Catalogus Oranjezon

Page 1

Duingebied Oranjezon KipVis | Peter Steutel Beelden Colofon

Beeld voorzijde | Peter Steutel | Familieopstelling Beeld achterzijde | Ans Couwenberg | z.t.

beelden in oranjezon 2008-2010

Inhoud

curator curator

peter steutel Š2008 Giel Louws


Beeld voorzijde | Peter Steutel | Familieopstelling Beeld achterzijde | Ans Couwenberg | z.t.

beelden in oranjezon 2008-2010

Inhoud Duingebied Oranjezon KipVis | Peter Steutel Beelden Colofon

Š2008 Giel Louws


beelden in oranjezon 2008-2010

Duingebied Oranjezon Oranjezon ligt aan de noordwestkust van Walcheren. Het gebied (400 ha) is onderdeel van het natuurmonument "de Manteling van Walcheren". In Oranjezon is meer dan 100 jaar water onttrokken voor de drinkwatervoorziening van Middelburg en Walcheren. De waterwinning vond plaats door open waterwinkanalen en bronnen. Inmiddels is deze waterwinning gestopt; vanaf 1995 zal Oranjezon alleen nog in geval van ernstige calamiteiten drinkwater leveren. Het gebied is grotendeels eigendom van Delta Nutsbedrijven, maar wordt sinds 1 januari 2002 beheerd door Stichting Het Zeeuwse Landschap.

Het duingebied behoort tot de jonge duinen die tussen 1200 en 1700 werden gevormd. Vanaf de zeereep met zijn specifieke helmbegroeiing gaat de vegetatie geleidelijk over in duindoornstruweel. Vervolgens gaat de vegetatie via duingraslanden, struweel- en bosvegetaties over in natuurlijk loofbos in de binnenduinrand. Midden in het gebied ligt een dennenbos. Door vastlegging van de van oorsprong stuivende duinen en de onttrekking van drinkwater, is het duin verruigd met algemene soorten als duinriet en Amerikaanse vogelkers. Door begrazing van duingraslanden wordt deze verruiging tegengegaan en krijgen de oorspronkelijke duinvegetaties met soorten als duinviooltje, vroegeling, muizenoortje, driedistel en kleine leeuwetand meer groeiruimte. In recente jaren zijn een aantal duinvalleien hersteld, door afplagging van de verruigde bovenlaag en demping van de waterwinkanalen. Specifieke duinvalleiplanten als borstelbies, geelhartje, dwergzegge, melkkruid en dwergvlas hebben zich opnieuw gevestigd in deze valleien. De duinen, met hun dichte struwelen, duingraslanden, water en bossen, vormen een zeer gunstig leefgebied voor een rijke flora en fauna. Een bijzonder punt is dat er in Oranjezon naast reeĂŤn ook een flinke populatie damherten leeft. In het najaar is Oranjezon het domein van duizenden trekvogels.


KipVis startte in 2004 in een oude supermarkt die zijn centrale functie in de dorpskern van Sint Laurens op een andere manier wilde benutten. Daarna is KipVis gegroeid en heeft zich verplaatst naar het Molenwater 4a, een voormalig militair gebouw naast de watertoren in Middelburg. Naast een grote werkcq. expositieruimte beschikte KipVis ook over 10 prachtige ateliers. Vanaf november 2008 betrekt kunstwerkplaats KipVis een jaren '80 schoolgebouw aan de Dreesstraat 2 te Vlissingen, waar nu 14 kunstenaars werken. Onder ‘KipVis presenteert’ werken we mee aan verschillende projecten, zoals het Straatfestival Onderstroom in Vlissingen en bij Oranjezon www.kipvis.com

beelden in oranjezon 2008-2010

Kunstwerkplaats KipVis KipVis is een kunstwerkplaats. Graag bieden we ruimte voor risico. Voor werkperiodes, kunstenaars en alles wat daaruit voortkomt en zo. Regelmatig vindt er een 'Grote Vaststelling' plaats. Projecten van Kipvis kunnen beschouwd worden al een ongeordend voorstadium van een museum, galerie, of andere podia.

peter steutel in bezoekerscentrum oranjezon

Peter Steutel Peter houdt zich in zijn kunst bezig met het mysterie van de levensloop. Hij doet onderzoek via schilderijen en installaties, geometrische patronen en labyrinten. Terugkerende thema’s zijn de directe beleving van het hier en nu, het pad naar een bestemming, afslagen en keerpunten. Peter zijn engagement met de kunst en kunstenaars komt onder meer tot uitdrukking in het vele werk dat hij verzet voor kunstwerkplaats KipVis en het curatorschap van 2008 t.m. 2010 – startend samen met Els Dominicus – in Bezoekerscentrum Oranjezon waar deze bescheiden catalogus de verstolling van is.


