Issuu on Google+

C ITYPAPER

Billeder betyder meget, også når du laver webaviser. Temaet Citypaper giver rigtig mange muligheder for at lege med nyhedsværdien af et billede. Artikler præsenteres på forsiden, og de enkelte artikler kan krydres med gallerier og automatiske billedvisninger, de såkaldte sliders. Der ligges op til kollaborative arbejdsprocesser, hvor der skrives på tværs af fag og i en journalistisk genre, hvor fotografen spiller en stor rolle. Lad det det skrevne sprog lege med det visuelle udtryk. Bloggen bliver bedst, når man selv laver en del billeder. Den kræver en del indhold, for at få avisformen frem, og kræver ligesom de andre webaviser, at I sammen får lagt en plan for redaktioner, kategorier og menuer. Der er selvfølgelig vejledninger til det hele. Omtale her, intro her, demo her, vejledning her.

Side 45


Skoleblogsbogen 2014