interessant zijn. De meesten van ons zijn toch zelfsleutelaars en kunnen altijd goede raad en tips gebruiken. Hulde dus voor dit genomen initiatief en mogen er nog veel verschillende onderwerpen volgen. Volgens mij zijn er ook clubleden die de nodige ervaring hebben opgedaan met het sleutelen aan klassieke (Japanse) motoren en kunnen misschien een waardevolle bijdrage leveren. DE BOUGIE: 2 Tijdens het lezen van het vorige artikel vroeg ik me af hoe lang ik met een set bougies doe. Ik vervang de bougies nooit na een van tevoren vastgesteld aantal km,s, maar eigenlijk een beetje op het gevoel. Het komt misschien niet erg professioneel over, maar heb in de ruim 23 jaar dat ik met de GL1000 rij nog nooit problemen met de bougies gehad. Voor het normale straatgebruik zijn de bougies tegenwoordig erg betrouwbaar en geven zelden problemen. Waarschijnlijk geven de bougiekabels en kappen meer problemen. Voor het gemak ga ik maar even voorbij aan de tweetakten, want daar heeft de bougie het niet altijd even makkelijk. Als die motor eenmaal “verzopen” is, dan heeft de bougie ook vaak het loodje al gelegd. Maar wat ik me nu afvraag, wanneer is de bougie nou echt versleten? Het bougiebeeld van foto nr. 5 geeft hier duidelijk aan dat de massaelektrode voor een groot deel al weggebrand en echt wel versleten is. Als de bougies na ruim 20.000 km nog hetzelfde beeld hebben als foto nr1, de elektrodes zijn nog niet ingebrand, lijken ze nog goed genoeg om weer te worden gemonteerd. Maar zijn ze dan nog wel goed? HONDA geeft in het werkplaatshandboek van de GL1000 aan om ze elke 10.000 km te controleren en na 20.000 km of één jaar te vervangen. Nu maakt het volgens mij ook wel verschil met welk type motor en het gebruik hiervan hoe lang de bougies mee gaan. Met de GL1000 rij ik zelden boven de 5000 omw /min en als je daar een 600 supersport tegenover zet met 14.000 omw/min, dan lijkt me dat de bougie bij de laatste het toch een stuk moeilijker heeft. Er zijn ook speciale bougies die ca 100.000 km mee gaan, maar die laten we maar even buiten beschouwing. O ja, ik wou toch weten hoe lang ik met de NGK D8EA bougies doe voordat ze worden vervangen. Nou dat is gemakkelijk terug te vinden in het onderhoudsboek wat ik al die jaren bij hou. Tijdens het doorbladeren hiervan kom je weer pijnlijk tot de conclusie dat de tijd toch wel heel snel aan ons mensen voorbij trekt. Maar er staan ook wel leuke en verrassende dingen bij. Wat me inderdaad verraste was de standtijd van de bougies, variërend van 20.000 tot 38.000 km. Hoe komt iemand erbij om met zo’n ogenschijnlijke willekeur met de bougies om te gaan. 22

KJMV Kontakt


Uit de techniek het onderhoud van uw motor De eerste keer heb ik ze keurig na 20.000 km vervangen, later werd het een paar keer na 25.000 km en twee keer na 28.000 km. De laatsten hebben 38.000 km hun goede diensten bewezen. Door de jaren heen heb nog nooit bougieproblemen met deze motor gehad en daarom heb ik de standtijd steeds iets verlengd. De oude bougies zijn nooit erg versleten geweest, tenminste dat lijkt zo. Ik bewaar meestal de laatst vervangen exemplaren en heb ze nu nog eens goed bekeken. De elektroden zijn maar nauwelijks weggebrand en ze lijken zo weer gemonteerd te kunnen worden. Waarom heb ik het niet gedaan vraag iemand zich wellicht af. Het antwoord hier op kan ik niet met overtuiging geven. Het heeft iets te maken met het idee van laat ik het maar doen, het kan geen kwaad en geeft een zeker gevoel. Het verschil in benzineverbruik is niet te bespeuren, met een zijspancombinatie is het verbruik toch al erg frustrerend, maar merk ook geen verschil in starten en lopen met nieuwe bougies. Wat ik me nu echter afvraag: hoe lang kan een bougie bedrijfszeker zijn werk doen en wordt het benzineverbruik niet nadelig be誰nvloed? Misschien zijn er clubleden of andere ervaringsdeskundigen die hier meer van weten.Ik wacht met spanning af. Klaas Poutsma

KJMV Kontakt

23


Oude advertentie

uit Japanse motorcycles story 1951 - 1977

24

KJMV Kontakt


Advertentie maarseveen1

10/14/02

5:10 PM

Page 1

OP MAAT GESNEDEN VERZEKERINGEN Klassieke Motoren

vanaf 20 jaar voordelig bij ons te verzekeren •• alWA-premies vanaf 27,23 per jaar, volgende motors 20,42 (ouder dan 25 jaar) verzamelpolis is mogelijk, al uw • ook klassiekers op één polis!!! brand en diefstal en volledig casco • mogelijk tegen zeer prettige premies

Moderne Motoren (bestuurders ouder dan 27 jaar) Bij 0 tot 20 jaar gelden de volgende premies: tot regio 1 regio 2 regio 3 125 cc 43,56 46,29 51,28 250 cc 46,74 49,46 54,91 350 cc 50,00 53,10 58,54 500 cc 58,54 62,17 68,52 750 cc 63,53 67,61 74,87 1000 cc 67,16 71,24 78,50 daarboven 68,97 73,06 81,23

hier gaat uw reeds opgebouwde no-claim korting nog eens vanaf, (dus schadevrije jaren)! prijzen excl.poliskosten ( 5,- éénmalig) en 7% assurantiebelasting

Klassieke Brommerverzekering

Verzamelpolis voor alle bromfietsen ouder dan 20 jaar samen op een polis. Versnellingen of automaten maakt niet uit. bestuurders minimaal 20 jaar en in het bezit van een ander vervoermiddel voor dagelijks gebruik. Premie 60,- (incl. kosten). Losse polis voor klassieke brommers (ouder dan 25 jaar), bestuurders vanaf 16 jaar, maar wel in het bezit van een ander dagelijks vervoermiddel. Premie 34,- per jaar (incl. kosten).

Roel van Maarseveen Assurantiën POSTBUS 8516, 3503 RM UTRECHT tel 0521 - 592885 / fax 593446

KJMV Kontakt

25


Foto uit ‘t verleden Steve Mcqueen op Honda CB 72

26

KJMV Kontakt


Nieuwe leden

W

ij, het bestuur en de redactie, heten alle nieuwe leden van harte welkom in ons midden en hopen op uw aanwezigheid tijdens de vele activiteiten die door en met onze leden worden georganiseerd. Wij zijn verheugd dat er, o.a. tijdens vele beurzen en andere evenementen, toch weer veel motorliefhebbers van klassieke Japanners, onze club hebben gevonden, te weten: M. Hagen (jeugdlid) ‘t Veld E. Koning Meppel M.T. v. Ammers Lambertschaag R. Klok Beverwijk A. de Vries Mijdrecht A. v. Buël Zeist R. v.d. Voort Noordwijk G. Wielart (don) Haarlem L.J. Hoeflaken Wijk en Aalburg Laten we hopen dat zij het binnen onze club naar hun zin hebben en dat we ze op de vele clubactiviteiten kunnen begroeten. We zijn benieuwd naar hun Japanse klassieker(s)!

