Page 1

KJMV Kontakt

Klassieke Japanse Motorfietsen Vereniging

1

maart 2013


INHOUD

COLOFON

KONTAKT maart 2013

Voorzitter Peter van der Zon voorzitter@kjmv.nl 06 81501492 Secretaris Albert Brouwer secretaris@kjmv.nl 06 12969216 Penningmeester/ledenadministratie Luuk van Assema (interim) penningmeester@kjmv.nl 023 5247661 Activiteiten Marieke Aalders-Knot activiteiten@kjmv.nl 06 20902463 Webmaster Iris van Geerenstein webmaster@kjmv.nl 06 38266304 Public Relations Klaas Poutsma pr@kjmv.nl 06 45065355

Voorblad: Honda C72-blok

1

Colofon Beste mensen

2 3

Column Ernst Hagen Uitnodiging Algemene Leden Vergadering Van de penningmeester... De bekendste Black Bomber terecht... Inventarisatie van deskundigen Oude Lilac’s YCRT stopt aan het einde van het 2013-seizoen Yamaha XS-500 virus slaat weer toe De leertent stopt Activiteiten-kalender 2013 Middenpagina: foto Yamaha SR Classic (Greece) Restauratie Honda CB450 25 jaar KJMV, Ernst hagen vertelt... Fehac verhaal Smit Brothers in Texelse krant Honda CB77-restauratie (13) Achterblad: Yamaha XS 500 advertentie

4 5 7 7 10 11 12 13 14 15 16 18 21 22 23 24 32

Kopij inleveren vóór 15 juni 2013.

WOESTHOFF

Redactie (tijdelijk) Peter van der Zon redactie@kjmv.nl 06 81501492

Used parts & motorcycles in- en verkoop gebruikte motoren en onderdelen

Redactieleden Paul Hof, Ernst Hagen, Peter van der Zon Hans Wijmer Lidmaatschap De kosten van het KJMV-lidmaatschap bedragen: € 30,00 per kalenderjaar met girokaart € 27,00 per kalenderjaar bij automatische incasso Inschrijfgeld: € 3,00 Bankrekening Rabobank nr.: 1170.62.332 t.n.v. KJMV Informatie info@kjmv.nl

www.kjmv.nl

KJMV

Joost Woesthoff Hazenberg 16 6971 LC Brummen

Klassieke Japanse Motorfietsen Vereniging

2

Tel.: 0575 56 00 15 Fax.: 0575 56 03 42 Mobiel: 06 53332181 www.woesthoff.nl


Beste mensen... Op het moment dat ik dit artikel tik sneeuwt het buiten en is het absoluut geen fijn motorweer (of u moet met zijspan rijden). Ook met mijn pas verworven XT350 is toch uitkijken geblazen. Het nieuwe KJMV-jaar is begonnen met een leuke beurs in Rosmalen waar we weer vele vetrouwde gezichten mochten zien.

evenementen beter voor de dag kunnen komen. Hier wordt nog over gedacht en een uitvoering moet nog komen. Ook hier hebben we jullie inbreng nodig. Wij willen graag een lijst aan gaan leggen van mensen die technisch specialist zijn in een bepaald type motor van de Japanse merken. Wij hebben gevraagd of Willem Kort voor ons deze lijst wil gaan samenstellen. Hij zal de leden hiervoor benaderen. Op deze manier kunnen de leden elkaar ondersteuning bieden. Wie zich hiervoor wil opgeven kan dat doen bij Willem: techniek@kjmv.nl. Tijdens deze ALV zal er aan u gevraagd worden te stemmen voor het ere-lidmaatschap voor Ferry Brouwer en wel omdat hij enorm veel heeft betekent voor de motorsport, maar speciaal voor zijn enorme inzet voor de Centennials en zijn bemoeienis voor de klassieke racerij. Mocht u niet in de gelegenheid zijn te komen op de ALV, maar toch willen voor/ tegen stemmen, kunt u toch uw stem uitbrengen via de mail bij onze secretaris: secretaris@kjmv.nl. De kalender is weer aardig gevuld en neef Kees Vergeer bijt de spits af in april met zijn Voorjaarsrit, deze keer vanuit Muiden. Voor de zuidelijke provincie heb ik Bert Alferink gevraagd een mooie tocht uit te gaan zetten in Brabant, van daar de naam Brabantrit. U kunt hiervan alvast wat vinden in dit blad. Ook het Harz-weekend kent al een groep die daar de wegen gaan berijden. Houdt dus de kalender in de gaten op de site, want er komen nog aanvullingen hierop. De andere ritten staan hier ook op vermeld. Op verzoek van Henk op de Weegh hebben we de datum voor de clubmiddag vervroegd en wel naar begin oktober en wel naar zondag 13 oktober. Wij zijn het met hem eens dat het leuker is als de leden (u dus) met de motor hierheen zouden kunnen komen. Voor een item zijn we nog niet rond. Heeft u ideeën, bel of mail dan maar naar een van ons. Peter van der Zon

A

llereerst hoop ik dat u allen het nieuwe jaar gezond in bent gegaan met de intentie dit jaar veel kilometers op uw stalen ros te gaan maken. Wij hopen dan ook velen van u op de diverse activiteiten te ontmoeten. Aan het bestuur zal het niet liggen; er wordt al weer veel in de agenda’s geschreven. De Algemene Leden Vergadering staat op de agenda voor 17 maart a.s. en wij hopen dat u met een grote groep aan zult treden om deze ook mee te maken. We hebben een turbulent jaar achter de rug, maar met hulp van velen is er toch weer een positievere kijk op de toekomst. Dit is een toekomst met en door u. Ons ledenaantal groeit weer en dat stemt ons tevreden, maar gerust zijn we hier nog niet op. We willen toch weer groeien en hopen ook dat onze inspanningen (maar graag ook van u) resultaat zullen hebben zodat we naar de 200 leden kunnen gaan. We heten bij deze de nieuwe leden dan ook van harte welkom in onze club. De club staat er nu weer financieel beter voor, maar voorzichtigheid blijft geboden. De penningmeester zal hier ook nog op terug komen. Om de kosten in de hand te houden hebben we gekozen voor Alkmaar als plek van handelen. Wellicht kijken we volgend jaar weer naar een plek centraler gelegen in het land. Voor ideeën hierover houd ik mij aanbevolen. Ons beleid voor de toekomst is gericht op samenwerking met andere merken/typen clubs om zo met elkaar tijdens

3


Oude Honda films

COLUMN

John Schermer Voest zette ze op DVD

Morrie luitjes…, Easy rider… Geweld op het (voetbal)veld…, er is alweer veel over gesproken… Slechte voorbeelden…, geweld in films. Mijn gedachten blijven hangen bij dat laatste… De bekende motorfilm van toen met dat akelige einde… Ik reed net anderhalf jaar motor… Tja… Het was de eerste de beste avond dat de film draaide in het Leidseplein theater te Amsterdam, zomer ’69 zo ongeveer… Mijn vriend en latere zwager Hans Dekker stelde voor om er heen te gaan. Dat vond ik wel een goed plan en zo vertrokken we samen vanuit Zaandam op mijn oude Harley. Het was een mooie, rustige zomeravond en al redelijk druk op de terrasjes. Parkeren was toen echter nooit een probleem, je zette de motor gewoon naast de bioscoop op de stoep en niet eens echt op slot… De film met Peter Fonda en Dennis Hopper (beiden op een Harley chopper…) maakte wel indruk, een geweldige drang naar vrijheid…, wie wil dat niet… en zeker als motorrijder spreekt dat aan. Veel fraaie beelden, veel symboliek niet al teveel geouweneel… en ook veel humor per Jack Nicholson… Belangrijk item in de film is natuurlijk de muziek van the Band, the Byrds, Hendrix en Steppenwolf. Op weg naar ‘mardi gras’ in New Orleans, vanuit Los Angeles wordt kennisgemaakt met het nog niet bijster progressieve Amerika… Jack Nicholson legt eerst het loodje en ook het einde is tamelijk hard en wrang, wanneer uiteindelijk beide hoofdpersonen van hun ‘bike’ worden geschoten. Nu zou de film niet zoveel indruk meer maken…, als ik nu wel eens stukjes film zie waar de hedendaagse jeugd naar durft te kijken, dan stelt Easy Rider weinig voor… Toentertijd echter waren Hans en ik, respectievelijk 18 en 19 jaar oud, wel danig onder de indruk. We reden na afloop vrij stilletjes naar ’t Kabelgat, een jongerencentrum in Zaandam en ook daar duurde het nog wel even voor we weer helemaal onszelf waren…! Ik heb de film daarna nog best vaak gezien… De laatste keer is alweer jaren terug en ik kan me herinneren dat ik het een ongelooflijk slaapverwekkende vertoning vond… Er gebeurde eigenlijk nauwelijks iets en alles leek een eeuwigheid te duren…! Het kan verkeren… Wel vraag ik mij af hoeveel negatieve invloed de buitensporige gewelddadigheden van veel tegenwoordige films hebben op de mens en vooral de jeugd… Ik kan er zelf op geen enkele manier enige vreugde aan beleven en vraag mij af of daar toch niet een deel van de huidige agressie vandaan kan komen… Ik hou me maar liever bij het ‘zinvolle geweld’ van mijn (circuit)motorfietsjes… Ernst Hagen

B

este clubleden. De club is in het bezit gekomen van oude Honda films welke op DVD gezet zijn. John heeft de mogelijheden gehad om deze oude 16 mm film om te laten zetten naar een schijfje wat wij allemaal op onze tv en PC kunnen aanschouwen... wat een fijn iets is dit. Hulde voor John.

1

Het betreft een tweetal DVD’s met als titel: ‘The History of Honda’ deel 1 ‘The History of Honda’ deel 2 De club stelt deze aan de leden ter beschikking voor een bedrag van €10,-/stuk exclusief verzendkosten. Voor niet leden wordt dit €15,-/stuk. Als iemand deze wil hebben dient hij/zij dit bedrag over te maken op het Rabobanknummer 1170.62.332 t.n.v. KJMV met vermelding van Honda DVD’s. Ik krijg dan door dat dit betaald is en zal deze dan opsturen aan de besteller. De verzendkosten bedragen niet meer dan €2,-.Menigeen heeft reeds de portemonnee getrokken en de bestelling geplaatst. Leuk voor de donkere dagen in de winter en/of momenten van rust op de bank. Peter van der Zon

Honda Motorcycle History part 1 and 2

www.kjmv.nl

Honda Motorcycle History part 1 and 2 DVD-inlegvel.indd 1

4

05-01-2009 09:21:27


Algemene Leden Vergadering De Algemene Ledenvergadering vindt plaats op zondag 17 maart a.s. vanaf 12.00 uur in onze vertrouwde clubruimte te Alkmaar. Dit adres is al weer een aantal keren als pleisterplaats voor onze club benut en ondanks dat het niet centraal gelegen is, wel erg geschikt dat we de datum direct vast gelegd hebben voor de ALV. We hopen natuurlijk wel dat vele leden ons kunnen vinden. Het adres is Varnebroek 31 1815 HA te Alkmaar. Daarnaast is het van belang voor de catering dat we weten hoeveel mensen gaan komen. Wilt u zo vriendelijk zijn even een belletje/mailtje te plegen als u denkt te komen. Dit kunt u doen naar Henk op de Weegh: h.weegh@upc.nl of bellen met: 06 15571575. Zo blijft Henk niet zitten met eten en drinken. Goede reis en tot ziens!

