Page 1

T

Træningspas 1 Opvarmning: Varighed Ca. 25 min og 5 min pause. Del 1: Saml alle pigerne i én stor gruppe og løb rundt og banen hvor du som træner fortæller og viser diverse øvelser. Tag evt. bold med. Del 2: Lav en stor rundkreds og lav en masse gymnastiske øvelser (engle hop, møllesving mm.) Du kan som træner fortælle hvad de skal lave af øvelse, eller pigerne kan sende ”den ” videre til næste i rundkredsen, eller til en ny ved navn. Del 3: Pigerne skal gå sammen 2 og 2 hvor de øver indersidespark, vristspark, indkast, hovedstød, tæmninger mm. Forklar, vis, forklar. Pigerne har det godt med det visuelle.

Stationstræning: Varighed Ca. 25 min og 5 min pause. Station 1: Stafet. 2 eller 3 hold dyster mod hinanden i konkurrence. Station 2: Agilitytræning. Opstil én bane der er sjov med stiger og kegler hvor de træner deres motoriske færdigheder. Husk at være aktiv som træner ved at snakke og rose meget her. Gennemgå gerne banen hvor du selv gennemfører den imens du fortæller hvad man gør. Station 3: Ræven efter hønsene. 2 piger vælges som ræve, de skal nu fange hønsene mens de skal forsøge at løbe fra det ene mål til det andet tværs over banen. Når man er fanget af ræven, skal man sætte sig udenfor og vente. Hønsene løber på trænerens signal. Rævene vælges af træneren.

Kamptræning: Varighed Ca. 25 min og 5 min oprydning og farvel samt kampråb med hele gruppen. Afhængigt af gruppens størrelse deles der 2-4 eller 6 hold hvor niveauet passer. Der spilles 2 hold mod hinanden på 2 mål.

Husk de 5 hovedingredienser for at netop du som træner laver en perfekt fodboldtræning. 1. De skal have det sjovt. 2. De skal lærer noget. 3. De skal være sociale. 4. De skal udvikle sig. 5. De skal spille fodbold.

Rigtig god træning.

Side 1 af 7

Udarbejdet af Kjeld Samuelsen


Mvh Kjeld Samuelsen

Træningspas 2 Opvarmning: Varighed Ca. 25 min og 5 min pause. Del 1: Del pigerne op i 2 lige store grupper. Den ene gruppe skal have overtrækstrøjer på. Løb derefter i hver jeres retning rundt på anlægget og lav en masse øvelser med jeres gruppe. (høje knæløftninger, sidestep, hælspark, armene med både frem og tilbage, ned og røre jorden oh hoppe op i luften og heade osv . De unge trænerpiger kender et hav af øvelser her, spørg dem endelig til råds. Del 2: Lav en stor rundkreds dannet af kegler. Det hold med veste stiller sig ind i midten samlet og den anden gruppe skal stille sig ved én kegle hver i yderdelen af rundkredsen. Der laves øvelser af ét minuts varighed og så byttes der, så dem med veste, bytter plads med dem der ikke har veste. Forslag: giv alle pigerne der står ved en kegle en bold hver. Dem der er i midten der skal trænes nu. Inderside, drible, hoved osv. Kun fantasien sætter grænser for dig som træner her. Del 3: Lav en stor rundkreds hvor alle piger indgår og gennemgå en masse strække-ud-øvelser.

