Page 1

k i j k e n

Informatie– en inspiratieschrift - geknipte inspiratie voor versterking van bestuurs– en uitvoeringskracht

23 mei 2014

Fris denken & dwars kijken

VWS: Geen eigen risico voor wijkverpleging

De eigen kracht van mensen en hun organisaties versterken, energie mobiliseren en een gezamenlijke focus ontwikkelen, dat is onze missie en kwaliteit. Vondel & Nassau is een organisatieadviesbureau dat overheden en organisaties helpt de strategische doelen scherp te krijgen en voor ogen te houden en deze daadwerkelijk te bereiken. Werkend vanuit maatschappelijke betrokkenheid pakken we organisatie- en samenlevingsvraagstukken pragmatisch aan: we schrijven geen dikke rapporten, maar komen met een gedegen advies en een resultaatgerichte aanpak. Centrale waarden in ons werk zijn open communicatie, participatie en medezeggenschap. Wij werken voor overheden en maatschappelijke organisaties.

Bron: VWS 140520 De zorg die een wijkverpleegkundige vanaf 2015 levert, valt onder het basispakket en gaat niet ten koste van het eigen risico. Dat blijkt uit de Kamerbrief over bekostiging wijkverpleging in 2015 van minister Schippers en staatssecretaris Van Rijn.

In het huidige politiek-maatschappelijk speelveld past het niet om te werken met kant-en-klare oplossingen. Organisaties zijn de afgelopen jaren dusdanig gedifferentieerd dat er voor iedere organisatie een duidelijke eigen identiteit is ontstaan. Vondel & Nassau heeft zich gespecialiseerd in Advies, Oplossingen en Interim-management. Onze visie daarbij is dat elke organisatie anders is en daardoor een andere - op maat gemaakte aanpak of oplossing verdient.

Van Rijn gaf al aan dat hij een eind wil maken aan 'stopwatchzorg' zodat personeel niet meer per minuut hoeft bij te houden wie ze welke zorg geven. In plaats daarvan krijgen wijkverpleegkundigen een Derde segment: Beloning vast bedrag per patiënt. De bekostiging is opgebouwd uit drie seg- Het derde segment richt zich op het belonen van uitkomsten. In dit segment wordt ruimte aan zorgverzekeraars en zorgaanbieders gebomenten. den om afspraken te maken over de resultaten van de inzet in de andere twee segmenten. Deze resultaten kunnen divers zijn en beEerste segment: Signalering in de wijk Het eerste segment richt zich op de beschikbaarheidsfunctie van de treffen onder andere deelname aan benchmark, spiegelinformatie, wijkverpleegkundige in de wijk. Deze kosten zijn niet op voorhand toe gezondheidsuitkomsten op populatieniveau, doorverwijzingen, substite rekenen aan burgers en zullen worden gedragen door de populatie. tutie, zorgvernieuwing patiënttevredenheid. Ook is het mogelijk om Het gaat om signaleren van mogelijke zorgvraag en deelname aan de praktijkvariatie mee te nemen in de beloningsafspraken. Naast deze sociale wijkteams. Hiermee wordt geregeld dat mensen in de wijk, die prestaties staat het zorgaanbieders en zorgverzekeraars vrij om ook nog geen verpleging en verzorging hebben, geholpen kunnen worden. over andere thema's afspraken te maken.

Dit maatwerk weet Vondel & Nassau te realiseren doordat de medewerkers diverse achtergronden hebben, veelzijdig en realistisch zijn en doordat er vanuit een teamgedachte gewerkt wordt. Hebt u collega's die deze nieuwsflits ook willen ontvangen? Mail dan even uw mailadres naar p.holwerda@vondel-nassau.nl. Wilt u de nieuwsflits niet meer ontvangen: stuur dan ook even een berichtje naar hetzelfde mailadres.

In de brief gaan Schippers en Van Rijn in op de bekostiging van de wijkverpleging per 2015. Vanaf volgend jaar worden de kosten betaald door de zorgverzekeraar. In de brief leggen ze uit dat de zorg van de wijkverpleegkundige, net als de zorg van de huisarts, valt onder het basispakket. Echter niet onder het eigen risico, waardoor beide een makkelijk toegankelijke voorziening in de buurt worden.

De wijkverpleegkundige beoordeelt wat er aan de hand is en schakelt zo nodig door naar Zvw-zorg of welzijn. Slechts een beperkt deel van de cliënten komt via dit wijkteam binnen. Het overgrote deel komt via de huisarts, het ziekenhuis of rechtstreeks in zorg en daarmee in het tweede segment.

Jaargang 2 | Aflevering 40

DWARS

Tweede segment: Verpleging en verzorging In het tweede segment wordt de verpleging en verzorging geleverd en de daaraan verbonden signalerende taken. In dit segment bestaat een gemiddeld tarief voor groepen cliënten op basis van hoeveelheid benodigde zorg en bijbehorende kosten van de zorgverlening. Dit is bijvoorbeeld een gemiddeld tarief voor intensieve kindzorg of zorg voor dementerende ouderen. Dat betekent dat een zorgaanbieder een vast bedrag ontvangt voor de te leveren zorg waarbinnen de zorgverlener naar eigen inzicht kan handelen. Ook de vormgeving van de structurele financiering van casemanagement dementie kan in deze laag een plek krijgen. De vergoeding aan de zorgaanbieder zal plaatsvinden op basis van het tarief per zorgcategorie. De uitvoering van het zorgplan en niet de daadwerkelijk geleverde uren vormen het uitgangspunt voor de verantwoording.

De huisartsen krijgen eveneens te maken met veranderingen: zij worden minder beloond voor het aantal handelingen dat zij verrichten en meer voor gezondheidsuitkomsten die ook samen met andere zorgverleners kunnen worden bereikt. Jaargang 2 | aflevering 40 | pagina 1


De logica van het gezonde verstand het kabinet ouders die met elkaar in de clinch liggen over hun scheiding  Een scheiding is het goedkoopst – en het minst schadelijk – bij de kapper niet gaat verplichten naar een beDoor Peter Paul J. Doodkorte middelaar te gaan. In weerwil van een meerderheid in de Tweede KaBeste gescheiden ouders van Nederland, mer. Volgens staatssecretaris Teeven is een algemene verplichting Via deze weg wil ik jullie allemaal zeggen: ‘niet effectief en te duur’. Het zou ongeveer achttien miljoen euro “Stop met jullie belang boven die van ons te per jaar kosten, en dat geld is er niet. zetten. Ja jullie kunnen niet door 1 deur; Ja jullie haten elkaar. Ja jullie mogen elkaar Ouders in een scheiding. Dat kan voor niet. Dat weten we. Maar dat betekent niet explosieve televisie zorgen. Tvdat wij dat ook moeten doen! programma’s over echtscheiding en de ---tijd daarna lijken dé nieuwe trend in Dus ouders van Nederland: STOP met ruzie maken en elkaar frustre- televisieland. In ‘Echt Scheiden’ van RTL ren. Maar luister naar on. Wij kinderen hebben ook iets te willen en 4 ging presentatrice Natasja Froger te zeggen. samen met een scheidingscoach ouders begeleiden bij het afwikkelen van hun echtscheiding. Het SBS 6 -programma ‘Zorgeloos VerGroetjes, Jason liefd’ draaide om de tijd ná de scheiding. Presentatrice Paulien Huizinga hielp alleenstaande moeders bij de zoektocht naar een nieuDeze tekst – onderdeel van een item over Villa Pinedo we liefde. En Divorce Hotel, het nieuwe hulpprogramma van Peter (www.villapinedo.nl - plek voor jongeren met gescheiden ouders) van der Vorst en Goedele Liekens, wist nét geen miljoen gasten te raakte mij deze week. Omdat ik mij probeerde voor te stellen dat verwelkomen in haar eerste aflevering. Jason mijn (klein-)zoon zou zijn! En, om misverstanden te voorkomen: ik ben geen ervaringsdeskundige. Integendeel. Divorce Hotel is een programma over koppels die uit elkaar willen gaan of net zijn gescheiden en het niet eens kunnen worden. De In mijn 36-jarige relatie met mijn partner is ‘scheiding’ (gelukkig) zender treedt op als mediator bij stellen die niet meer normaal met nooit een serieus item geweest. En ook mijn ouders werden eerst elkaar communiceren door alle emoties die bij een scheiding komen gescheiden door de dood. Wat niet betekent dat het er nooit om kijken. Ik stuitte er deze week op. Min of meer toevallig. spande. Integendeel. Ik kan het aantal – op een granieten aanrecht – gesneuvelde serviezen niet tellen op de vingers van mijn beide Het doel van Divorce Hotel is om gescheiden koppels weer op een handen. En meer dan eens zag ik mijn moeder met gepakte koffers gezonde manier met elkaar om te laten gaan en tot afspraken te het huis verlaten. Om na korte of langere tijd – bozer nog dan voor- komen die door beide partijen worden nageleefd. Dat de gemoedeheen, vooral omdat niemand haar had tegen gehouden of terugge- ren voor de camera af en toe hoog zullen oplopen? Ach ja, dat zal haald – terug te keren. voor de kijkcijfers vast niet vervelend zijn.

Ik wil niet kiezen tussen papa en mama

Wat mij als kind het meest teleurstelde waren niet de ruzies tussen mijn ouders. Die waren niet leuk, maar gingen – wist je na verloop van tijd – wel weer over. Wat mij frustreerde was de verwachting van ‘partij kiezen’. Ik wilde niet vóór de één of tegen de ander kiezen. Kiezen vóór of tégen je vader is een onmogelijke keuze.

Ik heb – juist daarom – niks met dit soort van programma’s. Of het moet een gevoel van frisse tegenzin zijn. Ze zijn mij net iets te gemakzuchtig en te klef. Waardoor – ongetwijfeld onbedoeld – een karikatuur van de werkelijkheid kan ontstaan. Tegelijkertijd moet ik bekennen dat deze programma’s ook wel een spiegel voorhouden. Want het is inderdaad hartverscheurend om de schok, de boosheid Deze emoties en gedachten hielden mij deze week bezig. Dankzij en het verdriet op het gezicht van een kind te lezen als ouders verJason en Villa Pinedo. De aanleiding? De berichten deze week dat

tellen dat ze uit elkaar gaan. Dat moment verandert een kinderleven. Voorgoed. Dat ouders gaan scheiden komt inmiddels al zoveel voor dat het soms net zo normaal lijkt dat partners uit elkaar gaan als dat ze bij elkaar blijven. Voor een kind echter zal het nooit normaal. Voor zijn of haar gevoel horen vader en moeder gewoon bij elkaar. Als een kind die zekerheid teniet gedaan ziet, is dat een traumatische ervaring. Niet in de laatste plaats, omdat het iets doet met het basisvertrouwen. Iets waar je altijd op kon vertrouwen valt uiteen. Wat en wie kan je nog vertrouwen in de toekomst. Moet er dan niet meer gescheiden worden? Ik zal de laatste zijn die dat bepleit. De ene scheiding is de andere niet. Want als er bijvoorbeeld enkel nog maar geruzie thuis is, kan het juist voor alle betrokkenen heel goed zijn om uit elkaar te gaan. Dat levert begrijpelijkerwijs een worsteling op. Maar laat dat dan wel een worsteling zijn tussen de partners. En niet met of over de hoofden van betrokken kinderen. Je (ex) partner mag je – binnen de gegeven of gegroeide omstandigheden – misschien zien als je grootste vijand. Maar het is ook de andere ouder van het/de kind(eren). Gun hen beide. Want kinderen hebben een onlosmakelijke band met beide ouders. Een echtscheiding doet iets met deze band. Alle kinderen zijn wat dat betreft hetzelfde; ze willen loyaal blijven. Naar beide ouders. Die moeten het wel heel erg bont maken alvorens kinderen hen afvallen. Ze zijn eerder bang om hun ouders te kwetsen en vinden onder andere daarom de keuze voor één van beiden zo moeilijk. Een scheiding roept juist daarom veel uiteenlopende gevoelens op. Angst en onzekerheid, boosheid en schuldgevoelens. Daarom ben ik voor een verplicht ouderschapsplan voor ouders. Gewoon, omdat duidelijke afspraken conflicten over het ouderschap voor een groot deel kunnen voorkomen. Het leidend advies daarbij? Ik citeer, van harte, een anonieme jongen van 19 jaar: “Luister naar het/de kind(eren). Neem de tijd voor ze en denk niet het zelf allemaal beter te weten. Dat is niet goed voor de kinderen. Zij hebben al genoeg moeite met de scheiding. Laat staan dat die dan ook nog eens over de ruggen van de kinderen gespeeld gaat worden! Je hebt in het verleden voor je kind(eren) gekozen. Wees dan ook na de scheiding de ouder die zij stuk voor stuk verdienen. Je eigen kinderen moeten boven je eigen belang staan. Wees er in zo’n moeilijke tijd voor ze, want ze hebben je nodig!”