augustus 2008 Ans exposeerde drie schapen, aangevreten door gieren. Het werk was eerder geëxposeerd bij Dijken van Wijven. De schapen maakten veel los, sommige bezoekers vonden het beeld 'schandelijk'. De boswachter Gerard kreeg een aantal opmerkingen. Ans over haar werk: ‘Mijn beeldende werk begeeft zich op het vlak van een autobiografie. Er is veel ruimte voor suggestie en symboliek. In mijn beeldtaal gebruik ik enerzijds de traditionele, archetypische aspecten van de Romantiek zoals die tot uiting kwamen in de 19e eeuwse schilderkunst en literatuur. Anderzijds bevolken meer duistere aspecten mijn beeldend werk, dat zou moeten functioneren als spiegel voor mezelf én voor de toeschouwer; herkenbaar en confronterend door de universele thema’s.’ www.AnsCouwenberg.nl

beelden in oranjezon 2008-2010

Ans Couwenberg


september 2008 Thema Water. Na een kleine expositie in de loge van KipVis over het thema Lucht is dit een tweede presentatie in het kader van de vier elementen. Aarde en Vuur volgen nog. De foto's op de expo zijn allemaal gemaakt op of rond de machtige Mekong, in Cambodja en Laos. Centrale tekst is het lied 'Ballad Of Easy Rider' van Roger McGuinn: The river flows It flows to the sea Wherever that river goes That’s where I want to be Flow river flow Let your waters wash down Take me from this road To some other town Flow river flow Past the shaded tree Go river, go Go to the sea Flow to the sea

beelden in oranjezon 2008-2010

Peter Steutel


oktober 2008 Na zijn studie aan de kunstacademies in Brugge en Kampen ontwikkelde Giel een persoonlijke beeldtaal als schilder. Een aantal jaren was religie een belangrijk thema, het werk behandelde thema’s als spiritualiteit en symboliek in kunst en leven. Recent werk gaat terug naar de werkelijkheid, en het schilderen zelf. Thema’s als kwetsbaarheid en intimiteit worden in kleine doorwerkte doeken geschilderd. De schilder keert weer terug naar de basis. www.giellouws.nl

beelden in oranjezon 2008-2010

Giel Louws


november 2008 In 2006 afgestudeerd aan de academie voor beeldende kunsten Sint Joost, Breda. Kernwoorden ten aanzien van het werk van Els zijn: vervreemdingen, ambivalentie. Media: video, fotografie, grafiek, tekenen, schilderen. www.elsdominicus.nl

beelden in oranjezon 2008-2010

Els Dominicus


januari 2009 ‘Ik heb nog nooit gefotografeerd wat ik heb gezien; ik heb nog nooit gezien wat ik heb gefotografeerd.’ www.vanakennatuurfotografie.nl

beelden in oranjezon 2008-2010

Ben van Aken


februari 2009 Job heeft met behulp van takken, wortels en stukken boom een beeldtaal gemaakt die laat zien dat, door iets apart te zetten en uit te lichten, het beeld nog mooier en/of sprekender wordt. Een effect dat ook voor mensen kan gelden: haal ze uit hun omgeving, buurt, doelgroep of werkkring en beleef ze als individu. Ervaar onbevangen hun humor, warmte en kracht en sloop daarmee je vooroordelen. Job de Jonge hoopt dat voor de kijker zijn beeldtaal verstaanbaar is maar de kijker ook de mogelijkheid geeft een eigen verhaal, sfeer of emotie te ervaren. ‘Bij de ingang van het expogedeelte van het bezoekerscentrum staat een kommetje zout. U kunt daardoor alles met een korrel zout nemen maar Niet negeren.’

beelden in oranjezon 2008-2010

Job de Jonge


april 2009 ‘Hallo Ben, Vanmiddag je kaartje ontvangen van Oranjezon. Direct een kijkje genomen. Wat een prachtige foto's. Van sommige kreeg ik kippenvel zo mooi, zo puur. Dank je wel!’ Janet

beelden in oranjezon 2008-2010

Ben van Aken


juni | juli 2009 Born in Amsterdam, living in Zeeland, the Netherlands. Loving the sea, salt air, storms, people, sheep, mud. Visual Artist. I work on installations, land art, but also, objects, rough wearables. I teach. Felt the weird way. Creative thinking, stubborn stuff, stubborn maker. If you want to see more or want more info go to www.elisv.nl

beelden in oranjezon 2008-2010

Elis Vermeulen


augustus 2009 VANISHING LANDSCAPES is een work in progress, gemaakt voor de expositieruimte van Het Zeeuwse Landschap bij natuurgebied Oranjezon. Tijdens een reis door Europa stuurde ik in een onregelmatig interval telkens twee beelden naar de expositieplek, alwaar Gerard WĂśsten zo vriendelijk was de werken in een door mij van te voren opgesteld raster te plakken. Het werk groeide dus naar een eindvorm toe die ik niet kende en waarvan ik het complete beeld pas leerde kennen bij thuiskomst. De toeschouwer kreeg dus een voorlopige voorsprong op de kunstenaar. Die voorsprong was voorlopig omdat ik telkens een gedeelte van het gecreĂŤerde beeld liet verdwijnen, om daarmee terug te keren naar de oorspronkelijke drager: het papier. Vandaar de ondertitel van VANISHING LANDSCAPES: all music emerges from silence to which sooner or later it must return. www.curiositas.nl

