Page 1

SLENTEREN MET TWEE STRAATFOTOGRAFEN

LIEVE DE BLEECKERE WILLEM WERNSEN


de blik van twee straatfotografen lieve de bleeckere

willem wernsen

AUTEUR/OPMAAK PETER VAN TUIJL De tekst is gebruikt in het artikel in het fotomagazine FOTOgrafie mei 2016

2


3

willem wernsen


Willem Lieve de Bleeckere Wernsen

L

ieve De Bleeckere vertelt me dat haar fascinatie voor het beeld dateert uit haar vroege jeugd. “Misschien is het wel begonnen bij mijn oma. Als klein kind dook ik samen met mijn broer en zusjes in de schoenendoos vol met foto’s. Sepia getinte portretfoto’s die gemaakt waren door de vakfotograaf om de hoek. Als meisje van een jaar of acht was ik al in de weer met zetsel en zetvormen in de drukkerij van mijn vader. Alles bij ons thuis draaide om het beeld. Mijn vader had een grafische- en kunstopleiding en kijken was het devies bij ons thuis. Misschien is het niet eens zo vreemd dat van de vier kinderen er drie een opleiding hebben gekozen die verband houdt met beeldende kunst. Ik ben groot gegroeid met bladspiegel en verhoudingen en liep met het boxje van mijn vader, zonder rolletje erin, door het huis om zogenaamd foto’s te maken.”

W

illem Wernsen bracht op zijn veertiende folders rond voor de kruidenier in de buurt. De verdiensten gingen niet op aan snoeperij maar aan fotoboeken. “Zwart-wit, boeken van Doisneau, Cartier Bresson en de Nederlandse fotograaf Kees Scherer. Ik fotografeerde helemaal niet maar kennelijk was ik nieuwsgierig naar wat er op straat gebeurde. Vooral boeken over gewone mensen hadden mijn interesse en ook keek ik graag naar zwart-wit films. De mens is de rode draad in mijn leven; eerst als slager later als marktmeester en sinds een jaar of vijfendertig als fotograaf.”

straatfotografie 4


lieve de bleeckere

5


lieve de bleeckere

Lieve en Willem zijn twee geëngageerde sociaal documentaire fotografen die vaak op straat te vinden zijn om met hun camera een ‘slice of life’ te vangen. Een goede straatfoto moet iets te vertellen hebben. Dat kan een heel direct verhaal zijn; een humoristisch voorval of juist een wat verdrietig moment waarin de emotie voelbaar is. De esthetiek en de compositie spelen wel een rol, volgens Lieve, maar een scheve horizon kan ook prima. Het kan het verhaal zelfs sterker maken als de foto bijvoorbeeld gaat over de hectiek of het snelle leven in een stad.

6


7

willem wernsen


“Straatfotografie is op dit moment erg in trek bij veel amateurfotografen en het omvat een breed terrein”, aldus Willem. “Ongeveer 30% van mijn straatfotografie zijn snapshots en voor de overige 70% zijn het portretten van mensen die ik aanspreek op straat. Mijn werkterrein is naast de straat ook semipublieke plaatsen. Zo heb ik een paar jaar geleden een grote serie foto’s gemaakt in een coffeeshop. In zo’n project is het belangrijk om het vertrouwen met de mensen op te bouwen en ik kwam er dan ook een paar keer per week. Mijn eerste project was ‘de mens in zijn interieur’. Begin twintig kocht ik mijn eerste camera, aanvankelijk om ons jonge gezin vast te leggen, en al snel richtte ik het toestel ook op andere mensen. Ik kwam als slager bij veel mensen over de vloer om het vlees af te leveren en ontmoette prachtmensen en hoorde, niet om een praatje verlegen, hele rijke levensverhalen. Op mijn vrije dag ging ik dan terug om de mensen op hun gemak te portretteren.” Volgens Lieve is dat Willems fotografie ten voeten uit. De mens centraal en altijd gericht op warmte en harmonie. “Willem is een observator; ook op straat blijft hij soms wel een half uur op dezelfde plaats om te kijken naar wat zich voor zijn camera afspeelt. Hij knipt niet lukraak, maar zo nu en dan, als hij geraakt wordt en op het beslissende moment.

