Page 1

nr. 2 maart 2011

Ed Morel, Initiatiefnemer Cluster Villa Flora:

‘Dit is een superlocatie’ - Adviesbureau Metrum - Facility Support - Bouwbedrijf Pellikaan - Venlo GreenPark

Jón Kristinsson.

Villa Flora in brandpunt belangstelling


De schipper op zeilboot Villa Flora

4

‘Villa Flora is een gepolijst uithangbord’

6

‘Dit is een superlocatie’

8

‘Knallen om de deadline te halen’

12

‘Gebruikers van de Villa Flora zitten straks midden in kloppend hart Greenport Venlo’

14

‘Ik ben trots op Villa Flora’

16

Villa Flora in brandpunt belangstelling

18

4 8

Colofon

Dit magazine is een initiatief van het projectteam Villa Flora --------------------------

12

Tekst:

John Huijs, De Huijsschrijver Venlo --------------------------

Layout:

Ed Morel, 3Hoog Design B.V. --------------------------

Fotografie:

Sjaak Peters av-vormgeving Venlo --------------------------

Druk:

Henk Grafimedia Center,Venlo --------------------------

Coördinatie:

Bareld Rebbers, gemeente Venlo

2

16 Website: www.villaflora.nl


VOORWOORD Beste lezer, Voor u ligt de tweede uitgave van Villa Flora Magazine. In de vorige uitgave over de ontwikkeling van het groenste kantoorgebouw annex expositie ruimte van Nederland kwamen vooral de bouwer en zijn adviseurs aan het woord. Deze keer richten we de spotlight met name op de gebruikers. Voor de gebruikers doen we het per slot van rekening allemaal. De meeste eerste gebruikers zijn intussen bekend. Aan hun wensen willen we vanzelfsprekend tegemoet komen. Maar we realiseren Villa Flora ook voor gebruikers die over twintig, dertig en zelfs veertig jaar ruimte in het gebouw huren. De wensen van toekomstige huurders kennen we natuurlijk niet.Villa Flora moet daarom net zo flexibel worden als de gebruikers. Daarin ligt een grote uitdaging. Die gaan we in volle overtuiging aan, want alleen dan kan Villa Flora decennia lang een duurzaamheidsicoon blijven. Ik wens u veel lees- en kijkplezier en verwijs ik u graag naar de website www.villaflora.nl of www.villaflora.info als u meer wilt weten over de mogelijkheden in en rond Villa Flora op Venlo GreenPark! Leo Verbart Directeur Villa Flora BV

3


p o r e p p i h c s e D

4

‘Een boeiende opdracht, maar uiteindelijk gaat het niet om de ontwikkeling zelf; we dóen het allemaal voor de eindgebruikers’


Projectleider Fred Koiter:

a r o l F a l l i V t o o zeilb Fred Koiter van adviesbureau Metrum stuurt namens de gemeente Venlo de totale ontwikkeling van Villa Flora aan. ‘Een boeiende opdracht, maar uiteindelijk gaat het niet om de ontwikkeling zelf; we dóen het allemaal voor de eindgebruikers’, zegt de projectleider.

Fred Koiter hoeft niet lang na te denken voor een

Schipper

antwoord op de vraag wat Villa Flora tot zo’n interessante

Onder meer met het oog op die flexibiliteit past het

kantoorlocatie maakt. ‘Het groenste kantoorgebouw van

projectteam het ontwerp gedurende de bouw nog geregeld

Nederland is een icoon voor de regio én voor de gebruikers.

aan. Dat betekent dat ook van Koiter de nodige flexibiliteit

En dat terwijl de gebruiker er niet meer voor betaalt dan voor

wordt verwacht. ‘Bij dit project voel ik me net een schipper

een conventionele “kantoordoos”. Daar komt bij dat het

op een zeilboot. Recht voor me aan de horizon zie ik het

bedrijfsleven duurzaamheid op dit moment belangrijker vindt

punt waar ik aan moet meren, maar om daar te komen, moet

dan de overheid. Als huurder van Villa Flora sla je daarmee

ik soms links of rechts buiten boord hangen om de boot in

drie vliegen in één klap: je zit in een duurzaam en betaalbaar

evenwicht te houden. Een vorm van laveren die behoorlijk

icoon.’

wat stuurmanskunst vereist. Bij hevige deining kan ik gelukkig altijd rekenen op de hulp van de andere leden van

Exposure

het projectteam. Samen zorgen we er voor dat Villa Flora de

minstens veertig jaar mee kan. De aanpasbaarheid van het

verhuurbaarheid van het gebouw. ‘Zeker omdat de Floriade

gebouw komt niet alleen tegemoet aan de veranderende

2012 als eerste huurder van het expositiegedeelte voor veel

wensen van de huurders, maar is ook van belang voor de

exposure zorgt. Een adres hoeven de gebruikers straks niet

duurzaamheid en de vastgoedwaarde.’

Koiter

maakt

zich

daarom

geen

zorgen

over

op te geven om duidelijk te maken waar ze gevestigd zijn. De aanduiding Villa Flora voltstaat. Het gebouw blijft tot in lengte

Inmiddels is 60% van het kantoor langjarig verhuurd. Voor het

van jaren makkelijk verhuurbaar, omdat het zo flexibel is dat

expositiegedeelte verwacht Koiter nog ruim voor de zomer

elke toekomstige gebruiker het naar zijn hand kan zetten.

een huurder vast te leggen, die in het najaar van 2012 het

Dat gold eerst vooral voor het kantoorgedeelte en nu ook

stokje van de Floriade overneemt. Koiter: ‘Geïnteresseerden

voor het expositiegedeelte. Een toegevoegde kruipruimte

in het kantoorgedeelte moeten dus snel zijn.’

onder het expositiedeel maakt het mogelijk dat ook dit deel van het gebouw zich kan plooien naar de eisen van de tijd en van de gebruiker.’

5


‘Villa Flora is een gepolijst uithangbord’ Zo snel mogelijk, liefst begin september, wil Facility Support zijn intrek nemen in Villa Flora. ‘Dan zijn we in ieder geval helemaal op orde bij het begin van de Floriade, waar wij op deze superlocatie erg veel exposure van verwachten’, zegt directeur Henk Poels. Facility Support is een full-service bedrijf voor alle facilitaire

Tip top

diensten. Het bedrijf verzorgt de technische service en het

Henk Poels verwacht dat de Floriade zijn bedrijf flink

onderhoud van gebouwen, schoonmaakbegeleiding, legionella-

wat exposure oplevert. ‘In het half jaar dat de Floriade

preventie en maincontracting op facilitair gebied. Een deel van

duurt, krijgt Villa Flora elke dag enkele tienduizenden

de klanten is op Fresh Park Venlo gevestigd, de rest in andere

bezoekers over de vloer. Een vloer die door ons tip top

delen van Limburg, in oostelijk Noord-Brabant en het zuidelijke

wordt onderhouden, net als de rest van het gebouw.

deel van Gelderland. De klanten van Facility Support zijn actief

De gezinnen met kinderen hebben daar misschien geen

in de zorg, het onderwijs, de (semi-)overheid en de particuliere

oog voor, maar de zakenmensen onder de bezoekers

sector.

- onze potentiële klanten - mogelijk wel. Ook na afloop

Snelle groei

van de Floriade blijft Villa Flora veel mensen trekken. Natuurlijk zorgen wij er voor dat het uithangbord van de

Facility Support vestigde zich in 2002 op Fresh Park Venlo.

regio er gepolijst uit blijft zien.’

