Page 1

YVON VOETEN

zoekt de laag die ontroert


YVON VOETEN ontroeren, raken en steken

AUTEUR/OPMAAK PETER VAN TUIJL De tekst is gebruikt in het artikel in het fotomagazine FOTOgrafie januari 2017

2


3


4


Als middelbare scholier droomde Yvonne van een kunstopleiding. Ze viel op vanwege haar teken- en schildertalent. Was ook al naar open dagen geweest en de academie in Groningen leek het te worden. Een ernstig ongeluk met meer dan 1 jaar revalidatie als gevolg gooide de droom aan diggelen. Na haar herstel volgde ze dicht bij huis een administratieve opleiding. Maar de fascinatie voor kunst bleef. Als jonge moeder maakte ze foto’s van haar directe omgeving; vooral ook van de kinderen.

“Totdat ik gegrepen werd door een boek van Sem Presser. Het was feitelijk een journalistiek boek vol met reportagefoto’s. Maar ik was helemaal weg van zijn zwart-wit foto’s in een prachtige en verrassende stijl. Later volgden veel andere fotografen als inspirators maar Presser stond aan de basis van mijn fotografie.” 5


Na jaren als autodidact gewerkt te hebben studeerde ze in 2011 af als documentair autonoom fotograaf aan de Fotovakschool. Yvonne vertelt dat ze houdt van beelden die ruimte laten voor interpretatie. Ondanks dat ze de dingen en de mensen om haar heen fotografeert, gaat het haar niet om het feitelijke te laten zien. “Ik hou van fotografie waarbij je zelf iets kunt invullen. Een boek vind ik doorgaans ook fijner en spannender dan bijvoorbeeld een film, omdat een boek meer overlaat aan de fantasie. We leven in een wereld vol met getallen en feiten; alles wordt gemeten en moet duidelijk en verklaarbaar zijn. Misschien is het juist daarom dat ik in mijn fotografie zoek naar een tegenwicht. Ik wil graag dat in mijn foto’s vragen doorklinken en gevoelens of emoties worden opgeroepen. Natuurlijk hebben ze voor mijzelf een impact maar de betekenis hoeft niet voor iedereen hetzelfde te zijn. Fotografie is voor mij de verbinding maken met anderen door de laag van het zichtbare te laten zien. Tegelijkertijd streef ik naar een andere laag; een laag die mensen roert of raakt.”

6


7


Haar uitspraken doen me denken aan die van de Franse Filosoof Roland Barthes in zijn boekje Camera Lucidia (1980). Veel foto’s gaan aan je voorbij. Ze zijn nauwelijks interessant voor je omdat het onderwerp je niets zegt. Voor andere daarentegen heb je belangstelling omdat ze gaan over de dingen of gebeurtenissen die aansluiten bij jouw wereld. Barthes noemt dat het studium. Maar het studium is niet genoeg om een foto voor de beschouwer tot iets bijzonders te maken. Hooguit zorgt het studium voor informatie, voor het herkenbare of de bevestiging. Barthes noemt als tweede belangrijke element in de foto het punctum. Het is iets dat je raakt, je letterlijk steekt, waardoor de foto op belevingsniveau de verbinding met je maakt, eerder onbewust dan rationeel.

8


9


10


11


Dat onbewuste vind ik ook terug in Yvonne ’s manier van werken. “Soms vragen opdrachtgevers foto’s te maken die lijken op andere van mijn foto’s. Ik antwoord dan altijd dat ik geen foto’s kan maken die vooraf bedacht zijn. Zowel in opdrachten als in mijn vrije werk laat ik me leiden door de mensen die ik fotografeer, de omgeving, de situatie, de ruimte en vooral het licht. Ik ensceneer zo min mogelijk en werk met bestaand licht. Ik reageer heel intuïtief op situaties en maak het beeld op het moment dat ik geraakt wordt. Men zegt dat fotografen een goed oog voor het moment hebben, misschien is het bij mij veel meer het gevoel daarvoor. Ik werk sinds 2 jaar weer veel analoog op middenformaat en ben zuinig als het om het aantal gaat. Ik ben gespitst op het spel van het licht dat zich voordoet. Spontane en ogenschijnlijk willekeurige momenten leveren voor mij de beste foto’s op.” Ik vind de foto’s van Yvonne inderdaad verwijzend, soms rauw maar vaak gevoelig en poëtisch; versluierd en een enkele keer heel direct. De foto’s die Yvonne het afgelopen jaar over haar dochter maakte, tonen dat beschouwende op een heel treffende manier.

12


13


14


Zij is een jonge vrouw die, zoals Yvonne zegt, worstelt met het leven van alledag. “Een hart van goud voor anderen maar voor zichzelf een en al onzekerheid en kwetsbaarheid; amper een filter om de werkelijkheid in ware proporties te zien. Daardoor plaatst ze steeds vraagtekens bij de goede afloop van gebeurtenissen. Dat is ook een van de redenen dat ik de zwangerschap van haar eerste kind in beeld wilde brengen. Zwangere vrouwen zijn doorgaans gelukkig en leven, afgezien van een pijntje of ochtendmisselijkheid, op een roze of blauwe wolk. Maar niet zij, zo wist ik al vanaf het eerste moment. En met haar zijn er natuurlijk ook andere jonge vrouwen die de blijde verwachting met zorg, pijn en onzekerheid ervaren. Als moeder sta ik heel dicht bij; als beeldmaker heb ik geprobeerd foto’s te maken die een meer universeler karakter hebben die ook voor anderen herkenbaar zijn en betekenis kunnen hebben.”

15


Yvonne heeft de foto’s van deze negen maanden gebundeld in een ‘blurb-book’ onder de titel ‘Op een afstand zie ik je bewegen’. De foto’s geven een beeld van zowel de geestelijke als lichamelijke worsteling in de zoektocht naar geluk. Het is niet het eerste boek dat Yvonne gemaakt heeft. Ze heeft ook haar kleinzoon, die opgroeit binnen een moslimgemeenschap, gedurende de eerste 2 jaar in beeld gebracht. Haar tweede dochter heeft zich tijdens haar studie godsdienst bekeerd tot de Islam en is inmiddels getrouwd met een praktiserend islamitisch Koerdische man. “Ik wil in beeld brengen, ook de komende jaren, wat het voor hem betekent groot te worden tussen familieleden van compleet andere komaf, andere cultuur en tradities maar bovenal een religie welke tevens een manier van leven is.

Website http://www.yvonnevoetenphotography.com

copyright fotografie Yvon Voeten copyright tekst Peter van Tuijl

16


17

Peter van Tuijl publicatie ONTROERING door YVON VOETEN  
Peter van Tuijl publicatie ONTROERING door YVON VOETEN  
Advertisement