Page 1

KJMV Kontakt

Klassieke Japanse Motorfietsen Vereniging


INHOUD

COLOFON

KONTAKT juli 2012 Voorblad: Barber Motorsports Museum 1 Colofon 2 Beste mensen 3 Column Ernst Hagen 4 Even voorstellen, Jensen Akkerman 5 Uw penningmeester spreekt 7 Kabouter-rit 2012 7 Activiteiten-kalender 2012-2013 9 Black Bomber-treffen/rit 9 Lek&Graafstroomrit-2012 10 Internationaal Suzuki treffen 10 Mijn droom werd werkelijkheid 11 Notulen ALV 1 april 2012 12 Bon DVD’s Honda historie 14 Even voorstellen, Klaas Poutsma 15 Middenpagina: Barber Motorsports Museum 16 Honda CB450, Jensen Akkerman 18 Rondje Heuvelrug en rivieren 22 Honda CB77-restauratie (11) 23 Voorblad MOTOR 3 maart 1961 32

Voorzitter Peter van der Zon voorzitter@kjmv.nl 06 81501492 Secretaris Albert Brouwer secretaris@kjmv.nl 06 12969216 Penningmeester/ledenadministratie Jensen Akkerman penningmeester@kjmv.nl 06 46613795 Activiteiten Marieke Aalders-Knot activiteiten@kjmv.nl 06 20902463 Webmaster Iris van Geerenstein webmaster@kjmv.nl 06 38266304 Public Relations Klaas Poutsma pr@kjmv.nl 06 45063355

Kopij inleveren tot 25 september 2012.

WOESTHOFF

Redactie (tijdelijk) Peter van der Zon redactie@kjmv.nl 06 81501492

Used parts & motorcycles in- en verkoop gebruikte motoren en onderdelen

Redactieleden Paul Hof, Ernst Hagen, Peter van der Zon, Hans Wijmer Lidmaatschap De kosten van het KJMV-lidmaatschap bedragen: € 30,00 per kalenderjaar met girokaart € 27,00 per kalenderjaar bij automatische incasso Inschrijfgeld: € 3,00 Bankrekening Rabobank nr.: 1170.62.332 t.n.v. KJMV Informatie info@kjmv.nl

www.kjmv.nl

KJMV

Joost Woesthoff Hazenberg 16 6971 LC Brummen

Klassieke Japanse Motorfietsen Vereniging

2

Tel.: 0575 56 00 15 Fax.: 0575 56 03 42 Mobiel: 06 53332181 www.woesthoff.nl


Beste mensen... Een ander verhaal is onze activiteiten-kalender. We zijn blij dat Marieke Aalders weer in het bestuur heeft plaatsgenomen om dit op zich te nemen en als u onze activiteiten-kalender (verderop in dit blad) zult u zien dat er weer een hoop te beleven valt. We doen het dit jaar rustig aan, maar we hebben al reeds een aantal activiteiten voor 2013 gepland. Als er nog wat te melden valt wil ik u met klem vragen dit aan Marieke door te geven zodat wij dat kunnen vermelden in het blad én op de website.

Dit is het eerste clubblad dat verschijnt na de bestuurswisseling op 1 april j.l. Een verslag van deze vergadering vindt u verderop in het blad. Er is veel gebeurd en er is veel werk verzet. Met enthousiasme en geestdrift zijn de bestuursleden aan de gang gegaan om de club dit jaar zijn 25-jarig jubileum te kunnen laten plaatsvinden. En dat is niet niks hoor, een motorvereniging die 25 jaar bestaat...

V

oor de mensen die mij (nog) niet kennen, ik ben Peter van der Zon, al heel lang lid van onze vereniging en heb het clubblad zo’n 15 jaar als redacteur en opmaker verzorgd tot 2009. Ik vond het toen nodig dat iemand anders het stokje overnam. Het blad is toen verzorgd door een aantal redacteuren waarvoor ik hen dank voor hun inzet. Daar de vereniging mij aan het hart gaat en ik voorzag dat niemand het stokje van Jos Creusen over ging nemen (wat het einde van de vereniging zou betekenen) had ik voor mijzelf besloten om mij op de ALV op te geven, mits ik een goed bestuur kon formeren. Dat is gelukt en hieronder ziet u dat nieuwe bestuur. Ik wil deze functie 4 jaar bekleden en dan de hamer overgeven aan een opvolger. Ik reken op uw steun voor deze functie!

Dat komt dan direct bij het volgende actie-punt van het bestuur; de website. Deze is geheel vernieuwd en zal langzaam uitgebreid gaan worden met informatie, techniek, ledenverhalen en actueel nieuws. Ik ben deze site gestart, maar Iris is gestart met het overnemen van de invulling hiervan en zal deze dan ook actueel houden. Ook u kunt uw reactie (graag positieve) zelf plaatsen om uw commentaar kenbaar te maken. En dan nu de financiën. Jensen heeft veel werk verzet om onze club weer financieel weer gezond te maken. Hij heeft ook velen van u benaderd en dat heeft geresulteerd in een betrouwbare basis om verder te gaan. Een vraag van hem is wel of u voor het volgend seizoen uw machtigingskaart wil opsturen. Hij is te vinden op de website. Jensen komt verderop uitgebreid op de financiën terug. Bedankt Jensen!

Zoals u gewend bent verschijnt dit KJMV-KONTAKT 4 maal per jaar, echter door de wisseling zal u na dit blad nog 2 keer een exemplaar op uw deurmat vinden, te weten begin oktober en eind december (rond de jaarwisseling). Dat kunnen we alleen realiseren doordat u allen bijgedragen hebt middels de contributie én niet te vergeten de trouwe adverteerders die graag hun gezicht willen laten (blijven) zien in ons blad. Onze dank daarvoor is dan ook op zijn plaats. Blijft u a.u.b. gerust uw verhaal (met foto’s) insturen zodat het een blad voor u en van u wordt. Uiteraard m.b.t. de doelstelling van onze vereniging, de KJMV.

Marieke Aalders

Iris van Geerenstein

De clubdag in november (de 11e om precies te zijn) zal plaatsvinden in het vertrouwde gebouw van Henk op de Weeghe te Alkmaar en zal in het teken staan van ons 25-jarig jubileum. Een oproep aan uw allen is dan ook om zo veel mogelijk materiaal in welke vorm dan ook, mee te nemen/te brengen wat maar enigzins met dit jubileum te maken heeft. Wij stellen het zeer op prijs om dit met uw allen te vieren en hopen op een grote opkomst. Wie motoren/ander spul wilt leveren, verzoek ik dan ook contact op te nemen met Marieke.

Peter van der Zon

Jensen Akkerman

3

Albert Brouwer

Klaas Poutsma


COLUMN Morrie luitjes…, Het werd nog even spannend…, maar het kwam toch goed…, als altijd. De A.L.V. op 1 april j.l. had weinig van een grap maar had wel zomaar de laatste kunnen zijn van de vereniging. Na het aangekondigde aftreden van voorzitter Jos en wat onduidelijkheid over penningmeester Dennis, bleef er achter de tafel een wat kleine hoeveelheid bestuurderen over… Na ruim een uur, waarin wel veel gepraat werd, maar wat weinig wol opleverde…, leek niemand het meer te (willen) weten. Enig kordaat optreden van uitbater Henk gaf weer wat koers aan het stuurloze KJMV schip… Er bleek toch wel iets bedacht, maar de uitvoering liet wat op zich wachten…, de organisatie en/of de regie, was nog niet geheel op orde… Jelke nam een voortouw en binnen de kortste keren was er plots een nieuw bestuur…, het kabinet van der Zon…! Voorzitter Peter dus, penningmeester Jensen Akkerman en naast de zittende leden Iris en secretaris Albert ook nog Klaas Poutsma en Marieke Aalders in een nu weer voltallige regering. Dit moet zo wel goed komen met twee black bomber bezitters… Peter ging direct voortvarend van start en aan de slag en toen ik aan het eind van de middag mijn fiets ging opzoeken, zat het nieuwe bestuur nog steeds te vergaderen…! Ik hoop voor Henk dat zij ’s nachts, bij het verlaten van het pand, de lichten uit en de deuren op slot hebben gedaan… Het ziet er dus derhalve goed en veelbelovend uit, dit spoorslags noest en nijver opererend college…! Dank en hulde…! De avond ervoor had ik mij nog treurig overgegeven aan de troostrijke geneugten van wijn en jenever…, met het ietwat droevige en troebele vooruitzicht op het einde der KJMV dagen. Erelid van een club die niet meer bestaat… en het net niet halen van het 25 jarig jubileum…, wat komende november een feit is… Maar nu: Euforie, elan, enthousiasme en extase…! “Alles sal rech kom…!” Ernst Hagen

Nieuwe leden

Gelukkig zijn er weer veel leden die onze club een goed hart toedragen. Daarnaast willen we weer groeien in ons aantal en één nieuw lid heeft zich reeds aangemeld: het is Herman de Louweren uit Valkenswaard. Wij heten hem van harte welkom en hopen dat hij zijn gezicht vaak laat zien op één of meer van onze activiteiten. Wilt u zich ook aanmelden als lid van onze vereniging? Ga dan naar onze site KJMV.NL, download het aanmeldingsformulier, vul het in en stuur het vervolgens op naar onze secretaris.