Het bedrijf maakt zo’n snelle groei door dat het op de huidige

De 520 vierkante meter die Facility Support op de eerste

locatie uit zijn jasje is gegroeid.

verdieping huurt, worden ingericht als kantoortuin met

Een paar jaar geleden overwoog Facility Support een nieuw

veel groen. Henk Poels: ‘Een transparant gebouw als

onderkomen op Fresh Park Venlo te bouwen, maar omdat het

Villa Flora moet je niet met hokjes vol gaan bouwen. Dat

bedrijf niet is gerelateerd aan de versmarkt kreeg het daar geen

zou ten koste van het ontwerp gaan. Om eenheid in de

toestemming voor. Achteraf is Henk Poels daar helemaal niet

inrichting te krijgen, hebben Volantis, 3Hoog Design en

rouwig om. ‘Het heeft ons geleid naar Villa Flora, een locatie

wij dezelfde binnenhuisarchitect ingehuurd.’

waar wij ons beter kunnen profileren dan op Fresh Park Venlo. Bovendien hebben wij maatschappelijk en duurzaam onderne-

Trots

men hoog in het vaandel staan en spreken de Cradle to Cradle

Henk Poels is er van overtuigd dat de regio tot in lengte

uitgangspunten me erg aan. Waar kun je dan beter zitten dan in

van jaren trots zal zijn op Villa Flora. ‘Dat geldt zeker ook

een gebouw dat ook volgens die principes is gebouwd en dat

voor mij. Maar ik vind het niet voldoende om er enkel als

helemaal in het teken staat van duurzaamheid?’

buitenstaander trots naar te kijken als ik ook deel kan uitmaken van Villa Flora.’

6


Directeur Henk Poels van Facility Support

7


8


‘Dit is een superlocatie’ Initiatiefnemer Cluster Villa Flora:

Eigenaar Ed Morel (48) van 3Hoog Design B.V. in Panningen opent in Villa Flora – op de derde verdieping uiteraard – een bedrijfsverzamelgebouw voor een twintigtal zelfstandigen op het gebied van marketing en communicatie. ’Cluster Villa Flora’ is de werknaam van dit creatieve knooppunt.

Onder

zelfstandige

grafisch

ontwerpers,

fotografen,

Aanvankelijk

had

3Hoog

het

industriële

monument

webdesigners, tekstschrijvers en andere disciplines op het

Nedinsco aan de Maas op het oog als locatie voor het

gebied van marketing en communicatie bestaat volgens

bedrijfsverzamelgebouw. Toen daar geen schot in kwam,

Ed Morel grote behoefte aan een plek waar ze op zelfstandige

verzette Morel de bakens richting Villa Flora, ook al ligt dat

basis kunnen samenwerken.

niet op loopafstand van het Venlose centrum.

Klankbord

Inspirerend

Ed Morel: ‘Veel kleine zelfstandigen in dit vakgebied werken

‘Villa Flora is de perfecte locatie voor dit initiatief. Ga maar

thuis en missen daar een klankbord. Bovendien zijn ze als

na: het gebouw ligt in de oksel van de snelwegen A73 en

zzp’er gedwongen om hun eigen acquisitie en administratie

A67 en is daardoor vanuit alle richtingen makkelijk en snel

te verzorgen, waardoor ze maar beperkt tijd hebben voor hun

bereikbaar. De Floriade zet de locatie in 2012 een half jaar

eigenlijke werk. Daar komt bij dat veel grote opdrachtgevers

lang wereldwijd nadrukkelijk in de spotlight. Na afloop is

het riskant vinden om met een éénpitter in zee te gaan. Een

Venlo GreenPark een hot spot voor duurzame en innovatieve

samenwerkingsverband van verschillende disciplines biedt

bedrijven, die gebruik kunnen maken van de expertise

op al deze punten uitkomst. Alle partijen blijven zelfstandig,

van de specialisten van Cluster Villa Flora. De parkachtige

maar profiteren wel van de voordelen van het collectief.’

omgeving is erg inspirerend en biedt straks de mogelijkheid om bijvoorbeeld met een klant een wandeling te maken om

De huurders van ‘Cluster Villa Flora’ beschikken over een

ideeën voor een bepaalde campagne op te doen of om die

(mobiele) werkplek en kunnen gebruik maken van centrale

ideeën liggend op het gras met medewerkers van ‘Cluster

voorzieningen als spreekkamers, presentatieruimten en

Villa Flora’ uit te werken. Het innovatieve kantoorgebouw

profiteren van het schaalvoordeel van de gezamenlijk inkoop

zelf vormt sowieso een erg inspirerende werkomgeving. De

van onder meer telefonie, secretariaat en administratie.

creativiteit spat van het ontwerp af. Kortom: Villa Flora is een superlocatie.’

project: Voor meer informatie over dit unieke

Ed Morel T.

06 21 59 35 51

9


0


11


Over een half jaar moet de oplevering van Villa Flora een feit zijn. Dat kan alleen als de bouwvakkers lange dagen en lange weken maken en zij ook in de bouwvak doorwerken. ‘Daar heb ik veel respect voor’, zegt uitvoerder Ben van Berkel van BV.

Precies één jaar kreeg Pellikaan om Villa Flora te realiseren. Uiteraard

Bouwpakket

hield de bouwer rekening met een bepaald aantal niet-werkbare

Het goede nieuws is dat 95% van alle benodigde

dagen in verband met winterse omstandigheden. Niemand kon

staal- en betonconstructies en ook de kozijnen

vermoeden dat de winter al zo vroeg, zo hard en zo lang zou toeslaan.

intussen is geproduceerd. Het komt er op neer dat

Eindstreep Om de extra verloren dagen in te halen, zette Pellikaan op 10 januari

al die voorgefabriceerde onderdelen nu als een bouwpakket in elkaar worden gezet. Daardoor schiet de bouw de laatste weken razendsnel omhoog.

2011, de dag waarop de bouw hervat kon worden, een ploeg bouwvakkers in die zes dagen per week twaalf uur werkt. Van Berkel

Ook de bouw van het Innovacomplex, de andere

gaat er van uit dat dit 12-6 schema tot het einde van het project nodig

blikvanger op Venlo GreenPark in aanbouw, vordert

is om de eindstreep op tijd te halen.

vlot na de vorstperiode. De aanleg van de Floriade is volgens woordvoerder Robert Bouten niet vertraagd

‘Omdat wij rond de jaarwisseling nog met het grondwerk bezig

door de vroeg ingetreden winter. Sterker nog: de

waren, was het de vorst die ons toen parten speelde. Nadien hebben

aanleg van het park ligt zelfs vóór op schema.

we last gehad van de hoge waterstanden in de rivieren. Het was de bedoeling dat een groot deel van het bouwmateriaal per schip zou

Motivatie

worden aangevoerd. Aanvankelijk lukte dat ook, maar met de hoge

Van Berkel is blij dat ook bij de bouw van Villa

waterstanden waren we genoodzaakt om alsnog materiaal over de

Flora de vaart er weer lekker in zit. ‘Dat motiveert

weg vervoeren. Uiteindelijk zijn we ook nog de dupe geworden van

de bouwvakkers om in dit tempo door te gaan.

het ongeluk op de Rijn bij de Lorelei. Doordat de schepen met ons

Motivatie is belangrijk, want we moeten met de

materiaal dat punt wekenlang niet konden passeren, moest ook dat

hele ploeg elke dag knallen om de deadline te halen.

spul over de weg vervoerd worden. Al met is dat in logistiek opzicht

Maar we zorgen er hoe dan ook voor dat we op 1

nu even een heel gepuzzel. Lastig, maar dit is overmacht. Wachten

september 2011 de sleutel van het gebouw over

tot het moment dat de scheepvaart de Lorelei weer kon passeren,

kunnen dragen en dat het terrein rond Villa Flora

was geen optie.’

grotendeels is ingericht.’