“Een foto zegt altijd minstens evenveel over de fotograaf als over het onderwerp.” foto’s hierboven willem wernsen

8


Ik ben meer een slenteraar en laat me graag verrassen en verwonderen. Ik maak ook wel contact maar in tegenstelling tot Willem zijn bij mij juist de snapshots in de meerderheid.” Lieve laat me ‘New York Streets’ zien, het boek met haar straatfoto’s uit New York. Het was haar afstudeerproject van de fotografieopleiding die ze van 2008 tot 2013 volgde in haar woonplaats Oudenaarde (B). Het is een beroepsopleiding voor volwassenen, enigszins vergelijkbaar met de fotovakschool hier in Nederland. “We hadden geweldige docenten, kunstenaars, die naast het ambachtelijke van de fotografie heel veel aandacht besteedden aan de beeldtaal en de inhoud van de foto. In de opleiding moest ik me verdiepen in een aantal fotografen. Robert Frank werd mijn favoriet. Ik noem het de fotograaf van ‘voorbij het mooie plaatje’. In zijn eerste grote project ‘The Americans’ komt het echte straatleven op je af. Zijn foto’s vertellen heel direct over het leven van de beginjaren vijftig. Frank fotografeerde de Amerikaanse samenleving ongecompliceerd met lak aan conventies en met een beeldtaal die toen helemaal niet gebruikelijk was. Geen enkele Amerikaanse uitgever wilde zich destijds branden aan een uitgave en het boek werd voor het eerst gepubliceerd in Frankrijk, enkele jaren nadat Robert Frank de foto’s gemaakt had.” Ik blader opnieuw door haar New York boek en het valt me op dat het in bepaalde foto’s specifiek om de situatie of de gebeurtenis gaat terwijl in andere foto’s zo’n beslissend moment lijkt te ontbreken.

foto’s hierboven lieve de bleeckere

9


Ik vraag haar daar naar. “Ja, dat klopt wel. Voor mij is heel vaak het moment van belang waarop er eigenlijk niet iets specifieks gebeurt. Ik noem dat het ‘undecisive moment’ in tegenstelling van Cartier Bressons ‘decisive moment’. Er is een soort van open eind in de foto, je weet niet precies wat er gebeurt. Wat was er net voordat de foto gemaakt werd of wat zal er zijn juist daarna; een onbewaakt moment dat meer vragen oproept dan vertelt wat werkelijk de clou is.” Het is iets dat je vangt dat zich niet meteen in woorden laat uitdrukken. Ik zie hiermee een parallel in het werk van twee andere fotografen die Lieve tot haar favorieten rekent: William Klein en de wellicht minder bekende Japanse fotograaf Daido Moriyama. Ondanks dat hij al meer dan vijftig jaar op straat fotografeert, veelal in

10


11

lieve de bleeckere


één wijk van Tokyo, maakt hij nog steeds heel eigen én hedendaagse beelden. “Hij is een kunstenaar in het kijken en het onderzoeken van het nieuwe en het onverwachte”, vult Lieve aan. In het ‘rode boekje’, uitgegeven door de Fotografenfederatie in 2013, staat straatfotografie gedefinieerd als ‘iedere vorm van fotografie die het dagelijkse leven in de (semi)publieke ruimte vastlegt en waarin een - al dan niet realistisch - beeld wordt gegeven van de samenleving’. Ik wil van Lieve en Willem weten hoe ze kijken naar het geënsceneerde straatbeeld. Wat vind je van de foto van de man met hond die gevraagd wordt drie keer een druk kruispunt over te steken om de ultieme foto te maken? Of van de fotoserie die de beroemde fotograaf Philip Lorca Dicorcia maakte over mannelijke prostituees in Amerika waarin hij met soft boxen de mis en scene uitlichtte en de positie en houding van de mannen nadrukkelijk bepaalde. Overigens werden de foto’s pas gepubliceerd in een boek en expositie, ongeveer vijftien jaar na de opnamen, toen alle mannen, onder andere aan Aids en andere vreselijke ziekten, overleden waren.

ik uitga van de mens in zijn situatie, in zijn omgeving, wil ik daarop nauwelijks ingrijpen. Dat neemt niet weg dat ik licht en omstandigheden niet enorm belangrijk vind. Ik heb je eerder verteld over de naoorlogse fotograaf Kees Scherer, de man die in mijn ogen in Nederland teveel onderbelicht is gebleven. Hij was de journalistieke fotograaf die gefascineerd was door de werking van het licht in de foto. Lichtschakeringen, licht met schaduw en tegenlicht domineerde in veel van zijn foto’s. Dat maakte dat naast de journalistieke waarde zijn foto’s ook poëtisch en op zichzelf staand waren.”

