Page 31

4A Blue Noses group PG group Dmitry Bulnigin Vladislav Mamishev-Monroe Protez group

(1)

SKRATTET ÅTERTOG SIN RÄTTMÄTIGA PLATS I DEN RYSKA PROTESTKONSTEN I BÖRJAN AV 2000-TALET TACK VARE BLUE NOSES GROUP. ETT AV GRUPPENS FAVORITTEMAN ÄR ATT GÖRA PARODIER PÅ NÅGON ANNANS VERK, I SYNNERHET DE “RADIKALA KONSTNÄRERNAS”.

(2)

(3)

Blue Noses Group fotograferade sig med det tidigare brandskadade ryska parlamentet i bakgrunden, på samma plats och i samma position - med byxorna nere – som i ETI Groups bild “Skammen från 7 okt 1993”. I “Parti- och detaljhandelsoppositionen” (1), står de inte med sorgsna miner utan ser snarare fräcka och gäckande ut; i stället för föregångarnas mänskliga patos visar de upp en parodi. Verk av äldre kollegor som tog upp faran med politisk extremism, har också också blivit föremål för elak satir. En serie ljuslådor, “Rekvisita för Revolution” (2) - är en påhittad reklamkampanj för en extremistisk organisation som erbjuder tjänster såsom utbildning och tillhandahåller verktyg för hantering av pogromer. Blue Noses Groups sarkasmer riktar sig mot den “andliga galenskapen” i den kristna traditionen. I “Nya dårar för Guds skull” -serien (3), framför de tydlig kritik mot den ortodoxa kyrkan för dess extrema kontrast mellan rika kyrkor och fattiga församlingsbor. Men gruppens främsta syfte var att kritisera den samtida konsten, särskilt de “radikala konstnärerna” och deras vana att springa nakna längs gatorna i Moskva. Blue Noses Group föredrar, liksom sina föregångare bland Sots Art-konstnärerna, att agera i namn av den vanlige medborgaren. Denne är dock inte längre den lydige sovjet-

medborgare som syns på propagandaaffischerna; han är en joker, cyniker och livsnjutare. Figuren kommer ur en idé som var mycket populär bland ryska intellektuella i den sena Sovjettiden - en typ av gyckelspel grundad i gamla ryska traditioner och en föreställning om världen som främmande för idéer om samhällelig service och religiös fanatism. Den vanlige medborgaren i Blue Noses version bekänner sin samvetslösa, tanklösa inställning till omvärlden. Hans politiskt inkorrekta, ofta helt oanständiga skämt riktar sig mot alla auktoriteter och myndigheter som kommer i hans väg. I foto-och videoserien “Den nakna sanningen” (4) använder de sig av det vardagliga, tramsiga språket från TV. Allt som visas på TV kommer till användning - nuvarande och tidigare politiker, landets andliga ledare, stjärnor från medievärlden etc. Deras giftiga kommentarer handlar om hur Kremls spin-doktorer febrilt söker efter nationella, övergripande idéer. Kremls program, som syftar till att förena kultur, religion och stat, fångas upp av Blue Noses Group i deras “Brinn, o Brinn, mitt ljus” (5) där de driver med de främsta företrädarna för andligt ledarskap: poeten Aleksander Pusjkin, Jesus Kristus och Vladimir Putin. Dessa fotomontage är nog bland de mest talande bilder som gjorts av Putins

31

Katalog 6-22 CMYK.indd 31

6/23/14 1:39 AM

Katalog PUSSY RIOT AND THE COSSACKS & EFTER BODENSKOLAN 2014  

Pussy Riot and The Cossacks — Russian Tradition of Art Resistance Sommarens utställning på Havremagasinet i Boden visar rysk protestkonst...

Katalog PUSSY RIOT AND THE COSSACKS & EFTER BODENSKOLAN 2014  

Pussy Riot and The Cossacks — Russian Tradition of Art Resistance Sommarens utställning på Havremagasinet i Boden visar rysk protestkonst...

Advertisement