CIRCUITDAG CROIX-EN-TERNOIS Maandag 1 september 2003 Op maandag 1 september wordt door de Laverdaclub Nederland een racecursusdag gehouden op het circuit van Croix-en Ternois. Voor diegene die hier aan mee wil doen is een formulier beschikbaar. Dit is verkrijgbaar bij Martin Damsma, Donizettilaan 20, 3055 SH Rotterdam of telefonisch 010 461 29 29. Het inschrijfgeld hiervoor kunt u overmaken naar: Penningmeester LCN, Postgiro 2508257, Woerden, ovv ‘Croix 2003’: Kosten: 90 euro voor leden Laverda Club Nederland en Ducati Club Nederland, 100 euro voor overige deelnemers. Baancommissarissen (vlaggenisten) gezocht! Het is ieder jaar weer moeilijk om voldoende vlaggenisten te vinden. Zonder hen kunnen we echter niet rijden. Gaat er iemand met je mee naar Croix die wel wil helpen als baancommissaris? Meld je dan aan bij Martin Damsma (010 461 29 29 of 06 51 99 1973 of email: martin.damsma@etm.ericsson.se

KJMV Kontakt

27


In memoriam Barry Sheene 1950 - 2003 Een begenadigd motorcoureur maar vooral een bijzonder mens. Zo zal Barry Sheene in de herinnering van zijn vele fans blijven voortleven. Tien maart verloor de 52-jarige Brit zijn kansloze strijd tegen een slopende ziekte. Barry Sheene was een ‘working class hero’. Als zoon van een loodgieter groeide hij op in een Londense woonwijk. Sheene stond vooral bekend als een aimabele coureur die altijd klaarstond om een ander te helpen. Wil Hartog kan daar over mee praten. ‘De witte reus’ voelde zich kotsmisselijk kort voor de TT van 1977. Het drankje dat Sheene hem schonk deed wonderen. Hartog won de TT. Sheene heeft vanaf de 50cc zo’n beetje alle klassen doorlopen, maar zijn grote doorbraak was tijdens de TT op 28 juni 1975, toen hij zijn eerste 500cc race op zijn naam schreef. Een jaar later werd hij voor het eerst wereldkampioen. Dat verschafte hem het recht op het nummer 1, maar Sheene hield vast aan het nummer 7. Hij zou 19 grand prix’s in de Koningsklasse op zijn naam schrijven. De laatste keer op 16 augustus 1981 op het circuit van Anderstorp in Zweden. En tot op de dag van vandaag is Sheene nog steeds de laatste Brit die een grand prix in de zwaarste klasse heeft gewonnen. Sheene stond op de baan vooral bekend als een buitengewoon strijdlustig coureur. In zijn ontembare geldingsdrang ging hij wel eens te ver. In 1982 ging Sheene tijdens een training voor de grand prix van Engeland op Silverstone zo hard onderuit dat artsen acht uur op de operatietafel nodig hadden om zijn benen weer fatsoenlijk te laten functioneren. En op Daytona raakte hij eveneens zwaar gewond toen hij met meer dan 250 kilometer per uur crashte. ‘Mister TT’ Jaap Timmer zocht hem

28

destijds op in het ziekenhuis van Daytona. “Hij lag er helemaal in het gips”, herinnert Timmer zich. “Toen hij me zag zei hij, blij dat ik je zie, geef me maar een sigaret”. Dat tekent Sheene. Altijd gevoel voor humor. Sheene profileerde zich vooral als een rijder die voor de belangen van andere coureurs op kwam. Zoals in 1977 toen de Zwitser Hans Stadelmann op de Nürburgring verongelukte en Sheene degene was die de rijdersstaking er door drukte. Sheene werd twee keer wereldkampioen 500cc. Sheene zette in 1984 een punt achter zijn carriëre. Hij emigreerde met zijn vrouw Stephany naar Australië. Hij werkte de laatste jaren als tv-commentator bij grote evenementen. Tijdens de vorige zomer werd keel- en maagkanker bij hem geconstateerd. Sheene weigerde zich bloot te stellen aan chemotherapieën en koos voor een natuurlijke behandeling. Hij zou afgelopen zondag tijdens de formule 1 grand prix in Melboure de finishvlag hanteren, maar was daar niet meer toe in staat. Tien maart viel voor Sheene de finishvlag, maar de legende van de nummer 7 zal altijd blijven voortleven.

KJMV Kontakt


Advertentie

specialist in Japanse motorfietsen

Dubbele Buurt 24 1521 DC Wormerveer Tel.: 075 621 02 42 KJMV Kontakt

29


Advertentie

Marcel Vlaandere, Snekerpoort 21, 8701 HK Bolsward, NL In- en verkoop van nieuwe en gebruikte onderdelen Motoren straal- en epoxeerwerk van frame ‘s e.d, Lakspuitwerk Reparaties, Krukasrevisie, Zadelrestauratie Postorderservice met “niet goed, geld terug” – garantie Tel/Fax: 0031 (0)515 57 35 91/Mobile phone 0031 (0)6-41484547 e-mail: info@suzukitandgtparts.nl Specialized in: T20, T250, T350, T500, GT125, GT158, GT250, GT380, GT500, GT550, GT750 parts for Suzuki

http://www.suzukitandgtparts.nl/ 32

KJMV Kontakt


Even voorstellen David van Lent...

Tijdens de Algemene Ledenvergadering is ons Bestuur versterkt met drie enthousiaste leden, n.l. David van Lent, Rob Witbraad en Rien Stouthart. Zij gaan in onze club diverse activiteiten op poten zetten en zullen helpen waar nodig is. Hierbij stellen zij zich voor en we beginnen met David van Lent. Ik ben David van Lent, geboren in het introductie jaar van de F3. Zo rond mijn derde jaar raakte ik besmet met het motorvirus. lk maakte de buurt al vroeg onveilig op m’n trapmotor met zijspan die ik al gauw verruilde voor een tweewieler (op twee wielen kan je platter). De eerste gemotoriseerde ervaring was in m’n tiende jaar. Vanuit het electriciteitsbedrijf kreeg ik de gelegenheid lekker te gummen op een electrische bromfiets. Deze snelheidsbeleving werd in rap tempo opgevolgd door een wilde rit door het Friese landschap op een Honda FT

500. Verpest voor de rest van m’n leven! (thanks Rob!). Niet lang daarna kocht ik een DKW RT98, werkelijk zo uit de sloot getrokken en niet lopend (heeft maanden bij ons in de gang gestaan). De vrede keerde pas weer in huis terug op het moment van verkoop, ik was toen veertien. Op m’n zestiende een Honda C320S gekocht die met een maand ongewenst van eigenaar verwisselde. Als opvolger kwam een C 31OA die ik later weer verkocht om een C 50 aan te schaffen. Dit was een heuse Frans Visbach Special. Deze had een extra oliegedempte schokbreker aan

Rien,

KJMV Kontakt

Rob en

David

33


Even voorstellen David van Lent...

een zijde en was uiteraard geprepareerd voor de bergen (een biertje was gemakkelijk te openen aan het rempedaal). Dankzij deze wondertol ben ik aan de Honda’s verknocht geraakt. Naast lid geworden te zijn van de Honda vereniging zag ik ook nog kans de MAVO af te ronden en door te stromen naar de MTS. Hier werd mij iets te laat duidelijk dat ik beter was in techniek verkopen dan maken. Tijdens de MTS-studie nog in bezit geweest van een CB 50 die ik redelijk snel kon inleveren aan de profeten van de correctie. Onder het motto zonder brommer geen leven ben ik een hardtail PS 50 gaan rijden (de schokbrekers stonden vast). Het racevirus deed voorzichtig zijn intrede wat er voor zorgde dat ik begon met de bouw van een C 320S racer die inmiddels in bezit is van Wessel Slagter. Achttien jaar na introductie van de F3 begon ik met motorrijlessen die ik kon volgen dankzij een bijbaantje bij een revisie/tunings bedrijf in Cruquius. Mijn eerste officiële motorervaringen waren op een CB250 K3 die ik niet veel later verkocht (zat geen gang in...). De volgende was een CB 350F caféracer die veel met bomen had! lkzelf heb wat meer met struiken, dus dat liep goed af. De restanten van de 350 geruild voor een CB 750 K2 die omgebouwd gaat worden tot de meest ultieme caféracer ooit; een CR 750 Daytona (pure sex op spaken). lnmiddels gestopt met de MTS en begonnen met een MBO middenstands opleiding waar ik naar toe reed met mijn CB 400F. Deze heeft nog een tijdje dienst gedaan als woonwerkfiets na mijn opleiding. 34

Ik was werkzaam bij Safe Motors Amsterdam toen de mogelijkheid zich voor deed de 400 in te ruilen op een CB1100RC die ze vergeten waren te vertellen dat die van na de oliecrisis was. Deze motor had welgeteld twee draaikolken in de tank en het olieverbruik mocht er ook wezen. Na Safe in dienst gekomen bij Motoport Wormerveer voorheen Motoport Minus de Vries waar ik met heel veel plezier het oude met het nieuwe verenig. In de tussentijd aan het stoeien met een Yamaha TX 750 en daarnaast hard bezig om binnen enigszins geringe tijd de CR750 het daglicht te doen aanschouwen (wie weet volgend jaar...). In ieder geval: wie het oude niet waardeert is het nieuwe niet weerd!!! Met vriendelijke groet, David van Lent.

KJMV Kontakt


Vreemde wezens

van een oudere jongere... Op de computerbeurs kocht ik een CD-ROM met allerlei afbeeldingen van motorfietsen en vond deze Honda met op het zijdeksel 125. Het motorblok heeft iets weg van een Wankelmotor. Ra, Ra, wat is dit voor een vreemd wezen...? Groeten, Kees Vergeer.

Dit is een Wankelexperimentje van Honda. Het staat in het boek van Roy Bacon (Osprey serie). Honda heeft ‘t daarbij gelaten... dus... is het niks zo’n wankel. Ernst Wie hier nog meer over weet mag het zeggen. Graag de informatie opsturen, mailen of doorbellen naar de redactie.