“Elke fotograaf ensceneert in meer of mindere mate”, reageert Willem. “je kader bepaalt wat je wel of niet laat zien en het moment waarop je afdrukt is ook bepalend voor de ‘story’ achter de foto. Ik ben zelf niet zo van de flits, doe eigenlijk alles bij bestaand licht, maar ook de flitstechniek beïnvloedt het beeld. Maar om allerlei dingen wel of niet in beeld te brengen wat niet voor de persoon zelf bepalend is, gaat mij te ver, althans als straatfotograaf. Anderen mogen van mij alles maar juist omdat

12


13

willem wernsen


Een poosje terug zag ik een filmpje op internet waarin Lieve een analyse geeft van een aantal van haar New York Streets foto’s. Ze verstaat de kunst van de fotoanalyse uitstekend en vraag haar een paar foto’s van Willem uit te kiezen en daarover haar verhaal te doen. ” Één van mijn favorieten uit de straatfotografie van Willem is ‘de engel in Parijs’. De afstand tussen al de personages in de foto was het eerste wat me opviel. Niettegenstaande dat ze zich wel dicht bij elkaar bevinden is er helemaal geen contact. En allemaal doen ze iets anders, zitten ze vast in hun eigen verhaal. De “engel” speelt zijn rol uitmuntend. Ondanks zijn opvallende verschijning lijkt hij onzichtbaar te willen zijn. De voorste dame lijkt verzonken in haar eigen wereld. Zelfs een engel kan haar zorgelijke blik, naar binnen gericht, niet vangen. Op de achtergrond is een jonge man volledig gefocust op zijn mobieltje, zijn armtierige vorm van communicatie. Misschien dat de vrouw rechts de engel wel opmerkt, maar ook zij lijkt niet echt zijn aanwezigheid te ervaren. Niemand heeft oog voor elkaar. Er lijken onzichtbare muren te staan waardoor contact onmogelijk is. Een stukje straattheater met voorbijgangers als antagonisten is een allegorie geworden van vervreemding, zichtbaar gemaakt door de regie van de fotograaf.” “Een andere heel bijzondere foto is er een uit het project de coffeeshop.

willem wernsen

Hierin vind ik de twee belangrijkste aspecten in Willems mensenfotografie terug namelijk humor en warm contact naar de mensen toe. Er is duidelijk een intimiteit in te voelen, even meekijken in de besloten kring van enkele mensen die lachen om een grapje. Een van hen heeft de fotograaf in de gaten en maakt hem zo haast deelgenoot van hun grappige onderonsje. Ook als toeschouwer word je een van hen. De bijzondere compositie doet me denken aan een schilderij van Jeroen Bosch. De puurheid en het volkse spat er van af.”