Agenda

1. Opening

2. Mededelingen

3. Notulen ALV 2012

4. Jaarverslag 2012

5. Financieel jaarverslag 2012

Verslag activiteiten 2012 door de penningmeester en de kascontrole-commissie

6. Verkiezing:

• nieuwe penningmeester

• nieuwe kascommissie

7. Stemming ere-lid KJMV voor Ferry Brouwer

Uitreiking erelidmaatschap aan Ferry Brouwer

8. Rondvraag

9. Sluiting vergadering

Aansluitend zal, zoals al eerder was aangekondigd en gebruikelijk is, de clubmiddag plaatsvinden. Ferry Brouwer zal dan een uitleg geven over de in Nederland verbouwde twee cilinder 350 cc racer naar de drie cilinder 500 cc racer. Voorafgaand aan de ALV worden de Notulen en Jaarverslagen aan iedereen uitgedeeld die aanwezig is. Het bestuur zal uw aanwezigheid bijzonder op prijs stellen. Namens het bestuur, Albert Brouwer, secretaris

5


VOORJAARS-RIT 2013 ZONDAG 21 APRIL MUIDEN 11.30 UUR!

Neef Kees Vergeer is weer in de pen of computer geklommen om in april zijn Voorjaarsrit te gaan houden. Al jaren werd de Brasemerrit georganiseerd door Johan van der Veer en heeft dit vorig jaar aan zijn oude racemaat Kees overgedragen. Info: De voorjaarsrit wordt gehouden op zondag 21 april 2013. De start is om 12.00 uur vanuit restaurant ‘Graaf Floris de Vijfde Van Muiden’, hoek Herengracht/Naardenstraat te Muiden. De lengte van de tocht is ± 110 km en het einde is in Amsterdam aan het Markermeer. We hopen op een grote opkomst!

7 juli 2013 Heeft u nog een Japanse motorfiets met maximaal 200 cc in de schuur staan? Dan is dit de kans om met gelijkgestemden een mooi ritje van ± 70 km te maken. We verzamelen om 10.30 uur bij restaurant “La Place” aan de Rijksweg A12 bij afslag Maarsbergen vertrek om ± 11.00 uur aankomst om ± 14.30 uur Woudenbergseweg 44 3953 MH Maarsbergen

Zwaardere motoren mogen mee maar op gepaste afstand.

KJMV.NL Klassieke Japanse Motorfietsen Vereniging

6


Bericht van de penningmeester...

B

este clubleden, voor het innen van contributie-machtigingen was het nodig om van vestigingsplaats Rabobank te veranderen. De fixatie van vestigingsplaats van Rabobank Parkstad Limburg naar Rabobank Haarlem en Omstreken heeft nogal wat ‘voeten in de aarde’ gehad. Na diverse communicatie problemen met Parkstad Limburg heeft uiteindelijk vestiging Rabobank Haarlem en Omstreken diverse formulieren voor deze fixatie naar ons verstuurd. Daar wij een landelijke vereniging zijn moesten die formulieren per Post-NL naar de tekenbevoegde bestuursleden verzonden worden en dat nam nogal wat tijd in beslag. Begin februari is alles in orde gekomen. Uiteindelijk heeft het hele traject 3 maanden geduurd. De contributie machtigingen van 2012 zijn pas eind februari 2013 geïnd. De machtigingen voor contributie van 2013 worden in het 2e kwartaal 2013 geïnd. In de afgelopen maanden heeft 50% van de leden hun contributie voor 2013 al voldaan. Met de machtigingen die in het 2e kwartaal 2013 geïnd worden, blijven er nog een aantal leden over die hun contributie nog moeten voldoen. Daarom hierbij het verzoek aan iedereen die geen machtiging heeft afgegeven om de contributie van € 30,= zo spoedig mogelijk over te maken op onze rekening 1170.62.332 t.n.v. KJMV contributie 2013. Ik zie u allen graag op onze Algemene Leden Vergadering op 17 maart 2013. Hier kan ik toelichting geven op de, sinds oktober 2012, door mij gevoerde financiële administratie. Groeten van Luuk van Assema

De bekendste Black Bomber terecht... Zoektocht VE-51-18 afgerond a het verschijnen van het artikel in ons clubblad over Kees Bouwmeester en zijn Honda CB450, had ik gehoopt dat er iemand zou zijn die iets meer van het bestaan van deze motor zou weten. Maar tot zaterdag 23 februari j.l. is het opmerkelijk stil gebleven. Wel heeft Wessel Slagter mij gebeld en vertelde dat in het register van het RDW het kenteken nog wel bestond. Dat zou misschien toch nog hoop geven om iets boven water te krijgen. Maar..., vrijdag 22 februari heb ik op de motorbeurs in Utrecht gestaan. Als lid van de NVZ zijspanclub heb ik die dag samen met nog enkele leden op de zijspanstand gestaan. Nee, niet om zijspannen te verkopen, maar om mensen enthousiast te maken voor deze bijzondere vorm van motorrijden met een extra dimensie. Onder de vele mensen die langs de stand liepen was ook ons gerespecteerd KJMV-lid Cok van der Heuvel. Deze is nu juist de man die ik zoek, flitste het door mijn gedachten en vroeg later op de dag op zijn stand, Motor Revue, of ik even een gesprekje met hem mocht hebben. Dat was uiteraard prima en zo zat ik dan in de loop van de avond gezellig bij Cok. Al spoedig kwam ik met mijn vraag: “weet jij of er misschien in jouw voormalig- of huidig bestand de Black Bomber met kenteken VE–51–18 voorkomt?” Zoals bekend is Cok een groot verzamelaar van klassieke Japanse motoren en heeft er veel, ook zeldzame, in zijn bezit. Tot 17 januari 2012…! Door een hevige brand is de gehele collectie in zijn bedrijfspand verloren gegaan (zie vorig clubblad).

Het verlies van dit levenswerk was en is voor Cok natuurlijk een regelrechte ramp. Het verzamelde klassieke erfgoed is vernietigd en nooit meer te vervangen. Cok wilde ook zijn medewerking verlenen en liet mij de volgende dag al weten dat de bewuste motor met kenteken VE-51-18 sinds 2008 in zijn bedrijfsvoorraad vermeld stond. Hij was echter wel helemaal gedemonteerd en is helaas ook door de brand verloren gegaan. Dit is toch wel een heel droevig bericht, het einde van de bekendste Black Bomber waarmee Kees Bouwmeester zijn buitengewone prestaties heeft behaald. Klaas Poutsma

N

7


113

Jaargang 19,

® sep/okt 2011

TWEEMAANDE LIJKS TIJDSCHRIFT

VOOR ALLES

Ned € 5,25 - Be WAT KLASSIEK

€ 5,75

IS OP TWEE WIELE

N

113

Historische Motor © 2011 Stichting

Het oudste, grootste èn dikste blad in de Benelux over alles wat klassiek is op twee wielen: motoren, scooters, techniek, brommers, beurzen, shows en treffens. En natuurlijk nieuws over klassieke motorsport: classic speedway, race-demo’s, cross en trial.

Documentatie

Voor alles wat klassiek is op twee wielen!

INDIAN NA ’45 De kleintjes van

Simson

– HONDA RC11

0 – BENELLI DE

Vespa’s in India

SIGN

Harley-Davidso n 1939

Kijk ook op: WWW.MOTORRIJWIEL.NU Verschijnt elke twee maanden. Losse nummers € 5,75 (België € 6,25). Jaarabonnement (6 nrs.) € 27,50 (buitenland v.a. € 50,00), 2 jaarsabonnement (12 nrs) € 48,50 (buitenland v.a. € 93,50) door overmaking op ING-rekening 5135 t.n.v. Stichting Historische Motor Documentatie, Den Haag. IBAN nr: NL23INGB0000005135, BIC code: INGBNL2A. Of bel +31-(0)70 - 3650 860 en wij sturen een acceptgiro.

Zoekt u iets of wilt u iets kwijt? In elk nummer vindt u vele honderden particuliere advertenties. Als abonnee kunt u zo’n advertentie GRATIS plaatsen!

“Ernst Hagen Motoren” Honda Classic Specialist

Onderhoud, reparatie en verkoop van Japanse motoren 8

Witte Paal 332Q 1742 LE Schagen T 0224 29 20 08 M 06 20975139 ernsthagenmotoren@zonnet.nl


Brabant-Toertocht

KJMV

16 juni 2013

Klassieke Japanse Motorfietsen Vereniging

Bert Alferink organiseert een toertocht door het Noord-Brabantse landschap. Info hierover: - verzamelen/ koffie-thee 10.30 - 11.30 uur Raadhuisstraat/Driesprong Rosmalen - vertrek toertocht 11.30 uur (totaal ca. 120 km) - onderweg lunch en misschien een bezienswaardigheid (wordt aan gewerkt) - terug in Rosmalen Âą16.00 uur Voor info tel.nr: 06 42671234, of e-mail: alferinkvolker@home.nl

9


Inventarisatie van deskundigen...

I

n het kader van de ‘inventarisatie van deskundigen’ heeft de voorzitter gevraagd om mezelf voor te stellen. Ik ben Willem Kort, gehuwd met Pia, en we hebben 3 kinderen, die allemaal het huis al uit zijn. Niks ten nadelen van die kinderen, maar het is wel een stuk rustiger thuis. Zie het maar zo, je vindt het mooi als ze komen en nog mooier als ze weer naar hun huis gaan (ik heb daar een ander idee over, redactie). Ik ben 63 jaar oud en al een jaar of 10 met pensioen. Sinds mijn pensionering heb ik alle tijd om met min of meer oude motoren bezig te zijn. Gelukkig beschik ik over een royale schuur, voldoende gereedschap en wat mensen om me heen die echt verstand hebben van sleutelen. In de loop van de tijd zijn de volgende motoren de revue gepasseerd: • Yamaha xs750 (2) • Ducati 750 ss • Yamaha fzr1000 • Bmw k75 (2) • Yamaha fzr 400 • Bmw k100 • Honda vfr750 • Bmw k100 • Honda vfr400 • Honda CB750 k1 • Honda VF700 Sabre (2) • Honda CB450 K1 Al die motoren heb ik in meer of minder gestorven staat op de kop getikt en weer de weg op geholpen. Van voorgaande lijst zijn de laatste 3 (2 Honda’s en 1 BMW) nog in mijn bezit; de laatste heeft 33 jaar achter in een motorzaak staan slapen. De CB750 staat op de foto hieronder.

