{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 1

2006


“Ernst Hagen Motoren� Witte Paal 332 Q te Schagen

t: 0224 29 20 08 m: 06 20975139 e: ernsthagenmotoren@zonnet.nl

Onderhoud, reparatie en verkoop Japanse motoren & Honda Classic-specialist


uw voorzitter spreekt

O

p het moment dat ik dit stukje schrijf heb ik net mijn tweede bestuursvergadering als voorzitter achter de rug. Ik had bij het vorige “Beste Mensen” al voorspeld dat er veranderingen zouden komen. Vanaf nu zal er, als er een bestuursvergadering is geweest door de secretaris een kort verslag van de vastgestelde notulen in het KJMV-kontakt worden gepubliceerd, zodat jullie, meer als nu, weten waar wij als bestuur mee bezig zijn. Los van het verslag van de secretaris vraag ik jullie aandacht voor het navolgende. Komend jaar bestaat de vereniging 20 jaar. Bij het bestuur circuleren ideeën hoe wij daar op gepaste wijze gestalte aan kunnen geven; wij proberen op korte termijn de nodige gegevens te verkrijgen of bepaalde ideeën überhaupt realistisch zijn. Hebben jullie misschien nog ideeën, wensen of gedachten hierover dan verzoek ik jullie die kenbaar te maken (eventueel op de ALV). Voor het overige moet ik jullie nog even in spanning houden. Voorgaande staat echter in het niet van de ontwikkelingen die staan te gebeuren. Ernst Hagen heeft te kennen gegeven om bij de komende ALV, na 19 jaar zitting in het bestuur, er definitief een punt achter te zetten. Een stap die hij niet lichthartig neemt. Wel zal hij lid blijven van de redactie. Door de extra vrije tijd die hij nu krijgt heeft het bestuur hem gedreigd voor andere projecten te strikken. Ik ben nu nog aan het denken hoe wij aan dit gebeuren als vereniging gestalte moeten geven. KJMV Kontakt

Naast de voorzittersactiviteiten voor de komende tijd, waarbij de rust voor de vereniging voorop staat, zal ik binnenkort weer eens de opbouw van de Honda CL360 (zie pagina 2) ter hand gaan nemen. Hij staat al te lang op de werkbank. Ik wil er eigenlijk dit jaar een paar clubactiviteiten mee bezoeken. Oh ja, de voorbereidingen voor het drielandenweekend zijn ook weer gestart. De route is nagenoeg geheel uitgezet en zal op verzoek qua afstand terug gebracht worden naar ongeveer 150 km met een paar leuke stopplaatsen. En voor het overige wens ik mezelf (en ga er gemakshalve maar van uit dat jullie hetzelfde ten deel valt) deze zomer de nodige mooie motordagen toe. Jos Creusen Nr. 1 maart 2006 In dit nummer o.a. aBeste Mensen... aVan de redactie... aNieuw lid aALV aFinancieel plaatje aBrasemerrit aPuzzeluitslag aVDrielandenrit aReminders aVehikel agenda aSites voor Bikes aDe penningmeester

aXT500 op Dakar aMiddenposter aRD250 aHans Smid vertelt... aNieuws van MAG aOude advertentie aKNMV-classics aRosmalen aActiviteitenkalender aColofon aVraag en aanboda aen nog veel meer...a

Kopij en advertenties inleveren: vóór 15 mei 2006

1


uw voorzitter spreekt

Honda CL 360

Honda CL 360

Nieuwe leden van harte welkom

W

ij, het bestuur en de redactie, heten alle nieuwe leden van harte welkom in ons midden en hopen op zijn aanwezigheid tijdens de vele activiteiten die door en met onze leden worden georganiseerd. Deze keer is het er maar ĂŠĂŠn. Het nieuwe lid is:: P. Bothof

De Bilt

Laten we hopen dat hij het binnen onze club, naar zijn zin zal hebben en dat we hem op de vele clubactiviteiten kunnen begroeten. We zijn benieuwd naar zijn Japanse klassieker(s)!

Barend Balhoofd

2

KJMV Kontakt


. . . t k e e r p s e i t c a d e r Uw B

este clubleden, het nieuwe jaar is al weer bijna 2 maanden oud als ik dit zit te tikken op mijn zolderkamer en de eerste bestuursvergadering (waar ik ook werd uitgenodigd) is al weer voorbij. Door tijdgebrek heb ik deze winter nog niets aan mijn stoomďŹ etsen kunnen werken, maar in april als de Brasemerrit het seizoen opent zal ik wel weer van de partij zijn om u in dit blad weer kont te doen van dit jaarlijks terugkomend evenement. Gelukkig was Johan weer zo vriendelijk om dit wederom te gaan organiseren. Verderop in het blad leest u weer het e.a.a. over het wel en wee van onze club en om u alvast iets van de sluier op te lichten kan ik u mededelen dat ik op het verzoek van het bestuur in ben gegaan om toe te treden tot het bestuur (al u dat goed vindt natuurlijk...). Iets over het clubblad. Het gebruikelijk colofon vindt u voortaan aan het eind van het blad om zo meer kleurenadvertenties op de omslag te kunnen plaatsen. Jos legt verderop in het blad wel uit waarom. Tevens wordt, zoals u al reeds tweemaal heeft kunnen zien, het middenkatern ook in kleur uitgevoerd om zo de andere pagina’s van dit katern óók in kleur te kunnen gaan verwerken. Rest mij nog u een heel mooi en ďŹ jn motorjaar toe te wensen en ik zie u in grote getalen op de ALV; lijkt me leuk... Peter van der Zon

7/%34(/&&

5SEDPARTSMOTORCYCLES IN ENVERKOOPGEBRUIKTEMOTORENENONDERDELEN

*OOST7OESTHOFF (AZENBERG ,#"RUMMEN KJMV Kontakt

4EL &AX -OBIEL )NTERNETWWWWOESTHOFFNL 3


A.L.V. te Bilthoven 19 maart 2005

De Algemene Ledenvergadering vindt plaats op zondag 19 maart a.s. vanaf 13.30 uur bij Restaurant Mauritshoeve te Bilthoven. Dit adres is al weer een aantal keren als pleisterplaats voor onze club benut en het was zo goed bevallen dat we de datum direct vast gelegd hebben voor de ALV. We hopen natuurlijk weer dat, door de centrale ligging, vele leden ons kunnen vinden. Op de volgende pagina’s vindt u de routebeschrijving en de plattegrond; het kan niet missen. Tevens is er ruimte voor een “schone onderdelenmarkt” Goede reis en tot ziens!

Bilthoven 19 maart 2006 aanvang 13.30 uur Agenda 1. 2. 3. 4. 5. 6. 8, 9.

Opening Mededelingen Notulen ALV 2005 Jaarverslag 2005 Verslag activiteiten 2005 Financieel jaarverslag 2005 Luuk van Assema, penningmeester, kascommissie Verkiezing (nieuwe) bestuursleden Rondvraag Sluiting vergadering

Aansluitend zal, zoals al eerder was aangekondigd en gebruikelijk is, de clubmiddag plaatsvinden. Voorafgaand aan de ALV worden de Notulen en Jaarverslagen aan iedereen uitgedeeld die aanwezig is. Het bestuur zal uw aanwezigheid bijzonder op prijs stellen. Namens het bestuur, Rob Witbraad, secretaris

4

KJMV Kontakt


A.L.V. te Bilthoven 19 maart 2005

Adres Restaurant Mauritshoeve Maartensdijkseweg 9 3723 MC Bilthoven Tel. 0346 - 21 20 18 Fax. 0346 - 21 41 79 restaurant@mauritshoeve.nl

Routebeschrijving Vanaf A1 Amersfoort-Amsterdam U neemt de afslag Baarn-noord / Soest, richting Soest aanhouden. Bij de rotonde gaat u 2/5, rechtdoor. Bij de 2e stoplichten (bij Paleis Soestdijk) gaat u rechtsaf, richting Bilthoven. Na ca. 2 km. gaat u rechtsaf richting Maartensdijk (zie borden). Na weer ca. 2 kilometer ligt Mauritshoeve aan uw rechterhand. Vanaf A27 Utrecht-Hilversum U neemt de afslag Bilthoven/Maartensdijk, richting Soest aanhouden. Bij de stoplichten gaat u linksaf richting Lage Vuursche. Aan het einde van deze weg gaat u linksaf en na ca. 500 meter ligt restaurant Mauritshoeve aan uw rechterhand. Bereikbaarheid met het openbaar vervoer Het beste is om met de trein naar Bilthoven te gaan en vanuit Bilthoven de treintaxi naar restaurant Mauritshoeve te nemen (telefoonnummer treintaxi 030 2622777). Vanaf station Bilthoven is het restaurant te bereiken met buslijn 58. Vlakbij Restaurant Mauritshoeve ligt bushalte ‘Mauritshoeve’. De bus vertrekt vanaf halte ‘Mauritshoeve’ om 3 minuten voor het halve uur. De laatste bus vertrekt om 19.27 uur. Vanaf station Bilthoven vertrekt de bus om 4 minuten voor het hele uur. De laatste bus vertrekt om 18.56 uur.

KJMV Kontakt

5


A.L.V. te Bilthoven 19 maart 2005

6

KJMV Kontakt


Een financieel plaatje (praatje)

E

ven een artikeltje dat niet direct iets met motorrijden te maken heeft, echter wel met onze vereniging. In deze uitgave van KJMV-Kontakt vinden jullie de financiële begroting en verantwoording van afgelopen jaar en een begroting van dit jaar.