Jaargang 2 | aflevering 40 | pagina 2


De logica van het gezonde verstand tarief; deze groep zal de werkwijze vanaf 2015 waarschijnlijk ge- dan. Het effect van al die regels zie ik nu voor me. Corporatiewoninwoon voort kunnen zetten. gen vormen het deel van de Amsterdamse woningen waarvan vooral oudere mensen profiteren. Zij zitten daar goed en trekken een De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) ziet per 2015 geen mogelijkhelange neus tegen alle jongeren. Lekker puh!’ 'Jongeren doen niet mee in sociale huursector' den om lopende experimenten met regelarme instellingen een structurele plek te geven in de reguliere regelgeving. Dat schrijft de Bron: De Key 140520 Jongeren komen in de corporatiewoningen nagenoeg niet aan bod. Studenten kunnen wel terecht zorgautoriteit in het Advies bekostiging wijkverpleging 2015. Het zijn vooral ouderen die profiteren van sociale huurwoningen, Overigens zijn niet alle jonge mensen de klos, constateert Bobbe. De Key reserveert een vijfde van de woonruimte voor studenten. ‘Daar Het is eventueel wel mogelijk om via de beleidsregel Innovatie afwij- constateert Leon Bobbe, directievoorzitter van woonstichting De doen we al decennia ons best voor. Maar de groep jonge mensen kende zorg-/bekostigingsvormen het experiment toch voort te Key. die niet studeert, is vele malen groter. Wordt het niet tijd dat we zetten, oppert de NZa. Jongeren komen in de corporatiewoningen nagenoeg niet aan bod. voor jonge mensen die niet studeren ook wat gaan doen?’ BinnenHet zijn vooral ouderen die profiteren van sociale huurwoningen, kort gaan de Amsterdamse corporaties samen bekijken in welke Regelarme instellingen mate de woonruimteverdelingsystemen passen bij de moderne tijd, De experimenten met regelarme instellingen startten in 2013 om de constateert Leon Bobbe, directievoorzitter van woonstichting De kondigt Bobbe aan. regeldruk in de zorg aan te pakken. Aan de experimenten neemt Key. Amsterdamse woningcorporaties willen het woonruimteverdeeen aantal zorgaanbieders van verpleegkundige zorg deel. Zij experi- lingsysteem opnieuw bekijken.

NZa: Geen plek voor "regelarme instellingen" in 2015 Bron: NZa 140520

menteren met een vereenvoudiging van de indicatie en declaratie van thuiszorg. Deze experimenten hebben onder meer betrekking Een half procent op prestaties en declaraties, indicatiestelling, zorginkoop en regi- Dat jongeren moeilijk aan een betaalbare woning komen, is al jaren bekend. Toch schrok Bobbe toen hij de cijfers van zijn eigen corpostratie. ratie onder de loep naam. Slecht een half procent van de reguliere huurders is jonger dan 25 jaar. De volgende leeftijdsgroep trekt het Redenering NZa De NZa adviseert om het experiment te stoppen aangezien voor een cijfer maar iets omhoog: De Key verhuurt 4,3 procent van haar sociaantal experimenten geldt dat deze in de Zorgverzekeringswet ale woningen aan huurders tot 29 jaar. ‘Terwijl landelijk deze (Zvw) niet langer van toepassing zullen zijn. Bijvoorbeeld bij experi- leeftijdsgroep ongeveer drie keer zo groot is. De conclusie is helder. menten die betrekking hebben op de indicering, eigen bijdrage en Jongeren moeten het niet hebben van corporaties voor het krijgen inkoop door zorgkantoren. In het geval van de indicatiestelling geldt van een woning’, schrijft Bobbe in zijn blog. dat in de Zvw niet langer sprake is van een indicatie door het CIZ omdat de zorgverlener zelf indiceert. 'De effecten van de experimenten met indicatiemeldingen worden dan in feite breed uitgerold over de andere zorgaanbieders', concludeert de NZa.

Een aantal andere experimenten heeft betrekking op declaratieregels en of informatieverstrekking zoals verminderen van AGB-codes en externe verantwoording. 'Als de evaluatie van deze experimenten positief is, zou dit voor alle aanbieders kunnen worden toegepast in de Zvw in 2015 binnen reguliere wet- en regelgeving.'

Klokhuis stimuleert praten over kindermishandeling Bron: Trimbos-instituut 140521

Vier Klokhuisuitzendingen, het bijbehorende lesmateriaal en een website over kindermishandeling hebben kinderen gestimuleerd om over dit onderwerp te praten. Dat blijkt uit onderzoek van het Trimbos-instituut.

Analyse van anonieme chat- en gespreksgegevens laat zien dat kinderen direct na de uitzendingen meer over kindermishandeling chatten of belden met de Gemeenten hebben het niet in beeld Kindertelefoon. Dit waren vaker Bobbe veronderstelt dat de situatie bij andere Amsterdamse corpo- kinderen van de Klokhuisraties vergelijkbaar is, net als in andere gebieden waar flinke wo- leeftijdsgroep, van 9 tot 12 jaar. Ze spraken vaker over vormen van ningschaarste is. Gemeenten hebben de cijfers volgens hem niet kindermishandeling die in de uitzending ter sprake kwamen. goed in beeld, omdat meestal niet gemeten wordt wat de leeftijdsopbouw is van het huidige huurdersbestand. Er wordt alleen geke- Verder blijkt dat kinderen die het lespakket in de klas behandelden ken naar de leeftijd van woningzoekenden en de leeftijd van men- kindermishandeling vaker herkenden en het onderwerp vaker na sen die een woning krijgen toegewezen. Bobbe: ‘Dan krijg je heel schooltijd bespraken, ook met hun ouders, dan kinderen die het andere cijfers. Die overigens ook op scheefheid duiden: 27 procent lespakket niet kregen. van de woningzoekenden is jonger dan 25 jaar, 14 procent van de woningtoewijzingen vindt in deze leeftijdscategorie plaats.’ De NTR zond in april 2013 vier Klokhuisprogramma's over kindermis-

Tot slot experimenteert een aantal zorginstellingen met het samenvoegen van prestaties tot één tarief of het hanteren van één weektarief. De evaluaties van deze experimenten zijn echter nog niet zo Distributiesysteem oneerlijk ver dat hieraan conclusies kunnen worden verbonden. In de brief De oorzaak van de scheefgroei ligt volgens Bobbe in het Amsteradviseert de NZa zelf ook om de prestaties samen te voegen tot een damse distributiesysteem “dat niet had misstaan in de oude Sovjetunie”. ‘Veel regels, om de schaarste eerlijk te verdelen’, zegt men

handeling uit. Het Trimbos-instituut deed onderzoek onder 1.750 kinderen, hun leerkrachten en ouders, in opdracht van de Bernard van Leer Foundation, medefinancier en adviseur van het tvprogramma. Jaargang 2 | aflevering 40 | pagina 3


De logica van het gezonde verstand Zwakke gemeenten de dupe van 3D

Er zijn gemeenten die sociaal en financieel kwetsbaar zijn en nadeel ondervinden van de herijking – en andersom. Groningen heeft het sociaal en financieel moeilijk, maar krijgt een korting van 20 euro per inwoner op de algemene uitkering. Zeevang staat er uitstekend voor en krijgt er nog eens 35 euro per inwoner bij.

Bron: Binnenlands Bestuur 140522 Er zijn financieel kwetsbare gemeenten met veel jongeren, die desondanks relatief weinig jeugdzorgbudget krijgen en daar bovenop ook nog een korting op de algemene uitkering uit het gemeentefonds. En andersom. Voor elke jongere in Culemborg is 594 euro beschikbaar, voor elke jongere in het vergrijsde Onderbanken 1280 Krimpgemeenten euro. De situatie van een flink aantal gemeenten in krimpreGemeenten die er financieel toch al niet florissant voorstaan, lijken gio's is zorgelijk. Maar liefst 19 van hen staan er financihet hardst te worden getroffen door de decentralisaties in het socia- eel nu al niet best voor, maar krijgen daar per 2015 nog le domein. Gemeenten die er goed voorstaan, hebben juist het een korting op de algemene uitkering uit het gemeentefonds overheen. Een aantal van hen (Delfzijl, Almelo, meeste voordeel. Emmen en Sittard-Geleen) komen bovendien als sociaal Dat blijkt uit onderzoek van Binnenlands Bestuur, met data van zeer kwetsbaar uit de analyse. Terwijl de vergrijzing en Deloitte. Hoewel gemeentelijk Nederland nog steeds wacht op de ontgroening er toeslaan, het beroep op bijstands- en exacte verdeling van de middelen voor de drie decentralisaties, valt arbeidsongeschiktheidsuitkeringen hoog zijn, de opleial veel te zeggen over de financiële positie waarin gemeenten vanaf dingsniveaus en de inkomens laag, gaan ze er nog verder op achteruit. 2015 komen te verkeren.

Rijker en armer De resultaten zijn opmerkelijk. Er zijn financieel kwetsbare gemeenten met veel jongeren, die desondanks relatief weinig jeugdzorgbudget krijgen en daar bovenop ook nog een korting op de algemene uitkering uit het gemeentefonds. En andersom. Voor elke jongere in Culemborg is 594 euro beschikbaar, voor elke jongere in het vergrijsde Onderbanken 1280 euro. Er zijn gemeenten met bovengemiddeld veel ouderen, die het financieel zwaar hebben maar daar bovenop ook nog minder algemene uitkering mogen verwachten. En andersom. De ZeeuwsVlaamse gemeente Sluis krijgt volgend jaar 21 euro per inwoner minder uit het gemeentefonds, ondanks de vergrijzing en de financieel kwetsbare positie. Het niet vergrijsde en relatief rijke Uitgeest krijgt er 22 euro per inwoner bij.

Verleden In 2015 krijgen gemeenten voor de drie decentralisaties een bedrag dat is gebaseerd op het verleden. Gaf een provincie veel uit aan jeugdzorg, dan krijgen de gemeenten verhoudingsgewijs ook meer. Werkten zorgkantoren in een regio inefficiënt of werd er zwaarder dan nodig geïndiceerd door daartoe gemandateerde zorgaanbieders, dan is dat voor gemeenten het komend jaar voordelig. Na 2015 wordt alles weer anders, omdat dan de overstap begint naar een objectief verdeelmodel. Percentage ouderen Binnenlands Bestuur keek naar gemeenten die er momenteel financieel matig tot slecht voorstaan en die volgens de systematiek van het gemeentefonds een kwetsbare sociale structuur hebben (veel uitkeringsgerechtigden, veel lage inkomens, veel minderheidsgroepen). Daarbij werd de herijking van het gemeentefonds per 2015 gevoegd, die voor- en nadeelgemeenten oplevert. Tot slot werd gekeken naar wat al wel bekend is over specifieke groepen. Het percentage ouderen in een gemeente zegt iets over het toekomstige beroep op de Wmo. En voor de jeugdzorg heeft het Sociaal en Cultureel Planbureau al een eerste verdeling over de gemeenten berekend. Lees het hele verhaal in Binnenlands Bestuur 10-2014 Jaargang 2 | aflevering 40 | pagina 4


De logica van het gezonde verstand domein en andere beleidsterreinen, omdat zonder zo’n afbakening niet kan worden vastgesteld of aan die bestedingsBron: nieuwsbericht 140522 Ondanks kritiek van de Raad van State handhaaft het kabinet plicht is voldaan. Maar aan de andere kant betwijfelt de Raad deze zogeheten opschortingsplicht in het sociaal deelfonds. of zo’n scherpe afbakening in de praktijk wel goed mogelijk is. Als gemeenten een potje maken van de uitvoering van de nieuwe taken zorg, jeugd en werk kan het rijk besluiten de Integrale benadering De Raad wijst er in dat licht op dat gemeenten met de decengeldkraan – tijdelijk − dicht te draaien. tralisaties bestaande en nieuwe taken op het gebied van Als gemeenten een potje maken van de uitvoering van de onder meer participatie, maatschappelijke ondersteuning, nieuwe taken zorg, jeugd en werk kan het rijk besluiten de jeugdhulp en schuldhulpverlening kunnen samenbrengen. In geldkraan – tijdelijk − dicht te draaien. Ondanks kritiek van de de praktijk zijn er echter ook sterke raakvlakken met terreiRaad van State handhaaft het kabinet deze zogeheten op- nen die in veel opzichten verder van het sociaal domein afstaan, zoals integraal veiligheidsbeleid en jeugdcriminaliteitsschortingsplicht in het sociaal deelfonds. bestrijding. ‘Het is niet duidelijk hoe bij een integrale benadering een scherpe afbakening gemaakt kan worden gemaakt Ingrijpen De Raad van State (RvS) ontgaat de noodzaak tot een aparte tussen de inzet van middelen in het sociaal domein en de opschortingsplicht omdat bestaande wetgeving al mogelijk- inzet van middelen buiten dat domein’, aldus de Raad in zijn heden biedt om in te grijpen als gemeenten tekortschieten advies.

Opschortingsplicht sociaal deelfonds onnodig

Anekdotes zijn humoristische voorvallen, vreemde gebeurtenissen of rake uitspraken, gevat in een pakkend verhaal. Een anekdote wordt vaak verteld als een stukje uit het echte leven, al blijft het meestal onduidelijk of een verhaal ook werkelijk heeft plaatsgevonden. Anekdotes hebben dan ook veel overeenkomsten met Broodje aap-verhalen. Fris & Dwars presenteert wekelijks een bekende of minder bekende anekdote over beroemdheden uit heden en verleden.

