Page 26

temaer have en menu liggende øverst på siden i en form for bjælke. Menuer kan oprettes, når man har bestemt sig for strukturen. Selv om Skoleblogs rummer en række tilpassede og skræddersyede blog-skabeloner, som er gjort klar til helt bestemte formål, er det alligevel ofte nødvendigt at tilpasse bloggens struktur og menuer. Det er det fordi bloggen lige præcis skal passe til dig og dit indhold. Ligesom at indhold laves på samme måde på alle blogs, er det også ens fra blog til blog, når man opretter kategorier, benytter tags og skal lave menuer. Dermed kan vi altså slå fast at byggestenene er de samme på alle blogs, og måden vi opretter og tilpasser dem på, også er den samme på alle blogs på Skoleblogs. DERMED KAN VI ALTSÅ S LÅ FAST AT BYGGESTENENE ER DE SAMME PÅ ALLE BLOGS , OG MÅDEN VI OPRETTER OG TILPASSER DEM PÅ, OGSÅ ER DEN SAMME PÅ ALLE BL OGS. En god menu skaber overblik og understøtter indholdet, og gør dermed også produktionen mere meningsfuld og tilgængelig. Det er dine menuer og kategoriseringer, der fx hjælper eleverne til at vide, hvor de skal aflevere deres ting. Det er dine menuer, der kan hjælpe eleverne i at se sammenhænge, forløb, progression eller tematikker i selve faget. Så en god blog kan altså være med til at forklare og åbne for en forståelse af, hvorfor tingene hænger sammen. Udover menuer har vi en række andre muligheder for at udvide bloggens funktionaliteter og fx formidle vores indhold på smarte måder, og det skal vi se på nu i de næste to afsnit om widgets og plugins.

W IDGETS Widgets er små smarte funktioner, som kan indsætte forskellige steder på ens blogs, i de såkaldte widgetområder. Disse områder er gennemgående på bloggen, sådan at en widget altså kan ses uanset, hvor på bloggen man befinder sig. Til gengæld er det forSide 26

Skoleblogsbogen 2014  

Velkommen til den store guide og gennemgang af Skoleblogs utallige læringsmiljøer.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you