Stationstræning: Varighed Ca. 25 min og 5 min pause. Station 1: Driblebane med afslutning mod mål. Pigerne står klar på række til at gennemføre driblebanen, én pige starter på mål. Første pige i køen der dribler og skyder, bliver så til målmand efter hun har skudt, imens den pige der lige har været målmand, skal tage hende der lige har driblet og skudt´s bold og stille sig om bag i køen. Sådan fortsætter den så alle bliver målmand i øvelsen. Station 2: Superliga. Der spilles 1 mod 1 på en bane der er 8 – 12 meter lang begge piger har en kegle i hver ende. Bolden skal ligge midt mellem de 2 piger inden der startes. Der spilles i 1½ minut. Det gælder om at røre den anden piges kegle flest gange med bolden. Der er scoring ved berøring af den anden piges kegle med bold. Vinderen på banen rykker en gang til højre og taberen rykker en gang til venstre. Ender kampen uafgjort skal der spillet sten-saks-papir. Er der 12 piger i gruppen så laves der 6 baner op og ned ad hinanden. Vigtigt det handler om at de skal have det sjovt og lære at mosle med hinanden fysisk, det er ikke alt afgørende hvem der vinder  Station 3: Bayern øvelsen koncentreret. Opstil 7 kegler i én farve, med ca. 7 meter i mellem hver kegle. 1 kegle skal starte på stregen. Opstil derefter 6 kegler startende 7 meter til siderne i en anden farve på hver sin side og forskudt af den kegle i midten. Dvs. denne her kegle skal starte 3,5 meter inde på banen. Pigerne skal stille sig i 2 rækker ved den første kegle alle med én bold hver. Der dribles nu uden om den første kegle som er til henholdsvis højre og venstre for pigerne i rækken, derefter mødes pigerne ved midterkeglen, som der kun skal dribles ind til og Ikke uden om. Sådan fortsættes øvelsen. Husk Forklar-Vis-Forklar det er


T

Meget vigtigt her. Igen er det kun din fantasi som træner der begrænser dig. Driblinger, vendinger, byt bold ved midterkegle, uden bold, baglæns og meget meget mere ;-).

Kamptræning: Varighed Ca. 25 min og 5 min oprydning og farvel samt kampråb med hele gruppen. Afhængigt af gruppens størrelse deles der 2-4 eller 6 hold hvor niveauet passer. Der spilles 2 hold mod hinanden på 2 mål.

Husk de 5 hovedingredienser for at netop du som træner laver en perfekt fodboldtræning. 1. De skal have det sjovt. 2. De skal lærer noget. 3. De skal være sociale. 4. De skal udvikle sig. 5. De skal spille fodbold.

Rigtig god træning.

Mvh Kjeld Samuelsen

Side 3 af 7

Udarbejdet af Kjeld Samuelsen


Træningspas 3 Opvarmning: Varighed Ca. 25 min og 5 min pause. Del 1: Signal leg. Pigerne har en bold hver og skal bevæge sig rundt på et afgrænset areal. Afgræns det gerne med kegler . Når du giver signal ved at pifte, klappe eller råbe et bestemt ord så skal pigerne nu gøre det der er aftalt. Det kunne være at skulle sætte sig på bolden så hurtigt som muligt, lave 5 engle hop på stedet eller røre bolden med fodsålen 10 gange. Del 2: Firkant (smørklat). Der spilles mange mod 1, minimum 4 mod 1 og max 10 helst 6-8 piger. Det gælder for pigerne der står spredt langs siderne i firkanten om, ikke at lade pigen i midten få bolden. Pigen der er i midten skal prøve at få fat i bolden. Den pige der sidst rører bolden så den mistes eller skydes ud af firkanten, skal så bytte plads med pigen i midten. Dette er et socialt spil der spilles på alle niveauer, det gælder om at de skal få grinet både med og ad hinanden her . Del 3: Bayern opvarmning. Se træningspas 2 for bane. Her er der fokus på at blive ordentlig varme, tag gerne bold med.

Stationstræning: Varighed Ca. 25 min og 5 min pause. Station 1: Pigerne skal gå sammen 3 og 3 om 2 bolde. (bliv ven med bolden). De 3 piger skal stille sig i en trekant ikke ret langt fra hinanden. Pigen der ikke har en bold, bliver trænet af de 2 andre der begge har en bold hver. Der øves nu indersider, tæmninger, hovedstød mm. Efter 1 minut byttes der så det er nummer 2 piger skal trænes nu, efterfølgende nummer 3. Så til nummer 1 igen og nu øvelse kan begynde. Station 2: Bolddans (stoledans). Alle piger starter med en bold hver og placerer den midt på det areal der er stille op. Ved signal fra træneres skal pigerne nu sætte sig på en bold hver (eller få fat i en bold hver med hænderne, men her opstår der garanteret nemt stridigheder). Efter signal fjernes der én bold. I næste runde vil der så være én bold for lidt og én pige vil ryge ud. Pigerne skal bevæge sig rundt og må IKKE æggevarme. Sådan fortsættes det indtil der er én vinder . Station 3: Skyde på mål. Pigerne stilles op på en række hver foran målet og læres hvordan man rammer bolden, hvor på foden osv. Det er meget teknisk her og pigerne har brug for mange instrukser. Vær derfor meget hjælpsomme, tålmodige og pædagogiske .