14


15

willem wernsen


Beide foto’s staan in Willems tweede boek ‘Timeless’ dat in 2011 verscheen. Zijn eerste boek ‘Beautifull people’ had acht jaar daarvoor het levenslicht gezien. Timeless heeft Willem opgedragen aan zijn vrouw Margareth die in 2009 overleed. “Zij is ons hele huwelijk een geweldige stimulans voor mij en mijn fotografie geweest. Zij was mijn eerste en belangrijkste klankbord aan wie ik mijn nieuw werk liet zien en verstond het als geen ander om aan te geven wat wel of niet zo goed was en wat eventueel aan het beeld ontbrak. In de laatste maanden van haar leven heeft zij erop aangedrongen om door te gaan met fotograferen en nog meer boeken te maken. Het heeft ook daar mee te maken dat er inmiddels een derde en vierde boek is verschenen.” ‘Behind the Great Wall’, dat verscheen eind 2014, bevat foto’s die Willem maakte tijdens zijn zes weken durende China reis in 1999. Het is een reportage geworden waarin naast het dagelijkse straatleven ook de woon- en de werk omstandigheden uitgebreid in beeld zijn gebracht. “Ik had veel over China gelezen, gezien en gehoord maar wat me verbaasde én raakte, waren de omstandigheden waarin mensen woonden en werkten. Deze realiteit kwam binnen als een sociale schok. Ik ben in fabrieken geweest waar situaties me deden denken aan lang vervlogen beelden uit onze Westerse samenleving waarin zelfs kinderarbeid nog aan de orde was. Ondanks hun kwetsbaarheid lieten ze mij toe als fotograaf, als verslaglegger van hun situatie. Ik heb met het boek niet geprobeerd verschrikkelijke vervelende situaties te tonen maar veel meer de essentie van het leven van de mensen invoelbaar te maken. Mijn belangstelling voor de mens in zijn alledaagse situatie, met vooral kleine gebeurtenissen, is ook daar mijn fotografische drijfveer geweest.” Voor dit Chinaboek voerde Lieve De Bleeckere, thans de partner van Willem, de Beeldredactie. Ook voor zijn vierde Engelstalige E-Book, ‘On Street Photography’, verzorgde Lieve de Beeld- en tekstredactie.

16

foto’s hierboven en hiernaast willem wernsen


17


Lieve vertelt dat hun wegen zich vier jaar geleden kruisten vanwege de fotografie. Het bezoek aan de expositie van Diana Arbus in Parijs vormde het begin van hun gezamenlijke relationele en fotografische leven. Het E-book heeft als subtitel ‘Making Extraordinary Photographs of Ordinary Life’ en dat is precies wat fotograaf Willem Wernsen kenmerkt. Dat werd ook gezien door fotografen uit de beroepsvereniging GKF (thans Dupho). Het Platform GKf is een groep fotografen die staat voor sociaal engagement, in de traditie van de oprichters van weleer Cas Oorthuys, Emmy Andriesse, Eva Besnyö en Carel Blazer. Het engagement vertaalt zich in mentaliteit - de manier van werken en kijken naar de wereld - en in artisticiteit. Laura Samson Rous, een van de huidige GKF fotografen, droeg met enkele anderen Willem in 2011 voor aan het bestuur. Het lidmaatschap kan gezien worden als een unicum; vanuit een amateurstatus tot dit professionele gezelschap toe te kunnen treden komt zelden voor.

foto hierboven en hiernaast willem wernsen 18


19


Ik vraag Willem om een foto uit het boek New York Streets van Lieve te kiezen en te vertellen waarom hij juist deze foto kiest. “Deze foto vind ik een hele sterke plaat; straatfotografie Pur Sang wat mij betreft. Ik zie graag een verhaal in straatfoto’s en hier is dat verhaal met overtuiging aanwezig. Militairen van het Amerikaanse leger zijn rekruten aan het werven, daarbij schuwen ze niet om kinderen achter het wapen te zetten, ze te tonen waar de trekker zit en tevens te laten zien hoe ze moeten richten. Dit alles onder het toeziend oog van de ouders, zelfs met een amusante lach op het gezicht. De foto gaat feitelijk veel dieper dan wat je ziet en vertegenwoordigt de waarde die aan leger en wapens wordt gehecht. Feitelijk hoeft het verhaal er niet bij geschreven te worden. Tot de beschouwer van zo’n foto zal zoiets zeker wel doordringen!”

foto lieve de bleeckere 20


21


HOW TO STREET PHOTOGRAPY

W

elke camera en lens zijn het meest geschikt?

Eigenlijk kun je hierop geen eenduidig antwoord geven. Het is sterk afhankelijk van welk soort foto’s je wilt maken. Als je bijvoorbeeld een beetje onopvallend wilt werken kies je eerder voor een wat kleinere camera. Maar Joel Meyerowitz, een beroemde Amerikaanse straatfotograaf maakte zelfs met een 4x5 inch camera straatfoto’s. Het is wel verstandig om een objectief met een vast brandpunt te gebruiken. “Zoomen doe je met je benen”, zegt Willem Wernsen. “Een lichtsterk objectief is ook wel aan te bevelen waardoor je ook met minder licht nog goed kunt fotograferen.” Zowel Lieve als Willem werken op straat meestal met een 20mm groothoek tot 40mm of 50mm standaard lens,

W

elke camera instellingen kun je het beste gebruiken?