Wat is nu de bedoeling van ‘inventariseren van deskundigen’? Welnu ik heb de opdracht gekregen van het KJMVbestuur om na te gaan welke mensen ‘specialist’ zijn van een bepaald type/merk van Japanse makelij. Er zijn veel mensen die wel aardig kunnen ‘sleutelen’, maar specifieke kennis missen. Voor deze mensen ga ik een lijst samenstellen die alleen voor de leden verkrijgbaar is en zo terecht kunnen bij leden mét die specifieke kennis. Wilt u aan deze lijst (hulp aan leden) meewerken, mail dan naar (techniek@kjmv.nl) mij, zodat ik deze lijst kan samenstellen. Ik zal zeker een aantal van u persoonlijk benaderen voor deze hulp. Alvast bedankt hiervoor. Willem Kort

Jong geleerd...

10


Oude Lilac’s... Via de mail kreeg ik een paar foto’s toegezonden met de vraag of ik hier interesse in had omdat het om oude Japanse motorfietsen ging. Daar er geen foto’s bij zaten mailde ik Geert Eberhard, de man die mij mailde, of ik wat foto’s kon krijgen. Na enige tijd zaten er 4 foto’s in mijn mailbox.

H

et gaat hier over een een- en een tweecilinder Lilac. Als u de foto’s ziet zijn ze in erbarmelijke staat. Niet echt om warm te lopen om deze te gaan restaureren. Ik liet het even over mij heen komen en liet het daarna een poosje rusten. In de wetenschap dat er in onze club iemand is die meer met Lilac had, waagde ik mij om een mailtje naar die persoon te sturen met de vraag of dit voor hem interessant zou kunnen zijn. Normaal moet je even wachten tot hij je terugmailt, maar nee, hij reageerde vrij snel met de vraag of ik de foto’s wilde mailen. Zo geschiede... Niet snel daarna werd hij enthousiast en mailde mij dat hij ze zou gaan ophalen; hij zag er wel brood in. En nu zult u denken, wie is deze dwaas? Het is Cok van den Heuvel die vóór de brand van zijn pand er ook eentje bezat en er vrij veel van af wist. Nu wist ik wel dat er een 2 cilinder in V-vorm was gemaakt en later ook een boxer met de naam Marusho, maar van de 1 cilinder kwam mijn kennis te kort. Het zijn dus twee motorfietsen in zeer slechte staat waar ook nog het e.e.a. aan ontbreekt. Cok zal hier dus een fikse dobber aan hebben, te meer omdat er ook geen kenteken bij zit (wel op Nederlands kenteken geweest), maar ook de 2 cilinder zit vast. Meer info op internet: http://nl.wikipedia.org/wiki/Marusho. Peter van der Zon

11


YCRT stopt aan het einde van het 2013 seizoen Het komende “Classic” seizoen is het laatste jaar van het Yamaha Classic Racing Team in zijn huidige vorm. YCRT’s oprichter en teameigenaar Ferry Brouwer is tot de conclusie gekomen dat het tijd is op te houden. Hoewel de passie er nog steeds is, is de motivatie in de loop van de tijd afgenomen. ‘Ik heb er lang en veel over nagedacht’, zegt Ferry Brouwer. ‘Maar we worden allemaal ouder. Ik ben gepensioneerd en wil niet meer een druk leven hebben dat wordt geregeerd door een agenda vol verplichtingen. Het YCRT werd steeds meer een verplichting. En als iets een verplichting wordt, is het geen hobby meer.’ Het YCRT is min of meer slachtoffer geworden van het eigen succes, voegt Brouwer toe. ‘Het is begonnen als hobby, door de Dutch Centennial TT in 1998. Maar het groeide uit tot een bijna fulltime baan nadat ik was gestopt als CEO van Arai Helmet Europe. Het zijn niet alleen de evenementen die tijd kosten, het is ook al het werk achter de schermen: administratie, organisatie, logistiek, reizen.’ Door de jaren heen bouwde, herbouwde en restaureerde Brouwer 25 Yamaha Grand Prix-motoren, van 50cc tot Superbikes. Zijn passie voor deze motoren ontstond in zijn jaren als monteur voor Yamaha in de Grand Prix, voor onder anderen Phil Read, Jarno Saarinen, Kent Andersson, Tepi Länsivuori en Chas Mortimer. Na de oprichting groeide het team gestaag en door de vele optredens bij evenementen en de professionele aanpak, raakte Yamaha geïnteresseerd. Dit resulteerde in 2008 in officiële fabriekssteun en de toestemming de naam Yamaha Classic Racing Team te gebruiken. De motoren van het YCRT zijn altijd bereden door voormalige Grand Prix-coureurs die het vanwege de staat en de kwaliteit van de machines een eer vonden voor het team uit te komen. Steve Baker, Phil Read, Dieter Braun, Giacomo Agostini, Jos Schurgers, Svend Andersson, Pentti Korhonen, Rod Gould, Michelle Duff, Chas Mortimer, Tommy Robb, Carlos Lavado, Tony Smith, Akiyasu Motohashi, Kel Carruthers en Jan Kostwinder zijn een paar van de coureurs die voor het YCRT hebben gereden. Het YCRT zal komend seizoen nog aanwezig zijn op een aantal evenementen. ‘Het wordt een afscheidstour langs enkele van de beste circuits en evenementen waar we een warme band mee hebben. En natuurlijk is het ook een manier om op een fijne manier afscheid te nemen en onze dankbaarheid te tonen aan het team, de coureurs, het publiek, onze sponsors en niet te vergeten Yamaha. Het zijn hele mooie jaren geweest’, zegt Brouwer. De laatste keer dat de motoren onder de YCRT-vlag zullen racen is bij de Classic Isle of Man TT op 24, 25 en 26 augustus. ‘Het is een eer en een grote voldoening om daar de Parade te mogen rijden met het hele Team maar ook dat we zullen racen’, vindt Brouwer. ‘Dat is waar de machines horen te zijn het is voor mij de mooist denkbare finale. Een weekend later zijn de motoren present bij de Historic Car Racing Club (allemaal Formule 1-auto’s) in Zandvoort, waar het voltallige YCRT twee demonstraties zal geven op beide dagen. ‘Een vaarwel op vaderlandse bodem is een mooie afsluiting van een mooie tijd. Het is de juiste omgeving om afscheid te nemen van het Nederlandse publiek.’ Ferry Brouwer zelf blijft uiteraard actief met motoren en motorsport. ‘Maar op een totaal ander niveau. Ik ga Trial rijden. Voor mij is dat een heel nieuwe ervaring, waarvan ik zeker weet dat ik er veel plezier aan ga beleven. Ik wil de dingen gaan doen waar ik nooit tijd voor had. Ik wil meer tijd steken in mijn familie, leuke dingen doen met de kleinkinderen, en in hobby’s als drummen en aan motoren knutselen – niet omdat het moet, maar omdat ik het leuk vind, op het moment dat ik er zin in heb.’ Al de YCRT Yamaha racemotoren die Ferry Brouwer door de jaren heen heeft gebouwd of gerestaureerd worden verkocht. YCRT 2013 kalender 31 mei - 2 juni - Dijon (Fra) 13-16 juni - Retro Moto St. Cergue (Zwi) 4-7 juli - Bikers’ Classics Spa-Francorchamps (Bel) 16-26 augustus - Classic TT Isle of Man (UK) 30 augustus - 1 september - HARC Grand Prix Zandvoort (Ned)

12


YAMAHA XS-500 virus laat weer toe! Inmiddels zijn er al wat kouwe kilometers afgelegd maar met name de werking van de remmen is nog niet echt vertrouwenwekkend, op z’n zachtst gezegd! Monteren van de hoofdremcilinder van een XJ600 heeft nog niet het gewenste resultaat gehad.

Friesland, winter 2012/2013 van één van onze verslaggevers. Sinds oktober 2012 is er in het land niet alleen sprake van een Elfstedentocht-gekte, maar in Friesland ook van een hardnekkig lijkend Yamaha XS-500 virus.

H

et is jaren lang niet meer voorgekomen omdat het in veel gevallen niet verder kwam dan stoffige zolders of hermetisch afgesloten garageboxen. Er kan echter gesproken worden van een uitbraak, waarvoor ook inmiddels het RIVM belangstelling heeft getoond. De bron is inmiddels gelokaliseerd in het zuidwesten van de provincie, waar een 33-jarig familielid van mij bij wijze van verdieping in de klassieke Japanse scene zo’n beroemde 8-klepper heeft aangeschaft. Het is een ‘79-er model dus waarschijnlijk wel één van de laatsten. De motor had al jaren niet meer gelopen (km-stand nog maar ruim 20k) en het had nogal wat voeten in de aarde om het leven er weer in te krijgen. Zelfs ultrasoon reinigen van de carburateurs was niet voldoende, maar gelukkig had schrijver dezer een schoon “reserve-setje” carburateurs in voorraad. Monteren, benzinekraantjes open (allebei!), druk op de knop en... ja ja, lopen! Kenners van de Mikuni-carburateurs weten “natuurlijk” dat er in de bodem van de vlotterbak een niet los te schroeven sproeier zit. Die kun je dus het beste handmatig met carburateurreiniger, perslucht (en een heel dun ijzer- of koperdraadje) schoon maken.

O ja, we zoeken nog een knap voorspatbord en een setje sloten (contact/benzinedop/zadel) met 1 sleutel. Peter Halbersma

13


De Leertent stopt

Rolf Veenendaal heeft geen opvolger

G

oed, we hebben nog tot 20 april 2013 om aan het idee te wennen, maar dan is het definitief over & uit voor de Leertent in Amsterdam. Rolf Veenendaal, die de zaak al sinds 1975 runt, gaat nog wel door met zijn groothandel van o.a. ROOF helmen. Op een januari 1935 werd De Leertent Motorkleding opgericht door Joop Veenendaal. Zelf was hij fervent motorrijder, maar kon lang niet altijd geschikte kleding kopen. Als chauffeur bij de HEMA kwam hij in het hele land, dus ook regelmatig in de Langstraat in Brabant. Leer, voeringstoffen en fournituren inkopen was geen probleem in die tijd. Zelf maken heeft hij zichzelf aangeleerd, maar hij ging ook ´in de leer´ bij Kobus in Utrecht. Combinatie De naam is ontstaan door de combinatie van kampeertenten, lederen kleding en tent als synoniem voor winkel. Joop stierf in 1981. In de afgelopen 77 jaren is de koers steeds bijgesteld en aangepast door vraag en aanbod. Dat is nooit veranderd. Juist daarom zal nu de stekker eruit worden getrokken. Rolf Veenendaal nam de zaak over in 1975. Hij vertelt: ‘De film Easy Rider veranderde in directe zin de acceptatie en vooral de stijl van het motorrijden. Nu ben ik 60 en sta al 44 jaar in de winkel. Vele winkels en merken heb ik zien komen en ook weer gaan. Altijd deden wij de winkel op eigen manier. Nooit schreeuwerig, nooit veel ophef, maar met het eigen kritische inkoopbeleid, altijd wel in het belang van de klant. Vaak trendsettend, soms trendvolgend.’

