Page 1

KJMV Kontakt

Klassieke Japanse Motorfietsen Vereniging

1 December-2012


INHOUD

COLOFON

KONTAKT december 2012

Voorzitter Peter van der Zon voorzitter@kjmv.nl 06 81501492 Secretaris Albert Brouwer secretaris@kjmv.nl 06 12969216

Voorblad: Het eerste bestuur

1

Colofon Beste mensen

2 3

Column Ernst Hagen Van de penningmeester (brief met acceptgiro) Levensverhaal van een Honda CB750 K1

4 5 6

Even voorstellen, Iris Holm-van Geerenstein Ons lustrum... Harz weekend APK Protestrit naar Brussel Bon DVD’s Honda historie Activiteiten-kalender 2012-2013 Middenpagina: Kees Bouwmeester, een legende Cok van de Heuvel Kaboutertoerrit 2012 Raceperikelen, Ernst Hagen Honda CB77-restauratie (13) Achterblad: Yamaha XS 500 advertentie

Penningmeester/ledenadministratie Luuk van Assema (interim) penningmeester@kjmv.nl 023 5247661 Activiteiten Marieke Aalders-Knot activiteiten@kjmv.nl 06 20902463 Webmaster Iris van Geerenstein webmaster@kjmv.nl 06 38266304

9 10 11 12 14 15 16 18 20 21 22 24 32

Kopij inleveren tot 1 februari 2013.

Public Relations Klaas Poutsma pr@kjmv.nl 06 45065355

WOESTHOFF

Redactie (tijdelijk) Peter van der Zon redactie@kjmv.nl 06 81501492

Used parts & motorcycles in- en verkoop gebruikte motoren en onderdelen

Redactieleden Paul Hof, Ernst Hagen, Peter van der Zon Hans Wijmer Lidmaatschap De kosten van het KJMV-lidmaatschap bedragen: € 30,00 per kalenderjaar met girokaart € 27,00 per kalenderjaar bij automatische incasso Inschrijfgeld: € 3,00 Bankrekening Rabobank nr.: 1170.62.332 t.n.v. KJMV Informatie info@kjmv.nl

www.kjmv.nl

KJMV Joost Woesthoff Hazenberg 16 6971 LC Brummen

Klassieke Japanse Motorfietsen Vereniging

2

Tel.: 0575 56 00 15 Fax.: 0575 56 03 42 Mobiel: 06 53332181 www.woesthoff.nl


Beste mensen... De website is ons belangrijkste communicatiemiddel om u adequaat en snel informatie te kunnen verschaffen. Uiteraard kan dit alleen met uw hulp. Heeft u activiteiten of andere zaken te melden, geef die dan spoedig door aan onze webmaster Iris, zodat zij dat dan snel op de site kan plaatsen. Daarnaast kunt u zelf ook nieuws plaatsen. Heeft u iets te verkopen of wilt u iets hebben? Er is een plek daarvoor ingeruimd op de website. Ook hier geldt, mail het door. Een ander item wat gaandeweg op de site geplaatst gaat worden is de rubriek ‘leden in de bladen’ voor de pagina’s die over u in de bladen staan. Heeft u zelf al iets (liefst een pdf) mail deze ook naar ons. Uiteraard blijf ik de oude clubbladen omzetten, zodat u ook deze kunt teruglezen. Maar heb geduld, het is veel werk.

Als u dit blad leest is het jaar 2012 weer bijna ten einde. Het was een roerig jaar met dieptepunten, maar vooral ook hoogtepunten, zoals het 25 jarig jubileum van onze club.

H

et mooie weer was ons gegund op zondag 11 november van dit jaar. Daarom kwamen ook veel mensen op de motor naar de Varnebroek in Alkmaar om samen met ons het lustrum te vieren. Het was een succes. Zeker 100 mensen zijn binnen geweest om onze tentoongestelde straat- en racemotoren te aanschouwen en in stilte de lezing van Ferry Brouwer aan te horen. Een bedankje richting Henk op de Weegh met zijn dames voor de goede verzorging in zijn gebouw moet hier wel vermeld worden. Ook de banier die hij samen met Beussie had laten maken viel in goede aarde bij de aanwezigen; klasse! In het volgend blad kom ik uitgebreid terug op het lustrumfeest. Kijk wel in het blad MOTOR Magazine van januari, waarin de KJMV, door middel van de leden met hun tentoongestelde motoren, in het zonnetje wordt gezet. De gemaakte foto’s komen daarna onze richting op. Bedankt alvast Marcus Roggeveen! Ik moet even iets rechtzetten. Bij de foto’s van het artikel over de demo-races te Winkel (NH) in het vorig blad heb ik verzuimd te vermelden dat deze van Chris de Beer zijn. Zoals ik schreef in mijn aanhef was het een turbulent jaar. In maart kwam het nieuwe bestuur, Jensen stopte met het penningmeesterschap, Luuk van Assema nam dit na mijn verzoek over, de activiteiten werden nog niet groots bezocht, maar het vertrouwen is er weer. Dat hebben we op de clubdag kunnen zien. Het voltallige bestuur heeft er veel zin in om ook het volgend jaar veel werk te verzetten. In dit blad treft u een brief met acceptgiro aan om de jaarlijkse contributie te kunnen voldoen. De penningmeester heeft hier nog wat extra aandacht gegeven aan de machtigingskaarten. Hij kwam er achter dat we nog wat spaarcenten hadden, zodat we de clubbladen kunnen blijven uitgeven. Het geeft ons meer financiële lucht zodat we weer van ons kunnen laten horen op de diverse beurzen. De eerste beurs was de Flowerdome te Eelde. In de vroege morgen gingen Klaas en Geeske Poutsma met Frans Forrer en ondergetekende op weg naar Eelde. Het weer was bar, maar gaandeweg de Afsluitdijk werd het zonniger. We hadden in de auto de opengewerkte blokken van Ernst Hagen en Gerard Numeijer bij ons die wij tijdens beurzen kunnen laten zien. Bedankt heren! Tijdens de zaterdag dat ik op de Flowerdome aanwezig was zag ik veel belangstelling voor onze club. Het was gezellig druk en de stand bemensing was ook goed voorzien. De noordelingen lieten zich van hun goede kant zien en na afloop hebben we heerlijk gegeten met z’n allen. Super dames en heren! De volgende beurs is in januari te Rosmalen. Ik zie u dan weer graag op onze stand met Peter Halbersma (op zaterdag). Ook zijn we weer van de partij op Vehikel die deze keer zal plaatsvinden in de IJsselhallen te Zwolle. De veemarkthallen in Utrecht zijn afgebroken omdat de gemeente aldaar andere plannen heeft met de grond; zonde hoor... Marieke rekent dan weer op uw aanwezigheid met motor(en).

De activiteiten kalender is een belangrijk hulpmiddel waarbij de leden elkaar kunnen gaan zien. Nog niet alles is bekend, maar Marieke doet haar best om zo veel mogelijke data aan u door te geven. In dit blad treft u deze ook aan, maar wilt u up to date blijven, kijk dan op de site voor aanvullingen en/of wijzigingen. Een van die wijzigingen is verder vermeld over het Harz-weekend. Organiseert u zelf iets of weet u iets te melden, doe dat dan bij Marieke. Het bestuur geeft uitdrukkelijk aan dat u bij de georganiseerde activiteiten zelf verantwoordelijk blijft en wij niet aansprakelijk zijn bij eventuele calamiteiten. Rest mij nog alle leden veel leesplezier te wensen en hoop een ieder in goede gezondheid in 2013 op een of ander evenement te mogen begroeten. Fijne feestdagen! Peter van der Zon

3


COLUMN Morrie luitjes…, Jaren geleden heb ik op een algemene ledenvergadering het woordje ‘passie’ gebruikt… Dit was naar aanleiding van de gedachte, die bij mij had postgevat, dat deze hartstocht voor het clubgebeuren en klassieke Japanse motorfietsen wat was ingezakt. Op de jubileum clubmiddag heb ik hetzelfde woordje, dat ‘onstuimige gemoedsdrang’ aanduidt, diverse malen horen bezigen door Ferry Brouwer. Deze gewaardeerde gastspreker stak een fraaie vertelling af over zijn weinig triviale, doch veeleer turbulente en vooral succesvolle motorleven… Op voorhand had ik wat meer verwacht te vernemen over allerlei technische aspecten van zijn meegebrachte motorfietsen, maar het was meer zijn levensgeschiedenis… Dit verhaal is inderdaad boeiender dan zijn brommers…, denk ik. Enkele weken later is daar ineens een televisie filmpje op de provinciale zender waarin twee bestuursleden bekwaam acteren en ook ikzelf als lijdend voorwerp mag figureren… Gelukkig komt er ook enig motorisch erfgoed in beeld… Hoogtepunt vind ik persoonlijk het begin, waar Klaas en Peter een voortreffelijke imitatie van van Kooten en de Bie geven, als respectievelijk wethouder Hekking en de burgemeester van Juinen… (ken uw klassiekers…). Aan het slot van het filmpje gebruikt ook Peter het woordje: ‘Passie’ als leidraad voor de club… Maar pas op met passie… Ongebreidelde, onweerstaanbare drang (want dat is passie…) kan gemakkelijk doorschieten, met fundamentalisme, diverse Arabische jaargetijden (van lente naar herfst) of een derde plaats in een kampioenschap tot gevolg…, om maar wat te noemen... Goed, natuurlijk kunnen wij oersaaie en degelijke Hollanders wel wat peper gebruiken… Maar laten wij ons qua gemoedstoestand, wat de club betreft, beperken tot grootschalig en welgemeend enthousiasme… Dat lijkt wat realistischer. Bewaar die passie voor uw vrouw, man, vriend of vriendin… Men realisere zich tenslotte de wijsheid…: ‘Wanneer de vos de passie preekt.., boer pas op uw kippen..’ Ernst Hagen

Nieuwe leden

Op ons 25 jarig jubileum zijn veel inschrijfformulieren meegenomen. Tijdens de show zijn er al 2 nieuwe leden bijgekomen: het Het zijn Maarten Beemster uit Alkmaar en Ronald van Rootselaar uit Zandam. Wij heten hen van harte welkom en hopen dat zij hun gezicht vaak laten zien op één of meer van onze activiteiten. Wilt u zich ook aanmelden als lid van onze vereniging? Ga dan naar onze site www.KJMV.NL, download het aanmeldingsformulier, vul het in en stuur het vervolgens op naar onze secretaris.

