Page 1

SACRED GROUNDS

h e i l i g e g ro n d e n 1


SACRED GROUNDS LOEK VAN VLIET

AUTEUR/OPMAAK PETER VAN TUIJL De tekst is gebruikt in het artikel in het fotomagazine FOTOgrafie januari 2016

2


3


4


Het gehuil van een geluid. Het geluid kan alleen maar worden omschreven als een langdurig, daverend onweer. Het is alsof de luchtmassa’s in het hele gebied rond de start trillen. “De Joint Strike Fighter is eigenlijk de oorsprong voor het project Hollands Paradijs, vertelt Loek van Vliet. “Tijdens mijn stage bij Jan Banning, in het voorlaatste jaar van mijn opleiding aan de KABK in Den Haag, las ik over de toekomstige plaatsing van de JSF in Marssum. Volgens dat bericht had de geluidsoverlast tot gevolg dat een derde deel van het toch al niet te grote dorp ontmanteld zou moeten worden. Ik vroeg me af wat dat zou betekenen voor de gemeenschap in het dorp. Huizen die nog in goede staat waren zouden gesloopt worden, misschien luidde het wel het einde in van een bloeiende verenigingscultuur. Wat zou de invloed van het lawaai zijn op het leven en werken van de mensen in het dorp, waarvan bovendien een deel als cultureel beschermd was aangemerkt. Jan Banning was voor mij de ideale figuur als het gaat om feedback op dat soort vragen. Hij weet als geen ander hoe je veranderingen in de sociale werkelijkheid in beeld kunt brengen. Bij de verdere oriëntatie en onderzoek voor een afstudeerproject in die richting stuitte ik op het Groene Hart. Ik zag iets dat me terug deed denken aan mijn jeugdjaren in de Achterhoek; een klein bosje met pakweg 100 bomen waar ik speelde en hutten bouwde met mijn vriendjes. De kiem voor mijn afstudeerproject was gelegd, zeker toen bleek dat de vermeerdering van het aantal decibels van de JSF toch een stuk minder zou zijn dan verwacht en Marssum ook in de toekomst het mooie Friese dorp zou kunnen blijven.”

5

Omsloten door de vier grote steden van de Randstad ligt haar binnentuin: het Groene Hart. Dit gebied, toegankelijk vanuit elke grote stad, zit nog vol met plekken waar iedereen tot rust kan komen. Over het Groene Hart is al veel gezegd en geschreven. Een relatief dunbevolkt gebied dat ingeklemd is grofweg tussen Den Haag, Rotterdam, Amsterdam en Utrecht. Loek vertelt me dat hij zich, mede door de JSF plannen in relatie tot het dorp Marssum, is gaan verdiepen in het landschap. “Wat laat een landschap zien? Kun je het leven zien als je op een bepaalde manier naar het landschap kijkt. Worden veranderingen, bijvoorbeeld maatschappelijke veranderingen, zichtbaar en manifest in het landschap. De grote schilder Armando spreekt over ‘het landschap dat heeft zien gebeuren’. Dat is een benadering die me erg aanspreekt. Net zoals in Sally Manns serie Deep South, waarin ze op zoek is naar het ’schuldige’ landschap van de slagvelden van de Burgeroorlog en de sporen van Afrikaanse slaven. In mijn afstudeerproject ‘Hollands Paradijs’ heb ik beelden van plaatsen gemaakt waar je nog van de rust kunt genieten als een oase in de metropool van de Randstad. Zowel landelijke, provinciale als lokale organisaties spelen een belangrijke rol als het gaat om de bescherming van flora en fauna in het gebied.” In het boek dat Loek in het kader van zijn afstuderen heeft gemaakt laat hij vertegenwoordigers


van een aantal organisaties aan het woord. Niet met ellelange zinnen maar met korte typeringen. Zo schrijft de voorzitter van de Stuurgroep van het Groene Hart: ‘Als je naar het buitenland op vakantie gaat, ben je even helemaal weg. Weg van de hectiek, weg van de drukte. Dit doet het Groene Hart ook voor de Randstad. Het is zo’n andere wereld.’ “Een aantal foto’s zijn op zeer groot formaat afgedrukt. Van vertegenwoordigers van de verschillende organisaties heb ik portretten gemaakt met als achtergrond de foto’s van het gebied. Tenslotte heb ik toch besloten deze niet op te nemen in het boek Hollands Paradijs. Het zou de rust in het boek niet ten goede gekomen zijn. Deze portretfoto’s hebben hun weg nog wel gevonden in een model jaarverslag”, aldus Van Vliet. “In het begin had ik helemaal niet het plan voor een boek. Ik werd gedreven om de natuur in te trekken, meestal te voet en een enkele keer met de fiets. Regelmatig waren het dwaaltochten van meer dan zes uur waarin ik mijn aanraking van natuur en stilte wilde vangen in foto’s. Het wandelen en fotograferen krijgt daarmee iets van reflectie, bezinning of van beschouwen. Ik denk ook dat dit de ervaring is die ik graag terugzie bij degenen die mijn foto’s bekijken. Het is voor mij een ode aan de natuur waarin vragen naar het leven doorklinken. Ik heb het boek ‘Filosofie van het landschap’ van Ton Lemaire gelezen en meerdere keren herlees ik passages daaruit. Een kerngedachte is wat mij betreft de zin ‘Want niet de mens is de maat van alles, - zoals hij in zijn zelfoverschatting gedacht heeft -, maar de aarde is de maat van de mens’. Het is de verhouding tussen mens en landschap die ik zichtbaar wil maken in mijn foto’s; zichtbaar maken van iets dat je feitelijk niet kunt zien maar wel door gevoel ervaren kan worden.”