Geen opvolger Met het verdwijnen van de Leertent verdwijnt een schat aan kennis over motorkleding. Ook wordt de winkel niet overgenomen door een opvolger. Rolf: ‘Er zijn geen natuurlijke opvolgers, maar ik zou het ze ook niet adviseren de zaak over te nemen. Er is in de nabije toekomst geen ruimte meer voor detailhandel zoals dat ooit bedoeld was. Jammer? We zullen het spoedig weten. De Leertent was ‘Old-Skool’ en dus tegen onlineverkoop. Individuele benadering en advies vallen daarbij vrijwel weg. Uitzoeken bij een andere winkel en later, uit binnen of buitenland, kopen via Internet. Altijd voordeliger, zo lijkt het. After Sales? Geen idee. Voorlopig voor de collega- winkeliers dus de Bricks & Clicks. Daarna een gevecht met een te lage marge. Internet heeft geweldige voordelen, maar in The End: It kills us all!’ Info van de ANWB

14


Activiteitenkalender 2013

KJMV Klassieke Japanse Motorfietsen Vereniging

1maart - 28 april

SUZUKI CLASSICS

Brussel

autoworld.be

17 maart

ALV

Alkmaar

KJMV

30 maart

Motorbeurs

Hardenberg

motormarkthardenberg.nl

21 april

Voorjaarsrit

Muiden

KJMV

11 mei

Motor&Bromfietsbeurs

Barneveld

mbbb.nl

24-27 mei

Zeelandweekend

Zaamslag

KJMV

23 - 28 mei

Clubweekend

de Harz Duitsland

KJMV

16 juni

Brabanttoerrit

Rosmalen

KJMV

27-29 juni

TT Assen

Assen

www.ttcircuit.com

29-30 juni

Historisch Weekend

Den Helder

www.historischweekend.nl

7 juli

Kaboutertoerrit

Maarsbergen

KJMV

23-25 augustus

Vehikel

IJsselhallen Zwolle

vehikel.com

24 augustus

Black Bomberrit

Midwolde

KJMV

Zijn er activiteiten die u ook gemeld wilt zien op de website en/of clubblad, geeft u dat dan spoedig door aan onze activiteitencommissie: Marieke Aalders-Knot, activiteiten@kjmv.nl - 06 20902463. Zij zal er dan voor zorgen dat uw activiteit wordt geplaatst. Kijk voor actuele info: www.kjmv.nl.

Onderhoud, reparatie en restauratie van klassieke motorfietsen. Uitgebreide sortering onderdelen, nieuw en gebruikt van klassieke Japanse motoren. Geopend op: woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag.

Gerard Numeijer Molenveld 9 1777 HN Hippolytushoef T 0227 59 36 90 F 0227 59 34 72 M 06 25448565 e info@nubomotors.nl

www.nubomotors.nl 15


16


17


Restauratie Honda CB450 - Jan Louwrink De meeste leden van de KJMV kennen mij niet, maar ik ben Jan Louwrink uit Leeuwarden, getrouwd met Else en verder niets spannends of zo. Mijn vriend kennen de meeste KJMVleden denk ik wel omdat hij al jaren lid is en een markante verschijning is door zijn lange haardracht en zijn soms prominent aanwezige nu grijze baard: Wessel Slagter. Wij weten alle twee niet hoe lang we elkaar al kennen maar geloof me het is al heel lang. Nu kom ik zelf uit de VWkeverwereld en beschik hierdoor over een werkplaats met tweekoloms brug en veel speciaal gereedschap. Enige tijd geleden was de auto van Wessel kapot en een zeer dure dealer-reperatie stond op de planning maar die klus kon ook bij mij dus... Als dank voor de bewezen diensten kreeg ik een Honda CB 450 K nog wat als bouwpakket. Zo’n lelijke met schijfrem voor en een geheel gespoten tank. Nu weet ik ongeveer hoe een Black Bomber er uit ziet en daarom heb ik het plan opgevat om deze CB450 een ‘old look’ te geven. Mensen die het voorrecht hebben gehad om eens in de oneindige hoeveelheid onderdelen, die Wessel heeft, te mogen rond struinen weten dat Wessel nog wel het een en ander heeft liggen. Zo vond ik nog een mooie zwarte tank met chromen zij deksels; ‘looks like a Bomber’. En ook was er nog een voorwiel met remtrommel! Wederom ‘looks like a Bomber’. Na hier en daar nog wat kleine onderdeeltjes te hebben gevonden, zoals de kleine richtingaanwijzers en een klein rond achterlichtje en veel ander klein spul moet de metamorfose kunnen beginnen. Toen Peter van der Zon van dit projectje hoorde, zat hij mij meteen op de nek om er een verslag van te maken, kompleet met foto’s en commentaar. Prima, maar dan valt met een klap de winter in en als ik aan de klus wil gaan beginnen, moet ik er toch zelf ook een beetje plezier aan beleven. Door de kou zal het nog heel even op zich laten wachten. Het wordt dus geen restauratie waarbij de heleboel uit elkaar gaat maar alles wordt nagekeken gesmeerd, gepoetst en her gebruikt. Na goed overleg met mezelf, heb ik een soort plan van aanpak gemaakt, waar ik/wij het wel mee eens waren.

Eerst is de klus in delen opgesplitst en wel in de volgende delen: 1e deel Alles wat aan het balhoofd zit dus voorvork, wiel rem, tellers, verlichting, richtingaanwijzers ed. 2e deel Tank, frame, achterwiel, buddyseat. 3e deel Draadboom met alle elektrische onderdelen. 4e deel Motor terug plaatsen en alles afstellen.

14 december 2012 Yes!! de temperatuur is weer dragelijk dus... de schuur in en beginnen met punt 1, het balhoofd ed. Het balhoofd los gehad, de lagering gecontroleerd en van nieuw vet voorzien en weer in elkaar geschroefd. Toen het oude voorwiel, dat verwijderd was, vervangen door een exemplaar met remtrommel. De remborgstang vereiste enige aanpassing maar dat was snel opgelost. Ook moest er nog de nodige oude remslang resten worden weggehaald die geen dienst meer deden. Hierna heb ik een lampoor vervangen omdat deze fiets was uitgerust met twee verschillende exemplaren (???) en dat is minder mooi dan twee dezelfde.

Om te kunnen remmen was ook een ander handvat met kabel nodig welke werd gevonden bij een paar lokale handelaartjes bij ons in de buurt waar ik tevens nog een paar van die “borrelglas” richtingaanwijzers vond. Ook deze zijn aan de voorkant al gemonteerd. Als je nu alleen het voorstuk bekijkt zit er al een klein beetje ‘old look’ aan te komen.

18


19 december 2012 Tank en achterspatbord zijn verwijderd (dan lijkt het gelijk ziellig). De tank ga ik (lees Willem) in de verwarmde schuur van Willem Kort plaatselijk bij- en over spuiten. Dit kan Willem als geen ander. Ook Willem heeft een CB450 op stal staan en laten wij nou elkaars achterspatborden mooier vinden; deze worden dus geruild. Als het zover is dat het achterspatbord weer gemonteerd kan worden komt er ook een oud model achterlichtje op, een klein rond model wat op de eerste 450 zat. Dit ook weer voor de ‘old look’. Verder het frame gecontroleerd op roest, breuk en op andere beschadigingen, maar niets kunnen vinden. Op Ebay een nieuwe buddy overtrek besteld, dus even wachten tot die wordt geleverd; dan kan dat ook worden aangepakt. Verder het achterwiel verwijderd, de remvoering bekeken en nog goed bevonden. De draaipunten smeren met een klein beetje kopervet, een poetsdoek er overheen en ziedaar hij wordt steeds fraaier. Met Willem afgesproken voor 7 januari dus even op een laag pitje, maar het gaat goed komen, het eind van deel 2 is al in zicht.

8 januari 2013 Gistermorgen met de tank en nummerplaat houder naar Tenboer, naar Willem Kort. Tien uur eerst koffie en daarna aan de slag. “Er zitten deuken van ‘drie verdiepingen’ in de tank”, zegt Willem dus eerst stoeien met plamuur en dan met vaardige hand schuren net zo lang tot het Willem naar de zin is en dan vervolgens een laag primer en nog eens en nog eens… en tussendoor veel koffie natuurlijk. Aanstaande zondag 13 januari is er bij ons thuis een soort van vergadering over de Harz en meer motor gerelateerde dingen die we komend jaar gaan doen als groepje Noorderlingen. Willen neemt dan het spuitspul weer mee en kan de CB450 verder worden aangekleed. Ook de ruil van achter spatborden heeft inmiddels plaats gevonden; ik de “old look” van Willen en hij die van mij. De buddyhoes is inmiddels ook afgeleverd en ook dat ging voorspoedig en leverde een hele verbetering op ten opzichte van de oude hoes die echt ‘op’ was. Thuis inmiddels met het nalopen van de draadboom begonnen en die valt me niet tegen. Alle stekkertjes schoon gemaakt en met een goed schema ernaast alles weer aangesloten en zie, op de accu werkt het groot en klein licht spontaan alweer. Na wat meten en knutselen doen ook de (nu kleine) richtingaanwijzers het weer. Rest nog de claxon, het remlicht gedeelte (is nog niet compleet), de voorremschakelaar. Deze ontbreekt nog en de veer tussen voetrempedaal en schakelaar mist ook nog. Maar dit is niet zo spannend. Wat dan nog rest is de gelijkrichter, spanningsregelaar en de aansluiting op het motor-gedeelte, ontsteking ed. Ook ontbreken er nog de nodige kabels voor de snelheidsmeter en de toerenteller. Op Ebay is gelukkig alles wel te vinden, dus maar een avond niet naar de schuur maar achter de p.c . Om het tenslotte helemaal af te maken is een motorblok wel makkelijk, maar die ontbreekt nog even. Deel drie van de metamorfose nadert zijn eind; ik ben nog geen grote gekke dingen tegen gekomen dus alles gaat naar wens. 13 januari 2013 Zoals afgesproken komen Willem Kort met vrouw, Jelke Aalders met vrouw, en Wessel Slagter met vrouw gezellig een middag bij ons brainstormen over de Harz en alle andere leuke dingen die we waar mogelijk gezamelijk gaan doen. Ook heeft Willem mijn tank mee genomen en ik sta versteld!! De tank zag er echt niet uit. Wat die man kan met een beetje plamuur, een stukje schuurlinnen en een eenvoudig spuitbusje zwarte lak grenst aan het onmogelijk. De tank wordt de parel in de kroon, de blikvanger. Meneer Kort, ik ben zeer tevreden. Nogmaals mijn dank. Maar dan…14-1 g @#$%&# e weer vorst en dus weer geen schuur aktiviteiten. Wel kan ik voor mezelf een lijstje maken met dingetjes die nog moeten, het worden er steeds minder. Zo moet de tank nog gespoeld (ik hoor nu een ieder denken waarom doe je dat dan niet vóór het spuiten) en ze hebben allemaal gelijk, niet aan gadacht. Maar al doende leer je… toch? Ook de vorkolie moet nog ververst , de keerringen lekken gelukkig niet. Nu de carbs zijn geplaatst lijkt het al een echte motor. Eerst maar weer wachten op een paar graadjes meer, dan kun je weer wat doen.