Honda CB900Custom tijdens de ALV dit jaar KJMV Kontakt

35


Advertentie Professionele restauratie en reparatie van alle merken klassieke motoren De volgende werkzaamheden kunnen wij voor u uitvoeren: * Reparatie van magneten en dynamo’s, ook ombouw naar 12 volt met electronische spanningsregelaar; * Wielen spaken; * Powder coating; * Draai- en freeswerk; * Blok- en koprevisies; * Chroom- en polijstwerk; * Versnellingsbakken revisie; * Tuning en racepreparatie; * Dynamisch balanceren van krukassen; * Glasparelstralen van aluminium delen (dit mag u ook zelf doen op onze machine).

Ook leveren wij nog steeds de voor iedere sleutelaar of poetser onmisbare motorheftafel. Formaat 200 x 60 x 70 voor î … 295,00 Tussen 18.30 uur en 19.30 uur kunt u bellen voor inlichtingen en gratis technische adviezen. Wij kunnen ook bemiddelen bij aan- en verkoop van motorfietsen.

Vermeulen BV Zesstedenweg 217a 1613 JE Grootebroek Tel.: 0228 51 66 97 Fax.: 0228 51 66 97 36

KJMV Kontakt


Advertentie “Ernst Hagen Motoren” Witte Paal 332Q te Schagen

*

* *

* * *

Honda CB450K5: bj. 74, zwart geheel origineel (behalve de kleur) vrijwel nw. spatborden en uitlaten; vrijwel nw. blok. Prijs € 1.800,Honda CB500/550/750F: diverse opknappers. Honda CB750A, Hondamatic, bj. ‘77; in uitz goede staat; slechts 7.000 ml gelopen. Met Ned. kenteken; all. moet aangepakt worden. Nw. dempers en nw. banden. Prijs: € 3.600,Honda CX500, bj. ‘78, inmiddels échte klassieker geheel origineel! Prijs: € 1.250,Honda VFR 400R, bj. ‘87, 15.000km i.z.g.st. € 3.600,Honda GL 1000 K3, prijs € 2,000,-

KJMV Kontakt

*

Honda: Seeley CB750, bj. ‘76, als bouwpakket met nw. motorblok door Jan Smit tot 836cc opgeboord, aluSeeley tank en wielen Prijs: € 3.500,-

Originele Honda race-tankemblemen

Tevens adres voor VSP-Plus *

Inruil, in- en verkoop van CB450’s en/of onderdelen mogelijk! ✆ 0224 29 20 08 of 06 20975139

37


de geschiedenis van de hydraulische rem

KLASSIEKE TECHNIEK

Hedendaagse motorfietsen zijn vrijwel zonder uitzondering voorzien van een hydraulisch remsysteem, in combinatie met een schijfremconstructie. We zijn geneigd te denken dat dit vrij modern is; de invoering van het fenomeen hydraulische schijfremmen ligt echter alweer een dertig jaar achter ons! Een terugblik De roep in de racerij naar grotere en betrouwbare remkracht werd aan het eind van de jaren zestig door het almaar stijgen van de motorvermogens steeds sterker. De veelal exotisch fraaie ‘two-or-fourleading-shoe’ remtrommels van onder andere Ceriani, Fontana, Münch en Yamaha werden almaar groter. Ze voldeden goed, maar het kan altijd beter… Men experimenteerde al volop met schijfremmen, die deden het weliswaar ook goed maar waren aanvankelijk te zwaar. Dat gewicht was op een straatfiets niet zo’n bezwaar en Honda verscheen daarom doodleuk al in ’69 met een hydraulische schijfrem op haar fameuze en nogal trendsettende CB 750 Four. Het duurde daarna niet lang of het werd gemeengoed op motorfietsen. In de racerij duurde het nog even, vanwege het gewicht van de te gebruiken schijven, voordat de schijf de trommel definitief ging verdringen. In de grand prix-racerij waren het de 500cc vierpitters van MV Agusta en Yamaha die in ’73 het eerst met (dubbele) schijfremmen kwamen. Die van Yamaha hadden meteen al erg grote afmetingen, in vergelijking met MV. Het was overigens hetzelfde jaar van het rampzalige ongeluk op Monza in de 250cc klasse, waarbij Pasolini en Saarinen omkwamen… 38

Waarom hydraulische schijfremmen? Ondanks het feit dat de trommels steeds groter groeiden, vier en soms zelfs acht (CMA) oplopende schoenen werden gebruikt, had men voornamelijk in de racerij toch nog wel last van ‘fading’ als gevolg van het te warm worden van de remmenboel. Bij schijfremmen heeft men daar veel minder last van. Ook voor het gebruik op normale straatfietsen biedt de schijfrem een aantal voordelen ten opzichte van het trommelexemplaar. Voordelen: - minder overbrengingen - minder onderhoudsgevoelig - zelfstellend - geen radiale uitzetting - remkracht goed te doseren goede koeling. Nadelen: - hoge vloeistofdruk nodig - bij lekkage kan remdruk wegvallen - grote remzuigers nodig - remvloeistof moet periodiek ververst worden - duurder (gaat nu niet meer op!). Hoe werkt dat nu… ‘De druk op een vloeistof in een geheel gesloten en gevuld vat, plant zich in alle richtingen met dezelfde grootte voort’. Zo luidt de wet van Pascal; in formulevorm: F = p x A. Hierin is: F = kracht in N (Newton), p = druk in N/cm, A = oppervlakte in cm. KJMV Kontakt


de geschiedenis

van de hydraulische rem

Voorbeeld: Stel de zuiger in de hoofdremcilinder aan het stuur heeft een oppervlakte A1 = 5 cm. De kracht die via het remhendel op de zuiger wordt uitgeoefend F1 = 30 N. De zuiger in de remklauw heeft een oppervlakte A2 = 25 cm. Hoe groot is dan de kracht F2 waarmee de remklauwzuiger bij de schijf wordt verplaatst? Antwoord: de druk p achter de zuiger in de hoofdremcilinder is: p = F1/A2 = 30/5 = 6 N/cm. Volgens de wet van Pascal is deze druk ook aanwezig op de zuiger in de remklauw; A2 en wel op elke cm. Deze zuiger heeft echter een oppervlakte van 25 cm. De totale kracht wordt derhalve p x A2 = F2; 6 x 25 = 150 N. Conclusie: De grote zuiger A2 is vijf keer zo groot als de kleine zuiger A1. De uitgeoefende kracht F2 is dan ook vijf keer zo groot. De kracht op de remschijf is te vergroten door: de druk te verhogen of de zuiger in de remklauw te vergroten. De vloeistofdruk kan vergroot worden door de kleine zuiger kleiner te maken!

Schijfrem is zelfstellend Bij schijfremmen is nastellen, zoals gezegd overbodig. Bij slijtage van de remblokken schuiven de remzuigers eenvoudig wat verder naar buiten. De zuigers worden niet teruggetrokken door veren, zoals bij trommelremmen. De zuigers komen in hun ruststand terug door een geringe vervorming van de rubberen afdichtring. Wanneer de rem aan gaat lopen en een zwaar draaiend wiel geconstateerd wordt zijn we meteen bij een van de meest voorkomende euvels bij schijfremmen aangeland. Vooral bij weinig gebruik of na lang stilstaan treedt dit op. De afdichtring zwelt enigszins op onder invloed van de remvloeistof en de groef waarin deze zich bevindt raakt vervuild door aluminiumcorrosie. De zuiger wil dan niet meer gemakkelijk verplaatst worden en blijft enigszins ‘hangen’. Groef goed schoonmaken én afdichtring vervangen is de remedie. Als de remblokken vervangen moeten worden, duwt men de zuiger(s) naar binnen, omdat

Afbeelding 1 Hydraulisch remsysteem met schijfrem KJMV Kontakt

39


de geschiedenis van de hydraulische rem

de nieuwe blokken nu eenmaal veel dikker zijn dan de afgesleten oude. Dit gaat vaak goed, maar het kan ook heel goed dat er teveel vuil of roest op de zuiger zit. Dat kan ook een minder goed bewegen van de zuiger veroorzaken, beter is het dan ook dit eerst te controleren en de zuiger toch maar te demonteren en te reinigen. Bij latere, modernere systemen is naast de afdichtring meestal een stofseal gemonteerd, al garandeert dit niet dat problemen hiermee uitblijven. Hoofdremcilinder Deze cilinder wordt aan één kant afgedicht door de lichtmetalen zuiger en aan de andere kant verbonden met de remleiding. De zuiger wordt bediend door een remhendel, dat net als bij een mechanisch systeem een vrije slag heeft. De zuiger wordt

40

bij het remmen door het remhendel verder in de hoofdremcilinder gedrukt, waardoor de remvloeistof wordt verplaatst. Vanwege deze vloeistof past men voor de afdichting rubberen afdichtingscups toe. Zie afbeelding… Tijdens het monteren van de zuiger moet men er op letten dat deze cups altijd met de dunne lip, dus de holle kant, naar de vloeistof worden gekeerd. De remvloeistof staat door twee gaatjes in verbinding met de remvloeistof in het reservoir: - een boring - een compensatiegaatje. In ruststand zit het zuigertje met de primaire cup links in de cilinder, teruggeduwd door een veer rechts van de zuiger. Hierdoor kan de remvloeistof bij uitzetting door temperatuurverhoging naar het reservoir uitwijken en kan de remvloeistof bij eventuele lekkage vanuit het reservoir toestromen (via de boring).