Geheime uitzending Phil Collins Phil Collins trad tijdens Live Aid twee keer op: een keer in Londen en een keer in Philadelphia. Dat was logistiek een lastige operatie, maar het was mogelijk doordat Collins met een Concorde naar de Verenigde Staten kon vliegen. Tijdens zijn vliegreis naar de VS was er vanuit Londen contact met de Concorde. Er was met British Airways afgesproken dat Philk Collins via de radio van het vliegtuig even zou babblen met de presentatoren van Live Aid in Londen. Phil Collins: "Ik zat in de cockpit toen de piloot via zijn radio de vraag kreeg of hij Phil Collins kon spreken. De piloot stribbelde een beetje tegen en zei dat het hoogst ongebruikelijk was. Uiteindelijk gaf hij mij zijn headset, maar hij zei er wel bij: "Eigenlijk mag ik dit helemaal niet doen. Ik zou het op prijs stellen wanneer je dit niet verder vertelt." Het praatje dat Phil Collins vervolgens maakte was voor bijna twee miljard televisiekijkers live te volgen.

bij de uitvoering van de taken die aan haar worden toebedeeld. Het gaat om de zogeheten taakverwaarlozingsregeling, Monitor ondersteunt lokale aanpak kinderzo stelt de Raad in zijn advies over het wetsvoorstel Tijdelijke mishandeling Bron: NJi 140521 wet deelfonds sociaal domein. Het Nederlands Jeugdinstituut heeft samen met 21 gemeenten een monitor ontwikkeld die gemeenten helpt om hun Extra waarborg aanpak van kindermishandeling te verbeteren. Omdat de decentralisaties in het sociaal domein omvangrijk en complex zijn en grote impact hebben op de samenleving In de Monitor Aanpak Kindermishandeling vinden gemeenten wil het kabinet een extra waarborg inbouwen. Het kabinet gegevens over de aard en omvang van kindermishandeling stelt dat de sanctie echt het sluitstuk is. Als gemeenten te- binnen hun grenzen, welke instanties gevallen hebben gekortschieten krijgen ze eerst een aanwijzing van de vakminis- meld bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling, welke ter. Pas als ook die niet of onvoldoende wordt opgevolgd, gezinsproblemen daarbij speelden en wat er is gebeurd met wordt de sanctie van stal gehaald. de melding. Geoormerkt Het sociaal deelfonds wordt per 2015 gevormd, waarin de eerste drie jaar na de decentralisaties de budgetten voor de uitvoering van de Wmo 2015, de Jeugdwet en de Participatiewet worden gestort. Gemeenten zijn verplicht het geld hieraan te besteden. Vanaf 2018 vloeit het rijksgeld in het vrij besteedbare gemeentefonds.

De monitor beoordeelt de aanpak van kindermishandeling en vergelijkt die met de aanpak in andere gemeenten. Op grond van die scores krijgen gemeenten suggesties voor verbetering. Gemeentelijke medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de aanpak van kindermishandeling kunnen in een besloten online omgeving ervaringen uitwisselen en samenwerken.

Scherpe afbakening De Raad snapt dat de voorgestelde bestedingsplicht een scherpe afbakening noodzakelijk maakt tussen het sociaal Jaargang 2 | aflevering 40 | pagina 5


De logica van het gezonde verstand Jeugdzorg is straks misschien wel overbodig Opinie | door Cock Fuchs 140517 Jeugdzorg is straks misschien wel overbodig Nu de transitie van de Jeugdzorg aanstaande is, zijn de deskundigen enthousiast (Erik Gerritsen) of bezorgd (Ido Wijers). Cock Fuchs ziet de transitie vooral als een beweging terug naar het kind in nood. Wie daar bezwaar tegen heeft, streeft andere belangen na en is hypocriet.

worden, wel wijs ik er op dat methodes waarvan de werking ‘wetenschappelijk is aangetoond’ in de praktijk van alledag een hoop tijd en mensen kosten (voor cursus, training, begeleiding en intervisie) maar niet per se leiden tot ‘meer handen aan het bed.’

in weelde mogen wentelen en de jeugdzorg de kop van Hydra gegeven. Het is daarom niet meer dan logisch en verstandig dat de politiek, namens de burger, aan de handrem heeft getrokken. De jeugdzorg is namelijk mijlenver afgedreven van de zorg voor het kind en zijn opvoeders met zijn protocollen en (evidence based) methodieken. Idealiter maakt de transitie het mogelijk dat een kind in nood straks iemand heeft die ervoor kan zorgen dat zijn omgeving weer voor hem zorgt. En is er straks een Jeugdzorg die niet bepaalt hoe de zorg er precies uit moet zien, maar oog heeft voor de verschillen per cultuur, per niveau, per wijk en per gezin. Een jeugdzorg die ruiterlijk durft te erkennen dat ze in het licht van de ontwikkelingen misschien wel overbodig wordt. Goed genoeg ouderschap en burgers die op elkaars kinderen willen letten: meer is niet nodig.

Verandering had van Jeugdzorg zelf moeten komen Wie in de Jeugdzorg werkt en denkt: ‘tsja, dat weten wij nu wel’, gaat voorbij aan het treurige feit dat de jeugdhulpverlening altijd maar blijft Binnen de Jeugdzorg houden veel partijen zich voortsjokken in hetzelfde stramien en dat de bezig met de misère van kinderen uit probleemverandering dus wel moét komen van de overgezinnen. Al die beleidsmakers, organisaties, heid. Had het echter niet veel logischer geweest instellingen, maatschappelijk werkers, gezinsbewanneer zorgaanbieders en bureaus Jeugdzorg geleiders, schuldsaneerders, multiprobleemzelf een grote verbouwing van het stelsel hadden regisseurs, wijkagenten, schoolmaatschappelijk voorgesteld? Sterker nog, wie nu roept dat de Cock Fuchs is voormalig bestuurder in de Jeugdzorg en auteur van werkers en gezinsvoogden doen hun werk bij transitie een uitkomst is, had dit zelf al jaren het boek ‘Zorg aan een kind.’ voorkeur van achter hun bureau of pc. Daardoor weet het hulpbeterug moéten opperen. hoevende kind niet met wie hij voor wat van doen heeft en zien ook Arme regio's meer geld voor participatie ouders door de vele bomen het bos niet meer (zie De dag dat Joop Maar nee, iedereen was bang zijn baan of opdracht te verliezen en Bron: Sozawe 140519 de deur dicht deed van C. Pels e.a.) probeerde zich op allerlei mogelijke en onmogelijke manieren van Zwakke regio's kunnen straks rekenen op een groter deel van het Praktijk klaagt over bureaucratische wildgroei de ander te onderscheiden. Wie roept dat de transitie te snel of ten budget voor hulp aan arbeidsgehandicapten. Staatssecretaris Jetta Om aan die chaos een einde te maken, heeft de Jeugdzorg vrij re- koste van probleemkinderen gaat, moet bedenken wiens belang hij Klijnsma wil rekening houden met de regionale arbeidsmarkt en het cent de één gezin-één plan-één regisseur-methode geïntroduceerd. verdedigt met dit standpunt. Wil hij niet gewoon blijven zitten waar aantal mensen met een arbeidsbeperking in een gebied. Kort gezegd komt die werkwijze erop neer dat een regisseur de hij zit en houden wat hij heeft? Is hij met andere woorden niet hytouwtjes in handen neemt en de hulpverlening coördineert. Nog pocriet en komen de belangen van het kind en zijn opvoeder voor Arme regio’s meer geld voor participatie afgezien van de vraag of deze methode effectief is, hebben alle hem de facto pas op de tweede plaats? Ook bij de verdeling van het bijstandsgeld en loonkostensubsidies organisaties inmiddels in hun visie of missie alvast genoteerd dat zíj wordt gelet op de kenmerken van een wijk, gemeente en regio. In de hulp coördineren, de regie voeren of leiding geven aan het pro- De door de overheid aangekondigde transitie zal een revolutie in de het nieuwe model dat de staatssecretaris Sociale Zaken wil gebruices. Typisch voor de jeugdzorg: als er iets nieuws aan het firmament wereld van de jeugdzorg teweeg brengen en er zullen grote klappen ken, spelen verder de samenstelling van huishoudens (leefvorm, is te bespeuren, eisen de organisaties dat onmiddellijk op. En voe- vallen in de organisaties. Hopelijk zijn het niet de uitvoerend wer- leeftijd, wel of geen koopwoning, niet-westerse achtergrond en gen een nieuwe functie – gezinscoach, casusregisseur, hulpcoördi- kers die overbodig verklaard worden, maar de bestuurders. Zij heb- opleiding) een rol. nator of regievoerder – aan een inmiddels hele lange rij toe. Het ben ten slotte de noodzaak tot verandering niet voorzien en hebben spreekt voor zich dat er ook weer flink (meer) gerapporteerd en evenmin tijdig geanticipeerd op een beweging in de samenleving die Verdeling vergaderd dient te worden over de ‘nieuwe’ taken en verantwoor- al enige tijd gaande is. Om de overgang naar het nieuwe model voor de gemeenten niet te delijkheden. groot te maken, zal die geleidelijk plaatsvinden. De eerste twee jaar De zeven vette jaren van de jeugdzorg zijn voorbij na het intreden van de Participatiewet op 1 januari 205, worden de De praktijk klaagt al jaren over deze bureaucratische wildgroei. De jeugdzorg heeft zeven vette jaren gekend. Vooral de traditionele budgetten nog voor de helft vastgesteld op basis van uitgaven in het Vooral de uitvoerders willen af van de Kafkaëske trechter waarin de zorgaanbieders en de bureaus Jeugdzorg hebben geprofiteerd van verleden. De exacte verdeelsleutel wordt later bekend. sector is vastgelopen. Neem bijvoorbeeld de actuele roep om alleen de onuitputtelijk lijkende subsidiestroom. Niet de uitvoerende hulpmethodes toe te passen die evidence based zijn. Daarover is in het verleners, maar de ondersteunende diensten, managementlagen, debat al het nodige opgemerkt, dus dat hoeft hier niet herhaald te kwaliteitsafdelingen en de raden van bestuur hebben zich lange tijd Jaargang 2 | aflevering 40 | pagina 6


De logica van het gezonde verstand

Transformeren doe je samen 16 juni 2014 Locatie De Reehorst te Ede Tijd Start: circa 9.30 uur Einde: circa 16.30/17.00 uur Kosten € 255 (inclusief congresbundel, koffie, thee, lunch en een drankje en hapje na afloop)

problemen effectieve zorg krijgen, die hen helpt deel te kunnen (blijven) nemen aan het ‘gewone’ leven. Dat is het uitgangspunt van de transformatie die zich momenteel voltrekt in de zorg voor jeugd en waarvoor de transitie van de jeugdzorg naar gemeenten de katalysator vormt. Een effectiever en efficiënter stelsel van zorg voor jeugd is immers meer dan een organisatorisch en bestuurlijk vraagstuk, het veronderstelt een nieuwe manier van werken en met elkaar omgaan. Iets, wat alle betrokkenen raakt: gemeenten, professionals, organisaties, cliënten en burgers.

ning. Na deze datum brengen wij het volledige deelnametarief in rekening ongeacht de reden van verhindering. Het is wel mogelijk dat een vervanger uw plaats inneemt, mits dit vooraf is doorgegeven aan Congres4U, e-mail info@congres4u.nl. Vragen over uw aanmelding?

Naar één zorgcontinuüm In de aanloop naar het nieuwe stelsel experimenteren gemeenten en instellingen overal in het land met vernieuwingen waarbinnen nieuwe vormen van hulp en samenwerking ontwikkeld worden. De nieuwe jeugdhulp is gericht op herstel van het gewone leven. Gezinnen krijgen hulp zoveel mogelijk in en met de eigen sociale omgeving. Als het even kan zo licht als mogelijk, maar ook zo specialistisch en intensief als nodig. Het aantal hulpverleners met wie ze te maken hebben, wordt tot een minimum beperkt. Maar, hoe zorgen we ervoor dat al die verschillende initiatieven zich verder ontwikkelen tot één samenhangend geheel? En dat dit bij elkaar genomen (kosten)effectiever functioneert: betere resultaten tegen lagere kosten? De verbinding

‘Kindermishandeling in drie jaar halveren’

Voor meer informatie over uw aanmelding kunt u contact opnemen met Congres4u, telefoon 06 - 133 68 799 of e-mail info@congres4u.nl.

Bron: Kinderombudsman 140521 De komende drie jaar moeten gemeenten het aantal kinderen dat met mishandeling te maken krijgt halveren. Dat is een van de aanbevelingen uit een onderzoeksrapport dat de Kinderombudsman op 21 mei presenteerde. De meeste gemeenten in Nederland hebben beleid dat gericht is op de preventie van kindermishandeling, maar ze bereiken volgens de Kinderombudsman nog niet genoeg ouders en kinderen. De helft van de gemeenten weet niet hoeveel mishandelde kinderen er in de gemeente zijn, constateert de Kinderombudsman. Veel gemeenten hebben geen zicht op groepen met een verhoogd risico op kindermishandeling. Driekwart monitort de inzet van preventieprogramma’s en de effecten daarvan niet.