4


KJMV Klassieke Japanse Motorfietsen Vereniging

Â

Betreft: contributie 2013

december 2012

Beste clubleden, Hieronder ziet u de acceptgirokaart voor het betalen van uw contributie 2013. Wij hopen dat u zo spoedig mogelijk deze contributie aan ons overmaakt zodat wij onze vereniging gezond kunnen voortzetten in het nieuwe jaar. Als u de contributie wilt betalen via internetbankieren is dat natuurlijk ook mogelijk en voor ons nog sneller. Wilt u ons een machtiging geven voor het innen van de contributie? Download dan via onze site dit document en stuur het op naar de penningmeester. Omdat wij de overdracht van voorzitter en penningmeester officieel via de Kamer van Koophandel moeten regelen en ook de vestigingsplaats van de bank, laat het innen van de machtigingen over het jaar 2012 op zich wachten. Wij zijn hier van afhankelijk en hopen dat nog in 2012 te kunnen innen, maar mogelijk wordt dat pas begin 2013. Met vriendelijke groet, Luuk van Assema, penningmeester KJMV

Penningmeester KJMV: Luuk van Assema - Bosrankweg 3, 2015 KP Haarlem - 023 5247661 - penningmeester@kjmv.nl www.kjmv.nl - Aangesloten bij de FEHAC - K.v.K. nr. 40637567 - Bankrelatie: Rabobank 1170.62.332

deze strook niet meezenden

contributie 2013 Klassieke Japanse Motorfietsen Vereniging

Acceptgiro over te schrijven euro 30 00

euro

ct

van bankrekening (IBAN)

ct

formulier met blauwe of zwarte inkt invullen bij betaling uw IBAN invullen

30 00

zijn alle rode rubrieken ingevuld?

van/door

Contributie 2013 Klassieke Japanse Motorfietsen Vereniging

handtekening

naam adres plaats

op rekening

NL1170.62.332 KJMV; Bosrankweg 3 2015 KP Haarlem

op rekening

NL1170.62.332

S9999

van

Klassieke Japanse Motorfietsen Vereniging Bosrankweg 3, 2015 KP Haarlem

Š Acceptgiro B.V.

nadruk verboden

X

X

betalingskenmerk

de ruimte hieronder niet beschrijven

euro

ct X

D999

niet vouwen

BIC

naar IBAN

contributie 2013+ 30,00< Rabobank+ NL1170.62.332+ 17>

X

code


Mijn levensverhaal - Honda CB750 K1 BSA A7, Ducati Mach 1, Ducati Mark 3 desmo en de eerder genoemde Kawasaki waarvan de Kawa de meest betrouwbare was; de rest ging achter elkaar kapot. Wie zij ook alweer dat die Japanse motoren niet deugden? De Kawa was niet geschikt voor de plannen van mijn baas, te licht frame en een 2-tact motor. Mijn baas heeft mij eerst een jaar uitgeprobeerd om te kijken hoe betrouwbaar ik dan wel niet zou zijn. Dat eerste jaar leverde mij 25.000 kilometer op wat absoluut geen probleem voor mij was. In de tussen tijd heeft mijn baas zijn vrienden lopen polsen of ze met zijn avontuur mee wilde doen en jawel hoor, zo’n beetje tien man zagen dit wel zitten, dus werden er plannen gesmeed; de reis zou door bijna geheel Europa gaan, in elk geval achter het toenmalige ijzeren gordijn om eens te kijken hoe het er daar aan toe ging. In 1972 moest een en ander gaan plaatsvinden en dat betekende toendertijd van te voren visa regelen in Den Haag en bij de diverse ambassades (uiteraard de betalingen regelen voor het aantal dagen dat je er verbleef). In elk geval hoe dichter de vertrekdatum naderde hoe meer deelnemers er van af zagen tot uiteindelijk mijn broer en ik en onze twee bazen overbleven.

Mijn levensverhaal, gezien door het perspectief van een Honda 750 K1, zoals ik dat heb ervaren en die van mijn broer voor zover ik weet.

I

k ben in Japan geboren, volgens mij, maar dat is niet helemaal zeker; het is ook mogelijk dat ik geassembleerd ben in Duitsland, maar ja dat geeft niet. Het gaat er maar om wanneer mijn leven en avonturen in Nederland zijn begonnen. Ik heb mijn identiteit bewijs, geboortebewijs, kentekenbewijs (hoe je het maar wil noemen) ontvangen op 22 maart 1971 en samen met mijn broer zijn we op de zelfde datum afgeleverd. Daardoor hebben wij samen het zelfde kentekennummer. Uiteraard hebben met 1 nummer verschil. Wij verkeren allebei nog steeds in blakende gezondheid ondanks onze leeftijd en de avonturen die wij beleefd hebben, waarover later meer zal verschijnen in dit clubblad als de redactie zich hierin kan vinden.

Wij zijn beiden toendertijd afgeleverd en rijklaar gemaakt door Minus de Vries(†) uit Wormer. Minus was toen nog niet zolang bezig met zijn eigen motorzaak, dus wij hoorde zo’n beetje tot zijn eerste afleveringen. We zijn daarna nog meerdere jaren door hem vertroeteld, mede daardoor verkeren wij nog in goede gezondheid. Maar goed, mijn huidige baas kwam mij op 22 maart 1971 ophalen, hij nam zijn Kawasaki H1 mee (deze had hij ingeruild op de aanschaf van mij) en tot op de dag van vandaag heeft hij nog steeds een beetje spijt dat hij de H1 heeft ingeruild. Hij had hier toch ook een 50.000 kilometer mee gereden zonder noemenswaardige ernstige problemen. Kijk dan ga je je toch hechten aan zo 2-tact ondanks zijn wispelturig weggedrag en overdreven benzinegebruik. Hij heeft mijn baas ook veel avontuur en plezier gegeven. Na de inruil van de Kawasaki en de overhandiging van het bij te betalen bedrag kreeg mijn baas mijn contact sleutel, wat hij niet vertelde maar wat later bleek was het gehele bezit van mijn baas toen nog maar 50 gulden, alles had hij uitgegeven aan mij, dat noem ik dus blind vertrouwen hebben in mijn kunsten, en ik heb hem niet teleur gesteld in de loop der jaren. Mijn baas had grootse plannen met mij, hij was al een aantal jaren op zoek naar een echte betrouwbare motor; mijn baas had wilde plannen... Deze plannen kon hij niet verwezenlijken met zijn voorgaande motoren. Om een idee te geven wat dat geweest is zal ik ze toch maar eventjes noemen dan kan je je zelf een beeld vormen: NSU 198 cc,

Uiteindelijk zijn wij vertrokken en zijn voor lange tijd weggeweest. Mijn baas moest uiteindelijk zijn ontslag nemen bij zijn werkgever want voor zo lange tijd wegblijven dat mocht natuurlijk niet. Mijn broer zijn baas heeft onbetaald verloof gekregen van zijn baas en kon na thuiskomst weer bij zijn baas aan het werk. Mijn broer en ik en onze bazen zijn op deze reis geweest in: voormalig Tsjecho-Slowakije, Hongarije, Roemenie, Bulgarije, Turkije, Griekenland, Italië, Oostenrijk, Duitsland en weer terug in Nederland.. Over de avonturen die we in deze landen hebben meegemaakt mag ik misschien later nog eens iets schrijven; hier kom ik dus nog op terug. Al deze landen bezochten mijn broer en ik en vonden het zo geweldig (wij hadden er zo’n plezier in dat we vergaten dat er wel eens iets kapot kan gaan), en alleen mij broer heeft een klein probleempje gehad in Roemenie, wat voor probleem ga ik nog niet vertellen. Na thuiskomst wachtte het normale leven weer en dat betekende voor mij en mij broer weer langdurig in de schuur staan. Maar gelukkig mijn baas had de smaak te pakken en maakte alweer plannen voor het volgende jaar.

6


Dat jaar daarop ben ik samen met mijn baas (zonder mijn broer) naar Duitsland, Denemarken, Zweden en Finland geweest. Dat was ons zo goed bevallen dat we het jaar daarop met 10 andere motoren dezelfde reis nogmaals gemaakt hebben. Hier was mijn broer er weer wel bij, dus dat was weer erg gezellig. En nog steeds gaan wij probleemloos door het leven: geen problemen met ons binneste of buitenste. De plannen voor het jaar daarop gingen zover dat mijn broer en ik en onze bazen misschien over land wel naar Japan zouden gaan... De plannen waren al ver gevorderd maar mijn broer zijn baas ontmoette een vrouw en mijn baas ontmoet zijn huidige vrouw drie maanden later tijdens de TT van Assen, Tja, dan is het over met mijn grote reizen, maar daar komen weer andere dingen voor terug zegt mijn baas. Zal wel zo zijn maar voor mij is dat wel veel stilstaan in de schuur. Toch zijn we samen met mijn baas en zijn vrouw nog naar Denemarken, Zweden, Noorwegen, Engeland, België en Frankrijk geweest. Vandaag de dag neemt mij baas mij soms nog wel eens een paar dagen mee naar Duitsland en er wordt nog wel eens wat in de buurt gereden maar voor de rest is het beperkt gebleven ten opzichte van het verleden. Als ik alles overzie van mijn verleden tot heden dan mag ik niet klagen; alleen heb ik twee klachten over mijn baas: ten eerste heeft hij mij in ik geloofin 1978 zwart gespoten met een gouden bis, (wel mooi, maar had hij nooit moeten doen). Als argument voerde hij aan dat ik toen nog maar 500 gulden waard was en ook je tankflanken waren toch helemaal kaal. Maar dat vond ik helemaal niet erg; het stond wel erg bereisd. Maar ja het is niet anders. In 1981 moest hij mij zonodig in race-uitvoering brengen met een grote blerpijp er op; géén gezicht en ik schaamden mij diep. Gelukkig heeft hij dat op tijd ingezien en alles weer veranderd.

Ik heb mijn baas zijn kinderen zien geboren worden, zien opgroeien en het huis weer zien verlaten, niet voordat ze ook diverse malen op mijn buddysit zijn meegereden. Mijn algehele conditie is nog alleszins redelijk, gebruik nog steeds mijn zelfde zuigers, kleppen, krukas als in 1971 en doe het nog steeds goed. Ik heb alleen wat last van mijn tweede versnelling bij iets te veel vermogen!!! Deze wil er nog wel eens uitspringen (mag ook wel na plusminus 200.000 kilometer) en voor de rest heb ik geen klachten en hoop er nog eens 42 jaar bij te doen. Slijt mijn dagen in de schuur naast een Ducati Nuda (deze is van mijn baas zijn vrouw), ik snap dat dus niet; het is niet anders. Maar goed, mij hoor je niet klagen, ik kijk terug op een rijk motorleven samen met mijn broer. Hoe ik er nu uit zie? Ik heb er een fotootje bij gedaan en hoop dat je mij (nog) leuk vindt. Volgende keer wil ik wel het een en ander van mijn reizen vertellen, als de redactie van jullie clubblad dit goed vindt? Natuurlijk vind de redactie dat goed (Peter)! Groeten van een Honda 750 cc K1

7


113

Jaargang 19,

® sep/okt 2011

TWEEMAANDE LIJKS TIJDSCHRIFT

VOOR ALLES

Ned € 5,25 - Be WAT KLASSIEK

€ 5,75

IS OP TWEE WIELE

N

113

Historische Motor © 2011 Stichting

Het oudste, grootste èn dikste blad in de Benelux over alles wat klassiek is op twee wielen: motoren, scooters, techniek, brommers, beurzen, shows en treffens. En natuurlijk nieuws over klassieke motorsport: classic speedway, race-demo’s, cross en trial.