Belangrijk is om te moeten constateren dat de begroting van afgelopen jaar negatief is overschreden en de kosten ook dit jaar echt niet minder zullen worden. Je kunt hier op 2 manieren mee omgaan: • Vermindering van de uitgaven. • Verhoging van de inkomsten. Vermindering van uitgaven is niet altijd even gemakkelijk. Sommige zaken zijn nagenoeg niet te beïnvloeden. En ja, dat zijn juist die zaken waar we als lid weinig van terugzien; denk hierbij aan een inschrijving bij de kamer van Koophandel, stalling en verzekering van de verenigingsaanhangwagen of kosten (ik praat hier niet over vergoeding van tijd) die leden en bestuursleden maken om een normaal functioneren van de vereniging mogelijk te maken. De zaken die wel te beïnvloeden zijn, zijn juist die zaken die we direct zien en waar we het als vereniging voor doen. Je kunt bijvoorbeeld de kwaliteit en dikte van het KJMV-Kontakt verminderen, de site verkleinen of afschaffen, of zelfs onze aanwezigheid op beurzen verminderen of beëindigen. Eerlijk gezegd komen we dan aan de ziel van de vereniging en daar zit mijn inziens niemand op te wachten. In sommige gevallen zijn de uitgaven noodzakelijk om daardoor inkomsten te kunnen genereren. Het is zelfs zo dat het afgelopen jaar stemmen zijn opgegaan om nog meer activiteiten te ontplooien; maar laten we eerlijk zijn: voor niks gaat de zon op (al begin ik daar de laatste tijd wel twijfels over te krijgen) Verhoging van de inkomsten blijft dan nog over. Ik hoor jullie al denken: “Hij moet mijn beurs hebben:” Ik moet jullie gedeeltelijk gelijk geven. Op de Algemene Ledenvergadering zal ik een voorstel doen om de contributie met ingang van 2007 met € 2,00 te verhogen tot € 27,00 per jaar. Ik hoop dat de aanwezige leden het voorstel willen steunen. Misschien nog belangrijker dan de contributieverhoging is dat het bestuur besloten heeft tot een regeling betreffende prijsstelling van advertenties. Stond er al sinds jaar en dag een prijsstelling van advertenties van € 50,00 en € 27,00 voor een hele resp. halve pagina op jaarbasis. Aan de prijsstelling en ook aan de vaststelling of een ingezonden stuk überhaupt als advertentie gezien moest worden werd niet altijd strikt de hand gehouden. Mijn inziens ligt hier nog een stuk onontgonnen potentieel. KJMV Kontakt

7


Een financieel plaatje (praatje) Op de Algemene Ledenvergadering zal ik de vraag voorleggen hoe groot het advertentiegedeelte van KJMV-Kontakt mag zijn. Zoals blijkt uit de jaarstukken kosten de zwart-wit pagina’s van KJMV-Kontakt afgerond een bedrag ad € 2.400,00 en de kleurenomslagen € 450,00. Een zwart-wit pagina kost daarom ruim € 44,00 en een kleurenpagina zelfs ruim € 112,00 (uiteraard op jaarbasis). Het mag niet zo zijn dat de vereniging geld toelegt om een, in het bijzonder een externe adverteerder, middels KJMV-Kontakt te laten adverteren. Het bestuur heeft derhalve tot volgende regeling voor 2006 besloten. • Een zakelijke link op de linkpagina van de website met een retourlink kost € 15,00 per jaar • Een advertentie in zwart/wit in KJMV-Kontakt blijft vooralsnog minimaal € 27,00 of € 50,00 voor een halve resp. volle pagina op jaarbasis; in 2007 zal een indexering plaats vinden. • Een advertentie in “full-color” in KJMV-Kontakt kost minimaal € 55,00 of € 100,00 voor een halve resp. volle pagina op jaarbasis. • Indien een advertentie in KJMV-Kontakt is geplaatst, dan is een zakelijke link op de site met retourlink gratis. Voor leden van de vereniging gelden de navolgende tarieven. • Een link (al dan niet zakelijk) met retourlink is gratis. • De advertentiekosten voor zwart-wit advertenties zijn 50% van als hierboven vermeld. • Leden kunnen ook eenmalig een (halve)pagina grote zwart-wit advertentie plaatsen in KJMV-Kontakt; deze kosten bedragen dan € 3,00 resp. € 6,00 • Prikkertjes op de site of in KJMV-Kontakt blijven gratis. Op het moment dat ik dit stuk schrijf blijkt dat al enkele vaste adverteerders hebben aangegeven een advertentie in kleur te willen hebben; de meer-opbrengsten zijn nu al € 250,00. Met deze iets zakelijkere opstelling gaat het bestuur er van uit dat de vereniging financieel gezond blijft en aan de wensen van de leden en aan haar doelstellingen kan blijven voldoen. Voor díe leden die niet in staat zijn om op de ALV te komen, plaatsen we in het volgend clubblad het financieel jaarverslag. Jos Creusen, voorzitter 8

KJMV Kontakt


Frank Lemstra en broer Peter (de blonde)

uit de 70er jaren... KJMV Kontakt

9


23 april 2006

Brasemerrit

Op zondag 23 april wordt de Brasemerrit weer verreden. De start zal om 11.00 uur plaatsvinden vanuit café “Ys de Jong“ (let op, nieuwe locatie) Huigsloterdijk 3 te Weteringbrug. Dit is ± 2 kilometer vanaf de Leimuiderbrug verder rijden langs het water. De lengte van de rit is ± 85 kilometer. Onderstaand schetsje geeft aan waar het vertrekpunt gelegen is. Voor inlichtingen: Johan v. d. Veer tel.: 071 331 65 76

vanuit Den Haag

vanuit Wassenaar

vanuit A’dam afslag Nieuw Vennep richting Alphen a/d Rijn

Leimuiderbrug nieuwe locatie café “Ys de Jong”

richting Alphen

10

KJMV Kontakt


Nieuwjaarspuzzel 2006

Oplossing is: T o e r t o c h t m e t e e n k a b o u t e r De postbode bestookte met post voor de vereniging, maar tot mijn spijt heb ik maar één inzending binnengekregen; maar deze was dan ook de juiste... Klaas Poutsma uit Schagen heeft de prijs gewonnen en kan deze in ontvangst nemen tijdens de ALV te Bilthoven op 19 maart a.s. Proficiat Klaas!

OLDTIMER/KLASSIEKER EIGENAAR! Als U een oldtimerverzekering hebt, bewaar dan deze advertentie bij Uw polis! Want: • Uw verzekeraar verlangt elke 30 of 36 maanden een taxatierapport? • U wilt aan deze wens voldoen, maar u wilt een redelijk bedrag betalen? Welnu, ik lever u een taxatierapport dat voldoet aan het gestelde in artikel 275 wetboek van koophandel voor € 65,--. Een afspraak is zo gemaakt, via een van mijn telefoonnummers. Mijn naam is Outjert Dol, ik ben schade-expert sinds 1962, beëdigd taxateur sinds 1970 en directeur van EXPERTISE-BUREAU RIJNDERS, DOL + MANDEMA B.V. te Den Haag.

T

070 404 29 22 - M 06 51387903

Zie ook mijn website: www.oldtimertaxateur.nl

KJMV Kontakt

11


16-18 juni 2006

DRIELANDENRIT Drielandenweekend Onder auspiciën van de KJMV

16 t/m 18 juni 2006 Evenals afgelopen jaren wordt weer het 3-landenweekend gehouden ten huize van Jos en Tini Creusen. De ddelnemers voor het weekend dienen, voor het regelen van slaapgelegenheid (naast eigen tent/caravan of caravan/tenten van Jos) van te voren contact op te nemen.

Start: vanaf vrijdag 12.00 uur Einde: ergens gedurende de zondag De drielandenrit start op zaterdag 17 juni 2006 om 10.00 uur en heeft een lengte van ± 150 km en voert, zoals de naam reeds zegt door Nederland, België en Duitsland (voor deelname aan de rit is deelname aan het weekend niet verplicht). Ondanks het hoogteverschil in de route van ongeveer 500 meter, is de route ook voor kleine motoren goed te doen. Kosten: de rit is gratis, de deelnemers aan het weekend delen hun kosten. Inlichtingen en aanmelding bij: Jos Creusen, Bosweidenweg 4, 6468 AL Kerkrade ✆ 045 545 66 80

12

KJMV Kontakt


Even een reminder... Op 13 mei 2006 is het zover: de alternatieve clubmiddag te Alkmaar Wilt u nog meer weten bel of mail dan met Beussie of z’n motormaat Henk. Gerhard.C.v.Beuzekom (Beussie), Varnebroek 49, 1815HA Alkmaar ' 072-5151763 of internet ö gc.beuzekom@chello.nl Alvast noteren...!! Ons Clublid Levien wil in het weekend van 30 juni een campeerevenement in Zeeland organiseren. In het volgend blad vindt u meer info hierover. De Kaboutertoerrit nieuwe stijl wordt dit jaar voor de 2e keer verreden op 9 juli. In het volgend blad vindt u meer info hierover. Het Gersloot weekend wordt weer gehouden van 1-3 september en u kan u nu al weer aanmelden bij Ank & Wytze voor een plekje. De Lek&Graafstroomrit wordt op de derde zondag van september verreden. In het volgend blad vindt u meer info hierover. De Kempenrit wordt door Jelmer Visser op 12 augustus georganiseerd vanuit Eindhoven. In het volgend blad vindt u meer info hierover.