Willem geeft een verrassend antwoord. “Ik werk heel vaak in de P-stand. Ik kijk wel of de camera de goede keuze maakt qua diafragma en tijd maar meestal is dat zo. Als ik niet hoef te corrigeren is dat een stand waardoor ik me helemaal kan concentreren op het beeld. Als ik analoog werk met mijn middenformaatcamera werk ik volledig handmatig en meet ik het opvallende licht met een losse belichtingsmeter.” Lieve geeft aan dat ze met diafragma voorkeuze werkt. Op straat heeft ze vaak een voorkeur voor een grote scherptediepte en stelt ze haar diafragma vaak in op ongeveer 5.6. “In ieder geval is het heel belangrijk dat je je camera goed kunt bedienen. Dat je snel je instellingen kunt wijzigen als dat nodig is. Je camera moet net zo vertrouwd zijn als de pen van een schrijver of het penseel voor de schilder. Je moet niet meer na hoeven te denken als je aan het werk bent”, aldus Lieve.

22


Willem Wernsen BOEKEN

• Beautifull People (2003) uitverkocht • Timeless (2011) uitverkocht • Behind the Great Wall (2014) te bestellen via de Stichting Willem Wernsen Fotografie www.willemwernsen. com • E-boek On Street Photography (2015) te bestellen bij CRAFT & VISION (http://craftandvision.com)

‘Ik kijk met mijn ogen, ik zie met mijn ziel’ Willem Wernsen APPARATUUR • • • •

Panasonic Lumix GX7- GX8 Lenzen 14-20-45mm Pentax K5. Lenzen 21- 40- 70 Rolleiflex T 80mm 3.5 Mamiya 645 Lenzen – 40-80-135mm

Lieve de Bleeckere

Exposeerde een deel van haar New York Streetphotos in het prestigieuze Shandong Art Museum in Jinan in China en in de Aegtenkapel in Amersfoort onder de titel ‘In search of contact’ Werkt met Canon EOS 700D - 20mm f2.8, 50mm f1.4, 17-85mm f4-5,6 en Panasonic Lumix LX100

23


O

p welke plaatsen ga je als beginnend straatfotograaf fotograferen?

Voor elke straatfotograaf is het van belang dat hij of zij zich senang voelt op de plek waar gefotografeerd wordt. In een volksbuurt is het wat lastiger fotograferen omdat de mensen zich afvragen waarom je in hun buurt foto’s wilt maken. Om van een zogenaamde achterstandswijk nog maar niet te spreken. In het centrum van Amsterdam, of welke andere grote stad, zijn vaak zoveel toeristen en andere mensen dat je daar als straatfotograaf nauwelijks opvalt. Als je pas begint kun je ook heel goed gaan fotograferen bij evenementen of speciale gebeurtenissen. Mensen vinden het dan niet vreemd dat je foto’s maakt.

M

oet je altijd toestemming vragen?

In de openbare ruimte mag je iedereen en alles fotograferen. Dat is volgens de wet, althans in Nederland. In de semiopenbare ruimte is dat formeel niet zo. Een gemeentehuis, een treinstation of bijvoorbeeld een kroeg zijn semiopenbaar en daar kun je verboden worden te fotograferen. Als iemand verhaal komt halen omdat je hem/haar op straat (in de openbare ruimte) hebt gefotografeerd hebt, schiet je er weinig mee op als je ruzie gaat maken. Je kunt uitleggen waarom je een foto hebt gemaakt maar mijn stelregel is dat als iemand erop staat dat de foto gewist wordt ik dat dan ook doe.

