Page 31

N A SA V I Z Nasa Viz er en utrolig oplevelse af dokumentation samlet til flotte og gennemarbejdede historier. Samtidig er det også et eksemplarisk materiale i forhold til tilgængelighed. Her kan du fx læse om galoperende gletsjere og samtidig se satellitbilleder, der understøtter forklaringerne. Når eleverne efterføl-

gende selv skal arbejde med deres besvarelser, kan de hapse frit fra app’en og på den måde smelter processerne sammen; læsning og besvarelse tager det samme udgangspunkt og netop for disse emner som app’en fokuserer på, så er der ingen andre muligheder for at få adgang til noget lignende. For læreren gælder jo også, at det står dig frit for at bygge videre på dette indhold, og fx oversætte dele af teksten eller stille en række opgaver, der tager udgangspunkt i indholdet. Desuden er det nemt at finde disse emner behandlet i det undervisningsmateriale skolen allerede råder over, så app’en kan også bruges sammen med disse. Skal eleven lave lektier nede hallen inden badminton, så henter hun bare de pågældende temahistorier ned på iPad’en så de kan tilgås offline. 31

Lær IT på din iPad  

Hvordan får vi det optimale ud af iPad og Lær IT?

Lær IT på din iPad  

Hvordan får vi det optimale ud af iPad og Lær IT?

Advertisement