Jos Veraart z’n trots Honda CB125t5 van 1972 KJMV Kontakt

13


2005-2006

De KJMV is in augustus ook weer van de partij! Bezoek onze stand en een bakkie kofďŹ e staat klaar.

14

KJMV Kontakt


Van de penningmeester... Beste clubleden

E

lk jaar weer komt het voor dat de contributie niet door iedereen op tijd betaald wordt. Dit kan gebeuren en kan verschillende oorzaken hebben. Echter, het is voor mij niet altijd makkelijk om iedereen achterna te gaan zitten, met de boodschap of het alsnog betaald kan worden. Wij willen als club de zaak gezond houden en daar kunt u een beetje bij helpen. Dus, voor diegenen die, door wat voor oorzaak dan ook nog niet betaald hebben, het vriendelijke verzoek dit alsnog te doen. Wij danken u voor u medewerking. Luuk van Assema

7ESTKNOLLENDAM 047ORMERVEER 4EL FAX E MAILSALES ROUKAMACOM WWWROUKAMANL WWWMOTORSLOOPNL WWWMOTORlETSCOM

KJMV Kontakt

15


Dakar ralley

op een Yamaha XT500

De man die twee Dakars reed ,,Ik heb het gevoel dat ik twee Dakars heb gereden”, zuchtte de totaal uitgeputte Henno van Bergeijk eens diep. Het was nog iets meer. De 39-jarige rodelantaarndrager zat drie volle dagen langer op zijn motor dan winnaar Marc Coma. Waar de Spaanse topper de rally in ruim 55 uur volbracht, had Van Bergeijk meer dan 127 uur nodig om zich door de woestijn te slepen. Een wonderbaarlijk avontuur. DAKAR - Hij werd voor gek verklaard toen hij zijn bizarre plan vorig jaar ontvouwde. Henno van Bergeijk wilde naar Dakar op een Yamaha XT500. Een machine uit 1977. Een antiek stuk waarmee de eerste Dakar Rally’s werden gereden. De eerste winnaar - Cyril Neveu in 1979 had er een. De erehaag was allang verdwenen toen de Amsterdammer zaterdagmiddag om halfzes zijn oude motor de poort van het Meridien Hotel binnenloodste. Van Bergeijk - 93e in het klassement - had onderweg in de berm een tukje gedaan. Geen enkele Dakar-deelnemer sliep de voorbije weken zo weinig als hij. En niemand reed zo veel en lang in het donker. ,,Het was gekkenwerk”, gaf hij toe, uitpuffend op een grasveldje, terwijl de ene 16

na de andere motorrijder ‘Henno de held’ kwam feliciteren met zijn opzienbarende prestatie. De motor zag er niet meer uit. Gehavend, smerig. En de berijder oogde niet veel beter. Zijn pak onder de modder en het zand. Diepe kringen rond zijn ogen, flinke stoppelbaard, stoffig gezicht. En moe. Dood- en doodmoe. Van Bergeijk: ,,Na de rustdag heb ik een keer 22 uur op de motor gezeten, een uur geslapen en vervolgens weer achttien uur gereden. Ik was zo moe dat ik zat te knikkebollen op de motor.” Ontbijt __________________________ Vaak bereikte hij het bivak bij het krieken van de dag. De andere deelnemers waren dan alweer vertrokken of werkten KJMV Kontakt


Dakar ralley

op een Yamaha XT500 net de laatste hap van hun ontbijt naar binnen. De televisieploeg van RTL7 wilde Van Bergeijk benoemen tot ‘held van de dag’, maar dat lukte steeds niet omdat hij altijd pas binnenkwam als iedereen al weg was. Toch piekerde de taaie coureur niet over opgeven. Slechts eenmaal dacht Van Bergeijk dat het afgelopen was. Vlak na de rustdag, in de monsterlijke etappe tussen Nouakchott en Kiffa. ,,Ik kwam in het donker klem te zitten tussen enorme stenen. Dacht: ‘Dit wordt mijn einde’. Maar omdat ik rustig bleef en op een gegeven moment op de juiste manier gas gaf, schoot ik een rotsblok op. Toen was ik eruit.” Zijn chronische slaaptekort had zijn herinneringen vervaagd en uiteindelijk verdrongen. Pas bij de finish keerden ze terug om in volstrekt willekeurige volgorde uit zijn mond te rollen. Van Bergeijk verhaalde over de talloze keren dat hij in het zwakke schijnsel van het maanlicht zijn motor stond uit te graven. En over zijn twee wonderlijke ontmoetingen met ,,lokalen’’. ,,De eerste keer viel mijn motor uit aan de rand van een dorpje. Toen ben ik thee gaan drinken bij zo’n geitenjongen. Even vrienden maken om benzine te ritselen. Ik was ook kapot, moest rusten. Ze hesen me in zo’n Mauretaanse jurk waarna ik even lekker kon liggen. Daarna moest ik me douchen achter een plant. Stond ik een KJMV Kontakt

daar terwijl op de achtergrond de rallyauto’s voorbijscheurden. De tweede keer kon ik gewoon niet meer. Ik moest liggen. Toen ben ik het eerste het beste erf op gereden en heb mijn motor tegen een boom laten vallen. De mensen wisten meteen hoe laat het was. Ik kreeg een emmertje water en een matrasje en even later stond het hele dorp op het erf.” Slapen __________________________ De zwaarste dag voor Van Bergeijk was de geneutraliseerde etappe van Kiffa naar Kayes, daags na de dood van de Australische motorrijder Andy Caldecott. De Nederlander dacht dat hij die dag rustig een ingekorte route over asfalt kon rijden en was vrolijk gaan slapen in het bivak. Niets was echter minder waar. ,,Op een gegeven moment werd ik gewekt door zo’n gozertje van de organisatie die zenuwachtig stond te schreeuwen dat ik moest gaan. Toen pas begon het voorzichtig te dagen dat ik toch gewoon 17


Dakar ralley

op een Yamaha XT500 de hele etappe moest rijden. Die dag heb ik totaal onderschat. Toen kwam ik dus zonder benzine te staan in dat dorpje. Via via kon ik wat regelen. Later viel mijn licht nog uit. Wonder boven wonder vond ik in het maanlicht, dat die nacht wel aardig was, een draadje en kon ik het repareren. Daarna raakte ik de weg kwijt. Maar opeens zag ik in de verte een paar lichten aankomen. Bleek het de bezemwagen te zijn. Daar ben ik toen maar voor gaan uitrijden.” Vraag niet hoe, maar hij haalde het. ,,En toch heb ik nu niet dat enorm euforische

18

gevoel dat ik me had voorgesteld.” Gek was dat niet, want het ontvangstcomité in Dakar zat toen al uren aan het bier. Van Bergeijk moest het doen met een paar energiedrankjes. Maar het vooruitzicht van een diner en een echt bed stemden hem gelukkig. Zondag sloot hij zijn hachelijke avontuur af op het strand bij Lac Rose - ‘in stijl’. Hij raakte de weg kwijt en reed de geneutraliseerde proef twee keer... *Met dank aan de krant Sp!ts en Pascal van Wessel voor het gebruiken van de tekst.

KJMV Kontakt


Dakar ralley

op een Yamaha XT500 Technische gegevens Frame:

Orgineel XT 500.

• Achterbrug:

Orgineel 7 cm verlengd met uitvalnaaf.

• Achtervering:

Technoflex instelbaar op maat gemaakt.

• Voorvork:

Showa up side down, Technoflex binnenveren.

• Wielen:

21” en 18” Excell velgen van Haan Wheels.

• Ketting:

520 O-ring met 16 x 42.

• Remmen: • Banden: • Branstoftanks: • Waterreservoir:

Schijf voor, trommel achter. Michelin Desert. Aan weerszijden en onder zadel, 35 liter. 3 liter.

• Motorblok:

Origineel Yamaha 500 cc.

• Nokkenas:

Kedo met dubbele smering en oliekoeler.

• Drijfstang:

Carillo.

• Cilinderkop:

SR met grote kleppen, geflowed.

• Carburateur:

Mikuni 36 mm.

• Uitlaat: • Luchtfilter: • Topsnelheid: • Vermogen: • Gewicht: • Verlichting: • Kuip: • Navigatie:

KJMV Kontakt

42 mm onderlangs met supertrap. Van rally KTM op framebuis. 155 km. 42 PK. 150 kg leeg. 100 watt 12 volt halogeen en led. Keflar/poly van rally motor. Ico tripmaster, roadbookhouder Touareg.

19


Dakar ralley

op een Yamaha XT500

20

KJMV Kontakt


Nieuws van de MAG de vangrail...

Tweede Kamer eist verbod op staalkabel-vangrail

D

e Tweede Kamer heeft deze week twee moties aangenomen die van groot belang zijn voor de Nederlandse motorrijders. In de eerste motie spreekt de Tweede Kamer zich uit voor een verbod op de plaatsing van cable-barriers, een vangrailconstructie van tussen paaltjes gespannen staalkabels.