'Transformeren doe je samen', dat is het motto van het congres dat het Nederlands Jeugdinstituut organiseert samen met tien brancheorganisaties, vijf andere kennisorganisaties, het stedennetwerk G32 en zeven cliëntenorganisaties/fora. Centraal staat de vraag hoe de betrokken partijen samen de beoogde transformaties van maatschappelijke ondersteuning, passend onderwijs en jeugdhulp in Tijdens het congres 'Transformeren doe je samen' worden inspireonderlinge samenhang zo kunnen vormgeven dat de burger effec- rende voorbeelden van de transformatie samengebracht en vanuit tievere zorg krijgt met minder bureaucratie en tegen lagere kosten. het perspectief van cliënten, professionals en gemeenten belicht. Op deze wijze wordt kennisuitwisseling bevorderd en meer onderAl deze partijen gaan met elkaar in debat en slaan de handen ineen linge samenhang gestimuleerd. Centraal thema is de verbinding, om ervoor te zorgen dat de transitie, de overheveling verantwoor- want meer samenhang en samenwerken daar draait het om. Hoe delijkheid en budget naar gemeenten, van de zorg voor jeugd en de bewerkstelligen we dat: in het stelsel, in de aanpak, tussen professitransformatie, vernieuwing van de hele sector leidt tot een (kosten) onals en cliënten, tussen aanbieders en gemeenten? effectiever jeugdstelsel, waar cliënten (jeugdigen en opvoeders) Aanmelden De Kinderombudsman adviseert gemeenten het Kind Veilig Prevenecht beter van worden. Een stelsel zonder schotten, waar optimale tiepakket te gebruiken, waarin preventieprogramma’s van verschilzorg en preventie het uitgangspunt zijn en integraal werken een U kunt zich online aanmelden. Inschrijving geschiedt op volgorde lende organisaties zijn gebundeld. vanzelfsprekendheid. Waar professionals en bestuurders van instel- van aanmelding. U ontvangt direct na aanmelding een bevestiging lingen op grond van kennis én vertrouwen samenwerken met lokale van inschrijving en een e-factuur. In mei krijgt u de mogelijkheid om In een gezamenlijke reactie stellen het Nederlands Jeugdinstituut en bestuurders, cliënten en burgers. Kortom: een stelsel dat verbindt, in te schrijven voor de workshop. Twee weken voor het congres MOVISIE dat inzetten op preventie noodzakelijk is, maar niet volkrijgt u een bevestiging met routebeschrijving. zich stelselmatig verbetert en niet versnippert of polariseert. doende voor een effectieve en efficiënte aanpak van kindermishanVerhinderd? deling. Gemeenten moeten ook investeren in diagnostiek en hulp. Achtergrond Alle kinderen moeten gezond en veilig kunnen opgroeien en bij Bij annulering tot 2 juni brengen wij € 40 annuleringskosten in reke-

Jaargang 2 | aflevering 40 | pagina 7


De logica van het gezonde verstand van de primaire diagnose niet altijd even gemakkelijk is. Het laat wel komende kinderen volgens een beproefde methodiek (‘Veerkracht’) zien dat het moeilijk is om alleen op basis van diagnoses het verze- worden begeleid. kerd pakket af te bakenen.” Specifieke functies Oprekken Wethouders van de centrumgemeenten spraken eerder al uit dat ze De NZa ziet ook aanwijzingen dat aanbieders in de curatieve ggz de gezamenlijk verantwoordelijkheid willen dragen voor zeer specialisduur van de behandeling soms net iets oprekken, zodat zij een ho- tische functies zoals de opvang van slachtoffers van eergerelateerd ger tarief kunnen declareren. De NZa heeft daarom in 2014 inge- geweld. De Algemene Ledenvergadering van de VNG neemt in een “In de ggz is er niet altijd consensus over hoe de zorg ingericht moet voerd dat aanbieders op de factuur de werkelijke bestede tijd moe- juni een besluit om dit te formaliseren. De staatssecretaris sprak in worden”, schrijft de NZa in een begeleidende brief bij de recente ten aangeven, zodat verzekeraars hierop beter kunnen controleren. het bestuurlijk overleg zijn waardering uit voor het voorstel van de wethouders. marktscan ggz. “Dat uit zich in discussies tussen aanbieders en ver- De NZa houdt ook in 2014 verscherpt toezicht op de ggz. zekeraars over de verhouding tussen basis-ggz en gespecialiseerde Partijen hebben ook afgesproken dat de VNG de aanpak van oudeggz en de vraag wie hoofdbehandelaar mag zijn.” De NZa maakt zich € 10 miljoen extra voor aanpak huiselijk geweld renmishandeling in gemeenten verder zal intensiveren. De opvang daarom sterk voor de ontwikkeling van veldnormen en richtlijnen Bron: VWS/Federatie Opvang 140516 voor de inrichting en afbakening van de ggz, evenals een controleer- Het ministerie van VWS, de VNG en de Federatie Opvang gaan sa- van mannelijke slachtoffers van geweld in huiselijk kring wordt vanbare en handhaafbare pakketafbakening door het College voor menwerken aan een kwaliteitsimpuls voor de aanpak van huiselijk af 2015 een gezamenlijke verantwoordelijkheid van gemeenten. Zorgverzekeringen (CVZ). geweld. Staatssecretaris Van Rijn van VWS stelt hiervoor vanaf 2015 Verder zullen gemeenten hun rol spelen bij de multidisciplinaire structureel jaarlijks € 10 miljoen extra beschikbaar. Dit is afgespro- aanpak bij ernstige en complexe vormen van geweld, waaronder seksueel geweld. Administratieve lasten ken in een bestuurlijk overleg.

NZa waarschuwt voor domeinstrijd ggz

Bron: NZa 140519 De herinrichting van de geestelijke gezondheidszorg in een basis-ggz en gespecialiseerde ggz geeft aanleiding tot conflicten tussen zorgverzekeraars en aanbieders. Om die reden pleit de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bij minister Schippers voor een “controleerbare en handhaafbare pakketafbakening”.

De NZa juicht het toe dat zorgverzekeraars steeds scherper inkopen. Ze onderhandelen met aanbieders over de prijs van de zorg, maar ook over de manier waarop de ggz is ingericht. Door dit laatste dreigt nodeloze bureaucratie, constateert de NZa. “Hoewel het goed is als verzekeraars zelf hun accenten leggen bij de zorginkoop, moeten die verschillende visies niet leiden tot al te grote administratieve lasten voor aanbieders”, stelt de NZa. Verzekeraars kiezen volgens de NZa scherper bij wie ze zorg inkopen. Hiermee lijken de uitgaven aan ggz te dalen. Volgens de eerste voorlopige cijfers is de omzet in de ggz in 2013 3 procent lager dan in 2012. In 2012 bleef de groei van de omzet al beperkt tot 0,7 procent. Toename De NZa vindt het opvallend dat het volume bij productgroepen als depressieve stoornissen en angststoornissen sterk is toegenomen. De NZa ziet een duidelijk verband met het verwijderen van aanpassingsstoornissen uit het basispakket. Als gevolg hiervan nam het volume bij andere productgroepen sterk toe, met name aanbieders vaker depressieve stoornissen en angststoornissen opvoerden, die wel onder het basispakket vallen. “Deze verandering hoeft niet per definitie onjuist te zijn”, constateert de NZa. “Een aanpassingsstoornis kan gepaard gaan met een andere stoornis waardoor de keuze

De gemeenten gaan het geld onder meer inzetten voor het invoeren van nieuw objectief verdeelmodel. Dit gebeurt geleidelijk om te voorkomen dat gemeenten en instellingen in de problemen komen. Preventie Staatssecretaris van Rijn ontvangt bij het bestuurlijk overleg het Kwaliteitsdocument uit handen van voorzitter Jan Laurier (links) van de Federatie Opvang en wethouder Henk Kok van Arnhem. Met het extra geld kunnen gemeenten in hun regiovisies op de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling stevige ambities neerleggen. Ze gaan met instellingen in gesprek over kwaliteit, ook met behulp van het onlangs gepresenteerde Kwaliteitsdocument. Alle partijen zijn het erover eens dat preventie cruciaal is voor een goede aanpak. Het voorkomen dat huiselijk geweld overgaat van generatie op generatie begint met aandacht voor kinderen in de opvang. Gemeenten zullen met instellingen afspreken dat alle mee-

Huwelijksdwang De aanpak van huwelijksdwang en achterlating vereist specifieke expertise en korte lijnen met de politie en ambassades. Daarom wordt een Knooppunt huwelijksdwang en achterlating opgericht dat per 1 januari 2015 operationeel is. Ook komt er een gratis landelijk telefoonnummer voor de AMHK’s die nu overal worden opgericht (uit een fusie van de Steunpunten Huiselijk Geweld en de AMK’s). Innovatie De aanpak van geweld in huiselijke kring heeft zich de afgelopen jaren sterk ontwikkeld. Nieuwe problemen kwamen aan de oppervlakte, er zijn nieuwe methoden ontwikkeld en er is een integrale aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling gekomen. Het extra geld stelt gemeenten in staat om verbeteringen door te ontwikkelen.

Jaargang 2 | aflevering 40 | pagina 8


De logica van het gezonde verstand In de studie is gebruik gemaakt van het EPA vignettenmodel dat is ontwikkeld door GGZ-instelling Atrecht in samenwerking met andeBron: transitiebureau Waar is het transitiebureau nu mee bezig en wat zijn de plannen re GGZ-instellingen in de regio Utrecht. Het vignettenmodel is een methode om patiënten in te delen in 9 verschillende doelgroepen voor de komen de maanden? op basis van de zorgvraag en geeft als het ware een foto van de EPA -doelgroep qua aantallen en qua In onderstaand document staan de kosten. Er is een overzicht beproducten en activiteiten van de VNGVers van de pers schikbaar (zie bijlage VWS-werkagenda’s stelselwijziging ‘Resultatentabel’) met de verdeJeugd: eerst de doorlopende procesling van EPA-patiënten in de sen en vervolgens de geplande provignetten voor alle gemeentes in ducten. Nederland. Via de resultatentabel kan men gemeentes en Waar het landelijke regelingen beWMO-regio’s vergelijken met het landelijke gemiddelde. treft, geldt vanzelfsprekend dat de oplevering afhankelijk is van het proces tussen betrokken partijen. Niettemin is gekozen om alvast “Zelfbeschadiging is geen onschuldige puberkwaal” streefdata te publiceren. 0,01 tot 4 procent van de Nederlandse volwassen bevolking verwondt zichzelf wel eens bewust. 65 procent tussen de 25 en 54 jaar http://www.voordejeugd.nl/actueel/nieuwsberichten/1176-nukomt hierdoor op de Spoedeisende Hulp terecht. beschikbaar-planning-transitiebureau-en-werkagenda-s-vng-

Nu beschikbaar: update planning Transitiebureau

werkgroepen

Snijden, krassen of branden zijn de meest voorkoZN brengt patiënten met ernstig psychiatrische mende manieren van zelfbeschadiging [1]. Toch wordt dit onderwerp vaak afgedaan als een relatief onschuldiaandoeningen in kaart Bron: Medicalfacts 140519 Zorgverzekeraars Nederland (ZN) publiceert informatie naar aanleiding van een onderzoek van Vektis, in opdracht van ZN, naar het aantal mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen (EPApopulatie) in Nederland en de verdeling van het aantal patiënten per gemeente. De informatie is van belang voor zorgverzekeraars, gemeenten en zorgkantoren die regionale afspraken moeten maken over de organisatie en financiering van zorg voor deze doelgroep.

Voor deze patiënten, die bijvoorbeeld lijden aan schizofrenie en die doorgaans ook maatschappelijk complexe problemen hebben, gaat er met de herziening van de langdurige zorg het nodige veranderen. Tot nu toe wordt hun zorg voornamelijk uit de Zvw en de AWBZ betaald, straks komt het uit drie potjes: de Wet langdurige zorg (WLZ), de Zvw en de Wmo. De gemeenten krijgen er (via de Wmo) dus ook op dit gebied een belangrijke verantwoordelijkheid bij. Mede daarom is de nu beschikbare informatie ook relevant voor vertegenwoordigers van patiënten en familieorganisaties. Negen doelgroepen

taboe nog zo groot is, heb ik besloten het in de roman te verwerken. Het verhaal is grotendeels fictie, maar de achterliggende emoties zijn veelal echt.” De Ruyter heeft in haar roman de wereld van de psychiatrie en therapie vermeden en beschrijft vooral het verhaal van een vrouw die haar plek probeert te vinden in de maatschappij. “Boeken over mensen met psychische problematiek en hun ervaringen in de psychiatrie zijn er al. Ik wilde dit juist niet. Ik wil de lezer meetrekken in de geheime wereld van een vrouw die voor de buitenwereld “normaal” lijkt. Ik hoop dat lezer zich op die manier makkelijker met de hoofdpersoon kan identificeren en het helpt het taboe rondom zelfbeschadiging te doorbreken.” Recensies Verborgen Gezichten is een aangrijpende generatieroman die vooral gaat over de vraag hoe in het leven te staan in een maatschappij waarin alles al voor je is uitgedacht. “Nora de Ruyter kan écht schrijven, een talent om in de gaten te houden” – M. Voskuil, schrijver

“Als een wervelwind word je getrokken in het leven, denken en (niet) voelen van Christine. Het verhaal boeit én verwondert en ge ‘puberkwaal’. “Hoewel het thema de afgelopen jaren meer aan- niets blijft verborgen, ook niet de moeizame weg naar balans” – V.V. dacht heeft gekregen, is het taboe onder zelfbeschadiging nog Rivero, psychiater & voorzitter Samen Sterk tegen Stigma steeds groot, en bij volwassenen helemaal,” zegt Nora de Ruyter, ambassadeur van Fonds Psychische Gezondheid en auteur van de “Een verhaal dat op een mooie en waardige manier laat zien hoe semi-autobiografische roman‘Verborgen Gezichten’, die gaat over achter het gedrag van woede een gezicht vol lijden schuilt” – Sticheen 28-jarige kunstfotografe die zichzelf verwondt. ting Borderline “Recent onderzoek van de Vrije Universiteit van Amsterdam, uitgevoerd onder volwassenen tweelingen, heeft aangetoond dat suïcidale gedachten en zelfbeschadiging een gemeenschappelijke genetische basis hebben. Het is geen aandachttrekkerij of onschuldige puberkwaal,” vertelt De Ruyter.

Auteur Nora de Ruyter (1983) is afgestudeerd aan de School voor Journalistiek en woont in Nuenen. Ze schrijft over kunst en psychologie en is ambassadeur van Fonds Psychische Gezondheid. Verborgen Gezichten is haar semi-autobiografische debuutroman.

De 31-jarige schrijfster heeft persoonlijk ervaring met de bipolaire stoornis en de borderline persoonlijkheidsstoornis. Van de laatste is automutilatie een veel voorkomend kenmerk. “Enige jaren geleden zocht ik nog met regelmaat mijn heil in zelfbeschadiging. Ik heb me er een tijd lang erg voor geschaamd, vanwege mijn leeftijd, maar ook omdat je al snel als ‘gek’ wordt bestempeld. Juist omdat dit

Boekgegevens Titel: Verborgen Gezichten Auteur: Nora de Ruyter ISBN: 9789461534453 Uitgeverij: Uitgeverij Aspekt

Jaargang 2 | aflevering 40 | pagina 9


De logica van het gezonde verstand Eigen regie cliënt verwatert in zorgleefplan Bron: Ouderen aan zet 140519 Het effect van het zorgleefplan op de kwaliteit van leven van ouderen is gering. De focus is gericht op de kwaliteit van zorg, waardoor de doelen voor een gewoon leven en de eigen regie van de cliënt op de achtergrond raken. Dat blijkt uit de eindrapportage “Ouderen aan zet”.