4


Even voorstellen - Jensen Akkerman Na de zoveelste krukasrevisie kwam er een (nieuwe) Honda XRV 750 Africa twin. Nog steeds (inmiddels 15 jaar) rijd ik rond op deze motor die inmiddels de 3 ton is gepasseerd. Maar eenmaal een snelle tweetakt gereden te hebben bleef het toch kriebelen en kwam er naast de AT een Kawasaki KR1-s (nog steeds in mijn bezit).

Hoi Allemaal, Sinds een paar maanden ben ik penningmeester geworden van de club. Ik denk niet dat veel mensen mij kennen, en daarom zal ik me even netjes voorstellen.

M

ijn naam is Jensen Akkerman, en ik woon in het Gooi in het mooie dorp Huizen (NH). Ik ben 44 jaar oud, woon samen met Lia we hebben twee leuke zoons, Marijn (7) en Rick (11). Techniek heeft mij altijd erg geïnteresseerd, en na het afronden van de Leidsche Instrumentmakers school te Leiden ben ik Technische Natuurkunde gaan studeren. Na ook deze studie te hebben afgerond ben ik terechtgekomen op de R&D afdelingen van verschillende bedrijven, waar ik nieuwe producten ontwikkel op het raakvlak van mechanica, mechatronica en optiek.

Na een artikel in het blad Motor en het lezen van het boek van C. Van der Heuvel was ik om en kwam er een Honda C77 uit 1964 die ik inmiddels al weer 10 jaar geleden heb gekocht. Daarna ging het snel, een CB72 uit 1967 kwam erbij, en even later een CB400F uit 1975. Inmiddels heb ik meerderde CB72/77 modellen waarbij de vroege exemplaren mijn voorliefde hebben. Een aantal jaren heb ik een CB450 K0 (ook wel bekend als Black Bomber) van John (schermer Voest) overgenomen en dat leidde tot mijn liefde voor de CB450 serie. Elders in dit blad is een artikel opgenomen wat ik heb geschreven over deze motor.

Op mijn zestiende ben ik brommer gaan rijden. Eerst op een Honda PC50 daarna een C’tje en later een Honda SS50. De brommertijd ben ik geëindigd met een prachtige Honda CD50. Gelukkig heb ik de PC50, de C50 en de CD50 allemaal nog steeds staan, het zijn erg leuke brommers en inmiddels ook nog eens oldtimers. Toen ik 18 werd heb ik mijn motorrijbewijs gehaald. Het duurde daarna een tijdje dat ik ook daadwerkelijk motor ging rijden (woonde toen op kamers in Leiden, en later Den haag). Na mijn studie kreeg ik een Yamaha RD350 YPVS van mijn jongere broer, waarmee ik (na een grondige revisie) veel kilometers heb gereden.

Voor onderdelen (nieuw en gebruikt) voor met name de CB72/77 en de CB450 struin ik de hele wereld rond (via het internet). Daarnaast ben ik actief op een aantal internationale forums: • www.honda305.com • www.hondatwins.net • www.sohc4.net Ik schrijf onder mijn eigen naam (jensen) en beantwoord met name technische vragen van anderen. Met vriendelijke groet, Jensen

5


Onderhoud, reparatie en restauratie van klassieke motorfietsen. Uitgebreide sortering onderdelen, nieuw en gebruikt van klassieke Japanse motoren. Geopend op: woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag.

Gerard Numeijer Molenveld 9 1777 HN Hippolytushoef T 0227 59 36 90 F 0227 59 34 72 M 06 25448565 e info@nubomotors.nl

www.nubomotors.nl

Kawasaki Estrella 250 Custom

6


Uw penningmeester - Jensen Akkerman een brief naar alle leden gestuurd. Naar aanleding van die brief zijn er gelukkig veel betalingen binnengekomen, en eind Mei hadden we bijna 100 betalende leden. Omdat dit nog steeds een groot verschil was met het aantal op de ledenlijst heb ik de taak op mij genomen om ieder lid van de lijst die nog niet had betaald persoonlijk te benaderen. Op het moment van schrijven hebben we 130 betalende leden, en dat is voldoende om het clubblad als blad te behouden en uit te brengen. Voor het uitbrengen van dit blad zijn alle leden die niet bereikt konden worden, en/of die niet hun contributie hebben voldaan, uit de ledenlijst verwijderd, en dat betekend dat onze club nu uit circa 130 leden bestaat. Als afsluiting wil ik iedereen bedanken voor het betalen van de contributie (inclusief de machtegingen), want alleen dan is de voortgang van de club gewaarborgd, Jensen Akkerman

Vanaf mijn aanstelling als penningmeester (en ledenadministratie) heb ik de taak om de financiën van de club te beheren. Toen ik de financiën onder ogen kreeg ben ik een beetje geschrokken van de stand van zaken, ondanks het feit dat we door Jos al voorbereid waren dat het er niet goed voor stond.

U

Machtigingskaart

it de ledenlijst bleek dat we meer dan 200 leden hadden, maar op de ALV werd ook gezegd dat een flink aantal mensen op die lijst niet meer actief (lees betalend) lid waren. Het bleek dat er van de 220 leden, er iets meer dan 50 leden hun contributie hadden voldaan. In het boekjaar 2011 waren dat er iets meer dan 70. Helaas is het KJMV-KONTAKT in 2011 wel in een oplage van 250 gedrukt en verspreid, en dat heeft geleid tot een zeer zwakke financiële startpositie. De realiteit is dat een jaartje KJMV de club 23000,- per jaar kost, en dat de clubkas op het moment van mijn aanstelling iets meer dan 2400,- bevatte. Na de ALV en aanstelling van een nieuw bestuur kregen veel mensen weer vertrouwen in de voortgang van de club zijn er nog eens 20 betalingen binnen gekomen. Mijn eerste taak als penningmeester was dus de ledenlijst zo snel mogelijk up to date te maken, om zo een goed beeld te krijgen van de mogelijkheden voor het boekjaar 2012. Na eerst grofweg de ledenlijst doorgewerkt te hebben is er

penningmeester: Jensen Akkerman Nieuwe Kerklaan 6, 1271 BV Huizen penningmeester@kjmv.nl www.kjmv.nl

Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan:

Klassieke Japanse Motorfietsen Vereniging een bedrag af te schrijven van: bankrekeningnummer/girorekeningnummer .................................................................................................. t.n.v. naam: ....................................................................................... adres:........................................................................................ postcode: .........................

Plaats: ................................................................................................

wegens: contributie KJMV datum:.................................

handtekening: ..................................................................

indien u het niet eens bent met de afschrijving, kunt u binnen 30 dagen uw bank om terugboeking verzoeken.

Lek&Graafstroomrit 16 september 2012

KJMV Klassieke Japanse Motorfietsen Vereniging

Hiermede nodig ik jullie van harte uit voor een mooie toertocht door de Alblasserwaard. Dit gaat plaats vinden op zondag 16 September 2012. Startpunt is als van ouds bij café Sluis. We vertrekken om 11.30 uur en de route gaat weer over prachtige weggetjes door de polder, welke amper op de kaart vermeld zijn. Dus kijk eens achter in je schuur of daar nog een rokende tweetakt of tikkende viertakt staat te wachten om weer eens buiten te gaan spelen. De welkomstkoffie en de beroemde cake van café Sluis zijn , zoals u gewend bent, voor rekening van Bouwburo Sluis . De tocht zal ca. 80 km zijn. Tot op 16 September om 11.30 uur te Groot-Ammers. Voor degene die het even intikt op zijn route planner: Sluis 19, 2964 AR Groot Ammers. Het telefoonnummer waaronder Jan Verheij te bereiken is: 0184 663563 of jkverheij@hotmail.com.

7


113

Jaargang 19,

® sep/okt 2011

TWEEMAANDE LIJKS TIJDSCHRIFT

VOOR ALLES

Ned € 5,25 - Be WAT KLASSIEK

€ 5,75

IS OP TWEE WIELE

N

113

Historische Motor © 2011 Stichting

Het oudste, grootste èn dikste blad in de Benelux over alles wat klassiek is op twee wielen: motoren, scooters, techniek, brommers, beurzen, shows en treffens. En natuurlijk nieuws over klassieke motorsport: classic speedway, race-demo’s, cross en trial.

Documentatie

Voor alles wat klassiek is op twee wielen!