Documentatie

Voor alles wat klassiek is op twee wielen!

INDIAN NA ’45 De kleintjes van

Simson

– HONDA RC11

0 – BENELLI DE

Vespa’s in India

SIGN

Harley-Davidso n 1939

Kijk ook op: WWW.MOTORRIJWIEL.NU Verschijnt elke twee maanden. Losse nummers € 5,75 (België € 6,25). Jaarabonnement (6 nrs.) € 27,50 (buitenland v.a. € 50,00), 2 jaarsabonnement (12 nrs) € 48,50 (buitenland v.a. € 93,50) door overmaking op ING-rekening 5135 t.n.v. Stichting Historische Motor Documentatie, Den Haag. IBAN nr: NL23INGB0000005135, BIC code: INGBNL2A. Of bel +31-(0)70 - 3650 860 en wij sturen een acceptgiro.

Zoekt u iets of wilt u iets kwijt? In elk nummer vindt u vele honderden particuliere advertenties. Als abonnee kunt u zo’n advertentie GRATIS plaatsen!

“Ernst Hagen Motoren” Honda Classic Specialist

Onderhoud, reparatie en verkoop van Japanse motoren 8

Witte Paal 332Q 1742 LE Schagen T 0224 29 20 08 M 06 20975139 ernsthagenmotoren@zonnet.nl


Even voorstellen - Iris Holm-van Geerenstein zand niet zoveel schade zou aanrichten. Ik ben niet gevallen! Op de Suuz 550 heb ik aardig wat toerritten gereden (o.a. midweek toeren van de KNMV). Ook heb ik een VROcursus ermee gereden, ben gevallen en toen ik Lars belde om te vragen of hij misschien een nieuw remhandeltje wilde brengen, beloofde hij toen hij was uitgelachen dat hij hem zou brengen. ‘s Middags kon ik met het laatste staartje van de dag nog meedoen en we zijn toen samen terug gereden. Ik mocht de dag later overdoen en toen deed Lars mee. Deze keer zonder te vallen. Na verloop van tijd dacht ik dat de 550 te klein werd en kwam er de GS850G bij, een cardan motor. Het beviel me goed, de ketting niet meer te hoeven smeren en cardan olie vervangen was makkelijk genoeg. Helaas is de 850 total loss gereden en niet door mij; dit heeft wel tot gevolg gehad dat Lars niet meer op een motor van mij mag rijden. Na een jaar zag ik de GSX 750 ES uit 1983 op de beurs hier in Utrecht en ik was meteen verliefd. Lars probeerde me nog allerlei Honda’s te laten zien, die zouden toch veel mooier, sneller etc zijn, maar ik was verkocht en de 750 ook aan mij. Dit was in maart 2005. Sindsdien is ze van mij. Ik heb wel eens op de Pan European van Lars gereden, maar alleen als hij achterop zat, want rijden kan ik wel maar stoppen. Mijn benen zijn te kort en op één van zijn FT 500 heb ik ook wel gereden. En hoewel ze niet verkeerd rijden kom ik toch altijd met veel plezier terug bij mijn GSX 750 ES. Maar hoewel ik met de 550 zomer en winter reed doe ik dat met de 750 niet, die gaat ‘s winters uit logeren in de garage van mijn moeder. Met vriendelijke motorgroet, Iris

Mijn naam is Iris Holm -van Geerenstein, getrouwd met Lars en moeder van twee zoons Harald van bijna zestien en Jesper van veertien. Ik ben werkzaam als maatschappelijk werker in Almere.

M

ijn vader had al van zijn twaalfde op een motor van zijn vader gereden maar het toezicht was in de loop der jaren een stuk strenger geworden en mijn vader had zijn motor, een BSA, weggedaan toen ik in aantocht was. Hij kon niet twee kinderen achterop nemen en mijn moeder ook nog... Mijn oudste broer werd in de loop der jaren wel eens opgehaald door mijn neven uit Pernis, die hem dan meenamen naar de Motorrai. Een hele sliert motoren kwamen dan de straat in zodat de ramen bijna rinkelden en ik was altijd erg teleurgesteld dat ik niet mee mocht. Op mijn 18e wilde ik eigenlijk mijn rijbewijs gaan halen. Ik zag echter een heel vervelend ongeluk gebeuren voor mijn ogen met een motorrijder en ik durfde niet eens een proefrijbewijs te halen om te gaan oefenen. Mijn jongere broer Eelco deed dat wel en heeft o.a.125 cc races gedaan. Op die manier heb ik mijn latere man (Lars) leren kennen, want die ontmoette mijn broer tijdens een race en Eelco bracht hem mee naar huis. De eerste keer dat ik bij Lars achterop zat, had ik meteen het gevoel dat ik op de verkeerde plek zat en dus haalde ik alsnog mijn rijbewijs op mijn 29e. Ik kreeg toen van Lars mijn eerste Suzuki, de GS 550, geheel tegen zijn principes in, want hij is meer een Honda mens. Hij had me, voordat ik mijn rijbewijs haalde, al een keer op een zandweg laten rijden op zijn Honda CX 650; hij dacht dat als ik om zou vallen het

9


Onze KJMV - 25 jaar Beste clubgenoten, zoals ik al in mijn ‘Beste Mensen’ schreef was ons lustrumfeest in Alkmaar een succes. De aanwezige clubleden én andere belangstellenden (meer dan 100 in totaal) proefden de gezellige sfeer en de passie voor onze hobby. Ook de aanwezige Yamaha-racers waarmee Ferry Brouwer kwam (zelfs één meer dan ik verwacht had) trokken de belangstelling van iedereen.

A

ls voorproefje van ons feest heeft journalist Jacob van der Meulen van het Noord-Hollands Dagblad een artikel aan onze club geweid. Klaas Poutsma, Ernst Hagen en ondergetekende werden geïnterviewd en John Oud maakte een paar foto’s die bij het artikel in alle edities van de krant werden geplaatst. U kunt het zien en lezen op onze site. Vele reacties kwamen naar ons toe. Om dit feest mogelijk te maken hebben we veel hulp gehad en om Henk op de Weegh en Gerard Beuzekom een beetje te ontlasten gingen Klaas Poutsma, Peter Halbersma en ondergetekende zaterdag 10 december al alles in gereedheid brengen zodat zondag alles snel kon verlopen. Al vóór tien uur kwamen de eerste motoren binnen en de fotograaf, die voor MOTOR Magazine een hele serie foto’s kwam maken was er ook al vroeg. Elk lid die zijn motor beschikbaar had gesteld werd mét zijn motor op de foto gezet. Later kwam Marcus Roggeveen (journalist) om met deze leden een vraaggesprekje te houden. U gaat deze interviews lezen in de komende januari-edities van bovengenoemd blad. Zo wordt onze vereniging in het zonnetje gezet. Na de opening van het feest begon Ferry zijn verhaal en dat werd ademloos gevolgd door de aanwezigen. Er werden ook veel vragen gesteld en met veel humor beantwoorde Ferry deze. Ferry ontdekte bij onze vereniging dezelfde passie die hij ook heeft en vertelde later dan ook dat hij graag wil terug komen om meer uit de doeken te doen van zijn racers en wat hij al meegemaakt heeft in zijn tijd bij Yamaha. Hij werd bedankt met een mooie luchtfoto van zijn ‘stulpje’

10

die ik dit jaar vanuit een luchtballon heb kunnen maken. We zien hem graag eens terug komen op een van onze clubdagen, maar voor de ALV in 2013 is hij reeds uitgenodigd. Na afloop van de lezing werd het bestuur van het eerste uur, Ernst Hagen, Ludy Beumer, Cok van den Heuvel (Teun Rustenburg was helaas niet gekomen) in het zonnetje gezet en werd nog eens stil gestaan bij de afgelopen 25 jaar door de performance van Ernst (apart uitgedost).

Als hekkensluiter werd er een demo gegeven door Jaap van Baar van een cruise control op onze klassieker. Men gaat hier in het volgend jaar mee aan de gang en ik kom hier zeker later in het jaar met een artikel op terug. Het feest werd verder in gemoedelijkheid voort gezet; iedereen bekeek de aanwezige motoren, er werd gegeten en gedronken en vooral veel gepraat met elkaar. Een week later belde iemand van RTV-NH mij op om te vragen of ik mee wilde doen aan het programma ‘Van Zuks dus’, waarbij ik een plaatje moest aanvragen voor de oprichter van onze club. Dat is ook gebeurd en het filmpje werd uitgezonden op maandag 26 november. Voor de intimi onder ons, het plaatje is van de groep Them (Van Morrison) en de titel is ’Friday’s Child’. Ernst was zichtbaar ontroerd. Wil je het zelf ook eens zien, surf dan naar: www.rtvnh.nl/ uitzending-gemist/tv/34/43693/Van+Zuks+Dus. Vriendelijke groeten, Peter van der Zon


Let op: D

ata wijzi

ging

Harz-weekend - 2013 De voorbereidingen zijn in volle gang, het beloven weer vele slinger weggetjes te worden, berg/heuvel landschap en een zeer rijke flora en fauna wat we kunnen zien. En natuurlijk veel gezelligheid! Lijkt dat je allemaal wel wat, dan is dit evenement echt iets voor je! De datum was in de eerste instantie gepland met pinksteren (halverwege mei). Maar gezien de prijsverhoging omdat het dan pinksteren is, hebben we helaas moeten besluiten dit weekend een week te verplaatsen. Het voordeel hiervan is dat je met een besparing op hotelovernachtingen zit van €100,00 per persoon! Dit is een dusdanig prijsverschil dat we hier helaas niet aan ontkwamen. Excuus daarvoor.

Waar verblijven we: De bedoeling is dat we een hotel (Panoramic te Hohegei) boeken. Hier zijn prima kamers/appartementen. Tevens een goed ontbijt-/diner buffet. Kosten €188,75 per persoon; dit is incl. ontbijt en avondeten. Uiteraard zijn de kosten lager als je korter verblijft. Vraag hiernaar bij Marieke.

Belangrijk voor als je mee wil: Wil je mee met dit weekend en je wil inderdaad overnachten in Hotel Panoramic is het belangrijk dat je jezelf aanmeldt (kan telefonisch of per mail)!!