2


Uitvoerder Ben van Berkel:

‘Knallen om de deadline te halen’

13


‘Gebruikers van de Villa Flora zitten straks midden in kloppend hart Greenport Venlo’

4


Directeur Jan Linssen van Venlo GreenPark: De huurders van Villa Flora werken straks vanuit een inspirerend, transparant gebouw met aan alle kanten zicht op groen. Maar Villa Flora staat niet in the middle of nowhere; het gebouw maakt deel uit van Venlo GreenPark, een innovatief bedrijventerrein in het groen. Venlo GreenPark is de fysieke weerslag van Greenport

De gebruikers van Villa Flora krijgen op Venlo GreenPark

Venlo, vlakbij Fresh Park Venlo. Venlo GreenPark is het

volop de gelegenheid om kennis met anderen te delen.

werklandschap van de toekomst. Het bedrijventerrein biedt

Dat kan bijvoorbeeld in het atrium van het nabijgelegen

ruimte voor kennisintensieve bedrijven in verschillende

Innovacomplex, waar kennis en business elkaar kunnen

disciplines, met name op het gebied van agro en food,

ontmoeten.

logistiek en duurzaamheid. Zoals de naam al doet vermoeden geeft Venlo GreenPark ook volop ruimte aan

Lunchwandelingen

groen, bos en nieuwe natuur.

Linssen: ‘Mensen die straks in Villa Flora werken, kijken aan alle kanten uit op groen. De parkachtige omgeving leent zich

Directeur Jan Linssen van Venlo GreenPark: ‘Ook voor

bijvoorbeeld uitstekend voor inspirerende lunchwandelingen

sport, ontspanning en cultuur kun je op Venlo GreenPark

en besprekingen in de openlucht. Werken in het groen op een

terecht. Het is daarmee een gebied dat niet alleen op

bedrijventerrein dat ruim is opgezet en waar hoogwaardige en

werkdagen van acht uur ’s ochtends tot vijf uur ’s middags

duurzame architectuur vanzelfsprekend is, ervaar je dat nog

leeft, maar waar 24 uur per dag wat te beleven is, ook in het

wel als werk? Zonder gekheid, ik denk dat alle partijen die op

weekeinde.’

Venlo GreenPark actief zijn straks van elkaars aanwezigheid

Consumentenconcepten

zullen profiteren. Dat is prettig voor die partijen, maar uiteindelijk zijn de ontwikkelingen op Venlo GreenPark op het

‘In het werklandschap van de toekomst vervaagt de grens

gebied van duurzaamheid, innovatie, logistiek, kennistransfer

tussen werken en vrije tijd, tussen geld verdienen en

en marktgerichtheid van belang voor het welzijn van de hele

geld spenderen. Het wordt ook een plaats waar kennis

samenleving.’

en business samenkomen, een plek ook waar bedrijven nieuwe consumentenconcepten kunnen testen. Experiment,

Groot netwerk

Expertise en Experience zijn er nauw met elkaar

Linssen: ‘Venlo GreenPark heeft de gebruikers van Villa Flora

verbonden.’

al met al een heleboel te bieden heeft: een rustgevende en inspirerende groene omgeving, een groot netwerk op gebied van kennis en innovatie, businesskansen. Kortom: de huurders van Villa Flora zitten straks midden in het kloppend hart van Greenport Venlo.’

15


‘Ik ben trots op Villa Flora’ Projectmanagementbureau Metrum levert in de persoon van Fred Koiter de projectleider van Villa Flora. Directeur Gé Vossen is erg trots op dit project. ‘Juist omdat de ontwikkeling en de invulling van dit bijzondere gebouw in dit tijdsgewricht geen peulenschil is en we het tóch voor elkaar krijgen.’ Metrum is met circa zestig medewerkers actief in heel

Vossen hoefde dan ook geen seconde na te denken over de

Nederland. Het adviesbureau houdt zich met name

vraag of Metrum leiding wilde geven aan de ontwikkeling van

bezig met integrale gebiedsontwikkeling. Dat kan gaan

Villa Flora. ‘Dit is een ambitieus en fantastisch project. In een

om woongebieden, bedrijventerreinen, kantorenparken

crisistijd is het een extra grote uitdaging om dit op te pakken.

en stadscentra. Als procesmanager heeft Metrum

Het is een bijzonder object, vanwege de innovaties op het gebied

vooral een reputatie hoog te houden als het gaat

van duurzaamheid die er in verwerkt worden. Het staat in een

om de financiële onderbouwing en begeleiding van

bijzondere omgeving namelijk: Venlo GreenPark. Het wordt in

grootschalige private en publieke projecten. Vossen:

eerste instantie gerealiseerd voor een bijzondere gelegenheid

‘Wij staan te boek als een bureau dat ambitieus en

namelijk: de Floriade. Dat betekent ook dat de einddatum keihard

tegelijkertijd realistisch tegen zaken aankijkt. Met

is. En dat alles, moet tot stand komen tijdens een crisis. Als je

andere woorden: je kunt de mooiste plannen bedenken,

dan bedenkt dat 60 procent van de kantoorruimte een half jaar

maar als ze financieel onhaalbaar zijn, sta je met lege

vóór de oplevering al verhuurd is, mag je van een groot succes

handen. Sinds op ons vakgebied de exploitatie van

spreken. Er zijn makkelijkere complexen die minder succesvol zijn

grond, opstallen en beheer steeds meer integraal wordt

dan Villa Flora.’

benaderd, besteden wij ook heel nadrukkelijk aandacht aan het duurzaam beheer van objecten.’

Track record

Exposure Voor Metrum levert Villa Flora dan ook een behoorlijke exposure op. Vossen: ‘Apetrots ben ik op Villa Flora. Daar kan ik mee naar de

Die integrale expertises van Metrum vormen de reden

Zuid-as in Amsterdam. Zeker van de duurzaamheidsaspecten aan

dat de gemeente Venlo Metrum benaderde voor de

Villa Flora verwacht ik veel. Aan de vooravond van de verwachte

begeleiding van de ontwikkeling van Villa Flora. ‘Daar

bevolkingskrimp met alle bijbehorende ‘beren op de weg’ moeten

komt bij, dat Metrum niet alleen een track record heeft

overheden, projectontwikkelaars en woningcorporaties veel

op het terrein van gebiedsontwikkeling maar ook voor

verder vooruit kijken dan zij de afgelopen decennia gewend

opstalontwikkeling, met veel kennis van de private

waren als het gaat om gebiedsontwikkeling. Het begeleiden van

markt.’

dat proces zie ik als een grote uitdaging voor projectmanagers.’

6


Directeur GĂŠ Vossen van projectmanagementbureau Metrum

17


8

Villa Flora in brandpunt belangstelling


Ontwerper Jón Kristinsson: Al lang voordat de eerste schop in de grond ging voor de bouw van Villa Flora stond het innovatieve gebouw in het brandpunt van de belangstelling van ervaren en aankomende architecten. Ontwerper prof. ir. Jón Kristinsson geeft graag gehoor aan uitnodigingen om in binnen- en buitenland gastcolleges en spreekbeurten te houden over Nederlands groenste kantoor annex expositieruimte. ‘Het is toch ook de BV Nederland die ik daarmee verkoop.’ Het Australische Melbourne was de eerste stad waar Jón Kristinsson

Volgens Kristinsson zijn de in Villa Flora opgenomen

in 2008 een lezing gaf over Villa Flora. ‘De World Sustainable

energiebesparende technieken over de hele wereld

Building organisatie had mij gevraagd om daar een lezing te geven

toe te passen, al zal de ene techniek in het ene deel

tijdens een congres over duurzaam bouwen. Vanzelfsprekend greep

van de wereld meer effect sorteren dan in het andere.

ik de gelegenheid aan om uitgebreid stil te staan bij Villa Flora, mijn

‘In onze contreien is veel energie nodig voor het

nieuwste project op dat moment. Na afloop zei de voorzitter van de

verwarmen van een gebouw. In de Golfstaten moeten

vereniging van Australische installatiebedrijven dat de toehoorders

ze een gebouw meestal koelen. Dat kost vijfeneenhalf

nooit zo’n positief toekomstperspectief was geschetst over de tijd

keer zoveel energie als verwarmen. Daar is het dus

ná de olie.’

