Page 9

heder, der deltager med praktikforløb, ungdomsuddannelser, der tilbyder brobygningsforløb eller måske venskabsklasser andre steder i verden. Alle disse mennesker kan inviteres til at være med i jeres aktiviteter, og når du tillader, at de også må udgive indhold i jeres kanal, ja så har du lavet et samlingspunkt, hvor rammerne er så meget større end det fysiske klasseværelse.

TIP Der kan være et ubegrænset antal medier i en kanal, men hvis I vil bevare et rimeligt overblik over de mange materialer, er det en god ide, at du lærer eleverne at tagge deres medier ordentligt. I forbindelse med at de udgiver deres medier på Skoletube, skal de også skrive et eller flere tags. Tags er små etiketter der gør det nemmere at søge efter sit arbejde. Så hvis du har 25 elever, der alle skal aflevere en film fra Animoto om regnorme, så instruer dem i, at de alle skal benytte ordet ”regnorm” som tag. Dermed vil I nemlig senere kunne gå ned i kanalen og vælge ”Tag”-menuen nederst på siden, og her vil der være en oversigt over alle medier, sorteret alfabetisk efter de tags, der er knyttet til mediet. Her vil der så fremover være punktet ”regnorm” og derved vil man fremover kunne trække et klassesæt frem af afleveringer.

R Å B Å ND S -

O G G Æ ST E KA N A LE R

Som vi kigger på, på side 27, i afsnittet Internationale Skoleprojekter, kan der også være situationer, hvor en kanal kan fungere som samlingssted for samarbejdssituationer. Her udnytter vi, at man også kan downloade fra en kanal og retur til sin kamerarulle. Det betyder, at en dyrepasser i Tanzania, en tankpasser i Texas, en kaptajn i Caribien, en studerende i Slovenien, en babysitter i Berlin, en tømrer en Tølløse, en forfatter i Finland eller en storebror på vej rundt om jorden nu kan være med i klassen. De optager og uploader – I henter, oplever og bearbejder. Mere om det på side 27.

9

Lær IT på din iPad  

Hvordan får vi det optimale ud af iPad og Lær IT?

Lær IT på din iPad  

Hvordan får vi det optimale ud af iPad og Lær IT?

Advertisement