Page 23

S IDER OG INDLÆG Alt tekst på en blog kan opdeles i to typer; sider og indlæg. Sider er til det indhold på en blog som er af mere blivende og fast karakter, fx åbningstider på skolens læringscenter, linksamlinger, eller måske kontaktoplysninger på klassens eller lærerens blog. Indlæg er derimod mere dynamiske og kommer typisk i en lang strøm. Selve bloggens indhold er derfor skabt som indlæg, som man kobler sammen i klynger og grupper ved hjælp af kategorier og søgeord, som vi skal se på i det næste afsnit. I praksis vil det ofte være sådan, at den der har oprettet bloggen, og derfor har administrator-rollen, vil skulle forholde sig til sider og indlæg, mens at deltagere, typisk elever, ofte vil blive tildelt Side 23

Skoleblogsbogen 2014  

Velkommen til den store guide og gennemgang af Skoleblogs utallige læringsmiljøer.

Skoleblogsbogen 2014  

Velkommen til den store guide og gennemgang af Skoleblogs utallige læringsmiljøer.

Advertisement