extra rendabel om bij voorbeeld te investeren in

Visie

een nieuwe duurzame dakconstructie waarop ’s nachts door uitstraling een beetje luchtvochtigheid

Nu de bouw van Villa Flora heel snel opschiet en de opening van

condenseert of bevriest en die zo dan de volgende

de Floriade met rasse schreden nadert, wordt Kristinsson steeds

ochtend tegelijk ook drinkwater levert.’

vaker uitgenodigd om aan de hand van dit kantoor van de toekomst zijn visie op duurzaam bouwen te etaleren, onder meer door het

Gemeengoed

post academisch onderwijs voor architecten aan de Technische

De state of the art technieken waarmee Villa Flora

Universiteiten in Delft en in Eindhoven.

vol zit, zijn over een paar jaar ook gemeengoed in

Integraal ontwerpen

de woningbouw, voorspelt Kristinsson. ‘Een aantal duurzame technologieën die in eerste instantie voor

Kristinsson: ‘Mijn belangrijkste boodschap is altijd dat de toekomst

Villa Flora zijn ontwikkeld, worden inmiddels al in

van de bouw ligt bij integraal ontwerpen, denken vanuit één concept

andere projecten toegepast. Dat geldt bijvoorbeeld

en daar de beste technologieën bij zoeken om dat te realiseren.

voor de volledig herbruikbare betonconstructie.

Architecten zijn meestal vooral of alleen met de vorm bezig. Integraal

Als het ooit nodig is, kun je Villa Flora helemaal uit

ontwerpen impliceert dat alle betrokken partijen – om te beginnen

elkaar schroeven en de onderdelen elders opnieuw

de architect – van meet af aan nauw met elkaar samenwerken aan

gebruiken.’

een duurzaam eindresultaat.’

19


0


21


Villa Flora BV opgericht

Thema volgende uitgave

Voor de realisatie en exploitatie van Villa Flora is onlangs een BV opgericht.

De temperatuur in Villa Flora wordt geregeld door Directeur van deze exploitatiemaatschappij is Leo Verbart, project

toepassing van korte termijn energie-opslag met

directeur bij de gemeente Venlo.

behulp van PCM (phase change material). Bij een bepaalde omslagtemperatuur verandert de

De gemeenten die samen de Regio Venlo vormen, kunnen

fase van het materiaal van vast naar vloeibaar of

aandeelhouder worden van Villa Flora BV. Op die manier krijgen zij

andersom. Daarbij komt warmte of koude vrij,

de kans om mee te profiteren van de uiteindelijke opbrengst van

die korte tijd wordt opgeslagen om de kas later

de exploitatiemaatschappij.

te koelen (doorgaans overdag) of te verwarmen (meestal ’s nachts). Méér over deze en andere

Het is de bedoeling dat een particuliere partij Villa Flora uiterlijk

state of the art technieken die in Villa Flora

over ongeveer negen à tien jaar overneemt. Op dat moment wordt

worden toegepast in de volgende uitgave van

de BV opgeheven.

Villa Flora Magazine, die vóór de zomervakantie verschijnt.

Floriade opent binnenkort kabelbaan Het duurt nog dertien maanden tot de opening van de Floriade, maar binnenkort kunnen belangstellenden het terrein – en dus ook Villa Flora – al bewonderen vanuit een kabelbaan van ruim één kilometer lang.

Commissaris der koningin Léon Frissen opent de baan, die

De bouw van de dertig meter hoge kabelbaan met 42

De kabelbaan en het door vormgever Daan de Haan duurzaam

achtpersoons cabines is momenteel in volle gang. Het

ingerichte preview center, waar bezoekers the making of de

Oostenrijkse bedrijf Silvretta gaat de baan exploiteren.

Floriade kunnen volgen, zijn open van donderdag tot en met

Volgens woordvoerder Robert Bouten van de Floriade is

zondag. In oktober sluit de kabelbaan tot aan de opening van

er nu al veel belangstelling voor een ritje in de grootste

de Floriade. Tijdens de wereldexpo is de kabelbaan elke dag

kabelbaan van Nederland, dat circa tien minuten duurt.

open. Na afloop van de wereldexpo, in oktober 2012, gaat de

2

vierduizend bezoekers per uur kan vervoeren, op zaterdag 16 april. Met ingang van 17 april kan het publiek het Floriadeterrein in vogelperspectief bewonderen. Reserveren is vanaf 26 maart mogelijk op www.floriade.nl.

baan terug naar het land van herkomst, Oostenrijk.


EXPLO ITA EXPLOITA ILLA F TIEMAATSC TIEMAAVTS HAPPIJ CHALPOPR VILLA FLO IJA B.V. RA B.V.

onderw

erp E xploitatie m

aatsch

onderwer

p Exploita tie

maatschapp

ij Villa Flor

Geach

te hee

appij V illa Flora

r/ mev

a B.V. oper

rouw,

ationeel

B.V. op

eration

eel

uw kenmer k uw brief d. d. ons kenm erk behandel d door telefoon e-mail website bijlage(n) datum

uw ken merk uw bri ef d.d. ons ke nmerk beh 20 2011andeld dooErXPLO 11/023 ATIEMAA telefo/0o23 F. KIT oite TSCHAPP r F. Koitenr V IL LA IJ e-mail ORA B.V. 077FL 3 5 9 9507 077 359 95 07 websit info@vi e lla info@villafl uw kenm ora.nl wwwerk flora.nl .villaflo ww uw ra.nl bijlagw.evillaflora.nl brief d.d. (n) ons kenm datum geen erk 2011/023 geen behandel d door 9 febru ari 2011 F. Koiter 9 februari 2011telefoon 077 359 95 e-mail 07 info@villafl website ora.nl www.villafl ora.nl bijlage(n) ge en datum 9 februari 2011

