Page 53

en række   muligheder   for   direkte   at   arbejde  med  deres  kunstværker  i  dit  

ten, det   kan   være   Aalborg   Zoo,   der   har  givet  Skoletubes  brugere  adgang   til   nogle   af   deres   bedste   billeder   fra   deres   utrolige   anlæg   eller   National-­‐ museet,   der   har   givet   os   lov   til   at   bruge   Frihedsmuseets   filmsamling   i   undervisningen   som   man   vil   og   me-­‐ get  meget  andet.    

arbejde. Kanalen   er   dermed   en   lille   pakke  indhold,  med  et  bestemt  tema   eller  formål.     Andre   eksempler   kunne   være   Sta-­‐ tens   Museum   for   Kunst,   der   med   kanalen   SMKbilleder   gør   700   års   verdenskunst   tilgængelig   for   os.   Ka-­‐ nalen  Naturriget  indeholder  optagel-­‐ ser  af  danske  dyr.  Læseraketten  film   og   billeder   fra   Guatemala.   Ordrup-­‐ gaard   har   samlet   deres   bedste   vær-­‐ ker  af  Hammershøi.  Kanalerne  9.april   1940   indeholder   billeder   fra   besæt-­‐ telsen   og   kanalen   Befrielsen   rummer   filmoptagelser   fra   bl.a.   Besættel-­‐ sesmuseet.   Se   selv   samlingen   på   skoletube.dk  under  Undervisning.  

Museumssamarbejdet Vælger du   punktet   Museumssamar-­‐ bejdet   kommer   du   til   en   oversigt   over   de   kulturinstitutioner   og   orga-­‐ nisationer,   der   har   en   eller   anden   form   for   projekt   kørende   med   Skole-­‐ tube.   Det   kan   være   Rigsarkivet,   der   har   lavet   en   række   komplette   tids-­‐ linjer,   hvor   de   kombinerer   ægte   kil-­‐ demateriale   med   opgaver   der   dæk-­‐ ker  fagmålene,  det  kan  være  IBIS  der   har   lavet   en   række   materialer   som   man   kan   arbejde   med   til   Læseraket-­‐

Kort sagt,  så  er  der  mange  projekter   som  bunder  i  at  museer  og  andre  har   en   ægte   interesse   i   at   formidle   til   grundskolen   og   som   via   vores   værk-­‐ tøjer  har  mulighed  for  at  komme  ind   i   undervisningen   på   en   anderledes   måde.     Projekterne   udvikler   sig   hele   tiden,   og   du   kan   både   læse   nyt   om   vores   samarbejder   og   nye   ressourcekana-­‐ ler   på   Skoletube,   fx   på   vores   Face-­‐ bookside  eller  i  vores  nyhedsbrev.   Besøg  skoletube.dk/undervisning    

53

Skoletube  

Hæftet Skoletube - skolernes mediesuite er til dig der vil lære Skoletubes muligheder, værktøjer, kanaler, apps og arbejdsgange at kende. H...

Skoletube  

Hæftet Skoletube - skolernes mediesuite er til dig der vil lære Skoletubes muligheder, værktøjer, kanaler, apps og arbejdsgange at kende. H...

Advertisement