Een snapshot maak je bijna altijd omdat je de situatie zo echt mogelijk wilt fotograferen; je wilt geen geposeerde toestanden. Maar dat betekent niet dat je je als straatfotograaf voortdurend moet verstoppen en met een camera vanonder je colbert of trui de straat op moet gaan. Het lijkt bijna een contradictie maar beweeg je op straat als een fotograaf en maak je tegelijkertijd ‘onzichtbaar’ door gedrag en kleding. Als je van iemand een portret wilt maken vraag je dat normaal gesproken. Willem zegt dat hij op straat altijd portretteert met het lichtsterk 40 mm objectief, juist vanwege het contact met die ander. Hij heeft niet zoveel op met de fotograaf die met een lange telelens sneaky op grote afstand een portret schiet. In dit verband wil ik Thomas Leuthard nog noemen; een fotograaf die met een standaard objectief (50 mm) of heel matige telelens (85 mm) hele integere straatportretten maakt. Hij heeft zijn werkwijze in verschillende boekjes beschreven die gratis via zijn website zijn te downloaden. Zie http://thomas.leuthard.photography/ebooks/

24


foto lieve de bleeckere

25


W

elke onderwerpen?

Als beginnend straatfotograaf is het van belang dat je vertrouwd wordt met wat op straat allemaal afspeelt. Leer te observeren en leer om snel te reageren bijvoorbeeld als er zich een humoristische situatie voordoet. Dat is zeker te leren. De ervaren straatfotograaf lijkt bijna een voorspellende ‘neus’ voor interessante zaken te hebben ontwikkeld. Verstandig is ook om op een dag niet met allerlei onderwerpen bezig te zijn. Concentreer je op één of twee onderwerpen. Een mooi onderwerp is bijvoorbeeld contrasten. Je kunt je dan focussen op wat er gebeurt, bijvoorbeeld ‘oud en jong’ of ‘alleen in de drukte’, maar ook op vormaspecten in het beeld zoals donker en licht of een bepaalde beeldrijm. Naarmate je langer op straat, in de (semi-)publieke ruimte, fotografeert wordt de behoefte om een eigen visie en beeldtaal te ontwikkelen steeds groter en ga je je bijna als vanzelf richten op bepaalde, in jouw ogen, belangrijke zaken in onze samenleving. Dan ontstaat de verdieping en ontwikkel je een eigen fotografisch handschrift dat je terug kunt zien bij grote straatfotografen zoals bij de Magnum fotograaf Alex Webb of bij de Nederlandse straatfotograaf Theo Niekus.

S

traatfotografie in kleur of zwart-wit?

Willem heeft heel zijn leven in zwart-wit gewerkt. “Ik denk zwart-wit en ik kan me er prima in uitdrukken. Op straat heb je niet alle kleuren in de hand en dat kan de essentie van de foto ontkrachten.” Ook Lieve werkt veelal in zwart-wit. “Voor mij is het echter geen wet van meden en perzen; soms vind ik dat een foto in kleur iets meer te vertellen heeft over het hier en nu. Zwart-wit isoleert maar de foto wordt er ook wel tijdlozer en stiller van.” Vrijetijdsfotografen die zweren bij zwart-wit zijn in de meerderheid. Zij lijken zich aan te sluiten bij een quote van de Canadese fotograaf Ted Grant: “When you photograph people in color, you photograph their clothes. But when you photograph people in Black and white, you photograph their souls!”. Echter een betrekkelijke uitspraak gezien het aantal kleurenfoto’s op zijn website. Mijn advies is om te kijken welke uitdrukkingsvorm de meest krachtige en inhoudelijke is voor jouw straatfoto’s.

foto hiernaast willem wernsen

26


27


B

en ik wel een straatfotograaf?

Plezier in het fotograferen van mensen en situaties op straat is in ieder geval van belang. Gemakkelijk contact leggen, niet verlegen zitten om een praatje en een beetje lef zijn ook niet weg. Geduldig zijn omdat niet elk shot een prijswinnaar is. Nog sterker je maakt waarschijnlijk meer foto’s die niet goed zijn dan omgekeerd. Eigenlijk moet je als blij mens op straat kunnen vertoeven en extra gelukkig worden als dat ook nog een of enkele aardige foto’s oplevert!

foto lieve de bleeckere

28


foto willem wernsen

29


foto lieve de bleeckere Website http://willemwernsen.com/nl/ Website https://www.flickr.com/people/lieve_db/

copyright fotografie Lieve de Bleeckere en Willem Wernsen copyright tekst Peter van Tuijl

30


foto willem wernsen 31

Peter van Tuijl publicatie Slenteren met twee straatfotografen  
Peter van Tuijl publicatie Slenteren met twee straatfotografen  
Advertisement