Page 26

B

höjde sin röst för att försvara folket i Kaukasus. I sin performance “Den första handsken” (sid 4) tog han på sig boxhandskar, gick in på Röda torget, till Lobnoye Mesto, även känd som “Place of Skulls”, som förr i tiden stod värd för dialogerna mellan “Guds dårar” och tsaren. Han började skrika med hysterisk röst och utmana president Boris Jeltsin att komma till ringen. I stället blev han naturligtvis belönad med ett polisingripande. ”Guds dårar” var medeltida vandrande munkar, “dårar för Kristi skull”, som på grund av sitt avvikande beteende och benägenhet för självplågeri tilläts att ostraffat avslöja brister hos den högsta makten. Alexander Brener och hans vänner som tillhörde de “radikala” konstnärerna använde “Guds dårars” extatiska metod för att förnya protestkonstens estetik. Oleg Kulik som snabbt vunnit auktoritet som ledare för den unga ryska konsten på 1990-talet gick längst i att bemästra galenskap som en metod för att övervinna stereotyper. I “Jag biter Amerika och Amerika biter mig” (6) dök Oleg

(8)

(3)

Kulik upp i sin hit - som en vild hund - för att visa de gränser bortom vilka människor slutar uppfatta en man som någon som är lik dem själva. Under den vecka performancen pågick levde Oleg Kulik naken i en bur; han rörde sig och åt mat som en hund och kommunicerade bara genom att skälla. Att ge upp existensens vanliga former och mänskligt språk tycktes avlägsna åskådarnas etiska spärrar och fick dem att behandla konstnären på samma skoningslösa sätt som de skulle ha behandlat en riktig vildhund. Människor gav honom inte bara mat; de även retade och slog honom. Kuliks protest riktade sig inte bara mot samhället utan också mot den rationella kultur som undertrycker en människas verkliga upplevelse av världen med sitt system av rationella regler och förbud. Oleg Kulik ställer det naturliga livet, det sensuella, kroppsliga och naturligt organiserade mot en civilisation av ord, ideologi och rationalitet. Han försöker förstå det genom att dyka djupt in i det: genom att leva i djurens flockar, till exempel i den dygnslånga performancen

26

Katalog 6-22 CMYK.indd 26

6/23/14 1:39 AM

Katalog PUSSY RIOT AND THE COSSACKS & EFTER BODENSKOLAN 2014  

Pussy Riot and The Cossacks — Russian Tradition of Art Resistance Sommarens utställning på Havremagasinet i Boden visar rysk protestkonst...

Katalog PUSSY RIOT AND THE COSSACKS & EFTER BODENSKOLAN 2014  

Pussy Riot and The Cossacks — Russian Tradition of Art Resistance Sommarens utställning på Havremagasinet i Boden visar rysk protestkonst...

Advertisement