De Motorrijders Actie Groep (MAG) is van mening dat een motorrijder die na een valpartij of bij een ongeval in contact komt met een cable-barrier ernstig lichamelijk letsel zal oplopen en heeft daarom bij de leden van de Tweede Kamer aangedrongen op maatregelen tegen de plaatsing van cable-barriers. Na de aanname van de motie zei Tweede-Kamerlid Max Hermans (LPF), de indiener van de motie, in gesprek met de MAG het volgende: “De motie is unaniem aangenomen en het is de wens van de Kamer dat er een feitelijk verbod komt op de plaatsing van cable-barriers en de regering heeft dat uit te voeren. Dat geldt ook voor de cablebarrier in Groningen. Ik ga ervan uit dat we de cable-barrier in Nederland niet meer zullen zien.� Langs de N860 tussen Groningen en Hoogezand is over een lengte van ongeveer 250 meter een cable-barrier geplaatst langs een kanaal. De MAG heeft hierover een protest ingediend bij de provincie Groningen en heeft op zaterdag 10 september 2005 een protestrit naar de cable-barrier georganiseerd, waarbij als ludieke actie de cable-barrier is ingepakt met strobalen. De MAG zal de provincie Groningen nu wijzen op de Kamermotie en aandringen op onmiddellijke verwijdering van de staalkabels langs de N860. Het verbod op cable-barriers past volgens de MAG uitstekend in het groeiende besef bij wegbeheerders dat infrastructuur ook geschikt en veilig dient te zijn voor bestuurders van gemotoriseerde tweewielers.

KJMV Kontakt

21


Nieuws van de MAG de vangrail...

Op 26 oktober 2005 heeft minister Karla Peijs al de toezegging gedaan om samen met de MAG in kaart te brengen op welke punten langs de Nederlandse rijkswegen moet worden begonnen met het ‘motorvriendelijk’ maken van vangrails. Vangrails kunnen eenvoudig worden aangepast aan de veiligheidseisen voor motorrijders door de rail te voorzien van een onderplank en de MAG is hierover in gesprek met het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Als tweede is een motie aangenomen waarin de Kamer de regering oproept voortaan specifieke aandacht te besteden aan gemotoriseerde tweewielers in de begroting van het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Op dit moment hebben gemotoriseerde tweewielers geen plaats in de Nota Mobiliteit, noch in de begroting van Verkeer en Waterstaat. Zie ook voor meer info hierover: http://www.mag-nl.org/

Rien Stouthart z’n trots...! 22

KJMV Kontakt


voor u bekeken...

B

este liefhebbers van digitale informatie over Japanse motoren, hierbij geef ik u een aantal, naar ons idee, maar wie zijn wij, interessante sites. Voor bijna elk Japans merk is wel wat te vinden. Over de hele wereld verspreid is informatie over, de door u meest gekoesterde Japanse klassieker. Als u zelf nog leuke sites vindt, schroom niet, maar geef deze dan door aan de redactie.Wij stellen uw informatie zeker op prijs! De Redactie C http://www.hanssmid.nl/ C http://www.satanicmechanic.de/seeley.shtml C http://www.seeley-honda.com/ C http://www.streetďŹ ghters.nl/suz/suzuki.htm C http://oldmanhonda.com/MC/WiringDiagrams/ C http://www.hoc.org.uk/gallery/bikes/upto250.html C http://www.travelmaniacs.nl/ C http://www.xtsr500.nl/cmsplus/index.php?id=111 C http://www.motorxperience.tv/toontext.asp?id=12180 C http://www.yamaha-motor.nl/dakar/teams.jsp C http://xtgoesdakar.pixelvreters.nl/ C http://user.tninet.se/~xpz458v/m12.htm C http://www.boekenverkoper.nl/categorie.php?cat=Motor

C www.motosclassicas70.com C http://www.racesport.nl/ C http://www.zweitakte.de/projekte/S1_250/S1.htm Chttp://kicon.com/yttriple/bikemonth/bikeofmonth-b.html C http://reproductiondecals.com/default_frameset.html?kaw_2g.html~main C http://www.m3racing.com/racing/gallerydaytona01.html Op bovenstaande

sites vindt u veel informatie over onze Japanse hobby en ook diverse verwijzingen naar andere websites. Enkele zijn heel interessant, sommige leuk en andere geven veel mooie plaatjes. Veel succes en ik hoor nog wel of het werkelijk zo interessant was. De groeten van Peter: redactie@kjmv.nl

KJMV Kontakt

23


Klassieker

voor het ‘lichte’ rijbewijs YAMAHA RD 250 / LC (1980 – 1986) Als opvolger van de in de racerij ontwikkelde luchtgekoelde YDS7 en RD250modellen werd in het voorjaar van 1980 de watergekoelde LC (is liquid cooled) kwartliter uitgebracht. Er was in 1980 keuze uit 2 uitvoeringen : 1. wit met 2-kleurige blauwe striping; 2. wit met 2-kleurige rode striping. Nieuwe details waren verder: • in het geheel verwijderbaar zadel; • voetsteunen op aluminium dragers; • achtervering met 1 centrale schokbreker. In 1980 en ’81 werd de 250 LC in Engeland door het blad Motor Cycle News uitgeroepen tot “Machine of the Year”. Het succes van het model was met name de topsnelheid van ruim 160 km/uur. Dit succes betekende in Engeland echter helaas ook het einde van z’n populariteit onder beginnende motorrijders. Vanaf 1 oktober 1982 mochten de “L-rijders” alleen plaatsnemen op 125 cc. machines met een vermogen van niet meer dan 15 pk. Sommige enthousiasten monteerden een ‘Sidewinder’-zijspan aan de kwartliter om zo de regels te omzeilen...... Specificaties van de RD 250 LC (1980): • Watergekoelde 2 cilinder 2-takt, inhoud 247 cc., max.vermogen 35 pk bij 8500 t/min en max. koppel 22.4 ft/lb bij 8000 t/min • Frame/motornummers: 4L1-000101 ...... (1980) 4L1-100101 ...... (1981) 4L1-200101 ...... (1982) • membraangestuurd inlaatsysteem, carburateurs 2 st. Mikuni 26 mm. • Autolube-smering • CDI-ontsteking • kickstarter • 6 versnellingsbak, topsnelheid 166 km/u. • voor enkele schijfrem , achter trommelrem • gesloten dubbel wiegframe met enkele schokbreker achter (Monoshock/cantilever) • gewicht 141 kg (droog) 24

KJMV Kontakt


Advertentie Frank Lemstra

M O T O R E N

Dubbele Buurt 24, 1521 DC Wormerveer

✆ 075 621 02 42

KJMV Kontakt

25


Advertentie

"*Ê/Ê - Ê6 ,<  ,  Klassieke Motoren

vanaf 20 jaar voordelig bij ons te verzekeren •• alWA-premies vanaf 27,23 per jaar, volgende motors 20,42 (ouder dan 25 jaar) verzamelpolis is mogelijk, al uw • ook klassiekers op één polis!!! en diefstal en volledig casco • brand mogelijk tegen zeer prettige premies

Moderne Motoren (bestuurders ouder dan 27 jaar) Bij 0 tot 20 jaar gelden regio 1 tot 125 cc 43,56 250 cc 46,74 350 cc 50,00 500 cc 58,54 750 cc 63,53 1000 cc 67,16 daarboven 68,97

de volgende premies: regio 2 regio 3 46,29 51,28 49,46 54,91 53,10 58,54 62,17 68,52 67,61 74,87 71,24 78,50 73,06 81,23

hier gaat uw reeds opgebouwde no-claim korting nog eens vanaf, (dus schadevrije jaren)! prijzen excl.poliskosten (5,- éénmalig) en 7% assurantiebelasting

Klassieke Brommerverzekering

Verzamelpolis voor alle bromfietsen ouder dan 20 jaar samen op een polis. Versnellingen of automaten maakt niet uit. bestuurders minimaal 20 jaar en in het bezit van een ander vervoermiddel voor dagelijks gebruik. Premie 60,- (incl. kosten). Losse polis voor klassieke brommers (ouder dan 25 jaar), bestuurders vanaf 16 jaar, maar wel in het bezit van een ander dagelijks vervoermiddel. Premie 34,- per jaar (incl. kosten).

,œiÊÛ>˜Ê>>ÀÃiÛii˜ÊÃÃÕÀ>˜Ìˆl˜ *"-/ 1-Ênx£È]ÊÎxäÎÊ,Ê1/, / ÌiÊäxӣʇÊx™ÓnnxÊÉÊv>ÝÊx™Î{{È

28

KJMV Kontakt


KNMV Classics en CRT...2006

D

e voorbereidingen op het komende raceseizoen zijn in volle gang. Na de laatste race op Assen ben ik vrij snel met de Drixton Honda aan de slag gegaan. Het frame is zwart gemaakt in Nijkerk (fa. Gerritsen) en de alu-tank is alleen aan de bovenkant rood gespoten (zie foto middenblad). Er gaat altijd onnoemelijk veel tijd zitten in juist allerlei kleine details, maar uiteindelijk is het resultaat wel geslaagd te noemen, vooral mede dankzij Sam, die ook veel werk aan déze fiets verricht heeft...Ik heb een aantal pogingen gedaan wat sponsoring te bewerkstelligen, gezien de hoge kosten, daar is niet onwelwillend op gereageerd, maar helaas is er tot op het moment van dit schrijfwerk nog niets concreets uitgerold... De motor is zo goed als bedrijfsklaar en zal voorlopig met het ‘standaard’-blok gaan draaien, waarmee ik vorig jaar de laatste twee wedstrijden gereden heb.. Dan weet ik in ieder geval wat het verschil met de ‘oude’ fiets is en of deze inderdaad beter stuurt enzo... Bij wijze van ‘zelf-sponsoring’ heb ik m’n CB 72 museumstuk van ’62 van de hand gedaan, dat doet wel een beetje zeer, maar een mens moet nu eenmaal steeds keuzes maken... Het speciale blok van John SV, met de droge koppeling mag ik nu het mijne noemen, maar moet verder ontwikkeld worden en dat behoeft nog wat aandacht tijd en muntjes... De ‘oude’ reservefiets is nog niet klaar, maar dat zal wel lukken voor het nieuwe seizoen.