Met in gang on van de heerk/om herwder ploitatiemaa ndev epn isExV enrowuw e ,u no illa Flo tschappij Villa Fl ora g niet ra B.V v . opera B.V. operationeel ra g en de Met inga tionee ng va adres Wne he l. Eerd reade s ering lisnere is nVilla F er we konden w etc. va ons, d lora B.V. rd u a e ugeno n de B mgeeninet at dez operatio l geïn te vr .V. te ne forme ag e Venlo el en de ad gebru erd da gekom nu op resseroinmzetting . Eerder werd u t de B o n g al e o ie et n zon Geach geïnform iken. Nu w k bij u uw mo c. van de We realis .V. is d ee te er vert heer/ m et wo B.V.ete rd dat de el! enge aanond opgeri eren a c rd ra ev br tieuivke s, e gda B.V. is op rouw, en ve cht, m ging d em t de n. ra gemeent N ze a e rzond gericht, m aar to gt.uUwzel! oorge enteom ze e Vven tti erzlooenu e z ng en s aar toen n. Het ult zic ou stu ook bij tuurd k op e h u re k a n een actie rijgen afvrag ntwoo M n dnieeu gekomen et . w in H m a ga o oe d . ng ewel d vraaOgto.kUm rd is, en of resse t w zonder ve va or n de he n d ri e e de zu a ng aa verzon etltdzi erdere rtragingkond ecch deVn.villoaoet aan de ge In rFoloan aftivragen t we post, n te p n is lara door en post g nra stw gewsteuu bBeoo meehnt es zal of eerder die bij assen H u rd .V nokr ste .rdop etegzo ericht g ijg niet misder evu . en er gee e post ge de ge ,eat envr da al st aan d ag .O t sne urnen. Hoe verzoeke v pio wt edelpo v ok o . a E maa de n m er e st eennde et de ad p v , roblee richt decl n de erpad us zondier bi erplichwel de vo rear wer ssaterieinsg et te bin licre d j de u htiss al m or ge d ti nen is zalc.erva ngerninieg W ngen, er pro ons best mge o ïn ee n fo nt n ts e aa rm ge e de re ta n en ee binnen emde po bleme t zondtealpa die do iser rdanda oploss prBob .V.lete , en ss a is t ge en de on st em ls n e o brts . dus zond r de g ing vo u Bd.V on uita ij u kean n.b,N ez.eistoopgeric gemeerntmeer op ds, dat de ze om emze In het ge er proble or ku alosnwsuelkde eetti ht, maar ch !om e B.V. nng nnen e Venlo nu val van ve men bij on te zoo zet, to wch illen w toen ijnkabi vinden kaw rplichtinge opnieu s komt, w ueeen ac n omve anj g e u to verplicht Ik ko ge . m tie ill n, g rg oe en en aan e vraagt. die do ch t awaor ing ni w zo beetn zo e nd n u de or , er to U n n v de ch vem er nd zult zich erzve waarv ge rtra rz zeer on o gi ee de e ng aa kem oplossin sc k nt af ee n. a n dojnoraa en wij Het antw n u v e zi vragen of r vanr op ge ee geng g vohor stuu an dade apku u dit eerdere oo egrd . nten zo t de pijnn aan kren de Bm.V ijgen Vilen ovu gauran enbaa rd is, damt ewneinpo post geric . Orv vilo la F rettka waa ve g bste,n ndra en, .ve okanmuet kde enrz ige a erst oekenpde Hrz r te m oeoe ht aan de goede t deabi wel di vanclmar B..V m de ke t dj e a at n de e vo ., maa adresss en k ie basis w n e or ings be ij u dion n,ge zegemeente zant eringwaa erkning l s z er t be o ke r met Ik ben er voor e d da nb st ena binnen is t de aaem te epa tw pr de r ze ers te ob dezelf zeker va en ha e ss po m le en e st em ak t r saon va.nuit endu de me s da , zo rmonie n dat de In zotnd mets nta het pro schappij wer hetig pret e er prob nsen ean uze sa t ge e , als u deze sam lem vam e sa Villa Flora wordt ject V l va enen toch menw eebinj ons ko n ennwve rpng erki illa Flo voortg B.V., mve lic etrkn,ing ht mt, willen in goede baMe ee ge rp aa rs ra lic e r met htin zet. B vanu dieit do e we u toch n g sist vo de ni vrior or n he ze et u o de t lfd end projec uwen vanuit ezomnd getmVee ee er elinjkha en m se op nt rm ee ill a n wor a Felozirajnen e groon de ex an ee r op Directe dt vo uzinegsa deorBtg aanu vom elo ploitati ngeg t,iess .Vez orenku u dag . ka ur Exp vaaa etn wnn nunitnen enngvinden erki . Bov emaa deitw ouerwga loitatie exaa d tie enan rv ple t, ve . purom oinan aa ta rzoe n ee va je maats ke n cntt-m aa ui n endin bie td w agen ij uddiprt ke t egebe Ik ben erchappij V Met vriend oj nb n nt dat deze ect aa r te bied zeker vailla Flo m elijke groe t ee ak n en, zoda n dat de ra B.V t, t we er sa schappij Directeu pret.tige men een Villa Flora r Exploita samenw erking ee tiemaats go B.V., maa chap edpi rs r t vanuit he e jba met deze sias Fvo Vill t project lfde men loor ra ee n .harmon B.V V se illa Flora n wordt vo ieuze sa en nu va ortgezet menwerki nuit de ex . Bouwen ng ploitatiem aan een aatuitdagen d project Met vriend biedt een elijke groe t, Directeu postad Ing. L r Exploita res .G.M. tiemaats Verba p/a Prin chappij V rt postadrespostcode sessesi illa Flora ngel 30 p/a Prinses5911 H B.V. b e zo eka sesin T V post

Geachte

Ing. L.G.M

. Verbart

Ing. L.G.M

. Verbart

enlo gel 30 dre code 59 s G rniz oenwe bezoekadtelefoon 11 HT Veanlo g 3 Ve res Ga 0 nlo 7 te rn 7 izo -3 le enweg 3599Ve fax telefoon 50nlo 7 0 07 7 in 77 35 99507-359 66 telefax ternet 84 www.vill 077-359 66 e internet mail 84 aflora info@vi post.nl www.villafl KvK ora.nlllaflora adres email p/a Prinses 514779 po .nl BTW n info@villafl sesingel 30 ora.nl20 stcode r. KvK 5911 HT Ve 850040 be 51477920 b nlo 334B0zo ek BTW nr. ank ad res Ga 1 rn S izo 85004033NS 95 telefo enweg 3 Ve 4B01 730 10 on bank nlo 22 077-359950 SNS 95 73 7 0 1022 telefax 077-359 66 internet 84 www.villafl ora.nl email info@villafl ora.nl KvK 51477920 BTW nr. 85004033 4B01 bank

23


nr. 3 juli 2011

Holcon BV ThyssenKrupp Liften Terberg Systeemintegratie Directeur Jan Houwen van Volantis

‘Het spannendste komt nog’


‘Villa Flora uniek door energiezuinige techniek’

4

‘Het spannendste komt nog’

6

Villa Flora als ultieme symbool van regionale samenwerking

8

Ook liften dragen bij aan milieuvriendelijkheid Villa Flora

10

Legoblokken die met Meccano aan elkaar zitten

12

Vlaggen in top

14

‘Bouwers zijn trots op Villa Flora’

16

4 6

Colofon

Dit magazine is een initiatief van het projectteam Villa Flora --------------------------

8

Tekst:

John Huijs, De Huijsschrijver Venlo --------------------------

Layout:

Ed Morel, 3Hoog Design B.V. --------------------------

Fotografie:

Sjaak Peters av-vormgeving Venlo --------------------------

Druk:

Henk Grafimedia Center,Venlo --------------------------

Coördinatie:

Bareld Rebbers, gemeente Venlo

2

12 Website: www.villaflora.nl


VOORWOORD Beste lezer, Voor u ligt de derde uitgave van Villa Flora Magazine. In de vorige uitgaven over de ontwikkeling van het groenste kantoorgebouw annex expositieruimte van Nederland kwamen vooral de bouwer, diens adviseurs en de gebruikers aan het woord. Deze keer vestigen we de aandacht op een aantal toegepaste technieken en de bedrijven daarachter. Want het zijn vooral de energiebesparende technieken en dan met name de combinatie daarvan die Villa Flora maken tot een duurzaamheidsicoon. Uiteraard besteden we ook aandacht aan de voortgang van de bouw, die begin april het hoogste punt bereikte. Over ongeveer acht weken al wordt Villa Flora opgeleverd. Om de geplande opleveringsdatum te halen gaan de werkzaamheden tijdens de bouwvakvakantie gewoon door. We wensen de bouwvakkers daarbij alle succes. De redactie

3


PCM-units gebruiken geen energie Projectleider Fred Koiter is erg blij met de toepassing van PCM’s in Villa Flora. Hij legt uit waarom: ‘Doorgaans wordt water gebruikt als transportmiddel van warmte of koude. PCM’s zijn een soort accu die warmte of koude opslaat, zonder dat je daar energie in hoeft te stoppen. Het enige wat je verder nodig hebt is een ventilator om er voor te zorgen dat de PCM-unit zijn warmte of koude efficiënt aan zijn omgeving afgeeft en die kan op zonne-energie draaien.’ ‘In een PCM-unit zit een bepaalde stof die stolt of vloeibaar wordt bij de temperatuur die je in een ruimte wilt handhaven, zeg 20 graden Celcius. Wordt het warmer dan die temperatuur, dan nemen de PCM’s de overtollige warmte op door over te gaan van een vaste naar een vloeibare vorm. Zakt de temperatuur onder de kritieke waarde, dan stollen de PCM’s en geven daarbij warmte aan de omgeving af.’ In Villa Flora worden de PCM-units geplaatst in de ventilatiekanalen, waar zij onzichtbaar hun werk doen. Om bezoekers kennis te laten maken met deze innovatieve techniek krijgen twee units bewust een plaats op een zichtbare plek in het expositiegedeelte. Koiter: ‘Dan kan het publiek zien dat er helemaal geen draden of leidingen naar of van de units lopen en ze dus geen energie verbruiken. Ik kan me voorstellen dat PCM’s binnen afzienbare tijd ook in woningen toegepast worden, bijvoorbeeld om de slaapkamer op een aangename constante temperatuur te houden.’