19


2 februari 2013 De themperatuur is weer dusdanig dat er weer wat kan gebeuren. Dus met alle inmiddels verzamelde nog onbrekende kabels en andere kleinigheden op naar het Walhalla van Wessel... We hadden deze dag geprikt om het motorblok terug te plaatsen en meteen de rest van de spullen te monteren.

Als het rijwiel gedeelte van mijn kar is afgeladen en we net goed en wel bezig zijn, melden de heer W. Kort en zijn buurman zich ook bij Wessel om de vorderingen te aanschouwen.

Tijd voor een terugblik, wat heb ik gedaan en veranderd. Ik had een Honda CB 450 K5 en heb geprobeerd deze zo veel mogelijk een ‘old look’ te geven door: • Hydraulische voorrem omgewisseld voor een heuse trommelrem. • De gespoten benzine tank omgewisseld voor een exemplaar met chromen zij schilden. • Kleine richtingaanwijzertjes i.p.v die grote. • Klein rond achterlichtje gemonteerd. • Een stuurdemper op het balhoofd gemaakt. • Een gereedschapbakje geplaatst.

Het resultaat is een fietsje dat zeker niet meer orgineel is maar wel een oude uitstraling heeft en daar was het mij om te doen. De fijn afstelling moet nog komen, maar als ik er naar kijk dan heb ik een goed gevoel en ik hoop er nog heel veel prettige en veilige kilometers mee te mogen rijden (wij ook, redactie). M.V.G J. Louwrink

Een paar uurtjes sleutelen later zit het blok op zijn plaats, worden de kabels, leidingen en draden één voor één weer aangesloten. Na een kop koffie Wessel nog geholpen met een klusje en toen voorzichtig eens gezien of er ook leven in was te krijgen en na drie keer trappen was er muziek; de symfonie der cilinders, het mooiste stuk muziek dat er is!

20


KJMV 25 jaar... deel 2 In aansluiting op zijn verhaal op pagina 18 en 19 van ons clubblad van oktober vorig jaar, gaat Ernst verder in op het 25 jarig jubileum.

N

a het besluit een club op te richten, in november ’87, gaat dit verenigingsgebeuren toch ietwat schoorvoetend van start. De reden hiervoor laat zich vrij makkelijk raden en is ook nu nog immer actueel: ‘Men’ is meestal wel welwillend… Maar als ideeën in daden omgezet dienen te worden kijken veel mensen plots op hun horloge of in een andere richting om aandachtig fluitend het zwerk te bewonderen… en blijken ineens heel veel andere zaken te moeten regelen… In 1988, het eerste ‘volle’ jaar van de club, vindt ook de eerste clubontmoeting plaats, op 15 mei te Maartensdijk. Dit is eigenlijk wel een groot succes, met heel veel bezoekers, die bovendien ook bijna allemaal op hun oude Japanse motor komen… Dit is de bedoeling natuurlijk! Het weer is erg goed deze dag, zo goed zelfs, dat ik mij nog goed kan herinneren niet eens bínnen geweest te zijn… De hele middag enthousiast kletsend en rondkijkend op de parkeerplaats doorgebracht..!

In overleg met de andere initiatiefnemers van de club, waarvan ik voor het gemak zowel voorzitter, secretaris als clubblaadjesmaker ben, wordt overeengekomen dat Theun Rustenburg voorlopig penningmeester is. De contributie is voor ’89 vastgesteld op fl 15,00, een keurig bedragje. Vanaf het begin is het al ‘trekken’ om mensen voldoende copy te ontfutselen voor het KJMV-Kontact. Dolf Peeters, Anton Konijnenberg, Theun, Cock en ik zijn de schrijvers van het eerste uur, waarbij Dolf ook nog eens bijdraagt met schitterende, komische tekeningen… Het humorgehalte is sowieso redelijk hoog, die beginperiode…

21

Het ledental bedraagt aan het eind van het eerste jaar precies 80 mensen..! Ook hebben we dan al aardig wat advertenties in het blaadje en wordt er bijvoorbeeld voor 500 gulden een 95 % complete Kawa Mach 3 uit ’69 aangeboden…, inclusief kenteken. Dat zul je nu toch niet meer zomaar meemaken… Anton Konijnenberg schrijft (vertaalt) een artikel over de Honda C100 Super Cub (50cc) uit 1958, die in ’88 dus al 30 jaar geproduceerd wordt en waarvan er in diverse variëteiten dán inmiddels al 18 miljoen geproduceerd zijn..! Dat is thans, na 55 jaar al ver over de 60 miljoen!

Hiermee is Honda met afstand de producent van het meest vervaardigde gemotoriseerde voertuig ooit… Als je dan ook nog bedenkt dat je: “The nicest people on a Honda” ontmoet…, dan snap je eigenlijk van geen kant dat er nog zoveel narigheid op deze aardbol is.. Nou ja, op naar de 7 miljard Cubjes dan maar… Ernst Hagen


Jappie van Veen - FEHAC-bestuur Beste clubgenoten, ik ben Jappie van Veen, ik zal me even voorstellen. Ik ben 55 jaar en getrouwd, heb 4 kinderen, woonachtig in Friesland onder de rook van Bolsward. Sinds 1983 heb ik een aannemers-timmerbedrijf, mijn hobby’s zijn auto’s en motoren.

V

anaf mijn 7e jaar verzamel ik al folders, boekjes, posters, modelbouw, en volg ik races op tv. Als 14 jarig jochie poetste ik de Suzuki GT 750 van mijn broer en zijn maat. Op mijn 18e jaar haalde ik mijn auto rijbewijs. De auto, een Triumph Spitfire, had ik al een halfjaar van te voren gekocht. Dus eerst de auto en daarna het rijbewijs. Dit was ook het geval met het motorrijbewijs, eerst de motor, een Honda 350 4 cilinder die ik geruild had met de Triumph Spitfire. Het motorrijbewijs in 1keer gehaald en toen op de Honda weg te toeren. De Honda lekte olie bij de voetpakking, een bekende kwaal. Gauw ingeruild op een nieuwe Suzuki GT500 (rood). Na een jaar heb ik deze weer ingeruild op een Suzuki GS750. Het jaar daarop heb ik deze weer ingeruild voor een Suzuki GS1000. Na 2 van deze Suzuki’s buiten mijn schuld ‘total loss’ te hebben gereden heb ik nog een derde Suzuki GS1000 aangeschaft. In die tijd was dit een geweldige motor. Na 7 jaar moest er dan toch iets anders komen. Het was 1986, toen kon ik kiezen tussen een Kawasaki GPZ600 of de net nieuw uitgekomen Honda VFR 750F. Ik heb op beide motoren proefgereden en de keuze was niet moeilijk, het werd de Honda. Wat een fijne geweldig sturende snelle motor! Na 40.000 km in 5 jaar gereden te hebben werd deze ingeruild op een nieuwe auto. Ik kocht natuurlijk ook weer een motor, het werd de Suzuki GT750 A met oldspeed expansie uitlaatset erop; geweldige sound! Ik had een klassieker naar mijn zin! Toen kwam het echte virus, ik begon met het kopen van projecten, het verzamelen van onderdelen en het kopen van 2e en 3e hands motoren.

22

Toen nog heel betaalbaar (begin jaren negentig). Ook kreeg ik toen schik in het restaureren en opknappen van motoren. Bij het opbouwen van de verzameling kom je nogal het e.e.a tegen, veel bijvangst van onderdelen die bij de motoren verkocht werden. Ja, het verzamelen ging snel. Natuurlijk werd er ook wel eens iets verkocht om daarvoor weer wat mooiers terug te kunnen kopen. Velen van jullie zullen dit vast herkennen. In 1999 heb ik met een stel andere liefhebbers de Suzuki T en GT Liefhebbersclub opgericht. De eerste aanzet werd hiervoor gemaakt door Marcel Vlaandere. Ik ben 9 jaar lang voorzitter van deze club geweest en daardoor kwam ik met de FEHAC in aanraking. Altijd naar de ALV van de FEHAC geweest, daardoor ook kennis gemaakt met het bestuur. Ik merkte ook dat op tweewieler gebied nog wel iets meer kon gebeuren. Ik heb ook vaak tijdens de ALV mijn standpunt uitgesproken hierover, misschien wel te vaak. Daardoor werd ik n.l. door de FEHAC in 2009 gevraagd om zitting te nemen in de werkgroep ‘Professionalisering van de FEHAC’. Dit heb ik gedaan, ik dacht een paar keer vergaderen kan geen kwaad en het is voor de goede zaak. Zo gezegd zo gedaan. In de herfst van 2010 op de ALV van de FEHAC werd een nieuwe voorzitter gekozen voor de Commissie Tweewielers. In deze zelfde vergadering gingen ook 2 mensen weg uit deze commissie. Op dat moment dacht ik, dit gaat niet goed komen en heb mij aangemeld bij de nieuwe voorzitter Pim Hoosemans. Op dit moment bestaat de commissie tweewielers (CTW) uit 6 man en wij komen met ons allen op voor jullie belangen en alles wat met weten regelgeving te maken heeft. Wij doen ons uiterste best om dit zo goed mogelijk voor jullie te doen! Heb je vragen of suggesties? Laat het ons weten. Jullie clublid Jappie van Veen zal zijn best doen om samen met de andere leden van de CTW het oude klassieke erfgoed te laten rijden. Vriendelijke groeten, Jappie van Veen, FEHAC man in hart en nieren


Gebroeders Smit, kieskeurige restaurateurs ‘Uitdaging om zeldzaam exemplaar op te sporen’ Donderdag 3 januari - Texelse Courant - Gerard Timmerman

‘Deze motorfiets doodde meer jongens dan de Vietnamoorlog.’ Dat zei een Amerikaan ooit over de driecilinder Kawasaki-motorfiets waarmee Texelaar en motorliefhebber Hans Smit door Amerika toerde. De Japanse machine was door zijn snelheid en prijs in de jaren zeventig enorm populair onder jongeren, maar de stabiliteit liet te wensen over en menig berijder reed zich ermee te pletter.

delijke reputatie van de motor die bekend stond als de ‘Widowmaker’ en waarvan de Amerikaanse jeugd er heel wat in de prak heeft gereden. Op zo een had hij in zijn jeugd zelf ook nog gereden.