Wanneer: Donderdag 23 mei vertrekken wij naar de Harz (Hohegei, vlakbij Braunlage, Duitsland). Dinsdag 28 mei keren wij weer huiswaarts, maar in het komen/gaan ben je aardig vrij (kom ik later nog even verder op terug). Dus wil je langer verblijven in de Harz is dat mogelijk. Maar ook korter dan bovenstaande dagen is ook mogelijk.

Hoe ziet zo’n weekend er uit: Donderdag heenreis: Wij, (Jelke,Marieke,Tamara&Mark en Jan&Else), gaan donderdag snel toeristisch heen. Dit houdt in eerste helft snelweg, daarna binnendoor (ook een beetje weersafhankelijk). Mocht je mee willen de heenreis: vertrek Leek 07.30 uur (net voorbij Groningen en net voorbij Nieuweschans is tevens ook nog een opstap punt).

Vrijdag tot en met maandag: Elke dag willen wij een toer gaan rijden. Dit kan gewoon een x aantal kilometers zijn, met tussendoor een (paar) terrasje(s). Of dat we naar&van een leuke bezienswaardigheid rijden via een leuke route. Ook hierin: mocht je een dag even niet mee willen rijden met de uitgezette route dan ben je daar volledig vrij in (geef het wel even de dag ervoor aan, zodat we niet onnodig op je wachten).

Wij willen graag van je weten in verband met hotel boeking: 1. geslacht, voor-, achternaam en tussenvoegsel en geboortedata per persoon die mee gaat 2. periode dat je mee gaat Gezien we toch net buiten drukke periodes vallen, is de deadline iets later dan voorheen vermeld: 6 januari. Dit houdt in dat: • wij de definitieve boeking half januari zullen gaan doen; • dat wij jouw aanmelding uiterlijk zondag 6 juanuari binnen moeten hebben. • naar aanleiding van jouw aanmelding, krijg je van mij de rekeninggegevens. En dan moet het geld uiterlijk 13 januari op mijn rekening staan! Mocht je nog vragen hebben kun je uiteraard per mail stellen: activiteiten@kjmv.nl of je kunt bellen: 06 20902463 (Marieke) Wij verheugen ons er in elk geval erg op! Hoop jij ook! Groetjes Jelke en Marieke Aalders en Jan en Else Louwrink Ps. mocht je na januari toch nog gezellig mee willen, kun je op eigen gelegenheid overnachtingen regelen.

Dinsdag terug reis: Afhankelijk van het weer en condities van de personen zelf via de snelweg (en misschien nog deel binnendoor). Maar dit zal ter plekke worden besloten. Ieder merk/type/bouwjaar motorfiets is welkom. Dit omdat er grote afstanden gereden (kunnen) worden. Laat bijvoorbeeld de BMW, of nieuwe fiets je dus niet weerhouden om mee te gaan!

Harz-weekend - 2013 11

Link naar het hotel Panoramic: http://www.panoramic.de/


APK Protestrit - Brussel 22 september 2012, de dag van het MAG protest. Boze Nederlandse motorrijders in colonne naar Brussel. Brussel, u weet wel, die plaats waar een hoeveelheid uiterst idealistische Europeanen besloten hebben dat wij motorrijders er ook aan moeten geloven.

N

a al eerder onzalige ideeën over ons allen uitgestrooid te hebben over rijbewijzen, getinte schermen voor helmen en meer van dat soort fraais, was er ineens het plan ontstaan om motoren ook maar aan de APK te helpen. Waarom? Om de veiligheid van motorrijders en andere verkeersdeelnemers te waarborgen krijgen we dan te horen natuurlijk. En wie wil dat nou niet? Minder doden en gewonden voor een luttel jaarlijks bedragje gewaarborgd. De KNMV is er vóór!

Zo. Einde verhaal zou je zeggen. Maar wat levert het nu op? 0,3 % van de ongevallen met motoren hebben als oorzaak een technisch mankement en dan gaat het in de meeste gevallen nog om verkeerde bandenspanning of te weinig profiel in je sloffen. Landen die de keuring al kennen presteren evenwel niet beter op de ongevalscijfers dan bijvoorbeeld Nederland. Het is ook niet zo dat de keuring in bijvoorbeeld Duitsland (niet mis heb ik begrepen) dan straks in Nederland ook geldig wordt voor Nederlandse motorrijders. De enigen die er profijt van hebben zijn de keuringsinstanties vanwege hun stijgende omzet en de overheid die weer een kraantje heeft gevonden waar btw uit lekt. Kortom, als ik niet al een smoes nodig had voor een ritje, dan kreeg ik die in september wel aangereikt door Brussel. Het werd wel een ritje met hindernissen. Te laat opgestaan, te laat ontbeten, haastig onderweg gegaan, ik was lichtelijk sjagrijnig de eerste kilometers over de snelweg. En dan had ik eigenlijk nog het liefste het eerste stuk binnendoor gereden natuurlijk want wat valt er nou te beleven op de snelweg? Dus... waren we ook te laat op het verzamelpunt Hazeldonk aan de Belgische grens. Jammer, want gezamenlijk protesteren heeft toch iets Hollands-kneuterigs dat ik (soms) wel leuk vind. We, mijn medeprotestant en ik werden bovendien nog eens opgemerkt door een stel KLPD’ers in een auto (!) die elkaar gretig vertelden dat wij te laat waren. Net hard genoeg zodat we het konden horen. Als ik ergens een gruwelijke hekel aan heb, is het wel een koddebeier die gelijk heeft!

12

Nadat we onze behoeften gedaan hadden (niets menselijks is mij vreemd) zijn we evengoed fluks weer op onze ijzeren rossen gesprongen om te pogen de vooruitgesnelde kudde te achterhalen. Ik rijd niet vaak naar Brussel (meestal speer ik door naar Frankrijk of zo en dan blijft Brussel links liggen, of rechts op de terugweg als ik weer via Antwerpen rij) dus onderweg nog even opletten dat ik wel de afslag zou nemen. Vrolijk werd ons boven de weg op borden al medegedeeld dat er in Brussel een manifestatie zou zijn die verkeershinder zou kunnen veroorzaken. Mijzelf verkneukelend op een flinke file in het vooruitzicht reden we nog een tandje harder door. Helaas, geen file te zien toen we Brussel bereikten. Zeker al opgelost. Dus dan maar de weg naar het Atomium gezocht en gevonden. Al snel reden we achterop een andere Nederlandse motorrijder die het op een Tom-tom-dinges deed. Ik bedacht geheel tegen mijn principes dat het een goed idee was om hem te volgen en sloot aan. Even later bleek in mijn spiegels dat er nog iemand zich aansloot. Bij een snelle tankstop bleek de Tomtommer een verse rijder te zijn die net drie maanden z’n rijbewijs had en de Tom-tom nog niet geheel begreep. Gelukkig staat het Atomium duidelijk op kinderlijk grafische wijze aangegeven waardoor ik het ook zo kon vinden.

Na wat links-rechts gedoe zagen we bij een park al veel motoren staan maar het Atomium nog niet (was verborgen achter wat bossages) zodat we nog even doorkachelden en uiteindelijk onder dat zilveren gedrocht (ik kan dat ding echt niet mooi vinden) de grote meute vonden. Na snel een plekje te hebben bezet met onze motoren konden we slenteren naar het podium waar de toespraken nog moesten beginnen. Niet te geloven, we waren toch nog op tijd. Na wat interessante redevoeringen met retoriek die ons allen niet onbekend voorkwam waren er ook nog wat gastsprekers uit Engeland, Frankrijk, Noorwegen en ik geloof zelfs Duitsland. Naïef als ik ben vroeg ik me af wat Noorwegen daar nou te zoeken had maar ik ben er nu achter dat ze daar alleen maar geen lid van de EU zijn vanwege het visserijbeleid. Voor de rest volgen ze trouw de EU in al haar dwalingen. Het viel me wel op dat er op dat plein (zal ik het maar noemen) nauwelijks andere nationaliteiten dan de Nederlandse vertegenwoordigd waren.


Beetje jammer aangezien dit een besluit is dat alle motorrijders in Europa treft. Aan het einde van de verhalen werden wij allen bedankt voor onze aanwezigheid en ons een goede reis naar huis gewenst. Na nog wat teuten, stickers incasseren en MAG-motoren beloeren bedachten we dat we maar moesten doen wat er gezegd was: naar huis.

Aangezien Brussel toch niet echt dichtbij ligt (hoewel... een feestje in Alkmaar is bijna net zover ;-)) wilde ik op zijn minst nog een frieteke met mayonaise Flamande nuttigen alvorens weer naar het noorden te reizen dus gingen we op zoek naar het centrum (ook goed voor je culturele gevoel). Dat viel niet mee want ik ken de weg niet in Brussel en zoals in veel steden wordt een zoekende toerist al snel de verkeerde kant op gestuurd. Zo kon het gebeuren dat wij al dwalende nogal plotseling aan de overkant een uitgebreide hoeveelheid motoren zagen rijden. Eigenlijk wel iets wat wij in het begin hadden willen meemaken dus dapper staken we over via een fietspad (dapper, want de politie/la police stond toe te kijken) om ons te mengen in het demonstratiefeest wat daar duidelijk plaatsvond. Opnieuw verbaasde ik me want ik verwachtte eigenlijk al die Nederlanders te zien van de voorgaande bijeenkomst maar we bevonden ons ineens tussen duizenden Franse motards. Die hadden blijkbaar hun eigen manifestation opgezet! Overigens vind ik die Fransen zelfs nog leuker dan de MAG: zij noemen zichzelf FMC, Fédération de Motards en Colère (federatie van boze motorrijders) en dat ben ik onderhand ook wel. Ze bestaan ook al heel lang trouwens, ik ben ze in 1987 al eens tegengekomen in Le Mans toen ik daar een bezoekje bracht aan een Grand-Prix. Er waren ook boze Belgen op Solexen want die APK is bedoeld om ook de brommers, Quads, scooters en misschien ook wel opgevoerde rolschaatsen en grasmaaiers even te controleren. Hoe dan ook, die jongens en meisjes reden nog even een rondje door wat tunnels in en over de rondweg om Brussel om uiteindelijk te parkeren... bij het Atomium! Geen verder gelul maar wel een paar burn-outs en ouderwets heen en weer rijden om je brommer te showen. Ik voelde me bijna weer jong worden.

13

Toen we na een uurtje ons te hebben vergaapt aan al dat moois dat motor heet tot de conclusie kwamen dat de klok bleef tikken, we nog steeds geen frietje hadden gehad en er geen verdere activiteiten zouden worden ontplooid besloten we maar huiswaarts te keren. Onderweg nog even goedkoop getankt want dat scheelt naast de snelweg wel bijna twintig cent met de NL-snelwegprijs en een frietkot gevonden. Daar zijn er trouwens niet zo bijster veel meer van tegenwoordig, helaas, maar wel lekker. De volgende keer zou het misschien wat meer indruk maken als we als Europese motorrijders een actie ondernamen in plaats van als losse Europese provincie. Evengoed was wel een leuke ervaring. Jammer genoeg heeft het de EU inmiddels al behaagd de APK door te drukken. Er zal hier en daar nog wel een formaliteit geregeld moeten worden... Hebben we eindelijk eens de Nederlandse overheid aan onze kant (echt waar!), dan zitten die vermaledijde Eurofielen ons dwars.

