Page 65

tværfagligt projekt, faggrupper, en gruppe af ressourcepersoner, på tværs af flere skoler, det kan være en gruppe læsevejledere, der udveksler viden om nye materialer, det kan være samarbejde mellem to venskabsklasser, eller være en redskab til at koble flere forskellige skolers ressourcepersoner sammen i et fællesskab, for derved at gøre det nemt at videndele på tværs af organisationer. Mulighederne er mange, men i kraft af at alle har adgang til Skoleblogs på så mange skoler i Danmark, kan man tænke om grupper, at de er mulige at danne, alle de steder hvor det giver mening for jer. En gruppe har en fælles væg, hvor man kan have en fælles dialog mellem alle medlemmer. Derudover kan man her nemt dele opslag, finde hinanden som medlemmer, skrive direkte beskeder til medlemmerne. En gruppe kan selvfølgelig også selv bestemme hvor synlig den ønsker at være for omverdenen. Den kan være offentlig, privat eller skjult. Offentlig gør at alle Skoleblogs-brugere i Danmark vil kunne se ind i gruppen, se opslag og gruppens deltagere. Privat, muliggør at gruppen kan findes i søgninger, men at selve indholdet kun er synligt, hvis man anmoder om at deltage i gruppen OG godkendes til dette. Skjulte grupper er usynlige for andre end medlemmer. Derudover kan man definere hvem der skal kunne invitere nye medlemmer, så gruppen kan altså åbnes og indrettes, sådan som man bliver enige om.

F ØLG

EN BRUGER

Hvis du vil følge en bestemt brugers aktiviteter på alle dennes blogs, kan du gøre det på to måder. Enten kan du følge dem eller du kan være venner med dem. Du følger en person ved at vælge Follow i Stream, og herefter søge og udpege den ønskede person. Dermed får du adgang til deres offentlige strøm. En strøm der altså kun indeholder de oplysninger, som er synlige for andre brugere. Arbejder I med private lukSide 65

Tip! Grupper har deres egen url-adresse, så du kan nemt invitere andre til offentlige grupper i Stream ved at sende dem linket.

Skoleblogsbogen 2014  
Skoleblogsbogen 2014  

Velkommen til den store guide og gennemgang af Skoleblogs utallige læringsmiljøer.

Advertisement