KJMV Kontakt


de geschiedenis van de hydraulische rem

Helemaal links van de zuiger zit de secundaire cup. Deze zorgt voor afdichting aan de linkerkant en moet ook vuil en stof tegen houden (zie afbeelding 3). In afbeelding 14 is te zien dat er tussen de primaire en de secundaire cup een ruimte zit waarin zich remvloeistof bevindt. Deze vloeistof kan daar komen via de boring links van de primaire cup. Deze cup dicht normaal vloeistofdicht af tegen de wand, als de zuiger naar rechts wordt verplaatst. Laat men het remhendel los, dan zal de zuiger onder veerkracht naar links schieten. Door de speciale vorm van de cup zal de remvloeistof bij deze beweging de cup niet meer tegen de wand drukken. Dit effect is nodig. Door de snelheid van terugkomen van de zuiger, kan de vloeistof uit het systeem niet zo snel volgen, ofwel er ontstaat een ruimte waarin tijdelijk geen remvloeistof zit. Hierdoor zou bij plotseling remmen een probleem kunnen ontstaan met de remwerking. Nu gebeurt dit niet omdat de vloeistof ter linkerzijde van de primaire cup deze ruimte tijdelijk zal opvullen, via gaatjes in de zuiger en om de primaire cup heen naar rechts. Het compensatiegaatje Doel van deze kleine boring is: - de vloeistof uit het systeem terug te laten komen naar het reservoir. - bij lekkage het systeem aan te vullen. Het gaatje is zo klein om beschadiging van de primaire cup bij het voortdurend passeren te voorkomen. Nadeel hierbij is dat het een soort sproeiereffect geeft, wat men merkt bij het ontluchten van het systeem. Om het effect te verminderen maakt voert KJMV Kontakt

men het gaatje conisch uit of nog beter; men past een spatplaatje toe. Ook wordt vrijwel altijd een membraan toegepast ( rubber ). Hiermee wordt tevens voorkomen dat er water door condensatie in het systeem kan komen. Ontluchten van het remsysteem Als er lucht in een hydraulisch remsysteem zit, werken de remmen heel slecht. Lucht is zoals u weet samenpersbaar, waardoor de remvloeistof niet of nauwelijks onder druk kan worden gezet. Om de lucht te kunnen verwijderen zijn in het systeem ontluchtingsnippels opgenomen, meestal op de remklauwen. Tijdens het ontluchten hoeft de nippel slechts een klein stukje losgedraaid te worden. De nippel bestaat uit een doorboorde schroefnippel met een conische onderkant en vlak onder de bovenkant een zeskant waar een sleutel op past. Op de nippel wordt een slangetje geplaatst dat eindigt in bijvoorbeeld een glazen pot. Je kunt dan goed zien wat er gebeurt, bijvoorbeeld of er nog vervuilde remvloeistof en/of lucht uit het systeem komt. De nippel kan hierna het beste stofdicht worden afgesloten met een rubber dopje. De nippels zullen meestal op het hoogste punt van de remcilinder of eventueel hoofdremcilinder zijn geplaatst, daar lucht namelijk opstijgt in de vloeistof en daardoor het makkelijkst te verwijderen is. In principe kan de lucht uit zichzelf ontsnappen, maar dat neemt veel tijd in beslag! Soms wil het ontluchten via de nippels toch niet goed lukken, het wil wel eens helpen het remhendel een tijdlang met behulp van elastiek of ‘tie-rip’ tegen 41


de geschiedenis van de hydraulische rem

42

KJMV Kontakt


de geschiedenis van de hydraulische rem

het stuur te knijpen. Ook het loshalen van de totale rem-unit (hoofdremcilinder en remhendel) en dan pompen met de aansluiting van remleiding naar onderen wil wel helpen om een hardnekkige luchtbel te verwijderen… Verdere tips • Voorkom het morsen van remvloeistof op de lak, deze wordt namelijk zeer snel aangetast. Eventueel gemorste vloeistof meteen met water verwijderen. • Vermeng nooit verschillende remvloeistoffen met elkaar, omdat je niet weet of ze onderling mengbaar zijn. Remvloeistoffen voor schijfremmen worden aangeduid met J1703 (glycolether). • Laat bij het ontluchten het remhendel niet los voordat de nippel is dichtgedraaid, anders zuig je weer lucht in het systeem. • Hou het reservoir tijdens het ontluchten gevuld. • Gebruik remvloeistof nooit voor de tweede keer. Dit is verkeerde zuinigheid, in verband met vuil en vocht. Remvloeistof is bijzonder hygroscopisch, dat wil zeggen trekt vocht aan. • Remvloeistof wordt aangeduid met de kwaliteitsklassen, welke met DOT aangegeven worden. DOT 4 is onder vrijwel alle omstandigheden meer dan voldoende. Op sommige motorfietsen (o.a. Harley) wordt wel remvloeistof op siliconenbasis gebruikt. J1705. Deze vloeistof neemt géén water op maar heeft een aanzienlijk hogere compressibiliteit (samendrukbaarheid) en heeft slechtere smeereigenschappen. KJMV Kontakt

Dit spul mag nooit zomaar in andere bestaande systemen gebruikt worden, laat staan met conventionele vloeistof worden gemengd! Dit geeft onherroepelijk problemen met afdichtingen en remwerking. Als de hoofdremcilinder ook na ontluchten niet goed wil werken: men kan het remhendel nog steeds tot aan het stuur of bijna, aanknijpen dan kan het zijn dat de cilinder inwendig lekt, een revisiesetje biedt dan uitkomst. De hoofdremcilinder moet wel goed schoongemaakt en eventueel licht gehoond worden. Het kan ook zijn dat de remslangen te slap geworden zijn en teveel uitzetten bij het remmen. Er is dan te weinig drukopbouw. Vervangen door nieuwe is de enige remedie. Nog beter is de slangen te vervangen door kunststof exemplaren al of niet ommanteld met rvs. Dit is niet origineel maar vaak wel verstandig… Schijfrem contra trommelrem Dat is een goeie! Leidt vaak tot fraaie discussies. In technische zin is het pleit wel in het voordeel van de hydraulische schijfrem beslecht. Zeker de laatste jaren! Vanuit nostalgisch oogpunt en in optische zin is het echter een ander verhaal. De meeste mensen en zeker de klassiekerliefhebbers watertanden nog immer bij het aanschouwen van zo’n wonderschone vertragingstrommel! Geen wonder dat de prijzen voor de echte grote racetrommels erg hoog zijn en zullen blijven. Ernst Hagen

43


de geschiedenis van de hydraulische rem

44

KJMV Kontakt


Evenement

Gersloot 5- 7 september 2003 Het kampeerweekend kan in combinatie (voor wie dat wil...) met een bezoek aan de SUPERBIKES (WK) te ASSEN plaatsvinden. Kampeerlocatie: Minicamping “de Vasthi-Hoeve” Ængwirderweg 415, 8457 CB Gersloot (nabij Heerenveen) Friesland ✆ 0513 52 99 28 of 0513 52 94 79 Het is mogelijk om per tent, caravan of camper te komen en te overnachten. Er is nog een mogelijkheid om te overnachten in een beschikbare vakantiewoning, alleen of met meerdere personen; de kosten kunt u dan samen delen. Voor de laatste mogelijkheid geldt: Wie het eerst belt, het eerst in aanmerking komt... Gelieve dus snel te reageren... Voor aanmelding kunt u terecht bij: G. Voorbij, ✆ 030 228 08 56 Behoudens het geplande bezoek aan de WK-ronde van de SUPERBIKES te Assen, uiteraard alleen voor de mensen die dat willen, is er verder alleen zaterdagmiddag de Vasthi-toertocht gepland. Uiteraard is het mogelijk om per motor de omgeving te verkennen o.i.d, kortom: We zien wel!! Na afloop van de SUPERBIKES-races kan men direct huiswaarts keren of eerst nog terug naar de camping om nog wat na te kaarten... Op 6 september zijn er tevens te Basse de CRT-races waar enige leden van ons weer hun capriolen zullen laten zien. Bij evt. minder goed weer kan er gebruik gemaakt worden van een recreatie-ruimte (met bar...!). Verder zijn er goede sanitaire voorzieningen, kookgelegenheid en aansluitpunten voor electra... Prijzen: staanplaats per nacht kinderen 2-10 jaar aansl. electra Vakantiewoning per nacht

€ € € €

2,50 1,25 3,50 50,00

overnachting per persoon auto/motor douche (dus bijv. met z’n vijven

€ 2,50 € 0,75 € 0,50 € 50,00 pp)

Er zijn reeds een aantal aanmeldingen binnen en u kunt reeds vrijdagmiddag arriveren. Ondergetekende is er dan in ieder geval. Het zou echter wel leuk zijn wanneer het aantal deelnemers nog wat wordt uitgebreid...!! Schroomt dus niet en meldt u aan. Hoe meer zielen hoe meer vreugd en zo.. Ik reken op een goede opkomst... Met groet, Peter van der Zon. KJMV Kontakt

45


Sites voor bites voor u bekeken...