V

an Vliet, gegrepen door de stilte en de rust,

besluit na zijn afstuderen (2010) als vrij kun-

stenaar aan een eigen project te beginnen. Hij

had wat geregelde inkomsten door het bewerken en archiveren van beelden voor o.a. Martin Roemers, Je-

roen van Westen en andere fotografen en geeft een flink aantal fotografiecursussen in Artis. Sinds 2013 is hij

als docent beeldbewerking verbonden aan de KABK.

En, niet onbelangrijk voor zijn vrije werk, is het Startstipendium van het Mondriaanfonds in 2014. Dat heeft hem, naast de subsidie van de stichting Sem Presser

Archief, de mogelijkheid gegeven om zijn nieuwe boek ‘SACRED GROUNDS’ uit te brengen.

6


7


Loek wijst me op de foto Oosterschelde. “Het is een zeelandschap gemaakt in de buurt van Goes. Er staan eigenlijk vier soorten foto’s in het boek en de Oosterschelde is één van mijn zogenaamde horizonfoto’s. In dit type foto’s is steeds de natuur in heel zijn verschijningsvorm prominent aanwezig. De horizon is voor de verbinding van de natuur met de mens en het menselijke. Bij deze foto Oosterschelde wordt bovendien iets van dat hogere, het sacrale, getoond door de verbinding van het licht op het water en de lucht. Alle foto’s in dit boek zijn gemaakt op vierkant formaat omdat juist daarin de harmonie en de rust het meest tot zijn recht komt. In de vroegere religieuze schilderkunst was het midden van een beeld voorbestemd voor het goddelijke. Ook in mijn foto’s met de centrale compositie draait het vaak om het midden.” Ik herken wat Loek zegt in een aantal, wat ik noem, bosfoto’s. De bosfoto’s behoren tot een andere soort. Deze foto’s zijn voor mij misschien wel het meest stil. Niet zozeer qua compositie of beeldvulling maar veel meer vanuit mijn gevoel als beschouwer; ik kijk naar plekken waar heel weinig gebeurt die op mij een bijna spirituele indruk maken. Loek vertelt dat een ander soort de padenfoto’s zijn. “Een pad in het landschap is een metafoor voor het onderweg zijn, op reis naar andere bestemmingen. Het pad neemt je mee de stilte in, naar het onbekende. Paden zijn vaak kronkelig en je moet je letterlijk wenden naar het pad. Tegelijkertijd brengt het wandelen je tot innerlijke rust en tot overdenken over alles wat er is. Wandelen in de natuur werkt voor veel mensen als een medicijn om tot rust te komen en voor de aanraking van het diepere innerlijke. Het vierde type foto’s in het boek zijn de foto’s waarin delen van de natuur als objecten vertegenwoordigd zijn. De foto van de Weide Oude Rijnstrangen bijvoorbeeld is zo’n foto. De bomenrij en de grashalmen vormen de objecten die door de wind beroerd worden. Je hoort als het

