Page 1

T

Velkommen til  HUI/FC  Øresund.     Vi  håber,  du  vil  få  en  masse  gode  stunder  som  træner  og  holdansvarlig  i  klubben.  Formålet  med  dette   dokument  er,  at  hjælpe  dig  som  træner/holdleder  med  information  om  pigeafdelingens   strategi/målsætning  samt  praktisk  information  omkring  træning,  udstyr,  kontakt  med  forældre,  ture  osv.    

Hvem er  vi   HUI  (Hørsholm-­‐Usserød  Idrætsklub)  og  FCØ  (FC  Øresund)  har  en  af  Danmarks  største  pigefodbold-­‐ afdelinger,  som  er  i  stadig  vækst.  Pigeafdelingen  fokuserer  på  aldersrelateret  træning,  socialt  samvær,   bredden,  men  selvfølgelig  også  på  at  den  enkelte  pige  udvikler  sig.  Spottes  et  talent,  kan  der  efter  aftale   med  pigeudvalget,  tilbydes  talenttræning.  Pigerne  skal  dog  være  fyldt  10  år.  Fra  det  år  pigerne  fylder  13  år,   vil  de  skulle  skifte  den  røde  trøje  ud  med  den  sort/hvide  trøje  –  og  blive  en  del  af  FCØ’s  pigeafdeling.  I  FCØ   vil  fokus  på  resultater,  udvikling  af  spilforståelse,  teknik,  form  osv.  gradvis  blive  øget.    

Trænerens rolle   Du  har  som  træner  ansvaret  for,  at  pigerne  trives  socialt  på  holdet,  at  de  udvikler  sig  som  fodboldspillere   samt  at  den  overordnede  aldersrelaterede  træningsaktivitet,  beskrevet  i  dette  dokument,  bliver  efterlevet.     Du  skal  som  træner  hele  tiden  opmuntre  pigerne.  Du  skal  tage  dig  god  tid  til  at  forklare  og  vise  øvelserne,   og  du  skal  altid  huske,  at  forklare  pigerne  formålet  med  den  enkelte  øvelse.  Piger  er  mere  opmærksomme   på̊  uretfærdigheder  end  drenge,  så̊  det  er  vigtigt,  at  du  tilstræber  at  behandle  alle  ens.  I  HUI’s  pigeafdeling   fokuseres  der  ikke  på  resultaterne.  Her  skal  fokus  være  på  bredden  i  truppen,  så  så  mange  piger  som  muligt   opnår  de  færdigheder,  som  kan  forventes  af  piger  på  deres  alderstrin.     Man  skal  kort  og  godt  som  træner/holdleder  i  HUI´s  pigeafdeling:   1. 2. 3. 4. 5.

Lytte  til  spillerne   Give  alle  spillere  en  mulighed  for  at  udvikle  sig     Give  konstruktiv  og  positiv  kritik     Ikke  fokusere  på  resultater     Vise  god  adfærd  over  for  dommeren  

Det  er  en  god  ide,  at  skabe  engagement  fra  så  mange  af  pigernes  forældre  som  muligt.  Der  vil  være  god   brug  for  forældrene  til  at  køre  til  kampe,  dømme  kampe,  som  holdledere  osv.  Det  kan  anbefales  at  starte   sæsonen  med  et  forældremøde,  hvor  mål  for  sæsonen,  ideer  med  holdet,  forventninger  til  forældrene  og   pigerne  formidles.   Du  vil  som  træner  i  HUI/FC  Øresund  altid  have  mulighed  for,  at  sparre  med  de  andre  pigetrænere  i  klubben.    

