Page 43

verdenskort. Temaet  samlinger  giver   en   smuk   indgang   til   forskellige   sam-­‐ linger,   eleven   måtte   lave,   og   der   er   bogreolen,   hvor   eleverne   man   kan   lave  forrygende  smukke  samlinger  af   boganmeldelser  og  anbefalinger.     Det   er   bare   nogle   af   de   mange   te-­‐ maer,  som  man  kan  finde  og  oprette   til   sig   selv   eller   sin   klasse   på   Skole-­‐ blogs.    

Alle blogs er ens Det lyder   måske   overvældende   med   så   mange   forskellige   muligheder,   men   den   gode   nyhed   er,   at   det   fak-­‐ tisk  er  sådan,  at  alle  blogs  er  ens.  Det   er   nemlig   på   præcis   samme   bruger-­‐ flade,  man  arbejder  i  inde  bagved  de   mange   smukke   ydre.   Så   har   man   først   lavet   ét   blogindlæg,   kan   man   også  bruge  alle  de  andre.     Med   Skoleblogs   har   vi   altså   en   mu-­‐ lighed   for   at   sikre,   at   eleverne   også   træner   det   skriftlige   i   nogle   støtten-­‐ de  og  tiltalende  rammer.  

Tre klik og du er i gang Disse blogs   oprettes   med   et   enkelt   klik.  Herefter  tilmelder  du,  på  samme   måde  som  på  Skoletube,  dine  elever   ved   at   vælge   dem   enkelt-­‐   eller   klas-­‐ sevis   i   oversigten   over   uni-­‐login   bru-­‐ gere  på  jeres  skole.  Så  er  I  i  gang.    

Skoletube og Skoleblogs smelter sammen Dermed har   man   altså   adgang   til   to   store   værktøjskasser   –   Skoletube   med   små   20   medieværksteder   og   Skoleblogs   med   over   30   skriveværk-­‐ steder.   Men   hvad   så   når   ord   og   me-­‐ dier  skal  smelte  sammen?  For  det  er   jo  netop  en  af  styrkerne  ved  en  blog.     Stadig   flere   kulturprodukter   bliver  digitale,  og  i  denne  proces   ser   vi   en   integration   af   forskelli-­‐ ge   medier   og   en   kobling   mellem   tekst,  billede  og  lyd.7  

Det løses   ganske   enkelt,   for   når   ele-­‐ ven  er  ved  at  arbejde  med  sin  tekst,   kan   hun   vælge   en   lille   blå   fugl   på   værktøjslinjen.   Herefter   åbner   et   vindue   op   over   hendes   skærm,   hvor   hun  kan  se  alle  de  medieklip,  hun  har   liggende   på   Skoletube,   og   med   et   enkelt   klik   kan   man   nu   vælge   det   medieklip,   som   skal   vises   sammen   med  teksten.   Dermed  er  der  ingen  faldgruber,  som   eleven   skal   være   opmærksom   på.   Blot   klik   på   den   blå   fugl,   vælg   dit   medie   og   vælg   indsæt,   og   så   kan   man   igen   fortsætte   sit   skriftlige   ar-­‐ bejde.   Nemmere   kan   det   ikke   blive,   og   sværere   skal   det   ikke   være.   Det   handler   om   at   holde   fokus   på   opga-­‐ ven  og  besvarelsen.     Lær  mere  på  skoleblogs.dk  


7 Formål  i  faghæfte  48;  It-­‐  og  mediekompetencer  i  Folkeskolen.

43

Skoletube  

Hæftet Skoletube - skolernes mediesuite er til dig der vil lære Skoletubes muligheder, værktøjer, kanaler, apps og arbejdsgange at kende. H...

Skoletube  

Hæftet Skoletube - skolernes mediesuite er til dig der vil lære Skoletubes muligheder, værktøjer, kanaler, apps og arbejdsgange at kende. H...

Advertisement