9

DONDERDAG

3 JANUARI 2013

������������

DOOPSGEZINDE GEMEENTE: Kogerstraat, Den Burg: 10.00 u. ds. H. Marseille, Zondag 6 januari dienst met avondmaal welkom nieuwe , kerkenraadsleden PROTESTANTSE BAPTISTENGEMEEN KERK: TE: Protestantse Julianastraat, gemeente Den Den Burg: 10.00 Burg: Werner 9.30 u. ds. P.A. u. Timan den Braanker. Protestantse ROOMS-KATHOLIEK gemeente E KERK: Waal, De Cocksdorp Koog, Den Hoorn: : 9.30 u. pastoor De Waal: 10.00 githa, eucharistie Briu. Ds. viering, koor nieuwjaarsbegroeting C.F. Klaassen, Cocksdorp De . . Protestantse Waddengemeente Den Burg: 11.00 u. pastoor Texel: Brigitha, eucharistieviering, dameskoor; Oosterend: 10.00 aansluitend nieuwjaar u. Ds. P.C. wensen. Bar- JEHOVAH’ nard, Waddendie nst, nieuwjaars S GETUIGEN : groeting. be- Noordwest er 3, Den Burg: De Cocksdorp Openbare lezing, 10.30 : dienst in Oosterend. u. Wachttoren Oudeschild: dienst studie, 11.20 u.: Jezus in was een voorbeeld GEREFORMEERDE Oosterend. van nederigheid GEMEENTE: . in kerkgebouw Schoolstraat, Oosterend: 10.00 u. en 16.00 u. leesdienst. ��������� GEREFORMEERDE KERK (Vrijgemaakt): ‘t Idee dat men dadelijk begrijpt, tot nader order is veelal ‘t begrijpen geen dienst op niet waard. Texel

(Multatuli)

������

Hans (links) en Alfons Smit van SmitBros. bij een Kawasaki Triple 500 in hun stand op de Classic Race en Bikeshow.

Gebroeders

Smit kieskeurig e restaurate urs

������� ongevallennummer vermeld. 313086; 314727; 314669; 312270 of Artsen: 322008. Voor spoedeisen Verloskundigenprak de medische tijk: Pontweg hulp in 106, het weekend, Den Burg. Dag op zon- en feestdagen en nacht bereiken van maandag tot en met vrijdag baar via tel. 313090 van 17.00 tot of 0608.00 uur: Centrale 51404872. Huisartsen Post, * Apotheek: tel. 321143. Weverstraat Tandartsen: 95, Den Burg; tel. 312112. Voor spoedeise tandheelkundige nde dag 8.00-17.30 Maandag t/m vrijhulp is via één u.; zaterdag de volgende van 13.00 10.00telefoonnummers en 15.00-17.0 0 u.; zon- en infor- feestdagen matie te krijgen over 11.00-12.00 uur op zaterdagen het pijnspreek- 17.00 en 16.00u. Buiten die , zon- en feestdatijden alleen voor gen. spoedeisende Tevens gevallen. wordt het

‘Deze motorfiet s doodde meer jongens dan lectie reisden de Vietnamo ze in de jaren orlog.’ tig Dat zei een negen- seerd naar Amerikaan ooit in motoren die de driecilind over toerden de Verenigde Staten. Ze we vroeger er Kawasaki-motorzelf niet konden door de Rocky motoren is klein, fiets waarmee Mountains kopen.’ Hans: iedereen kent Texelaar en motor- en uiteraard over ons de befaamde is ook leuk om te verzamele ‘Het wel. Onze klanten liefhebber Hans Route 66, totaal zitten vooral aan n wat de overkant.’ een ander zo’n 20.000 rika toerde. De Smit door Ame- meter, kilo- site staat niet heeft.’ Op hun webVoor een ‘gewone’ Japanse machine vanzelfsprekend motorfiets halen te lezen: ‘Het was door zijn op een het klassieker. Uit mooie van snelheid en prijs ������������� verzamele die tijd stamt op, maar het ze hun neus niet de jaren zeventig in anekdote andere verslavinge de de uitdaging n van klassiekers is specialistische n: bel tijdens en onder jongeren, enorm populair Kawasaki van Hans, die zijn om een zeldzaam tijdrovende werk dat kantooruren 319413 maar ‘in het de stabiliwerkplaats verrichten ze in hun hol van de leeuw’ exemplaar op te sporen (De teit liet te wensen * Brand/Am Anonieme Alcoholiste Nieuwe Skuul). en eventueel te restaurere bulance: Bij maakt dat over en menig het opknappe brand en 19.00 berijder reed n: dinsdag van n. Waarbij het voor spoedeisen n van gangbare zich ermee te tot 21.00 uur de machines d ambulance in Den Helder, ter. pletvervoer 0223-6421 bellen: 1-1-2. in de praktijk tel. Of bel niet in ver89 houding staat Noordholland-noord: de Meldkamer * Verslaving (vragen naar Ron). tot szorg: Brijder hebben op zolder de waarde. ‘We De * Politie: PHH-gebo072- 5644444. vingszorg volledig Verslaeen hele voorgerestaur Texel, PHH-gebo raad uw, Pontweg eerde Kawasaki Triple motorfietsen 104, Den Burg. uw, Pontweg 104, Den en als we tijd 500 was één Het bureau over hebben, Burg. Voor inlichtinde machines is op gen, maandag tot dan die zondag stondvan advies, consultatie en met vrijdag tje naar benedenhalen we er eenpronken in de van 9.00 tel. en preventie, tot 12.00 uur. 0223-6123 en stand van Hans te Telefoon: 0900-8844 restaureren 06, www.brijde die.’ Die werkwijze Alfons Smit In spoedeisen . * Psycholog r.nl. van SmitBros. en eens stalde in de nabijheid maakt dat ze de gevallen: 112. enpraktijk: M. inmiddels over bedrijf aan de , het groep * Gevonden van een Spijker en Y. Olthof, een flinke collectie ruig uitziende Marsweg dat munitie: Bel Ruijslaan klassiekers de politie, De Harley-rijders. kunst is om in alle uithoeken richt op de zich Een gedurfd tel. 0900-8844 handel en restauratie Koog, tel. 317566. 88, 1796 AZ de wereld onderdele . van is op hun beschikken, die te zien staaltje van klassieke * Vermiste en website (www.Sm ner bij die Yanks om je Japan- Het is n motorfietsen, gevonden huisdieiedere keer weer te vinden. nl). itBros. neer te zetten. namelijk vanaf voor- Toen ren: Dierenpens een feest een brede Amerikaan 1965. als de soms terminale ion ������ Texel, Slufterweg In het ouderlijke ���� 216, De Cocksdorp op zijn als nieuw patiënt weer Gerard Timmerm bloembollenbedrijf Kawasaki af kwam staat te an groeiden ze lopen, wist www.dierenpensiontex, tel. 311477, In verband Hans niet wat op volgens het rijden glimmen. En verhij moet verwachte met de kerstvakan werd het sleutelenmet techniek en De confronta * Dierenartsenpraktijkel.nl op deze machihaalt Scouting tie met de paplepel tie verliep anders n. nes, omdat iedere Texel deze week : Keesomlaan ingegoten. Begonnen 11, Den Burg, technische congedacht: ‘Those geen dan oud papier op. tel. 312527. met bromOud papier kan bikes killed more figuratie zijn eigen(wijz fietsen stapten * Verslavingsprobleme people than e ) karakter worden gestort wel ze al snel over en charme de Vietnames n: Voor hulp in de containers de autocross op doelde de bij problemen e war’, brachten heeft.’ Hun zoektocht naast het en met alcohol, en hen op restaureren van het verzamelen en de dodelijkebreed lachende man op drugs of hardlaan clubgebouw aan de Bernplaatsen, waar de meest bijzonde oude stationaire in Den Burg. reputatie van motoren en ze een de motor siteit die bekend ouwe trekkers. aan mensen grote divergroeiden uit Ze maker’ en stond als de ‘Widowontmoetten: tot ‘Vaak net zo gek ��������� bers van motorenfanatieke liefheb- se jeugd waarvan de Amerikaan zijn als jezelf, ����������� - zelfde geldt heten techniek. er heel wat ���������� De interesse voor in de prak heeft gereden. voor motorfiets clubevenementen deelname aan Op zo een had en zat zijn jeugd er al op zeer Verwachte tijden wat altijd weer hij in met liefhebber jonge zelf ook nog van hoogwate Vrijdag kochten regelmatig leeftijd in. Ze De gebroede s onder elkaar gereden. ter rede van Oudeschi r 18.00 bijzonder een u. oude exemplaRadio Texel Actueel rs plezierig genoegen ld. ren om op te heel wat in hun Smit hebben er Ze restaureer 19.00 u. Wilde knappen. Rond is.’ collectie vaart (H) begonnen ze 1985 len er den voor een Don. 3 jan. 20.00 u. Music met het verzamele graag aan. De en sleute- onder meer 11.10 en 23.54 Machine een Benelli 750, klant van motorfiets passie voor n het merk Vrij. 4 jan. u. 21.00 u. Almost en mee de betreffend waar11.40 u. Famous begintijd de nadruk waarbij in de hun jeugd,Kawasaki ontstond al in Zat. 5 jan. e eigenaar nog 22.00 u. Radio geregeld naar lag op de zogetoen hun striphelde 0.25 en 11.50 Noord-Holland heten superbike Italië rijdt om Zon. 6 jan. u. avonturen n er te nemen s van de jaren 1.25 en 12.10 aan klassieke er deel waarbij de techniek ’70, opnamen op beleefden en het Ma. 7 jan. u. Zaterdag motorritten. Bijzonder tegen coureurs 2.04 en 13.20 leidend was. De aankopen exemplaar is Di. u. 16.00 u. Wegdrome op da, met wie 8 jan. varieerden van ook de 4.04 en 16.30 het in de strip Hon- Silk, een prachtige tot en met zes één 17.00 u. Pietelepoten met een boek u. tweecilinder zelden 1976, cilinders, uiteenlo- goed af liep. Jeugdsen uit van Engelse makelij pend van twee18.00 u. Marco timent Aan het strand inmiddels is FM en viertakt in is het ongeveer uitgegroeid tot dat er maar 150 zijn gemaakt, waarvan lijn-, wankel-, een uur Aansluitend eerder hoog een dit één Radio Noord-Holl waarvan turbo-, dieselmotV-, bloeiende handel water. van and de ren en wat al in klassieke weinige overgeble niet meer. Voor o- motoren, waarbij ze ven exemplare - Deze Alexande Zondag opbouw van zich laten n is. de den door rparkiet deed hun omvangrij hun eigen voorkeurelei- Het restauratiewerk tuin van de familie de 9.00 u. Klassiek ke col- Alfons: van SmitBros. n. geniet op Reuvers ‘We zijn vooral Cocksdorp in De 10.00 u. Kerkdienstzondag geïnteres- Alfons: landelijke bekendhe Maartenskerk, id. liefhebber aan. ‘Een exotische ‘Het wereldje voorvanger Rinus van Texel’, meldt van klassieke Kuiper graaf Margaret 12.00 u. Natuurwijze fotoUitgave van Reuvers. r

‘Uitdaging om zeldzaam exemplaar op te sporen’

De interesse voor motorfietsen zat er al op zeer jonge leeftijd in. Ze kochten regelmatig oude exemplaren om op te knappen. Rond 1985 begonnen ze met het verzamelen van motorfietsen waarbij in de begintijd de nadruk lag op de zogeheten superbikes van de jaren ’70, waarbij de techniek leidend was. De aankopen varieerden van één tot en met zes cilinders, uiteenlopend van twee- en viertakt in V-, lijn-, wankel-, turbo-, dieselmotoren en wat al niet meer.