Het zorgleefplan is wettelijk verplicht bij de zorg aan ouderen en andere zorgvragers. Het doel is om de eigen regie en de kwaliteit van het leven van cliënten te verbeteren. Maar zo werkt het dus niet. Uit het onderzoek "Ouderen aan zet" blijkt dat het zorgleefplan alleen zoden aan de dijk zet als de zorgorganisatie de doelen, kwaliteit van leven en zeggenschap van de cliënt omarmt en uitdraagt onder de medewerkers. Ook wordt duidelijk dat cliënt, zorgwerkers en sociaal netwerk hoogst zelden ter plekke samen praten.

de behoefte om er zelf op uit te gaan om te winkelen of bezoekjes afleggen. Daarvoor is vaak ondersteuning van medewerkers of sociaal netwerk nodig. In de praktijk blijkt het lastig dat de betrokkenen dit met elkaar bespreken en regelen.

Psychische problemen Duidelijk is dat kinderen die voor hun twaalfde al beginnen met crimineel gedrag een relatief groot aandeel hebben in de algemene criminaliteitscijfers. Vroeg geleerd, oud gedaan dus. Maar een groot deel van kinderen die in aanraking met de politie komt, heeft te Kwaliteit maken met vele problemen: psychisch, agressief gedrag, somberAlle betrokkenen maken duidelijk dat zij dat onderkennen, maar heid en sociale problemen. Vooral de groep met veel problemen is geen handvatten hebben om deze trend te keren. De bij de cliënt vaak zelf slachtoffer geweest van pesten en geweld. betrokken helpers kregen gezamenlijk een training, die hen hielp om in de zorg ook thema's rondom de kwaliteit van leven aan te Het aantal jeugdbendes is in vier jaar tijd met meer dan de helft kaarten. Dat was succesvol, aldus de onderzoekers. Verder is het teruggebracht tot 764 bendes. Ook criminoloog Henk Ferwerda belangrijk dat leidinggevenden en het management in de zorgorga- betoogt dat het noodzakelijk blijft om straf en zorg vroegtijdig in te nisatie de cultuur uitdragen om zorg te verlenen die aansluit op het zetten. Lees hier verder >> persoonlijke leven van mensen. Passende hulp Er is zeker reden tot hoop. Niet alle 12-minners die met de politie in Criminele 12-minners vaak zelf slachtoffer contact komen, volgen het criminele pad, Bron: onderzoek 140519 constateert Geluk. Er is ook een groep Kinderen die voor hun twaalfde met de criminele 12-min kinderen die relatief weipolitie in aanraking komen, hebben vaak nig problemen heeft. Het eerste politieconpsychische problemen. Een groot deel tact kan dus ook een incident zijn, aldus van hen volgt ook later het criminele pad. Geluk, en hoeft niet altijd te leiden tot Promovenda Charlotte Geluk onderzocht langdurig, frequent en ernstig delinquent criminaliteit bij kinderen onder 12 jaar. gedrag. Goede signalering en diagnostiek Vroeg problemen signaleren, voorkomt zijn noodzakelijk om kinderen die dat noerger én onnodig behandelen. dig hebben, passende hulp te bieden en onnodig problematiseren te voorkomen. Het politiecontact schept een kans om bij

Eindrapportage "Ouderen aan zet", is een project om de uitvoering van de zorgleefplannen te toetsen. De uitvoerders van de toetsing zijn het LOC Zeggenschap in zorg en kenniscentrum Perspectief. Het onderzoek is uitgevoerd in 15 onderdelen van vijf zorgorganisaties verspreid door het land. Alle zorgorganisaties hebben eigen regie en kwaliteit van het leven als uitgangspunt voor hun zorg. De daadwerkelijke invloed van het zorgleefplan op de kwaliteit van leven van de cliënt, bleek al in de beginfase van het project 'zeer gering'. Vervolgens is de focus verlegd naar handvatten om de cultuur in de zorgorganisatie te verbeteren teneinde de kwaliteit van leven te verbeteren. kinderen jonger dan 12 jaar problemen vroeg te herkennen en dus ook om ze te Zorgleefplan behandelen. Vroegtijdig signaleren is niet Binnen het project is men gaan werken met zogenoemde alleen goed voor de kinderen zelf, maar "dialoogbijeenkomsten", omdat bleek dat medewerkers van zorgor- het voorkomt ook stigmatisering van ganisaties, en de mensen rondom de cliënt, grote behoefte hadden kinderen en onnodige behandelingen. om met elkaar in gesprek te gaan over het zorgleefplan. Deze bij- Omdat snel en op de juiste manier kan eenkomsten leidden ertoe dat mensen zich gehoord voelden, dat er worden ingegrepen. samenwerking tussen de deelnemers ontstond en dat iedereen het idee kreeg een gelijkwaardige partner te zijn. Crimineel gedrag Het is de eerste keer dat de groep kinderen van 12 jaar en jonger Eigen regie uitgebreid is onderzocht op crimineel gedrag. Charlotte Geluk proDe conclusie uit de toetsing van zorgleefplannen is dat in die plan- moveert op haar onderzoek op 16 mei bij het VU medisch centrum. nen er veel nadruk ligt op kwalitatief goede zorg, de dagelijkse zorg Zij heeft twee jaar lang onderzoek gedaan onder 12-minners naar de en medische zorg. Het gewone leven en de eigen regie van de cliënt ontwikkeling van criminaliteit en gerelateerde problemen. raken daardoor op de achtergrond. Ouderen hebben bijvoorbeeld

Criminaliteit jongeren Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft cijfers gepubliceerd over criminaliteit onder jongeren. Daaruit blijkt dat het aantal jonge verdachten dat wordt aangehouden op verdenking van het plegen van een misdrijf neemt de laatste jaren afneemt. In 2012 werden in totaal 66 duizend aanhoudingen verricht onder jongeren tussen 12 en 25 jaar. Van hen waren 27,7 procent minderjarige verdachten. In vergelijking met 2007 werden er in 2012 dertig procent minder aanhoudingen verricht, het aantal aanhoudingen van minderjarigen is zelfs met de helft verminderd. De cijfers zijn gebaseerd op het aantal aanhoudingen, het aantal misdrijven zou in de praktijk hoger kunnen zijn.

Jaargang 2 | aflevering 40 | pagina 10


De logica van het gezonde verstand meenten daarom vaak kiezen voor mensen met een relatief korte Voortbestaan van het Bureau Jeugdzorg Flevoland afstand tot de arbeidsmarkt en het beperken van nieuwe instroom, Bron: Divosa 140516 is 'in gevaar' Bron: nieuwsbericht 140522 Het aantal mensen in de bijstand stijgt nog steeds en zal dat ook dit omdat dit het snelst tot resultaat leidt. LELYSTAD - Het college van Gedeputeerde Staten van Flevoland jaar blijven doen, wel stromen veel mensen ook weer uit, blijkt uit moest tweemaal bij de meervoudige kamer bestuursrecht in LelyTegenprestatie de Divosa benchmark Gemeenten kunnen voor het verstrekken van een stad verschijnen.

40 procent Wwb'ers stroomt snel weer uit

40 procent van de mensen die in de bijstand terecht komt, stroomt binnen een half jaar weer uit. 23 procent stroomt zelfs binnen drie maanden alweer uit. Dat blijkt uit cijfers van de Divosa Benchmark die vandaag zijn gepresenteerd.

uitkering een tegenprestatie opleggen. Veel gemeenten doen dit nog niet of alleen aan een kleine groep mensen in de vorm van een pilot. Gemeenten die al een tegenprestatie opleggen, integreren het instrument over het algemeen in hun bestaande participatie- en re-integratiebeleid.

Uitzendbaan Voor deze benchmark hebben 180 gemeenten gegevens aangeleverd. Zij verstrekken samen 70 procent van alle bijstandsuitkeringen. Daaruit blijkt dat 25 procent van de mensen die uitstroomt dat via een uitzendbaan doet, een sector die sinds kort weer in de lift zit. Andere sectoren waar mensen met een bijstandsuitkering naar uitstromen, zoals horeca, handel en zorg, laten nog geen stijgende lijn zien. Het totaal aantal mensen in de bijstand neemt nog steeds toe. In 2013 was de instroom in de bijstand 34 procent, de uitstroom was 29 procent. Daardoor groeide het totaalbestand met 7 procent. Ook in de eerste twee maanden van dit jaar groeit het aantal mensen in de bijstand nog.

Fraude In 2013 hebben gemeenten die gegevens voor de benchmark hebben geleverd in totaal 15 duizend gevallen van uitkeringsfraude opgespoord. Gemiddeld is de uitstaande fordering ruim 2500 euro. Deze schulden zijn vaak lastig te innen, omdat het om mensen met lage inkomens gaat. In kleine gemeenten wordt minder fraude opgespoord dan in grote. Dit kan verklaard worden omdat kleine gemeenten beter zicht hebben op hun kantenbestand, aldus Divosa. Maar het kan ook komen doordat zij minder inzetten op het bestrijden van fraude, bijvoorbeeld omdat zij (dure) sociale recherche moeten inhuren. Door de nieuwe fraudewet die in 2013 is ingetreden en gemeenten verplicht sneller een boete op te leggen, kunnen de uitstaande vorderingen de komende jaren stijgen.

Participatiewet Opvallend is dat de stijging bij kleine gemeenten sterker is dan bij grote gemeenten. Eerder was dat juist andersom. Het CPB raamt de groei van het aantal bijstandsgerechtigden dit jaar op 6,6%. Als in 2015 de Participatiewet van kracht wordt, ontstaat een nieuwe toestroom; mensen die voorheen in de Wsw of de Wajong zouden zijn beland. Hoe groot die toename is, ‘blijft een slag in de lucht’, aldus Divosa.

Schaalvergroting Gemiddeld zijn gemeenten ruim 2200 euro kwijt aan iemand die in de bijstand zit. Grote gemeenten zijn zo’n 700 euro minder kwijt per persoon dan kleine gemeenten, wat aangeeft dat schaalvergroting een manier is om de kosten te drukken. Veel gemeenten zijn hiermee bezig, soms door herindeling of door het samenvoegen van uitvoeringsdiensten. Ook fuseren sociale diensten soms met Swbedrijven.

Keuzes in re-integratie Gemeenten worstelen met keuzes voor wat betreft re-integratie en participatie, zo blijkt. De middelen die gemeenten hebben om mensen vanuit de bijstand te laten participeren zijn beperkt. De laatste jaren is tweederde van het budget hiervoor gekort terwijl het aantal mensen in de bijstand sterkt gestegen is. Eerder bleek al dat ge-

Ontwikkelingen De benchmark is een gezamenlijk initiatief van BMC Onderzoek, Divosa en Stimulansz. De komende jaren zal ieder jaar een benchmark opgesteld worden waardoor de ontwikkelingen in de bijstand en met de komst van de nieuwe participatiewet bijgehouden kunnen worden.

In beide zaken ging het om het beëindiging van subsidie. Eén van de partijen die hier wat op aan te merken had was Bureau Jeugdzorg De provincie was verantwoordelijk voor de jeugdzorg en subsidieerde het bureau tot ze in november 2012 aankondigde dat er in januari 2015 een einde komt aan de subsidierelatie. Aanleiding is de nieuwe jeugdwet, die zegt dat gemeenten vanaf dan verantwoordelijk worden voor jeugdzorg. Volgens de advocate van Bureau Jeugdzorg, was de aankondiging van de provincie te laat om zaken zorgvuldig te kunnen afhandelen. Vanwege het schrappen van de subsidies zullen er ontslagen vallen. ,,Het personeel is ervaren en grotendeels in vaste dienst. Er zijn kosten gemoeid bij een fatsoenlijk afscheid." Die kosten zijn nu voor Bureau Jeugdzorg, terwijl die daar de middelen niet voor heeft. Daarom vindt de raadsvrouw dat de provincie alsnog met subsidie moet komen, als de rechtbank beslist dat inderdaad een redelijke termijn is overschreden. ,,Anders kan Bureau Jeugdzorg de werkzaamheden niet voortzetten en continuïteit van de zorg niet waarborgen. Het voorbestaan van Bureau Jeugdzorg is in gevaar." De provincie vindt echter dat ze goed heeft gehandeld en er alles aan doet om de overgangsfase soepel te laten verlopen. ,,De provincie is niet verantwoordelijk voor het treffen van overheidsmaatregelen, dus ze is ook niet verplicht om over te gaan op een overgangssubsidie of het vergoeden van kosten.", was de reactie van de provincie. De rechtbank laat binnen zes weken weten wat ze van de zaak vindt. Jaargang 2 | aflevering 40 | pagina 11