Side 1  af  8   HUI  og  FCØ’s  Trænermanual  

Udarbejdet af  Peter  Pico  og  Kjeld  Samuelsen  


T

Forældrenes rolle   Det  er  vigtigt  alle  pigerne  føler,  de  er  en  del  af  succesen.  Da  det  ikke  er  alle  forældre,  der  har  lige  meget  tid   til  at  støtte  op  omkring  træning  og  kampe,  er  det  vigtigt,  at  de  forældre,  der  har  tiden,  breder  deres  vinger   ud  og  giver  deres  støtte  til  alle  pigerne  på  holdet  og  har  positive  bemærkninger  til  alle.  Det  er  vigtigt,  at   forældrene  forstår  at  pigefodbold,  i  de  yngre  årgange,  ikke  er  resultatorienteret.  Så  skulle  der  være   forældre  med  meget  store  ambitioner  på  egne  døtres  vegne,  skal  samtalen  om  dette  tages  med  forældrene   hurtigst  muligt   I  HUI  har  vi  de  10  forældre  bud:   1. Mød  op  til  træning  og  kamp  -­‐  barnet  ønsker  det.   2. Giv  opmuntring  til  ALLE  spillere  under  kampen  –  ikke  bare  din  egen  datter.   3. Giv  opmuntringer  i  både  med-­‐  og  modgang  –  giv  ikke  uberettiget  kritik,  men  positiv  og   vejledende  kritik.   4. Respekter  trænerens  brug  af  spillerne  –  forsøg  ikke  at  påvirke  ham/hende  under  kampen.   5. Se  på  dommeren  som  en  vejleder  -­‐  kritiser  ikke  hans/hendes  afgørelser.   6. Giv  opfordringer  til  dit  barn  om  at  deltage  -­‐  pres  ikke.   7. Spørg  om  kampen  var  spændende  og  sjov  -­‐  ikke  kun  om  resultatet.   8. Sørg  for  rigtigt  og  fornuftigt  udstyr,  overdriv  ikke.   9. Vis  respekt  for  arbejdet  i  klubben  -­‐  tag  initiativ  til  årlige  forældremøder,  hvor  man  kan  afklare   ambitioner  og  holdninger.  Du  behøver  ikke  andre  forudsætninger  for  at  tage  del  i  klubbens  liv   end  lyst  og  engagement.   10. Tænk  på,  at  dit  barn  spiller  fodbold  -­‐  ikke  dig!  

Spillerens rolle   Da  fodbold  er  en  holdsport  ,  hvor  niveauforskellen  kan  være  stor,  særlig  på  de  yngre  årgange,  er  det  meget   vigtigt,  at  der  er  plads  til  alle.    Hver  pige  har  ansvar  for,  at  man  taler  pænt  til  hinanden  på  holdet,  at  man  er   lyttende,  rar  og  imødekommende  overfor  nye  piger  og  at  man  i  det  hele  taget  hjælper  hinanden.    

Træningsudstyr /  Tøj   Når  du  starter  som  træner  i  klubben,  skal  du  have  fodbolde,  kegler  og  overtrækstrøjer.  Derudover  skal  du   have  en  nøglebrik,  så  du  kan  få  adgang  til  omklædningsrum  og  holdets  skab  (er  i  kælderen  ved   klubrummet).  Nøglebrikken  skal  du  have  af  Hørsholm  Idrætspark  og  fås  ved  at  kontakte  Søren  Strand   (sst@horsholm.dk)  eller  Svend  Erik  Søegaard  (sst@horsholm.dk)  med  CC  til  pigeformanden.     Ved  banerne  på  det  midterste  niveau  står  en  stor  grøn  container.  Inde  i  denne  er  der  yderligere   træningsremedier  som  kan  lånes  til  den  enkelte  træning.  For  at  få  adgang  skal  du  bruge  din  nøglebrik.  Efter   træning  afleveres  det  lånte  udstyr  tilbage,  så  det  er  klart  til  det  næste  hold.     Du  kan  ligeledes  modtage  en  trænertøjpakke,  så  det  er  synligt  for  alle,  hvem  der  er  træneren.    