De gebroeders Smit hebben er heel wat in Winnaa rs eindjaarslot erij Winkelhart van Texel hun collectie en sleutelen er graag aan. De passie voor het merk Kawasaki ontstond al in hun jeugd, toen hun striphelden er avonturen op beleefden en het opnamen tegen coureurs op Honda, met wie het in de strip zelden goed af liep. Jeugdsentiment dat inmiddels is uitgegroeid tot een bloeiende handel in klassieke motoren, waarbij ze zich laten leiden door hun eigen voorkeuren. Alfons: ‘We zijn vooral geïnteresseerd in motoren die we vroeger zelf niet konden kopen.’ Hans: ‘Het is ook leuk om te verzamelen wat een ander niet heeft.’ Op hun website staat te lezen: ‘Het mooie van het verzamelen van klassiekers is de uitdaging om een zeldzaam exemplaar op te sporen en eventueel te restaureren. Waarbij het de kunst is om in alle uithoeken van de wereld onderdelen te vinden. Het is iedere keer weer een feest als de soms terminale patiënt weer als nieuw staat te glimmen. En vervolgens het rijden op deze machines, omdat iedere technische configuratie zijn eigen(wijze) karakter en charme heeft.’ Hun zoektochten brachten hen op de meest bijzonde plaatsen, waar ze een grote diversiteit aan mensen ontmoetten: ‘Vaak net zo gek zijn als jezelf, hetzelfde geldt voor deelname aan clubevenementen wat altijd weer met liefhebbers onder elkaar een bijzonder plezierig genoegen is.’ Ze restaureerden voor een klant onder meer een Benelli 750, waarmee de betreffende eigenaar nog geregeld naar Italië rijdt om er deel te nemen aan klassieke motorritten. Bijzonder exemplaar is ook de Silk, een prachtige tweecilinder uit 1976, van Engelse makelij waarvan er maar 150 zijn gemaakt, waarvan dit één van de weinige overgebleven exemplaren zijn.

Voor de opbouw van hun omvangrijke collectie reisden ze in de jaren negentig naar de Verenigde Staten. Ze toerden door de Rocky Mountains en uiteraard over de befaamde Route 66, totaal zo’n 20.000 kilometer, uiteraard op een klassieker. Uit die tijd stamt de anekdote van Hans, zijn Kawasaki ‘in het hol van de leeuw’ eens stalde in de nabijheid van een groep ruig uitziende Harley-rijders. Een gedurfd staaltje om je Japanner bij die Yanks neer te zetten. Toen een brede Amerikaan op zijn Kawasaki af kwam lopen, wist Hans niet wat hij moet verwachten. De confrontatie verliep anders dan gedacht: ‘Those bikes killed more people than de Vietnamese war’, doelde de breed lachende man op de do-

Het restauratiewerk van SmitBros. geniet landelijke bekendheid. Alfons: ‘Het wereldje van klassieke motoren is klein, iedereen kent ons wel. Onze klanten zitten veel aan de overkant.’ Voor een ‘gewone’ motorfiets halen ze hun neus niet op, maar het specialistische en tijdrovende werk dat ze in hun werkplaats verrichten maakt dat het opknappen van gangbare machines in de praktijk niet in verhouding staat tot de waarde. ‘We hebben op zolder een hele voorraad motorfietsen en als we tijd over hebben, dan halen we er eentje naar beneden en restaureren die.’ Die werkwijze maakt dat ze inmiddels over een flinke collectie klassiekers beschikken, die te zien is op hun website (www.smitbros.nl).

Alexanderparkiet

Verschijnt op dinsdag en vrijdag Spinbaan 6 • 1791 Telefoon 0222 MC Den Burg - 36 26 20 Telefax 0222 - 32 30 00 E-mail redactie@texelsecouran t.nl Gerard Timmerman (hoofdredacteur) Joop Rommets Jeroen van Hattum Pip Barnard

Buiten werktijd: Gerard Timmerman Telefoon 31 46 87 of 06 22

Dinsdag

14 02 75

Advertenties en abonnemen Spinbaan 6 • ten: 1791 Telefoon 0222 MC Den Burg - 36 26 00 Telefax 0222 - 31 41 11 E-mail info@lenr.nl

Met de uitreiking van drie weekenden Efteling Magda Brommers is op oudejaars ma (foto links) een einde gekomen dag uit getrokken aan de einde- De Koog, Astrid Landmanjaarsloterij van Nauta website. . Hun namen staan op de (foto rechts) en Kees Zegel uit ondernemersactie De vereniging eniging Den Burg ondernemersver- Burg, Den tevredenh kijkt met waarbij die maandag is er eentje eid terug op Texel. Bestuursle – Winkelhart van eiland niet op het de stem- komend de winkeliers uit Den was. Ze kunnen pelactie waarvoor Burg sloot en Bouke den Rob Zwet- ren en met kindevoorjaar een elkaar 70 prijzen ondernemers bij king of kleinkinde Weber deelden samenweraan gaan met hoofdprijzen ren beschikbaar onder het genot de weekend geheel verzorgdeen lang den met een de VVV, waarbij stel- de slogan champagne gemiddelde van Efteling. ‘Ik vier mijn vakantie naar de en oliebollen waarde Texel op uit aan laatste In totaal werden bij de van €100,-. Er was veel respons, maakt.omdat…’ moet worden afgede bussen trekking twintig met stempelka winnaars puilden uit. De eerstvolg arten ende (Foto’s Gerard Timmerman)

De volledig gerestaureerde Kawasaki Triple 500 was één van de machines die zondag stond te pronken in de stand van Hans en Alfons Smit van SmitBros, het bedrijf aan de Marsweg dat zich richt op de handel en restauratie van klassieke motorfietsen, voornamelijk vanaf 1965. In het ouderlijke bloembollenbedrijf groeiden ze op met techniek werd het sleutelen met de paplepel ingegoten. Begonnen met bromfietsen stapten ze al snel over op de autocross en het verzamelen en restaureren van oude stationaire motoren en ouwe trekkers. Ze groeiden uit tot fanatieke liefhebbers van motoren en techniek.

23

13.00 u. Noud draait deur 14.00 u. De wilde vaart 15.00 u. Het uur van 16.00 u. Sportlokaa de blues l 18.00 u. Radio Noord-Holland

Maandag

18.00 u. Symphonic 19.00 u. Wegdrome a n met een boek (H) 20.00 u Natuurwijze r ((H) 21.00 u. Reggae on Aansluitend Radio the move Noord-Holland

18.00 u. Radio Texel 19.00 u. De keuze Actueel van 20.00 u. Radio Noord-Holland

Woensdag

18.00 u. Onder de 18.30 u. OverdenkinToren g met Kees Dekkers 19.00 u. Verzoeken 20.00 u. Radio Noord-Holland Donderdag Abonnementsprijzen 18.00 u. Country 2013: Per half jaar Time € 48,80 € 47,05 19.00 u. Even bijpraten met 20.00 u. De (automatisch) Per jaar rommeltrommel € 95,75 € 93,35 Riet van (automatisch)) Extra kosten 21.00 u. Radio verzending per Noord-Holl post €7,50 per jaar. and Bij verzending Vrijdag naar het buitenland de portokosten zijn verschuldigd. 18.00 u. Radio Beëindiging Texel Actueel abonnement: 19.00 u. Wilde Uitsluitend schriftelijk vaart en 4 weken voor 20.00 u. Music afloop van de machine abonnementsperiode. 21.00 u. Almost Famous Op al onze advertentiecontr acten en aanbiedingen daartoe zijn van toepassing de vertentiewezen Regelen voor het Advan de Stichting te Amsterdam, zoals gedeponeerd ROTA, gevestigd Koophandel bij de Kamer en Fabrieken van te Amsterdam mer 41198699. onder Een het Advertentieweze exemplaar van de Regelen numvoor n wordt op uw toegezonden. verzoek kosteloos


Honda CB77 Restauratie (14) door Fred Appelman In het vorig clubblad ben ik alvast begonnen met mijn betoog over het electrische systeem van deze mooie motor. uiteraard ga ik hiermee verder en de algehele opbouw volgt daarna. Ik hoop dat u het nog interessant vindt, want er volgen nog een aantal pagina’s in volgende bladen over mijn restauratie. Om u alvast lekker te maken, ik ben ook begonnen aan de restauratie van een Honda CBX 6-cilinder, waarvan het blok op het 25 jarig jubileum al te zien was,

Ik had de gelijkrichter van Ebay maar daar zie ik ze nu even niet maar hier www.classichondarestoration.com zijn ze ook te koop. Ook is er een nieuwe spoelen-set met spanningsregelaar te vinden op www.regulatorrectifier.com voor als je echt power zoekt. Ik heb zelf alleen een nieuwe gelijkrichter gebruikt en dat bevalt goed. Hoe die nieuwe spoelen-set werkt zou ik niet weten. Overigens deze links zijn van firma’s in de USA. Een nieuwe accu was eigenlijk geen overbodige luxe, kijk maar eens naar het plaatje hieronder.