V

oor de liefhebbers van digitale informatie over motoren geven wij wederom u hieronder een aantal, naar ons idee, maar wie zijn wij, interessante sites. Voor ieder merk is wel wat te vinden en over de hele wereld verspreid vindt men dan gegeven over, de door u meest gekoesterde, Japanse klassieker (maar het mogen ook andere merken zijn, hoor). De Redactie

✎ ✎ ✎ ✎ ✎ ✎ ✎ ✎ ✎ ✎ ✎ ✎ ✎ ✎ ✎

http://www.cmsnl.com/ http://www.classicwingclub.org/ http://www.cycleinnovations.com/index.shtml http://the-stable.lancs.ac.uk/~esarie/honda/techbrd.htm http://www.helminc.com http://dspace.dial.pipex.com/merlinbooks/hond.htm http://www.tz250racing.com/sheene.php http://www.mb4u.com/barrysheene/ http://www.dukevideo.com/products/5904.htm http://www.corbin.com/honda/cb900custom.shtml http://www.hagon-shocks.co.uk/Twin3.htm http://www.boards2go.com/boards/board.cgi?user=cbmatt http://www.micapeak.com/bike/ST1300/Cartridge.html http://sepnet.com/cycle/honda.htm http://www.davidsilverspares.co.uk/

Bij de desbetreffende sites staan diverse verwijzingen naar andere websites en als je die allemaal wilt doorspitten ben je nog wel even bezig maar hier kan je alvast je hartje ophalen ze zullen wel niet allemaal even interessant zijn maar dat zie je vanzelf wel. Veel succes en ik hoor nog wel of het werkelijk zo interessant was. De groeten van Beussie gc.beuzekom@quicknet.nl 46

KJMV Kontakt


Honda’s race historie van 1959 - 1967, deel 10

D

e megafoons van de uitlaatpijpen hebben aan het eind een tegenconus. Hierdoor wordt de vulling bij lagere toerentallen verbeterd. Het frame is gebouwd volgens het Honda stramien, namelijk een open buizen frame waarin de motor als dragend deel fungeert, met eraan bevestigd een subframe. Het subframe bestaat uit de framebuizen die voor en onder de motor langs lopen en is door middel van een boutverbinding aan het hoofdframe bevestigd. In gemonteerde toestand ziet het geheel er uit als een dubbel wiegframe. De boutverbindingen zitten onder het balhoofd en in de buurt van de achtervork lagering. Het is de bedoeling dat het frame stijver wordt door de toepassing van een subframe, maar veel zal het niet geholpen hebben, want bij de uitvoering van 1967 is het subframe weer verdwenen. Interessant zijn de framebuizen met verlopende diameter die Honda toepast. Op plaatsen waar het frame zwaar belast wordt, zoals in de buurt van het balhoofd, is de diameter van eenzelfde framebuis groter dan op punten dan op de punten waar de belasting geringer is. Volgens Nobby Clark heeft Honda ook nog een RC-180 gehad, maar dit type is alleen gebruikt voor tests in Japan. Verder vertelde hij dat de krukas een zwak punt van de RC-181 was. Soms hield de perspassing van de samengestelde krukas het niet, waardoor de krukpennen ten opzichte van elkaar verdraaiden, wat dan weer een heleboel narigheid tot gevolg had. Kleppen door de zuiger en meer van die ellende.

KJMV Kontakt

1967: Overzicht. Na het topjaar van 1966 begint de interesse van Honda in het wegracen sterk af te nemen. De fabriek trekt zich terug uit de 50 en 125 cc klasse en steunt nog slechts twee rijders, namelijk Mike Hailwood en Ralph Bryans. Aan het eind van het seizoen trekt Honda zich uit alle klassen terug. Suzuki volgt het voorbeeld en Yamaha neemt deze stap een jaar later. Toch komt de beslissing van Honda onverwacht, want Hailwood en Bryans hadden hun contract voor 1968 al getekend. Bovendien waren er geruchten over interessante nieuwe Honda racers. Wat zou u denken van een 50 cc driecilinder, een 125 cc zespittertje of een V-8 voor de 250 cc klasse? Voor de twee zwaarste klassen zouden lichte en snelle zescilinders klaarstaan. Maar goed, laten we terugkeren tot de werkelijkheid van 1967. In de 250 cc leveren Hailwood en Bryans een geweldig gevecht met Read en Ivy op Yamaha. Het is een uiterst spannend duel dat pas in de laatste race beslist wordt. Hailwood en Read eindigen beiden met 50 punten, maar de Honda-coureur wint de wereldtitel omdat hij vijf overwinningen heeft tegen Read vier. Bill Ivy wordt derde. In het merkenkampioenschap wordt Honda gevolgd door Yamaha, MZ en Bultaco. De viercilinder tweetakt Yamaha is lichter en lager geworden ten opzichte van het model van vorig jaar. De watergekoelde. met roterende inlaten uitgeruste., motor heeft 248 cc doordat de boring-slag 44 x 41 mm bedraagt. De machine heeft een 7-bak en levert een ongehoord hoeveel47


Honda’s race historie van 1959 - 1967, deel 10, vervolg

heid vermogen, namelijk 66 - 68 pk bij 14.000 rpm. Dat is zo’n 5 pk meer dan de Honda van Hailwood. Dit werd dan weer gecompenseerd doordat Mike in die tijd beter rijdt dan Phil Read. Op de snelle circuits, zoals Spa Francorchamps en Monza, waar het voornamelijk op snelheid aankomt moet hij echter de Yamaha voor laten gaan. De met 54 x 54 mm gedimensioneerde watergekoelde MZ’s van Derek Woodman en Heinz Rosner hebben met twee derde, vijf vierde en twee vijfde plaatsen beslist en goed seizoen. De 248 cc motor, met roterende inlaat, heeft twee pk meer dan het model van vorig jaar. Nu wordt bij 11.000 rpm. 56 pk geleverd. Er zijn zes versnellingen. De specificaties van Bultaco’s, waar vooral Ginger Molloy en Jack Findlay succes mee hebben, zijn ongewijzigd ten opzichte van vorig jaar. Aangezien Hailwood in drie klassen uitkomt en alleen in de 250 cc assistentie heeft van Bryans is het te begrijpenlijk dat hij Honda vraagt iets te doen aan de rijeigenschappen van de twee viercilinders, de 350 en 500. Hij rijdt vaak drie races op Één dag, waarin hij zich tot het uiterste moet geven omdat de concurrentie niet mis is. Als dan twee van de drie fietsen niet je dat zijn op het gebied van wegligging, dan wordt de racerij een uiterst vermoeiende en daardoor gevaarlijke bezigheid. Honda ontwikkelt dan op basis van de goed sturende 250 cc zescilinder een 297 cc motor. Met een gewichtvoordeel, ten opzichte van de viercilinder, van zo’n kleine twintig kg en bovendien een paar pk extra wil de combinatie Hailwood-Honda best uit de voeten. Op z’n sloffen wint hij 48