Side 2  af  8   HUI  og  FCØ’s  Trænermanual  

Udarbejdet af  Peter  Pico  og  Kjeld  Samuelsen  


T

Du vil  samtidig  få  mulighed  for  at  købe  et  par  ekstra  fodboldstøvler  hos  Sport  Direct  i  Helsingør  med  40%   rabat.   Skulle  du  har  brug  for  nyt  udstyr,  kan  dette  rekvireres  ved  at  sende  en  e-­‐mail  til  materialeforvalteren  i  HUI   med  CC  til  pigeformanden  (se  http://www.hui-­‐fodbold.dk  for  e-­‐mail-­‐adresse).  

Turneringer/kampe Både  i  HUI  og  FCØ  spilles  der  i  DBU  Sjællands  rækker.  Tilmelding  til  turneringerne  gøres  ved  at  kontakte   administratoren  i  klubben  på  admin@hui-­‐fodbold.dk   U9  og  U10  spiller  5-­‐mandskampe.  Kampene  spilles  om  lørdagen  eller  søndagen  som  ét  dagsarrangement  .   Normalt  skal  man  selv  sørge  for  dommere  til  ens  egne  kampe.    Her  er  det  en  god  ide,  at  få  nogle  af  pigernes   forældre  til  at  dømme.  Det  er  også  en  god  ide  at  tage  et  par  bolde,  overtræksveste  samt  en  fløjte  med  ud  til   turneringerne.   I  HUI  er  alle  5-­‐  og  7-­‐mandskampe”døm-­‐selvkampe”,  hvor  man  selv  har  forældredommer  med,  mens  det   ved  9-­‐  og  11-­‐mandskampe  er  muligt  at  få  påsat  en  dommer  fra  SBU.  Denne  dommer  skal  DU/HOLDET  dog   selv  bestille,  jf.  afsnit  om  dommere.   For  U9,  U10,  U11,  U12  og  U13  er  det  muligt  også  at  tilmelde  sig  endagsturneringer/cups.  Udvalget  af   turneringer  er  stort  og  man  kan  fx  finde  turneringer/cups  på  www.staevner.dk.    Umiddelbart  gives  der  ikke   lov  i  HUI’s  pigeafdeling  til  at  tilmelde  hold  til  turneringer/cups,  der  varer  mere  end  én  dag.   Det  er  træneren  eller  holdlederen,  der  tilmelder  hold  til  turneringer/cups.  I  første  omgang  betaler  træneren   eller  holdlederen  selv  tilmeldingsgebyret.  Dette  vil  efterfølgende  blive  refunderet  af  klubben,  når  kvittering   er  sendt  til  kasseren  i  klubben  med  CC  til  formanden  for  pigeafdelingen.  E-­‐mail-­‐adresser  kan  findes  på  HUI-­‐ foldbold.dk.     HUI’s  pigeafdeling  deltager  altid,  med  så  mange  piger  som  muligt,  i  følgende  stævner:   • •

DSPFTL (Danmarks  sjoveste  pige  fodbold  trænings  lejr)  afholdes  2  gange  om  året  ved  hver   halvsæsons  start  ,  dvs.  den  første  uge  efter  sommerferien  og  ved  udendørssæsonens  start  i  april   Albertslund  BS72  PigeCup  som  normalt  afholdes  i  pinsen.  

Pigeafdelingen har  sit  eget  omklædningsrum  (omklædningsrum  5  ved  marken),  som  kun  må  bruges  af   pigeafdelingen.  Da  omklædningsrummet  er  vores  eget,  er  det  vigtigt,  at  alle  hold  passer  godt  på  rummet  og   sørger  for,  at  det  altid  er  pænt  og  rent,  når  det  forlades.      