HET FRAME; ELEKTRISCH SYSTEEM, vervolg Wat voor elektrisch systeem is het eigenlijk, het is zeker geen systeem dat een accu kan laden; daarvoor is de opgewekte energie door de generator te weinig. Het is niets meer dan een ‘accu bijhoud systeem’ in plaats van een echt ‘accu laad systeem’ met een spannings regelaar. Dus wat hebben we eigenlijk; een draaiende permanente magneet met daaromheen spoelen en een gelijkrichter met daarbij een accu als een soort balans-vat of opslag. Eigenlijk voorkomt de accu dat de spanning oploopt tot 30vDC en je lampen laat ploffen. Die 30vDC kan je krijgen als de accu leeg is en onvoldoende interne weerstand heeft. Er zijn twee typen magneet-rotors: het ‘vroege’ type en die heeft CB72 ingeslagen en het ‘late’ type rotor; deze heeft CB72L ingeslagen en die L is van ‘Lage opbrengst’. Met andere woorden, het magnetische veld van de L type rotor is zwakker waardoor er minder elektrische Energy wordt opgewekt. Dit had Honda gedaan omdat er klachten waren van droogkokende/overladen accu’s. Maar ja, de sterkte van een magneet neemt met de jaren af door de invloed van het aards magnetische veld. Van schokken en trillingen houdt een magneet ook niet van en heeft een negatieve invloed op de sterkte van de magneet. Is er dan nog hoop?!?!? Ja, zorg er voor dat alle contacten heel goed schoon zijn zodat hun weerstand minimaal is, maar zet er ook een nieuwe gelijkrichter in. Origineel zit er een selenium gelijkrichter in en zijn inwendige weerstand neemt met de jaren toe (dan blijft er bijna niks over van de opgewekte energie). Een moderne gelijkrichter is van silicium en heeft veel minder last van veroudering en heeft een veel lagere inwendige weerstand, pure winst.

Figuur 135 de oude accu

Die accu was eigenlijk alleen nog geschikt voor het chemisch afval-depot en daar is hij dus ook naar toegegaan. Zoals je kan zien heeft de accu afwijkende accupolen ten opzichte van wat nu gebruikelijk is. Dat betekende dat ik de aansluiting op de bedrading moest aanpassen. Ik dacht dat het wel een goed idee was om er een ‘onderhouds vrije’ accu in te zetten. Dat is lekker makkelijk; je hoeft niet meer bij te vullen of het elektrolyt niveau te controleren en geen overloopslang met kans op accuzuur waar je het niet wil. Dus heb ik deze accu gekocht. Zo’n ‘onderhouds vrije’ accu kon ik helaas alleen in de USA vinden; de verzendkosten waren net zo hoog als de prijs van de accu, dat dan weer wel, maar hij ziet er dan wel klassiek uit, zwart.

Figuur 134 links de nieuwe- en rechts de oude gelijkrichter

Figuur 136 de onderhouds vrije accu

24


Ik kan je alvast wel vertellen dat die accu niet zo’n succes was. Hij kon niet zo goed tegen de ongeregelde generator, dus heb ik er later een ouderwetse natte accu ingezet en die functioneert nog steeds en is beter bestand tegen een ongeregeld oplaad systeem. De nieuwe accu is iets lager dan de originele accu, dus heb ik wat extra schuim op de accuklem geplakt.

Figuur 139 de opbouw lekker onderweg

Figuur 137 de ruimte onder de accu klem

Op het volgende plaatje kan je ook de zelf gemaakte accupoolklem zien met een + afdekkapje van een CBF1000, als of het er voor gemaakt was. Figuur 140 de fitting houder met de extra aarde draad

Figuur 141 wat een polijst borstel al niet doet

De knipperlichten zijn van het type voor de Aziatische markt als ik goed ben geĂŻnformeerd. In ieder geval komen ze uit Thailand dus dat ligt dan wel voor de hand. Dan werd het nu tijd om de middenbok en zijstandaard te monteren en dat ging natuurlijk niet van een leie dakje. De schetsplaat van de zijstandaard zit onder andere vast aan de scharnierbout van de middenbok en zoals je op de foto kan zien liggen de hartlijnen van het middenbok gat en de zijstandaard schetsplaat niet in lijn. Waren dat niet de boutgaten die ik had opgelast voor het poedercoaten omdat ze ovaal waren? Juist ja.

Figuur 138 de zelf gemaakte accu klem

VERDER MET OPBOUWEN Eerst maar is wat klein grut monteren; de gereedschaphouder, de luchtfilter-beugels, het startrelais (die ik van te voren wel open heb gemaakt om de contacten schoon te maken), de bobines en het achterspatbord met de achterlicht- kentekenplaathouder met bedrading. Het achterspatbord het ik eerst goed in de tectyl gezet en later alle boutgaten en bedrading doorvoeren afgekit met beglazings kit, kan er lekker geen water inkruipen. Om er zeker van te zijn dat het achterlicht goed geaard zou worden heb ik een extra aardedraad getrokken naar het achterlicht en datzelfde heb ik ook gedaan bij de knipperlichten, alleen moest ik nog een draad vast solderen aan de fitting houder. De knipperlichten kwamen natuurlijk niet zo glimmend in mijn bezit, daar moest ik wel wat voor doen.

Figuur 142 niet in lijn?!?!?

25


Ver koop,r es t aur at i eenonder houd v ankl as s i ekemot or en

www. Smi t Br os . nl s mi t br os @het net . nl 0638894304 LONDON E XH AUST T ECHNOLOG Y BV Al 75 jaar:

›› Fabrikant van eersteklas uitlaatsystemen ›› De specialist voor antieke motoren en young timers ›› Diverse bochten en dempers op voorraad ›› Speciaal-uitlaten naar uw model gefabriceerd

W W W. L O N D O N - E X H A U S T. C O M

Mo le nw eg 1 a ››208 181 BJ CR He erd e ›› Te- l. Tel. (05 78 ) 69 3391088 72 90 ›› - Fa x (0(038) 57 8) 69 31 86 Burg Moslaan - 8051 Hattem (038) Fax 3391087

26


Er zat dus niets anders op dan de gaten van het frame aan te passen, dus weer uitfrezen en oplassen. Jammer van de rode poedercoat.

Figuur 146 de moer pakt maar met enkele gangen schroefdraad

Figuur 143 het middenbok gat weer ovaal

Figuur 147 de bovenste bout is voor de middenbok en zijstandaard

Op de middenbok hoort nog een rubber. Dat rubber voorkomt dat de middenbok tegen de uitlaat aanslaat. Er is namelijk geen steunpunt voor de middenbok als deze is ingeklapt en de middenbok steunt opgeklapt tegen de linker uitlaat. Dan is zo’n stootrubber wel zo handig als je de middenbok eens laat schieten.

Figuur 144 oplassen maar, dag rode poedercoat

Gelukkig had ik nog rode verf laten maken aan de hand van de Ral-kleur van de poedercoat; dat was in eerste instantie voor onder de tank dop maar dat kwam nu mooi van pas.

Figuur 148 het middenbok nummer

Dit middenbok-rubber is trouwens nog bij Honda verkrijgbaar; een mazzeltje dus. Jammer dat Honda sinds Soichiro Honda van ons is heengegaan de onderdelen voorziening van oude modellen heeft opgeschort. Zo’n zelfde soort rubber hoort ook op de zijstandaard want die steunt ook op de uitlaat als hij is ingeklapt, alleen is de diameter van het gat wat kleiner en je raad hat al dit rubber is niet meer te krijgen bij Honda maar wel bij www.ohiocycle.com/ maar die leveren niet buiten de USA dus moest ik een van mijn internet kennisen in de USA eens lief aankijken (mailen) en dat was gelukt.

Figuur 145 de middenbok met zijstandaard passen nu wel

Maar dan is de tegenslag nog niet helemaal voorbij, om de middenbok en een zijstandaard te monteren heb je ook een andere (linker) middenbok scharnierbout nodig. De moer wordt gezekerd met een splitpen en zo kan die er zeker niet door de bout. Ebay is je vriend; ik vond gelukkig zo’n bout op Ebay in de USA. Die bouten zijn niet dik bezaaid omdat de zijstandaard een optie was in die tijd.

27


Figuur 152 links de originele, in het midden een gepolijste van RvS en rechts een ruwe van RvS

Figuur 149 het rubber voor de zijstandaard

De achtervork kon er nu ook wel in. De originele lagering van de achtervork is een kunststof bus en die is natuurlijk snel versleten, dus heb ik bussen gemonteerd van leger metaal. De bussen van de CB450 zijn hetzelfde en die had mr. Hagen van die motorzaak in Schagen nog op de plank.

Figuur 153 de achterbrug gemonteerd

Dan word het tijd om de voorvork er in te zetten; eerst de chromen bus er op die over de onderpoot zit en de veer afsteunt op de onderpoot.

Figuur 150 de achterbrug lagers

Voor de achtervering heb ik een setje Hagons gekocht, die lijken het meest op het origineel. En zijn na veertig jaar vast beter, ook al waren ze nieuw, die Japanse fietspompjes.

Figuur 154 een beetje vet er op voor een gemakkelijke installatie

Het er opschuiven van de chromen bus ging het beste met de voorvork keerring montage bus. Wordt vervolgd

Figuur 151 links de originele en rechts de Hagons

De achterschokbrekers zijn gemonteerd aan de achterbrug met speciale boutjes. Die boutjes hebben een halfhoge boutkop, om te voorkomen dat de kop van de bout tegen de moeren van het achterkettingwiel aan loopt. Behalve dat ik nieuwe lagerbussen heb gemonteerd heb ik ook een nieuwe achterbrug-as er in gezet voor een zo strak mogelijk sturend geheel. Met de achterbrug gemonteert ziet het er (figuur 153) al een stuk completer uit.

Figuur 155 montage van de chromen bus

28


COK VAN DEN HEUVEL Onderdelen gebruikt, NOS, nieuw. Reparatie brommers en... Bridgestone Honda Kawasaki Lilac Suzuki Yamaha 1959 tot nu. Bewerkingen: van ‘gewoon onderhoud’ tot revisie, schadeafwikkeling en schadeherstel tot restauratie. Ook werken we aan klassieke racers. Wij zijn ook de makers van Motor Revue, dat blad met die eigenwijze mix van klassiek en modern, met die mooie grote kleurenfoto’s.

Tijdelijk adres: Gelukkig kan er nu dus écht gemeld worden dat wij een plek hebben gevonden om weer verder te gaan totdat het nieuwe pand aan de Bellstraat er weer staat! In samenwerking met gemeente Tiel zijn we nu dus gesitueerd in de oude Gemeentewerf te Tiel. Wij zullen hier weer gewoon verder gaan met reparaties en restauraties! Ons tijdelijke adres is: Bulkweg 1, 4005 LB Tiel

www.chclassics.nl

Direct mailen: info@chclassics.nl, dat werkt het best als iets op de site (nog) niet te vinden is. En er is nog altijd de telefoon: 0344 61 45 45. Open: di – za 10.00 tot 17.00 uur (do tot 21.00)

www.pietparts.nl Pietparts heeft een steeds wisselende voorraad van nieuwe Japanse onderdelen vanaf bouwjaar 1965, alle onderdelen kunt u vinden op de website :

Tevens inkoop van alle soorten nieuwe onderdelen

Peter Janssen tel. 06-25411838 E-mail: info@pietparts.nl

29


Frank Lemstra M O T O R E N

Dubbele Buurt 24, 1521 DC Wormerveer

✆ 075 621 02 42

30


31


32

Kjmv kontakt1 2013  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you