Page 6

ALEXANDER KOSSOLAPOV, BULLDOZER SHOW

godsägare på de södra stäpperna och som tagit frivillig plats i den reguljära armén som stred mot turkar och tatarer. I utbyte mot åtalsfrihet slöt ett stort antal kosacker avtal med staten. De var ansvariga för massakrerna på judar och nedkämpandet av proletära demonstrationer mot tsarismen i början av 20-talet. Än idag anförtror myndigheterna kosackerna sitt grundlagsstridiga “smutsiga arbete”: att skrämma misshagliga individer och diktera samhällsordningen. I februari 2014 kom gruppen Pussy Riot, som just hade släppts från fängelse och redan hade blivit känd över hela landet, till den olympiska huvudstaden Sotji. Så fort de började uppföra sin nya låt “Putin kommer att lära dig att älska moderlandet”, blev de attackerade av kosacker. Med piskor och slag förbyttes sången till jämmer och skrik, och deras dans förvandlades till kroppar som vred sig i smärta på marken. Detta var gruppens performance. Mötet med kosackerna ingick naturligtvis i konstnärernas plan. Fysiskt våld från myndigheternas sida gentemot befolkningen är vad som skapar mening i protestkonsten, som bygger på principen om “brott - straff”. Genom att straffa demonstranter begår myndigheterna ett brott. Straffet för detta brott begått av myndigheterna är protestkonst. Om det konstnärliga verket är väl genomtänkt och genomförs på rätt sätt, kommer det att leda till att makten lider enorm skada genom att verket misskrediterar den moraliskt i samhällets ögon. Att skapa denna typ av konst är farligt och förenat med risk för fysisk misshandel. Protestkonstnären

använder sig inte bara av skrattets estetik utan också lidandets. Idag brukar hela Sovjetperioden i Rysslands historia kallas “totalitarism”. Verklig totalitarism (exempelvis den under Joseph Stalin) tolererade inte någon form av oppositionell kultur. Protestkonst var straffbart med döden. Det är precis vad som hände med Osip Mandelstam, författare till den berömda anti-stalinistiska dikten “Vi lever som om landet inte fanns”. Samma sak hände Daniil Kharms, som skrattade när det inte var tillåtet. Protestkonsten föddes i Ryssland i mitten av 1960-talet då den politiska regimen skiftade inställning en aning. Så fort Nikita Chrusjtjov hade fått stopp på terrorn och avslöjat Stalinkulten vädrade den fria tanken morgonluft och tron på marxismen lämnade ett djupt gap. När Chrusjtjov 1962 insåg faran i den ökande kritiken mot regimen stoppade han dock avregleringen och vände på trenden. Men istället för totalitarism, blodigt förtryck och massapparaten GULAG, skiftade han till auktoritärt styre, en regim med dubbelmoral och formell, hycklande åtlydnad av makten. Modern konst fördömdes återigen och förbjöds, men i verkligheten försvann den inte utan flyttade endast ner under jorden. Ett sådant auktoritärt styre förbjuder de facto inte rätten till alternativa vyer eller alternativ konst, men låter dem inte komma till uttryck i det offentliga rummet. Varje konstart som skilde sig från den officiella doktrinen i Sovjetunionen på 1960och 70-talen ansågs vara en politisk konspira-

6

Katalog 6-22 CMYK.indd 6

6/23/14 1:38 AM

Katalog PUSSY RIOT AND THE COSSACKS & EFTER BODENSKOLAN 2014  

Pussy Riot and The Cossacks — Russian Tradition of Art Resistance Sommarens utställning på Havremagasinet i Boden visar rysk protestkonst...

Katalog PUSSY RIOT AND THE COSSACKS & EFTER BODENSKOLAN 2014  

Pussy Riot and The Cossacks — Russian Tradition of Art Resistance Sommarens utställning på Havremagasinet i Boden visar rysk protestkonst...

Advertisement