KJMV Kontakt

29


KNMV Classics en CRT...2006

We mogen wel snel alweer aan de bak: 1 en 2 april zijn de lenteraces op Assen en hopelijk is het dan al écht een beetje voorjaar! Twee weken later mogen we aantreden op de Nürburgring en dat lijkt op voorhand ook wel spectaculair. Zelf heb ik daar nog nooit gereden, maar heb er wel speciale herinneringen aan en zie nog, al mijmerend, vriend Frank ietwat ‘briesend’ de pit binnenrijden, met een uitgelopen big-end, na slechts de opwarmronde gereden te hebben. Na binnenkomst gaf hij een geweldige schop tegen een klapstoeltje dat zo ongeveer de hele pitbox van de buren doorvloog ( het toen bekende Freyters-team ), maar gelukkig weinig schade veroorzaakte..., alleen geestelijk... Wel moet u zich bedenken dat hier een halve nacht sleutelen en een speciale koeriers/ vriendendienst uit Holland aan voorafgegaan waren... Dit alles vond plaats tijdens de achturenrace op de Ring midden jaren zeventig. (Honda CB 500 F, die echt nóoit stuk ging...!) U kunt er Frank nú wel naar vragen, hij is er inmiddels bijna overheen... Nu we het toch over ‘freewheelin’Frank hebben..., er wordt bij de fa. Lemstra in Wormerveer ook niet stilgezeten en ook Frank is wat gewichtsbesparend bezig geweest. Zo heeft hij een (veel) lichtere achternaaf gemonteerd en hier en daar wat dingetjes veranderd. Het blok wordt nu nóg sneller gemaakt, door o.a. een wederom wildere nokkenas (nr.3) met aangepaste klepveren en schotels en ook de zuigers zijn wat hoger. Om de betrouwbaarheid te vergroten zijn er Carillo-drijfstangen gemonteerd, deze zijn niet lichter, maar wel veel sterker...Ik vraag mij af of ik Frank nog een beetje bij kan benen komend jaar maar vrees het ergste... Als het in ieder geval allemaal maar enigszins heel mag blijven, dat lijkt ons wel wat... Het gewicht van mijn Drixton Honda is uitgekomen op 135 kg, dit is inclusief olie en accu, maar zonder brandstof. De ‘oude’ fiets weegt 145 kg, de winst is dus aardig, maar niet echt spectaculeus... Het naar verwachting betere sturen en vooral het hebben van meer grondspeling zal de rest van de winst moeten brengen. Wat dit jaar eveneens weer op het programma staat is het weekend van de ‘Bikers Classics’ begin juli te Francorchamps. Verder wat evenementen van het CRT. Er valt natuurlijk wel het een en ander gelijktijdig, zelf zal ik dan voor de KNMVClassics kiezen. Van de clubgenoten die bij het CRT rijden heb ik nog niet veel vernomen...., Anton schijnt langzaam te ontwaken uit zijn winterslaap (maakt reeds licht brom30

KJMV Kontakt


KNMV Classics en CRT...2006

mende geluiden), van Niels hoor ik nog minder, maar Jacobiparochie ligt ook tegen de poolgrens natuurlijk..., net als Enumatil en daar duurt de winter wat langer... Ik hoop verder dat Frans F. mij af en toe weer bij wil staan... Frans heeft het nu nog te druk met schaatsen..., hij heeft dezelfde schaatsen als Beorn Nijenhuis en sinds de eerste Olympische 500 meter van Turijn weet ik nu waarom die dingen ‘KLAP’-schaats heten..., hopelijk blijven die van Frans wat langer heel... Ernst Hagen

En maar blijven mijmeren, Ernst. Deze motor van Hayden zal alleen maar een ‘plaatje’ voor je blijven...! KJMV Kontakt

31


Rosmalen januari 2006

O

ok dit jaar reden Peter Halbersma en ik weer in de vrieskou naar het Autotron te Rosmalen toe. Gelukkig had Peter de aanhanger reeds vrijdag kunnen brengen en de spullen al binnengezet. Dat scheelde een hoop kou. Het opbouwen vlotte prima en Rien Stouthart kwam met z’n Yamaha en Kawa 3-pitter voor de stand. Daarnaast werd, naar mijn mening de mooiste Yamaha van Nederland, gebracht door (?) en deze had ook veel belangstelling! De hele dag was het lekker druk en menig clublid liet zich zien. Uiteraard ook onze kersverse voorzitter Jos Creusen was van de partij. Helaas heb ik maar kort kunnen praten met onze alom bekende JPG. Kennelijk is z’n vulpen een beetje opgedroogd...! Ook ons clublid Leo de Gelder bezocht met z’n vrouw onze stand en dat gaf weer veel gesprekstof; Leo kan zo leuk vertellen... Tijdens mijn rondgang over de diverse stands viel het me wel op dat er veel bromfietsen te koop stonden waarvan de prijs al aangaf dat een kenteken verkrijgen wel eens moeilijk zal worden. Ook de RDW had een stand om veel vragen te kunnen beantwoorden, wat wel nodig was want er is nog steeds veel onduidelijkheid hierover. Ook ik heb het deze keer weer niet kunnen laten; een aanbieding van een spoelmeubel om al de onderdelen schoon te kunnen maken kon ik niet laten weerstaan. Het is voor mij altijd weer een leuke beurs en ik hoop volgend jaar weer met Peter de club daar te kunnen vertegenwoordigen. Peter van der Zon

32

KJMV Kontakt


Rosmalen januari 2006

KJMV Kontakt

33


De Kawasaki 250 S1

Hans Smid verdiept zich in de...

0

5 2005 -

34

a

ah m a Y r a ja

KJMV Kontakt


De Kawasaki 250 S1

Hans Smid verdiept zich in de... Kawasaki had in 1967 met tweetakt tweecilinders zoals de Samurai en de Avenger een reputatie op het gebied van snelheid opgebouwd. In datzelfde jaar werd in het diepste geheim gewerkt aan een zware viercilinder viertaktmotor. De presentatie in 1968 van Hondaâ&#x20AC;&#x2122;s CB750 gaf het productiecentrum in Kobe ongewild adempauze om de 750cc met dubbele bovenliggende nokkenassen te vergroten en verder te ontwikkelen. In dezelfde tijd werd de bloedstollende 500cc driecilinder tweetakt gelanceerd; de Mach III. In 1972 verschenen volwassen superbikes zoals de 750cc zware Mach IV en de 900cc Z1 Superfour. Toch bleef Kawasaki ook op de kleintjes letten. Naast de 350cc lichte S2 verscheen de 250cc onder de naam S1. Hans Smid werd na aankoop zeer enthousiast over deze kleinste driecilinder tweetakt ter wereld.

Een nieuw fenomeen aan de motorwereld toegevoegd KJMV Kontakt

35


De Kawasaki 250 S1

Hans Smid verdiept zich in de... Stormachtige opkomst van een kleine motordivisie Kawasaki is met zijn relatief jonge motordivisie nooit een trendvolger geweest. We laten daarbij het kopieeravontuur met de W1 en haar nazaten vanuit de Meguro erfenis even buiten beschouwing. De tweewielertak was maar een nietig onderdeel van het wereldconcern Kawasaki Heavy Industries. In financieel opzicht kon de firma dus gerust een gokje wagen. In de directietop waren veel ingenieurs actief, wat de kwaliteit van de motorfietsen ten goede kwam. Bovendien kregen de ontwerpers naar Japanse maatstaven ongewoon veel vrijheid bij het ontwikkelen van hun initiatieven. Aanvankelijk produceerde Kawasaki uitsluitend motorblokken die waren gemaakt volgens strenge normen, die in de vliegtuigafdeling golden. De eerste complete motorfiets die onder de naam Kawasaki werd geproduceerd was de 125cc metende tweetakt single met de naam B8. Dit gebeurde pas in 1963. Deze B8 (M) bezette meteen de eerste zes plaatsen tijdens een motorcross kampioenschap in dat jaar. In oktober 1965 besloot Kawasaki om mee te doen aan de nationale GP races in de 125cc klasse. De watergekoelde twin met roterende inlaatschijf bleek echter geen partij voor de Suzuki twins en de vijfcilinder van Honda. In 1966 ging Kawasaki meedraaien op de Europese circuits. De Engelse coureur Dave Simmonds had met zijn overwinning op een 125cc Tohatsu in Groot-Brittannië de aandacht getrokken van Atsushi 36

Yokohama. Deze was nog niet lang geleden overgestapt van Tohatsu naar Kawasaki. Zo werd Simmonds aangetrokken als fabriekscoureur. In 1969 zette hij in Hockenheim de Suzuki van Dieter Braun op de tweede plaats met een gemiddelde snelheid van 156 km/u. Met een overwinning datzelfde jaar op de TT van Man begon een serie van zeven opeenvolgende overwinningen in Nederland, België, Tsjecho-Slowakije, OostDuitsland, Finland en Italië. De snelle tweetakt van Kawasaki had acht van de elf Grand Prix races gewonnen met een ongelooflijke marge van 31 punten. In de 125cc klasse zou dit resultaat nooit meer verbeterd worden. De nieuwe status was voor Kawasaki van grote waarde. Het was niet langer een producent van relaKJMV Kontakt