De logica van het gezonde verstand fysiek een man) bevalt van een kind en de transvrouw is de verwekker van het kind. Bron: nieuwsbericht 140520 Het mag een uitdaging heten voor de afdeling burgerzaken: mannen Wat is hier officieel van te maken? die zich vrouw voelen, of andersom, en kinderen krijgen.  "De vrouw uit wie het kind geboren is, is de juridische moeder door geboorte", staat in de kennisbank. Hoe moeten zij ter boek staan?  "De biologische vader van het kind De vraag is relevant sinds de wetswijziis de transvrouw, tevens echtgenote/ ging rond afstammingsrelaties die van geregistreerde partner van de moeder. kracht is vanaf 1 april dit jaar en de Aangezien de transvrouw geregistreerd aanvulling op die wijziging, die van staat als vrouw ontstaat er niet autokracht is per 1 juli. matisch bij geboorte juridisch ouderschap. Pas na erkenning van het kind Je bent een man, je voelt je een (eventueel voor geboorte) krijgt de vrouw, maar kiest niet voor een getransvrouw het juridische moederslachtsveranderende operatie. Toch schap." moet de gemeenteambtenaar jou registreren als vrouw. Onder voorwaarden, zet de Kennisbank Burgerzaken op een rij: 7,5 ton voor cultuur arme kinderen  De betrokkene moet bij aangifte een verklaring van een deskun- Bron: Ministerie Sosawe 140519 dige inzake genderdysforie overleggen De drie fondsen zijn actief in 50 gemeenten. Hierdoor konden vorig  De betrokkene doet aangifte van het feit dat dat hij/zij het ge- jaar ruim 36 duizend kinderen lid worden van een sportvereniging. slacht in de geboorteakte wenst te wijzigen. Bovendien kan betrokkene de voornamen wijzigen. Dit kan met het De komende drie jaar wordt extra geld uitgetrokken om kinderen "aangifteformulier wijziging geslacht en voornamen". die in armoede opgroeien te laten sporten of deel te laten nemen  De ambtenaar van de burgerlijke stand voegt een latere vermel- aan culturele activiteiten. Staatssecretaris Jetta Klijnsma (PvdA, SZW) steunt met een bedrag van 7,5 ton de activiteiten van het ding toe aan de geboorteakte. Jeugdcultuurfonds. Kinderen Ingewikkelder wordt het al een (trans)man en (trans)vrouw kin- Muziek- of toneelles deren krijgen, waarbij overigens meer combinaties mogelijk zijn. De Het fond is samen met het jeugdsportfonds en consequentie is bijvoorbeeld dat twee transmannen duomoeder zijn de Stichting Leergeld actief in 50 gemeenten. van hun kinderen. Maar goed, voor het overzicht is het niet gek te Hierdoor konden vorig jaar ruim 36 duizend kinderen lid worden van een sportvereniging. definiëren wat transman en –vrouw betekent: Bijna 6000 kinderen kregen muziek- of toneelles  Transman = biologisch vrouw, thans juridisch een man en ruim 30 duizend kinderen konden meedoen  Transvrouw = biologisch man, thans juridisch een vrouw. aan school- en welzijnsactiviteiten zoals excurHoofdvraag is natuurlijk: wie krijgt het ouderlijk gezag na de geboor- sies, schooluitjes of bijles. Gemeenten trekken te van een kind? Ter afsluiting één van de voorbeelden uit deze hier geld voor uit maar een groot deel komt uit de pot van de drie fondsen. Ook private partijen sponsoren de activiteiten van de fondchecklist van de kennisbank, en dan niet de meest eenvoudige: sen.

Transmannen met kind zijn duomoeders

De echtgenote/ vrouwelijke geregistreerde partner van een transvrouw (geregistreerd in de geboorteakte en in de BRP als vrouw, Tienduizend kinderen

De drie stichtingen werken onafhankelijk in gemeenten, maar sinds dit jaar hebben ze de handen ineengeslagen in een poging nog meer kinderen te bereiken. Bertien Minco, directeur Jeugdcultuurfonds is blij met de toezegging van Klijnsma. ‘We willen nog veel meer kinderen bereiken en dat moeten we doen door met nog veel meer gemeenten samen te werken.’ De doelstelling voor het Jeugdcultuurfonds is om in 2016 tienduizend kinderen te bereiken. Vorig jaar waren dat er nog 3500. Minco: ‘Dat is een stevige doelstelling, maar met het extra geld en met de inzet van ons, private partijen en de gemeenten moet dat haalbaar zijn.’

Aansluiten Met het geld dat Klijnsma in het vooruitzicht stelt wordt gepoogd nog meer gemeenten aan te laten sluiten. Uiteindelijke doel is dat de fondsen in alle gemeenten vertegenwoordigd zijn. Klijnsma stelde bij een bijeenkomst in Rotterdam, waar ook haar collegastaatssecretaris Jet Bussemaker van Onderwijs aanwezig was, dat het kabinet het streven ondersteunt dat alle kinderen, rijk of arm, zich moeten kunnen ontwikkelen, ook op kunstzinnig en cultureel gebied. Voor kinderen die in armoede opgroeien kunnen gemeenten helpen dit mogelijk te maken door extra ondersteuning. Aantrekkelijke partner De staatssecretaris roemde ook de individuele organisaties die bezig zijn met deze ondersteuning en de vrijwilligers die dit voor kinderen

uit arme gezinnen mogelijk maken. Door 750 duizend euro beschikbaar te stellen wil ze het Jeugdcultuurfonds en haar lokale en regionale cultuurfondsen ondersteunen. 'Deze fondsen kunnen hierdoor mogelijk nog meer hulp bieden en een nog aantrekkelijker partner voor gemeenten worden. 'Wat dan weer ten goede komt aan de kinderen in die gemeenten', aldus Klijnsma. Jaargang 2 | aflevering 40 | pagina 12


De logica van het gezonde verstand

Eisen inkoop participatie op 2 A4’tjes

Uit een presentatie blijkt dat de focus moet liggen op de "hoogst haalbare vorm van 'meedoen' binnen redelijke termijn en kosten". Een presentielijst laat zien dat een veelheid aan partijen meedenken over het uiteindelijke plan van aanpak.

opdrachtnemers een andere rol dan ze gewend zijn. Wat is het traject en de prijs per traject, was een vraag. "Dat vinden wij niet relevant." Het gaat om de inhoud en dat is aan jullie, was het antwoord vanuit de gemeenten.

Uit de beleidskaders blijkt dat de transities ontkokerd worden benaderd, in ieder geval op papier. Werk, Wmo en Jeugdzorg worden in samenhang met elkaar besproken in de sociale agenda. De zo onderhand vrij bekende 3D-aanpak vormt de leidraad voor de nieuwe taken.

Wennen dus, hoewel er net zo goed aanbieders zijn die juist graag op deze manier aan de slag gaan. "Tijdens bijeenkomsten zag je ook een soort speeddates ontstaan van aanbieders die met elkaar wilden samenwerken." Het geeft Van Oosterhoudt vertrouwen in de nabije toekomst, maar niets is zeker. "Maar goed, dat is bij klassieke aanbestedingen ook het geval."

Bron: nieuwsbericht 140520 Meer participatie door aanbestedingen voor de Wmo en de Participatiewet. Hoe doe je dat? "Ambtenaren worden veel meer contract- Loslaten De drie gemeenten zoeken nadrukkelijk naar één samenwerkingsmanagers." verband voor de taken, wat op verschillende manieren kan worden Het is een krappe deadline: 1 januari 2015. Dan zijn gemeenten ingevuld door een groep zorgaanbieders. De gemeenten hebben verantwoordelijk voor de sociale participatie. Het gaat om de mees- één contract in de aanbieding. Als het gaat om de uitvoering van de te, nieuwe taken die onder de Wmo vallen en om de tegenprestatie taken wordt daadwerkelijk losgelaten, stelt Van Oosterhoudt.

die hoort bij de Participatiewet. "Voor wat de betreft de nieuwe taken voor de Wmo gaat het om begeleiding groep, kortdurend Dat was meteen een belangrijke uitdaging: het loslaten. Hoe doe je verblijf en begeleiding individueel", informeert Alphen aan den Rijn dat, eigenlijk? "Onder andere door telkens de vraag te stellen waarom we extra eisen zouden stellen", zegt de programmamanager. via de gemeentelijke website. Maar als er straks vragen van raadsleden en inwoners komen? "Dan "De gemeenten Kaag en Braassem, Nieuwkoop en Alphen aan den leggen we uit dat de aanbieders het beste kunnen bepalen hoe de Rijn kiezen voor een ontkokerd stelsel van sociale ondersteuning", is ondersteuning georganiseerd wordt." Als gemeente heb je niet alle het verhaal. "Wij willen onze partners stimuleren tot samenwerking antwoorden in huis, is de stelling. en graag slim verbindingen leggen tussen nieuwe taken als dagbesteding, begeleiding en de tegenprestatie. Op deze wijze kunnen we Slimme verbindingen maken. Integraal werken. De praktische invulling van dit begrippen ligt straks bij de opdrachtnemers. "Het is best inwoners in één keer de ondersteuning bieden die nodig is." een beetje pionieren", zegt Van Oosterhoudt. "We moeten niet in Dit alles onder de noemer: sociale participatie. Vraag is dan nog wel de regelreflex schieten." hoe je dit bij de inkoop van zorgtaken gaat regelen. "In ieder geval door heel bewust te kiezen voor één pakket voor de nieuwe taken", Ambtenaren zullen straks veel meer tijd besteden aan contractbezegt programmamanager Rike van Oosterhoudt van de gemeente heer dan nu het geval is. Het voordeel van de keuze de opdracht niet op te knippen: "Onze ambtenaren gaan één contract managen. Alphen aan den Rijn. Het bewaken van het budget wordt eenvoudiger." Marktverkenning Tijdens de marktverkenning van de gemeenten zijn onder meer de voorlopige uitgangspunten bij het organiseren van de taken geformuleerd (zie bijlage). Tijdens verschillende informatiebijeenkomsten zijn veel vragen op tafel gekomen. Ook is er gediscussieerd aan de hand van stellingen. Eén van de aandachtspunten was de positie van de cliënt niet uit het oog te verliezen tijdens de organisatorische ontdekkingstocht.

Er zal veel tijd gaan zitten in het contact met de aanbieders; volgens de programmamanager ook omdat het voor de opdrachtnemers vaak ook zoeken is naar zo succesvol mogelijke werkwijze. Sturen De insteek is te sturen op resultaten. Dat bleek tijdens het aanbestedingsproces nog flink wat vragen op te roepen. Die visie geeft

De gemeenten kiezen voor maatschappelijk aanbesteden. Het gaat niet om een strak model dat bol staat van randvoorwaarden. "Als gemeente willen we zelfredzaamheid stimuleren en hulp bieden waar nodig. Dat is de basis. Verdere voorwaarden beslaan niet meer dan twee A4'tjes. Voor de praktische kant van de opdracht hebben we meer tekst nodig." Eind mei wordt de opdracht gepresenteerd en geplaatst op TenderNed. In juli vindt de beoordeling plaats. "Dan wordt het spannend." Tijdens de nazomer zullen verdiepende gesprekken met de potentiële opdrachtnemer aanbieders worden gevoerd. In september volgt de gunning.

Jongens met ADHD niet gebaat bij neurofeedback Bron: Tilburg University 140516 Neurofeedback is geen effectieve behandeling voor jongens met ADHD. Dat blijkt uit het onderzoek van Marleen Bink, waarop zij 12 mei promoveerde aan de Tilburg University.

Met neurofeedback worden de hersenen getraind met behulp van een computerprogramma dat de hersengolven meet. Jongens van 12 tot 24 jaar van verschillende ggz-instellingen met een diagnose ADHD deden mee aan het onderzoek van Bink. Op verschillende momenten werd gekeken naar het functioneren van de hersenen, de denkcapaciteit en het gedrag van de jongeren. 45 jongens met ADHD-klachten kregen naast de standaardbehandeling een neurofeedback-training. De resultaten vergeleek Bink met die van 26 jongeren in de controlegroep. De jongeren die neurofeedback kregen, waren na de trainingsperiode evenveel verbeterd op gedragsvragenlijsten en cognitieve taken als degenen die de aanvullende training niet kregen. Jaargang 2 | aflevering 40 | pagina 13


De logica van het gezonde verstand ‘Hulpverlener in gezin moet meer vrijheid krijgen’ Bron: Samenwerkende jeugdinspecties 140519 De zorg en ondersteuning aan multiprobleemgezinnen zijn bij 21 gemeenten op hoofdlijnen goed geregeld in aanloop naar het nieuwe Jeugdwetstelsel. Dat blijkt uit onderzoek van de samenwerkende jeugdinspecties. Maar het kan nog beter: vooral de professional moet meer vrijheid en doorzettingsmacht krijgen.

zijn taken uit te kunnen voeren. En professionals zich kunnen niet Het rapport moet bovendien aandacht vragen voor de gezinnen die altijd laten leiden door het gezinsplan. Zij worden belemmerd door het nooit helemaal op eigen kracht het zullen redden. Deze fase van de eigen instelling en bepaalde wettelijke kaders en regeltjes. het onderzoek gaat vooralsnog over de 'papieren werkelijkheid', weten de onderzoekers. Hoe de zorg en ondersteuning er in de Doorzettingsmacht praktijk uitziet, ronden de inspecties deze zomer af. Geef de regisseur onder andere doorzettingsmacht, adviseren de inspecties. Zo kunnen zij zonder 'Tekort aan geschikte Wajongers' vertraging de zorg en onder- Bron: Intelligence Group 140519 steuning voor het gezin organi- De 125.000 reguliere arbeidsplaatsen voor jonggehandicapten, die seren. In sommige gemeenten de nieuwe Participatiewet moet opleveren, zijn onrealistisch.Dat is expliciet afgesproken dat de blijkt uit het rapport 'War for Wajong' van Intelligence Group. regisseur zeggenschap heeft en de professionals die bij het Het onderzoek- en adviesbureau becijferde dat maximaal 64.000 gezin betrokken zijn, kan ver- Wajongers geschikt en bereid zijn om te werken. Werkgevers werplichten om afspraken na te ken momenteel aan meerdere wervingsstrategieën voor om de komen. meest talentvolle Wajongers te werven.