8


9


10


ware de wind in het landschap, het geluid van de natuur dat ver onder de norm blijft die voor stiltegebieden vastgesteld is.” Ik wijs Loek op één van mijn lievelingsfoto’s, ook een object gerelateerd beeld. De rechthoekige plas water in het Drentse heidelandschap Dwingelderveld die een verbinding vormt tussen de aarde en de lucht. Een plek waarin de aarde verzonken lijkt, de aarde begraven is. Met het verschijnen van Sacred Grounds in oktober 2015 heeft Loek van Vliet het project afgesloten. Inmiddels werkt hij al ongeveer een jaar aan een nieuw landschapsproject. Ondanks dat hij het project nog niet als af beschouwt zal een deel van het werk te zien zijn tijdens de internationale kunstbeurs Art Rotterdam in de Van Nelle Fabriek. Voor de vierde keer organiseert het Mondriaan Fonds van 10 t/m 14 februari 2016 de tentoonstelling Prospects & Concepts met werk van 55 beeldend kunstenaars die in 2014 een financiële bijdrage van het fonds verkregen. “De werktitel van het project waaraan ik nu werk is ‘Aardse Vensters’ met als subtitel ‘de ervaring van het Europese landschap door de eeuwen heen’. In dit project kijk ik vanuit een cultureel historisch perspectief naar het landschap en hanteer daarbij vier tijdvakken. De middeleeuwen met kenmerk de religie en waarin het landschap een zekere traagheid bezit door begrippen als tijd, ruimte en afstand; Het tijdperk van de renaissance gericht op het nieuwe en meer humanistische; De industriële revolutie waarin de verhouding tot het landschap weer fors verandert o.a. door de verstedelijking en tenslotte de eigentijdse tijd waarin bijvoorbeeld de autobaan het landschap tot hindernis maakt.” De eerste werken zullen op de komende expositie in de Van Nelle Fabriek te zien zijn maar voordat het totale project met zijn verschillende invalshoeken af is, zal nog wel even duren vanwege Van Vliets werkwijze die er een is van zorgvuldigheid en verdieping.

11


12


13


klooster St. Agatha

14


De drie fotografen Vincent van Gaalen, Kim Tieleman en Loek van Vliet delen een atelierruimte in het voormalige stadhuis in Rijswijk. ‘Het Klooster’ is een gemeenschappelijk project waarin hetzelfde klooster vanuit drie verschillende benaderingswijzen door hen in beeld is gebracht. Vincent richtte zich op de broeders, Kim op de interieurs van het klooster en Loek op het gebouw en de tuin van het klooster. Zo is er een specifiek en tegelijkertijd breed beeld ontstaan van het klooster. “Hoewel het klooster en het kloosterleven steeds meer hun bestaansrecht lijken te verliezen, lijkt het erop dat deze plekken meer en meer een soort kleine enclaves van rust en orde in onze hectische en drukke samenleving zijn. Daarmee vervullen zij wellicht de belangrijke functie dat zij als een van de weinige instituten niet mee gaan in de waan van de dag. Nu is ieder klooster weer anders en zo ook de positie die zij aannemen ten aanzien van de maatschappij. Het klooster St Agatha is niet zozeer een plek waar iedereen zomaar binnen kan lopen om voor een aantal dagen van het kloosterleven te mogen proeven. Zoals zij zelf zeggen: ‘wij zijn geen hotel’. Het is een klooster waarbij zij in de eerste plaats bewust het leven leiden waarvoor zij gekozen hebben. De broeders zijn dus in eerste instantie niet naar buiten gericht maar ook zeker niet afgesloten van de buitenwereld. Zij blijven werken aan hun geestelijke en persoonlijke ontwikkeling en daarnaast doen zij ook hun werk voor de kerk. Het woord klooster stamt af van het Latijnse woord Claustrum, wat afgesloten ruimte betekend. Dit is het uitgangspunt voor mijn fotografische benadering van het klooster. Ik heb de betrekkelijkheid van het begrip afgesloten onderzocht. Hoewel het een ommuurde ruimte is, staat het klooster daarmee dan ook volledig buiten het landschap en de omgeving? Of is het een plek die de gelegenheid biedt om tijdelijk los te komen van alles en iedereen, en daarmee de ruimte en tijd biedt tot geestelijke rust en verdieping? Met deze vragen heb ik de focus gelegd op de letterlijke ruimte om zo inzicht te krijgen in de spirituele ruimte van het klooster. De ruimte die je niet direct ziet maar ervaart.”

15


16


‘Heilige gronden’ met als subtitel ‘stiltegebieden in Nederland en Vlaanderen’. In Nederland en Vlaanderen zijn zo’n 150 stiltegebieden aangewezen. In stiltegebieden overheersen natuurlijke geluiden. Provincies leggen gebieden vast waar flora en fauna bepalend zijn en geluiden beperkt zijn. Het zijn onthaastende plekken waar mensen kunnen genieten van de natuur. Maartje van den Heuvel, kunsthistoricus en conservator fotografie aan de Universiteit van Leiden, schrijft in haar introductie in het boek “Zowel wat betreft onze landschapsbeleving, als voor de kunst die ons landschap verbeeldt, zijn deze foto’s een teken des tijds. Het boek 29x29 cm, hard cover met zilver opdruk en 29 foto’s in full colour, kost €39,95 en is verkrijgbaar in verschillende boekhandels of te bestellen via de website www.loekvanvliet.nl [ISBN 978-90-824206-0-9]. copyright fotografie Loek van Vliet copyright tekst Peter van Tuijl

17

Peter van Tuijl publicatie HEILIGE GRONDEN van fotograaf LOEK van VLIET  
Peter van Tuijl publicatie HEILIGE GRONDEN van fotograaf LOEK van VLIET  
Advertisement