beelden in oranjezon 2008-2010

Hans Overvliet


september 2009 Trinettes grootste inspiratiebron is de natuur, haar fascinatie en verwondering voor wat groeit en bloeit, leeft of geleefd heeft, de vele vormen en lijnen. De motieven uit de natuur prikkelen Trinettes fantasie. In veel van haar werk zijn grillige planten en bomen zichtbaar. Deze zijn symbolisch omdat ze zich handhaven en groeien tegen elke verdrukking in. Het gaat Trinette om de vorm, dynamiek van planten en bomen. Een metafoor voor het leven; ieder wortelt op zijn of haar manier en zoekt daarin zijn eigen unieke weg. In de tekeningen wordt fantasie afgewisseld met de werkelijkheid. Zoals je de ogen over verschillende soorten planten laat gaan kun je de tekeningen bekijken en er telkens iets nieuws in ontdekken. Veraf en dichtbij. Zodat de toeschouwer hierbij zijn eigen verbeeldingskracht en fantasie kan aanspreken. www.trinetteledelay.com

beelden in oranjezon 2008-2010

Trinette Ledelay


oktober 2009 De gierzwaluw en de pissebed Beelden naar tekst van Rieks Veenker Het begon met een kort verhaal voor volwassenen: ‘De gierzwaluw en de pissebed’, geschreven door Rieks Veenker. Rieks benaderde Femke omdat hij graag een prentenboek voor kinderen wilde maken. Femke zei ‘ja’ omdat ze graag een boekje over diertjes wilde maken. Een klein liefdesverhaal tussen de gierzwaluw en de pissebed. Femke maakte niet alleen de illustraties bij de tekst, maar verzorgde ook de vormgeving van het prentenboek. Zo hield ze alles in eigen hand en kon ze woord en beeld tot één geheel maken. www.femkegerestein.nl

beelden in oranjezon 2008-2010

Femke Gerestein


maart 2010 ‘Jarenlang was Oranjezon één van de gebieden die ik vaak bezocht. Ik leerde over de natuur, de veranderlijkheid en de ingrepen. Ik onderzocht met mijn fotocamera. Zo begon wat later zou uitmonden in het boek 'Zee-land-schap'. De nabijheid van de zee is een belangrijk onderdeel van mijn leven en roept een steeds terugkerend verlangen op: de zee zien. Het zeelandschap blijft me boeien, al heb ik mijn werkterrein als fotograaf inmiddels verlegd.’ Eerdere tentoonstellingen waren er o.m. in Deltapark Neeltje Jans, Apeldoorn en Bergen op Zoom.

beelden in oranjezon 2008-2010

Petra Rouwendal


juni 2010 Speciaal voor de expositieruimte bij de ingang van natuurgebied Oranjezon maakte Kersouw een strip. Ieder beeld is vergroot naar A3 formaat. De originele tekeningen worden namelijk gemaakt op A6-formaat met een dikke viltstift. Het verhaal gaat over de wreedheid van natuur en mens. Kersouw heeft een ironische blik op de wereld omdat, zoals hij zegt 'het omgekeerde meestal ook waar is'. Die wetenschap is ontregelend maar relativering maakt de dingen dragelijk. Regelmatig worden nieuwe tekeningen geplaatst op Kersouws blog www.kersouw.wordpress.com.

beelden in oranjezon 2008-2010

Kersouw


augustus 2010 Monique studeerde aan de Willem Kooning Academie te Rotterdam en de Academie voor Beeldende Kunst te Gent. Thema’s die inspireren zijn: vergankelijkheid, kwetsbaarheid, mens en dier. www.moniquejasperse.kunstinzicht.nl

beelden in oranjezon 2008-2010

Monique Jasperse


november 2010 Dit ruimtelijk werk bestaat uit een Familieopstelling aan cocons. De spanning tussen de onderdelen verschuift, neemt toe en af, naarmate je de opstelling vanuit diverse hoeken bekijkt. In de psychotherapie is de familieopstelling een methode die probeert niet direct zichtbare relaties tussen familieleden en eventuele knelpunten daartussen te herkennen. www.comform.info | www.kipvis.com

beelden in oranjezon 2008-2010

Peter Steutel


beelden in oranjezon 2008-2010

Kunstenaars Ans Couwenberg Peter Steutel Els Dominicus Giel Louws Job de Jonge Ben van Aken Elis Vermeulen Hans Overvliet Trinette Ledelay Femke Gerestein Petra Rouwendal Jeroen van der Ham | Kersouw Monique Jasperse

Curator Peter Steutel Beelden | foto’s ©2008 | 2010 betreffende kunstenaar Peter Steutel | Hetty van Leur Hans Overvliet Stichting Het Zeeuwse Landschap Boswachter Gerard Wösten Jolein Meijers | Carolien van de Kreeke Catalogus ©2011 Peter Steutel | Hans Overvliet