Side 3  af  8   HUI  og  FCØ’s  Trænermanual  

Udarbejdet af  Peter  Pico  og  Kjeld  Samuelsen  


T

Dommere Til  alle  11  og  9  mandskampe  har  HUI  valgt,  at  klubben  betaler  for  dommere.  Bemærk  dog,  at  det  er  holdet   selv,  der  skal  bestille  dommerne  ved  sæsonstart  –  hvis  det  er  ”døm  selv  kampe”   (http://www.dbusjaelland.dk/turneringer_og_resultater/dbu_sjaelland_turneringer/generelt_om_turnerin   ger/hvem_paasaetter_dommeren.aspx#).   Følgende  personer  kan  endvidere  hjælpe:   Dommerhjælpen:  Finn  Skytthe    

skyt@dbusjaelland.dk

21 99  99  44  

Rene Christensen  (Nisse)    

rene.c@nordea.com

61 61  69  40  

Thomas Tranberg  

thomastranberg@hotmail.com

21 62  57  30    

Anders Myken    

anders@myken.com

40 10  82  81  

Christoffer Skov  

skov.christoffer@gmail.com  

Spillestil I  pigeafdelingen  er  spillestilen:  pasningsspil.  De  primære  grunde  for  valget  af  denne  spillestil  er:  1)  den   sikre  at  flest  mulig  piger  deltager  aktivt  i  kampene,  2)  Der  kommer  et  naturligt  fokus  hos  træneren  på   træning  af  pasninger/afleveringer,  3)  Der  kommer  et  naturligt  fokus  på  samarbejder  dvs.  positionering  med   og  uden  bold.  Ingen  anden  spillestil  er  accepteret.    

Aktiviteter Der  bliver  årligt  arrangeret  mange  spændende  ture,  fester  og  stævner.  Her  i  blandt  kan  nævnes:     DSPFTL  (Danmarks  sjoveste  pige  fodbold  trænings  lejr)  hvor  mere  end  1000  piger  fylder   samtlige  lokaler  på  Vallerødskolen  og  Rungsted  Gymnasium  ud  med  soveposer,   liggeunderlag  og  bamser  for  de  yngste.  Aktiviteterne  er  til  for  netop  at  øge  det  sociale   samvær,  ikke  kun  på  egen  årgang,  men  også  på  kryds  og  tværs  af  alder  og  klubber.     Disco  Bowlingtur  for  hele  pigeafdelingen  med  pizza-­‐hygge.  Ligger  i  de  første  uger  af  januar,   hvor  alle  pigerne,  på  tværs  af  årgange,  tager  ud  og  hygger  sig  sammen.   Det  er  muligt  for  klubben  at  skaffe  billetter  til  kvindelandsholdes  kampe.  Klubben  arrangerer   derfor  også  gerne  hyggeture  for  pigeafdelingen  til  kampene.   Her  ud  over  er  der  også  hvert  år  :  Pizzahygge,  julehygge,  skolestævne  for  piger  i  0-­‐6  klasse,  afslutningsfest,   pigeraketten  og  mulighed  for  at  lave  flagallé  til  FCØ´s  herre  senior  1.  

Side 4  af  8   HUI  og  FCØ’s  Trænermanual  

Udarbejdet af  Peter  Pico  og  Kjeld  Samuelsen  


T

Udlandsture FCØ´s  pigehold  tager  som  udgangspunkt    årligt  på  én  tur  uden  fra  landets  grænser,  for  enten  at  spille   turneringer  eller  være  på  træningslejr.     I  2009  var  FCØ’s  pigehold  i  Finland  og  så  EM  for  kvinder,  i  2010  var  pigerne  i  Spanien  og  så  FCK  spille  mod   FC  Barcelona  og  i  2012  var  FCØ’s  pigehold  i  Berlin.  

Trænerkurser Når  du  begynder  som  træner  i  klubben,  vil  du  allerede  have  haft  en  snak  med  pigeafdelingen  om,  hvor  du   står  rent  trænermæssigt.  Er  du  på  et  niveau,  hvor  det  vil  være  en  god  idé  at  få  et  trænerkursus,  vil  dette   blive  tilbudt  dig  relativ  hurtigt,  efter  du  er  påbegyndt  trænergerningen.    

