Page 1

Rygepolitik

Mål: At ingen ansatte eller kunder må udsættes for passiv rygning

For at nå målet: At rygning kun må foregå udendørs Rygning i firmabiler er forbudt Alle rygere opfordres til at deltage i rygestopkurser, evt. udgifter i forbindelse med rygestopkurser afholdes af firmaet.

Rygning på arbejdspladser uden for hjemmevirksomheden: Det er ikke tilladt at ryge indendørs på virksomhedens byggepladser. Det gælder også skurvogne, toiletter, og andre opholdsrum Forbuddet gælder også inden døre, når der arbejdes for kunder i private Hjem.

Konse kvenser af overtrædelser: Overtrædelser af virksomhedens rygepolitik behandles efter de regler, som er gældende for medarbejderens ansættelsesforhold i øvrigt. Gentagne overtrædelser kan medføre at virksomheden opsiger den pågældende medarbejder, i grovere tilfælde bortvises medarbejderen.

Spørgsmål: Skulle der være spørgsmål vedr. ovenstående, ret da henvendelse til arbejdsmiljøorganisationen.

Eksempel rygepolitik