Page 1

SØDALEN 2011 Skoleåret 2010-2011 - fortalt i ord og billeder! Læs om spændende undervisning, ekskursioner, lejrskoler, skolens traditioner, nye tiltag og aktiv fritid. Sødalens mange institutioner har et tæt samarbejde, og som noget nyt præsenterer alle vores mange samarbejdspartnere også året, der gik!

1

Året, der gik 2010 - 2011


Indhold

Indhold 3

Sket i Indskolingen

7

Sket på Mellemtrinnet

13

Skolens Resurseteam

15

Sket i Udskolingen

18

Sket for vore interne og eksterne samarbejdspartnere - FU Silkeborgvej - UU vejledning - Skolesocialrådgiver - Tandklinikken - Sundhedsplejerske - SHIP - SKOLF - Dagtilbud Sødalen - Skovgårdsparkens børnehave - Cirkus Gellatti - Huskunstneren - Natursamarbejdet

30

Nyt fra SFO

35

TAP-gruppen

36

Sødal-moments

39

Skolebestyrelsen

40

Nyt fra ledelsen

42

Skole-”lederen”

43

Plan over skolen

44

Bagsiden

Artikler: Skolens elever, lærere, pædagoger, ledelse og skolebestyrelse. Redaktion: Ansvarshavende: Susanne Berg, skoleleder Layout:

2

Karsten Svensgaard, lærer Niels Rønde, lærer


Sket i Indskolingen

Indskolingen Lidt om ”Indskolingen” 2011 Velkommen til indskolingen og det nye skoleår 2011-12. Indskolingen består i år af 10 klasser: 0.a, 0.b, 0.f, 1.a, 1.f, 1.g, 2.a, 3.a, 2.-3.e og

3.-4.e. I indskolingen er vi følgende lærere og pædagoger: Lone Munch, Lars Sloth, Annette Husted, Trine Kjærside,

Grete Hardlei, Katrine Preem, Gunhild Trøllund, Helle Bay, Helle Filsoof, Helle Kop, Pernille T. Lehmann, Mette Hjortkjær Nielsen, Hans Høegmark og Anja Ringestad.

Bamsedag i 0. klasse Af: Lone Munch, børnehaveklasseleder Torsdag i uge 10 var ikke en gernes bamser og omvendt. helt almindelig dag i 0. klasHeldigvis fandt vi dem alle se. Det vrimlede nemlig med igen! bamser, hunde, pingviner og andre nuttede dyr. Derefter var der bamseOg nej, vi havde ikke besøg matematik på programmet. af en omvandrende zoologisk Der blev talt og lagt bamser have. Vi havde derimod ”tag sammen til den store gulddit ynglings sovedyr med i skole dag” - forkortet kaldet bamsedag.

medalje. Så var det ud i den friske luft. Bamserne blev vist rundt i skolegården, og et par stykker fik endda en tur i redegyngen. Det var en rigtig hyggelig dag.

Først var sovedyrene med til morgensamling. Her blev de alle præsenteret, og vi fik at vide, hvad de hed, hvor gamle de var, og hvad de var gode til. Derefter blev der sunget forskellige bamsesange, og eventyret om Guldlok og de 3 bjørne blev læst op for forsamlingen. Så var det tid til bamsegemmeleg. Drengene gemte pi-

3

3


Sket i Indskolingen

Tornado på Sødalskolen Af: Lars Sloth, børnehaveklasseleder I uge 13 gik der en ”oprydningstornado” gennem Sødalskolen. Det var børnehaveklaserne, der gennem skraldindsamling gjorde skolen til et renere og bedre sted at være. I forbindelse med temaugen udtalte børnehaveklasseleder Lone Munch: ”Vi vil gerne have at børnene bliver bevidste om alt det affald, vi producerer her i Danmark. Derfor er vi gået med i Danmarks Naturfredningsforenings kampagne for et renere Danmark. Vi vil også gerne have, at børnene tager ansvar for, at deres nærområde er pænt og rent. Det håber vi, at denne affaldstemauge kan hjælpe med til”. I Affaldstemaugen så børne-

ne film om, hvordan vores skrald bliver hentet af skraldebilen og behandlet på forbrændingsanstalten. På klassen blev der lavet opgaver om, hvordan man skal behandle forskelligt affald. Torsdag blev der udleveret poser fra Danmarks Naturfredningsforening.

Sødalskolen er på vej til at blive en grøn skole. Men 15 kg skrald er selvfølgelig for meget. Der skulle jo ikke være noget skrald overhovedet omkring skolen. Så lad det være en opfordring til, at bruge skraldespandene. Så kan vi gøre skolen endnu pænere”.