‘Villa Flora uniek door energiezuinige techniek’

4


Marc Bennebroek van Terberg Systeemintegratie: Terberg Systeemintegratie uit IJsselstein is verantwoordelijk voor de installatie van de diverse milieu- en energiebesparende technieken die in Villa Flora worden toegepast. ‘Villa Flora wordt de komende jaren steeds energiezuiniger’, zegt technisch directeur Marc Bennebroek van Terberg. Terberg zorgt voor de uitwerking en uitvoering van het

Het voert te ver om hier alle toegepaste technieken

installatieontwerp van ingenieursbureau Volantis uit Venlo. Het

uitvoerig te beschrijven. Enkele opvallende technieken

bedrijf uit IJsselstein is verantwoordelijk voor de aanleg van

zijn het waterloze urinoir en het gebruik van hemelwater

onder meer verwarming, koeling, ventilatie, riolering, sanitair

voor het spoelen van de toiletten, het grijze water

en elektrotechniek. ‘Eigenlijk alles behalve de liften’, zegt Marc

genaamd. Opmerkelijk is ook het vacuümtoilet. Een

Bennebroek.

traditioneel toilet gebruikt 6 tot 9 liter water terwijl het vacuümtoilet slechts één liter grijs water per

Terberg realiseert elk jaar één of twee energiezuinige projecten.

spoelbeurt verbruikt. Samen met de ontlasting en het

Vorig jaar was het bedrijf betrokken bij de bouw van de

toiletpapier gaat dat water naar een vergistingstank. Het

Bussumse watertoren, het gebouw dat momenteel te boek

methaangas dat hierin ontstaat, wordt gebruikt om de

staat als het meest duurzame kantoorgebouw van Nederland.

cv-ketel te laten branden.

Uniek

PCM’s

Het installatieontwerp van Villa Flora is er op gericht het meest

Opmerkelijk is ook de toepassing van PCM’s (phase

energiezuinige gebouw te worden van Nederland. Juist de

change materials). PCM’s zijn stoffen die warmte

combinatie van heel veel technieken maakt Villa Flora uniek.

opslaan of juist afgeven. De PCM’s hebben een neutrale basistemperatuur waarmee de ventilatielucht in het

Villa Flora wordt straks voor een belangrijk deel verwarmd en gekoeld door gebruik te maken van een warme en koude

expositiegedeelte kan worden gekoeld of verwarmd.

bron in de bodem. ’s Zomers kan het overschot aan warmte

Betonkernactivering

aan de warme bron worden toegevoegd, waardoor die verder

Belangrijk voor de energievoorziening is verder dat

opwarmt. Hoe warmer die bron, hoe sneller en energiezuiniger

Villa Flora gebruik maakt van zijn betonmassa. Door

het water kan worden gebruikt voor het opwarmen van het

middel van een leidingstelsel dat in de betonkern is

gebouw.

aangebracht, kan warmte of koude in het beton worden

Doorladen Bennebroek: ‘Het zogenaamde doorladen van de bron duurt

opgeslagen die langzaam aan de omgeving wordt afgegeven. Hiermee wordt voorkomen dat er grote temperatuurschommelingen in de ruimte ontstaan.

ongeveer drie jaar. In die tijd wordt Villa Flora dus steeds energiezuiniger. Feitelijk komt het er op neer dat we pas over een jaar of drie precies weten hoe energiezuinig het gebouw uiteindelijk is. Maar dát het een erg duurzaam gebouw is, dat staat op voorhand vast.’

5


‘Het spannendste komt nog’ Ingenieursbureau Volantis uit Venlo heeft uitgedokterd welke energiebesparende technieken allemaal in Villa Flora samengebracht konden worden. ‘De keuze voor een bepaalde techniek is vaak een gevecht tussen energiezuinigheid, comfort en financiële haalbaarheid’, zegt senior specialist/adviseur Wietse van der Zanden van Volantis. De economische crisis heeft er voor gezorgd dat duurzaam-

andere provincies tot 30 graden zouden mogen gaan,

heid nog hoger op agenda is komen te staan dan voor die

zou een warmtepomp slechts marginaal ingezet hoeven

tijd. Inmiddels is er een behoorlijk aantal energiebesparende

te worden. Gelukkig leveren de zonnecollectoren op de

technieken beschikbaar.

later toegevoegde pergola genoeg energie om de warm-

Optelsom

tepomp aan te drijven.’

‘Dat wil niet zeggen dat Villa Flora de optelsom is van alle

Per saldo heeft Villa Flora alleen (groene) stroom van

mogelijke technieken’, zegt Wietse van der Zanden. ‘Volantis

het net nodig voor de verlichting en kantoorapparatuur.

is om te beginnen niet blanco begonnen. Er lag al een basis

Daar kan nog verandering in komen als uiteindelijk van

in de uitgangspunten van de eetbare stad en het zonneterp-

alle mogelijke opties gebruik wordt gemaakt, zoals de

concept. In opdracht van de Stichting Innovatie Glastuinbouw

eerder genoemde parabolische dakschalen.

Nederland heeft Jón Kristinsson die uitgangspunten uitgewerkt tot een state-of-the-art ontwerp. Hij heeft er extra elementen

Van der Zanden: ‘Tijdens de ontwikkeling en zelfs nog

aan toegevoegd, waaronder de nooit uitgevoerde parabolische

tijdens de bouw zijn sommige technieken vervangen

dakschalen van het gemeentehuis in Lelystad. Volantis heeft

door andere. Ook in een duurzame wereld leiden meer-

onderzocht welke technieken passen bij de energiebehoefte

dere wegen naar Rome. Overeind blijft dat Villa Flora

en het vereiste comfort van het gebouw en bij het beschikbare

geen conventioneel gebouw is, verre van dat. Juist de

budget. De onderlinge afstemming resulteert in méér dan alleen

combinatie van toegepaste en nog toe te passen tech-

de som. Bijzonder is dat we het comfort met speciale compu-

nieken maakt dit gebouw zo boeiend en duurzaam.’

tersimulaties al voor de realisatie zichtbaar hebben gemaakt. We hebben zo echt nieuwe grenzen opgezocht.’

Pergola

Straaljager Directeur Jan Houwen van Volantis ziet Villa Flora als een straaljager met heel veel knoppen in de cockpit.

Dat heeft bijvoorbeeld geleid tot de toepassing van warmte-

‘Net als een straaljager zit Villa Flora boordevol tech-

koude-opslag in de bodem. Tussentijds is besloten dat deze

niek. Uiteindelijk hangt het van de knoppen en de piloot

installatie niet alleen warmte en koude levert aan Villa Flora,

af hoe ver je met al die technische hulpmiddelen komt.’

maar ook aan de Innovatoren. Van der Zanden: ‘De regels voor warmtekoude-opslag verschillen van provincie tot provincie.

