Page 39

T IMELINE I stedet for at have fokus på indholdet samlet efter medietype, kan man også vælge at fokusere på proces og synliggørelse af progressionen. Til dette formål vil temaet Timeline være oplagt. Her organiseres indholdet, sådan at forandring kan ses over tid. På denne måde forsøger man at trække forskelle mellem produkter frem, sådan at forskellene kan italesætte den læring og udvikling eleven har været igennem. Timeline – elevens log er elevens eller klassens mulighed for at lave en individuel eller fælles logbog eller portfolio. Følg dine elevers logs igennem et klasseforløb, eller lad Timeline være elevens arbejdsredskab i forhold til elevplanen og forældresamtaler. Omtale her, videovejledning her, intro til timeline her.

Timeline

Tip: I stedet for at have personen i centrum, kan sådan en blog også anvendes til at fokusere på selve det, der forandrer sig. Man kunne forestille sig, at man arbejder med jordbrug, og dermed bruger bloggen til at dokumentere forløbet fra såning til høst. Dermed bliver bloggen et redskab for eleven til at se forandringer i det felt, som han eller hun har arbejdet med.

Side 39

Skoleblogsbogen 2014  

Velkommen til den store guide og gennemgang af Skoleblogs utallige læringsmiljøer.

Skoleblogsbogen 2014  

Velkommen til den store guide og gennemgang af Skoleblogs utallige læringsmiljøer.

Advertisement