Derefter gik 0.a og 0.b i gang med at samle skrald omkring skolen. Efter godt en times indsamling havde børnene indsamlet ikke mindre end 15 kg. Imponerende! Skoleleder Susanne Berg udtalte da også efterfølgende: ”Børnehaveklasserne har lavet et stort arbejde for at holde vores skole ren og pæn. Det falder godt i tråd med, at

Sødalskolens dag og forår i 0.f, 1.f og 1.g Af: Trine Kjærside og Grete Hardlei, lærer og børnehaveklasseleder I 0.f , 1.f og 1.g blev der på vet deres egne ”kyllingeSødalskolens dag fremstillet karse-urtepotter”, som vi har rigtig mange flotte kunstværsået karse i. ker. Børn og forældre brugte naturens materialer til at udDet har været rigtig spæntrykke sig kunstnerisk, hvilket dende for børnene at følge gav nogle enestående og flotmed i, hvordan karsen har te produktioner. skudt i vejret. I 0.f arbejder vi meget med årstider og højtider. I foråret har vi haft gang i påskekyllinge-fremstillingen. Børnene elsker også at synge forårssange, og de interesserer sig meget for, hvordan man planter og sår i jorden om foråret. Børnene har derfor også la4


Sket i Indskolingen

Læsefidusen i 1.a Af: 1.a I 1. a har vi en sød og lidt skør ven. Han hedder Læsefidusen, og er en abe-bamse. Han er en fræk lille fætter, som kan lide at dase, spille, danse, spise og drømme. Vi læser i en lille bog om Læsefidusen, og vi har også en malebog.

børn hjem. Når vi har Læsefidusen med hjemme, skriver vi sammen med vores mor og far om dens oplevelser. Sommetider sætter vi tegninger og fotos ind i vores bog om Læsefidusen.

Han kommer på skift med alle

Sjove dage i 2.a Af: Peder Hvid, lærer Legedag med Hårup Skole I april havde 2.a besøg fra Hårup Skole. De ville gerne se området omkring Gellerup Planen. Vi gik ad stierne forbi City Vest og Nordgårdskolen op til den store legeplads. Der havde børnene et par gode timer i det dejlige vejr. Hårup Skole kunne vist godt lide at komme ind til ”storbyen”. Dragedag

Før påske havde 2.a dragedag, og det eneste, der manglede, var lidt vind! Godt vejr var det. Forældrerådet havde bagt gode kager, og forældre og børn byggede fine drager - de var dygtige. Men det var

næsten vindstille. Vi er sikre på, at dragerne var kommet op, hvis det havde luftet lidt. Vi prøver senere med de drager, der blev på skolen.

5

5


Sket i Indskolingen

Snedronningen som musical i 3.a Af: Johanna og Dalia I 3.a har vi selv skrevet Snedronningen om. Det har været lidt svært, fordi vi ikke fik så mange timer til det, men det blev et godt stykke.3.a glæder sig til at opføre det til forårsudstillingen. Der er mange forskellige roller. Hovedrollerne er Gerda og Kaj. Kaj er en dreng, som Snedronningen lokker med til et isrige. Snedronningen er fuld af is og kulde. Gerda går ud og leder efter Kaj, og hun oplever meget undervejs.

E-klassens have på Sølyst Af: Mads, Simon, Alexander, Victor, Tobias og Chano. På Sølyst har vi en have. Denne lille have har vi haft i snart 2 år. Vi sår gulerødder og blandede blomster, og så har hver elev en solsikke. Vi luger og ordner haven, når vi er der. Vi fodrer dyrene og går altid forbi udkigstårnet ved Brabrand Sø på vejen hjem. Vi elsker at være på Sølyst, men mest om sommeren. Sølyst ligger 5 minutters gang fra skolen, og vi besøger det

6

tit. Der er forskellige dyr; får, kaniner og høns. De har haft en gris, men det har de ikke mere. Lige nu er der søde små lam, der lige har lært at gå.


Sket på Mellemtrinnet

Mellemtrinnet Lidt om ”Mellemtrinnet” 2011 Velkommen til mellemtrinnet og det nye skoleår 2011-12.

På mellemtrinnet er vi følgende lærere:

Mellemtrinnet består i år af 4 klasser: 4.a, 4.f, 5.a og 6.a.

Kristian Broberg, Pernille Gam Bøndorff, Carsten Møller, Lone Haastrup, Stinne

Korsgaard Slot, Karsten Svensgaard, Karina Sund Laustsen, Amela Fasman, Dorte Finn-Kelcey og Søren Vestergaard.

4.f bor på B-gangen! Af: Pernille Bøndorff, lærer 4.f er Sødalskolens modtageklasse på mellemtrinnet. Der er normalt 12 elever, men for tiden er der bare 11 elever. De er fordelt på 5 nationaliteter: rumænsk, thailandsk, somalisk, polsk og arabisk. 4.f har travlt med at lære dansk, men er naturligvis og-

I løbet af 2011 har vi sagt goddag til nogle nye elever i 4. f, og vi skal også sige farvel til nogle elever, der skal videre ud i det danske skolesystem.

så med til motionsdag, juleklip og fastelavn. Senest overnattede 4.f sammen med 5. årgang på Kattegatcentret mellem hajer og blæksprutter og andet godt fra havet.

Det er altid vemodigt, når nogen forlader klassen. Heldigvis har en del af eleverne valgt at blive på Sødalskolen, fordi de er så glade for skolen og de gode kammerater, de har fået på B-gangen. ☺

7

7


ERROR: stackunderflow OFFENDING COMMAND: ~ STACK:

Sødalen årsskrift 1011  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you