Om die reden houdt Volantis de eerste twee, drie jaar de

In Limburg mogen dergelijke installaties de grond niet hoger

regie over het inregelen van alle installaties. ‘Het span-

verwarmen dan 25 graden Celcius. Als we net als in enkele

nendste komt daarmee nog,’ besluit Houwen.

6


Directeur Jan Houwen van Volantis

7


Villa Flora als ultieme symbool van regionale samenwerking

8


In 2012 staat Villa Flora in het brandpunt van de belangstelling omdat het gebouw dan onderdak biedt aan de binnenexpositie van de Floriade. Daarna moet het gebouw de groene, en volgens sommigen ook de “roze” economie in de regio helpen aanzwengelen. Wat verwachten de wethouders Economische Zaken van de regiogemeenten van Villa Flora?

Ingrid Voncken (Gennep)

Leon Litjens (Horst aan Maas)

‘Villa Flora is vooral van belang voor de ontwikkeling van de

‘Villa Flora en de Innovatoren worden de landmarks van de

regio. Gennep doet daar bewust aan mee, omdat wij geloven

regio, onze Eiffeltorens. Ik stel me zo voor dat wanneer ik in

in regionale samenwerking. Het regionale profiel agro-groen-

de toekomst in Frankrijk op vakantie ben en mensen vragen

streekproducten past perfect bij onze gemeente, ook al

me waar in vandaan kom, dat ik dan zeg: uit Horst, daar

ligt die op behoorlijke afstand van de centrumgemeente.

waar die twee mooie gebouwen aan de A73 staan. Praten

We gaan er van uit dat de werking van het icoon van

over duurzaamheid doen we allemaal. De overheid heeft

duurzaamheid tot in Gennep voelbaar is. Deze keer landt

ook op dat gebied een voorbeeldfunctie en moet andere

de vrucht van de samenwerking in Venlo, een volgende keer

partijen inspireren. De duurzaamheid die in Villa Flora tot

wellicht in Gennep.’

ontwikkeling komt, is ook economisch van belang voor de regio en dus ook voor Horst aan de Maas.’

Twan Beurskens (Venlo) ‘Villa

Flora

is

het

ultieme

symbool

van

regionale

Peter Fleuren (Peel en Maas)

samenwerking. Dit is veel meer dan samen een fietspad

‘Villa Flora is in de eerste plaats een toonbeeld van

aanleggen. Villa Flora getuigt van de kracht die er in de regio

duurzaamheid waarmee de regio zich kan profileren. Het

is en van de bereidheid om boven zichzelf uit te stijgen. Het

kantoorgedeelte wordt een broedplaats voor creatieve,

is een project dat de gemeente Venlo nooit alleen aan had

innovatieve ondernemers. Het expositiegedeelte wordt

gekund. Het realiseren van Villa Flora houdt ook de belofte

na afloop van de Floriade 2012 een plek voor het etaleren

in dat we in de toekomst ook op andere fronten tot grootse

van kennis op het gebied van gezonde en veilige voeding.

dingen in staat zijn.’

Deze regio behoort tot de top van de wereld als het gaat

Jan Loonen (Venray)

om kennis op het gebied van dierlijk en plantaardig voedsel. Via Villa Flora kunnen we die kennis gaan vermarkten. We

‘Villa Flora wordt een regionaal uithangbord op het gebied van

kunnen er laten zien dat dit een topregio van wereldformaat

fresh, food, innovatie en kennisontwikkeling. Bij begrippen

is en dat de gemeente Peel en Maas daar deel van uitmaakt.’

als Floriade, Venlo GreenPark en Greenport Venlo denk je in eerste instantie vooral aan tuinbouw en aan plantaardige producten. Maar de veehouderij en dierlijke eiwitten horen daar óók bij. Dat blijft tot dusver soms wat onderbelicht. Vanuit de regio Venray hopen we dat Villa Flora een rol kan spelen in de nodige verbreding. In Venray zeggen we wel eens “Venlo is groen en Venray is roze”. Als een knipoog naar de varkens- en pluimveehouderij waarin de regio Venray als Eiwitrijk groot is.’

9


In Villa Flora worden drie liftinstallaties geplaatst; één in het expositiegedeelte en twee in het kantoordeel. Alledrie worden die geleverd door ThyssenKrupp Liften. Energie verbruiken de liften van ThyssenKrupp Liften nauwelijks. Sterker nog: ze dragen er juist aan bij dat het gebouw voldoet aan de hoogste internationale milieustandaard.

Recyclebaar Op het eerste gezicht zien de liften die ThyssenKrupp

De lift in het expositiegedeelte van Villa Flora met een

Liften in Villa Flora heeft geplaatst er uit als “gewone”

tweezijdige toegang krijgt twee stopplaatsen. De twee liften in

liften, maar het tegendeel is waar, zegt Ger Stroop, bij

het kantoorgedeelte zijn van één zijde toegankelijk en krijgen vijf

ThyssenKrupp Liften verantwoordelijk voor de verkoop

stopplaatsen. Alledrie bewegen ze zo vloeiend en comfortabel dat

van nieuwbouwliften in de branch Zuid.

je als passagier nauwelijks in de gaten hebt wanneer je naar boven

Sluimerstand Stroop: ‘Een lift gebruikt juist de meeste energie als die

of naar beneden gaat. De leverancier is zeer trots dat hij met deze hoogwaardige en tegelijkertijd energiezuinige liften een steentje bijdraagt aan het energiezuinigste kantoor van Nederland.

stilstaat. Onze nieuwe generatie liften met het E.CORbesturingssysteem, zoals toegepast in Villa Flora, is er

Stroop: ‘Maar de ontwikkeling staat niet meer stil. Deze liften zijn

op ontwikkeld om zo zuinig mogelijk met energie om te

voor 98% recyclebaar. Volgend jaar willen we een versie op de

gaan. Deze liften gaan na vijf minuten in sluimerstand

markt brengen die volledig recyclebaar is. Duurzaamheid krijgt

als ze niet gebruikt worden, zonder dat dit van invloed

steeds meer aandacht in de liftbranche. Veiligheid heeft echter nog

is op de reactietijd als ze weer opgeroepen worden.

altijd de allerhoogste prioriteit. De computergestuurde techniek

Bovendien leveren ze energie terug aan het net tijdens

zorgt ervoor dat er niets misgaat. De lift is optimaal beveiligd

neerwaartse ritten en bij het afremmen. De toegepaste

volgens de geldende strenge normen en regels. Onze klanten

LED-verlichting en de stille, energiezuinige motor

kunnen zelf kiezen bij welke keurende instantie ze de installaties

dragen ook bij aan de besparing. Het display in de

willen keuren.’

cabine laat de gebruiker zien wanneer er sprake is van energieterugwinning. Daarnaast past de E.COR-

Trap

besturing zich automatisch aan het gebruikspatroon

Bezoekers van Villa Flora die graag sportief bezig zijn, kunnen ook

van het gebouw aan. Door al deze zaken kan deze lift

de trap nemen. Stroop: ‘De liften zijn zo gelegen dat bezoekers van

een A label krijgen en het maximale aantal van twee

Villa Flora bij de liftdeur zicht hebben op de trap en zo gestimuleerd

Breeam-duurzaamheidspunten behalen.’

worden om ook eens naar boven of beneden te lopen. Ook dát heeft met duurzaamheid te maken.’

0


Ook liften dragen bij aan milieuvriendelijkheid Villa Flora

11


Legoblokken die met Meccano aan elkaar zitten

2


Villa Flora zit barstensvol energiezuinige technieken. Maar het gebouw zelf is ook een toonbeeld van duurzaamheid. Directeur Rob Wensink van Holcon BV is blij dat zijn bedrijf met Villa Flora kan laten zien hoe flexibel en duurzaam prefab betonbouw kan zijn.

Beton is wereldwijd veruit het populairste bouwmateriaal.