110.000 handtekeningen tegen die APK waren niet genoeg. Brussel ligt te ver weg voor de meeste motorrijders in Europa om er op een zaterdagmiddag te komen protesteren... Zelfs de BVB-demonstratie destijds en de demorun tegen de kilometerbeprijzing leverde in mijn beleving meer actiebereidheid op. Laten we ons eens beseffen dat de MAG meer onze steun verdient dan bijvoorbeeld de KNMV waarvan ik onderhand de indruk heb dat ze meer naar de pijpen van de diverse overheden dansen en de belangen van diverse duistere branches behartigen dan dat ze mij als motorrijder vertegenwoordigen en ik ben al meer dan 25 lid van die club. Oké, mijn gal gespuwd, toch een leuke dag gehad. En er waren ook nog een paar oude Japanners te bespeuren. Onder andere een oude blauwe Suzuki van jullie webmaster. Groetje van jullie buitenlandse correspondent.


Oude Honda films

John Schermer Voest zette ze op DVD

B

este clubleden. De club is in het bezit gekomen van oude Honda films welke op DVD gezet zijn. John heeft de mogelijheden gehad om deze oude 16 mm film om te laten zetten naar een schijfje wat wij allemaal op onze tv en PC kunnen aanschouwen... wat een fijn iets is dit. Hulde voor John.

1

Het betreft een tweetal DVD’s met als titel: ‘The History of Honda’ deel 1 ‘The History of Honda’ deel 2 De club stelt deze aan de leden ter beschikking voor een bedrag van €10,-/stuk exclusief verzendkosten. Voor niet leden wordt dit €15,-/stuk. Als iemand deze wil hebben dient hij/zij dit bedrag over te maken op het Rabobanknummer 1170.62.332 t.n.v. KJMV met vermelding van Honda DVD’s. Ik krijg dan door dat dit betaald is en zal deze dan opsturen aan de besteller. De verzendkosten bedragen niet meer dan €2,-.Menigeen heeft reeds de portemonnee getrokken en de bestelling geplaatst. Leuk voor de donkere dagen in de winter en/of momenten van rust op de bank. Peter van der Zon

Honda Motorcycle History part 1 and 2

www.kjmv.nl

Honda Motorcycle History part 1 and 2 DVD-inlegvel.indd 1

14

05-01-2009 09:21:27


Activiteitenkalender 2012-2013

KJMV Klassieke Japanse Motorfietsen Vereniging

12-13 januari

Oldtimer beurs in Autotron

Rosmalen

KJMV.nl

18-20 januari

DĂŠ Noordelijke Motorbeurs

Groningen

denoordelijkenotorbeurs.nl

17 maart 2013

ALV

Alkmaar

KJMV.nl

22-24 maart

Vehikel in IJsselhallen

Zwolle

vehikel.com

? april

Voorjaarsrit

Nieuwegein

KJMV.nl

13-28 mei 2013

Clubweekend

de Harz Duitsland

KJMV.nl

juni

Drielandenweekend

Kerkrade

KJMV.nl

7 juli

Kaboutertoerrit

Maarsbergen

KJMV.nl

?

Zeelandweekend

23-25 augustus

Vehikel in IJsselhallen

Zwolle

vehikel.com

24 augustus

Black Bomberrit

Midwolde

KJMV.nl

13 oktober

Clubdag

Alkmaar

KJMV.nl

KJMV.nl

Zijn er activiteiten die u ook gemeld wilt zien op de website en/of clubblad, geeft u dat dan spoedig door aan onze activiteitencommissie: Marieke Aalders-Knot, activiteiten@kjmv.nl - 06 20902463. Zij zal er dan voor zorgen dat uw activiteit wordt geplaatst. Kijk voor actuele info: www.kjmv.nl.

Onderhoud, reparatie en restauratie van klassieke motorfietsen. Uitgebreide sortering onderdelen, nieuw en gebruikt van klassieke Japanse motoren. Geopend op: woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag.

Gerard Numeijer Molenveld 9 1777 HN Hippolytushoef T 0227 59 36 90 F 0227 59 34 72 M 06 25448565 e info@nubomotors.nl

www.nubomotors.nl 15


16


17


Kees Bouwmeester - Een legende Kees Bouwmeester en zijn Honda CB450. Wie kent hem nog, één van de beste standaardracers van ons land in de periode eind jaren ’60 tot begin jaren ’80. Kees was nooit de persoon om op de voorgrond te treden, behalve als hij op een motorfiets zat, dan was hij meestal wel voorin te vinden. Hij heeft een geweldige staat van dienst en door zijn bescheiden persoonlijkheid is hij door velen vergeten.

Z

o lang Kees zich kan herinneren heeft hij altijd al gevoel voor techniek gehad en dat is uitgemond in pure belangstelling voor motoren en het racen met motoren. Al ver voor zijn 18e verjaardag was Kees regelmatig langs het circuit van Zandvoort te vinden. In de jaren ’50 – ’80 was Zandvoort het enige permanente circuit voor de motorsport. Vaak stond hij bij tunnel Oost om daar de verrichtingen van de coureurs te volgen en liep toen het racevirus op. Er werden in die jaren regelmatig races met standaardmotoren gehouden en kwam het talent van menig coureur hier naar voren. Het grote voorbeeld voor Kees was de zeer getalenteerde standaardrijder met zijn BMW, Herbert Spahn. Wat deze man met de swing BMW kon was fenomenaal en was door bijna niemand te verslaan. Kees wist toen nog niet dat racen met een swing BMW nog niet zo gemakkelijk was. Toen hij eenmaal zijn rijbewijs had en in zijn woonplaats een BMW R69 van 1956 te koop stond, werd die spoedig zijn eigendom. Daarmee reed hij nu zelf regelmatig op Zandvoort. Als het circuit niet bezet was mocht je daar tegen betaling je tank leeg rijden. Zo heeft Kees daar zijn eerste circuit ervaring opgedaan en leerde snel. Toen op zekere dag de motorpolitie op het circuit rijvaardigheidstrainingen ging rijden, mocht Kees ook mee doen en na enige tijd reed er geen politiemotor meer op het circuit. Alle agenten stonden op de hoofdtribune met de instructeur die commentaar gaf bij het aanschouwende onderwijs van Kees. Hij gaf aan hoe de ideale lijnen gereden moesten worden. Na afloop vroegen ze of hij misschien motorcoureur was, dat moest hij ontkennen maar kreeg wel de complimenten over zijn rijstijl. Steeds vaker kreeg hij van insiders te horen dat hij zeker aanleg had. In 1966 startte Kees ook in de standaardraces en maakte snel vorderingen. Het volgende jaar reed hij met Dick van Klooster de 6 uurrace van Zandvoort en ze werden 2e met een BMW. In 1968 werden ze 3e in de 6 uurrace en in Tubbergen werd Kees 9e bij de 500 nationalen en eindigde als 15e in de eindstand van het kampioenschap

18

Inmiddels had hij al eens op de Honda CB450 (Black Bomber) van Piet Leyten gereden en was daar zo van onder de indruk dat hij voortaan ook met zo’n machine wilde gaan racen. Hij kocht een 1966 exemplaar bij de motorzaak die later de grootste motorketen in Nederland zou worden en startte in1969 daarmee bij de 500 nationalen. Maar de motor rookte nogal en klonk niet zo gezond en de aanspraak op garantie was nihil.

Gelukkig had Kees kennis aan de bekende Karel Zegers, hij woonde toen in Leiden en die trok de motor uit elkaar. Hij was duidelijk afgeragd en moest worden voorzien van een nieuwe cilinder, zuigers en krukas, omdat ook een big-end niet fris meer was. Na deze ingreep ging Kees met de CB450 het circuit op en behaalde op zijn bekende Zandvoort een 2e en 3e plaats en finishte in Tubbergen als 4e. De eerste periode reed Kees gewoon met een rugzak op zijn motor naar de wedstrijden, reed zijn race en daarna op de motor terug naar huis. Het was namelijk zijn enige vervoermiddel en gebruikte hem gewoon als dagelijkse motor. Hij was geheel als standaard uitgerust met claxon, verlichting en nummerbord. Zelfs de werkende startmotor was nog aanwezig. Wel waren de originele achterschokdempers vervangen door de veel betere Girlings. Op advies van Karel Zegers werd ook de achtervork verstevigd, maar Kees heeft nooit de voordelen er van kunnen merken. Om de overbelaste voorrem toch nog een beetje extra koeling te geven, zijn er een aantal gaten in de zijkant van de remtrommel geboord. Ook waren de luchtfilters verwijderd en Kees heeft zelf gemaakte open uitlaten gemonteerd. Maar het motorblok is altijd ongewijzigd gebleven en heeft in al die jaren nooit enig probleem vertoond. Aan het eind van dat seizoen was hij nationaal kampioen 500 cc geworden met deze nagenoeg standaard motor. Door deze prestatie werd hij voor 1970 bij de internationalen 500 ingedeeld, bij de snelste jongens dus. Dat hij daar ook heel goed met zijn “standaard” motor mee kon komen bewees hij aan het eind van het seizoen toen hij achter Rob Bron, Theo Louwes, Rob Noorlander en Richard Smeets een 5e plaats in het kampioenschap behaalde. Dit was een buitengewone prestatie en dat was Laverda importeur Raaijmakers ook opgevallen en vroeg Kees om samen met Cas Swart de 6 uren van Zandvoort te rijden met een 750 cc Laverda en… ze wonnen.