De Kawasaki 250 S1

Hans Smid verdiept zich in de... tief onbetekenende tweetakt motoren. Op straat waren de 250cc Samurai en de 350cc Avenger gevreesde stoplichtsprinters. De H1 en H2 driecilinders zouden de reputatie op de weg en op de circuits vanaf dat moment alleen nog maar gaan vergroten. Het “scheuren” werd weer mode en de nieuwe driecilinders waren de snelste motoren die voor geld te koop waren. Het tweetaktprincipe leek een succesvolle toekomst in het verschiet te hebben........ 200 km grens De 500cc H1 Mach III triple had in geen betere periode kunnen worden uitgebracht. Het nieuwe motorprincipe was gestoeld op de A1 en A7 twins, die met hun kleine cilinderinhoud niet voor vol

KJMV Kontakt

meer werden aangezien. Een echte motor moest minstens een halve liter onder de cilinderkoppen hebben. De ongelooflijke prestaties van de nieuwe driecilinder deden iedereen op slag vergeten, dat het “maar” een 500cc machine betrof. Zelden in de geschiedenis heeft de verschijning van een nieuwe motorfiets zoveel ongeloof en opschudding veroorzaakt als deze onbeheersbare tweetakt. Veel onbezonnen rijders probeerden na het inrijden de magische grens van 200 km ook daadwerkelijk te overschrijden. De naam Kawasaki lag op ieders lippen, al was de massa duidelijk verdeeld in voor- en tegenstanders van zoveel oncontroleerbaar geweld. In 1972 kreeg de halve liter gezelschap van één grotere en twee kleinere versies. Verzekeraars krabden zich

37


De Kawasaki 250 S1

Hans Smid verdiept zich in de... achter de oren bij de aanmelding van een 750cc Mach IV op de polis. Mensen die wat meer op twee wielen in het leven wilden blijven staan, konden kiezen uit de 250cc S1 Mach I of de 350cc S2 Mach II. Yamaha bracht de RD serie uit en Suzuki kwam naast de potente T500 met de watergekoelde GT750 op de proppen. Tweetaktmotoren werden vanaf dat moment niet meer gezien als speelgoed. Op de internationale circuits bleek het tweetaktprincipe zeer concurrerend en de ontwikkeling was nog lang niet ten einde. Relatief lichte machines

gaven viertaktmotoren met meer dan de dubbele cilinderinhoud vaak nog slechts het nakijken. De kleine broertjes Aan het einde van 1971 besloot Kawasaki met een felle advertentiecampagne zijn nieuwe krachtige modellen voor 1972 onder de aandacht te brengen. Daartoe behoorden ook de fraai vormgegeven S1 en S2. Deze kleine driepitters leken verkleinde versies van de H1B, uitgevoerd 38

met trommelremmen. Vooral het kontje achter de buddyseat was een opvallend nieuw detail, waarin gereedschap en ander materiaal kon worden opgeborgen. Deze nieuwe vormgeving werd ook toegepast bij de nieuwe Z1. Met deze 250 en 350 verdwenen de verouderde A1 en A7 tweecilinders uit de verkooplijsten. De beide driecilinders waren bijna identiek en deelden zelfs het onderste deel van het carter. Het smeersysteem was iets anders dan bij de H1. Beide cilinders hadden een slag van 52,3 mm. De S1 kwam met een boring van 45 mm tot 249,5 cc. De S2 haalde 346 cc bij een boring van 53 mm. De compressieverhouding was gelijk; 7,5 : 1. Ze hadden accu-bobine ontsteking via drie sets contactpunten aan de linkerzijde en waren voorzien van een 110 Watt dynamo. De S1 haalde 32 pk en was uitgerust met Mikuni VM22SC carburateurs. De S2 leverde 45 pk met VM24SC gasfabrieken. De motoren kregen nu een normaal schakelpatroon met de neutraal stand tussen de eerste en de tweede versnelling in plaats van onderaan. Het rijwielgedeelte en de remmen waren hetzelfde uitgevoerd. Ze werden tijdens de productie aanvankelijk met in kleur gespoten spatborden uitgerust. In 1973 kregen de S1 en S2 net als de grotere modellen een verchroomd voorspatbord De S1A uit 1973 behield de stalen onderpoten en de trommelrem aan de voorzijde. In de daarop volgende jaren evolueerde het model in S1B (zonder frictie stuurdemper) en S1C, waarbij latere moKJMV Kontakt


De Kawasaki 250 S1

Hans Smid verdiept zich in de... dellen werden uitgerust met de grotere banden van de S3. In 1976 veranderde de modelnaam in KH250A5. Met de introductie van de schijfrem ontstond de B serie die tot aan het einde van het decennium werd geproduceerd. De S2 werd in 1973 licht gewijzigd in S2A met 277 mm schijfrem en aluminium vorkpoten in plaats van staal. De ontsteking door middel van ouderwetse puntjes bleef gehandhaafd. De S2A werd in1974 opgevolgd door de 400cc S3. Dit was niet alleen een tot 57 mm opgeboorde kloon. De S3 had een ander carter, nieuwe cilinders met anders gevormde koelribben, een lagere (6,5 :1) compressieverhouding en VM26SC carburateurs. Er kwam 42 pk vrij uit het blok bij een 1000 omwentelingen lager toerengebied. Het voorheen snerpende motorblok was nu opgehangen in rubber, wat het comfort aanzienlijk ten goede kwam. De wielbasis werd verlengd tot 1365 mm. De oliecrisis van 1974 betekende nog niet het einde. In 1976 werd de modelnaam KH400A3 die 36 pk leverde bij 7000 toeren. Hij werd nu pas voorzien van (elektronische) CDI ontsteking. Het uitlaatsysteem was net als de luchtinlaat beter gedempt. De afgezwakte, stillere en zuinigere machine had een verstevigd frame en bredere velgen, wat de handelbaarheid ten goede kwam. In 1978 was men al bij de A5, die alleen nog wat kleurenschema betreft afweek van zijn voorgangers. De angel was door de steeds strenger geworden milieu wetgeving echter uit de motor verdwenen en zo KJMV Kontakt

ging hij net als de 250cc versie roemloos ten onder in de massa. Rond 1980 waren ook de kleine driecilinders alleen nog maar historie. Tegenwoordig komt er gelukkig steeds meer waardering voor een Kawasaki driepitter, ook wanneer deze kleiner is dan 500 cc. Marktplaats Enige jaren geleden stond er zoâ&#x20AC;&#x2122;n klein jankijzer te koop op Marktplaats voor â&#x201A;Ź1.500,-. Eigenaar Bert Homerson uit Ochten had nog wel meer tweetaktmachines staan, maar dit exemplaar moest maar verkocht worden. Buiten twee verkeerde knipperlichten (van een Suzuki GS), een grijs gespoten tankdop, een kapot gedraaid achterlichtglaasje en een boorgaatje in het dashboard was er heel weinig mis met de blauwe S1. Hij was niet gerestaureerd. Alleen het spuitwerk was overgedaan in de originele kleurstelling.

39


De Kawasaki 250 S1

Hans Smid verdiept zich in de... Met de wetenschap, dat de eerste drie genoemde zaken opgelost konden worden door de eigen onderdelenvoorraad even aan te spreken, werd besloten een proefrit te maken. De schrijver heeft wel enige ervaring op motorfietsen uit deze inhoudsklasse, maar de eerste kennismaking was verfrissend. Dit was duidelijk een zeer solide en zwaar uitgevoerde motorfiets, die meer deed denken aan een 350 of 400 dan aan een kwartliter. Ook het vermogen van deze kleine tweetakt viel niet tegen, hoewel alle paarden in het kleine dorpje natuurlijk niet los konden gegooid konden worden. De proefrit was een waar genot, waarbij zeer schuine bochtjes genomen konden worden en de voorrem uitstekend doseerbaar bleek. De heerlijke tweetaktgeur uit de drie omhoog wijzende uitlaten riep herinneringen op aan de jonge jaren. Toen de buddyseat tijdens een tussenstop werd

40

opengeklapt, bleken daar het originele gereedschapsetje en de plastic bougiehouder nog aanwezig. Bert bleek na het getoonde enthousiasme genoegen te willen nemen met € 1250,- waarbij ook nog een in kleur gespoten spatbord en het instructieboekje werden meegeleverd. Zo vertrok de blauwe schicht na een week richting Ridderkerk. Nu kon er toch op zo’n beroemde driecilinder worden gereden, zonder de in concoursstaat verkerende H1 uit 1970 geweld aan te hoeven doen. Na een algemene inspectie, waarbij alleen de drie carburateurs even goed synchroon moesten worden afgesteld, kon de motor gebruikt worden voor dagelijks woon-werk verkeer. Vele bewonderende blikken waren het gevolg. De kleine Kawasaki is immers al lang geen alledaagse verschijning meer. Al geniet de S1 natuurlijk niet de status van zijn grote broers, het is en blijft een ontzettend leuk scheurijzertje met een heerlijk gemeen rauw geluid. De 250cc werd in tegenstelling tot de Honda CB125 of Yamaha RD200 gelukkig behoorlijk serieus genomen door mede weggebruikers. Hij werd in elk geval nooit voor een brommer aangezien in de periode dat die ook gebruik mocht maken van hetzelfde wegdek. Er kan met deze vinnige machine best rustig geschakeld worden. Het valt op, dat de motor bij lage toerentallen in de hogere versnellingen niet echt snel gaat bonken, wanneer het gas goed gedoseerd wordt. Wil je echter sportief rijden, dan gaan vanaf 6000 toeren opeens alle remmen los. De rekening voor dit plezier KJMV Kontakt


De Kawasaki 250 S1

Hans Smid verdiept zich in de... kondigt zich al snel aan in de vorm van een lege benzinetank en een slap hangende ketting. Met deze S1 liep het trouwens alweer net zoals met zovele door “liefde op het eerste gezicht” geleide aankopen. Het kleine wondertje was eigenlijk weer te mooi om een gescheurde uitlaatdemper of een verbrande zuiger te riskeren. Toen er een fraaie Laverda 1000 uit 1974 kon worden gekocht, moest de S1 weer ruimte maken en bovendien het verschil bijpassen tussen vraagprijs en spaargeld. Want de Italiaanse driepitter had als echte superbike natuurlijk een streepje voor om in het Ridderkerkse museum te worden bijgezet. In een dergelijke collectie is zelfs geen ruimte meer voor “kleintjes”. We zullen er ooit wel weer spijt van gaan krijgen. Dagelijks gebruik? De Kawasaki driecilinders maken veel toeren en slijten helaas toch bovengemiddeld. Juist wanneer de machines worden ingezet, waarvoor ze zijn ontworpen, kan het heel hard gaan. Dit exemplaar had bijvoorbeeld een kickstarter die graag richting aangaf, ongeacht welke bocht werd ingezet. Door de trillingen was er ontzettend veel ruimte gekomen op de crank Een bevriende verzamelaar met iets deskundigere handen dan ik heeft dat euvel kunnen verhelpen door enkele shims te plaatsen. Hoewel de motor ook wat remvermogen betreft prima voldoet in het dagelijkse verkeer, doet de eigenaar er goed aan om hierbij enige voorzichtigheid te betrachten. Met KJMV Kontakt

de onderdelenpositie van de grotere driecilinders is het over het algemeen droevig gesteld. Op de sloperijen is alles de afgelopen tien jaar al weggehaald. Wie toevallig nog iets heeft liggen, wil het eigenlijk niet kwijt. Bij sloperij Piet Kruis in Arkel stonden jarenlang twee oude 500cc driepitters in erbarmelijke staat in een stelling. Er mocht van Piet echter geen boutje van verkocht worden. Het is dus verstandig om bij deze modellen een voorraadje aan slijtage onderhavige onderdelen in te slaan. Je kunt het maar beter op de plank hebben liggen. Een set mooie uitlaten is zeer zeldzaam. De dempers zullen natuurlijk niet snel doorroesten, maar scheuren kunnen ze net als sommige berijders heel aardig. Het is geen wonder dat er van de kleintjes de meeste rijdende exemplaren overgebleven zijn. Hoe kleiner de uitvoering, des te langer hij heel bleef. Er zijn maar weinig originele en ongerestaureerde Mach

III of Mach IV exemplaren bekend in den lande. Voor de grote driecilinders die er nog over zijn worden regelmatig hoge bedragen neergeteld, zelfs in slechte en 41


De Kawasaki 250 S1

Hans Smid verdiept zich in de... verbouwde staat. De S1 en S2 zijn gelukkig wat meer slijtvast, waardoor je een dergelijke machine nog wel eens in ongerestaureerde en technisch behoorlijke staat op de kop kunt tikken. Volgens liefhebber Ben van der Lingen zijn juist van de kleine driecilinders nog de meeste onderdelen te vinden, o.a. in Stafford. In Engeland waren het dan ook populaire motoren voor woon-werk verkeer. Feitelijk waren de 250 en 350 de minst uitdagende, maar wel de meest handelbare en gebruikersvriendelijke triples van de hele familie. Voor veel mensen waren zij destijds in Nederland en BelgiĂŤ vlees noch vis, omdat voor deze groep juist het onbesuisde van deze motoren een uitdaging betekende.

42

Maar gelukkig zijn we allemaal weer wat ouder en wijzer geworden en kijken we hier anno 2005 wat anders tegenaan. Mocht zoâ&#x20AC;&#x2122;n kleine Kawa uw pad dus ooit kruisen, laat uw tweetaktgevoel dan gerust spreken. Een dergelijk stuk techniek biedt naast rijplezier ook de nodige exclusiviteit voor de motorrijder, die zijn tweede jeugd wil beleven. Het is zowel voor de onderdelenvoorziening als voor het sociale aspect leuk om u aan te sluiten bij de Kawasaki 2-3 cilinderclub Nederland. Deze vereniging bestaat al sinds 1981. U vindt meer informatie op de website www.kawasaki2-3cilinderclub. nl Ook bent u met uw driepittertje van harte welkom bij de Klassieke Japanse Motoren Vereniging. Meer hierover vindt u op www.kjmv.nl.

KJMV Kontakt


De Kawasaki 250 S1

Hans Smid verdiept zich in de... Technische gegevens • Frame: • Motor:

Kawasaki S1 1972 (fabrieksspecificaties) driecilinder luchtgekoelde tweetakt lijnmotor zuigergestuurd • Cilinderinhoud: 249 cc • Boring en slag: 45mm x 52,3 mm • Compressieverhouding: 7,5 : 1 • Vermogen: 32 pk bij 7.500 toeren • Ontsteking: accu bobine • Elektrische installatie: 12 V • Smering: Superlube type • Startsysteem: kickstarter • Aantal versnellingen: 5 (voet) • Koppeling: meervoudige natte plaat • Overbrenging: primair tandwielen secundair: ketting • Frame: dubbel wiegframe • Vering voor: hydraulische telescoopvork • Vering achter: schokdempers • Voorrem: 180mm trommelrem • Acherrem: 180 mm trommelrem • Bandenmaat: voor 3.00 – 18 inch achter 3.25 – 18 inch • Lengte: 2055 mm • Breedte: 760 mm • Hoogte: 1035 mm • Wielbasis: 1375 mm • Grondspeling: 150 mm • Gewicht: (leeg) 155 kg • Tankinhoud: 14 liter • Inhoud olietank: 1,5 liter

KJMV Kontakt

43


CRT race-data 2006

Classic Race Demo Team Zaterdag

29 April

Duitslandlaan, 2391 PC Boskoop.

Zondag

7 Mei

Grindweg, 8471 EJ, Wolvega.

Zaterdag

13 Me

Bouwhuisstraat, 9843 BC Grijpskerk )*.

Donderdag

25 Mei

(Hemelvaartsdag) - Takelaarsweg, 1786 PR Den Helder.

Zondag

4 Jumi

(1e Pinksterdag) - Cairostraat, 3047 BB Rotterdam.

Zaterdag

10 Juni

Doorbraakweg, 7783 DC Gramsbergen

Zondag

18 Juni

Guldenweg, 7051 HS Varsseveld

Zaterdag

1 juli

Prinsengracht, 4233 EW Ameide

Zaterdag

19 Augustus Gildentrom, 3905 TB Veenendaal

Zaterdag

26 Augustus Vloodweg, 7468 RS Enter

Zaterdag

2 September Westenwold, 8342 TG Basse

Zondag

10 September Lakenblekerstraat, 1431 GG Aalsmeer

Zaterdag

16 September Schoolstraat, 9541 CE Vlagtwedde

Zondag

24 September Lissenveld, 4941 VL Raamsdonksveer Voor inlichtingen over het organiseren van een CRT evenement kunt u zich wenden tot: Stanley Gaasbeek. ) 0294 23 46 77. of Evert Welvaart. ) 0488 48 20 58 06 53584468 of internet: www.classicracingteam.nl

44

KJMV Kontakt


uit de 70er jaren...

KJMV Kontakt

45


MiniCamping “de

Vasthi-Hoeve” biedt aan

RUIME KAMPEERPLAATSEN - Alle plaatsen voorzien van electra-aansluiting - Privacy door hagen - 2 Toiletten - 2 Douches - Wasruimte met kookmogelijkheid - Auto’s op apart parkeerveld - Kampeerauto’s alleen indien voor meerdere dagen (en vast opgesteld) COMPLEET INGERICHTE 4-PERSOONS VAKANTIEWONING, prijs  275,- per week en  55,- per nacht - Woonkamer met telefoon en televisie - Volledig ingerichte (open) keuken - Toilet en douche - Boven 2 slaapkamers - Zonneterras met prachtig en vrij uitzicht EEN LUXE INGERICHTE TREKKERSHUT prijs  32,- per nacht (geschikt voor 4 personen) Is voorzien van: - 2 éénpersoons stapelbedden - Eettafel met 4 stoelen - Electriciteitsaansluiting - Koffiezetapparaat - Externe kookvoorziening en sanitair ORIGINELE PIPO-WAGEN prijs  225,- per week en  43,- per nacht - De Pipo-wagen heeft een authentieke inrichting - Keuken met alle voorzieningen - Eethoek, tevens te maken tot 1 pers. slaapplaats - Woonkamer met verwarming - 2 persoons zitslaapbank - Aparte slaapkamer voor 2 personen - Openslaande deuren naar balkonnetje - Geheel voorzien van electra - Televisie aanwezig - Extern sanitair

Minicamping “de Vasthi-Hoeve”

Ængwirderweg 415 8457 CB Gersloot (nabij Heerenveen) ( 0513 52 99 28 of www.vasthihoeve.nl

Camping@vasthihoeve.nl

46

KJMV Kontakt


zaterdag 15 april 2006

KJMV Kontakt

47


2006 datum 14-15/1 3-5/3 19/3 23/4

plaats Rosmalen Utrecht Bilthoven Burgerveen

activiteit Oldtimerbeurs Motoren Vehikel Motor ALV. Brasemerrit

15/4

Leuven

MotoRetro beurs

17/4 13/5 16-18/6 24/6 30/6-2/7 9/7 25-27/8 3/9 1-3/9 2/9 23/9 sept. 19/11 8-10/12

Assen Alkmaar Kerkrade Assen Zeeland Almere Utrecht Assen Gersloot Gersloot R’dam Groot-Ammers Bilthoven Utrecht

XTTreme Assen 500 Groots Motorevenement Drielandenrit TT-races Campeerweekend (info later) Kaboutertoer Vehikel II WK Superbike Clubweekend Vasthi-toertocht 1e Ned. Bromfietsbeurs Lek&Graafstroomrit Clubmiddag ‘Kleintje’ Vehikel

beurs toerrit even. race x x KJMV x

x x x

KJMV

x x KJMV

x x KJMV KJMV

x KJMV KJMV

x

Heeft u nog meer data toe te voegen, meldt het dan de redactie!