T

Kamptræning: Varighed Ca. 25 min og 5 min oprydning og farvel samt kampråb med hele gruppen. Afhængigt af gruppens størrelse deles der 2-4 eller 6 hold hvor niveauet passer. Der spilles 2 hold mod hinanden på 2 mål.

Husk de 5 hovedingredienser for at netop du som træner laver en perfekt fodboldtræning. 1. De skal have det sjovt. 2. De skal lærer noget. 3. De skal være sociale. 4. De skal udvikle sig. 5. De skal spille fodbold.

Rigtig god træning.

Mvh Kjeld Samuelsen

Side 5 af 7

Udarbejdet af Kjeld Samuelsen


Træningspas 4 Opvarmning: Varighed Ca. 25 min og 5 min pause. Del 1: Løb hele midteranlægget rundt med pigerne og lav diverse øvelser, så pigerne bliver godt varme. Giv derefter pigerne én bold hver og løb rundt om den bane i træner på én eller 2 gange. Fokus, så mange boldberøringer som muligt. Del 2: Kaosopvarmning – Lav et lille areal hvor alle pigerne skal lave forskellige ting med deres bold. (drible med højre fod, drible med venstre fod, ned og sidde på bolden, rulle med fodsålen osv. Fokus er at pigerne skal vende sig til at der altid er mange omkring dem på banen. Del 3: Lav en stor rundkreds hvor alle pigerne er med. Her skal der laves forskellige gymnastiske øvelser samt stræk-ud-øvelser.

Stationstræning: Varighed Ca. 25 min og 5 min pause. Station 1: Drible og afslutningsøvelse. Pigerne skal stå i én kø. Der dribles mellem 5 kegler. Når 5 kegle er driblet, så spilles bolden til træneren, træneren aflevere bolden tilbage og pigen skyder på mål. Pigen henter sin bold bagefter og stiller sig om bag i køen. Station 2: Kamp om bolden. Pigerne står i 2 rækker. De 2 forreste starter. Træneren har alle boldene på midten af banen hvor øvelsen starter. Pigerne skal stille sig op ved siden af hinanden så de rører hinanden og ikke kan se baglæns. Træneren kaster en bold bagfra hen over hovedet på pigerne. Når pigerne ser bolden må de løbe. Det gælder om at kæmpe sig til bolden og score i det tomme mål. Match gerne pigerne efter hurtighed eller veninder. Station 3: Kryds og bolle. Der stilles 9 kegler op som bane. Så stilles der en start linje op med 2 kegler på lidt længere væk hvor holdene skal starte. Det gælder om først at få 3 på stribe. Der må kun være en pige på banen ad gangen. Pigen skal løbe ud og ligge en overtrækstrøje på den kegle hun mener der er smartest, når det er gjort skal hun skynde sig tilbage og klappe den næste pige i hænderne så hun kan løbe ud og


T

ligge den næste overtrækstrøje. Når de 3 trøjer er placeret, så skal der byttes på banen. Lav evt. øvelsen med bolde, hvor boldene skal ligge stille oppe på toppen af keglen.

Kamptræning: Varighed Ca. 25 min og 5 min oprydning og farvel samt kampråb med hele gruppen. Afhængigt af gruppens størrelse deles der 2-4 eller 6 hold hvor niveauet passer. Der spilles 2 hold mod hinanden på 2 mål.

Husk de 5 hovedingredienser for at netop du som træner laver en perfekt fodboldtræning. 1. De skal have det sjovt. 2. De skal lærer noget. 3. De skal være sociale. 4. De skal udvikle sig. 5. De skal spille fodbold.

Rigtig god træning.

Side 7 af 7

Udarbejdet af Kjeld Samuelsen

Træningspas manual  
Advertisement