Page 11

K AMERARULLEN : B ANEGÅRDEN PÅ DIN I P AD På din iPad kan du udnytte at billeder og filmklip lægger sig i det, der kaldes kamerarullen. Kamerarullen er banegården for dine medier. Det er her, at dine rå billeder og filmoptagelser gemmes direkte. Men samtidig er det også her, at du kan få en række apps til at eksportere de redigerede og færdige produktioner til. Dermed er det i kamerarullen, at du finder dine medier, rå såvel som redigerede. Det betyder også, at kamerarullen er det sted vi skal fokusere på at få lagt vores arbejde, når vi ønsker at overføre produktion fra en app til en anden, fx hvis vi vil klippe en skærmoptagelse, en animationsfilm eller et teaterstykke lidt til i iMovie, eller hvis vi vil bygge videre på nogle billeder vi har taget med et særligt kamera til en fortælling i Explain Everything.

S KOLETUBE APP På samme måde er app’en til Skoletube også bygget til at kunne hente indhold i kamerarullen og udgive det på Skoletube. Så med Skoletube appen har du altså direkte mulighed for at udgive indhold fra en lang række apps. Det kræver blot at den pågældende app kan lægge det færdige arbejde i kamerarullen. Så med app’en til Skoletube kan man sige, at vi har et særtog fra banegården til klassens kanal. Mange apps kommer som godstog og parkerer deres medieproduktioner. Eleven udvælger det bedste og sætter det på Skoletube-toget og løser billet med sit uni-login. Det er der faktisk rigtig mange apps, der gør. Dermed har vi en situation, hvor indholdet fra disse apps i sidste ende kan blive udgivet på Skoletube uden større besvær. Det er derfor disse apps, som vi kigger på i dette hæfte.

11

Lær IT på din iPad  

Hvordan får vi det optimale ud af iPad og Lær IT?

Lær IT på din iPad  

Hvordan får vi det optimale ud af iPad og Lær IT?

Advertisement