De wedstrijd waar Kees met heel veel plezier op terug kijkt is de sportklasse tot 500 cc op Zandvoort in 1970. Na een uiterst spannend duel met Herbert Spahn op de 3 cilinder 500 cc Kawasaki, wist Kees uiteindelijk met zijn Black Bomber de grootmeester te verslaan. Ondanks het feit dat de Honda 15 pk minder vermogen heeft, liep hij zelfs nog uit op Spahn. Het bevestigd nogmaals duidelijk de kwaliteit van de man en zijn motor. In 1971 reed Kees met de CB450 bij de internationalen en met de Laverda in de standaardraces. In 1972 werd de CB450 voor het laatste seizoen bij de internationalen ingezet en werd achter o.a. Piet van der Wal, Wil Hartog en de bovengenoemde coureurs als 6e in de eindstand geklasseerd. In alle jaren is de CB450 nooit uitgevallen met mechanische problemen en heeft altijd als een zonnetje gelopen. Dit is mede te danken aan de sublieme rijstijl en motorgevoel van Kees. Na elk raceseizoen werd het blok uit het frame gehaald en het ondercarter gedemonteerd. Dan werd de versnellingsbak en krukas gecontroleerd, maar het is nooit nodig geweest om er iets te vervangen. Wel werden uit voorzorg de torsiestaafklepveren vernieuwd en deze en andere benodigde spullen werden door Honda Nederland voor een zacht prijsje geleverd. Ook omdat Kees zelf altijd het onderhoud uitvoerde aan zijn motor, konden de kosten redelijk in de hand worden gehouden. Kees heeft in die jaren veel bewondering geoogst met zijn standaard ogende, maar bijzondere motor en er mede voor gezorgd dat de Black Bomber een icoon van de jaren â&#x20AC;&#x2122;60 geworden is. Aan het eind van dat seizoen is de CB450 bij Herman van Doorn, toen in Dodewaard, terecht gekomen en heeft de motor helemaal nagekeken. Herman liet Kees weten dat zelfs de tandwielen van de vier versnellingen nog als nieuw waren. De motor is later verkocht aan een klant uit Ingen. Kees is hem toen uit het oog verloren en weet niet wat er van geworden is en of hij nog wel bestaat.

19

Dat zou hij toch nog wel graag willen weten en daarom een oproep aan de KJMV leden om te reageren als iemand iets weet van de Black Bomber met kenteken VE-51-18. Het zou toch een schande zijn dat de beroemdste Black Bomber van ons land een roemloos einde heeft ondergaan. Hij hoort thuis in het erfgoed van de Nederlandse wegrace. In 1973 reed Kees met de 750 cc Keessen BMW en bij de internationalen met een 350 Yamaha en een 500 Suzuki, waarmee hij achter Wil Hartog en Jan Kostwinder als 3e eindigde. Met de Keessen Yamaha TZ750 reed hij o.a. in 1974 bij de 750 inters. Maar ook met Honda 750 in de sportklasse werd hij in 1975 3e in het kampioenschap en reed ook nog steeds de 600 km van Zandvoort. Met de komst van kinderen leek er een eind aan de racecarrière te komen, het werd te duur. Maar in 1979 werd Kees door Joop Sijses van Honda Nederland gevraagd om met een Honda 400N op Zandvoort te gaan rijden. Hierna is de populaire Honda 400N standaardrace ontstaan die door Honda Nederland werd gepromoot en was een groot succes. Er reden ook bekende coureurs mee zoals o.a. Klaas Hernamdt, Jack Middelburg, Willem Jan Nooteboom, Piet van de Wal, Henk van der Mark, Henk de Vries en Cees Cornwall. Wat hebben deze motoren toch ongenadig op hun falie gehad en werden vaak ver in of over het rode gebied gereden. Toch hebben ze bijna nooit problemen opgeleverd. In 1979, 1980 en 1981 werd Kees kampioen 400N en in 1982 2e in de eindstand. Toen tijdens de laatste race heeft Kees besloten om met het racen te stoppen. Maar niet gestopt met motorrijden en rijdt nog steeds met zijn favoriete merk Honda. Met zijn in nieuwstaat verkerende, maar toch al 27 jaar oude CX650 E heeft hij inmiddels ruim 130.000 km gereden, nu echter meestal in een rustig tempo. Klaas Poutsma


Cok van den Heuvel - sociaal bewogen bladenman TIEL - In een bedrijfsverzamelgebouw aan de Bellstraat op industrieterrein Kellen in Tiel heeft dinsdagochtend een grote brand gewoed. Een persoon raakte lichtgewond. Even na half elf werd het sein brand meester gegeven.

hij weer voorzien van oude motoren en bromfietsen om met de kansarme jongens er iets van te gaan maken. Ja dames en heren, Cok zet zich al jaren in om de jongelui van de straat te houden en met de oude motoren en bromfietsen de jongens trachten hun een vak bij te brengen. In het verleden bevonden deze (meestal jongens) zich op de straat om rottigheid uit te halen. Doordat Cok zich om hen bekommert krijgen ze weer gevoel van eigenwaarden terug en kunnen ze weer een plek in de maatschappij terug kunnen krijgen. Door zijn sociaal bewogen levensstijl werd hij ook tot Tielenaar van het jaar benoemd.

I

n een straal van 15 tot 20 kilometer waren de dikke rookpluimen te zien. De brandweer heeft groot materieel ingezet om het vuur te bestrijden. Ook omliggende korpsen zijn ingeschakeld. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Volgens de gemeente zijn er geen gevaarlijke stoffen vrijgekomen in concentraties die gevaarlijk zijn voor de gezondheid. De eigenaar van de motorzaak in het pand, Cok van den Heuvel, werd vorige week uitgeroepen tot Tielenaar van het jaar vanwege het goede werk dat hij doet met het opleiden van jongeren in zijn zaak. De brand werd ontdekt toen één van deze jongeren bezig was. Burgemeester Hans Beenakker, sinds een week burgemeester van Tiel, nam een kijkje bij de bestrijding van de brand. Dit dames en heren was de tekst die via NU.nl verspreid werd over de brand bij een van onze oud-bestuursleden Cok van den Heuvel. Erger kon je het niet bedenken, want in deze hal stond een schat aan oude motoren, veelal van Japanse fabrieken. Zeldzame stukken smolten weg en er bleef niet veel van over. Een aantal exemplaren kon men nog snel uit het pand halen, maar verder was alles verloren. Een groot geluk was wel dat er niemand gewond is geraakt of erger zou zijn overleden. En Cok zou Cok niet zijn als hij niet bij de pakken neer ging zitten. Met hulp van de gemeente kon hij de oude Gemeentewerf benutten om zijn sociaal werk voort te kunnen zetten. Van vele plekken uit het land werd

Cok is een van de bestuursleden van het eerste uur van de KJMV geweest en heeft zich altijd min of meer ingespannen voor onze club. Vaak stond er een mooie (of minder mooie) motor van hem op een van de beurzen of bij een van de evenementen. Naast zijn werkzaamheden voor de jongelui hield en houdt hij zich bezig met het restaureren van klassieker én is hij oprichter en hoofdredacteur van het motorblad MotoRevue. Vaak heeft er al een motor van een van onze leden in zijn blad gestaan. Volgend voorjaar gaat hij een artikel wijden aan de KJMV met als middelpunt een speciale klassieker van een van ons; welke? Dat leest u dan wel... In het begin van het najaar bezocht ik Cok, met in mijn auto een Honda CB250T in onderdelen. Cok is blij met alles wat nog op te knappen is en mijn oude motor kwam dus te liggen bij al die ander ‘projecten’. Mijn oproep aan u is dan ook: heeft u nog een motor ergens liggen/staan en doet u er niets meer mee, zorg dan dat dit een van Cok zijn projecten gaat worden. U dient er een goed doel mee! Peter van der Zon

20


Kaboutertoerrit - Texel 9 september waar we diverse prachtige beelden vanaf de motor konden bewonderen. Vlak voor het verzamelpunt, strandpaviljoen Paal 9, ben ik het passagiers voetstepje, waaraan ook de uitlaatdemper bevestigd zit, verloren. Waarschijnlijk door het lostrillen van het moertje. Peter Bothof is maar gestopt om het stepje weer op te pakken, samen met het boutje. Ze raakten hem bijna toen ik ze verloor. Daarna doorgereden naar strandpaviljoen Paal 9. De vertragende technieken hebben schijnbaar wel iets gewerkt. Bij aankomst van ons, zaten de kabouters namelijk al aan de koffie en het eten. Na ook onze inwendige mens goed verzorgd te hebben en natuurlijk al kletsend van elkaar kunnen genieten, zijn wij ook weer vertrokken voor het zuidelijke deel van de route. Ongeveer 6 km voer de route over een hobbelige weg. Dit was toch te veel van het goede. Waardoor de demper, die niet meer al te goed vast zat, ervan af viel. Hierdoor ben ik toch noodgedwongen gestopt met de route en naar het huis van Hans en Alfons gereden. Daar rustig afgewacht tot eerst de reuzen binnen stroomden, waarna enige tijd later ook de kabouters veilig binnen kwamen. En waar de moeder van Hans en Alfons, samen met Jolanda (de zus van de beide broers) ondertussen ons van heerlijke koffie en koek voorzagen (waarvoor hulde, redactie).

’s Ochtends om half 7 was het zover. Op de Honda CB450K1 gestapt, op naar Den Helder. Bij het monument op de afsluitdijk een tussenstop ingelast om weer een beetje mens te worden aangezien het comfort van de CB450K1 ver te zoeken was. Helaas besef je dit altijd pas als je al geruime tijd onderweg bent en er geen weg meer terug is. Na deze welkome stop doorgereden en ondanks het mindere comfort op mijn fiets toch aardig vlot door kunnen rijden, waardoor ik de boot van half 9 heb gepakt en veel te vroeg op Texel aan kwam. Op Texel vanaf een bankje Beus en de eerste 3 kabouters het eiland op zien rijden. Met de boot van half 11 kwamen de overige deelnemers het eiland onveilig maken???

D

e broers Alfons en Hans Smit samen met Tineke (vriendin van Hans) waren ondertussen ook gearriveerd bij de boot. Hier vond dan ook een ‘fotoshoot’ van onze voorzitter/redacteur Peter van der Zon plaats, om de aanwezige fietsen en berijders vast te kunnen leggen (zie middenpagina). Tevens werd de scheiding van de kabouters met de wat grotere aanwezige reuzen besproken. Mocht men zich niet aan die scheiding houden, werd de overtreder van het eiland afgegooid en in zee geworpen! Na deze streng gesproken woorden werd begonnen aan de tochten. De kabouters namen qua tocht eerst de kleine afstand op zich, onder leiding van opperkabouter Hans en Tineke (op een yamaha RD125! Arme Tineke…). De reuzen begonnen met de langere afstand, onderleiding van hoofdreus Alfons op een yamaha RD350. Ondanks het magere comfort en de kleine verhouding ten opzichte van de andere motoren, werd ik met mijn CB450K1 ingedeeld bij de reuzen.

