Page 44

its learning

Det komplette forløb
 Med opgaveværktøjet  i  ITs  Learning  har   du  mulighed  for  at  stille  opgaver  og  lave   forløb,  der  direkte  binder  Skoletube  ind   i  hele  processen.     Med   samarbejdet   med   ITs   Learning   er   det  muligt  at  koble  Skoletube  sammen   med   din   planlægning   og   evaluering   af   undervisningen  fuldstændig  som  du  vil.     Du  starter  med  at  planlægge  en  aktivi-­‐ tet   med   en   Skoletube-­‐opgave.   Giver   opgaven   en   beskrivelse.   Herefter   kan   du   vælge   det   eller   de   værktøjer   fra   Skoletube,   som   du   føler   vil   være   vel-­‐ egnede   til   opgaven.   Dermed   kan   du   gøre  det  klart  for  eleven  både  hvad  de   skal   lave   og   hvor   de   kan   arbejde   med   opgaven.   Det   fungerer   på   den   logiske   måde,   at   du   får   alle   Skoletubes   ikoner   i  

44

et vindue,  hvorefter  du  så  markerer  de   ønskede  programmer.     Når   eleven   herefter   åbner   opgaven   inde   i   ITs   Learning,   ser   man   både   din   beskrivelse   og   et   eller   flere   ikoner   fra   Skoletube,   der   linker   direkte   til   det     eller  de  programmer,  du  har  foreslået.     Eleven   vælger   via   ikonet   sit   program   og  går  i  gang.  Når  opgaven  er  besvaret   udpeger   eleven   sit   medie   inde   i   “Din   aflevering”,   det   er   ganske   nemt,   for   eleven   vælger   bare   den   blå   fugl   og   sender   besvarelsen   inklusiv   sin   medie-­‐ produktion  fra  Skoletube  til  dig.     Herefter   får   du   besvarelsen,   som   du   kan  gennemse  og  evaluere  på.  Når  det   er  gjort  kan  eleven  se  din  vurdering  og   eventuelle  karakter.


Skoletube  

Hæftet Skoletube - skolernes mediesuite er til dig der vil lære Skoletubes muligheder, værktøjer, kanaler, apps og arbejdsgange at kende. H...

Skoletube  

Hæftet Skoletube - skolernes mediesuite er til dig der vil lære Skoletubes muligheder, værktøjer, kanaler, apps og arbejdsgange at kende. H...

Advertisement