De samenwerkende jeugdinspecties (inspecties op de gebieden Onderwijs, Gezondheidszorg, Jeugdzorg, Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Veiligheid en Justitie) onderzochten in 2013 op welke manier 21 gemeenten de zorg en ondersteuning aan multiprobleemgezinnen hebben Belangen geregeld. Het gaat hier om gezinnen Ook moeten de professionals met het gezinsplan kunnen werken die te maken hebben met onder meer langdurige werkloosheid, zonder dat de eigen organisatiebelangen in de weg staan. In de schulden, verslaving, opvoedproblemen en huiselijk geweld. praktijk moeten professionals soms voorrang geven aan doelen van hun eigen organisatie, die misschien niet in het belang van het gezin Eigen kracht Die zorg en ondersteuning is op hoofdlijnen goed geregeld, zo blijkt. zijn. Zij moeten bijvoorbeeld een woning ontruimen, terwijl er net De 21 gemeenten werken samen met hun lokale netwerkpartners gewerkt wordt aan het sociale netwerk van het gezin in die buurt. volgens het principe 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur en zetten zich in op Het is belangrijk dat deze professionals de vrijheid krijgen om te de eigen kracht van het gezin en het sociale netwerk daar omheen. doen wat nodig is voor het gezin. Er wordt een gezinsplan gemaakt waarin staat wat de professionals Nazorg en het gezin gaan doen om de problemen aan te pakken. Ten slotte moeten er specifieke afspraken komen over hoe gezinnen Omvang in beeld blijven en hoe de nazorg is geregeld. Het moet helder zijn Toch is het niet duidelijk of gezinnen die zorg nodig hebben uitein- welke zorg er aanwezig blijft en wie wat doet wanneer het gezin delijk ook deze zorg en ondersteuning krijgen, zo blijkt uit het on- weer in de problemen dreigt te komen.Wijkteam derzoek. Meer dan de helft van de onderzochte gemeenten (57%) weet niet hoeveel gezinnen in hun gemeente in aanmerking komen voor een gezinsplan. Breng met behulp van lokale organisaties zoals de politie, woningbouw, het onderwijs en de jeugdgezondheidszorg de meest kwetsbare gezinnen in beeld, luidt het advies van de inspecties.

De gemeenten en de netwerkpartners waren ten tijde van het onderzoek nog volop bezig met het vormgeven van zorg en ondersteuning aan multiprobleemgezinnen, geven de inspecties toe. Inmiddels zijn sommige aanpakken doorontwikkeld of ondergebracht bij de sociale wijkteams. Toch denken de onderzoekers dat de rapportage kan helpen in de voorbereidingen voor de decentralisatie van de jeugdzorg.

Regisseur Twee belangrijke voorwaarden om goed te kunnen werken met een gezinsplan en een regisseur zijn opvallend genoeg niet altijd gere- Praktijk geld zo blijkt. De regisseur heeft vaak te weinig bevoegdheden om al

Het gaat dan om de Wajongers die al werkzaam zijn bij reguliere werkgevers (type 1), die last hebben van een (lichte) autistische beperking (type 2) of werkzaam zijn op sociale werkplaatsen (type 3). War for Wajong Voor de in totaal 100.000 Wajongers met een zware verstandelijke handicap (type 4) of met zware psychische ziektebeelden (type 5), is het volgens Intelligence Group niet mogelijk om bij een reguliere werkgever aan de slag te gaan. 'Het lijkt erop dat de participatiewet een numerieke exercitie is over de doelgroep, zonder dat er daadwerkelijk gesproken is met de doelgroep" aldus Geert-Jan Waasdorp, directeur Intelligence Group. Werkgevers zullen zich volgens het rapport massaal storten op de talentvolle Wajongers. Anderen zullen de boete, die het niet aannemen van de Wajongers eventueel zou opleveren, voor lief nemen. Ook bestaat er het risico dat personeel dat als regulier te boek staat, wordt getypeerd als arbeidsgehandicapt.

Jaargang 2 | aflevering 40 | pagina 14


De logica van het gezonde verstand

Een frisse blik

Politieke Kafkasuïstiek Bron: Binnenlands Bestuur | door Erik Gerritsen We weten allemaal dat de politiek een eigen bijzondere rationaliteit heeft. Zo bijzonder dat soms gepleit wordt om niet door te slaan in transparantie, omdat je immers ook niet moet willen weten hoe worsten gemaakt worden. Dat zou de eetlust maar bederven. Toch zou ik graag meer inzicht krijgen in het productieproces dat heeft geleid tot een wel heel vreemde worst waarmee staatssecretaris Teeven vorige week naar buiten kwam. Ik doel dan op de aankondiging van het besluit om de Justitiële Jeugdinrichting Amsterbaken in Amsterdam te sluiten.

Op andere plekken in het land hebben JJI’s wel te kampen met leeg- Ik zou in dit geval dus graag wel willen weten hoe deze politieke stand. Het zou dus veel meer voor de hand liggen om (een van die) worst nu tot stand is gekomen. Zou het bijvoorbeeld zo kunnen zijn instellingen te sluiten. dat Teeven zijn eigen Rijks JJI’s heeft willen voortrekken ten koste van de private JJI Amsterbaken? Het feit dat de beslissing tot sluiting Sluiting van de enige Amsterdamse JJI klemt des te meer, omdat van Amsterbaken zonder enig vooroverleg is genomen en als comsuccesvolle re-integratie en terugdringen van recidive voor een plete verassing naar buiten is gebracht is op zijn minst aanleiding tot groot deel afhankelijk zijn van een aanpak waarbij een gezinsgerich- enig gezond wantrouwen wat betreft de ware motieven van de te aanpak, het sociale netwerk, onderwijs en lokale nazorg een be- staatssecretaris. langrijke rol spelen. Zo’n aanpak kan alleen worden gerealiseerd wanneer de JJI in de buurt ligt van de woonplaats van de jongere in Erik Gerritsen kwestie. Familiebezoek wordt belemmerd als de jongere ver weg zit. http://www.binnenlandsbestuur.nl/amstelbaken Nachtdetentie, waardoor de jongeren gewoon naar zijn/haar eigen school kan blijven gaan, wordt onmogelijk. Amsterbaken heeft een Jonge mantelzorger ziet haar broertje als haar goede reputatie als het gaat om het bieden van een integrale aanpak, waarbij ook behandeling en onderwijs in de JJI wordt gegeven kind Bron: nieuwsbericht 140521 en waar nazorg na vertrek uit de JJI door dezelfde hulpverleners kan Nadat ze uit school is thuisgekomen ontfermt de 14-jarige Sandra plaatsvinden. De sluiting van Amsterbaken staat dan ook haaks op Gieling zich over haar 6-jarig broertje Martijn. het ook door het kabinet beleden principe van “1 gezin, 1 plan, 1 regisseur”. De sluiting maakt ook continuering van de veel geprezen Nadat ze uit school is thuisgekomen ontfermt de 14-jarige top 600 aanpak een stuk gecompliceerder zo niet onmogelijk. Sandra Gieling zich over haar 6Het plaatsen van Amsterdamse/Noord Hollandse jongeren in JJI’s jarig broertje Martijn.

ver buiten de eigen regio zal dan ook tot hogere recidive leiden en de hogere maatschappelijke kosten die daar mee gepaard gaan. De besparing die staatssecretaris Teeven wil realiseren met de sluiting van Amsterbaken jaagt de gemeenten die vanaf 1-1-2015 verantwoordelijk zijn voor de integrale jeugdhulp dus op hoge kosten. Ook De aanleiding voor het besluit is goed nieuws. De al jaren aan de de kosten voor de uitvoering van jeugdreclassering zullen fors stijgang zijnde daling van de jeugdcriminaliteit. Je zou het niet geloven gen, vanwege de extra tijd die gezinsmanagers/jeugdreclasseerders als je de media volgt, maar het is toch echt waar. De oorzaken van kwijt zijn aan jongeren die ver weg zitten. die daling zijn complex en meervoudig, maar zeker ook deels gelegen in een beter functionerende jeugdbescherming en jeugdreclas- De vraag dringt zich daarmee op wat de staatsecretaris bezield sering. Ook de goede ontwikkeling dat niet criminele jongeren niet heeft om Amsterbaken te sluiten. Waarom niet bijvoorbeeld een JJI meer in een JJI worden opgenomen maar gewoon in (gesloten) die al met forse leegstand te kampen heeft? Het argument van regijeugdzorgplus instellingen heeft een bijdrage geleverd aan een da- onale spreiding dat de staatssecretaris gebruikt komt niet erg overlende vraag naar JJI plekken. Deze positieve landelijke ontwikkelin- tuigend over gezien het feit dat de regio Amsterdam wel altijd hoflegen hebben zich eveneens voorgedaan in de Regio Amsterdam. verancier van jeugdcriminelen zal blijven. Het werkgelegenheidsargument van regionale spreiding van pijn van sluiten van overheidsToch is de beslissing om nu juist Amsterbaken te sluiten moeilijk te instellingen komt nogal gezocht over en staat in ieder geval niet in volgen. Ondanks de positieve ontwikkelingen blijft deze grootstede- verhouding tot de veel grotere maatschappelijke schade die anderslijke regio logischerwijs hofleverancier van jeugdcriminelen. Amster- zins wordt aangericht. Met de sluiting van Amsterbaken verliest baken is dan ook gewoon vol en moet zelfs werken met een wacht- Nederland ook nog eens een van zijn meest innovatieve JJI’s. lijst, waardoor jongeren buiten de regio moeten worden geplaatst.

ARNHEM - De 14-jarige Sandra Gieling is mantelzorger van haar 6-jarig meervoudig gehandicapt broertje Martijn. Pas sinds dit jaar beseft zij dat ze mantelzorger is. "Ik wist niet beter." Begrip Mantelzorg en Vrijwillige Thuishulp Arnhem (MVT) vraagt aandacht voor jonge mantelzorgers tot 24 jaar. Op 28 mei en 20 juni heeft er op Leerpark Presikhaaf in Arnhem een interactieve voorstelling en workshop plaats om leerlingen bewust te maken van het begrip jonge mantelzorger. 1 op de 4 jongeren in Nederland is mantelzorger. Velen helpen een ziek, gehandicapt of verslaafd familielid zonder dat zij beseffen dat ze mantelzorger zijn. Sandra kwam erachter toen vriendinnen na schooltijd vroegen of zij mee de stad in wilde gaan. "Dat ging niet. Ik moest mijn broertje thuis opvangen." Jaargang 2 | aflevering 40 | pagina 40


De logica van het gezonde verstand Klijnsma besluit tot ander verdeelmodel Wwb dan wens VNG Bron: VNG 140516 De staatssecretaris gaat daarbij niet in op de wens van de VNG. Die vreest grote herverdelingseffecten. Met de inwerkingtreding van de Participatiewet in 2015 zal ook het macrobudget dat beschikbaar is voor het verstrekken van bijstandsuitkeringen anders verdeeld worden. Staatssecretaris Jetta Klijnsma (PvdA, SZW) heeft daarbij haar keuze laten vallen op een model dat niet de voorkeur van de VNG heeft. Dat blijkt uit een brief die ze naar de Kamer heeft gestuurd. SCP-model Voor de verdeling van de bijstandsuitkeringen en loonkostensubsidies kiest de staatssecretaris voor het zogeheten multiniveaumodel. Dit is door het Sociaal en Cultureel Planbureau ontwikkeld en had ook de voorkeur van de Raad voor de financiële verhoudingen. Het model betrekt zowel de kenmerken van de huishoudens (zoals leefvorm, leeftijd, wel of geen koopwoning, niet-westerse achtergrond en opleiding) als de kenmerken van een wijk, gemeente en regio bij het vaststellen van de budgetten.'Dit model biedt volgens de experts de meest zuivere benadering van de noodzakelijke bijstandskosten die een gemeente moet maken gegeven de specifieke omstandigheden van die gemeente, zoals de samenstelling van de bevolking en de lokale arbeidsmarkt', schrijft ze aan de Kamer. Op basis van deze kenmerken wordt uiteindelijk de hoogte van het bedrag per gemeente vastgesteld. Herverdelingseffecten Gemeenten vinden dat het model waar Klijnsma nu voor kiest te grote herverdelingseffecten heeft. Zo zou Amsterdam er over een periode van 3 jaar mogelijk ruim 90 miljoen op achteruit gaan. Ook zorgt het feit dat er te veel geleund wordt op ‘prikkelwerking’ (belonen voor het aan de slag helpen van uitkeringsgerechtigden) voor veel onzekerheden. Zelf geven ze de voorkeur aan het ‘APE-model met historische component’. Overgangstermijn Om de herverdelingseffecten te beperken heeft Klijnsma gekozen voor een overgangstermijn. De eerste twee jaar worden de budgetten nog voor de helft vastgesteld op basis van uitgaven in het verleden en voor de helft op basis van het nieuwe model. In het derde jaar wordt 75 % op basis van het nieuwe model berekend, en

vanaf het vierde jaar wordt het budget daar helemaal op geba- Afsprakenkader mei 2014 PDF document | 560 kB: http:// seerd. Na twee jaar zal het model geëvalueerd worden. Ook komt er www.voordejeugd.nl/actueel/nieuwsberichten/1411-nueen vangnetregeling. beschikbaar-factsheet-afprakenkader 1 oktober Het gekozen model was één van de modellen die de revue hebben gepasseerd. Hoeveel geld gemeenten precies krijgen voor bijstandsuitkeringen en loonkostensubsidies wordt op 1 oktober bekendgemaakt. In juni krijgen gemeenten te horen hoeveel geld ze krijgen voor het participatiebudget. Daarbij is gekozen voor een variant die voor de zwakkere regio's als Oost-Groningen en Zuid-Limburg relatief gunstig uitpakt.

Nu beschikbaar: factsheet Afprakenkader voor gemeenten en rijksinspecties

Vragen en antwoorden uit bijeenkomsten met zorgaanbieders nu beschikbaar Bron: voordejeugd.nl 140521 Vragen en antwoorden uit de 4 bijeenkomsten met zorgaanbieders in april 2014 zijn nu beschikbaar. Gemeenten worden vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk voor alle jeugdhulp. Hiervoor is een nieuwe Jeugdwet opgesteld, die in februari is aangenomen door de Eerste Kamer. Gemeenten zijn inmiddels druk aan de slag om alle voorbereidingen te treffen voor de stelselwijziging.