Træning af  pigerne   Du  vil  som  træner  skulle  stå  for  2  ugentlige  udendørs  træningspas  fra  april-­‐oktober.   Om  vinteren  træner  de  yngste  piger  indendørs,  mens  de  ældre  årgange  træner  udendørs/indendørs  .   Indendørstræningen  foregår  i  enten  Rådhushallen  eller  på  Rungsted  Gymnasium.     I  mange  klubber  har  man  hurtigst  muligt  udvalgte  de  ”bedste”  piger  og  specialiseret  dem  på̊  faste  pladser   på̊  fodboldbanen  for  at  vinde  kampe/mesterskaber.  Dette  gør  vi  ikke  i  HUI.   Vi  har  i  HUI/FCØ  talenttræning,  hvor  de  mest  engagerede  piger  fra  udvalgte  årgange  får  speciel  træning   flere  gange  om  året.   Det  er  vigtigt,  at  træningen  er  tilpasset  pigernes  alder.  Det  er  vigtigt,  at  der  bliver  lavet  sjov  og  varieret   træning.  Gerne  med  mange  lege  i  de  helt  små  årgange.  Pigerne  skal  få  så  mange  succesoplevelser  som   muligt,  både  sammen  som  hold  og  individuelt.   Niveauinddeling  skal  ske  med  omtanke  og  med  henblik  på̊  at  udvikle  pigefodboldspillere  i  klubben  -­‐  og  ikke   for  at  vinde  fodboldkampe  her  og  nu.  Husk  at  eliteniveauet  først  starter,  når  pigerne  indtræder  i  FCØ.   En  træning  kan  opdeles  på̊  følgende  måde:   Fase  1  –  Opvarmning   20-­‐30  minutters  opvarmning  for  alle  (tekniske  øvelser  ALDRIG  uden  bold)   Fase  2  –  Teknisk  træning  i  stationer   Teknisk  træning  -­‐  pigerne  bliver  delt  op  i  grupper,  hvor  der  trænes  tekniske  færdigheder  i  3-­‐4   stationer.  Alle  skal  gerne  nå̊  samtlige  stationer,  før  træningen  er  overstået.  

Side 5  af  8   HUI  og  FCØ’s  Trænermanual  

Udarbejdet af  Peter  Pico  og  Kjeld  Samuelsen  


T

Fase 3  –  Afslutning   Der  spilles  småkampe  2:2,  3:3,  5:5  etc.  Bagefter  samles  alle  pigerne  i  en  rundkreds  og  der   afslutter  med  en  lille  snak  og  et  fælles  kampråb.  

Hvad skal  pigerne  kunne:     Lodret  vristspark,  inderside,  driblinger  og  finter  skal  pigerne  præsenteres  for  når  de  er  5-­‐6  år.  Pigerne  skal   øve  disse  færdigheder  når  de  er  7-­‐9  år.  Når  pigerne  er  13-­‐14  år  skal  de  mestre  disse  færdigheder.   Hovedstød  skal  pigerne  præsenteres  for  når  de  er  6-­‐7  år.  Pigerne  skal  øve  hovedstødet  når  de  er  10-­‐11  år   og  mestre  det  når  de  er  15-­‐16  år.   Halvtliggende  vristspark  skal  pigerne  præsenteres  for  når  de  er  10-­‐11  år.  Pigerne  skal  øve  halvtliggende   vristspark  når  de  er  11-­‐13  år  og  skal  mestre  det  når  de  er  15-­‐16  år.   Vendinger  og  1.  berøring  skal  pigerne  præsenteres  for  når  de  er  8-­‐9  år.  Pigerne  skal  øve  disse  færdigheder   når  de  er  10-­‐11  år  og  skal  mestre  det  når  de  er  14-­‐15  år.   Afleveringer  og  afslutninger  skal  pigerne  præsenteres  for  når  de  er  10-­‐11  år.  Pigerne  skal  øve  disse   færdigheder  når  de  er  12-­‐13  år  og  skal  mestre  dem  når  de  er  15-­‐16  år.   Indlæg  skal  pigerne  præsenteres  for  når  de  er  13-­‐14  år.  Pigerne  skal  øve  indlæg  når  de  er  15-­‐16  år    og   mestre  indlæg  når  de  er  17-­‐18  år.    

