Page 1

Håndværker – eks bygningsmaler Arbejdspladsvurdering – APV Rutineopgaver (punkt 4-11) Der kan udarbejdes en APV for rutineopgaver, f.eks. arbejde på loft, væg og træværk i lejligheder, kontorer og parcelhuse. Punkterne 4-11 gennemgås, og det vurderes, om forholdene er i orden. Brug evt. ”Håndbog for bygningsmalere” som hjælp. Hvis de nævnte forhold ikke er relevante, sættes X i feltet ”Ikke relevant”. Hvis et forhold er i orden, sættes X i feltet ”Ja” ud for forholdet. Hvis et forhold ikke er i orden, sættes X i feltet ”Nej” ud for forholdet. Man beskriver kort problemet, forslag til forbedring, samt hvem der er ansvarlig for, at løsningen bliver udført. Endelig noteres dato for udførelse af løsningen. Efterfølgende vurderes det, om løsningen har haft den ønskede effekt. . Der udarbejdes separat APV for gravide. APV’en skal revideres mindst hvert 3. år samt ved ændringer i forhold, som har betydning for arbejdsmiljøet. APV’en opbevares f.eks. i værksted.

______________________________ Dato

Byggepladser og lignende (punkt 1-11) Forekommer opgaver, der ikke er omfattet af APV for rutineopgaver, udarbejdes en APV omkring forholdene for alle aktuelle arbejdsopgaver på den enkelte byggeplads. Punkterne 1-11 gennemgås, og det vurderes, om forholdene er i orden. Brug evt. ”Håndbog for bygningsmaler” som hjælp. Navn på byggepladsen angives på forsiden af APV’en. Hvis de nævnte forhold ikke er relevante, sættes X i feltet ”Ikke relevant”. Hvis et forhold er i orden, sættes X i feltet ”Ja” ud for forholdet. Hvis et forhold ikke er i orden, sættes X i feltet ”Nej” ud for forholdet. Man beskriver kort problemet, forslag til forbedring, samt hvem der er ansvarlig for, at løsningen bliver udført. Endelig noteres dato for udførelse af løsningen. Efterfølgende vurderes det, om løsningen har haft den ønskede effekt. . APV’en er kun gyldig på den aktuelle byggeplads og opbevares på denne i f.eks. skurvognen. APV’en opdateres ved bygge- og/eller sikkerhedsmøder eller ved ændringer i forhold, som har betydning for arbejdsmiljøet.

______________________________ Navn på byggeplads

______________________________ Ledelse ______________________________ Arbejdsmiljørepræsentant / ansatte

______________________________ Firmanavn/stempel


Forhold

Forhold er i orden Ikke relevant

Ja

Nej

1. Byggepladsen Adgangsveje

x

x x

Bortskaffelse af affald Orden og ryddelighed

x

Gener fra andre håndværkere

x

x

Førstehjælpskasse

x

Valg af AMR

x

Deltagelse i sikkerhedsmøder

x

Systematiske gennemgange

x

Andet

x

2. Stilladsarbejde Opstilling (f.eks. højde)

x

Hånd-, knæ og fodliste (2m)

x

Adgangsveje

x

x

Arbejdsstillinger Brugsanvisning/skiltning

x

Andet

x

3. Liftarbejde Journal (eftersyn m.m.)

x

Liftsele

x

Andet

x

Forslag til løsning

Prioritering

Ansvarlig

Dato Deadline

Start

Udført


Forhold

Forhold er i orden Ikke relevant

Ja

Nej

4. Stigearbejde Opstilling

x

Brug

x

Tidsbegrænsning

x

Andet

x

5. Produkter x

Produktvalg Sprøjtetåge

x

Epoxy

x x

Arbejdspladsbrugsanvisninger Andet

x

x

6. Støv x

Støv fra slibning Afrensning af blyholdig maling

x

Andet

x

7. Værktøjer x

Brugsanvisning Støj

x

Vibrationer

x x

Belysning Andet

x

Forslag til løsning

Prioritering

Ansvarlig

Dato Deadline

Start

Udført


Forhold

Forhold er i orden Ikke relevant

8. Ergonomi Tunge løft Variation Arbejdsstillinger Andet 9. Velfærdsforanstaltninger Toiletforhold Særskilt spiserum Omklædning Badeforhold Rengøring Andet 10. Psykisk arbejdsmiljø Planlægning af arbejdet Samarbejdsforhold Tidspres/Arbejdsmængde Indflydelse Arbejdstid (f.eks. overarbejde) Information Traumatiske hændelser:

Ja

Forslag til løsning

Prioritering

Dato Deadline

Nej x x x

x x x x x x x x x x x x x

Beredskabsplan, herunder plan for håndtering af ulykker

Andet

Ansvarlig

x

11. Sygefravær Er der forhold i arbejdsmiljøet, der kan medføre sygefravær? (sæt kryds)

JA

NEJ x

Kan ændringer i arbejdsmiljøet bevirke, at sygefraværet mindskes? (sæt kryds)

JA

NEJ x

Hvis ja til et/begge spørgsmål: Løsningsforslag indarbejdes under det/de aktuelle forhold i APV’en.

Start

Udført

Eksempel apv  
Eksempel apv  
Advertisement