INDIAN NA ’45 De kleintjes van

Simson

– HONDA RC11

0 – BENELLI DE

Vespa’s in India

SIGN

Harley-Davidso n 1939

Kijk ook op: WWW.MOTORRIJWIEL.NU Verschijnt elke twee maanden. Losse nummers € 5,75 (België € 6,25). Jaarabonnement (6 nrs.) € 27,50 (buitenland v.a. € 50,00), 2 jaarsabonnement (12 nrs) € 48,50 (buitenland v.a. € 93,50) door overmaking op ING-rekening 5135 t.n.v. Stichting Historische Motor Documentatie, Den Haag. IBAN nr: NL23INGB0000005135, BIC code: INGBNL2A. Of bel +31-(0)70 - 3650 860 en wij sturen een acceptgiro.

Zoekt u iets of wilt u iets kwijt? In elk nummer vindt u vele honderden particuliere advertenties. Als abonnee kunt u zo’n advertentie GRATIS plaatsen!

“Ernst Hagen Motoren” Honda Classic Specialist

Onderhoud, reparatie en verkoop van Japanse motoren 8

Witte Paal 332Q 1742 LE Schagen T 0224 29 20 08 M 06 20975139 ernsthagenmotoren@zonnet.nl


Activiteitenkalender 2012-2013

KJMV Klassieke Japanse Motorfietsen Vereniging

2-5 augustus

Internationaal Suzuki Treffen

Collendoorn

suzukigtclub.nl

25 augustus

Black Bomber-evenement

Midwolde

KJMV

9 september

Kabouter-rit

Texel

KJMV

16 september

Lek&graafstroomrit

Groot-Ammers

KJMV

21 september

NVT

Woerden

nationaalveteraantreffen.com

22-23 september

Moto Retro Wiese

Wiese, BelgiĂŤ

motoretrowiese.be

5 oktober

Motormarkt

Hardenberg

motormarkthardenberg.nl

21 oktober

Moto Retro Leuven

Leuven, BelgiĂŤ

motoretroleuven.be

11 november

Clubdag 25 jaar KJMV

Alkmaar

KJMV

1-2 december

Flowerdome

Eelde

oldtimerbeurs.net

17 maart 2013

ALV

Alkmaar

KJMV

17-20 mei 2013

Clubweekend

de Harz Duitsland

KJMV

Zijn er activiteiten die u ook gemeld wilt zien op de website en/of clubblad, geeft u dat dan spoedig door aan onze activiteitencommissie: Marieke Aalders-Knot, activiteiten@kjmv.nl - 06 20902463. Zij zal er dan voor zorgen dat uw activiteit wordt geplaatst. Kijk voor actuele info: www.kjmv.nl.

Black Bomber-treffen/rit 25 augustus 2012

KJMV Klassieke Japanse Motorfietsen Vereniging

Op 25 augustus organiseert Wessel Slagter een Black Bomber rit. Dit vanuit het noorden van het land. Het vertrekpunt zal zijn het Theehuis, te Midwolde (Hoofdstraat 132, 9355 TD). Hier vandaan vertrekken we om ongeveer 11.00 uur. De tocht zal door de provincie Groningen gaan. Waar op een mooi/leuk plekje wordt gestopt om iets te nuttigen. De rit is prima te overzien qua afstand (denk ongeveer aan een kilometer of 45/50). Waardoor die misschien ook goed mee te rijden is, vanaf de niet noordelijke provincies! Aanmelden graag bij Wessel Slagter: wessel.slagter@enexis.nl

9


Vanaf donderdag 2 augustus t/m zondag 5 augustus wordt door de Suzuki T&GTliefhebersclub een internationaal Suzuki 2-takt treffen gehouden. Tevens wordt erbij stilgestaan dat de Suzuki GT’s 3-cilindermodellen 40 jaar bestaan.

Locatie: Slagenweg 2a, 7798 CT Collendoorn bij Hardenberg

www.suzukigtclub.nl

KABOUTER-RIT 2012 ZONDAG 9 SEPTEMBER TEXEL 11.00 UUR!

Zondag 9 september wordt de Koubouter-rit 2012 verreden. De Kabouters mogen voor deze bijzondere keer ook hun grotere Broers (en Zussen) meenemen! Er zal in twee afzonderlijke groepen gereden worden, om geen ruzie te krijgen. Neem de boot naar Texel van 10.30 uur. Wij adviseren om een bakkie koffie op de boot te nuttigen, want dan kunnen we daarna gelijk een ritje op het eiland doen. Onderweg wordt een tussenstop ingelast om wat te kunnen eten en mogelijk bekijken we ook nog een bezienswaardigheid onderweg. Na de pauze zullen we de rit vervolgen en we eindigen bij het museum van de Smit Brothers, zodat de mensen die daar nog even rond willen kijken, daar ook de gelegenheid voor hebben. Wie naar huis wil kan dan op eigen gelegenheid richting de Boot, zodat een ieder kan kiezen hoe lang hij of zij wil blijven.

10


Mijn droom werd werkelijkheid

Z

oals een aantal van jullie wel weten (maar de meesten niet) was mijn droom om in Amerika met de motor de Route66 te gaan rijden. Echter, buiten dat dat aardig wat geld kost, is het vrij krijgen daarvoor een andere te nemen hobbel. In het onderwijs krijg je niet zo maar vrij buiten de vakanties. En deze rit in de zomervakantie te gaan doen is niet aan te raden. Nu wil het feit dat ik een behoorlijk aantal overuren heb opgespaard die ik niet mag laten staan tot mijn pensioen. Om deze op te maken geef ik deze periode geen les en ben alleen stage-docent. Dat gaf lucht om toch op reis te gaan. 2 jaar geleden, toen ik 60 jaar werd, vonden de dames thuis dat dat gevierd moest worden in het teken van mijn reis. En, omdat er toch wel veel ‘jonge’ mensen om ons heen zijn overleden, deed mij besluiten niet te wachten tot na mijn pensioen; de reis werd besteld, echter het werd niet de complete Route66, maar een deel daarvan binnen de ‘Four Corners’ tocht. Deze tocht gaat door vier staten van zuid-west Amerika, te weten, Arizona, New-Mexico, Colorado en Uta. Een uitstapje naar Las Vegas in Nevada zat er ook bij. Dertien mei vloog ik (samen met dorpsgenoten Mats & Marianne Lantman en anderen) naar Phoenix waar de reis begon (en ook eindigde). Via prachtige wegen (niet het wegdek hoor) door schitterende natuur (bergen, maar ook woestijnen) heb ik rondgereden (welliswaar deze keer op een Harley en geen Japanse Klassieker) en een tocht van meer dan 3600 kilometer gemaakt.

11

Omdat de Route66 toch wel belangrijk voor mij was, is het bezoek aan de vele plekken en plaatsjes (zoals Winslow, Flagstatt, Seligman, Williams, Kingman en Oatman) hieraan één van de hoogtepunten van deze reis. Een helicoptervlucht door de Grand Canyon was natuurlijk een enorme belevenis. Aan de Route66 kwam ik een motorzaak tegen en deze man was zeer vriendelijk om mij zijn Japanse motorfietsen te laten zien. Er moest wel wat opgeknapt worden. In de etalage had hij een voor ons zeldzame Hodaka staan. 27 mei was ik weer terug in Nederland met een grandioze ervaring rijker! Voor wie graag meer wilt weten hoe mijn reis was heb ik een blog gemaakt van elke dag met de foto’s erbij: http://petervanderzon.nl/USA-trip.html


Notulen van de Algemene Ledenvergadering te Alkmaar 1 april 2012 Aanwezig bestuur Jos Creusen Iris Holm-van Geerenstein Albert Brouwer