de titel, voor Agostini en Bryans, door de eerste vijf races te winnen. Daarna laat hij deze klasse schieten om zich beter te kunnen concentreren op het titelgevecht in de 250 en 500 cc klasse. Bryans haalt dan op de machine van Hailwood nog genoeg puntjes binnen om als derde te eindigen in de eindrangschikking. In het merkenkampioenschap wint Honda voor MV Agusta, MZ, Aermacchi en Benelli. Agostini bemant de bekende 346,5 cc driecilinder. De motor heeft twee bovenliggende nokkenassen en vier kleppen per cilinder. De boring-slag bedragen 56 x 47 mm en er zij zeven versnellingen aan boord. Bij 13.000 rpm wordt per cilinder 20 pk geleverd. Heinz Rosner en Derek Woodman kunnen beschikken over MZ ís met een slagvolume van 251 of 300 cc. De gezamenlijke kenmerken zijn: een watergekoelde tweecilinder tweetaktmotor met roterende inlaat en zes versnellingen. De 251 cc versie komt aan zijn slagvolume door een boring van 54,3 mm en het 300 cc model komt met 59,5 mm voor de dag. Beide hebben een slag van 54 mm. Het grootste model levert 60 pk bij 10.500 rpm., terwijl de 251 cc-er bij 11.000 rpm. 56 pk ontwikkelt. Alberto Pagani en Kel Carruthers draaien goed in de voorste gelederen mee met hun ééncilinder Aermacchiís. De enige verandering ten opzichte van het type van vorig jaar is een vermogenswinst van 2 pk. Nu wordt 37 pk ontwikkeld, nog steeds bij 8500 rpm... Voor een motor met stoterstangen beslist een hoge waarde. Bij dit toerental bedraagt de zuigersnelheid 22,6 m/sec. Een nieuw gezicht in dit overzicht van de concurrentie is de 348 cc vierciKJMV Kontakt


Honda’s race historie van 1959 - 1967, deel 10, vervolg

linder viertakt van Benelli. Piloten zijn de om zijn rijstijl vermaard renzo Paslini en Silvio Grassetti. De motor heeft twee bovenliggende nokkenassen en zeven versnellingen. Bij Benelli is men nu eindelijk overgestapt op het vier kleppensysteem. Behalve een vermogenswinst van 5 pk maakt dit ook abrupt een eind aan de veel optredende klepbreuk. Om klepzweven bij hoge toerentallen te voorkomen werden zeer stijve klepveren gemonteerd, echter met het gevolg dat de kleppen soms domweg in tweeën getrokken werden. Met vier lichte kleppen in plaats van twee zware is dit probleem uit de wereld geholpen. Boring-slag zijn onbekend. Bij 14.000 rpm. wordt 60 pk opgegeven. Genoeg om een aardige partij mee te blazen. De Benelli heeft echter één groot nadeel, het gewicht. In verhouding tot de concurrentie is hij veel te zwaar. In de 500 cc klasse woedt weer een hevige strijd tussen Mike Hailwood en zijn ex-leerling Giacomo Agostini. Na een uitermate spannend duel hebben beide rijders aan het eind van het seizoen vijf overwinningen behaald. Hailwood heeft daarbij nog twee tweede plaatsen, maar Agostini drie. De titel is dus voor Agosini met Hailwood als tweede en John Hartle op de derde plaats. Agostini wint doordat zijn fiets als geheel een beter compromis is tussen vermogen wegligging, betrouwbaarheid etc. De MV is smaller en lichter en heeft ongeveer 12 pk minder vermogen, maar de vermogensontwikkeling is zodanig dat ze goed bruikbaar is. De doseerbaarheid van de motor is beter. Qua wegligging heeft de MV een straatKJMV Kontakt

lengte voorsprong en bovendien is de machine betrouwbaarder. De Honda heeft weliswaar een enorme hoop vermogen, maar de manier waarop de paarden zich presenteren is zo plotseling en massaal dat alleen een grootmeester er iets mee kan beginnen. Daar komt nog bij dat de motor zwaarder en breder is dan de MV en dat de wegligging te wensen over laat. Voeg daar nog aan toe dat de betrouwbaarheid niet was zoals bij Honda gebruikelijk is en de analyse is compleet. Agostini wint, zeer verdiend, de wereldtitel en het is slechts aan de uitzonderlijke rijcapaciteiten van Hailwood, volgens mij de grootste aller tijden, te danken dat hij zo dicht bij Agostini in de buurt wist te blijven. Agostiniís 490 cc MV-Agusta heeft een boring-slag van 62 x 54 mm. De motor heeft twee bovenliggende nokkenassen en vier kleppen per cilinder. De driecilinder, die een 7-bak heeft, ontwikkelt bij 11.500 rpm. een kloeke 76 pk. In het merkenkampioenschap wordt MV eerste voor Honda, Matchless en Norton. Deze laatste twee merken zijn onveranderd gebleven en de beschrijving ervan is te lezen in het overzicht van 1966. 1967: De zescilinders (RC-166 & RC174) In de 250 cc klasse verdedigt Hailwood met succes zijn titel op de RC-166. Dit type is reeds bij de modellen van 1966 uitvoerig beschreven. De enige verandering is een vermogenswinst van 2 pk. Bij 17.000 rpm. wordt nu 62 pk geleverd. In de één na laatste race van het seizoen, de GP van Canada, wordt een nieuwe 49


Honda’s race historie van 1959 - 1967, deel 10, vervolg

zescilinder ingezet. Volgens ooggetuigen levert dit type een duidelijk hoger vermogen. Nobby Clark weet van dit type te vertellen dat de boring-slagmaten veranderd zijn, zeer korte slag. Verder is de klephoek verkleind en zouden andere nokkenassen gemonteerd zijn. Meer is over dit type niet bekend. Misschien de RC-167? In de 350 cc klasse wordt eveneens een nieuwe zescilinder ingezet, de RC-174. Met dezelfde boring als het 250 cc model, namelijk 41 mm, en een grotere slag, 37,5 tegen 31 mm, wordt een slagvolume verkregen van 297,06 cc. Qua opbouw is dit model verder identiek aan de RC-166. Bij 15.500 rpm. wordt maar liefst 67 pk aan de rijder geofferd. Rijklaar gewicht nog geen 120 kg. 1967: 500 cc RC-181* Het sterretje staat in de plaats van een niet te vertalen Japans symbool, hetgeen er op duidt dat er hier sprake is van een gewijzigd type. Het sub-frame is verdwenen evenals de tegenconus aan de megafoon. Later in het seizoen wordt geĂŤxperimenteerd met een excenter in de onderste vorkpoten, waardoor het voorwiel in verschillend posities in de voorvork kan worden ingeklemd. De bedoeling hiervan is de rij-eigenschappen te verbeteren. Het slagvolume is vergroot tot 499,7 cc: bij de RC-181 was dit 489,94 cc. Bij 12.000 rpm. wordt bijna 90 pk ontwikkeld. Dit vermogen is gemeten aan het achterkettingwiel. Omgerekend tot krukasvermogen komt dit neer op ongeveer 105 pk. Verdere gegevens zijn van deze geweldenaar niet bekend. 50

1968: Tot slot van dit artikel een stukje dagdromerij. Als Honda in 1968 was blijven racen en als de geruchten over nieuwe racers waar geweest zouden zijn, dan had u in Assen kunnen kijken naar een 50 cc driecilinder, een 125 cc zescilinder, 250 cc V-8 en een 350 en 500 cc zescilinder. Maar ja, zult u verzuchten, als..? Ho, ho, niet zo treurig, want er valt meer over deze imaginaire racers te vertellen dan op het eerste gezicht mogelijk lijkt. Uitgaande van de gegevens van de laatste jaren, laten we zeggen 1966 en 1967, kan een veronderstelling gemaakt worden omtrent de grootte van de gecorrigeerde zuigersnelheid (m/sec), de gemiddelde effectieve druk (pe) en de boring-slagverhouding (cm) van de racers voor het seizoen 1968. Met deze drie grootheden zijn de belangrijkste gegevens van de motor te berekenen. Nu nog een snufje fantasie en de beschrijving van de motoren kan beginnen. Zodoende nodig ik u uit nog eens het TT-nummer, juli 1968, van uw lijfblad MOTOR open te slaan. U zult daar dan de volgende fragmenten vinden: Luigi Taveri vertelde mij dat de nieuwe 50 cc driecilinder toch echt vier kleppen per cilinder heeft. Als je even doordenkt is dat toch niet zo verwonderlijk als het lijkt, want de boring is met 31,2 mm niet zo heel veel kleiner dan de 33 mm van de RC-113 en RC-114. Dat de slag 22,2 mm bedraagt wilde Luigi op het eind van ons gesprekje nog wel kwijt. In het voorwiel zit nog steeds de oude vertrouwde velgrem, die ook al bij de tweecilinders dienst deed. Bij 24.000 rpm. ontwikkelt deze KJMV Kontakt


