Page 1

PROJECTVOORSTEL PROJECTINFORMATIE ALGEMEEN Projectnummer: Projectnaam: Onderdeel programma: Startdatum project: Gepland einde project:

2 Restaurantuitbreiding Live your dreams 01.10.2011 30.04.2012

DISTRIBUTIE AAN Projectrol Opdrachtgever & Seniorgebruiker Seniorleverancier

Naam persoon Mary Ben

Functie in de lijn Moeder Vader

DOCUMENTINFORMATIE Bestandsnaam: Opslaglocatie: Huidig versienummer: Vorig versienummer: Veranderingen in deze versie: Status document: Auteur: Goedkeurder(s): Goedkeuringsdatum:

Projectvoorstel Terminalserver/Projecten/Restaurantuitbreiding V0.2 V0.1 Aanwijzingen eerste inventarisatieronde verwerkt. Onder review Rick – Projectmanager (zoon) Ben en Mary Gepland op 10.10.2011

Restaurantuitbreiding 2011 – 2012 Projectvoorstel V0.2


INHOUD PROJECTVOORSTEL 1. Projectdefinitie: a. Achtergrond ― ― ― ―

Het hotel/restaurant/evenementen centrum lopen goed. Gezin heeft €40.000 gespaard. Restaurant moet in hoogseizoen regelmatig nee verkopen. Gezin heeft besloten dat ze restaurant graag uitbreiden.

b. Projectdoelstellingen ― Restaurant uitbreiden voor 1 april 2012. ― Met een budget van € 20.000,-. ― In lijn met de huisstijl. c. Gewenste eindresultaten ― Minder nee verkopen door een restaurant met 50 in plaats van 32 plaatsen. ― Omzetgroei van uiteindelijk 56%. ― Winstgroei van uiteindelijk 83%. d. Projectscope en uitsluitingen Binnen scope: ― ― ― ― ― ―

Uitbreiden van het restaurant. Inrichting. Drukken van extra menukaarten. Sanitair. Marketing en PR. Vergunningen en toestemming gemeente, brandweer en politie.

Uitsluitingen: ― Aanpassen huisstijl. ― Aannemen van extra personeel voor het hoogseizoen. e. Beperkingen en aannamen Beperkingen: ― Kennis van de Franse taal is beperkt binnen het gezin. Voor het aanvragen van vergunningen en het voldoen aan overheidswet- en –regelgeving is deze van belang.

Restaurantuitbreiding 2011 – 2012 Projectvoorstel V0.2


― Dat geldt ook voor de kennis van de bureaucratische procedures van de Franse overheid. Daarom dient er versterking van het team te worden gezocht in de vorm van een specialist. Aannamen: ― Er wordt uitgegaan van de bestaande marktomstandigheden. ― We gaan ervan uit dat de omzet en winst kunnen doorgroeien in lijn met de bestaande kengetallen. ― Gasten kunnen worden ontvangen in naburige restaurants in de periode van verbouwing. ― We gaan ervan uit dat de omzetgroei bereikt kan worden met maximaal 1 extra personeelslid in het hoogseizoen. ― Tijdens de verbouwing zal het restaurant worden gesloten. ― We gaan ervan uit dat de andere business units gewoon door kunnen draaien. ― Er is voldoende parkeergelegenheid. f.

Projecttoleranties ― Het project wordt gepland op 1 april 2012 met een tolerantie van min 0 en plus 1 maand.

