Page 1

Wat Triangle at Work u kan aanbieden: • Totaal Trajecten Tiger Programma Junior Tiger Programma Medior Tiger Programma Leidinggeven • Trainingen Assertiviteitstraining Feedback geven en ontvangen Persoonlijke kwaliteiten en valkuilen Beïnvloeden en overtuigen

HAAL MEER UIT UW TALENT De visie van Triangle at Work is om uw organisatiedoelstelling te realiseren door maximaal gebruik te maken van de reeds aanwezige talenten binnen uw organisatie. Onze programma's en trainingen resulteren in gedragsverandering, doordat ze zijn ingericht om in praktijksituaties effectiever en resultaatgerichter te kunnen handelen. Triangle at Work maakt gebruikt van

gekwalificeerde trainers, trainingsacteurs, en inspirerende gastsprekers uit de top van het bedrijfsleven. Wij hechten hoge waarde aan de persoonlijke interactie tussen de trainer, de Tiger en de opdrachtgever.

• Maatwerk Opdrachtgever specifieke trainingen

TRIANGLE AT WORK [building careers]


Trainers Mark Egging ‘Beweging is het vertrekpunt van mijn trainingen’

Mijn aanpak kenmerkt zich door dynamische, creatieve, doelgerichte en uitdagende oefenvormen. Beweging is het vertrekpunt van mijn trainingen. Bewegen in je hoofd en met je lijf. Met op de achtergrond mijn bewegingsdeskundigheid en mijn ruime ervaring als trainer geloof ik in de kracht van de beweging. Elke deelnemer bezit immers zijn eigen unieke eigenschappen en ervaringen. Door met elkaar die ervaring te delen en daar waar nodig aan te vullen, blijf ik zelf ook in beweging. We leren met en van elkaar in mijn trainingen en coaching. En daar gaat het mij om.

Daniëlle Verbeeten ‘Het leven leuker maken: Minder moeten, meer willen, minder gedoe, meer resultaat’ Communicatie is wat mij betreft de leukste en de belangrijkste vaardigheid in het leven. Hoe kan het dat als de één met een idee komt, niemand reageert en als de ander met hetzelfde idee komt iedereen enthousiast is? En waarom zijn er toch samenwerkingsmoeilijkheden als het hele team hetzelfde wil bereiken? Deze vragen vind ik heel interessant.

Voor meer trainers en informatie, kunt u kijken op www.triangleatwork.nl

. Totaal Trajecten De Totaal Trajecten kenmerken zich door hun intensiteit, gericht op persoonlijke ontwikkeling in de context van de dagelijkse praktijk van de Tiger. In elk programma wordt er 1 dag per maand getraind met halverwege intervisieavonden (m.u.v. het Tiger Programma Leidinggeven). De kenmerken van de Totaal Trajecten zijn: · · · · · · · · ·

persoonlijke intake, evaluatie en eindgesprek persoonlijke leerdoelen training in relatie met uw organisatie oefenprogramma's & (innovatief) trainingsproject inspirerende gastsprekers intervisieavonden gekwalificeerde trainers & trainingsacteurs online compentietiescan & persoonlijkheidsscan certificaat en eindpresentatie met (eigen) directie

Tiger Programma Junior (30 dagdelen) Dit programma is bedoeld voor de medewerker die maximaal 5 jaar werkervaring heeft. De Tiger leert om beter te functioneren binnen de organisatie. Hij ontdekt zijn sterke en zwakke kanten. Door het uitwerken van een praktijk casus, wordt de verbinding tussen praktijk en theorie gelegd, waarbij communicatie en presentatie vaardigheden verbeterd worden. Tijdens het programma zal de Tiger steeds meer structuur aan brengen in zijn werk en gaat meer resultaatgericht werken.

Tiger Programma Medior (19 dagdelen) Het programma is gericht op de medewerker die zijn dagelijkse werkzaamheden naar behoren uitvoert, maar hierin graag nog een stap verder wil gaan. Hierin worden zaken als persoonlijke effectiviteit, communicatie en presentatie vaardigheden opgefrist, verbreed en uitgediept. Om de aansluiting tussen praktijk en theorie maximaal te borgen is hierin ook het uitwerken van een praktijk casus opgenomen. De Tiger leert zijn capaciteiten beter te benutten voor hem zelf en de organisatie.

Tiger Programma Leidinggeven (11 dagdelen) Het programma is voor de medewerkers die leidinggeven of in de nabije toekomst dit zullen gaan doen. De Tiger krijgt inzicht in zijn rol als leidinggevende, vanuit zijn persoonlijke kracht. Hij ontdekt welke stijl van leidinggeven het beste bij hem en de organisatie past. In dit programma leert hij zijn inzichten en ideeën om te zetten naar concreet gedrag in de praktijk.

tiger m,v (de; -s) gepassioneerde werknemer die zichzelf steeds wil verbeteren, iemand die bereid is het beste uit zichzelf en zijn omgeving te halen


Inspirators Geert van den Broeck

"Effectief met beide benen in de praktijk." Trainingen De trainingen worden in een frequentie van één trainingsdag per maand, en elke training bestaat uit 4 dagdelen. Assertviteitstraining

Persoonlijke kwaliteiten en valkuilen

Deze training leert u om voor uw mening uit te komen zonder de omgeving tekort te doen. De training leert u om zelfbewuster te worden en uzelf beter te presenteren waardoor u vaker zegt waar het op staat en de andere de ruimte geeft dit ook te doen. In de training wordt veel aandacht gegeven aan het oefenen van situaties in de praktijk.

In de training onderzoekt u wat uw kwaliteiten zijn en welke valkuilen daarbij horen. Het beter kennen van uw kwaliteiten helpt bij het herkennen en doorbreken van patronen in communicatie, samenwerking en het maken van keuzes en beslissingen. Bezig zijn met uw kwaliteiten leidt tot meer zelfvertrouwen en plezier op werk en privé.

Feedback geven en ontvangen

Beinvloeden en overtuigen

Het is in de praktijk best lastig om een collega, klant of baas aan te spreken op zijn gedrag en precies duidelijk te maken wat u bedoelt. In deze training leert u die vaardigheden die u nodig heeft om effectief feedback te geven zonder dat dit tot misverstanden leidt. Hierdoor kunt u de relatie en de samenwerking verbeteren, positief gedrag stimuleren en negatief gedrag corrigeren en het begrip voor elkaar en elkaars doen en laten vergroten.

U kent uw doelen maar het overtuigen van moeilijk te beïnvloeden mensen kost u veel energie. Uw ideeën stuiten regelmatig op weerstand en de kans op conflicten neemt toe wanneer u mensen probeert mee te krijgen met uw idee. In deze training leert u aan de hand van verschillende stijlen en technieken uw invloed gerichter in te zetten zodat u met minder energie en met meer grip op de situatie anderen sneller mee krijgt in de gewenste richting.

Hans Couzy

Gerard Helming

Richard Koopman

Voor meer inspirators en informatie, kunt u kijken op www.triangleatwork.nl


“De werkgever die onderscheidend wil zijn, moet de mogelijkheid krijgen om aantrekkelijke trajecten te kunnen bieden aan professionals.” Vanuit mijn ervaring in verschillende directiefuncties word ik al jaren geconfronteerd met het feit dat de meeste werknemers na een trainingsdag enthousiast terugkomen, vervolgens zitten ze vrijwel meteen weer in hun oude routines. Idealiter zou een leidinggevende hier een belangrijke rol in spelen, maar het komt regelmatig voor dat deze het hier te druk voor heeft. Mede hierdoor, hecht ik veel waarde aan de relatie tussen de organisatie, de Tiger en de trainer zodat het geleerde effectief in de praktijk kan worden toegepast. Alles binnen de programma’s en trainingen is afgestemd op maximaal rendement halen uit de training. Training in combinatie met uw organisatie, daar houdt Triangle at Work zich graag samen met u mee bezig.

Maatwerk Maatwerk trainingen of programma's sluiten aan bij de specifieke scholingsbehoefte vanuit een organisatie. Wij ontwikkelen samen met de opdrachtgever een programma dat praktijkgericht is, aangevuld met opdrachten die passen bij de organisatie. De combinatie van theorie met gerichte praktijkoefeningen maakt dat onze trainingen worden beleefd en mede daardoor effectiever zijn. Alles binnen het scala van workshops tot en met de aangepaste Totaal Trajecten, behoort tot de mogelijkheid die wij opdrachtgevers aan kunnen bieden.

___________________________________ WIlt u meer weten over Triangle at work? Bezoek dan onze website voor meer informatie. Indien u vragen heeft naar aanleiding van deze brochure, kunt u ten allen tijde contact met ons opnemen. Aarzelt u niet om ons te bellen. ___________________________________

Huub Hiddema, Directeur

Triangle at Work Sonsbeekweg 38 6814 BD Arnhem

T F @ I

026 442 55 40 026 443 66 50 info@triangleatwork.nl www.triangleatwork.nl

Brochure Triangle at Work  

Brochure van Triangle at Work, een trainingsconcept voor jonge professionals. Extra training voor (nieuwe) medewerkers ligt zo ook binnen he...

Advertisement