Na het bezichtigen van het ‘Smit-museum’ en de werkplaats van de Smit Brothers en de nodige kletspraat en verhalen onderling uitgewisseld te hebben werd er zo nu en dan aanstalten gemaakt om weer richting de boot te vertrekken. Tussendoor heb ik weer mijn demper vast kunnen zetten, dankzij sponsoring van Alfons met een veerring en een moertje. Ik heb mijn tijd flink vol gekletst en ging als laatst e de boot op om weer huiswaarts te keren. Op de terugreis kunnen ‘genieten’ van bijna elke parkeerplaats die ik tegen kwam, om telkens mijn zitvlees weer op te kunnen peppen voor de volgende paar kilometers die me te wachten stonden. Tot ik gebroken weer thuis was. Maar ik had al het bovenstaande voor geen goud willen missen!! Hans en Alfons, Tineke en natuurlijk ook de andere leden van de familie Smit: Bedankt! Jelke Aalders

Wij hebben eerst het noordelijke deel gereden van een route langs diverse stenen beelden, die over het hele eiland verspreid staan. Dit is een kunstroute van 25 stenen beelden, die het eiland van twee kanten laten zien: landschappelijke beelden langs de zee en op het land. Na ongeveer een km of drie na vertrek verloor Alfons het rubber van zijn voetstep, die zelfs die week nog was vast gelijmd door Hans… Ik verdenk de kabouters toch iets van vertragende technieken voor de reuzen... Maar dit heeft ons niet kunnen stoppen. Na het rubber opgepakt te hebben, zijn we onze weg weer gaan vervolgen. We reden een zeer mooie route over het noordelijk deel van het eiland,

21


KNMV Classics… De laatste twee wedstrijden van het seizoen 2012 zijn inmiddels alweer ver achter ons. Voor het weekend van 22/23 september bewegen Frans (Forrer) en ik ons reeds vroeg in de ochtend richting het oosten, op zoek naar wijsheid… Eerst naar Friesland om de sleurhut op te pikken bij m’n jongste zus, vervolgens naar Beltrum in de Achterhoek om wat CB750 onderdelen naar een klant te brengen en dan eindelijk Duitsland in… Frohburg is het doel van de reis en dat ligt nog een aardig stukje voorbij Oschersleben. Dat is een echt stratencircuit, langer dan Assen; snel, maar toch wel veilig. Het is al donker wanneer wij rond half acht arriveren en het is al heel druk en vol in het rennerskwartier. Gelukkig vinden we nog een goed plekje bij Honda collega van den Brom en Triumphator Gert Boon. ’s Nachts gaat het flink regenen en voor de eerste training op zaterdag is de baan nog half nat…, of half droog…, voor de positivo’s onder ons. Er zijn hier en daar wat witte strepen op ’t asfalt, dus dat is wel even opletten. Ik kan mijn draai wel aardig vinden, ondanks de wat ‘tricky’ omstandigheden. ’s Middags is het helemaal droog, al dreigt het nog wel en staat er een harde wind. Het gaat heel goed, de motor gilt het uit van de toeren en is heel snel op top, hetgeen hier heel goed uitkomt… Ik train naar de vierde tijd, achter Jan Frank Bakker (ABSAF), Niek Leeuwis op een ‘lease’ ABSAF en Willem van Kooij op zijn razendsnelle Suzuki T500. Het is heel gezellig in het ‘Fahrerlager’, met veel deelnemers, eeten drinktentjes, prullaria ’stands’, enzovoort. Er hoeft vrijwel niet gesleuteld te worden, bij Gerard ligt dat anders, daar wordt ‘even’ van blok gewisseld… ’s Zondags is het weer nog iets beter, wat minder wind en zelfs een zonnetje…, heel fijn! Frans heeft flink gepoetst, zodat de luchtweerstand nu nóg geringer is.. De start is even na half twaalf en dan heeft Niek de BSA in de opwarmronde al aan de kant gezet… Mijn vertrek gaat gesmeerd… en ik duik als eerste de ‘Bridgestonekurve’ in. Tja…, zo’n bocht is natuurlijk Japans gezind. Er volgt dan een geweldig lang stuk, met wat flauwe slingers en de snelheid loopt hier hoog op! De motor blijkt toch nog wat te laag gegeard en het toerental loopt wat te hoog op (richting 12.000..!). Pas op driekwart van die eerste ronde komt Jan Frank voorbij. Ik kan hem met heel veel moeite enigszins volgen en hou dat enkele ronden vol. Het vergt wel het uiterste van mijzelf, maar vooral van de fiets en ik wil de zaak ook heel houden. Wanneer ik omkijk zie ik in de verste verte niemand meer..!

22

Willems WonderSoes heeft er in de eerste ronde reeds de brui aan gegeven, spoedig gevold door nogal wat anderen, waaronder Gerard, Gert Boon en Ton Groot. Het blijkt een heuse slijtageslag na afloop, met maar acht KNMV Classics aan de finish… Jan Frank dus eerste, gevolgd door mij, dan even een gaatje, vervolgens Jan Koning op zijn ABSAF heel fraai derde…! Tot zijn eigen verbazing…! Leo Molenaar brengt de driecilinder Kawa op de vierde plek binnen, gevolgd door No Scholl, Roel Pasop en Jeroen de Jager op zijn 350 Ducati. Alex Siertsema wordt laatste op de 500 Ducati. Door deze fraaie tweede plaats en het uitvallen van Niek, sta ik nu zelfs even tweede in het klassement… De laatste race, op Assen, vindt twee weken later plaats, tijdens de ‘Race of the Champions’. Jan Frank is in Frohburg reeds Nederlands kampioen geworden. Het gaat nog om de tweede plaats tussen Niek en mij. Het verschil is slechts drie puntjes, maar ik besef heel goed dat dat voordeeltje voor mij wel heel marginaal is.

De eerste training op zaterdagochtend is zeer nat…, er gaan maar een handjevol Supermono’s, met wie wij deze wedstrijd samen rijden en Classics de baan op. Frank Lemstra is van de Classics mannen de snelste..! Het wordt overeenkomstig de voorspelling om twaalf uur droog en tijdens de tweede training is het zelfs zonnig; wel een stevige wind. Iedereen gaat nu de baan op. De Supermono’s zijn veel sneller en alleen Niek weet er een paar achter zich te houden… Niek heeft eerst een paar rondjes op de T500 van Willem gereden, deze gaat echter al snel stuk (de Soes, niet Wil-


lem..) en Niek traint verder met de ABSAF…, wat feitelijk niet is toegestaan… Niek zet de snelste Classic tijd, gevolgd door Jan Frank en dan kom ik, vrij kort achter Jan Frank, die kennelijk wat probleempjes kent. Berhard Bakker (ABSAF), Ton Groot en Guust van Gool (beiden Norton) staan weer vrij dicht achter mij en dan volgen Frank Lemstra, Roel Pasop en Jarno Onstenk. De start van de race op zondag is even voor enen ’s middags. Er is veel belangstelling bij diverse mensen. Ook ik word verrast door de komst van familieleden, die nooit eerder op Assen zijn geweest en vrienden uit Noord-Holland… Vanwege de snelle mono’s staan Jan Frank en ik pas op de vierde startrij. Niek helemaal links op de derde rij. Mijn start is weer top en ik duik voor Jan Frank de Haarbocht in. Niek heeft een slechte start en verliest nogal wat… Jan Frank komt al rap voorbij en ik probeer te volgen, maar dat lukt hier niet… Na het ingaan van de tweede ronde komt Niek mij in de Haarbocht buitenom voorbij, wat eigenlijk niet kan en hij vliegt er net niet uit… Niek is nog minder bij te sloffen en lijkt ontketend. Hij neemt wat later ook Jan Frank te grazen. Mijn snelheid en ritme zijn verder uitstekend, ik maak geen enkel foutje en zie bij het uitkomen van de Strubben de achtervolgers Ton, Guust en Bernhard er net in gaan. Dat gat is groot zat en ik kan het goed consolideren. De wedstrijd wordt derhalve gewonnen door Niek, die daarmee ook meer dan verdiend tweede in het kampioenschap wordt. Jan Frank tweede en ikzelf derde en dus ook derde in de eindstand..!! Guust wordt na het uitvallen van Ton vierde, gevolgd door Berhard en Jarno Onstenk.

23

Frank wordt zevende, voor Roel Pasop en Leo Molenaar. Henk Nebbeling (Honda-4) wordt tiende voor Jan Koning en Gert Boon. Ik ben heel erg blij met mijn resultaat, in deze en voorgaande wedstrijden en vooral natuurlijk met de derde plaats in het Classic kampioenschap. Dit is echt mijn beste seizoen uit mijn hele race-leven…! Ook het nieuwe p.r. uit de laatste race van 2.02.7 stemt tot tevredenheid. Heel veel dank ben ik verschuldigd aan Gerrit Lether, tuner van het blok, de sponsoren, collega’s, met name uit het Honda kamp (denkend aan Oss) en de trouwe begeleiders: Frans, Sam en vrouwlief… Klasse! Ernst Hagen


Honda CB77 Restauratie (13) door Fred Appelman DE OLIEPOMP De oorzaak van deze krassen is dat de pomp iets hards heeft opgezogen (metaalslijpsel). Dat dit kon gebeuren kwam omdat het aanzuiggaas gedeeltelijk kapot was. Gelukkig had ik nog een aantal Dream-blokken plus extra motor-onderdelen liggen en daar ben ik maar eens in gaan zoeken naar een gaver exemplaar. Die was snel gevonden alleen was de schroefdraad voor de olieaftap bout dolgedraaid. Het schroefdraadgat heb ik dicht laten lassen, opnieuw geboord en nieuw schroefdraad laten tappen. En om te voorkomen dat er misschien metaaldeeltjes hun weg naar de pomp zouden vinden heb ik ook meteen een magnetische olie-aftap bout gemonteerd. Natuurlijk ook een goed oliepomp aanzuig-gaas uit de Dream-voorraad. Die olie aftap bout is verkrijgbaar bij Motorzoom.

In het vorig blad stond een reeds eerder geplaatst stuk over mijn restauratie, maar een opfrisser is nooit weg en wellicht heeft u het niet meer zo in uw herinnering. Fred rijdt nu regelmatig op deze prachtige Japanse klassieker en het is een lust voor het oog. Daarom stond hij pontificaal op het voorblad van ons vorig clubblad.

De olie pomp is eigenlijk een simpel ding, twee tandwielen en een pomp huis. De oliepomp word direct aangedreven vanaf de krukas door middel van een tandwiel.

Figuur 117 de oliepomp

Figuur 119 Magn-olieaftap. M12*1.5 Bestelnummer: 70002712

De oliepomp heb ik na het schoonmaken en demonteren eerst maar eens nagekeken, de tandwielen zagen er wel goed uit maar helaas het pomphuis niet. Er zaten diepe krassen in, precies waar de tip van het tandwiel langs loopt.

Het in elkaar zetten van de pomp is niet zo ingewikkeld, wel is het belangrijk dat de juiste dikte voor de pakking wordt aangehouden. Honda maakt hiervoor een speciale dunnere pakking zodat de speling tussen de tandwielen en het pomphuis niet te groot wordt, waardoor de pomp niet meer goed zou functioneren.

Figuur 120 het pomphuis met de pakking

De pakking die op het pomphuis moet kan op twee manieren gemonteerd worden. Zoals afgebeeld is correct. Wordt hij precies 180Âş gedraaid over de langs-as, dan lijnen de montage gaten op elkaar maar zit de afdichting van de perspoort aan de aanzuigkant en wordt de perskant niet goed afgedicht. Als de pomp in het carter geplaatst wordt, dan gaat er eerst een pakking tussen het oliepomp aanzuiggaas en het carter. Op de montageflens van het aanzuiggaas

Figuur 118 de beschadiging in het pomphuis

Die krassen waren te diep naar mijn zin en ze zouden de opbrengst van de pomp negatief beĂŻnvloeden. De standaard opbrengst van deze pomp is voldoende om de motor goed te smeren maar er is weinig reserve in de opbrengst, dus als het pomphuis beschadigd is, is de kans dat een goede smering in gevaar komt.

24


komt ook weer een pakking en daarop het pomphuis. Het aandraaimoment voor de 6 mm boutjes van de oliepomp heeft een waarde van 4-5 ft/lbs.

Figuur 123 het F merkteken

Met een multiemeter over de punten zie je precies wanneer de punt gaan openen of het contactgaat verbreken; even de grondplaat iets verdraaien en cilinder 2 staat op tijd. Cilinder 1 zet je op tijd door middel van de puntjes iets wijder of krapper te zetten; een beetje primitief. Beter was geweest dat de punten voor cilinder 1 een secundaire grondplaat hadden gehad waardoor je de punten kan verschuiven om het juiste open punt te vinden in plaats van de openings wijdte te veranderen. Maar helaas, dat zit op de generatie vier cilinders die nog moet bedacht worden.

Figuur 121 montage volgorde van de pakkingen

DE KONTAKTPUNTEN Met de motor geheel opgebouwd op de generator deksel na is het een goed idee om alvast de contactpunten staties op tijd te zetten. De oude grondplaat, punten en condensator waren zal ik maar zeggen; goed gebruikt, na afgekloven, eigenlijk mishandeld. Die zijn dus liefdevol vervangen door een nieuwe grondplaat, punten en condensator. Nu staat er niets in de weg voor goede vonken. Eerst maar even staties afstellen, met andere woorden de puntjes opening op 0,3 tot 0,4 mm en dan zorgen dat de punten beginnen te openen op het F merkteken.

De gebruikte bougies voor de CB zijn NGK D-8HA en die had â&#x20AC;&#x2DC;de Visser Tweewielersâ&#x20AC;&#x2122; nog liggen, zelfs met gulden beprijsing.

Figuur 124 NGK D-8HA

Gelukkig verouderen bougies niet als ze niet gebruikt worden. DE SAMENBOUW Eindelijk kon de samenbouw een aanvang maken. Alle subdelen waren gereed voor in/opbouw. Alle delen?!? O nee dat was ik helemaal vergeten; het achterlicht in elkaar te zetten. Om het metalen deel van het achterlicht goed te kunnen laten verchromen had ik de achterplaat, reflector en de fitting van elkaar los gehaald. Ze zaten met kleine puntlasjes aan elkaar. Aangezien ik geen puntlas-apparaat heb, heb ik de losse delen gesoldeerd. Op de volgende pagina laat ik op de afbeelding zien hoe ik dat gedaan heb. De gele pijl geeft duidelijk aan waar deze soldeerpuntjes gemaakt zijn. Figuur 122 test opstelling om de punten af te stellen

25


Ver koop,r es t aur at i eenonder houd v ankl as s i ekemot or en

www. Smi t Br os . nl s mi t br os @het net . nl 0638894304 LONDON E XH AUST T ECHNOLOG Y BV Al 75 jaar:

›› Fabrikant van eersteklas uitlaatsystemen ›› De specialist voor antieke motoren en young timers ›› Diverse bochten en dempers op voorraad ›› Speciaal-uitlaten naar uw model gefabriceerd

W W W. L O N D O N - E X H A U S T. C O M

Mo le nw eg 1 a ››208 181 BJ CR He erd e ›› Te- l. Tel. (05 78 ) 69 3391088 72 90 ›› - Fa x (0(038) 57 8) 69 31 86 Burg Moslaan - 8051 Hattem (038) Fax 3391087

26


Die lamp had ik op internet gekocht (http://www.norbsa02. freeuk.com/) samen met een halogeen 35/35 Watt lamp met een Bosch fitting voor de koplamp. Je kan niet genoeg opvallen.

Figuur 125 de soldeer verbinding

Wat er op neerkomt is dat de fitting en reflector een geheel vormen en in rubber vast zitten aan de achterplaat, waardoor het lampje enigszins beschermd wordt tegen trillingen. De achterplaat zit dan weer vast aan de kentekenplaat-houder met een rubberen afdichting er tussen. Beide rubbers waren vergaan, maar ik heb nieuwe gemaakt van een bromfiets binnenband.

Figuur 128 de koplamp

Nu moet ik er wel bij zeggen dat ik nog een koplamp reflector had liggen van een CB400-four en die paste mooi in de chromen koplamprand van de CB77. Die reflector had ik gemonteerd in plaats van de â&#x20AC;&#x2DC;sealed beamâ&#x20AC;&#x2122; die er origineel in zat in de USA. Die CB400-four reflector had ook een NL-keurmerk in het glas staan; altijd handig voor de RDW-keuring. De tankrubbers die de tank aan het frame verbinden hadden ook nog een leuke bijzonderheid; een half versteend spinnen-nestje. Ik en benieuwd of het Amerikaanse spinnen waren die dat gebouwd hebben.

Figuur 126 het maken van de rubbers

Om het achterlicht te completeren hoorde er nog een afdichtingsring op het achterlichtglas. Beiden worden nog door Honda geleverd of kwam het nu van CMS?!? En in plaats van een standaard lampje heb ik een led lampje gebruikt, trilt hij zeker niet stuk.

Figuur 129 spinnen nest

Die spinnen-nestjes hadden al wat wintertjes overleefd in mijn schuurtje. Er zat niet zoveel leven meer in. De rubbers daar in tegen wel, ze waren wat hard en goed gebruikt maar niet versleten en gescheurd. Een paar keer goed inspuiten in WD40 en dan lekker laten intrekken komt de soepelheid ten goede; er zit namelijk weekmaker in WD40 en dat zorgt er voor dat synthetisch rubber weer soepeler wordt. WD40 is ook handig om sticker- of plakband lijm resten te verwijderen ook teer-aanslag verdwijnt als sneeuw voor de zon. Figuur 127 de led lamp

27


HET FRAME

Datzelfde truckje met de vijl heb ik ook gedaan op de uitsparing voor de frictie stuurdemper uitsparing, en natuurlijk ook de vorkpoot houder/klem.

Het frame heb ik maar eens in de takels gehangen, zodat ik alles lekker op sta-0hoogte er aan kan bevestigen.

Met alle lagerschalen op zijn plaats heb ik de rolelementen in hun kooi goed ingevet en kon de vorkhouder gemonteerd worden aan het frame.

Figuur 130 het frame in de takels

Als ik een motor opbouw begin ik altijd met het balhoofd. De CB450 heeft dezelfde balhoofd-lagers als de CB77/72, dus heb ik een setje conische balhoofd-lagers voor de CB450 bij Ernst Hagen Motoren gekocht en die konden er mooi in/op. Om te voorkomen dat er poedercoat op of in plaatsen zou komen waar lagerschalen horen te zitten had ik de oude lagerschalen van het balhoofd op zijn kop weer terug gezet in het frame. Om die zonder beschadiging van de poedercoat er uit te tikken had ik eerst de poedercoat wat ingesneden. De pen van de vork-houder had ik omwikkeld met aluminium tape wat de warmte van de poedercoat oven kan weerstaan, dus die was ook schoon zodat de onderste lager buitenschaal er gemakkelijk op ging. Helaas was ik vergeten iets te maken voor het balhoofd stuurslot; die moest ik dus vrij maken van poedercoat. Dat lukte aardig met een rattenstaart (ronde vijl), daarna maar meteen het stuurslot gemonteerd.

Figuur 133 het balhoofd compleet

HET FRAME ELEKTRISCH SYSTEEM Dan kon ik nu verder met het zenuwstelsel, namelijk; de elektrische bedrading. Die was eigenlijk in goede doen, ik heb de stekkertjes schoongemaakt met een beetje scotsbrite voor een weerstandloze verbinding en de grijze buitenmantel was alleen beschadigd bij de overgang van het frame naar de koplamp. Met wat zilvergrijze tape was dat ook weer verholpen. De elektrische delen aan het frame zijn: • het contactslot; • bedradingsharnas A en B; • schakelaars aan het stuur, start relais, remlicht schakelaar, koplampschakelaar, voor- en achterlicht, toeter, accu en de gelijkrichter. Niks bijzonders eigenlijk. Ook zit er op mijn CB richtingaanwijzers. Dit was toen een extra en omdat ik een late versie heb is de bedrading voor de richtingaanwijzers al opgenomen in de bedradings bundel. Meer hierover in het volgend clubblad.

Figuur 131 stuurslot houder

Figuur 132 de stuurdemper uitsparing

28


COK VAN DEN HEUVEL Onderdelen gebruikt, NOS, nieuw. Reparatie brommers en... Bridgestone Honda Kawasaki Lilac Suzuki Yamaha 1959 tot nu. Bewerkingen: van ‘gewoon onderhoud’ tot revisie, schadeafwikkeling en schadeherstel tot restauratie. Ook werken we aan klassieke racers. Wij zijn ook de makers van Motor Revue, dat blad met die eigenwijze mix van klassiek en modern, met die mooie grote kleurenfoto’s.

Tijdelijk adres: Gelukkig kan er nu dus écht gemeld worden dat wij een plek hebben gevonden om weer verder te gaan totdat het nieuwe pand aan de Bellstraat er weer staat! In samenwerking met gemeente Tiel zijn we nu dus gesitueerd in de oude Gemeentewerf te Tiel. Wij zullen hier weer gewoon verder gaan met reparaties en restauraties! Ons tijdelijke adres is: Bulkweg 1, 4005 LB Tiel

www.chclassics.nl

Direct mailen: info@chclassics.nl, dat werkt het best als iets op de site (nog) niet te vinden is. En er is nog altijd de telefoon: 0344 61 45 45. Open: di – za 10.00 tot 17.00 uur (do tot 21.00)

www.pietparts.nl Pietparts heeft een steeds wisselende voorraad van nieuwe Japanse onderdelen vanaf bouwjaar 1965, alle onderdelen kunt u vinden op de website :

Tevens inkoop van alle soorten nieuwe onderdelen

Peter Janssen tel. 06-25411838 E-mail: info@pietparts.nl 29


Frank Lemstra M O T O R E N

Dubbele Buurt 24, 1521 DC Wormerveer

â&#x153;&#x2020; 075 621 02 42

30


31


32

Profile for Peter van der Zon

KJMV-KONTAKTdec2012  

clubblad Klassieke Japanse Motorfietsen Vereniging

KJMV-KONTAKTdec2012  

clubblad Klassieke Japanse Motorfietsen Vereniging

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded