Page 40

Lad alle komme til orde Den oplevelse,  at  man  gerne  vil  svare   på   et   spørgsmål,   men   at   man   "kom   for   sent"   i   rækken   af   elever,   der   fik   taletid,  må  være  frustrerende.  Nogle   af  de  spørgsmål,  læreren  stiller,  giver   kun   ganske   få   svarmuligheder,   og   overlader   derfor   mange   til   passive   iagttagere   i   stedet   for   deltagere   i   snakken   på   klassen.   Det   kan   Padlet   gøre  noget  ved!  

kan afspilles.   Kopier   fx   adressen   fra   en   film   på   YouTube   eller   Skoletube,   og   så   har   du   filmen   direkte   på   jeres   fælles  tavle.  

Mobil afstemning Har I   brug   for   at   lave   en   afstemning   eller  give  en  hurtig  mening  til  kende,   kan  du  også  udnytte,  at  programmet   virker   rigtigt   fint   på   alt   udstyr,   og   dermed   også   elevernes   smartpho-­‐ nes.   Lav   en   ny   væg   og   gå   ind   under   "Del"   for   at   hente   et   qr-­‐tag   til   din   væg.   Lad   eleverne   scanne   mærket     og   lav   en   hurtig,   levende   og   demo-­‐ kratisk   afstemning   på   klassen.   Du   kan  selv  prøve  på  mærket  herunder.  

Snedige orienteringsløb Stil et   spørgsmål,   som   eleverne   skal   besvare   på   en   Padlet,   men   sørg   for-­‐ inden   for,   at   besvarelserne   bliver   modereret,   altså   at   de   skal   godken-­‐ des,   inden   de   bliver   synlige   for   andre   seere.  Dermed  sikrer  du,  at  opgaven   og   spørgsmålet   er   det   samme   for   alle  -­‐  og  kan  derefter  vælge  at  tænde   for  de  indkomne  besvarelser.     På   den   måde   sørger   vi   for,   at   ordet   er   frit.   Du   kan   eventuelt   sætte   spørgsmålet   på   den   samme   Padlet,   sådan,   at   I   kan   bruge   væggen   til   repetition  senere.  

Alverdens indhold Når man   indsætter   indhold   på   en   Padlet,   er   man   ikke   begrænset   til   tekst   alene,   men   kan   derimod   ind-­‐ sætte   en   lang   række   medier,   som   40

Med din  Padlet  følger  også  en  lille  qr-­‐ kode.  Den  kan  du  bruge  til  at  placere   din   Padlet,   hvor   du   vil.   Print   den   ud   og  laminer  den,  så  har  du  en  post  til   et   orienteringsløb,   hvor   løberne   kan   stemple   ind.   De   stempler   ind   via   de-­‐ res  telefon  og  en  qr-­‐læser  fx  inigma,   hvorefter  de  bliver  ført  til  din  Padlet.     Laver  du  fx  en  opgave  ved  posten  og   indstiller   din   Padlet   til   at   være   mode-­‐ reret   kan   grupperne   der   kommer   til   posten   svare   uden   at   se   hvad   andre   har   gættet   og   om   de   er   kommet   først  eller  sidst  til  posten.       Gruppen   svarer   på   posten   ved   at   tappe  to  gange  på  skærmen  og  skri-­‐ ve  deres  svar.  Slet  alle  svarene  og  du   kan   bruge   mærkerne   til   endnu   et   o-­‐ løb.


Skoletube  

Hæftet Skoletube - skolernes mediesuite er til dig der vil lære Skoletubes muligheder, værktøjer, kanaler, apps og arbejdsgange at kende. H...

Skoletube  

Hæftet Skoletube - skolernes mediesuite er til dig der vil lære Skoletubes muligheder, værktøjer, kanaler, apps og arbejdsgange at kende. H...

Advertisement