Voor meer gegevens: kijk op onze website: www.kjmv.nl Voor KNMV-racekalender kijk op internet: http://www.knmv.nl 48

KJMV Kontakt


Marcel Vlaandere, Snekerpoort 21, 8701 HK Bolsward, NL In- en verkoop van nieuwe en gebruikte onderdelen Motoren straal- en epoxeerwerk van frame ‘s e.d, Lakspuitwerk Reparaties, Krukasrevisie, Zadelrestauratie Postorderservice met “niet goed, geld terug” – garantie Tel/Fax: 0031 (0)515 57 35 91/Mobile phone 0031 (0)620306064 e-mail: info@suzukitandgtparts.nl Specialized in: T20, T250, T350, T500, GT125, GT158, GT250, GT380, GT500, GT550, GT750 parts for Suzuki

http://www.suzukitandgtparts.nl/ KJMV Kontakt

49


COLOFON

KJMV Klassieke Japanse Motorfietsen Vereniging Voorzitter:

J. Creusen, Bosweidenweg 4, 1811 GG Kerkrade e-mail: joscreusen@planet.nl

✆ 045 545 66 80

Secretaris:

R. Witbraad, Branding 20, 1186 DH Amstelveen e-mail: r.witbraad@wanadoo.nl

✆ 020 645 14 32

Penningmeester/ Ledenadministratie:

L.M. van Assema, Bosrankweg 3 2015 KP Haarlem e-mail: luuk.vassema@tiscali.nl

✆ 023 524 76 61

Redactie clubblad: (inleveren kopij)

G.P. van der Zon, Wilhelminalaan 30, 1735 HW ‘t Veld e-mail: redactie@kjmv.nl

✆ 0226 42 25 66

Redactieleden

E. Hagen, P.N. Halbersma, J.P. Goedegebuure, H. Smid en L.M. van Assema

Activiteitencommissie:

R. Stouthart, Gruttolaan 50, 3465 KN Driebruggen G. Voorbij, e-mail: r.stouthart@planet.nl

✆ 0348 50 20 47

Documentatie:

R. Witbraad, Branding 20, 1186 DH Amstelveen r.witbraad@wanadoo.nl

✆ 020 645 14 32

PR-zaken:

D. van Lent, Voorweg 6, 2103 ST Heemstede lentvan@zonnet.nl

✆ 023 529 14 29

Lidmaatschap:

De kosten van het KJMV-lidmaatschap bedragen  27,00 per kalenderjaar. Inschrijfgeld:  3,00.

Postgirorekening:

Nr.: 40.89.648 t.n.v. KJMV Bosrankweg 3, 2015 KP Haarlem

Internet:

www.kjmv.nl

Het KJMV- KONTAKT verschijnt 4x per jaar 50

KJMV Kontakt


TWEEWIELERSERVICE

COK VAN DEN HEUVEL Bellstraat 3a, 4004 JN Tiel Tel.: 0344 61 45 45 - Fax.: 0344 61 83 45 Militaire politie op Yamaha XS500

KJMV Kontakt

51


Vraag & aanbod TE KOOP Te koop aangeboden wegens beeindiging (i.v.m. ziekte) van de hobby: Diverse opknappers en heel veel losse onderdelen o.a. met kenteken Suzuki GT 380 1973, Honda 350 four 1976, Kawasaki Z250 1cil 1982, znd. kenteken Honda 250 2cil. 1976, Suzuki 500 en 250 ±1976, motorblokken oa. Honda 250, Honda 750 +wielen/tank/spatborden zadels ect. Liefst alles in een koop (geen handelaren). Contactpersoon: Luuk van Assema )023 5247661 (na 17.00 u). Honda 750 four K7 bj. ‘79. Hij ziet eruit als nieuw. Bij eventueel belangstelling kan ik foto sturen. De motor staat op nieuwe banden, heeft nieuwe ketting en tandwielen.Dus je kan er zo opweg rijden. Mijn vraagprijs is € 2500,-.) 06 46208917. Rarität: Honda CB 250 K0, bj. ‘68. Die Maschine stammt nach Angabe des Vorbesitzers aus Schweden. Sie ist nicht vollständig und restaurierungsbedürftig (aber sehr gute Substanz) und leider ohne Brief. Rahmennr.: 1002908. Motornr.: 1003121. Abgabe gegen Höchstgebot. ) 0049 2225/7116 eMail: otto.alef@t-online.de Onderdelen TE KOOP Voor Honda diverse nieuwe onderdelen: 4x O-ring 30,8 mm (91302-001-020) spruitstuk CB500 en voor klepsteldopjes alle CB-modellen. € 7.50. 2x ring (1514300-000) seat oil filter spring. € 1.50 p./st. 2x olie keerring 18x29x7 (91204-286-003) € 3.50 p./st. 2x olie keerring 22x33x7 € 4,- p./st. 1x olie keerring 30x42x8 (91201300-003) krukas € 7.50 1x bout caliper adjusting (45117-341-700) € 3.50 3x borgsluitring remschijf cb 750 k1 52

(94108-18000) € 5,- 1x uitlaat R. onder CB 750 (k2-k6) € 175,-. 2 boeken in ringband kopieen van orgineel HONDA werkplaats handboeken SHOP MANUAL HONDA CB450/CL450 en PARTS LIST for HONDA, CB450/CB450P € 25,- p/ st. Martin Hassing ) 074 2663085. Voor Honda een set originele CB77 of CB72 uitlaten, de linker is in zeer goede staat, de rechter heeft wel wat opknapwerk nodig.vr.pr. € 175,-. Honda P50, (met motortje in achterwiel)opknapper. Prijs €125,) 06 41462732 of 0117 461611 Voor Yamaha werkplaats handboek XS 250/360/400 (2 cilinder ) vanaf 1975 in Duits ook in ringband € 25,Martin Hassing ) 074 2663085. Voor Suzuki GSXR-750 uit 85, voorvork, wielen, remmen, schijven etc, complete set i.z.g.st., ideaal voor ombouw GT750 of GS1000 o.i.d. Prijs € 185,-, tevens nog van alles van een GSXR1100 uit ‘87, t.e.a.b. ) 06 41462732 of 0117 461611 Onderdelen GEVRAAGD Voor Honda CB550F: een instructieboekje uit 1976, evt. ruilen voor een van Honda CB400F. H. Weelinck ) 026 4452412 Ik ben op zoek naar een stel bruikbare uitlaatbochten voor een Honda CB500F die ik aan het ombouwen ben naar een classic racer. De dempers mogen slecht tot zeer slecht zijn daar ik deze er toch af zaag. Als de bochten maar bruikbaar zijn. D. Berghout Delft ) 06 51851819 Voor Kawasaki Z900, bj. ‘74 een middenbok. ) 071-3415098 of via internet reneeboekhout@hetnet.nl KJMV Kontakt


Tel.: Fax: Adres:

0595 41 35 53 0595 41 31 00 Stoitsweg 7 9983 PJ Roodeschool (NL) e-mail: info@siccamasales.nl website: www.siccamasales.nl

MOTORFIETSONDERDELEN HR. Groningen 02035494 BTWnr. NL083199469B01

“Wat voor onze eigen motoren niet goed genoeg is, verkopen we ook U niet!”

Hajé, Matthijs & Onno

Exclusieve import Electrex motorfietselectro

✰ Postorderservice ✰ Stators, regelaars, startmotoren etc. ✰ Motorfietsonderdelen, nieuw en gebruikt. ✰ Jama uitlaatsystemen. ✰ Gevraagd: sloop en schade motorfietsen, ✰ Nieuwe originele onderdelen voor: Honda, Kawasaki, Suzuki, Yamaha Tel. info: di. t/m zaterdag van Geopend voor bezoek: wo. wo. za. Verder op afspraak.

10.00 - 16.00 uur 13.00 - 17.00 uur 19.30 - 22.00 uur 10.00 - 16.00 uur


DRUKWERK

KJMV Bosrankweg 3 2015 KP Haarlem

Profile for Peter van der Zon

KJMV-KONTAKT1-2006  

Clubblad Klassieke Japanse Motorfietsen Vereniging

KJMV-KONTAKT1-2006  

Clubblad Klassieke Japanse Motorfietsen Vereniging

Advertisement