Honda’s race historie van 1959 - 1967, deel 10, vervolg

lilliputter een reusachtig vermogen van bijna 18 pk. en Taveri en Bryans hebben de beschikking over tien versnellingen. De gloednieuwe zescilinder 125 cc heeft de nokkenasaandrijving midden tussen de cilinders, alwaar zich ook de primaire overbrenging bevindt. Het hoofd van de Honda race-afdeling, Mr. Yoshichiro Nakakudomagai, was na de uitstekende trainingsresultaten van Taveri en Bryans, zo goed geluimd dat hij ons toevertrouwde dat er 40 pk geleverd werd bij 22.000 rpm. Nadat hij zich, op ons aandringen, liet verleiden tot het noemen van de boring-slag, 33,3 x 23,8 mm, excuseerde hij zich voor zijn loslippigheid. De machine heeft een 8-bak. Nadat Mike Hailwood gisteren wat moeilijkheden had gehad met de waterkoeling van zijn achtcilinder, een V-8 om KJMV Kontakt

precies te zijn, ging het vandaag een stuk beter en hij maakte na Phil Read de snelste trainingstijd, slechts 0,2 seconde langzamer. Op de vraag of er veel verschil was tussen de nieuwe V-8 en de zescilinder van vorig jaar zei Mike:,“Well, it’s a street faster than the old six, you know.” Bryans, die voor het eerst op de V-8 had getraind, was zo enthousiast over de machine dat hij ons graag wilde vertellen wat de belangrijkste gegevens waren. Dit zijn ze: Boring-slag 37,2 x 28,6 mm, vermogen 67 pk bij 18.500 rpm. en een acht versnellingsbak. Tijdens de training was tevens geblekendat hij het ronderecord verbeterde, dat al op zijn naam stond, met 5,8 sec.! Toch was hij nog niet tevreden, want hij liet Nobby Clark nog snel even een paar andere achterveerelementen 51


Honda’s race historie van 1959 - 1967, deel 10, Slot

monteren. Zodoende konden wij de 350 cc zescilinder nog even rustig bekijken. De motor is uiterlijk identiek aan de RC-174 van vorig jaar, ware het niet dat er nu spraken is van een volwaardige 350 cc motor en niet van een 297 cc, zoals vorig jaar. De boring is, ten opzichte van vorig jaar, vergroot tot 44,4 mm, terwijl de slag met 37,5 mm dezelfde gebleven is. De 6-bak is gehandhaafd en bij 15.000 rpm. wordt 75 pk opgegeven. Na afloop van de training te hebben geworsteld, was Hailwood aanzienlijk beter te spreken over het sturen van de nieuwe 500 cc zescilinder. De forse gewichtsvermindering, 15 kg minder dan de viercilinder, zal hier nier vreemd aan zijn. De motor heeft een zes versnellingsbak en levert 97(!) pk bij 13.500 rpm. De boring-slag maten zijn 50 x 42,5 mm. Na het vandaag nog rustig aan gedaan te hebben, was Mike ervan overtuigd dat hij morgen het ronderecord aan flarden zou rijden. Hoe dat afgelopen is kunnen we niet meer berichten, maar als u dit leest weet u al of het ,,Mike the Bike” gelukt is. Vrolijke gezichten dus bij Honda. Een paar boxen verderop, bij MV, liep Signore Magni zorgelijk te ijsberen. Tja, als Honda in 1968 was blijven racen? Samenvatting In juni 1959 test een, tot dan toe, volkomen onbekend Japans merk een paar 125 cc machientjes in de 125 cc klasse op de Tourist Trophy op het eiland Man. De tweecilinder ontwikkelt bij 13.000 rpm. een vermogen van 18 pk. Eind 1966 trekt het nu overal bekende Japanse merk zich terug uit die zelfde 125 52

cc klasse. De machines verdwijnen in het fabrieksmuseum. De vijfcilinder ontwikkelt dan inmiddels bij 20.500 rpm. een vermogen van 37 - 38 pk. Deze twee voorbeelden illustreren duidelijk hoe energiek Honda de zaken heeft aangepakt. Uitgebreid onderzoek werd verricht aan de gasdynamica, verbranding en mechanisch rendement. Het resultaat? Allereerst de in dit artikel beschreven successen bij het wegracen. In de acht jaar dat Honda deelnam werd achttien maal het merkenkampioenschap gewonnen, terwijl door coureurs op Honda-machines zestien individuele titels werden veroverd. Deze successen stimuleren de verkoop zodanig dat reeds enkele jaren na het debuut in het wegracen Honda de grootste motorrijwielproducent ter wereld is. Het voordeel voor de consument is, dat Honda de opgedane kennis verwerkt in zijn producten. Denk maar eens aan de motoren met vierklepskoppen, XL-250 en XL-350, en aan de viercilinders, de CB-350, CB-500 en CB-750. Het onderzoek ten aanzien van gasdynamica, verbranding en mechanisch rendement leverde zovel fundamentele kennis over de verbrandingsmotor op dat Honda op basis van deze gegevens het schone CVCC verbrandingssysteem ontwikkelde en tussen neus en lippen door nog een stel goede tweetaktcrossers. Dit was dan de geschiedenis van de Honda racemotoren en wellicht zien we ze nog eens, als de geruchten die over een mogelijke come-back de ronde doen waar zijn, terug op de circuits. Met dank aan Dennis Voorbij KJMV Kontakt


Even voorstellen Rien Stouthart...

Mag ik even de aandacht !!! Even geleden ben ik door Gerard Voorbij gevraagd om Niels op te volgen in de evenementen comissie. Mijn eerste gedachten was om het NIET te doen, want ik ben niet zo´n organisator, maar na een paar dagen erover te hebben nagedacht, ben ik toch besloten het WEL te doen. Nee zeggen is zo gemakkelijk, en als we als vereniging willen blijven bestaan moeten er ook mensen zijn die iets willen organiseren. Nu dan maar even over mijzelf, Ik ben 46 jaar, werkzaam bij TPG Post, woon in het groene hart van holland,namelijk Driebruggen. Woon samen met mijn vriendin Ike, en heb als hobby de klassieke motoren. Het begon met het opknappen van een Yamaha YM1 uit 1967, daarna een Kawasaki Z1R uit 1978 en dan nog een Kawasaki 750 3 cylinder met als bouwjaar 1974. Ik ben geen MERKEN GEK, en vindt de verschillen aan type – merken – sport – shopper – tour enz .enz. juist het leuke aan die grote motor familie. Want zeg nou zelf, als we allemaal op dezelfde motor rijden, was het een behoorlijke saaie bedoening,nietwaar !!! Ik hoop dan ook op een grote opkomst, bij de te organiseren evenementen. Tot ziens, Rien Stouthart.

KJMV Kontakt

53


Advertentie MiniCamping “de

Vasthi-Hoeve” biedt aan

RUIME KAMPEERPLAATSEN - Alle plaatsen voorzien van electra-aansluiting - Privacy door hagen - 2 Toiletten - 2 Douches - Wasruimte met kookmogelijkheid - Auto’s op apart parkeerveld - Kampeerauto’s alleen indien voor meerdere dagen - (en vast opgesteld) COMPLEET INGERICHTE 4-PERSOONS VAKANTIEWONING, prijs € 300,- per week en € 50,- per nacht (hoogseizoen) - Woonkamer met telefoon en televisie - Volledig ingerichte (open) keuken - Toilet en douche - Boven 2 slaapkamers - Zonneterras met prachtig en vrij uitzicht EEN LUXE INGERICHTE TREKKERSHUT prijs € 30,- per nacht - (geschikt voor 4 personen) - Is voorzien van: - 2 éénpersoons stapelbedden - Eettafel met 4 stoelen - Electriciteitsaansluiting - Koffiezetapparaat - Externe kookvoorziening en sanitair ORIGINELE PIPO-WAGEN prijs € 250,- per week en € 40,- per nacht (hoogseizoen) - De Pipo-wagen heeft een authentieke inrichting - Keuken met alle voorzieningen - Eethoek, tevens te maken tot 1 pers. slaapplaats - Woonkamer met verwarming - 2 persoons zitslaapbank - Aparte slaapkamer voor 2 personen - Openslaande deuren naar balkonnetje - Geheel voorzien van electra - Aansluiting voor televisie - Extern sanitair

Minicamping “de Vasthi-Hoeve”

Ængwirderweg 415 8457 CB Gersloot (nabij Heerenveen) ✆ 0513 52 94 79 Camping@vasthihoeve.nl www.vasthihoeve.nl

54

KJMV Kontakt


Activiteitenkalender 2003

datum 13/7 19/7 31/7-3/8 29-31/8 16-17/8 17/8 5-7/9 6/9 7/9 13/9 21/9 16/11 12-14/12

plaats H.H.Waard Barneveld Bosschenhoofd Utrecht Spa Eext Gersloot Gersloot Assen Woerden Groot-Ammers De Bilt Utrecht

activiteit beurs Kaboutertoer Hist. Motorsport Evenement x Suzuki 2-takt treffen x Vehikel II x The Bikeer’s Classic’s x Historische Motorraces Kampeerweekend Vasthi-toertocht Superbikeraces Nat. Veteraan Treffen x Lek & Graafstroomrit Clubmiddag “Kleintje Vehikel” x

toerrit even. race KJMV x x x x KJMV KJMV

KJMV

x x x

KJMV

Kijk ook op onze website: www.kjmv.nl Voor meer informatie over evenementen bel dan met de redactie. Weet u nog meer ritten en/of evenementen geef ze dan door aan de redactie zodat we ze op kunnen nemen in onze kalender in ons clubblad en op de website.