Bron: VNG 140520Gemeenten en rijksinspecties moeten afspraken maken over de uitvoering van het landelijk toe- Ook voor aanbieders van zicht in het jeugddomein. In deze factsheets vind u daarvoor de verschillende vormen kaders. van jeugdhulp verandert er met de Jeugdwet het Met de komst van de Jeugdwet wijzigt ook het toezicht en de sa- een en ander. Om de menwerking in het jeugddomein. Welke consequenties dit heeft zorgaanbieders bij te praten over wat er precies voor verandert en voor de wettelijke en professionele regels en eisen die ingevolge de wat er aan komt, organiseerde het Transitiebureau in april 2014 vier Jeugdwet gesteld worden aan jeugdhulpverleners en de gecertifi- regionale voorlichtingsbijeenkomsten, specifiek gericht op aanbieceerde instellingen die jeugdbescherming en jeugdreclassering, ders van jeugdhulp (waaronder jeugd-ggz, jeugdzorg, thuiszorg, leest u in deze factsheet. In de bijlage is aan deze afspraken een begeleiding en verzorging). aantal praktische werkafspraken toegevoegd over de samenwerking tussen inspecties en gemeenten. Hieronder vind u het overzicht van de vragen die op deze bijeenkomsten aan bod kwamen, inclusief de antwoorden. Zo kunt u onder andere vinden De categorieën vragen en antwoorden zijn:  De uitgangspunten  Afspraken met betrekking tot het geprogrammeerde toezicht  Zorgcontinuïteit/passend en dekkend aanbod (risicogebaseerd toezicht en thematisch toezicht)  Toegang op orde  Afspraken met betrekking tot het nietgeprogrammeerde toe-  Inkoop zicht (calamiteiten en geweldstoezicht)  Gegevensuitwisseling en privacy  Afspraken met betrekking tot handhaving  Jeugd-AWBZ/PGB  Afspraken met betrekking tot verstrekking of gebruik van lokale  Communicatie informatie  Toezicht en verantwoording (kwaliteit)  Afspraken over het melden en beoordelen van nieuwe toetre-  Sociaal Domein en de Jeugdwet ders jeugdhulp Download: Jaargang 2 | aflevering 40 | pagina 16


Agenda

De logica van het gezonde verstand Maatwerk Ontleed 27 mei 2014 Organisator: Zorg+Welzijn Plaats: Ede | Kosten: 199 euro Website: www.zorgwelzijncongressen.nl

Website: www.medilexonderwijs.nl

De mentor is het eerste aanspreekpunt voor leerlingen en BTW) ouders en moet zorgen voor een goede sfeer in de klas. Het congres gaat over het opbouwen van een band met leerlingen die de mentor maar een paar uur per week ziet, het In de Wmo is 'maatwerk' een kernbegrip. Op basis van een zorgen voor een veilige sfeer en de verhoudingen tussen goed gesprek tussen professional, cliënt en eventueel net- leerlingen, ouders en de school. werk wordt vastgesteld hoe de ondersteuning van de cliënt wordt ingericht. Tijdens het congres wordt er in lezingen en Adolescentenstrafrecht praktische workshops ingegaan op de financiële risico's van 11 juni 2014 de nieuwe Wmo en op de vraag hoe maatwerk te leveren is Organisator: Medilex zonder oplopende kosten. Plaats: Utrecht | Kosten: 395 euro (exclusief BTW) Website: www.medilex.nl/adolescentenstrafrecht Open en bloot 3 juni 2014 Congres over de eerste praktijkervaringen met het adolesOrganisator: Medilex Onderwijs centenstrafrecht, van achtergrond en ontwikkeling tot prakPlaats: Amersfoort | Kosten: 375 euro (exclusief BTW) tische uitvoering. Met de actuele stand van zaken en veranWebsite: www.medilexonderwijs.nl/seksualiteit deringen in de praktijk. (exclusief

Congres over professioneel omgaan met seksualiteit op de basisschool. Aan de orde komt onder meer normaal seksueel gedrag van kinderen, grensoverschrijdend seksueel gedrag en het betrekken van ouders bij de seksuele ontwikkeling van hun kind. Zorg voor zieke leerlingen 5 juni 2014 Organisator: Medilex Onderwijs Plaats: Amersfoort | Kosten: 275 euro (exclusief BTW) Website: www.medilexonderwijs.nl

Voor zieke leerlingen is het belangrijk om ondanks hun ziekte toekomstgericht bezig te zijn. Het congres gaat over het afstemmen van de onderwijsbehoefte van een zieke leerling op zijn mogelijkheden en beperkingen, over het bespreken van de ziekte in de klas en over de mogelijkheden van les op afstand. Goed mentorschap 11 juni 2014 Organisator: Medilex Onderwijs Plaats: Driebergen | Kosten: 375 euro (exclusief BTW)

Stop de vechtscheiding! 13 juni 2014 Organisator: Bohn Stafleu van Loghum Plaats: Utrecht | Kosten: 279 euro (inclusief BTW) Website: www.bsl.nl

poortorganisaties en de Denktank Transformatie Jeugdstelsel presenteren de aanbevelingen die zij hebben geformuleerd voor een transformatie-agenda. Tevens vindt de uitreiking van de Nationale Jeugdzorg Prijzen plaats. Met medewerking van Jeugdpoortorganisaties, de G32, zorgaanbieders, professionals, gemeenten en cliënten. Thuis met autisme, wie zit er mee? 17 juni 2014 Organisator: Steunpunt Autisme NZH Plaats: Zoeterwoude | Kosten: 30 euro (inclusief BTW) Website: www.steunpunt-autisme.nl Scholen krijgen door de nieuwe jeugdwet de plicht een passende onderwijsplek te bieden aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Samenwerking tussen het onderwijsveld en de jeugdzorgketen is daarbij cruciaal. Deze studiemiddag is gericht op autistische jeugdigen die 'thuiszitters' worden genoemd met aandacht voor het herkennen van signalen van thuiszitten en plannen om deze kinderen weer naar school te laten gaan.

Verstoorde taal - wat is normaal? 19 juni 2014 Organisator: Medilex Onderwijs Plaats: Amersfoort | Kosten: 395 euro (exclusief BTW) Belangrijke vragen passeren de revue: Hoe doordring je Website: www.medilexonderwijs.nl/taalstoornis ouders ervan dat ze hun kinderen met hun aanhoudende ruzies beschadigen? Zijn gezamenlijk gezag en co- Voor leerlingen met een taalstoornis is niet alleen taal en ouderschap wel een goed idee als ouders elkaar zo ongeveer spelling lastig, maar ook bij andere vakken en het contact naar het leven staan? Diverse sprekers vertellen over een met leeftijdsgenoten levert een taalstoornis moeilijkheden nieuwe veelbelovende methode waarbij niet alleen het hele op. Aan de orde komt welke soorten taalstoornissen er zijn, gezin maar ook de omgeving wordt betrokken. de oorzaken van en risicofactoren bij taalstoornissen, en het toegankelijk maken van lesmateriaal voor leerlingen met Transformeren doe je samen een taalstoornis. 16 juni 2014 Organisator: Nederlands Jeugdinstituut Plaats: Ede | Kosten: 255 euro Website: www.nji.nl/Transformeren-doe-je-samen Tijdens dit congres worden inspirerende voorbeelden van de transformatie samengebracht en vanuit het perspectief van cliënten, beroepskrachten en gemeenten belicht. JeugdJaargang 2 | aflevering 40 | pagina 17


De logica van het gezonde verstand COLOFON Fris denken en dwars kijken is een digitaal informatie– en inspiratieschrift voor alle mensen en organisaties die betrokken zijn bij het werken met en voor mensen. Fris denken en dwars kijken verschijnt tweemaal per week (dinsdag en vrijdag).

Kamer hekelt nieuwe indicatiestelling Wlz Bron: Tweede Kamer 140520 In de nieuwe Wet langdurige zorg (Wlz) krijgen zorgvragers geen indicatie meer op basis van zorgzwaartepakketen (zzp’s). In plaats daarvan gaat een afgeslankt en hervormd CIZ volgend jaar indiceren op basis van zorgprofielen. Volgens de Kamer is hierover nog veel te weinig bekend.

Met voor en door u geknipte informatie en inspiratie willen wij onze lezers en lezeressen Onder de Wlz zal de indicatiestelling in 2015 heel inspireren en informeren. Wij willen zo ook anders verlopen dan nu het geval is. Het Centrum bijdragen aan de duurzame vernieuwing van de Indicatiestelling Zorg (CIZ) blijft weliswaar verantorganisatie van en de ondersteuning voor en door woordelijk voor de indicatiestelling, maar zal die mensen. De overdracht van taken en bevoegdhe- taak heel anders uitvoeren. Het CIZ gaat puur den in het sociale domein bijvoorbeeld. Dit is een beoordelen of een klant toegang tot de Wlz krijgt grote omvorming van het bekende naar het (nu of niet. In deze nieuwe rol stelt het CIZ vast in nog) onbekende. welk zorgprofiel een cliënt het beste past, in plaats van dat het zzp's toekent aan mensen. Voor Met de transitie (overdracht) en transformatie de zorgprofielen zijn drie smaken; licht, midden (omvorming) verandert er veel: de manier waarop en zwaar. Aan de hand van het indicatiebesluit de overheid zichzelf organiseert en presenteert, maakt de cliënt of zijn vertegenwoordiger met de de manier waarop inwoners zich tot elkaar en tot zorgaanbieder afspraken over de zorg, die wordt de overheid verhouden en de manier waarop de vastgelegd in het zorgplan. Daarin wordt vastgeondersteuning aan mensen in een kwetsbare legd wat de doelen van de zorgverlening zijn, wie positie vorm krijgt. de zorg verleent en hoe de afstemming verloopt. Het stimuleren en ondersteunen van talentontplooiing op strategisch, tactisch en uitvoerend niveau is de passie van de mensen die bij Kooyenga en Vondel & Nassau werken. Zij leveren daaraan dagelijks - met hart en ziel - een bijdrage. Wilt u een eigen bijdrage geplaatst zien? Of hebt u nieuws te melden? Stuur dan een mailbericht met uw bijdrage of persbericht naar p.holwerda@vondel-nassau.nl.

Linda Voortman wil weten wanneer de zorgprofielen bekend zijn en wanneer zorgvragers onder het lichte-, midden- of zware profiel vallen. Voortman vreest dat wanneer vanuit profielen gewerkt wordt in plaats van zzp's, er mensen zullen zijn die een te hoog of te laag budget krijgen. 'In hoeverre doet het nieuwe indicatiesysteem recht aan de individuele zorg thuis en aan de zorg in kleinschalige wooninitiatieven? Dat zou ik toch eens heel graag willen weten voordat we over dat wetsvoorstel gaan stemmen.'

Dubbel systeem SP-Kamerlid Tjitske Siderius zet ook vraagtekens bij de nieuwe manier van indiceren in de Wlz. 'Net zoals alle andere Kamerfracties. Want er is veel onduidelijk. Zo blijven de zzp's bijvoorbeeld wél bestaan voor zorgkantoren als zij zorg inkopen. Alleen voor zorgcliënten verdwijnen ze. Dan vraag ik me af waarom je als VWS überhaupt met een nieuw indicatiesysteem komt? Het is toch raar om een nieuw systeem voor de voorkant te maken, terwijl aan de achterkant nog het oude systeem draait? Als het aan de SP ligt had de staatssecretaris doorgepakt en het CIZ niet alleen afgeslankt, maar totaal afgeschaft. Want een huisarts kan die beslissing voor licht, midden of zwaar net zo goed Reorganisatie maken als het CIZ. Waarschijnlijk zelfs nog beter. Het CIZ ondergaat als gevolg van de nieuwe rol Maar het Rijk wil schijnbaar nog steeds een streneen grootscheepse reorganisatie. Het wordt om- ge poortwachter en dat blijft de rol van het CIZ in gevormd tot een 'publiekrechtelijk zelfstandig het nieuwe stelsel.' bestuursorgaan met rechtspersoonlijkheid'. Het centrum gaat het geautomatiseerde indicatiesysteem aanpassen op het nieuwe proces en personeel herscholen voor de nieuwe werkwijze. En omdat naar verwachting het aantal aanvragen voor de Wlz sterk zal afnemen, zal de CIZ moeten afslanken, wat ten koste zal gaan van personeel.

Hebt u collega's die de nieuwsflits ook willen ontvangen? Mail dan even het mailadres van uw Te laag budget collega naar p.holwerda@vondel-nassau.nl. De fractie van GroenLinks stelde vorige week in de schriftelijke vragenronde voor de Wlz vragen over de hervorming van de indicatiestelling. Kamerlid

Vondel & Nassau is een zelfstandig onderdeel van de Kooyenga Groep en heeft zich gespecialiseerd in Advies, Oplossingen en Interim Management. Onze dienstverlening onderscheidt zich op basis van een persoonlijke aanpak, en concrete en toepasbare adviezen van zeer hoge kwaliteit. ‘ Mocht u vragen hebben over wat Vondel & Nassau voor u kan betekenen, dan zijn dit onze contactgegevens. Vondel & Nassau Postadres Postbus 87 | 9100 AB Dokkum

T 088 - 0305000 F 0519-220052 E info@vondel-nassau.nl Website: www.vondel-nassau.nl

Volg ons op Twitter @FrisDwars Volg ons op Facebook Volg ons op LinkedIn Jaargang 2 | aflevering 40 | pagina 18

Fris en dwars jaargang 2 aflevering 40 140523  
Fris en dwars jaargang 2 aflevering 40 140523  
Advertisement