Page 29

Tiki-Toki


Overblik over nutid, fortid og fremtid 
 Tiki-­‐Toki er  et  fascinerende  tidslinjepro-­‐ gram  på  Skoletube,  hvor  man  kan  samle   tekster,   billeder,   links   og   alt   hvad   man   måtte   have   produceret   i   Skoletubes   øvrige   programmer,   ind   i   en   række   be-­‐ givenheder.   Tidslinjen   er   hel   elastisk   og   kan   gå   fra   et   døgn   i   fremtiden   til   et   overblik  over  universets  tilblivelse.  Man   kan   arbejde   med   fortid,   nutid   og   frem-­‐ tid.  Alene  eller  sammen.     Med   Tiki-­‐Toki   kan   du   samle   og   præsen-­‐ tere   informationer,   uanset   om   det   er   tekst,  billeder,  links,  film-­‐   eller  lydklip  i   kronologisk   rækkefølge   i   en   digital   tidslinje.     Da   tidslinjer   ofte   kan   blive   meget   om-­‐ fattende   at   lave,   er   det   selvfølgelig   også   muligt   at   samarbejde   i   Tiki-­‐Toki.   Processen   kan   dermed   ændre   sig   fra  

at være   en   individuel   opgave   til   at   være   et   fælles   og   meget   levende   pro-­‐ jekt.       Tidslinjer   visualiserer   vores   kronologi-­‐ ske   forståelse,   hvorved   vi   kan   se   os   selv  som  deltager  og  bidrager  i  en  for-­‐

Tiki-Toki Formål: Alverdens tidslinjer. Understøtter samarbejde: Ja Tillader remix: Ja Mediesamling: Nej (kun Flickr) Platforme: PC og tablets Målgruppe: 4-10 kl. Fag: Alle fag

www.laerit.dk/tidslinje

29

Skoletube  

Hæftet Skoletube - skolernes mediesuite er til dig der vil lære Skoletubes muligheder, værktøjer, kanaler, apps og arbejdsgange at kende. H...

Skoletube  

Hæftet Skoletube - skolernes mediesuite er til dig der vil lære Skoletubes muligheder, værktøjer, kanaler, apps og arbejdsgange at kende. H...

Advertisement