Afwezig met kennisgeving voorzitter bestuurslid secretaris

Dennis Martin

penningmeester

Aanwezige leden Erik Hobo, G. van Beusekom, Sam Kool, Willis Wood, Frans Forrer, Ernst Hagen, Jan Verheij, T. van Doorn, Willem Kort, Jelke en Marieke Aalders-Knot, Martinus Elema, Peter Bolhof, Peter van der Zon, Klaas Poutsma, Wessel Slagter, Evert Stuij, Leo de Gelder, Jensen Akkerman, Leo Oosterom, Felix de Vries, H. Smit, Theo Schilder, Henk Weegh, J. Tebbe, Ph. Smit, P. van Wingerden, F. Appelman, K. Vergeer, Jappie van Veen, Rob Witbraad, Lars en Jesper Holm, J. Louwrink, H. Wijmer, P. Hof, Jan Witte Afwezig met kennisgeving Rudi Erdwey, Lievien DeBlay, Wietse Brandsma Opening en mededelingen Jos opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. De agenda, de notulen van de ALV 2011, het financieel jaarverslag 2011 en de presentielijst liggen op de tafel bij de bar. Dennis is vanwege het verlies van zijn baan niet aanwezig. Jos zal zoals aangekondigd zo dadelijk aftreden en hoopt dat iemand het voorzitterschap op zich wil nemen. Jos geeft aan dat hij eind 2011 het alarmerende bericht kreeg dat er geen geld meer in de clubkas was. Uit eigen middelen heeft hij toen € 250,- voorgeschoten. De financiën zijn momenteel dus niet op orde. Daar komt bij dat er op dit moment maar ruim 50 leden hun contributie hebben betaald… Jappie van Veen zegt dat veel mensen niet betaald hebben vanwege de onzekere toekomst van de club. Hij vindt de brief die Jos in november heeft geschreven ook niet echt handig. Ben de Boer zou het makkelijker vinden als er een acceptgiro zou worden (mee)gestuurd. Jos geeft aan dat hiermee extra kosten zijn gemoeid en er daarom jaren geleden mee is gestopt. Er wordt gevraagd of de kosten van het clubblad worden gedekt door de advertentie-opbrengsten. Jos zegt dat dit niet zo is en er dus geld bij moet. Er zijn nog steeds problemen met de website. Misschien kan deze beter opgeheven worden. Of toch niet? Notulen Algemene Ledenvergadering 2011 De namen van de aanwezigen op de ALV van vorig jaar kloppen niet. Albert zegt dat dit komt omdat hij per abuis de presentielijst van 2010 had meegekregen en dit te laat ontdekte. Verder geen opmerkingen.   De toekomst van de club en bestuurszaken Jos verlaat de zaal en geeft het woord aan Jappie van Veen die 9 jaar voorzitter van de Suzuki T&GT-club is geweest. Hij zit ook in de commissie tweewielers van de FEHAC. Die wil zich professionaliseren en daarom is op zijn initiatief de commissie uitgebreid naar 5 man. Vol vuur vertelt hij over het belang van dit werk in deze voor oude tweewielers bedreigende tijden. Denk aan de vrijstelling van wegenbelasting, het zinspelen op APK voor oude motoren, het weren van vervuilende voertuigen in bepaalde gebieden en de invoering van E10 benzine. Een wetenswaardigheidje is dat blauwe nummerplaten officieel alleen tot 1972 zijn toegestaan. Velen gaan er van uit dat deze tot 1978 zijn toegestaan, maar dat blijkt dus gedoogbeleid. Verder wijst hij op de vele voordelen die de FEHAC biedt, zoals bouwjaarverklaringen t.b.v. het verkrijgen van een kenteken, hulp bij de invoer vanuit het buitenland, het verlenen van kortingen op allerlei zaken en het bieden van hulp bij het organiseren van bv. evenementen. ______________________________________________________________________________________________________ Secretaris KJMV Albert Brouwer – Houtrib 120, 1141 DH Monnickendam – 06 12969216 – secretaris@kjmv.nl www.kjmv.nl – Aangesloten bij de FEHAC – K.v.K. nr. 40637567 – Bankrelatie: Rabobank 1170.62.332

12


Jappie zou het erg jammer vinden als deze (pracht)club ter ziele zou gaan, maar wil geen voorzitter worden. Tot slot vraagt hij aandacht voor een Suzuki-evenement in Collendoorn (bij Hardenberg). Albert vertelt over de teloorgang van de bromfietsclub waarvan hij lid was. Verschil was echter dat daar op de ALV 1 tot 3 leden aanwezig waren en hier altijd rond de 30. Hij roept daarom mensen op voor een bestuursfunctie, met name het voorzitterschap. Daarop treedt Peter van der Zon naar voren en geeft aan dat hij onder voorwaarden voorzitter wil worden. Die voorwaarden zijn onder andere dat hij mensen met hart voor de club in het bestuur wil hebben. Hij vraagt of Iris en Albert willen aanblijven. Beiden stemmen toe. Jensen Akkerman wordt gevraagd om tot het bestuur toe te treden voor de functie van penningmeester. Ernst zegt het niet correct te vinden om Dennis zomaar te “wippen”. Jos antwoordt dat hij Dennis al in overweging heeft gegeven om het penningmeesterschap neer te leggen. Verder geeft Marieke aan dat ze graag weer aan de slag wil met evenementen organiseren. Jan Verheij wil hieraan ook een bijdrage leveren. Tot slot geeft Klaas Poutsma zich op als algemeen bestuurslid. Samenvattend ontstaat zo het volgende nieuwe bestuur: Peter van der Zon Jensen Akkerman Iris van Geerenstein Marieke Aalders-Knot Klaas Poutsma Albert Brouwer

voorzitter penningmeester webmaster activiteitencommissie algemeen bestuurslid secretaris

Door deze positieve ontwikkelingen geven verschillende leden aan hun contributie toch te gaan betalen waarvoor hulde! Ons clubblad Peter is al begonnen met het nieuwe clubblad maar zoekt wel iemand die dit werk op termijn wil overnemen. Hij verwacht het blad in juni/juli bij de leden te hebben. Ernst vindt het clubblad erg belangrijk. De meerderheid van de aanwezigen zijn het daarmee eens. Jaarverslag en activiteiten 2011 Binnen het bestuur was het in 2011 erg rommelig. Theo en Paul stopten er mee waardoor met name het clubblad niet meer dreigde te verschijnen. Voor zover bekend zijn alle geplande clubritten doorgegaan, m.u.v. de Bomberdag. Ook hebben we op diverse beurzen acte de présence gegeven. Financieel jaarverslag 2011 Er ontstaat discussie over het aantal leden. In 2011 hebben 72 leden hun contributie betaald en voor dit jaar staat de teller op 52. Ernst zegt dat de lijst waarop 200 leden staan bindend is en dat daarmee gewerkt moet worden. Beoogde activiteiten in 2012 Peter roept mensen die beurzen en andere activiteiten organiseren op zich via e-mail bij hem te melden. Deelname aan beurzen die geld kosten worden even in de ijskast gezet. Dit jaar willen we graag in Hardenberg staan en eventueel in Woerden. Hans Smit wil graag in december al de activiteiten-kalender voor het volgende jaar klaar hebben. Peter zal contact zoeken met Theo de Rooy voor de organisatie van de Kabouterrit. Theo is geen lid meer. Rondvraag Aangezien de contributie al jaren niet is veranderd wordt besloten om deze, gezien de situatie, te verhogen naar € 30 per jaar ingaande 1 januari 2013. Frans Forrer complimenteert het nieuwe bestuur met het resultaat. Jos wordt bedankt voor de 8 jaren dat hij voorzitter was. Sluiting vergadering Peter sluit de vergadering om 15.20 uur en dankt de leden voor hun aanwezigheid en inbreng. ______________________________________________________________________________________________________   Secretaris KJMV Albert Brouwer – Houtrib 120, 1141 DH Monnickendam – 06 12969216 – secretaris@kjmv.nl www.kjmv.nl – Aangesloten bij de FEHAC – K.v.K. nr. 40637567 – Bankrelatie: Rabobank 1170.62.332

13


Oude Honda films

John Schermer Voest zette ze op DVD

B

este clubleden. De club is in het bezit gekomen van oude Honda films welke op DVD gezet zijn. John heeft de mogelijheden gehad om deze oude 16 mm film om te laten zetten naar een schijfje wat wij allemaal op onze tv en PC kunnen aanschouwen... wat een fijn iets is dit. Hulde voor John.

1

Het betreft een tweetal DVD’s met als titel: ‘The History of Honda’ deel 1 ‘The History of Honda’ deel 2 De club stelt deze aan de leden ter beschikking voor een bedrag van €10,-/stuk exclusief verzendkosten. Voor niet leden wordt dit €15,-/stuk. Als iemand deze wil hebben dient hij/zij dit bedrag over te maken op het Rabobanknummer 1170.62.332 t.n.v. KJMV met vermelding van Honda DVD’s. Ik krijg dan door dat dit betaald is en zal deze dan opsturen aan de besteller. De verzendkosten bedragen niet meer dan €2,-.Menigeen heeft reeds de portemonnee getrokken en de bestelling geplaatst. Leuk voor de donkere dagen in de winter en/of momenten van rust op de bank. Peter van der Zon

Honda Motorcycle History part 1 and 2

www.kjmv.nl

Honda Motorcycle History part 1 and 2 DVD-inlegvel.indd 1

05-01-2009 09:21:27

Vooraankondiging In 2013 met de club naar de Harz

Wil je genieten van vele slinger weggetjes, berg/heuvellandschap, zeer rijke flora en fauna en natuurlijk veel gezelligheid, dan is onderstaand evenement echt iets voor je! Donderdag 16 mei 2013 vertrekken wij naar de Harz (Hohegeiβ, vlakbij Braunlage, Duitsland) en dinsdag 21 mei keren wij weer huiswaarts. Wie meer info wil moet maar naar de website gaan of in het volgend clubblad lezen wat we gaan doen. Marieke Aalders

14


Even voorstellen - Klaas Poutsma Nooit kunnen denken om nog eens als bestuurslid van de KJMV in actie te komen. Het is ook nooit mijn ambitie geweest om het te worden. En door de situatie waarin de club zich de laatste tijd heeft bevonden, gedacht dat het niet meer nodig zou zijn. Maar door het enthousiasme van onze nieuwe voorzitter Peter van der Zon en mijn warme gevoelens voor de KJMV heb ik toch gemeend om mee te helpen de club weer nieuw leven in te blazen. In goed overleg mocht ik de PR voor mijn rekening nemen.