Hvorfor kommer  pigerne  til  fodbold  og  hvad  er  formålet  med  deres  fodbold:   5  til  8  årige:  Det  er  sjovt,  de  har  veninder  på  holdet,  de  elsker  at  bevæge  sig,  de  har  et  behov  for  at  blive   bedre  til  noget(her  fodbold)   9  til  14  årige:  Kammeratskabet  og  det  at  bevæge  sig.  De  synes  det  er  vildt  sjovt  at  gå  til  fodbold.  De  er  ved   at  danne  sig  deres  identitet.  De  er  ved  at  udvikler  sig  fysisk,  taktisk,  mentalt  og  teknisk.  Mange  af  pigerne   går  stadig  kun  til  fodbold,  fordi  veninderne  gør  det,  eller  fordi  de  synes  det  er  hyggeligt.  Det  er  ikke  alle,  der   har  ønsker  om  at  komme  på  landsholdet.  Husk  det!   15  år  +:  De  vil  gerne  blive  bedre  til  fodbold,  de  er  konkurrenceprægede,  de  kommer  for  det  sociale   sammenhold  om  fodbolden.    

Hvordan skal  pigerne  trænes:     Vis  –  Forklar  –  Vis:  Når  en  øvelse  introduceres  er  det  vigtigt,  at  alle  ved,  hvad  øvelsen  går  ud  på.  Dette   gøres  ved  først  at  vise  øvelsen  mens  den  forklares  og  derefter  igen  vise  øvelsen.  Alle  skal  være  med  på,   hvad  øvelsen  går  ud  på,  inden  øvelsen  sættes  i  gang.     5  til  8  årige:  Det  er  vigtigt,  at  du  som  træner  sørger  for,  at  pigerne  holder  fokus  på  øvelsen.    

Side 6  af  8   HUI  og  FCØ’s  Trænermanual  

Udarbejdet af  Peter  Pico  og  Kjeld  Samuelsen  


T

9 til  14  årige:  Det  er  vigtigt,  at  alle  er  med  på,  hvad  de  bliver  trænet  i,  hvorfor  de  bliver  trænet  i  det  og  hvad   formålet  er  med  træningen.  Det  er  vigtigt,  at  der  er  bold  med  i  75%  af  træningen.  Pigerne  kan  trænes  i   gruppetræning,  individuel  træning  og  selvtræning.   15  år  +:  Pigerne  skal  introduceres  for  ”fodboldforståelse”.  Hvorfor  spiller  vi  veninden  til  det  gode  ben,   hvorfor  løber  vi  uden  bold,  hvorfor  skal  jeg  kalde  på  bolden,  selv  om  jeg  ikke  bliver  spillet  osv.  Mange  er  i   vildrede  og  ikke  alle  har  et  medfødt  fodboldgen,  så  det  er  vigtigt,  du  som  træner  giver  pigerne  en  taktisk   fodboldforståelse.    

Træningsområder –  taktisk:   5  til  8  årig:  Ingen   9  til  14  årig:  Individuelle  taktiske  færdigheder  med  udgangspunkt  i  småspil  –  dvs.  1  mod  1,  2  mod  2  osv.  til  7   mod  7.   15  år  +:  Forsvarspil,  erobringspil,  opbygningsspil  afslutningsspil  og  omstillingsspil.  Gøres  via  5  mod  5  til  11   mod  11.      

Træningsområder –  fysisk:   5  til  8  årig:  Udvikling  af  kroppen  dvs.  bevægelighed,  hoppe,  springe  osv.   9  til  14  årig:  Spring,  sprint  og  hurtige  fødder.  Træningsmængden  skal  blive  gradvis  større.  Introduktion  af   styrke  og  stabilitetstræning  .   15  år  +:    Fysisk  og  skadesforbyggende  træning.  Styrketræning,  udvidet  spring  og  sprinttræning.   Stabilitetstræning  og  aerobictræning  med  bold.  