g. De gebruiker(s) en eventuele andere geïnteresseerde partijen ― Politie, gemeente, brandweer. ― Klanten. ― Omwonenden. h. Interfaces ― Er moet goed contact worden gehouden met de dagelijkse operatie van het hotel en evenementen centrum en het restaurant. 2. Business case op hoofdlijnen a. Redenen: het restaurant moet regelmatig nee verkopen. Het gezin heeft besloten dat ze verder willen groeien met hun hotel, restaurant, evenementen centrum. b. Overwogen alternatieven: ― Niets doen. ― Hotel of evenementen centrum uitbreiden. ― Restaurant uitbreiden. c. Gemaakte keuze en verantwoording: het gezin kiest voor een uitbreiding van het restaurant. Het verwachte rendement is goed en het kapitaalbeslag beperkt. Bovendien wordt verwacht dat het een positieve uitstraling zal hebben op hotel en evenementen. d. Belangrijke risico’s: ― De bezettingsgraad van het restaurant zou achteruit kunnen gaan. 3. Projectproductbeschrijving

Restaurantuitbreiding 2011 – 2012 Projectvoorstel V0.2


a. Zie apart document. 4. Projectaanpak ― Het project zal worden gerund door het gezin zelf met Rick als Projectmanager en Ben en Mary in de Stuurgroep. ― Ze zullen een architect en aannemer inzetten voor ontwerp en uitbouw van het restaurant. ― De inrichting regelen ze zelf. ― Voor de bureaucratie zullen ze een Fransman inzetten die de lokale regelgeving goed kent. ― Eerst zal er een ontwerp worden gemaakt waarna opnieuw zal worden gekeken naar de kosten. Daarna zal de uitbouw en inrichting plaatsvinden. Parallel daaraan worden marketing en PR aangepast op de uitbreiding. Het project wordt afgesloten met een feestelijke opening. 5. Projectmanagementteamstructuur

6. Rolbeschrijvingen Opdrachtgever (Mary):

    

Eindverantwoordelijk project en budgethouder. Business case en risico’s bewaken. Seniorgebruiker houden aan realisatie benefits tijdens project. Seniorleverancier aan afspraken houden. Sturing bieden aan Projectmanager.

Seniorgebruiker (Mary):

Restaurantuitbreiding 2011 – 2012 Projectvoorstel V0.2


 Inschatten en realiseren benefits tijdens project: ― Bezettingsgraad restaurant. ― Omzet en marge per couvert. ― Winstgroei. ― Spin-off naar evenementen en hotel.  Kwaliteitsverwachtingen en acceptatiecriteria project leveren.  Productbeschrijvingen namens gebruiker goedkeuren.  Zorgen dat gebruikers beschikbaar zijn voor bijdragen aan Productbeschrijvingen, review en goedkeuring producten. Seniorleverancier (Ben):

 Producten leveren conform specificatie, op tijd en binnen budget.  Zorgen dat leveranciersresources beschikbaar zijn. Projectborging (Mary en Ben zelf):

 Bewaken, monitoren, reviewen en adviseren om het ervoor te zorgen dat de belangen namens de Opdrachtgever (Business Assurance), Seniorgebruiker (User Assurance) en de Seniorleverencier (suplier assurance) goed worden behartigd in de breedste zin van het woord.  Hierbij hoort ook het bewaken van specifieke risico’s vanuit het perspectief van het bedrijfs, de gebruikers en de leverancier. Wijzigingsautoriteit (Mary en Ben):

 Alle wijzigingsverzoeken en afwijkingen worden beoordeeld door de Stuurgroep en zij nemen de besluiten. Projectmanager & Projectsupport (Rick):

 Dagelijkse leiding van het project.  Plannen en opleveren van de restaurantuitbreiding op tijd, binnen budget, conform specificatie.  In zijn rol als Projectsupport zal Rick de 6 PRINCE2-records bijhouden tijdens het project. Teammanagers (later aan te stellen):

 Opleveren van Werkpakketten conform afspraak.  Zorgen dat als onderdeel van het Werkpakket de producten worden gemaakt, gereviewd en goedgekeurd door de juiste personen. 7. Verwijzingen ― Bestaande bouwtekeningen. ― DVDs van het roer gaat om.

Restaurantuitbreiding 2011 – 2012 Projectvoorstel V0.2

PVoorstel  

Dat is ook z

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you