G

eboren in 1945 en altijd veel belangstelling gehad voor motorfietsen. Ook heel bewust de opkomst van de Japanse motoren gevolgd (dat zijn nu onze klassiekers) en ze hebben een belangrijke plaats in mijn belevingswereld ingenomen. Dat is misschien ook de reden geweest dat ik eind vorige eeuw lid van de KJMV ben geworden. Toen ik in 1965 een nieuwe Honda CB72 kocht, door de racesuccessen had ik een sterke voorkeur, was dit het begin van een onafgebroken relatie met het merk. In 1968 de CB72 ingeruild op een 1 jaar jonge CB450 K0, een Black Bomber dus. Met deze motor hebben Geeske en ik veel en met plezier gereden, echter in 1980 moest hij het veld ruimen. Maar gelukkig niet echt. In 1979 zijn we met een Duits merk voorzichtig begonnen met zijspan rijden en toen dat ons en de kinderen goed beviel, deze zijspancombinatie verkocht. Voor mij was er maar één zijspanmotor en dat werd een Honda GL1000 K2 van 1977 en hier eind 1979 een EML zijspan aangebouwd. Met deze motor, inmiddels wel met het derde zijspan, rijden we nog steeds en met volle tevredenheid.

15

En de Black Bomber dan? Die heeft zoveel emotie teweeg gebracht dat hij bijna als een kind wordt beschouwd en is in 1980 onder de welbekend dekens gestopt. In 2006 bereikte ik de vutgerechtigde leeftijd en heb de dekens weggetrokken. Met liefde heb ik hem toen een heel grote beurt gegeven. Aan het motorblok waren geen grote ingrepen nodig en is niet open geweest, maar wel alles zo goed mogelijk gecontroleerd en afgesteld. Het frame wel helemaal gedemonteerd en hier en daar wat lagers en kabels vervangen. De uitlaten waren in die ca 40 jaar wel behoorlijk af en door toeval kon ik geschikt een paar gebruikte dempers van een K1 op de kop tikken. Het zijn dan wel niet de originele, maar dat vind ik niet heel erg. In de jaren dat we er mee hebben gereden heb ik er ook wel een aantal dingen aan gewijzigd. En dat wil ik ook zo houden, nog wel steeds origineel is de lak en het chroomwerk. Als ik hem zo af en toe eens uitlaat dan overvalt mij weer een geweldig gevoel. Nee, dat is niet de superieure wegligging of een hoge topsnelheid die mij een kick geeft. Het is de klassieke High Tech uit de jaren ’60 waar ik al zo lang goede herinneringen aan heb. Ook het sleutelen aan klassieke motoren vind ik nog steeds een leuke bezigheid en ervaar het als ontspanning. In al die jaren heb ik alles zelf aan mijn motoren kunnen uitvoeren en heb ze daardoor goed leren kennen en het geeft ook een grote verbondenheid. Nee, ik hou niet van rijdende computers. Wel is de computer in mijn leven gekomen en dat heeft zeker een verrijking gebracht in kennis en contacten. Het is een niet meer weg te denken fenomeen en in mijn nieuwe PR functie heb ik dit gereedschap beslist nodig, maar toch zeker ook mijn gereedschapskist.


o M r e b r a B 16


A S U m a h g n i m r i B k r a p s t r o p s or Mot 17


Honda CB450, the first big displacement bike from Japan Er is al zoveel geschreven over de CB450 K0 dat ik twijfelde om een artikel te schrijven over juist deze machine. De afgelopen 12 jaar ben ik bezig met de CB72/77 en de dreams en leek het mij logischer om daar een artikel over te schrijven, maar dat wordt al gedaan door Fred Appelman, vandaar toch een artikel over de CB450 K0. En als je twee jaar lang met de CB450 hebt gereden, en de motor hebt gebruikt voor lange en korte ritten, bij goed en bij slecht weer, valt er wel het een en ander over te vertellen.

I

n 1965 bracht Honda de CB450 uit, als opvolger van de toen populaire CB72/77 serie (hawk en superhawk genoemd in de US). Het zal niemand zijn ontgaan dat dit de eerste serieuze poging van Honda was om de toen oppermachtige Britse en Duitse motorindustrie te beconcurreren. De geruchten over een nog uit te brengen grote Honda begonnen eind 1963 al de kop op te steken. Het zou een snelle 350 twin worden of misschien wel een 500 twin. In het blad Amerikaanse blad Cycle World (issue September 1965) wordt de dan nieuwe CB450 uitgebreid beschreven en getest. De motor heet dan nog gewoon CB450, de toevoegingen K0 en/of black bomber kwamen pas later.

van de nokkenassen werd als een risico gezien. Verder werden genoemd de lagering van de nokkenassen (glijlagers in plaats van de kogellagers zoals in de CB77) en natuurlijk de torsie (klep) veren. Met name dat laatste deed veel mensen twijfelen en niet in de laatste plaats omdat Honda in het ontwerp van de kop al ruimte en mogelijkheden had aangebracht om alsnog over te kunnen stappen naar het toen (en nu ook nog) algemeen geaccepteerde klepbediening met schroefveren. Hiermee gaf Honda eigenlijk een dubbele boodschap mee, en dat bleek niet een gouden greep. Het grote publiek nam een afwachtende houding aan, en in de tussentijd staken er hardnekkige geruchten de kop op dat er een motor kwam met een grotere cilinderinhoud, met misschien wel drie of vier cilinders. Nu weten we dat de CB450 serie is uitgegroeid tot 7 modellen, eigenlijk 8 als de CB500T meegerekend wordt. Helaas zijn geen van deze modellen verkoopsuccessen geweest. In 1965 werd de CB450 marketing technisch nog neergezet als supersports bike, als koploper in z’n klasse, qua vermogen en techniek het spreekwoordelijke neusje van de zalm. Een complete restyling in 1968 (CB450 K1) mocht niet meer baten en al in 1969 bij introductie van de CB450 K2 degradeerde de CB450 lijn al naar toermachine. De reden daarvan was natuurlijk de door Honda in 1968 aan het publiek voorgestelde CB750. De rest is geschiedenis, en we weten eigenlijk allemaal wel wat er daarna is gebeurd. De CB450 lijn is een zachte dood gestorven, en de voor toen zo met veel tamtam geïntroduceerde CB450 K0 is verworden tot een verzamelobject en nooit echt gezien als een milestone in motorcycle history. Die plek is weggelegd voor de CB750 K0, ook uitgeroepen tot motor van de eeuw.

Toen in 1965 de CB450 als opvolger van de toen inmiddels gedateerde CB77 dan ook officieel werd voorgesteld aan het grote publiek viel het voor een groep mensen wat tegen. Met name de inhoud van ‘maar’ 450 cc was daar debet aan. Om deze reden (en andere) is de CB450 nooit echt een verkoopsucces geworden. Misschien heeft dit ertoe geleid dat heden ten dage de CB450 K0 een gezochte machine is geworden Daarnaast week de CB450 technisch nogal af van de “standaard”, zeker in vergelijk met de voorgangen, de CB77. Een dubbele bovenliggende nokkenas met gedragen door glijlagers, thyrsusstaven als klepveren, vacuüm gestuurde carburateurs en een maximum toerental van 9500 rpm waren specificaties die tot de verbeelding spraken. Maar technische vernieuwingen worden niet altijd enthousiast ontvangen door het grote publiek, en in datzelfde artikel in Cycle world is dan ook te lezen dat men zich zorgen maakte. Zo maakte men zich zorgen over de zeer lange nokkenasketting (zelfs genoemd “de langste ter wereld”) en ook de doorbuiging

18

Achteraf bleek de techniek van de CB450 voor weinig problemen te zorgen. Zo is het gebleken dat de lange nokkenasketting eigenlijk nauwelijks tot problemen heeft geleid, en ook de met veel scepsis ontvangen klepbediening bleef vrij van grote issue’s bij normaal straatgebruik. Natuurlijk bleken er een aantal kinderziektes te zitten in de eerste CB450 serie, en Honda zou Honda niet zijn als ze dit in 1968 geïntroduceerde K1 en verdere modellen hebben verbeterd.


Honda CB450, the first big displacement bike from Japan Zo is de diameter van de oliepomp plunjer 3 mm vergroot (van 16 naar 19 mm) voor meer pompvolume, is de aanzuiging van olie verbeterd door wijziging van het pomphuis, is er een 5-bak gekomen en de carburateurs zijn verbeterd. Mijn eigen ervaringen met de CB450 Zoals in mijn introductie al aangeven ben ik een aantal jaren geleden in het bezit gekomen van een van John Schermer z’n (ongerestaureerde) CB450 K0’s. Ik heb John een aantal jaren mogen kennen, en hem kwam met hem in contact in de tijd dat hij bezig was met zijn CB72 / 77 restauraties, zodoende kende ik deze CB450 en wist derhalve dat ondanks z’n niet superstrakke uiterlijk er technisch een goede motor onder schuil ging.