Een bijkomend voordeel is dat het Holcon-systeem het

Toch zijn er niet bijster veel recyclebare betonproducten.

mogelijk maakt om razendsnel te bouwen. Wensink:

De stoeptegel, de trottoirband en de Stelcon-plaat zijn zo’n

‘Omdat we alle elementen in onze fabriek maken, hoeven

beetje de enige. Betonelementenproducent Holcon voegt

ze op de bouwplaatst alleen maar aan elkaar geschroefd te

daar met de gepatenteerde Holcon-vloer, zoals die met de

worden. Voorwaarde is wel dat er al in de engineeringfase

realisering van Villa Flora voor het eerst in een commercieel

nauw wordt samengewerkt met de partners in het project,

project is toegepast, een nieuw product aan toe.

omdat alles in een vroeg stadium wordt geproduceerd en

Holle constructievloer

later in hoog tempo wordt gemonteerd. Wat dat betreft krijgt projectcoördinator Harry Aerssens van Pellikaan

Prefab betonnen vloerdelen bestaan al lang. Dat zijn in principe

Bouwbedrijf van mij een dikke pluim voor zijn rol op dit

allemaal enkelvoudige betonplaten die op de bouw aan elkaar

gebied. Ook voor ons is dit een leerzaam proces geweest.’

worden gegoten. Wat de holle constructievloer (afgekort tot Holcon) bijzonder maakt, is dat het twee platen zijn die

Parabolen

door middel van een speciale staalconstructie met elkaar

Holcon heeft circa vijfduizend vierkante meter Holcon-

verbonden zijn. De holle vloerdelen zijn zo geconstrueerd dat

vloeren in Villa Flora verwerkt. Een zusterbedrijf van Holcon,

zij met bouten aan elkaar kunnen worden gemaakt.

Holterman Wapeningsstaal, heeft de negen karakteristieke parabolen op het dak van Villa Flora geleverd. ‘Die zien er

Wensink: ‘In feite zijn het Legoblokken die met Meccano aan

prachtig uit. Ik hoop dat Villa Flora binnen afzienbare tijd

elkaar zitten. Bouwen met Holcon-vloeren op basis van het

gebruik gaat maken van de extra energiewinning die deze

Holcon-systeem heeft tal van voordelen. Om te beginnen kun

parabolen kunnen opleveren, zodat fraai en functioneel

je met deze vloeren heel grote overspanningen overbruggen,

samengaan.’

zodat je een grote vrij indeelbare ruimte met een hoge belastbaarheid hebt. Dat maakt dat het gebouw makkelijk

Los daarvan kan Wensink nu al vaststellen dat Villa Flora

van functie kan veranderen en daarmee lang meegaat. In de

zijn onderneming geen windeieren heeft gelegd. ‘De

ruimte tussen de vloeren is plek voor leidingen’.

aandacht voor Villa Flora is enorm. Onze knipselmap met gepubliceerde artikelen over het gebouw wordt met de

‘Via losse vloerdelen kun je zonder breekwerk atlijd makkelijk

week dikker. Dat leidt er toe dat Holcon veel belangstelling

overal bij. Ideaal bijvoorbeeld in het geval een werkplek een

krijgt van architecten en constructeurs. Daar hoor je mij

paar meter moet worden verplaatst. Tot slot kun je het gebouw

natuurlijk niet over klagen.’

helemaal uit elkaar schroeven en de elementen elders weer gebruiken. Duurzamer kan bijna niet.’

13


Het wordt almaar drukker op de bouw. Steeds meer bedrijven en mensen zijn doende om Villa Flora op tijd af te krijgen. ‘Het is niet altijd makkelijk, maar we gaan 1 september hoe dan ook halen’, zegt assistent-uitvoerder Bert de Rooy van Pellikaan Bouwbedrijf.

In de vorige editie van Villa Flora Magazine zei uitvoerder

‘We gaan de deadline hoe dan ook halen’, zegt De Rooy op

Ben van Berkel dat de hele bouwploeg elke dag moet

besliste toon. ‘De onderaannemers weten dat en zetten alles op

“knallen” om de opleveringsdatum van 1 september te

alles om de datum te halen. Misschien dat er dan hier en daar

halen. Zelf kan Van Berkel vanwege een knieblessure

nog een kitvoeg gemaakt moet worden, zoals bij elke bouw,

even

maar meer ook niet.’

niet

meeknallen.

Reden

waarom

assistent-

uitvoerder Bert de Rooy voorlopig de leiding heeft over de bouw.

Toeleveranciers Dat wil niet zeggen dat De Rooy achterover kan leunen,

De Rooy: ‘Het is een hele klus om tussentijds het roer van

integendeel. ‘De vakantieperiode speelt ons parten. De

iemand over te nemen. Gelukkig krijg ik de nodige hulp

onderaannemers zijn er van doordrongen dat 1 september

van de projectleider en de projectcoördinator.’

een keiharde datum is, maar dat geldt niet voor alle

Kelder

toeleveringsbedrijven. Sommige toeleveringsbedrijven zeggen dat ze in de vakantie niet kunnen leveren. Dat betekent dat

Sinds Villa Flora het hoogste punt heeft bereikt en het

ik heel wat tijd en energie moet steken in het overhalen van

glas is geplaatst, lijkt er gezien vanaf snelweg A73 van

toeleveranciers om iets te regelen. In die gevallen waarin dat

de buitenkant wellicht niet veel meer te veranderen aan

niks oplevert, moet ik op zoek naar een andere toeleverancier.’

het gebouw. Binnen gonst het echter van de activiteit. Installatiebedrijven en afwerkbedrijven zijn daar overal

Daar staat tegenover dat de assistent-uitvoerder juist energie

druk in de weer. Buiten is begin juni een kelder gegraven

krijgt van de bouwvakkers die zeggen trots te zijn op het project

waarin de installatie komt te staan voor de warmte-

waaraan zij werken. ‘De laatste tijd zijn zowel Villa Flora als de

koude-opslag. Ook met de aanleg van het parkeerterrein

Innovatoren geregeld in het nieuws. De dag erna hoor ik de

is onlangs een begin gemaakt, want de afspraak is dat

mensen op de bouw daar meestal over praten. Als ik hen dan

Villa Flora op 1 september van binnen en buiten helemaal

hoor zeggen dat ze er trots op zijn om mee te werken aan de

af is.

totstandkoming van zo’n imposant gebouw, dan doet me dat toch wel wat, ja.’

4


Assistent-uitvoerder Bert de Rooy:

‘Bouwers zijn trots op Villa Flora’

15


6


17


8


Vlaggen in top Op vrijdag 8 april bereikten de bouwvakkers het hoogste

daarbinnen. In kleine groepjes konden de gasten klimmend

punt van Villa Flora. En dus ging de vlaggen hoog in top

richting het hoogste punt, de parabolische dakschalen in

op die zonovergoten lentedag. Het bereiken van de mijlpaal

aanbouw, om vandaaruit te genieten van een weids uitzicht

was vanzelfsprekend reden voor een feestje met hapjes,

over de groene omgeving van Villa Flora.

drankjes en diverse sprekers. Op de gastenlijst stonden onder anderen bestuurders van de regiogemeenten,

Sinds het bereiken van het hoogste punt is de aanblik

vertegenwoordigers van de bedrijven die aan Villa Flora

van het gebouw alweer behoorlijk veranderd. Vooral het

meebouwen en de toekomstige gebruikers van het gebouw.

plaatsen van het glas en de afwerking van de parabolische dakschalen zorgen ervoor dat het aanzicht van het groenste

Allemaal waren ze zichtbaar onder de indruk van de

kantoor van Nederland inmiddels al aardig zijn definitieve

contouren van het gebouw en van de grote, lichte ruimte

vorm aanneemt.

19


Profile for petersav

Villa Flora Magazine  

Villa Flora Magazine  

Profile for petersav
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded