Page 22

Information

Om Park & Vejforsyningen Park & Vejforsyningen er en del af Teknisk Forvaltning i Frederikshavn Kommune. Drift og udvikling af kommunens grønne områder og skove er blot ét af Park & Vejforsyningens ansvarsområder. Udover at passe på de kommunalt ejede skove, åer, enge og øvrige naturområder, har vi også det overordnede ansvar for anlæg og drift af de kommunale veje og stier, renholdelse og glatførebekæmpelse (vinterberedskab) samt kontrol med gravearbejder. I det daglige er Park & Vejforsyningen placeret sammen med Frederikshavn Forsyning A/S, som vi arbejder tæt sammen med om bl.a. koordinerende anlægs- og renoveringsopgaver rundt om i kommunen.

Kontakt Du kan altid kontakte Park & Vejforsyningen, hvis du har spørgsmål til vores arbejde eller har brug for hjælp. Park & Vejforsyningen Knivholtvej 15 9900 Frederikshavn Tlf.: 9845 6000 Fax: 9843 9388 E-mail: parkogvej@frederikshavn.dk Web: www.forsyningen.dk & www.frederikshavn.dk Du kan også kontakte Naturvejlederen eller Grøn Guide direkte. Find kontaktinformationer på næste side. 22

Naturfolder 2009  

Naturarrangementer i 2009/10 i Park & Vejforsyningen.

Naturfolder 2009  

Naturarrangementer i 2009/10 i Park & Vejforsyningen.

Advertisement