Er is in het verleden veel geschreven over de handling van de CB450 K0, en ik had, zonder er nog een meter op gereden te hebben, een stevig vooroordeel. Zo zou het frame van elastiek zijn gemaakt en dus de rechtuit stabiliteit slecht zijn. Ook de vering is weinig goeds over geschreven, veel te slap, geen of veel te weinig demping, daardoor zou het zelfs gevaarlijk zijn om stevig door te rijden over slecht wegdek. Tenslotte zouden de remmen toen al niet toereikend zijn geweest voor het gewicht en de snelheid van de motor. De eerste kilometers Na de CB450 technisch te hebben nagelopen (compressiemeting, contactpuntjes, klepspeling en bandenspanning) was de tijd aangebroken om te gaan rijden. De eerste rit liet een onvergetelijke indruk op mij achter. De machine trilde weliswaar een beetje meer dan m’n CB72 en stuurde iets zwaarder dan mijn CB400F, maar wat een koppel, en wat een prachtige muziek uit de uitlaten! Elke keer als je het gas open draait wil de CB er hard vandoor, waarbij je wordt begeleid door een prachtige roffel. Maar bij de eerste snel genomen bocht voelde ik de motor onder mij enorm torderen, bij snel genomen rotondes en links-rechts bochtencombinaties voelde je de fiets onder je kwispelen. Dit weggedrag bevestigde mijn vooroordelen, maar iets zei mij dat dit wel heel erg extreem was. Als ik een bocht maakte en daarbij naar beneden keek langs de tank naar de zijkapjes van het motorblok kon ik het motorblok zelfs een beetje zijdelings zien bewegen, en zo voelde dat ook, het leek wel of het motorblok loszat. Hier moest ik thuis toch maar even serieus naar kijken.

19

En wat bleek? Bij controle van de ophanging van het blok bleken de bovenste schetsplaten (motorophangplaten) te missen, ze waren gewoon niet meer aanwezig ! Na bij Ernst Hagen twee nette schetsplaten te hebben opgehaald en gemonteerd te hebben was het tijd voor een nieuwe proefrit. Al bij het wegrijden merkte ik een duidelijk verschil, de CB trilde veel meer, maar het torderen was gelukkig verdwenen, en ook in snelle bochtencombinaties bleef de CB450 stabiel. Bij de CB450 is het blok een onderdeel van het frame. Als de bovenzijde van het blok loszit zal het frame tussen balhoofd en achtervork kunnen torderen, en dat was precies wat er gebeurde. Navraag bij specialisten in de US leerde dat de trillingen ook precies de reden was waarom deze platen vroeger werden verwijderd, met name in de US, en daar kwam mijn CB450 ook vandaan. Ook zijn de banden die eronder zaten vervangen door Bridgestone BT45’s. BT45’s zijn moderne dual compound banden, dit zijn banden met een slijtvast middengedeelte en zachte zijwanden voor meer grip in de bochten. Moderne banden zijn een enorme verbetering ten opzichte van de oude banden die er onder zaten en optisch wijkt een moderne band natuurlijk af van het profiel van toen. Maar het gaat mij in de eerste plaats om veiligheid, en de banden zijn dan ook de enige concessie ten aanzien van de originaliteit. Na een tijdje beptrapte ik mijzelf erop dat de CB72 wel erg lang stil bleef staan, zo ook de CB400F. Ik nam de CB450 steeds vaker mee naar m’n werk, en later ook naar klanten, waarbij ik ook bij mooi weer lange en snelle ritten naar Keulen maakte (met soms meer dan 500 km op een dag). Al met al heb ik met deze twee verbeteringen meer dan 4000 km op de teller gezet. De CB450 ontpopte zich als een redelijk handelbare motorfiets waarbij de stepjes regelmatig aan de grond konden worden gereden. Ook ik raakte steeds meer gewend aan de CB, en durfde er ook steeds meer mee. Ook is de CB450 K0 is een snelle motorfiets, dat bleek wel toen ik op een mooie dag weer naar Keulen reed. Het was nog redelijk vroeg in de ochtend, lekker fris, een beetje heiig en erg rustig op de weg toen ik besloot het gas eens helemaal open te draaien op de autobaan.


Honda CB450, the first big displacement bike from Japan Op mijn Garmin Zumo 550 (GPS) klokte ik meer dan 170 km/ uur en dat is snel, erg snel voor een machine uit 1966 met net 450 cc. Bij deze snelheden voelt de motor overigens niet echt stabiel meer aan, en dat gevoel begint eigenlijk al bij zo’n 100 km/uur. De voorkant begint wat te zoeken en de gehele motor deint langzaam op en neer. Bij slecht wegdek (de weg tussen Arnhem en Oberhausen heeft slechte stukken) klapt de voorvering regelmatig door en de achtervering laat zich ook niet van zijn beste kant zien. Echt gevaarlijk werd het echter nooit, en regelmatig betrapte ik mijzelf erop dat 130 km/uur eigenlijk best wel een aangename kruissnelheid op een bomber is. Na twee seizoenen op de bomber te hebben gereden had ik een ietwat genuanceerder beeld dan de bladen schetste, maar het nam niet weg dat er wel verbeteringen mogelijk of zelfs noodzakelijk waren. En al snel ontstond een lijstje met wensen. In de volgende artikelen zal ik beschrijven wat ik heb aangepast en verbeterd. Overigens heb ik mijzelf de eis gesteld dat geen van deze aanpassingen of verbeteringen zichtbaar mogen zijn, en dus niets aan het uiterlijk van de CB450 mag wijzigen. Deze aanpassingen heb ik verdeeld in een aantal onderwerpen, te weten de handling (vering, demping), veiligheid (banden, remmen en verlichting) en betrouwbaarheid (mechanische en motorische betrouwbaarheid). Ook zal ik een artikel wijden aan de motorische specificaties. Jensen Akkerman

20

HONDA CB 450 Black Bomber 444 (1965 - 1968) dimensions, ground clearance, fuel, acceleration engine Type Air cooled, parallel twin cylinder, four stroke, DOHC, 2 valves per cylinder displacement 444 cm3 bore X Stroke 2.7x2.2 in OR 68.6x55.9 mm compression Ratio 9.0:1 horsepower 33(45)/9000 KW(hp)/RPM torque 28.9/7000 lb-ft/RPM OR 39/7000 Nm/RPM fuel System transmission final Drive chassis front Brake rear Brake tyres

Carburetor Gearbox 4 Speed Chain Frame Drum Drum Front 3.25-18 Rear 3.50-18


Barber Motor Museum - Birmingham - USA

Kawasaki 850 cc 5 cilinder

21


Rondje Heuvelrug en Rivieren met de KJMV

O

p uitnodiging van Kees Vergeer heb ik op zondag 15 april meegedaan aan de KJMV-toertocht over de Utrechtse Heuvelrug en langs de Grote Rivieren. Nu ben ik helemaal niet in het bezit van een Klassieke Japanner (maar van een Honda Transalp 700, niet Klassiek, wel Japans) maar Kees wilde mij om duidelijke reden graag als ‘laatste man’ hebben bij de door hem georganiseerde clubrit. Ik heb met Kees sinds het halen van mijn motorrijbewijs (bijna 5 jaar geleden) al aardig wat tochten gereden en omdat ik altijd een geel hesje aan heb ben ik makkelijk te zien in zijn spiegels, vindt-ie. Bovendien had ik deze rit al eens gedaan en dat kon best wel handig zijn. Een paar dagen voor de 15e heb ik van Kees de route ontvangen en deze van GPX- naar ITNformaat omgebouwd, voor in de Tomtom. Zoals gewoonlijk klopte het hier en daar niet helemaal maar geen tijd meer gehad om dat tot in detail uit te zoeken. Die zondag stonden Kees en Anneke om even over elven voor de deur en na een bezoek aan de Nieuwegeinse Shellpomp reden we naar het startpunt, AC-restaurant & Burger King Nieuwegein aan de A27.

Er stonden al een aantal motoren geparkeerd en binnen zaten de eigenaren lekker aan de koffie. Door een communicatiestoring bleken één of meer leden een uur te vroeg gearriveerd te zijn dus die hadden de koffie al lang op. Niet getreurd: na het arriveren van nog enkele deelnemers, een laatste sanitaire stop, een welkomstwoord en uitleg van Kees en een late tankbeurt gingen we op weg. In totaal waren er 14 deelnemers dus dat leverde een behoorlijke sliert motorrijders op, hetgeen vooral als je achteraan rijdt een prachtig gezicht is. Het was door de koude wind best wel fris maar in ieder geval droog, en dat zou ook zo blijven.

22

Tot mijn verbazing hadden we bijna nergens problemen met stoplichten en kon de achterhoede waar nodig weer makkelijk aanhaken bij de voorhoede. Vooral de beide Yamaha’s 305 trokken dan het gas even flink open en brulden zich een weg naar voren, wat blauwe rookwolken achterlatend om de rest ook de weg te wijzen. Via Houten langs Werkhoven naar Doorn en Leersum en vervolgens bij Amerongen de Heuvelrug over. Helaas liep het vlak voor de lunch toch nog even mis toen enkele achterblijvers door een rood stoplicht in Rhenen een afslag misten. Na enig heen en weer rijden werden deze weer opgepikt en konden we achter de kopgroep aan, die niet eens gemerkt had dat we achterbleven en intussen al op de lunchlokatie was aangekomen. Hoezo laatste man met geel hesje...?. De lunchlokatie was ’t Veerhuis in Opheusden waar we genoten van een voortreffelijke lunch en ik werd uitgebreid voorgelicht over de motorgeschiedenis van… uit Kockengen.

Na de lunch ging het richting Ochten en was het tijd voor een tankstop. Een mooie gelegenheid om alle klassieke motoren nog even te bewonderen. Daarna werd het tempo aardig opgevoerd. We reden langs de zuidoever van de Lek naar het pontje Ingen-Elst, staken daar over en vervolgden de route over de Lekdijk langs Wijk bij Duurstede richting Houten. Het geplande eindpunt in Fort ‘Werk aan de Korte Uitweg’ werd in verband met de tijd (en de kou) vervangen door Bickel Beer, waar iedereen nog even kon nagenieten van een lekker dagje Klassiek Japans motorrijden. Met dank aan Kees Vergeer voor de organisatie! G.J. de Zwart


Honda CB77 Restauratie (11) door Fred Appelman CILINDER EN ZUIGERS De ontwikkeling Aan het cilinder-blok is niet veel veranderd dan een andere voetpakking; dit kwam door dat een olie-passage was verplaatst in het cilinderblok; het cilinder blok is dus ook aangepast. Een smalle 32 mm en een brede 41 mm nokkenas-kettingspanner zorgt er voor dat de opening hier voor ook breder of smaller is in het cilinderblok; ook hier geldt weer: onderdelen van een vroege CB passen niet zomaar op een late CB. De zuiger zijn ook aangepast tijdens de productie van de CB De eerste zuigers waren hoger en hadden een compressie van 10:1 met daarbij dikke zuigerveren, de zuigers zijn aangepast naar een compressie van 9,5:1 en later weer naar 8,5:1, de latere zuigers hadden dunnere zuigerveren dan de eerste zuigers, dit was gedaan om de wrijvings weerstand te verminderen. Verder met de opbouw Voordat ik de zuigers en cilinder er op heb gezet, heb ik eerst de startmotor voor op het blok vast gezet. Dit in verband met het feit dat je het blok goed stabiel kan houden als je de cilinder en kop monteert. Anders heeft het blok de neiging om voorover te kantelen door het gewicht van hoofdzakelijk de cilinderkop.

Figuur 2 de nokkenas ketting van mr Hagen

Na het plaatsen van de paspennen en de voetpakking kan het cilinderblok over de zuigers geschoven worden. Wel even de zuigerveren goed begeleiden of samendrukken met je vingers of speciaal-gereedschap; dat laatste had ik niet, maar met de vingers ging het ook.

De zuigers moeten met het pijltje naar voren wijzen en de zuigerveren met hun merktekens aan de bovenkant met de zuigerveer sloten op 120 graden uit elkaar. De opening van de zuigerpen-veertjes kan het best geplaatst worden op 6 of 12 uur. Wel even een doekje in de drijfstangopening doen om een eventueel wegschietende zuigerpen-veertje op te vangen wat anders onderin het carter ligt met alle “leuke� bijkomstigheden.

Figuur 3 de voetpakking en paspen, de cilinder is al langs de bovenste zuigerveer

Voordat ik de cilinder over de zuiger liet zakken heb ik de cilinderwand ingesmeerd met een beetje olie om te zorgen dat er een beetje smering is bij de eerste start. Voordat de cilinder er op gaat is het wel zaak om eerst de nokkenas-ketting geleidewiel te plaatsen. Dit geleidewiel zit direct vast op het carter.

Figuur 1 doekje in de drijfstang opening

Voor de nokkenas ketting sluitschakel heb ik gebruik gemaakt van een exemplaar voor de CB450 want die heeft een klink sluit schakel en de originele die op de CB72/77 zit een fietsketting sluitschakel, die ik toch minder vertrouw.

23

Figuur 4 de nokkenas ketting geleide wiel


Uiteindelijk ziet het er dan zo uit met de zuigers netjes in de cilinders.

veer zitting er in met de binnen en buiten veer en de klepveer houder, even samendrukken met een klepveer tang en hup de halvemaantjes er in om de veer vast te maken aan de klep en dat gepiel hoef maar vier keer, lang leve de twee kleps motor.

Figuur 6 de uitgedraaide rand bij een CB77

Figuur 5 het cilinderblok gemonteerd

DE CILINDERKOP Een stukje ontwikkeling De ’61 en vroege ’62 modellen hadden 10 mm C9H bougies. Bij de modellen daarna werden NGK D8HA 12 mm bougies gebruikt. De laaste verandering aan de cilinderkop was het weglaten van de ventilatienippels voor de klepgeleiders. Aan de cilinderkopdeksel veranderde de boutgaten naar 8 mm en later werd de carter-ontluchting ondergebracht in de cilinderkopdeksel in plaats van de beluchting achter op het carter. De laatste versie van de CB in 1967 had de ontluchtings-nippel op de cilinderkopdeksel verplaats naar de achterrand van het deksel. Het linker cilinderkopdeksel is eenmaal veranderd te gelijk met de toerenteller-aandrijving. Het samengestelde nokkenastandwiel veranderde gelijk met de nokkenas borgmoer (kreeg rechts draaiende schroefdraad). Wat later veranderde de diameter van de nokkenas spiebanen van 17,5 mm naar 17 mm. De linker nokkenas veranderde eenmaal, dat van de spiebanen van 17,5 mm naar 17 mm. De rechter nokkenas veranderde twee maal; de eerste verandering was een andere contactpuntas en de tweede verandering was de diameter van de spiebanen van 17,5 mm naar 17 mm. De verschillende contactpunten assen zijn onderling niet uitwisselbaar door het verschil in diameter. De cilinderkoppen hebben een ingegoten stalen verbrandings kamer met daarin de schroefdraad voor de bougies, de cilinderkop voor de 72 en 77 modellen zijn het zelfde op een uitgedraaide rand na bij de CB77 in verband met de grotere diameter van de CB77 zuiger. De klep-diameters zijn voor beide CB’s gelijk. Genoeg geschreven laten we eens wat doen. Eerst maar de kleppen er in, ik had nieuwe kleppen gekocht en heb die eerst even ingeslepen met een beetje slijppasta, na alles weer goed schoengemaakt te hebben kon de klep-

24

Figuur 7 de halve maantjes

De klepveren had ik eerst nagemeten of ze nog binnen de tolerantie waren; de mijne waren oké. Klepveer: CB/CL 37.54mm binnen, 43.36mm buiten. Met de kleppen op hun plek moest ik nog de uitlaat tapeinden in de kop draaien (er zijn twee lengtes voor de tapeinden afhankelijk of je de gedeelde uitlaat hebt of de uitlaat waarbij de bocht en de demper een geheel zijn); ik heb uitlaten die een geheel zijn en heb dus lange tapeinden nodig.

Figuur 8 tapeinden in draaien

Voordat ik de nokkenas en tandwiel inbouw in de cilinderkop heb ik eerst de klinknagels van de vlieggewicht-armpjes vastgelast, dit om te voorkomen dat ze loswerken en dat wil wel eens gebeuren. Die van mij zaten los en heb ik eerst weer vast geklonken en daarna gelast.


putjes zijn een uitstekend begin van een scheur of breuk. Ik heb dus de oude er maar weer in gezet en kijk wel of ze goed vervroegen als de boel in elkaar zit en de motor kan starten.

Figuur 9 de klinknagels voor het lassen

Figuur 12 de middelste is de puttige

De spiebanen van de rechter nokkenas zagen er een beetje vreemd uit;het leek wel of iemand met een centerpunt de uitstekende randjes had bewerkt. Het zag er wat rafelig uit dus heb ik een sleutelvijltje ter hand genomen en de rafeltjes weg gevijld. Dat netjes afwerken van de spiebanen zou me nog opbreken maar dat lees je nog wel.

Figuur 10 de klink nagels na het lassen

Figuur 13 de rafelige spiebanen

Op de nokkenassen horen rollagers van het 6004 type. Deze had de locale ijzerhandel wel maar dan als gesloten type, die vet keerring is er wel uit te halen zodat het lager gesmeerd kan worden door de motorolie.

Figuur 11 de vlieg gewichtjes voor de ontstekingvervroeging

Op het plaatje hier boven ziet u onder andere de veertjes voor de ontsteking. Deze willen over de jaren wel hun voorspanning verliezen dus het leek me verstandig deze te vervangen; daar kleeft natuurlijk een klein probleempje aanvast, ze zijn niet meer leverbaar. Na wat zoekwerk bleek Cock van de Heuvel ze wel te hebben en na een mooie rit binnendoor vanuit Velsen naar Tiel zo langs de Vecht en door de Betuwe bij Cock aangekomen had hij zelfs een doosje met meerdere veertjes, hemel op aarde. Het is te mooi om waar te zijn en dat was het ook, thuisgekomen bleek een veertje wat roest te hebben, kan gebeuren ze zijn waarschijnlijk ook al zo’n veertig jaar oud. Helaas zat de roest wat dieper dan oppervlakkig wat met het blote oog niet zichtbaar was. Na het roestige veertje voorzichtig gestraald te hebben bleek dat de roest putcorrosie was, die

25

Figuur 14 de 6004 lagers zonder vet keerring


Ver koop,r es t aur at i eenonder houd v ankl as s i ekemot or en

www. Smi t Br os . nl s mi t br os @het net . nl 0638894304 LONDON E XH AUST T ECHNOLOG Y BV Al 75 jaar:

›› Fabrikant van eersteklas uitlaatsystemen ›› De specialist voor antieke motoren en young timers ›› Diverse bochten en dempers op voorraad ›› Speciaal-uitlaten naar uw model gefabriceerd

W W W. L O N D O N - E X H A U S T. C O M

Mo le nwe g 1 a ››208181 BJ CR H eerd e ›› Te- l. Tel. (05 78 ) 69 3391088 72 90 ›› - Fa x (0(038) 57 8) 69 31 86 Burg Moslaan - 8051 Hattem (038) Fax 3391087

26


In de tuimelaar assen zit een uitsparing. Deze is om cilinderkop langs de cilinder-tapeinden te laten glijden, dus daarom moeten eerst de tuimelaars en hun assen gemonteerd worden voor de kop op de cilinder kan. Dan kan nu de kop er op, eerst wel de koppakking en O-ringen voor de oliekanalen er op en dan de kop op de cilinder laten zakken. Om de nokkenas vast te zetten aan het nokkenas-tandwiel is het makkelijker om eerst de nokkenas-ketting vast te maken aan het nokkenas-tandwiel. Ik heb een ketting gebruikt van een CB450, die heeft dezelfde ketting maar met een klink sluit schakel.

Samengesteld ziet de nokken as met lagers er zo uit.

Figuur 15 de samen gestelde rechter nokkenas met rollager en de contact punt as

Figuur 18 de sluit schakel gemarkeerd met verf voor herkenbaarheid mocht hij eventueel later los moet

Nu zet ik de kop zijkapjes er op zonder pakking hier door wordt de nokkenas iets verder in het tandwiel gedrukt dan met pakkingen; dit zorgt er voor dat er voldoende zijwaartse speling is op de nokkenas als de deksels er op gaan mĂŠt een pakking. Met de deksels er op kijk ik ook of de loop van de ketting in lijn is; het tandwiel kan namelijk nog over de spiebanen glijden nu nog niks is vastgezet. Figuur 16 de linker nokken as met de bevestigings bout (het keilbout gedeelte)

En dan kunnen de nokkenassen de kop in; dat is even klooien om het nokkenas-tandwiel op zijn plek te houden. Meteen proberen twee rollagers de kop in te tikken, de contactpunt-as goed laten aangrijpen in het nokkenas-tandwiel en de nokkenas goed laten oplijnen ten opzichte van het nokkenas-tandwiel hoofd spiebaan. Als dat gelukt is kan de linker nokkenas er in en die gaat gelukkig wat simpeler. Wel met de bewuste rollagers en een hoofd spiebaan maar het tandwiel wordt al op zijn plek gehouden door de rechter nokken as. Ik zet de nokken assen nog niet vast in het nokkenas tandwiel want ze moeten nog uitgelijnd worden. Dan kunnen de tuimelaars en tuimelaar-assen er in. De inlaat- en uitlaat tuimelaar assen zijn niet gelijk aan elkaar (de tip van de inlaat is 11,5 mm en die van de uitlaat is 11,0 mm). Ik had te tuimelaars en de bijbehorende assen gemerkt zo dat ze weer op hun oude positie konden.

Figuur 17 de tuimelaars en hun assen

Figuur 19 het vast zetten van

Figuur 20 het vast zetten

de rechter moer met een C-sleutel

van de linker moer

Als alles uitgelijnd is zet ik de moeren vast: eerst de rechter nokkenas met een C-sleutel, dit is rechterdraad op een late CB en daarna de linker nokkenas met een gewone ring sleutel. De zij kapjes kunnen er af en weer gemonteerd worden met een pakking en dan kom je er achter dat de merktekens niet goed uitlijnen

Figuur 21 het merkteken van de contact punt as staat naar beneden

27


Op het nokkenas-tandwiel staat een (O) ingeslagen en op de contactpunt as een (|) en die moeten allebei naar boven wijzen. En niet zoals op de foto het (|) van de contactpunt as naar beneden. Bij dit alles staat cilinder 1 in Bovenste Dode Punt. Heb ik dat; gelukkig kon ik de rechter nokkenas na het losdraaien van de rechter moer voldoende naar buiten schuiven om de contactpuntas 180º te verdraaien zonder de nokken as uit het tandwiel te halen: pfffffffffft dat viel gelukkig mee. Zo het boeltje weer uitlijnen met de zijdeksels er op zonder pakking en vast zetten maar weer. De zijkapjes kunnen er dan weer af en gemonteerd worden met een pakking, rechts moet er zo op. Figuur 24 de olie keerring

Met de zijdeksels er op kan ook de carterontluchtings olieafscheider-plaat gemonteerd worden en deze moet wel met de “afwater”-gaatjes naar voren, en wordt gesandwitched door een pakking. Hierna komt het kleppendeksel er op.

Figuur 22 de pakking voor de rechter kant, rechts op de foto is de voor kant.

Figuur 25 de “afwater” gaatjes

De kop wordt vast gezet met verhoogde dopmoeren en speciale ringen; deze ringen hebben een zachte onderkant om olielekkage te voorkomen. De moeren en de ringen zijn nog verkrijgbaar bij Honda. Later heb ik de originele moeren vervangen door RVS exemplaren, die worden naar verloop van tijd niet dof en de originele, die glans verzinkt zijn, wel.

Figuur 23 de pakking voor de linker kant, links op de foto is de voor kant

De rechter zij deksel heeft ook nog een olie keerring voor de contactpunten as en met de gemonteerd komt het er zo uit te zien Figuur 26 de verhoogde dopmoer met speciale ring en de 6 mm bout

De moeren moeten vast gezet worden met een moment van 15 ft/lbs in een kruis patroon van binnen naar buiten, daarna kunnen de 6 mm boutjes onder de bougie vast gezet worden, na het vast zetten van de moeren is het, het beste om het vast zetten nog eens te herhalen na 24 uur zodat de pakking zich kan zetten. Daarna mag de olie pomp er in. Dat leest u in de volgende editie van de KJMV-KontaKt

28


COK VAN DEN HEUVEL Onderdelen gebruikt, NOS, nieuw. Reparatie brommers en... Bridgestone Honda Kawasaki Lilac Suzuki Yamaha 1959 tot nu. Bewerkingen: van ‘gewoon onderhoud’ tot revisie, schadeafwikkeling en schadeherstel tot restauratie. Ook werken we aan klassieke racers. Wij zijn ook de makers van Motor Revue, dat blad met die eigenwijze mix van klassiek en modern, met die mooie grote kleurenfoto’s.

Tijdelijk adres: Gelukkig kan er nu dus écht gemeld worden dat wij een plek hebben gevonden om weer verder te gaan totdat het nieuwe pand aan de Bellstraat er weer staat! In samenwerking met gemeente Tiel zijn we nu dus gesitueerd in de oude Gemeentewerf te Tiel. Wij zullen hier weer gewoon verder gaan met reparaties en restauraties! Ons tijdelijke adres is: Bulkweg 1, 4005 LB Tiel

www.chclassics.nl

Direct mailen: info@chclassics.nl, dat werkt het best als iets op de site (nog) niet te vinden is. En er is nog altijd de telefoon: 0344 61 45 45. Open: di – za 10.00 tot 17.00 uur (do tot 21.00)

www.pietparts.nl Pietparts heeft een steeds wisselende voorraad van nieuwe Japanse onderdelen vanaf bouwjaar 1965, alle onderdelen kunt u vinden op de website :

Tevens inkoop van alle soorten nieuwe onderdelen

Peter Janssen tel. 06-25411838 E-mail: info@pietparts.nl

29


Frank Lemstra M O T O R E N

Dubbele Buurt 24, 1521 DC Wormerveer

✆ 075 621 02 42

30


31


32

Profile for Peter van der Zon

KJMV-KONTAKTjuli2012  

clubblad Klassieke Japanse Motorfietsen Vereniging

KJMV-KONTAKTjuli2012  

clubblad Klassieke Japanse Motorfietsen Vereniging

Advertisement