Page 13

GoAnimate

Animationsfilm med tekst-til-tale 
 Med GoAnimate   kan   vi   lave   levende   fortællinger   med   tegneseriefigurer   af   dyr  og  mennesker.  Figurerne  kan  tale,   fx   ved   at   eleven   kan   skrive   en   tekst,   som   programmet   laver   til   syntetisk   tale.   Dermed   er   programmet   oplagt   til   dansk-­‐   og   sprogundervisning   -­‐   og   da   det   samtidig   er   utroligt   enkelt   at   gå   til,   er   det   velegnet   for   selv   de   mindste  elever.     GoAnimate   er   et   enkelt   animations-­‐ værktøj,   som   i   den   grad   inviterer   eleverne   til   at   skrive   replikker   eller   optage   deres   egne   stemmer.   Pro-­‐

grammet har   talesynteser   på   alle   de   sprog   vi   møder   i   skolen   og   kan   der-­‐ for   også   være   ideelt   i   samtlige   sprogfag.   På   den   måde   kan   GoAni-­‐ mate  være  med  til  at  lege  nogle  ting   ind  i  eleverne,  som  vi  ellers  skal  træ-­‐ ne  på  andre  måder.     GoAnimate   vokser   ved   nærmere   bekendtskab,   og   man   finder   pludse-­‐ lig   nye   funktioner,   som   fx   at   lade   forskellige   karakterer   snakke   på   for-­‐ skellige   sprog,   eller   man   benytter   sig   af   muligheden   for   at   lægge   egne   billeder   ind   som   baggrund   i   filmen,   13

Skoletube  

Hæftet Skoletube - skolernes mediesuite er til dig der vil lære Skoletubes muligheder, værktøjer, kanaler, apps og arbejdsgange at kende. H...

Skoletube  

Hæftet Skoletube - skolernes mediesuite er til dig der vil lære Skoletubes muligheder, værktøjer, kanaler, apps og arbejdsgange at kende. H...

Advertisement