Page 64

  

komplet overblik over den strøm af arbejde som eleverne laver. Skolens lærere og elever kan følge læringscentret, og dermed følge med i de gode ideer der kommer derfra. Personer fra læringscentret kan følge andre læringscentre. Dermed kan organisationer videndele på tværs. Lærere kan følge kolleger på egen eller andre skoler. Dermed kan gode ideer, erfaringer, materialer og forløb blive til inspiration mellem ligesindede.

Det at følge en anden blog giver mulighed for at få serveret et overblik over det indhold, som andre afsender. Men Stream kan mere og andet end bare at gøre brugerne til passive iagttagere, og det kan vi se på nu.

D ELTAG

I STRØMMEN

Vi kan også bruge Stream til at deltage mere aktivt, fx til at kommentere med. Hvis vi vil skrive en kommentar til elevens arbejde, kan vi gøre det direkte fra Stream. Vores kommentar vil på samme måde poppe op på elevens strøm. Uanset om vi skriver kommentaren fra Stream eller inde i bloggen vil den både blive vist i strømmen og som en kommentar på bloggen. Dermed fastholdes processen og dialogen på den blog, som dialogen tilhører, men samtidig er der samling på det sted, hvor vi har brug for at få opdateringer om dialogerne. Dermed er Stream også et redskab til at støtte dialog og interaktivitet mellem brugere. Dertil kommer at mange interessefællesskaber kan have glæde af at oprette en gruppe på Stream, som giver endnu flere muligheder for samarbejde og dialog. Det kan man i en gruppe.

G RUPPER I S TREAM Flere brugere kan gå sammen i grupper og danne sociale eller faglige netværk; samlet om et bestemt formål. Det kan være et fagligt fællesskab, til et team på skolen, en årgang på skolen, et Side 64

Skoleblogsbogen 2014  

Velkommen til den store guide og gennemgang af Skoleblogs utallige læringsmiljøer.

Skoleblogsbogen 2014  

Velkommen til den store guide og gennemgang af Skoleblogs utallige læringsmiljøer.

Advertisement