Træningsområder –  mental:   5  til  8  årige:  Motivation,  trivsel  og  glæde.   9  til  14  årige:  Indre  motivation,  målsætning,  visualisering,  parathed  og  fokusering.   15  år  +:    Selvtillid,  selvværd,  præstere  under  pres  og  stresshåndtering.  Øget  parathed,  fokusering,   målsætning  og  motivation.    

Du skal  som  træner  være:   5  til  8  årige:  Motiveret,  engageret  og  undervisningsorienteret.   9  til  14  årige:  Motiveret,  engageret  og  undervisningsorienteret.  Du  skal  ligeledes  være  en  igangsætter  og   være  procesorienteret.  Det  er  vigtigt,  du  er  en  vejleder  i  denne  aldersgruppe.   15  år  +:  Motiveret,  engageret  og  undervisningsorienteret.  Du  skal  ligeledes  være  en  igangsætter  og  være   procesorienteret.  Du  skal  her  have  meget  fokus  på  pigernes  udvikling  og  i  højere  grad  være  coach  og   instruktør  end  kun  træner.  

Side 7  af  8   HUI  og  FCØ’s  Trænermanual  

Udarbejdet af  Peter  Pico  og  Kjeld  Samuelsen  


TEAM DANMARK | DANSK BOLDSPIL-UNION

T

Teknisk træning, 5-21 år Alder:

5

Fodboldkoordination

1

Lodret vristspark

1

Indersidespark

6

7

8

9

11

12

13

1

1

Finter

1

Hovedstød

1

1 

 1

Afslutninger

1

Indlæg

19

20

21

Afleveringer

18

17

 1

Vendinger

16

 

1

15 

1. Berøring

14

Halvtliggende vristspark

Driblinger

10

 1

 

Figur 2.1: Farvetoningen angiver, hvor stor vægtning man skal give det enkelte udviklingsområde. Jo mørkere farve, jo højere prioritet. Talforklaring: 1: Spilleren præsenteres for færdigheden, 2: Spilleren øver færdigheden, 3: Spilleren mestrer færdigheden og 4: Spilleren optimerer færdigheden

Kilde: Aldersrelateret  træning  –  forsvarlig  og  målrettet  træning  af  børn  og  unge,  DBU,  Bind1:  5-­‐14  årige  

 

Taktiske, fysiske og mentale parametre spiller også en rolle for udviklingen af spillerens tekniske niveau. De kommende sider vil berøre særligt vigtige elementer i den tekniske træning, hvor der skelnes mellem to forskellige aldersgrupper, de 5-8 årige og de 9-14 årige.

Basisteknik Den første introduktion til fodboldtræning for børn kaldes basisteknik og skal i 90 % af tiden foregå med en bold til hver enkelt spiller.

Basisteknik trænes bedst gennem leg og spil, hvor børn vil opleve mange udfordringer med færdighederne. I basisteknik trænes færdighederne ikke enkeltstående og isoleret, men som en helhed uden direkte instruktion. Børnene skal drage erfaringer af deres oplevelser.

Med hensyn til sparkeformer er det mest hensigtsmæssigt, at børn som det første lærer vristsparket, da det har et mere naturligt bevægelsesmønster end indersidesparket.

Basisteknik indeholder de grundlæggende elementer: løb med bold, modtagelse og spark.

Side 8  af  8   HUI  og  FCØ’s  Trænermanual  

TEKNISK TRÆNING ALDERSRELATERET TRÆNING

11

Udarbejdet af  Peter  Pico  og  Kjeld  Samuelsen   283207 Kapitel 2 teknisk træning.indd 11

22/04/08 16:02:27

Trænermanual 131230  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you