KJMV Kontakt

55


Club-artikelen Nieuw... Nieuw... Nieuw... Nieuw... Nieuw... Nieuw... Nieuw... Nieuw...

T-shirt, Sweatshirt en Polo-shirt Het nieuwe shirt, de sweatshirt en de polo is standaard uitgevoerd in lichtgrijs met opdruk in zwart en rood en het is duidelijk te zien hoe ons logo erop staat. Eventueel kan het ook een zwart shirt zijn met witte en rode opdruk. De maten lopen van smallmedium-large-XLXXL-XXXL.

56

De prijzen (vanaf â‚Ź 12,--) en andere gegevens kunnen jullie opvragen bij onze voorzitter. Uiteraard kunt u deze ook aanschaffen op de clubevenementen. Prijzen zijn exclusief verpakkingsen verzendkosten. Peter Halbersma

KJMV Kontakt


Vraag & aanbod TE KOOP Honda CB500F, niet overdreven mooi, is geen racer, maar wel zeer prettig voor woon werk en caferacen. De vraagprijs is van het nivo vriendenprijs. Leo de Gelder 0651 58 27 42. 2x voor de prijs van een: Honda CB500F, bj ‘75 en bj ‘76, compleet kenteken, in gedemonteerde toestand, powder-coated frame en heel veel extra’s waaronder nog een motorblok+carburateur alles in een koop € 500,-- M.Vlaar, tel. 023 562 16 91 Kawasaki GPZ750 turbo compleet orgineel! banden goed, lak werk oké; het is nog misschien nog geen klassieker maar dat wordt het zeker!! vrpr € 1.850,-Jeroen Twisk, tel. 036 844 82 02

Suzuki XN85 geheel origneel. Jeroen Twisk, 036 844 82 02 Te koop een zeer redelijke YAMAHA XS750C, bj ‘80. Motor rijdt, stuurt en remt prima. Kan wel een poetbeurt gebruiken. Km stand 77.000, nieuwe accu en een recente uitlaat. Wel wat kleine mankementjes: knipperbollen ontbreken en sleutels missen (alle sloten zijn met elke sleutel te bedienen). Prijs € 500,-06-20548492 of email:p.aupers@chello.nl Te koop YAMAHA RD 125 bj.‘75. Vrijwel compleet maar staat al 17 jaar stil. Is wel lopend weggezet. Geen kenteken meer aanwezig. Vaste prijs is € 200,--. Frank van Lijssel, 077 473 19 44 email: f.van.lijssel@12move.nl

“Black Bomber” - shirts

Ernst Hagen Motoren 0224 29 20 08 KJMV Kontakt

Voor de échte “Black Bomber” liefhebbers kunnen wij weer T-shirts en Sweaters aanbieden. Beiden zijn van zéér goede kwaliteit en scherp geprijsd. Voor iedere Bomberbezitter is dit een “must”. Veel van deze bezitters lopen dan ook op de evenementen met deze zeer mooie sweater of dit T-shirt te pronken. Uiteraard zal onze Bomber-specialist, Ernst Hagen, u na uw telefoontje, dit artikel snel met de post bezorgen. Voor de prijs hoeft u het niet te laten. * Sweatshirt (lange mouw) maat: M / L / XL, donkerblauw prijs: € 20,00 * T-shirt (korte mouw) maat: M / L / XL, zwart prijs: € 12,50 (prijzen zijn exclusief verpakkingsen verzendkosten). 57


Vraag & aanbod YAMAHA TX 750. bj ‘73, kilometerstand ongeveer 65.000 in redelijke staat. Met een compleet reserve blok erbij, en uitgebreide documentatie. 3 jaar geleden rijdend weggezet, maar er zit werk aan, en ik kom er niet aan toe om hem weer 100% te maken. En dat is zonde, het blijft de mooiste Japanse motor die ik ken! Ben je geinteresseerd, kom kijken, prijs komen we wel uit. Eventueel meer foto’s via email. Gijs Baron, Nijmegen gijs.baron@planet.nl YAMAHA XS500-C, bj. ‘76, kleur rood. In goede staat Vraagprijs € 700,--. Gereviseerd in 1996 en sindsdien weinig gereden. Moet weg i.v.m. ruimtegebrek. Pieter Groen, 030-6063158/ 06-5389551 pgroen@livingston.nl Pracht KAWASAKI Z400, in werkelijk 100% nieuwstaat, bj ‘76, niet gerestaureerd maar origineel zelfs; spuitwerk, buddy, uitlaten, alles. Echt een leuke fiets voor de liefhebber, 17000 km, € 1.150,-H.L.terHuerne, 053 435 2016 H.L.terHuerne@ctw.utwente.nl Onderdelen TE KOOP achtervork v. KAWASAKI, type S1A/B (250cc.3-cilinder) met origineel kettingscherm en nieuwe bronzen lagerbussen; netjes gespoten. Vraagprijs € 75,-inl. tel 072 51 53 663 Ik heb nog een paar nieuwe onderdelen te koop: Set nieuwe nokkenassen voor KAWASAKI Z900 Z1 bj. ‘1973, (hol van binnen) voor € 250,-- samen. Nieuw carburateurblok voor HONDA CB 750K7 EN F voor € 150,--. Set chromen koplampsteunen voor 58

HONDA CB 750 F2 voor € 60,-Groeten en bij interese kun je mailen of bellen 06-12757829/Pietparts@zonnet.nl Voor HONDA CB125J 1-cil: voor en achterspatbord, buddy, frame en framedelen, kabelboom en klein spul. Peter van der Zon 0226 42 25 66 of mail petervdzon@planet.nl Ver weg, maar beter dat dan niet meer te krijgen: Nieuwe “oude voorraad” onderdelen voor SUZUKI bouwjaren 1960 tot 1985: PAUL MILLER Motorcycle, Kensington, Connecticut USA; E-mail: vintagesuzuki@attbi.com. Ervaring van uw voorzitter: heel goed, het originele 6V-claxonnetje voor m’n Stinger T-125 had ‘ie gewoon op de plank liggen! Voor HONDA C B750F, div. onderdelen zoals gebruikte uitlaten, vetkast enz. J. v/d Veer, tel. 071 331 6576 MOTOR TRAILER. Ik wil graag mijn (nieuwe) motortrailer te koop aanbieden. Het betreft een nieuwe motortrailer voor 2 motoren. Eenvoudig aan te passen voor 1 of 3 motoren.Volledig gegalvaniseerd. Vraagprijs: 500 euro. W. de Kievit, 06-24250378 w.dekievit@iae.nl Onderdelen GEVRAAGD Wie weet of er in Nederland nog meer HONDA CB900 Custom’s zijn en of er onderdelen ergens liggen. Ik ben pas in het bezit van deze mooie Custom (zie foto pag. 33). Peter van der Zon 0226 42 25 66 of mail petervdzon@planet.nl Weet u het nog!! De Kaboutertoer is op zondag 13 juli te Heerhugowaard KJMV Kontakt


TWEEWIELERSERVICE

COK VAN DEN HEUVEL Bellstraat 3a, 4004 JN Tiel Tel.: 0344 61 45 45 - Fax.: 0344 61 83 45

Tel.: 0595 41 35 53 Fax: 0595 41 31 00 Adres: Stoitsweg 7 9983 PJ Roodeschool Exclusieve import Newtronic elektronische ontstekingen HR. Groningen 35494 BTW nr.: NL083199469B01

“Wat voor onze eigen motoren niet goed genoeg is, verkopen we ook U niet!” Hajé & Ritzo

✰ Motorfietsonderdelen, nieuw en gebruikt. ✰ Jama uitlaatsystemen. ✰ Gevraagd: sloop en schade motorfietsen, restant partijen onderdelen. ✰ Postorderservice. Geopend:

di. wo. za.

19.30 - 22.00 uur 13.00 - 18.00 uur 10.00 - 16.00 uur


DRUKWERK

KJMV Dr. J.C. Boswijklaan 18 3734 EA Den dolder

KJMV-KONTAKT2-2003  

clubblad Klassieke Japanse Motorfietsen Vereniging

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you